Föreningsstämma lördagen den 23 april klockan 10.00

Alla medlemmar är varmt välkomna att delta i Genealogiska Föreningens årsstämma! Den kommer att genomföras som ett hybridmöte, vilket innebär att du kan delta fysiskt i Genealogiska Föreningens lokaler på Löfströms Allé 7, Sundbyberg (dvs ej i hörsalen på Långholmens högskola som tidigare aviserats!) eller via videolänk på Zoom. I båda fallen vill vi att du anmäler hur du vill delta på boka@genealogi.net senast den 15 april så att vi kan planera dagen.

Logga in på mötet eller kom till hörsalen i god tid, då en medlems- och avgiftskontroll måste göras innan du släpps in på mötet. Zoom-mötet öppnar klockan 09.20 för insläpp. Se till att du har angivit för- och efternamn i din Zoom-profil så att vi kan identifiera dig.

Zoom-länk finns på medlemssidorna. Handlingar till föreningsstämman finns på medlemssidorna under fliken Föreningsdokument > Handlingar till föreningsstämma.

Efter årsmötet serveras lättare lunch samt kaffe och kaka klockan 12.00 i GF:s lokaler för dem som senast den 10 april har betalat för lunch.

Klockan 13.00 föreläser Rebecka Lennartsson, forskningschef vid Stockholms stadsmuseum, om UllaWinblad – spår av en kvinna på andra sidan dikten. Föreläsningen hålls via Zoom.

Varmt välkomna!

GF startar digitala tidskriften Släkthistoriska Studier

Genealogiska Föreningen lanserar en ny tidskrift, Släkthistoriska Studier (SHS), i linje med föreningens tidskrifter Släkt och Hävd (SoH) och Svensk Genealogisk Tidskrift (SGT), men som är helt digital. SHS är fritt tillgänglig att läsa och välkomnar också artiklar från alla.

Kungl. Biblioteket har nu gjort GF:s nya digitala tidskrift offentligt tillgänglig på sin OJS-server, se https://publicera.kb.se/shs. Det har varit en lång och krokig process som tagit över ett år, men nu är vi äntligen här.

OJS (open journal systems) har blivit en de facto internationell standard för publicering av helt digitala tidskrifter med stöd för hela processen som att skicka in manus, redaktionens arbete med faktagranskning och korrekturläsning, publicering av artiklar, och till sist indexering av artiklar i olika databaser.

Artiklarna kommer att publiceras en och en efter hand som de är färdiga och kommer att vara tillgängliga som pdf-filer. Släkthistoriska Studier ställer samma krav på kvalitet i släktforskningen som SoH och SGT, men har inte samma begränsning när det gäller antal sidor och kan därför publicera mer specialiserade studier som inte är av samma generella intresse som det som publiceras i SoH och SGT. 

Tidskriften kommer att vara gratis tillgänglig för alla intresserade läsare, och bidrag välkomnas från alla släktforskare som vill dela sina lösta och olösta problem med andra släktforskare. SHS använder samma författarinstruktioner som SGT.

GFs styrelse har utsett Per-Olof Åstrand, Trondheim, till redaktör för Släkthistoriska Studier.