Samlingsgruppen

Samlingsgruppen har i uppdrag av styrelsen att handha Släktforskarnas arkiv och bibliotek. Vi består av följande personer:

  • Michael Lundholm, sammankallande
  • Jan Appelquist, arkivansvarig
  • Mats Lundell, biblioteksansvarig

Ett antal volontärer hjälper också till med samlingarna. Vi träffas regelbundet på tisdagar 17.00-20.00 (under ”terminstid”) för att arbeta med samlingarna. Ibland har vi även arbetsdagar på lördagar, då vi samtidigt håller lördagsöppet. Vår kalender framgår nedan.

Här finns en länk till Samlingsgruppens dokumentsamling.

Om du vill hjälpa till med samlingarna kontakta Michael (michael@genealogi.net).