Soldatkontrakt

Centrala Soldatregistret är en nationell sökdatabas vid Linköpings universitet, fritt tillgänglig för alla med en internetuppkoppling (open access). All registrering sker ideellt av föreningar eller privatpersoner runt om i Sverige. Dessa register slås sedan samman till ett nationellt register vid Centrala Soldatregistret. Databasen omfattar Yngre indelningsverkets soldater som antagits mellan åren 1682–1901.
http://www.ep.liu.se/databases/soldatregister/default.sv.aspx