Soldatregister

Centrala Soldatregistret är en nationell sökdatabas vid Linköpings universitet, fritt tillgänglig för alla via internet. All registrering sker ideellt av föreningar eller privatpersoner runt om i Sverige. Dessa register slås sedan samman till ett nationellt register vid Centrala Soldatregistret. Databasen omfattar Yngre indelningsverkets soldater som antagits mellan åren 1682–1901. Över 500 000 poster är klara (2018).

Soldatregistrets webbsida:
http://www.soldatreg.se/

Direkt till söksidan:
http://www.ep.liu.se/databases/soldatregister/search.sv.aspxhttp://www.ep.liu.se/databases/soldatregister/search.sv.aspx