Släktforskardagar i Tyskland

gothabild. Klicka för förstoringDen 2-4 oktober är det dags för 2015 års tyska släktforskardagar – Deutscher Genealogentag in Gotha. Ingen svensk förening ställer ut men däremot blir ett hyggligt antal föreningar representerade. Från svenska G-gruppen deltar två personer som båda föreläser:

1. Gustaf Eichbaum (boende i Kassel) föreläser på svenska om släktforskning i Tyskland.
2. Gustaf von Gertten föreläser på tyska om egen släkt.