Prenumerera på Släkt och Hävd

Föreningar, företag och andra organisationer kan som juridisk person prenumerera på medlemstidskriften Släkt och Hävd.

Tidskriften ges ut fyra gånger per år – ibland trycks två nummer som dubbelnummer.

Prenumerationsavgiften är 250 kr, inkl porto. (För organisationer utomlands är kostnaden 360 kr inkl porto).

Prenumerera genom att sätta in summan på bankgiro 749-4016.
Skriv in organisationsnamn, adress, e-postadress samt "SoH".
Alternativt kontakta GFs expedition:
gf(a)genealogi.net

SoH erbjuder möjlighet att dokumentera släktforskningsrön eller -erfarenheter som kan vara intressanta och lärorika för släktforskare. Det kan röra sig om genealogiska frågeställningar som berör såväl slott som koja och förhållanden alltifrån medeltiden till vår egen tid.
(Medlemmar i Genealogiska Föreningen får Släkt och Hävd utan prenumeration).