Innehållsförteckning för Släkt och Hävd 2020-2029

Flera nummer kan även innehålla kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten, med mera.

Innehåll 2020 SoH

2020:1

Mässingsbruksarbetarsläkten Kohn.
Av Michael Lundholm

Gift med en ”bonde-dotter” – om Kristina Jakobsdotter (ca 1775-1821) i Högby som gifte in sig i släkten Harmens.
Av Nichlas Malmdahl

Recensioner
Per Andersson: Sveriges kungasläkt
(Recension av Göran Sandberg)

Gösta Maijgren: Dalarölotsar
(Recension av Martin Edgélius)

S. Bertil Olsson och Karl-Magnus Johansson (red.): Sverige och svenskarna i den ostindiska handeln – II.
(Recension av Magnus Bäckmark)

Kompletteringar och rättelser till tryckta arbeten