Innehållsförteckning för Släkt och Hävd 2020-2029

Flera nummer kan även innehålla kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten, med mera.

Innehåll 2021 SoH

2021:1

Gestrike nations äldsta matriklar.
Av Jonas Magnusson

Gabriel Torgerstedt – upplänning i Nederländerna.
Av Jan M. Keus

Kartläggning av Piteå stads befolkning 1621-1821.
Av Ulf Holmberg

Nya uppgifter om kyrkoherden på Visingsö Jonas Magni.
Av Martin Kjellgren

Notarien i Kalmar Jonas Nentzel kom från Nänsjö.
Av Håkan Skogsjö

Recensioner
Ulf Holmberg: Piteå stad 400 år.
(Recension av Carl Henrik Carlsson)

Innehåll 2020 SoH

2020:3-4

En resandefamilj med afrikanskt påbrå – Carl Gustaf Abrahamsson (1796-1870) och Agneta Maria Stålberg (1797/1803-1884), deras närmaste anor och efterkommande.
Av Margareta Edqvist och Arvid Bergman

 

Hilma Forsbergs metamorfos.
Av Mats Pettersson

2020:1

Mässingsbruksarbetarsläkten Kohn.
Av Michael Lundholm

Gift med en ”bonde-dotter” – om Kristina Jakobsdotter (ca 1775-1821) i Högby som gifte in sig i släkten Harmens.
Av Nichlas Malmdahl

Recensioner
Per Andersson: Sveriges kungasläkt
(Recension av Göran Sandberg)

Gösta Maijgren: Dalarölotsar
(Recension av Martin Edgélius)

S. Bertil Olsson och Karl-Magnus Johansson (red.): Sverige och svenskarna i den ostindiska handeln – II.
(Recension av Magnus Bäckmark)

Kompletteringar och rättelser till tryckta arbeten