Innehållsförteckning för Släkt och Hävd 2020-2029

Flera nummer kan även innehålla kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten, med mera.

Innehåll 2021 SoH

2021:4

 • Släkt känd från 1500-talet i Nederkalix kartlagd med hjälp av Y-DNA.
  Av Sven-Åke Forsberg
 • Adliga ätten Bruce, nr 745 – nya rön samt rättelser rörande överstelöjtnanten Robert Bruces familj.
  Av Jonas Magnusson
 • Upp ur jorden: Karins rätta namn – nya rön om Knut Roos af Hjelmsäter och ”Kerstin” Kafle.
  Av Magnus Bäckmark
 • Kompletteringar och rättelser rörande flera ätter i Elgenstiernas ättartavlor.

  Recension
  Lars Ericson Wolke: Stridens verklighet – döden på slagfältet i svensk historia 1563-1814.(Recension av Björn Edman)

2021:3

 • Vem var dalafogden Ingel Hanssons (Svinhuvud) hustru på Gylle?
  Av Stefan Jernberg
 • Nytt ljus över kyrkomålarna Grijs under 1600-talet.
  Av Christer Rosenbahr
 • Dog Julius Kühn från Prenzlau verkligen i Ryssland?
  Av Niklas Möller

  2021:2

 • Lillklockan klämtar till storsläktens dön – ett bidrag till de uppländska släkterna Printz och Graan.
  Av Björn Järhult
 • Mitt släktskap med två systrar från Los Angeles – hur DNA-ledtrådar kunde knyta samman ättlingar från Centraleuropa.
  Av Thomas Fürth
 • Tolka skriften rätt – inte alltid lätt.
  Av Barbro Nordlöf

Recension
Håkan Skogsjö: Släktforskning på riktigt.
(Recension av Nichlas Malmdahl)

2021:1

 • Gestrike nations äldsta matriklar.
  Av Jonas Magnusson
 • Gabriel Torgerstedt – upplänning i Nederländerna.
  Av Jan M. Keus
 • Kartläggning av Piteå stads befolkning 1621-1821.
  Av Ulf Holmberg
 • Nya uppgifter om kyrkoherden på Visingsö Jonas Magni.
  Av Martin Kjellgren
 • Notarien i Kalmar Jonas Nentzel kom från Nänsjö.
  Av Håkan Skogsjö

Recension
Ulf Holmberg: Piteå stad 400 år.
(Recension av Carl Henrik Carlsson)

Innehåll 2020 SoH

2020:3-4

 • En resandefamilj med afrikanskt påbrå – Carl Gustaf Abrahamsson (1796-1870) och Agneta Maria Stålberg (1797/1803-1884), deras närmaste anor och efterkommande.
  Av Margareta Edqvist och Arvid Bergman
 • Hilma Forsbergs metamorfos.
  Av Mats Pettersson

2020:2

 • Om kronovägaren och postmästaren i Avesta Olof Avelius äktenskap.
  Av Michael Lundholm
 • Från adelsfröken till bondhustru – om kapten Arvid Eketräs dotter Christinas levnadsöden i Tveta och Fagerhults socknar i Småland.
  Av Nichlas Malmdahl
 • Några människoöden på båda sidorna av Atlanten – medlemmar av familjerna Bodlund/Bolund och Strömberg i Nederkalix emigrerade till Chicago.
  Av Janne Nilsson
 • Ingeborg Nilsdotters efterkommande med namnen Mörck, Mörckendahl och Leijondahl.
  Av Olle Elm
 • Minnesruna Tomas Risbecker (1938-2020)

2020:1

 • Mässingsbruksarbetarsläkten Kohn.
  Av Michael Lundholm
 • Gift med en ”bonde-dotter” – om Kristina Jakobsdotter (ca 1775-1821) i Högby som gifte in sig i släkten Harmens.
  Av Nichlas Malmdahl

Recensioner
Per Andersson: Sveriges kungasläkt
(Recension av Göran Sandberg)

Gösta Maijgren: Dalarölotsar
(Recension av Martin Edgélius)

S. Bertil Olsson och Karl-Magnus Johansson (red.): Sverige och svenskarna i den ostindiska handeln – II.
(Recension av Magnus Bäckmark)

Kompletteringar och rättelser till tryckta arbeten