Innehållsförteckning för Släkt och Hävd 2020-2029

Flera nummer kan även innehålla kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten, med mera.

Innehåll 2024 SoH

2024:1

 • Nya rön om Sara Cervinas äktenskap med häradsprosten Petrus Platinus.
  Av Björn Järhult
 • Släkten Berg från Halmstad.
  Av Magnus Bäckmark
 • Var Carl Snoilsky son till Oskar I? – Notering i en adelskalender.
  Av Ulf Hamilton
 • Kyrkoherde Gabriel Edenius introduktion till Haverö församling – och en äldre innebörd av termen ”svåger”.
  Av Michael Lundholm

Innehåll 2023 SoH

2023:4

 • Borgmästaren i Örebro Christopher Böös. Om hans härkomst och äldre släktrelationer.
  Av Berit Wenngren och Michael Lundholm
 • Om bokhållaren vid Gusums mässingsbruk Anders Grafsell och hans familj.
  Av Johannes Hansson
  Kompletteringar och rättelser till tryckta arbeten
 • Kompletteringar och rättelser rörande adliga ätten von Bilang, nr 1169.
  Av Peder Claesson
 • Ätten Gyllenpamps ursprung – en komplettering.
  Av Olle Palm
 • Att värdera primära och sekundära källor.
  Fallstudie av hur fel och missförstånd kan sprida sig och hur svårt det blir att sedan rätta informationen.
 • Av Anders Ahlford

2023:3

 • En gård uti Norrmalm vid Gråbergsgatan i det tidiga 1700-talets Stockholm – Att spåra anor via fastighetsinnehav.
  Av Thomas rth
 • Vem var komministerhustrun Maria Christina Lindgren i Bankeryd?
  Av Nichlas Malmdahl
 • Om arvskiftet efter Auda Renner 1711. – Några kommentarer om syskonbarn, bakarv och istadarätt.
  Av Michael Lundholm
 • Lars-Olof Skoglund in memoriam.
  Av Torsten Berglund, Magnus Bäckmark, Per Nordenvall och Anders Winroth.
  Recensioner
  Hjalmar Granberg, Mårten Swärd och Per Filipsson: Trackuback
  (Recension av Urban Carlbäcker)Lars Otto Berg, Esbjörn Larsson & Hans Norman: Officerarna  i svenska skärgårdsflottan 1756-1824.
  (Recension av Andreas Anderberg)

2023:2

 • Det medeltida tillnamnet Gris i Västeuropa med tyngdpunkt i Norden.
  Av Christer Rosenbahr
 • Ett gammalt brev i ett släktarkiv. Den gotländske sjömannen Lars Larsson, alias Laurens Steenboom i Amsterdam, hans liv och efterkommande.
  Av Els Vermij och Willem-Jan van Grondelle
  Recensioner
  Sara Lövestam: Ljudet av fötter: första Monicabok.
  (Recension av Andreas Anderberg)Geoffrey Fröberg Morris: A Practical Guide to Swedish Church Records for Genealogy and Family History.
  (Recension av Carl-Johan Ivarsson)

2023:1

 • Om Sara och Germund i Knappnäring.
  Av Michael Lundholm
 • Ett liv i kappsäck.
  Den småländske drängen Sven Erikssons levnadsöden under 1800-talet.
  Av Nichlas Malmdahl
 • Att hitta anor som levde i länder som inte längre finns och bodde på platser som bytt namn.
  Om familjen Chlamtatsch som flyttade runt i 1800-talets Centraleuropa.
  Av Thomas Fürth
  Recensioner
  Roger Axelsson, Carin Bergström, Carl Henrik Carlsson och Sofia Ling:
  Sveriges historia för släktforskare.
  (Recension av Andreas Anderberg)

Innehåll 2022 SoH

2022:4

 • Ryttmästaren Nils Håkansson Trolle – en diskussion om ursprunget.
  Av Göran Sparrlöf
 • Släkterna Gunterbergs och Lundblads gemensamma ursprung.
  Av Nils Hård af Segerstad   
 • Var ryttmästare Söffrin Nilsson med i slaget vid Axtorna den 20/10 1565?
  – Oklart då fånglista i bokverket Danske Magazin kan hänvisa till fel.
  Av Peder Claesson
  Recensioner
  LarsOlof Lööf: Sjöfarare och superkargörer. Människor i och omkring Svenska Ostindiska Compagnierna 1731-1813.
  (Recension av Göran Sandberg)Christian Kirchner, Mikael Hoffsten m fl: Släktforska i Tyskland.
  (Recension av Henrik Perlefelt)

  Egeskog, Hans & Lundh, PerAnders: Blåvik. Vem bodde var från 1500-talet till 1950-talet.
  (Recension av Kerstin Jonmyren)

2022:3

 • > Far wäl min maka from, far wäl min barn kiär<
  – Tryckta tillfällesverser som genealogisk källa.
  Av Björn Järhult
 • Var och när dog Johan Toresson Hillman?
  – Två enkla frågor som blottlade en av Sveriges mest omfattande rättsliga processer.
  Av Birgitta Johnsen
 • Om två lärare i 1800-talets Fagerhult i Småland.
  Av Nichlas Malmdahl

2022:2

 • > … protesterandes emot all lagfart … emedan han skal wara närmast den samma att börda< – en bördsrättstvist 1695-1722 om Harbro Nedergård i Björnlunda socken, Daga härad.
  Av Michael Lundholm
 • Några anteckningar om guldsmeden och rådmannen Erik Persson i Jönköping och hans son kyrkomålaren Abraham Myra i Åbo.
  Av Ebbe Ombäck
 • Var Carl Petter Backman från Piteå (f. 1791) och Carl Petter Öhman i Örebro (f. 1791) en och samme person?
  Av Göran Sandberg
 • Ett forskningstips: Riksarkivets Biographica-samling.
  Av Magnus Bäckmark

Recensioner
Åsa Karlsson (redaktör) samt Roger Axelsson, Åke Bertenstam, Jakob Christensson och Lena Milton (redaktionskommitté): Svensk biografiskt lexikon, häfte 171.
(Recension av Andreas Anderberg)

Riddarhusdirektionen: Sveriges Ridderskap och Adels kalender 2022.
(Recension av Andreas Anderberg)

2022:1

 • Bondsöner vid universitetet. Två fallstudier: Martin Hammonius och Anders Leufvenius.
  Av Björn Järhult
 • Från Bo Oxehufvud till Bataille Axel Hilfwild – en adelsmans förvandling.
  Av Olle Elm
  (
  Rättelse: Bild 1 på sid 21 föreställer inte Orreholmens gamla huvudbyggnad. Bilden visar istället Vartofta säteri. Ett stort tack till Håkan Sylvan som uppmärksammade misstaget och som är född på gården).

Recension
Matrikel för Skara Trivial Schola (1749-1809).
Upprättad til följe af ven. Consistorii resolution D. 18 Oct, 1749.
(Recension av Jonas Magnusson)

Innehåll 2021 SoH

2021:4

 • Släkt känd från 1500-talet i Nederkalix kartlagd med hjälp av Y-DNA.
  Av Sven-Åke Forsberg
 • Adliga ätten Bruce, nr 745 – nya rön samt rättelser rörande överstelöjtnanten Robert Bruces familj.
  Av Jonas Magnusson
 • Upp ur jorden: Karins rätta namn – nya rön om Knut Roos af Hjelmsäter och ”Kerstin” Kafle.
  Av Magnus Bäckmark
 • Kompletteringar och rättelser rörande flera ätter i Elgenstiernas ättartavlor.Recension
  Lars Ericson Wolke: Stridens verklighet – döden på slagfältet i svensk historia 1563-1814.(Recension av Björn Edman)

2021:3

 • Vem var dalafogden Ingel Hanssons (Svinhuvud) hustru på Gylle?
  Av Stefan Jernberg
 • Nytt ljus över kyrkomålarna Grijs under 1600-talet.
  Av Christer Rosenbahr
 • Dog Julius Kühn från Prenzlau verkligen i Ryssland?
  Av Niklas Möller

2021:2

 • Lillklockan klämtar till storsläktens dön – ett bidrag till de uppländska släkterna Printz och Graan.
  Av Björn Järhult
 • Mitt släktskap med två systrar från Los Angeles – hur DNA-ledtrådar kunde knyta samman ättlingar från Centraleuropa.
  Av Thomas Fürth
 • Tolka skriften rätt – inte alltid lätt.
  Av Barbro Nordlöf

Recension
Håkan Skogsjö: Släktforskning på riktigt.
(Recension av Nichlas Malmdahl)

2021:1

 • Gestrike nations äldsta matriklar.
  Av Jonas Magnusson
 • Gabriel Torgerstedt – upplänning i Nederländerna.
  Av Jan M. Keus
 • Kartläggning av Piteå stads befolkning 1621-1821.
  Av Ulf Holmberg
 • Nya uppgifter om kyrkoherden på Visingsö Jonas Magni.
  Av Martin Kjellgren
 • Notarien i Kalmar Jonas Nentzel kom från Nänsjö.
  Av Håkan Skogsjö

Recension
Ulf Holmberg: Piteå stad 400 år.
(Recension av Carl Henrik Carlsson)

Innehåll 2020 SoH

2020:3-4

 • En resandefamilj med afrikanskt påbrå – Carl Gustaf Abrahamsson (1796-1870) och Agneta Maria Stålberg (1797/1803-1884), deras närmaste anor och efterkommande.
  Av Margareta Edqvist och Arvid Bergman
 • Hilma Forsbergs metamorfos.
  Av Mats Pettersson

2020:2

 • Om kronovägaren och postmästaren i Avesta Olof Avelius äktenskap.
  Av Michael Lundholm
 • Från adelsfröken till bondhustru – om kapten Arvid Eketräs dotter Christinas levnadsöden i Tveta och Fagerhults socknar i Småland.
  Av Nichlas Malmdahl
 • Några människoöden på båda sidorna av Atlanten – medlemmar av familjerna Bodlund/Bolund och Strömberg i Nederkalix emigrerade till Chicago.
  Av Janne Nilsson
 • Ingeborg Nilsdotters efterkommande med namnen Mörck, Mörckendahl och Leijondahl.
  Av Olle Elm
 • Minnesruna Tomas Risbecker (1938-2020)

2020:1

 • Mässingsbruksarbetarsläkten Kohn.
  Av Michael Lundholm
 • Gift med en ”bonde-dotter” – om Kristina Jakobsdotter (ca 1775-1821) i Högby som gifte in sig i släkten Harmens.
  Av Nichlas Malmdahl

Recensioner
Per Andersson: Sveriges kungasläkt
(Recension av Göran Sandberg)

Gösta Maijgren: Dalarölotsar
(Recension av Martin Edgélius)

S. Bertil Olsson och Karl-Magnus Johansson (red.): Sverige och svenskarna i den ostindiska handeln – II.
(Recension av Magnus Bäckmark)

Kompletteringar och rättelser till tryckta arbeten