Filmade föredrag om DNA

Den 23 november ordnade GF en DNA-dag på Nürnberghuset i Stockholm.
Två av föredragen videofilmades och visas här för alla som inte hade möjlighet att närvara. Framtida videoinspelningar kommer att läggas på våra medlemssidor.
 
DNA-jämförelse som verktyg i släktforskning Magnus Bäckmark beskriver hur släktforskning via DNA går till samt berättar något om de senaste rönen.
 

 

Senaste nytt inom DNA-släktforskningen Peter Sjölund rapporterar från den internationella konferensen om genetisk genealogi i Houston, Texas. Spännande forskningsresultat och nya möjligheter för DNA-släktforskning. Peter berättar också om en revolutionerande DNA-undersökning som visar vad som hände inom Bure-ätten för sexhundra år sedan.