Familjenotiser 1700- och 1800-tal

söknamnfamiljen171800 (För medlemmar)

Våren 2012 var vi klara med digitaliseringen av namnregistren till familjenotiser från ett antal tidningar från 1700- och 1800-talet. Det handlar främst om Post & Inrikes tidningar, men även andra tidningar där vi har registren i pappersform.

Registrens innehåll
Registren är sorterade efter namn som förekommer i legala notiser, som giftermåls- och dödsannonser i "Postgumman" 1) och andra svenska tidningar. Registren kan även omfatta namn från notiser som kan lämna andra genealogiska upplysningar som rör offentliga stämningar, bouppteckningar, arv, testamenten, efterlysningar med mera. En asterisk (*) på en rad i det handskrivna registret betyder att det i tidningen finns biografiska notiser som vi inte tagit med på grund av utrymmesbrist.

I registren finns efternamn, förnamn, titel, händelse, datum, årgång på tidningen och sidnummer. De handskrivna originalregistren finns även inbundna och tillgängliga i GFs arkiv för dig som inte har tillgång till internet.

Namnregistren till familjenotiserna omfattar följande tidskrifter och tidsperioder:

Tidningsregister År Antal familjenotiser KB digitalt GF beteckning
Stockholms Posttidningar,
Inrikes Tidningar 2
1760-1800 54 000 Ja PoIT1760-1800
Stockholms Posttidningar,
Inrikes Tidningar 3
1801-1820 79 000 Ja PoIT1801-1820
Post- och Inrikes Tidningar 1821-1850 107 000 Ja PoIT1821-1850
Post- och Inrikes Tidningar 1851-1860 18 000 Ja PoIT1851-1860
Göteborgs Nyheter 1765-1845 35 000 Nej GbgNyh1765-1845
Lunds Weckoblad 4 1775-1830 13 000 Nej LundsWeckblad1775-1830
Totalt   306 000    

 I tabellen ovan ser du vilka tidningar som ingår i GFs notisregister och vilka av dem som finns i digital form på KB.  

Naturligtvis bör uppgifterna stämmas av med förstahandskällor, såsom vigsel- och dödböcker med flera.


1 "Postgumman" har under åren haft olika benämning: Stockholms Posttidningar, Inrikes Tidningar, Post- och Inrikes tidningar.
2  Registret sammanställt av f.d. majoren E. Lagerheim. Alla notiser, som endast rör adliga personer och som återfinns i ättartavlorna är inte upptagna här.
3  Registret sammanställt av Elis Hildebrand 1945
4  Registret sammanställt av Genealogiska Föreningen 1961