Hvar 8 dag – B

Bild Beskrivning År Sida
INFORMATION OM KÄLLAN HVAR 8 DAG      
Baarsen I bokförläggare Sthlm porträtt 1925 237
Baaz A Emil lantbrukare Åby, Mölndal porträtt 1909 367
Bachman G Werner bankdir Sundsvall porträtt 1912 703
Bachman G Werner bankdir Sundsvall porträtt 1927 702
Back Carl E vicekonsul Västervik porträtt 1929 622
Back Gustaf A, sjökapten Gävle porträtt 1900 688
Backe T jur.kand, ombudsman porträtt 1928 74
Backer-Gröndahl Agathe tonsättarinna porträtt 1906 586
Backert C H dir Vaxholmsbolaget Sthlm porträtt 1911 704
Backlin G lektor Uppsala porträtt 1902 254
Backlin Pilip A grosshandl Stockholm porträtt 1901 689
Backlund Anders R sundhetsinspektör Sthlm porträtt 1917 461
Backlund Anders R sundhetsinspektör Sthlm porträtt 1927 158
Backlund Helge G prof Uppsala porträtt 1927 829
Backlund Helge G prof Uppsala Univ porträtt 1923 641
Backlund J O prof Pulkowa porträtt 1915 807
Backlund Oskar direkt Observatoriet i Pulkova porträtt 1904 291
Backman Aug fd lantmätare Sthlm porträtt 1903 110
Backman Axel disp Barnängen Sthlm porträtt 1902 611
Backman Carl skeppsmäklare Lysekil porträtt 1915 366
Backman Carl W trafikchef Kristianstad porträtt 1921 63
Backman Carl W trafikchef Malmö porträtt 1907 670
Backman Charles J J E konsul Sthlm porträtt 1913 687
Backman Ernst V revisor Sthlm porträtt 1925 766
Backman Gustaf W bankdir Sundsvall porträtt 1917 685
Backman Gustaf W bankdir Sundsvall porträtt 1922 686
Backman H J C dir Sthlm porträtt 1929 462
Backman T A reg.läkare porträtt 1901 833
Backsell Lars handlare Vilhelmina porträtt 1905 142
Baecklund P S lektor Helsingborg porträtt 1929 125
Baecklund Per J kyrkoh Stenkvista porträtt 1913 351
Baeckström Arvid F E bibliotekarie Sthlm porträtt 1931 270
Baeckström Arvid fil.dr Nordiska Muséet porträtt 1921 311
Baeckström B Albert folkskollärare Fliseryd porträtt 1924 334
Baeckström Carl A W kommendörkapt Sthlm porträtt 1901 433
Baeckström E Ludvig landsfiskal Örsköldsvik porträtt 1925 237
Baeckström Elimar G M byråchef Sthlm porträtt 1910 14
Baeckström Elimar G M fd byråchef Sthlm porträtt 1915 13
Baeckström Elimar G M fd byråchef Sthlm porträtt 1919 813
Baeckström Elimar G M fd byråchef Sthlm porträtt 1930 782
Baeckström Elimar G M fd byrådir Sthlm porträtt 1924 813
Baeckström F bankdir 1:a K porträtt 1906 831
Baeckström Frans E A bankdir Örebro porträtt 1929 653
Baeckström Frans E A dir Latorps bruk porträtt 1909 79
Baeckström Frans E A domänintend Grytsätter porträtt 1919 45
Baeckström Frans E A domänintendent Örebro porträtt 1924 29
Baeckström Johan C F reg.läkare Karlskrona porträtt 1904 190
Baeckström Nils prov.läkare Nyköping porträtt 1927 749
Baeckström Oscar aktör porträtt 1901 41
Baeckström Oscar komiker Sv:a Teatern porträtt 1903 645
Baeckström Oscar skådespelare porträtt 1905 277
Baeckström Oscar skådespelare porträtt 1917 192
Baeckström Oscar skådespelare porträtt 1918 366
Baeckström Oscar skådespelare * porträtt 1913 616
Baeckström Oscar skådespelare Intiman porträtt 1917 12
Baeckström S Birger redaktör Göteborg porträtt 1927 366
Baehrendtz Fabian J fd lektor Kalmar porträtt 1918 413
Baer K F E fd överjägmästare Ösby, Djursholm porträtt 1912 687
Baer K F E överjägmästare Linköping porträtt 1902 722
Baerentz Fabian J lektor Kalmar porträtt 1913 399
Bager A Harald dir Malmö porträtt 1920 333
Bager A Harald dir Malmö porträtt 1925 333
Bager A Harald grosshandlare Malmö porträtt 1915 333
Bager A Harald handlare Malmö porträtt 1931 126
Bager-Sjögren Johan L fil.dr Norrköping porträtt 1931 126
Bager-Sjögren Johan L skolinspekt. Norrköping porträtt 1915 333
Bager-Sjögren Johan L skolinspekt. Norrköping porträtt 1920 333
Bager-Sjögren Johan L skolinspekt. Norrköping porträtt 1925 350
Bagge A J F justitieråd porträtt 1930 563
Bagge A W civ.ing Floda station porträtt 1930 670
Bagge August W ing Näs, Floda porträtt 1910 111
Bagge C G Harry bankdir Varberg porträtt 1915 717
Bagge C G Harry fd vice konsul Varberg porträtt 1910 750
Bagge Carl C ing Sthlm porträtt 1912 528
Bagge E A löjtn Upplands Inf.Regemente porträtt 1918 595
Bagge F Valdemar I disponent Åby porträtt 1930 622
Bagge Fredrik lantbrukskonsulent I London porträtt 1903 174
Bagge Fredrik lantbrukskonsulent London porträtt 1919 93
Bagge Georg  A major Göteborg porträtt 1911 846
Bagge Georg A fd major Göteborg porträtt 1927 13
Bagge Georg A fd major Sthlm porträtt 1930 493
Bagge Gunnar A V stationsinspektor Arboga porträtt 1931 622
Bagge Gustaf fd kapten Paris porträtt 1915 253
Bagge Gösta A.son prof Sthlms Högskola * porträtt 1920 817
Bagge Gösta A:son prof Sthlms Högskola porträtt 1920 413
Bagge Ivar läkare Göteborg porträtt 1915 77
Bagge Ivar läkare Göteborg porträtt 1924 638
Bagge J fd disponent vid Kramfors Helsingfors porträtt 1912 559
Bagge J M D konsul Sthlm porträtt 1923 690
Bagge Johan P handlare Gillberga, Värmland porträtt 1905 291
Bagge Lorentz B fd bibliotekarie Sthlm porträtt 1915 270
Bagge Nils chef Riksbankens tryckeri Sthlm porträtt 1919 381
Bagge O auditör Sölvesborg porträtt 1914 685
Bagge Otto auditör Sölvesborg porträtt 1916 381
Bagge Per A fotograf Lund porträtt 1925 270
Bagge Peter F L fd rektor Sthlm porträtt 1925 109
Bagge Peter F L fd rektor Sthlm porträtt 1926 62
Bagge Peter F L rektor Västerås porträtt 1905 127
Bagge Peter F L rektor Västrås porträtt 1915 93
Bagge Peter rektor Västerås porträtt 1910 126
Bagge Robert kamrer Backe porträtt 1925 765
Bagger Alban A fd sjökapten Göteborg porträtt 1911 783
Bagger Gustaf A, styr-led Riksbanken Göteborg porträtt 1900 704
Bagger, Gustaf A, dir Riksbanken Göteborg porträtt 1900 127
Bagger-Jörgensen L Olof byråchef Sthlm porträtt 1929 61
Bahr von Johan borgmästare Uppsala porträtt 1929 46
Bahr von L J Gustaf godsägare Skebokvarn porträtt 1922 637
Bahr von, Adolf H:son marinattaché London porträtt 1925 451
Bahr von, Gustaf J L godsägare Skebokvarn porträtt 1912 623
Bahr von, Gustaf L R Möhlby, Södermanland porträtt 1903 158
Bahr von, J akademisekr riksdagsman Uppsala porträtt 1911 174
Bahr von, J Otto H kapten Sthlm porträtt 1912 654
Bahr von, Johan akademisekr Uppsala porträtt 1909 751
Bahr von, Johan borgmästare Uppsala porträtt 1914 701
Bahr von, Johan borgmästare Uppsala porträtt 1919 701
Bahr von, Johan borgmästare Uppsala porträtt 1924 701
Bahr von, Johan borgmästare Uppsala * porträtt 1924 145
Bahr von, Julia C H frk Göteborg porträtt 1915 301
Bahr von, Julia frk porträtt 1925 307
Bahr von, L J Gustaf godsägare Skebokvarn porträtt 1917 621
Bahr von, O F H fd major Stockholm porträtt 1902 302
Bahr von, O F Henrik fd major Sthlm porträtt 1929 558
Bahr von, Otto dir i Skandia Sthlm porträtt 1902 642
Bahr von, Per G O maskining Göteborg porträtt 1925 669
Baird John sjökapten omkommen Hälsingborg porträtt 1903 143
Balck V G generalmajor porträtt 1918 488
Balck V G överstelöjtn 60 år porträtt 1903 474
Balck Victor G porträtt 1913 504
Balck Victor G generalmajor Sthlm porträtt 1923 481
Balck Victor G överste, polarforskare porträtt 1908 497
Balck Victor general * porträtt 1913 477
Balck Victor Gustaf öv-löjtn porträtt 1900 321
Balck Viktor G generalmajor Sthlm porträtt 1927 588
Balck Viktor G Sthlm överste”idrottens fader” porträtt 1911 657
Balck Viktor G överste Sthlm porträtt 1908 479
Balck Viktor generalmajor * porträtt 1916 1
Balck Viktor överste chef f GCI Sthlm porträtt 1906 814
Baldwin, Evelyn B polarforskare porträtt 1900 271
Balkenhausen A W grosshandl Sölvesborg porträtt 1902 223
Balkenhausen J Hugo grosshandl Sölvesborg porträtt 1906 559
Balkenhausen Rolf J apotekare Norrtälje porträtt 1909 575
Balkenhausen Rolf J apotekare Norrtälje porträtt 1924 542
Ballé O S S grosshandlare Sthlm porträtt 1905 598
Ballé O S Sophus grosshandlare Sthlm porträtt 1910 574
Ballé O S Sophus grosshandlare Sthlm porträtt 1915 589
Ballé O S Sophus grosshandlare Sthlm porträtt 1922 189
Baltzer August övering Göteborg porträtt 1918 621
Baltzer C E Lauritz fd teckn.lärare Göteborg porträtt 1916 317
Banck Bror M fd skeppsredare Sthlm porträtt 1930 813
Banck C August skeppsredare Helsingborg porträtt 1916 157
Banck C August skeppsredare Helsingborg porträtt 1921 141
BanckC August skeppsredare Helsingborg porträtt 1923 15
Bancroft Edgar A amerikansk amb. i Japan porträtt 1924 43
Bandin C A garverifabrikör Luleå porträtt 1903 214
Banér E J H överste Sthlm porträtt 1929 765
Banér Eskil J H överste Sthlm porträtt 1930 654
Banér Eskil J H överste Åhs porträtt 1924 158
Banér J G S E frih fd kapten Livgrenadjär.Reg porträtt 1902 658
Banér J Gustaf S E godsägare Ringstorp porträtt 1912 654
Banér J Gustaf S fd kapten Åhs porträtt 1918 365
Bang Herman författare porträtt 1907 461
Bang Herman författare porträtt 1911 71
Bang Ivar C prof Lund porträtt 1918 221
Bang Ivar prof Lunds univ porträtt 1903 374
Bang, Andreas, konsul porträtt 1900 62
Bárány Robert prof Uppsala porträtt 1925 461
Bárány Robert prof Uppsala Univ porträtt 1925 717
Bárány Robert prof Uppsala univ. * porträtt 1923 145
Barchaeus Axel disponent Örnsköldsvik porträtt 1930 446
Barchmann Claus D Stjernholm grossh Gbg porträtt 1903 487
Barck Nils I J konstnär Nièvre porträtt 1930 590
Barck Nils konstnär porträtt 1909 307
Barcklind Carl skådespelare porträtt 1931 777
Barckman L Gustaf dir Köping porträtt 1924 829
Barclay Georg grosshandlare Göteborg porträtt 1916 237
Barclay George fd grosshandlare Göteborg porträtt 1911 222
Barclay George S fd grosshandlare Göteborg porträtt 1920 445
Bark John bankdir Uddevalla porträtt 1917 637
Barkman A T grosshandlare Sthlm porträtt 1912 430
Barkman C Gustaf fd handlare Vimmerby porträtt 1924 718
Barkman C John G handlare Vimmerby porträtt 1924 573
Barkman Ernst V revisor Sthlm porträtt 1918 29
Barkman Gustaf F W fd sjökapten Göteborg porträtt 1916 13
Barkman Gustaf F W sjökapten Göteborg porträtt 1906 383
Barkman Gustaf F W skolföreståndare Göteborg porträtt 1911 399
Barkman L barnavårdskonsulent Sthlm porträtt 1912 303
Barlow, fru född Burgess Gustavsberg porträtt 1900 463
Barlow, George, verkmäst. Gustavsberg porträtt 1900 463
Barnekow Adolf G godsägare Kristianstad porträtt 1918 61
Barnekow Adolf G greve Kristianstad porträtt 1923 690
Barnekow Adolf G greve Kristianstad porträtt 1923 45
Barnekow Adolf G Sörbytorp Kristianstads l. porträtt 1908 94
Barnekow Adolf H F ryttmästare Vinslöv porträtt 1931 750
Barnekow B Elisabeth G konstnär Sthlm porträtt 1923 321
Barnekow C F K godsägare Riksd heml utskott porträtt 1904 430
Barnekow C Fredrik K godsägare Kristianstad * porträtt 1911 273
Barnekow Christian F K godsäg Åraslöv, Skåne porträtt 1904 190
Barnekow Christian f rytmäst Wannaröd,Sördala porträtt 1906 830
Barnekow F C kammarherre Sthlm porträtt 1928 125
BArnekow Fabian E L C godsägare Ökna, Sörml. porträtt 1904 191
Barnekow Fredrik C K godsägare Krstianstad porträtt 1909 158
Barnekow G C E godsägare Vannaröd, Sösdala porträtt 1912 30
Barnekow K E godsägare Vinslöv porträtt 1930 350
Barnekow K Ragnar M D godsägare Vinslöv porträtt 1926 223
Barnekow Malte E frih kapten Skånska Infant. porträtt 1901 465
Barowiak Carl P handlare Uppsala (+teatern) porträtt 1904 288
Barr A Hjalmar övering Hallstahammar porträtt 1925 157
Barr Knut A fil.dr skriftställare Sthlm porträtt 1921 205
Barr Knut A skriftställare Sthlm porträtt 1929 414
Barth J Chr disponent Svartvik Sundsvall porträtt 1907 655
Barthel J G Christian prof bakteriolog Sthlm* porträtt 1920 417
Barthel J G Christian prof Experimentalfältet porträtt 1927 301
Barthel J G Christian prof Sthlm porträtt 1922 301
Barthelson August fd kassör m.m. Sthlm porträtt 1906 222
Barthelson C Gustaf fd jägmästare Halna porträtt 1923 306
Barthelson C Gustaf fd jägmästare Halna porträtt 1929 93
Barthelson C Gustaf fd överjägmästare * porträtt 1921 273
Barthelson C Gustaf överjägmästare Hallna porträtt 1913 303
Barthelson Carl G v.häradshövding Sthlm porträtt 1913 174
Barthelson Carl G vice häradshövding Sthlm porträtt 1923 142
Barthelson CArl G vice häradshövding Sthlm porträtt 1929 606
Barthelson Erik H jägmästare Mariestad porträtt 1929 558
Barthelson F, kassör Gen.poststyr. Sthlm porträtt 1901 223
Barthelson Fredrik A fd kassör Sthlm porträtt 1916 29
Barthelson Gust. överjägmäst 1:a K porträtt 1906 831
Barthelson Karl G läkare Sthlm porträtt 1909 782
Barthelson Sten kustartillerilöjtn Sthlm porträtt 1920 262
Baruner Gustaf R major Landskrona porträtt 1905 13
Bastholm W kyrkoh Lysekil porträtt 1909 63
Bastman Georg A grosshandlare Sthlm porträtt 1905 774
Bastman Georg A grosshandlare Sthlm porträtt 1917 797
Bathelson Carl G notarie Svea Hovrätt Sthlm porträtt 1903 390
Bauer Carl A fastighetsmäklare Helsingborg porträtt 1928 142
Bauer Carla Sthlm simmerska världsrek 1000 m porträtt 1920 784
Bauer Fritz J fältläkare Sthlm porträtt 1918 733
Bauer Fritz J fältläkare Sthlm porträtt 1929 557
Bauer Fritz J generalfältläkare Sthlm porträtt 1923 753
Bauer Fritz J med.dr Malmö * porträtt 1916 817
Bauer Fritz J överläkare Malmö porträtt 1913 734
Bauer Fritz överläkare Malmö porträtt 1912 675
Bauer John konstnär porträtt 1918 136
Bauer John konstnär i ateljén porträtt 1918 149
Bauman John H fd stadsläkare Marstrand porträtt 1915 590
Baumbach Herman Uppsalas äldste student porträtt 1931 317
Baumgardt Bernhard kapten Båstad porträtt 1905 534
Baumgarten von Carl R F godsägare Orraryd porträtt 1919 461
Baumgarten von Ehrenfried AA kyrkoh Balingsta porträtt 1905 550
Baumgarten von, Carl R F godsägare Orraryd porträtt 1912 351
Baumgarten von, Carl R F godsägare Sthlm porträtt 1917 365
Baumgarten von, Thure R L major Uddevalla porträtt 1904 174
Bax-Ironside Märta H J fru Santiago porträtt 1910 79
Bayer-Krucsay von D generalkonsul Budapest porträtt 1923 257
Bayer-Krucsay von, D svensk konsul Budapest porträtt 1914 515
Beck J Viktor bokhandlare Sthlm porträtt 1921 381
Beck Victor bokbinderiägare Sthlm porträtt 1926 382
Beckeman Knut V M arkitekt Halmstad porträtt 1926 29
Beckeman Knut W M arkitekt Halmstad porträtt 1921 61
Beckeman W C fd handlare Vänersborg porträtt 1919 493
Becker C H konsul Sthlm porträtt 1910 143
Becker C Wilhelm grosshandlare Sthlm porträtt 1915 174
Becker Carl G C Th grosshandl Sthlm porträtt 1906 335
Becker Wilhelm fd grosshandlare Sthlm porträtt 1912 783
Becker Wilhelm grosshandlare Sthlm porträtt 1907 818
Beck-Friies C A envoyé i Rom porträtt 1920 115
Beck-Friis C A envoyé Madrid porträtt 1918 781
Beck-Friis C A svensk minister i Rom porträtt 1926 715
Beck-Friis C Augustin envoyé Rom porträtt 1923 785′
Beck-Friis C Joachim disponent Harg porträtt 1910 558
Beck-Friis C Joachim godsägare Harg porträtt 1925 557
Beck-Friis Carl disponent Hargs Bruk porträtt 1905 567
Beck-Friis Carl J godsägare Harg porträtt 1920 541
Beck-Friis Carl J godsägare Harg porträtt 1926 495
Beck-Friis Carl-J disponent Harg porträtt 1915 557
Beck-Friis Carl-Joachim landstingsman * porträtt 1915 577
Beck-Friis Corfitz C Börringe kloster Malmöhu porträtt 1907 574
Beck-Friis Corfitz godsägare Börringe Kloster porträtt 1910 623
Beck-Friis H G byråchef UD porträtt 1931 663
Beck-Friis H J envoyé i Köpenhamn porträtt 1917 596
Beck-Friis H J sv minister i Turkiet porträtt 1903 100
Beck-Friis H J svensk minister i Danmark porträtt 1918 44
Beck-Friis H J svenskt sändebud i Paris porträtt 1904 619
Beck-Friis H Joachim envoyé i Danmark * porträtt 1920 577
Beck-Friis H Joachim envoyé Köpenhamn porträtt 1921 29
Beck-Friis H Joachim envoyé Wien porträtt 1911 15
Beck-Friis H Joachim fd envoyé Börringe porträtt 1931 622
Beck-Friis J G fd statsråd Söderö porträtt 1929 463
Beck-Friis J G frih godsäg. Söderö, Östergötl porträtt 1903 14
Beck-Friis J G jordbruksminister porträtt 1913 339
Beck-Friis Joachim sv ambassadör i Köpenhamn porträtt 1927 838
Beck-Friis Johan G godsägare Söderö porträtt 1911 302
Beck-Friis Johan G kammarjunkare Kettilstad porträtt 1926 272
Beck-Friis Johan G kammarjunkare Söderö porträtt 1921 269
Beck-Friis Johan G statsråd Sthlm porträtt 1916 285
Beck-Friis Johan G Söderö jordbruksminister * porträtt 1913 657
Beck-Friis Johan kammarherre Sthlm porträtt 1906 287
Beck-Friis L R häradshövd riksdagsman 1:a Kam porträtt 1910 15
Beck-Friis Lave frih sändebud i Köpenhamn porträtt 1903 725
Beck-Friis Lave G frih Bosjö-kloster porträtt 1903 566
Beck-Friis Lave R häradshövd Skövde porträtt 1906 766
Beck-Friis Lave R häradshövding Skövde porträtt 1916 765
Beck-Friis Lave R häradshövding Skövde porträtt 1921 751
Beck-Friis Lave R häradshövding Skövde porträtt 1926 751
Beck-Friis Lave R häradshövding Skövde porträtt 1931 431
Beck-Friis Lave sändebud i Köpenhamn porträtt 1902 19
Beck-Friis Sigvard O kab.kammarh. N.Lindved porträtt 1919 492
Beck-Friis Sigvard O kab.kammarherre Lindved porträtt 1924 477
Beck-Friis Sigvard O kab.kammarherre Malmö porträtt 1914 477
Beck-Friis Sigvard O ryttmästare Böringe porträtt 1904 516
Beck-Friis, Lave, frih. minister i Köpenhamn porträtt 1900 209
Beckman  A F apotekare Anderslöv porträtt 1908 526
Beckman Anders N kyrkoh Ferglanda porträtt 1906 671
Beckman Anders N kyrkoh Färgelanda porträtt 1916 685
Beckman Anders N kyrkoh Färglanda porträtt 1906 687
Beckman B dir Musikaliska Akademien porträtt 1921 149
Beckman Bror A kapten Värnamo porträtt 1911 160
Beckman Bror musikdir porträtt 1910 206
Beckman Bror prof Sthlm porträtt 1915 317
Beckman Bror prof Sthlm porträtt 1925 316
Beckman Bror prof Sthlm porträtt 1929 494
Beckman C A lantbrukare Kungsbro porträtt 1913 462
Beckman C H godsägare Sörbylund porträtt 1911 462
Beckman Carl F godsägare Sjöbo porträtt 1930 269
Beckman Carl F godsägare Vollsjö porträtt 1922 109
Beckman Claes H godsägare Söbylund porträtt 1921 445
Beckman Claes kyrkoh Synnerby, Skara porträtt 1901 785
Beckman Claës-H godsägare Sörbylund porträtt 1926 431
Beckman Claës-H godsägare Sörbylund porträtt 1929 558
Beckman E J dir, riksdagsman  1:a Kamm porträtt 1910 15
Beckman Emma M lärarinna Åmål porträtt 1928 157
Beckman Ernst dir  2:a kammaren porträtt 1901 811
Beckman Ernst J dir Sthlm porträtt 1909 542
Beckman Ernst J fd riksdagsman Djursholm porträtt 1919 509
Beckman Ernst J fd riksdagsman Kalifornien porträtt 1923 482
Beckman Ernst red riksdagsman porträtt 1903 633
Beckman G Alfred grosshandlare Skara porträtt 1924 542
Beckman G F lantbrukare riksdagsman  1:a Kamm porträtt 1910 15
Beckman Johan W godsägare Öregrund porträtt 1911 287
Beckman K F Natanael lektor Sthlm porträtt 1917 301
Beckman K F Natanael prof Gbg:s Högskola porträtt 1917 605
Beckman K F Natanael prof Göteborg porträtt 1922 285
Beckman K F Natanael prof Göteborg porträtt 1927 285
Beckman K lektor Linköping 2:a Kammaren porträtt 1904 831
Beckman Karl V fd lektor Linköping porträtt 1925 798
Beckman Karl V lektor Linköping porträtt 1909 607
Beckman Knut A byråchef Sthlm porträtt 1923 321
Beckman Knut A fd byråchef Sthlm porträtt 1929 110
Beckman Knut A statskommissarie Sthlm porträtt 1918 333
Beckman O L gen.major Karlskrona porträtt 1906 775
Beckman Otto L generalmajor Sthlm porträtt 1908 639
Beckman Otto överste Karlskrona porträtt 1905 454
Beckman T E A kyrkoh Näsinge porträtt 1911 127
Beckman T E A prost Näsinge porträtt 1914 157
Beckman Theodor kyrkoh Näsinge porträtt 1906 94
Beckman-Lycell Sven kamrer Malmö porträtt 1907 335
Beckmann Albert ing, järnvägsbyggare porträtt 1902 143
Beckmanson Johan E yrkesinspektör Malmö porträtt 1903 567
Becksröm Carl G kyrkoh Åker porträtt 1905 94
Bedoire Jean V, tullinspektör Funäsdalen porträtt 1901 112
Been C stationsinspektor Örebro porträtt 1920 589
Been L M kantor organist i Allerum porträtt 1904 789
Béen Peter I kyrkoh Sätila porträtt 1931 447
Béen Peter kyrkoh Sätila porträtt 1931 94
Beer Dick konstnär, målare porträtt 1915 533
Beer John A R artist avl i London porträtt 1906 255
Beer Oscar A länsjägmästare Uddevalla porträtt 1918 525
Beermann G E bruksförvaltare Ställdalen porträtt 1926 432
Beermann Gustaf E bruksförvaltare Ställdalen porträtt 1931 110
Beetzen von, Viktor L godsägare Sthlm porträtt 1905 630
Befwe A Emil fd stadsarkitekt Eskilstuna porträtt 1930 589
Befwe A Emil stadsarkitekt Eskilstuna porträtt 1909 814
Befwe A Emil stadsarkitekt Eskilstuna porträtt 1914 797
Befwe A Emil stadsarkitekt Eskilstuna porträtt 1919 814
Begas Reinh bildhuggare porträtt 1903 199
Bégat J E fabrikör Sthlm porträtt 1916 462
Begat J V E fabrikör Stockholm porträtt 1902 207
Begrqvist J V nämndeman Österåker porträtt 1913 320
Behle Anna C plastiklärarinna Sthlm porträtt 1925 717
Behle Anna frk, danskonstnärinna porträtt 1917 476
Behm Alarik A intendent Sthlm porträtt 1920 701
Behm Alarik A intendent Sthlm porträtt 1925 669
Behm Alarik A intendent Sthlm porträtt 1931 446
Behm Alarik, amanuens Skansen porträtt 1900 643
Behm Albrecht läkare Sthlm porträtt 1905 535
Behm E Herman godsägare Arboga porträtt 1912 223
Behm E Herman godsägare Sickelsjö porträtt 1917 220
Behm E Herman godsägare Sickelsjö porträtt 1922 687
Behm E Herman häradshövding Sickelsjö Örebro* porträtt 1922 145
Behm Ernst H godsägare riksdagsm. Sickelsjö porträtt 1902 222
Behm J Victor L fd kronolänsman Ålsta porträtt 1912 63
Behm K M länsveterinär Umeå porträtt 1915 205
Behm Karl läkare Sthlm porträtt 1920 333
Behm Karl M fd länsjägmästare Skara porträtt 1926 480
Behm O Pedro fd lektor Göteborg porträtt 1919 158
Behm Wilhelm E landskapsmålare Rönninge porträtt 1929 140
Behmer J Edvard borgmästare Norrtälje porträtt 1911 16
Behmer Johan E borgmästare Norrtälje porträtt 1904 174
Behmer Johan E borgmästare Norrtälje porträtt 1909 174
Behrentz Inga skådespelare Vasateatern porträtt 1902 160
Behring Emil prof nobelpristagare porträtt 1901 172
Behrman H W L prov.läkare Visnum porträtt 1911 175
Behrns Johanna 100 år Sthlms Sjukhem porträtt 1907 777
Beijbom F Axel postkontrollör Sthlm porträtt 1916 526
Beijer Carl G B rådman Askersund porträtt 1923 417
Beijer Carl G B rådman Askersund porträtt 1929 62
Beijer G Waldemar dir Sthlm porträtt 1920 285
Beijer G Waldemar grosshandlare Sthlm porträtt 1910 318
Beijer G Waldemar grosshandlare Sthlm porträtt 1931 351
Beijer G Waldemar grosshandlare Sthlm porträtt 1931 78
Beijer Gottfried, riksdagsman m.m. Malmö porträtt 1901 161
Beijer J skofabriksdir Sthlm porträtt 1909 126
Beijer J skofabriksdir Sthlm porträtt 1914 109
Beijer John dir Ronneby porträtt 1925 350
Beijer Lorens grosshandlare Malmö porträtt 1910 239
Beijer Lorenz dir Malmö porträtt 1909 15
Beijer Olsen A dir Sjöbo porträtt 1931 143
Beijer P:son F fd bokförläggare Stockholm porträtt 1901 785
Beijer Peter G E bibliotekarie KB Sthlm porträtt 1904 272
Beijer Peter G E fd bibliotekarie Sthlm porträtt 1919 237
Beijer Peter G E fd bibliotekarie Sthlm porträtt 1920 286
Beijerlieb Helidre fd löjtn avl i USA porträtt 1903 247
Beijnoff Ernst V stadsing Nyköping porträtt 1921 720
Beijnoff K R bankdir Västerås porträtt 1930 366
Beil L L R tapetfabriksdir Sthlm porträtt 1913 271
Beil R dir Sthlm porträtt 1920 605
Beil Rudolf vd Nya Tapetfabriken Sthlm porträtt 1903 278
Beite K K Natanael advokat Umeå porträtt 1924 606
Bejbom K Otto folkskollärare Strängnäs porträtt 1910 607
Bejer J G dir Ronneby porträtt 1919 109
Belfrage bankdir Göteborg porträtt 1930 734
Belfrage Erik G läkare Göteborg porträtt 1929 413
Belfrage Fredrik A O distr.läkare Göteborg porträtt 1906 158
Belfrage Fredrik A O distr.läkare Göteborg porträtt 1916 173
Belfrage Fredrik F distr.läkare Göteborg porträtt 1911 191
Belfrage Fredrik O A med.dr Göteborg porträtt 1925 47
Belfrage Fredrik O A stadsläkare Göteborg porträtt 1921 156
Belfrage J G V kammarherre Sthlm porträtt 1909 95
Belfrage J Kurt E börsdir Sthlm porträtt 1927 845
Belfrage J Kurt E dir Sthlms Fondbörs * porträtt 1927 433
Belfrage Johan G W kammarherre Sthlm porträtt 1906 638
Belfrage K A prov-läkare Söderhamn porträtt 1903 253
Belfrage K Axel fd prov.läkare Söderhamn porträtt 1921 414
Belfrage K revisor Göteborg porträtt 1920 813
Belfrage Knut A fd prov.läkare Lidköping porträtt 1921 62
Belfrage Knut A fd prov.läkare Söderhamn porträtt 1908 254
Belfrage Knut A prov.läkare Mölndal porträtt 1911 62
Belfrage Knut fabrikör Vårgårda porträtt 1910 799
Belfrage Å Lennart B dir Sthlm porträtt 1925 13
Belfrage Åke bandkdir Göteborg porträtt 1930 243
Belfrage Åke fil.dr Stenstorp porträtt 1908 446
Belfrage Åke G L folkskoleinspektör Mösseberg porträtt 1913 656
Belin Johan F fabrikör Gävle porträtt 1908 366
Bellander A G elverksing Landskrona porträtt 1911 638
Bellander Bror O jägmästare Bollnäs porträtt 1913 127
Bellander Gustaf redaktör Göteborg porträtt 1903 486
Bellander Gustaf redaktör Göteborg porträtt 1908 384
Bellander J F grosshandlare Gävle porträtt 1911 800
Bellander Nils chefsläkare Sthlm porträtt 1914 348
Bellinder A fd lektor riksdagsman Göteborg porträtt 1911 223
Bellinder August fd lektor Mönarp porträtt 1914 796
Bellinder August fd lektor Sväneby porträtt 1924 413
Bellinder August fd rektor Sveneby porträtt 1919 797
Bellinder August lektor 1:a K porträtt 1906 831
Bellinder August lektor Göteborg porträtt 1904 837
Bellman Gustaf W telegrafdir Haparanda porträtt 1901 351
Belloni du Chaillu, Paul forskningsresande porträtt 1902 545
Benadotte af Wisborg Carl porträtt 1914 67
Benander Carl E rektor Sthlm porträtt 1920 366
Benander Carl E rektor Sthlm porträtt 1925 350
Benckert H dr Karolinska Inst Sthlm porträtt 1911 5
Benckert H Theodor fd rådman Sthlm porträtt 1915 669
Benckert H Theodor fd rådman Sthlm porträtt 1921 655
Benckert H Theodor rådman Sthlm porträtt 1910 670
Benckert Herman T rådman Sthlm porträtt 1905 711
Benckert Herman T, rådman Stockholm porträtt 1900 704
Benckert Karl R prof Sthlms Högskola porträtt 1927 461
Benckert Robert H bankinspektör Sthlm porträtt 1910 334
Benckert Robert H fd bankinspektör Sthlm porträtt 1915 317
Benckert Robert H fd bankinspektör Sthlm porträtt 1920 317
Benckert Robert H fd bankinspektör Sthlm porträtt 1925 316
Benckert Robert H fd bankinspektör Sthlm porträtt 1931 94
Benckert Robert H kansliråd Sthlm porträtt 1905 354
Benckert Robert H kansliråd Sthlm porträtt 1907 257
Bendix C dir Sthlm porträtt 1918 558
Bendix C L kommissarie Industriutst. porträtt 1902 571
Bendix C L, hovintendent Gävle (Gävle-utst) porträtt 1900 618
Bendix C R hovintendent porträtt 1908 587
Bendix Carl L hovintendent Sthlm porträtt 1910 334
Bendix Carl L hovintendent Sthlm porträtt 1915 781
Bendix Carl L hovintendent Sthlm porträtt 1915 317
Bendix Carl L hovintendent Sthlm * porträtt 1913 401
Bendixson Harald bankdir London porträtt 1929 301
Bendixson Ivar O prof Handelshögskolan Sthlm porträtt 1910 190
Bendixson Ivar O prof Högskolan Sthlm porträtt 1910 735
Bendixson Ivar O prof Sthlm porträtt 1920 701
Bendixson Ivar O prof Sthlm porträtt 1925 702
Bendixson Ivar prof, kommunalman Sthlm * porträtt 1918 401
Bendizson Ivar O fd prof Sthlm porträtt 1931 478
Bendrik H S löjtn Boden porträtt 1916 25
Bendz Emma E författarinna Lund porträtt 1926 619
Bendz Ernst P lektor Göteborg porträtt 1930 317
Bendz G M överste Lund porträtt 1929 461
Bendz Gerog M överste Steninge porträtt 1923 689
Bendz Gunnar  M E president Göta Hovrätt porträtt 1930 307
Bendz Gunnar M E militieombudsman Sthlm porträtt 1925 349
Bendz Gunnar M E revisionssekr Sthlm porträtt 1924 45
Bendz Hans prof Lund porträtt 1913 527
Bendz Hans prof Lunds Univ porträtt 1905 598
Bendz Hans professor Lund * porträtt 1910 545
Bendz Per vice häradshövding Malmö porträtt 1910 655
Bendz Vera frk tennisspelare Malmö porträtt 1923 769
Bendz Vera tennismästarinna Malmö porträtt 1921 792
Benedicks C A F prof Sthlm porträtt 1930 366
Benedicks C kemidocent Uppsala porträtt 1907 543
Benedicks Carl A F fd prof Sthlm porträtt 1924 541
Benedicks Carl A F prof Sthlm porträtt 1919 573
Benedicks Carl A F prof Sthlm * porträtt 1917 641
Benedicks Carl A F prof Sthlms Högskola porträtt 1910 206
Benedicks Carl prof bessemermedaljör porträtt 1926 517
Benedicks Edvard ing Sthlm porträtt 1929 93
Benedicks Gustaf brukspatron Sthlm porträtt 1918 158
Benedicks Gustaf bruksägare Gysinge porträtt 1902 498
Benedicks Gustaf bruksägare Sthlm porträtt 1912 478
Benedicks Gustaf bruksägare Sthlm porträtt 1917 461
Benedictsson C E polismästare Skövde porträtt 1928 29
Benedictsson J Uno fd postmästare Helsingborg porträtt 1927 61
Benedictsson Johan G civ.ing Köpingsbro porträtt 1911 271
Bengtsén B W borgmästare Falkenberg porträtt 1930 381
Bengtsén Berndt W borgmästare Falkenberg porträtt 1919 589
Bengtson A V kyrkoh Kärda porträtt 1922 605
Bengtson G E dir Bruzaholm porträtt 1929 685
Bengtson H G V kyrkoh Sthlm porträtt 1927 813
Bengtson H G Valdus kyrkoh Sthlm porträtt 1922 829
Bengtson Johan G H Grängesberg porträtt 1908 61
Bengtson Karl M arkitekt Göteborg porträtt 1927 541
Bengtson Nils J byggmästare Sthlm porträtt 1915 141
Bengtson O A skytt Rengsjö Skytteförening porträtt 1919 740
Bengtson Otto L dir Göteborg porträtt 1924 782
Bengtson Svante E stadsing Alingsås porträtt 1922 829
Bengtson Sven ciselör Lund porträtt 1908 158
Bengtson Sven handlare Hushult, Halland porträtt 1904 581
Bengtsson A Julius kyrkoh Rämen porträtt 1923 497
Bengtsson Axel P disponent Örebro porträtt 1931 686
Bengtsson B J kyrkoh Östad porträtt 1912 383
Bengtsson Carl B godsägare Rödened Alingsås porträtt 1904 804
Bengtsson Carl E vattendomare Sundsvall porträtt 1921 237
Bengtsson förvaltare Rössjöholm Munka Ljungby porträtt 1908 351
Bengtsson G handlare Vislanda porträtt 1909 655
Bengtsson Gustav L ing Sthlm porträtt 1927 734
Bengtsson H handlare Kungsbacka porträtt 1910 735
Bengtsson J A fd godsäg Sjötullsborg Karlstad porträtt 1902 95
Bengtsson J F musikdir Vadstena porträtt 1902 691
Bengtsson J H prov.läkare Tranås porträtt 1930 349
Bengtsson J handlare Vara porträtt 1917 462
Bengtsson J P redaktör Halmstad porträtt 1931 783
Bengtsson J Wilhelm lantbrukare Skillingaryd porträtt 1909 639
Bengtsson Johannes fd riksdagsman Bjernalt porträtt 1914 124
Bengtsson Johannes fd riksdagsman Bjernalt porträtt 1926 720
Bengtsson Johannes W godsäg Häradsköp,Jönk porträtt 1906 94
Bengtsson Jöns fd riksdagsman Gullåkra porträtt 1916 557
Bengtsson Jöns lantbr Gullåkra Staffanstorp porträtt 1906 543
Bengtsson Jöns lantbrukare Gullåkra porträtt 1911 543
Bengtsson L Petter fd stat-inspekt. Kågeröd porträtt 1929 525
Bengtsson M tullvaktmäst. riksdagsm. Göteborg porträtt 1911 286
Bengtsson Magnus byggmästare Helsingborg porträtt 1910 655
Bengtsson Magnus uppsyningsman Göteborg porträtt 1924 142
Bengtsson Nils P byggmästare Falkenberg porträtt 1905 391
Bengtsson O A rektor Borås riksdagsman porträtt 1901 811
Bengtsson Olof A ing Motala porträtt 1907 510
Bengtsson Oscar F prov.läkare Vara porträtt 1921 735
Bengtsson P A fd rektor Borås porträtt 1921 269
Bengtsson P A fd rektor Borås porträtt 1930 734
Bengtsson P F handlare Karlshamn porträtt 1914 445
Bengtsson P handlare, riksdagsman Gösbo porträtt 1909 302
Bengtsson Paul A fd rektor Borås porträtt 1926 256
Bengtsson Per F köpman Karlshamn porträtt 1926 752
Bengtsson Pål A civ.ing Borås * porträtt 1921 561
Bengtsson Pål A rektor Borås porträtt 1906 254
Bengtsson R byggmästare Sthlm porträtt 1923 290
Bengtsson S lantbrukare riksdagsman Norup porträtt 1911 78
Bengtsson S riksdagsman Vanås porträtt 1931 782
Bengtsson S trävaruhandl Helsingborg porträtt 1906 510
Bengtsson Severin fd godsägare Ullared porträtt 1926 448
Bengtsson Simon kyrkoh Arvika porträtt 1902 450
Bengtsson Sven bildhuggare porträtt 1913 131
Bengtsson Sven ciselör Lund porträtt 1916 62
Bengtsson Sven H lantbrukare Vaxtorp, Jönköp. porträtt 1907 638
Bengtsson Sven J landstingsman Sibbarb porträtt 1910 350
Bengtsson Sven lantbrukare Norup porträtt 1916 189
Bengtsson Sven lantbrukare Norup porträtt 1926 175
Bengtsson Sven riksdagsman Missionsförb * porträtt 1927 625
Bengtsson Valdus, pastor Göteborg porträtt 1902 131
Bengtzon handlare Tidaholm porträtt 1910 46
Bengtzon Karl J bankdir Gamleby porträtt 1914 669
Bengtzon Karl J R bankdir Gamleby porträtt 1920 542
Bengzon A postmästare Uddevalla porträtt 1914 733
Bengzon K A fd postmästare Uddevalla porträtt 1930 366
Benjaminsson Axel E baning Eskilstuna porträtt 1917 92
Benke Paul viceamiral porträtt 1918 636
Benkow M fru (Atelié Benkow, Sthlm ) porträtt 1931 659
Benktander Anders R uppbördsman Göteborg porträtt 1921 269
Benner-Anderson Nina A C Sthlm porträtt 1924 573
Bennet A ing Sthlm porträtt 1913 447
Bennet Arnold författare porträtt 1931 218
Bennet Carl-Fredrik kammarherre Sthlm porträtt 1922 669
Bennet E Wilhelm godsägare Osaby porträtt 1910 142
Bennet E Wilhelm godsägare Osaby porträtt 1915 382
Bennet Erland W fd överstelöjtn Dävelsås sn porträtt 1905 127
Bennet I W A fd kapten Torekov porträtt 1911 815
Bennet Jacob E F godsägare Örtofta porträtt 1917 813
Bennet Jacob E F godsägare Örtofta porträtt 1927 781
Bennet Jacob E F godsägare Örtofta säteri * porträtt 1919 433
Bennet K Tomas linjedir Gävle porträtt 1919 109
Bennet K Tomas linjedir Gävle porträtt 1929 717
Bennet O W fd possessionat Malmö porträtt 1925 205
Bennet O W fd possessionat Malmö porträtt 1930 829
Bennet O W fd possessionat Malmö porträtt 1931 94
Bennet Rutger F fd häradshövding Sthlm porträtt 1910 318
Bennet Rutger F fd häradshövding Sthlm porträtt 1915 285
Bennet Rutger F fd häradshövding Sthlm porträtt 1921 608
Bennet Rutger F häradshövd. Ingelstads härad porträtt 1905 322
Bennet Rytger F fd häradshövding Sthlm porträtt 1920 285
Bennet W Wilhelm fd överstelöjtn Osaby porträtt 1915 93
Bennet, Adolf H, frih. major porträtt 1900 304
Bennich A H T försäkringsdir Örebro porträtt 1918 349
Bennich A H Thorsten dir Sthlm porträtt 1931 703
Bennich A H Thorsten försäkringsdir Sthlm porträtt 1923 370
Bennich C H H generaldir Patentverket porträtt 1905 634
Bennich C J O kapten Tranås porträtt 1902 643
Bennich Carl H H generaldir Sthlm porträtt 1908 303
Bennich Gustaf E disponent Jössefors porträtt 1916 542
Bennich N A G:son generaltulldir porträtt 1903 295
Benson Per arkitekt Sthlm porträtt 1928 173
Bensow J Oscar kyrkoh Åkersberga porträtt 1930 93
Bensow J Victor tandläkare Göeborg porträtt 1923 306
Bensow J Victor tandläkare Göteborg porträtt 1929 93
Bensow Simon C hovtandläkare Helsingfors porträtt 1917 510
Bensow Victor tandläkare Göteborg porträtt 1903 342
Bentz Nils B byggmästare Helsingborg porträtt 1911 302
Bentzel Hjalmar godsägare Hulan porträtt 1923 833
Bentzer Alfred ing Sthlm porträtt 1914 413
Bentzer S August fd lantmätare Karlskrona porträtt 1931 191
Benzelstierna von Engeström Lars greve * porträtt 1910 97
Benzelstierna von Engeström S E Z A L Altuna porträtt 1922 510
Benzer O F kyrkoh Sunnerberg porträtt 1907 771
Benzinger Fr. dir Sthlm porträtt 1917 541
Berch D Philip O godsägare Össjö porträtt 1925 47
Berch Hugo C R överste Ystad porträtt 1914 93
Berch, Otto, godsägare, major porträtt 1900 80
Berencreutz A Gustaf fd krigsråd Sthlm porträtt 1923 833
Berencreutz A Gustaf fd krigsråd Sthlm porträtt 1929 621
Berencreutz A Gustaf krigshovrättsråd Sthlm porträtt 1919 29
Berencreutz A Gustaf krigsråd Sthlm porträtt 1914 28
Berencreutz Arvid G krigshovrättsråd Sthlm porträtt 1904 46
Berencreutz F Adolf G gen.konsul i Antwerpen porträtt 1905 630
Berencreutz F Adolf G generalkonsul i London porträtt 1913 239
Berencreutz F Adolf G kammarherre Helsingborg porträtt 1925 637
Berencreutz G. Fören för Sthlms fasta försvar porträtt 1902 283
Berendt Simon fd konsul Sthlm porträtt 1910 287
Berens G Herman kapellmästare Sthlm porträtt 1922 141
Berentz Inga skådespelerska porträtt 1931 777
Berentz Inga, aktris Göteborg porträtt 1900 847
Berg A E kyrkoh Forshaga porträtt 1922 493
Berg A F, kamrer Bergsunds Mek Verkst porträtt 1901 32
Berg A J redaktör Tranås porträtt 1931 30
Berg Albert konstnär målare porträtt 1901 833
Berg Alfred A bankir Sthlm porträtt 1919 574
Berg Alfred kapellmäst Lunds Univ porträtt 1903 761
Berg Alfred kapellmästare Lund porträtt 1907 37
Berg Alfred musikdir Lunds studentsångare porträtt 1915 444
Berg Anders fd folkskollärare Sthlm * porträtt 1911 689
Berg Anders J överlärare Tranås porträtt 1910 270
Berg Anders, slöjdinspektör Stockholm porträtt 1900 784
Berg August konstnär porträtt 1908 316
Berg Axel godsägare Vårby porträtt 1907 351
Berg B August W handlare Sthlm porträtt 1912 479
Berg B August W handlare Sthlm porträtt 1920 830
Berg Bengt författare porträtt 1909 726
Berg C A fil.dr Lund porträtt 1927 30
Berg C Alfred fd universitetskapellmäst Lund porträtt 1929 284
Berg C Alfred kapellmästare Lund porträtt 1922 45
Berg C Edvard kyrkoh emer Enköping porträtt 1926 671
Berg C F handlare Karlstad porträtt 1904 405
Berg C G Rydefors Glasbruk, Målerås porträtt 1902 595
Berg C J musikdir Sthlm porträtt 1906 159
Berg C M bankkamrer Örebro porträtt 1902 675
Berg C Natanael tonsättare * porträtt 1929 590
Berg Carl A boktryckare Filipstad porträtt 1909 510
Berg Carl A boktryckare Filipstad porträtt 1925 174
Berg Carl dir Sthlm fd revisionsdir porträtt 1912 223
Berg Carl E kyrkoh Veckholm, Uppsala stift porträtt 1906 655
Berg Carl M fabrikör Härnösand porträtt 1902 143
Berg Carl revisionssekr Sthlm porträtt 1911 255
Berg Curt musikkritiker, översättare porträtt 1930 115
Berg E A fabrikör Eskilstuna porträtt 1902 819
Berg E A, fabriksidkare Eskilstuna porträtt 1900 426
Berg E L postmästare Ockelbo porträtt 1914 493
Berg E L telegrafkommissarie Helsingborg porträtt 1911 448
Berg F ecklesiastikminister porträtt 1911 40
Berg F fil.dr, riksdagsman Sthlm  2:a Kamm porträtt 1908 31
Berg F G handlare, Östermalm Sthlm porträtt 1902 611
Berg F Hugo J stadsveterinär Karlstad porträtt 1926 560
Berg F Oscar E vice häradshövding Djursholm porträtt 1921 173
Berg F Oscar E vice häradshövding Röby porträtt 1916 205
Berg F Oskar fd kamrer Göteborg porträtt 1925 62
Berg F Oskar kamrer Göteborg porträtt 1916 781
Berg Frans O T bildhuggare Stocksund porträtt 1908 270
Berg Fridtjuv riksdagsman porträtt 1902 651
Berg Fridtjuv statsråd Ecklesiastikdep porträtt 1905 423
Berg Fridtjuv, folkskollärare riksdagsman porträtt 1900 417
Berg Fritz W fd överjägmästare Sthlm porträtt 1903 295
Berg G A justitieminister porträtt 1904 729
Berg G F vd Sthlms Skeppstuv.AB Sthlm porträtt 1902 467
Berg G O fd landsarkivarie Uppsala porträtt 1929 463
Berg G Wilhelm byråchef, arkeolog Göteborg porträtt 1914 622
Berg G Wilhelm fd byråchef Göteborg porträtt 1913 687
Berg G William arkeolog geneaolog Göteborg * porträtt 1913 689
Berg Georg W byråchef Göteborg porträtt 1908 655
Berg Gustaf A fd statsråd Sthlm porträtt 1907 463
Berg Gustaf B A fd godsägare Skövde porträtt 1922 735
Berg Gustaf B A godsägare Brunntorp porträtt 1911 143
Berg Gustaf B godsäg Bruntorp, Skaraborg porträtt 1906 142
Berg Gustaf civ.ing i kylindustrin porträtt 1928 108
Berg Gustaf F apotekare Sthlm porträtt 1923 77
Berg Gustaf häradshövd m.m. riksdagsman porträtt 1903 409
Berg Gustaf L dir Sthlm porträtt 1927 253
Berg Gustaf O fd landsantikvarie Uppsala porträtt 1922 61
Berg Gustaf O fd landsarkivarie Uppsala porträtt 1927 61
Berg Gustaf O fil.dr arkivarie Uppsala porträtt 1907 78
Berg Gustaf O landsarkivarie Uppsala porträtt 1917 45
Berg Gustav dir Sthlm porträtt 1929 414
Berg Hans löjtn, befälhavare på ”Appam” porträtt 1915 325
Berg Hjalmar gymnastikdir Upperud porträtt 1931 766
Berg Hjalmar slöjdinspektör porträtt 1902 634
Berg Hjalmar slöjdinspektör Sthlm porträtt 1913 479
Berg Hjalmar undervisningsråd Sthlm porträtt 1918 493
Berg Isak fabrikör Karlskrona porträtt 1902 143
Berg Ivar F underlöjtn Flottans reserv porträtt 1901 737
Berg Ivar kronolots Vinga porträtt 1919 699
Berg J A, prost Östra Karup, Göteborgs stift porträtt 1900 576
Berg J disponent Myrnäs porträtt 1916 141
Berg J F R oljebolagsdir Sthlm porträtt 1911 271
Berg J Fridtjuv fd statsråd, fil.dr * porträtt 1915 369
Berg J Fritjuv ”Sv:s främste folkskollärare”* porträtt 1910 401
Berg J Hjalmar fd undervisningsråd Sthlm porträtt 1929 285
Berg J Ivar godsägare Rödjenäs porträtt 1917 542
Berg J V prof emer Sthlm porträtt 1931 142
Berg J Volrath dir Floda porträtt 1914 732
Berg J Volrath disponent Floda porträtt 1919 717
Berg J Volrath disponent Floda porträtt 1924 717
Berg J Volrath disponent Floda porträtt 1930 509
Berg Johan A, kyrkoh, prost Östra Karup porträtt 1901 303
Berg Johan E fd grosshandlare Växjö porträtt 1905 259
Berg Johan G fd stationsinspektor Trollhättan porträtt 1919 77
Berg Johan handlare Kungälv porträtt 1929 670
Berg Johan prof Karolinska Sthlm porträtt 1905 371
Berg Johan V fd prof Sthlm porträtt 1920 349
Berg Johan V prof Sthlm porträtt 1910 366
Berg John E fd kamrer Sthlm porträtt 1925 813
Berg John E fd kamrer Sthlm porträtt 1926 112
Berg John E kamrer Sthlm porträtt 1916 28
Berg John E postbankskamrer Sthlm porträtt 1920 813
Berg John prof kirurg Sthlm porträtt 1913 451
Berg John V prof emer Sthlm porträtt 1931 559
Berg John V prof Karolinska Inst Sthlm * porträtt 1915 353
Berg K M postmästare Mjölby porträtt 1911 286
Berg K Victor grosshandl Sthlm porträtt 1910 366
Berg K Victor grosshandlare Sthlm porträtt 1912 399
Berg Karl J fd hovrättspresident Statsråd porträtt 1903 300
Berg Knut E rådman Umeå porträtt 1926 719
Berg L Axel V materialförvaltare Östersund porträtt 1907 803
Berg L J Henrik med.dr Sthlm porträtt 1912 446
Berg L J Henrik med.dr Sthlm porträtt 1917 461
Berg L J Henrik med.dr Sthlm porträtt 1927 444
Berg Lars fd generaldir Sthlm porträtt 1912 270
Berg Lars fd landshövding Sthlm porträtt 1919 318
Berg Lars fd landshövding, generaldir Sthlm porträtt 1907 270
Berg Lars generaldir Väg & Vatten porträtt 1902 306
Berg Lars, gen.dir Väg&Vatten Norrbotten porträtt 1901 48
Berg Lina författarinna Sthlm porträtt 1902 723
Berg N A:son gjutmästare, riksdagsman porträtt 1907 834
Berg N I krigsråd Stockholm porträtt 1902 482
Berg Nathanael tonsättare porträtt 1920 531
Berg Nils A:son fd riksdagsman Munkfors porträtt 1920 397
Berg Nils A:son fd riksdagsman Munkfors porträtt 1925 413
Berg Nils krigsråd Sthlm porträtt 1907 191
Berg Nils W grosshandlare Sthlm porträtt 1927 478
Berg O A godsägare Staby porträtt 1911 767
Berg O A godsägare Uppsala porträtt 1905 23
Berg O Alfred godsägare Staby porträtt 1923 531
Berg O F groshandlare Sundsvall porträtt 1910 687
Berg Orvar 9-årig belönad scout porträtt 1918 99
Berg Oscar godsäg Normstorp, Östergötland porträtt 1906 190
Berg Oscar konditor Södertälje porträtt 1901 593
Berg P Torsten övering Djursholm porträtt 1925 559
Berg P Torsten övering Sthlm porträtt 1912 734
Berg Paul C M kyrkoh Qville porträtt 1917 333
Berg Per J:son länsveterinär Härnösand porträtt 1921 671
Berg R Fritz disponent Skånska Cement porträtt 1907 191
Berg R Theodor överste Skövde porträtt 1929 525
Berg Richard  V T geneneralmajor Sthlm porträtt 1903 265
Berg Richard V T fd generalmajor Djursholm porträtt 1923 273′
Berg Ruben G:son språkforskare Sthlm * porträtt 1925 497
Berg Rudolf F ing Lomma, Malmö porträtt 1905 633
Berg S fil.dr, aktuarie Lund porträtt 1924 605
Berg Stina skådespelerska Sthlm porträtt 1930 671
Berg T agronom Stocksund porträtt 1914 142
Berg Tave agronom Stocksund porträtt 1913 15
Berg V ing riksdagsman Älvsborgs län porträtt 1905 8
Berg Victor grosshandlare Sthlm porträtt 1905 391
Berg Wilh   Sällskapet Gnistan Göteborg porträtt 1903 156
Berg Vilhelmina lärarinna Östermalms folkskol porträtt 1905 133
Berg von Linde A L A godsägare Källunda porträtt 1913 639
Berg von Linde Albrecht W fd major Malmö porträtt 1919 269
Berg von Linde H Walter godsägare Källstorp porträtt 1915 637
Berg von Linde, Albrecht W bankdir Malmö porträtt 1914 300
Berg, John V professor Karlinska Inst porträtt 1900 355
Bergander Carl J plåtslagarmästare Göteborg porträtt 1913 783
Bergdahl A kamrer Karlskrona porträtt 1923 337
Bergdahl E A borgmäst Piteå porträtt 1902 738
Bergdahl E Arvid borgmästare Piteå porträtt 1912 703
Bergdahl E Arvid borgmästare Piteå porträtt 1917 61
Bergdahl Johan O D kyrkoherde Lekaryd porträtt 1901 480
Bergdahl K J Victor fd kamrer Sthlm porträtt 1923 387
Berge Nils A folkskollärare Sthlm porträtt 1925 382
Bergelin P Alfred fd köpman Vaxholm porträtt 1917 205
Bergelin S överstelöjtn chef Art-skjutskolan porträtt 1930 380
Bergelin Thorsten distriktsing Göteborg porträtt 1917 286
Bergelin V L T överste led Krigsvet.akademien porträtt 1904 148
Bergelin V L Theodor fd överste Sthlm porträtt 1915 93
Bergelin V L Theodor fd överste Sthlm porträtt 1925 93
Bergelin V L Theodor fd överste Sthlm porträtt 1926 240
Bergelin V L Theodor överste Sthlm porträtt 1910 126
Bergelmer Anton M adjunkt Jönköping porträtt 1904 804
Bergelmer E P M fd hovrättsråd Djursholm porträtt 1930 348
Bergelmer Einar P M häradshövding Djursholm porträtt 1919 557
Bergelmer Sven A J dir Nynäshamn porträtt 1921 573
Bergen von, J Fredrik överläkare Göteborg porträtt 1927 61
Bergen von, John A J dir Kalmar porträtt 1926 257
Bergen von, Maria författarinna Sthlm porträtt 1926 581
Bergendahl A protokollsekr Sthlm porträtt 1915 462
Bergendahl C A Gösta länsassessor Halmstad porträtt 1925 830
Bergendahl C Arvid T protokollsekr Sthlm porträtt 1913 46
Bergendahl Carl G A ryttmäst Ryholm porträtt 1903 359
Bergendahl David prof Lunds Univ porträtt 1903 758
Bergendahl Gustaf F överläkare Göteborg porträtt 1910 526
Bergendahl Gustaf grosshandlare Borås porträtt 1903 583
Bergendahl Hjalmar F musikfanjunkare Göteborg porträtt 1911 63
Bergendahl Hjalmar fd musikfanjunk. Alingsås porträtt 1923 274
Bergendahl Hjalmar, stabstrumpetare Sthlm porträtt 1901 80
Bergendahl J A Axel grosshandlare Köping porträtt 1909 687
Bergendahl J Henrik kyrkoh Tanum porträtt 1916 126
Bergendahl Josef boktryckare Göteborg porträtt 1928 190
Bergendahl K Arvid ing Rydboholm porträtt 1929 798
Bergendahl K H borgmäst Kronoberg 1:a Kamm porträtt 1906 24
Bergendahl K H borgmäst riksdagsman porträtt 1902 8
Bergendahl K O F ing Göteborg porträtt 1922 381
Bergendahl Klas H borgmästare Växjö porträtt 1911 175
Bergendahl Klas H borgmästare Växjö porträtt 1916 141
Bergendahl Klas H borgmästare Växjö porträtt 1919 461
Bergendahl Laur A överstelöjtn Älvsborgs Reg porträtt 1905 174
Bergendahl S Ralph sjökapten Göteborg porträtt 1925 286
Bergendal C D prof porträtt 1905 401
Bergendal David prof Lund porträtt 1908 15
Bergendal David prof Lund porträtt 1908 17
Bergendal David prof Lunds Univ porträtt 1904 548
Bergendal E G Tomas bruksdisponent Avesta porträtt 1909 814
Bergendal E G Tomas fd disponent Djursholm porträtt 1930 573
Bergendal Filip J fd bruksdisponent Sthlm porträtt 1911 751
Bergendal Gustaf F fd överläkare Göteborg porträtt 1925 510
Bergendal Gustaf F överläkare Göteborg porträtt 1900 560
Bergendal Gustaf F överläkare Göteborg porträtt 1920 557
Bergendal K sekr Finansdepartementet porträtt 1920 115
Bergendal Knut statsekr Finansdepartementet porträtt 1925 653
Bergendal Kurt statssekr UD:s handlesavd porträtt 1921 189
Bergendal Ragnar S D prof vid Lunds Univ porträtt 1928 93
Bergendal Tomas fd bergsing Sthlm porträtt 1924 781
Bergendal Tomas fd bruksdisponent Sthlm porträtt 1919 781
Bergendorff Ax. bärkokare i Sågen, Dalarna porträtt 1902 410
Bergendorff C Fredrik apotekare Sthlm porträtt 1921 445
Bergendorff Josef E skeppsredare Karlstad porträtt 1919 477
Bergengren Arrund C A kronofogde Simrishamn porträtt 1931 574
Bergengren August W prov.läkare Norrtälje porträtt 1907 366
Bergengren Axel G dir Borås porträtt 1929 829
Bergengren Axel G dir Borås Väveri * porträtt 1924 177
Bergengren Axel L T, väverifabrikör Borås porträtt 1900 784
Bergengren C H länsveterinär Uppsala porträtt 1911 734
Bergengren G H länsveterinär Uppsala porträtt 1926 704
Bergengren Harald A T ing Helsingborg porträtt 1926 767
Bergengren Manne fd läkare Arelid porträtt 1922 846
Bergengren Manne läkare Göteborg porträtt 1905 274
Bergengren Manne läkare Göteborg porträtt 1915 253
Bergenheim Alfred fd registrator Sthlm porträtt 1916 46
Bergenheim E G O godsägare Grytgården porträtt 1919 430
Bergenheim N V H ing Kungsäter porträtt 1927 62
Bergenhem B las.läkare Nyköping porträtt 1931 254
Bergenholtz F E landshövding Västernorrland porträtt 1908 564
Bergenholtz Fredr. E gen.krigskomm. Djursholm porträtt 1923 14
Bergenholtz Fredrik A landshövding Härnösand porträtt 1910 286
Bergenholtz Fredrik E fd generalkommissarie porträtt 1928 13
Bergenholtz Fredrik E gen.krigskommissarie * porträtt 1922 1
Bergenholtz Fredrik E generalkrigskommissarie porträtt 1918 45
Bergenholtz Fredrik E kansliråd Sthlm porträtt 1908 30
Bergenholtz Fredrik E krigskommissarie Sthlm porträtt 1913 30
Bergenholtz Fredrik generalkrigskommissarie porträtt 1930 536
Bergenholtz N August fd prov.läkare Sthlm porträtt 1920 797
Bergenholtz N August prov.läkare Sthlm porträtt 1915 823
Bergenholtz N August prov.läkare Sthlm porträtt 1921 655
Bergenson A V musiklärare Sthlm porträtt 1903 46
Bergenson A V musikprof Sthlm porträtt 1913 14
Bergenson A V tonsättare, prof Sthlm porträtt 1911 318
Bergenson Aron musikdir Sthlm porträtt 1908 30
Bergenson John A urfabrikör Skara porträtt 1925 271
Bergenstjerna Gustaf byråchef Sthlm porträtt 1918 477
Bergenstjerna Gustaf fd byråchef Sthlm porträtt 1929 285
Bergenstjerna John A bankkamrer Visby porträtt 1909 303
Bergenstråhle Arvid E G major Växjö porträtt 1910 591
Bergenstråhle C A öv.löjtn Hälsinge Reg porträtt 1906 453
Bergenstråhle C Gillis A fd överste Sthlm porträtt 1919 253
Bergenstråhle C Gillis A överste Umeå porträtt 1909 591
Bergenstråhle C Gillis A överste Umeå porträtt 1914 557
Bergenstråhle C W R kapten Skövde porträtt 1903 534
Bergenstråhle Carl G A överstelöjtn Sthlm porträtt 1904 580
Bergenstråhle Carl G generalmajor Sthlm porträtt 1910 239
Bergenstråhle Carl W R baning Skövde porträtt 1905 95
Bergenstråhle Claës överstelöjtn Valdemarsvik porträtt 1903 550
Bergenstråhle Clas godsägare Hornsberg Smål. porträtt 1904 48
Bergenstråhle Gösta generalmajor Sthlm porträtt 1905 391
Bergenstråhle J E G godsägare Sthlm porträtt 1913 367
Bergenstråhle J Edward G kammarherre Sthlm porträtt 1923 354
Bergenstråhle K J W R fd överste Sollefteå porträtt 1912 768
Bergenstråhle K J W R öv.löjtn porträtt 1906 63
Bergenstråhle K J W R överste Sörml:s Reg porträtt 1907 669
Bergenstråhle Karl G generalmajor porträtt 1902 629
Bergenstråhle Klas J H R häradshövding Mörby porträtt 1920 269
Bergenstråhle Klas J H R Sala porträtt 1911 814
Bergenstråhle Wilhelm G E byråchef Sthlm porträtt 1920 686
Bergenstråhle Wilhelm G E byråchef Sthlm porträtt 1931 462
Bergenstråhle, Gösta, gen.major Helsingborg porträtt 1900 432
Bergenståhle CJHR, jur.kand Sala porträtt 1902 15
Bergenzaun P A överste Göta Art.Reg porträtt 1904 93
Bergenzaun P Axel fd generalmajor Sthlm porträtt 1927 269
Bergenzaun P Axel generalmajor Enköping porträtt 1917 253
Bergenzaun P Axel generalmajor Enköping porträtt 1922 269
Bergenzaun Per A generalmajor Boden porträtt 1912 574
Bergenzaun Per A överste Göteborg porträtt 1907 270
Berger Alexander F, docent Uppsala porträtt 1900 768
Berger E J övering Sthlm porträtt 1930 366
Berger F Justus överstelöjtn Svalöv porträtt 1910 574
Berger Frans E kyrkoh Ryda fs porträtt 1904 628
Berger Frans J överstelöjtn, förlikningsman porträtt 1908 545
Berger Gustaf A brukspatron Nysund porträtt 1905 110
Berger Henning författare porträtt 1923 439
Berger Henning författare * porträtt 1921 468
Berger Henning författare Sthlm porträtt 1903 110
Berger I T polisdomare Göteborg porträtt 1925 622
Berger Ivar T polisdomare Göteborg porträtt 1910 607
Berger Ivar T polisdomare Göteborg porträtt 1915 589
Berger Ivar T polisdomare Göteborg porträtt 1920 589
Berger Ivar T polisdomare Göteborg porträtt 1931 366
Berger Julius A prov.läkare Alingsås porträtt 1904 112
Berger Julius A prov.läkare Alingsås porträtt 1905 678
Berger O häradshövd Kalmar län 1:a Kammaren porträtt 1906 15
Berger O häradshövding riksdagsman Klippan porträtt 1911 190
Berger O justitieombudsmannasupplenat porträtt 1909 357
Berger Ossian fd justitieombudsman Sthlm porträtt 1914 240
Berger Ossian häradshövding Klippan porträtt 1908 318
Berger Ossian justitiemin porträtt 1901 650
Berger Ossian justitieombudsman porträtt 1913 30
Berger Ossian justitieombudsman * porträtt 1913 321
Berger Ossian statsråd porträtt 1903 340
Berger Ossian, riksdagsman, JO porträtt 1900 418
Berger Ragnar O bankdir Lysekil porträtt 1922 366
Berger Sölve T fd kanslisekr Djursholm porträtt 1916 494
Berger Sölve T kanslisekr Djursholm porträtt 1909 207
Bergfeldt J disponent Vetlanda porträtt 1910 510
Bergfelt B Martin kyrkoh Kungälv porträtt 1915 557
Bergfelt B Martin kyrkoh Kungälv porträtt 1920 526
Bergfelt B Martin kyrkoh Kungälv porträtt 1925 526
Bergforss S grosshandlare Härnösand porträtt 1912 271
Berggren A Victor fd lotskapten Gävle porträtt 1910 78
Berggren Anna H fru Gävle porträtt 1929 190
Berggren Anton landstingsman Höör porträtt 1904 645
Berggren Arendt J advokat Sundsvall porträtt 1928 45
Berggren Aug. målarmäst Stockholm porträtt 1901 785
Berggren August civ.ing Trollhättan porträtt 1925 461
Berggren B Th läroverksadj. Västervik porträtt 1908 782
Berggren Bernhard fd kamrer Uddevalla porträtt 1905 175
Berggren C J häradsdomare  riksdagsman porträtt 1901 832
Berggren C Leopold grosshandlare Göteborg porträtt 1914 301
Berggren C M, medlem Sthlms Masikinstfören porträtt 1902 562
Berggren Carl bokbindare porträtt 1909 158
Berggren Carl J bruksägare, Värmland porträtt 1901 513
Berggren Carl O postmästare Sundsvall porträtt 1929 414
Berggren Carl W borgmästare Gävle porträtt 1908 62
Berggren Carl W borgmästare Gävle porträtt 1913 64
Berggren Carl W borgmästare Gävle porträtt 1918 45
Berggren Carl W borgmästare Gävle porträtt 1923 45
Berggren Carl W borgmästare Gävle porträtt 1928 45
Berggren Claës J häradsdomare Östmark porträtt 1925 287
Berggren E E bankdir Sundsvall porträtt 1930 366
Berggren E L, befälhavare Waxholms fästning porträtt 1901 255
Berggren Edward disponent Kungälv porträtt 1917 637
Berggren Elof major ledare f Röda Korsexped. porträtt 1920 180
Berggren Erik E bankdir Sundsvall porträtt 1914 557
Berggren Erik E bankdir Sundsvall porträtt 1919 557
Berggren Erik E bankdir Sundsvall porträtt 1924 573
Berggren Ernst fd stationsinspektor Sthlm porträtt 1909 671
Berggren Ernst W, byggmästare Stockholm porträtt 1900 816
Berggren F Mauritz jägmästare Åmål porträtt 1924 174
Berggren Frans överlärare riksdagsman Växjö porträtt 1917 93
Berggren G A A trafikchef Matfors porträtt 1913 813
Berggren G hovfotograf hos Oscar II porträtt 1911 790
Berggren G sv. hovfotograf i Konstantinopel porträtt 1903 102
Berggren Gustaf A fd kurator Sthlm porträtt 1929 93
Berggren Gustaf vice häradshövding Sthlm porträtt 1918 349
Berggren J E bergsing Norrbotten 1:a Kammaren porträtt 1906 24
Berggren J Edward disponent Kungälv porträtt 1927 653
Berggren J Emil lantbruksing Uppsala porträtt 1913 127
Berggren J Erik fd prof domprost Uppsala porträtt 1918 206
Berggren J Erik fd prof Uppsala porträtt 1917 796
Berggren J Erik prof, domprost Uppsala porträtt 1912 814
Berggren J Erik prof, kyrkoh Vaksala, Uppsala porträtt 1907 802
Berggren J Henrik disponent Karlskrona porträtt 1914 93
Berggren Johan adjunkt Sthlm porträtt 1905 662
Berggren Johan E teol prof Uppsala porträtt 1902 834
Berggren Johan fd adjunkt Sthlm porträtt 1925 669
Berggren Johan fd adjunkt Sthlm porträtt 1929 382
Berggren K Hugo syssloman Västerås porträtt 1930 221
Berggren L O T fd major Böö, Göteborg porträtt 1913 191
Berggren L Oscar T fd major Göteborg porträtt 1920 574
Berggren N organist Arby porträtt 1915 334
Berggren Otto W kyrkoh Orsa porträtt 1929 270
Berggren Pehr A dir Halmstad porträtt 1921 461
Berggren Per A hovpredikant Karlstad porträtt 1905 678
Berggrén Per G rektor Strömstad porträtt 1919 269
Berggrén Per G rektor Strömstad porträtt 1930 61
Berggren S F smedsmästare Halmstad porträtt 1908 527
Berggren Sven fd prof Lund porträtt 1906 766
Berggren Sven fd prof Lund porträtt 1911 767
Berggren Sven fd prof Lund porträtt 1916 685
Berggren Sven prof Lunds Univ porträtt 1901 752
Berggren, Olof, vågmästare Malmö porträtt 1900 160
Bergh Anna K W affärsidkare Skara porträtt 1925 158
Bergh August adjunkt Karlstad porträtt 1918 301
Bergh August läroverksadjunkt Karlstad porträtt 1927 333
Bergh Axel U kontraktsprost Kil porträtt 1905 470
Bergh Axel U kyrkoh Övre Ullerud porträtt 1910 462
Bergh C E disponent Långshyttan porträtt 1927 765
Bergh Edward W dir Kalmar porträtt 1919 462
Bergh Edward W dir Kalmar porträtt 1919 205
Bergh Einar A A:son civ.ing Sthlm porträtt 1918 398
Bergh G Hj häradshövd Gullbergs domsaga porträtt 1902 755
Bergh G Hjalmar fd häradshövding Linköping porträtt 1924 574
Bergh G Hjalmar häradshövding Linköping porträtt 1912 735
Bergh G Hjalmar häradshövding Linköping porträtt 1922 717
Bergh Gustaf F apotekare Sthlm porträtt 1927 445
Bergh Hugo C R överste Ystad porträtt 1919 61
Bergh I Conrad E bankdir Göteborg porträtt 1923 689
Bergh J Conrad E bankdir Göteborg porträtt 1929 477
Bergh K L läkare Tranås porträtt 1911 286
Bergh Knut L läkare Tranås porträtt 1932 2-30
Bergh Richard konstnär intendent Sthlm porträtt 1918 291
Bergh Richard överintendent Nationalmuseum porträtt 1914 323
Bergh S J Bernhard bankdir Helsingborg porträtt 1927 557
Bergh S J Bernhrad bankdir Helsingborg porträtt 1922 589
Bergh S Richard konstnär Sthlm porträtt 1908 206
Bergh S Richard konstnär Sthlm porträtt 1913 207
Bergh S Richard överintendent Sthlm porträtt 1918 228
Bergh S Richard överintendent Sthlm porträtt 1918 221
Bergh Severin aktuarie Sthlm porträtt 1917 317
Bergh Severin arkivarie Sthlm porträtt 1912 319
Bergh Severin arkivarie Sthlm (Riksarkivet) porträtt 1907 350
Bergh Severin krigsarkivarie Sthlm porträtt 1918 398
Bergh Åke civ.ing Sthlm porträtt 1927 333
Bergh, Richard, konstnär porträtt 1900 66
Berghaus PAul grosshandlare Göteborg porträtt 1910 382
Berghel A läkare Sthlm porträtt 1927 29
Berghel Alfred läkare Sthlm porträtt 1911 846
Berghel Alfred läkare Sthlm porträtt 1930 286
Berghel E Zanderinstitutet Sthlm porträtt 1903 74
Berghman August T auditör Malmö porträtt 1906 47
Berghman Gustaf S fd läkare Sthlm porträtt 1909 719
Berghman Nore E A ing Uddevalla porträtt 1927 62
Bergholm K A vd i firma A Lundin Sthlm porträtt 1927 669
Bergholtz Anders G stationsinsp Åkarp porträtt 1901 625
Bergholtz Arvid dir. bosatt i Liverpool porträtt 1907 590
Bergholtz C W apotekare Sveg porträtt 1903 95
Bergholtz Carl A V G prov.läkare Skene porträtt 1825 750
Bergholtz Hugo svensk konsul Casablanka porträtt 1931 592
Bergholtz K G fabrikör Sthlm porträtt 1914 44
Bergholtz Verner grosshandl Gamleby porträtt 1901 271
Bergin C E lantmätare Mora porträtt 1911 175
Bergin K Gunnar fd telegrafdir Gränna porträtt 1914 733
Bergin L grosshandlare Göteborg porträtt 1908 110
Bergin P Gustaf fd adjunkt Vänersborg porträtt 1915 493
Bergin Per G fd läroverksadjunkt Vänersborg porträtt 1921 29
Bergin Wilhelmina fru Sthlm porträtt 1916 397
Bergius G bokhandl Vänersborg porträtt 1908 590
Bergius J fd postmästare Uddevalla porträtt 1909 686
Bergius Johan postmäst Uddevalla porträtt 1901 688
Bergius O Georg fd bokhandlare Vänersborg porträtt 1919 430
Bergius Pontus E handlare Uddevalla porträtt 1903 142
Bergius S O G häradshövd Landskrona porträtt 1902 31
Bergius Sven E handelsråd Madrid porträtt 1920 653
Bergius Sven handelsråd Paris * porträtt 1931 337
Bergkvist Carl F stationsinspektor Borås porträtt 1926 751
Bergkvist H A grosshandlare Östersund porträtt 1914 366
Berglind Jeantte dövstumlärare Manilla Sthlm porträtt 1902 835
Berglund A Fredrik fd lektor, teol.dr Sthlm porträtt 1912 431
Berglund A Fredrik teol.dr Sthlm porträtt 1909 782
Berglund A lokförare riksdagsman Luleå porträtt 1904 831
Berglund A W godsägare Simonstorp porträtt 1910 143
Berglund A W S skytt Kungsholms Skyttegille porträtt 1919 740
Berglund Abraham häradsdom Klofsta Ångerm.l porträtt 1904 470
Berglund Adolf F lektor Södra Latin Sthlm porträtt 1904 771
Berglund Arcadius arméöverste porträtt 1906 238
Berglund Arcadius armeöverste Stockholm porträtt 1901 270
Berglund Arcadius fd överste Sthlm porträtt 1911 271
Berglund Arcadius fd överste Sthlm porträtt 1915 190
Berglund Björn filmskådespelare porträtt 1931 278
Berglund C handlare Lilla Edet porträtt 1912 511
Berglund Carl F häradshövding Nora porträtt 1920 397
Berglund Carl F häradshövding Nora porträtt 1923 290
Berglund Ch V grosshandl Stockholm porträtt 1902 786
Berglund E A länsveterinär Mariestad porträtt 1919 189
Berglund E Anders länsveterinär Mariestad porträtt 1921 367
Berglund F lokomotivmäst. riksdagsm Linköping porträtt 1911 207
Berglund Frans A brukspatron Sundsvik porträtt 1916 253
Berglund Frans A bruksägare Turinge porträtt 1923 402
Berglund Fredrik lokmästare Linköping porträtt 1917 670
Berglund Henrik A bergsing Ankarsrums Bruk porträtt 1903 278
Berglund Ida husmor Salgrenska Göteborg porträtt 1902 159
Berglund J E expeditör riksdagsman Kramfors porträtt 1911 142
Berglund J E kassör riksdagsman Sthlm porträtt 1911 174
Berglund J Emil domprost Skara porträtt 1927 685
Berglund Jan E kassör Sthlm porträtt 1913 447
Berglund Jan-Erik kassör Sthlm porträtt 1923 449
Berglund Jan-Erik kassör Sthlm porträtt 1929 638
Berglund Johan målarmästare Gränna porträtt 1907 303
Berglund John L grossahndlare Göteborg porträtt 1909 319
Berglund Karl J stadsveterinär Gävle porträtt 1922 61
Berglund Konrad A kapten Sthlm porträtt 1918 301
Berglund M M byrådir SJ porträtt 1911 846
Berglund M M byrådir Stockholm porträtt 1901 176
Berglund Mauritz M fd byrådir Sthlm porträtt 1921 815
Berglund Nils J prov.läkare Söderhamn porträtt 1917 285
Berglund Nils J stadsläkare Skellefteå porträtt 1912 78
Berglund P Vilhelm M undervisningsråd Sthlm porträtt 1927 845
Berglund Sanfrid T brukspatron Ohs Bruk porträtt 1916 14
Berglund Sigfrid godsägare Os bruk, Bor porträtt 1910 511
Berglund Sten V V lärare riksd.m Ångermanland porträtt 1917 204
Berglund Sven  uppfinnare (talfilm) Lidingö porträtt 1920 365
Berglundh E Anton kyrkoh Charlottenberg porträtt 1923 77
Berglöf Agnes ledamot av GCI:s styrelse porträtt 1920 795
Berglöf E Anselm justitieråd Sthlm porträtt 1907 835
Berglöf E Anshelm hovrättspresident Jönköping porträtt 1930 110
Berglöf E Anshelm justitieråd * porträtt 1923 33
Berglöf E Anshelm justitieråd Sthlm porträtt 1916 733
Berglöf E Anshelm president Göta Hovrätt porträtt 1925 750
Berglöf E Anshelm president Jönköping porträtt 1926 719
Berglöf E övering Nykroppa porträtt 1915 381
Berglöf Erland bankdir Malmö porträtt 1924 669
Berglöf Erland bankdir Malmö porträtt 1930 460
Berglöf John A G fabrikör Uppsala porträtt 1930 414
Berglöf L kanslisekr justitiedepartementet porträtt 1909 110
Berglöf Lennart gen.dir Kammarkollegiet Sthlm porträtt 1930 460
Berglöf Lennart statssekr Jordbruksdepart. porträtt 1925 637
Berglöf Lennart statssekr Sthlm porträtt 1928 28
Berglöf Per E fd häradsskrivare Ovansjö porträtt 1907 670
Bergman  Bo H skald Sthlm porträtt 1924 13
Bergman  O S baningenjör Malmö porträtt 1912 768
Bergman A Erik D författare Sthlm porträtt 1919 157
Bergman A T fd telegrafkommissarie Sthlm porträtt 1908 303
Bergman Albert E handlare Ronneby porträtt 1910 415
Bergman Anders E kyrkoh Jakobs f. Sthlm porträtt 1904 207
Bergman Anders folkskollärare Uppsala porträtt 1903 550
Bergman Anders målarmästare Köping porträtt 1907 303
Bergman Arvid M prof  Sthlm porträtt 1909 639
Bergman Arvid M prof, med.dr Sthlm * porträtt 1921 289
Bergman August K revisor Dhursholm porträtt 1910 415
Bergman Axel J T stationsinspekt. Liljeholmen porträtt 1904 30
Bergman B H författare Sthlm Sv.Akadademien porträtt 1929 637
Bergman B Otto justitieråd Sthlm porträtt 1914 493
Bergman B Otto justitieråd Sthlm porträtt 1919 492
Bergman B Otto justitieråd Sthlm porträtt 1924 477
Bergman B Otto justitieråd Sthlm porträtt 1930 285
Bergman Bo författare porträtt 1906 2
Bergman Bo författare porträtt 1915 109
Bergman Bo författare porträtt 1916 755
Bergman Bo författare porträtt 1922 151
Bergman Bo författare Sthlm * porträtt 1912 817
Bergman Bo författare, Sv. Akademien porträtt 1925 5
Bergman Bo skald porträtt 1919 36
Bergman Bror O justitieråd Sthlm porträtt 1907 414
Bergman C A grosshandlare Göteborg porträtt 1931 430
Bergman C A slaktarmästare Uppsala porträtt 1908 254
Bergman C Emil bokhandlare Jönköping porträtt 1915 302
Bergman C G folkskoleinspektör porträtt 1902 634
Bergman C H fd sjökapt. Ormstorp,Småland porträtt 1901 351
Bergman C Hj borgmäst Ängelholm porträtt 1902 802
Bergman C O, överste Gällivare porträtt 1900 656
Bergman Carl A grosshandlare Göteborg porträtt 1920 685
Bergman Carl A major Karlskrona porträtt 1904 240
Bergman Carl A slaktarmästare Uppsala porträtt 1916 813
Bergman Carl E köpman Nederkalix porträtt 1901 497
Bergman Carl G folkskoleinspektör Sthlm porträtt 1904 486
Bergman Carl G folkskoleinspektör Sthlm porträtt 1904 517
Bergman Carl H hovpredikant Sthlm porträtt 1908 367
Bergman Carl Otto, överste Gällivare porträtt 1900 369
Bergman Cort Hj borgmästare Ängelholm porträtt 1907 786
Bergman Curt H borgmästare Ängelholm porträtt 1912 766
Bergman Curt H borgmästare Ängelholm porträtt 1915 478
Bergman D F klädesfabrikör Norrköping porträtt 1903 454
Bergman E A tullförvaltare Sthlm porträtt 1913 31
Bergman E Hjalmar fd major Uppsala porträtt 1920 574
Bergman E W läkare Sthlm porträtt 1931 286
Bergman Einar lagerchef Barnängens Fabr Sthlm porträtt 1918 647
Bergman Ernst E lektor Örebro porträtt 1903 727
Bergman Ernst T bergsing Ronneby porträtt 1918 317
Bergman Ernst T bergsing Ronneby porträtt 1925 221
Bergman F A Gustaf prof Sthlm porträtt 1909 559
Bergman F V läkare Göteborg porträtt 1927 173
Bergman Fredrik V läkare Göteborg porträtt 1907 159
Bergman Fredrik V läkare Göteborg porträtt 1917 173
Bergman G A C:son genmajor Fortifikationen porträtt 1902 710
Bergman Gustaf A C:son fd general Sthlm porträtt 1923 674
Bergman Gustaf A C:son fd generalmajor Sthlm porträtt 1925 559
Bergman Gustaf A C:son generalmajor Strängnäs porträtt 1913 687
Bergman Gustaf A C:son generalmajor Strängnäs porträtt 1918 685
Bergman Gustaf fd telegrafkomm. Kristianstad porträtt 1904 436
Bergman Gustaf J T T telegr.komm Kristianstad porträtt 1914 14
Bergman Gustaf T S fd rektor Vänersborg porträtt 1904 533
Bergman Herman dir, konstgjutare porträtt 1924 75
Bergman Herman hovkonstgjutare porträtt 1931 828
Bergman Herman konstgjutare Sthlm porträtt 1919 90
Bergman Herman konstgjutare Sthlm porträtt 1919 61
Bergman Hjalmar författare porträtt 1907 339
Bergman Hjalmar författare porträtt 1913 195
Bergman Hjalmar författare porträtt 1914 500
Bergman Hjalmar författare porträtt 1915 109
Bergman Hjalmar författare porträtt 1919 169
Bergman Hjalmar författare porträtt 1931 29
Bergman Hjalmar författare * porträtt 1925 769
Bergman Hjalmar författare * porträtt 1929 497
Bergman Hjalmar författare, dramatiker * porträtt 1914 513
Bergman I lantbrukare, riksdagsman porträtt 1907 834
Bergman J G apotekare Malmö porträtt 1914 156
Bergman J lektor porträtt 1901 667
Bergman J lektor riksdagsman Värmland porträtt 1917 264
Bergman J S folkskoleinspektör Sthlm porträtt 1915 477
Bergman J S överlärare Sthlm porträtt 1910 447
Bergman J W fd protokollsekr Sthlm porträtt 1912 239
Bergman J W protokollsekr Stockholm porträtt 1902 94
Bergman Johan fil.dr Sthlm porträtt 1923 289
Bergman Johan fil.dr, prof i Tyskland porträtt 1918 771
Bergman Johan lektor journalist porträtt 1904 97
Bergman Johan lektor Sthlm porträtt 1913 334
Bergman Johan lektor Sthlm porträtt 1918 301
Bergman Johan prof nykterhetsman * porträtt 1923 325
Bergman Johan prof Sthlm porträtt 1929 77
Bergman Johan S överlärare Sthlm porträtt 1905 504
Bergman Johan W fd protokollsekr Sthlm porträtt 1912 95
Bergman John H regementsläkare Eksjö porträtt 1921 703
Bergman Julius G apotekare Malmö porträtt 1922 413
Bergman K Emil bokhandlare Jönköping porträtt 1913 303
Bergman K R Ossian bankdir Kalmar porträtt 1922 125
Bergman K W L bryggmäst Stockholm porträtt 1902 499
Bergman K Viktor tandläkare Kristinehamn porträtt 1915 381
Bergman Kerstin operettdebutant Oscars porträtt 1915 810
Bergman Kerstin skådespelerska porträtt 1916 520
Bergman M kyrkoh Oviken porträtt 1913 751
Bergman Mauritz handlare Göteborg porträtt 1905 583
Bergman N A Tycho lantmätare Karlskrona porträtt 1927 269
Bergman O W generalmajor Karlsborg porträtt 1919 28
Bergman O Wilhelm överstelöjtn Sthlm porträtt 1910 190
Bergman O William generalmajor Karlsborg porträtt 1925 157
Bergman O William generalmajor Sthlm porträtt 1929 670
Bergman O William överste Sthlm porträtt 1915 157
Bergman Oscar W chef f Artillerihögskolan porträtt 1905 210
Bergman P D protokollsekr Sthlm porträtt 1908 751
Bergman P H konstgjutare Sthlm porträtt 1909 78
Bergman P Herman konstgjutare * porträtt 1928 161
Bergman P Herman konstgjutare Sthlm porträtt 1929 670
Bergman Paul D protokollsekr Sthlm porträtt 1904 565
Bergman Per G med.dr Malmö porträtt 1923 385
Bergman Per sekr i LO porträtt 1930 307
Bergman S fil.kand, Vegastipendiat porträtt 1918 364
Bergman Signe frk avg ordf i LKPR porträtt 1917 252
Bergman Sten forskningsresande på Kurilerna porträtt 1931 69
Bergman Sven D dir Lidingö porträtt 1927 477
Bergman W G fd major Sthlm porträtt 1905 242
Bergman Victor tandläkare Kristinehamn porträtt 1925 444
Bergman Wilhelm Sthlm porträtt 1918 307
BergmanGustaf A C:son generalmajor porträtt 1903 729
Bergman-Österberg fru gymnastiklär. i London porträtt 1905 459
Bergman-Österberg Martina gymn.dir.Kingsfield porträtt 1914 733
Bergmark Gustaf prof Uppsala Univ * porträtt 1931 161
Bergner A G J fd trafikdir Sthlm porträtt 1911 734
Bergner A G Julius fd trafikdir Sthlm porträtt 1916 717
Bergner A G Julius fd trafikdir Sthlm porträtt 1923 307
Bergquist A Conrad dir Götene porträtt 1915 765
Bergquist A G ing Sthlm porträtt 1914 702
Bergquist A O prov.läkare Söderköping porträtt 1931 782
Bergquist Alfred bankdir Herrljunga Folkbank porträtt 1904 206
Bergquist Axel O prov.läkare Söderköping porträtt 1921 173
Bergquist B J:son generaldir ordf scoutstyr. porträtt 1928 74
Bergquist C G apotekare Vänersborg porträtt 1912 303
Bergquist C H kamrer Sthlm porträtt 1931 270
Bergquist Carl G apotekare Vänersborg porträtt 1922 349
Bergquist Carl-Gustav apotekare Vänersborg porträtt 1927 332
Bergquist Conrad dir Götene porträtt 1925 717
Bergquist Conrad dir Skara porträtt 1910 735
Bergquist E H fd dir Bergvik & Ala porträtt 1901 592
Bergquist Magda författarinna porträtt 1922 699
Bergqvist A V Tor bankdir Skara porträtt 1913 191
Bergqvist A V Tor bankdir Skara porträtt 1923 178
Bergqvist A V Tor bankdir Skara porträtt 1930 478
Bergqvist A W Tor bankdir Skara porträtt 1927 173
Bergqvist A(!) biskop riksdagsman 1:a K Luleå porträtt 1911 223
Bergqvist Alfred K bankdir Herrljunga porträtt 1914 189
Bergqvist B J:son generaldir Skolöverstyrel. porträtt 1917 627
Bergqvist B J:son generaldir Skolöverstyrel. porträtt 1919 124
Bergqvist B J:son generaldir SÖ porträtt 1926 93
Bergqvist B J:son rektor Lund porträtt 1904 92
Bergqvist Bengt J:son fd statsråd  * porträtt 1930 673
Bergqvist Bengt J:son fd statsråd Sthlm porträtt 1930 653
Bergqvist Bengt J:son gen.dir ecklesiastikmin porträtt 1920 89
Bergqvist Bengt J:son gen.dir SÖ * porträtt 1913 129
Bergqvist Bengt J:son generaldir Sthlm porträtt 1920 13
Bergqvist Bengt J:son generaldir Sthlm porträtt 1925 13
Bergqvist Bengt J:son överdir läroverken porträtt 1908 468
Bergqvist C J grosshandlare Skara porträtt 1904 94
Bergqvist C J grosshandlare Skara porträtt 1909 111
Bergqvist Carl J grosshandlare Skara porträtt 1912 511
Bergqvist Edvard ing Nobel, Vinterviken Sthlm porträtt 1904 321
Bergqvist Edward P apotekare Kalmar porträtt 1923 94
Bergqvist F kyrkoh Sandsjö porträtt 1917 140
Bergqvist Fingal kyrkoh Andsjö porträtt 1918 366
Bergqvist Frans O fd överstelöjtn Kristineham porträtt 1926 383
Bergqvist Frans O major Kristionehamn porträtt 1911 383
Bergqvist Friborg W L tobakshandl Örebro porträtt 1901 513
Bergqvist G A Magnus grosshandlare Sthlm porträtt 1911 128
Bergqvist Gustav V kyrkoh Loftahammar porträtt 1931 798
Bergqvist J A Frithiof lokförare Mjölby porträtt 1913 431
Bergqvist J O A, läkare Kneippbaden Norrköpin porträtt 1902 598
Bergqvist Johan O A läkare Sthlm porträtt 1911 271
Bergqvist N Johan rektor Lund porträtt 1929 813
Bergqvist Olof biskop i Luleå porträtt 1903 367
Bergqvist Olof biskop Luleå porträtt 1911 846
Bergqvist Olof biskop Luleå porträtt 1916 829
Bergqvist Olof biskop Luleå porträtt 1926 832
Bergqvist Olof biskop Luleå * porträtt 1921 771
Bergqvist Olof kyrkoh Gällivare porträtt 1903 46
Bergqvist Tor bankdir Skara porträtt 1908 174
BergqvistJohan rådman Marstrand porträtt 1924 334
Bergren Aug. uppfinnare Örebro porträtt 1931 522
Bergstedt C Hugo B prof Sthlm porträtt 1924 733
Bergstedt Carl F skriftst. Skrukarp, Motala porträtt 1902 319
Bergstedt Carl fabriksidkare Sthlm porträtt 1913 79
Bergstedt Carl fabrikör Sthlm porträtt 1917 431
Bergstedt Carl H B lektor Sthlm porträtt 1904 771
Bergstedt E grosshandlare Sthlm porträtt 1908 158
Bergstedt Eric grosshandlare Sthlm porträtt 1910 655
Bergstedt Erik A A kyrkoh Ludgo/Spelvik fs porträtt 1904 756
Bergstedt J A bibliotekarie KVA  Sthlm porträtt 1903 279
Bergstedt Jakob A bibliotekarie Sthlm porträtt 1912 255
Bergstedt Jakob A bibliotekarie Sthlm porträtt 1922 253
Bergstedt Johan A kyrkoh Kung Karl & Torpa porträtt 1903 837
Bergstedt Pehr ing Alvik porträtt 1918 61
Bergstedt Pehr ing Ekolsund porträtt 1923 754
Bergsten Axel G fd häradshövding Uppsala porträtt 1911 734
Bergsten C A, teatermaskinist Jönköping porträtt 1900 800
Bergsten C P fd hypotekskassör Sthlm porträtt 1916 301
Bergsten Carl G arkitekt Sthlm * porträtt 1927 385
Bergsten Carl G byggnadsråd Sthlm porträtt 1929 318
Bergsten Erik fd överlärare Norrköping porträtt 1920 637
Bergsten Hans W överste Sthlm porträtt 1930 110
Bergsten K G generalkonsul, donator Sthlm porträtt 1929 93
Bergsten K H dir Gävle porträtt 1924 365
Bergsten K V prov.läkare Filipstad porträtt 1908 174
Bergsten Nils kyrkoh Sillerud Karklstad stift porträtt 1903 294
Bergsten Peter W stadsläkare Norrköping porträtt 1904 629
Bergstrand A A H ammanuens civildep Sthlm porträtt 1902 126
Bergstrand Anders fd läkare Sthlm porträtt 1904 175
Bergstrand Anders fd läkare Sthlm porträtt 1911 639
Bergstrand Anders L veterinär Linköping porträtt 1909 607
Bergstrand Anders länsveterinär Linköping porträtt 1919 557
Bergstrand Anders länsveterinär Linköping porträtt 1923 111
Bergstrand C T borgmästare Filipstad porträtt 1929 764
Bergstrand C Thore borgmästare Filipstad porträtt 1914 141
Bergstrand C Thore org.mästare Filipstad porträtt 1924 141
Bergstrand C Östen E prof Uppsala porträtt 1927 781
Bergstrand C Östen E prof Uppsala Univ porträtt 1910 367
Bergstrand C Östen E prof Uppsala univ * porträtt 1922 769
Bergstrand Carl E bankdir Nora porträtt 1917 108
Bergstrand Carl E fd bankdir Nora porträtt 1924 221
Bergstrand Carl E fd prof Sthlm porträtt 1913 304
Bergstrand Carl E prof Sthlm porträtt 1904 405
Bergstrand Carl E prof Sthlm porträtt 1909 398
Bergstrand Carl kyrkoh Horn Skara stift porträtt 1903 534
Bergstrand Carl kyrkoh i Horn fs porträtt 1904 677
Bergstrand Eric A distr.veterinär Strömsund porträtt 1918 158
Bergstrand G disponent Kalmar porträtt 1912 495
Bergstrand Gustaf, kassör Kalmar Kakelugnsfab porträtt 1900 528
Bergstrand Hjalmar köpman, skytt, Stockholm porträtt 1901 481
Bergstrand J R F major Vimmerby porträtt 1911 655
Bergstrand Johan R F major Jönköpings Reg porträtt 1904 694
Bergstrand K J Hilding prof Karlinska Inst porträtt 1924 141
Bergström A fd inspektör Kgl Slottet Sthlm porträtt 1921 206
Bergström Albert bruksägare Bosjöns bruk porträtt 1904 436
Bergström Albert bruksägare Finshyttan porträtt 1911 479
Bergström Albert bruksägare Sthlm porträtt 1916 493
Bergström Albert bruksägare Trosa porträtt 1921 461
Bergström Albert fd bruksägare Djursholm porträtt 1926 527
Bergström Albert fd bruksägare Djursholm porträtt 1927 542
Bergström Albert, bruksäg Finshyttan porträtt 1901 64
Bergström Alfred M prof Konsthögskolan Sthlm porträtt 1909 623
Bergström Alfred M prof Sthlm porträtt 1918 253
Bergström Alfred M prof Sthlm porträtt 1923 241
Bergström Alfred M prof Sthlm porträtt 1929 29
Bergström Alfred M prof Sthlm porträtt 1930 750
Bergström C fd slussinspektör Borensberg porträtt 1912 126
Bergström C Helmer kustuppsyn:sman Marstrand porträtt 1925 382
Bergström C V  landskamrer Umeå porträtt 1910 622
Bergström C vd Riksbanken Karlskrona porträtt 1909 79
Bergström Carl A musikdir Sthlm porträtt 1907 111
Bergström Carl F boktryckare Mariestad porträtt 1903 647
Bergström Carl F fd telegrafkommiss. Alingsås porträtt 1913 511
Bergström Carl F skriftställare Alingsås porträtt 1911 79
Bergström Carl fd riksdagsman Ullånger porträtt 1922 29
Bergström Carl G fanjunkare Stockholm porträtt 1901 401
Bergström Carl J bruksägare Finshyttan porträtt 1914 141
Bergström Carl J fd kronokassör Luleå porträtt 1915 791
Bergström Carl K ombudsman Falun porträtt 1925 623
Bergström Carl redaktör Jönköping porträtt 1929 30
Bergström Carl V landskamrer Umeå porträtt 1917 670
Bergström Charles A bankdir Göteborg porträtt 1919 686
Bergström Christian slussinspekt Borensberg porträtt 1902 79
Bergström D K minister för landförvaret porträtt 1911 40
Bergström D K statsråd riksdagsman Sthlm porträtt 1911 207
Bergström David  fil.dr politiker porträtt 1908 97
Bergström David gen.konsul i Helsingfors porträtt 1906 565
Bergström David K fd statsråd Stocksund porträtt 1928 77
Bergström David K generalkonsul Montreal porträtt 1918 93
Bergström David K statsråd Sthlm porträtt 1913 95
Bergström David K, fil.dr medarb i DN, Sthlm porträtt 1900 513
Bergström E A kantor Borgholm porträtt 1912 623
Bergström E fd godsägare Vallentuna porträtt 1925 94
Bergström E G folkskollärare Kolbäck porträtt 1911 719
Bergström E W generallöjtn porträtt 1920 24
Bergström E W generalmajor insp f kavalleriet porträtt 1918 714
Bergström Edvard lantbrukare St. Bäckabo porträtt 1916 573
Bergström Einar Olivier fd bruksförvaltare porträtt 1906 415
Bergström Erik K distriktschef Göteborg porträtt 1914 669
Bergström Erik K fd distriktschef Värnamo porträtt 1924 653
Bergström Erik W generallöjtn Sthlm porträtt 1926 431
Bergström Erik W generallöjtnant * porträtt 1921 449
Bergström Erik W generalmajor porträtt 1916 184
Bergström Erik W generalmajor Gotland porträtt 1911 655
Bergström Erik W generalmajor Östersund porträtt 1916 445
Bergström Erik W öv.löjtn Skaraborgs Reg porträtt 1903 669
Bergström Erik W överste Vänersborg porträtt 1911 447
Bergström Erik W överste Västgöta Reg porträtt 1906 448
Bergström F F T fd kammarråd Stockholm porträtt 1902 287
Bergström Frans B landsfiskal Haparanda porträtt 1919 349
Bergström G skolköksinspektris Sthlm porträtt 1918 429
Bergström G Walter C häradshövding Sollefteå porträtt 1923 30
Bergström G Walter L häradshövding Sollefteå porträtt 1923 337
Bergström Gunhild Trollhättan 14-år porträtt 1914 453
Bergström Gunnar köpman Riga porträtt 1931 238
Bergström Gustaf A godsägare Torskors porträtt 1919 797
Bergström Gustaf folkskoleinspektör Strängnäs porträtt 1931 527
Bergström Gustaf komiker Sthlm porträtt 1904 125
Bergström Gustaf skådespelare porträtt 1901 637
Bergström J A landsfiskal Haparanda porträtt 1912 575
Bergström J A trafikchef Växjö porträtt 1900 463
Bergström J E Gunnar teol.dr Sthlm porträtt 1929 13
Bergström J J A trafikchef Växjö porträtt 1911 367
Bergström J J Alexis trafikchef Växjö porträtt 1910 430
Bergström Janne fd kammarskrivare Uddevalla porträtt 1902 466
Bergström Johan fd riksdagsman Västerby porträtt 1903 439
Bergström K A telegrafkommissarie Västerås porträtt 1920 349
Bergström K J landshövding porträtt 1909 110
Bergström K J landshövding Örebro porträtt 1911 19
Bergström Karl I A J landshövding Örebro porträtt 1912 511
Bergström Karl J landshövding Norrbottens län porträtt 1905 441
Bergström Karl J landshövding Norrbottens län porträtt 1907 510
Bergström Karl J landshövding Örebro porträtt 1917 540
Bergström Karl R juvelerare Kristinehamn porträtt 1923 290
Bergström Karl-Adolf apotekare Östersund porträtt 1925 221
Bergström Klas v.häradshövding Göteborg porträtt 1903 359
Bergström Kristian A gymnastikdir Sthlm porträtt 1922 815
Bergström L las.läkare Ljungby porträtt 1929 446
Bergström L Wilhelm brukspatron Finshyttan porträtt 1913 495
Bergström L Wilhelm fd disponent Filipstad porträtt 1918 493
Bergström L Wilhelm fd disponent Filipstad porträtt 1922 158
Bergström Ludvig, bruksförv. Fredriksbergs br porträtt 1900 720
Bergström Martin H jordbrukskonsulent Umeå porträtt 1921 446
Bergström N postmästare Kinna porträtt 1921 173
Bergström O operasångare Sthlm porträtt 1931 751
Bergström O Theodor fd lanträntmästare Umeå porträtt 1922 782
Bergström O Theodor fd räntmästare Umeå porträtt 1916 542
Bergström Olof T räntmästare Umeå porträtt 1906 559
Bergström Oscar, operasångare porträtt 1900 469
Bergström Otto W författare Sthlm porträtt 1910 190
Bergström Otto W kapten Sthlm porträtt 1914 269
Bergström P Albert byråförestånd. Norrköping porträtt 1919 206
Bergström P R B kammarråd Sthlm porträtt 1927 413
Bergström P Richard B kammarråd Sthlm porträtt 1928 126
Bergström P U dir Sthlm (PUB) porträtt 1925 160
Bergström P U handlande Stockholm porträtt 1902 15
Bergström Paul U dir Sthlm porträtt 1909 558
Bergström Paul U dir Sthlm porträtt 1914 524
Bergström Paul U dir Sthlm porträtt 1919 525
Bergström Paul U dir Sthlm porträtt 1924 525
Bergström Paul U dir Sthlm porträtt 1930 294
Bergström Paul U vid byst av Carl Eldh porträtt 1930 327
Bergström Per R kamrer Stockholm porträtt 1901 497
Bergström Rudolf vd Alne Sågverk Sundsvall porträtt 1903 390
Bergström Sigge O konstnär Sthlm porträtt 1930 525
Bergström Thure L kyrkoh Nora porträtt 1921 255
Bergström V vissångare Sthlm porträtt 1904 821
Bergström Walter häradshövding Sollefteå porträtt 1913 31
Bergström Viktor G landsfiskal Vara porträtt 1926 319
Bergström, Pehr M kyrkoherde i Ryssby porträtt 1900 175
Bergström-Simonson sångpedagog Sthlm porträtt 1923 241
Bergvall A svensk generalkonsul i Oslo porträtt 1917 151
Bergwall A Vilhelm häradsdomare Kuddby porträtt 1910 463
Bergvall Arvid svensk generalkonsul Oslo porträtt 1923 115
Bergvall Arvid svensk konsul i Oslo porträtt 1916 780
Bergvall Arvid W generalkonsul Oslo porträtt 1923 514
Bergvall August R, häradshövd. Sollefteå porträtt 1901 64
Bergvall Axel K fabrkör Norrköping porträtt 1914 588
Bergvall Axel K rådman fabrikör Norrköping porträtt 1916 782
Bergvall Bror ing, fältflygare porträtt 1925 168
Bergvall E dir (Nordiska Spelen) porträtt 1916 328
Bergvall E sekr Svenska Spelen porträtt 1915 666
Bergvall Erik chef för Stadion Sthlm porträtt 1919 493
Bergvall J L fd kyrkoh Hof, Linköp.stift porträtt 1909 303
Bergwall Johan E prov.läkare Sthlm porträtt 1904 143
Bergvall Johan L kyrkoh. prost Lund porträtt 1908 222
Bergwall K H rektor Uppsala porträtt 1929 764
Bergwall Rustan bergsing Falun porträtt 1915 749
Bergwall W provinsialläkare Kristianstad porträtt 1926 111
Bergwall Walter läkare Kneippbaden, Borg porträtt 1916 77
Bergvik, Claes Gustaf, kapten Vaxholm porträtt 1900 336
Bergö Carl J hovpredikant Sthlm porträtt 1927 734
Bergö Carl regementspastor Sthlm porträtt 1917 765
Berlien Edvard D prov.läkare Sandviken porträtt 1921 77
Berlin Allan civ.ing Göteborg porträtt 1928 142
Berlin August, prov.läkare Stockholm porträtt 1900 768
Berlin B speditör Malmö porträtt 1913 256
Berlin C A handlare Göteborg porträtt 1910 750
Berlin H fondföreståndare Kreditbanken Sthlm porträtt 1911 335
Berlin J August prov.läkare Skällvik, Svartö porträtt 1909 687
Berlin Jakob fd sekr på ÖÄ Sthlm porträtt 1907 479
Berlin Jakob sekr på ÖÄ i Sthlm porträtt 1906 180
Berlin Mac, lektor Jönköping porträtt 1901 351
Berlin Nils E redaktör Malmö porträtt 1927 270
Berlin Nils G tulldir. Göteborg porträtt 1907 287
Berlin Nils J borgmästare Gävle porträtt 1929 77
Berlin Nils K jägmästare Östersund porträtt 1916 381
Berlin Otto dir Göteborg porträtt 1910 111
Berlin Otto dir Göteborg porträtt 1923 290
Berlin Richard dir Göteborg porträtt 1930 93
Berlin Sven F löjtn Sthlm (Smålands Husarreg) porträtt 1922 270
Berling Axel dir Malmö porträtt 1917 541
Berling Edvard H fd boktryckare Uppsala porträtt 1918 813
Berling Elvir kapten och fru porträtt 1900 600
Berling Frans T grosshandl Sthlm porträtt 1906 255
Berling fru operasångerska porträtt 1901 591
Berling G H E bokhandlare Ronneby porträtt 1923 675
Berling J F Rudolf kassör, donator Sthlm porträtt 1915 824
Berling Rdvard boktryckare Uppsala porträtt 1904 372
Berling Rudolf kassör Skand Kredit Stockholm porträtt 1902 270
Bern John fabrikör Sundsvall porträtt 1907 575
Bernadotte af Wisborg Carl m hustru Marianne porträtt 1914 408
Bernadotte af Wisborg Elsa grevinna porträtt 1929 500
Bernadotte af Wisborg Maria finlandsambulans porträtt 1917 343
Bernadotte af Visborg Sofia gift Fleetwood porträtt 1917 60
Bernadotte Ebba porträtt 1928 36
Bernadotte Ebba g.m. Osvar B porträtt 1909 98
Bernadotte Ebba prinsessa porträtt 1908 51
Bernadotte Ebba prinsessa porträtt 1923 35
Bernadotte Elsa grevinna porträtt 1924 514
Bernadotte Elsa grevinna porträtt 1927 723
Bernadotte Folke & Estelle porträtt 1928 148
Bernadotte Folke & Estelle m son porträtt 1930 196
Bernadotte Folke med fästmö porträtt 1927 777
Bernadotte Folke prins porträtt 1927 723
Bernadotte grevinna av Wisborg porträtt 1913 39
Bernadotte Oscar C A prins porträtt 1909 97
Bernadotte Oscar C A prins * porträtt 1924 97
Bernadotte Oscar m hela familjen porträtt 1909 99
Bernadotte Oscar prins porträtt 1919 84
Bernadotte prins porträtt 1914 99
Bernander K E fil.kand sårad i Tammerfors porträtt 1917 510
Bernardini-Sjöstedt Léonie förf:na Paris porträtt 1910 247
Berndes C L fd disponent Sthlm porträtt 1912 367
Berndes Gustaf F bruksägare Jakobsberg porträtt 1912 367
Berndes Gustaf F godsägare Jakobsberg porträtt 1908 302
Berndes H B fd major Skara porträtt 1917 318
Berndt Paul, kartograf Stockholm porträtt 1901 287
Berndtson Axel redaktör Paris porträtt 1927 765
Berndtson F M konsul Gävle porträtt 1908 47
Berner Carl A C distr.lantmätare Örebro porträtt 1919 493
Bernhardt A Helmer T G bankdir Göteborg porträtt 1912 559
Bernhardt A Helmer T G järnvägsdir * porträtt 1927 369
Bernhardt Fredrik J brukspatron Torp porträtt 1910 430
Bernhardt Fredrik J godsägare Råsunda porträtt 1920 429
Bernhardt Sarah sångerska porträtt 1901 695
Berns Heinrich R fd konditor Stockholm porträtt 1901 417
Berns Hugo restaurangägare Sthlm (Berns) porträtt 1903 519
Berns Johanna frk Sthlm 102 år porträtt 1909 755
Berns Johanna frk Sthlm 106 år porträtt 194 415
Bernstam N apotekare Strängnäs porträtt 1915 253
Bernström Andreas grosshandlare Sthlm porträtt 1924 542
Bernström Carl A F boktryckare Sthlm porträtt 1910 30
Bernström Carl A F boktryckare Sthlm porträtt 1915 13
Bernström Erik A dir Sthlm porträtt 1930 541
Bernström Erik A fd kapten Sthlm porträtt 1924 749
Bernström Erik A riksdagsman Djursholm * porträtt 1924 17
Bernström Erik vice cd Vin & Sprit porträtt 1927 533
Bernström Hugo W bankkamrer Göteborg porträtt 1901 465
Bernström J dir riksdagsman Sthlms län porträtt 1905 8
Bernström Johan P F dir Sthlm porträtt 1912 287
Bernström Johan P F dir Sthlm porträtt 1917 301
Bernström Johan P F dir Sthlm porträtt 1922 285
Bernström Johan P F dir Sthlm porträtt 1925 47
Bernström Johan P F vd(?) Separator Sthlm porträtt 1907 273
Bernström John P F fd vd Verkstadsföreningen porträtt 1909 542
Bernström N Gustaf dir Göteborg porträtt 1926 272
Bernström P Richard dir Sthlm porträtt 1918 766
Bernström P Richard utställningskommissarie porträtt 1912 783
Bernström R vd AB Separator Sthlm porträtt 1910 446
Bernström Richard löjtn utst.kommissarie porträtt 1915 303
Bernström Thure kamrer Göteborg porträtt 1926 799
Bernzon Ludvig dir Varekil porträtt 1919 813
Beronius E V dir Eskilstuna porträtt 1920 621
Beronius Emil V dir Eskilstuna porträtt 1910 686
Beronius Gustav R skolförest Ölands-Skogsby porträtt 1927 349
Beronius Jonas V reg.läkare Skövde porträtt 1914 348
Beronius Per J L kyrkosyssloman Skara porträtt 1920 829
Berselius A F jägmästare Norra Lycksele porträtt 1902 562
Berselius B Adolf F fd jägmästare Hultsfred porträtt 1931 319
Berselius B Adolf F fd jägmästare Kalmar porträtt 1912 574
Berselius B Adolf F fd jägmästare Kalmar porträtt 1917 573
Berselius Bengt R F länsjägmästare Kalmar porträtt 1907 575
Bersselius Nils F bankdir Eksjö porträtt 1918 269
Bertel H A köpman Karlstad porträtt 1924 14
Berthelius F civ.ing Sthlm porträtt 1931 830
Berthold Adolf F vice häradshövding Sthlm porträtt 1924 654
Bertil prins hertig av Halland porträtt 1927 771
Bertil prins hertig av Halland 15 år porträtt 1926 346
Bertil prins student porträtt 1931 327
Bertilsson P skapare av Bydalens turistort porträtt 1916 812
Berwald Frans A kompositör porträtt 1908 467
Berwald Frans A kompositör 1796-1868 målning porträtt 1908 465
Berwald Hjalmar ing Sthlm porträtt 1908 126
Berwald Hjalmar ing Sthlm porträtt 1918 125
Berwald Hjalmar ing Sthlm porträtt 1923 77
Berwald Hjalmar ing Sthlm porträtt 1930 318
Besant Annie president Teosofiska Samfundet porträtt 1925 310
Bèsche de, Hubert G W bruksdisp Härnösand porträtt 1906 30
Beselin Georg J V sjökapten Göteborg porträtt 1925 638
Beselin R V godsägare i Tjos Mariestad porträtt 1902 239
Beskow A B fd trafikdir Sthlm porträtt 1911 704
Beskow B ståletsare Göteborg porträtt 1908 438
Beskow Bernhard A ing, ståletsare Göteborg porträtt 1910 255
Beskow Carl A fd kapten 70 år porträtt 1904 676
Beskow Carl F B S dir Sthlm porträtt 1921 751
Beskow Carl F B S dir Sthlm porträtt 1924 143
Beskow E A konsultativt statsråd porträtt 1928 8
Beskow E A statssekr Civildepartementet porträtt 1917 172
Beskow E August landshövding Kronoberg porträtt 1925 83
Beskow E August landshövding Kronobergs län porträtt 1925 305
Beskow E August landshövding Växjö porträtt 1930 605
Beskow E August landshövdinging Norrbotten porträtt 1922 731
Beskow E kontraktsprost Borås porträtt 1929 685
Beskow Elsa författarinna * porträtt 1925 193
beskow Elsa kontnärinna Djursholm porträtt 1923 336
Beskow Erik G ing Sthlm porträtt 1910 558
Beskow F A hovpredikant St. Malm porträtt 1914 317
Beskow F Natanael teol.dr Djursholm porträtt 1930 157
Beskow F Natanael teol.dr Djursholm * porträtt 1924 433
Beskow F Natanael teol.dr Sthlm porträtt 1924 365
Beskow F Nathanael fd rektor Djursholm porträtt 1914 381
Beskow Fredrik A kyrkoh Katrineholm porträtt 1919 285
Beskow Fredrik A kyrkoh Katrineholm porträtt 1930 61
Beskow Fritz A kyrkoh Katrineholm porträtt 1909 302
Beskow Gunnar W hovrättsråd Malmö porträtt 1929 29
Beskow Gustaf F assuransdir Sthlm porträtt 1918 446
Beskow Gustaf F B assuransdir Sthlm porträtt 1915 766
Beskow J B T kammarherre Sthlm porträtt 1909 255
Beskow J F fd prov.läkare Söderhamn porträtt 1910 542
Beskow J Fredrik fd prov.läkare Söderhamn porträtt 1920 509
Beskow J Fredrik fd prov.läkare Söderhamn porträtt 1922 174
Beskow Johan B T amanuens Riksarkivet porträtt 1904 304
Beskow Johan W brukspatron Västhammar porträtt 1903 646
Beskow K J finansminister porträtt 1922 484
Beskow K Jacob finansminister * porträtt 1920 353
Beskow K Jakob generaldir Domänstyr. Sthlm porträtt 1924 572
Beskow K Jakob generaldir Sthlm porträtt 1925 237
Beskow Katarina schackmästarinna Sthlm porträtt 1926 270
Beskow Knut J fd statsråd porträtt 1927 292
Beskow Theodor kammarherre Sthlm porträtt 1911 847
Beskow W B kansliråd Stockholm porträtt 1901 128
Beskow Wilhelm B fd kansliråd Sthlm porträtt 1911 143
Beskow Wilhelm B fd kansliråd Sthlm porträtt 1914 494
Beskow Wilhelm B kansliråd Sthlm porträtt 1906 94
Beskow, Bernhard, konstnär, gravör porträtt 1900 76
Betjemann H C sockerbruksmäst Tanto Sthlm porträtt 1902 191
Betsholtz K maskinist ångaren ”Cedric” porträtt 1910 216
Betzen von, V L godsägare Sthlm porträtt 1902 754
Béve Carl E grosshandlare Sundsvall porträtt 1905 470
Béve Ludvig fd bankkassör Sthlm porträtt 1903 190
Bève Ludvig Th bankdir Sthlm porträtt 1908 303
Bexelius Almar rektor Skellefteå porträtt 1917 829
Bexelius Almar rektor Skellefteå porträtt 1927 829
Bexelius E handelskemist Helsingborg porträtt 1926 111
Bexelius Henrik godsäg Lövängen porträtt 1906 798
Bexell Alfred, godsägarson Kullagården porträtt 1901 80
Bexell Cecilia frk Varberg porträtt 1913 175
Bey C A postmäst Malmö porträtt 1922 558
Bey C A postmästare Malmö porträtt 1912 575
Beyer C E vicekonsul Karlshamn porträtt 1927 637
Beyer C Eduard vicekonsul Karlshamn porträtt 1922 670
Beyer C Eduard vicekonsul Karlshamn porträtt 1927 814
Beyer D L re Sydsvenska Dagbladet Malmö porträtt 1902 302
Beyer E Fredrik konsul Karlshamn porträtt 1914 301
Beyer Erik byråchef Sthlm porträtt 1924 29
Beyer H gen.sekr Göteborgsutst 1923 porträtt 1922 517
Beyer Robert T dir Göteborg porträtt 1930 541
Beyer Robert T grosshandlare Göteborg porträtt 1919 732
Bianchini A fotograf Sthlm porträtt 1916 366
Bianchini Artur A T konstnär Sthlm porträtt 1929 701
Bianchini Charlotte fd sångerska Nykvarn porträtt 1905 175
Biberg A G kontraktsprost Brunna porträtt 1908 398
Biberg A G kyrkoh Vänge porträtt 1918 413
Biberg A Gustaf prost emer. Uppsala porträtt 1923 402
Biberg E W grosshandl Stockholm porträtt 1902 238
Biehl Amelius sekr Kontakademien porträtt 1919 53
Bielke Sten hovjägmästare Sthlm porträtt 1925 109
Bielke Thure major Sthlm porträtt 1923 593
Bielke Thure major Sthlm porträtt 1925 495
Bielke Thure ryttmästare Thureholm porträtt 1918 637
Bierregaard Eduard A M konsul Malmö porträtt 1926 704
Bierregaard Eduard M A dir Malmö porträtt 1925 366
Biesèrt E bruksägare Kommitt.f prop. val porträtt 1902 89
Biesèrt J E bruksägare, statsråd Lennartsfors porträtt 1927 29
Bièsert J E ing, riksdagsman 1:a Kamm porträtt 1910 15
Biesèrt J E minister porträtt 1905 113
Biesèrt J Elof ing Lennartsfors porträtt 1922 13
Biesèrt J Elof ing Lennartsfors fd finansmin. porträtt 1907 14
Biesèrt J G Niklas bruksägare Lennartsfors porträtt 1912 656
Biesèrt J G Niklas bruksägare Töcksfors porträtt 1910 366
Biesèrt Johan C N bruksägare Värmland porträtt 1905 370
Biesért Johan E civ.ing Lennartsfors porträtt 1927 675
Bildt A R dir donator Sthlm porträtt 1919 604
Bildt Alexandra m dotter Blanceflor porträtt 1909 418
Bildt Alexandra ministerfru i Rom porträtt 1910 523
Bildt Axel R dir Sthlm porträtt 1919 141
Bildt Axel R godsägare Bro porträtt 1929 750
Bildt Axel V godsägare Torebo porträtt 1914 589
Bildt Axel W godsägare Torebo porträtt 1911 718
Bildt Blancheflor ministerdotter i Rom porträtt 1910 523
Bildt C Arvid G byrådir Sthlm porträtt 1927 109
Bildt C K Edvard ing Norrviken porträtt 1929 94
Bildt C svensk minister i Rom (+ hustru) porträtt 1912 631
Bildt Carl diplomat medlem av Sv. Akademien porträtt 1930 164
Bildt Carl N D envoyé Rom porträtt 1914 381
Bildt Carl N D envoyé Rom porträtt 1919 381
Bildt Carl N D fd envoyé Rom porträtt 1924 397
Bildt Carl N D fd envoyé Rom porträtt 1931 94
Bildt Carl N D minister i Rom en av de 18 * porträtt 1909 417
Bildt Carl N D, frih medl Sv Akademien porträtt 1901 163
Bildt Carl Sv. Konsulatskommittén porträtt 1901 362
Bildt Carl W ing Sthlm porträtt 1905 583
Bildt Carl, frih sändebud i London porträtt 1902 19
Bildt Didrik löjtn Nordenskiölds-exp porträtt 1903 224
Bildt F A H fd grosshandlare Göteborg porträtt 1917 124
Bildt Harald K C svensk minister i Kairo porträtt 1921 704
Bildt Harald K C svensk minister i Kairo porträtt 1925 797
Bildt Harald svensk minister i Buenos Ayres porträtt 1909 281
Bildt K G generallöjtn chef Generalstaben porträtt 1918 669
Bildt K G generalmajor porträtt 1905 105
Bildt K G generalstabschef porträtt 1918 677
Bildt K G överste Livreg:s Dragoner porträtt 1901 632
Bildt K gen.major sändebud porträtt 1907 278
Bildt K V övering Göteborg porträtt 1926 319
Bildt Karl svensk minister i Rom porträtt 1910 523
Bildt Knut G fd general Sthlm porträtt 1927 62
Bildt Knut G general Sthlm porträtt 1923 674
Bildt Knut G generallöjtn Generalstaben * porträtt 1910 225
Bildt Knut G generallöjtn Sthlm porträtt 1913 655
Bildt Knut G generallöjtnant porträtt 1910 94
Bildt Knut G generalmajor Sthlm porträtt 1908 686
Bildt Knut Gillis överste generalintendent porträtt 1903 300
Bildt Knut V ing Kiruna porträtt 1916 317
Bildt Olof V dir Munkedal porträtt 1931 238
Bill A E kyrkoh Säbrå porträtt 1902 578
Bill A E kyrkoh Säbrå porträtt 1912 558
Bill Alexander E kyrkoh Säbrå porträtt 1907 558
Billberg A Constans T civ.ing Sthlm porträtt 1921 125
Billberg Knut musikdir Göteborg porträtt 1925 126
Billbergh af Thure C C fd rektor Västerås porträtt 1918 574
Billbergh af, Thure C C rektor Västerås porträtt 1911 286
Billbergh af, Thure C C rektor Västerås porträtt 1916 285
Billbergh af, Thure lektor Västerås porträtt 1906 238
Billbergh Ture A advokatfiskal Sthlm porträtt 1904 740
Billbergh Ture A fd advokatfiskal Sthlm porträtt 1908 254
Bille Fredrik svensk konsul i Mariehamn porträtt 1918 61
Bille K W bokförläggare Sthlm porträtt 1910 318
Bille K Wilhelm bokförläggare Sthlm porträtt 1920 285
Bille K Wilhelm bokförläggare Sthlm porträtt 1922 782
Bille Knut W bokförläggare Sthlm porträtt 1905 322
Billengren Ehrenfried lektor Falun porträtt 1907 46
Billengren M G Ehrenfried fd lektor Falun porträtt 1912 15
Billengren M G Ehrenfried fd lektor Falun porträtt 1917 45
Billengren M G Ehrenfried fd lektor Falun porträtt 1922 45
Billengren M G Ehrenfried fd lektor Falun porträtt 1923 194
Billgren Pontus överlärare Norrköping porträtt 1922 29
Billing  Einar M biskop Västerås porträtt 1926 13
Billing A G Gottfrid L biskop Lund porträtt 1924 259
Billing A G L biskop fd riksdagsman porträtt 1913 37
Billing A G L vice talman 1:a Kammaren porträtt 1911 270
Billing A Gottfrid L biskop 65 år porträtt 1905 518
Billing A Gottfrid L biskop Lund porträtt 1910 446
Billing A Gottfrid L biskop Lund porträtt 1915 493
Billing A Gottfrid L biskop Lund porträtt 1920 493
Billing A Gottfrid L biskop Lund * porträtt 1915 497
Billing A Julius prof Sthlm porträtt 1926 654
Billing A Julius prof, tandläkare Sthlm * porträtt 1921 627
Billing A Julius tandläkare Sthlm porträtt 1916 653
Billing A Julius tandläkare, forskare * porträtt 1912 577
Billing biskop porträtt 1907 547
Billing C L krigskassör Sthlm porträtt 1908 526
Billing Chr W rådman Stockholm porträtt 1901 319
Billing E Ivar byrådir Sthlm porträtt 1927 734
Billing E Ivar byrådir, civ.ing Sthlm porträtt 1922 734
Billing Einar M biskop * porträtt 1919 561
Billing Einar M biskop Västerås porträtt 1921 29
Billing Einar M prof Uppsala porträtt 1921 13
Billing Elna fru Sthlm porträtt 1921 238
Billing G Emil byråing Sthlm porträtt 1929 77
Billing G K I fd vicekonsul, köpman Lund porträtt 1922 174
Billing Gottfrid biskop porträtt 1910 164
Billing Gottfrid biskop Lund porträtt 1907 255
Billing Gottfrid biskop Västerås porträtt 1902 709
Billing Herman justitieråd Sthlm porträtt 1908 782
Billing Herman justitieråd Sthlm porträtt 1913 831
Billing Herman justitieråd Sthlm porträtt 1916 286
Billing J Emil arkitekt Göteborg porträtt 1910 462
Billing J Emil arkitekt Göteborg porträtt 1914 413
Billing J Magnus A stadsrevisor Sthlm porträtt 1927 589
Billing Johan fd prov.läkare Vara porträtt 1924 271
Billing John C L  civ.ing Norrköping porträtt 1908 271
Billing Knut 15-årig student Höör porträtt 1915 724
Billing Paul C fd postmästare Jönköping porträtt 1903 726
Billing, Axel G L, biskop riksdagsman porträtt 1900 376
Billing, biskop porträtt 1900 804
Billman J Adolf hovrättsråd Sthlm porträtt 1917 509
Billman J Adolf hovrättsråd Sthlm porträtt 1927 477
Billman Karl J V fd disponent Karlstad porträtt 1905 711
Billmanson A L överste Sthlm porträtt 1904 94
Billmanson Adolf L överste Sthlm porträtt 1908 574
Billmanson Adolf L överste Sthlm porträtt 1909 111
Billmanson O W landssekr Gbg/Bohuslän porträtt 1902 690
Billmanson O Vilhelm fd landssekr Jönköping porträtt 1922 734
Billmanson O Vilhelm fd landssekr Jönköping porträtt 1927 574
Billmanson O Vilhelm landssekr Göteborg porträtt 1907 722
Billmanson O Vilhelm landssekr Göteborg porträtt 1912 687
Billmanson P Richard fd rektor Nora porträtt 1914 301
Billmanson P Richard fd rektor Nora porträtt 1918 158
Billmanson Per R rektor Nora porträtt 1904 336
Billmansson Adolf L fd överste Sthlm porträtt 1913 430
Billmansson F A postexpeditör Sthlm porträtt 1905 242
Billow Paco fängelsedir Uppsala porträtt 1915 29
Billqvist Carl G L fd läkare Göteborg porträtt 1905 583
Billqvist Signe handarbetsredaktör porträtt 1913 420
Billsten C E fd stationsföreståndare Alingsås porträtt 1931 334
Billstén Thure dir Norrköping porträtt 1923 289
Billstén Thure disponent Norrköping porträtt 1913 303
Billström A M W fd domänintendent Linköping porträtt 1912 431
Billström F H stadskassör Kristinehamn porträtt 1918 366
Billström J Emanuel lantbrukare Röa porträtt 1910 495
Billström J Emanuel lantbrukare Röa Stockevik porträtt 1911 431
Billström Jakob M med.dr Sthlm porträtt 1930 797
Billström R C G blomsterhandlare Sthlm porträtt 1917 797
Birath Bror E kyrkoh Asker fs porträtt 1907 463
Bisèrt E finansminister porträtt 1904 729
Bisért J Elof ing Lennartsfors porträtt 1912 15
Bissmarck A J G ing Göteborg porträtt 1909 511
Bissmarck Fredrik B dir Göteborg porträtt 1922 798
Bissmark Albert trädgårdsmästare Halmstad porträtt 1909 404
Bissmark G F justitieminister porträtt 1928 19
Bissmark Georg F borgmästare Halmstad porträtt 1920 301
Bissmark Georg F borgmästare Halmstad porträtt 1931 94
Bissmark Georg F borgmästare Halmstad * porträtt 1929 129
Bitter Albert apostolisk biskop Sthlm porträtt 1917 750
Biörklund Axel H kammarrättsråd Sthlm porträtt 1906 799
Biörklund H F riksdagsman för Västerbotten porträtt 1909 30
Biörklund Henning T fd landshövding Sthlm porträtt 1923 593
Biörklund Henning T landshövd Umeå porträtt 1913 591
Biörkman Anders P militärläkare Luleå porträtt 1901 496
Bjarke Knut G sjökapten Sthlm porträtt 1912 238
Bjerén S M stadsfogde Söderhamn porträtt 1929 463
Bjerke A utst.arkitekt Göteborgsutst 1923 porträtt 1922 517
Bjerke C Vitus G stationsskrivare Ängelholm porträtt 1910 639
Bjerkén af, Pehr C prof Sthlm porträtt 1919 46
Bjerkén af, Pehr K prof Sthlm porträtt 1914 76
Bjerknes Vilhelm prof Sthlms Högskola porträtt 1906 180
Bjerner Bror E prov.läkare Mora porträtt 1922 462
Bjerre Andreas jur.dr Sthlms Högskola porträtt 1919 124
Bjerre Poul K med.lic, skriftställare Sthlm porträtt 1925 557
Bjerre Poul med.dr Sthlm porträtt 1917 470
Bjerre S Andreas prof Dorpat porträtt 1925 158
Bjerre Sören grosshandlare Göteborg porträtt 1913 223
Bjerre Sören P grosshandl Göteborg porträtt 1906 79
Bjrklund Erhard R fd jägmästare Vänersborg porträtt 1914 541
Bjuggren S Erik överstelöjtn Svea Ing.kår porträtt 1924 125
Bjurberg Johan U kyrkoh emer Umeå porträtt 1931 223
Bjurbäck Paul A Larsson prov.läk Ulricehamn porträtt 1905 259
Bjurelius W E civ.ing Sthlm porträtt 1931 318
Bjurholm Anders dir Sthlm porträtt 1910 334
Bjurholm Anders dir Sthlm porträtt 1912 800
Bjurner Seth O G hovrättsråd Sthlm porträtt 1930 461
Bjurstedt Jonas H landskamrer Falun porträtt 1905 143
Bjurström David A generalkonsul Sthlm porträtt 1929 494
Bjurström Einar vicekonsul Ystad porträtt 1929 285
Bjurström H J hotelldir New York porträtt 1920 798
Bjurström Tor föreståndare Valands Göteborg porträtt 1920 543
Björck A J hovpredikant Västra Vram porträtt 1902 482
Björck Anders J kyrkoh Vram fs porträtt 1904 500
Björck Anders J kyrkoh Vram hovpredikant porträtt 1906 591
Björck C H prov.läkare Hallands län 1:a Kamm porträtt 1905 40
Björck Carl G kyrkoh Barsebäck porträtt 1901 736
Björck Carl G kyrkoh Barsebäck porträtt 1905 31
Björck Carl H fd prov.läkare Falkenberg porträtt 1908 430
Björck Carl H fd prov.läkare Sthlm porträtt 1911 463
Björck Carl H prov-läkare Falkenberg porträtt 1903 454
Björck G Oscar prof Sthlm porträtt 1914 252
Björck G Oscar prof Sthlm porträtt 1924 237
Björck Gustaf L kyrkoh Vinbergs fs, prost porträtt 1905 743
Björck J L fd postmästare Sthlm porträtt 1927 461
Björck Johan A krigsfiskal Skövde porträtt 1916 733
Björck K Henrik T apotekare Göteborg porträtt 1924 110
Björck Oscar G prof Sthlm porträtt 1919 252
Björck Oscar konstnär * porträtt 1909 262
Björck Oscar konstnär, prof * porträtt 1913 545
Björck Oscar konstprof Sthlm porträtt 1929 796
Björck R Erland kyrkoh Kalmar porträtt 1926 576
Björck Thure G W hospitalläkare Vadstena porträtt 1905 290
Björck Thure G V hospitalsläkare Vadstena porträtt 1912 784
Björck Thure G W överläkare Vadstena porträtt 1910 286
Björck, Oskar konstprofessor porträtt 1900 401
Björk A hemmansägare, riksdagsman Jämtön porträtt 1908 270
Björk Arvid A ing Gävle porträtt 1921 720
Björk Carl E disponent Tyringe porträtt 1929 301
Björk Carl J fabrikör Åstorp porträtt 1904 257
Björk Carl ombudsman Uppsala porträtt 1917 13
Björk Carl ombudsman Uppsala porträtt 1922 29
Björk Carl ombudsman Uppsala porträtt 1925 814
Björk Erik G tjänstem i Riksbanken Stockholm porträtt 1901 465
Björk K A W lektor riksdagsman porträtt 1916 393
Björk Nils N:son fiskeriinsp. Råå/Helsingborg porträtt 1904 517
Björkander Carl J fd vicekonsul Visby porträtt 1914 208
Björkblom P A Harald rektor Sunne porträtt 1927 605
Björkbom Carl L överjägmästare Malmö porträtt 1927 557
Björkbom Thure H stadsläkare Piteå porträtt 1904 404
Björkbom Thure H stadsläkare Piteå porträtt 1904 694
Björkegren A notarie Göteborg porträtt 1911 319
Björkegren Alfred A stadsfiskal Landskrona porträtt 1909 238
Björkegren Anders A stadsfiskal Landskrona porträtt 1904 240
Björkegren B fd läroverksadjunkt Falköping porträtt 1912 512
Björkegren Erik dir Örebro porträtt 1909 511
Björkegren Johan gårdsägare Örebro porträtt 1906 431
Björkegren Signe kvinnlig skeppsredare porträtt 1914 828
Björkenheim B finsk/svensk godsägare porträtt 1917 376
Björkenstam Fredrik B hovjägmästare Sthlm porträtt 1912 479
Björkenstam Knut V äg Strömsnäs gods U-sala porträtt 1904 373
Björkgren G Vilhelm L musikdir Sundsvall porträtt 1916 685
Björkhagen Immanuel lektor Univ. College UK porträtt 1917 829
Björkholtz J G V stadsläkare Trelleborg porträtt 1911 734
Björkholtz J G Vald. stadsläkare Trelleborg porträtt 1916 685
Björkholtz J G Valdem. stadsläkare Trelleborg porträtt 1921 719
Björkling Carl landsfogde Gävle porträtt 1919 349
Björklund  A H kammarrättsråd Sthlm porträtt 1902 770
Björklund A vicekonsul Härnösand porträtt 1924 653
Björklund C Gottfrid borgarråd Sthlm porträtt 1928 205
Björklund C Gottfrid redaktör Sthlm porträtt 1925 254
Björklund C J Mauritz grosshandlare Sthlm porträtt 1922 494
Björklund C Robert disponent Sthlm porträtt 1926 240
Björklund Carl J fd bokhandlare Falun porträtt 1919 206
Björklund D A snickarmästare Västerås porträtt 1907 158
Björklund E O J överdir SJ-styrelsen Sthlm porträtt 1902 270
Björklund Eugen O J gen.dir Sthlm * porträtt 1914 705
Björklund Eugen O J generaldir Sthlm porträtt 1912 207
Björklund Eugen O J generaldir Sthlm porträtt 1922 189
Björklund Eugen O J generaldir Sthlm porträtt 1927 189
Björklund H T landshövding Västerbotten porträtt 1903 678
Björklund Hemming Th landshövding Umeå porträtt 1908 655
Björklund Henning T fd landshövding Sthlm porträtt 1918 589
Björklund Henning T fd landshövding Sthlm porträtt 1929 413
Björklund J A fd chefred Nya Dagl Alleh Sthlm porträtt 1904 596
Björklund J A fd chefred Nya Dagl.Alleh Sthlm porträtt 1918 669
Björklund J A folkskollärare Mölndal porträtt 1908 734
Björklund J A red Nya Dagl. Allehanda porträtt 1903 662
Björklund J E fd revisor Kammarrätten Sthlm porträtt 1908 607
Björklund J G skriftställare Sthlm porträtt 1902 675
Björklund Johan A dir Sthlm porträtt 1913 655
Björklund Johan A dir Sthlm porträtt 1929 429
Björklund Johan A fd chefredaktör Sthlm porträtt 1923 625
Björklund Johan A fd redaktör Sthlm porträtt 1931 671
Björklund Johan A red Nya Dagligt Alleh Sthlm porträtt 1902 97
Björklund Johan A överlärare Mölndal porträtt 1929 525
Björklund Johan grosshandl Umeå porträtt 1901 497
Björklund Johan O disponent Stjördal, Norge porträtt 1921 815
Björklund K Axel prov.läkare Kopparberg porträtt 1928 77
Björklund K Axel prov.läkare Kopparberg porträtt 1929 494
Björklund Lars A t.f. rektor Vimmerby porträtt 1910 207
Björklund O, disponent riksdagsman porträtt 1902 30
Björklund Olof fd disponent Rörön porträtt 1923 242
Björklund Olof fd disponent, dir Rörön porträtt 1918 461
Björklund Olof godsägare Oviken * porträtt 1919 673
Björklund Olof godsägare Rörön porträtt 1913 462
Björklund Olof lantbr Rörön Månsåsen porträtt 1908 446
Björklund R disponent Sthlm porträtt 1919 573
Björklund Ragnhild operadebutant porträtt 1910 579
Björklund Wilhelm ing Göteborg porträtt 1905 275
BjörklundEugen O J överdir PRV Sthlm porträtt 1908 351
Björkman  AE jubeldr teol.kand porträtt 1902 818
Björkman  K J Göran L fil.dr  Sthlm porträtt 1919 732
Björkman A H S civ.ing dir Sthlm porträtt 1929 462
Björkman Alexis redaktör riksdagsman porträtt 1902 30
Björkman Alexis redaktör Sthlm porträtt 1923 209
Björkman Alexis redaktör Sthlm porträtt 1928 173
Björkman Alexis redaktör Sthlm porträtt 1930 126
Björkman Alfred kammarråd Sthlm porträtt 1912 175
Björkman Anders P fd fördeln:släkare Luleå porträtt 1906 494
Björkman Anders P lasarettsläkare Luleå porträtt 1907 207
Björkman Arvid L överläkare Helsingborg porträtt 1924 398
Björkman Axel H disponent Mässbacken porträtt 1928 29
Björkman Axel H S civ.ing Sthlm porträtt 1918 685
Björkman C Rudolf redaktör Sthlm porträtt 1916 14
Björkman C Viktor F prof Rostock porträtt 1927 574
Björkman Carl A lantbrukare Ingestorp porträtt 1921 413
Björkman Carl A T fd landshövding i Gävle porträtt 1905 354
Björkman Carl A T fd landshövding i Gävle porträtt 1907 754
Björkman Carl J A grosshandlare Sthlm porträtt 1909 95
Björkman Carl O häradshövd Sevede domsaga porträtt 1904 470
Björkman Claes O V fd kapten Uppsala porträtt 1921 608
Björkman D M Fredrik fd överste Sthlm porträtt 1926 800
Björkman D M Fredrik överste Dalaregementet porträtt 1910 142
Björkman D M Fredrik överste Falun porträtt 1914 76
Björkman D M Fredrik överste Sthlm porträtt 1919 93
Björkman E A, kyrkoherde Gillberga 50 år porträtt 1901 576
Björkman E prof Lunds Univ porträtt 1903 518
Björkman Erik häradshövding Ludvika porträtt 1930 317
Björkman Erik I A byggnadschef Karlstad 50 porträtt 1931 495
Björkman Erik prof Uppsala porträtt 1911 638
Björkman Erik prof Uppsala porträtt 1918 542
Björkman Ernst W fd prov.läkare Västerås porträtt 1924 717
Björkman Gottfrid E skolinspektör Skara porträtt 1926 29
Björkman Gunnar L bankdir Östersund porträtt 1929 621
Björkman Gustaf A borgmästare Norrköping porträtt 1910 750
Björkman Gustaf A borgmästare Norrköping porträtt 1920 605
Björkman Gustaf A borgmästare Norrköping porträtt 1925 637
Björkman Gustaf A borgmästare Norrköping porträtt 1931 382
Björkman Herman disponent Sthlm porträtt 1916 558
Björkman J Axel kyrkoh Årdala porträtt 1930 302
Björkman J Emil folkskoleinspektör Borås porträtt 1928 29
Björkman J Emil rektor Kiruna porträtt 1917 748
Björkman Johan A kyrkoh Årdala porträtt 1904 501
Björkman John V H fängelsedir Örebro porträtt 1918 445
Björkman K A G apotekare Uppsala porträtt 1929 447
Björkman K J Göran L skriftställare Sthlm porträtt 1923 225
Björkman Karl A G apotekare Orsa porträtt 1903 502
Björkman Karl A rådman Göteborg porträtt 1917 173
Björkman Karl A rådman Göteborg porträtt 1927 157
Björkman Karl G lantbrukare Löten porträtt 1915 14
Björkman Knut fd disponent Ljungby porträtt 1907 62
Björkman L E djurskyddsvän porträtt 1903 323
Björkman Lorens E redaktör Borås porträtt 1914 349
Björkman Lorens E redaktör Borås porträtt 1924 349
Björkman Lorens E redaktör Borås porträtt 1930 141
Björkman Lorens E skriftställare Borås porträtt 1909 350
Björkman Malcolm häradshövding Torneå porträtt 1907 723
Björkman O Mauritz dir Falsterbohus porträtt 1923 675
Björkman Otto dir Sthlm porträtt 1916 269
Björkman P A maskining Östersund porträtt 1929 173
Björkman P Alfred lektor Sthlm porträtt 1917 78
Björkman P F fd postmästare Kalmar porträtt 1921 832
Björkman P F postmästare Kalmar porträtt 1911 830
Björkman P Herman fd disponent Sthlm porträtt 1919 590
Björkman Pehr S V fd generalmajor 80 år porträtt 1903 806
Björkman Per A lektor Sthlm porträtt 1906 574
Björkman Per S V generalmajor Sthlm porträtt 1904 289
Björkman S P A grosshandl Långasjönäs porträtt 1903 374
Björkman Signhild skådespelerska porträtt 1928 207
Björkman Signhild skådespelerska porträtt 1929 553
Björkman Tönnes civ.ing skytt porträtt 1916 118
Björkmanson A A fd stationsinspekt. Skogstorp porträtt 1917 318
Björkmanson A Ryno fd bankokommiss. Sthlm porträtt 1922 349
Björkmanson G H apotekare Över-Luleå porträtt 1918 558
Björkmanson Gustaf H apotekare Överluleå porträtt 1903 615
Björkmanson Gustav H apotekare Sthlm porträtt 1923 530
Björkquist J E kyrkoh Gideå porträtt 1909 766
Björkquist J E kyrkoh Gideå porträtt 1914 732
Björkquist Jonas E kyrkoh Gideå Härnösands st porträtt 1904 756
Björkquist Jonas P kyrkoh Gideå porträtt 1919 717
Björkquist M folkhögskolerektor Ångermanland porträtt 1911 360
Björkquist Manfred dr rektor Sigtunastift. * porträtt 1930 257
Björkqvist G M V musikdir Örebro porträtt 1927 29
Björkstén Hervor T sångerska porträtt 1902 827
Björkvall Carl fabrikör Sthlm porträtt 1917 621
Björkvall Carl fd fabrikör Sthlm porträtt 1918 285
Björkvall Carl G fabrikör Sthlm porträtt 1912 608
Björkwall Josef N dir Malmö porträtt 1929 701
Björlin J G fd befälhav. på Gotland gen.löjtn porträtt 1908 190
Björlin J G fd ledamot av 1:a Kammaren porträtt 1913 37
Björlin J G gen.major brfälhavare på Gotland porträtt 1902 701
Björlin J Gustaf fd generallöjtn Sthlm porträtt 1920 29
Björlin J Gustaf fd generallöjtn Sthlm porträtt 1921 624
Björlin J Gustaf generallöjtn Sthlm porträtt 1910 62
Björlin J Gustaf generallöjtn Sthlm porträtt 1915 44
Björlin Johan G generallöjtn * porträtt 1909 49
Björlin Johan G generalmajor Gotland porträtt 1905 62
Björling C F E fd matematikprof Lund porträtt 1909 174
Björling C F Emanuel fd prof Lund porträtt 1909 528
Björling Carl F E prof Lunds Univ porträtt 1904 46
Björling Carl fd rektor Sthlm porträtt 1911 750
Björling Carl fd rektor Sthlm porträtt 1919 814
Björling Carl G E prof Lund porträtt 1919 813
Björling Carl G E prof Lund porträtt 1924 797
Björling Carl G E prof Lund porträtt 1930 589
Björling Carl rektor Katarina lärov. Sthlm porträtt 1901 752
Björling H Emanuel med.dr Malmö porträtt 1929 109
Björling Ingeborg, Lund porträtt 1901 144
Björling J folkskollärare riksdagsman porträtt 1916 367
Björling J Schamyl navigationsförest. Sthlm porträtt 1920 637
Björling Manda, skådespelare porträtt 1901 204
Björling Oscar E adjunkt Karlskrona porträtt 1904 676
Björling Oscar E adjunkt Karlskrona porträtt 1905 407
Björling Renée skådespelerska porträtt 1929 620
Björling Renée skådespelerska Dramaten porträtt 1920 483
Björling-Falck Manda skådespelerska porträtt 1927 134
Björlingson Knut F postkontrollör Jönköping porträtt 1922 253
Björn Axel G R trädgårdsdir Sthlm porträtt 1920 830
Björn Karl Fredrik donator Sthlm(Björns Träd) porträtt 1914 307
Björnberg A dir Ystad porträtt 1919 173
Björnberg A F dir Ystad porträtt 1929 765
Björnberg C D F I kyrkoh Alvesta porträtt 1931 622
Björnberg C F I redaktör Sthlm porträtt 1910 511
Björnberg J E M underlöjtnant porträtt 1907 439
Björnberg J Emil F adjunkt Skara porträtt 1910 367
Björnberg J F sjökapten Göteborg porträtt 1911 222
Björnberg Jacob F sjökapten Göteborg porträtt 1913 813
Björnbom Märta Sveriges 1:a kvinnliga advokat porträtt 1912 579
Björnebrg K E lantbrukare riksdagsman Åkerby porträtt 1911 78
Björner Jonas Kungsgården Bjärtrå porträtt 1905 31
Björner Olof hemmansägare Strinne porträtt 1910 735
Björnlund F ing Finspång porträtt 1914 669
Björnmarck von, A E A sjökapten Sthlm porträtt 1914 607
Björnmarck von, Alexander E A sjökapten Sthlm porträtt 1923 386
Björnson Caroline norsk författarhustru porträtt 1928 160
Björnson N fd landstingsman Årjäng porträtt 1911 799
Björnsson J Edvard lektor, fil.dr Borås porträtt 1927 829
Björnsson S fd landstingsman Holje porträtt 1909 398
Björnstierna Carl M G kansliråd m.m. Sthlm porträtt 1905 560
Björnstierna Magnus ryttmästare porträtt 1925 8
Björnstjerna G M O R fd överste Stäket porträtt 1926 703
Björnstjerna Gustaf M O R fd överste Stäket porträtt 1911 718
Björnstjerna Gustaf M O R fd överste Stäket porträtt 1921 654
Björnstjerna Gustaf M O R överste Ystad porträtt 1906 639
Björnstjerna Oscar M diplomat hovman m.m. porträtt 1904 792
Björnstjerna Oscar M F generalmajor 85 år porträtt 1903 377
Björnstjerna Oscar M F, fd utrikesminister porträtt 1900 801
Björnstjerna Oscar R M T marindir Sthlm porträtt 1930 285
Björnstjerna Roger M E C gen.major Sthlm porträtt 1905 329
Björnstjerna Roger M E C gen.major Sthlm porträtt 1906 286
Björnstjerna Roger M E C gen.major Stholm porträtt 1901 334
Björnstjerna Roger M E C generalmajor Sthlm porträtt 1909 799
Björnström C E konstsmed Stockholm porträtt 1901 303
Björnström G Ludvig fabrikör Sundsvall porträtt 1930 110
Björnström Georg J F överste Lund porträtt 1926 559
Björnström Georg J F överste Skånska Inf.reg porträtt 1922 285
Björnström Gustaf överste Sthlm porträtt 1926 654
Björnström Johan H domprost Västerås stift porträtt 1904 30
Björnström Johan H kontraktsprost Västerås porträtt 1908 158
Björnström Johan R V kansliråd Sthlm porträtt 1914 268
Björnström Johan R V kansliråd Sthlm porträtt 1919 237
Björnstål Axel V fabrikör Baljefors Skaraborg porträtt 1904 406
Björnvall Erik prov.läkare Umeå porträtt 1923 786
Björnvall J J grosshandl Enköping porträtt 1902 819
Björnvall J J grosshandlare Enköping porträtt 1908 14
Björsell H apotekare Kristinehamn porträtt 1914 525
Björsell H apotekare Kristinehamn porträtt 1919 525
Björsell O apotekare (Vasen) Göteborg porträtt 1918 285
Blackstadius Karl L kamrer Göteborg porträtt 1917 174
Bladin K Axel kronofogde Hedemora porträtt 1924 685
Bladin Knut L lantmätare Falun porträtt 1901 833
Blakstad Jörgen brukspatron Jössefors porträtt 1918 429
Blanch Theodor hovkonsthandlare Sthlm porträtt 1904 628
Blanch Theodor J konsthandlare Sthlm porträtt 1911 48
Blanch Theodor konsthandlare Sthlm porträtt 1909 639
Blanche K A T skriftställare Sthlm porträtt 1911 846
Blanche Thore författare porträtt 1907 391
Blanck Anton prof litteraturhistoria Uppsala porträtt 1921 324
Blanck C G grosshandlare Sthlm porträtt 1908 302
Blanck Carl G grosshandlare Sthlm porträtt 1918 269
Blanck E Anton prof Uppsala porträtt 1926 207
Blanck Otto W C fd generalkonsul Sthlm porträtt 1913 368
Blank Olle stationsskrivare Jönköping porträtt 1908 462
Blankenburg P G kyrkoh Möklinta porträtt 1931 750
Blasberg Bernhard bankdir Helsingborg porträtt 1929 237
Blehr, norsk statsministerfru porträtt 1900 352
Bley R disponent Uddevalla porträtt 1927 813
Bley Robert kontorschef Uddevalla porträtt 1908 15
Blicher-Clausen Jenny författare porträtt 1906 309
Blickingberg Georg R skådespelare Göteborg porträtt 1927 333
Blickingberg Georg skådespelare Göteborg porträtt 1917 485
Blidberg A H läroverksadjunkt Sthlm porträtt 1912 335
Blidberg C M grosshandlare Göteborg porträtt 1926 703
Blidberg Carl grosshandlare Göteborg porträtt 1916 718
Blidberg D skeppsmäklare Göteborg porträtt 1913 223
Blidberg David P R skeppsklarerare Göteborg porträtt 1923 194
Blidberg David P R skeppsklarerare Göteborg porträtt 1928 190
Blidberg Hugo E:son kapten Värmlands Reg porträtt 1903 158
Blidberg I P dir Göteborg porträtt 1930 381
Blidberg I Peter handlare Göteborg porträtt 1914 588
Blidberg J Peter dir Göteborg porträtt 1924 573
Blidberg J Peter handlare Göteborg porträtt 1920 477
Blidberg Magnus F borgmästare Strömstad porträtt 1917 253
Blidberg Magnus F borgmästare Strömstad porträtt 1927 253
Blidberg Nicolaus N handlare Göteborg porträtt 1919 526
Blidberg P J Fredrik byggnadschef Göteborg porträtt 1919 93
Blidberg P J Fredrik byggnadschef Göteborg porträtt 1924 45
Blidberg P J Fredrik fd byggnadschef Göteborg porträtt 1929 350
Blidberg Peter J F byggnadschef Göteborg porträtt 1909 94
Blidberg Peter J F stadsbyggn.chef Göteborg porträtt 1905 355
Blix C Thorsten fd häradshövding Växjö porträtt 1924 366
Blix C Thorsten häradshövding Växjö porträtt 1918 477
Blix C Thorsten häradshövding Växjö porträtt 1923 481
Blix C Torsten häradshövding Växjö porträtt 1913 510
Blix Carl T häradshövd Jämtlands N. domsaga porträtt 1903 518
Blix F A pastor emeritus Härnösnad porträtt 1925 494
Blix F Gunnar prof Uppsala Univ porträtt 1930 317
Blix Frans A pastor Härnösand porträtt 1931 254
Blix Frans prost, pastor Ytter-Lännäs porträtt 1905 470
Blix G fd överstelöjtn Eksjö porträtt 1908 510
Blix G T häradshövding Växjö porträtt 1908 478
Blix Gustaf rektor Lunds Univ porträtt 1903 343
Blix Magnus G prof Lunds Univ porträtt 1903 345
Blixén C Oskar fd protokollsekr Sthlm porträtt 1917 318
Blixen CArl O protokollsekr Sthlm porträtt 1903 646
Blixén Carl O protokollsekr Sthlm porträtt 1908 623
Blixen Finecke von Hans löjtn arméflygare porträtt 1916 8
Blixen Finecke von, Fredr T A C W Näsbyholm porträtt 1916 685
Blixén J O S stadsmäklare Sthlm porträtt 1927 30
Blixen-Finecke v. Fredrik T H A C W Näsbyholm porträtt 1918 382
Blixen-Finecke von, WCCFFHR Gustaf Hel-borg porträtt 1906 558
Blixt Axel fd postmästare Trosa porträtt 1917 766
Blixt Johan (Frödings ”Blixten”) porträtt 1905 765
Blixt Torkel B sjökapten Sthlm porträtt 1924 253
Block A H kyrkoh Kinna porträtt 1917 77
Block A H kyrkoh Örby porträtt 1918 525
Block C E D biskop Göteborg porträtt 1929 131
Block C E D kyrkoh Mölndal biskopskandidat porträtt 1929 36
Block Carl E D kyrkoh Mölndal porträtt 1923 306
Block Carl E D kyrkoh Mölndal porträtt 1929 93
Block F E A medicinalråd Sthlm porträtt 1927 173
Block F medicinalråd Sthlm porträtt 1919 634
Block Fredrik E A medicinalråd Sthlm porträtt 1917 173
Block Fredrik E A medicinalråd Sthlm porträtt 1922 157
Block Fredrik E A medicinalråd Sthlm porträtt 1929 573
Block H dir Wahlén & Block Malmö porträtt 1920 686
Block Henrik G prof Göteborg porträtt 1927 670
Block Johan grosshandl Sthlm (Wahlén & B) porträtt 1903 63
Block P N ing SJ Alingsås porträtt 1902 771
Blom A J kapten flottan (Småland/Öland) porträtt 1902 402
Blom Anton J kaptenlöjtn Kalmar porträtt 1903 776
Blom C Axel dir Katrineholm porträtt 1910 479
Blom C E kanslisekr Sthlm porträtt 1902 835
Blom D grosshandlare Göteborg porträtt 1931 782
Blom Eric A F grosshandlare Sthlm porträtt 1927 174
Blom Frans E grosshandl Norrköping porträtt 1906 543
Blom Frans E grosshandlare Norrköping porträtt 1919 270
Blom Frans G fd konsul Skärblacka porträtt 1923 753
Blom Gustaf redaktör Göteborg porträtt 1925 141
Blom Hugo disponent Norrköping porträtt 1929 798
Blom J korpral (Ornässtugans ”väktare” ) porträtt 1910 148
Blom Johan korpral (väktare av Ornässtugan) porträtt 1911 493
Blom Johan, disponent Uppsala porträtt 1900 704
Blom John kronolänsman Malung porträtt 1909 367
Blom K H Leonard hovrättsnotarie Sthlm porträtt 1921 14
Blom L Wilhelm hovrättsråd Sthlm porträtt 1910 207
Blom O A änkefru Göteborg 100 år porträtt 1917 183
Blom O B handlare Göteborg porträtt 1908 47
Blomberg A David E arkitekt Sthlm porträtt 1923 290
Blomberg A E fd lantbrukare Sthlm porträtt 1911 543
Blomberg A Hjalmar dir Halmstad porträtt 1921 333
Blomberg A Hjalmar dir Sthlm porträtt 1911 318
Blomberg A J disponent Hästbo porträtt 1929 462
Blomberg A Th fd apotekare Lindesberg porträtt 1903 278
Blomberg A Wilhelm grosshandlare Härnösand porträtt 1925 782
Blomberg Adolf fabrikör Lysvik porträtt 1914 318
Blomberg Anton A konsthandlare Sthlm porträtt 1921 429
Blomberg Axel H sjökapten Sthlm porträtt 1906 334
Blomberg C Edwin D bergsing Örebro porträtt 1926 751
Blomberg Carl  A T fd apotekare Lindesberg porträtt 1906 798
Blomberg D Adam fabrikör Lysvik porträtt 1918 174
Blomberg E Bernhard bokhandlare Sthlm porträtt 1929 270
Blomberg E E Sigrid C bildhuggarinna Sthlm porträtt 1913 80
Blomberg E förtroendeman riksdagsman Sthlm porträtt 1905 23
Blomberg Ernst F V förtroendeman Sthlm porträtt 1910 431
Blomberg Ernst F V ledamot av 1:a Kammaren * porträtt 1910 433
Blomberg Fanny E slöjdinspektris Sthlm porträtt 1919 348
Blomberg förtroendeman rikdagsm Gävleborg 1:a porträtt 1910 31
Blomberg Hugo prof statsrätt Uppsala Univ porträtt 1905 713
Blomberg Ivar G kyrkoh Lena fs porträtt 1904 613
Blomberg J Arvid distriktschef Malmö porträtt 1916 125
Blomberg J Arvid överstelöjtn Sthlm porträtt 1931 702
Blomberg J byggmästare Täby porträtt 1913 159
Blomberg J Henrik konstnär Sthlm porträtt 1929 269
Blomberg J M botaniker Söderköping porträtt 1909 591
Blomberg Johan sjökapten Sthlm porträtt 1907 447
Blomberg K H prof  Riksd:s hemliga utskott porträtt 1904 430
Blomberg K H prof Riksdagen porträtt 1906 527
Blomberg K H prof Uppsala porträtt 1904 344
Blomberg K H prof Uppsala porträtt 1909 95
Blomberg K Ivar A kontr.prost Norra Kedum porträtt 1931 814
Blomberg Olof G kyrkoh. Strängnäs porträtt 1900 480
Blomberg Oriel boktryckare Lindesberg porträtt 1905 647
Blomberg P Gotthard maskindir Örebro porträtt 1921 206
Blomberg Petrus musikdir Stora Kopparberg porträtt 1906 287
Blomberg Ragnar mejeriföreståndare Lund porträtt 1910 564
Blombergsson Erik C lantmätare Linköping porträtt 1925 686
Blombergsson Johan H fd jägmästare Sthlm porträtt 1924 205
Blomdahl C F fabrikör Sthlm porträtt 1917 183
Blomdahl Frank O S bankdir Skövde porträtt 1921 592
Blomdahl Gottfrid C domänintend. Sundsandvik porträtt 1931 687
Blomdahl Gottfrid C intendent Sundsandvik porträtt 1925 413
Blomdahl Gustaf A lantbr Torsby porträtt 1906 543
Blomdahl Gustaf E postmästare Tierp porträtt 1917 541
Blomdahl S M disponent Barnarps fs porträtt 1902 499
Blomdell J Gustaf dir Nybro porträtt 1910 334
Blomgren Anders kyrkoh Flistad Skara stift porträtt 1905 174
Blomgren Carl O dir Linköping porträtt 1921 752
Blomgren Gunnar E tandläkare Borås porträtt 1915 765
BlomgrenCarl L fd stadsveterinär Göteborg porträtt 1909 303
Blomkvist Jehubba P fd rektor Örebro porträtt 1908 479
Blommert Johan A rektor Karlskrona porträtt 1909 430
Blomnell Clas M fabrikör Tranås porträtt 1913 559
Blomquist Arvid N apotekare Sthlm porträtt 1912 383
Blomquist E Ragnar dir Höganäs porträtt 1927 237
Blomquist Gustaf pressattaché Berlin porträtt 1924 605
Blomquist Gustaf skrifställare Berlin porträtt 1909 606
Blomquist Gustaf skriftställare Berlin porträtt 1919 589
Blomquist Gustaf skriftställare Uppsala porträtt 1929 606
Blomquist John E ing Sthlm porträtt 1921 94
Blomquist Knut dir Bona porträtt 1917 412
Blomquist Knut dir Karlsby porträtt 1927 429
Blomquist O R kommin. Ulrika Eleon. fs Sthlm porträtt 1903 406
Blomquist Oscar B musikdir Sthlm porträtt 1908 446
Blomquist Sven O disponent Nordmaling porträtt 1905 79
Blomqvist A fd överlärare Sthlm porträtt 1930 733
Blomqvist Axel överlärare Sthlm porträtt 1915 141
Blomqvist Carl G apotekare Ludvika porträtt 1923 178
Blomqvist Carl G apotekare Ludvika porträtt 1925 414
Blomqvist David M rektor Sköllersta porträtt 1924 270
Blomqvist E Julie K E lärarinna Sthlm porträtt 1909 127
Blomqvist G A O fd förståndare i Gävle,Runemo porträtt 1909 255
Blomqvist G folkskollärare Örebro porträtt 1902 835
Blomqvist J G valsmästare Eskilstuna porträtt 1914 355
Blomqvist J Thor dir Sthlm porträtt 1929 765
Blomqvist R W bankkamrer Kristianstad porträtt 1917 670
Blomqvist, Zaphyrinus kronofogde Stockholm porträtt 1901 433
Blomstedt Carl O kammarherre Sthlm porträtt 1923 705
Blomstedt Carl O kammarherre Sthlm porträtt 1929 493
Blomstedt J A Magnus generalmajor porträtt 1916 184
Blomstedt J A Magnus generalmajor Linköping porträtt 1918 285
Blomstedt J A Magnus generalmajor Sthlm porträtt 1929 77
Blomstedt J A Magnus överste Linköping porträtt 1913 287
Blomstedt J AM överste 2:a Livgrenadjärreg porträtt 1904 473
Blomstedt Johan A M överste Linköping porträtt 1908 302
Blomstedt R P O kammarherre Sthlm porträtt 1911 527
Blomstedt R P O kapten, kammarherre Sthlm porträtt 1902 770
Blomstrand Frans G godsägare Ed porträtt 1922 429
Blomstrand P Hugo A S landsfiskal Värnamo porträtt 1919 654
Blomstrand Uno, hovrättsnotarie Jönköping porträtt 1900 768
Blomström A F fd musikdir Strängnäs porträtt 1909 47
Blum Berndt P A fd gymnastikdir Göteborg porträtt 1909 671
Blum C Gustaf A grosshandlare Sthlm porträtt 1916 781
Blum C Gustaf grosshandlare Sthlm porträtt 1926 767
Blum C H A öv.löjtn Hagby, Folkesta porträtt 1909 702
Blume C A Riber stadsläkare Lysekil porträtt 1919 157
Blume Lars V dir Arboga porträtt 1922 638
Blumenberg H Germund kyrkoh Östra Ryds fs porträtt 1902 175
Blumenthal G Morits läkare Sthlm porträtt 1922 493
Blumenthal G Moritz läkare Sthlm porträtt 1913 671
Blumenthal J ”Delsbostintan” Sthlm porträtt 1909 95
Blüme Gustaf J A överstelöjtn Linköping porträtt 1901 529
Boalt C A Bernhard marinkommissarie Sthlm porträtt 1921 109
Bobeck Olof fd folkhögskolerektor Lund porträtt 1927 702
Bobeck Olof fd rektor Lund porträtt 1929 765
Bobeck Per E byggnadsinspektör Sthlm porträtt 1930 30
Boberg Anna g.m. arkitekt B porträtt 1909 454
Boberg Anna konstnärinna porträtt 1906 83
Boberg C G redaktör, riksdagsman Mönsterås porträtt 1918 765
Boberg C redaktör riksdagsman 1:a Kamm Sthlm porträtt 1911 190
Boberg David postdir Linköping porträtt 1914 349
Boberg David postdir Linköping porträtt 1924 270
Boberg Ferdiand arkitekt porträtt 1930 197
Boberg Ferdinad arkitekt porträtt 1909 454
Boberg Ferdinand arkitekt porträtt 1902 741
Boberg Ferdinand arkitekt porträtt 1908 585
Boberg Ferdinand arkitekt porträtt 1909 22
Boberg Ferdinand arkitekt porträtt 1912 535
Boberg Ferdinand arkitekt porträtt 1924 444
Boberg Ferdinand arkitekt porträtt 1930 261
Boberg Ferdinand arkitekt * porträtt 1913 529
Boberg Ferdinand arkitekt m hustru porträtt 1924 454
Boberg Ferdinand arkitekt, konstnär porträtt 1915 20
Boberg G Ferdinand arkitekt Sthlm porträtt 1914 445
Boberg G Ferdinand arkitekt Sthlm porträtt 1919 445
Boberg I A fd stationsförest Högsjö porträtt 1901 720
Boberg J Erik fabrikör Gävle porträtt 1931 95
Boberg Jonas F borgmästare Borås porträtt 1923 273
Boberg Jonas F borgmästare Borås * porträtt 1921 561
Boberg N G Gottfrid civ.ing Sthlm porträtt 1918 333
Boberg N G Gottfrid civ.ing Sthlm porträtt 1918 109
Boberg Nils F G civ.ing Sthlm porträtt 1908 110
Boberg Nils F kapten Sthlm porträtt 1931 222
Boberg Signe sångerska Göteborg porträtt 1905 509
Boberg Sven M apotekare Sthlm porträtt 1921 381
Bock J Adolf brukspatron Helsingborg porträtt 1920 381
Bock K A Sixten prof Riksmuséet Sthlm porträtt 1929 621
Bock Patrik H disponent Fagersta porträtt 1916 573
Bode Carl kanslivaktm Stockholm porträtt 1901 784
Bodén C O August kamrer Sthlm porträtt 1914 748
Bodén J F fd bruksägare Lilla Edet porträtt 1916 397
Bodén J F fd handlare Lilla Edet porträtt 1906 366
Bodén J F fd handlare Lilla Edet porträtt 1911 431
Bodin C S direktör Sthlm porträtt 1912 159
Bodin J Oskar A kammarrättsråd Sthlm porträtt 1909 559
Bodin Johan O förvaltare Söderhamn porträtt 1903 503
Bodinson A F prov.läkare Gamleby porträtt 1923 705
Bodinson Adolf F prov.läkare Årjäng porträtt 1918 733
Bodlund Carl A rektor Ljusdal porträtt 1927 269
Bodman A Gustaf prof Chalmers Göteborg porträtt 1915 509
Bodman A Gustaf prof Göteborg porträtt 1924 701
Bodman Erik J A vice häradshövding Djursholm porträtt 1924 30
Bodman Gösta, fil.lic Sydpolsexpeditionen porträtt 1901 56
Bodman H arbetschef Göteborgsutst 1923 porträtt 1922 517
Bodman Herman, sjökapten Stockholm porträtt 1901 96
Bodman, Carl E C tullförvaltare, Gävle porträtt 1900 352
Bodorff P A kyrkoh Halltorp porträtt 1917 766
Bodstedt W adjunkt Norra Latin Sthlm porträtt 1902 835
Boethius Albert W godsägare Ribbingstorp porträtt 1914 765
Boëthius C Axel förestånd Sv:a Institutet,Rom porträtt 1924 541
Boëthius Daniel E kyrkoh Orsa porträtt 1903 374
Boëthius Daniel E kyrkoh Orsa porträtt 1905 95
Boethius Gerda fil.dr, frk Sthlm porträtt 1920 605
Boëthius J rektor Nässjö porträtt 1927 461
Boethius Jakob kyrkoh Norberg porträtt 1923 242
Boëthius Per U civ.ing, dir Göteborg porträtt 1924 462
Boëthius S Bertil stadsarkivarie, prof porträtt 1930 509
Boëthius Simon J fd prof Insjön porträtt 1919 365
Boëthius Simon J prof emer. Insjön porträtt 1923 435
Boethius Simon J prof Uppsala porträtt 1914 365
Boëthius Simon J prof Uppsala porträtt 1909 382
Boëthius Simon J prof Uppsala Univ porträtt 1904 404
Boëthius Simon J, professor Uppsala porträtt 1900 564
Bogeman Carl L A godsägare Botorp porträtt 1927 157
Bogren O F redaktör Falköping porträtt 1910 735
Bogren O red riksdagsman porträtt 1907 812
Bogren Oscar F fd redaktör Habo porträtt 1919 158
Bogrén Sven O G redaktör Sthlm porträtt 1929 781
Boheman E C:son utrikesråd Sthlm porträtt 1931 663
Boheman Ernst fd överste Sthlm porträtt 1905 371
Boheman Ernst H G fd överste Sthlm porträtt 1910 414
Boheman Ernst H G fd överste Sthlm porträtt 1915 302
Boheman Ezaline fru redaktör Turistför. Sthlm porträtt 1910 511
Boheman Ezaline fru Sthlm porträtt 1928 61
Boheman Ezaline fru, redaktris Sthlm porträtt 1923 61
Boheman Ezaline redaktris Sthlm porträtt 1913 63
Boheman Mauritz H A E bibliotekarie Sthlm porträtt 1907 287
Bohlin  Josef Z folkskollärare Fyrunga porträtt 1925 189
Bohlin Anders postmästare Herrljunga porträtt 1905 110
Bohlin Bernhard grosshandlare Hjo porträtt 1925 462
Bohlin Carl musikdir Sthlm porträtt 1917 205
Bohlin Claës W, läkare Varberg porträtt 1900 608
Bohlin Gustaf A rektor Alingsås porträtt 1918 77
Bohlin Gustaf A rektor Alingsås porträtt 1921 413
Bohlin I Bernhard kyrkoh Strömsbro porträtt 1916 350
Bohlin John A S grosshandlare Sthlm porträtt 1912 767
Bohlin Josef W juvelerare Karlskrona porträtt 1927 766
Bohlin K J bokförläggare Sthlm porträtt 1911 527
Bohlin K J bokförläggare Sthlm porträtt 1916 493
Bohlin K J bokförläggare Sthlm porträtt 1921 493
Bohlin K Johan bokförläggare Sthlm porträtt 1926 494
Bohlin K P T fd prof Södertälje porträtt 1930 733
Bohlin Karl P T astronom * porträtt 1925 113
Bohlin Karl P T prof Sthlm porträtt 1925 77
Bohlin Knut H rektor Sthlm porträtt 1918 781
Bohlin Knut H rektor Sthlm porträtt 1929 557
Bohlin O anstaltsföreståndare Lidköping porträtt 1910 335
Bohlin Torsten B prof Uppsala Univ porträtt 1929 573
Bohlin Torsten B prof vid Åbo Akademi porträtt 1924 525
Bohm G sånglärare Göteborg porträtt 1902 370
Bohm Oscar prost, Nora porträtt 1900 480
Bohman A Ryno dir Djursholm porträtt 1925 78
Bohman F R Salomon styckjunkare Götebog porträtt 1915 605
Bohman H E M justitieråd porträtt 1901 497
Bohman Hugo E M fd justitieråd Sthlm porträtt 1926 479
Bohman Hugo E M fd justitieråd Sthlm porträtt 1930 302
Bohman Hugo E M justitieråd Sthlm porträtt 1911 527
Bohman J grosshandlare, filantrop Sthlm porträtt 1921 398
Bohman John grosshandlare, donator Sthlm porträtt 1922 46
Bohman Knut konsul Sthlm porträtt 1907 46
Bohman Knut O A grosshandlare Sthlm porträtt 1917 61
Bohmansson J Magnus bataljonsläkare Malmö porträtt 1905 488
Bohmansson J Magnus fd reg.läkare Malmö porträtt 1931 222
Bohmansson J Magnus reg.läkare Malmö porträtt 1925 444
Bohnstedt C Edvard godsägare Västerås porträtt 1910 62
Bohnstedt C Edvard L hovjägmästare Sthlm porträtt 1915 28
Bohnstedt C Edvard L hovjägmästare Sthlm porträtt 1918 254
Bohnstedt Carl E L hovjägmäst. Rinkesta Sörml porträtt 1904 405
Bohnstedt Knut E godsäg Hjalmarsnäs porträtt 1906 46
Bohnstedt Knut E godsägare Hjälmarsnäs porträtt 1911 79
Bohnstedt Knut E ryttmästare Hjälmarsnäs porträtt 1915 669
Boija Theodor befälhavare på ”Per Brahe” porträtt 1918 136
Boije af Gennäs Sten J A rektor Sthlm porträtt 1912 127
Boije af Gennäs, Sten rektor Sthlm porträtt 1907 158
Boije av Gennäs Sten J fd rektor Sthlm porträtt 1922 173
Boije C G köpman Göteborg porträtt 1925 270
Boije C O handlare Sthlm porträtt 1909 463
Boije Carl handlare Sthlm porträtt 1902 738
Boisen L konfektionsdir Göteborg porträtt 1922 526
Boisen P O N stadsarkitekt Ystad porträtt 1905 694
Boisman von, Elof fd överste Hagneryd porträtt 1910 158
Boivie Arvid R A, sjökapten porträtt 1901 96
Bokelund A H E fd läkare donator porträtt 1910 61
Bokelund A H E prov.läkare Malmö porträtt 1912 351
Bokelund A prov-läkare Hässleholm porträtt 1902 319
Bokelund Alfred H E fd prov.läkare Malmö porträtt 1914 398
Bokelund Axel H E prov.läkare Malmö porträtt 1907 366
Bokelund Charles E stadsveterinär Helsingborg porträtt 1924 541
Boklander Oscar dir Musik. Akademien Sthlm porträtt 1904 271
Boklund A F dir Lund porträtt 1915 94
Boklund A Harald arkitekt Malmö porträtt 1917 413
Boklund A Harald arkitekt Malmö porträtt 1923 466
Boklund Axel F dir Lund porträtt 1918 14
Boklund Gottfried L byggnadschef Gävle porträtt 1901 529
Boklund Johan K konstnär, målare f. 1817 porträtt 1916 704
Bokström Carl A kronofogde Gotlands S fögderi porträtt 1904 373
Bokström Karl K revisor Sthlm porträtt 1931 591
Bolander Alfred kronolänsman riksdagsman porträtt 1916 367
Bolander C J musikdir, organist Västerås porträtt 1902 722
Bolander G handlare, vicekonsul Göteborg porträtt 1908 62
Bolander Martin A B redaktör Sthlm porträtt 1930 109
Bolander Oscar A fd prof Sthlm porträtt 1910 254
Boldt Otto W skeppsklarerare Landskrona porträtt 1903 711
Boleman Ernst C H laborator KI Stockholm porträtt 1900 512
Bolin Adolf F I rektor Bräkne Hoby porträtt 1924 349
Bolin Anders S kronolänsman Höganäs porträtt 1913 430
Bolin Carl (SWL) major Fredriksborg porträtt 1906 830
Bolin Dedekind B S läroverksadjunkt Uppsala porträtt 1905 290
Bolin Ernst B A prov.läkare Uppsala porträtt 1922 765
Bolin Ernst B A prov.läkare Uppsala porträtt 1927 765
Bolin Hjalmar disponent Sthlm porträtt 1918 94
Bolin J A elinspektör Sthlm porträtt 1914 541
Bolin P K W assistent Sthlm porträtt 1915 93
Bolin Pehr K V överassistent Sthlm porträtt 1925 77
Bolin Thomas E grosshandl Lysekil porträtt 1901 689
Bolin U Axel Th major Visby porträtt 1931 319
Bolinder Axel M landssekr Mariestad porträtt 1901 271
Bolinder C J verkmästare Hyltebruk porträtt 1919 446
Bolinder Carl J E ing Sthlm (Bolinders Mek V) porträtt 1904 757
Bolinder Carl J verkmästare Hyltebruk porträtt 1929 78
Bolinder Christian A E fd konsul Sthlm porträtt 1929 253
Bolinder Christian A E v.konsul Sthlm porträtt 1913 446
Bolinder Elsa gm Gustaf B porträtt 1913 243
Bolinder Erik A dir Bolinders Mek Verkstad porträtt 1931 29
Bolinder Erik A dir Sthlm porträtt 1922 782
Bolinder Erik A dir Sthlm porträtt 1927 781
Bolinder Erik A fabrikör Sthlm * porträtt 1912 753
Bolinder Erik A vd Bolinders i Sthlm porträtt 1907 787
Bolinder Ester forsknigsresande porträtt 1919 213
Bolinder G L dir, ing Sthlm porträtt 1920 268
Bolinder Gustaf arkeolog, etnograf porträtt 1913 243
Bolinder Gustaf forskningsresande porträtt 1919 213
Bolinder Gustaf forskningsresande porträtt 1931 275
Bolinder Hans L bokförläggare Göteborg porträtt 1901 561
Bolinder Hans L fd bokförläggare Göteborg porträtt 1924 46
Bolinder J M kommendörkapten Sthlm porträtt 1931 478
Bolinder Kuno I godsägare Skepptuna porträtt 1930 750
Bolinder Siv  2 år född i Colombia porträtt 1917 101
Bolinder Sven G läkare Sthlm porträtt 1915 572
Bolinder Sven G läkare Sthlm porträtt 1920 573
Bolinder Sven G läkare Sthlm porträtt 1925 573
Bolinder Sven G läkare Sthlm porträtt 1931 350
Bolinder Tage W T civ.ing Önnestads Folkhögsk porträtt 1904 288
Bolldén P Anders byråinspektör Sthlm porträtt 1924 446
Bollin L tullförvaltare Malmö porträtt 1919 461
Bolling C M fd u-officer 100 år Salebo, V.Ryd porträtt 1903 263
Bolling E fabrikör Gränna (Andrémuseet) porträtt 1931 293
Bolling Fredric tullförvaltare Gävle porträtt 1927 477
Bolling Gustaf M med.dr Stockholm porträtt 1900 464
Bolling J O kontraktsprost Stora Tuna porträtt 1929 764
Bolling Sam generalmajor Kustartilleriet porträtt 1926 45
Bolling Sam T R överste Karlskrona porträtt 1916 28
Bolling Sam T R överste Kustartilleriet porträtt 1914 188
Bolling Sam T R överste Vaxholm porträtt 1924 45
Bolling Sam T R överste Vaxholm porträtt 1926 13
Bolling Sam.T R överste Karlskrona porträtt 1921 29
Bolling T R Sam generalmajor Sthlm porträtt 1931 638
Bolm Otto B handlare Göteborg porträtt 1902 386
Bolmgren Axel F trafikinspektör Malmö porträtt 1930 589
Bolms E J G grosshandlare Sthlm porträtt 1923 626
Bolms G J E grosshandlare Sthlm porträtt 1921 655
Bolmstedt Chr. E pappershandlare Eslöv porträtt 1917 621
Bolmstedt Christian E handlare Eslöv porträtt 1927 653
Bolmstedt Christian E pappershandlare Eslöv porträtt 1922 670
Boltenstern Adolf M ryttmästare Ängelholm porträtt 1908 607
Boltenstern Gustaf A major Strömsholm porträtt 1910 462
Boltenstern Gustaf A överste Sthlm porträtt 1915 429
Boltenstern Gustaf A överste Sthlm porträtt 1920 429
Boltenstern Gustaf A överste Sthlm porträtt 1925 413
Boltenstern Ulla frk porträtt 1909 346
Boltenstern Wilhelm major porträtt 1909 346
Boman A kyrkoh i svenska förs. i Köpenhamn porträtt 1917 116
Boman A Richard kapten Sthlm porträtt 1931 702
Boman C F Baltzar dir Sthlm porträtt 1925 478
Boman Carl A kyrkoh Gärdserum porträtt 1904 46
Boman Claes E, fd kapten Malmö porträtt 1901 80
Boman E Arvid legationspastor Köpenhamn porträtt 1927 574
Boman Emil R, skeppsklarerare Stockholm porträtt 1900 320
Boman Ernst fältläkare Linköping porträtt 1907 254
Boman Ernst fördeln:släkare Stockholm porträtt 1901 737
Boman Ernst I byråchef, fältläkare Sthlm porträtt 1911 734
Boman Gustaf fabriksidkare Göteborg porträtt 1910 446
Boman Gustaf fabriksidkare Göteborg porträtt 1920 413
Boman Gustaf fabrikör Göteborg porträtt 1925 429
Boman Gustaf grosshandl Göteborg porträtt 1931 190
Boman Gustaf grosshandlare Göteborg porträtt 1915 413
Boman Gustaf grosshandlare riksd.man Göteborg porträtt 1917 236
Boman Gustaf R prov.läkare Värnamo porträtt 1907 318
Boman Gustaf riksdagsman Göteborg porträtt 1905 233
Boman Herman fd stadsläkare Göteborg porträtt 1930 142
Boman Hugo E M fd justitieråd Sthlm porträtt 1921 493
Boman Hugo E M justitieråd Sthlm porträtt 1916 477
Boman K V stadsarkitekt Falun porträtt 1915 540
Boman Klas V stadsarkitekt Falun porträtt 1925 526
Boman Nils agronom Eriksberg porträtt 1931 239
Boman Oscar godsäg Skuggstorp Dalsland porträtt 1901 609
Boman Oscar I godsägare Vättungen porträtt 1921 623
Boman Per A, sjökapten Stockholm porträtt 1900 432
Boman Reinhold, skeppshandlare Stockholm porträtt 1900 720
Boman Swen G skeppsmäklare Falkenberg porträtt 1926 257
Boman Sven handlare Halmstad porträtt 1918 206
Bonander Lars J stadsläkare Strängnäs porträtt 1906 415
Bonde C C:son fd ordf Dramatens styrelse porträtt 1908 190
Bonde C C:son vice talman 2:a Kammaren porträtt 1911 334
Bonde C G hovjägmästare Katrineholm porträtt 1926 703
Bonde C Riksdagens 1:a Kamm porträtt 1906 527
Bonde C:son C frih  riksdagsman porträtt 1901 811
Bonde Carl C:son Eriksberg, talman 2:a Kamm porträtt 1913 116
Bonde Carl C:son öv.kammarherre Sthlm porträtt 1906 81
Bonde Carl C:son öv.kammarjunkare Eriksberg porträtt 1909 606
Bonde Carl C:son överstekammarjunlkare porträtt 1907 259
Bonde Carl C:son, friherre med hustru porträtt 1900 838
Bonde Carl Carlson talman 2:a Kammaren* porträtt 1912 289
Bonde Carl G hovstallmästare Sthlm porträtt 1921 509
Bonde Christer kammarherre Hässelby porträtt 1929 781
Bonde Claës ministerpresident Paris porträtt 1927 366
Bonde Fredrik G godsägare Björnö porträtt 1929 365
Bonde Gustaf F godsägare Sävstaholm, Sörmland porträtt 1908 319
Bonde Philip Bosjökloster porträtt 1917 713
Bonde Philip godsägare Bosjökloster porträtt 1925 686
Bonde Philip godsägare Bosjökloster * porträtt 1921 97
Bondeson August författare Göteborg porträtt 1905 855
Bondeson August läkare Göteborg porträtt 1903 326
Bondeson August, forskare, diktare, dr. porträtt 1901 177
Bondeson B civ.ing Svalöv porträtt 1930 348
Bondeson Bonde civ.ing Svalöv porträtt 1913 270
Bondeson L agronom Svalöv porträtt 1931 367
Bondeson Lars, varitéartist porträtt 1900 527
Bondesson Per dir Svalöv porträtt 1913 174
Bondesson Per fd godsägare Svalöv porträtt 1918 174
Bondesson Per lantbrukare Svalöv porträtt 1920 734
Bondesson Per svinuppfödare m.m. Svalöv porträtt 1908 145
Bonnier Carl Otto bokförläggare Sthlm * porträtt 1931 401
Bonnier Helene frk Göteborg porträtt 1930 588
Bonnier Helene fru Göteborg porträtt 1924 827
Bonnier Isidor A bokförläggare Sthlm porträtt 1901 752
Bonnier Isidor A bokförläggare Sthlm porträtt 1918 109
Bonnier Isidor A fd bokförläggare Sthlm porträtt 1923 110
Bonnier Isidor A fd bokförläggare Sthlm porträtt 1924 750
Bonnier J Karl Otto bokförläggare Sthlm * porträtt 1915 625
Bonnier K O bokförläggare Sthlm porträtt 1925 621
Bonnier Karl O bokförläggare Sthlm porträtt 1915 605
Bonnier Karl Otto bokförläggare Sthlm porträtt 1905 601
Bonnier Karl Otto bokförläggare Sthlm porträtt 1910 607
Bonnier Karl Otto bokförläggare Sthlm porträtt 1920 605
Bonnier Karl Otto bokförläggare Sthlm porträtt 1931 382
Bonthron A förståndare ”Olofs Minne” Göteborg porträtt 1905 32
Bonthron Alice fru Sigtuna porträtt 1927 429
Boo Allan disponent Halmstad porträtt 1930 765
Booberg Karl P rektor Örebro porträtt 1926 576
Booberg Karl P skolföreståndare Örebro porträtt 1921 573
Book J Fridolf prof musiklärare Sthlm porträtt 1910 366
Book J Fridolf prof Sthlm porträtt 1912 463
Boqvist G bruksförvaltare Foglavik porträtt 1913 367
Borch F L vicekonsul Sthlm porträtt 1925 622
Bordfeldt Georg fattigvårdsinspektör Sthlm porträtt 1921 29
Bore E L kyrkoh Gällivare porträtt 1912 303
Borée Carl A avd.chef Sthlm porträtt 1928 142
Borelius C A kyrkoh Ramnäs porträtt 1916 461
Borelius C O Gudmund prof Tekn Högskolan porträtt 1921 654
Borelius Carl A kyrkoh Ramnäs porträtt 1921 445
Borelius Carl A kyrkoh Ramnäs kyrkby porträtt 1926 431
Borelius Carl A kyrkoh Ramnäs kyrkby porträtt 1927 367
Borelius H 1:a kvinnl dr i Lund porträtt 1909 143
Borelius Hilma J U docent Lund porträtt 1919 221
Borelius Hilma J U frk fil.dr, docent Lund porträtt 1910 174
Borelius Jacques med.dr Lund porträtt 1908 369
Borelius Jaques L prof Lund porträtt 1908 366
Borelius Jaques L prof Lund porträtt 1913 383
Borelius Jaques L prof Lund porträtt 1920 413
Borelius Jaques L prof Lunds Univ * porträtt 1918 385
Borelius Johan J fd filosofiprof Lunds Univ porträtt 1902 693
Borelius Johan J fd prof Lund porträtt 1908 254
Borelius Johan J prof Lund porträtt 1907 722
Borell E Mendel V N kapten Sthlm porträtt 1930 558
Borell Gustaf A brukspatron Toverum porträtt 1916 173
Borell K G T kommunikationsminister porträtt 1928 8
Borell K G Theodor revisionssekr riksdagsman porträtt 1916 252
Borell K G Theodor revisionssekr Sthlm porträtt 1919 142
Borell Tor E I G revisor Sthlm porträtt 1929 557