Hvar 8 dag – E

Bild Beskrivning År Sida
INFORMATION OM KÄLLAN HVAR 8 DAG
Ebeling Carl F H A arkitekt Göteborg porträtt 1924 765
Eberstein Christian H V T häradsh. Djursholm porträtt 1904 725
Eberstein Gustaf A prof Djursholm porträtt 1930 765
Eberstein John dir Enfield porträtt 1930 301
Eberstein John grosshandlare London porträtt 1919 557
Eck Carl A dir Partille porträtt 1919 397
Eck Franklin motorcyklist tävl:s vinnare porträtt 1919 96
Eckberg Hilma A fru New York porträtt 1925 568
Eckberg S Adolf dir New York porträtt 1925 568
Eckerberg John P fd folkskollärare Jönköping porträtt 1915 62
Eckerbom E G kyrkoh Mellan Grevie, Lund porträtt 1902 434
Eckermann C Wilhelm T kammarherre Södertuna porträtt 1922 637
Eckermann v. August M A marindir Sthlm porträtt 1921 206
Eckermann von August M A marindir Sthlm porträtt 1918 701
Eckermann von C W Harry dir Ljusne-Voxna * porträtt 1918 561
Eckermann von C Wilhelm kammarherre Sthlm porträtt 1912 654
Eckermann von Erik hovjägmästare Edeby porträtt 1912 527
Eckermann von, August A M marindir Sthlm porträtt 1908 718
Eckermann von, C Wilhelm T Södertuna porträtt 1927 653
Eckermann von, Erik A hovjägmäst. Sparreholm porträtt 1917 540
Eckerström C-E Vilhelm flyglöjtnant porträtt 1918 550
Eckerström Clara, husmor Diakonanst. Sthlm porträtt 1900 848
Eckerström R E häradshövd S Roslags Domsaga porträtt 1902 95
Eckhéll Fr E fd disponent Oskarhamn porträtt 1902 723
Eckhoff Cornelius fd antikvarie Sthlm porträtt 1920 461
Eckhoff P Emil C fd antikvarie Sthlm porträtt 1923 46
Eckton Per prov.läkare Borgholm porträtt 1929 669
Edberg Einar T överläkare Göteborg porträtt 1927 45
Edberg G dir Gävle porträtt 1922 830
Edberg Knut T dir Sthlm porträtt 1925 751
Edberg P J jordbrukare riksdagsman Medelpad porträtt 1917 204
Edblom Johan R byggmästare Sthlm porträtt 1908 302
Edbom A W bokhållare riksdagsman Ljusdal porträtt 1911 158
Ede4lsvärd F Wilhelm kammarjunkare Sthlm porträtt 1923 497
Edelberg Carin sångerska porträtt 1930 540
Edelberg Carl distriktslantmätare Eslöv porträtt 1931 590
Edelberg J Lorentz kontr.prost Eslöv porträtt 1926 240
Edelberg J Lorentz kontr.prost Eslöv porträtt 1926 61
Edelberg J Lorentz kyrkoh Eslöv porträtt 1911 95
Edelfeldt August fabriksidkare Stenstorp porträtt 1911 495
Edelfeldt August fabriksidkare Stenstorp porträtt 1916 493
Edelfeldt August fabriksidkare Stenstorp porträtt 1921 509
Edelfeldt August fabriksidkare Stenstorp porträtt 1924 350
Edelfelt Albert finsk konstnär porträtt 1904 761
Edelfelt Albert grosshandlare Paris porträtt 1930 397
Edelfelt Carl J E fd kapten Önnestad porträtt 1904 771
Edelfelt Robert assuransdir Sthlm porträtt 1917 813
Edelfelt Robert dir Sthlm porträtt 1927 781
Edelius M tobaksodlarinspektör Kristianstad porträtt 1919 766
Edelstam  J G Mauritz polismästare Norrköping porträtt 1922 173
Edelstam Axel justitieråd porträtt 1915 823
Edelstam Axel justitieråd Sthlm porträtt 1922 734
Edelstam C G registrator Riksarkivet Sthlm porträtt 1916 286
Edelstam Carl kansliråd Sthlm porträtt 1923 833
Edelstam Carl kansliråd Sthlm porträtt 1929 605
Edelstam Fritz F hovjägmästare Malmö porträtt 1914 348
Edelstam Fritz F hovjägmästare Malmö porträtt 1918 382
Edelstam JG Mauritz f polismästare Norrköping porträtt 1917 173
Edelstam Mauritz polismästare Norrköping porträtt 1907 158
Edelström Carl E överstelöjtn Ängelholm porträtt 1931 478
Edelsvärd A W fd preses Konstakademien porträtt 1908 623
Edelsvärd Adolf W arkitekt porträtt 1919 67
Edelsvärd Adolf V fd preses f Konstakademien porträtt 1902 205
Edelsvärd Adolf W major * porträtt 1913 616
Edelsvärd C dir Härnösand porträtt 1930 494
Edelswärd F W, Fören för Sthlms fasta försvar porträtt 1902 283
Edelsvärd F Wilhelm kammarherre Sthlm porträtt 1929 317
Edelsvärd Fredrik W bokhållare Sthlm porträtt 1908 526
Edelsvärd Vilhelm preses Konstakademien porträtt 1903 653
Edén Frans J fd bankdir Hudiksvall porträtt 1910 479
Edén N prof landshövding Sthlms län porträtt 1920 164
Edén N prof, riksdagsman Uppsala  2:a Kamm porträtt 1908 31
Edén Nils landshövding Karlstad * porträtt 1922 577
Edén Nils landshövding Sthlm porträtt 1921 156
Edén Nils prof Uppsala porträtt 1910 783
Edén Nils prof Uppsala * porträtt 1911 337
Edén Nils prof, fd statsminister Uppsala porträtt 1920 749
Edén Nils statsminister porträtt 1917 53
Edén Nils statsminister regeringsbildare * porträtt 1917 49
Edfeldt Hans prof Uppsala porträtt 1905 630
Edfeldt Hans prof Uppsala porträtt 1908 303
Edgren A B kyrkoh Södra Finnskoga porträtt 1922 302
Edgren Anders H sjökapten Sthlm porträtt 1923 674
Edgren Anders W dir Göteborg porträtt 1921 61
Edgren Carl A sjökapten Göteborg porträtt 1905 662
Edgren G E v.häradshövd ÖÄ Sthlm porträtt 1902 803
Edgren Gustaf F överstelöjtn karlstad porträtt 1910 254
Edgren H F sjökapten Göteborg porträtt 1911 222
Edgren Henning sjökapten Strand Vermskog porträtt 1905 142
Edgren Hjalmar prof Djursholm porträtt 1903 179
Edgren Hjalmar språkprof porträtt 1903 113
Edgren J G kungens läkare porträtt 1907 248
Edgren J G prof (Sv Fören m Tuberkulos) porträtt 1903 361
Edgren Johan G fd prof Sthlm porträtt 1919 29
Edgren Johan G läkare forskare * porträtt 1909 369
Edgren Johan G prof emer Sthlm porträtt 1929 622
Edgren Johan G prof emer. Sthlm porträtt 1924 13
Edgren Johan G prof Sthlm porträtt 1904 62
Edgren Johan G prof Sthlm porträtt 1909 62
Edgren Johan G prof, livmedikus Sthlm porträtt 1914 28
Edholm A gjuterichef Götaverken Göteborg porträtt 1918 574
Edholm af, Erik G överste Sörmlands Regemente porträtt 1929 429
Edholm af, Lotten ordf Sv Röda Korset porträtt 1905 312
Edholm Carl F bokhandlare Västervik porträtt 1908 655
Edholm Carl Fr bokhandlare Västervik porträtt 1903 679
Edholm Edward M generaldir Sthlm porträtt 1913 223
Edholm Edward M generaldirektör Sthlm porträtt 1910 670
Edholm Edward M, fältläkare Svea Livgarde porträtt 1900 704
Edholm Erik marinläkare Sthlm porträtt 1923 385
Edler P G byggmästare Östersund porträtt 1919 157
Edlind W kapten chef för Neptunbolaget porträtt 1913 692
Edlind W Rudolf fd sjökapten Sthlm porträtt 1918 493
Edlind W Rudolf fd sjökapten Sthlm porträtt 1923 497
Edlind W Rudolf fd sjökapten Sthlm porträtt 1924 814
Edlind Wilhelm R sjökapten Sthlm porträtt 1913 462
Edling Carl A lantmätare Sigtuna porträtt 1905 111
Edling Holdo M häradshövding Kristianstad porträtt 1923 61
Edling Holdo M häradshövding Kristianstad porträtt 1928 61
Edling L O fd grosshandlare Söderhamn porträtt 1921 365
Edling Lars H A överläkare Lund porträtt 1927 398
Edling N A fd förd:släkare Stockholm porträtt 1902 482
Edling Nils A fd fördelningssläkare Sthlm porträtt 1908 287
Edling Nils H A fd förd-läkare Sthlm porträtt 1907 462
Edling Per A civ.ing Stockholm porträtt 1901 465
Edlund Axel T grosshandlare Sundbyberg porträtt 1905 159
Edlund Axel V rektor Gävle porträtt 1915 44
Edlund C disponent Glycerinfabriken Sthlm porträtt 1913 271
Edlund C Gideon läkare Sthlm porträtt 1930 270
Edlund C L bankdir Luleå porträtt 1927 814
Edlund Carl A dir Sthlm porträtt 1930 126
Edlund Carl grosshandlare Haparanda porträtt 1914 142
Edlund Erik J rådman Askersund porträtt 1919 589
Edlund K G W kyrkoh Västerljung porträtt 1921 655
Edlund Karl E kyrkoh Örebro porträtt 1906 559
Edlund Karl E kyrkoh Örebro porträtt 1914 446
Edlund N D kapten Västerbottens Reg porträtt 1903 395
Edlund N M Edvard fd flottningschef Leksand porträtt 1916 212
Edlund N P kyrkoh Näsåker porträtt 1910 63
Edlund N P kyrkoh Näsåker porträtt 1915 28
Edlund Nils  M E flottningschef Leksand porträtt 1909 686
Edlund Nils D överstelöjtn Kneippbaden porträtt 1930 318
Edlund Nils D överstelöjtn Linköping porträtt 1916 397
Edlund O P byggmästare Landskrona porträtt 1907 366
Edlund Olof P:son byggmästare Landskrona porträtt 1925 205
Edlund W dir Mjölby porträtt 1908 478
Edlund Wilhelm dir Mjölby porträtt 1913 495
Edlund Wilhelm disponent Mjölby Ångkvarn porträtt 1903 502
Edlundh Knut disponent Sundsvall porträtt 1916 558
Edman A Emil R dir Sthlm porträtt 1927 381
Edman Carl G fd kanslisekr Sthlm porträtt 1920 542
Edman Carl G kanslisekr Sthlm porträtt 1905 758
Edman Emanuel läkare, missionär i Abessinien porträtt 1915 348
Edman P Victor rådman Sthlm porträtt 1925 286
Edoff  Otto I kyrkoh Klockrike porträtt 1921 13
Edoff Otto I fd kontraktsprost Borensberg porträtt 1930 430
Edoff Otto I kyrkoh Borensberg porträtt 1925 813
Edoff Otto I kyrkoh Klockrike porträtt 1916 28
Edquist Carl kyrkoh Sthlm porträtt 1931 13
Edquist G H dir Sthlm porträtt 1930 269
Edquist Johan E fd disponent Härnösand porträtt 1903 190
Edqvist Johannes fastighetsäg Sthlm porträtt 1906 95
Edrén J F kyrkoh Horn porträtt 1902 514
Edsberg C G hovrättsråd Jönköping porträtt 1912 31
Edsberg Claes G hovrättsråd Jönköping porträtt 1916 46
Edsberg O Albin borgmästare Torshälla porträtt 1907 819
Edsberg O Albin borgmästare Torshälla porträtt 1917 813
Edsberg O Albin borgmästare Torshälla porträtt 1923 258
Edstrand Hans bankdir Malmö porträtt 1926 224
Edström A Enzio fd lektor Sollefteå porträtt 1924 221
Edström A Enzio fd lektor Sollefteå porträtt 1926 303
Edström Adam W, sjökapten Göteborg porträtt 1900 768
Edström Anna frk sångerska porträtt 1913 222
Edström E Magnus dir Göteborg porträtt 1924 318
Edström Erik landstingsm. Ragunda, Munsåker porträtt 1901 769
Edström G disponent Mariestad porträtt 1916 829
Edström G U dir Sthlm porträtt 1931 622
Edström Gustaf kyrkoh Nordmaling porträtt 1905 470
Edström Gustaf R kyrkoh Nordmaling porträtt 1907 367
Edström J Alfred kyrkoh Piteå porträtt 1913 687
Edström J Arthur överste Göteborg porträtt 1930 301
Edström J Arthur överste Karlskrona porträtt 1924 525
Edström J Arthur överste Karlskrona Reg. porträtt 1924 45
Edström J Arthur överstelöjtn Göteborg porträtt 1919 525
Edström J S ing ASEA-chef  Västerås porträtt 1908 33
Edström J S vd ASEA Västerås porträtt 1911 673
Edström J Sigfrid dir Västerås porträtt 1910 159
Edström J Sigfrid dir Västerås porträtt 1925 126
Edström J Sigfrid vd i ASEA Västerås * porträtt 1929 417
Edström O M sjökapten Göteborg porträtt 1903 694
Edström Simon skeppsmäklare Malmö porträtt 1903 534
EdströmJ Sigfrid dir Västerås porträtt 1930 749
Edtröm G R prost riksdagsman porträtt 1902 30
Eduards Albert J ing Göteborg porträtt 1930 46
Edwall G Moritz kassadir Sthlm porträtt 1929 46
Edvall Isabelle överstinna porträtt 1915 356
Edwall Karl J kyrkoh Torsåker porträtt 1905 838
Edwards E Hjalmar grosshandlare Göteborg porträtt 1927 221
Eek M T fabrikör Helsingborg porträtt 1903 534
Eek M T fd fabrikör Helsingborg porträtt 1911 447
Een A grosshandlare Norrköping porträtt 1908 479
Een C J Th borgmästare Visby porträtt 1908 782
Een Carl J T borgmäst Visby porträtt 1903 806
Een Carl J T borgmästare Visby porträtt 1913 782
Een Carl J T fd borgmästare Sthlm porträtt 1926 304
EenCarl J T borgmästare Visby porträtt 1918 812
EenCarl J T fd borgmästare Sthlm porträtt 1923 785
Efvergren Carl J bibliotekarie KB, Sthlm porträtt 1930 781
Efvergren Carl J bibliotekarie Sthlm porträtt 1931 318
Efvergren Nils J K kyrkoh Tuna fs porträtt 1904 337
Egberg J A kyrkoh Fagerhult porträtt 1921 608
Egelin Axel insp Förs.bol Nordstjärnan Sthlm porträtt 1902 418
Egelin Wilhelmina lärarinna Göteborg porträtt 1901 176
Egerström Axel W O fd prov.läkare Uppsala porträtt 1907 190
Egerström C W Birger prov.läkare Malmköping porträtt 1924 398
Egerström F R sekr Lantbruksakademien porträtt 1905 694
Egerström Folke A I major Motala porträtt 1906 767
Egerström Folke A I major Motala porträtt 1911 799
Egerström Fredrik C fd byråchef Södertälje porträtt 1925 495
Egerström Fredrik R byråchef Sthlm porträtt 1915 652
Egerström Karl A disponent Vrena porträtt 1925 413
Egertz Dan bankdir Svedala porträtt 1929 750
Eggers E grosshandlare Sthlm porträtt 1919 797
Eggers Emil hotellägare Göteborg porträtt 1920 686
Eggers H maskinist Åtvidaberg porträtt 1912 243
Eggert J F stadsing Djursholm porträtt 1930 718
Eggertz Carl G assist. Lantbuksakad. Sthlm porträtt 1904 372
Eggertz Carl M U lektor Krlskrona porträtt 1908 95
Eggertz E A fd redaktör Göteborg porträtt 1911 655
Eggertz Frans O fd vaktmästare Sthlm porträtt 1908 399
Egggertz Carl fil.dr Mariehill, Rönninge porträtt 1905 839
Egnell A fru, donator Eskilstuna porträtt 1910 61
Egnell Albert disponent Karlstad porträtt 1931 622
Egnell C A V borgmästare Gränna porträtt 1903 550
Egnell C Emil A dir Sthlm porträtt 1911 750
Egnell Carl A V borgmästare Gränna porträtt 1909 175
Egnell Claes A L godsägare Rafsnäs Östergötl. porträtt 1915 733
Egnell Claës godsägare Rafnäs porträtt 1931 303
Egnell D Theodor dir Skövde porträtt 1911 847
Egnell D Theodor dir Skövde porträtt 1926 832
Egnell D Theodor dir Skövde porträtt 1930 654
Egnell Edvard grosshandl Stockholm porträtt 1902 320
Egnell F C E civ.ing Sthlm porträtt 1927 30
Egnell Gustaf H disponent Falun porträtt 1930 590
Egnell H dir donator Eskilstuna porträtt 1910 61
Egnell Herman disponent Eskilstuna porträtt 1916 446
Egnell J C Gustaf fd handlare Lidköping/Sthlm porträtt 1906 734
Egnell P Bertil W dir Marstrand porträtt 1928 205
Egnell S R bryggeriägare Sunne porträtt 1910 463
Egnell Theodor dir, donator Skövde porträtt 1930 661
Egnell, Carl A V borgmästare Gränna porträtt 1901 286
Egnér C E övering Telestyrelsen porträtt 1908 605
Egnér Carl E övering Sthlm porträtt 1913 447
Ehinger F J Johannes prov.läkare Linköping porträtt 1920 350
Ehinger J J prov.läkare Linköping porträtt 1910 815
Ehlers Johannes fil.kand Stockholm porträtt 1901 705
Ehlin folkskollärare Väster Lövsta porträtt 1908 254
Ehln E rektor Sthlm porträtt 1922 253
Ehmbom Emil W disponent Göteborg porträtt 1921 752
Ehmbom Oscar E landsfogde Halmstad porträtt 1923 31
Ehnberg Christian v.konsul Helsingborg porträtt 1906 207
Ehrenberg Nils lektor Kristianstad porträtt 1902 334
Ehrenborg A T Sigurd fd dir Sthlm porträtt 1918 174
Ehrenborg Astrid omkommen i olycka i Köpenh. porträtt 1902 387
Ehrenborg C C S fd skattmästare Vänersborg porträtt 1926 559
Ehrenborg C C S skattmästare Vänersborg porträtt 1921 557
Ehrenborg F Wilh T fd landssekr Kristianstad porträtt 1919 686
Ehrenborg F Wilh. T landssekr Kristianstad porträtt 1914 685
Ehrenborg F Wilhelm T  landssekr Kristianstad porträtt 1924 685
Ehrenborg F Wilhelm T landssekr Kristianstad porträtt 1926 78
Ehrenborg G Helge grosshandlare Norrköping porträtt 1911 62
Ehrenborg G Helge grosshandlare Norrköping porträtt 1921 13
Ehrenborg Georg F S fd major Halmstad porträtt 1910 446
Ehrenborg Georg F S godsägare Halmstad porträtt 1915 445
Ehrenborg Georg F S godsägare Halmstad porträtt 1920 445
Ehrenborg Georg F S godsägare Halmstad porträtt 1923 594
Ehrenborg Georg F S major Tidaholm porträtt 1905 470
Ehrenborg Harald T vicekonsul Opphem porträtt 1914 208
Ehrenborg Helge G fd grosshandlare Norrköping porträtt 1929 318
Ehrenborg Helge G grosshandlare Norrköping porträtt 1926 45
Ehrenborg R S Casper godsägare Kråk porträtt 1921 62
Ehrenborg Sigurd hotellchef i Göteborg porträtt 1901 368
Ehrengranat G A R stationsinspektor Storlien porträtt 1914 285
Ehrenheim von F C Erik kammarherre Grönsö porträtt 1924 29
Ehrenheim von Karl G fd överste Sthlm porträtt 1917 701
Ehrenheim von, F C Erik godsägare Grönsö porträtt 1930 110
Ehrenheim von, Fredrik C E disponent Sthlm porträtt 1909 79
Ehrenheim von, Fredrik K E Grönsöö, Uppland porträtt 1904 62
Ehrenheim von, Karl G fd överste Sthlm porträtt 1905 210
Ehrenheim von, Karl G fd överste Sthlm porträtt 1910 222
Ehrenheim von, P J fd statsråd porträtt 1902 722
Ehrenheim von, Pehr J fd statsråd * porträtt 1917 401
Ehrenheim von, Pehr J fd statsråd Sthlm porträtt 1912 703
Ehrenheim von, Per riksdagsm. m.m. porträtt 1900 577
Ehrenheim von, Per, statsråd Grönsö porträtt 1900 752
Ehrenheim von,Per J fd statsråd Sthlm porträtt 1907 722
Ehrenkrona C E H överstelöjtn Mjölby porträtt 1930 380
Ehrenkrona Carl E överstelöjtn Hulterstad porträtt 1919 573
Ehrenkrona S E Philip häradshövding Hedemora porträtt 1922 205
Ehrenkrona S E Philip häradshövding Hedemora porträtt 1927 205
Ehrenkrona S E Philip häradshövding Hedemora porträtt 1929 814
Ehrenkrona S E Philip häradshövding Hjerpholm porträtt 1917 189
Ehrenkrona S E Philip häradshövding Nås porträtt 1912 255
Ehrenkrona Th Hj frih fd major porträtt 1902 31
Ehrenpreis Marcus överrabbin Sthlm porträtt 1929 429
Ehrensvärd A sv minister i Paris porträtt 1918 405
Ehrensvärd A utrikesminister porträtt 1912 6
Ehrenswärd Bror E frih kapten Hälsingborg porträtt 1901 176
Ehrensvärd C A amiral, fd statsråd Sthlm porträtt 1927 813
Ehrensvärd C A konteramiral porträtt 1915 652
Ehrensvärd C A viceamiral, adjutant porträtt 1923 232
Ehrensvärd Carl A amiral adjutant * porträtt 1923 245
Ehrensvärd Carl A fd sjöminister porträtt 1909 527
Ehrensvärd Carl A konteramiral Sthlm porträtt 1912 800
Ehrensvärd Carl A statsråd Sthlm porträtt 1907 818
Ehrensvärd Carl A viceamiral Karlskrona porträtt 1922 814
Ehrensvärd Carl A viceamiral Sthlm porträtt 1917 796
Ehrensvärd Carl-August amiral Flottans reserv porträtt 1925 653
Ehrensvärd Fredrik A W fd öv.löjtn Västerås porträtt 1904 288
Ehrensvärd J  J A svensk minister i USA porträtt 1910 185
Ehrensvärd J J A envoyé i Paris porträtt 1917 596
Ehrensvärd J J A svensk minister i Bern porträtt 1914 755
Ehrensvärd J J A svensk minister i Holland porträtt 1907 643
Ehrensvärd J J A utrikesminister porträtt 1911 40
Ehrensvärd J J Albert envoyé Paris porträtt 1921 525
Ehrensvärd J J Albert envoyé Paris porträtt 1926 5227
Ehrensvärd J J Albert minister Bern porträtt 1916 541
Ehrensvärd J J Albert utrikesminister * porträtt 1911 562
Ehrensvärd von C A löjtn (Åbos befriare) porträtt 1917 473
Ehrensvärd, Albert greve Tosterup, utrikesmin porträtt 1900 264
Ehrle K F Josef dir Uppsala porträtt 1925 366
Ehrlin Carl A civ.ing Sthlm porträtt 1931 591
Ehrlin Carl E marinintendent Karlskrona porträtt 1918 205
Ehrnberg Elis J dir Simrishamn porträtt 1921 367
Ehrnberg Gustaf T borgmästare Simrishamn porträtt 1916 462
Ehrnberg J Harald livmedikus Sthlm porträtt 1929 525
Ehrnberg Jonas fabrikör Simrishamn porträtt 1905 422
Ehrnberg Jonas fabrikör Simrishamn porträtt 1909 511
Ehrnberg N Alfred dir Simrishamn porträtt 1913 479
Ehrnberg N fd rektor fil.dr Kristianstad porträtt 1911 575
Ehrnberg Nils lektor Kristianstad porträtt 1907 318
Ehrnborg E M kamrer Ålsten porträtt 1931 702
Ehrngren Otto I byggnadsing Sthlm porträtt 1916 381
Ehrngren P slöjdlärare Stockholm porträtt 1902 15
Eichelberg Walther dir Sthlm porträtt 1917 254
Eichstädt Christian C F intendent Göteborg porträtt 1904 804
Eidem Erling kyrkoh Gårdstånga * porträtt 1927 193
Eidem Erling prof Lund porträtt 1930 285
Eidem Erling prof Lund porträtt 1931 676
Eidem Erling prof Lund biskopskandidat porträtt 1929 36
Eidem Erling prof Lunds Univ porträtt 1927 541
Eidem Erling ärkebiskop * porträtt 1931 817
Eidem Magnus dir Göteborg porträtt 1925 734
Eidem Magnus grosshandlare Göteborg porträtt 1930 77
Eidem-Andersson Magnus grosshandlare Göteborg porträtt 1915 765
Einstein Albert prof porträtt 1922 660
Eisen G E A byråchef Sthlm porträtt 1928 125
Eisen Gustaf F G skogsförvaltare Strömsberg porträtt 1925 46
Eiserman  Gillis R bankdir Örebro porträtt 1921 592
Eiserman Carl T dir Borås porträtt 1914 653
Eiserman Carl T dir Borås porträtt 1930 429
Eiserman Carl T textildir Borås * porträtt 1924 625
Eiserman G V landskamrer Malmö porträtt 1912 831
Eiserman Gert V landshövding Malmö * porträtt 1931 705
Eiserman I Ragnar F hovfotograf Vänersborg porträtt 1927 205
Eisner I grosshandlare Sthlm porträtt 1920 717
Ejlertsson G handlare Tomarp porträtt 1909 15
Ejserman Hugo Y F sjökapten Göteborg porträtt 1903 470
Ek Ernst ing Sthlm porträtt 191 254
Ek Ernst ingenjör Sthlm porträtt 1912 800
Ek Johan grosshandl Hälsingborg porträtt 1901 592
Ek Josef A svärdfejare Stockholm porträtt 1901 576
Ek Karin författarinna Göteborg porträtt 1926 22
Ek Karl A T stationsinspektor Kalmar porträtt 1911 767
Ekberg  A G byggmästare Varberg porträtt 1909 303
Ekberg Carl E fd musikdir Tjörnarp porträtt 1918 204
Ekberg H M riksbankskassör Malmö porträtt 1910 366
Ekberg I M lärare, kantor Ö.Sönnerslöt porträtt 1907 271
Ekberg J G prov.läkare Trosa porträtt 1926 143
Ekberg J kyrkoh Kyrkefalla, Skara stift porträtt 1903 78
Ekberg Johan kyrkoh i Kyrkefalla porträtt 1905 307
Ekberg John, tullvaktmäst Sthlm, (Gäddviken) porträtt 1900 736
Ekberg Lars A godsägare Dagsnäs porträtt 1925 765
Ekberg Lars godsägare Dagsnäs porträtt 1915 765
Ekberg Lars godsägare Dagsnäs, Skaraborgs län porträtt 1905 758
Ekberg Lars godsägare Stora Bjurum porträtt 1931 526
Ekberg N A fabrikör Gävle porträtt 1915 791
Ekberg Nils O major Kristianstad porträtt 1906 751
Ekberg Seve E justitieombudsman Sthlm porträtt 1929 733
Ekblom Adolf E prov.läkare Örebro porträtt 1926 223
Ekblom Hjalmar disponent Umeå Spritbolag porträtt 1905 339
Ekblom J E kyrkoh Munktorp porträtt 1912 478
Ekblom Richard prof Uppsala porträtt 1924 61
Ekblom Richard prof Uppsala porträtt 1929 701
Ekblom Richard prof Uppsala Univ porträtt 1920 525
Ekbohrn, tullförvaltare Sandhamn porträtt 1901 294
Ekbom C A Albin bankdir Gävle porträtt 1920 349
Ekbom C A Albin bankdir Gävle porträtt 1926 384
Ekbom C A Albin bankdir, konsul Gävle porträtt 1915 317
Ekbom Emil J rådman Sala porträtt 1926 256
Ekbom Karl J läkare Göteborg porträtt 1924 158
Ekbom Knut F O häradshövd Härnösand porträtt 1917 269
Ekbom Knut F O häradshövding Härnösand porträtt 1922 269
Ekbom Knut F O häradshövding Härnösand porträtt 1927 269
Ekbom Knut F O häradshövding Härnösand porträtt 1929 558
Ekbäck Felix fd handlare Luleå porträtt 1910 239
Ekdahl Axel J förd.läkare Teckomatorp porträtt 1913 240
Ekdahl Fridolf N hovpredikant Lund porträtt 1923 14
Ekdahl Fridolf N prost Bjärred porträtt 1913 14
Ekdahl Fridolf N teol.dr Bjärred porträtt 1908 46
Ekdahl Gust. grosshandl Södertälje porträtt 1901 302
Ekdahl Gustaf A fd grosshandlare Södertälje porträtt 1909 287
Ekdahl Gustaf A fd grosshandlare Södertälje porträtt 1910 607
Ekdahl Gustaf A grosshandlare Södertälje porträtt 1904 304
Ekdahl Gustaf A grosshandlare Södertälje * porträtt 1910 609
Ekdahl J A rådman Jönköping porträtt 1926 303
Ekdahl John A rådman Jönköping porträtt 1916 317
Ekdahl John A rådman Jönköping porträtt 1921 301
Ekdahl Nils J banktjänsteman Jönköping porträtt 1906 30
Ekdahl Ossian Z överstelöjtn Sthlm porträtt 1917 669
Ekdahl Thure major Sthlm porträtt 1906 510
Ekdahl W överste tjänstgjort i Chile porträtt 1908 582
Ekdahl Wilhelm prof Santiago porträtt 1923 818
Ekdal Job Alb kyrkoh Skepsås porträtt 1902 370
Ekeberg Birger president Svea Hovrätt * porträtt 1931 305
Ekeberg L B justitieminister porträtt 1922 484
Ekeberg L B prof Sthlms Högskola porträtt 1906 467
Ekeberg L Birger justitieråd Sthlm porträtt 1930 509
Ekeberg L Birger prof med i lagberedningen * porträtt 1919 497
Ekeberg L Birger prof,  justitieminister porträtt 1920 89
Ekeberg L Birger prof, justitieråd porträtt 1924 701
Ekeberg L Erik telefondir Göteborg porträtt 1927 398
Ekeberg Lars B justitieråd porträtt 1926 576
Ekebergh Emil E F inspektor Malmö porträtt 1929 333
Ekebergh Emil E F överinspektör Malmö porträtt 1918 558
Ekebom D sjökapten Sthlm porträtt 1912 239
Ekeborgh Christian A kyrkoh Ö.Eneby porträtt 1903 470
Ekeborgh Christian A kyrkoh Ö.Eneby porträtt 1905 663
Ekecrantz Otto läkare Halmstad porträtt 1903 406
Ekecrantz S O Otto fd stadsläkare Sthlm porträtt 1929 189
Ekecrantz S O Otto stadsläkare Halmstad porträtt 1913 399
Ekecrantz S O Otto stadsläkare Halmstad porträtt 1918 397
Ekecrantz S Otto O fd stadsläkare Halmstad porträtt 1923 385
Ekecrantz Th Em prof kemi Sthlm porträtt 1903 839
Ekecrantz Thor E fd prof Tällberg porträtt 1931 46
Ekecrantz Thor E prof Sthlm porträtt 1915 269
Ekecrantz Thor E prof Sthlm porträtt 1925 254
Ekedahl Esaias domprost Växjö porträtt 1909 623
Ekedahl Esaias domprost Växjö porträtt 1916 173
Ekedahl Esaias domprost Växjö porträtt 1921 156
Ekedahl Esaias domprost Växjö porträtt 1926 192
Ekedahl Esaias domprost Växjö porträtt 1926 159
Ekedahl Esaias kyrkoh Öjaby porträtt 1906 158
Ekedahl Gustaf W kyrkoh S.Ljunga/Sunnerbo porträtt 1904 272
Ekedahl K J W kyrkoh Björkeberg porträtt 1911 718
Ekedahl K Johan V kyrkoh Väderstad porträtt 1916 654
Ekedahl N Waldemar rektor Malmö porträtt 1918 301
Ekedahl N Valdemar rektor Malmö * porträtt 1929 65
Ekedahl Sven W advokat Malmö porträtt 1929 750
Ekegren Edvard E köpman Göteborg porträtt 1929 366
Ekegårdh Hans konstnär porträtt 1913 156
Ekegårdh O N Waldemar dir Sthlm porträtt 1929 829
Ekehorn J Gustaf J:son prof KI Sthlm porträtt 1909 222
Ekehorn J Gustaf J:son prof Sthlm porträtt 1921 397
Ekehorn J Gustaf prof Karolinska Inst porträtt 1915 652
Ekehorn J Gustaf prof Sthlm porträtt 1916 428
Ekekrantz Thor E prof Sthlm porträtt 1920 253
Ekelund A Frithiof fd överstelöjtn Uddevalla porträtt 1913 30
Ekelund A Frithiof fd överstelöjtn Uddevalla porträtt 1915 253
Ekelund A S sjuksköterska Kiel porträtt 1922 586
Ekelund Anders F fd överstelöjtn Uddevalla porträtt 1908 46
Ekelund Axel J prov.läkare Malmö porträtt 1927 381
Ekelund C Birger V prov.läkare Kungsbacka porträtt 1921 735
Ekelund C S fd postmästare Gävle porträtt 1912 734
Ekelund C S postmästare Gävle porträtt 1902 738
Ekelund Claes S fd postmästare Gävle porträtt 1907 707
Ekelund Claes S fd postmästare Sthlm porträtt 1917 717
Ekelund Daniel fd landssekr Sthlm porträtt 1929 477
Ekelund Daniel landssekr Sthlms län porträtt 1904 516
Ekelund Daniel landssekreterare Sthlm porträtt 1923 689
Ekelund Daniel tf landshövding Sthlm porträtt 1918 685
Ekelund E Josef statskonsulent Sthlm porträtt 1919 525
Ekelund G sjökapten Sthlm porträtt 1914 797
Ekelund Gunnar M H bruksägare Hults bruk porträtt 1915 28
Ekelund Gunnar M H bruksägare Hults bruk * porträtt 1927 721
Ekelund Gustaf fd överfältläkare Skövde porträtt 1930 749
Ekelund Hans, byggmäst. Lund porträtt 1901 80
Ekelund Herman disponent Jönköping porträtt 1905 727
Ekelund J A prov.läkare Leksand porträtt 1908 559
Ekelund J kronofogde Görslövs fögderi porträtt 1903 247
Ekelund Jacob landskamrer Uppsala porträtt 1918 158
Ekelund John A D distr.chef Norrköping * porträtt 1925 17
Ekelund John A D distriktschef Norrköping porträtt 1915 61
Ekelund John A D överste Norrköping porträtt 1930 637
Ekelund Josef G kommendörkapten Sthlm porträtt 1909 751
Ekelund Josef statskonsulent Sthlm porträtt 1909 558
Ekelund Jöns fd kronofogde Görslöv Höganäs porträtt 1908 239
Ekelund Jöns fd kronofogde Jonstorp porträtt 1909 702
Ekelund N K Herman disponent Jönköping porträtt 1915 701
Ekelund N K Herman disponent Jönköping porträtt 1925 702
Ekelund N P byggmästare Malmö porträtt 1910 671
Ekelund N Thure formare riksdagsman Lund porträtt 1913 287
Ekelund O E disponent Virserum porträtt 1919 493
Ekelund P R baning, Norrköping porträtt 1902 159
Ekelund S K Alfred v. häradshövding Härnösand porträtt 1916 510
Ekelund Sven G A fd häradsskrivare Ljungby porträtt 1912 255
Ekelund Vilhelm diktare porträtt 1907 70
Ekelund Wilhelm författare * porträtt 1930 689
Ekelöf Erik prov.läkare Sundsvall porträtt 1924 798
Ekelöf Erik, läkare Sydpolsexpeditionen porträtt 1901 56
Ekelöf J A kommendörkapten Stockholm porträtt 1902 435
Ekelöf Johan G kyrkoh Arbrå porträtt 1908 302
Ekelöf Johan G kyrkoh Arbrå porträtt 1929 77
Ekelöf Nils E överste Karlsborg porträtt 1927 669
Ekelöf Nils E överste Karlsborgs Reg porträtt 1926 815
Ekelöf Nils E överstelöjtn Karlskrona porträtt 1924 461
Ekenberg D O A led. Patent & Reg.verket porträtt 1915 701
Ekenberg D O Alrik byrådir Sthlm porträtt 1925 669
Ekenberg David J fd fabriksidkare Södertälje porträtt 1904 757
Ekenberg Johan fd fabrikör Södertälje porträtt 1903 15
Ekendahl G G fd stationsinspektor Falköping porträtt 1915 824
Ekendahl J A L grosshandlare Örebro porträtt 1911 575
Ekendahl Leon grosshandlare Örebro porträtt 1907 15
Ekendahl Leon. grosshandl Örebro porträtt 1902 47
Ekendahl P Agaton N disponent Sthlm porträtt 1923 676
Ekengren Elsie ministerdotter i Washington porträtt 1929 682
Ekengren G Konrad landsfiskal Ludvika porträtt 1931 174
Ekengren W A F fd stadsmäklare Sthlm porträtt 1914 252
Ekengren W A F fd stadsmäklare Sthlm porträtt 1919 237
Ekengren W A F fd stadsmäklare Sthlm porträtt 1923 46
Ekengren W A F svensk diplomat i USA porträtt 1911 425
Ekengren W August F ambassadör i USA porträtt 1920 150
Ekenman Thor L A fd kapten Lidköping porträtt 1910 287
Ekenman Tor L A fd kapten Lidingö porträtt 1931 78
Ekenman Viktor häradshövd Bräkne härad porträtt 1906 302
Ekenman Viktor N fd häradshövding Värnamo porträtt 1911 350
Ekenman Viktor N häradshövd. Bräkne Domsaga porträtt 1901 368
Ekenstam af C Theod. häradshövd Söderköping * porträtt 1927 673
Ekenstam af C Theodor häradshövd. Söderköping porträtt 1922 765
Ekenstam af C Theodor häradshövding Hösterum porträtt 1917 733
Ekenstam af, C A W kapten Mogata, Östergötl porträtt 1903 47
Ekenstam af, C Theodor häradshövd Söderköping porträtt 1912 766
Ekenstam af, C Theodor häradshövd Söderköping porträtt 1930 29
Ekenstam af, Carl T häradshövding Visby porträtt 1907 771
Ekenstam af, Carl-W häradshövding Visby porträtt 1919 493
Ekenstam af, Märta ciselör porträtt 1908 483
Ekenstam af, Nils A E auditör Lund porträtt 1925 190
Ekenstam af, Nils A E ombudsman Lund porträtt 1917 412
Ekenstam af, ORLS stationsinspektor Linköping porträtt 1913 111
Ekenstam af, ORLS stationsinspektor Linköping porträtt 1928 125
Ekensteen von, Edvard M, handlare Viken porträtt 1900 496
Ekensteen von, Fritz O L W intendent Lund porträtt 1904 272
Ekensteen von, Fritz OLW domänintendent Lund porträtt 1906 511
Ekerman L G  fd vd SvD Sthlm porträtt 1904 63
Ekermann Arne L redaktör, konstnär Härnösand porträtt 1929 750
Ekermann C G J fd kapten Tomelilla porträtt 1931 671
Ekermann L G roteman Sthlm porträtt 1914 44
Ekermann Ludvig G dir Velamsund porträtt 1923 754
Ekeroot H disponent Malmö porträtt 1917 589
Ekerot Gunnar A W redaktör Sthlm porträtt 1911 544
Ekerot V jordbrukskonsulent Kristianstad porträtt 1911 78
Ekerot Victor A:son sekr Kristianstad porträtt 1923 417
Ekerot Victor Statens Egnahemsstyrelse porträtt 1930 557
Ekeroth Anders G kyrkoh Naverstrand porträtt 1905 855
Ekeroth Carl C fd förd.läkare Sthlm porträtt 1920 381
Ekeroth Carl C fältläkare Sthlm porträtt 1919 765
Ekeroth Carl C förd.läkare Sthlm porträtt 1914 796
Ekeroth Carl C fördeln.läkare Sthlm porträtt 1909 799
Ekeroth Carl C fördelningsläkare porträtt 1904 817
Ekeroth Gustaf F fd prov.läkare Göteborg porträtt 1908 46
Ekeroth Gustaf F fd prov.läkare Göteborg porträtt 1913 63
Ekeroth Gustaf F fd prov.läkare Göteborg porträtt 1918 13
Ekeroth Gustaf F fd prov.läkare Göteborg porträtt 1921 382
Ekeroth Oskar dir Uppsala porträtt 1918 509
Ekestubbe P V A:son godsägare Nora sn porträtt 1907 462
Ekfors H A överkontrollör Malmö porträtt 1920 621
Ekgren C A Sthlms Stadsfullmäktige porträtt 1907 271
Ekgren Carl E kamrer Hypotekskassan Sthlm porträtt 1902 357
Ekgren Erik med.dr Tällberg porträtt 1931 590
Ekgren läkare, poet porträtt 1907 735
Ekholm Agnes E professorska Sthlm porträtt 1930 285
Ekholm Anders F byråchef Sthlm porträtt 1904 470
Ekholm C Axel fd stadsarkitekt Älvsjö porträtt 1919 253
Ekholm Gustaf A D fd kapten krigsveteran porträtt 1919 628
Ekholm N G meteorolog Uppsala porträtt 1903 47
Ekholm N G prof Meteorologiska Anstalten porträtt 1917 627
Ekholm Nils G fil.dr Sthlm porträtt 1908 46
Ekholm Nils G meteorolog Sthlm porträtt 1913 30
Ekholm Nils G meteorolog Sthlm * porträtt 1913 49
Ekholm Nils G prof Sthlm porträtt 1918 45
Ekholm Nils G prof Sthlm porträtt 1922 462
Ekholm Rudolf fd syssloman Sundsvall porträtt 1929 238
Ekholm Rudolf handlare Sundsvall porträtt 1906 126
Eklund A G dir riksdagsman 1:a Kamm Sthlm porträtt 1911 223
Eklund A W grosshandlare Karlshamn porträtt 1909 47
Eklund Alice skådespelerska porträtt 1924 117
Eklund Alice skådespelerska Sthlm porträtt 1922 435
Eklund Anders J jordbrukskonsulent Visby porträtt 1924 269
Eklund August slöjdinspektör Uppsala porträtt 1924 606
Eklund Axel E poliskonstapel Sthlm porträtt 1909 547
Eklund Axel V fd byråchef Sthlm porträtt 1913 812
Eklund Axel V fd byråchef Sthlm porträtt 1920 750
Eklund C A handlare Eskilstuna porträtt 1911 511
Eklund C A Rudolf justitieråd Sthlm porträtt 1926 654
Eklund C L grosshandlare Örebro porträtt 1915 349
Eklund Carl T, kaasör Spritbolaget Sthlm porträtt 1900 720
Eklund Carl-Herman dir Sthlm porträtt 1927 190
Eklund E telegrafkontrollör Göteborg porträtt 1917 237
Eklund Emil A O apotekare Jörlanda porträtt 1903 311
Eklund Ernst F musikdir, militär porträtt 1900 304
Eklund Ernst teaterchef Sthlm porträtt 1922 435
Eklund F G T dir Sv Telgrambyrån Sthlm porträtt 1901 592
Eklund F G T dir Telegrambyrån Sthlm porträtt 1908 30
Eklund F G T verkst.dir Sv:a Telegrambyrån porträtt 1916 260
Eklund F Gustaf T dir Sthlm porträtt 1918 45
Eklund Gottfrid pastor Norrköping porträtt 1914 748
Eklund J A biskop porträtt 1913 403
Eklund J A docent, domprost Kalmar porträtt 1901 624
Eklund J A ny biskop Karlstad porträtt 1906 354
Eklund J L fabrikör Sthlm porträtt 1907 754
Eklund J poliskommisarie Stockholm porträtt 1902 110
Eklund Johan A biskop Karlstad porträtt 1912 238
Eklund Johan A biskop Karlstad porträtt 1917 237
Eklund Johan A biskop Karlstad porträtt 1922 237
Eklund Johan A biskop Karlstad porträtt 1927 237
Eklund Johan A biskop Karlstad * porträtt 1929 305
Eklund Johan fd riksdagsman Mönsterås porträtt 1908 302
Eklund Jonas M Anneberg, Ingarö porträtt 1904 470
Eklund K A, kyrkoh. Maria fs Sthlm porträtt 1900 448
Eklund Karl A kyrkoh Sthlm porträtt 1905 454
Eklund M målarmästare Sthlm porträtt 1913 15
Eklund O G dir, riksdagsman 1:a Kamm. Sthlm porträtt 1909 30
Eklund Osacar redaktör godtemplare Sthlm porträtt 1905 695
Eklund Oscar boktryckare godtemplare porträtt 1904 99
Eklund Oskar G dir ledamot 1:a Kamm Sthlm * porträtt 1910 673
Eklund Oskar G dir Sthlm porträtt 1920 686
Eklund Oskar G dir Sthlm porträtt 1931 430
Eklund Pehr G fd prof, domprost Lund porträtt 1911 238
Eklund Pehr G prof domprost Lund porträtt 1910 366
Eklund Pehr G prof, domprost Lund porträtt 1905 373
Eklund Pehr prof domprost Lund porträtt 1905 371
Eklund S baptistpastor Brömsebro porträtt 1915 429
Eklund Åke W ing, tävlingsbilist porträtt 1922 560
Eklundh A O häradsskrivare Växjö porträtt 1902 223
Eklundh C G K överste Kalmar Reg porträtt 1902 99
Eklundh C G Knut fd överste Halängen porträtt 1912 768
Eklundh Carl B A stadsläkare riksdagsman porträtt 1914 251
Eklundh Carl B A stadsläkare Ulricehamn porträtt 1912 47
Eklundh Carl B A stadsläkare Ulricehamn porträtt 1917 29
Eklundh Carl B A stadsläkare Ulricehamn porträtt 1921 382
Eklundh Erik M handlare Växjö porträtt 1916 704
Eklundh Frans O rådman Strängnäs porträtt 1905 471
Eklundh R akademiräntmäst Lund porträtt 1905 427
Eklundh Robert V A M akad.räntmästare Lund porträtt 1931 223
Eklundh Robert W A M akademiräntmästare Lund porträtt 1930 413
Eklundh Robert W A M räntmästare Lund porträtt 1914 621
Eklöf G T slöjdlärare Umeå porträtt 1911 383
Eklöf Josef H dir Jönköping porträtt 1930 460
Ekman A bruksägare Mogård Doverstorp porträtt 1908 767
Ekman A krigsråd Sthlm porträtt 1927 813
Ekman A W fil.jubeldr Uppsala porträtt 1915 237
Ekman Axel krigsråd Sthlm porträtt 1917 829
Ekman Axel krigsråd Sthlm porträtt 1922 814
Ekman Axel landshövding Mariestad porträtt 1918 701
Ekman Axel landshövding Mariestad porträtt 1923 705
Ekman Axel landshövding Skaraborg porträtt 1916 664
Ekman Axel landshövding Skaraborg * porträtt 1929 481
Ekman Axel riksdagsman, verkst.dir * porträtt 1915 321
Ekman B Olof dir Göteborg porträtt 1914 172
Ekman B Olof distriktschef SJ,  Malmö * porträtt 1924 305
Ekman B Olof distriktschef vid SJ Malmö porträtt 1924 173
Ekman Bror O distriktschef SJ. Sthlm porträtt 1907 254
Ekman C D sulfit-cellulosans uppfinnare porträtt 1904 115
Ekman C G bankdir Sthlm porträtt 1921 735
Ekman C G bankofullmäktig Sthlm porträtt 1925 564
Ekman C G riksdagsman (frisinnade) porträtt 1930 355
Ekman C G riksgäldsfullmäktig porträtt 1924 531
Ekman C G statsminister Sthlnm porträtt 1927 29
Ekman C Josef dir Göteborg porträtt 1930 157
Ekman C Josef grosshandlare Göteborg porträtt 1919 413
Ekman C Philip dir Göteborg porträtt 1913 750
Ekman C redaktör riksdagsm. Gävleborg 1:a Kam porträtt 1910 31
Ekman C Rudolf auditör Skövde porträtt 1911 783
Ekman C Rudolf borgmästare Skövde porträtt 1921 751
Ekman C Rudolf borgmästare Skövde porträtt 1926 751
Ekman C Viktor handlare Vagnhärad porträtt 1911 735
Ekman Carl E bruksägare Finspång porträtt 1903 217
Ekman Carl E konsul Visby porträtt 1917 796
Ekman Carl E konsul Visby * porträtt 1927 801
Ekman Carl G redaktör Eskilstuna porträtt 1912 30
Ekman Carl G redaktör Sthlm porträtt 1922 45
Ekman Carl G riksdagsman, journalist Sthlm * porträtt 1922 561
Ekman Carl P grosshandlare Göteborg porträtt 1908 766
Ekman Carl P grosshandlare Göteborg porträtt 1918 175
Ekman Carl redaktör Eskilstuna-Kuriren * porträtt 1909 657
Ekman Cleas A stationsinspektor Gävle porträtt 1930 77
Ekman E J, föreståndare Missionsförb Sthlm porträtt 1901 255
Ekman E Jakob verkst dir Sthlm porträtt 1911 271
Ekman Eina fru SM i tennis porträtt 1921 824
Ekman Eina tennisspelare Göteborg porträtt 1922 554
Ekman Ella skådespelerska Sthlm porträtt 1916 832
Ekman Eric fil.lic Uppsala studentkårsordf porträtt 1931 645
Ekman Erik J försäkr.dir Sthlm porträtt 1906 222
Ekman Erik J teol.dr livförsäkringsdir * porträtt 1914 753
Ekman Erik J vd Sv:a Livförsäkrings AB porträtt 1903 470
Ekman F Axel fd konsul Visby porträtt 1927 158
Ekman F Axel konsul Visby porträtt 1916 77
Ekman F G fil.dr,  preses i IVA Sthlm porträtt 1919 84
Ekman F Gustaf fil.dr, ing Göteborg porträtt 1911 799
Ekman F Gustaf fil.dr, ingenjör Göteborg porträtt 1921 783
Ekman F Gustaf ing, havsforskare Göteborg * porträtt 1926 755
Ekman G W fil.kand fornforskare porträtt 1915 12
Ekman Gerda fru Göteborg porträtt 1921 131
Ekman Gerda fru Göteborg porträtt 1926 800
Ekman Gusaf bankdir Göteborg porträtt 1922 189
Ekman Gustaf bankdir Göteborg (SHB) * porträtt 1927 289
Ekman Gustaf fil.dr, dir Göteborg porträtt 1930 147
Ekman Gustaf H kronolänsman S. Möre härad porträtt 1907 835
Ekman Gustaf ing Göteborg porträtt 1901 784
Ekman Gustaf ing mecenat Göteborg porträtt 1906 673
Ekman Gösta & Paulin Brunius porträtt 1914 316
Ekman Gösta & Tora Teje porträtt 1916 293
Ekman Gösta filmskådespelare porträtt 1922 311
Ekman Gösta skådespelare porträtt 1922 60
Ekman Gösta skådespelare porträtt 1923 29
Ekman Gösta skådespelare porträtt 1930 828
Ekman Gösta skådespelare * porträtt 1923 549
Ekman Gösta skådespelare som Gustaf IV Adolf porträtt 1916 333
Ekman Gösta skådespelare, teaterchef porträtt 1931 604
Ekman Hedda konsulinna donator Göteborg porträtt 1918 412
Ekman I A fd lotsförman Härnösand porträtt 1911 767
Ekman I C G statsminister porträtt 1925 584
Ekman I fd lasarettsläkare Hudiksvall porträtt 1908 542
Ekman J grosshandl Göteborg porträtt 1908 383
Ekman J grosshandlare riksdagsman Göteborg porträtt 1911 190
Ekman J stationsföreståndare Nol porträtt 1917 205
Ekman Joh konsul riksdagsman Göteborg porträtt 1904 831
Ekman Johan A ärkebiskop porträtt 1901 515
Ekman Johan A ärkebiskop * porträtt 1910 65
Ekman Johan A ärkebiskop 60 år porträtt 1905 146
Ekman Johan A ärkebiskop Uppsala porträtt 1910 158
Ekman Johan A ärkebiskop Uppsala * porträtt 1913 152
Ekman Johan E grosshandlare Göteborg porträtt 1913 399
Ekman Johan E grosshandlare Göteborg porträtt 1918 350
Ekman Johan E handelsråd riksdagsman * porträtt 1911 465
Ekman Johan E, köpman Göteborg porträtt 1901 286
Ekman Johan handlare Göteborg porträtt 1903 406
Ekman Johan J grosshandlare Göteborg porträtt 1907 258
Ekman Johan J styrelseproffs, riksdagsman porträtt 1905 81
Ekman Johan O donator Sthlm porträtt 1906 526
Ekman Johannes L dir Sthlm porträtt 1927 77
Ekman John W sågverksägare Wäija * porträtt 1929 513
Ekman K A ing, lärare Karlskoga porträtt 1909 366
Ekman K I hovrättsassessor 1:a K porträtt 1906 831
Ekman Karl J hovrättsråd Jönköping porträtt 1922 445
Ekman Karl J hovrättsråd Sthlm porträtt 1912 446
Ekman Karl J hovrättsråd Sthlm porträtt 1917 461
Ekman Karl J hovrättsråd Stocksund porträtt 1927 461
Ekman Knut grosshandlare Sthlm porträtt 1903 142
Ekman L journalist Sthlm porträtt 1910 79
Ekman Maria fru donation till KI Sthlm porträtt 1911 820
Ekman Maria konsulinna Sthlm * porträtt 1915 103
Ekman Marianne (f. Klingspor) Skara porträtt 1930 820
Ekman Marianne landshövdingsfru Åsbo sn porträtt 1921 515
Ekman N handlare Falköping porträtt 1904 388
Ekman N W stationsinspektor Örebro porträtt 1924 685
Ekman Nils V civ.ing Stockholm porträtt 1901 255
Ekman Oscar 93 år porträtt 1905 179
Ekman Oscar konsul Göteborg porträtt 1902 190
Ekman Oscar Sv:s störste levande donator porträtt 1903 668
Ekman P Frithiof L arkitekt Strängnäs porträtt 1931 670
Ekman P Gustaf (omkommen i Paris) porträtt 1903 532
Ekman Patrik I fd prov.läkare Kungsbacka porträtt 1904 158
Ekman Patrik I fd prov.läkare Kungsbacka porträtt 1905 339
Ekman R Henning trafikchef Linköping porträtt 1916 509
Ekman S Fredrik J kyrkoh emer Uppsala porträtt 1926 672
Ekman S Fredrik J kyrkoh emer. Uppsala porträtt 1923 529
Ekman S grosshandlare Malmö porträtt 1910 495
Ekman Sam stadsläkare Hedemora porträtt 1924 605
Ekman Sophie grosshandlaränka Göteborg porträtt 1906 452
Ekman Sven F J kyrkoh i Vendel porträtt 1908 526
Ekman Sven P prof Uppsala Univ porträtt 1926 719
Ekman T A tullförvaltare Sthlm porträtt 1922 798
Ekman V Robert dir Sthlm porträtt 1927 654
Ekman V Walfrid prof Lund porträtt 1929 301
Ekman, C P grosshandl. sällskapet W 6 porträtt 1900 362
Ekman, J J fullm.ordf Gbg porträtt 1900 95
Ekman, Oscar konsul  Göteborg porträtt 1900 273
Ekqvist G Albert fd folkskollärare Knivsta porträtt 1929 606
Ekroth Frans stationsskrivare Gävle porträtt 1915 749
Ekroth Gertrud Sthlm Carnegiebelönad porträtt 1922 525
Eksandh P G Theodor häradshövding Enköping porträtt 1907 819
Eksandh P G Theodor häradshövding Enköping porträtt 1912 814
Eksandh P G Theodor häradshövding Enköping porträtt 1917 796
Eksandh P G Theodor häradshövding Enköping porträtt 1924 109
Ekstam A Georg disponent Motala porträtt 1925 173
Ekstam I fd förvaltare Danbyholm Linköping porträtt 1910 191
Ekstam Lambert disponent Kungsör porträtt 1925 397
Ekstam O J A rektor Sthlm porträtt 1930 717
Ekstam O J A rektor Sthlm porträtt 1931 143
Ekstedt Axel E disponent Kungälv porträtt 1929 781
Ekstedt Axel järnhandl Enköping porträtt 1906 591
Ekstedt Axel järnhandlare Enköping porträtt 1916 621
Ekstedt C A kyrkoh Skee porträtt 1902 482
Ekstedt C Axel fd kontraktsprost Uppsala porträtt 1914 269
Ekstedt C Axel fd kyrkoh Uppsala porträtt 1912 446
Ekstedt C Hjalmar major Uppsala porträtt 1924 685
Ekstedt Carl A kyrkoh i Skee porträtt 1907 446
Ekstedt Gustaf F brandchef Göteborg porträtt 1922 797
Ekstedt Gustaf F brandchef Göteborg porträtt 1927 749
Ekstéen Albert F stadsläkare Ystad porträtt 1907 287
Ekstéen Albert F stadsläkare Ystad porträtt 1915 558
Ekstrand C Richard fd lektor Göteborg porträtt 1919 781
Ekstrand CArl kyrkoh Annerstad porträtt 1904 240
Ekstrand E E generalkonsul porträtt 1924 251
Ekstrand E G fabrikör Sthlm porträtt 1915 791
Ekstrand E generalkonsul porträtt 1922 839
Ekstrand Einar E envoyé i Sydamerika porträtt 1931 12
Ekstrand Einar E sv. minister i Buenos Aires porträtt 1925 156
Ekstrand Erik G fabrikör Sthlm porträtt 1929 78
Ekstrand Fr Th fd överstelöjtn Helsingborg porträtt 1902 270
Ekstrand J Conrad fd adjunkt Nyköping porträtt 1910 270
Ekstrand J Conrad fd adjunkt Nyköping porträtt 1915 221
Ekstrand J Conrad läroverksadjunkt Nyköping porträtt 1925 62
Ekstrand Per E godsägare Örsnäs, Gränna porträtt 1905 242
Ekstrand S O ledamot Riksbanken Kalmar porträtt 1922 670
Ekstrand Sven O bankdir Visby porträtt 1912 703
Ekstrand Å Gerhard övering Sthlm porträtt 1911 255
Ekstrand Å Gerhard övering Sthlm porträtt 1916 237
Ekstrand Åke G byråing Uppsala porträtt 1906 190
Ekstrand Åke G fd övering Sthlm porträtt 1921 237
Ekstrand Åke G fd övering Sthlm porträtt 1926 207
Ekström A E K rådman Mariefred porträtt 1922 510
Ekström A ing Sthlm porträtt 1915 285
Ekström A L rådman Vaxholm porträtt 1915 493
Ekström af, Karl A J P bruksägare Sthlm porträtt 1919 765
Ekström af, Karl A J P bruksägare Södertörn porträtt 1924 478
Ekström Alfred dir Alby gård, Fittja * porträtt 1923 113
Ekström Alfred fil.dr, dir Alby gård porträtt 1923 77
Ekström Alfred fil.dr, dir Sthlm porträtt 1928 77
Ekström Alfred godsägare Alby Gård, Fittja porträtt 1926 165
Ekström Alfred H grosshandlare Sthlm porträtt 1905 759
Ekström Amandus kyrkoh Hålleviken porträtt 1905 110
Ekström Anton E K rådman Mariefred porträtt 1916 685
Ekström Anton L rådman Vaxholm porträtt 1920 462
Ekström Arthur kommendör Sthlm porträtt 1919 333
Ekström Arthur kommendör Sthlm porträtt 1923 610
Ekström Arthur kommendörkapten Sthlm porträtt 1909 366
Ekström Artur kommendör Sthlm porträtt 1914 348
Ekström C E bankdir Hässleholm porträtt 1909 510
Ekström C Emil fd bankdir Hässleholm porträtt 1919 461
Ekström C Olof fd övering Ornäs porträtt 1921 720
Ekström Carl O övering Domnarvet porträtt 1906 606
Ekström Carl R fd landshövd Jönköpings län porträtt 1902 547
Ekström E M dir Lunds Bryggeri AB porträtt 1902 530
Ekström E M kapten Lund porträtt 1906 46
Ekström Ehrnfried M dir Malmö porträtt 1914 109
Ekström F V  riksmarskalkämbetet Sthlm porträtt 1903 726
Ekström G L Verner polisintendent Sthlm porträtt 1929 365
Ekström G M A borgmästare Motala porträtt 1930 268
Ekström G R kyrkoh Kvistbro porträtt 1909 191
Ekström Gunnar kontr.prost Falun porträtt 1919 93
Ekström Gunnar kontr.prost Falun * porträtt 1919 193
Ekström Gunnar kontraktsprost Falun porträtt 1929 701
Ekström Gunnar kyrkoh Falun porträtt 1909 143
Ekström Gustaf godsägare Bomsund porträtt 1913 511
Ekström Gustaf M A borgmästare Motala porträtt 1924 462
Ekström Gustaf möbelhandlare Katrineholm porträtt 1925 527
Ekström Gustaf R kyrkoh Qvistbro porträtt 1904 612
Ekström Gustaf trävaruhandlare Stugu kommun porträtt 1903 518
Ekström Gösta uppfinnare mineraloljor * porträtt 1917 129
Ekström H G Th överste Upplands Art.Reg porträtt 1904 346
Ekström Herman kapten Skånska Infanterireg porträtt 1904 256
Ekström Hugo G T överste Sthlm porträtt 1917 45
Ekström Hugo G T överste Sthlm porträtt 1926 608
Ekström Hugo G T överste Uppsala porträtt 1912 79
Ekström Immanuel  tandläkare Göteborg porträtt 1925 78
Ekström Item T polisintendent Göteborg porträtt 1931 270
Ekström Item T postintendent Göteborg porträtt 1920 493
Ekström J G Einar kronofogde Sthlm porträtt 1923 289
Ekström Jacob M fd bryggeriägare Lund porträtt 1903 551
Ekström Johan P teckningslärare Sthlm porträtt 1923 834
Ekström Magnus godsäg Hvarfboholm Hvarfs sn porträtt 1903 407
Ekström O F telegrafkommissarie Uppsala porträtt 1924 158
Ekström Per konstnär porträtt 1913 296
Ekström Per konstnär Göteborg porträtt 1908 366
Ekström Per konstnär målare porträtt 1904 275
Ekström Per konstnär Mörbylånga porträtt 1923 336
Ekström Per landskapsmålare Mörbylånga porträtt 1929 163
Ekström Peter fd disponent Malmö porträtt 1920 830
Ekström Peter rektor Ulricehamn porträtt 1928 205
Ekström Victor G M stationsinspektor Sösdala porträtt 1931 207
Ekströmer C A vicekonsul S:t Louis USA porträtt 1905 427
Ekströmer C I bruksägare Klavreström porträtt 1930 381
Ekströmer J Melcher bruksägare Fogelfors porträtt 1922 510
Ekströmer J Melcher godsägare Fogelfors porträtt 1910 14
Ekströmer J Melcher godsägare Sthlm porträtt 1915 28
Ekströmer N Thorsten bruksägare Fogelfors porträtt 1928 28
Ekwall B O Eilert prof Lund porträtt 1921 237
Ekwall B O Eilert prof Lund porträtt 1926 239
Ekvall C A grosshandlare Osby porträtt 1907 271
Ekwall C O P kamrer Jönköping porträtt 1924 318
Ekwall Eilert prof Lunds Univ porträtt 1907 238
Ekwall Knut konstnär porträtt 1911 521
Ekwall N Richard E ing Skellefteå porträtt 1911 143
Ekwall Per E godsägare Nyby, Uppsala porträtt 1907 383
Elam ELam A:son överlärare Göteborg porträtt 1928 174
Elander Albert E, sjökapten  Göteborg porträtt 1901 112
Elander G E dir Göteborg porträtt 1912 800
Elander Gustaf B distr.läkare Göteborg porträtt 1909 783
Elander Karl V G tandläkare Göteborg porträtt 1921 253
Elander Karl V G tandläkare Göteborg porträtt 1930 302
Elander N G folkskollärare Örebro porträtt 1908 766
Elander O A F redaktör Göteborg porträtt 1927 30
Elander Olof fd kommunalordf Käringön porträtt 1924 733
Elander Olof fd kommunalordf Käringön porträtt 1925 751
Elander Olof kommunalordf Kärringön porträtt 1919 717
Elander Olof salteriidkare Käringön porträtt 1909 719
Elander Otto A F redaktör Göteborg porträtt 1917 45
Elbe Adolf cigarrfabrikör Stockholm porträtt 1901 400
Eldh Albert konstnär Göteborg porträtt 1927 749
Eldh Carl J bildhuggare Sthlm porträtt 1922 509
Eldh Carl J bildhuggare Sthlm porträtt 1927 525
Eldh Carl skulptör porträtt 1915 339
Eldh Carl skulptör * porträtt 1912 33
Elers Ebbe fd mejerikonsulent Sthlm porträtt 1914 461
Elert T O L rektor Sthlm porträtt 1929 461
Elf Per O grosshandlare Hörningsholm porträtt 1909 751
Elfelt P hovfotograf (Köpenhamn) porträtt 1917 §63
Elfforss Thérèse A fd teaterdirektris porträtt 1904 489
Elfforss Thérèse skådespelerska porträtt 1902 157
Elfman Adolf E fd hamnkamrer Helsingborg porträtt 1927 286
Elfman Ernst G rådman Borås porträtt 1923 30
Elfman O N A kyrkoh Lidköping porträtt 1914 524
Elfman Olof N A kyrkoh Lidköping porträtt 1904 532
Elfman Olof N A kyrkoh Lidköping porträtt 1918 446
Elfstrand Mårten prof emer Uppsala porträtt 1927 93
Elfstrand Mårten prof Uppsala porträtt 1903 614
Elfstrand Mårten prof Uppsala porträtt 1908 590
Elfstrand Otto grosshandlare Sthlm porträtt 1911 350
Elfström C dir Ljungby porträtt 1909 671
Elfström Carl O stadsläkare Sundsvall porträtt 1911 431
Elfström Carl O stadsläkare Sundsvall porträtt 1916 381
Elfström Carl O stadsläkare Sundsvall porträtt 1921 381
Elfström Carl O stadsläkare Sundsvall porträtt 1922 606
Elfström J B rådman Sundsvall porträtt 1909 303
Elfström J Bernhard borgmästare Sundsvall porträtt 1917 462
Elftsröm J Richard dir Sundsvall porträtt 1921 703
Elftsröm Karl J lantbruksing Linköping porträtt 1925 429
Elfverson Johan P Navigationsskolan Gävle porträtt 1906 14
Elfversson J A lantbrukare Ättehög porträtt 1919 797
Elfvin August handlare Göteborg porträtt 1913 31
Elfwing  C E överstelöjtn Stockholm porträtt 1902 63
Elfwing C E fd överstelöjtn Sthlm porträtt 1908 303
Elfving Carl byggmästare Sthlm porträtt 1905 291
Elfwing Carl E överstelöjtn Sthlm porträtt 1907 15
Elfving Gunborg frk donator Sthlm porträtt 1920 795
Elfving Johannes dir Örnsköldsvik porträtt 1929 415
Elg Axel F fd tullförvaltare Norrköping porträtt 1929 829
Elg Axel F kontrollör Tullverket Norrköping porträtt 1909 207
Elg Axel F tullförvaltare Norrköping porträtt 1919 173
Elgenstierna Reinhold G godsägare Saltskog porträtt 1907 303
Elgérus D F Julius fabrikör Örebro porträtt 1909 766
Elgérus D F Julius fabrikör Örebro porträtt 1921 254
Elgérus Daniel J fabrikör Örebro porträtt 1901 673
Elgström A V A lektor Nyköping porträtt 1914 76
Elgström Anna Lenah författarinna porträtt 1911 564
Elgström Anna Lenah författarinna porträtt 1917 213
Elgström Anna Lenah författarinna * porträtt 1919 177
Elgström N O ing Örebro porträtt 1911 750
Elgström N Olof fd dir Sthlm porträtt 1921 736
Elgström Nils O ing Sthlm porträtt 1923 434
Elgström Ossian & Anna konstnärer porträtt 1918 763
Eliaeson Åke fil.dr Lidingö porträtt 1926 256
Eliason O Hjalmar I disponent Lerum porträtt 1925 94
Eliason Oscar skådespelare porträtt 1906 627
Eliasson Anders J lantbrukare Olofstorp porträtt 1912 143
Eliasson Axel grosshandlare Sthlm porträtt 1920 549
Eliasson Axel grosshandlare Sthlm * porträtt 1917 305
Eliasson Axel H grosshandlare Sthlm porträtt 1922 333
Eliasson Axel H grosshandlare Sthlm porträtt 1927 333
Eliasson Axel Sthlm Barnens Dag-general porträtt 1909 830
Eliasson E R handlare riksdagsman Markaryd porträtt 1911 78
Eliasson E Reinhold riksdagsman Markaryd porträtt 1920 797
Eliasson G A grosshandlare riksdagsman Osby porträtt 1911 254
Eliasson Gustaf B rektor Svalöv porträtt 1927 765
Eliasson Hemming disponent Östersund porträtt 1902 675
Eliasson Jan fd riksdagsman Skuttungeby sn porträtt 1907 223
Eliasson L konsul Nizza porträtt 1926 14
Eliasson Oscar skådespelare porträtt 1901 796
Elion John disponent Ljusfallshammar porträtt 1919 621
Elisson Anders lantbrukare riksdagsm. Halland porträtt 1914 3
Elisson Anders P riksdagsman Fagared porträtt 1927 462
Elkan A Salomon grosshandlare Sthlm porträtt 1916 141
Elkan Sophie författarinna porträtt 1920 451
Elkan Sophie författarinna Göteborg porträtt 1912 238
Elkan Sophie skriftställarinna porträtt 1906 497
Elkan Sophie tillsammans med Selma Lagerlöf porträtt 1906 504
Ell B S F övering Spånga porträtt 1923 786
Ell G A F rektor Växjö porträtt 1925 622
Ellberg Ernst H prof Sthlm porträtt 1918 204
Ellberg Ernst H prof Sthlm porträtt 1923 177
Ellberg Ernst H prof Sthlm porträtt 1928 157
Elliot A dir Sthlm porträtt 1923 14
Elliot Anders O fd polismästare Göteborg porträtt 1910 158
Elliot Anders O fd polismästare Göteborg porträtt 1915 124
Elliot Anders O fd polismästare Göteborg porträtt 1925 141
Elliot Anders O fd polismästare Göteborg porträtt 1930 764
Elliot Anders O fd polismästare Göteborg porträtt 1931 223
Elliot Anders O polismäst Göteborg porträtt 1902 206
Elliot Arvid E rådman Karlskrona porträtt 1914 748
Elliot Arvid E rådman Karlskrona porträtt 1917 462
Elliot Coralie fru Sthlm porträtt 1920 605
Elliot Gustaf J arkitekt Göteborg porträtt 1923 193
Elliot H ge.löjtn chef för Fortifikationen porträtt 1902 701
Elliot Hampus generallöjtn Sthlm porträtt 1904 660
Elliot Harald O kommendörkapten Sthlm porträtt 1922 238
Elliot Herman grosshandlare Sthlm porträtt 1908 766
Elliot Hugo I byråchef Sthlm porträtt 1930 797
Elliot J Erik fd president Sthlm porträtt 1913 750
Elliot J Erik fd president Svea Hovrätt porträtt 1909 350
Elliot J Erik jur.dr Sthlm porträtt 1923 737
Elliot J Erik jur.dr Sthlm porträtt 1926 495
Elliot J I disponent Sthlm porträtt 1922 125
Elliot Joseph fd sjökapten Göteborg porträtt 1919 158
Elliot Magnus grosshandlare Sthlm porträtt 1916 541
Elliot Magnus grosshandlare Sthlm porträtt 1921 525
Elliot Magnus grosshandlare Sthlm porträtt 1924 574
Elliot O kommendörkapten Stockholm porträtt 1901 768
Elliot Oscar fd polismästare Göteborg porträtt 1905 158
Elliot Otto fd kommendörkapten Sthlm porträtt 1916 781
Elliot Otto fd kommendörkapten Sthlm porträtt 1924 158
Elliot, A O, polismästare i Göteborg porträtt 1900 175
Ellis Elis skådespelare porträtt 1917 201
Ellsén Anders A major Sthlm porträtt 1905 110
Ellström Henrik L kriminalkommissarie Sthlm porträtt 1924 205
Ellström O godsägare Håkantorp porträtt 1915 141
Ellwyn Carl M las.läkare Katrineholm porträtt 1931 830
Elmberg O E fd häradsskrivare Råneå porträtt 1902 451
Elmblad Johannes intendent Operan porträtt 1902 12
Elmblad Johannes musikdir Malmö porträtt 1907 787
Elmblad Johannes musiker (?) porträtt 1906 181
Elmblad Johannes W S operasångare Jönköping* porträtt 1910 177
Elmblad Sigrid A S författarinna Sthlm porträtt 1909 591
Elmblad Sigrid A S författarinna Sthlm porträtt 1925 573
Elmér Gustaf dir Sthlm porträtt 1929 318
Elmer J Gustaf dir Eskilstuna porträtt 1920 621
Elmér Nils A drätseldir Uddevalla porträtt 1926 351
Elméus C Konrad J arkitekt Sthlm porträtt 1927 221
Elmgren Hjalmar bokbinderimästare Karlskrona porträtt 1924 462
Elmier A J lantbrukare Älmhult porträtt 1918 365
Elmkvist G länsman Karlevi porträtt 1914 678
Elmlund Axel skådespelare Stockholm porträtt 1901 150
Elmlund Josef C T bankdir Ängelholm porträtt 1930 62
Elmlund Wilhelm handlare Hässleholm porträtt 1902 191
Elmquist C Gustaf bankdir Malmö porträtt 1923 833
Elmquist G H envoyé förlikningsman porträtt 1924 341
Elmquist G Henning gen.dir, socialminister porträtt 1920 89
Elmquist G Henning generaldir Sthlm porträtt 1921 156
Elmquist G Henning landshövding Örebro porträtt 1926 159
Elmquist G Henning landshövding Örebro * porträtt 1925 97
Elmquist H generaldir Arbetsrådet porträtt 1919 108
Elmquist H svensk minister i Finland porträtt 1923 219
Elmquist Hening fil.dr Kommerskollegium Sthlm porträtt 1902 190
Elmquist Henning 1:e aktuarie  kommerskoll. porträtt 1906 17
Elmquist Henning landshövding Örebro porträtt 1925 4
Elmquist Henning svensk minister i Finland porträtt 1921 196
Elmquist Henning överståthållare i Sthlm porträtt 1928 148
Elmquist Henning överståthållare i Sthlm porträtt 1929 20
Elmquist Henning överståthållare Sthlm porträtt 1931 771
Elmquist J Gustaf T fd rektor Sthlm porträtt 1921 189
Elmquist J Gustaf T rektor Sthlm porträtt 1906 222
Elmquist J Gustaf T rektor Sthlm porträtt 1911 238
Elmqvist C A telegrafkommissarie Nässjö porträtt 1926 303
Elmqvist Carl A läkare Nässjö porträtt 1905 470
Elmqvist Carl F lärov.adjunkt Örebro porträtt 1904 191
Elmqvist Daniel fabrikör Lund porträtt 1903 471
Elmqvist G Frithiof D handlare Lund porträtt 1927 301
Elmqvist K O F postmästare Västervik porträtt 1904 14
Elmqvist Knut O F postmästare Västervik porträtt 1904 95
Elmqvist N A Edvard stadsläkare Borås porträtt 1912 560
ElmströmJ Oscar apotekare Sthlm porträtt 1917 829
Elofson Anders statskonsulent, fröodling * porträtt 1922 625
Elowson Gullbrand fd lektor Luleå porträtt 1907 546
Elowson Gullbrand fil.dr Karlstad porträtt 1905 142
Elquist G Henning chef f Socialstyr. Sthlm porträtt 1912 52
Elvers C Jhan C:son redaktör Sthlm porträtt 1916 46
Elvin P Johan tullkontrollör Sthlm porträtt 1921 526
Emanuelson Folke postassistent Kinna porträtt 1929 670
Emanuelsson A verkmäst Radiator Stockholm porträtt 1902 530
Emanuelsson H S syssloman Lidköping porträtt 1915 541
Emanuelsson P W lantbrukare Böle porträtt 1911 575
Emanuelsson Wilhelm E rektor Värnamo porträtt 1929 94
Emberg O A materialförvaltare Höganäs porträtt 1913 399
Emthén Alfred godsägare Vinberga porträtt 1905 488
Emthén C Ossian borgmästare Härnösand porträtt 1910 686
Emthén C Ossian borgmästare Härnösand porträtt 1915 669
Emthén C Ossian borgmästare Härnösand porträtt 1925 637
Emthén C Ossian borgmästare Härnösand porträtt 1931 430
Emthén C Ossian rådman Härnösand porträtt 1905 694
Emthén K Oswald fd godsägare Söderälje porträtt 1927 381
Emthén K Oswald godsägare Marsta porträtt 1917 412
Emthén Oswald fd riksdagsman Södertälje porträtt 1922 365
Enander Anders J kyrkoh Borås porträtt 1905 647
Enander Anders J kyrkoh Borås porträtt 1908 415
Enander Hilda E fru Göteborg porträtt 1924 830
Enander Johan A  sv författare i USA porträtt 1903 709
Enander Johan A jur.dr redaktör Chicago porträtt 1909 815
Enander Karl P kyrkoh Tengene porträtt 1921 526
Enander Karl P kyrkoherde i ?engened porträtt 1901 561
Enander R fabrikör Sthlm porträtt 1917 253
Enander S J kyrkoh Härjedalen porträtt 1901 832
Enander S J kyrkoh Lillhärdal porträtt 1927 228
Enander S J kyrkoh Lillhärdal porträtt 1928 204
Enander Sven J kyrkoh Lillhärdal porträtt 1907 238
Enander Sven J prof Lillhärdal * porträtt 1925 817
EnanderJohan A doktor bosatt i USA porträtt 1905 570
Enarson Paul vargjägare Föllinge porträtt 1920 327
Enblom  C F överstelöjtn Sthlm porträtt 1908 142
Enblom Carl F Sthlm 90 år porträtt 1904 821
Enblom Carl J skräddarmästare Sthlm porträtt 1903 566
Enblom F major vid V&V Sthlm porträtt 1914 461
Enblom Gustaf överste Sthlm porträtt 1919 29
Enblom Gustaf överste Ytter Enhörna porträtt 1929 605
Enblom Rudolf S arkitekt Djursholm porträtt 1910 799
Enblom Rudolf S arkitekt Djursholm porträtt 1915 791
Enblom Rudolf S arkitekt Djursholm porträtt 1931 542
Enbom O F chef Försäkringsrådet Sthlm porträtt 1926 527
Enbom Oskar F byråchef Sthlm porträtt 1916 542
Enbom Oskar F byråchef Sthlm porträtt 1921 493
Enbom Otto fd målarmästare Sthlm porträtt 1905 175
Encke von, Inez sångerska porträtt 1913 222
Enderberg  A dir Hulte, Endre porträtt 1910 783
Enderberg O musikdir Grängesberg porträtt 1912 430
Enderstedt H Mauritz E redaktör Sthlm porträtt 1930 398
Enderstedt M redaktör riksdagsman Borås porträtt 1911 94
Enderstein Uno rådman Söderhamn porträtt 1907 819
Eneberg J sjökapten Göteborg porträtt 1917 589
Enell A Otto R bankdir Sthlm porträtt 1921 77
Enéll E A godsägare Vimmerby porträtt 1927 413
Enéll Erik godsägare Vimmerby porträtt 1907 382
Enell Henrik G O apotekare Sthlm porträtt 1909 831
Enell Henrik G O apotekare Sthlm porträtt 1914 796
Enell Henrik G O apotekare Sthlm porträtt 1919 797
Enell Henrik G O apotekare Sthlm porträtt 1929 318
Eneman O fd överkontrollör Sthlm porträtt 1918 174
Eneman Oscar fd tullkontrollör Sthlm porträtt 1923 193
Enequist A Johannes apotekare Karlshamn porträtt 1925 687
Enequist N T fd lanträntmästare Visby porträtt 1911 480
Eneroth B A fd tullförvaltare Landskrona porträtt 1904 580
Eneroth Carl skriftställare Sthlm porträtt 1902 818
Eneroth E R kapten Visby porträtt 1902 206
Eneroth F Victor stadskassör Sala porträtt 1929 46
Eneroth Hj apotekare Nyköping (Gripen) porträtt 1903 310
Eneroth Johan D fd kronofogde Hässleholm porträtt 1909 510
Eneroth Johan D fd kronofogde Hässleholm porträtt 1916 462
Eneroth K Olof prof Skogshögskolan porträtt 1930 573
Eneroth Thure F nämndeman Jonsered porträtt 1926 751
Eneström C M fd fabrikör Norrköping porträtt 1913 31
Eneström Edgar J fd överste Halmstad porträtt 1913 527
Eneström F J E fornforskare Sthlm porträtt 1914 355
Eneström F J E konduktör, forskare författare porträtt 1910 701
Eneström F W E konduktör Halmstad/Nässjö porträtt 1901 384
Eneström Gustaf H bibliotekarie Sthlm porträtt 1922 638
Eneström H A M kommendör Äppelviken porträtt 1931 142
Eneström H A M kommendör, Flottan porträtt 1919 28
Eneström Henning A M kommendör Sthlm porträtt 1920 349
Eneström Henning A M kommendör Sthlm porträtt 1925 365
Eneström Oscar godsägare Håkanstorp porträtt 1910 159
Engberg Axel G skriftställare Rönninge porträtt 1909 703
Engberg Axel grosshandlare Norrköping porträtt 1904 207
Engberg Gustaf fd handlare Alingsås porträtt 1911 143
Engberg Gustaf rådman Alingsås porträtt 1906 142
Engberg Gustaf rådman Alingsås porträtt 1914 797
Engblad C F fabrikör Göteborg porträtt 1923 178
Engblad C F fanrikör Göteborg porträtt 1928 125
Engblad Carl F fabriksidkare Göteborg porträtt 1918 126
Engblad Carl fabrikör Göteborg porträtt 1908 126
Engblom C J grosshandlare Sthlm porträtt 1927 589
Engblom Fredrik juvelerare Sthlm porträtt 1903 343
Engblom Nils P kronolänsman Själevad porträtt 1903 711
Engborg A kyrkoh Äppelbo porträtt 1910 30
Engdahl Axel revyförfattare porträtt 1913 16
Engdahl Axel revyförfattare porträtt 1913 22
Engdahl Axel teaterdir Göteborg porträtt 1912 623
Engdahl Axel teaterdir Göteborg * porträtt 1921 259
Engdahl handlare Jönköping porträtt 1911 655
Engdahl Janne E dir Grillby porträtt 1922 221
Engdahl Johan W fd kamrer Norrahammar porträtt 1927 333
Engdahl Sven bagerimästare Stockholm porträtt 1902 320
Engelbrecht August, SJ-anställd Furusund porträtt 1900 672
Engelbrecht Carl W fd stadsläkare Norrköping porträtt 1904 501
Engelbrecht H V R sjökapten Sthlm porträtt 1908 526
Engelbrecht Hugo sjökapten Sthlm porträtt 1918 525
Engelbrecht Hugo, kapten/ förest Sthlm porträtt 1901 32
Engelbrecht Knut H C apotekare Sthlm porträtt 1906 558
Engelbrecht Knut H C apotekare Sthlm porträtt 1916 542
Engelbrecht Knut H C apotekare Sthlm porträtt 1921 573
Engelbrecht William skådespelare Göteborg porträtt 1904 31
Engelbrektson C J grosshandlare Uddevalla porträtt 1903 142
Engelbrektson G A civing porträtt 1902 418
Engelbrektson Gustaf A civ.ing Kartened porträtt 1910 255
Engelbrektsson Engelbrekt målning i Aspeboda porträtt 1916 137
Engelhardt Ludvig kassör Jernkontoret Sthlm porträtt 1903 31
Engelhart T H fd godsägare Sthlm porträtt 1909 399
Engelke C Daniel dir Norrköpings Bom.väveri * porträtt 1922 33
Engelke C Daniel disponent Norrköping porträtt 1914 748
Engelke C Daniel disponent Norrköping porträtt 1930 719
Engelke C Daniel disponent Norrköping porträtt 1930 557
Engelke C David disponent Norrköping porträtt 1919 765
Engelke C David disponent Norrköping porträtt 1924 749
Engelke Claes, tullförvaltare Stockholm porträtt 1900 432
Engelke Daniel disponent Norrköping porträtt 1930 724
Engelke Fritz E dir Uddevalla porträtt 1929 734
Engelke Fritz kontorschef Uddevalla porträtt 1928 93
EngelkeClaes D dir Norrköpings Bomullsväveri porträtt 1904 788
Engellau C R grosshandlare Sthlm porträtt 1919 189
Engellau Ludvig B grosshandlare Sthlm porträtt 1910 495
Engellau Ludvig B grosshandlare Sthlm porträtt 1915 477
Engellau Ludvig B grosshandlare Sthlm porträtt 1920 493
Engellau Ludvig B grosshandlare Sthlm porträtt 1923 127
Engelstedt E F kronofogde Sundsvall porträtt 1930 719
Enger Johannes postdir Sthlm porträtt 1916 461
Engeström C P I, jägmästare Mariefred porträtt 1901 271
Engeström Carl godsägare Jennyhill porträtt 1923 833
Engeström Max E L dir Malmö porträtt 1930 222
Engeström Max E L konsul, dir Malmö porträtt 1927 109
Engeström von, C A Adolf domprost Kalmar porträtt 1912 655
Engeström von, Carl A A kyrkoh Landeryd porträtt 1908 351
Engeström von, Gustaf Heby porträtt 1918 580
Engeström von, Lars S B Posen porträtt 1908 542
Engeström von, Nina frk vävlärarinna Örebro porträtt 1907 351
Englander J M, riksdagsman för Konga härad porträtt 1900 512
Engleson Per länsveterinär Karlskrona porträtt 1914 318
Englesson P länsveterinär Karlskrona porträtt 1909 302
Englesson Per fd länsveterinär Karlskrona porträtt 1922 574
Englund  K G O redaktör för Villatidn Sthlm porträtt 1910 110
Englund  P fd handlare Skog porträtt 1912 591
Englund C Gösta jägmästare Norrköping porträtt 1931 574
Englund C O Wilhelm disponent Östersund porträtt 1927 654
Englund Emil R fd bruksförvaltare Norrköping porträtt 1923 355
Englund Fritz boktryckare Sthlm porträtt 1920 366
Englund Hilda skådespelerska porträtt 1908 378
Englund J A kyrkoh Neder-Luleå porträtt 1902 690
Englund J Albert kontr.prost Gammelstad porträtt 1913 735
Englund J Albert kyrkoh Nederluleå porträtt 1912 654
Englund J August redaktör Falun porträtt 1915 205
Englund J August redaktör Falun porträtt 1925 189
Englund J Leopold chef Sv:a Idrottsförbundet* porträtt 1919 721
Englund J Leopold grosshandlare Göteborg porträtt 1917 255
Englund J Leopold grosshandlare Göteborg porträtt 1922 253
Englund J Leopold grosshandlare Göteborg porträtt 1927 254
Englund J Leopold grosshandlare Göteborg porträtt 1931 239
Englund Jakob A teol.dr Neder-Luleå porträtt 1901 784
Englund Johan O A pastor Hamburg porträtt 1909 63
Englund Karl F försäkringsdir Sthlm porträtt 1928 14
Englund Konrad O veterinär Leksand porträtt 1931 382
Englund L G byråchef Sthlm porträtt 1929 765
Englund Leopold grosshandlare Göteborg porträtt 1910 500
Englund Leopold grosshandlare Göteborg porträtt 1919 164
Englund Nils J H fd prov.läkare Vänersborg porträtt 1923 274
Englund Nils J H prov.läkare Vänersborg porträtt 1915 765
Englund Nils J H prov.läkare Vänersborg * porträtt 1914 689
Englund Nils prov.läkare Vänersborg porträtt 1905 774
Englund P kyrkoh Indal porträtt 1915 541
Englund Per W rådman Köping porträtt 1915 791
Englund Per W rådman Köping porträtt 1917 174
Englund Petrus kyrkoh Indals fs porträtt 1905 567
Engnell Otto E fd försäkringsinspektör Sthlm porträtt 1917 286
Engnell Viktor  A V borgmästare Gränna porträtt 1908 510
Engquist Efraim E E lantbrukare Tångeberg porträtt 1931 303
Engqvist J hemmansägare riksdagsman Torpa porträtt 1911 78
Engqvist J Henrik E apotekare Mörsil porträtt 1930 750
Engstedt B M J apotekare Norrköping porträtt 1931 638
Engstedt Carl L M överkontrollör Helsingborg porträtt 1904 388
Engstrand Axel livräddare Djursholm porträtt 1920 431
Engstrand Georg N med.dr Sthlm porträtt 1925 461
Engstrand Gustaf C L stadsläkare Jönköping porträtt 1901 689
Engström A Gustaf  civ.ing Göteborg porträtt 1929 77
Engström A Gustaf civ.ing Göteborg porträtt 1923 289
Engström Albert författare porträtt 1918 483
Engström Albert författare porträtt 1921 444
Engström Albert författare porträtt 1924 772
Engström Albert författare Grisslehamn porträtt 1906 417
Engström Albert L J konstnär, förf Sthlm porträtt 1929 317
Engström Albert L J redaktör Sthlm porträtt 1923 529
Engström Albert L L redaktör Grisslehamn porträtt 1908 510
Engström Albert redaktör, författare porträtt 1910 531
Engström Albert redaktör, författare porträtt 1915 109
Engström Albert, författare skriftställare porträtt 1900 765
Engström Axel J L ing Sundbyberg porträtt 1924 478
Engström Bror K adjunkt Oskarshamn porträtt 1912 95
Engström C A grosshandlare Sthlm porträtt 1908 431
Engström Carl C kommendör Djursholm porträtt 1923 142
Engström Carl C kommendör Sthlm porträtt 1906 606
Engström Carl C kommendör Sthlm porträtt 1911 638
Engström Carl C kommendör Sthlm porträtt 1915 510
Engström Carl grosshandlare Eslöv porträtt 1912 575
Engström Carl grosshandlare Eslöv porträtt 1917 589
Engström Carl grosshandlare Eslöv porträtt 1922 574
Engström Carl grosshandlare Eslöv porträtt 1925 191
Engström Carl S H kapten Visby porträtt 1909 47
Engström Carl W grosshandlare Göteborg porträtt 1916 77
Engström Clas F fd sekr Telegrafstyr. Sthlm porträtt 1907 495
Engström E rådman fd fabrikör Hjo porträtt 1910 750
Engström Elin fru mötesdeltag arbetsfrågor porträtt 1910 127
Engström Erik O lantbrukare Österede porträtt 1915 142
Engström F A observator Lund porträtt 1915 429
Engström F A observator Lunds Univ porträtt 1909 186
Engström F Georg komminister i Lur porträtt 1909 702
Engström F Georg kyrkoh Skee porträtt 1914 797
Engström F Georg kyrkoh Skee porträtt 1924 781
Engström F Georg kyrkoh Skee porträtt 1930 573
Engström Folke A prof Lund porträtt 1920 413
Engström Folke observator Lund porträtt 1905 471
Engström Gottfrid R S fd lanmätare Kalmar porträtt 1906 622
Engström Gustaf dir Eslöv porträtt 1923 274
Engström Gustaf dir Göteborg porträtt 1913 271
Engström Gustaf dir Munksjö AB Jönköping porträtt 1903 278
Engström Herman dir Jönköping Klosters fabr porträtt 1903 662
Engström Ivar A marindir Sthlm porträtt 1903 774
Engström Ivar A marindir Sthlm porträtt 1913 750
Engström J E grosshandlare Köpenhamn porträtt 1914 733
Engström J P fd grosshandlare Valdemarsvik porträtt 1913 703
Engström K J L grosshandlare Valdemarsvik porträtt 1923 47
Engström Klas folkskollärare Släp porträtt 1907 14
Engström Laurentius E stationsinspektor Hult porträtt 1920 749
Engström Lennart ing Trollhättan porträtt 1917 487
Engström M Herman dir Jönköping porträtt 1925 157
Engström N kyrkoh Söderkvidinge porträtt 1913 174
Engström N lots Dalarö (?) porträtt 1916 728
Engström Nils F L lektor Alnarp porträtt 1905 370
Engström Nils kyrkoh Södervidinge porträtt 1918 157
Engström P Otto disponent Karlshamn porträtt 1911 735
Engström P Rudolf apotekare Strömstad porträtt 1922 847
Engström Per A tandläkare Sthlm porträtt 1921 414
Engström Signe frk, författarinna porträtt 1927 373
Engström Sigrid K med.lic Visby porträtt 1923 321
Engström Sune F hamnkapten Kalmar porträtt 1901 705
Engström Sune P hamnbyggnadschef Malmö porträtt 1922 189
Engström Thorbjörn L E prov.läkare Vetlanda porträtt 1930 142
Engströmer John N bankdir Hudiksvall porträtt 1921 238
Engströmer Thore ny prof Uppsala Univ porträtt 1911 462
Engströmer Thore prof Uppsala porträtt 1927 444
Engströmer Thure H fd bankkamrer Sollefteå porträtt 1916 493
Engwall Carl F vicekonsul Gävle porträtt 1925 238
Engwall Emil dir Gävle porträtt 1922 478
Engwall Ernst V grosshandlare Gävle porträtt 1909 702
Engwall Ernst V grosshandlare Gävle porträtt 1914 653
Engwall J Wilhelm godsägare Sthlm porträtt 1930 158
Engvall Josef E skolinspektör Äppelviken porträtt 1927 125
Enhörning C Filip bankdir Sthlm porträtt 1918 637
Enhörning Carl M, bruklspatron Västanfors porträtt 1900 800
Enhörning E A disponent/dir Sundsvall porträtt 1903 30
Enhörning E August disponent Sundsvall porträtt 1909 575
Enhörning E August disponent Sundsvall porträtt 1914 588
Enhörning E August konsul Sundsvall porträtt 1919 557
Enhörning E August konsul Sundsvall porträtt 1924 525
Enhörning Emil A konsul Liverpool porträtt 1923 786
Enhörning G Fredrik A konsul Stavsjö porträtt 1913 640
Enhörning Georg H landssekr Västerås porträtt 1922 189
Enhörning H Georg landssekr Västerås porträtt 1916 781
Enhörning H Georg landssekr Västerås porträtt 1921 719
Enhörning M disponent Göteborg porträtt 1931 78
Enlund P Axel fd bankdir Hudiksvall porträtt 1930 46
Enochson Erik possessionat Älvåsa Kopparb.l. porträtt 1909 238
Enocson K E fotograf Sollefteå porträtt 1917 535
Enroth E R kassör Hallstahammar porträtt 1916 141
Enroth E R kassör Hallstahammar porträtt 1926 144
Enroth L E maskining Hässelby,Sthlm porträtt 1909 222
Enskog David prof Tekn Högskolan Sthlm porträtt 1931 13
Enstam Axel överlärare Göteborg porträtt 1913 622
Enstam Axel överlärare Göteborg porträtt 1920 430
Enström A F vd IVA Sthlm porträtt 1919 84
Enström A prokurist Gävle porträtt 1915 413
Enström Axel F forskare m.m. Sthlm * porträtt 1918 801
Enström Axel F kommerseråd porträtt 1930 124
Enström Axel F kommerseråd Sthlm porträtt 1924 749
Enström Axel F kommerseråd Sthlm porträtt 1930 525
Enström Erik A fabrikör Arvika porträtt 1904 79
Enström K Henrik E fängelsedir Gävle porträtt 1929 718
Envall A Fredrik bokhandlare Malmö porträtt 1924 46
Enwall Axel V överläkare Kristinehamn porträtt 1911 736
Envall Ernst J övering Sthlm porträtt 1916 493
Envall Ernst J övering Sthlm porträtt 1921 493
Envall Ernst J övering Sthlm porträtt 1926 479
Enwall Frans G premiäraktör Sthlm porträtt 1922 830
Envall Gustaf armémajor 83 år porträtt 1903 579
Envall Gustaf armémajor Sthlm porträtt 1905 471
Envall J G  garverifabrikör Säffle porträtt 1919 781′
Erasmie G H disp. Luleå (Gällivare Malmfält) porträtt 1902 738
Erastoff Edith skådespelerska porträtt 1917 789
Erastoff Edith skådespelerska porträtt 1931 698
Erastoff Edith skådespelerska Sv:a Teatern porträtt 1921 132
Erdman Axel prof Uppsala Univ porträtt 1907 305
Erdman Edvard geolog Sthlm porträtt 1910 110
Erdman Johan E rektor Uppsala porträtt 1911 238
Erdmann A prof emer Uppsala porträtt 1926 144
Erdmann Axel fd prof Uppsala porträtt 1912 202
Erdmann Axel fd prof Uppsala porträtt 1917 301
Erdmann Axel fd prof Uppsala porträtt 1922 301
Erdmann E statsgeolog Sthlm porträtt 1905 110
Erdmann Edvard fil.dr geolog Sthlm porträtt 1922 830
Erdmann Edvard geolog Sthlm porträtt 1915 77
Erdmann Gustaf E fd trafikchef Sthlm porträtt 1921 494
Erdmann N, distr.läkare Stockholm porträtt 1900 688
Erdmann Nils A F skriftställare Sthlm porträtt 1930 637
Erdtman Herman fartygsinspektör Sthlm porträtt 1916 285
Erdtman J Herman fartygsinspektör Sthlm porträtt 1926 239
Erdtman J Herman fartygsinspektör Sthlm porträtt 1930 222
Erfwedson A Gerhard bruksägare Ulfshyttan porträtt 1923 609
Erhardt Karl E överstelöjtn Göta Trängkår porträtt 1923 785
Erhardt S Richard fältläkare porträtt 1930 764
Erhardt S Richard fältläkare Sthlm porträtt 1925 638
Erici J kammarrättsråd Sthlm porträtt 1930 268
Erickson Anton kyrkoh Väderstad porträtt 1907 143
Erickson Anton kyrkoh Väderstad porträtt 1911 160
Erickson Carl O fd kammarrättsråd Sthlm porträtt 1917 77
Erickson Carl O fd kammarrättsråd Sthlm porträtt 1922 125
Erickson Carl O fd kammarrättsråd Sthlm porträtt 1923 322
Erickson Carl O kammarråd Sthlm porträtt 1907 94
Erickson O fd domänintendent Bjärsby porträtt 1931 143
Erickson O fd domänintendent Hult porträtt 1927 173
Erickson Oskar domänintendent Bjersby porträtt 1907 190
Erickson Oskar domänintendent Bjärsby porträtt 1917 173
Erickson Oskar domänintendent Jönköings län porträtt 1902 206
Erickson Oskar kyrkoh Bjersby porträtt 1907 143
Ericksson Oskar, riksdagsman Bjersby porträtt 1900 679
Ericson Aron fd musikdir Sthlm porträtt 1915 77
Ericson Arvid bruksägare St.Viken porträtt 1903 487
Ericson Axel A B bankdir Falkenberg porträtt 1930 109
Ericson C G E underlöjtn Hultsfred porträtt 1911 319
Ericson C T grosshandlare Borlänge porträtt 1926 784
Ericson C W frih generallöjtn porträtt 1901 757
Ericson Carl E J kapten Trelleborg porträtt 1923 785
Ericson Carl G E kommunalman Hultsfred porträtt 1909 47
Ericson Carl W fd generallöjtn Sthlm porträtt 1910 14
Ericson Carl W fd generallöjtn Ängelholm porträtt 1919 813
Ericson Carl W fd generallöjtn Ängelholm porträtt 1925 13
Ericson Carl W fd generallöjtn Ängelholm porträtt 1928 35
Ericson Carl W frih gen.löjtn Sthlm porträtt 1905 30
Ericson Carl W frih generallöjtn porträtt 1905 311
Ericson Carl W generallöjtn Sthlm porträtt 1915 28
Ericson E Albin disponent Göteborg porträtt 1929 590
Ericson E J fabrikör Kristinehamn porträtt 1909 623
Ericson E V  vice häradshövding Sthlm porträtt 1918 767
Ericson E Willehad polismästare Norrköping porträtt 1927 125
Ericson E Willehard polismästare Norrköping porträtt 1917 92
Ericson E Willehard polismästare Norrköping porträtt 1922 110
Ericson Eric J bruksäg Torskbäcken Filipstad porträtt 1904 677
Ericson H H K kapten riksdagsman Karlskrona porträtt 1911 207
Ericson H H K marinminister porträtt 1916 435
Ericson H Hans C kommendörkapten * porträtt 1914 497
Ericson Hans H K fd statsråd Sthlm porträtt 1922 333
Ericson Hans H K fd statsråd Stlhlm porträtt 1927 332
Ericson Hans H K kommendör Sthlm porträtt 1917 317
Ericson I distr.veterinär Norra Råda porträtt 1908 479
Ericson Isaac B disponent Mölndal porträtt 1907 15
Ericson Isaac B disponent uppfinnare Mölndal porträtt 1908 741
Ericson J Wilhelm vicekonsul Gävle porträtt 1931 206
Ericson Jac trädgårdsmästare Halmstad porträtt 1917 333
Ericson Janne D trävaru-VD Göteborg porträtt 1903 454
Ericson Johan D grosshandlare Göteborg porträtt 1909 351
Ericson Johan E konstnär Göteborg porträtt 1909 78
Ericson Johan G konstnär Göteborg porträtt 1925 7
Ericson Johan konstnär porträtt 1904 38
Ericson John porträtt 1902 183
Ericson John övering Chicago porträtt 1912 662
Ericson Nils J major Göteborg porträtt 1929 478
Ericson Nils O polismästare Örebro porträtt 1931 446
Ericson O  skolföreståndare Härnösand porträtt 1912 623
Ericson O Reinhold redaktör Sthlm porträtt 1924 461
Ericson O Reinhold redaktör Sthlm porträtt 1928 29
Ericson O rektor Härnösand porträtt 1927 636
Ericson O rektor Skogsskolan Härnösand porträtt 1917 621
Ericson Ollas A fd riksdagsman Ovanmyra porträtt 1929 781
Ericson Olof bankdir Östersund porträtt 1905 807
Ericson Olof fd bankdir Äppelviken porträtt 1931 606
Ericson Rudolf A J dir Göteborg porträtt 1922 125
Ericson S utställningsarkitekt Göteborgsutst. porträtt 1922 517
Ericson Sigfrid arkitekt Göteborg porträtt 1929 653
Ericson Wilhelm dir Gävle porträtt 1920 429
Ericson Wilhelm lantbrukare Strömtorp porträtt 1908 783
Ericsson A  A W kapten Kronobergs län porträtt 1904 39
Ericsson A E M konsultativt statsråd porträtt 1916 435
Ericsson A E Mårten generaldir Statskontoret porträtt 1930 68
Ericsson A E Mårten generaltulldir Sthlm * porträtt 1927 481
Ericsson A Emil M fd generaldir Sthlm porträtt 1931 478
Ericsson A Emil M konsultativt statsråd porträtt 1920 90
Ericsson A Emil M statsråd Sthlm porträtt 1920 701
Ericsson A G fd fabrikör Hedemora porträtt 1913 111
Ericsson A G kyrkoh By kyrkby porträtt 1927 718
Ericsson A G kyrkoh Enviken porträtt 1902 755
Ericsson A G lantbrukare Flen porträtt 1910 350
Ericsson A Gustaf fd riksdagsman Örebro porträtt 1921 190
Ericsson A Gustaf stadsläkare Köping porträtt 1909 782
Ericsson A Gustaf stadsläkare Köping porträtt 1919 814
Ericsson A Gustaf stadsläkare Köping porträtt 1930 541
Ericsson A handlare Mariestad porträtt 1909 302
Ericsson A V distr.läkare Sthlm porträtt 1908 574
Ericsson Aaby A W godsägare Gåvetorp porträtt 1920 734
Ericsson Aaby A W godsägare Gåvotorp porträtt 1913 510
Ericsson Aaby A W godsägare Gävetorp porträtt 1918 493
Ericsson Aaby A W riksdagsman porträtt 1908 481
Ericsson Albert A grosshandlare Gävle porträtt 1924 430
Ericsson Anders bruksägare Bohult Karlskoga porträtt 1904 406
Ericsson Anders fd bryggare Sthlm porträtt 1904 597
Ericsson Anders ing Liljeholmen porträtt 1911 175
Ericsson Artur W grosshandlare Göteborg porträtt 1923 449
Ericsson August F fd länsgartner Kalmar porträtt 1921 142
Ericsson August häradsdomare Krogsta porträtt 1926 61
Ericsson Axel apoteksföreståndare Norrtälje porträtt 1902 190
Ericsson Axel bokhandlare Lidköping porträtt 1909 287
Ericsson Axel grosshandlare Kristinehamn porträtt 1929 95
Ericsson Axel O apotekare Norrköping porträtt 1913 143
Ericsson Axel O apotekare Norrköping porträtt 1923 177
Ericsson Axel O apotekare Norrköping porträtt 1928 142
Ericsson Axel rådman Kristinehman porträtt 1923 801
Ericsson B Hjalmar tandläkare Ekebo porträtt 1928 62
Ericsson C Alfred rådman Alingsås porträtt 1924 205
Ericsson C Alfred rådman Alingsås porträtt 1929 654
Ericsson C G disponent Höör porträtt 1910 366
Ericsson C John H godsägare Löttinge porträtt 1921 350
Ericsson C M fd sjökapten Göteborg porträtt 1912 398
Ericsson Carl M fd sjökapten Göteborg porträtt 1917 541
Ericsson Carl M hovrättsråd Jönköping porträtt 1919 221
Ericsson Carl M hovrättsråd Jönköping porträtt 1924 221
Ericsson Carl M hovrättsråd Jönköping porträtt 1930 13
Ericsson E arkitekt Sthlm porträtt 1923 622
Ericsson E fd flaggunderofficer Sthlm porträtt 1911 319
Ericsson E Henning bankdir Flen porträtt 1916 318
Ericsson E Richard bokhandlare Ystad porträtt 1919 622
Ericsson E Richard bokhandlare Ystad porträtt 1920 350
Ericsson Edvard bankdir Malmö porträtt 1907 351
Ericsson Edvard H bankdir Malmö porträtt 1906 270
Ericsson Emil generaltulldirektör Sthlm porträtt 1923 519
Ericsson Eric häradsdom Solberga Gävleborg porträtt 1909 238
Ericsson Ernst A överste Sthlm porträtt 1925 429
Ericsson Ernst A överste Sthlm porträtt 1931 222
Ericsson Ernst A överstelöjtn Karlsborg porträtt 1915 461
Ericsson Ernst F reg.läkare Falköping porträtt 1904 405
Ericsson Ernst F regementsläkare Falköping porträtt 1909 398
Ericsson Fabian A bankdir Växjö porträtt 1924 685
Ericsson Gottfrid fd  garverifabrikör Örebro porträtt 1902 739
Ericsson Gunnar stationsinspektor Nybro porträtt 1912 287
Ericsson Gustaf fd riksdagsman Sthlm porträtt 1904 452
Ericsson Gustaf L M ing Sthlm porträtt 1930 429
Ericsson J August häradsdomare Krogsta porträtt 1921 93
Ericsson J Erik lantbrukare Alberga porträtt 1910 191
Ericsson J L prov.läkare Bollnäs porträtt 1931 719
Ericsson J Lambert prov.läkare Bollnäs porträtt 1925 813
Ericsson Jean O grosshandl Göteborg porträtt 1902 834
Ericsson Joh. E lantbruk Ahlberga porträtt 1906 366
Ericsson Johan hemmansägare Vallsta porträtt 1926 608
Ericsson Johan lantbr Wallsta, Arbrå kommun porträtt 1906 606
Ericsson Johan lantbrukare Vallsta porträtt 1921 608
Ericsson L M dir, godsägare Tumba porträtt 1925 494
Ericsson L Magnus dir Alby porträtt 1915 540
Ericsson Lars M dir Hågelby, Tumba (LME) porträtt 1926 199
Ericsson Lars M dir Sthlm porträtt 1910 526
Ericsson Lars M telefontekniker Sthlm porträtt 1905 537
Ericsson Ludvig E grosshandlare Gävle porträtt 1924 430
Ericsson Magnus löjtn Otteby stuteri porträtt 1902 318
Ericsson N Arvid bankdir Nora porträtt 1925 702
Ericsson N sjökapten Göteborg porträtt 1911 128
Ericsson Nils G handlare Malung porträtt 1904 549
Ericsson Nisse dir Lysekil porträtt 1930 317
Ericsson O A hemmansägare riksdagsm. Ovanmyra porträtt 1911 174
Ericsson O A ing lärare Chalmers Göteborg porträtt 1909 399
Ericsson O grosshandl Karlskrona porträtt 1931 222
Ericsson Ollas A fd riksdagsman Ovanmyra porträtt 1927 381
Ericsson Ollas A hemmansägare Ovanmyra porträtt 1907 415
Ericsson Olle Örebro (EM-mästare i skytte) porträtt 1929 124
Ericsson Oskar lantbrukare riksdagsman Oberga porträtt 1917 188
Ericsson R grosshandlare Göteborg porträtt 1913 303
Ericsson Ruben G H tandläkare Göteborg porträtt 1925 558
Ericsson Sten civ.ing Sthlm porträtt 1914 189
Ericsson V godsägare Wij, Bålsta porträtt 1915 669
Erik hertig av Västmanland, prins porträtt 1917 819
Erikson A landstingsdir Sthlm porträtt 1918 125
Erikson Alb arrendator Skalunda, Sköldinge porträtt 1903 503
Erikson Anders P telegrafkommiss. Härnösand porträtt 1905 774
Erikson C dir Rydboholm porträtt 1926 431
Erikson C Ernst vicekonsul Nyköping porträtt 1919 653
Erikson C Ernst vicekonsul Nyköping porträtt 1921 190
Erikson C grosshandlare Göteborg porträtt 1930 238
Erikson C T ing Grantorp, Värmdö porträtt 1913 127
Erikson Carl F läkare Göteborg porträtt 1903 327
Erikson E Conrad generalmajor Sthlm porträtt 1924 109
Erikson E Conrad generalmajor Sthlm porträtt 1926 544
Erikson E Conrad överste Sthlm porträtt 1919 109
Erikson Erik folkskoleinspektör Strängnäs porträtt 1927 750
Erikson Erik folkskoleinspektör Strängnäs porträtt 1927 349
Erikson Erik G disponent Vansbro porträtt 1926 432
Erikson F A fd landstingsdir Sthlm porträtt 1930 348
Erikson F A landstingsdir Sthlm porträtt 1924 541
Erikson G E konsul Borgholm porträtt 1909 382
Erikson Georg överlärare Sthlm porträtt 1903 215
Erikson Gustaf ing Sthlm porträtt 1921 526
Erikson Gustaf ing Uppsala porträtt 1919 141
Erikson Gustaf lantbrukare Mörsil porträtt 1913 783
Erikson Ivar E grosshandlare Göteborg porträtt 1929 734
Erikson J Henry skräddare riksdagsman Uppsala porträtt 1914 29
Erikson J O fd grosshandlare Göteborg porträtt 1912 814
Erikson J O grosshandlare Göteborg porträtt 1908 14
Erikson J O konsul Göteborg porträtt 1926 704
Erikson J W stationsinspektor Trekanten porträtt 1919 13
Erikson Jean O fd grosshandlare Göteborg porträtt 1917 796
Erikson Jean O grosshandlare Göteborg porträtt 1920 734
Erikson Jean O konsul Göteborg porträtt 1921 687
Erikson Johan A kyrkoh Knutby/Färinge porträtt 1905 353
Erikson Johan fd lektor Karlskrona porträtt 1916 557
Erikson Johannes disponent Rydboholm porträtt 1908 478
Erikson Johannes fabriksidkare Rydboholm porträtt 1911 271
Erikson M VM-skytt (armégevär) porträtt 1912 807
Erikson Nils stationsföreståndare Stehag porträtt 1910 735
Erikson O P grosshandlare Borås porträtt 1913 639
Erikson Olof G lantbrukare Övre Odensvi porträtt 1914 13
Eriksonm O G fd riksdagsman Övra Odensvi porträtt 1929 462
Eriksson  Jon fd prov.läkare Mora porträtt 1929 797
Eriksson A E dir Göteborg porträtt 1919 525
Eriksson A Edvard dir Sthlm porträtt 1924 94
Eriksson A hemmansäg Ångermanl 2:a Kamm porträtt 1905 8
Eriksson A lantbrukare Toftered porträtt 1929 685
Eriksson A T revisor Malmö porträtt 1924 62
Eriksson Abraham E löjtn Norrlands Reg porträtt 1915 781
Eriksson Adolf handlare Uddevalla porträtt 1912 815
Eriksson Albert journalist Sthlm porträtt 1902 819
Eriksson Alfred L handlare Tumba porträtt 1915 824
Eriksson Anders bergsbruksidkare Löa porträtt 1909 142
Eriksson Anders kronolänsman Åls distrikt porträtt 1902 627
Eriksson Anders Landskrona 100 år porträtt 1911 395
Eriksson Anton handelsresande Göteborg porträtt 1911 271
Eriksson Axel W, forskn:sreande fr Vänersborg porträtt 1900 679
Eriksson B sjöminister porträtt 1919 393
Eriksson B socialminister porträtt 1919 644
Eriksson Bernhard talman Grängesberg porträtt 1927 483
Eriksson C J godsägare Löttinge porträtt 1917 45
Eriksson Carl E fd bokhandlare Uppsala porträtt 1910 527
Eriksson Carl E handlare Närkes Kil porträtt 1913 63
Eriksson Carl kyrkoh Västra Ryd porträtt 1907 302
Eriksson Christian skulptör porträtt 1917 684
Eriksson Christian skulptör porträtt 1922 424
Eriksson E A rådman Sigtuna porträtt 1926 302
Eriksson E fd grosshandlare Korsnäs porträtt 1931 655
Eriksson E fotograf Jönköping porträtt 1925 190
Eriksson E Gustaf redaktör Gävle porträtt 1913 79
Eriksson E Gustaf redaktör Gävle porträtt 1923 46
Eriksson E Gustaf redaktör Gävle porträtt 1928 45
Eriksson E hemmansäg Qväcklingen,Västernorrl porträtt 1906 238
Eriksson E J grosshandlare Västerås porträtt 1909 47
Eriksson E Joel D rådman Ronneby porträtt 1922 557
Eriksson E Joel D rådman Ronneby porträtt 1927 606
Eriksson E postmästare Töreboda porträtt 1910 510
Eriksson E tennisspelare Gävle porträtt 1928 80
Eriksson Erik A, fängelsedir Jönköping porträtt 1900 752
Eriksson Erik imitatör, uppläsare porträtt 1911 445
Eriksson Estrid chef för Svenskt Tenn Sthlm porträtt 1931 612
Eriksson Folke J E major Nya Varvet porträtt 1931 830
Eriksson Gustaf friidrottare Örgryte porträtt 1931 541
Eriksson Gustaf godsägare Sthlm porträtt 1925 558
Eriksson Gustaf Myckelgård Jämtland porträtt 1904 500
Eriksson Gustav kontrollör Göteborg porträtt 1924 317
Eriksson H skytt Centralskyttefören. Sthlm porträtt 1919 740
Eriksson Hulda sjuksyster Göteborg porträtt 1910 200
Eriksson I B handelsförest Smedjeback.1:a Kam porträtt 1904 820
Eriksson J A bankokommissarie Sthlm porträtt 1927 814
Eriksson J Bernhard fd statsråd Grängesberg * porträtt 1927 273
Eriksson J Bernhard riksdagsman Grängesberg* porträtt 1919 81
Eriksson J Fredrik patron Enköping porträtt 1924 317
Eriksson Jakob fd prof Sthlm porträtt 1928 13
Eriksson Jakob fd prof Sthlm porträtt 1931 287
Eriksson Jakob prof botanik porträtt 1903 49
Eriksson Jakob prof Sthlm porträtt 1908 30
Eriksson Jakob prof Sthlm porträtt 1913 30
Eriksson Jakob prof Sthlm porträtt 1918 45
Eriksson Jakob prof Sthlm porträtt 1923 14
Eriksson Joel stadskamrer Ronneby porträtt 1917 573
Eriksson Joel V fd statshydrograf Sthlm porträtt 1930 461
Eriksson Johan A grosshandlare Göteborg porträtt 1911 191
Eriksson Johannes fabriksidkare Viskafors porträtt 1903 505
Eriksson Jon fd prov.läkare Mora porträtt 1924 205
Eriksson Josef kompositör Uppsala porträtt 1910 326
Eriksson Julius mästerskytt Sthlm porträtt 1922 680
Eriksson Karin fd sjuksköterska Örebro 100 år porträtt 1914 822
Eriksson Karl dir Sthlm porträtt 1927 669
Eriksson Kristian konstnär skulptör porträtt 1903 161
Eriksson Kristian skulptör Sthlm porträtt 1907 638
Eriksson L E fd spannmålshandlare Flen porträtt 1917 622
Eriksson Lars faktor Söderhamn porträtt 1910 191
Eriksson Lars J nämndeman Ringkarleby,Örebro porträtt 1907 738
Eriksson Lars P handlare Sältsjön Borgvattnet porträtt 1904 805
Eriksson Mauritz seglare Sthlm porträtt 1919 736
Eriksson Mårten telegrafkommiss.  Filipstad porträtt 1913 479
Eriksson N A lantbrukare Flenmo porträtt 1911 847
Eriksson N R prov.läkare Arvika porträtt 1911 256
Eriksson Olof fd landstingsman Ovanåker porträtt 1918 398
Eriksson Olof G lantbrukare Övre Odensvi porträtt 1904 14
Eriksson Oscar A lantbrukare Björka Kopparb. porträtt 1909 238
Eriksson P Alfred byråchef Sthlm porträtt 1921 318
Eriksson P Alfred byråchef Sthlm porträtt 1926 351
Eriksson P, brukspatron Hofors porträtt 1901 76
Eriksson Per bankdir Örebro porträtt 1923 626
Eriksson Per brukspatron Hofors porträtt 1911 95
Eriksson Per brukspatron Hofors porträtt 1916 61
Eriksson Per brukspatron Hofors porträtt 1921 93
Eriksson Per brukspatron Hofors porträtt 1926 61
Eriksson Per brukspatron Hofors porträtt 1927 630
Eriksson Per byggmästare Örebro porträtt 1905 406
Eriksson Per dir Örebro porträtt 1915 381
Eriksson Per E nämndeman Kumla porträtt 1912 784
Eriksson Per possessionat Hedenskog Värml. porträtt 1904 353
Eriksson Robert handlare Sthlm porträtt 1921 285
Eriksson Sven Kisa 100 år porträtt 1918 659
Eriksson T Jonas handlare Yttermalung porträtt 1913 303
Eriksson Vilh godsägare Brandstorp porträtt 1907 367
Eriksson-Enblad Erik A med.lic Stockholm porträtt 1901 609
Erixon G dir Sthlm porträtt 1923 355
Erlandh K Johannes sjökapten Gävle porträtt 1924 718
Erlandson Hedvig Gävle 15 år porträtt 1914 453
Erlandson Måns fd överlärare Jönköping porträtt 1929 78
Erlandson Per ordf Kontoristfören Göteborg porträtt 1903 679
Erlandsson Anders byråing Malmö porträtt 1913 111
Erlandsson Anders byråing Malmö porträtt 1923 110
Erlandsson Anders byråing Malmö porträtt 1928 93
Erlandsson Erland G konsul Göteborg porträtt 1929 94
Erlandsson O A postmästare Sthlm porträtt 1911 222
Erlandsson O A postmästare Sthlm porträtt 1916 189
Erlandsson Per fd disponent Göteborg porträtt 1923 690
Erlandsson Per häradsskrivare Ingelstad porträtt 1902 611
ErlandssonO A fd postmästare Sthlm porträtt 1921 173
Erlansson John lantbrukare riksd.m. Kvislinge porträtt 1917 220
Ernberg A  vicekonsul Karlskrona porträtt 1925 622
Ernberg A juridikprof Lunds Univ porträtt 1918 3
Ernberg Axel konsul Karlskrona porträtt 1910 655
Ernberg Axel konsul Karlskrona * porträtt 1923 741
Ernberg Axel P:son grosshandlare Karlskrona porträtt 1930 269
Ernberg Axel vicekonsul Karlskrona porträtt 1920 621
Ernberg Ivar P:son häradshövd Askims/Hisings porträtt 1904 404
Ernberg Ivar P:son häradshövding Göteborg porträtt 1922 526
Ernberg J Albert prof Lund porträtt 1927 93
Ernberg J Harald överläkare Sthlm porträtt 1923 737
Ernberg Jarl L P:son exp.chef finansdep. porträtt 1904 79
Ernberg Jarl L P:son regeringsråd * porträtt 1922 705
Ernberg Jarl L regeringsråd Sthlm porträtt 1917 765
Ernberg Kaleb H pastor Långholmen Sthlm porträtt 1919 446
Ernefors O A fd riksdagsman Bredgrind porträtt 1913 735
Ernfors Lars J fd dir Uppsala porträtt 1925 462
Ernfors Oskar A lantbrukare Björka Gård porträtt 1923 737
Ernst A Gustaf V M rektor Växjö porträtt 1919 252
Ernst A Gustaf V M rektor Växjö porträtt 1929 829
Ernwald Elof fotograf Varberg porträtt 1923 371
Eronn Rikard O inspektor riksdagsman Kopparb. porträtt 1914 3
Ersdotter Brita Torsåkers sn 101 år porträtt 1905 493
Erson Eric fd bondeledare Hackås, Jämtland * porträtt 1914 579
Ersson B P bergsman riksdagsman porträtt 1902 8
Ersson Back Per hemmansägare Västenhede porträtt 1910 159
Ersson Erik, odalman Odensvi socken porträtt 1901 48
Ersson Per fd godsäg Västlandaholm, Västmanl porträtt 1906 239
Ersson Per godsägare Vestlandaholm Skedvi porträtt 1908 495
Erwall Anders lantbrukare Pålsjö porträtt 1919 142
Esbjörn J A stationsinspektor Karlskrona porträtt 1908 270
Esbjörnson J A tullförvaltare Östersund porträtt 1927 413
Eschelsson Elsa docent, jur.dr Uppsala porträtt 1910 399
Eskilson A fabrikör Marieholm porträtt 1909 766
Eskilson Anders fabrikör Marieholm porträtt 1919 766
Eskilson S August dir Sthlm porträtt 1924 270
Eskilsson Ander häradsdomare Harphult, Malmö porträtt 1905 243
Eskilsson Bengta konstväverska Lund porträtt 1922 261
Eskilsson Knut fd lantbr Kalmar porträtt 1906 318
Esmarch Fredrik W A bruksägare Lönneberga porträtt 1923 433
Esmarsch F W A bruksägare Lönneberga porträtt 1929 221
Espelund J H (stupat vid Haapamäki) porträtt 1917 440
Espersson Hilding C G häradshövd Kristianstad porträtt 1915 823
Espersson N Wilhelm grosshandlare Karlshamn porträtt 1911 287
Espersson W grosshandl Kristianstad porträtt 1902 94
Esping B A distr.läkare Göteborg porträtt 1913 527
Esping C W godsägare Grums porträtt 1902 563
Esping C W godsägare Slottsbron porträtt 1900 480
Esping S G ing fd lantmätare Nässjö porträtt 1902 303
Esseen Anders G S fd kronofogde Falun porträtt 1908 351
Esseen L H apotekare Sandviken porträtt 1931 735
Esseen P A flottningschef Gysinge porträtt 1926 144
Esseen P G bankkassör Falun porträtt 1902 643
Essen af Zellis von, major Luleå porträtt 1903 471
Essén Axel (Anders Eje) författare porträtt 1916 298
Essén I A fd folkskollärare Essborg Skara porträtt 1909 446
Essén J A Birger apotekare Kiruna porträtt 1917 749
Essen J A las.syssloman Borås porträtt 1925 47
Essén Klas A adjunkt Lidköping porträtt 1912 47
Essén Ludvig fd justitierådman Göteborg porträtt 1907 30
Essén Ludvig fd justitierådman Göteborg porträtt 1917 605
Essén T A G lantmätare Sthlms län porträtt 1902 659
Essen vo, Odert G fd godsägare porträtt 1903 775
Essen von Carl J godsägare riksdagsman Ånge porträtt 1917 264
Essen von, A M fd sjökapten Malmö porträtt 1901 768
Essen von, A M fd sjökapten Malmö porträtt 1911 815
Essen von, A N godsägare Helliden porträtt 1918 669
Essen von, Anna C H K (f. Malling) Sthlm porträtt 1904 501
Essen von, C D överstelöjtn Lund 60 år porträtt 1901 576
Essen von, C M överste Livgardet porträtt 1921 460
Essen von, C Reinhold C C fd trafikchef Lärje porträtt 1914 189
Essen von, Carl D överste Malmö porträtt 1906 591
Essen von, Carl D överste Malmö porträtt 1911 574
Essen von, Carl D överste Malmö porträtt 1913 544
Essen von, Carl M kab.kammarherre Sthlm porträtt 1928 45
Essen von, Carl M överste Sthlm porträtt 1923 30
Essen von, CRCC trafikchef SJ Malmö porträtt 1903 79
Essen von, E Aurore friherrinna Salsta porträtt 1923 258
Essen von, F fd riksdagsman 1:a Kammaren porträtt 1913 36
Essen von, F J kammarherre Strömsberg porträtt 1927 636
Essen von, F riksmarskalk porträtt 1920 692
Essen von, Fredrik fd riksmarskalk porträtt 1921 35
Essen von, Fredrik fd riksmarskalk Sthlm porträtt 1915 701
Essen von, Fredrik J kammarherre Jönköping porträtt 1931 94
Essen von, Fredrik riksmarskalk porträtt 1905 841
Essen von, Fredrik riksmarskalk * porträtt 1911 209
Essen von, Fredrik riksmarskalk Kaflås,V-götl porträtt 1905 721
Essen von, Fredrik riksmarskalk Sthlm porträtt 1910 719
Essen von, frih., riksmarskalk porträtt 1900 740
Essen von, Fritz H ryttmästare Skövde porträtt 1903 294
Essen von, G D överste ÖB finska skyddskåren porträtt 1920 672
Essen von, G Fredrik kammarherre Salsta porträtt 1920 573
Essen von, G Fredrik kammarherre Vattholma porträtt 1931 350
Essen von, Gustaf löjtn Skånska Husarreg. porträtt 1912 788
Essen von, Gustaf P godsägare Strömsnäs Malmö porträtt 1905 62
Essen von, Göran D H fd ryttmäst Skånska Drag porträtt 1904 421
Essen von, H H A svensk minister i Berlin porträtt 1916 355
Essen von, Hans H A legationssekr i Oslo porträtt 1905 168
Essen von, Hans-H A envoyé Berlin porträtt 1922 269
Essen von, Hans-H A envoyé Berlin * porträtt 1922 305
Essen von, Otto W bat.läkare Helsingborg porträtt 1906 639
Essen von, Otto W reg.läkare Helsingborg porträtt 1915 397
Essen von, R löjtn i tyska armén (Jönköping) porträtt 1914 143
Essen von, Reinhold G öv.löjtn Norrbottens Re porträtt 1903 391
Essen von, Reinhold J bruksägare Skövde porträtt 1905 454
Essen von, Reinhold J godsägare Skövde porträtt 1909 479
Essen von, Reinhold trafikchef Malmö porträtt 1908 62
Essen von, W H:son major Sthlm porträtt 1909 94
Essen von, Wilh. H:son överste Sthlm porträtt 1919 29
Essen-Möller G Elis prof Lund porträtt 1924 317
Essen-Möller G Elis prof Lund porträtt 1930 109
Essen-Möller G Elis prof Lund * porträtt 1919 305
Essen-Möller Gustaf E, prof Lunds lasarett porträtt 1900 656
Estberg A E Hjalmar bankdir Göteborg porträtt 1925 781
Estberg A E Hjalmar bankdir Göteborg porträtt 1931 574
Estberg Fredr. fd kamrer Göteborgs Sparbank porträtt 1903 775
Estelle J F V Amadée apotekare Mellerud porträtt 1906 255
Estlander Gustaf A arkitekt Sthlm porträtt 1930 792
Eugen målarprinsen * porträtt 1922 673
Eugen målarprinsen vid utst på Valand porträtt 1916 313
Eugen prins porträtt 1903 489
Eugen prins (gästar Göteborg) porträtt 1910 502
Eugen prins (målar i parken i Dala) porträtt 1909 697
Eugen prins (ordf Sthlms-utställningen) porträtt 1908 585
Eugen prins * porträtt 1919 705
Eugen prins av Sverige porträtt 1925 452
Eugen prins konstnär porträtt 1924 308
Eugen prins, hertig av Närke porträtt 1924 680
Eugen, prins (1877 och 1913) porträtt 1914 675
Eugen, prins målarprinsen porträtt 1902 273
Eugen, prins ställer ut i Paris porträtt 1929 279
Eugen, prins, hertigen av Närke porträtt 1913 1
Euler-Chelpin von, Hans K A S prof Sthlm porträtt 1927 332
Euler-Chelpin von, Hans K A S prof Sthlm * porträtt 1927 417
Euler-Chelpin von, Hans prof med assistenter porträtt 1929 746
Euler-Chelpin von, HKAS fil.dr Sthlm Högskola porträtt 1905 509
Eurén Axel H las.läkare Jönköping * porträtt 1927 753
Eurén Axel H läkare Jönköping porträtt 1911 638
Eurén Erik hemmansägare riksdagsman Norrtälje porträtt 1914 92
Eurenius Axel G J fd lektor Norrköping porträtt 1911 718
Eurenius Axel G J fd rektor Råsunda porträtt 1916 717
Eurenius Axel G J fd rektor Råsunda porträtt 1921 687
Eurenius Axel G J fd rektor Råsunda porträtt 1926 719
Eurenius Axel G J fd rektor Råsunda porträtt 1927 110
Eurenius Carl A D övering Lessebo porträtt 1926 159
Eurenius J H B landssekr Östersund porträtt 1912 671
Eurenius P L vice häradshövding Sthlm porträtt 1908 754
Eurenius, Carl J fil.dr Malmö porträtt 1900 400
Euström Ossian J F apotekare Vadstena porträtt 1917 189
Euström Ossian J F apotekare Vadstena porträtt 1923 402
Ewald N Alfred fd överinspektor Malmö porträtt 1919 397
Ewald N Alfred fd överinspektor Malmö porträtt 1920 814
Ewald N Alfred överinspektor Malmö porträtt 1914 397
Ewald Sigfrid B stadsing Helsingborg porträtt 1926 799
Ewald Victor kyrkoh Östra Karup porträtt 1930 654
Ewe E Wilhelm byråchef Sthlm porträtt 1916 428
Ewe E Wilhelm fd byråchef Sthlm porträtt 1923 802
Ewe Edvard W lantbruksing Kristianstads län porträtt 1906 463
Evelius H P:son Sv:s yngste läkare porträtt 1921 571
Ewerlöf  J F fil.dr Sthlm porträtt 1908 767
Ewerlöf August H bokhandlare Gävle porträtt 1908 30
Ewerlöf C Gotthard auditör Karlskrona porträtt 1910 14
Ewerlöf C Gotthard auditör Karlskrona porträtt 1914 813
Ewerlöf C Gotthard rådman Karlskrona porträtt 1924 797
Ewerlöf C Gotthard vice häradshövding Uppsala porträtt 1930 589
Ewerlöf Carl G rådman Karlskrona porträtt 1904 837
Ewerlöf F fd överlärare Sthlm porträtt 1913 813
Ewerlöf Frans O sjökapten Göteborg porträtt 1901 144
Ewerlöf Frithiof överlärare Sthlm porträtt 1903 839
Ewerlöf Fritz O T fd överste Köpenhamn porträtt 1908 479
Ewerlöf H William handlare Landskrona porträtt 1925 141
Ewerlöf J G byråchef Djursholm porträtt 1912 366
Everlöf John A T grosshandlare Sthlm porträtt 1904 289
Ewerlöf John G byråchef Sthlm porträtt 1922 348
Ewerlöf John G byråchef Sthlm porträtt 1927 349
Ewerlöf Knut finansminister * porträtt 1931 97
Everlöf O A H envoyé porträtt 1926 56
Ewerlöf O A H envoyé i Peking & Tokyo porträtt 1928 68
Ewerlöf O A H envoyé i Österrike porträtt 1917 596
Ewerlöf O A H svensk envoyé i Tokyo porträtt 1922 212
Ewerlöf Oskar A H envoyé i Tokyo porträtt 1925 460
Ewerlöf Oskar A H sekr i UD porträtt 1913 159
Ewerlöf V B apotekare Djursholm porträtt 1919 589
Ewerlöf V B apotekare Djursholms-Ösby porträtt 1930 381
Ewerlöf William handlare Landskrona porträtt 1915 141
Evers Albert E disponent Borås porträtt 1911 783
Evers Allan Göteborg scout porträtt 1914 222
Evers Edavard kyrkoh Norrköping porträtt 1912 558
Evers Edvard kyrkoh Norrköping porträtt 1902 502
Evers Edvard kyrkoh Norrköping porträtt 1917 509
Evers Edvard kyrkoh Norrköping porträtt 1919 77
Evers Harald dir Malmö porträtt 1930 429
Evers Iwar ing Borås porträtt 1930 430
Evers Oscar H fd generaldir Domänstyr. Sthlm porträtt 1907 478
Evers Oscar H fd generaldir Sthlm porträtt 1912 478
Evers Oscar H fd generaldir Sthlm porträtt 1917 493
Evers Oscar H fd generaldir Sthlm porträtt 1917 461
Evers Oskar H gen.dir Domänstyr. Stockholm porträtt 1902 498
Evers Ralph O dir Göteborg porträtt 1923 530
Evers T R överste Västernorrlands regemente porträtt 1930 579
Ewert Reinhold grosshandlare Göteborg porträtt 1929 381
Ewert W T grosshandlare frimurare Göteborg porträtt 1918 99
Ewert W Th grosshandl Göteborg porträtt 1902 158
Ewert Wilhelm T fd grosshandlare Sthlm porträtt 1922 141
Ewert Wilhelm T fd grosshandlare Sthlm porträtt 1923 307
Ewert Wilhelm T grosshandlare Göteborg porträtt 1907 126
Ewert Wilhelm T grosshandlare Göteborg porträtt 1912 111
Ewert Wilhelm T grosshandlare Göteborg porträtt 1917 140
Ewerth K fd läroverksadjunkt Vänersborg porträtt 1931 815
Ewetz John W postkontrollör Sthlm porträtt 1931 575