Hvar 8 dag – F

Bild Beskrivning År Sida
INFORMATION OM KÄLLAN HVAR 8 DAG
Faber H A H dir för Meeths, Sthlm porträtt 1925 286
Faegersten Emil A C byrådir Sthlm porträtt 1920 637
Faegersten Emil A C fd byrådir Sthlm porträtt 1931 414
Faeltenborg L B skolförest. dövstummas porträtt 1902 578
Faeltenborg Lars B dir Älmhult porträtt 1912 511
Fager Charly A riksdagsman Onsala porträtt 1927 367
Fagerberg Anders H häradshövding Eksjö porträtt 1905 439
Fagerberg C W skulptör Sthlm porträtt 1928 125
Fagerberg Gustaf A, fartygsmaskinist porträtt 1900 736
Fagerberg H R dir Sthlm porträtt 1922 318
Fagergren Carl A fd godsägare Örebro porträtt 1908 254
Fagergren Ernst L läkare Sthlm (:s Hospital) porträtt 1904 273
Fagerholm C R kronofogde, v. häradshövd porträtt 1902 223
Fagerholm C Rudolf kronofogde Ljungby porträtt 1912 238
Fagerholm J Alfred fd lektor Västervik porträtt 1926 224
Fagerholm J Alfred lektor Visby porträtt 1912 415
Fagerholm P Erik prof Tekn Högskolan Sthlm porträtt 1919 765
Fagerholm S  Axel godsägare Vallnäs porträtt 1930 269
Fagerholm S Axel godsägare Vallnäs porträtt 1923 785
Fagerlin  A E borgmästare Luleå porträtt 1908 574
Fagerlin A borgmästare Luleå porträtt 1920 628
Fagerlin Axel E borgmästare Luleå porträtt 1903 631
Fagerlin Axel E borgmästare Luleå porträtt 1913 207
Fagerlin Axel E borgmästare Luleå porträtt 1918 557
Fagerlin Axel E borgmästare Luleå porträtt 1929 349
Fagerlin Ferdinand genremålare porträtt 1906 408
Fagerlin K J L häradshövding Sölvesborg porträtt 1931 671
Fagerlund C H grosshandlare Sthlm porträtt 1911 511
Fagerlund Carl A J landshövding Kalmar län porträtt 1902 451
Fagerlund J E adjunkt, läroboksförförf. Sthlm porträtt 1911 367
Fagerlund J Petter ombudsman Limhamn porträtt 1918 126
Fagerström A Viktor arkitekt Sthlm porträtt 1918 253
Fagerström Axel G stadsfogde Sölvesborg porträtt 1930 94
Fagerström Carl J e.rådman Linköping porträtt 1903 615
Fagerström E H glasfabriksdir Sthlm porträtt 1913 735
Fagerström J Hilmer R köpman Strängnäs porträtt 1927 31
Fagerström Jacob rådman Ängelholm porträtt 1902 403
Fagerström Knut hotellägare Sthlm (Pallas) porträtt 1903 407
Fagerström Maja fru Göteborg porträtt 1930 811
Fagerström Per M fd stadsfogde Linköping porträtt 1901 335
Fagerström Svante G A postmästare Åstorp porträtt 1924 143
Fagertröm Anders rådman Mariefred porträtt 1907 670
Fagraeus G M I estländsk generalkonsul porträtt 1927 787
Fagraeus G M Isidor generalkonsul Sthlm porträtt 1927 829
Fagrell A dir Göteborg porträtt 1931 158
Fagrell Folke kassör Sthlm porträtt 1918 510
Fagrell K Viktor postmästare Nässjö porträtt 1909 255
Fagrell P A:son fd lärare Göteborg porträtt 1912 319
Fahlander A H dir f skyddshem Mäshult porträtt 1920 285
Fahlander A Hilmer dir Skällinge porträtt 1925 270
Fahlander Fredrik F bankdir Örnsköldsvik porträtt 1906 126
Fahlander Fredrik F bankdir Örnsköldsvik porträtt 1910 559
Fahlbeck Alice professorska Djursholm porträtt 1929 125
Fahlbeck E:son A fd possessionat Munkedal porträtt 1901 720
Fahlbeck Karl N:son bruksägare Kopparberg porträtt 1909 702
Fahlbeck P prof riksdagsman porträtt 1906 527
Fahlbeck Pontus E fd prof Djursholm porträtt 1922 718
Fahlbeck Pontus E prof Lund porträtt 1910 62
Fahlbeck Pontus E prof Lund porträtt 1915 44
Fahlbeck Pontus E prof Lunds Univ porträtt 1905 62
Fahlbeck Pontus prof riksdagsman porträtt 1902 8
Fahlbeck, Pontus, professor porträtt 1900 49
Fahlberg J A brukspatron Sthlm porträtt 1915 621
Fahlberg J A bruksägare Sthlm porträtt 1920 637
Fahlborg A L kyrkoh Strängnäs stift porträtt 1910 350
Fahlcrantz A Wilhelmina biskopinna Sthlm porträtt 1915 414
Fahlcrantz Axel konstnär porträtt 1906 230
Fahlcrantz C A läroverksadjunkt Sthlm porträtt 1912 703
Fahlcrantz C Alfred fd lektor Uppsala porträtt 1910 190
Fahlcrantz Carl J bokförläggare porträtt 1907 15
Fahlcrantz E dir Sthlm porträtt 1923 676
Fahlcrantz Gustaf E v.häradshövding Sthlm porträtt 1909 478
Fahlcrantz Gustaf E vice häradshövding Sthlm porträtt 1924 637
Fahlcrantz Gustaf E vice häradshövding Sthlm porträtt 1924 429
Fahlcrantz Gustaf Ev.häradshövding Sthlm porträtt 1919 445
Fahlcrantz K A fd lektor Uppsala porträtt 1905 192
Fahlcrantz M W landssekr Nyköping porträtt 1914 76
Fahlcrantz M Wilhelm fd landssekr Nyköping porträtt 1929 701
Fahlcrantz M Wilhelm landssekr Nyköping porträtt 1919 109
Fahlcrantz-Lindberg Greta konstnärinna porträtt 1930 134
Fahlén A H fd auditör Sollefteå porträtt 1918 317
Fahlén A Hugo fd auditör Sollefteå porträtt 1909 751
Fahlén A Hugo fd auditör Sollefteå porträtt 1914 685
Fahlén H disponent riksdagsm. Västernorrl län porträtt 1905 52
Fahlén Johan (i Tjäll) fd riksdagsman porträtt 1902 422
Fahlén Johan löjtn Västernorrlands Reg porträtt 1902 483
Fahlgren C A fd handlare Sthlm porträtt 1903 422
Fahlgren Carl A landskapsmålare Sthlm porträtt 1904 533
Fahlin Axel E dir Kopparberg porträtt 1919 558
Fahlman Louise skådespelare Dramaten porträtt 1905 673
Fahlman Louise skådespelerska porträtt 1918 75
Fahlman Louise, aktris porträtt 1901 41
Fahlroth John H S landssekr Falun porträtt 1930 477
Fahlroth Siggardy F disp Uppsala porträtt 1906 63
Fahlstedt Bengt dir Sthlm porträtt 1923 466
Fahlstedt Carl A L fd prof Sthlm porträtt 1918 125
Fahlstedt Carl A L fd prof Sthlm porträtt 1923 110
Fahlstedt Carl A L fd prof Sthlm porträtt 1931 463
Fahlstedt Carl A L lärare Sthlm porträtt 1913 127
Fahlstedt F E skriftställare Sthlm porträtt 1910 815
Fahlstedt Gustaf W dir Eskilstuna porträtt 1908 495′
Fahlström C Emil underlöjtn Stillingsön porträtt 1930 605
Fahlström Carl E underlöjtn Stillingsön porträtt 1924 781
Fahlström Carl G stadsarkitekt Gävle porträtt 1914 44
Fahlström Carl G stadsarkitekt Göteborg porträtt 1919 61
Fahlström T E läroverksadjunkt Norrköping porträtt 1931 686
Fahnehjelm Hugo W fd telegrafkomm. Gränna porträtt 1910 591
Fahnehjelm Otto B civ.ing Sthlm porträtt 1910 399
Falck Albert E redaktör Nyköping porträtt 1916 733
Falck Albert E redaktör Nyköping porträtt 1926 735
Falck August teaterkamrer Dramaten Sthlm porträtt 1902 311
Falck Edvin B prov.läkare Uppsala porträtt 1928 61
Falck Gustaf E fd handlare Halmstad porträtt 1904 389
Falck Gustaf E konsul Göteborg porträtt 1907 350
Falck J Magnus landskamrer Härnösand porträtt 1928 205
Falck J Torsten L reg.läkare Lund porträtt 1914 524
Falck Johan A H, fördelningsläkare porträtt 1900 848
Falck M E fattigvårdsordf Göteborg porträtt 1903 214
Falck Magnus E fd grosshandlare Göteborg porträtt 1916 429
Falck Magnus E fd grosshandlare Göteborg porträtt 1921 462
Falck Magnus E grosshandlare Göteborg porträtt 1911 414
Falck Nils C G A rådman Göteborg porträtt 1929 301
Falck P J August kamrer Sthlm porträtt 1908 30
Falck Wilhelm T överkommissarie Karlskrona porträtt 1904 677
Faleij Thure apotekare Norrköping porträtt 1925 798
Falk A K T rektor Södertälje porträtt 1918 254
Falk A tullförvaltare Göteborg porträtt 1908 558
Falk A V rektor Göteborg porträtt 1909 14
Falk A W överdir Skolöverstyrelsen porträtt 1919 124
Falk Albert rektor Strängnäs porträtt 1923 625
Falk Albert rektor Strängnäs porträtt 1929 429
Falk August teaterdir Intiman Sthlm porträtt 1907 117
Falk August W fd överdir Sthlm porträtt 1931 830
Falk August V läroverksråd Sthlm porträtt 1911 255
Falk August W rektor Göteborg porträtt 1903 550
Falk August V överdir Sthlm porträtt 1913 130
Falk August W överdir Sthlm porträtt 1921 205
Falk August W överdir Sthlm porträtt 1926 207
Falk Axel K T rektor Södertälje porträtt 1913 639
Falk Axel kyrkoh Säfsnäs porträtt 1905 390
Falk Axel Per fd kyrkoh Kumla porträtt 1903 567
Falk C Helmer fd överste Huskvarna porträtt 1917 78
Falk C T adjunkt Sthlm porträtt 1910 78
Falk Carl B N apotekare Jönköping porträtt 1906 143
Falk Carl F fd kronolänsman Mora porträtt 1901 769
Falk Carl H överste Krigsakademien porträtt 1903 838
Falk Constans T fd läroverksadjunkt Sthlm porträtt 1918 94
Falk Edvard E registrator Stockholm porträtt 1900 448
Falk Erik dir Svenska Metallverken * porträtt 1924 785
Falk Erik dir Västerås porträtt 1924 781
Falk Erik dir Västerås porträtt 1930 573
Falk G A fabrikör Karlstad porträtt 1922 302
Falk Gustaf A arkitekt Tullinge porträtt 1924 574
Falk Gustaf A fabrikör Karlstad porträtt 1909 126
Falk Gustaf E skeppsredare Göteborg porträtt 1910 655
Falk Gustaf läkare Sthlm porträtt 1919 381
Falk Gustaf läkare Sthlm porträtt 1925 670
Falk Gustaf O dir Sthlm porträtt 1919 446
Falk Gösta O dir Sthlm porträtt 1929 765
Falk H hovjägmästare porträtt 1912 804
Falk H O konsultativt statsråd porträtt 1916 435
Falk Helmer E ing Billingsfors porträtt 1927 302
Falk Herman grosshandlare Sthlm porträtt 1922 45
Falk Herman O fd regeringsråd Sthlm porträtt 1919 237
Falk Herman O regeringsråd porträtt 1918 625
Falk Herman O vikarierande justitieombudsman porträtt 1914 240
Falk Hugo författare  * porträtt 1911 387
Falk Hugo författare Karlstad porträtt 1925 118
Falk J P fabrikör Karlstad porträtt 1903 614
Falk J P fabrikör Karlstad porträtt 1904 257
Falk John L landshövding Kalmar porträtt 1916 664
Falk John L landshövding Kalmar porträtt 1923 14
Falk John L landshövding Kalmar porträtt 1927 845
Falk John L landshövding riksdagsman Kalmar porträtt 1917 236
Falk Josef F rektor Gävle porträtt 1913 334
Falk Josef F rektor Gävle porträtt 1918 301
Falk Josef F rektor Gävle porträtt 1923 289
Falk Knut H bruksägare Gravendal porträtt 1910 510
Falk Knut H bruksägare Gravendal porträtt 1915 477
Falk Knut H bruksägare Gravendal porträtt 1917 286
Falk Matths A fd landssekr Sthlm porträtt 1913 223
Falk Matths A fd landssekr Sthlm porträtt 1917 605
Falk Matths A landssekr Sthlms län porträtt 1904 190
Falk Matths fd prof Uppsala porträtt 1911 15
Falk Matths fd prof Uppsala porträtt 1915 823
Falk Matths fd prof Uppsala porträtt 1925 397
Falk Matths prof Uppsala porträtt 1905 854
Falk Matths, matematikprof Uppsala Univ porträtt 1901 32
Falk N O överbanmästare SJ Sthlm porträtt 1915 212
Falk O Th fd kapten Stockholm porträtt 1902 175
Falk S överstelöjtn chef Göta Trängkår porträtt 1904 346
Falk Svante fd överste Sthlm porträtt 1927 382
Falk Svante överste Sthlm porträtt 1910 222
Falk W O fd major Sthlm porträtt 1902 802
Falk Wenzel H gymnastikdir Lund porträtt 1924 397
Falk Venzel O major Karlstad porträtt 1908 191
Falk Wilhelm bruksägare Falun porträtt 1905 226
Falkenberg A C M kanslisekr Sthlm porträtt 1915 540
Falkenberg A Conrad M kanslisekr Sthlm porträtt 1920 525
Falkenberg A Conrad M kanslisekr Sthlm porträtt 1925 526
Falkenberg A Conrad M kanslisekr Sthlm porträtt 1931 318
Falkenberg Axel H A u-löjtn Sjöatorp,Småland porträtt 1901 385
Falkenberg C August fd överste Sthlm porträtt 1925 686
Falkenberg C August fd överste Sthlm porträtt 1931 478
Falkenberg C August överste Boden porträtt 1910 574
Falkenberg C August överste Boden porträtt 1915 701
Falkenberg C August överste Sthlm porträtt 1920 701
Falkenberg C G frih, kammarherre Sthlm porträtt 1902 690
Falkenberg C Henrik E brandchef Vadstena porträtt 1914 477
Falkenberg C W H G godsägare Lagmansö porträtt 1912 671
Falkenberg Conrad W H G godsägare Lagmansö porträtt 1929 61
Falkenberg Fredrik C C arkitekt Sthlm porträtt 1924 174
Falkenberg Fredrik H M major Sthlm porträtt 1923 401
Falkenberg Fredrik M H major Sthlm porträtt 1918 429
Falkenberg G M M svensk minister i Madrid porträtt 1916 798
Falkenberg Gustaf M M envoyé Oslo porträtt 1910 30
Falkenberg Gustaf M M minister i Oslo porträtt 1907 627
Falkenberg Henrik C godsägare Värml:s Säby porträtt 1910 126
Falkenberg Henrik C godsägare Värmlands Säby porträtt 1915 93
Falkenberg Henrik C godsägare Värmlands Säby porträtt 1925 93
Falkenberg Henrik O M:son fd major Linköping porträtt 1926 192
Falkenberg Henrik W, frih. kapten Stockholm porträtt 1900 608
Falkenberg Louise donator Göteborg porträtt 1918 412
Falkenberg Louise friherrinna porträtt 1923 398
Falkenberg Melcher F frih ryttmäst. Marielund porträtt 1901 481
Falkenberg Melker kammarherre Norrköping porträtt 1905 855
Falkenberg S Louise A friherrinna Skedevi porträtt 1913 415
Falkenberg S Louise A Skedevi gods, Sörmland* porträtt 1929 177
Falkenberg svenskt sändebud i Bryssel porträtt 1904 619
Falkenberg, H friherre, riksdagsm porträtt 1900 36
Falkengren Gustaf H fd överstelöjtn Sthlm porträtt 1923 676
Falkengren Gustaf H frih järnvägs-dir porträtt 1905 355
Falkenskold C V arrendator Spannarp porträtt 1901 128
Falker Oscar B konsul Nyköping porträtt 1925 781
Falker Oscar B vicekonsul Nyköping porträtt 1926 495
Falkland Karl H hamnkapten Luleå porträtt 1924 477
Falkman Carl F grosshandl Sthlm porträtt 1906 367
Falkman Henrik P A grosshandlare Djursholm porträtt 1904 724
Falkman I J marindir Sthlm porträtt 1926 527
Falkman Ivar J marindir Sthlm porträtt 1926 720
Falkman J L A, överste Göta Livgarde porträtt 1900 515
Falkman Jakob godsägare Axeltorp porträtt 1924 542
Falkman Johan L A överste Sthlm porträtt 1908 95
Falkman O Waldemar fd överste Sthlm porträtt 1917 285
Falkman O Waldemar fd överste Sthlm porträtt 1922 317
Falkman O Waldemar överste Sthlm porträtt 1912 270
Falkman Oscar C A ing, dir Sthlm porträtt 1927 205
Falkman Oscar W överste Norrbottens Reg porträtt 1903 507
Falkman Oskar W överste Örebro porträtt 1907 302
Falkman P Ludvig T överste Livgren.regementet porträtt 1922 365
Fallenius A kommendörkapten Karlskrona porträtt 1908 211
Fallenius C C Albert komm.kapten Karlskrona porträtt 1912 366
Fallenius C C Albert kommendör Karlskrona porträtt 1922 333
Fallenius C C Albert kommendörkapten Sthlm porträtt 1917 173
Fallenius C C Albert konteramiral porträtt 1922 348
Fallenius C C Albert konteramiral Sthlm porträtt 1927 332
Fallenius C Constantin, med.dr Stockholm porträtt 1901 208
Fallenius C M H öv.löjtn Boden porträtt 1906 216
Fallenius C M H överste Göta Livgrade porträtt 1908 126
Fallenius C M H överste.löjtn Norrbottens Reg porträtt 1905 515
Fallenius C W godsägare Hellinge porträtt 1918 654
Fallenius Carl C H fd överstelöjtn Sthlm porträtt 1931 670
Fallenius Carl C H överstelöjtn Sthlm porträtt 1911 111
Fallenius Constantin M H generallöjtn porträtt 1921 831
Fallenius Constantin M H generallöjtn * porträtt 1922 449
Fallenius Constantin M H generallöjtn Sthlm porträtt 1926 623
Fallenius Constantin M H generalmajor Sthlm porträtt 1921 623
Fallenius Constantin M H öv.löjtn Krigshögsk. porträtt 1904 580
Fallenius Constantin överste Sthlm porträtt 1911 638
Fallenius Constatin M H generallöjtn porträtt 1922 348
Fallenius I C E vicekonsul Göteborg porträtt 1925 494
Fallenius Ivar C E vicekonsul Göteborg porträtt 1915 509
Fallenius Sten A C byråchef Sthlm porträtt 1927 221
Fallgren C Axel dir Sthlm porträtt 1931 574
Fallqvist A W artist Ljungsund porträtt 1910 135
Fallström C Daniel författare Sthlm porträtt 1923 61
Fallström C Daniel skald Sthlm porträtt 1913 80
Fallström C Daniel skald Sthlm porträtt 1918 77
Fallström Daniel författare Sthlm porträtt 1908 78
Fallström Daniel skald porträtt 1915 128
Fallström Daniel skald författare porträtt 1928 53
Fallström Daniel trubadur porträtt 1907 70
Fallström David , skald porträtt 1902 195
Fant C F M dir Hall, Södertälje porträtt 1906 398
Fant C F M, dir Hall, Södertälje porträtt 1901 384
Fant C Fredrik M dir Hall porträtt 1911 399
Fant C Fredrik M fd dir riksdagsman 1:a Kamm. porträtt 1916 252
Fant C Fredrik M fd dir Södertälje porträtt 1920 269
Fant Carl G rektor Mariestads läroverk porträtt 1903 438
Fant E Fridolf L fängelsedir Sthlm porträtt 1907 803
Fant G Wilhelm fd postmästare Örebro porträtt 1926 176
Fant Gunnar M F:son borgmästare Nyköping porträtt 1929 509
Fant Gunnar M Fr:son borgmästare i Sthlm * porträtt 1931 369
Fant Johan E sjökapten Sthlm porträtt 1904 353
Fant W postmästare Laxå porträtt 1915 445
Fast Erik snickare riksdagsman Nässjö porträtt 1917 188
Fastbom Ernst skådespelare porträtt 1907 5
Faugust Sven fd godsägare Stockholm porträtt 1902 320
Faxe C A M Gustaf rådman Ystad porträtt 1907 414
Faxe C A M Gustaf rådman Ystad porträtt 1912 398
Faxe C A M Gustaf rådman Ystad porträtt 1917 412
Faxe C A M Gustaf rådman Ystad porträtt 1921 302
Faxe Cornelius grosshandl Malmö porträtt 1906 574
Faxe Cornelius grosshandlare Malmö porträtt 1911 607
Faxe Cornelius grosshandlare Malmö porträtt 1916 573
Faxe Cornelius grosshandlare Malmö porträtt 1921 591
Faxe Cornelius grosshandlare Malmö porträtt 1923 498
Faxe Lorens grosshandlare Malmö porträtt 1909 334
Faxe Lorens grosshandlare Malmö porträtt 1914 300
Faxe Lorens grosshandlare Malmö porträtt 1919 301
Faxe Lorens grosshandlare Malmö porträtt 1922 590
Febvrel Edmond F T bankdir Sthlm porträtt 1920 813
Febvrel Edmond F T bankdir Sthlm porträtt 1931 590
Feght J P fd bruksägare Sthlm porträtt 1920 462
Fegler Sven köpman Tollarp porträtt 1923 434
Fegraeus Torbern J S geolog Visby porträtt 1922 718
Fegreus Ernst L ing Partille porträtt 1922 46
Fegth Johan P bruksägare Sthlm porträtt 1926 352
Fehn Louis grosshandlare Göteborg porträtt 1919 413
Fehn Louis handlare Göteborg porträtt 1904 740
Fehr Isak N fd lektor Strängnäs porträtt 1929 622
Fehr Isak N lektor Strängnäs porträtt 1905 242
Fehr Isak N lektor Strängnäs porträtt 1910 238
Fehr Isak N lektor Strängnäs porträtt 1915 237
Fehr Isak N lektor Strängnäs porträtt 1925 270
Fehr Martin N prof Sthlms Handelshögskola porträtt 1929 477
Fehr Martin N prof Sthlms Högskola porträtt 1919 13
Fehr N plutonchef Sv:a Brigaden i Finland porträtt 1917 456
Fehrlund A A hospitalsläkare Strängnäs porträtt 1925 621
Fehrnström M Hugo C fängelsedir Växjö porträtt 1924 653
Feilitzen von C A Hjalmar prof * porträtt 1920 81
Feilitzen von C A Hjalmar prof Jordbruksanst. porträtt 1919 781
Feilitzen von, C A Hjalmar prof Sthlm porträtt 1925 29
Feilitzen von, C A Hjalmar prof Sthlm porträtt 1927 398
Feilitzen von, C Gustaf kapten Linköping porträtt 1909 782
Feilitzen von, C Melcher fd överdir Sthlm porträtt 1914 300
Feilitzen von, C Melcher överdir Sthlm porträtt 1909 318
Feilitzen von, C Melker fd överdir Sthlm porträtt 1916 782
Feilitzen von, C O E kapten Stockholm porträtt 1902 31
Feilitzen von, C otto E överstelöjtn Sthlm porträtt 1910 271
Feilitzen von, O major förest Artillerimuseum porträtt 1906 438
Feilitzen von, O O Urban skriftställare Skeda porträtt 1913 15
Feilitzen von, Olof G R fd kommendör Sthlm porträtt 1925 317
Feilitzen von, Otto major Sthlm porträtt 1905 774
Feilitzen von, P K U fd överstelöjtn Arild porträtt 1930 348
Feilitzen von, Victor M R kapten Strängnäs porträtt 1930 781
Feilitzen von,Carl M överdir Lantbryksstyrel. porträtt 1904 323
Feinstein José telegrafkomm. Örnsköldsvik porträtt 1932 1-14
Feith J W dir Uppsala porträtt 1916 653
Feith J W rederiägare Sthlm porträtt 1911 719
Feith J Waldemar dir Sthlm porträtt 1917 302
Feldt August grosshandlare Katrineholm porträtt 1919 253
Fellenius A R W fd major Uppsala porträtt 1910 478
Fellenius Halvar G kyrkoh Grovsta porträtt 1909 719
Fellenius Halvar G kyrkoh Länna fs porträtt 1904 710
Fellenius Volmar K A prof Göteborg porträtt 1910 622
Fellenius Wolmar K A prof Sthlm porträtt 1915 807
Fellenius Wolmar K A prof Sthlm porträtt 1925 797
Felländer David grosshandl Göteborg porträtt 1902 191
Felländer N grosshandlare Karlstad porträtt 1914 541
Felländer Nils grosshandlare Karlstad porträtt 1919 381
Feltström Nils T kontr.prost Hammerdal porträtt 1903 391
Fem bröder Englund 300 år tillsammans porträtt 1900 ???
Fenger-Krog J C dir Åmål porträtt 1930 348
Fenger-Krog Johan dir Fengerfors porträtt 1924 572
Ferb Axel H bankdir Söderköping porträtt 1930 206
Ferlin R W fd bankokommissarie Sthlm porträtt 1922 717
Ferlin Roland W fd bankokommissarie Sthlm porträtt 1917 717
Fernling Gustaf O docent Uppsala Univ porträtt 1905 111
Fernlund H redaktör Luleå porträtt 1920 628
Fernlund K E Herman fd redaktör Luleå porträtt 1928 142
Fernquist E Bernhard fd rektor Örebro porträtt 1909 528
Fernquist Erik B fd rektor Örebro Tekn. skola porträtt 1904 500
Fernqvist Lars landskamrer Falun porträtt 1924 781
Fernstedt Axel E fabrikör Motala porträtt 1909 815
Fernström Alfred S J K ing Karlshamn porträtt 1911 831
Fernström C stationsinspektor Klippan porträtt 1901 334
Fernström Carl dir Göteborg porträtt 1916 398
Fernström Carl reg.intendent Örebro porträtt 1906 734
Fernström I apotekare Nora porträtt 1902 786
Fernström Per R fabrikör Sala porträtt 1906 751
Feron C T juvelerare Sthlm porträtt 1910 735
Ferré Oskar V telegrafkommissarie Karlskrona porträtt 1927 429
Fersen Gyldenstolpe A L sändebud i Petersburg porträtt 1904 135
Fersen-Gyldenstolpe A G överhovstallmästare porträtt 1907 248
Fersen-Gyldenstolpe A L utrikesminister porträtt 1904 217
Festin Berndt R M överste Örebro porträtt 1919 205
Festin Berndt R M överste Örebro porträtt 1924 205
Festin Berndt R M överste Örebro porträtt 1930 13
Festin Eric E länsantikvarie Östersund porträtt 1928 28
Feuk Frithiof färgerifabrikör Landskrona porträtt 1904 805
Feuk Gustaf A kyrkoh V Ingelstads fs porträtt 1904 580
Feuk Johan M kamrer Linköping porträtt 1910 111
Feuk Lars kyrkoh Gustafs fs Malmö porträtt 1902 515
Fevrell F T E svensk konsul i Batavia porträtt 1919 76
Fevrell F Theodor E generalkonsul Kapstaden porträtt 1931 654
Feychting A V fd byråchef Stockholm porträtt 1902 386
Feychting August W byråchef Sthlm porträtt 1906 95
Feychting E W grosshandlare Sthlm porträtt 1923 578
Feychting Herman, tecknare, målare Stockholm porträtt 1900 784
Feychting O Henry dir Sthlm porträtt 1926 368
Feychting R Henrik grosshandlare Sthlm porträtt 1922 238
Feychting R Henrik handlare Sthlm porträtt 1915 189
Feychting Sten E kommendörkapten Sthlm porträtt 1919 382
Feychting T V ammanuens Sthlm porträtt 1927 173
Fick A F fd grosshandlare Landskrona porträtt 1913 544
Fick Emil F kapten Sthlm porträtt 1912 687
Fick Emil F kapten Sthlm porträtt 1922 702
Fick J Magnus dir Gävle porträtt 1908 783
Fidler Matthews, grosshandl. Göteborg porträtt 1900 576
Fiedler, August F G, fanjunkare Karlskrona porträtt 1900 384
Fielding David disponent Forshaga porträtt 1916 301
Fielding David fd disponent Forshaga porträtt 1925 478
Filén Claës W bankdir Tranås/Jönköping porträtt 1903 422
Film Aug. sjökapten Gävle porträtt 1931 574
Finberg B köpman Röstånga porträtt 1923 45
Fine Licht de, E Philip dir Helsingborg porträtt 1929 286
Fineman C Gottfrid fil.dr Sthlm porträtt 1927 702
Fineman C Gottfrid metorologförestånd. Sthlm porträtt 1917 701
Fineman Ludvig W överste Sthlm porträtt 1919 285
Fineman Ludvig W överste Sthlm porträtt 1924 301
Fineman Ludvig W överste Visby porträtt 1914 285
Finn E fotograf. skulptör porträtt 1916 70
Finné J F fabrikör Lingbo porträtt 1908 766
Finnson K V löjtn Kustartilleriet porträtt 1925 762
Fischer A Teodor läkare Göteborg porträtt 1921 141
Fischer A Teodor läkare Göteborg porträtt 1931 750
Fischer Anders A kyrkoherde Hångsdala porträtt 1901 433
Fischer Anders grosshandlare Sthlm porträtt 1913 703
Fischer Anders grosshandlare Sthlm porträtt 1925 303
Fischer Arthur A A disponent Lomma porträtt 1924 318
Fischer August kamrer Skara porträtt 1912 15
Fischer C G dir Göteborg porträtt 1921 672
Fischer E V  fd kronolänsman Falköping porträtt 1904 353
Fischer Elis dir Sthlm porträtt 1917 253
Fischer Emil grosshandlare Göteborg porträtt 1904 94
Fischer Emil grosshandlare Göteborg porträtt 1909 94
Fischer Emil N grosshandlare Göteborg porträtt 1911 608
Fischer Josef skådespelare Göteborg porträtt 1922 421
Fischer Josef T landssekr Kristianstad porträtt 1922 797
Fischer K E Gunnar länsjägmästare Ronneby porträtt 1930 317
Fischer K Gunnar E länsjägmästare Ronneby porträtt 1931 447
Fischer P Axel M grosshandlare Sthlm porträtt 1907 95
Fischer Theodor konsul Manchester porträtt 1919 509
Fischer Walter F rektor Uddevalla porträtt 1921 509
Fischer Victor J H boktryckare Göteborg porträtt 1904 372
Fischer Victor J H fd boktryckare Göteborg porträtt 1914 365
Fischer Victor J H redaktör Göteborg porträtt 1914 477
Fischerström Nils överste Strömsholm porträtt 1925 93
Fischerström Nils överste Strömsholm porträtt 1926 62
Fischerström Nils överstelöjtn Strömsholm porträtt 1915 93
Fischerström Oscar bankdir Trollhättan porträtt 1905 774
Fischerström Oskar A bankdir Trollhättan porträtt 1906 639
Fitger Marianne deltagare i Skolungdomens porträtt 1931 602
Fitger N F Peter disponent Göteborg porträtt 1912 431
Fitger Peter fd disponent Partille porträtt 1927 62
Fitinghoff Laura författarinna porträtt 1907 764
Fjaestad Gustaf A konstnär Arvika porträtt 1908 206
Fjaestad Gustaf A konstnär Arvika porträtt 1913 207
Fjaestad Gustaf A konstnär Arvika porträtt 1923 193
Fjaestad Gustaf konstnär porträtt 1906 257
Fjaestad Gustav A Chr:sen konstnär Arvika porträtt 1928 189
Fjeldstad Richard J:son skriftställare Kiruna porträtt 1931 126
Fjelke C H:son fd rektor Lidingö porträtt 1929 221
Fjelke Gottfried H:son rektor Tierp porträtt 1923 417
Fjellander Gunnar H prov.läkare Västerås porträtt 1921 831
Fjellman Bengt W dir Göteborg porträtt 1922 158
Fjellman Ernst F fd lantmätare Örebro porträtt 1920 494
Fjellman Ernst lantmätare Örebro porträtt 1905 550
Fjellman Ernst W lantmätare Örebro porträtt 1910 510
Fjellman Johannes M ryttmästare Ystad porträtt 1926 302
Fjellman Mathias överste Ljungskile porträtt 1904 597
Fjelner Alfred redaktör Malmö porträtt 1926 239
Fjetterström Rudolf kyrkoh Vadstena porträtt 1908 191
Fjetterström Rudolf kyrkoh Vadstena porträtt 1918 205
Fjetterström Rudolf kyrkoh Vadstena porträtt 1919 397
Fjästad Johan fd dir Lidingö porträtt 1916 14
Flach A Wilhelm generaldir Sthlm porträtt 1919 622
Flach A Wilhelm överdir Lantbruksstyrelsen porträtt 1911 511
Flach A Wilhelm överdir Lantbruksstyrelsen * porträtt 1911 545
Flach A Wilhelm överdir Sthlm porträtt 1916 765
Flach Axel A F fd disponent Göteborg porträtt 1909 430
Flach Carl grosshandlare Göteborg porträtt 1926 78
Flach Carl S P fanjunkare 86 år porträtt 1903 759
Flach Erik S:son godsägare Braberg porträtt 1922 574
Flach Erik S:son godsägare Broberg porträtt 1918 701
Flach F C Sigge godsäg. Axvall, Västergötland porträtt 1921 60
Flach Fredrik  C S godsäg Axvall Skaraborg porträtt 1903 441
Flach Fredrik C S godsägare Prinshaga porträtt 1909 46
Flach S E O S kammarherre Norrköping porträtt 1908 302
Flach Sigge kapten Prinshaga porträtt 1919 3
Flach Sixten A fd kabinettskammarherre porträtt 1902 63
Flach Sixten E O S:son godsägare Svensksund porträtt 1911 128
Flammén O A kyrkoh Halmstad porträtt 1916 606
Fleetwood C Sixten fd hälsovårdsass. Sthlm porträtt 1818 126
Fleetwood Carl F M  häradshövding Sthlm porträtt 1916 797
Fleetwood Carl F M häradshövd Sthlm porträtt 1906 783
Fleetwood Carl F M häradshövding Sthlm porträtt 1921 29
Fleetwood Carl-Mårten porträtt 1917 60
Fleetwood E ryttmästare, riksdagsman porträtt 1907 834
Fleetwood Edvard godsägare Odensviholm porträtt 1921 557
Fleetwood Edvard godsägare Odensviholm porträtt 1923 562
Fleetwood Edvard ryttmästare Odensviholm porträtt 1911 544
Fleetwood Edvard ryttmästare Odensviholm porträtt 1916 509
Fleetwood G M Ch major Jämtlands fältjägare porträtt 1902 238
Fleetwood G M Christoffer öv.löjtn Östersund porträtt 1907 223
Fleetwood G M Christoffer överstelöjtn * porträtt 1917 188
Fleetwood G M W godsägare Gräntsö porträtt 1902 659
Fleetwood G V kab.kammarherre Stockholm porträtt 1902 239
Fleetwood Gustaf J S godsägare Nöbbeled porträtt 1902 467
Fleetwood H G riksheraldiker porträtt 1931 644
Fleetwood Lars H A friherre Göteborg porträtt 1904 548
Fleetwood R A S riddarhuskamrer Sthlm porträtt 1911 574
Fleetwood Richard A S riddarhuskamrer Sthlm porträtt 1916 541
Fleetwood von, Emil fd ryttmäst porträtt 1902 79
Fleisher Nicolai dir Sthlm porträtt 1917 605
Fleming H frih fd fälttygmästare porträtt 1901 758
Fleming Herman fd major 1:a K porträtt 1906 831
Fleming L frih fd major Västmanlands Reg porträtt 1902 482
Fleming L G Herman kammarherre Hovsta porträtt 1909 270
Fleming Lars G H godsägare Hovsta Sörmland porträtt 1904 272
Fleming O Herman A fd major Sthlm porträtt 1914 172
Fleming O Herman A fd major Sthlm porträtt 1929 797
Fleming O Herman A fd major vd i Finspång * porträtt 1919 241
Fleming O Herman A major Sthlm porträtt 1909 222
Fleming O Herman A major Sthlm porträtt 1924 173
Fleming Oskar H A major Finspång porträtt 1904 206
Flemming M J Fredrik kontr.prost Harg porträtt 1918 157
Flemming Matts J F kyrkoh Östhammar porträtt 1903 143
Flenburg Nils O M prof Lund porträtt 1919 509
Flensburg C Oscar T fil.dr Malmö porträtt 1918 157
Flensburg Carl  A V1:e livmedikus porträtt 1906 158
Flensburg Carl A V livmedikus Sthlm porträtt 1911 159
Flensburg Carl A V livmedikus Sthlm porträtt 1918 430
Flensburg Carl A W livmedikus Sthlm porträtt 1916 157
Flensburg E G rådman Stockholm porträtt 1902 418
Flensburg Ebbe G rådman Sthlm porträtt 1908 335
Flensburg Ebbe G rådman Sthlm porträtt 1918 270
Flensburg Emil konsul Malmö porträtt 1907 655
Flensburg Ernst M B borgmästare riksdagsman porträtt 1916 252
Flensburg Ernst M B borgmästare Ronneby porträtt 1905 807
Flensburg Ernst M B borgmästare Ronneby porträtt 1915 765
Flensburg Ernst M B borgmästare Ronneby porträtt 1917 78
Flensburg M P Emil fd konsul Malmö porträtt 1912 655
Flensburg M P Emil fd konsul Malmö porträtt 1917 685
Flensburg M P Emil fd konsul Malmö porträtt 1919 190
Flensburg Nils M grosshandlare Malmö porträtt 1929 141
Flensburg Nils O M prof emer. Lund porträtt 1924 461
Flensburg Nils O M prof emer. Lund porträtt 1925 462
Flensburg Nils O M prof Lund porträtt 1904 471
Flensburg Nils O M prof Lund porträtt 1914 477
Flensburg Nils O M prof Lund * porträtt 1914 305
Flensburg O ordf Gävle Sparbank porträtt 1923 602
Flensburg Oscar F fd konsul Gävle porträtt 1924 301
Flensburg Oscar F fd konsul, dir Gävle porträtt 1930 125
Flensburg Oscar F grosshandlare Gävle porträtt 1909 350
Flensburg Oscar F konsul Gävle porträtt 1914 300
Flensburg Oscar F köpman, fd konsul Gävle * porträtt 1924 337
Flensburg P M grosshandlare Malmö porträtt 1908 78
Flensburg Peter M fd vicekonsul Malmö porträtt 1925 734
Flensburg, C A W, livmedicus porträtt 1900 80
Flentzberg Anton K prost Mariefred porträtt 1924 125
Flentzburg Anton K kyrkoh Mariefred porträtt 1914 124
Fliesberg Carl F rektor Sundsvall porträtt 1905 583
Fliesberg Fredrik W, tullförvaltare Umeå porträtt 1900 640
Flink Gustaf fil.dr Sthlm porträtt 1923 289
Flink Gustaf fil.hedersdr Älvsjö porträtt 1931 62
Flobeck Daniel W disp Eriksbergs Mek porträtt 1901 238
Flobeck David W disp. Eriksbergs Verkst Gbg porträtt 1903 359
Flobeck Erik W dir Göteborg porträtt 1916 381
Flobeck, David W, riksdagsman, prost porträtt 1900 143
Floberg P G länsveterinär Göteborgs län porträtt 1902 595
Floberg Per G fd länsveterinär Göteborg porträtt 1912 607
Floborg Alfred dir Helsingborg porträtt 1909 334
Floborg Alfred dir Helsingborg porträtt 1919 348
Floborg Axel disp Sthlm (Sv:a Sodafabrikerna) porträtt 1905 488
Floborg G Alfred dir Helsingborg porträtt 1921 672
Flodén Alexis V V läroverksadjunkt Jönköping porträtt 1914 796
Flodén Arvid trafikinspektör Kristinehamn porträtt 1926 383
Flodén Gustaf kyrkoh Lindberg porträtt 1915 14
Flodén Gustaf kyrkoh Lindberg fs m.fl porträtt 1906 750
Floderus Björn G O överläkare Sthlm porträtt 1916 733
Floderus Björn G O överläkare Sthlm porträtt 1926 735
Floderus M M fd rektor Flottsund Uppsala porträtt 1908 768
Floderus Manfred M fd rektor Uppsala porträtt 1901 350
Floderus Manfred M fd rektor Uppsala porträtt 1906 334
Floderus Thore fd stadsläkare Enköping porträtt 1922 557
Floderus Thore fd stadsläkare Enköping porträtt 1927 541
Floderus Thore stabsläkare Enköping porträtt 1902 578
Floderus Thore stadsläkare Enköping porträtt 1907 543
Floderus Thore stadsläkare Enköping porträtt 1912 558
Floderus Thore stadsläkare Enköping porträtt 1917 540
Flodin A A postmästare Flen porträtt 1931 478
Flodin C E byråing Järnvägsstyrelsen Sthlm porträtt 1922 301
Flodin Carl E byråing Sthlm porträtt 1927 301
Flodin Carl E disponent Västerås porträtt 1913 287
Flodin Carl E disponent Västerås porträtt 1916 93
Flodin Carl vd Västerås (Bryggeri) porträtt 1903 310
Flodin Claes grosshandlare Västerås porträtt 1907 190
Flodin Erik G rådman Västerås porträtt 1905 759
Flodin Ferd. fotograf Sthlm porträtt 1919 803
Flodin Gustaf O handlare Motala porträtt 1903 343
Flodin Henning ing, uppfinnare Uddeholm? porträtt 1924 112
Flodin John H byrådir SJ porträtt 1913 98
Flodin John H byrådir Sthlm porträtt 1914 252
Flodin John H fd överdir Sthlm porträtt 1930 46
Flodin John H överdir SJ porträtt 1914 93
Flodin John H överdir Sthlm porträtt 1919 252
Flodin John H överdir Sthlm porträtt 1924 253
Flodin K R Ferdinand hovfotograf Sthlm porträtt 1922 365
Flodin K R Ferdinand hovfotograf Sthlm porträtt 1927 318
Flodin Louise C C fru Sthlm porträtt 1917 829
Flodin Louise C C fru Sthlm porträtt 1922 430
Flodin S bokförläggare Sthlm porträtt 1909 127
Flodin Seth O fd kanslisekr Djursholm porträtt 1927 749
Flodin Sigfrid bokförläggare Sthlm porträtt 1906 222
Flodin Sigfrid, bokförläggare Stockholm porträtt 1901 254
Flodin, Karl, kompositör porträtt 1900 122
Flodman C F fd postmästare Uppsala porträtt 1916 382
Flodman Carl F fd postmästare Uppsala porträtt 1907 638
Flodman G Ferdinand ing Sthlm porträtt 1920 365
Flodman Gustaf F civ.ing Saltsjö-Järla porträtt 1910 318
Flodman Johan F H T, lärov.adj Kalmar porträtt 1901 112
Flodman K A rådman Mariefred porträtt 1926 319
Flodman K F postmäst Uppsala porträtt 1902 626
Flodman Martin N hamnkapten Göteborg porträtt 1930 29
Flodman O F kronolänsman Valsberga porträtt 1913 240
Flodman P F fd postmästare Uppsala porträtt 1912 591
Flodmark Ernst bankdir Östersund porträtt 1924 29
Flodmark Ernst bankdir Östersund porträtt 1929 621
Flodmark Johan först. Sthlm Stads Arkiv porträtt 1906 814
Flodmark Johan H A arkivarie Sthlm porträtt 1911 799
Flodmark Johan H A fd arkivarie Sthlm porträtt 1916 797
Flodmark Johan H A fd arkivarie Sthlm porträtt 1921 831
Flodmark Johan H A fd arkivarie Sthlm porträtt 1926 448
Flodquist L G marinläkare Sthlm porträtt 1927 636
Flodquist Ragnar dir Sthlm porträtt 1917 366
Flodström Arvid S häradshövding Falun porträtt 1923 786
Flodström Arvid S rådman Falun porträtt 1913 812
Flodström Arvid S rådman Falun porträtt 1925 670
Flodström Isidor byråchef Sthlm porträtt 1915 572
Flodström Isidor fd kommerseråd Sthlm porträtt 1931 334
Flodström Isidor kommerseråd Sthlm porträtt 1920 541
Flodström Isidor statistiker * porträtt 1912 321
Flodström Samuel fd bankkamrer Hedemora porträtt 1902 643
Flognfält Gustaf hemmansägare riksd.man Värml porträtt 1914 173
Floré Axel G reg.veterinär Uppsala porträtt 1917 701
Florell Adolf J fd skeppsmäklare Göteborg porträtt 1907 287
Florell C N apotekare Anundsjö porträtt 1902 562
Florell Nilla frk berättare på Skansen Sthlm porträtt 1912 784
Florén B grosshandlare Göteborg porträtt 1903 111
Florén Bernhard grosshandlare Göteborg porträtt 1913 95
Florén Bernhard grosshandlare Göteborg porträtt 1918 93
Florén Bernhard grosshandlare Göteborg porträtt 1922 158
Florén C August fd prov.läkare Kumla porträtt 1923 676
Florén Carl V veterinär Gränna porträtt 1904 501
Florén Gustaf handlare Göteborg porträtt 1919 142
Florén Gustaf handlare Göteborg porträtt 1929 30
Florén Johannes fd lektor Göteborg porträtt 1925 511
Florén Johannes lektor Göteborg porträtt 1907 334
Florén Nils L lantbruksing Kalmar porträtt 1905 504
Florman Adrian AB Aerotransport * porträtt 1925 321
Florman Adrian G E dir Sthlm porträtt 1929 173
Florman Arvid C F reg.veterinär Kronpr. Husar porträtt 1903 758
Florman C Ernest O hovfotograf Sthlm porträtt 1921 815
Florman C Ernest O hovfotograf Sthlm porträtt 1926 815
Florman C Ernst O hovfotograf Sthlm porträtt 1916 829
Florman Carl AB Aerotransport * porträtt 1925 321
Florman Carl löjtn 1:e flygattachén porträtt 1921 180
Florman Ernest hovfotograf Sthlm porträtt 1911 846
Florman Ernest hovfotograf Sthlm porträtt 1925 485
Florman Gösta hovfotograf, ordf i SFF * porträtt 1919 801
Florman Maggie 1:a kvinnliga flygcertifikatet porträtt 1927 422
Florman Mårten fd landssekr Gävle porträtt 1902 175
Flyborg Augusta E fru Södertälje porträtt 1924 366
Flyborg J G distr.veterinär Södertälje porträtt 1917 493
Flyborg J Sigurd E slakthusdir Eskilstuna porträtt 1931 750
Flyborg Sixten omkommen vid bilexplosion porträtt 1925 388
Flyckt A Hugo överinspektor Göteborg porträtt 1913 446
Flyckt A Hugo överinspektor Göteborg porträtt 1923 433
Flygare Carl major Sthlm porträtt 1909 558
Flygare Carl major Sthlm porträtt 1917 174
Flygare Emil kyrkoh Kristianstad porträtt 1902 704
Flygare G fd överstelöjtn Sthlm porträtt 1919 206
Flygare Gustaf överstelöjtn Sthlm porträtt 1909 558
Flygare J M G Emil kyrkoh Kristianstad porträtt 1906 479
Flygare-Carlén Emilie författarinna porträtt 1906 713
Flygt A S Helmer dir Sthlm porträtt 1926 257
Flygt Helmer disponent Sthlm porträtt 1917 45
Flygt Herman dir Bollsta bruk porträtt 1907 62
Foch Carl J F E överstelöjtn Jönköping porträtt 1904 406
Fock A F K frih chef f Krigshögskolan porträtt 1901 ’171
Fock A Ivar K civ.ing Karlshamn porträtt 1926 78
Fock Adolf F K öv.löjtn Sthlm porträtt 1906 351
Fock Adolf överstelöjtn Krigsskolan Sthlm porträtt 1905 790
Fock Axel W R fd major Sthlm porträtt 1904 142
Fock Axel, kapten Jönköping porträtt 1901 112
Fock C A bruksförvaltare Uppsala porträtt 1908 287
Fock C A Henrik kammarherre Höverö porträtt 1921 365
Fock C A överste Hälsinge Reg porträtt 1908 639
Fock C A överste Sthlm porträtt 1929 461
Fock C E fd överstelöjtn Jönköping porträtt 1902 270
Fock Carl A major Göta Livgarde porträtt 1903 679
Fock Carl A överste Gävle porträtt 1913 622
Fock Carl A överste Sthlm porträtt 1923 625
Fock Carl M A stationsinspektor Hässleholm porträtt 1904 756
Fock Carl M A, stationsinspektor porträtt 1900 608
Fock Carl överstelöjtn Helsingborg porträtt 1905 407
Fock Nils A G R civ.ing Sjötorp porträtt 1914 477
Fock Nils A G R civ.ing Skövde porträtt 1924 429
Fock Nils A G R civ.ing Skövde porträtt 1925 47
Fock Nils G ryttmästare Ruder, Västergötland porträtt 1904 533
Fock Victor godsägare Strömsfors porträtt 1908 174
Fock, A H E  fysokprof, riksdagsman porträtt 1900 368
Fogelberg Axel F H chefsintendent Sthlm porträtt 1921 237
Fogelberg Axel F H chefsintendent Sthlm porträtt 1926 207
Fogelberg Axel F H marinintendent Äppelviken porträtt 1931 830
Fogelberg B vd AB Flora i Gävle porträtt 1910 191
Fogelberg Carl G dir Kosta porträtt 1925 782
Fogelberg F E Birger dir Gävle porträtt 1925 157
Fogelberg F E Birger dir Gävle porträtt 1930 781
Fogelberg Georg H disp Korsnäs Såg porträtt 1901 641
Fogelberg Ivar M disponent Genevad porträtt 1911 351
Fogelberg J M fabrikör Kalmar porträtt 1913 639
Fogelberg Johan M fabrikör Kalmar porträtt 1930 94
Fogelberg K Helge stationsinspktor Kungsbacka porträtt 1923 498
Fogelberg Åke skollärare Sösdala porträtt 1902 786
Fogelin C P Johan borgmästare Trosa porträtt 1918 477
Fogelin Carl P J borgmästare Trosa porträtt 1908 478
Fogelin Carl P J borgmästare Trosa porträtt 1913 495
Fogelin Carl P J borgmästare Trosa porträtt 1921 398
Fogelklou Ernst W rådman Halmstad porträtt 1923 45
Fogelklou Ernst W rådman Halmstad porträtt 1928 45
Fogelklou Johan M bankdir Kristianstad porträtt 1927 398
Fogelmarck  H överste Sthlm porträtt 1931 814
Fogelmarck Fredrik E T prof Sthlm porträtt 1904 241
Fogelmarck G dir porträtt 1931 540
Fogelmarck Gunnar E dir Sthlm porträtt 1930 573
Fogelmarck Hjalmar övering SJ Sthlm porträtt 1908 94
Fogelmarck Hjalmar övering Sthlm porträtt 1926 191
Fogelmarck Hjalmar övering vid SJ * porträtt 1925 369
Fogelmarck Hjalmar överste V &V porträtt 1925 189
Fogelmarck P E M Robert konsul Västervik porträtt 1907 523
Fogelmarck Robert konsul Västervik porträtt 1902 642
Fogelmark F E fd prof KTH Stockholm porträtt 1902 254
Fogelqvist C J trafikchef SJ Sthlm porträtt 1905 243
Fogelqvist Carl J trafikchef Sthlm porträtt 1907 463
Fogelqvist J P kyrkoh Norrköping porträtt 1902 286
Fogelqvist Johan P fd kyrkoh Norrköping porträtt 1922 253
Fogelqvist Johan P fd kyrkoh Norrköping porträtt 1925 510
Fogelqvist Johan P kyrkoh Norrköping porträtt 1912 270
Fogelqvist Johan P kyrkoh Norrköping porträtt 1917 253
Fogelqvist Torsten fil.dr publicist porträtt 1930 51
Fogelqvist Torsten redaktör DN, Sthlm * porträtt 1930 161
Fogelström A F fd kapten Bohus Reg porträtt 1902 111
Fogelström Erik G snickarmästare Stockholm porträtt 1901 401
Fogman Ernst J kapten Arméns Flygkompani porträtt 1916 493
Fogman Ernst läkare Sthlm porträtt 1903 214
Fogman Ernst läkare Sthlm porträtt 1905 391
Fogman Ernst med doktor Stockholm porträtt 1902 223
Fokina Vera fr dansös Operan porträtt 1913 281
Folcke J Teodor arkitekt, ing Sthlm porträtt 1918 125
Folcke Johan T arkitekt Göteborg porträtt 1908 110
Folcker Carl borgmäst Strömstad porträtt 1902 754
Folcker Carl G borgmästare Strömstad porträtt 1904 175
Folcker E G amanuens Sthlm porträtt 1908 587
Folcker E G chef f Nationalmuseum porträtt 1918 396
Folcker E G fd överintendent Sthlm porträtt 1925 687
Folcker E G intendent Nationalmuseum Sthlm porträtt 1912 238
Folcker Erik G intendent Sthlm porträtt 1917 733
Folcker Erik G överintendent Sthlm porträtt 1922 765
Folcker I G fabrikör Sthlm porträtt 1917 365
Folin C Albert godsägare Sickelsjö porträtt 1924 269
Folin C E Victor fd disponent Sthlm porträtt 1914 622
Folin C E Victor fd disponent Sthlm * porträtt 1914 625
Folin G A grosshandlare, filatelist Göteborg porträtt 1919 189
Folin Gustaf A grosshandlare Göteborg porträtt 1929 814
Folin Th. övering Bergvik porträtt 1931 319
Folin V disponent riksdagsman  Gävleb. län porträtt 1905 40
Folkeson Frans G W roteman Sthlm porträtt 1903 143
Follin A Gustaf major Helsingborg porträtt 1914 622
Follin Anders G major Hälsingborg porträtt 1908 351
Follin Erik V gymnastikdir Skövde porträtt 1909 265
Follin Gustaf A major Helsingborg porträtt 1913 303
Follin Johan C överste Skövde porträtt 1905 678
Follin Johan C överste Skövde porträtt 1908 95
Fondelius Gustav frisörmästare Sthlm porträtt 1930 765
Fondelius U N A stadsfiskal Borås porträtt 1902 483
Fondelius Uno N A fd stadsfiskal Borås porträtt 1917 749
Fondelius Uno N A fd stadsfiskal Borås porträtt 1922 494
Fonteli N O postexpeditör Hässleholm porträtt 1902 691
Fornander A M E F bruksdisponent Forsbacka porträtt 1926 143
Fornander Axel M E F disponent Fagersta * porträtt 1930 177
Fornander Daniel O ing Kalmar porträtt 1909 623
Fornander F Växjö 2:a Kammaren porträtt 1906 133
Fornander J Alfred U bankdir Växjö porträtt 1919 365
Fornander prof skulptör Sthlm porträtt 1903 127
Fornmark Gustaf civ.ing, artilleriofficer porträtt 1902 626
Forsberg A red Småladnsposten Växjö porträtt 1902 834
Forsberg August C S, kammarråd Sthlm porträtt 1900 432
Forsberg Axel dir Sthlm porträtt 1915 572
Forsberg Axel F O fabrikör Göteborg porträtt 1930 189
Forsberg Axel V adjunkt Jönköping porträtt 1910 527
Forsberg C B postmästare Uddevalla porträtt 1922 366
Forsberg C Gustaf yrkesinspektör Göteborg porträtt 1922 493
Forsberg C Gustaf yrkesinspektör Göteborg porträtt 1927 493
Forsberg Carl A, lärare Uppsala porträtt 1900 688
Forsberg Carl L, krigsråd Stockholm porträtt 1900 848
Forsberg Carl löjtn Malmköping porträtt 1918 605
Forsberg Carl O disponent Dejefors porträtt 1914 796
Forsberg Carl O disponent Gyttorp porträtt 1924 781
Forsberg Carl O fd disponent Gyttorp porträtt 1930 158
Forsberg Daniel O F bankdir Haparanda porträtt 1906 751
Forsberg E A reg-läkare Stockholm porträtt 1901 369
Forsberg E A, bataljonsläkare porträtt 1900 62
Forsberg Erik A uppfinnare ledamot av IVA * porträtt 1924 689
Forsberg Erik A övering Sthlm porträtt 1930 653
Forsberg Erik övering Sthlm porträtt 1910 78
Forsberg Ernst O bruksförvaltare Hagfors porträtt 1908 142
Forsberg Ernst O förvaltare Uddeholm porträtt 1928 190
Forsberg Fredrik fd övering Munktorp porträtt 1931 430
Forsberg Fredrik ing Munktorp porträtt 1925 717
Forsberg Fredrik W grosshandlare Göteborg porträtt 1911 399
Forsberg Fredrik W grosshandlare Göteborg porträtt 1916 381
Forsberg Fredrik W grosshandlare Göteborg porträtt 1921 381
Forsberg Fredrik övering Sandviken porträtt 1915 652
Forsberg G A dir Göteborg porträtt 1927 814
Forsberg G Axel fd kamrer Gävle porträtt 1912 192
Forsberg Gustaf dir Göteborg porträtt 1917 748
Forsberg Gustaf sjökapten Sthlm porträtt 1915 398
Forsberg H G disponent Zenith Malmö porträtt 1923 641
Forsberg H J Uno bergsing Göteborg * porträtt 1929 657
Forsberg H J Uno dir Göteborg porträtt 1932 1-14
Forsberg Hans G justitieråd porträtt 1929 733
Forsberg Hans G justitieråd Sthlm porträtt 1931 734
Forsberg Hans J O:son kyrkoh Kågeröd porträtt 1931 606
Forsberg Herman stationsmäst Sösdala stn porträtt 1903 63
Forsberg Hjalmar rådman Lund porträtt 1925 829
Forsberg I G bergsman riksdagsman porträtt 1902 8
Forsberg J Gustaf bergsman Stolpetorp porträtt 1924 286
Forsberg Lars B kronolänsman Ousby porträtt 1915 365
Forsberg M J grosshandlare Klippan porträtt 1920 797
Forsberg Martin J köpman Klippan porträtt 1931 558
Forsberg N A fil.dr, lektor porträtt 1902 158
Forsberg N Leonard prof Alnarp porträtt 1925 558
Forsberg N Leonard prof Alnarp * porträtt 1929 737
Forsberg Nils historiemålare Helsingborg porträtt 1912 223
Forsberg Nils konstnär porträtt 1922 195
Forsberg Nils konstnär Helsingborg porträtt 1927 189
Forsberg Nils konstnär Helsingborg * porträtt 1917 209
Forsberg O D F fd bankdir Haparanda porträtt 1909 191
Forsberg P J G handlare Eskilstuna porträtt 1910 223
Forsberg P konstsmidare Sthlm porträtt 1919 558
Forsberg, G A, handlare, Örebro porträtt 1900 127
Forsberg, Nils konstnär, fotograf porträtt 1900 337
Forsberg-Dalhoff Alma föreläsare porträtt 1909 518
Forselius A Gustaf dir Sthlm porträtt 1914 397
Forselius C G fd stationsing Sthlm porträtt 1920 445
Forselius C Olof prosektor Göteborg porträtt 1930 765
Forsell A I fd disponent Göteborg porträtt 1913 304
Forsell C Abraham intendent Sthlm porträtt 1922 669
Forsell C Johan J operachef Sthlm porträtt 1928 77
Forsell Erik J C fd domänintendent Mariefred porträtt 1905 407
Forsell Gunnar V xylograf Stockholm porträtt 1902 335
Forsell Gösta prof, chef f Radiumhemmet porträtt 1916 182
Forsell Ivar fil.kand Sthlm porträtt 1902 659
Forsell John E G fd godsägare Vallentuna porträtt 1931 78
Forsell John hovsångare porträtt 1909 54
Forsell John hovsångare porträtt 1911 602
Forsell John hovsångare porträtt 1918 556
Forsell John hovsångare porträtt 1923 76
Forsell John hovsångare * porträtt 1918 49
Forsell John operachef porträtt 1923 204
Forsell John operachef porträtt 1931 28
Forsell John operachef * porträtt 1923 405
Forsell John operachef Sthlm porträtt 1927 501
Forsell John operasångare porträtt 1908 438
Forsell John operasångare porträtt 1915 373
Forsell John operasångare porträtt 1916 197
Forsell John sångare operachef porträtt 1902 241
Forsell Sixten fd disponent Norrtälje porträtt 1902 287
Forsell Tullius W fd kronofogde Vänersborg porträtt 1910 223
Forsell Tullius W fd kronofogde Vänersborg porträtt 1915 205
Forsell Tullius W fd kronofogde Vänersborg porträtt 1916 61
Forselles af, Albert J L ing Sthlm porträtt 1925 78
Forselles af, Albert J L ing Sthlm porträtt 1925 46
Forselles af, Albert löjtnant Uppsala porträtt 1902 47
Forselles af, Jacob W fd fabrikör Markaryd porträtt 1903 791
Forsén Carl O major Sthlm porträtt 1907 335
Forsén J A kantor Långaryd porträtt 1912 334
Forsgren A barberare Eksjö (lungsanatorier) porträtt 1906 110
Forsgren Arvid barberare Eksjö porträtt 1908 169
Forsgren Arvid, barberare Eksjö porträtt 1901 28
Forsgren Ida frk, donator Sthlm porträtt 1918 286
Forsgrén Marcus rådman Sthlm porträtt 1903 262
Forsgren N A barberare Eksjö porträtt 1907 271
Forsgrén Robert, donator grosshandl Göteborg porträtt 1900 837
Forsgren Signe ! K O bankdir Luleå porträtt 1911 847
Forsgren Signe K O bankdir Linköping porträtt 1922 13
Forshell J A byggmästare Göteborg porträtt 1918 589
Forshell Viktor R dir Göteborg porträtt 1927 845
Forslund C A Henning dir Lidingö porträtt 1925 558
Forslund Carl A bankdir Skövde porträtt 1906 191
Forslund Johan A fd prov.läkare Uppsala porträtt 1908 623
Forsman Erik W dir Norrtälje porträtt 1929 78
Forsman Eugene fd grosshandlare Sthlm porträtt 1917 174
Forsman Eugène grosshandlare, krigsveteran porträtt 1919 628
Forsman Eugène sv friv. i dansk-tyska kriget porträtt 1919 627
Forsman Fritz P civ.ing Gävle porträtt 1929 494
Forsman Fritz V grosshandlare Norrköping porträtt 1912 127
Forsman Karl F fd folkskollärare Svennevad porträtt 1917 301
Forsmark A Linus reg.läkare Sthlm porträtt 1922 221
Forsmark Ernst överläkare Sthlm porträtt 1921 29
Forsmark Gunnar A dir Gimo porträtt 1924 221
Forsmark M Pontus häradsskrivare Falköping porträtt 1914 829
Forsner Anders dir Sthlm porträtt 1923 94
Forsner Anders P diir Sthlm porträtt 1918 158
Forsner Anders P dir Sthlm porträtt 1928 93
Forss J A  fabrikör, riksdagsman  1:a Kamm porträtt 1910 15
Forss J A fabrikör Falköping porträtt 1904 352
Forssander C fd handlare Herrljunga porträtt 1930 670
Forssander John E L kronofogde Kristianstad porträtt 1910 479
Forssbaeck R W fd fängelsedir Karlskrona porträtt 1913 47
Forssbaeck Richard W fängelsedir Norrköping porträtt 1904 78
Forssbald Jacob handlare Jönköping porträtt 1911 830
Forssbeck C Hjalmar F överste Karlskrona porträtt 1921 703
Forssbeck C Hjalmar F överste Sthlm porträtt 1926 464
Forssbeck C Hjalmar överste Örebro porträtt 1906 750
Forssbeck I H jägmästare Filipstad porträtt 1925 29
Forssberg Conrad prov.läkare Malmköping porträtt 1923 466
Forssberg J Erik bankdir Karlskrona porträtt 1925 157
Forssberg J Erik vicekonsul Karlskrona porträtt 1930 781
Forssberg K disponent Valdemarsvik porträtt 1909 831
Forssberg Karl E disponent Valdemarsvik porträtt 1920 14
Forssberg Karl E disponent Valdemarsvik porträtt 1930 606
Forssberg Oscar grosshandl Stockholm porträtt 1902 434
Forssberg W Albert kyrkoh Romfartuna porträtt 1931 447
Forssblad J Edvin dir Sthlm porträtt 1916 93
Forssblad J F pastor Karlbacken, Skara porträtt 1917 589
Forssblad Johan disp Högfors porträtt 1906 463
Forssblad Nils J sjökapten Göteborg porträtt 1922 574
Forssblad Torger A G fd prov.läkare Skövde porträtt 1923 337
Forsselius Axel handlare Huskvarna porträtt 1918 509
Forsselius Axel handlare Nyköping porträtt 1930 622
Forssell A F fd sågverksägare Stockholm porträtt 1902 530
Forssell Albin boktryckare Karlstad porträtt 1904 288
Forssell C Abaraham fd intendent Sthlm porträtt 1917 669
Forssell C Abraham fd intendent Sthlm porträtt 1912 671
Forssell C Abraham fd intendent Sthlm porträtt 1927 653
Forssell C E tandläkare Uppsala porträtt 1931 767
Forssell C F Jacob civ.ing Trollhättan porträtt 1926 464
Forssell C Gustaf A:son prof KI, Sthlm * porträtt 1915 305
Forssell C Gustaf A:son prof Sthlm porträtt 1925 349
Forssell C Gösta A prof * porträtt 1927 705
Forssell Carl A prof Sthlm porträtt 1931 638
Forssell Carl A prof Tekn Högskolan Sthlm porträtt 1913 239
Forssell Ernst L lanträntmästare Sundsvall porträtt 1908 63
Forssell H L  fd riksdagsman 1:a Kammaren porträtt 1913 35
Forssell H Otto auditör Sthlm porträtt 1930 29
Forssell Hans, finansminister porträtt 1900 728
Forssell I folkskollärare  2:a kammaren porträtt 1901 832
Forssell J folkskollärare, riksdagsman porträtt 1907 812
Forssell K H postmästare Varberg porträtt 1918 558
Forssell Olof A stadsfogde Nyköping porträtt 1908 206
Forssell Olof H:son med.dr Sthlm porträtt 1917 621
Forssell P Albin fd boktryckare Karlstad porträtt 1914 286
Forssell P Albin fd boktryckare Karlstad porträtt 1924 302
Forssell P Albin fd boktryckare Karlstad porträtt 1930 77
Forssell William las.läkare Uddevalla porträtt 1926 319
Forssell William med.dr Uddevalla porträtt 1916 349
Forssén Anders skollärare Luleå porträtt 1903 598
Forssén Sven postexpeditör Stockholm porträtt 1901 721
Forssgren J Axel fd flottningschef Luleå porträtt 1930 574
Forssling Ivar dir Sv:a Musiksällsk. i Berlin porträtt 1909 565
Forssling Ivar E kapten Sthlm porträtt 1932 1-14
Forssling O folkskollärare Villåttinge 2:a K porträtt 1905 52
Forsslund C O köpman Kopparberg porträtt 1931 542
Forsslund Carl F grosshandlare Kopparberg porträtt 1910 223
Forsslund Carl F grosshandlare Örebro porträtt 1905 226
Forsslund Hilda skådespelare porträtt 1903 376
Forsslund J A fd prov.läkare Valdemarsvik porträtt 1910 111
Forsslund J Emil ing Göteborg porträtt 1927 366
Forsslund K R artist, restauratör Valla porträtt 1922 109
Forsslund Karl-E skriftställare Storgården porträtt 1921 799
Forsslund Karl-Erik skald * porträtt 1922 417
Forsslund Karl-Erik, poet porträtt 1901 511
Forsslöf Nils B postmästare Katrineholm porträtt 1910 543
Forssman August kyrkoh Huddinge porträtt 1905 422
Forssman C August kontr.prost Huddinge porträtt 1910 478
Forssman C August kontr.prost Huddinge porträtt 1915 445
Forssman C August kyrkoh Huddinge porträtt 1915 702
Forssman C Isidor dir Göteborg porträtt 1924 94
Forssman Claes M fd telegrafdir Karlshamn porträtt 1914 622
Forssman D Hj kapten Hässleholm porträtt 1902 255
Forssman E Hjalmar civ.ing Hässelby porträtt 1921 751
Forssman Geo tandläkare Sthlm porträtt 1906 271
Forssman J Axel advokat Göteborg porträtt 1926 223
Forssman John prof Lund * porträtt 1918 17
Forssman Karl H, guldsmed Nyköping porträtt 1900 800
Forssman M John K A prof Lund porträtt 1923 110
Forssman P A disponent riksdagsm Roma Kloster porträtt 1911 174
Forssman Per A disponent Hasslarp porträtt 1927 703
Forssman Per A disponent Roma porträtt 1915 301
Forssman Per A disponent Roma porträtt 1920 317
Forssman prorektor Lunds Univ porträtt 1918 3
Forssman, C M telegrafdirektör porträtt 1900 237
Forssman, John med.dr docent, prof i  Lund porträtt 1900 256
Forssmark N A husägare Gävle porträtt 1908 30
Forssner Gunnar H prof Sthlm porträtt 1910 446
Forssner Gunnar H prof Uppsala porträtt 1914 269
Forssner J H prof Sthlm porträtt 1930 493
Forssner J Hjalmar prof Karolinska Inst Sthlm porträtt 1916 717
Forssner J Hjalmar prof Sthlm porträtt 1918 28
Forssner J Hjalmar prof Sthlm porträtt 1923 14
Forssner J Hjalmar prof Sthlm porträtt 1928 4
Forssner Tom författare porträtt 1908 760
Forssner Tom H advokat Sthlm porträtt 1924 45
Forssner Tom H advokat Sthlm porträtt 1929 669
Forssner Tom H advokat Sthlm * porträtt 1926 643
Forsstedt James fd övering Västerås porträtt 1929 494
Forsstedt James övering Västerås porträtt 1920 749
Forsstedt James övering Västerås porträtt 1925 702
Forssten C M komminister Vaksala porträtt 1915 558
Forsstrand Carl W författare Sthlm porträtt 1913 639
Forsstrand Carl W författare Sthlm porträtt 1918 637
Forsstrand Carl W skriftställare Sthlm porträtt 1923 641
Forsstrand Carl W skriftställare Sthlm porträtt 1928 174
Forsström Edvard A artist Djursholm porträtt 1904 14
Forsström Edvard A konstnär Eksjö porträtt 1924 13
Forsström Edvard A konstnär Sthlm porträtt 1913 813
Forsström F dir Malmö porträtt 1916 29
Forstner E dir Sthlm porträtt 1914 733
Fosselius Frans G fd handlare Örebro porträtt 1912 591
Fosselius L dir Sthlm porträtt 1926 751
Fosser John dir Norrköping porträtt 1912 767
Fosser John sockerbruksdir Norrköping porträtt 1907 786
Fosser John vd Gripen Norrköping porträtt 1902 786
Fosser Niklas godsägare Halleby porträtt 1910 110
Fosser Niklas godsägare Halleby porträtt 1914 557
Fouché D’Otrante Charles L Stjärnhov porträtt 1926 623
Fougberg Anton (drunknad på Nämndö) porträtt 1901 641
Fougberg Fahle räntmästare Stockholm porträtt 1901 641
Fougstedt Carl F grosshandlare Malmö porträtt 1903 438
Fougstedt Carl M B vice häradshövding Lund porträtt 1931 127
Fraenckel Amelie fru Göteborg porträtt 1916 237
Fraenckel Louis bankdir Sthlm porträtt 1910 414
Fraenckel Moritz grosshandl Göteborg porträtt 1906 14
Fraenell Carl H civ.ing Sthlm porträtt 1922 766
Fraenkel A F T major Väg&Vatten Stockholm porträtt 1902 287
Fraenkel Hans ing, flygare Sthlm porträtt 1919 110
Fraenkel Johan C fd handlare Lerum porträtt 1920 653
Fraenkel Louis bankdir porträtt 1910 197
Fraenkel Louis bankdir Handelsbanken Sthlm porträtt 1902 321
Fraenkel Louis bankdir Sthlm * porträtt 1910 756
Fraenkel Louis, vd Handelsbanken Stockholm porträtt 1900 448
Fraenkel Moritz grosshandlare Göteborg porträtt 1910 191
Fraenkel Moritz handlare, mecenat Göteborg porträtt 1908 321
Fraenkel Sven W handlare Göteborg porträtt 1923 722
Franck Gustaf E kyrkoh Västra Frölunda porträtt 1928 158
Francke Carl P S fabrikör Halmstad porträtt 1925 686
Francke Ernst J J stadsnotarie Malmö porträtt 1905 291
Francke J Robert grosshandlare Sthlm porträtt 1916 302
Francke Karl A fd överste Sthlm porträtt 1905 174
Francke O bageriidkare Ängelholm porträtt 1911 800
Francke Otto G bankdir Landskrona porträtt 1911 350
Francke Otto G bankdir Landskrona porträtt 1921 509
Francke Otto M överste Sthlm porträtt 1921 783
Frandén P O kyrkoh Brunflo & Östersund porträtt 1902 642
Frandsen Viggo J C fd hamnkapten Falkenberg porträtt 1913 144
Frank Axel världsmästare brottning lättvikt porträtt 1910 564
Frank Gustaf kommunalkamrer Kiruna porträtt 1929 589
Franke E August H G A järnhandlare Enköping porträtt 1929 110
Franke R, Fören för Sthlms fasta försvar porträtt 1902 283
Frankel Daniel bankdir Filipstad porträtt 1919 445
Frankel Daniel bankdir Filipstad porträtt 1930 221
Frans Gustaf Oscar, hertig av Uppland porträtt 1902 13
Fransson Carl G kyrkoh Söderby Karl porträtt 1909 238
Franzén Frans O kyrkoh i Hvarf porträtt 1903 486
Franzén Frans O rektor Sto Elementar Sthlm porträtt 1905 391
Franzén J August skolinspektör Värnamo porträtt 1910 799
Franzén J kansliråd Sthlm porträtt 1931 142
Franzén J sjömanspastor i Hull porträtt 1928 51
Franzén J överlärare porträtt 1902 651
Franzén Jöns kanslichef Ecklesiastikdep * porträtt 1920 321
Franzén Mathias O las.läkare Sthlm porträtt 1923 257
Franzén Matias O fd lasarettsläkare Sthlm porträtt 1930 174
Franzén V kamrer Ulricehamn porträtt 1912 79
Frebelius L A sågverksägare Heby porträtt 1915 429
Fredberg C dir Yxhults Stenhuggeri Sthlm porträtt 1910 126
Fredberg C R A:son redaktör Göteborg porträtt 1913 111
Fredberg Carl R A redaktör Göteborg porträtt 1923 110
Fredberg R A skriftställare Göteborg porträtt 1908 772
Fredborg Lars kontr.prost Delsbo porträtt 1901 752
Fredborg Lars kyrkoh Delsbo porträtt 1911 367
Fredbärj Josef fd läroverksadjunkt Ingelstad porträtt 1914 28
Fredelius F J Bernhard prov.läkare Hjo porträtt 1920 461
Fredelius F J Bernhard prov.läkare Töreboda porträtt 1931 254
Fredelius Lars stadsläkare Västervik porträtt 1910 526
Fredelius Lars stadsläkare Västervik porträtt 1916 798
Fredén C Filip övering Munkfors porträtt 1930 189
Fredén K A kyrkoh Kroppa porträtt 1902 466
Fredén K Axel kyrkoh Nykroppa porträtt 1922 461
Fredén O Gustaf kyrkoh Kil porträtt 1931 718
Fredenberg K V A generaldir Domänstyrelsen porträtt 1905 62
Fredenberg Karl V A dir Skogsinstitutet Sthlm porträtt 1904 190
Fredenberg Karl W A fd generaldir Lindesberg porträtt 1926 494
Fredenberg Karl W A gen.dir Sthlm porträtt 1906 510
Fredenberg Karl W A generaldir Domänstyr * porträtt 1923 485
Fredenberg Karl V A generaldir Sthlm porträtt 1916 509
Fredenberg Karl W A generaldir Sthlm porträtt 1921 493
Fredga Carl lasarettsläkare Filipstad porträtt 1924 61
Fredga E G grosshandlare Norrköping porträtt 1909 591
Fredholm August L godsäg Fredholm, Carlshov porträtt 1903 631
Fredholm Carl fd jägmästare Alingsås porträtt 1904 405
Fredholm Carl H fd jägmästare Alingsås porträtt 1911 48
Fredholm E Ivar prof Djursholms Ösby porträtt 1915 461
Fredholm E Ivar prof Sthlm porträtt 1920 429
Fredholm E Ivar prof Sthlm porträtt 1925 444
Fredholm E Ivar prof Sthlm * porträtt 1925 465
Fredholm E Ivar prof Stockholm porträtt 1926 767
Fredholm Johan H G civ.ing riksdagsman porträtt 1902 193
Fredholm Johan H G civ.ing Sthlm porträtt 1903 694
Fredholm John O dir Djursholm porträtt 1924 397
Fredholm John O generalkonsul Djursholm porträtt 1925 751
Fredholm Karl A fd rektor Luleå porträtt 1909 383
Fredholm Karl A rektor Luleå porträtt 1904 564
Fredin Nanny frk, telefonist Sthlm porträtt 1915 629
Freding Justus N fd häradshövding Sthlm porträtt 1907 590
Freding Justus N häradshövding Sthlm porträtt 1904 564
Fredlund F A prov-läkare Alfta porträtt 1902 319
Fredlund S F kontr.prost Tygelsjö Lund porträtt 1909 78
Fredlund Severin F kontr.prost Tygelsjö porträtt 1924 13
Fredlund Severin F prost Tygelsjö porträtt 1929 637
Fredricson Aug dir Motala porträtt 1907 31
Fredricson August L dir Motala porträtt 1917 29
Fredricsson Carl F rektor Värnamo porträtt 1926 576
Fredrikson C Emil dir Uppsala porträtt 1919 381
Fredrikson C Emil dir Uppsala porträtt 1930 157
Fredrikson Carl J vicekonsul Halmstad porträtt 1930 510
Fredrikson Emil vd Gahns AB i Uppsala porträtt 1927 143
Fredrikson Fredrik K häradsdomare Ödeshög porträtt 1922 478
Fredrikson Gustaf fd teaterdir porträtt 1901 720
Fredrikson Gustaf skådespelare porträtt 1906 717
Fredrikson Gustaf skådespelare porträtt 1911 709
Fredrikson Gustaf skådespelare, dir porträtt 1921 83
Fredrikson Gustaf, skådespelare porträtt 1902 78
Fredrikson Gustaf, skådespelare Stockholm porträtt 1901 65
Fredrikson H ing, mästerskytt Göteborg porträtt 1920 629
Fredrikson O redaktör Skeninge porträtt 1910 831
Fredrikson R Verner försäkringsdir Sthlm porträtt 1931 510
Fredriksson A Fr adjunkt Kalmar porträtt 1902 175
Fredriksson Carl fd disponent ing Katrineholm porträtt 1909 271
Fredriksson F Emil kapten Malmslätt porträtt 1931 13
Fredriksson Fredrik kyrkoh Kila porträtt 1903 614
Fredriksson Gustaf skådespelare porträtt 1916 708
Fredriksson Gustaf skådespelare Sthlm porträtt 1906 595
Fredriksson N undervisningsråd Sthlm porträtt 1919 124
Fredriksson N undervisningsråd Sthlm porträtt 1930 238
Fredriksson Nils undervisn:sråd Sthlm porträtt 1924 461
Fredriksson Nils övering Svedala * porträtt 1916 625
Fredriksson Nils övering, undervisn.råd Sthlm porträtt 1918 13
Fredriksson Olof B repslagarmäst. Vaxholm porträtt 1900 448
Fredriksson Reinhold F linjedir Göteborg porträtt 1919 509
Fredriksson Reinhold F linjedir Göteborg porträtt 1930 301
Freeman A F seminarielärare Göteborg porträtt 1902 191
Freese P A F fd tullförvaltare Sthlm porträtt 1927 830
Frehland J Patrik stadsläkare Nässjö porträtt 1923 449
Freidenfelt Carl J hovrättsråd Lund porträtt 1906 223
Freidenfelt Gustaf A V bankdir Karlskrona porträtt 1906 638
Freidenfelt John A C överste Eksjö porträtt 1921 461
Fremling Josef O rektor Åmål porträtt 1922 45
Frendelius Ernst F kronolänsman Hallstahammar porträtt 1915 824
Frenell Per J:son civ.ing Göteborg porträtt 1925 637
Frennberg H lärare Färjelanda porträtt 1909 398
Frennberg Herman fd folkskollärare Färgelanda porträtt 1924 398
Frennesen N O R länsveterinär Halmstad porträtt 1909 62
Frennesen N O Rye fd länsveterinär Halmstad porträtt 1919 45
Frennsen N O Rye länsveterinär Halmstad porträtt 1926 495
Frese de, Claes O landssekr Linköping porträtt 1909 558
Frese de, Claës O landssekr Västerbotten porträtt 1904 564
Frese de, H J A frk Nautiska Magasinet Sthlm porträtt 1920 398
Frestadius Arthur W fd kapten Sthlm porträtt 1927 333
Frestadius Erik J kapten Sthlm porträtt 1909 735
Frestadius Erik J kapten Sthlm porträtt 1914 701
Frestadius Erik kapten idrottsbas porträtt 1916 490
Frestadius Otto A dir Sthlm porträtt 1926 544
Frestadius Victor H ing Sthlm porträtt 1922 222
Freudenthal Kåre tandläkare Örebro porträtt 1916 28
Freudenthal V Erenfrid bruksförvaltare Ala porträtt 1928 14
Friberg A läroverksadjunkt Örebro porträtt 1914 286
Friberg Arnold F sjökapten Sthlm porträtt 1923 676
Friberg Arnold, sjökapten (södra Sverige) porträtt 1900 656
Friberg C H polisman, fiolbyggare Sthlm porträtt 1928 23
Friberg C kyrkoh Hemmesjö porträtt 1911 334
Friberg Carl generalkonsul Sthlm porträtt 1909 174
Friberg Charles skulptör (Carl XV:s staty) porträtt 1908 503
Friberg Charles W skulptör Sthlm porträtt 1927 477
Friberg Frans fd bankokomm. Sthlm porträtt 1906 367
Friberg Gustaf, stationsinspektor porträtt 1900 784
Friberg Gösta civ.ing Säffle porträtt 1904 805
Friberg J A fd bankkamrer Grästorp porträtt 1910 816
Friberg J Wilhelm N redaktör Göteborg porträtt 1914 701
Friberg J Wilhelm N redaktör Göteborg porträtt 1924 765
Friberg K Algot ing Jönköping porträtt 1924 797
Friberg K Algot ingenjör Jönköping porträtt 1909 782
Friberg K Hjalmar kyrkoh Tolfta porträtt 1927 205
Friberg Leon landstingsman Ludvika porträtt 1923 577
Friberg Orvar marinflygare porträtt 1925 6
Friberg Oscar M trafikchef Uddevalla porträtt 1917 749
Friberg Oscar M trafikchef Uddevalla porträtt 1927 781
Friberg Otto L överlärare Malmö porträtt 1930 93
Friberg Per O kamrer, Valdemarsvik porträtt 1900 448
Friberger Carl G I A, kapten Skaraborgs Reg. porträtt 1901 239
Friberger I Ragnar E med. prof Uppsala Univ porträtt 1914 637
Friberger I Ragnar E prof Uppsala porträtt 1915 189
Friberger I Ragnar E prof Uppsala porträtt 1918 477
Frick A Gustaf trafikchef Hjo porträtt 1918 29
Frick A V fd trafikdir Hjo porträtt 1903 47
Frick Carl fd sjökapten, dir Malmö porträtt 1923 722
Frick Carl M fd major Malmö porträtt 1910 542
Frick David G, godsägare Malmö porträtt 1901 32
Frick Ernst O M rådman Göteborg porträtt 1921 462
Frick Harald O 1:e polisintendent Sthlm porträtt 1907 722
Frick Harald O polisintendent Sthlm porträtt 1921 608
Frick Håkan A rådman Göteborg porträtt 1903 454
Frick Håkan A rådman Göteborg porträtt 1907 255
Frick J Otto fd polismästare Karlskrona porträtt 1916 158
Frick Johan A G stadsfiskal Linköping porträtt 1901 464
Frick K A dir Göteborg porträtt 1929 495
Frick K grosshandlare Göteborg porträtt 1923 481
Frick L G disponent Jönköping porträtt 1913 334
Frick Lars A R häradshövding Jönköping porträtt 1904 406
Frick Nils A dir Jönköping porträtt 1920 589
Frick Nils A vice häradshövding Jönköping porträtt 1931 366
Frick Olof dir Göteborg porträtt 1921 269
Frick Otto F grosshandlare Malmö porträtt 1905 759
Frick Otto ing Malmö porträtt 1916 397
Frick R häradshövding Jönköping porträtt 1902 802
Frick-Meijer A Ludvig kyrkoh Håslöv porträtt 1914 381
Frid Ludvig artist Rösa, Skede sn porträtt 1908 335
Fridlander W E kyrkoh Slättåkra porträtt 1901 753
Fridlund J A sågverksägare Glava porträtt 1907 287
Fridman Sigrid bildhuggarinna porträtt 1919 295
Fridrichsen Anton J:son prof Uppsala Univ porträtt 1927 541
Frieberg Birger L kyrkoh Östra Ryd porträtt 1910 78
Frieberg F A fd musikdir, kompositör Sthlm porträtt 1912 175
Frieberg F A musikdir Stockholm porträtt 1902 190
Frieberg Frans A tonsättare Sthlm porträtt 1913 15
Friedenfelt Gustaf A V bankdir Karlskrona porträtt 1911 718
Friedlander Axel E fd lektor Göteborg porträtt 1923 257
Friedlander Axel E fd lektor Råsunda porträtt 1928 142
Friedlander Axel E lektor Göteborg porträtt 1908 254
Friedlander Axel E lektor Göteborg porträtt 1913 270
Friedlander Axel E lektor Göteborg porträtt 1918 269
Friedlander V E kyrkoh Årstad porträtt 1911 750
Friedlander Viktor E kyrkoh Årstad porträtt 1915 605
Friedlund Karl G stadsing Köping porträtt 1920 701
Friedländer C L bruksägare Jönköping porträtt 1902 31
Friedländer Herman grosshandl Sthlm porträtt 1906 414
Friedländer Herman P grosshandlare Sthlm porträtt 1911 462
Friedländer Herman P grosshandlare Sthlm porträtt 1916 445
Friedländer Herman Ph grosshandlare Sthlm porträtt 1919 349
Friedländer Louis grosshandlare Paris porträtt 1910 800
Friedmann Semmy & Rothgardt Wanda porträtt 1929 315
Friedmann Semmy skådespelare porträtt 1927 492
Friedström Jennie kinamissionär porträtt 1920 795
Fries C J G fältintendent Linköping porträtt 1908 286
Fries Claes J G fd överste Sthlm porträtt 1923 241
Fries Claes J G fd överste Sthlm porträtt 1929 29
Fries Claes J G överste Sthlm porträtt 1918 253
Fries E Harald läkare Göteborg porträtt 1929 13
Fries J Bernhard advokat Malmö porträtt 1931 190
Fries K A Hjalmar ing Göteborg porträtt 1921 366
Fries K Robert E prof Bergianska Sthlm porträtt 1914 365
Fries K Robert E prof Sthlm porträtt 1925 653
Fries Karl fil.dr Sthlm porträtt 1911 15
Fries Karl H A fd generalsekr Nacka porträtt 1931 574
Fries Karl H A fil.dr Geneve porträtt 1920 813
Fries Karl H A fil.dr Sthlm porträtt 1915 823
Fries Karl H A fil.dr Storängen, Nacka porträtt 1925 781
Fries Karl H A generalsekr KFUM * porträtt 1920 97
Fries Karl KFUM:s sångkörs sekr porträtt 1903 109
Fries L L exp:ssekr Försvarsdep Sthlm porträtt 1903 79
Fries L L godsägare Marieberg 60 porträtt 1919 301
Fries L P kyrkoh Vassunda porträtt 1918 446
Fries Lamech kyrkoh Ljungby porträtt 1922 205
Fries Lamech kyrkoh Västra Torsås & Härlunda porträtt 1902 191
Fries M A Rudolf grosshandlare Sthlm porträtt 1927 93
Fries Nils H, fd kapten Kalmar Reg. Ryssby porträtt 1900 832
Fries Patrik C överste Sthlm porträtt 1905 275
Fries Robert botanikprof porträtt 1921 90
Fries Robert dr, botanist Afrikaresenär porträtt 1911 36
Fries Robert E  Sydamerika-exp porträtt 1902 151
Fries Robert fd stadsläkare Uppsala porträtt 1904 486
Fries Robert, licenciat botaniker porträtt 1900 435
Fries Rudolf grosshandlare Sthlm porträtt 1917 92
Fries Samuel A kyrkoh Oscars fs Sthlm porträtt 1906 606
Fries Samuel A kyrkoh Oscars förs Sthlm * porträtt 1914 193
Fries Samuel A, teol dr porträtt 1900 785
Fries Theodor M botanistprof Uppsala * porträtt 1912 49
Fries Theodor M prof Uppsala porträtt 1912 424
Fries Thore docent botanik porträtt 1921 90
Fries Thore fd prof Uppsala porträtt 1907 94
Fries Thore rektor Uppsala porträtt 1902 94
Fries Åke F L flygfurir porträtt 1919 776
Friesen von F kamrer på ÖÄ Sthlm porträtt 1922 670
Friesen von F Mauritz fd läkare Sthlm porträtt 1917 814
Friesen von Gerda frk Sthlm porträtt 1918 269
Friesen von Märtha E L frk Göteborg porträtt 1922 846
Friesen von Märtha E L skolförestånd Göteborg porträtt 1924 30
Friesen von, Carl  ecklesiastikminister porträtt 1901 650
Friesen von, Carl ecklesiastikminister porträtt 1904 599
Friesen von, Carl statsråd (Södra Latinare) porträtt 1902 805
Friesen von, Erik O distriktschef Östersund porträtt 1924 237
Friesen von, J O kungens bibliotekarie Sthlm porträtt 1903 470
Friesen von, J Otto fd bibliotekarie Sthlm porträtt 1912 800
Friesen von, Johan O fil.dr Sthlm porträtt 1908 462
Friesen von, Otto prof Uppsala porträtt 1929 339
Friesen von, Otto prof Uppsala porträtt 1930 317
Friesen von, Otto prof Uppsala Univ * porträtt 1930 17
Friesen von, S bankofullm. Kom f prop val porträtt 1902 89
Friesen von, S ordf Riksbanken Sthlm porträtt 1908 526
Friesen von, Sixten G lektor Sthlm porträtt 1912 174
Friesen von, Sixten G politiker * porträtt 1917 145
Friesen von, Sixten lektor Sthlm porträtt 1907 177
Friesen von, Sixten stadsfullmordf Sthlm porträtt 1903 443
Friesendahl N J kyrkoh Ramsele porträtt 1902 754
Friesendahl Viktor B kyrkoh Ådals-Liden porträtt 1904 500
Friesendorff v. Carl A borgmästare Eskilstuna porträtt 1924 269
Friesendorff von A Reinhold kapten Uppsala porträtt 1912 559
Friesendorff von Carl A borgmäst Eskilstuna porträtt 1914 252
Friesendorff von Carl A borgmäst. Eskilstuna porträtt 1919 252
Friesendorff von, Carl A borgmäst Eskilstuna porträtt 1930 61
Friesendorff von, R F A häradshövding Uppsala porträtt 1910 222
Friestedt Robert L N dir Sthlm porträtt 1921 462
Friestedt Robert L N dir Sthlm porträtt 1923 321
Friestedt Robert L N ing Sthlm porträtt 1916 509
Frigell Enar A sekr i Järnvägsstyrelsen Sthlm porträtt 1928 174
Frigren Fritz O V dir Visby porträtt 1922 413
Friis Ernst affärsman Malmö porträtt 1904 14
Friis Ernst G G grosshandlare Malmö porträtt 1913 812
Friländer A G handlare Göteborg porträtt 1923 242
Friman C Algot konsul Göteborg porträtt 1931 558
Friman E M ing Göteborg porträtt 1930 718
Friman K M fd bankdir Vara porträtt 1925 621
Friman Karl M fd bankdir Vara porträtt 1927 653
Friman Per E kamrer Sthlm porträtt 1914 109
Fris Carl G grosshandlare, bankdir Sthlm porträtt 1905 47
Fris Gösta dir Sthlm porträtt 1905 759
Frisch Ludvig fd notarie Kammarkoll. Sthlm porträtt 1902 530
Frisell Axel H, bruksägare Stockholm porträtt 1900 624
Frisell Erik dir Sthlm porträtt 1913 287
Frisell Erik dir Sthlm porträtt 1918 269
Frisell Erik dir Sthlm porträtt 1923 289
Frisell Erik dir Sthlm porträtt 1929 45
Frisell Erik fd chef för Grängesbergsbolaget porträtt 1915 509
Frisell Erik trafikchef Grängesberg/Oxelösund porträtt 1908 142
Frisell Erik vd Trafik AB Grängesberg porträtt 1908 241
Frisell H Gunnar fil.dr Lund porträtt 1929 270
Frisell Karl A F prov.läkare Nässjö porträtt 1925 765
Frisendahl Axel entomolog Ragunda porträtt 1918 302
Frisendahl O fd landstingsman Näsåker porträtt 1913 63
Frisendahl W bankkamrer Ragunda porträtt 1908 287
Frising Gunnar S överläkare Lund porträtt 1924 654
Frisk Carl bankdir Sthlm porträtt 1915 124
Frisk Carl bankdir Sthlm porträtt 1925 126
Frisk Carl vd Handelsbanken Sthlm porträtt 1910 799
Frisk Carl vd Handelsbanken Sthlm * porträtt 1918 65
Frisk Elisabeth skådespelerska porträtt 1931 711
Frisk Gustaf O M sjökapten Uppsala porträtt 1901 481
Fristedt Bror C fältläkare Sthlm porträtt 1915 621
Fristedt C Eugène komminister Sthlm porträtt 1917 238
Fristedt Fredrik A lanträntmästare Nyköping porträtt 1911 238
Fristedt J Conrad A lektor Karlstad porträtt 1909 415
Fristedt Johan fd vaktmästare Nacka porträtt 1905 62
Fristedt John V bankir Norrköping porträtt 1925 141
Fristedt K Albrekt konsul Norrköping porträtt 1926 448
Fritsch Alvar G disponent Arlöv porträtt 1919 685
Fritsch Alvar G disponent Arlöv porträtt 1930 429
Fritsch F Carl vicekonsul Landskrona porträtt 1921 382
Fritzell Carl G prov.läkare Skurup porträtt 1922 349
Fritzén Fredrik V bankdir Värnamo porträtt 1921 719
Frode Hugo W ing Göteborg porträtt 1931 750
Frodi W vd Sv Lloyd Göteborg porträtt 1909 95
Frodi Wilhelm vice konsul Göteborg porträtt 1916 654
Frohm M fd stadsarkitekt Helsingborg porträtt 1911 480
From Per fabrikör Sthlm porträtt 1915 572
From Per fabrikör Sthlm porträtt 1925 558
From Per fabrikör Sthlm porträtt 1931 174
Fromell A A T bankdir Göteborg porträtt 1929 764
Fromell Anton T fd bankdir Lund porträtt 1913 288
Fromell Axel A T bankdir Göteborg porträtt 1924 141
Fromell Axel bankdir Göteborg porträtt 1929 604
Fromm A verkst.dir Sthlm porträtt 1914 14
Fromm Arthur grosshandl Sthlm porträtt 1906 142
Frost G Wilhelm dir Malmö porträtt 1922 333
Frost Lars A dir Malmö porträtt 1929 621
Frost Samuel garverifabrikör Malmö porträtt 1905 855
Froste Carl P lasarettsläkare Mariestad porträtt 1922 846
Frostenson G grosshandlare Liatorp porträtt 1911 543
Frostenson Gustaf grosshandlare Liatorp porträtt 1922 254
Frumerie de, Agnes konstnär porträtt 1904 378
Frumerie de, Agnes konstnär Hindås porträtt 1929 743
Frumerie de, Gunnar elev Musikaliska Akad. porträtt 1927 516
Frummerin Johannes A fabrikör Laholm porträtt 1920 477
Frummerin O bryggeriägare Laholm porträtt 1904 142
Frunch C D disponent Sala porträtt 1915 446
Frunck C M armémajor Falun porträtt 1902 834
Frunck Carl dir Sthlm porträtt 1923 433
Frunk, Beata Kristina, 100 år porträtt 1900 152
Fryberg Emil M F godsäg Sigridsgård Uppland porträtt 1901 513
Frykberg J Emil grosshandlare Göteborg porträtt 1916 269
Frykberg J Emil grosshandlare Sthlm porträtt 1921 253
Frykberg J Emil grosshandlare Sthlm porträtt 1923 178
Frykberg J Emil grosshandlare Uppsala porträtt 1911 302
Frykberg Lars A folkskollärare Trosa porträtt 1912 255
Frykberg N M fd lantmätare Anneborg, Gräsmark porträtt 1902 579
Frykholm A Th kyrkoh Lycksele porträtt 1902 319
Frykholm Johan L fd marindir Sthlm porträtt 1903 837
Frykholm N T medicinalråd Sthlm porträtt 1930 718
Frykholm Nils E konsul Sthlm porträtt 1917 318
Frykholm Nils T länsveterinär Vänersborg porträtt 1925 46
Fryklind telefonarb räddad vid Marstrand porträtt 1906 680
Fryklund L A Daniel lektor Helsingborg porträtt 1929 333
Fryklöf Harald kompositör porträtt 1918 419
Frykman G K bankokommissarie Sthlm porträtt 1908 384
Frykman O Daniel överjägmästare Växjö porträtt 1925 381
Frylén J FA-brigadör Sthlm porträtt 1922 366
Frylén Johan handelsföreståndare Sthlm porträtt 1917 365
Frylén Johan major Frälsningsarmen Sthlm porträtt 1912 398
Fryxell Anders prost i Sunne porträtt 1931 180
Fryxell E författarinna Sthlm porträtt 1908 270
Fryxell Eva A författarinna Sthlm porträtt 1919 477
Fryxell Eva författarinna porträtt 1903 271
Fryxell Eva författarinna porträtt 1918 275
Fryxell Karl A exp.chef Finansdepartementet porträtt 1910 94
Fryxell Karl A generaldir Kommerskollegium porträtt 1913 14
Fryxell Karl A generaldir Kommerskolleguim * porträtt 1914 161
Fryxell Karl A generaldir Sthlm porträtt 1923 61
Fryxell Karl Axel generaldir Sthlm porträtt 1928 77
Fryxell Mathilda filantrop Sthlm porträtt 1908 671
Fränckel C verkst dir Grängesberg Sthlm porträtt 1914 685
Fränckel Carl dir Sthlm porträtt 1924 669
Fränckel Carl dir Sthlm porträtt 1930 429
Fränckel E fd led. av 1:a Kammaren porträtt 1913 36
Fränckel E generalkonsul Sthlm porträtt 1911 319
Fränckel Eduard gen.konsul Sthlm porträtt 1906 113
Fränckel Eduard generalkonsul Sthlm porträtt 1911 206
Fränckel Edvard riksdagsman Stockholm porträtt 1901 222
Fränckel G dir Sthlm porträtt 1931 79
Fränckel Gustaf dir Sthlm porträtt 1918 29
Fränckel Gustaf dir Sthlm porträtt 1927 830
Fränckel Michel fd grosshandlare Göteborg porträtt 1911 334
Fränckel Michel fd grosshandlare Göteborg porträtt 1916 350
Fränckel Michel grosshandl Göteborg porträtt 1901 334
Frändberg C O H stationsinspektor Nyland porträtt 1903 110
Frändén Anders O lantbrukare Ansjö by porträtt 1917 264
Frändén Anders O riksdagsman Kälarne porträtt 1926 223
Frändén Anders O riksdagsman Kälarne porträtt 1931 814
Fränkel G Albert dir Göteborg porträtt 1923 257
Fröberg Carl landssekr Mariestad porträtt 1920 589
Fröberg Christian A borgmäst Härnösand porträtt 1906 303
Fröberg Einar F regissör Sthlm porträtt 1925 126
Fröberg Einar skådespelare porträtt 1903 11
Fröberg Gustaf G sjökapten Shanghai porträtt 1911 735
Fröberg Johan regissör Sthlm porträtt 1908 495
Fröberg Johannes skolföreståndare Göteborg porträtt 1918 61
Fröberg John affärsman Finspång porträtt 1907 367
Fröberg John H fabriksidkare Finspång porträtt 1903 774
Fröberg Josef landssekr Karlskrona porträtt 1919 61
Fröberg K A Leonard folkskollärare Göteborg porträtt 1926 14
Fröberg K F V bankdir Sala porträtt 1931 575
Fröberg P August borgmästare Strömstad porträtt 1911 62
Fröberg P August fd borgmästare Sthlm porträtt 1925 829
Fröberg P August fd borgmästare Sthlm porträtt 1926 432
Fröblom C F överläkare Koppefjälls Sanatorium porträtt 1912 367
Fröblom Johan B O, disponent Stockholm porträtt 1900 576
Fröderström Harald A läkare Sthlm porträtt 1925 557
Frödin Johan godsägare Östunaberg Sthlms län porträtt 1904 373
Frödin John O H prof Uppsala porträtt 1929 269
Frödin Otto antikvarie Hist. Muséet Sthlm porträtt 1920 502
Fröding A A komminister Sunne porträtt 1912 255
Fröding Algot G överstelöjtn Göteborg porträtt 1922 638
Fröding August grosshandlare Göteborg porträtt 1913 144
Fröding August handlare Göteborg porträtt 1907 558
Fröding C L brandchef Örebro porträtt 1902 643
Fröding Carl L major Örebro porträtt 1909 607
Fröding G H överstelöjtn porträtt 1901 817
Fröding G Hugo fd överstelöjtn Sthlm porträtt 1916 829
Fröding G Hugo fd överstelöjtn Sthlm porträtt 1921 799
Fröding G Hugo fd överstelöjtn Sthlm porträtt 1930 398
Fröding Gustaf porträtt 1910 328
Fröding Gustaf författare porträtt 1909 643
Fröding Gustaf författare porträtt 1909 755
Fröding Gustaf författare * porträtt 1910 305
Fröding Gustaf skald porträtt 1920 324
Fröding J Hjalmar kyrkoh Visnum porträtt 1919 206
Fröier J A Isidor lärare Västerås porträtt 1925 462
Frölander Henry T bankdir Sthlm porträtt 1907 431
Frölich B R redaktör Karlstad porträtt 1927 606
Frölich Fredrik A fältintendent Sthlm porträtt 1910 478
Frölich Fredrik A generalmajor Sthlm porträtt 1915 461
Frölich Fredrik A generalmajor Sthlm porträtt 1920 445
Frölich Fredrik generalmajor i armén porträtt 1914 469
Frölich Oscar greve Djursholm porträtt 1904 805
Frölich Oscar greve kammarherre Sthlm porträtt 1903 246
Fröling A agenturägare Norrköping porträtt 1902 355
Fröling E ing Malmö porträtt 1931 686
Fröling svensk boerfånge på Ceylon porträtt 1901 429
Fröman Carl L, fanjunkare Mosjö, Örebro porträtt 1901 318
Fröman K O lantmätare Halmstad porträtt 1921 109
Fröman Karl A byråchef Sthlm porträtt 1927 366
Fröman Nils O civ.ing Nacka porträtt 1929 382
Fröman Otto L civ.ing Sthlm porträtt 1921 173
Fröman Otto L civ.ing Sthlm porträtt 1926 207
Fröman Otto L civ.ing Sthlm porträtt 1927 158
Frössén Gösta major Sollefteå porträtt 1924 109
Fröst Axel R, kyrkoherde Gråmanstorp porträtt 1900 832
Fuchs Hügel & Salchow (i Davos) porträtt 1901 288
Funch H godsägare Ökna Säteri porträtt 1929 462
Funch Harald T grosshandlare Sthlm porträtt 1907 255
Funck A F Eduard A friherre Kungsör porträtt 1907 239
Funck Axel F J A yrkesinspektör Linköping porträtt 1920 365
Funck K Fredrik G A godsägare Almstad porträtt 1919 365
Funck Th A godsägare Bolltorp Söderköping porträtt 1908 751
Funder Thomas vicekonsul Ystad porträtt 1929 814
Fundin Carl A stationsinspektor Heby porträtt 1912 607
Fundin Wilhelmina C operasångerska Sthlm porträtt 1910 316
Funkquist Claes G tullkontrollör Oskarshamn porträtt 1930 141
Funkquist Herman P A prof Alnarp porträtt 1924 733
Funkquist Herman P A prof Alnarp porträtt 1930 525
Funkquist K A dir Ransta porträtt 1931 622
Funquist Olof rådman Oskarshamn porträtt 1902 434
Furstenberg Arthur överläkare Sthlm porträtt 1916 19
Furstenberg Otto L advokat Sthlm porträtt 1919 732
Furugård J Gunnar prov.läkare Älvdalen porträtt 1927 541
Fyra systrar tillsammans 325 år, Värnamo porträtt 1902 817
Fürst Carl M prof emer Lund porträtt 1929 797
Fürst Carl M prof emer. Lund porträtt 1924 173
Fürst Carl M prof Lund porträtt 1904 161
Fürst Carl M prof Lund porträtt 1909 207
Fürst Carl M prof Lund porträtt 1914 172
Fürst Carl M prof Lund porträtt 1919 173
Fürst Carl M prof Lund porträtt 1929 801
Fürst J C S sjökapten ombudsman Göteborg porträtt 1911 64
Fürst Oscar F civ.ing Härnösand porträtt 1925 397
Fürst Otto A marinläkare Karlskrona porträtt 1905 504
Fürst R sjökapten ”Anglia” porträtt 1917 298
Fürst Th riksdagsman Sthlm porträtt 1906 372
Fürst Thorvald byråchef Sthlm porträtt 1915 733
Fürst Thorvald byråchef Sthlm porträtt 1920 733
Fürst Thorvald byråchef Sthlm porträtt 1925 734
Fürst Thorvald byråchef Sthlm porträtt 1927 222
Fürst Thorvald yrkesinspektör Sthlm * porträtt 1914 609
Fürstenberg Arthur livmedikus Sthlm porträtt 1930 637
Fürstenberg Arthur läkare Sthlm porträtt 1915 13
Fürstenberg Arthur läkare Sthlm porträtt 1920 29
Fürstenberg Arthur läkare Sthlm porträtt 1925 14
Fürstenberg Elsa fru Sthlm porträtt 1916 19
Fürstenberg Elsa Sthlm led av Rädda Barnen porträtt 1924 777
Fürstenberg Göthilda gift m mecenat Göteborg porträtt 1901 176
Fürstenberg Harald fondmäklare Göteborg porträtt 1925 191
Fürstenberg L grosshandlare Göteborg porträtt 1912 735
Fürstenberg Otto L notarius publicus Sthlm porträtt 1923 258
Fürstenberg Pontus grosshandlare Göteborg porträtt 1924 372
Fürstenberg Pontus, konstmecenat Göteborg porträtt 1901 451
Fürstenberg, Göthilda, gm Pontus F, Göteborg porträtt 1901 451
Fåhraeus C O E kamrer arméförvaltn. Sthlm porträtt 1902 834
Fåhraeus Fredrik I biskop Västerås * porträtt 1919 465
Fåhraeus Fredrik I domprost Västerås porträtt 1911 334
Fåhraeus Fredrik I domprost Västerås porträtt 1916 317
Fåhraeus Fredrik I domprost Västerås porträtt 1921 301
Fåhraeus Fredrik I domprost Västerås porträtt 1926 302
Fåhraeus G Rudolf rektor Sthlm porträtt 1914 637
Fåhraeus G Rudolf rektor Sthlm porträtt 1919 621
Fåhraeus G Rudolf rektor Sthlm porträtt 1924 605
Fåhraeus G Rudolf seminarierektor Sthlm * porträtt 1921 739
Fåhraeus Gustaf R rektor Sthlm porträtt 1904 224
Fåhraeus Klas konsthandlare * porträtt 1923 197
Fåhraeus Klas V skriftställare Lidingö porträtt 1928 141
Fåhraeus O Th fd överste Sthlm porträtt 1902 722
Fåhraeus Olga fd skådespelerska porträtt 1926 806
Fåhraeus Robert S prof Uppsala * porträtt 1927 353
Fåhraeus Robert S prof Uppsala Univ porträtt 1927 702
Fånge Jeol A skeppsredare Helsingborg porträtt 1931 718
Fägerskiöld B F v.häradshövd, rådman porträtt 1902 47
Fägerskiöld Bror F v.häradshövd Västerås porträtt 1906 814
Fägerskiöld Bror F v.häradshövding Västerås porträtt 1911 846
Fägerskiöld Helge, baron fånge i Sydafrika porträtt 1900 499
Fägerskiöld Johan W major Skövde porträtt 1905 370
Fägerskjöld  AJ friherre Sthlm porträtt 1931 526
Fägerskjöld Carl G V F stationsinsp. Varberg porträtt 1931 623
Fägersten Alfred läroverkslärare Mariestad porträtt 1902 819
Färnström O kontr.prost Arbrå porträtt 1908 607
Färnström O kyrkoh Arbrå porträtt 1913 606
Földesy Arnold violoncellvirtuos porträtt 1919 101
Förander N E kyrkoh Böda porträtt 1907 835
Förberg A E Elof hovdentist Sthlm porträtt 1916 173
Förberg A E Elof hovtandläkare Djursholm porträtt 1911 191
Förberg A E Elof hovtandläkare Sthlm porträtt 1922 558
Förberg A E Eolf hovtandläkare Sthlm porträtt 1921 141
Förberg Elof, hovtandläkare Stockholm porträtt 1901 223
Förberg G tandläkare kompositör Sthlm porträtt 1909 239
Förselius A Gustaf dir Sthlm porträtt 1909 398
Förselius A Gustaf vd Bogseringsbolaget Sthlm porträtt 1904 404