Hvar 8 dag – G

Bild Beskrivning År Sid
INFORMATION OM KÄLLAN HVAR 8 DAG
G:son-Bennich N A fd generaltulldir porträtt 1902 94
G:stedt-Kronman S K  kvinnlig tandläkare Lund porträtt 1902 94
Gabrielson G V flyglöjtn Malmslätt porträtt 1920 665
Gabrielson Johannes possessionat Boden porträtt 1925 126
Gabrielson K J, redaktör Stockholm porträtt 1901 112
Gabrielson S handlare Borås porträtt 1912 159
Gabrielsson Anna M änkefru St. Fifflekull 100 porträtt 1917 435
Gabrielsson Anna Tjörn 100 år porträtt 1905 398
Gabrielsson Anna änka i Lunna 105 år porträtt 1910 428
Gabrielsson Anna änkefru Tjörn 104 år porträtt 1909 302
Gabrielsson Assar T N dir Volvo Göteborg * porträtt 1930 529
Gabrielsson J kyrkoh Orsa porträtt 1910 431
Gabrielsson Joel prov.läkare Hässleholm porträtt 1929 93
Gabrielsson N G riksdagsman Umeå porträtt 1925 494
Gabrielsson Per M fd riksdagsman Medalby porträtt 1931 398
Gabrielsson Per M häradsdomare riksdagsman porträtt 1914 173
Gad Julius C dir Lund porträtt 1930 270
Gadd Christoffer fabriksidkare Malmö porträtt 1910 430
Gadd H general porträtt 1905 105
Gadd H general porträtt 1907 718
Gadd Hemming armégeneral porträtt 1907 94
Gadd Hemming armégeneral Sthlm* porträtt 1912 241
Gadd Hemming gen.löjtn porträtt 1901 755
Gadd Hemming general Sthlm porträtt 1912 111
Gadd Hemming general Sthlm porträtt 1914 265
Gadd J Adolf lektor Karlskrona porträtt 1912 592
Gadd Johan A fd lektor Karlskrona 85 år porträtt 1906 190
Gadd N H bankdir Ronneby porträtt 1904 224
Gadd N Henrik bankdir Ronneby porträtt 1912 431
Gadd N P kyrkoh Öja, Gotland porträtt 1902 611
Gadd S H öerste chef Krigshögskolan porträtt 1930 579
Gadd S H överste Sthlm porträtt 1930 494
Gadde J Fredrik K O lärov.adj Lund porträtt 1906 270
Gadde N Edvard revisionssekr Lund porträtt 1919 366
Gadde Nils A O O:son prof Lund porträtt 1903 487
Gadde Nils A O:son auditör Skånska Infateriet porträtt 1903 487
Gade Wilhelm, inspektor Marsvinsholm porträtt 1901 80
Gadelius Bror E prof Sthlm porträtt 1911 414
Gadelius Bror E prof Sthlm porträtt 1916 428
Gadelius Bror E prof Sthlm porträtt 1921 413
Gadelius Bror E prof Sthlm porträtt 1926 415
Gadelius Bror E överläkare Konradsberg * porträtt 1926 547
Gadelius Bror prof Karolinska Inst. porträtt 1903 177
Gadelius Bror prof Sthlm porträtt 1906 414
Gadelius I E, kaptenlöjtn Göteborg porträtt 1901 270
Gadelius J E fd kaptenlöjtn Göteborg porträtt 1916 296
Gadelius J E inspektör för Veritas Göteborg porträtt 1913 275
Gadelius J Edvard fd kaptenlöjtn Göteborg porträtt 1911 302
Gadelius J Edvard fd kaptenlöjtn Göteborg porträtt 1917 413
Gadelius Johan E fd kaptenlöjtn Göteborg porträtt 1906 270
Gadelius Knut dir Sthlm porträtt 1926 56
Gadelius Knut J dir Sthlm porträtt 1923 257
Gafvelin Ernst I H redaktör Umeå porträtt 1927 125
Gagge L G Rudolf fd bankdir Västerås porträtt 1911 367
Gagge Rudolf fd bankdir Västerås porträtt 1908 383
Gagge S Adolf fd bankdir Djursholm porträtt 1913 287
Gagge S Adolf fd bankdir Djursholm porträtt 1929 61
Gagge Sten A bankdir Sthlm porträtt 1903 310
Gagner C P Wilhelm major Malmö porträtt 1910 174
Gagner C P Wilhelm major Malmö porträtt 1911 511
Gagner Carl P major Malmö porträtt 1905 174
Gagner Emil M tullkontrollör Malmö porträtt 1926 383
Gagner Marie L H C lektor Sthlm porträtt 1927 253
Gagner Marie L läroverksadjunkt Sthlm porträtt 1917 237
Gagner Wilhelm E civ.ing Halmstad porträtt 1914 44
Gagner Wilhelm E civ.ing Halmstad porträtt 1924 14
Gagner, C P W, major Halmstad porträtt 1900 175
Gahm Johan A dir Göteborg porträtt 1922 413
Gahm Johan A dir Göteborg porträtt 1927 429
Gahn E överste Uppsala porträtt 1912 768
Gahn Fredrik W exp.-sekr Stockholm porträtt 1900 496
Gahn H distriktsläkare Sthlm porträtt 1914 188
Gahn Henrik J F godsägare Kåfalla porträtt 1909 511
Gahn, H P W bruksägare Sthlm porträtt 1900 368
Gallander C Robert kapten Jönköping porträtt 1919 573
Gallander H Erik V häradsskrivare Hjo porträtt 1917 670
Gallander Hans G häradsskrivare Hjo porträtt 1901 464
Gallander Hans G V fd häradsskrivare Hjo porträtt 1906 415
Gallén Axel konstnär porträtt 1904 520
Garbo Greta – filmbilder porträtt 1929 75
Garbo Greta på besök i Sverige porträtt 1928 167
Garbo Sven skådespelare Sthlm porträtt 1929 458
Garborg fru, författarinna porträtt 1904 499
Garborg J grosshandlare porträtt 1919 458
Gardell B L civ.ing Sthlm porträtt 1930 238
Gardell B L ing vid Bolinders Sthlm porträtt 1914 445
Gardell Berndt L G civ.ing Sthlm porträtt 1919 429
Gardell C J lärare Göteborg porträtt 1903 46
Gardell Johan fd landskamrer Visby porträtt 1903 311
Gardell Karl J folkskollärare Göteborg porträtt 1913 46
Gardell-Ericson Anna konstnär porträtt 1911 293
Gardell-Ericson Anna M akvarelist Göteborg porträtt 1913 46
Gardell-Ericson Anna målarinna Göteborg porträtt 1903 46
Gardell-Ericsson Anna konstnär porträtt 1904 38
Gardie de la J Casimir kammarjunkare Kjesäter porträtt 1922 493
Gardie de la, Elvira landshövdingsfru Malmö porträtt 1915 316
Gardie de la, greve överstelöjtn. porträtt 1900 515
Gardie de la, J C öv.kammarjunkare porträtt 1907 278
Gardie de la, J Casimir kammarjunk. Kjesäter porträtt 1917 445
Gardie de la, J Casimir kammarjunk. Kjesäter porträtt 1927 382
Gardie de la, J Casimir kammarjunkare Kesäter porträtt 1912 446
Gardie de la, J P A godsägare Tollarp porträtt 1929 447
Gardie de la, Johan R löjtn Livgardet porträtt 1924 259
Gardie de la, Magnus G landshövd Kristianstad porträtt 1903 566
Gardie de la, Magnus G landshövd Kristianstad porträtt 1904 293
Gardie de la, Malvina grevinna (f von Platen) porträtt 1900 656
Gardie de la, Mathilde 80 år Sthlm porträtt 1906 64
Gardie de la, P A kammarherre Sörby porträtt 1923 433
Gardie de la, Pontus A kammarherre Malmö porträtt 1903 471
Gardie de la, Pontus A kammarherre Sthlm porträtt 1913 430
Gardie de la, R landshövding porträtt 1914 199
Gardie de la, R, talman (teckning) porträtt 1900 312
Gardie de la, Robert d.y. landshövdin Malmö * porträtt 1913 513
Gardie de la, Robert fd landshövd Linköpings porträtt 1903 193
Gardie de la, Robert fd landshövding Sthlm porträtt 1908 190
Gardie de la, Robert fd landshövding Sthlm porträtt 1913 191
Gardie de la, Robert fd landshövding Sthlm porträtt 1927 708
Gardie de la, Robert fd landshövding Sthlm* porträtt 1913 193
Gardie de la, Robert landhövding Malmö porträtt 1922 717
Gardie de la, Robert landshövd Malmöhus län porträtt 1908 667
Gardie de la, Robert landshövding Malmö porträtt 1912 734
Gardie de la, Robert landshövding Malmö porträtt 1917 717
Gardie de la, Robert major Ystad porträtt 1907 738
Gardie de la, Robert, talman 2:a kammaren porträtt 1900 752
Gardt Gustav skådespelare Sthlm porträtt 1901 657
Gardtman J G H fd överste Uppsala porträtt 1930 348
Gardtman J G Hjalmar fd överste Uppsala porträtt 1924 572
Gardtman J G Hjalmar överste Uppsala porträtt 1914 557
Gardtman J G Hjalmar överste Uppsala porträtt 1919 557
Gardtman Johan G H major Uppsala porträtt 1904 596
Garpe A Joel E O:son skolinspektör Västerås porträtt 1929 110
Garström Erica änkefru Lidköping porträtt 1925 317
Gartz C Gustaf W överste Sthlm porträtt 1922 365
Gartz C Gösta W överste Sthlm porträtt 1927 332
Gartz J A fabrikör Kumla porträtt 1918 365
Gasslander Gustaf fd landskamrer Jönköpings l porträtt 1906 415
Gasslander Gustaf landskamrer Sthlm porträtt 1906 222
Gasslander Karl F komminister Sthlm porträtt 1915 824
Gate Simon glaskonstnär Orrefors * porträtt 1925 49
Gauffin Axel E handlare Ulricehamn porträtt 1903 550
Gauffin Axel W R chef f Nationalmuseum * porträtt 1925 257
Gauffin Axel W R överintendent Sthlm porträtt 1926 654
Gauffin Einar B rektor Lundsberg porträtt 1929 589
Gauffin L C A apotekare Kristianstad porträtt 1915 573
Gauffin L C Axel apotekare Kristianstad porträtt 1910 575
Gaufin Cl Joh förest Kostabutik i Stockholm porträtt 1902 238
Gavelin Albin N sågverksägare Vilhelmina porträtt 1919 13
Gavelin Axel O geolog, överdir * porträtt 1922 113
Gavelin Axel O överdir Sthlm porträtt 1925 13
Gavelin Axel O överdir Sthlm porträtt 1930 637
Gavelin Axel O överdir Sv:s Geologiska Unders porträtt 1915 589
Gavelius O, dir. Sandviken porträtt 1900 560
Gawell P V överlantmätare Karlstad porträtt 1925 526
Gawell P Vilhelm lantmätare Karlstad porträtt 1931 302
Gavell-Blumental, Ida (”Delsbostintan”) porträtt 1900 436
Gavuzzi Etienne bankkamrer Tranås porträtt 1906 255
Geber Hugo E bokförläggare Sthlm porträtt 1912 767
Geber Hugo E bokförläggare Sthlm porträtt 1913 335
Geber Nils bokförläggare Sthlm porträtt 1918 174
Geber Nils J bokförläggare Sthlm porträtt 1928 141
Geber Philip A bankir Sthlm porträtt 1929 61
Geber Philip A fd bankir Sthlm porträtt 1910 110
Gedda H Torsten assessor Göteborg porträtt 1929 733
Gedda Herman J kamrer Göteborg porträtt 1917 445
Gedda Herman J kamrer Göteborg porträtt 1920 590
Gedda Herman kamrer Göteborg porträtt 1912 430
Gedda J Harald dir Göteborg porträtt 1918 493
Gedda J Harald dir Göteborg porträtt 1929 270
Gedda O A fd kronolänsman Alingsås porträtt 1909 447
Gedda Otto A kronolänsman Alingsås porträtt 1901 144
Gedda W fd kapten donator porträtt 1908 754
Gedda von, Anders T egendomsägare Sthlm porträtt 1904 126
Gedda von, C Otto fd överstelöjtn Jönköping porträtt 1916 93
Gedda von, Carl O öv.löjtn Jönköping porträtt 1906 94
Gedde von, C, disp Sthlm porträtt 1901 302
Geelmuyden flyglöjtnant porträtt 1922 551
Geelmuyden G J A W hamnkapten Varberg porträtt 1929 462
Geelmuyden G J A Waldemar hamnkapt Varberg porträtt 1930 446
Geelmuyden W hamnkapten Varberg porträtt 1913 639
Geer de, Anton G fd godsägare Strängnäs porträtt 1919 47
Geer de, C F fd generalkonsul porträtt 1920 612
Geer de, C G Gustaf major Sthlm porträtt 1924 125
Geer de, Carl F fd generalkonsul Genéve porträtt 1930 749
Geer de, Carl F fd generalkonsul Genève porträtt 1925 126
Geer de, Carl F generalkonsul Geneve porträtt 1915 141
Geer de, Carl F svensk generalkonsul Genève porträtt 1910 158
Geer de, Carl L E godsägare Leuvsta porträtt 1909 190
Geer de, Carl L E godsägare Lövsta porträtt 1914 14
Geer de, Caroline Lovisa porträtt 1909 519
Geer de, E A G godsägare Hanaskog porträtt 1910 815
Geer de, E L E löjtn Sthlm porträtt 1915 566
Geer de, Edvard A G baron Kristianstad porträtt 1931 558
Geer de, F O G fd landshövding Sthlm porträtt 1930 268
Geer de, F O G landshövd riksdagsm. Mariestad porträtt 1911 223
Geer de, F O G landshövd Skaraborg porträtt 1906 24
Geer de, F O G landshövding Mariestad porträtt 1910 382
Geer de, Fabian O G fd landshövding Sthlm porträtt 1919 492
Geer de, Fabian O G landshövding Mariestad porträtt 1909 510
Geer de, Fabian O G landshövding Mariestad porträtt 1914 493
Geer de, Fabian O G landshövding Sthlm porträtt 1924 477
Geer de, G L fd landshövding Hanaskog porträtt 1929 764
Geer de, G L riksdagsman porträtt 1906 527
Geer de, G Loius landshövding Kristianstad * porträtt 1920 65
Geer de, G Loius statsminister porträtt 1920 88
Geer de, G Louis fd landshövding Hanaskog porträtt 1924 125
Geer de, G Louis landshövding Kristianstad porträtt 1904 328
Geer de, G Louis landshövding Kristianstad porträtt 1914 141
Geer de, G Louis landshövding Kristianstad porträtt 1919 141
Geer de, G Louis landshövding Kristianstad * porträtt 1913 625
Geer de, Gerard fd geologprof Sthlm porträtt 1924 675
Geer de, Gerard J fd prof Sthlm porträtt 1928 13
Geer de, Gerard J prof Sthlms Högskola * porträtt 1923 1
Geer de, Gerard J rektor Sthlms Högskola porträtt 1902 177
Geer de, Gerard prof emer Sthlm porträtt 1930 789
Geer de, Gerard prof Sthlm porträtt 1908 15
Geer de, Gerhard geologprof porträtt 1909 760
Geer de, Gerhard J prof Sthlm porträtt 1910 190
Geer de, Gerhard J prof Sthlm porträtt 1913 30
Geer de, Gerhard J prof Sthlm porträtt 1918 28
Geer de, Gerhard L godsägare Hanaskog porträtt 1904 190
Geer de, Gerhard L landshövding Kristianstad porträtt 1909 158
Geer de, J G Gerard bergsing Lesjöfors * porträtt 1930 305
Geer de, Jean J G kammarherre Sthlm porträtt 1928 61
Geer de, Louis af Leufsta, kammarherre Sthlm porträtt 1925 190
Geer de, Louis disponent porträtt 1911 407
Geer de, Louis godsägare Leufsta porträtt 1915 717
Geer de, Marianne porträtt 1914 67
Geer de, Sten prof Göteborgs Högskola porträtt 1929 13
Geer de, Wilhelm G fd major Upplands Reg porträtt 1904 740
Geete E A:son jägmästare Särna porträtt 1931 78
Geete Gustaf W fd prov.läkare Borås porträtt 1905 354
Geete K Robert bibliotekarie Sthlm porträtt 1913 334
Geete K Robert biblioteksammanuens Sthlm porträtt 1908 351
Geete K Robert fd bibliotekarie Sthlm porträtt 1918 349
Geete K Robert fd bibliotekarie Sthlm porträtt 1923 321
Geete K Robert fd bibliotekarie Sthlm porträtt 1927 414
Geete Sten fd häradshövding Sthlm porträtt 1913 207
Geete Sten J fd häradshövding Östersund porträtt 1915 718
Gegerfelt von C F Victor stadsark. Torekov porträtt 1914 413
Gegerfelt von Emil grosshandlare Sthlm porträtt 1917 748
Gegerfelt von H ing Göteborg porträtt 1922 782
Gegerfelt von Wilh. landskapsmålare Torekov porträtt 1914 93
Gegerfelt von Wilhelm målare Torekov porträtt 1919 477
Gegerfelt von, C Eric överste Sthlm porträtt 1926 464
Gegerfelt von, C Eric överstelöjtn Sthlm porträtt 1916 509
Gegerfelt von, C F Victor arkitekt Torekov porträtt 1906 494
Gegerfelt von, C F Victor arkitekt Torekov porträtt 1911 543
Gegerfelt von, Carl Magnusson kapten Vendes R porträtt 1904 337
Gegerfelt von, F W sjökapten Sthlm porträtt 1901 577
Gegerfelt von, N O Wilhelm W:son ing Lund porträtt 1914 365
Gegerfelt von, N O Wilhelm övering Lund porträtt 1924 349
Gegerfelt von, Wilh. landskapsmålare Torekov porträtt 1909 126
Gegerfelt von, Wilhelm landskapsmålare porträtt 1904 126
Geijer A fd hovrättsråd Sthlm porträtt 1908 479
Geijer Adolf prof Uppsala porträtt 1905 470
Geijer Adolf R bankdir Kristinehamn porträtt 1905 438
Geijer Adolf R v.häradshövding Kristinehamn porträtt 1915 94
Geijer B Gustaf  fd öv.löjtn Sthlm porträtt 1906 766
Geijer B Gustaf fd överstelöjtn Sthlm porträtt 1911 767
Geijer B Gustaf fd överstelöjtn Sthlm porträtt 1914 589
Geijer Bror C A fd häradshövding Karlstad porträtt 1924 269
Geijer Bror C A fd häradshövding Karlstad porträtt 1926 112
Geijer Bror C A häradshövding Vemmenhög porträtt 1904 320
Geijer Bror C A häradshövding Ystad porträtt 1909 318
Geijer C J godsägare Tolarp porträtt 1914 829
Geijer C J W fru Sthlm porträtt 1921 94
Geijer Carl F O, kungl sekr ”original” Sthlm porträtt 1901 222
Geijer Carl J godsägare Jönköping porträtt 1921 190
Geijer Christian A ing Skoghall porträtt 1930 589
Geijer Christian kamrer Filipstad porträtt 1916 366
Geijer Christoffer brukspatron Brattfors porträtt 1906 383
Geijer Christoffer R bruksägare Filipstad porträtt 1909 511
Geijer Christoffer R disp Brattfors. Värmland porträtt 1901 384
Geijer Erik G justitieombudsman * porträtt 1927 337
Geijer Erikk G justitieråd Sthlm porträtt 1929 733
Geijer Ernst W häradshövding Örebro porträtt 1907 462
Geijer Ernst W häradshövding Örebro porträtt 1912 462
Geijer G brukspatron Karlstad porträtt 1914 748
Geijer G R överste Hallands Reg porträtt 1925 621
Geijer G Reinhold bruksägare Dennicketorp porträtt 1921 607
Geijer G Reinhold bruksägare Filipstad porträtt 1911 639
Geijer G Reinhold bruksägare Filipstad porträtt 1916 605
Geijer G Reinhold bruksägare Filipstad porträtt 1923 834
Geijer Gösta kompositör & hustru Signe porträtt 1901 614
Geijer Gösta kompositör Ljungby porträtt 1906 734
Geijer Gösta tonsättare porträtt 1913 422
Geijer H A bruksägare Karlstad porträtt 1912 479
Geijer H G dir Sthlm porträtt 1931 766
Geijer Herman V vicekonsul Karlstad porträtt 1923 690
Geijer Ida fru förestånd Sabbatsbergs sjukhus porträtt 1908 542
Geijer J W E fd bankkassör Filipstad porträtt 1913 688
Geijer K Reinhold fd prof Uppsala porträtt 1918 509
Geijer K Reinhold fd prof Uppsala porträtt 1921 446
Geijer K Reinhold prof Uppsala porträtt 1913 479
Geijer P Adolf fd prof Uppsala porträtt 1910 430
Geijer Per A fd prof Uppsala porträtt 1915 445
Geijer Per A statsgeolog Sthlm porträtt 1927 189′
Geijer Per A, professor Uppsala porträtt 1900 463
Geijer Reinhold R disponent Uddeholm porträtt 1906 622
Geijer S G A gen.major, gen.fälttygmäst porträtt 1901 757
Geijer S G A överste chef f Svea Art-Reg porträtt 1903 94
Geijer S Gottschalk A fd generalmajor Sthlm porträtt 1919 525
Geijer S Gottschalk generalmajor Sthlm porträtt 1909 575
Geijer Salomon (G A) fd generalmajor Sthlm porträtt 1914 541
Geijer Salomon G A generalmajor Grängesberg porträtt 1904 564
Geijer von K borgmästare, riksdagsm. Malmöhus porträtt 1908 63
Geijer von Knut E borgmästare Trelleborg porträtt 1923 529
Geijer von, Carl intendent Skånska Dragonreg porträtt 1902 546
Geijer von, K E borgmäst riksdagsman porträtt 1902 46
Geijer von, Knut E borgmästare Trelleborg porträtt 1908 526
Geijer von, Knut E borgmästare Trelleborg porträtt 1913 510
Geijer von, Knut E borgmästare Trelleborg porträtt 1918 509
Geijer von, Knut E borgmästare, riksdagsman * porträtt 1925 273
Geijer von, Salomon G Nydala kloster Småland porträtt 1903 551
Geijer-Göthlin Margit skådespelerska porträtt 1930 598
Geijerstam af Carl G fd trafikchef Skövde porträtt 1917 701
Geijerstam af R Sven E häradshövding Karlstad porträtt 1913 495
Geijerstam af R Sven E S häradshövd. Karlstad porträtt 1923 481
Geijerstam af, Ave ing Västanfors porträtt 1907 238
Geijerstam af, Ave R ing Västanfors porträtt 1922 221
Geijerstam af, Carl brukspatron Rockhammar porträtt 1927 174
Geijerstam af, Carl bruksägare Rockhammar porträtt 1917 381
Geijerstam af, Carl G fd trafikchef Skövde porträtt 1910 735
Geijerstam af, Carl G fd trafikchef Skövde porträtt 1915 717
Geijerstam af, Emilia änkefru porträtt 1925 3
Geijerstam af, Gustaf författare porträtt 1900 433
Geijerstam af, Gustaf författare porträtt 1908 370
Geijerstam af, Olof hovrättsråd Sthlm porträtt 1920 519
Geijerstam af, Olof hovrättsråd Sthlm porträtt 1921 62
Geijerstam af, R S E Sven häradshövd Karlstad porträtt 1929 285
Geijerstam Gustaf E läkare Göteborg porträtt 1927 558
Gelhaar B Knut urfabrikör Sthlm porträtt 1912 367
Gelhaar Tom O V postmästare Sthlm porträtt 1912 239
Gelhaar Tom O V postmästare Sthlm porträtt 1915 807
Gelhaar Tom postkontrollör Stockholm porträtt 1902 254
Gelhaar Tom postmästare Sthlm porträtt 1911 218
Gelin Edvard V fd överlärare Karlstad porträtt 1926 800
Gellerstedt Albert T prof Sthlm porträtt 1906 14
Gellerstedt Albert T skald Sthlm porträtt 1911 31
Gellerstedt Albert T överintendent porträtt 1904 53
Gellerstedt Albert T överintendent Sthlm * porträtt 1913 461
Gellerstedt Nils G civ.ing Sthlm porträtt 1924 653
Gellerstedt, Albert T invald i Sv Akademien porträtt 1900 353
Gelotte B E fabrikör riksdagsman 1:a K Tranås porträtt 1911 254
Gelotte B Ehrnfrid fabrikör Tranås porträtt 1912 767
Gelotte J O fd grosshandl Stockholm porträtt 1902 579
Gemmel Arthur prov.läkare Åtvidaberg porträtt 1918 237
Gemmel Harald J dir Lidingö porträtt 1931 670
Gemmel Harald J dir Sthlm porträtt 1921 93
Gemmel Herman dir Litografiska Anst. Sthlm porträtt 1901 286
Gemzell Charles C V apotekare Örebro porträtt 1914 365
Gemzell Emil E hovpredikant Sthlm porträtt 1906 414
Gemzell Emil E hovpredikant Sthlm porträtt 1911 414
Gemzell Emil E hovpredikant Sthlm porträtt 1916 428
Gemzell Emil V hovpredikant Sthlm porträtt 1921 413
Gemzell Emil V hovpredikant Sthlm porträtt 1925 126
Gemzell H A major Lidköping porträtt 1931 495
Gemzell Iwan S J överkontrollör Gävle porträtt 1926 799
Genander Otto W distr.föreståndare Sundsvall porträtt 1915 621
Genberg A landskapsmålare Saltsjö-Duvnäs porträtt 1911 638
Genberg Amelie C C biskopinna Kalmar porträtt 1910 526
Genberg Amélie C K biskopinna Kalmar porträtt 1912 31
Genberg Anton konstnär Sthlm porträtt 1921 607
Genberg Axel G överste porträtt 1920 308
Genberg Axel G överste Kristianstad porträtt 1918 413
Genberg Axel G överste Sthlm porträtt 1913 430
Genberg Jonas kyrkoh Lit, Jämtland porträtt 1904 79
Genberg K A överste Sthlm porträtt 1926 703
Genberg N Alfred borgmästare Kristianstad porträtt 1910 110
Genberg N Alfred borgmästare Kristianstad porträtt 1915 77
Genberg Olof W fd prov.läkare Haparanda porträtt 1903 262
Genberg Olof W fd prov.läkare Haparanda porträtt 1908 222
Genell Nils bankkamrer Sjöbo porträtt 1911 206
Gentele H R dir för Beckers porträtt 1908 686
Gentele Herrman dir Sthlm porträtt 1922 302
Gentzel A J disponent Borås porträtt 1909 142
Gentzel Anders fabriksidkare Borås porträtt 1904 142
Gentzel Anders fabriksidkare Borås porträtt 1913 496
Gentzel Carl A musikdir Sthlm porträtt 1914 172
Georgi Karl G rektor Vimmerby porträtt 1903 295
Georgi Per A R godsarrendator Arnö porträtt 1920 318
Georgii Axel grosshandlare Sthlm porträtt 1905 743
Georgii Axel grosshandlare Sthlm porträtt 1910 559
Georgii Axel ordf Sv:s Kontoristfören Sthlm porträtt 1902 418
Georgii Bror A F skeppsklarerare Sthlm porträtt 1908 399
Gerber von F A fd major Malmö porträtt 1915 717
Gerber von, Fredrik A major porträtt 1905 758
Gerdin E Ivar rektor Enköping porträtt 1931 158
Gerdin Sven P rådman Åmål porträtt 1923 834
Gerdin Sven P rådman Åmål porträtt 1927 77
Gerell Agda g.m. Julius G Sthlm porträtt 1909 101
Gerell Carl P generalkonsul Saltsjöbaden porträtt 1905 143
Gerell Ernst G tullförvaltare Karlshamn porträtt 1922 574
Gerell Julius grosshandlare, donator Sthlm porträtt 1909 101
Gerell Karl E H prov.läkare Örebro län porträtt 1901 785
Gergelin F A kammarskrivare Karlskrona porträtt 1902 771
Gerhard Karl revyartist Sthlm porträtt 1924 559
Gerlach Hugo F ing Varberg porträtt 1906 431
Gerle Carl J H dep.chef Fångvårdsstyr Sthlm porträtt 1904 289
Gerle Gabriel folkskollärare Norrtälje porträtt 1910 303
Gerle Gabriel K folkskollärare Norrtälje porträtt 1920 333
Gerle Johan E övermaskinist Vattenverk. Sthlm porträtt 1904 197
Gerle R L handlare Nösund porträtt 1911 127
Gernandt A Wilhelm T artist Sthlm porträtt 1919 686
Gernandt C E dir bokförläggare Stockholm porträtt 1900 528
Gernandt Christian bokförläggare Sthlm porträtt 1905 518
Gernandt Christian E fd bokförl. Saltsjöbaden porträtt 1905 599
Gernandt Ernst H dir Sthlm porträtt 1919 334
Gernandt Ernst H dir Sthlm porträtt 1924 253
Gernandt Fredrik prov.läkare Robertsfors porträtt 1922 765
Gernandt Johan A E bankdir Östersund porträtt 1920 637
Gernandt-Claine Jane diktare porträtt 1906 130
Gernandt-Claine Jane författarinna porträtt 1909 70
GernandtHerman C löjtnant porträtt 1901 271
Gerr de, Fabian O G landshövding Mariestad* porträtt 1909 513
Gerr de, Jaques A kapten Stockholm porträtt 1901 351
Gertz Hans V prof Karolinska Inst Sthlm porträtt 1928 157
Gertz Johannes fabrikör Göteborg porträtt 1924 205
Gertz Jöns N:son kyrkoh Södervidinge porträtt 1904 352
Gertzén J P kyrkoh Ventlinge porträtt 1912 143
Gertzen Sven tandläkare New York porträtt 1913 174
Gestblom E A sjukgymnast Uppsala porträtt 1931 718
Gestblom Josef A rådman Sthlm porträtt 1926 654
Gethe Carl M F E riksdagsman Kalmar porträtt 1904 771
Gethe Carl syssloman  Kalmar porträtt 1905 855
Geuken Johannes sockerindustridir Arlöv porträtt 1907 462
Gevert A C fd kronolänsman Örebro porträtt 1903 126
Gezelius Axel apotekare Sthlm porträtt 1929 333
Gezelius F G Ingemar rektor Gärdala porträtt 1925 333
Gezelius Karl J stadsläkare Göteborg porträtt 1916 61
Gezelius Karl-Johan stadsläkare Göteborg porträtt 1926 45
Gezelius Karl-Johan stadsläkare Göteborg porträtt 1931 670
Gezelius L E vice häradshövding, riksdagsman porträtt 1907 30
Gezelius L Emil v.häradshövding Falun porträtt 1913 575
Gezelius L Emil vice häradshövding Falun porträtt 1929 382
Gezelius Lars E v.häradshövding Buregården porträtt 1923 593
Gezelius Lars E vice häradshövding Falun porträtt 1918 589
Gezelius, K J stadsläkare Göteborg porträtt 1900 368
Gibson Ingeborg fru Göteborg porträtt 1920 803
Gibson J ing, riksdagsman porträtt 1907 834
Gibson James J disponent Jonsered porträtt 1918 221
Gibson James J fd disponent Göteborg porträtt 1928 190
Gibson Oscar W reg.läkare Sthlm porträtt 1909 655
Gibson Oscar W reg.läkare Sthlm porträtt 1914 637
Gibson Oscar W reg.läkare Vaxholm porträtt 1904 676
Gibson Sidney skulptör porträtt 1926 254
Gibson Sidney skulptör Göteborg porträtt 1913 244
Gibson Sidney skulptör Göteborg porträtt 1914 259
Gibson William disponent Jonsered * porträtt 1916 289
Gibson William kommendörkapten Jonsered porträtt 1922 669
Gierow C O N:son kyrkoh Hjernarp porträtt 1913 31
Gierow P Arvid folkskoleinspekt. Helsingborg* porträtt 1929 785
Gierow P Arvid reg.pastor Helsingborg porträtt 1917 733
Gierow P Arvid reg.pastor Helsingborg porträtt 1922 766
Giertta A J godsägare Bona, Ekerö porträtt 1909 511
Giertta Adam J C hovrättsråd Sthlm porträtt 1921 591
Giertta J K R, uppbördskommiss. Stockholm porträtt 1900 816
Giertz Bror H disponent Nyköping porträtt 1930 509
Giertz Iwan B förvaltare Blackstaby porträtt 1924 270
Giertz John B fabrikör Sthlm porträtt 1923 337
Giertz K H överläkare Stocksund porträtt 1926 143
Gieseke W disponent Ronneby porträtt 1924 45
Giesman C A reg.veterinär Helsingborg porträtt 1909 767
Giesman Carl A reg.veterinär Skånska Husarreg porträtt 1904 756
Gihl C Hjalmar bankdir Sthlm porträtt 1913 334
Gihl C Hjalmar bankdir Sthlm porträtt 1923 321
Gihl Götrik bankdir Sthlm porträtt 1905 406
Gihl Götrik fd bankdir Sthlm porträtt 1909 367
Gilck Karl tandläkare kompositör porträtt 1909 151
Gill Frans G disponent Malmö porträtt 1930 318
Gillberg A E adjunkt Östersund porträtt 1902 402
Gillberg Anna K änkefru Frutuna sn 100 år porträtt 1915 724
Gillblad Axel J grosshandl Göteborg porträtt 1906 575
Gille C J bruksförvaltare Leufsta Bruk porträtt 1909 831
Gille Gustaf T styckjunkare Göteborg porträtt 1922 815
Gille H J E fd kamrer Sthlm porträtt 1910 30
Gille H J E kamrer Sthlm porträtt 1905 30
Gille Hjalmar J E kamrer Sthlm porträtt 1915 78
Gillholm T J grosshandlare Göteborg porträtt 1909 318
Gillholm Theodor J grosshandlare Göteborg porträtt 1922 735
Gilljam Carl T telegrafkommissarie Hudiksvall porträtt 1905 439
Gilljam F D fd universitetskansler 1:a Kamm porträtt 1906 648
Gilljam G F univ.kansler riksdagsman porträtt 1902 8
Gilljam G F universitetskansler porträtt 1907 258
Gilljam Gustaf F universitetskansler porträtt 1901 705
Gilljam Gustaf F universitetskansler porträtt 1904 53
Gimberg Carl J fd övering Sthlm porträtt 1923 786
Gimberg Carl J övering Saltsjö-Duvnäs porträtt 1929 541
Giron Emil fd bokförläggare Sthlm porträtt 1904 353
Gisberg Sofia fd överlärarinna Sthlm porträtt 1925 255
Gisberg Sofia överlärarinna Sthlm porträtt 1914 108
Gisberg Sofia överlärarinna Tekn skolan Sthlm porträtt 1904 159
Gisiko A H ny kommendör Karlskrona porträtt 1919 451
Gisiko A Henrik kommendör Sthlm porträtt 1923 354
Gisiko A Henrik kommendör Sthlm porträtt 1929 140
Gisiko A Henrik kommendör, varvschef Sthlm porträtt 1924 397
Gisiko A Henrik kommendörkapten Sthlm porträtt 1918 397
Gisiko Harry löjtn Sthlm porträtt 1924 601
Gislander Nild J:son kyrkoh Grönby fs porträtt 1902 238
Gislander Nils Jönsson kyrkoh Grönby fs porträtt 1907 223
Gislén A Otto fd överlantmätare Östersund porträtt 1927 366
Gislén Carl civ.ing Sundsvall porträtt 1905 790
Gislén Knut A fd landskamrer Jönköping porträtt 1930 461
Gislén Knut A landskamrer Jönköping porträtt 1914 653
Gislow A Wilhelm disponent Gislaved porträtt 1925 255
Gisslén E postmästare Visby porträtt 1919 701
Gisslow Gottfrid lärare Göteborg porträtt 1910 414
Giunchard A J Joseph dir Sthlm porträtt 1922 573
Giöbel Adrian fd jägmästare Nerikes Järle porträtt 1911 62
Giöbel C Fredrik byråchef Sthlm porträtt 1918 541
Giöbel Carl A dir Stockholm porträtt 1901 577
Giöbel Selma L konstnärinna Vadstena porträtt 1924 478
Gjerdrum A disponent Sthlm porträtt 1918 269
Gjerdrum Arvid B dir Sthlm porträtt 1929 45
Gjers Gustaf E lantbruk Göteborg porträtt 1901 255
Gjers, Samuel, ing. porträtt 1900 16
Gjestvang E C grosshandlare Sthlm porträtt 1903 30
Gjestvang Even C bilimportör Sthlm porträtt 1922 846
Gjestvang Even C generalkonsul Sthlm porträtt 1912 814
Gjestvang Even C generalkonsul Sthlm porträtt 1927 845
Gjöbel C Fredrik byråchef Sthlm porträtt 1923 529
Gjörloff B O postmästare Malmö porträtt 1931 398
Gjörloff Viktor M tullkontrollör Malmö porträtt 1916 557
Glas Lars v.konsul Umeå (avliden i Sthlm) porträtt 1903 343
Glas M S prov.läkare Nora porträtt 1902 818
Glas Sigfrid prov.läkare Nora porträtt 1907 802
Glasell-Andersson A professorska Sthlm porträtt 1919 382
Gleerup Carl G M pappershandl Malmö porträtt 1901 417
Gleerup J D bokförläggare Lund porträtt 1913 591
Gleerup Jacob D bokförläggare Lund porträtt 1913 462
Gleerup Jacob D bokförläggare Lund * porträtt 1913 465
Gleerup S Edvard fd major Lund porträtt 1928 142
Glimborg F V kyrkoh Vårdsberg porträtt 1915 413
Glimborg Viktor kyrkoh Vårdsberg porträtt 1905 407
Glimstedt B ryttmästare Umeå porträtt 1917 766
Glimstedt Carl H fd telegrafkomm Kristianstad porträtt 1904 724
Glimstedt P G major Livgrenadjär Regementet porträtt 1917 376
Glosemeijer H T kapten Göteborg porträtt 1904 678
Glosemeijer H Teodor major Göteborg porträtt 1924 29
Glosemeijer H Teodor major Göteborg porträtt 1929 637
Gobat Albert fredsprist porträtt 1902 183
Gobom Carl A E fd major Göteborg porträtt 1922 717
Gobom Carl A E fd major Göteborg porträtt 1925 654
Godée Alb apotekare Skänninge porträtt 1902 302
Godée G Albert apotekare Skeninge porträtt 1917 622
Godenius C G kyrkoh Särna porträtt 1902 515
Godenius Cal G kyrkoh Särna porträtt 1901 736
Godenius Ralph T prov.läkare Karlskoga porträtt 1927 829
Godhe Emil F F övermaskinist Trelleborg porträtt 1905 226
Goës C H fd stationsinspektor Mantorp porträtt 1905 471
Goës von, Sigurd T fd generalkonsul Sthlm porträtt 1926 112
Goetze F L fd hotellägare Helsingborg porträtt 1909 62
Goldkuhl August E fd stadsläkare Växjö porträtt 1903 407
Goldkuhl J Henrik stadsläkare Växjö porträtt 1914 621
Goldkuhl Åke E ing Malmberget porträtt 1916 830
Goldman Isidor Sthlm 15-årig bragdräddare porträtt 1919 699
Goldschmidt Adolf konstprof porträtt 1917 437
Goldschmidt Otto (gift m Jenny Lind) porträtt 1920 6
Goldschmidt Walter (son t Jenny Lind) porträtt 1920 5
Gondret C Henrik fd överste Jönköping porträtt 1929 14
Gondret C Henrik överste Jönköping porträtt 1913 255
Gondret Claes H överste Jönköping porträtt 1908 286
Goodwin Henry C H B fotograf Sthlm porträtt 1927 366
Goodwin Henry K H B fil.dr Saltsjöbaden porträtt 1931 607
Gornitzka Henrik S disponent Sthlm porträtt 1929 269
Gosling Augusta lady (!) Näsby porträtt 1910 703
Gottfriedz Axel H fd kamrer Sthlm porträtt 1927 445
Gotthardt Herman A dir Malmö porträtt 1923 30
Gotthardt Herman fabrikör Malmö porträtt 1917 183
Gottlieb J godsägare Hälla, Borensberg porträtt 1913 47
Gottschalk Conatance skådespelare Sv Teatern porträtt 1902 71
Gottschalk P instrumentfabrikör Sthlm porträtt 1911 639
Govenius Wilhelm fd bruksägare Stockholm porträtt 1902 435
Graaf Sixten kapten på jagaren Munin porträtt 1930 825
Graan Gustaf H vice häradshövding Sthlm porträtt 1918 366
Grabe Alf G myntdir Sthlm porträtt 1930 605
Grabow Carl L dekorationsmålare Sthlm porträtt 1907 223
Grabow Carl L dekorationsmålare Sthlm porträtt 1912 238
Grabow Carl L dekorationsmålare Sthlm porträtt 1917 205
Grabow Carl L dekorationsmålare Sthlm porträtt 1922 174
Grabow Carl teatermålare Stockholm porträtt 1902 238
Grabow Mathilda skådespelerska porträtt 1901 532
Grabow-Taube Mathilda skådesp. Stockholm porträtt 1901 531
Grade Anders fil.dr, rektor Sthlm porträtt 1926 415
Graebe J Alfred dir Malmö porträtt 1925 237
Graeve Halvir lasarettsläkare Östersund porträtt 1924 349
Graeve Halvor fd lasarettsläkare Sthlm porträtt 1930 286
Graeve Halvor fd lasarettsläkare Sthlm porträtt 1930 141
Graf F C J generalkonsul Sthlm porträtt 1919 365
Graf F C J generalkonsul Sthlm porträtt 1924 365
Graf F C J generalkonul Sthlm porträtt 1914 381
Graf Frans C J generalkonsul Sthlm porträtt 1930 141
Graf Paul artist Enköping porträtt 1903 4
Graf Paul, konstnär porträtt 1902 300
Graff Axel E fabrikör Båstad porträtt 1916 189
Graff H M Th apotekare Karlskrona porträtt 1902 320
Graffman Johan A godsäg Linköping porträtt 1906 271
Graffman O E mantalskommissarie Göteborg porträtt 1925 622
Graffman Otto E mantalskommissarie Göteborg porträtt 1927 750
Grafström Erik F M överste Boden porträtt 1926 479
Grafström Erik F M överste Norrbottens Reg porträtt 1923 610
Grafström Erik F M överstelöjtn Lund porträtt 1921 461
Grafström Ernst A dir Sthlm porträtt 1929 413
Grafström Ernst revisor vicekonsul Umeå porträtt 1901 449
Grafström Ernst vd Gumaelius Annonsbyrå porträtt 1926 677
Grafström Ernst vd Gumaelius Annonsbyrå * porträtt 1926 691
Grafström G G prov.läkare Klintehamn porträtt 1902 675
Grafström Gillis konståkare skridsko porträtt 1910 373
Grafström Gillis skridskomästare porträtt 1917 374
Grafström Gillis världsmästare i konståkning porträtt 1921 314
Grafström Hjalmar E överste Umeå porträtt 1925 686
Grafström Hjalmar E överste Umeå porträtt 1931 462
Grafström I T C fru Sthlm porträtt 1924 478
Grafström I Thyra C fru Sthlm porträtt 1914 108
Grafström I Thyra C fru Sthlm porträtt 1924 93
Grafström J Frithiof apotekare Vänersborg porträtt 1923 450
Grafström Johan F apotekare Luleå porträtt 1906 622
Grafström Viktor A byggmästare Södertälje porträtt 1922 493
Grahl Henrik O E läroverksadjunkt Uppsala porträtt 1916 302
Grahl O E H fd jägmästare Sthlm porträtt 1910 431
Grahm J A F kapten porträtt 1901 363
Grahn Andreas vicekonsul Umeå porträtt 1927 509
Grahn Carl W målarmästare Götebrorg porträtt 1922 366
Grahn Carl W målarmästare Örgryte porträtt 1912 383
Grahn E skeppsmäklare Luleå porträtt 1930 173
Grahn Emanuel kamrer Sthlm porträtt 1918 477
Grahn L Fredrik rådman, handlare Umeå porträtt 1909 319
Grahn Lars F rådman Umeå porträtt 1907 495
Gran G F,  Högdalsås porträtt 1914 815
Granath Johan V baning.-assistent Ludvika porträtt 1916 173
Granath Per J W fd redaktör Sthlm porträtt 1907 95
Granberg J Olof fd intendent Sthlm porträtt 1917 829
Granberg J Olof fd intendent Sthlm porträtt 1927 845
Granberg J Olof intendent Sthlm porträtt 1912 831
Granberg J R genremålare Stockholm porträtt 1902 403
Granberg J Wilhelm fd läkare Nyköping porträtt 1911 367
Granberg Karl G dir Sthlm porträtt 1914 268
Granberg Karl G konsul Sthlm porträtt 1923 31
Granberg Karl G konsul, dir Sthlm porträtt 1919 253
Granberg Olof fd intendent Nationalmuseum porträtt 1926 156
Granberg Olof konsthistoriker porträtt 1929 769
Granberg Olof konsthistoriker porträtt 1930 712
Granberg Olof konsthistoriker Sthlm porträtt 1908 14
Granberg P stationsinspektor Kil porträtt 1911 608
Granbom Gustaf W tullförvaltare Trelleborg porträtt 1905 275
Granbom Magnus trädisponent Sundsvall porträtt 1900 320
Granbom Tage F postexpeditör Helsingborg porträtt 1918 125
Grandien A A L fru redaktör Söderhamn porträtt 1927 30
Grandien Aurore A L fru, redaktör Söderhamn porträtt 1917 13
Grandien Aurore A L redaktör Söderhamn porträtt 1922 13
Grandin C G stationsinspektor Skövde porträtt 1917 573
Grandin C W kyrkoh Turinge porträtt 1902 450
Grandin P G fd bruksdisponent Storängen porträtt 1923 46
Grandin Sven civ.ing Boxholm porträtt 1921 77
Grandinson Emil regissör Sthlm porträtt 1913 14
Grandinson Emil regissör Sthlm porträtt 1914 670
Graneli Wilhelm civ.ing Jönköping porträtt 1929 253
Granell A Johan dir Uppsala porträtt 1921 573
Granér A Martin rektor Härnösand porträtt 1923 336
Granér Cyrus T överlärare Älvsjö porträtt 1919 269
Granfeldt Georg G Coronel, Chile porträtt 1905 326
Granholm Axel generaldir SJ porträtt 1913 199
Granholm Axel generaldir SJ porträtt 1918 716
Granholm Axel M generaldir SJ * porträtt 1913 97
Granholm Axel M generaldir SJ * porträtt 1930 545
Granholm Axel M generaldir Sthlm porträtt 1921 751
Granholm C Henrik dir Sthlm porträtt 1914 732
Granholm C Henrik dir Sthlm porträtt 1919 732
Granholm Henrik dir försäkringsbolaget Gothia porträtt 1909 735
Granhult Hjalmar assurannsdir Sthlm porträtt 1924 286
Granlund  AT byråchef Lotsstyrelsen Sthlm porträtt 1902 206
Granlund Anton T byråchef Sthlm porträtt 1906 655
Granlund Axel grosshandlare Eslöv porträtt 1928 29
Granlund C O hamnfogde Kalmar porträtt 1902 174
Granlund J E folkskollärare 2:a kammaren porträtt 1901 832
Granlund Johannes översättare Sthlm porträtt 1910 542
Granmark O Sigfrid J läroverksadjunkt Sthlm porträtt 1931 335
Granquist Carl H trädgårdsdir Karlstad porträtt 1921 62
Granquist Seth V B postmästare Alingsås porträtt 1926 319
Granqvist Albert J A handlare Skara porträtt 1927 766
Granqvist Johannes kyrkoh Rockeby porträtt 1903 710
Granqvist Karin fd direktris Malmö porträtt 1918 589
Granqvist P Gustaf D prof Uppsala porträtt 1915 766
Granqvist P Gustaf D prof Uppsala porträtt 1920 765
Granqvist P Gustaf D prof Uppsala porträtt 1922 14
Granqvist Wilhelm hyrverksägare Sthlm porträtt 1903 215
Gransell Susanna (Grängesberg) porträtt 1908 61
Granstedt Greta filmstjärna i Hollywood porträtt 1927 587
Granström C Ewald disponent Bergvik porträtt 1926 799
Granström Ewald disp Bergvik & Ala  Söderala porträtt 1906 766
Granström Ewald disponent Bergvik porträtt 1921 784
Granström Gustaf A dir Sthlm porträtt 1921 221
Granström Gustaf A dir Sthlm porträtt 1926 239
Granström H T civ.ing Jönköping porträtt 1931 814
Granström J W handlare Hudiksvall porträtt 1912 416
Granström J Wilhelm grosshandlare Hudiksvall porträtt 1929 125
Granström Karl A läkare Sthlm porträtt 1913 63
Granström Karl A läkare Sthlm porträtt 1920 269
Grape Anders W bibliotekarie Uppsala porträtt 1930 173
Grape E E kapten Överkalix porträtt 1907 777
Grape Ernst sekr Sthlm porträtt 1921 141
Grape Ernst sekr Sthlm porträtt 1931 750
Grape Per O, prost Haparanda porträtt 1900 608
Grape Reinhold bokhandlare Mora porträtt 1913 655
Grapenson P Jöran komminister Gällivare porträtt 1927 829
Grath G Leonard borgmästare Lidköping porträtt 1927 366
Grath Leonard borgmästare Lidköping porträtt 1922 365
Gratz Sven fd stadsarkitekt Halmstad porträtt 1931 255
Gratz Sven stadsarkitekt Halmstad porträtt 1924 94
Grauers B Hugo prof Göteborg porträtt 1918 237
Grauers B Hugo prof Göteborg porträtt 1923 225
Grauers B Hugo rektor Chalmers Göteborg porträtt 1912 687
Grauers B Hugo rektor Chalmers Göteborg * porträtt 1929 577
Grauers G H övering Göteborg porträtt 1927 414
Grauers Henning V borgmästare Oskarshamn porträtt 1915 413
Grauers Henning V borgmästare Oskarshamn porträtt 1925 444
Grauers Henning V borgmästare Oskarshamn porträtt 1931 190
Grauers Hugo rektor Chalmers Göteborg porträtt 1929 712
Grave Lydia C E fru Sthlm porträtt 1911 432
Grave Rudolph Th L fabrikör Sthlm porträtt 1903 343
Graveleij H H A T stationsinspekt. Norrköping porträtt 1919 701
Grebst Harald konsul Göteborg porträtt 1916 57
Grebst W A:son redaktör Göteborg porträtt 1919 822
Greby J Viktor redaktör Grebbestad porträtt 1927 350
Green C E grosshandlare Sthlm porträtt 1916 286
Grefberg Ernst W justitieråd Sthlm porträtt 1909 302
Grefberg Ernst W justitieråd Sthlm porträtt 1914 285
Grefberg G E fd generaldir Lantmäteriet porträtt 1927 641
Grefberg G E generaldir Sthlm porträtt 1929 685
Grefberg G F A rådman Söderköping porträtt 1902 142
Grefberg Gustaf E generaldir Kammarkollegium porträtt 1926 319
Grefberg Gustaf E generaldir Lantmäteristyrel porträtt 1921 654
Grefberg Gustaf E generaldir, justitieråd porträtt 1930 397
Grefberg Gustaf E statssekr Justitiedep Sthlm porträtt 1923 241
Grefberg Gustaf F A rådman Söderköping porträtt 1907 127
Grefberg Gustaf F A rådman Söderköping porträtt 1912 126
Greiffe John auditör Göteborg porträtt 1906 239
Grell G V S lantbrukare Siggetorp Sköllersta porträtt 1908 478
Grén Broberg Sven A fil.dr Göteborg porträtt 1928 189
Grén H M, sjökapten Fiskebäckskil porträtt 1901 192
Gren Per läkare Lund porträtt 1910 542
Grenader Johan M A fd dir Brandstodsbolaget porträtt 1903 502
Grenander Alfred F E arkitekt * porträtt 1912 705
Grenander Alfred F E prof Berlin porträtt 1931 479
Grenander Alfred fd försäkringsdir Stockholm porträtt 1902 498
Grenander Alfred regementsauditör Sthlm porträtt 1903 507
Grenander E F justitierådman Göteborg porträtt 1902 802
Grenander Emil F fd justitierådman Götebrg porträtt 1923 307
Grenander Emil F justitierådman Göteborg porträtt 1912 783
Grenander Ernst M häradshövding Smedjebacken porträtt 1915 269
Grenander Ernst M häradshövding Smedjebacken porträtt 1925 275
Grenander Ernst M häradshövding Smedjebacken porträtt 1925 254
Grenander J M Alfred auditör Sthlm porträtt 1908 462
Grenander J M Alfred fd auditör Sthlm porträtt 1908 719
Grenander Karin Röda Kors-syster porträtt 1914 510
Grenander Max rektor Eskilstuna porträtt 1923 77
Grenander, A auditör porträtt 1900 95
Grenholm Johan O kronolänsman Skellefteå porträtt 1906 334
Grenholm Johan O kronolänsman Skellefteå porträtt 1911 399
Grewell J J Axel överkontrollör Linköping porträtt 1914 156
Grewell J J Axel överkontrollör Linköping porträtt 1921 366
Grevesmuhl August O godsäg Herresta,Mariefred porträtt 1905 583
Grevilli Gustaf bruksägare Katrinefors porträtt 1904 174
Grevilli L Gustaf bruksägare Mariestad porträtt 1912 656
Grevilli Lars G bruksägare Mariestad porträtt 1909 174
Grevilli Lars G disp Katrinefors Pappersbruk* porträtt 1909 177
Grevillius C F kapten Borås porträtt 1929 461
Grevillius Carl F fd kapten Borås porträtt 1923 674
Grevillius Carl F kapten krigsveteran porträtt 1919 628
Grevillius Carl Fr kapten Älvsborgs Reg porträtt 1903 678
Grevillius Karl G W fd kamrer Linköping porträtt 1929 253
Grevillius Karl GW landstingskamrer Linköping porträtt 1923 498
Grevillius Nils hovkapellmästare Sthlm * porträtt 1931 321
Grevillius Nils kapellmästare porträtt 1921 163
Grevillius Ragnar musikkritiker Göteborg porträtt 1919 654
Grewin Fredrik W övering Hallstavik porträtt 1930 606
Grill Anders F A registrator Sthlm porträtt 1921 573
Grill Claes E överste Sthlm porträtt 1910 350
Grill Claes E överste Sthlm porträtt 1915 333
Grill Claes E överste Sthlm porträtt 1918 382
Grill Claës kommendant Älvsborgs färstn porträtt 1905 370
Grill Claes L öv.löjtn Gårdegårds bruk porträtt 1906 623
Grill Claes, kapten Poltavamonum:s upphovsm porträtt 1901 508
Grill G fd sjökapten, grosshandlare London porträtt 1910 558
Grill Gustaf A läkare Eda Sanatorium porträtt 1909 607
Grill Horvard C T underlöjtn Sthlm porträtt 1901 785
Grill J Anthony disponent Jordberga porträtt 1923 178
Grill J Anthony disponent Jordberga porträtt 1930 622
Grill Nils U assessor Göteborg porträtt 1929 95
Grill S V Theodor bruksägare Godegård porträtt 1912 111
Grill, Claes, kapten författare Göteborg porträtt 1900 384
Grimberg Carl G författare Djursholm porträtt 1930 605
Grimberg Carl G författare Sthlm porträtt 1924 813
Grimberg Carl G historiker, författare * porträtt 1914 241
Grimes G C fabriksmästare Tidaholm porträtt 1916 205
Grip Carl A fd bankdir Sthlm porträtt 1920 462
Grip Carl bankkamrer Norrtälje porträtt 1903 390
Grip Gunnar sångare porträtt 1927 287
Grip Herman fd premiäraktör vid Dramaten porträtt 1902 320
Gripenberg C G W jägmästare Kinda porträtt 1902 499
Gripenberg Carl G fd bankkamrer Sthlm porträtt 1915 45
Gripenberg Klas A K statsråd porträtt 1917 259
Gripensköld C J N fd hovrättsråd Stockholm porträtt 1902 498
Gripenstedt  C v.häradshövding, riksdagsman porträtt 1907 834
Gripenstedt Carl G godsägare Bysta porträtt 1922 637
Gripenstedt Carl godsägare Nynäs, Sthlms län porträtt 1907 639
Gripenstedt G A M godsägare Oppeby porträtt 1915 28
Gripenstedt Gustaf A M fd godsägare Nyköping porträtt 1920 29
Gripenstedt Gustaf A M fd godsägare Nyköping porträtt 1924 253
Gripenstedt Gustaf A M godsägare Oppeby porträtt 1905 78
Gripenstedt I T godsägare Riksd heml utskott porträtt 1904 430
Gripenstedt Johan T friherre Bysta porträtt 1917 717
Gripenstedt Johan T godsägare Bysta Kilsmo porträtt 1911 15
Gripenstedt Johan T kammarjunkare Bysta porträtt 1915 823
Gripenstedt Johan T överstekammarjunkare * porträtt 1914 433
Gripensvärd F Otto fd kapten Lidingö porträtt 1916 365
Gripensvärd Fredrik major, Livreg. Stockholm porträtt 1901 303
Grith A A vd i AB Lyse Göteborg porträtt 1929 494
Groll Oscar N ing Gusum porträtt 1909 750
Groll Oscar N övering Gusum porträtt 1912 95
Groth C G trafikinspektör Norrköping porträtt 1910 575
Groth C Gustaf fd trafikinspektör Norrköping porträtt 1919 686
Groth Carl M fd prof S. Barnbördshuset Sthlm porträtt 1905 325
Groth Carl M fd prof Sthlm porträtt 1905 322
Groth Carl M fd prof Sthlm porträtt 1907 351
Groth Carl-Olof fd fängelsedir Sundsvall porträtt 1916 813
Groth E F fd jägmästare Östersund porträtt 1930 366
Groth E F jägmästare Östersund porträtt 1911 318
Groth E F överjägmäst Östersund porträtt 1906 286
Groth Ernst F fd överjägmästare Östersund porträtt 1916 350
Groth Ernst F fd överjägmästare Östersund porträtt 1921 285
Groth Ernst F fd överjägmästare Östersund porträtt 1926 319
Groth K Gustaf vicekonsul Luleå porträtt 1927 605
Groth O L borgmästare Sundsvall porträtt 1930 268
Groth Sparre S varvsdisponent Mariestad porträtt 1910 79
Grubb O E disponent Norrtälje porträtt 1930 719
Grubb Oscar E disponent Norrtälje porträtt 1913 622
Grubbens af, Nils E, kontorsskrivare Kungsör porträtt 1900 704
Grubbens Carl E grosshandlare Sthlm porträtt 1917 285
Grubbens Carl E grosshandlare Sthlm porträtt 1922 301
Grubbens Carl E konsul Sthlm porträtt 1927 285
Grubbens Carl E konsul Sthlm porträtt 1929 141
Grubbström Isak sjökapten Umeå porträtt 1908 751
Grubbström K J lantmätare riksdagsman Umeå porträtt 1911 239
Grubbström Karl I byråchef Sthlm porträtt 1925 510
Grubbström L W sjökapten Ratuvik, Bygdeå porträtt 1902 255
Grufman Samuel dir Sthlm porträtt 1929 670
Gruggel Johan disponent Malmö porträtt 1906 158
Grumme Albert dir (Såpfabrik)) Sthlm porträtt 1918 525
Grumme Albert dir Sthlm porträtt 1913 510
Grumme C Albert dir Sthlm porträtt 1923 46
Grumme Eduard fabrikör Sthlm porträtt 1911 574
Grumme Eduard fabrikör Sthlm porträtt 1917 542
Grund J F järnhandlare Kristinehamn porträtt 1931 718
Grundahl N A R läkare Sthlm porträtt 1910 655
Grundahl N Adolf R läkare Sthlm porträtt 1915 621
Grundal Nils A R, läkare Stockholm porträtt 1900 672
Grundberg Carl W fd hamnkapten Gävle porträtt 1917 270
Grundberg J D fabrikör Sundsvall porträtt 1903 742
Grundberg J D fabrikör Sundsvall porträtt 1923 705
Grundberg Leonard fd las.läkare Vänersborg porträtt 1921 703
Grundberg Leonard fd lasarettsläkare Sthlm porträtt 1924 590
Grundel J Ludvig redaktör Kristinehamn porträtt 1914 300
Grundelius C A sjökapten Sthlm porträtt 1919 365
Grundelius Carl A sjökapten Sthlm porträtt 1925 590
Grundelius Hjalmar F F kamrer Falun porträtt 1905 307
Grundell C G kyrkoh Säfve porträtt 1902 595
Grundell Carl G fd kyrkoh Säve porträtt 1922 126
Grundell Carl G kyrkoh Säve porträtt 1912 574
Grundström A F fd rådman Karlstad porträtt 1902 318
Grundström Alexis fd disponent Örebro porträtt 1916 685
Grundström Axel H fd löjtnant Sthlm porträtt 1909 95
Grundström Claes A A arkitekt Sthlm porträtt 1909 190
Grundström Claes A A arkitekt, prof Sthlm porträtt 1904 190
Grundström Claes A A fd prof Sthlm porträtt 1924 590
Grundström Claes A A prof Sthlm porträtt 1014 156
Grundström Claes A A prof Sthlm porträtt 1919 157
Grundström J F, fabrikör Stockholm porträtt 1900 736
Grundström Johan bankir Sthlm porträtt 1911 302
Gruner M tryckerifaktor Göteborg porträtt 1916 112
Grut Torben A arkitekt Sthlm porträtt 1920 557
Grut Torben A slottsarkitekt Sthlm porträtt 1925 573
Grut Torben arkitekt porträtt 1923 233
Grut Torben arkitekt (Stadion, Sthlm) porträtt 1911 575
Grut Torben arkitekt Sthlm porträtt 1921 108
Grut Torben slottsarkitekt Sthlm porträtt 1931 350
Grünberg Rosa operasångerska porträtt 1901 204
Grünberg Rosa operasångerska porträtt 1913 518
Grünberg Rosa operasångerska (som Tosca) porträtt 1913 542
Grünberg Rosa operettsångerska porträtt 1903 754
Grünberg Rosa skådespelerska porträtt 1931 776
Grüner W maratonlöpare porträtt 1913 629
Grünewald Isaac konstnär porträtt 1925 71
Grünewald Isaac konstnär * porträtt 1926 435
Gråberg A Johan V läkare Lenhovda porträtt 1920 365
Gråberg B A fd handlare Malmö porträtt 1912 47
Gräns Rose pianist g.m. Uno Sundelin porträtt 1920 467
Gränström P Olof prof Göteborg porträtt 1927 125
Gränström P Olof prof Göteborgs Högskola porträtt 1917 108
Gränström P Oof prof Göteborg porträtt 1926 527
Gräntz E A sekr Marinförvaltningen Sthlm porträtt 1919 142
Gräslund J Albert handlare Nyköping porträtt 1929 382
Grönberg G grosshandlare Sthlm porträtt 1924 574
Grönberg Gösta docent Sthlm porträtt 1921 221
Grönberg Gösta docent Sthlm porträtt 1931 798
Grönberg Harry 12 år Carnegiemedaljerad porträtt 1912 134
Grönberg J Fredrik bankdir Eskilstuna porträtt 1910 398
Grönblad A Hjalmar hovrättsnotarie Falun porträtt 1918 29
Grönblad A Hjalmar vice häradshövding Falun porträtt 1928 13
Grönblad C A bibliotekarie Lidingö porträtt 1931 782
Grönblad C bibliotekarie nobelbiblioteket porträtt 1921 116
Grönblad Carl A bibliotekarie Lidingö porträtt 1926 159
Grönblad Carl bibliotekarie Nobelbiblioteket porträtt 1908 482
Gröndahl Gustaf M stadsfogde Norrköping porträtt 1924 829
Gröndal A ing Borås porträtt 1913 671
Gröndal J Gustaf bergsing Djursholm porträtt 1923 306
Gröndal J Gustaf bergsing Sthlm porträtt 1929 93
Gröndal J Gustaf uppfinnare Djursholm * porträtt 1918 753
Gröndal S pastor Herrnhutförsaml. Göteborg porträtt 1923 327
Gröné Otto H överläkare Malmö porträtt 1922 157
Grönfeldt Felix F, distr-veterinär Karlskoga porträtt 1900 528
Grönfeldt Gustaf F apotekare Stegeborg porträtt 1917 685
Grönfeldt Gustaf F apotekare Stocksund porträtt 1930 270
Grönfeldt N S bibliotekarie KB Sthlm porträtt 1917 766
Grönfors G B V dir Sthlm porträtt 1930 382
Grönfors Gustaf B V dir Sthlm porträtt 1916 28
Grönfors Gustaf B V dir Sthlm porträtt 1920 829
Grönfors Gustaf B V dir Sthlm porträtt 1925 829
Grönfors Gustaf dir Sthlm porträtt 1911 31
Grönfors Gustaf ekonomichef SvD porträtt 1921 517
Grönhagen Albert fd major Sthlm porträtt 1902 770
Grönhagen Albert godsägare Månseryd porträtt 1929 285
Grönhagen G Wilhelm major Jönköping porträtt 1917 670
Grönhagen J G Edvard överinspektör Sthlm porträtt 1921 157
Grönhagen K G Ragnar häradshövding Gävle porträtt 1927 301
Grönhagen Wilhelm Major Jönköping porträtt 1905 534
Gröning P Gustaf häradshövding Bollnäs porträtt 1920 637
Gröning P Gustaf häradshövding Bollnäs porträtt 1925 637
Gröning P Gustaf häradshövding Bollnäs porträtt 1931 414
Grönkvist A Konrad godsägare Ryningsberg porträtt 1914 748
Grönkvist G Robert dir Katrineholm porträtt 1923 178
Grönkvist G Robert dir Katrineholm porträtt 1924 654
Grönkvist G Robert verskt.dir Katrineholm porträtt 1913 174
Grönkvist Olov 1:a i KAK:s vintertävlan 1926 porträtt 1925 341
Grönkvist P Herman ing Katrineholm porträtt 1911 400
Grönlund Johan A redaktör Göteborg porträtt 1911 414
Grönlund K, kanslist fattigvården, Stockholm porträtt 1901 192
Grönquist Urban J G grosshandlare Malmö porträtt 1919 157
Grönqvist J O, ordf fören ”Enighet ger styrka porträtt 1901 286
Grönstedt Johan G A författare Sthlm porträtt 1929 814
Grönstedt Johan G A redaktör Sthlm porträtt 1915 173
Grönval Gustaf W T major N.Skånska Infant.reg porträtt 1904 304
Grönwald O T H kyrkoh Borg porträtt 1916 493
Grönwald O Thure H fd kyrkoh Norrköping porträtt 1924 126
Grönwald O Thure H kyrkoh i Borg fs porträtt 1906 430
Grönwall C A fd fabrikör Ystad porträtt 1912 191
Grönwall C August fabrikör Ystad porträtt 1921 672
Grönwall C Axel fd bryggeriidkare Sthlm porträtt 1922 398
Grönwall Carl M E bruksäg Sthlm porträtt 1905 13
Grönvall Carl W G fd överste Göteborg porträtt 1914 732
Grönwall Carl W G fd överste Göteborg porträtt 1915 446
Grönvall Carl W G överste Göteborg porträtt 1909 751
Grönwall Carl W G överste Göteborg porträtt 1904 740
Grönwall E A A dir Sthlm porträtt 1921 752
Grönvall Edvard A fd bokhandlare Uppsala porträtt 1927 367
Grönwall Ernst T fd överste Helsingborg porträtt 1916 157
Grönwall Ernst T fd överste Skövde porträtt 1924 94
Grönwall Ernst överste Helsingborg porträtt 1906 126
Grönwall F A A bankdir chef f UD:s handelsavd porträtt 1918 828
Grönwall F dr, Sv. Konsulatskommittén porträtt 1901 362
Grönwall F W M hovrättsråd Sthlm porträtt 1930 350
Grönvall Folke vice häradshövding Landskrona porträtt 1921 63
Grönvall Fredrik A A bankdir Djursholm * porträtt 1915 721
Grönwall Fredrik A A bankdir Sthlm porträtt 1923 306
Grönwall G W Th överstelöjtn Landskrona porträtt 1908 287
Grönwall Hjalmar O E lantbruksing Halmstad porträtt 1929 829
Grönvall J O Uno överfyring Sthlm porträtt 1920 301
Grönvall J O Uno övering Sthlm porträtt 1914 109
Grönvall Johan L fd baning Jönköping porträtt 1909 510
Grönwall Johan T fd reg.läkare Ronneby porträtt 1914 796
Grönvall Johannes fabrikör Ängelsholm porträtt 1930 14
Grönvall John G civ.ing Skövde porträtt 1923 337
Grönwall Karl A A prof Lund porträtt 1918 381
Grönwall Karl A A prof Lund porträtt 1923 336
Grönwall Karl A A prof Lund porträtt 1929 140
Grönwall Karl A A prof Lunds Univ porträtt 1916 557
Grönvall Nicanor A dir Ängelholm porträtt 1910 270
Grönwall Thor grosshandlare Ystad porträtt 1925 750
Grönwall Tore dir Sthlm porträtt 1925 333
Grönvall Wilhelm dir Ängelholm porträtt 1924 814
Grönvall Wilhelm E dir Ängelholm porträtt 1930 318
Grönvall Wilhelm E fabriksidkare Ängelholm porträtt 1909 831
Gude Ove, sv minister i Köpenhamn porträtt 1902 44
Gudmundsson G B fd hamnkapten Ängelholm porträtt 1908 30
Guhde J befälhavare ”Kungsholm” porträtt 1922 415
Guillemot Carl L, bankir Stockholm porträtt 1900 672
Guillemot Otto A fd reg.läkare Norrköping porträtt 1911 222
Guinchard A J Joseph dir Statistiska Kontor.* porträtt 1918 241
Guinchard A J Joseph dir Sthlm porträtt 1927 574
Guinchard A J Joseph fil.dr Sthlm porträtt 1917 588
Guinchard Axel J J chef Sthlms Statistiska K. porträtt 1904 694
Guinchard Ellen fru Sthlm porträtt 1925 813
Gulbranson Ellen hovsångerska porträtt 1922 375
Gulbranson Ellen operasångerska porträtt 1922 487
Guldberg Harry V suppl justitieombudsman porträtt 1929 733
Guldbrandsen Olaus, smedsmäst. Göteborg porträtt 1901 32
Gullander Per prof Göteborg porträtt 1915 365
Gullander Per prof Göteborg porträtt 1918 126
Gullberg A F dir Sthlm porträtt 1917 92
Gullberg A W predikant riksdagsman Skövde porträtt 1911 223
Gullberg A Wilhelm fattigvårdskonsulent Umeå porträtt 1920 558
Gullberg G Arthur advokat Sthlm porträtt 1931 622
Gullberg G Theodor grosshandlare Göteborg porträtt 1926 495
Gullberg Gustaf journalist revyförfattare porträtt 1900 284
Gullberg Gustaf red Sthlms-Tidn Stockholm porträtt 1902 31
Gullberg Gustaf T redaktör Sthlm porträtt 1910 479
Gullberg H M generalkonsul Thureholm porträtt 1925 93
Gullberg H M godsägare Sthlm porträtt 1930 734
Gullberg Johan L kyrkoh Skövde porträtt 1921 206
Gullberg Mauritz E grosshandl Stockholm porträtt 1901 369
Gullberg O Hjalmar aktuarie SCB Sthlm porträtt 1906 430
Gullberg O Hjalmar fd aktuarie Sthlm porträtt 1916 477
Gullberg O Hjalmar fd aktuarie Sthlm porträtt 1921 429
Gullberg O Hjalmar fd aktuarie, fil.dr  Sthlm porträtt 1922 302
Gullberg Theodor grosshandlare Göteborg porträtt 1904 94
Gullbrandsson Ernst tullförvaltare Jönköping porträtt 1910 415
Gullbransson Gillis E apotekare Göteborg porträtt 1922 462
Gullbransson Gillis svensk ing i Tyskland porträtt 1917 287
Gullbransson R W hovapotekare Helsingborg porträtt 1902 287
Gullbransson, Ellen skådespelerska porträtt 1900 719
Gullbring Alf F överläkare Uttran porträtt 1931 334
Gullbring Johan A kyrkoh Torslanda/Öckerö porträtt 1905 259
Gullin Jonas lärare Landskrona porträtt 1902 819
Gullstrand A prof Uppsala porträtt 1909 40
Gullstrand Allvar prof  * porträtt 1911 65
Gullstrand Allvar prof Uppsala porträtt 1911 591
Gullstrand Allvar prof Uppsala porträtt 1916 579
Gullstrand Allvar prof Uppsala porträtt 1926 576
Gullstrand Allvar prof Uppsala porträtt 1930 493
Gullstrand Allvar prof Uppsala * porträtt 1921 579
Gullstrand Edvin justitieråd Göta Hovrätt porträtt 1907 802
Gullstrand Edvin justitieråd Sthlm porträtt 1922 829
Gullstrand Edvin justitieråd Sthlm porträtt 1929 750
Gullström Arvid reg.läkare Linköping porträtt 1913 813
Gullström Stellan J apotekare Djursholm porträtt 1931 510
Gumaelius Arvid  S:son civ.ing Paris porträtt 1919 557
Gumaelius Arvid försäkringsdir Sthlm porträtt 1903 110
Gumaelius F,(svensk i eng. krigstjänst) Sthlm porträtt 1901 93
Gumaelius frk, verkst. dir Sthlm porträtt 1910 190
Gumaelius G A Julius dir Örebro porträtt 1929 750
Gumaelius Karl A försäkringsdir Sthlm porträtt 1907 353
Gumaelius O Arvid E övering Österby bruk porträtt 1923 562
Gumaelius O Arvid E övering Österbybruk porträtt 1929 318
Gumaelius Sofia  inneh Nya Annonsbyrån Sthlm porträtt 1901 720
Gumaelius Sofia grundare av Gumaelius porträtt 1926 692
Gumaelius Sofia L (G:s Annonsbyrå) * porträtt 1914 290
Gummeson Carl konsthandlare Sthlm porträtt 1918 269
Gummeson Per konstnär författare Röstånga porträtt 1927 525
Gummeson Per skånsk landskapsmålare porträtt 1917 410
Gumpert Morris J grosshandlare Djursholm porträtt 1913 750
Gumpert Morris J grosshandlare Djursholm porträtt 1914 301
Gundersen A fd sjökapten Göteborg porträtt 1913 208
Gundersen C, trafikmäst. Sthlms Spårvägar porträtt 1901 238
Gundström Johan W fd handlare Hjo porträtt 1915 653
Gunnarson J Peter fd reg.pastor Göteborg porträtt 1929 190
Gunnarson K Ludvig ing Halmstad porträtt 1930 829
Gunnarson Karl författare porträtt 1931 807
Gunnarsson A C lantbrukare riksdagsman porträtt 1902 30
Gunnarsson Aron C lantbrukare Axtorp porträtt 1915 78
Gunnelius O Alfred kontr.-prost Sunne porträtt 1929 589
Gunnäs  J Sigfrid rektor Sörvik porträtt 1923 626
Gussander J Benjamin trafikdir Sthlm porträtt 1929 269
Gussander J Benjamin trafikdir Sthlm porträtt 1930 14
Gussarson M Gotthard reg.läkare Växjö porträtt 1925 221
Gussenius Per, kyrkoherde Lövestad porträtt 1901 286
Gussing Herman E konsul Ystad porträtt 1904 756
Gussing Herman E vice konsul Ystad porträtt 1909 750
Gussing Herman E vicekonsul Ystad porträtt 1912 431
Gussing Hjalmar J bankdir Ystad porträtt 1912 703
Gussing Hjalmar J bankdir Ystad porträtt 1922 702
Gussing Hjalmar J dir Ystad porträtt 1926 705
Gussing Hjamar J bankdir Ystad porträtt 1917 733
Gussing N R dir Ystad porträtt 1926 703
Gussing Tage P rådman Ystad porträtt 1908 222
Gustaf & Margareta – kronprinsparet porträtt 1905 800
Gustaf (VI Adolf) kronprins porträtt 1930 321
Gustaf (VI) Adolf kronprins porträtt 1912 280
Gustaf (VI) Adolf med familj porträtt 1911 504
Gustaf Adolf – bröllopsbilden från London porträtt 1904 622
Gustaf Adolf & Margareta på Capri porträtt 1904 458
Gustaf Adolf hertig av Västerbotten porträtt 1922 440
Gustaf Adolf inviger svenska kyrkan i London porträtt 1904 559
Gustaf Adolf kronprins porträtt 1925 533
Gustaf Adolf kronprins (brigadchef) porträtt 1920 24
Gustaf Adolf kronprins * porträtt 1911 641
Gustaf Adolf kronprins * porträtt 1927 1
Gustaf Adolf kronprins av Sverige porträtt 1925 452
Gustaf Adolf kronprins med familj porträtt 1915 200
Gustaf Adolf kronprins ordf i Kinakommitén porträtt 1925 279
Gustaf Adolf kronprins, generalmajor i armén porträtt 1922 372
Gustaf Adolf med Louise porträtt 1923 173
Gustaf Adolf o Margareta anländer t Sthlm porträtt 1904 670-
Gustaf Adolf och Margareta porträtt 1904 639
Gustaf Adolf prins (skrivbordsbild) porträtt 1903 475
Gustaf Adolf prins 15 år porträtt 1920 456
Gustaf Adolf prins 20 år porträtt 1925 468
Gustaf Adolf prins hertig av Västerbotten porträtt 1923 476
Gustaf Adolf prins som tf regent porträtt 1924 120
Gustaf Adolf prins student * porträtt 1924 513
Gustaf Adolf Sveriges kronprins porträtt 1912 101
Gustaf Adolf Sveriges kronprins porträtt 1922 648
Gustaf Adolf, hertig av Västerbotten 25 år porträtt 1931 247
Gustaf Adolf, prins 20-år porträtt 1902 113
Gustaf Adolfs bröllop i London porträtt 1904 620
Gustaf Adolfs våning på slottet porträtt 1904 649
Gustaf V porträtt 1914 200
Gustaf V porträtt 1917 584
Gustaf V (i uniform) * porträtt 1913 705
Gustaf V 55 år porträtt 1912 595
Gustaf V 60 år * porträtt 1917 577
Gustaf V 70 år (i uniform) * porträtt 1927 593
Gustaf V av Sverige   * porträtt 1909 209
Gustaf V gästar Huseby slott porträtt 1917 36
Gustaf V i fåtölj porträtt 1911 1
Gustaf V i livregementets uniform porträtt 1929 755
Gustaf V i uniform porträtt 1915 340
Gustaf V i uniform porträtt 1927 161
Gustaf V kung porträtt 1908 305
Gustaf V kung av Sverige porträtt 1917 136
Gustaf V kung på jakt porträtt 1912 803
Gustaf V och Victoria porträtt 1908 134
Gustaf V på Särö porträtt 1920 691
Gustaf V spelar tennis m japansk prins porträtt 1925 405
Gustaf V talar i telefon med finsk president porträtt 1928 195
Gustaf VI Adolf porträtt 1904 366
Gustaf VI Adolf heretigparet av Skåne porträtt 1910 209
Gustafson A disp Norrköping porträtt 1901 705
Gustafson A verkst.dir Rosenfors porträtt 1914 318
Gustafson Albin kapten i USA:s armé porträtt 1907 218
Gustafson Anders häradsdomare Rönninge porträtt 1908 318
Gustafson Arthur W godsägare Kasenberg porträtt 1930 173
Gustafson Axel T tandläkare Göteborg porträtt 1921 141
Gustafson C disp  2:a kammaren porträtt 1901 811
Gustafson C Emil handlare Lidköping porträtt 1922 574
Gustafson C H grosshandlare Falköping porträtt 1925 303
Gustafson Carl fd riksdagsman Katrineberg porträtt 1906 655
Gustafson Carl M fanjunkare Hulta porträtt 1925 413
Gustafson Carl M fanjunkare Västra Ed porträtt 1915 413
Gustafson Carl W köpman Mellerud porträtt 1929 318
Gustafson Emil grosshandlare Hidingebro porträtt 1920 829
Gustafson Emil grosshandlare Hidingebro porträtt 1921 592
Gustafson Ernst grosshandlare Karlshamn porträtt 1903 727
Gustafson F fd disponent Sexdrega porträtt 1908 607
Gustafson Frithjof O F häradshövd. Linköping porträtt 1908 254
Gustafson G A prof porträtt 1903 372
Gustafson G Helmer rådman Vaxholm porträtt 1930 654
Gustafson G V kyrkoh Gryt porträtt 1921 799
Gustafson Gabriel A prof Oslo porträtt 1908 401
Gustafson Gabriel A prof Oslo porträtt 1912 734
Gustafson Gabriel A prof Oslo porträtt 1914 494
Gustafson Gustaf A kamrer Göteborg porträtt 1918 733
Gustafson Gustaf fd överlärare Norrköping porträtt 1921 334
Gustafson H ing Kristianstad porträtt 1912 655
Gustafson Helmer handlare Vaxholm porträtt 1911 15
Gustafson Herman försäkringsinspektör Sthlm porträtt 1920 268
Gustafson J Emil grosshandlare Hidingebro porträtt 1911 31
Gustafson Karl  A F prov-läkare Hässleholm porträtt 1907 463
Gustafson Karl A, kyrkoherde Rogsta, Hagby fs porträtt 1901 448
Gustafson Lars hemmansäg Vallby, Köping 100år porträtt 1912 343
Gustafson Lennart disponent Borås porträtt 1912 319
Gustafson Lennart I fabrikör Borås porträtt 1924 798
Gustafson O Ludvig överstelöjtn porträtt 1903 358
Gustafson Philip övering Borås porträtt 1920 525
Gustafsson  AP riksdagman porträtt 1902 175
Gustafsson A M häradsdomare Skärkind porträtt 1929 463
Gustafsson A M musikdir Sthlm porträtt 1920 765
Gustafsson A P fd riksdagsman Örebro porträtt 1927 173
Gustafsson A Stefanus skolinspekt. Eskilstuna porträtt 1929 541
Gustafsson Anders P lantbrukare Örebro porträtt 1912 127
Gustafsson August E underlöjtn Karlberg porträtt 1918 29
Gustafsson August källarmästare Kalmar porträtt 1911 415
Gustafsson Axel kyrkoh Köping – Mora porträtt 1902 387
Gustafsson B grosshandlare, seglare Sthlm porträtt 1923 273
Gustafsson C A byggmästare Malmköping porträtt 1912 558
Gustafsson C A fd kamrer SJ Sthlm porträtt 1919 574
Gustafsson C Emil godsförvaltare Örbyhus porträtt 1927 493
Gustafsson C H bankkamrer Västerås porträtt 1912 623
Gustafsson Carl G fd överlärare Linköping porträtt 1915 685
Gustafsson Carl godsägare Sotenäs, Partille porträtt 1909 543
Gustafsson Carl T dir Örebro porträtt 1924 572
Gustafsson E Albert landsfiskal Örebro porträtt 1911 128
Gustafsson Erik slaktare Marsjö porträtt 1926 281
Gustafsson F E, ciselör Stockholm porträtt 1901 303
Gustafsson F O,  Hjoggböle porträtt 1914 815
Gustafsson G hemmansägare, riksdagsman porträtt 1908 3
Gustafsson G Mörtfors 103 år porträtt 1925 135
Gustafsson Gustaf A disponent Älvsered porträtt 1919 253
Gustafsson Gustaf red Östergötlands Dagblad * porträtt 1924 769
Gustafsson Gustaf redaktör Sthlms Dagblad * porträtt 1914 785
Gustafsson H ing Städernas Brandstodsbolag porträtt 1905 290
Gustafsson Hans disponent Tidaholm porträtt 1904 549
Gustafsson Harald grosshandlare Sthlm porträtt 1918 237
Gustafsson Hjalmar bokhandlare Uddevalla porträtt 1924 125
Gustafsson I fd nämndeman Gällersta, Örebro porträtt 1909 79
Gustafsson Isak kyrkoh Julita porträtt 1905 407
Gustafsson J G bruksägare Åby Säteri porträtt 1913 656
Gustafsson John disponent Sthlm porträtt 1906 415
Gustafsson John G egendomsförvaltare Mölnbo porträtt 1921 429
Gustafsson John G godsförvaltare Hjortsberga porträtt 1915 142
Gustafsson K Gustaf ing Sthlm porträtt 1911 814
Gustafsson K J godsägare, riksdagsm Jönköping porträtt 1908 47
Gustafsson Karl J godsägare Stenholm porträtt 1927 93
Gustafsson Karl J godsägare Stenholms säteri porträtt 1922 109
Gustafsson Karl J godsägare Stensholm porträtt 1912 78
Gustafsson Karl J lantbruk. Stenholms säteri porträtt 1917 92
Gustafsson L A kyrkoh Mora porträtt 1912 366
Gustafsson L Axel kyrkoh Mora porträtt 1922 333
Gustafsson L E handlare Halmstad porträtt 1929 510
Gustafsson L E lantbrukare riksdagsm. Brånsta porträtt 1912 254
Gustafsson Lennart fabriksidkare Boås porträtt 1922 302
Gustafsson Leonard postexpeditör Stockholm porträtt 1901 448
Gustafsson Linus W dir Örebro porträtt 1929 94
Gustafsson Richard A redaktör ”Kasper”  * porträtt 1914 721
Gustafsson Richard redaktör för tidn Kasper porträtt 1904 756
Gustafsson Richard redaktör Sthlm porträtt 1909 750
Gustafsson Richard redaktör Sthlm porträtt 1918 46
Gustafsson, G konservator i Bergen porträtt 1900 80
Gustafsson, Johan spegelfabrikör Sthlm porträtt 1900 384
Gustavi Walter stadsbokhållare Linköping porträtt 1931 495
Gustrin A F byrådir Sthlm porträtt 1930 269
Gustrin Emil F byråchef ecklesiastikdep. porträtt 1904 46
Gustrin Emil F fd kansliråd Sthlm porträtt 1909 46
Gustrin Emil F fd kansliråd Sthlm porträtt 1917 814
GustrinEmil F fd kansliråd Sthlm porträtt 1914 13
Guttenberg Johan Fr tjänsteman Norrköping porträtt 1903 439
Gyberg A rådman fd disponent Filipstad porträtt 1924 174
Gyberg Per pastorsadjunkt Sthlm porträtt 1921 181
Gyldén H Olof H sv. minister i Buenos Ayres porträtt 1909 281
Gyldén HOF chef f räddningsexpedition porträtt 1902 686
Gyldenstolpe A fd utrikesminister porträtt 1908 686
Gyldenstolpe A G F generalmajor Sthlm porträtt 1908 590
Gyldenstolpe A G, greve chef Livreg. Dragoner porträtt 1901 618
Gyldenstolpe A G-F hovstallmästare Gripsholm porträtt 1919 62
Gyldenstolpe Aug G Fersen hovstallmäst Sthlm porträtt 1903 598
Gyldenstolpe August G F fd hovstallmästare porträtt 1913 606
Gyldenstolpe August L F fd envoyé Paris porträtt 1918 749
Gyldenstolpe August L F fd envoyé Sthlm porträtt 1927 653
Gyldenstolpe grevinna statsfru porträtt 1907 718
Gyldenstolpe Gustaf F fd hovstallmästare porträtt 1911 787
Gyldenstolpe Nils forskningsresande porträtt 1914 492
Gylfe Axel E lokeldare riksdagsman Kopparberg porträtt 1914 3
Gülich Arvid C J bankdir Häljarp porträtt 1925 238
Gylle Per G:son överläkare Vadstena porträtt 1915 669
Gylle Per G:son överläkare Vadstena porträtt 1925 669
Gylle Per överläkare Vadstena porträtt 1931 446
Gyllemkrok Axel T C kommendör Sthlm porträtt 1929 477
Gyllenberg Gustaf E J disponent Ebbs Bruk porträtt 1912 478
Gyllenberg Hjalmar G nämndeman Fyrby Rekarne porträtt 1903 519
Gyllencreutz K G arkitekt Östersund porträtt 1929 446
Gyllencreutz Knut G arkitekt Östersund porträtt 1913 687
Gyllencreutz R H A prov.läkare Boxholm porträtt 1909 702
Gyllencreutz Tyko fd kapten Sthlm porträtt 1903 518
Gyllenhaal Carl A F kammarherre Visingsö porträtt 1904 256
Gyllenhaal L H, frih. akad.räntmäst. Uppsala porträtt 1900 448
Gyllenhaal L Herman akademiräntmäst Uppsala porträtt 1905 438
Gyllenhaal L Herman byrådir Sthlm porträtt 1924 412
Gyllenhaal L Herman fd akad.räntmäst Uppsala porträtt 1911 831
Gyllenhaal L Herman räntmästare Uppsala porträtt 1910 430
Gyllenhaal L Herman v.häradshövding Sthlm porträtt 1914 445
Gyllenhamar Oscar dir Göteborg porträtt 1925 796
Gyllenhammar Axel G jägmästare Gästrikland porträtt 1904 126
Gyllenhammar Carl A M brandkapten Sthlm porträtt 1922 348
Gyllenhammar Edvard A H jägmäst Kopparberg porträtt 1903 502
Gyllenhammar Oscar L dir Göteborg porträtt 1915 807
Gyllenhammar Patrik tandläkare Sthlm porträtt 1904 246
Gyllenhammar Pehr J W assuransdir Göteborg porträtt 1923 94
Gyllenhammar Pehr J W assuransdir Göteborg porträtt 1930 110
Gyllenhammar S G grosshandlare Göteborg porträtt 1922 111
Gyllenhoff J Alfred ing Sverkilsbyn porträtt 1912 688
Gyllenhoff K Axel H R major Halmstad porträtt 1931 558
Gyllenkrok Axel T C kommendör Sthlm porträtt 1918 701
Gyllenkrok Bror G A fd baning Uppsala porträtt 1926 61
Gyllenkrok C A Fredrik överjägmästare Tenhult porträtt 1914 44
Gyllenkrook A W C underlöjtn mästerskytt porträtt 1910 127
Gyllenkrook Bror baning Göteborg porträtt 1906 79
Gyllenkrook C A F överjägmästare Tenhult porträtt 1909 94
Gyllenkrook C A Fredrik överjägmästare Växjö porträtt 1918 510
Gyllenpalm Leonard bankrånare från Riga porträtt 1915 472
Gyllenram  Rudolf O överste Göteborg porträtt 1918 45
Gyllenram Ernst O T kapten St.Ekered Gotland porträtt 1901 400
Gyllenram Henric F generalmajor Malmö porträtt 1916 477
Gyllenram Henric F generalmajor Malmö porträtt 1917 590
Gyllenram Henric F generalmajor Malmö * porträtt 1911 514
Gyllenram Henrik F gen.major Malmö porträtt 1906 478
Gyllenram Henrik F gen.major Skånska Inf.reg porträtt 1903 652
Gyllenram Henrik överste Malmö porträtt 1901 512
Gyllenram Henrik överste Skånska Inf.regement porträtt 1900 495
Gyllenram R O major Skövde porträtt 1903 78
Gyllenram René kapten porträtt 1923 192
Gyllenram Rudolf O fd överste Göteborg porträtt 1923 30
Gyllenram Rudolf O:son överste Göteborg porträtt 1913 79
Gyllenram Rudolf O:son överste Jönköping porträtt 1928 28
Gyllenskepp Alfred T skrivare Sthlm porträtt 1903 143
Gyllenspetz J O E dir Sthlm porträtt 1931 190
Gyllenstierna Axel godsägare Spannarp porträtt 1911 479
Gyllenstierna Axel kammarherre Spannarp porträtt 1916 461
Gyllenstierna Axel kammarherre Sthlm porträtt 1926 494
Gyllenstierna Eric envoyé i Moskva porträtt 1930 516
Gyllenstierna G generalmajor porträtt 1930 563
Gyllenstierna Göran överste Livreg. Dragoner porträtt 1920 461
Gyllenstierna Johan Bjersgård, Skåne * porträtt 1926 275
Gyllenstierna Johan godsäg Bjärsgård, Skåne porträtt 1906 815
Gyllenstierna Johan godsägare Bjergård porträtt 1921 799
Gyllenstierna Johan godsägare Bjersgård porträtt 1916 829
Gyllenstierna Johan godsägare Bjärsgård porträtt 1927 13
Gyllenstierna Johan major Bjersgård porträtt 1911 814
Gyllenstierna Nils godsägare Älvdalen porträtt 1904 741
Gyllenstierna Nils hovjägmästare Krapperup porträtt 1925 173
Gyllenstierna Nils hovjägmästare Krapperup porträtt 1926 208
Gyllenstierna Sten ryttmästare Malmö porträtt 1911 846
Gyllenstjerna Axel kammarherre Spannarp porträtt 1906 448
Gyllensvaan Erik O fd hovrättsråd Gränna porträtt 1921 623
Gyllensvan Erik O fd hovrättsråd Grenna porträtt 1916 653
Gyllensvan Erik O hovrättsråd Sthlm porträtt 1906 638
Gyllensvärd  AG lantbrukare riksdagsman porträtt 1902 674
Gyllensvärd A Gustaf fd riksdagsman Fågelsång porträtt 1921 526
Gyllensvärd A kamrer Falkenberg porträtt 1919 493
Gyllensvärd Anders G lantbrukare Fågelsång porträtt 1907 638
Gyllenswärd B G Elof akademiräntmäst. Uppsala porträtt 1913 271
Gyllenswärd B G Elof räntmästare Uppsala porträtt 1909 398
Gyllensvärd C Seth T överstelöjtn Norrköping porträtt 1931 430
Gyllenswärd Carl G G överste Gränna porträtt 1921 189
Gyllensvärd Fritz O dir Halmstad porträtt 1927 110
Gyllensvärd G Vilhelm fd registrator Sthlm porträtt 1921 285
Gyllensvärd G Vilhelm fd registrator Sthlm porträtt 1927 31
Gyllensvärd Gustaf W A överstelöjtn Växjö porträtt 1931 734
Gyllensvärd Knut G löjtn Växjö porträtt 1914 765
Gyllensvärd O Hugo major Växjö porträtt 1910 495
Gyllensvärd S O A överdir SJ Stockholm porträtt 1902 159
Gylling C Olof intendent Malmö porträtt 1929 94
Gylling J G läkare Sthlm porträtt 1902 658
Gylling J G läkare Sthlm porträtt 1912 654
Gylling M E frk Jönköping porträtt 1912 20
Günberg Rosa skådespelerska porträtt 1908 89
Günther Beda lärarinna Alsters skola Karlstad porträtt 1903 63
Günther C E utrikesråd Sthlm porträtt 1931 115
Günther E A generaldir Patentverket porträtt 1904 72
Günther E A minister i Köpenhamn porträtt 1907 627
Günther E A överdir porträtt 1905 87
Günther Ernst A envoyé porträtt 1910 14
Günther Ernst A envoyé Köpenhamn porträtt 1915 13
Günther Ernst A fd envoyé Sthlm porträtt 1920 30
Günther Ernst A fd envoyé Sthlm porträtt 1925 13
Günther Ernst A svensk minister i Oslo porträtt 1905 168
Günther Ernst A överdir PRV Sthlm porträtt 1904 759
Günther Ernst fd envoyé porträtt 1922 471
Günther Ernst fd envoyé Djursholm porträtt 1926 358
Günther H A S fru Sthlm 100år porträtt 1924 35
Günther Hilda statsrådinna 100 år porträtt 1922 329
Günther Hilda statsrådinna 100 år porträtt 1923 328
Gynther Johan F inspektör Helsingborg porträtt 1909 782
Gynther Johan F maskininspektör Helsingborg porträtt 1910 175
Günther Julius prof sånglärare Sthlm porträtt 1903 439
Günther Julius prof sånglärare Stockholm porträtt 1902 386
Günther Julius, prof sånglärare Operan Sthlm porträtt 1901 419
Gynther Pehr V kamrer Karlskrona porträtt 1905 423
Güntzel C F fd lantbrukare Halmstad porträtt 1905 504
Gystafson Ludvig grosshandl Stockholm porträtt 1901 753
Gårdlund C H Waldemar A med.dr Sthlm porträtt 1929 606
Gårdlund I dir Sthlm porträtt 1917 92
Gårdlund P Isak assuransdir Sthlm porträtt 1925 191
Gårdlund Waldemar med.lic Sthlm porträtt 1917 295
Gäbel Max disponent Sthlm porträtt 1929 29
Gädda, Gustaf ombudsman Göteborg porträtt 1900 240
Gäfvert Gustaf R folkskollärare Bomhus porträtt 1910 735
Gärde A Bernhard landshövding Norrbotten porträtt 1927 619
Gärde A Bernhard landshövding Norrbotten * porträtt 1929 705
Gärde Alfred fastighetsdir Göteborg porträtt 1923 817
Gärde J N kons statsråd porträtt 1925 584
Gärde J Natanael justitieråd porträtt 1929 509
Gärde J Natanael regeringsråd porträtt 1928 101
Gärde J Natanael regeringsråd Sthlm * porträtt 1928 113
Gärde J Natanael statsråd Sthlm porträtt 1930 477
Gödel Vilhelm bibliotekarie Sthlm porträtt 1929 701
Gödel Vilhelm överbibliotekarie Sthlm porträtt 1924 93
Göranson A R Georg kronolänsman Grästorp porträtt 1912 703
Göranson C Wilhelm kyrkoh Glumslöv porträtt 1905 407
Göranson F T fd förrådsintendent Karlsborg porträtt 1911 335
Göranson Göran trafikchef Hjo porträtt 1906 271
Göranson Johan F byggmästare Sthlm porträtt 1926 46
Göranson Nils J prof Uppsala porträtt 1912 446
Göranson Oskar disponent Norrköping porträtt 1904 112
Göranson Thure J G apotekare Falun porträtt 1916 13
Göransson A H bruksägare Sandviken porträtt 1902 786
Göransson Anders H brukspatron Sandviken * porträtt 1909 625
Göransson Axel kamrer arméförvaltn Sthlm porträtt 1903 278
Göransson C G Wilhelm dir Huskvarna porträtt 1929 605
Göransson C Wilhelm G dir Huskvarna porträtt 1918 813
Göransson C Wilhelm G dir Huskvarna porträtt 1923 801
Göransson E byråchef Sthlm porträtt 1926 144
Göransson Edvard byråchef Sthlm porträtt 1931 766
Göransson Edvard F uppbördskassör Lund porträtt 1926 816
Göransson Ernst F ing Sthlm porträtt 1904 256
Göransson Ernst F ing Sthlm porträtt 1908 719
Göransson Ernst N G F överläkare Sthlm porträtt 1925 77
Göransson Ernst N G överläkare Göteborg * porträtt 1930 753
Göransson Gustaf A S fd lektor Sthlm porträtt 1931 255
Göransson Gustaf A S lektor Sthlm porträtt 1924 717
Göransson Göran, fd sjökapten Råå porträtt 1901 319
Göransson J F byggmästare Sthlm porträtt 1909 63
Göransson L fabrikör Danderyd porträtt 1916 366
Göransson M G sjökapten ”Tryggve” porträtt 1926 776
Göransson N Johan prof Uppsala porträtt 1910 302
Göransson N Johan prof Uppsala porträtt 1927 444
Göransson N Johan teol prof Uppsala porträtt 1922 429
Göransson Sigrid M frk Sandviken porträtt 1921 365
Göransson Thure J G apotekare Falun porträtt 1911 271
Göransson W vd Huskvarna Vagnfabrik porträtt 1911 47
Görgenson K L handlare Älmhult porträtt 1925 109
Görlin Helga operasångerska porträtt 1930 780
Görlin Helga skådespelerska porträtt 1930 710
Görling Jonas klockare Sunne porträtt 1913 351
Görling Jonas organist Sunne porträtt 1908 366
Görling Jonas organist Sunne porträtt 1918 350
Görtz Lars dir Örebro porträtt 1923 705
Göthberg Anders H övervalsmästare Munkfors porträtt 1925 190
Göthberg Carl F handlare Karlstad porträtt 1900 480
Göthberg Karl P ing Munkfors porträtt 1919 61
Göthe A Georg amanuens Sthlm porträtt 1911 62
Göthe A Georg fd intendent Djursholm porträtt 1926 13
Göthe A Georg intendent Sthlm porträtt 1916 28
Göthe A georg intendent Sthlm porträtt 1921 61
Göthe Adrian W adjunkt Södra Latin Sthlm porträtt 1904 127
Göthe Carl G P överjägmäst Borgholm porträtt 1906 671
Göthe G O Albert dir Växjö porträtt 1928 93
Göthe Georg fil.dr Djursholm porträtt 1906 30
Göthe Georg intendent Nationalmuseum * porträtt 1913 385
Göthe Gustav tävlingsförare porträtt 1930 295
Göthe I M bohhandl Stckholm porträtt 1901 176
Göthe I M bokhandlare Sthlm porträtt 1916 158
Göthe Isak M bokhandlare Sthlm porträtt 1911 175
Göthe Isak M bokhandlare Sthlm porträtt 1917 541
Göthe John S fd bankkamrer Gävle porträtt 1931 735
Götherström Lorentz W postkontrollör Gävle porträtt 1903 727
Götherström Oscar L lantmät Kalmar porträtt 1906 766
Göthlin Agathon kronofogde Nora porträtt 1911 415
Göthlin Agathon kronofogde Nora fögderi porträtt 1903 14
Göthlin Gustaf F prof Uppsala porträtt 1924 45
Göthlin Gustaf F prof Uppsala porträtt 1929 669
Göthlin Gustaf F prof Uppsala Univ porträtt 1917 717
Göthlin Gösta V sundhetsinspektör Göteborg porträtt 1926 655
Göthlin S postmäst Kungsbacka porträtt 1915 605