Hvar 8 dag – I

Bild Beskrivning År Sida
INFORMATION OM KÄLLAN HVAR 8 DAG
Ibsen Sigurd norskt statsråd i Sverige porträtt 1902 406
Ibsen Sigurd Sv. Konsulatskommittén porträtt 1901 362
Ida Blumenthal ”Delsbostintan” Skansen porträtt 1919 108
Idar Carl O I O:son stadsläkare Västerås porträtt 1929 45
Ideström Carl A grosshandlare Oskarshamn porträtt 1908 431
Idström A konsul Göteborg porträtt 1909 15
Idström Axel F konsul Göteborg porträtt 1914 13
Idström Axel F konsul Göteborg porträtt 1931 398
Idström Axel grosshandlare Göteborg porträtt 1918 829
Idström Ellen författarinna porträtt 1915 156
Idström Ellen författarinna * porträtt 1909 438
Idström W L bankdir Lund porträtt 1911 511
Idström Valfrid fd folkskollärare Karesuando porträtt 1931 431
Ifvarsson A lantbrukare riksdagsm. Höks härad porträtt 1904 831
Ifvarsson August lantbrukare Renneslöv porträtt 1918 29
Ifvarsson J Nathanael regem-intendent Sthlm porträtt 1911 271
Ifvarsson Sven kyrkoh Hvalinge porträtt 1903 776
Igel J P predikant, riksdagsman porträtt 1907 812
Ihre J Henrik O bankdir Visby porträtt 1927 253
Ihre Jaques bankkamrer Visby porträtt 1905 711
Ihre Per F fd överstelöjtn Visby porträtt 1907 495
Ihrfors Axel fd prov.läkare Västerås porträtt 1907 495
Ihrfors C G jur.utrusk.dr. Uppsala porträtt 1915 607
Ihrfors C G länsassessor Västerås porträtt 1925 622
Ihrman C Gustaf O rådman Falun porträtt 1910 174
Ihrman C Gustaf O rådman Falun porträtt 1915 157
Ihrman C Gustaf O rådman Falun porträtt 1920 605
Ihrman Carl G rådman Falun porträtt 1905 158
Indebetou dir riksdagsman 2:a Kamm Göteborg porträtt 1911 63
Indebetou E A A fabrikör Norrköping porträtt 1926 608
Indebetou Erik A dir Sthlm porträtt 1930 541
Indebetou Gustaf D lantmätare Nyköping porträtt 1918 285
Indebetou Gustaf D överlantmätare Nyköping porträtt 1927 398
Indebetou H O fil.dr forskare porträtt 1902 159
Indebetou R A apotekare Nyland porträtt 1914 813
Indebetou Samuel O fd bankamrer Nyköping porträtt 1905 31
Ingeborg hertiginna av Västerbotten porträtt 1922 700
Ingeborg hertiginna av Västerbotten * porträtt 1927 689
Ingeborg prinsessa hertiginna av Västergötl. porträtt 1926 778
Ingeborg prinsessa m sonen Carl porträtt 1911 579
Ingelman A S M L fru Djursholm porträtt 1930 238
Ingelman Agnes fru ordf i Kvinnoråd porträtt 1918 30
Ingelman C M konteramiral porträtt 1904 382
Ingelman C Magnus fd konteramiral porträtt 1911 655
Ingelman C Magnus fd konteramiral Sthlm porträtt 1926 720
Ingelman C Magnus fd konteramiral Sthlm porträtt 1926 607
Ingelman Carl M konteramiral Sthlm porträtt 1906 622
Ingelman Carl M konteramiral Stockholm? porträtt 1901 624
Ingelman G A fd kapten Väg&Vatten porträtt 1902 371
Ingelman V Magnus fd konteramiral Sthlm porträtt 1921 607
Ingelson August W överingenjör Sthlm porträtt 1910 175
Ingelsson Bernhard skeppsredare Helsingborg porträtt 1925 781
Ingelsson Carl W fd konsul Helsingborg porträtt 1930 478
Ingelsson Carl W konsul Helsingborg porträtt 1920 541
Ingelsson P B vicekonsul Helsingborg porträtt 1931 574
Ingemanson Axel J bankdir Lund porträtt 1925 813
Ingers Enoch högskoleinspektör Åkarp porträtt 1930 589
Ingeson Gustaf V prov.läkare Leksand porträtt 1924 270
Ingeström A Åke S lantbr.skolföreståndare Nor porträtt 1927 414
Ingeström A Åke S lantbruksförest. Varpnäs * porträtt 1924 161
Ingeström A Åke S lantbruksskolförestånd. Nor porträtt 1927 221
Ingeström Bengt G T dir Sthlm porträtt 1922 557
Ingeström Å föreståndare riksdagsman Varpnäs porträtt 1911 223
Ingmansson J godsägare riksdagsman Blekinge l porträtt 1910 31
Ingmansson J skeppsredare Sthlm porträtt 1919 365
Ingrid prinsessa porträtt 1917 104
Ingrid prinsessa (15 år) porträtt 1926 202
Ingrid prinsessa 13 år porträtt 1922 387
Ingrid prinsessa 16 år porträtt 1925 420
Ingrid prinsessa 21 år porträtt 1931 199
Ingrid prinsessa i stor hovdräkt porträtt 1927 261
Ingrid prinsessa på husmodersskola porträtt 1931 675
Ingvar Sven I prof Lunds Univ porträtt 1929 813
Ingvarson J A redaktör riksdagsman Karlshamn porträtt 1911 78
Ingvarson John redaktör Sundsvall porträtt 1918 254
Ingvarson Måns agronom Hjälstad porträtt 1929 253
Insualnder Carl J major Sthlm porträtt 1921 607
Insulander E Ivar dir Linköping porträtt 1914 93
Insulander E Ivar disponent Bjärka-Säby porträtt 1905 65
Insulander E Ivar fd dir Linköping porträtt 1918 638
Insulander Enis (JD?) fd major Göteborg porträtt 1914 76
Insulander Gustaf B fil.dr Sthlm porträtt 1912 239
Insulander Gustaf B folkskoleinspektör Sthlm porträtt 1907 254
Insulander Ivar fd disponent Linköping porträtt 1909 142
Insulander J Denis fd bankir Göteborg porträtt 1923 514
Insulander Johan G bankdir m.m. Sthlm porträtt 1904 94
Insulander P Erik G byråchef Sthlm porträtt 1917 349
Insulander P Erik G gen.dir Lantbruksstyrel * porträtt 1920 17
Insulander P Erik G generaldir Sthlm porträtt 1920 445
Insulander P Erik G generaldir Sthlm porträtt 1925 413
Insulander P Erik G generaldir Sthlm porträtt 1931 206
Ionsson Harry Ax:son legationsråd Lidingö porträtt 1931 542
Isacson August L svensk vicekonsul Cognac porträtt 1911 463
Isacson C sjökapten befälhavare på ”Thorild” porträtt 1913 426
Isacson Johan F hemmansäg Hälla, Folkärna sn porträtt 1907 670
Isacson Lars, stadskassör Stockholm porträtt 1901 32
Isacson Oscar L boktryckare Göteborg porträtt 1923 530
Isacson Oscar L boktryckare Göteborg porträtt 1929 318
Isacsson Erik H rektor Malmö porträtt 1921 591
Isakson C J A skeppsbyggnadsinspektör Sthlm porträtt 1930 494
Isakson C J A skeppsbyggnadsinspektör Sthlm porträtt 1930 502
Isakson C J Albert skeppsbyggnadsinspektör * porträtt 1925 145
Isakson C J Albert skeppsmäklare Sthlm porträtt 1915 93
Isakson Carl I grosshandlare Härnösand porträtt 1925 623
Isakson Carl I konsul Härnösand porträtt 1907 14
Isakson Georg W boktryckare Luleå porträtt 1917 670
Isakson K J Albert skeppsbyggare Sthlm porträtt 1910 110
Isakson Karl konstnär porträtt 1921 490
Isakson Lorentz W grosshandlare Härnösand porträtt 1910 511
Isakson N P boktryckare Luleå porträtt 1902 403
Isakson Nils P boktryckare Luleå porträtt 1907 223
Isaksson A V predikant riksdagsman Västervik porträtt 1911 126
Isaksson Bengta änkefru Örkened 100 år porträtt 1922 175
Isaksson Bengta Örkened sn Skåne 105 år porträtt 1927 126
Isaksson Janne godsäg Törestorp,Jung,Skarab. porträtt 1906 239
Isaksson Ture O T bankdir Luleå porträtt 1930 29
Isander Claës F reg.läkare Uppsala porträtt 1923 530
Isander Hjalmar J prov.läkare Linköping porträtt 1924 477
Isberg Anders U M stadsarkivarie Malmö porträtt 1917 61
Isberg Anders U M stadsarkivarie Malmö porträtt 1927 61
Isberg Anna Brita, 100-åring i Norrköping porträtt 1900 495
Isberg Arvid R lektor Kalmar porträtt 1909 750
Isberg Arvid R lektor Lund porträtt 1929 734
Isberg K H V kyrkoh Malmö porträtt 1930 494
Isberg K Hagbard V kyrkoh Malmö * porträtt 1917 498
Isberg L A G distriktschef SJ Göteborg porträtt 1902 705
Isberg Lars A G distriktschef SJ porträtt 1905 759
Isberg P A Gunnar trädgårdsdir Malmö porträtt 1923 690
Isberg Paul G W landshövd. fd justitieråd porträtt 1902 802
Isberg Paul G W landshövding Sthlms län porträtt 1907 813
Isberg Peter J fd rektor Malmö porträtt 1919 653
Isberg Peter J fd rektor Malmö porträtt 1929 573
Isberg Peter J fd rektor Piksborg porträtt 1914 653
Iskason C J Albert civ.ing Sthlm porträtt 1925 109
Ismark A W landsfiskal Simrishamn porträtt 1931 654
Isoz E J A godsägare Vagnhärad porträtt 1930 733
Isoz F C fd godsäg Sthlm porträtt 1906 127
Isoz R H fd godsägare Sthlm porträtt 1909 639
Isoz R H godsägare Sthlm porträtt 1916 335
Israelsson E T godsägare Häradshammar porträtt 1922 78
Israelsson Frans O bruksägare Algutsboda porträtt 1905 838
Israelsson O bruksägare Johansfors porträtt 1915 766
Israelsson Olof häradsdomare Skamhed, Vansbro porträtt 1908 191
Ivarsson Sven prost i Hvalinge pastorat porträtt 1901 432