Hvar 8 dag – L

Bild Beskrivning År Sida
INFORMATION OM KÄLLAN HVAR 8 DAG
L Persson uppfinnare Älvdalen porträtt 1904 365
Labatt Arvid I överläkare Arvika porträtt 1923 306
Labia Maria operasångerska porträtt 1915 543
Lachmann Clara fru Charlottenlund porträtt 1919 766
Lachmann Clara fru Charlottenlund, Ystad porträtt 1920 302
Lachmann Jacob dir sockerfabr. Charlottenlund porträtt 1903 598
Lafqvist Karl G tullförvaltare Mon porträtt 1923 354
Lager Hjalmar C distr.veterinär Laholm porträtt 1913 496
Lager Wilhelm F ing Göteborg porträtt 1921 62
Lagerberg A Magnus E Husaby Ribbagård porträtt 1919 718
Lagerberg A Magnus E kammarherre Sthlm porträtt 1913 383
Lagerberg Adam M E kammarherre Sthlm porträtt 1908 430
Lagerberg C kammarherre porträtt 1918 99
Lagerberg Carl intendent Göteborgs Museum porträtt 1905 357
Lagerberg Carl S A greve general porträtt 1904 414
Lagerberg Erik rektor Eksjö porträtt 1907 46
Lagerberg Magnus kammarherre Gränna porträtt 1918 380
Lagerberg Otto fd konteramiral porträtt 1903 169
Lagerberg Otto fd konteramiral 75 år porträtt 1901 627
Lagerberg Otto fd konteramiral Sthlm porträtt 1907 15
Lagerberg Otto konteramiral 80 år porträtt 1906 630
Lagerberg P Erik fd rektor Sthlm porträtt 1917 28
Lagerberg P G P trafikdir Göteborg porträtt 1927 718
Lagerberg Pontus A fd fängelsedir Sthlm porträtt 1924 702
Lagerberg Pontus A fd kapten Sthlm porträtt 1914 221
Lagerberg Pontus A fängelsedir Falun porträtt 1904 224
Lagerberg S C A sekr Poststyrelsen Sthlm porträtt 1912 590
Lagerberg S C P kammarherre Göteborg porträtt 1921 672
Lagerberg S C P museiintendent Göteborg porträtt 1908 782
Lagerberg S Carl P kammarherre Göteborg porträtt 1913 812
Lagerberg S Carl P kammarherre Göteborg porträtt 1918 812
Lagerberg Sven C A P:son v.häradshövd. Sthlm porträtt 1922 605
Lagerberg Sven C P intendent Göteborgs Mus. porträtt 1903 838
Lagerberg Sven C P, kammarherre Göteborg porträtt 1901 223
Lagerberg Swen O borgmästare Nora porträtt 1918 253
Lagerberg Sven O:son borgmästare Nora porträtt 1921 334
Lagerberg Sven P v.häradshövding Sthlm porträtt 1917 588
Lagerberg Torsten prof Skogshögskolan porträtt 1917 588
Lagerberg, Sven, greve general porträtt 1900 305
Lagerbielke N G Johan f hovrättsråd Lästringe porträtt 1931 494
Lagerbielke N G Johan hovrättsråd Sthlm porträtt 1915 749
Lagerbielke N G Johan hovrättsråd Sthlm porträtt 1920 701
Lagerbielke N G Johan hovrättsråd Sthlm porträtt 1925 702
LagerbielkeHenrik kapten, Marinen Sthlm porträtt 1905 291
Lagerbjelke C Axel överstelöjtn Sthlm porträtt 1920 462
Lagerbjelke G greve, riksdagsman Sthlms.län porträtt 1908 47
Lagerbjelke J G H fd överste Uppsala porträtt 1930 348
Lagerbjelke J Gustaf deput. Riksgälden Sthlm porträtt 1914 493
Lagerbjelke J Gustaf riksdagsm. 1:a Kammaren* porträtt 1917 433
Lagerbjelke J Gustaf riksgäldsfullmäkt. Sthlm porträtt 1919 573
Lagerbjelke J Gustaf riksgäldsfullmäkt. Sthlm porträtt 1924 572
Lagerbjelke J Gustaf riksgäldsfullmäktig porträtt 1914 588
Lagerbjelke J Gustaf sekr Sthlm porträtt 1909 591
Lagerblad Carl B köpman Varberg porträtt 1930 782
Lagerblad Oscar, boktryckare Karlshamn porträtt 1901 208
Lagerblad Oskar boktryckare Karlshamn porträtt 1908 191
Lagerblad Oskar F boktryckare Karlshamn porträtt 1910 158
Lagerblad Oskar F redaktör Karlshamn porträtt 1924 542
Lagerblad Pehr fd folkskollärare Tumba porträtt 1912 592
Lagerbring Edvard V kammarrättsråd Sthlm porträtt 1914 76
Lagerbring Edvard V kammarrättsråd Sthlm porträtt 1924 29
Lagerbring Edvard V kammarrättsråd Sthlm porträtt 1929 653
Lagerbring Edvard V kammarrättsråd Sthlm porträtt 1930 398
Lagerbring friherinna porträtt 1903 810
Lagerbring G frih landshövding porträtt 1903 810
Lagerbring G frih Riksdagen porträtt 1906 527
Lagerbring G friherre Riksdagsutskott porträtt 1909 579
Lagerbring G O R fd riksdagsman 1:a Kammaren porträtt 1913 37
Lagerbring Gustaf fd landshövding porträtt 1920 676
Lagerbring Gustaf landshövd Göteborg & Bohusl porträtt 1906 801
Lagerbring Gustaf O R fd landshövd. Alingsås porträtt 1917 28
Lagerbring Gustaf O R landshövding Göteborg porträtt 1912 15
Lagerbring Gustaf O R landshövding Göteborg * porträtt 1916 657
Lagerbring Hedvig välgörarinna Göteborg porträtt 1911 436
Lagerbäck August H fabriksidkare Eskilstuna porträtt 1907 62
Lagercrantz A E L överste Älvsborgs Regemente porträtt 1916 37
Lagercrantz A Elias V v.häradshövding Sthlm porträtt 1914 188
Lagercrantz A Elias W v.häradshövding Sthlm porträtt 1915 174
Lagercrantz A Erik L överste Älvsborgs Reg porträtt 1912 399
Lagercrantz C G försäkringsråd porträtt 1919 28
Lagercrantz C Gustaf bankdir Sthlm porträtt 1929 493
Lagercrantz G försäkringsråd Sthlm porträtt 1918 109
Lagercrantz G kommendör porträtt 1907 718
Lagercrantz G konteramiral Karlskrona porträtt 1912 692
Lagercrantz G W överste Skånska Infanterireg porträtt 1903 497
Lagercrantz Gust.M I veterinär Valdemarsvik porträtt 1913 575
Lagercrantz Gustaf W överste Sthlm porträtt 1913 446
Lagercrantz H fd envoyé i USA porträtt 1909 786
Lagercrantz H G viceamiral porträtt 1919 28
Lagercrantz H Gustaf amiral Karlskrona * porträtt 1913 113
Lagercrantz H Gustaf konteramiral Sthlm porträtt 1915 557
Lagercrantz H Gustaf viceamiral Sthlm porträtt 1924 350
Lagercrantz Hedvid ministerfru i Washington porträtt 1909 248
Lagercrantz Henric G kommendör i flottan porträtt 1905 582
Lagercrantz Herman envoyé porträtt 1916 508
Lagercrantz Herman envoyé Washington porträtt 1906 280
Lagercrantz Herman L F envoyé Virsbo porträtt 1918 701
Lagercrantz Herman L F envoyé Virsbo porträtt 1923 689
Lagercrantz Herman L F fd envoyé Sthlm porträtt 1929 477
Lagercrantz Herman LF fd amb.USA Virsbo bruk* porträtt 1913 813
Lagercrantz Herman O envoyé Virsbo porträtt 1913 703
Lagercrantz Herman sv, min i Washington porträtt 1909 249
Lagercrantz Herman svensk minister i USA porträtt 1908 320
Lagercrantz Jaques E T kapten Sthlm porträtt 1916 605
Lagercrantz Jaques trafikinspektör Malmö porträtt 1923 674
Lagercrantz K David J aktuarie Sthlm porträtt 1924 397
Lagercrantz Otto prof, rektor Uppsala Univ porträtt 1929 275
Lagercrantz W Ivar T arkitekt Sthlm porträtt 1924 13
Lagerfelt Carl-G F pastor Kiel porträtt 1929 621
Lagerfelt Carl-G F sjömanspräst Kiel porträtt 1919 13
Lagerfelt F M A frih kammarherre Sthlm porträtt 1902 818
Lagerfelt Fredrik M A kab.kammarherre Sthlm porträtt 1907 835
Lagerfelt Fredrik M A kab.kammarherre Sthlm porträtt 1912 814
Lagerfelt G A E överste Bodens Art.reg porträtt 1930 380
Lagerfelt Gustaf A F friherre Lagerlunda porträtt 1916 573
Lagerfelt Gustaf A F kammarherre Lagerlunda porträtt 1921 509
Lagerfelt Gustaf A F kammarherre Lagerlunda porträtt 1923 209
Lagerfelt I friherre, riksdagsman 2:a Kamm porträtt 1908 3
Lagerfelt Israel C G godsägare Lagerlunda * porträtt 1930 129
Lagerfelt Israel K G godsägare Lagerlunda porträtt 1923 801
Lagerfelt Nils G M dir Sthlm porträtt 1921 784
Lagergréen A F fd lantmätare Sanna, Axhult porträtt 1910 223
Lagergréen Alarik L A byggnadschef Karlskrona porträtt 1929 110
Lagergréen J A S fd kapten Hallands Bataljon porträtt 1902 334
Lagergrehn G L dir Sthlm porträtt 1922 157
Lagergren  A G garverifabrikör Sthlm porträtt 1902 739
Lagergren A G fabrikör Stockholm porträtt 1902 354
Lagergrén Alexander F lantmätare Djursholm porträtt 1901 287
Lagergrèn Alfred fjäderfäexpert Göteborg porträtt 1905 618
Lagergren Axel H dir Göteborg porträtt 1920 813
Lagergren Axel H dir Göteborg porträtt 1925 797
Lagergren C A B bokhandlare Skellefteå porträtt 1923 675
Lagergren C A kyrkoh Regna fs porträtt 1903 78
Lagergren C E F F J L författare Tyresö porträtt 1928 36
Lagergren C Hugo grosshandlare Sthlm porträtt 1915 669
Lagergren C Hugo grosshandlare Sthlm porträtt 1927 525
Lagergren Carl F, kapten Arvika porträtt 1900 672
Lagergren Carl G fd bergsing Husby? porträtt 1903 62
Lagergren Carl U W godsägare Hammar, Örebro porträtt 1905 615
Lagergren Claes E F F J L markis Tyresö porträtt 1923 45
Lagergren Claes påvlig kammarherre porträtt 1930 124
Lagergren Dagmar sjuksköterska Sthlm porträtt 1914 262
Lagergren Helmer postmästare Luleå porträtt 1927 150
Lagergren Jarl G stationskriv Sala porträtt 1901 753
Lagergrén John P R kamrer Göteborg porträtt 1918 254
Lagergrén John P R kamrer Göteborg porträtt 1929 45
Lagergren Jonas P fd rektor Sthlm porträtt 1912 127
Lagergren Jonas P fil.dr rektor Jönköping porträtt 1901 673
Lagergren Jonas P rektor Jönköping porträtt 1906 655
Lagergren Josef A S kapten Halmstad porträtt 1903 359
Lagergren K Andreas dir Gävle porträtt 1916 781
Lagergren K Andreas överstelöjtn Gävle porträtt 1926 783
Lagergren Knut H fd bruksägare Falun porträtt 1904 257
Lagergren Oscar W kassör Göteborg porträtt 1922 430
Lagergren P A postmästare Hjo porträtt 1901 401
Lagergren Ph. fd stationsinspektor Herrljunga porträtt 1914 430
Lagergren Runo E kaféägare i Berlin porträtt 1904 580
Lagergren Sten fd rektor Sthlm porträtt 1921 494
Lagerheim Alfred sv-norsk utrikesminister porträtt 1902 405
Lagerheim C H T A porträtt 1904 135
Lagerheim C H T A utrikesminister porträtt 1904 104
Lagerheim C H T Alfred fd gen.dir utrikesmin* porträtt 1913 17
Lagerheim C H T Alfred fd generaldir Sthlm porträtt 1913 14
Lagerheim C H T Alfred fd generaldir Sthlm porträtt 1918 13
Lagerheim C H T Alfred fd generaldir Sthlm porträtt 1923 562
Lagerheim C H T Alfred fd generaldir Sthlm porträtt 1923 14
Lagerheim C H T Alfred gen.dir Kommerskoll. porträtt 1904 290
Lagerheim C H T Alfred generaldir Sthlm porträtt 1908 14
Lagerheim C H T Alfred utrikesminister porträtt 1903 30
Lagerheim C H T ny utrikesminister porträtt 1901 650
Lagerheim Ernst G överstelöjtn Uppsala porträtt 1900 624
Lagerheim H G W Elias fd major Sthlm porträtt 1913 430
Lagerheim J Elias fd kapten Vaxholm porträtt 1914 108
Lagerheim N Gustaf prof Sthlm porträtt 1915 44
Lagerheim N Gustaf prof Sthlm porträtt 1925 255
Lagerheim N Gustaf prof Stholm porträtt 1910 78
Lagerheim Nils G prof Sthlm Högskola porträtt 1905 97
Lagerheim, Alfred  utrikesminister porträtt 1900 225
Lagerhjelm Pehr U överste Sthlm porträtt 1930 397
Lagerholm Axel F kapten Sthlm porträtt 1915 206
Lagerholm G kapten Sthlm porträtt 1931 718
Lagerholm Göran (stupad i Tammerfors) porträtt 1917 455
Lagerholm J Fredrik L sjökapten, fd dir Sthlm porträtt 1924 542
Lagerholm Julius marinläkare Karlskrona porträtt 1916 253
Lagerholm Julius marinläkare Sthlm porträtt 1926 223
Lagerholm S F marinintendent Sthlm porträtt 1915 333
Lagerholm S Folke chefsintendent Karlskrona porträtt 1925 316
Lagerholm S Folke intendent Karlskrona porträtt 1920 301
Lagerholm S Folke intendent Karlskrona porträtt 1931 94
Lagerholm W K målarinna Sthlm porträtt 1910 447
Lagerholm Wilhelmina K kontnärinna Sthlm porträtt 1915 445
Lagerholm Wilhelmina porträttmålarinna Sthlm porträtt 1905 403
Lagerkrantz E J I fd postexpeditör Varberg porträtt 1902 387
Lagerkrantz Jacques E T kapten Stockholm porträtt 1901 624
Lagerkvist J Emil T grosshandlare Skellefteå porträtt 1915 61
Lagerkvist Pär författare * porträtt 1926 483
Lagerlöf C Daniel stadsläkare Kungälv porträtt 1924 701
Lagerlöf Carl advokat Sthlm porträtt 1921 608
Lagerlöf Carl advokat Sthlm porträtt 1925 813
Lagerlöf Carl D stadsläkare Kungälv porträtt 1904 741
Lagerlöf Clara fru Sthlm porträtt 1920 725
Lagerlöf Erland lektor Västrås porträtt 1904 142
Lagerlöf Erland M bruksförvaltare Hagge porträtt 1922 61
Lagerlöf Hans affärsman New York porträtt 1930 212
Lagerlöf Hans affärsman, filatelist porträtt 1930 122
Lagerlöf Hans dir New York donator porträtt 1923 407
Lagerlöf Hans dir New York donator porträtt 1926 542
Lagerlöf Hans dir Sv. Amerika-linjen porträtt 1922 332
Lagerlöf Hans donator (Postmuseum i Sthlm) * porträtt 1931 177
Lagerlöf Hans sv-amerikan donator New York porträtt 1924 739
Lagerlöf Hjalmar godsäg Arvika porträtt 1901 496
Lagerlöf K Daniel stadsläkare Kungälv porträtt 1927 270
Lagerlöf Leon målarmästare Sthlm porträtt 1919 446
Lagerlöf Leon prisskytt porträtt 1921 711
Lagerlöf Selma författarinna porträtt 1902 161
Lagerlöf Selma författarinna porträtt 1907 67
Lagerlöf Selma författarinna porträtt 1909 131
Lagerlöf Selma författarinna porträtt 1918 138
Lagerlöf Selma författarinna (6 bilder)+släkt porträtt 1908 113
Lagerlöf Selma författarinna * porträtt 1928 97
Lagerlöf Selma författarinna i Sv:a Akad. * porträtt 1914 209
Lagerlöf Selma författarinnana porträtt 1908 87
Lagerlöf Selma med moder Elisabeth, Mårbacka porträtt 1915 197
Lagerlöf Selma O L författarinna Falun porträtt 1913 127
Lagerlöf Selma talar i radio porträtt 1925 196
Lagerlöf Selma vid skrivbordet porträtt 1913 579
Lagerlöf Selma vid tavla på Mårbacka porträtt 1910 36
Lagerlöf Selma, författarina porträtt 1901 257
Lagerlöf Sven advokat Sthlm porträtt 1917 622
Lagerlöw C Hilmer ing Sthlm porträtt 1926 432
Lagerlöw Signe författarinna porträtt 1915 140
Lagerlöw Signe författarinna Göteborg porträtt 1914 7
Lagerman A J:r ing Göteborg porträtt 1909 78
Lagerman Alexander ing, uppfinnare porträtt 1904 172
Lagerman J Axel fd prov.läkare Sthlm porträtt 1916 253
Lagerman Johannes E övering Huskvarna porträtt 1926 160
Lagerman Johannes E övering Huskvarna porträtt 1930 814
Lagerquist E H jägmästare Skellefteå porträtt 1911 303
Lagerquist J A Th grosshandlare Sthlm porträtt 1907 670
Lagerqvist C August fd stadsing Varberg porträtt 1930 573
Lagerqvist H distr.trädgårdsmästare vid SJ porträtt 1902 15
Lagerqwist J A T fd grosshandlare Sthlm porträtt 1910 255
Lagerroth L E kyrkoh Köpinge & Lyngsjö fs porträtt 1902 223
Lagerroth L Fredrik B prof Lunds Univ porträtt 1929 365
Lagerstedt Agnes lärarinna, Sthlm porträtt 1905 473
Lagerstedt Agnes Sthlms Arbetarhems förest porträtt 1903 64
Lagerstedt Agnes värdinna på arbetarhem Sthlm porträtt 1918 92
Lagerstedt Arvid U G kyrkoh Hökhuvud porträtt 1923 676
Lagerstedt L skolköksförest:na Göteborg porträtt 1918 621
Lagerstedt Lotten skolkökslärarinna porträtt 1913 182
Lagerstedt N G W adjunkt Sthlm porträtt 1904 92
Lagerstedt N G W lärare i Sthlm porträtt 1903 190
Lagerstedt Nils G W fd läroverksråd Sthlm porträtt 1916 541
Lagerstedt Nils G W fd läroverksråd Sthlm porträtt 1921 557
Lagerstedt Nils G W fd läroverksråd Sthlm porträtt 1924 446
Lagerstedt Nils G V läroverksråd Sthlm porträtt 1906 558
Lagerstedt Nils G W läroverksråd Sthlm porträtt 1911 543
Lagerstedt P O fd trafikkontrollör Gävle porträtt 1912 335
Lagerström A O stationsinspektor Värtan Sthlm porträtt 1903 31
Lagerström C boktryckare Sthlm porträtt 1919 206
Lagerström C E dir Sthlm porträtt 1924 350
Lagerström Carl boktryckare Sthlm porträtt 1923 519
Lagerström Carl boktryckare Sthlm porträtt 1924 173
Lagerström Carl E grosshandlare Sthlm porträtt 1912 239
Lagerström Carl R stationsinspektor Hofors porträtt 1901 144
Lagerström G O kyrkoh Hedv.Eleon Sthlm porträtt 1903 471
Lagerström Gustaf målare,konstnär Mörsils San porträtt 1905 823
Lagerström Gustaf O kyrkoh Hedv El Sthlm porträtt 1907 723
Lagerström J Hugo boktryckeriägare Sthlm porträtt 1922 381
Lagerström Thiodolf källarmästare Sthlm porträtt 1916 46
Lagerström Thiodolf källarmästare Sthlm porträtt 1924 812
Lagerwall Axel J folkskoleinspektör Göteborg porträtt 1919 718
Lagerwall Ivar skriftställare Sthlm porträtt 1925 14
Lagervall Julius M överlärare Göteborg porträtt 1901 303
Lagervall K A länsagronom Härnösand porträtt 1913 127
Lagervall K Algot länsagronom Härnösand porträtt 1923 126
Lagerwall S Birger G vice häradshövding Sthlm porträtt 1918 205
Lagerwall Signe seminarieföreståndare Slagsta porträtt 1929 237
Lagerwall W frk Sthlm porträtt 1920 797
Lagervall Yngve disp Axmars Bruk Gästrikland porträtt 1902 483
Lago-Lengquist Nils redaktör Sthlm porträtt 1912 92
Lagrelius Axel hovintendent Sthlm porträtt 1912 672
Lagrelius Axel hovintindent Sthlm porträtt 1917 685
Lagrelius Axel intendent Gen.stabens Litogr * porträtt 1922 689
Lagrelius Axel överintendent Sthlm porträtt 1922 669
Lagrelius Axel överintendent Sthlm porträtt 1930 764
Lagrelius Axel överintendent, kinaforskare porträtt 1925 279
Lagwerlöf Selma & Valborg Olander porträtt 1929 515
Lahger Carl J fd folkskollärare Hästholmen porträtt 1925 110
Lallerstedt C E dir Luleå porträtt 1903 62
Lallerstedt C Henning redaktör Sthlm porträtt 1925 382
Lallerstedt Erik J prof arkitektur KTH Sthlm porträtt 1906 579
Lallerstedt Erik J prof, arkitekt Sthlm porträtt 1913 463
Lallerstedt Erik J prof, arkitekt Sthlm porträtt 1923 465
Lallerstedt Erik J prof, arkitekt Sthlm porträtt 1929 269
Lallerstedt Erik prof, arkitekt Sthlm * porträtt 1918 321
Lallerstedt H redaktör Sthlm porträtt 1910 799
Lallerstedt Jakob H godsägare Kägleholm T-län porträtt 1904 677
Lallerstedt K H red. adresskalendern Sthlm porträtt 1920 797
Laman Karl E teol.dr Stjärnorp porträtt 1926 415
Laman Karl E teol.dr, missionär * porträtt 1918 721
Lambér Charles bankdir Örebro porträtt 1914 252
Lambér Charles L riksbanksdir Örebro porträtt 1919 253
Lambér Charles L riksbanksdir Örebro porträtt 1924 253
Lambér Charles L riksbanksdir Örebro porträtt 1928 190
Lamberg Carl M fd förd.läkare Göteborg porträtt 1914 461
Lamberg Carl M fd förd.läkare Göteborg porträtt 1919 445
Lamberg Carl M fd förd.läkare Göteborg porträtt 1924 461
Lamberg Carl M fd fördelningsläkare Göteborg porträtt 1931 271
Lamberg Carl M förd.läkare Göteborg porträtt 1904 486
Lamberg Carl M förd.läkare Göteborg porträtt 1909 478
Lamberg P borgmästare Göteborg * porträtt 1910 481
Lamberg P häradshövding Göteborg porträtt 1904 325
Lamberg Peter borgmästare Göteborg * porträtt 1916 323
Lamberg Peter F W borgmästare Göteborg porträtt 1911 302
Lamberg Peter F W borgmästare Göteborg porträtt 1921 333
Lamberg Peter F W borgmästare Göteborg porträtt 1924 179
Lamberg Peter F W borgmästare Göteborg * porträtt 1921 177
Lamberg Peter rådman Göteborg porträtt 1906 318
Lamberg T N läkare Sthlm porträtt 1908 78
Lamberg Tor N läkare Sthlm porträtt 1913 63
Lamberg Tor N läkare Sthlm porträtt 1923 45
Lamberg Tor N med.lic Sthlm porträtt 1928 61
Lambert Emil dir Sthlm porträtt 1925 255
Lambert Helfrid skådespelerska porträtt 1908 413
Lambert Johan A bergsing Karlstad (donator) porträtt 1909 191
Lamberth J P J kantor Skeda porträtt 1911 830
Lambert-Meuller A F dir Sthlm porträtt 1929 447
Lambert-Meuller A Fredrik dir Sthlm porträtt 1923 689
Lambert-Meuller Christjern kontrollör Sthlm porträtt 1924 62
Lamby H ingenjör KMK porträtt 1921 550
Lamm Albert M grosshandlare Göteborg porträtt 1905 338
Lamm Albert M grosshandlare Göteborg porträtt 1910 334
Lamm Carl R godsägare Roslags Näsby porträtt 1925 702
Lamm Carl R godsägare, ing Näsby porträtt 1915 717
Lamm Carl R ing Roslags-Näsby porträtt 1931 494
Lamm Carl R ing, godsägare Näsby porträtt 1920 701
Lamm Carl R ing, verkstadsägare Sthlm * porträtt 1916 401
Lamm Fredrik H prof Göteborg porträtt 1921 671
Lamm Galathée fru, donator Sthlm porträtt 1913 115
Lamm Gustaf grosshandlare Göteborg porträtt 1925 750
Lamm H grosshandlare vice talman 1:a Kammaren porträtt 1918 261
Lamm Herman 1:e vice talman 1:a kammaren porträtt 1927 467
Lamm Herman F grosshandlare riksbanksfullm. * porträtt 1910 625
Lamm Herman F grosshandlare Sthlm porträtt 1909 334
Lamm Herman F grosshandlare Sthlm porträtt 1912 478
Lamm Herman F grosshandlare Sthlm porträtt 1917 461
Lamm Herman F grosshandlare Sthlm porträtt 1922 477
Lamm Herman grossh (Sv Fören m Tuberkulos) porträtt 1903 262
Lamm Herman grosshandlare Sthlm porträtt 1903 14
Lamm Herman grosshandlare v.talman 1:a Kamm porträtt 1927 675
Lamm Martin prof medlem Sv:a Akademien * porträtt 1928 193
Lamm Martin prof Sthlms Högskola porträtt 1927 516
Lamm O H svensk generalkonsul i New York porträtt 1922 644
Lamm Olof H dir, generalkonsul i New York porträtt 1919 60
Lamm Olof H generalkonsul New York porträtt 1925 676
Lamm Oscar L dir Sthlm porträtt 1917 588
Lamm Oscar L dir Sthlm porträtt 1922 589
Lamm Oscar L dir Sthlm porträtt 1927 589
Lamm Oscar L dir Sthlm porträtt 1930 637
Lamm Oscar L industriman Sthlm porträtt 1907 609
Lamm Oskar L dir Sthlm porträtt 1912 591
Lamm, Albert grosshandl. Göteborg porträtt 1900 336
Lammm Per A bokförläggare (Paris) porträtt 1907 339
Lampa Anders kyrkoh Ekedalen porträtt 1910 111
Lampa Arvid N dir Skara porträtt 1922 173
Lampa Gunnar konstnär Sthlm porträtt 1923 126
Lampa Sven prof chef Entomologiska Anst Sthlm porträtt 1902 677
Lampa Sven prof Sthlm porträtt 1914 189
Lampe Georg fabrikör Göteborg porträtt 1916 351
Lampert Charles J, affärsman Stockholm porträtt 1901 48
Lancken van der, C E Rickman överste Norrl. porträtt 1922 28
Lancken van der, C E Rickman överste Umeå porträtt 1927 269
Lancken van der, C Ehrenfried ståthåll. Sthlm porträtt 1918 605
Lancken von der, C E R överste Livregementet porträtt 1930 579
Lancken von der, Carl E underståth Sthlm porträtt 1901 624
Lancken von der, Carl E underståthåll. Sthlm porträtt 1907 590
Lancken von der, E F gen-major Stockholm porträtt 1900 832
Lancken von der, Ernst  F generalmajor Sthlm porträtt 1901 555
Lancken von der, V E landssekr Linköping porträtt 1925 622
Landahl Mårten S adjunkt Sthlm porträtt 1907 559
Landahl Pär M V prov.läkare Gävle porträtt 1920 365
Landberg Augusta frk Norrköping 100 år porträtt 1916 334
Landberg C E kommerseråd Sthlm porträtt 1929 461
Landberg Carlo kammarherre Bern porträtt 1923 722
Landberg Emil F postmästare Säter porträtt 1914 253
Landberg H F fd jägmästare Gävle porträtt 1924 142
Landberg Hjalmar F jägmästare Länna porträtt 1924 830
Landberg J L disponent Trollhättan porträtt 1930 350
Landberg Johan H fd bruksägare Kristinehamn porträtt 1911 303
Landberg Lars F bruksäg Trehörningen Karlskog porträtt 1904 289
Landby Karl O E fd stationsinspekt Agnesberg porträtt 1914 654
Landby Karl stationsinspektor Agnesberg porträtt 1906 671
Landegren C H V öv.löjtn Jämtlands Fältjägare porträtt 1920 168
Landegren C H Victor överste Bohus Reg porträtt 1922 348
Landegren C H Victor överste Uddevalla porträtt 1930 605
Landegren Carl A H häradshövd Lysings doms porträtt 1904 321
Landelius A E körsångare, Operan Sthlm porträtt 1902 207
Landelius Conrad W godsägare Jacobslund porträtt 1910 447
Landelius Gustaf ing Göteborg porträtt 1928 142
Landelius J C konditor Sthlm porträtt 1903 126
Landelius Johan C hovkonditor Sthlm porträtt 1906 799
Landelius K Emanuel J las.läkare Hudiksvall porträtt 1925 557
Landelius Per F doktor Västanå, Östergötland porträtt 1906 655
Landén Agust fd skollärare Lindome porträtt 1925 445
Landén Birger expeditionsföreståndare Sthlm porträtt 1926 767
Landén Gusaf vice häradshövding Växjö porträtt 1919 766
Landén Gustaf A v.häradshövding Växjö porträtt 1909 766
Landén Gustaf A vice häradshövding Växjö porträtt 1930 573
Landén Otto V landskamrer Falun porträtt 1912 366
Landén P O kyrkoh Varola pastorat porträtt 1902 531
Landén, Per, lärare Lund porträtt 1900 192
Lander Elisabeth C C C redaktris Arvika porträtt 1915 45
Lander J Mredaktör utgivare av Arvika Tidn porträtt 1909 175
Landergren Ernst G A med.dr Sthlm porträtt 1911 351
Landergren R Hugo fd postmästare Sölvesborg porträtt 1919 701
Landergren R Hugo fd postmästare Sölvesborg porträtt 1922 318
Landergren S S Fredrik häradshövding Sävsjö porträtt 1920 493
Landergren S S Fredrik häradshövding Sävsjö porträtt 1925 510
Landewall G E byggnadsinspektör Sthlm porträtt 1922 125
Landgraff J Siegward G skogsförvaltare Orsa porträtt 1918 477
Landgren A grosshandlare Arvika porträtt 1910 270
Landgren Carl J kontr-prost Lilla Menlösa porträtt 1901 400
Landgren Carl J kyrkoh Lilla Mellösa porträtt 1903 646
Landgren Gustaf postmästare Norrtälje porträtt 1905 62
Landgren Nils E snickarmäst Lund porträtt 1906 798
Landgren Thorsten H godsägare Bryggum porträtt 1925 190
Landgren Thorsten H godsägare Bryggum porträtt 1930 813
Landgren Thorsten H godsägare Bryggum porträtt 1931 175
Landgren Torsten H godsägare Trollhättan porträtt 1910 207
Landgren Werner dir Sthlm porträtt 1914 45
Landin Alfred handlare Skövde porträtt 1912 111
Landin Elis arbetare Norrköping (teaterförf) porträtt 1911 101
Landin Johan A fd telegrafkommissarie Sthlm porträtt 1908 703
Landin John handelskemist Sthlm porträtt 1911 31
Landin John handelskemist Sthlm porträtt 1916 28
Landin Pehr A handlare Kungsbacka porträtt 1901 561
Landmark S A kassör Sthlm porträtt 1910 415
Landorf Viktor T rektor Kristinehamn porträtt 1912 814
Landorf Viktor T rektor Kristinehamn porträtt 1917 813
Landorf Viktor T rektor Kristinehamn porträtt 1922 814
Landquist C Axel E kyrkoh Katarina fs Sthlm porträtt 1907 367
Landquist C Axel E kyrkoh Sthlm porträtt 1912 319
Landquist C Axel E kyrkoh Sthlm porträtt 1917 333
Landquist C Axel E kyrkoh Sthlm porträtt 1922 333
Landquist C Axel E kyrkoh Sthlm porträtt 1927 332
Landquist John skriftställare Sthlm porträtt 1931 767
Landqvist Johan A fd sjökapten Umeå porträtt 1901 319
Landqvist Verner dir Eskilstuna porträtt 1931 431
Landsort Arvid affärsman Karlstad porträtt 1902 371
Landström C A fd folkskollärare Linköping porträtt 1911 800
Landström C M G kyrkoh Strålsnäs porträtt 1914 829
Landström Carl syssloman Norrköping porträtt 1905 159
Landström docent, med.dr Sthlm porträtt 1909 430
Landström K Erik byråchef Sthlm porträtt 1915 317
Landström K Erik byråchef Sthlm porträtt 1925 286
Landström K Erik fd byråchef Sthlm porträtt 1930 110
Landström K M G kyrkoh Strålsnäs porträtt 1925 13
Landtblom Odd disp Saltsjöbaden porträtt 1901 721
Landtmanson Carl J G fd lektor Skara porträtt 1906 398
Landtmanson M Karl statsinspektör Sthlm porträtt 1931 510
Landtmanson, Isak S prof Uppsala porträtt 1900 480
Landtsröm F G bokhandlare Kiruna porträtt 1922 846
Landtsröm Kristian M G kyrkoh Åsbo porträtt 1905 30
Lang J R medicinprof Lund porträtt 1901 369
Lang Thure K tulldir Sthlm porträtt 1924 526
Langborg G E kontr.prost Vadsbro porträtt 1908 558
Langborg G H konsul Sthlm porträtt 1925 622
Langborg Gunnar H grosshandlare Sthlm porträtt 1927 414
Langborg Gustaf E kyrkoh Vadsbro porträtt 1913 575
Langborg Helmer A grosshandlare Sthlm porträtt 1918 510
Lange Alban V kapten Helsingborg porträtt 1924 829
Lange Algot operasångare porträtt 1903 424
Lange C L dr generalsekr Parlament. Unionen porträtt 1911 723
Lange C N fd postmästare Karlskrona porträtt 1913 79
Lange C T kyrkoh Alva, Visby stift porträtt 1913 159
Lange Einar med.lic Sthlm porträtt 1918 110
Lange Einar R assuransdir Göteborg porträtt 1923 242
Lange Emil G dir Uddevalla porträtt 1910 799
Lange Emil G dir Uddevalla porträtt 1915 765
Lange Emil G dir Uddevalla porträtt 1920 749
Lange Emil G dir Uddevalla porträtt 1925 781
Lange Emilio fotograf i Mexico porträtt 1906 102
Lange Eric kassör Sthlm porträtt 1924 366
Lange G Wilhelm landskamrer Växjö porträtt 1930 317
Lange Gunnar O dir Malmö porträtt 1926 671
Lange J A Rudolf fd sjökapten Brännö porträtt 1914 797
Lange Karl F las.läkare Örebro porträtt 1922 525
Lange Karl F las.läkare Örebro porträtt 1927 525
Lange Nils K J ing Sthlm porträtt 1922 717
Lange P Adolf rektor Karlskrona porträtt 1919 462
Lange R arkitekt Göteborg porträtt 1927 174
Lange Thorvald A telegrafkomm. Kristianstad porträtt 1921 318
Langéen F C Richard lantmätare Östersund porträtt 1930 77
Langenberg Fredrik A L kapten Sthlm porträtt 1909 511
Langenheim J K A läkare Hörby porträtt 1910 574
Langenheim Johannes K A las.läkare Hörby porträtt 1918 813
Langenskiöld B Karl J bankofullmäktig Sthlm porträtt 1911 302
Langenskiöld B Karl J bankofullmäktig Sthlm porträtt 1916 285
Langenskiöld B Karl J friherre Sthlm porträtt 1915 28
Langenskiöld B Karl J friherre Sthlm porträtt 1924 654
Langenskiöld B Karl J jur.dr Sthlm porträtt 1921 269
Langenskiöld Carl J riksbanksfullm Sthlm porträtt 1906 286
Langenskiöld Karl bankofullmäktige * porträtt 1910 49
Langenskiöld Karl finansman porträtt 1924 812
Langlet Abraham prof Göteborg porträtt 1917 669
Langlet E W byggmästare Sthlm porträtt 1911 559
Langlet H Filip överlärare Sthlm porträtt 1916 28
Langlet I A konstnär Göteborg porträtt 1930 269
Langlet I Alexander konstnär Göteborg porträtt 1919 509
Langlet Mathilda författarinna porträtt 1903 752
Langlet N Abraham prof Göteborg porträtt 1927 669
Langlet V sekr Turistföreningen porträtt 1907 425
Langlet Valdemar G redaktör Stocksund porträtt 1922 189
Lanner Axel, dir Exportföreningen Sthlm porträtt 1902 58
Lanner C M fd lantmätare Skara porträtt 1909 207
Lannerstierna Adolf E prov.läkare Sigtuna porträtt 1901 335
Lannerstierna J Wilhelm komm.kapten Sthlm porträtt 1913 207
Lannerstierna J Vilhelm kommendörkapten Sthlm porträtt 1918 253
Lannerstierna Johan W kommendörkapten Sthlm porträtt 1908 206
Lannge C E disp Sthlms Makaronfabrik Sthlm porträtt 1902 547
Lannge C O W ombud f Rörstrand Stockholm porträtt 1902 63
Lannge Erik G postdir Gävle porträtt 1927 318
Lantingshausen von Höpken Nils A S Bogesund porträtt 1906 207
Lantto J B tryckerifaktor riksdagsman Sthlm porträtt 1911 223
Laquist C Edvard Sthlm fd militär porträtt 1903 579
Laquist F Hjalmar grosshandlare Sthlm porträtt 1912 256
Larcén Carl F grosshandlare Kristianstad porträtt 1924 399
Larka Walentin L grosshandl porträtt 1906 270
Larrs Jacob v.häradshövd riksdagsman porträtt 1902 46
Larsdotter Anna L. i Dicka, Folkärna sn 100år porträtt 1907 512
Larsdotter Eva E frk Sthlm 100 år porträtt 1921 590
Larsen CA, kapten Sydpolsexpeditionen porträtt 1901 56
Larsén Gustav A folkskollärare Halmstad porträtt 1919 732
Larsén Gustav A folkskollärare Halmstad porträtt 1930 525
Larsén Johan K, fabrikör Stockholm porträtt 1900 464
Larsén Karl L fd folkskollärare Göteborg porträtt 1927 735
Larsén Karl L folkskollärare Göteborg porträtt 1925 382
Larsen Noach stationsinspektor Ed porträtt 1921 752
Larsén-Todsen Nanny operasångerska porträtt 1922 355
Larsén-Todsen Nanny operasångerska porträtt 1927 742
Larsén-Todsen Nanny operasångerska * porträtt 1922 353
Larson  Nils fd kamrer Klågerup porträtt 1927 445
Larson A Emil jägmästare Tallinge porträtt 1911 814
Larson A W handlare Jönköping porträtt 1915 653
Larson Adler fd grosshandlare Sthlm porträtt 1907 159
Larson Adler grosshandl Stockholm porträtt 1902 174
Larson Alrik O fd kapten Sthlm porträtt 1903 583
Larson Anders J fd prov.läkare Gävle porträtt 1931 158
Larson Anders J prov.läkare Gävle porträtt 1920 365
Larson Anders J prov.läkare Gävle porträtt 1925 365
Larson August dir Nora (Amyrå) porträtt 1905 439
Larson August lantbrukare Slättäng porträtt 1912 528
Larson Axel E organist Tanum porträtt 1925 302
Larson C L skeppsredare Göteborg porträtt 1909 238
Larson Carl H fd trafikchef Saltsjöbaden porträtt 1922 238
Larson Carl H trafikchef Neglinge porträtt 1908 495
Larson Carl trafikchef Saltsjöbanan Sthlm porträtt 1903 486
Larson Caroline fr Sthlm 100 år porträtt 1911 3395
Larson Casper fd disponent Beateberg porträtt 1929 94
Larson Emil disp Glafva Glasbruk porträtt 1901 624
Larson F A hertig av Mongoliet porträtt 1929 134
Larson Henrik A fd bankdir Laholm porträtt 1926 13
Larson Hjalmar dir Skara porträtt 1913 174
Larson Ivar O dir Sthlm porträtt 1930 461
Larson J A kamrer Örebro porträtt 1925 254
Larson J F fd vinhandlare Göteborg porträtt 1912 815
Larson J fd stadsfogde Ulricehamn porträtt 1916 766
Larson J Filip fd bankokommissarie Sthlm porträtt 1921 624
Larson J O disponent Klippan porträtt 1912 559
Larson J P Alfred civ.ing Sthlm * porträtt 1923 773
Larson J P Alfred ing Sthlm porträtt 1922 13
Larson Johan fd handlare Göteborg porträtt 1903 790
Larson John F dir Göteborg porträtt 1920 285
Larson John fd kamrer Göteborg porträtt 1902 675
Larson L, bruksägare Bredsjö, Bergslagen porträtt 1901 480
Larson Lars J byggmästare Örebro porträtt 1907 738
Larson Mauritz G fältintendent Sthlm porträtt 1904 405
Larson Mauritz G fältintendent Sthlm porträtt 1905 192
Larson Oscar bruksägare, disp. Hallstahammar porträtt 1910 351
LarsonCarl H fd trafikchef Saltsjöbaden porträtt 1913 446
Larsson  E disponent Glafva Glasbruk porträtt 1911 607
Larsson  Hans prof Lund porträtt 1916 349
Larsson  Johan bankdir Arvika porträtt 1909 351
Larsson A fd lantbrukare Östra Nyrup Munkarp porträtt 1908 526
Larsson A fotograf Uppsala porträtt 1924 95
Larsson A godsägare Bränninge Habo porträtt 1908 751
Larsson A godsägare Huskvarna porträtt 1910 79
Larsson A H dir Göteborg porträtt 1922 205
Larsson A Henrik bergsing Storängen, Nacka porträtt 1914 157
Larsson A häradsdomare i 40 år Hässelby porträtt 1910 174
Larsson A häradsdomare i 40 år Skrämsta porträtt 1910 174
Larsson A L nämndeman Lilla Edet porträtt 1923 273
Larsson A P byggmästare Skövde porträtt 1915 78
Larsson A postmästare Eskilstuna porträtt 1919 269
Larsson A Robert rektor Skara porträtt 1916 653
Larsson A Robert rektor Skara porträtt 1921 654
Larsson A Robert rektor Skara porträtt 1926 623
Larsson A sjökapten Luleå porträtt 1913 703
Larsson A W fil.kand, lärare Göteborg porträtt 1901 737
Larsson Adler fd grosshandlare Sthlm porträtt 1912 143
Larsson Adolf grosshandlare Örbero porträtt 1919 605
Larsson Anders dir Bollnäs porträtt 1918 701
Larsson Anders fd landstingsman Munktorp porträtt 1909 655
Larsson Anders G byggmästare Hedemora porträtt 1926 384
Larsson Anders G lantbrukare Vingåker porträtt 1909 367
Larsson Anders godsägare Bränninge porträtt 1907 206
Larsson Anders J byggmästare Sthlm porträtt 1903 190
Larsson Anders lantbrukare Frändefors porträtt 1909 447
Larsson Anders P byggmästare Skövde porträtt 1905 78
Larsson Anders P fd redaktör Sthlm porträtt 1917 381
Larsson Anton F bankdir Göteborg porträtt 1922 317
Larsson Aug. sjökapten Malmö porträtt 1900 432
Larsson August godsägare Vretaholm porträtt 1916 29
Larsson B änkefru Strömstad 100 år porträtt 1911 199
Larsson Benedikta änkefru Strömstad 100 år porträtt 1910 544
Larsson Bengt M grosshandlare Sundsvall porträtt 1927 94
Larsson Berndt häradsdomare Hammarn porträtt 1916 269
Larsson Bröms Olof häradsdomare Leksand porträtt 1918 510
Larsson C A dir Gnesta porträtt 1911 192
Larsson C Anton byggmästare Lund porträtt 1912 688
Larsson C J, kamrer, Grängesberg porträtt 1901 95
Larsson C L fd vinhandlare Ingsered porträtt 1910 431
Larsson C Oscar kyrkoh Erentuna porträtt 1905 422
Larsson C Wilhelm kyrkoh Sthlm porträtt 1918 829
Larsson C Wilhelm kyrkoh Sthlm porträtt 1929 637
Larsson Carl A godsägare Alvastra porträtt 1929 302
Larsson Carl arbetar med ”Gustaf Vasas intåg” porträtt 1902 551
Larsson Carl F ”i By” författare * porträtt 1920 689
Larsson Carl F dir Sthlm porträtt 1924 413
Larsson Carl fd föreståndare Alingsås porträtt 1929 334
Larsson Carl G fd häradsdomare Alavi Örebro porträtt 1907 722
Larsson Carl G ing, godsägare Kyleberg porträtt 1911 495
Larsson Carl i hemmet i Sundborn porträtt 1902 550
Larsson Carl konstnär porträtt 1912 547
Larsson Carl konstnär * porträtt 1917 529
Larsson Carl konstnär Sundborn porträtt 1918 277
Larsson Carl konstnär vid ”Gustav Vasas intåg porträtt 1905 817
Larsson Carl lantbrukare Påarp, Halland porträtt 1908 79
Larsson Carl V lantbrukare Plongsta, Vallsö porträtt 1905 599
Larsson Carl, konstnär arbetar porträtt 1902 549
Larsson Christian hamnkapten Simrishamn porträtt 1913 351
Larsson Daniels Per hemmansägare Malung porträtt 1922 206
Larsson E aktuarie Äppelviken porträtt 1931 207
Larsson E F grosshandlare Sthlm porträtt 1926 144
Larsson E Gustaf tullkontrollör Malmö porträtt 1931 703
Larsson E Johan häradsdomare Väsby porträtt 1921 382
Larsson Ebba tjänsteflicka Hammarby, Väsby porträtt 1913 185
Larsson Ella fru, född Steuder Malmö porträtt 1919 767
Larsson Emil smed Marsjö porträtt 1925 634
Larsson Emil smed Marsjö porträtt 1926 281
Larsson Erik sågverksäg Treluga (Hälsingland) porträtt 1904 389
Larsson Ernst F tullkontrollör Gävle porträtt 1928 173
Larsson Eskil bruksägare Torskog porträtt 1920 333
Larsson Eskil bruksägare Torskog porträtt 1925 462
Larsson Eva E frk Årsta, Sthlm 100 år porträtt 1917 582
Larsson F Oscar fd riksdagsman Mörtlösa porträtt 1915 701
Larsson F W boktryckeridisponent Ystad porträtt 1917 541
Larsson Fritz E M rektor Skoghall porträtt 1931 462
Larsson G A byggmästare Kristinehamn porträtt 1919 590
Larsson G Emanuel grosshandlare Linköping porträtt 1930 13
Larsson G lantbrukare, riksdagsman Edsten porträtt 1912 254
Larsson Georg lantbrukare Svenstorp, Halland porträtt 1930 483
Larsson Gottfrid grosshandlare Veinge porträtt 1927 350
Larsson Gustaf dir f slöjdseminariet i Boston porträtt 1911 230
Larsson Gustaf dir Nyköping porträtt 1922 606
Larsson Gustaf grosshandlare Örebro porträtt 1916 606
Larsson Gustaf sv. slöjdlärare i Boston porträtt 1906 619
Larsson Gustaf tandläkare Sthlm porträtt 1905 110
Larsson Gustaf tandläkare Sthlm porträtt 1910 94
Larsson H dir Göteborg porträtt 1917 205
Larsson H J Emanuel läkare Örebro porträtt 1930 766
Larsson H L sågverksdisponent Mora porträtt 1907 222
Larsson Hans  ledamot i stipendiefond porträtt 1907 67
Larsson Hans E bibliotekarie Malmö * porträtt 1915 145
Larsson Hans E intendent Malmö porträtt 1915 141
Larsson Hans E museiintendent Lund porträtt 1910 158
Larsson Hans E museiintendent Malmö porträtt 1921 382
Larsson Hans fd lantbrukare Vinstorp porträtt 1911 286
Larsson Hans filosofiprof Lund porträtt 1907 497
Larsson Hans prof Lund porträtt 1911 334
Larsson Hans prof Lund porträtt 1921 333
Larsson Hans prof Lund porträtt 1926 351
Larsson Hans prof Lund led. Sv. Akademien porträtt 1924 477
Larsson Hans skoldir Västerås porträtt 1912 143
Larsson Harald fd handlare Göteborg porträtt 1926 704
Larsson Henrik A bankdir Laholm porträtt 1931 638
Larsson Hjalmar dir Göteborg porträtt 1921 125
Larsson Hol Lars Jerusalemfarare från Nås porträtt 1925 53
Larsson J A handlare Göteborg porträtt 1909 238
Larsson J A kamrer Alingsås porträtt 1913 191
Larsson J Alfred rådman Arboga porträtt 1916 685
Larsson J boktryckare Kristianstad porträtt 1911 222
Larsson J E disponent Sandarne porträtt 1902 303
Larsson J E prov.läkare Svenljunga porträtt 1911 719
Larsson J Erik disponent Sandarne porträtt 1911 831
Larsson J Fredrik häradsdomare Linköping porträtt 1913 192
Larsson J Gottfrid A bildhuggare Sthlm porträtt 1925 126
Larsson J lantbrukare riksdagsman Presstorp porträtt 1911 190
Larsson J Magnus brukspatron Kristinehamn porträtt 1929 814
Larsson J P A dir Granefors-verken porträtt 1901 833
Larsson J T minister för sjöförsvaret porträtt 1911 40
Larsson J T v.häradshövding riksdagsman 1:a K porträtt 1910 15
Larsson J W musikdir Sthlm porträtt 1925 751
Larsson Jacob T fd statsråd Sthlm porträtt 1920 525
Larsson Jacob T v. häradshövding riksdagsman porträtt 1916 252
Larsson Johan E prov.läkare Jönköping porträtt 1921 671
Larsson Johan häradsdomare Kungsängen porträtt 1915 29
Larsson Johan lantbrukare Presstorp porträtt 1913 15
Larsson John mejerikonsult Falun porträtt 1924 45
Larsson K L J hemmansägare Bondarvet, Gotland porträtt 1908 671
Larsson K L Otto fd bankdir Skara porträtt 1910 430
Larsson K Oskar mätningskontrollör Sthlm porträtt 1913 95
Larsson K Oskar skeppsmätarkontrollant Sthlm porträtt 1923 77
Larsson K Oskar skeppsmätningsman Sthlm porträtt 1918 93
Larsson K Oskar överinspektör Sthlm porträtt 1924 765
Larsson K Sörby, Bjurkärn porträtt 1909 302
Larsson Karin, Carl L:s änka porträtt 1927 339
Larsson Karl A häradsdomare Ruskilsby porträtt 1915 824
Larsson Karl E fabrikör Tierp porträtt 1931 239
Larsson Karl J yrkesinspektör Göteborg porträtt 1908 639
Larsson Karl syssloman Örebro porträtt 1923 705
Larsson Knut överste Frälsningsarmén porträtt 1919 271
Larsson L Albin ing Kristinehamn porträtt 1926 383
Larsson L bagarmästare Skellefteå porträtt 1908 718
Larsson L E godsägare Bondsätter porträtt 1930 494
Larsson L Emil disponent Glava porträtt 1916 653
Larsson L Eric godsägare Torpunga porträtt 1916 173
Larsson L Eric godsägare Torpunga porträtt 1927 845
Larsson L F fd fjärdingsman Sättra, Ludgo porträtt 1910 159
Larsson L fabrikör Bollnäs porträtt 1919 525
Larsson L G vaktm 45 år i Ecklesiastikdep porträtt 1915 502
Larsson L J godsägare Harbroholm porträtt 1919 558
Larsson L J grosshandlare Vingåker porträtt 1909 750
Larsson L J Knut bruksdisponent Borgviks Bruk porträtt 1916 717
Larsson L J Knut disponent Borgviks Bruk porträtt 1911 750
Larsson L Johan grosshandlare Örebro porträtt 1910 736
Larsson L Johan handlare Sundsvall porträtt 1931 414
Larsson Lambert civ.ing Argentina porträtt 1910 399
Larsson Lars A bokhandlare redaktör Strömstad porträtt 1907 415
Larsson Lars bruksäg 1:a K porträtt 1906 831
Larsson Lars bruksägare Pershyttan porträtt 1916 462
Larsson Lars fd bruksägare Sthlm porträtt 1921 414
Larsson Lars fd landstingsman Brandstorp porträtt 1910 31
Larsson Lars G lantbrukare riksdagsm Engebäck porträtt 1917 204
Larsson Lars häradsdomare Ölme porträtt 1917 189
Larsson Lars landstingsm Brandstorp Väsby sn porträtt 1901 736
Larsson Lars landstingsman Ryd porträtt 1926 45
Larsson Lennart F L grosshandlare Sthlm porträtt 1930 430
Larsson Lydia kokerska ångaren ”Knippla” porträtt 1915 383
Larsson M Oskar grosshandlare Ystad porträtt 1930 93
Larsson Mattias fd bruksinspektor Falun porträtt 1905 790
Larsson N domänintendent Näsum porträtt 1930 718
Larsson Nils adjunkt Lund porträtt 1904 127
Larsson Nils diponent Malmö porträtt 1919 205
Larsson Nils dir Dala porträtt 1926 544
Larsson Nils dir Linköping porträtt 1921 77
Larsson Nils fil.dr Lund porträtt 1924 125
Larsson Nils fil.jubeldr Lund porträtt 1925 511
Larsson Nils folkskoleinspektör Lund porträtt 1914 141
Larsson Nils P sjökapten Sthlm porträtt 1925 190
Larsson O Ivar W lektor Sthlm porträtt 1920 749
Larsson O L disponent Adolfsfors porträtt 1914 13
Larsson Olof bankdir Östersund porträtt 1903 471
Larsson Olof bankdir Östersund porträtt 1910 175
Larsson Olof fd folkskollärare Göteborg porträtt 1919 141
Larsson Olof grosshandlare Nyköping porträtt 1924 574
Larsson Olof lantbruk. Vahlstad E-län 100 år porträtt 1904 278
Larsson Olof, kyrkoherde Leksberg porträtt 1901 208
Larsson Oscar dir Mörtlösa, Linköping porträtt 1910 751
Larsson Oscar E borgarråd Sthlm porträtt 1930 749
Larsson Oscar F handlare Göteborg porträtt 1906 111
Larsson Oskar F grosshandl Göteborg 80 år porträtt 1916 125
Larsson Oskar handlare Vara porträtt 1927 285
Larsson Otto bryggeriägare Näset Skaraborg porträtt 1907 14
Larsson P A lantbrukare L.Vretstorp Örebro l. porträtt 1909 47
Larsson P A nämndeman Lanna,Hardemo sn porträtt 1906 398
Larsson P August ing Solstadström porträtt 1924 765
Larsson P August lantbrukare Säby porträtt 1915 717
Larsson P bankkamrer Karlskoga porträtt 1912 462
Larsson P hemmansägare Mesattebo porträtt 1912 367
Larsson P M bergsbruksidkare Löa porträtt 1902 371
Larsson P skepssbygg. Thorskogs Mek Verkst porträtt 1902 302
LArsson Pehr dir Borås porträtt 1924 142
Larsson Per dir Striberg porträtt 1912 783
Larsson Per disponent Östernäs Ångsåg Ljusdal porträtt 1904 143
Larsson Per jordbrukare Lilla Fole, Gotland porträtt 1904 48
Larsson Per kammarskrivare Helsingborg porträtt 1915 669
Larsson Per Zach. ing, riksdagsman Uppsala porträtt 1900 464
Larsson Petter bruksägare Torskog porträtt 1912 224
Larsson Pontus bankdir Karlskoga porträtt 1922 429
Larsson S handlare Tungelsta porträtt 1921 671
Larsson S J hemmansnägare Gallstad porträtt 1912 463
Larsson Sam statsråd, socialminister * porträtt 1931 529
Larsson V Edward riksdagsman Lerdala porträtt 1926 415
Larsson V kommunikationsminister porträtt 1924 56
Larsson V redaktör Halmstad porträtt 1908 30
Larsson vaktmästare Ecklesiastikdep Sthlm porträtt 1911 173
Larsson Victor redaktör Hallands-Posten porträtt 1901 160
Larsson Viktor bankofullmäktig Sthlm porträtt 1929 413
Larsson Viktor fd statsråd, revisor i SJ porträtt 1926 575
Larsson Viktor järnarbetare riksdagsman porträtt 1902 30
Larsson Viktor talman 2:a Kammaren * porträtt 1921 257
Larsson Yngve borgarråd Sthlm * porträtt 1931 193
Larsson Yngve G R borgarråd i Sthlm porträtt 1923 577
Larsson Yngve G R dir Sv:a Stadsförbundet porträtt 1917 829
Larsson Yngve G R dir Sv:a Stdsförbundet * porträtt 1920 33
Larsson Yngve G R kanslichef Sthlm porträtt 1919 509
Larsson, Carl, konstnär (med familj) porträtt 1900 428
Larsswon Per lantbrukare Viggetorp, Värmland porträtt 1904 452
Lasker Em. schackmästare porträtt 1926 398
Lasson Sven fd lantbrukare Stegared, Stibbarp porträtt 1907 15
Laurell Axel G fd överste Sthlm porträtt 1918 573
Laurell Axel G fd överste Sthlm porträtt 1926 736
Laurell Axel G överste Sthlm porträtt 1908 558
Laurell Axel G överste Sthlm porträtt 1913 558
Laurell Elof S fd godsägare Göteborg porträtt 1919 13
Laurell Fredrik folkskoleinspektör Uppsala porträtt 1904 645
Laurell Gunnar dir Sthlm porträtt 1923 738
Laurell Gunnar vd Verkstadsfören Sthlm porträtt 1917 765
Laurell Gustaf A fd stadsing Uppsala porträtt 1927 302
Laurell Gustaf A stadsing Uppsala porträtt 1924 269
Laurell Gustaf handlare Stora Mellby porträtt 1907 495
Laurell Hugo F prof Uppsala Univ porträtt 1931 270
Laurell J Gustaf kyrkoh Aspö porträtt 1919 93
Laurell Johannes D kyrkoh Skredsvik porträtt 1911 350
Laurell Karl A ing vid flera byggn-företag porträtt 1904 273
Laurell L fd prost Nässundet porträtt 1923 306
Laurell L kyrkoh Segerby porträtt 1918 269
Laurell L kyrkoh Segerstad porträtt 1913 270
Laurell Lars kontraktsprost Nässundet porträtt 1929 93
Laurell Per L överstelöjtn V&V Sthlm porträtt 1905 407
Laurell Per, öv-löjtn, byråchef Väg&Vatten porträtt 1902 65
Laurén Erik fabriksförvaltare Eskilstuna porträtt 1926 544
Laurén Oscar F rådman Marstrand porträtt 1930 301
Laurenius Sten I dir Göteborg porträtt 1922 573
Laurent Edvard, med.dr Stockholm porträtt 1901 77
Laurent L Erik bruksägare Sundsvall porträtt 1921 382
Laurent V Edvard läkare Sthlm porträtt 1911 734
Laurent W Edvard läkare Sthlm porträtt 1921 735
Laurent W Edvard läkare Sthlm porträtt 1922 302
Laurentz Alexander operatenor Sthlm porträtt 1910 741
Laurentz Lars J, arkitekt Djursholm porträtt 1900 736
Laurentz W grosshandlare Sthlm (Odd Fellow) porträtt 1909 111
Laurentz V grosshandlare, Odd Fellows storsir porträtt 1918 508
Laurentz Wilhelm fd grosshandlare Sthlm porträtt 1924 14
Laurentz Wilhelm grosshandlare Sthlm porträtt 1910 703
Laurentz Wilhelm grosshandlare Sthlm porträtt 1920 685
Laurin Arvid W T lantbrukare Sandarve porträtt 1919 270
Laurin Carl dir Sthlm porträtt 1917 174
Laurin Carl G författare * porträtt 1912 369
Laurin Carl G J författare Sthlm * porträtt 1928 1
Laurin Carl G J skriftställare Sthlm porträtt 1918 13
Laurin Carl skriftställare – Norstedts porträtt 1902 634
Laurin Elisabeth maka t. vd i Norstedts Sthlm porträtt 1916 124
Laurin H riksdagsman 2:a kammaren porträtt 1930 67
Laurin L dir Lysekil porträtt 1918 317
Laurin Laurentius L L:son vicekonsul Lysekil porträtt 1929 110
Laurin P J G dir Försäkringinspektionen Sthlm porträtt 1907 451
Laurin Paul J G chef Försäkr:sinspekt Sthlm porträtt 1910 222
Laurin Paul J G överdir Sthlm porträtt 1912 783
Laurin Paul J G överdir Sthlm porträtt 1917 748
Laurin Paul J G överdir Sthlm porträtt 1922 765
Laurin Paul J G överdir Sthlm porträtt 1927 765
Laurin Thorsten konstsamlare * porträtt 1927 97
Laurin Thorsten O dir Sthlm porträtt 1924 429
Laurin Thorsten O dir Sthlm porträtt 1930 206
Lauritzen E Sigurd K disponent Göteborg porträtt 1924 493
Lauritzen Einar K medicinalråd porträtt 1930 781
Lauritzen Einar K överläkare Sthlm porträtt 1918 685
Lauritzen Einar K överläkare Strängnäs porträtt 1929 493
Lauritzen Holger bankdir Sthlm porträtt 1929 342
Lauritzen Holger bankdir Sthlm porträtt 1930 243
Lauritzen Holger K bankdir Göteborg * porträtt 1913 434
Laval de, C Georg P ing New York porträtt 1910 46
Laval de, C Gustaf P civ.ing Sthlm porträtt 1912 304
Laval de, C Gustaf P uppfinnare Sthlm porträtt 1909 527
Laval de, Carl G P uppfinnare Sthlm porträtt 1904 532
Laval de, Carl G P uppfinnare, ing porträtt 1903 601
Laval de, Carl G P övering Orange, USA porträtt 1925 94
Laval de, J Palne fd banktjänsteman Linköping porträtt 1918 813
Laval de, löjtnant segrare i femkamp porträtt 1913 144
Lavén A skådespelare Sthlm porträtt 1910 478
Lavén Abin teaterdir Göteborg porträtt 1913 22
Lavén Albin skådespelare porträtt 1915 451
Lavén Albin skådespelare Sthlm * porträtt 1916 807
Lavén Ernst W fd överste Berga, Tenhult porträtt 1910 655
Laveson Olaus kyrkoh Styrestad porträtt 1902 531
Lavesson Lave H länsveterinär Kristianstad porträtt 1930 573
Lavesson Per kontr.prost Hästveda porträtt 1902 63
Lawski S J K W justitieråd Sthlm porträtt 1930 380
lbom Anders G brevbär.förman Stockholm porträtt 1901 801
Le Clerce Loius A prof porträtt 1919 52
Le Grand Axel E godsägare Kalmar porträtt 1929 62
Leander Engström P konstnär porträtt 1926 318
Leander Ernst distr.lantmätare Luleå porträtt 1913 416
Leander Flodin, Andèe, sångerska porträtt 1900 122
Leander Karl F tulldir Sthlm porträtt 1928 157
Leander Olof tullöverinspektör Sthlm porträtt 1906 431
Leander Otto notarie porträtt 1929 332
Leander P J H prof Lund porträtt 1902 337
Leander Pehr J H prof Lund porträtt 1905 598
Leander Per J H fd prof Lund porträtt 1906 622
Leander Pontus A prof Göteborg porträtt 1921 831
Leander Pontus A prof Göteborgs Högskola porträtt 1917 108
Leander U fängelsedir, riksdagsman Karlskrona porträtt 1908 31
Leander Ulrik fängelsedir Karlskrona porträtt 1922 317
Leatz A A major Sthlm porträtt 1902 818
Leche J Wilhelm E G fd prof Sthlm porträtt 1924 781
Leche J Wilhelm E G prof Sthlm porträtt 1914 796
Leche J Wilhelm E G prof Sthlm porträtt 1919 781
Leche J Wilhelm E G prof Sthlms Högskola porträtt 1926 297
Leche J Wilhelm prof Uppsala porträtt 1901 748
Leche Jakob W E G prof Sthlm * porträtt 1909 801
Leche Johan G possessionat Lund porträtt 1903 535
Leche-Löfgren E Mia författarinna porträtt 1928 44
Leczinsky C Gabriel fd regementläkare Uppsala porträtt 1930 813
Leczinsky C Gabriel reg.läkare Uppsala porträtt 1915 221
Leczinsky Carl G reg.läkare Upplands Reg porträtt 1905 226
Leczinsky, E jur kand Uppsala porträtt 1900 368
Ledel J A grosshandlare Göteborg porträtt 1903 342
Ledfos Gustaf A musikdir Ystad porträtt 1923 306
Leeb-Lundberg G L Valdemar rektor Jönköping porträtt 1927 93
LeedinKarl A fd stationsinspektor Helsingborg porträtt 1918 813
Leesen von, James L godsägare Norrköping porträtt 1921 672
Leffler Artur ing Djursholm porträtt 1918 397
Leffler Artur L G A ing Djursholm porträtt 1923 386
Leffler Artur L O A ing Djursholm porträtt 1929 189
Leffler C Edvard grosshandlare Göteborg porträtt 1926 495
Leffler Carl grosshandlare Göteborg porträtt 1903 790
Leffler Carl L N grosshandlare Göteborg porträtt 1926 46
Leffler Gustaf L grosshandlare Göteborg porträtt 1927 367
Leffler Gustaf rektor Karlsborg porträtt 1927 685
Leffler J Edvin dir Kinna porträtt 1930 541
Leffler J Edvin disponent Kinna porträtt 1924 749
Leffler Johan A fil.dr Sthlm porträtt 1911 575
Leffler Johan A prof KTH Sthlm porträtt 1917 717
Leffler Johan A prof Sthlm porträtt 1919 348
Leffler Johan A prof Sthlm porträtt 1924 317
Leffler Johan A prof Sthlm porträtt 1929 366
Leffler Johan A prov-läkare  Norrköping porträtt 1901 239
Leffler Johan nationalekonom Sthlm porträtt 1904 679
Lefrén A Wilhelm rådman Karlstad porträtt 1904 79
Lefrén Axel V fd rådman Filipstad porträtt 1923 482
Lefrin Anders E hovpredikant Rättvik porträtt 1925 797
Lefrin Anders E hovpredikant Rättvik porträtt 1931 574
Lefrin Andreas E kyrkoh Rättvik porträtt 1920 813
Lefwander Karl J bryggeriägare Lidköping porträtt 1907 430
Lehman Axel disponent Forssa porträtt 1921 237
Lehman C Oscar A landssekr Gävle porträtt 1915 558
Lehman C Oscar A landssekr Gävle porträtt 1915 157
Lehman J Edvard prof Lund porträtt 1921 783
Lehman R R A, apotekare ”Ugglan” Stockholm porträtt 1901 334
Lehman R R August apotekare Sthlm porträtt 1911 318
Lehman R R August apotekare Sthlm porträtt 1916 350
Lehman R R August apotekare Sthlm porträtt 1921 687
Lehman Richard R A apotekare Sthlm porträtt 1906 318
Lehmann J Edvard prof Lund porträtt 1926 783
Lehmann J Edvard prof Lund porträtt 1930 198
Lehmann J Edvard teol prof Lund porträtt 1912 814
Lehnsburg von Karl A metodistpastor porträtt 1908 718
Leijdström Carl J vaktmäst Kungl Myntet Sthlm porträtt 1908 63
Leijdström Johan O konservatorielärare Sthlm porträtt 1908 190
Leijinhufvud Axel K G:son överste Sthlm porträtt 1903 566
Leijinmarck J Ludvig fd kanslisekr Sthlm porträtt 1923 738
Leijinmarck K.sekr Tenhult porträtt 1913 703
Leijman-Uppström Thyra varitéartist porträtt 1910 408
Leijon F Emil dir Sthlm porträtt 1909 366
Leijon F Emil dir Sthlm porträtt 1914 382
Leijon F Emil dir Sthlm porträtt 1919 348
Leijon F Emil dir Sthlm porträtt 1924 349
Leijon F Emil dir Sthlm porträtt 1930 157
Leijonancker C R E överstelöjtn Skara porträtt 1902 531
Leijonflycht I G fd kapten Hälsinge Reg porträtt 1902 418
Leijonflycht J Albert bankdir Malmö porträtt 1926 175
Leijonhielm August G N fd kapten Nettraby porträtt 1910 495
Leijonhielm Carl H kammarherre Sthlm porträtt 1913 270
Leijonhielm G E I stationsinspektor Sthlm porträtt 1916 477
Leijonhifvud B Sten Abr:son  överste Sthlm porträtt 1926 464
Leijonhufvud A Gustaf A gen.major Kustartill. porträtt 1929 653
Leijonhufvud A Gustaf A överste Karlstad porträtt 1919 45
Leijonhufvud Axel C G fd överste Sthlm porträtt 1904 191
Leijonhufvud Axel G fd ryttmästare porträtt 1904 240
Leijonhufvud Axel H E:son överste Sthlm porträtt 1903 838
Leijonhufvud Axel H fd överste Sthlm porträtt 1908 174
Leijonhufvud B A överste Fortifikationen porträtt 1908 190
Leijonhufvud B Abraham fd generallöjtn Sthlm porträtt 1910 800
Leijonhufvud B Abraham fd trafikdir Sthlm porträtt 1913 159
Leijonhufvud B Sten A öv.löjtn porträtt 1906 462
Leijonhufvud B Sten A:son fd överste Sthlm porträtt 1921 461
Leijonhufvud B Sten A:son fd överste Sthlm porträtt 1929 14
Leijonhufvud B Sten A:son överste Sthlm porträtt 1911 495
Leijonhufvud B Sten A:son överste Sthlm porträtt 1916 461
Leijonhufvud Bo K S R justitieråd Sthlm porträtt 1910 750
Leijonhufvud Bo K S R justitieråd Sthlm porträtt 1923 177
Leijonhufvud Bo K S R justitieråd Sthlm porträtt 1928 173
Leijonhufvud Broder A frih porträtt 1902 450
Leijonhufvud Broder A generallöjtn Sthlm porträtt 1907 449
Leijonhufvud Broder A, frih gen.löjtnant porträtt 1901 222
Leijonhufvud Broder S A frih major Stockholm porträtt 1901 480
Leijonhufvud Bror A generallöjtn Sthlm porträtt 1907 414
Leijonhufvud C E A överstelöjtn Sthlm porträtt 1912 527
Leijonhufvud C E A:son major Sörmlands Reg porträtt 1902 546
Leijonhufvud C G E byråchef Sthlm porträtt 1925 493
Leijonhufvud C G överste Norrbottens Reg porträtt 1908 190
Leijonhufvud Carl G E statskomm Sthlm porträtt 1920 477
Leijonhufvud Carl G överste Boden porträtt 1909 78
Leijonhufvud Carl GE statskommissarie Sthlm porträtt 1915 509
Leijonhufvud E O K:son häradshövd. Östersund porträtt 1927 636
Leijonhufvud Erik GE forsk:sresande Nissafors porträtt 1921 783
Leijonhufvud Erik O K:son häradsh. Östersund porträtt 1922 637
Leijonhufvud Erik O K:son Östersund porträtt 1912 623
Leijonhufvud Gustaf S trafikchef Härnösand porträtt 1927 61
Leijonhufvud K A kyrkoh Södertälje porträtt 1918 350
Leijonhufvud K Axel A.son byrådir Sthlm porträtt 1920 829
Leijonhufvud K S fd försäkringsdir Sthlm porträtt 1919 429
Leijonhufvud Karl A K:son kapten Strängnäs porträtt 1914 685
Leijonhufvud Karl A K:son kapten Strängnäs porträtt 1924 685
Leijonhufvud Knut A hovpredikant Södertälje porträtt 1929 109
Leijonhufvud Knut S fd dir Sthlm porträtt 1909 446
Leijonhufvud Sigrid A bibliotekarie Sthlm porträtt 1921 654
Leijonhufvud Sigrid bibliotekarie Sthlm porträtt 1911 719
Leijonhufvud Sten E A frih major porträtt 1904 789
Leijonhufvud Sten E G öv.löjtn Sörmlands Reg porträtt 1905 582
LeijonhufvudSten E G överstelöjtn Mariefred porträtt 1908 47
Leijonmarck Carl E fd justitieombudsman * porträtt 1914 321
Leijonmarck Carl E Justitieombudsman Sthlm porträtt 1904 304
Leijonmarck Carl E president Jönköping porträtt 1909 318
Leijonmarck Carl E president Jönköping porträtt 1914 285
Leijonmarck Carl E president Sthlm porträtt 1924 286
Leijonmarck J Ludvig fd kanslisekr Sthlm porträtt 1915 461
Leijonsköld-Oxenstierna M G förf Marstrand porträtt 1905 42
Leijonsköld-Oxenstierna M G Ängelholm porträtt 1903 374
Leijonsköld-Oxenstjerna Mårten Ängelholm porträtt 1901 384
Leiman Carl apotekare Lidköping porträtt 1926 272
Leipziger Harald författare porträtt 1900 495
Leire Arvid med.dr Helsingborg porträtt 1919 40
Leissner C H L v.häradshövd Karlshamn porträtt 1902 451
Leissner C W Ferdinand fd dir Lilla Väsby porträtt 1912 239
Leissner Karl G E fd tullkontrollör Kalmar porträtt 1904 771
Lejdström Alfred fd lantmätare Falun porträtt 1914 398
Lejdström Carl operasångare Göteborg porträtt 1921 484
Lejdström Ivar vd Swedish Merkkantil AB porträtt 1917 430
Lejdström J Oscar prof Sthlm porträtt 1913 191
Lejdström J Oscar prof Sthlm porträtt 1918 204
Lejdström J Oscar prof Sthlm porträtt 1923 177
Lejdström Johan R fd possessionat Västerås porträtt 1903 663
Lejman C Richard hovrättsråd Jönköping porträtt 1913 639
Lejman Carl R W hovrättsråd Jönköping porträtt 1918 637
Lejmark K Robert ing Timmernabben porträtt 1931 830
Lejon J B:son Tierp 100 år porträtt 1918 83
Lejonhufvud C Erik A:son överstelöjtn Sthlm porträtt 1920 413
Lejonmarck Carl E fd president Sthlm porträtt 1925 317
Lekander C Axel kanslisekr Sthlm porträtt 1929 382
Leksell E A murare riksdagsmanGästrikland porträtt 1904 831
Leksell Erik G rådman Gävle porträtt 1923 77
Leksell Gustaf arméöverste Falun porträtt 1905 598
Leksell Gustaf W överste Strängnäs porträtt 1910 558
Leksell L Johan Z kyrkoh Björkskog porträtt 1912 735
Leksell L Johan Z kyrkoh Valskog porträtt 1909 799
Leksell Lars J Z kyrkoh Björkskog porträtt 1904 804
Leljencrantz W svensk löjtn i frivilligkår porträtt 1919 345
Leman Amalia fru Göteborg porträtt 1924 349
Leman Amalia fru Göteborg porträtt 1930 142
Leman Axel dir Forsa * porträtt 1929 273
Leman B Erik advokat Göteborg porträtt 1924 637
Leman B Erik advokat Göteborg porträtt 1930 429
Leman Henrik godsägare Högtorp porträtt 1913 415
Leman Henrik godsägare Högtorp Sörmland porträtt 1904 420
Leman Henrik M godsäg Högtorp porträtt 1918 461
Leman Henrik M godsägare Högtorp porträtt 1923 401
Leman Henrik M godsägare Högtorp porträtt 1928 126
Leman Maximilian konsul Göteborg porträtt 1905 582
Leman Maximilian konsul Göteborg porträtt 1907 723
Leman Paul fd kamrer Götarps hälsobrunn, Smål porträtt 1902 287
Leman Philip advokat Göteborg porträtt 1901 803
Lembke F A disp Franska Ångkvarn Landskrona porträtt 1903 775
Lembke Johan C jur.dr Göteborg porträtt 1927 557
Lembke Johan C jur.dr Göteborg * porträtt 1917 545
Lemchen A Wilhelm v. häradshövding Jönköping porträtt 1931 335
Lemchen A Wilhelm v.häradshövding Jönköping porträtt 1914 13
Lemchen A Wilhelm v.häradshövding Jönköping porträtt 1929 605
Lemchen J C fd generalmajor Mariefred porträtt 1931 142
Lemchen J C, överstelöjtn. Stockhlm? porträtt 1900 432
Lemchen J Christofer generalmajor Karlsborg porträtt 1911 15
Lemchen J Christofer generalmajor Karlsborg porträtt 1915 365
Lemchen J Christofer generalmajor Mariefred porträtt 1925 365
Lemchen J Christofer överste Karlskrona porträtt 1910 414
Lemcke Frans J F fabrikör Sthlm porträtt 1906 511
Lemke H distriktschef riksdagsman Malmö porträtt 1911 63
Lemke Harald distr.chef Malmö porträtt 1909 591
Lemke Harald distriktschef Malmö porträtt 1914 588
Lemke Harald distriktschef SJ:s 3e distr porträtt 1904 628
Lemke Harald överstelöjtn Malmö porträtt 1916 302
Lemming E V dir Göteborg porträtt 1930 382
Lemming Eric guldmedaljör OS (spjut) porträtt 1907 712
Lemming Erik spjutkastare porträtt 1905 513
Lemming Erik V dir Göteborg porträtt 1930 141
Lemming Oscar C musikdir Göteborg porträtt 1919 574
Lemnell E försäkr.dir Karlskrona porträtt 1926 61
Lemnell Erik handlare Karlskrona porträtt 1916 77
Lenader Pontus A prof Göteborg porträtt 1926 815
Lenader Ulrik fd fängelsedir Karlskrona porträtt 1927 332
Lenander G E riksbanksdir Västerås porträtt 1930 494
Lenander H L rektor Karlskoga porträtt 1926 703
Lené A T fd landskamrer Örebro porträtt 1926 144
Lené Gustaf A rektor Jönköping porträtt 1920 653
Lengquist J August kyrkoh i Tolg fs porträtt 1906 494
Lenhardtson J Albin M tandläkare Sthlm porträtt 1910 543
Lenhardtson J Albin M tandläkare Sthlm porträtt 1915 509
Lenhardtson J Albin M tandläkare Sthlm porträtt 1920 509
Lenhardtson J Albin M tandläkare Sthlm porträtt 1925 510
Lenhardtson J Albin M tandläkare Stocksund porträtt 1931 286
Lennander K G prof Uppsala porträtt 1906 545
Lennander Karl G kirurgprof Uppsala porträtt 1907 399
Lennart prins av Sverige porträtt 1917 228
Lennart, prins, hertig av Småland porträtt 1915 193
Lennarts A disponent Malmö porträtt 1926 160
Lennartson A L grosshandl Stockholm porträtt 1902 31
Lennartson Lennart domänintendent Rotnäs porträtt 1914 397
Lennartsson Torsten V operasångare Sthlm porträtt 1931 718
Lennhoff Carl G J apotekare Norrköping porträtt 1915 685
Lennhoff Carl G J apotekare Norrköping porträtt 1920 717
Lennholm O A postvaktmästare Stockholm porträtt 1901 385
Lennmalm Carl grosshandlare Malmköping porträtt 1904 372
Lennmalm Frithiof prof Karolinska Instit. * porträtt 1918 145
Lennmalm Frithiof? prof Sthlm porträtt 1922 829
Lennmalm K Frithiof L prof porträtt 1923 610
Lennmalm K G F prof Sthlm porträtt 1917 829
Lennmalm K G Frithiof prof Sthlm porträtt 1912 831
Lennmalm Karl E apotekare Nyköping porträtt 1907 159
Lennmalm Karl G F prof Karolinska I Sthlm porträtt 1907 818
Lennman F W konteramiral porträtt 1903 9
Lennman Fredrik W fd konteramiral Sthlm porträtt 1914 524
Lennman Fredrik W fd konteramiral Sthlm porträtt 1916 335
Lennman Fredrik W konteramiral Sthlm porträtt 1904 548
Lennman Fredrik W konteramiral Sthlm porträtt 1904 567
Lennman Fredrik W konteramiral Sthlm porträtt 1909 542
Lennström Ernst grosshandlare Göteborg porträtt 1924 365
Lenqvist S F fd stationsinspektor Karlshamn porträtt 1920 285
Lentvör F disponent Singer AB Sthlm porträtt 1913 607
Leo Henning lokeldare riksdagsman Älmhult porträtt 1917 93
Leopold C A, komminister Stockholm porträtt 1900 672
Leopold Carl A komminister Jakobs fs Sthlm porträtt 1907 707
Leopold Carl A komminister Sthlm porträtt 1906 622
Lessel Anna folkskollärare Göteborg porträtt 1909 463
Leth  Hugo L överste Vänersborg porträtt 1916 365
Leth C A apotekare Växjö porträtt 1902 435
Leth Ernst G L kronofogde Enköping porträtt 1905 338
Leth F J fälttygmästare, generallöjtn porträtt 1910 30
Leth F J överste chef för Vendes Art-Reg porträtt 1903 94
Leth Fredrik apotekare Karlshamn porträtt 1901 720
Leth Fredrik B apotekare Karlshamn porträtt 1906 95
Leth Fredrik J generalfälttygmäst Sthlm porträtt 1909 382
Leth Fredrik J generallöjtn artill-inspektör* porträtt 1914 417
Leth Fredrik J generallöjtn Sthlm porträtt 1918 286
Leth Fredrik J generalmajor porträtt 1904 439
Leth Hugo L överste Sthlm porträtt 1926 367
Leth Hugo L överste Vänersborg porträtt 1921 365
Leth Hugo L överste Västgöta regemente porträtt 1912 831
Lettström A Gustaf T bankdir Sthlm porträtt 1912 766
Lettström A Gustaf T fd bankdir Sthlm porträtt 1917 685
Lettström A Gustaf T fd bankdir Sthlm porträtt 1919 301
Lettström Einar G godsägare Rotebro porträtt 1928 173
Lettström Gunnar H civ.ing Rotebro porträtt 1924 653
Lettström Gustaf fd bankdir Sthlm porträtt 1902 786
Lettström Gustaf fd bankdir Sthlm porträtt 1907 771
Lettström Harald V bankdir Sthlm porträtt 1926 576
Leufgren Robert W bankkamrer Smedjebacken porträtt 1915 318
Leufstadius F N rådman Öregrund porträtt 1908 430
Leufstadius Fredrik N rådman Öregrund porträtt 1931 110
Leufstedt Gustaf J, handlare Stockholm porträtt 1900 640
Leufstedt Sandra skådespelerska Sv Teatern porträtt 1902 442
Leufvén Carl G prov.läkare Alingsås porträtt 1927 221
Leufvén Edvard J:son kyrkoh Ununge porträtt 1923 434
Leufvén Edvard J:son prof Uppsala porträtt 1927 637
Leufvén J Gustaf J:son dir Lantbrukssällskap. porträtt 1916 461
Leufvén J Gustaf J:son dir Sthlm porträtt 1920 13
Leufvén J Gustaf J:son sekr Lantmännen * porträtt 1916 305
Leufvén J Gustaf lantbruksråd Berlin porträtt 1930 589
Leufvén P A Ivar reklamchef Göteborg porträtt 1930 782
Leuhusen Adelaide A A artist Sthlm porträtt 1922 493
Leuhusen Adelaide sånglärarinna porträtt 1915 501
Leuhusen Alexander M fd gen.major Säby Ingarö porträtt 1903 197
Leuhusen C Wilhelm H fd överste Mariestad porträtt 1911 15
Leuhusen Carl H överste Kronprinsens Husarer porträtt 1903 752
Leuhusen F W Oscar kanslichef Sthlm porträtt 1930 829
Leuhusen F W Oskar kammarherre porträtt 1910 206
Leuhusen G W fd justitieråd Sthlm porträtt 1908 751
Leuhusen Gustaf D överstelöjtn Sthlm porträtt 1917 493
Leuhusen Gustaf V fd justitieråd Sthlm porträtt 1907 790
Leuhusen R W komm.kapten Karlskrona porträtt 1912 590
Leuhusen von, Alexander M, gen-major Jönköpin porträtt 1901 80
Levan Emil T fd polismästare Göteborg porträtt 1924 125
Levan Emil T fd postmästare Göteborg porträtt 1925 62
Levan Emil T postmästare Göteborg porträtt 1914 125
Lewander A F Charles E bruksdisponent Sthlm porträtt 1931 318
Lewander A R  grosshandlare Norrköping porträtt 1910 542
Lewander Carl stationsinspektor Skogstorp porträtt 1925 526
Lewander Charles E fd bruksdisponent Sthlm porträtt 1910 558
Levander P Eskil överlärare Hudiksvall porträtt 1910 431
Lewenhagen Julius W fd prov.läkare Kisa porträtt 1931 318
Lewenhagen N G Knut överläkare Broby porträtt 1920 605
Lewenhaupt A Ludvig riksheraldiker porträtt 1903 14
Lewenhaupt Adam L C hovmarskalk Sthlm porträtt 1926 159
Lewenhaupt Adam L C kammarjunkare Sthlm porträtt 1931 766
Lewenhaupt Adam L C riksheraldiker Sthlm porträtt 1911 175
Lewenhaupt Adam L C riksheraldiker Sthlm porträtt 1916 157
Lewenhaupt Adam L C riksheraldiker Sthlm porträtt 1921 156
Lewenhaupt Adam L C riksheraldiker Sthlm * porträtt 1925 433
Lewenhaupt Adam riksheraldiker porträtt 1906 174
Lewenhaupt Amélie fru, gm Erik L. porträtt 1903 798
Lewenhaupt C A A kab.kammarherre Claestorp porträtt 1929 221
Lewenhaupt C A C reseskildrare porträtt 1920 108
Lewenhaupt C A L reseförfattare porträtt 1913 617
Lewenhaupt C A major Carlsbergs Gård porträtt 1013 143
Lewenhaupt C G A C:son hovjägmästare Aske porträtt 1930 380
Lewenhaupt C Gustaf A C:son hovjägmäst. Aske porträtt 1919 573
Lewenhaupt C H Eugene bibliotekarie Säbylund porträtt 1913 575
Lewenhaupt C H Eugéne bibliotekarie Säbylund porträtt 1926 352
Lewenhaupt C H Eugène bibliotekarie Säbylund porträtt 1918 573
Lewenhaupt C M överhovjägmästare porträtt 1912 804
Lewenhaupt Carl A kammarherre Örebro porträtt 1903 158
Lewenhaupt Carl fd envoyé Helsingborg porträtt 1906 207
Lewenhaupt Carl fd utrikesminister porträtt 1904 407
Lewenhaupt Carl G C E greve Aske, Uppland porträtt 1903 342
Lewenhaupt Carl H E bibliotekar. Uppsala Univ porträtt 1903 614
Lewenhaupt Carl M C kammarherre porträtt 1904 473
Lewenhaupt Carl M C kassadir Sthlm porträtt 1907 415
Lewenhaupt Carl, greve sändebud i London porträtt 1902 19
Lewenhaupt Charles A S C E kammarherre Sthlm porträtt 1916 45
Lewenhaupt Charles kammarherre Sthlm porträtt 1906 79
Lewenhaupt Claes A A greve Claestorp Katrineh porträtt 1908 462
Lewenhaupt Claes A A kab.kammarh Claestorp porträtt 1918 429
Lewenhaupt Claes A A kammarherre Claestorp porträtt 1913 430
Lewenhaupt Claes A A kammarherre Claestorp porträtt 1923 417
Lewenhaupt Claes A A kammarherre Claestorp * porträtt 1923 453
Lewenhaupt Claes A C fd ryttmäst Antibes porträtt 1929 13
Lewenhaupt Claes A C författare Stenungsön porträtt 1913 255
Lewenhaupt Claes A C ryttmästare Stenungsund porträtt 1918 221
Lewenhaupt Claes A C ryttmästare Stenungsön porträtt 1923 241
Lewenhaupt Claës A S hovjägmästare Nyköping porträtt 1930 509
Lewenhaupt Claes ryttmästare porträtt 1910 136
Lewenhaupt Eugéne bibliotek. Säbylund Kumla porträtt 1908 590
Lewenhaupt G A överste Helsingborg porträtt 1930 670
Lewenhaupt G E godsägare Gäddeholm porträtt 1908 686
Lewenhaupt G Erik godsägare Gäddeholm porträtt 1913 734
Lewenhaupt G Erik godsägare Västerås porträtt 1918 701
Lewenhaupt G Erik godsägare Västerås porträtt 1923 689
Lewenhaupt G Erik godsägare Västerås porträtt 1927 398
Lewenhaupt Gustaf A S A A envoyé i Wien porträtt 1904 241
Lewenhaupt Lily g.m. C A L   L. porträtt 1913 617
Lewenhaupt Louise C C slottsfru * porträtt 1926 131
Lewenhaupt Mauritz E A fd kapten Beckershov porträtt 1908 126
Lewenhaupt S O C C E överste Skånska Infant. porträtt 1904 174
Lewenhaupt Sixten O C C E överste Malmö porträtt 1909 158
Lewenhaupt Sixten O C C E överste Skånska Inf porträtt 1903 652
Lewenhaupt Sixten O C C F överste Sthlm porträtt 1916 78
LewenhauptC H Eugéne bibliotekarie Säbylund porträtt 1923 609
Leverin C A fd lärare Borås porträtt 1903 839
Lewerth Eva fru sångerska porträtt 1917 371
Levertin A Ph docent Karolinska Inst porträtt 1902 643
Levertin Alfred P docent Sthlm porträtt 1912 654
Levertin Alfred P med.dr Sthlm porträtt 1907 655
Levertin Alfred P med.dr Sthlm porträtt 1919 253
Levertin Alfred Zanderinstitutet Sthlm porträtt 1903 74
Levertin Ebba professorska Sthlm porträtt 1912 159
Levertin Lars O polismästare Karlskrona porträtt 1925 189
Levertin Oscar prof, författare porträtt 1902 33
Levertin Oscar skald, skriftställare Sthlm porträtt 1905 855
Levien Erik Sthlm, förolyckad motorcyklist porträtt 1913 742
Levijn Carl M jur.dr Malmö porträtt 1925 717
Levin A Astley bataljonsläkare Sthlm porträtt 1911 574
Levin Astley A fd prof Sthlm porträtt 1926 543
Levin Astley A fd prof Sthlm porträtt 1931 110
Levin Astley A prof Sthlm porträtt 1916 542
Levin Astley A prof Sthlm porträtt 1921 557
Lewin B Gustaf A revisionssekr Sthlm porträtt 1917 238
Levin Emanuel disponent Malmö porträtt 1925 670
Levin Emil grosshandlare Göteborg porträtt 1923 178
Levin Emma m. dotter mördad i Monte Carlo porträtt 1906 733
Levin Ernst dr Seruminstitutet Sthlm porträtt 1916 534
Levin Herman O fd lektor Sthlm porträtt 1926 367
Levin Herman O lektor Sthlm porträtt 1921 366
Levin Hugo idrottsledare Göteborg porträtt 1918 86
Lewin K Lovisa bibliotekarie Sthlm porträtt 1921 189
Lewin Melcher grosshandlare Göteborg porträtt 1904 289
Levinson Karl S generaldir Pensionsstyrelsen porträtt 1930 68
Levinson Karl S generaldir Pensionsstyrelsen* porträtt 1930 81
Levinson Karl S generaldir Riksförs.Anstalten porträtt 1927 68
Levinson Karl S statsekreterare Försvarsdep porträtt 1923 45
Levinsson K S kons. statsråd porträtt 1924 56
Levison Lisen stiftelsen Myrorna Göteborg porträtt 1905 7
Levison M I Göteborg porträtt 1904 678
Levisson J Douglas dir Göteborg porträtt 1924 669
Levisson J Douglas dir Göteborg porträtt 1931 383
Levisson J E fd grosshandl Göteborg porträtt 1902 802
Levisson J Edvard fd grosshandlare Göteborg porträtt 1907 47
Levisson Ludvig handlare Göteborg porträtt 1902 434
Levisson Ludvig konsul Göteborg porträtt 1906 575
Levisson Marianne fru Göteborg porträtt 1915 197
Levisson Marianne änkefru Göeborg porträtt 1923 368
Levisson Martin J grosshandlare Göteborg porträtt 1915 45
Levy A grosshandl Stockholm porträtt 1902 434
Levy Leodor advokat Sthlm porträtt 1919 557
Lewysohn, Ludvig, dr. rabbin Stockholm porträtt 1900 464
Lexell E J G kyrkoh Hova porträtt 1915 541
Lexell Ernst J G kyrkoh Hofva porträtt 1910 526
Lexell Ernst J G kyrkoh Hofva porträtt 1925 526
Lexell Ernst kyrkoh Hofva porträtt 1905 534
Lexell R J G kontr.prost Hova porträtt 1926 272
Lexow, Axel C, bruksägare, riksdagsman porträtt 1900 62
Leyonmarck O Hjalmar kungl sekr Tenhult porträtt 1925 366
Leyonmark Otto H godsägare Svartorp porträtt 1908 750
Liander Eric kassör Sthlm porträtt 1930 654
Liander Mårten E grosshandlare Sthlm porträtt 1922 397
Liander Mårten F grosshandlare Sthlm porträtt 1927 366
Liberath Ebbe major, scoutchef porträtt 1928 74
Liberg Johan B bruksäg Rosenfors Eskilstuna porträtt 1901 417
Lichtenstein Heinrich köpman Sthlm porträtt 1906 751
Lidback E Gustaf godsägare St. Våxnäs porträtt 1921 334
Lidbeck Axel W fd länsveterinär Sigtuna porträtt 1925 190
Lidbeck Axel W länsveterinär Falun porträtt 1905 243
Lidbeck Axel W länsveterinär Falun porträtt 1910 238
Lidbeck Axel W länsveterinär Falun porträtt 1930 813
Lidbeck C fd sjökapten Göteborg porträtt 1914 253
Lidbeck E dir Göteorg porträtt 1926 415
Lidbeck Erik dir Göeborg porträtt 1916 445
Lidbeck R grosshandlare Göteborg porträtt 1925 653
Lidberg C G stadsfiskal Sthlm porträtt 1907 214
Lidberg C G stadsfiskal Sthlm porträtt 1909 14
Lidberg C Gustaf fd stadsfiskal Sollenkroka porträtt 1931 735
Lidberg C Gustaf fd stadsfiskal Sthlm porträtt 1929 622
Lidberg C Gustaf stadsfiskal Sthlm porträtt 1918 812
Lidberg C Gustaf stadsfiskal Sthlm porträtt 1923 817
Lidberg Carl H rådman Karlstad porträtt 1926 720
Lidberg Kalle läroverksadjunkt Nyköping porträtt 1925 158
Lidbom CArl V prov.läkare Älvkarleby porträtt 1903 742
Lidell Claës E departementskanslist Sthlm porträtt 1904 453
Lidén Anders P lärare Ullervads sn Skaraborg porträtt 1907 558
Lidén Arvid landssekr Luleå porträtt 1931 734
Lidén B P E prof Göteborg porträtt 1927 29
Lidén B P Evald prof Göteborg porträtt 1917 28
Lidén B P Evald språkprof Göteborg * porträtt 1912 17
Lidén Ernst O livmedikus Sthlm porträtt 1907 446
Lidén Evald prof Göteborg porträtt 1922 13
Lidén O Alfred dir Torsby porträtt 1916 29
Lidén Oskar L folkskoleinspektör Ljungby porträtt 1930 781
Lidén T N J stadsfiskal Gävle porträtt 1909 303
Lider Mauritz dir Oskarshamn porträtt 1923 417
Lidfors Edvard fd prof Lund /Stockholm porträtt 1902 342
Lidforss Bengt botanikprof Lund * porträtt 1913 3
Lidforss Bengt prof Uppsala porträtt 1909 302
Lidforss Erik advokat Sthlm porträtt 1924 317
Lidforss Erik advokat Sthlm porträtt 1925 440
Lidforss Erik advokat Sthlm porträtt 1930 93
Lidforss Erik violinist Sthlms Konsertfören * porträtt 1919 321
Lidforss W Edurad prof Lund / Sthlm porträtt 1909 479
Lidforss V Edvard fd prof Lund porträtt 1907 302
Lidholm Hildemar  fd dir Södertälje porträtt 1904 241
Lidholm Wilhelm C lantbrukare Gullmarsvik porträtt 1909 671
Lidin E OLof livmedikus Sthlm porträtt 1912 831
Lidin Ernst livmedikus Sthlm porträtt 1917 829
Lidin Ernst O 1:e livmedikus Sthlm porträtt 1908 15
Lidman A G fd grosshandlare Karlstad porträtt 1909 318
Lidman A G fd handlare Karlstad porträtt 1904 336
Lidman A G fd handlare Karlstad porträtt 1914 286
Lidman Axel F chefredaktör Hedemora porträtt 1929 541
Lidman Axel F redaktör Hedemora porträtt 1918 765
Lidman Axel F redaktör Hedemora porträtt 1923 753
Lidman Bror J A kapten auditör Karlskrona porträtt 1904 353
Lidman Carl folkskoleinspektör Sthlm porträtt 1921 237
Lidman Carl folkskoleinspektör Sthlm porträtt 1931 830
Lidman Erik T landssekr Kalmar porträtt 1924 637
Lidman Erik T landssekr Kalmar porträtt 1930 413
Lidman Magnus inspektor Loos porträtt 1907 78
Lidman Sven poet porträtt 1907 70
Lidner Olof kapellmästare Såne * porträtt 1916 627
Lidström E G fd kronolänsman Visnum porträtt 1910 831
Lidström Erik kamrer Tyringe porträtt 1929 510
Lidström Petrus A lantbrukare riksdagsm Häxmo porträtt 1917 204
Lidströmer G F A landssekr Vänersborg porträtt 1931 783
Lidströmer Gustaf F A landssekr Vänersborg porträtt 1926 175
Lieberath Ebbe H scoutchef * porträtt 1920 561
Lieberath Ebbe kapten Västgöta Reg scoutchef porträtt 1909 409
Lieberath Ebbe major scoutchef porträtt 1917 197
Lieberath Ebbe major scoutchef porträtt 1931 407
Lieberath Ebbe scoutchef porträtt 1912 134
Lieberath Wilh. V tullöverinspekt Göteborg porträtt 1901 384
Lieberath Wilhelm V fd tullinspektör Göteborg porträtt 1904 15
Liedbeck Alarik ing Sthlm porträtt 1908 351
Liedbeck Alarik läkare porträtt 1907 306
Liedbeck Alarik läkare porträtt 1907 306
Liedbeck P F Alarik ing Sthlm porträtt 1911 447
Liedberg C Gustaf fd löjtn Ållskog porträtt 1919 590
Liedberg J V fd apotekare Härnösand porträtt 1906 126
Liedberg Johan V rådman Härnösand porträtt 1901 624
Liedberg P O fd ryttmästare riksdagsman porträtt 1902 50
Liedberg Per O fd ryttmästare Öja porträtt 1916 557
Liedberg Per O ryttmäst riksdagsm Färs härad porträtt 1906 543
Liedgren K G Emil lektor Västerås porträtt 1929 141
Liedgren K G Emil lektor Örebro * porträtt 1926 307
Liedholm Albert A prov.läkare Oskarshamn porträtt 1910 447
Liedholm H stationsinspektor Mönsterås porträtt 1918 621
Liedholm J fabrikör Vetlanda porträtt 1908 239
Liedholm K Henrik länsveterinär Halmstad porträtt 1923 209
Liedzén Sven fd lektor Borås porträtt 1904 352
Liedzén Sven lektor Borås porträtt 1907 787
Liegnell Gustaf grosshandlare Ystad porträtt 1929 622
Liejonhufvud Knut S Ekebyhov, Drottningholm porträtt 1904 452
Liepe E H ing Göteborg porträtt 1908 719
Liepe Fritz kyrkogårdsinspektör Göteborg porträtt 1904 645
Liepe H L stenhuggerichef Göteborg porträtt 1904 95
Liepe Henrik L, kyrkogårdsinsp. Göteborg porträtt 1901 16
Liewen von, Chr. W skeppsredare Helsingborg porträtt 1910 783
Liewen von, Christian W skeppsred Helsingborg porträtt 1916 318
Lignell Anders telefondir Sthlm porträtt 1920 765
Lignell Anders telefondir Sthlm porträtt 1925 765
Lignell Anders telefondir Sthlm porträtt 1931 542
Lignell Anders telegrafkommiss.  Helsingborg porträtt 1915 807
Lignell Carl E bankdir Östersund porträtt 1918 28
Lignell Carl E bankdir Östersund porträtt 1928 28
Lignell Ivar A dir Göteborg porträtt 1931 110
Lignell Ragnvald grosshandlare Göteborg porträtt 1911 47
Lignell Ragvald grosshandlare Göteborg porträtt 1920 445
Lignell Ragvald, grosshandl Göteborg porträtt 1901 32
Ligner A J reg-läkare Vaxholm (+Gillberga) porträtt 1903 126
Ligner Anders J reg.läkare Vaxholms Reg porträtt 1904 305
Lilienberg A A häradshövd Medelstads härad porträtt 1902 642
Lilienberg A Albert häradshövding Ronneby porträtt 1912 590
Lilienberg Albert A häradshövding Ronneby porträtt 1917 588
Lilienberg Albert A häradshövding Ronneby porträtt 1920 717
Lilienberg Albert häradshövd. Medelsta härad porträtt 1907 593
Lilienberg Albert stadsing Göteborg * porträtt 1916 17
Lilienberg Albert stadsplanedir Sthlm porträtt 1929 653
Lilienberg August L bankdir Simrishamn porträtt 1924 572
Lilienberg B Erik V häradshövd. Kristianstad porträtt 1921 381
Lilienberg B Erik V häradshövd. Kristianstad porträtt 1926 383
Lilienberg B NIls R Justitieombudsman porträtt 1917 381
Lilienberg B Nils R justitieombudsman Sthlm porträtt 1922 61
Lilienberg B Nils R Justitieombudsman Sthlm * porträtt 1919 273
Lilienberg B Nils R president Göta Hovrätt porträtt 1924 286
Lilienberg B NIls R president Jönköping porträtt 1925 527
Lilienberg G Robert fd justitieråd Sthlm porträtt 1910 767
Lilienberg G Robert fd justitieråd Sthlm porträtt 1915 749
Lilienberg G Robert fd justitieråd Sthlm porträtt 1920 733
Lilienberg G Robert fd justitieråd Sthlm porträtt 1929 301
Lilienberg Gustaf R justitieråd Sthlm porträtt 1905 774
Lilienberg Victor E chef Sthlms hamn&brobyggn porträtt 1903 470
Lilienberg Victor E major V&V Sthlm porträtt 1908 430
Lilienberg Viktor E fd major Sthlm porträtt 1916 125
Lilienroth Georg, överste Göteborg (Göta Art) porträtt 1901 64
Liliequist Gustaf N J fil.dr Sthlm porträtt 1910 190
Lilieqvist E A V apotekare Göteborg porträtt 1931 686
Lilja A Johan grosshandlare Sthlm porträtt 1912 352
Lilja A V dir Göteborg porträtt 1913 782
Lilja Albert landskamrer Kalmar porträtt 1928 141
Lilja Robert W dir Göteborg porträtt 1929 414
Lilja S Axel J hovintendent Sthlm porträtt 1916 28
Lilja S Axel J hovintendent Sthlm porträtt 1920 430
Lilja Sten A fd landssekr Växjö porträtt 1929 302
Lilja Sten A landssekr Luleå porträtt 1911 111
Lilja Sten A landssekr Växjö porträtt 1916 109
Lilja Wilhelm marinintendent Karlskrona porträtt 1920 637
Lilja Wilhelm marinintendent Karlskrona porträtt 1931 430
Liljeblad C Fredrik fil.dr Sthlm porträtt 1923 593
Liljeblad Fr. fd överlärare Sthlm porträtt 1907 222
Liljeborg Wilhelm, prof. Uppsala porträtt 1900 650
Liljeborg William fd prof Uppsala Univ porträtt 1905 17
Liljebäck  C A handlare Haparanda porträtt 1908 734
Liljebäck Antonius A vicekonsul Haparanda porträtt 1930 126
Liljebäck C A handlare Haparanda porträtt 1919 830
Liljebäck Jonas G tullförvaltare Haparanda porträtt 1900 656
Liljecrantz Edvard T fältintendent Sthlm porträtt 1913 270
Liljecrantz N A byggmästare Kristianstad porträtt 1916 12
Liljecrantz Wilhelm S M Hedby fideikommiss porträtt 1903 246
Liljedahl Arthur ing Arbrå porträtt 1918 557
Liljedahl Axel J L apotekare Göteborg porträtt 1924 701
Liljedahl Briger A M rådman Östersund porträtt 1923 401
Liljedahl E T S kapten riksdagsman Tranås porträtt 1911 110
Liljedahl Ernst T S kapten Linköping porträtt 1919 205
Liljedahl John F C apotekare Göteborg porträtt 1916 563
Liljedahl John F C apotekare Malmö porträtt 1926 655
Liljedahl P A godsägare Uppsala porträtt 1908 574
Liljedahl P August godsägare Uppsala porträtt 1910 816
Liljedahl Pehr A godsägare Uppsala porträtt 1903 582
Liljedahl Pehr J T:son grosshandlare Motala porträtt 1927 62
Liljedahl Sten R C apotekare Norrköping porträtt 1904 321
Liljedahl Sten R K apotekare Norrköping porträtt 1903 775
Liljedahl Sten T K tandläkare Sthlm porträtt 1923 450
Liljedahl Thure J R grosshandlare Motala porträtt 1922 815
Liljedal John F C tullkontrollör Lidingö porträtt 1931 366
Liljedal John tullkontrollör Sthlm porträtt 1905 614
Liljefors Bruni konstnär Sthlm porträtt 1930 294
Liljefors Bruno A djurmålare Södertälje porträtt 1919 525
Liljefors Bruno A konstnär Södertälje porträtt 1914 525
Liljefors Bruno konstnär porträtt 1903 681
Liljefors Bruno konstnär (vid stafflit) porträtt 1924 543
Liljefors Bruno konstnär Skyttorp porträtt 1909 527
Liljefors F Oscar dir Landskrona porträtt 1929 702
Liljefors O A dir Eslöv porträtt 1913 479
Liljefors Ruben dirigent, kompositör mm * porträtt 1931 497
Liljefors Ruben kompositör porträtt 1907 72
Liljefors Ruben M kandidat Uppsala (sångare) porträtt 1901 350
Liljefors Ruben M kapellmästare Gävle porträtt 1925 829
Liljefors Ruben M tonsättare Gävle porträtt 1921 13
Liljegren Axel kamrer, Motala Verkstad porträtt 1902 206
Liljegren C Gustaf handlare Norrköping porträtt 1923 754
Liljegren C O båtkonstruktör Göteborg porträtt 1909 633
Liljegren G grosshandlare Norrköping porträtt 1913 335
Liljegren Gustaf R civ.ing Göteborg porträtt 1927 542
Liljegren handlare Långsele porträtt 1911 800
Liljeholm A F överlärare Göteborg porträtt 1903 358
Liljeholm A Fredrik fd överlärare Göteborg porträtt 1913 334
Liljeholm A Fredrik fd överlärare Göteborg porträtt 1915 349
Liljeholm Anders F överlärare Göteborg porträtt 1908 335
Liljekvist J Fredrik arkitekt Sthlm * porträtt 1913 65
Liljekvist Johan F arkitekt Sthlm porträtt 1908 30
Liljencrantz Edv. fältintendent vid SJ Sthlm porträtt 1903 278
Liljencrantz Edvard T fältintendent Sthlm porträtt 1908 271
Liljencrantz Edvard T överste Sthlm porträtt 1918 253
Liljencrantz Edvard T överste Sthlm porträtt 1922 413
Liljencrantz L J F fd arméöverste porträtt 1902 302
Liljencrantz Ludvig J F fd överste Uppsala porträtt 1918 28
Liljencrantz Ludvig JF överste Hässlebyholm porträtt 1913 30
Liljencrantz W S M godsägare Sthlm porträtt 1908 399
Liljencrantz Wilhelm arméflygare porträtt 1917 724
Liljenroth Frans fd fängelsedir Sthlm porträtt 1904 143
Liljenroth G överste Göta Art.Reg porträtt 1904 93
Liljenroth Georg fd överste Pressebo porträtt 1911 95
Liljenstolpe  Claes A G kapten Kalmar Reg res porträtt 1903 614
Liljenstolpe Carl G överstelöjtn. Kalmar Reg porträtt 1901 416
Liljenstolpe Carl öv.löjtn Sthlm porträtt 1905 398
Liljenstolpe J Otto fd major Eksjö porträtt 1913 271
Liljenstolpe Jacob O fd major Eksjö porträtt 1904 30
Liljenström J G V apotekare Sthlm porträtt 1919 301
Liljenström J Gottfrid V apotekare Sthlm porträtt 1920 414
Liljequist Axel handlare Göteborg porträtt 1906 79
Liljequist Axel skeppsredare Göteborg porträtt 1907 687
Liljequist C kronouppbördsman Karlskrona porträtt 1914 589
Liljequist Maria C, smidesmäst. Stockholm porträtt 1900 768
Liljeqvist A fabrikör Svedala porträtt 1913 688
Liljeqvist Conrad V kyrkoh Fogdö-Helgarö porträtt 1903 776
Liljeqvist E V H reg.veterinär Göteborg porträtt 1913 335
Liljeqvist E V Hjalmar reg.veterinär Göteborg porträtt 1923 336
Liljeqvist Gustaf W baning Borlänge porträtt 1904 30
Liljeqvist P Efraim prof Lund porträtt 1914 829
Liljeqvist P Efraim prof Lund porträtt 1919 829
Liljeqvist P Efraim prof Lund porträtt 1924 813
Liljeqvist P Efraim prof Lund porträtt 1930 621
Liljeros Alfr. fd regementsauditör Småland porträtt 1903 646
Liljeroth CArl O rådman Trosa porträtt 1905 111
Liljesköld Karl A fd häradshövding Arvika porträtt 1912 78
Liljesköld Karl A fd häradshövding Arvika porträtt 1917 61
Liljesköld Karl A fd häradshövding Arvika porträtt 1922 61
Liljesköld Karl A fd häradshövding Sthlm porträtt 1926 383
Liljesköld Karl A häradshövding Arvika porträtt 1907 46
Liljestrand Erik dir Sthlm porträtt 1913 159
Liljestrand Göran prof Karolinska Inst porträtt 1927 189
Liljestrand P E assuransdir Sthlm porträtt 1908 206
Liljestrand P Erik assuransdir Sthlm porträtt 1918 157
Liljestrand P Erik dir Sthlm porträtt 1923 194
Liljestrand P Erik fd försäkringsdir Sthlm porträtt 1925 238
Liljewalch C F dir Sthlm (oljemålning) porträtt 1923 364
Liljevalch C F jr, grosshandlare Södertälje porträtt 1908 511
Liljewalch E konsul (Neptun AB) porträtt 1900 495
Liljewalch Edward O fd grosshandlare Sthlm porträtt 1912 303
Liljewalch Edvard O grosshandlare Sthlm porträtt 1907 225
Liljewalch Edvard O grosshandlare Sthlm porträtt 1914 797
Liljewalch j:r C F grosshandlare Sthlm porträtt 1912 211
Liljewalch O kapten porträtt 1922 732
Liljewalch Thomas D (Neptun-Bolaget) Sthlm porträtt 1903 359
Liljevall Georg artist Lärbro porträtt 1929 13
Liljevall Georg G tecknare Sthlm porträtt 1917 301
Liljevall Herman vicekonsul Karlskrona porträtt 1910 703
Liljhagen Gustaf E statskonsulent Strängnäs porträtt 1909 655
Liljhagen Gustaf E statskonsulent Strängnäs porträtt 1919 621
Liljhagen Gustaf E statskonsulent Strängnäs porträtt 1930 413
Lille Axel redaktör Helsingfors porträtt 1912 427
Lillehöök Hugo överstelöjtn Göteborg porträtt 1930 589
Lilliebjörn U fd major Göteborg porträtt 1919 206
Lilliecreutz A J godsägare Källunda porträtt 1914 365
Lilliecreutz Adolf M frih ägare t Åminne bruk porträtt 1901 496
Lilliecreutz Adolf M godsägare Åminne porträtt 1916 477
Lilliecreutz Adolf M L godsägare Åminne Bruk porträtt 1911 479
Lilliecreutz Carl A v.häradshövding Värnamo porträtt 1909 463
Lilliecreutz Henrik S G fd överstelöjtn Växjö porträtt 1913 575
Lilliecreutz Henrik S G överstelöjtn Jönköp. porträtt 1903 582
Lilliecreutz Henrik S G överstelöjtn Växjö porträtt 1908 574
Lilliecreutz P A L kapten Kalmar Reg porträtt 1901 688
Lilliecreutz Per A L major Eksjö porträtt 1904 175
Lilliecrona Axel F v.häradshövding Karlskrona porträtt 1904 175
Lilliehorn Pontus J fd major Stockholm porträtt 1901 16
Lilliehök E B:son löjtn m sanitetshundar porträtt 1904 221
Lilliehök Johan F generalmajor Örebro porträtt 1914 124
Lilliehöök Axel fd överste Karlstad porträtt 1903 599
Lilliehöök Bertil överste Sthlm porträtt 1930 397
Lilliehöök Bertil överste Visby porträtt 1924 606
Lilliehöök C J Fredrik M fd prof Sthlm porträtt 1930 29
Lilliehöök C J Fredrik M lektor Sthlm porträtt 1909 478
Lilliehöök C J Fredrik M prof Sthlm porträtt 1914 461
Lilliehöök C J Fredrik M prof Sthlm porträtt 1919 461
Lilliehöök C J Fredrik M prof Sthlm porträtt 1924 461
Lilliehöök C J Fredrik prof KTH Sthlm porträtt 1921 305
Lilliehöök C J Wilhelm fd major Säflle porträtt 1920 685
Lilliehöök C J Wilhelm kapten Säffle porträtt 1910 686
Lilliehöök C M fd hovmarskalk Sthlm porträtt 1911 146
Lilliehöök C Malcolm fd ståthållare Sthlm porträtt 1927 734
Lilliehöök C Malcolm hovmarskalk Sthlm porträtt 1916 253
Lilliehöök C Malcolm ståthållare Gripsholm porträtt 1921 237
Lilliehöök C S fd överste Sthlm porträtt 1926 111
Lilliehöök C Sixten fd överste Sthlm porträtt 1929 174
Lilliehöök Carl J A godsäg Lindhult Halland porträtt 1904 305
Lilliehöök Carl M hovmarskalk Sthlm porträtt 1906 222
Lilliehöök Claes S fd överste Lysekil porträtt 1911 143
Lilliehöök E K flyglöjtn porträtt 1922 364
Lilliehöök Eric B:son godsäg Börstorp porträtt 1919 492
Lilliehöök Fredrik M stationsinspekt Halmstad porträtt 1901 208
Lilliehöök G generalmajor Sthlms Garnision porträtt 1930 259
Lilliehöök Gustaf A fd major Uppsala porträtt 1921 382
Lilliehöök Gösta generalmajor Boden * porträtt 1931 33
Lilliehöök Gösta generalmajor Norrland porträtt 1926 576
Lilliehöök Gösta generalmajor Sthlm porträtt 1931 606
Lilliehöök Gösta överste Östersund porträtt 1920 829
Lilliehöök Hjalmar H överdir Sthlm porträtt 1904 420
Lilliehöök Hugo H fd marinöverdir porträtt 1909 398
Lilliehöök Hugo H fd marinöverdir Sthlm porträtt 1912 64
Lilliehöök Hugo överstelöjtn Uddevalla porträtt 1924 797
Lilliehöök J Berthil disponent Tranås porträtt 1918 813
Lilliehöök Johan F fd generalmajor Sthlm porträtt 1917 766
Lilliehöök Johan F generalmajor Körlingsberg porträtt 1909 142
Lilliehöök Johan F Körtingsberg Örebro porträtt 1904 141
Lilliehöök Johan O generaalkonsul Shanghai porträtt 1930 605
Lilliehöök Johan O generalkonsul Helsingfors porträtt 1914 829
Lilliehöök Johan O generalkonsul Sthlm porträtt 1919 829
Lilliehöök Johan O konsul Shanghai porträtt 1924 813
Lilliehöök Johan sv gen.konsul i Helsingfors porträtt 1911 139
Lilliehöök K Pontus major Göteborg porträtt 1906 750
Lilliehöök L generalmajor i armén porträtt 1930 380
Lilliehöök Lennart överste Kristianstad porträtt 1921 799
Lilliehöök Lennart överste Kristianstad porträtt 1926 815
Lilliehöök Lennart överste Vendes Art.Reg. porträtt 1921 831
Lilliehöök M J godsägare Skönnebol Värmland porträtt 1903 78
Lilliehöök Malcolm hovmarskalk porträtt 1907 248
Lilliehöök Malcolm ståthållare Gripsholm porträtt 1926 239
Lillienau Aug försäkr.-dir Ocean, Göteborg porträtt 1902 222
Lillienau E August R assuransdir Göteborg porträtt 1916 685
Lillienau E August R assuransdir Göteborg porträtt 1917 236
Lillienau E August R assuransdir Göteborg porträtt 1921 671
Lillienau E August R fd assuransdir Mässvik porträtt 1926 671
Lillieqvist E H W apotekare Eskilstuna porträtt 1921 109
Lillieros C Gustaf dir Göteborg porträtt 1917 622
Lilliesköld E Jesper K protokollsekr Sthlm porträtt 1922 301
Lilliesköld Erik W  bankkamrer Sthlm porträtt 1906 159
Lilliesköld F A revisor Sthlm porträtt 1905 471
Lilliesköld J Arvid fd häradshövd Värnamo porträtt 1929 813
Lilliesköld J Arvid fd häradshövding Värnamo porträtt 1924 205
Lilliesköld J Arvid häradshövding Värnamo porträtt 1914 208
Lilliesköld J Arvid häradshövding Värnamo porträtt 1919 205
Lilliesköld J G fd major Sthlm porträtt 1915 237
Lilliesköld Johan A häradshövd Vestbo Härad porträtt 1901 255
Lilliesköld Johan A häradshövd Östbo/Västbo h porträtt 1904 240
Lilliesköld Johan G armémajor porträtt 1905 210
Lilliesköld Johan G fd major porträtt 1916 494
Lilliesköld Wilhelm kamrer Sthlm porträtt 1903 790
Lilliestierna A Henrik Hj R öv.löjtn Skövde porträtt 1930 510
Lilliestierna E fru värdinna Mössebergs San. porträtt 1915 678
Lilliestråle Fredrik V I hovrättspresident porträtt 1903 473
Lilliestråle N Fredrik fd rektor Sundsvall porträtt 1919 253
Lilliestråle N Fredrik rektor Sundsvall porträtt 1910 511
Lilliestråle N Fredrik rektor Sundsvall porträtt 1915 493
Lilliestråle Richard W fd ryttmästare Uppsala porträtt 1910 799
Lilliesvärd C J fd grosshandlare Kristinehamn porträtt 1912 320
Lillisköld J Arvid häradshövding Värnamo porträtt 1909 222
Lillja Frithiof apotekare Vara porträtt 1905 291
Lillja Fritiof apotekare Vara porträtt 1908 158
Lilljebjörn E G J adjunkt Sthlm porträtt 1902 803
Lilljebjörn Erik G J läroverksadjunkt Sthlm porträtt 1924 463
Lilljeborg Wilhelm fd prof Uppsala porträtt 1907 707
Lilljeborg Wilhelm prof Uppsala porträtt 1906 14
Lilljeforss O A dir Växjö porträtt 1918 477
Lilljeforss Uno A redaktör Eslöv porträtt 1915 142
Lilljekvist J Fredrik byggnadsråd Sthlm porträtt 1923 14
Lilljeros Carl J A v.häradshövding Växjö porträtt 1907 447
Limborg Hugo fiskeriintendent Göteborg porträtt 1905 111
Linck Josef A D, skriftställare Stocholm porträtt 1900 560
Lind A A A bankdir Norrköping porträtt 1908 750
Lind A dir, vicekonsul Luleå porträtt 1930 382
Lind Adilf A A bankdir Norrköping porträtt 1918 733
Lind af Hageby E R L major Stockholm? porträtt 1902 110
Lind af Hageby Ernst A L överste Karlskrona porträtt 1924 461
Lind af Hageby Ernst A L överstelöjtn Sthlm porträtt 1923 625
Lind af Hageby, Ernst R L major Sthlm porträtt 1907 95
Lind Alfred M tjänsteman Stockholm porträtt 1901 833
Lind Algot vicekonsul Luleå porträtt 1924 637
Lind C A kyrkoh emer Växjö porträtt 1929 685
Lind Carl fil.dr domkyrkosyssloman Karlstad porträtt 1911 287
Lind Carl V A redaktör Ängelholm porträtt 1926 495
Lind Carl W fd fabrikör Norrköping porträtt 1905 127
Lind Frans A rådman Sthlm porträtt 1921 735
Lind G A fd prov.läkare Vimmerby porträtt 1913 832
Lind Gustaf H dir Sthlm porträtt 1918 445
Lind Gustaf H trädgårdsdir Sthlm porträtt 1923 449
Lind Gustaf H trädgårdsdir Sthlm porträtt 1929 253
Lind Gustaf H trädgårdsdir Sthlm * porträtt 1914 593
Lind Gustaf W fabrikör Norrköping porträtt 1926 368
Lind Hjalmar apotekare Borås porträtt 1903 174
Lind Ivar disponent Tidaholm porträtt 1905 211
Lind J A W klockgjutare Sthlm porträtt 1903 79
Lind Jenny (+ barn och barnbarn) porträtt 1920 5
Lind Jenny sångerska porträtt 1920 3
Lind Jenny sångerska porträtt 1920 3
Lind Jenny sångerska porträtt 1920 4
Lind Jenny sångerska Daguerrotypi 1850 porträtt 1920 4
Lind Johan adjunkt Göteborg porträtt 1902 207
Lind John fabrikör Norrköping porträtt 1910 174
Lind K E Josef B rektor Örebro porträtt 1925 286
Lind K E Josef rektor Kalmar porträtt 1915 285
Lind K E Josef rektor Örebro porträtt 1920 285
Lind K R postmästare Mellerud porträtt 1924 829
Lind Magnus P N:son redaktör Malmö porträtt 1912 111
Lind Magnus P redaktör Malmö porträtt 1927 109
Lind Magnus redaktör Malmö porträtt 1902 110
Lind Otto E major Norrköping porträtt 1930 301
Lind Pehr O fd stadsläkare Västerås porträtt 1903 215
Lindahl A dir Malmö porträtt 1916 45
Lindahl A E konsul Malmö porträtt 1931 638
Lindahl A Ragnar jägmästare Östersund porträtt 1931 559
Lindahl Adolf W civ.ing Gävle porträtt 1904 321
Lindahl Albert bankdir Malmö porträtt 1922 734
Lindahl Alfred E konsul Malmö porträtt 1926 45
Lindahl Anders fabrikör Sthlm porträtt 1909 814
Lindahl Anna skådespelerska Dramaten porträtt 1929 785
Lindahl Axel grosshandl Karlskrona porträtt 1902 31
Lindahl Axel S lantmätare Srvika porträtt 1901 609
Lindahl Carl F prof Uppsala porträtt 1923 674
Lindahl Carl F prof Uppsla Univ porträtt 1914 477
Lindahl Curry bankir Sthlm porträtt 1920 590
Lindahl D dir Rydal porträtt 1913 430
Lindahl Edvard W lektor Malmö porträtt 1904 788
Lindahl Edvard W lektor Malmö porträtt 1914 765
Lindahl Edward W lektor Malmö porträtt 1917 115
Lindahl Edward W lektor Malmö * porträtt 1909 753
Lindahl Ernst A L assuransdir Malmö porträtt 1926 352
Lindahl Ester frk, donator Sthlm porträtt 1919 719
Lindahl Jacob E marinintendent Karlskrona porträtt 1904 724
Lindahl Johan hotellägare Vislanda porträtt 1911 735
Lindahl John N fröhandlare Sthlm porträtt 1906 126
Lindahl Jöns C fd fängelsedir Överjärna porträtt 1925 430
Lindahl K Ture G statskonsulent Sthlm porträtt 1929 77
Lindahl Karl J E skolinspektör Norrköping porträtt 1931 238
Lindahl Otto dir Malmö porträtt 1917 253
Lindahl P A L, major, byggkontrollant porträtt 1900 528
Lindahl P Ax. överstelöjtn Sthlm porträtt 1907 574
Lindahl P Axel L fd överstelöjtn Sthlm porträtt 1927 542
Lindahl P Axel L överstelöjtn Sthlm porträtt 1917 540
Lindahl P Axel L överstelöjtn Sthlm porträtt 1922 525
Lindahl P Axel överstelöjtn Sthlm porträtt 1912 527
Lindahl Per  A L överstelöjtn, ing Sthlm * porträtt 1927 657
Lindahl Petrus bokhandlare Eskilstuna porträtt 1925 47
Lindahl Svante A W grosshandlare Karlskrona porträtt 1919 237
Lindahl William bankdir Malmö porträtt 1926 815
Lindahl Åke H V lantmätare Ulricehamn porträtt 1924 541
Lindau Anders fd regementsläkare Lund porträtt 1923 641
Lindau E Hjalmar järnhandlare Gnesta porträtt 1918 350
Lindau Justus kyrkoh Billeberga porträtt 1915 173
Lindau Justus kyrkoh Billebrga porträtt 1905 158
Lindau Justus N fd kyrkoh Hässelby porträtt 1921 190
Lindbaeck P G V armémajor Stockholm porträtt 1902 418
Lindbald K G apotekare Fjällbacka porträtt 1902 627
Lindbald L kontorschef Winborgs AB Sthlm porträtt 1902 691
Lindbald P A överkontrollör Sthlm porträtt 1925 623
Lindbeck Johan marinöverdir Sthlm porträtt 1921 237
Lindbeck Johannes marinöverdir Sthlm porträtt 1922 765
Lindbeck Johannes marinöverdir Sthlm porträtt 1927 765
Lindbeck Johannes marinöverdir Sthlm porträtt 1929 606
Lindbeck Torsten O dir Göteborg porträtt 1929 494
Lindberg A Gustaf tryckerifaktor Sthlm porträtt 1917 13
Lindberg A handlare Björketorp porträtt 1918 350
Lindberg A P målarmästare Sthlm porträtt 1905 535
Lindberg A stationsinspektor Skara porträtt 1911 462
Lindberg A W Thore bruksägare Dalkarlshyttan porträtt 1915 44
Lindberg Adolf, prof konstnär garvör Sthlm porträtt 1901 97
Lindberg Albert fd stationsinspektor Skara porträtt 1921 445
Lindberg Aldred A fd dövstumslärare Tumba porträtt 1920 286
Lindberg Alfred A skriftställare Järna porträtt 1912 126
Lindberg Anders P fd skräddarmästare Göteborg porträtt 1917 701
Lindberg August skådespelare porträtt 1902 358
Lindberg August skådespelare porträtt 1905 802
Lindberg August skådespelare Dramaten * porträtt 1916 145
Lindberg August skådespelare Sthlm porträtt 1910 815
Lindberg August skådespelare, dir porträtt 1915 37
Lindberg August, skådespelare porträtt 1901 831
Lindberg Augusta skådespelare porträtt 1902 186
Lindberg Augusta skådespelerska porträtt 1920 551
Lindberg Augusta skådespelerska Sthlm porträtt 1925 381
Lindberg B P T överste Sjötorp porträtt 1927 718
Lindberg Bengt E chefredaktör Karlskrona porträtt 1924 93
Lindberg Bengt E chefredaktör Karlskrona porträtt 1926 352
Lindberg Bo P T överste Sjötorp porträtt 1922 702
Lindberg C E J fd hovkvartermästare Sthlm porträtt 1913 671
Lindberg C F fabrikör Rosslinge, Eskilstuna porträtt 1908 174
Lindberg C F fd bankkamrer Sthlm porträtt 1903 94
Lindberg C J Bernhard just.borgmäst Göteborg porträtt 1930 77
Lindberg C Johan prof Sthlm porträtt 1911 399
Lindberg C Johan prof Sthlm porträtt 1914 221
Lindberg C O fd postmästare Sthlm porträtt 1916 13
Lindberg C O fd postmästare Sthlm porträtt 1930 670
Lindberg Carl B disponent Veda porträtt 1931 670
Lindberg Carl J konsertmäst Sthlm porträtt 1906 351
Lindberg Carl O disponent Uppsala porträtt 1907 786
Lindberg Carl O fd bruksförvaltare Uppsala porträtt 1912 783
Lindberg Charles F handlare donator Göteborg porträtt 1908 740
Lindberg Claes A rådman Vadstena porträtt 1923 209
Lindberg E J svarvare riksdagsman Söderhamn porträtt 1911 158
Lindberg Erik medaljgravör Sthlm porträtt 1930 51
Lindberg Erik medaljskulptör * porträtt 1926 147
Lindberg Erik, konstnär skulptör porträtt 1901 97
Lindberg Ernst F T borgmästare Karlshamn porträtt 1927 333
Lindberg Ernst F T rådman Karlshamn porträtt 1919 381
Lindberg F A Hakon läkare Sthlm porträtt 1915 605
Lindberg F A Hakon läkare Sthlm porträtt 1925 558
Lindberg G A arkitekt Sthlm/Sundsvall porträtt 1905 735
Lindberg G J B justitieborgmästare Göteborg porträtt 1924 286
Lindberg G J Bernhard borgmästare Göteborg porträtt 1919 285
Lindberg G J Bernhard justitieborgmästare Gbg porträtt 1917 13
Lindberg G J Bernhard rådman Göteborg porträtt 1914 300
Lindberg H F kommendörkapten porträtt 1908 239
Lindberg H F komm-kapten observatör i Japan porträtt 1903 342
Lindberg H F viceamiral Sthlm porträtt 1930 717
Lindberg Henry F konteramiral * porträtt 1922 401
Lindberg Henry F marinintendent Sthlm porträtt 1915 61
Lindberg Henry F marinintendent Sthlm porträtt 1919 701
Lindberg Henry F marinöverintendent Sthlm porträtt 1910 95
Lindberg Henry F ny konteramiral porträtt 1922 381
Lindberg Henry F viceamiral Sthlm porträtt 1925 77
Lindberg Hugo godsägare Åsens gård porträtt 1923 434
Lindberg J Adolf fd prof Sthlm porträtt 1913 812
Lindberg J Adolf prof Sthlm porträtt 1915 669
Lindberg J Albert stationsinsp. Saltsjöbaden porträtt 1931 319
Lindberg J August skådespelare Sthlm porträtt 1915 807
Lindberg J B apotekare Vetlanda porträtt 1908 206
Lindberg J Erik medaljgravör Sthlm porträtt 1923 209
Lindberg J Erik medaljgravör Sthlm porträtt 1928 205
Lindberg J fabrikör Hässleholm porträtt 1909 782
Lindberg J fd postmästare Åtvidaberg porträtt 1902 334
Lindberg J G kronolänsman Östanå, Sorsele porträtt 1906 287
Lindberg J Oskar arkitekt Sthlm porträtt 1915 462
Lindberg J Oskar överlärare Tekn Skolan Sthlm porträtt 1906 462
Lindberg J R E grosshandlare Halmstad porträtt 1909 543
Lindberg J Robert landsfiskal Vagnhärad porträtt 1920 621
Lindberg J Ruben byråchef Sthlm porträtt 1924 654
Lindberg Joh. Gust. kronolänsman Sorsele porträtt 1902 174
Lindberg Johan A A kyrkoh Slöta porträtt 1905 111
Lindberg K G dir Sthlm porträtt 1918 510
Lindberg K L biskop Växjö porträtt 1927 339
Lindberg K Ludvig biskop Växjö porträtt 1916 316
Lindberg K Ludvig biskop Växjö porträtt 1925 77
Lindberg K Ludvig kyrkoh Stora Tuna porträtt 1910 95
Lindberg K Ludvig kyrkoh Stora Tuna porträtt 1915 94
Lindberg Knut L magistratssekr Gävle porträtt 1916 365
Lindberg Knut L rådman Gävle porträtt 1926 368
Lindberg L F, ing Lotstyrelsens fyrkontor porträtt 1902 15
Lindberg L fd vice auditör Sthlm porträtt 1922 111
Lindberg Lars R U brukspatron Kolsva porträtt 1916 605
Lindberg Lars R U bruksägare Sthlm porträtt 1926 607
Lindberg Lars U R brukspatron Sthlm porträtt 1921 591
Lindberg Ludvig F ing Sthlm porträtt 1911 815
Lindberg Magnus E affärsinneh. Uppsala porträtt 1901 160
Lindberg N E arbetare Oxie härad  2:a Kamm porträtt 1905 52
Lindberg Nils A gesäll Sthlm porträtt 1907 451
Lindberg O E prof Göteborg porträtt 1907 418
Lindberg O E prof Göteborg porträtt 1909 527
Lindberg O E prof Göteborgs högskola porträtt 1903 249
Lindberg O Emil fd prof Göteborg porträtt 1919 492
Lindberg O Emil prof Göteborg porträtt 1914 493
Lindberg O J fd skogsplantör Jörlanda porträtt 1914 445
Lindberg Oskar arkitekt Sthlm porträtt 1911 495
Lindberg Oskar kompositör porträtt 1911 259
Lindberg Otto E prof Göteborgs Högskola porträtt 1904 532
Lindberg Per A chef för Lorensbergsteatern * porträtt 1920 1
Lindberg Per teaterchef Dramaten porträtt 1926 293
Lindberg Petter L gördelmakare Helsingborg porträtt 1903 776
Lindberg Thore brukspatron Dalkarlshyttan porträtt 1930 414
Lindberg W grosshandlare Sthlm porträtt 1913 447
Lindberg W M Gustaf bildhuggare Järva porträtt 1921 525
Lindberg Waldemar grosshandlare Sthlm porträtt 1905 226
Lindberg Wilhelm disponent Askersund porträtt 1930 141
Lindberg Wilhelmina fru Göteborg porträtt 1917 765
Lindberg, August, skådespelare porträtt 1900 113
Lindblad A C redaktör Göteborg porträtt 1907 191
Lindblad A C redaktör riksdagsman Göteborg porträtt 1911 223
Lindblad Albin syssloman Malmö porträtt 1917 349
Lindblad Anders C redaktör Göteborg porträtt 1915 269
Lindblad Anders C redaktör Göteborg porträtt 1925 354
Lindblad Anders överläkare Sthlm porträtt 1908 47
Lindblad Arne assuransdir Sundsvall porträtt 1929 333
Lindblad Axel R fil.dr Djursholm porträtt 1923 497
Lindblad Axel R fil.dr Djursholm porträtt 1929 269
Lindblad Beata E änkefru Söderköping porträtt 1901 350
Lindblad Bertil astronom Sthlms Observatorium porträtt 1929 699
Lindblad Birger fd överstelöjtn Sthlm porträtt 1931 558
Lindblad C A drätselkamrer Helsingborg porträtt 1916 573
Lindblad E domänintendent, riksdagsman Sörml porträtt 1908 63
Lindblad Ernst A domänintendent Gnesta porträtt 1921 783
Lindblad Ernst A domänintendent Gnesta porträtt 1926 783
Lindblad Ernst A domänintendent Närlunda,Sörm porträtt 1906 783
Lindblad Gustaf, fabrikör Stockholm porträtt 1900 816
Lindblad J A bokförläggare Uppsala porträtt 1915 189
Lindblad Johan A bokförläggare Uppsala porträtt 1922 382
Lindblad K G L fil.dr Sthlm porträtt 1930 238
Lindblad Otto studentsångare Lund porträtt 1931 277
Lindblad Per C A major Svea Art.Reg porträtt 1904 565
Lindblom A A F prof Sthlms Högskola porträtt 1928 52
Lindblom A F G fattigvårdsinspektör Sthlm porträtt 1905 379
Lindblom A fattigvårdsinsp. Sthlm porträtt 1910 398
Lindblom Albin F G fattigvårdsinpektör Sthlm porträtt 1915 365
Lindblom Albin F G fattigvårdsinspektör Sthlm porträtt 1920 366
Lindblom Albin F G fattigvårdsinspektör Sthlm porträtt 1921 63
Lindblom Albin fattigvårdsinspektör Sthlm porträtt 1900 400
Lindblom Andreas A F prof Sthlms Högskola porträtt 1924 493
Lindblom Andreas styresman Nordiska Muséet *Ä porträtt 1930 289
Lindblom C Johannes prof Lunds univ porträtt 1930 429
Lindblom C Johannes prof Åbo Akademi porträtt 1923 817
Lindblom Christian F kyrkoh Askeby, Linköping porträtt 1904 158
Lindblom Ernst G A fil.dr Ålsten porträtt 1931 415
Lindblom Gerda äktenskapsmedlare Sthlm porträtt 1920 519
Lindblom J W kontrollör Norrköping porträtt 1918 542
Lindblom K Algot rektor Sthlm porträtt 1029 46
Lindblom K Algot rektor Sthlm porträtt 1918 701
Lindblom K Gerhard prof Naturhistorisk Muséet porträtt 1929 29
Lindblom K Waldemar doktor Vaxholm porträtt 1931 494
Lindblom K Waldemar stadsläkare Vaxholm porträtt 1915 765
Lindblom Lars C adjunkt Sthlm porträtt 1908 142
Lindboe J A, norsk vänsterpolitiker porträtt 1901 319
Lindbohm C J fd hovråd Sthlm porträtt 1925 510
Lindbohm Carl postmästare Borgholm porträtt 1901 302
Lindbohm K postmästare Falkenberg porträtt 1910 335
Lindbohm Lars R fd sekr Arméförvaltn Sthlm porträtt 1904 304
Lindbohm Lars R fd sekr Hagalund Sthlm porträtt 1909 302
Lindbohm Ralf A överstelöjtn Sthlm porträtt 1904 143
Lindbohm Rolf A fd överstelöjtn Sthlm porträtt 1916 734
Lindbom Bernhard slussmästare Sthlm porträtt 1906 766
Lindbom C V handlare Vinslöv porträtt 1915 397
Lindbom Carl W köpman Vinslöv porträtt 1925 381
Lindbom Erik grosshandlare Sthlm porträtt 1919 749
Lindbom J D fd skolföreståndare Vilhelmina porträtt 1920 797
Lindbom J D folkskollärare Vilhelmina porträtt 1905 322
Lindbom Johan E fabrikör Lysekil porträtt 1921 398
Lindbom K E, musikdir Stockholm porträtt 1900 640
Lindbom O kommendör porträtt 1903 9
Lindbom Otto konteramiral Sthlm porträtt 1905 79
Lindborg Gustaf B rektor Tranås porträtt 1925 189
Lindborg Gustaf B rektor Tranås porträtt 1926 352
Lindbäck Emil rektor Haparanda porträtt 1918 157
Lindbäck Emil rektor Haparanda porträtt 1921 815
Lindbäck Harald F fd borgmästare Göteborg porträtt 1919 334
Lindbäck Harald F justitieborgmäst Göteborg porträtt 1904 420
Lindbäck Harald F politieborgmästare Göteborg porträtt 1909 575
Lindbäck Karl G justitieråd Sthlm porträtt 1915 807
Lindbäck Olof M lantbrukare Lindome porträtt 1907 511
LindbäckHarald F fd borgmästare Göteborg porträtt 1914 588
Linde Carl A sjökapten Gävle porträtt 1901 657
Linde E Frithiof ing Göteborg porträtt 1921 720
Linde E Frithiof ing Göteborg porträtt 1926 735
Linde G garverifabrikör Linköping porträtt 1910 271
Linde Nils O fabrikör Linköping porträtt 1914 349
Linde Nils O fabrikör Linköping porträtt 1925 573
Linde von, Albrecht W bankdir Malmö porträtt 1909 302
Lindeberg A H fd byggnadschef Uddevalla porträtt 1926 704
Lindeberg A Herder byggnadschef  Uddevalla porträtt 1921 720
Lindeberg A Herder fd byggnadschef Uddevalla porträtt 1927 845
Lindeberg A Herder hamningenjör Uddevalla porträtt 1916 733
Lindeberg Aug. hattfabrikör Landskrona porträtt 1902 546
Lindeberg Axel civilassessor Sthlm porträtt 1925 303
Lindeberg Axel F, maskining. Linköping porträtt 1900 384
Lindeberg Erik H, bankkassör Arvika porträtt 1900 528
Lindeberg Gustaf urfabrikör Sthlm porträtt 1922 477
Lindeberg Gustaf W lektor, teol.dr Lund porträtt 1927 445
Lindeberg H dir Eskilstuna porträtt 1931 686
Lindeberg Henrik W fd prost Frändefors porträtt 1906 798
Lindeberg Hugo dir Eskilstuna porträtt 1921 93
Lindeberg Iwar dir Hulte bruk porträtt 1925 542
Lindeberg J Wilhelm bibliotekarie Gävle porträtt 1925 526
Lindeberg Johan E  godsägare Nyköping porträtt 1905 95
Lindeberg K E bankdir Linköping porträtt 1931 414
Lindeberg Karl M överdir Sthlm porträtt 1912 607
Lindeberg Karl O stadsläkare Norrköping porträtt 1921 301
Lindeberg Knut M överdir Sthlm porträtt 1913 813
Lindeberg S L tullkontrollör Sthlm porträtt 1926 367
Lindeblad Anders M lantmätare Jönköpings län porträtt 1903 375
Lindeblad B disponent Borås porträtt 1931 639
Lindeblad Birger dir Borås porträtt 1923 45
Lindeblad Carl O fängelsedir Västerås porträtt 1903 678
Lindebäck C M dir Lysekil porträtt 1901 817
Lindebäck Carl M länsträdgårdsmästare Lysekil porträtt 1911 814
Lindedal Ferdinand kronofogde Borås porträtt 1904 788
Lindedal Hjalmar A fd bankkamrer Vänersborg porträtt 1923 193
Lindedal Hjalmar A fd bankkamrer Vänersborg porträtt 1927 286
Lindedal V kyrkoh Kinne,Kleva porträtt 1910 831
Lindedal Vindician kyrkoh Kleva porträtt 1902 418
Lindegren A H N rektor Varberg porträtt 1908 671
Lindegren Adolf H N fd rektor Varberg porträtt 1924 494
Lindegren Adolf H N tf rektor Varberg porträtt 1903 614
Lindegren Agi slottsarkitekt porträtt 1906 49
Lindegren Agi slottsarkitekt Sthlm porträtt 1908 206
Lindegren August slottsarkitekt Drottningholm porträtt 1927 157
Lindegren August slottsarkitekt Sthlm porträtt 1913 207
Lindegren August slottsarkitekt Sthlm porträtt 1918 204
Lindegren Axel J arkitekt Sthlm porträtt 1909 655
Lindegren Axel J arkitekt Sthlm porträtt 1914 637
Lindegren Axel J arkitekt Sthlm porträtt 1930 429
Lindegren C A Martin redaktör Falkenberg porträtt 1926 208
Lindegren C A Martin redaktör Falkenberg porträtt 1926 29
Lindegren E G D komminister Säve porträtt 1911 334
Lindegren G dir Landskrona porträtt 1912 431
Lindegren Gustaf J skeppsmäklare Sthlm porträtt 1924 637
Lindegren Gustaf W grosshandlare Landskrona porträtt 1903 422
Lindegren Gustaf vicekonsul Landskrona porträtt 1927 444
Lindegren Harald F G bibliotekarie Sthlm porträtt 1927 781
Lindegren J F A prov.läkare Säffle porträtt 1911 734
Lindegren J, kantor Storkyrkan Sthlm porträtt 1901 255
Lindegren Johan kantor i Storkyrkan Sthlm porträtt 1907 607
Lindegren Johan kantor Sthlm porträtt 1906 273
Lindegren M redaktör Falkenberg porträtt 1905 854
Lindegren O E fd notarie Göta Hovrätt Jönköp porträtt 1905 423
Lindegren T fd handlare Hudiksvall porträtt 1914 253
Lindell C Bertram dir Malmö porträtt 1930 622
Lindell Emil V fd hospitalsläkare Växjö porträtt 1923 625
Lindell Emil V fd överläkare Växjö porträtt 1929 429
Lindell Emil W överläkare Växjö porträtt 1903 679
Lindell Emil W överläkare Växjö porträtt 1913 655
Lindell Emil W överläkare Växjö Hospital * porträtt 1926 49
Lindell Henning R fabrikör Jönköping porträtt 1917 446
Lindell Håkan P byggmästare Helsingborg porträtt 1919 318
Lindell J dir Göteborg porträtt 1915 28
Lindell J P A kyrkoh Göteryd porträtt 1902 705
Lindell L V dr grundat privatskola Gunnaröd porträtt 1904 597
Lindell N August fil.dr Fornby porträtt 1911 462
Lindell N August rektor Borlänge porträtt 1925 78
Lindell N August rektor, fil.dr Borlänge porträtt 1921 429
Lindell Per ing, redsekr Sv Likbränningsfören porträtt 1902 79
Lindelöf  B konsul Göteborg porträtt 1931 670
Lindelöf Bernhard grosshandlare Göteborg porträtt 1926 45
Lindelöf Bernhard konsul Göteborg porträtt 1921 77
Lindelöf J M ing Landskrona porträtt 1925 462
Lindelöw A fd folkskollärare Mösseberg porträtt 1924 542
Lindelöw C A fabrikör Göteborg porträtt 1910 784
Linden A Gustaf arkitekt Sthlm porträtt 1929 269
Lindén Alfred rektor Huskvarna porträtt 1929 13
Lindén Arthur W dir Västerås porträtt 1926 464
Lindén C A v häradshövd Norrköping porträtt 1902 223
Lindén C A vice häradshövding Norrköping porträtt 1931 575
Lindén C Axel vice häradshövding Norrköping porträtt 1922 221
Lindén D Hjalmar skolinspektör Örebro porträtt 1926 560
Lindén Emil operaregissör Sthlm porträtt 1909 62
Linden Emil regissör Sthlm porträtt 1913 656
Linden G M regissör Sthlm porträtt 1925 109
Linden G M regissör Sthlm porträtt 1930 733
Lindén Gustaf handlare Arvika porträtt 1924 573
Linden Gustaf intendent Dramaten Sthlm porträtt 1921 20
Linden Gustaf regissör Dramaten Sthlm porträtt 1926 313
Lindén Gustaf regissör Lorensbergsteatern porträtt 1916 796
Lindén Hjalmar folkskoleinspektör Norrköping porträtt 1916 606
Lindén J E H överlärare Göteborg porträtt 1931 302
Lindén J W häradsskrivare Linköping porträtt 1922 766
Lindén Josua O dir Karlskrona porträtt 1916 750
Lindén Rolf handlare Göteborg porträtt 1929 253
Lindén Wilhelm grosshandlare Växjö porträtt 1913 751
Lindén Wilhelm grosshandlare Växjö porträtt 1918 749
Lindenbaum Jacob D grosshandlare Växjö porträtt 1916 61
Lindencrona August T bandir. Malmö porträtt 1907 510
Lindencrona August T fd bankdir Malmö porträtt 1911 480
Lindencrona G C A byrådir (Nordiska Spelen) porträtt 1916 328
Lindencrona Gustaf C A byrådir Sthlm porträtt 1921 189
Lindencrona Gustaf C A byrådir Sthlm porträtt 1931 799
Lindencrona Haldan A H major Sthlm porträtt 1905 174
Lindencrona K A Fredrik överstelöjtn Sthlm porträtt 1921 318
Lindencrona Sophie frk Växjö porträtt 1914 740
Lindequist Gustaf fd major, fil.dr Sthlm porträtt 1903 518
Lindequist Gustaf fil.dr Sthlm porträtt 1913 479
Lindeqvist Tycho fd rektor Göteborg porträtt 1919 814
Lindeqvist Tycho fd seminarierektor Göteborg porträtt 1915 823
Linder A Gurli P:son författarinna Sthlm porträtt 1925 29
Linder Adolf sjökapten, hamnkapten Stockholm porträtt 1902 467
Linder Axel G dir Sthlm porträtt 1930 125
Linder Axel G vd för Sthlms Frihamn porträtt 1918 637
Linder C Adolf M hamnkapten Sthlm porträtt 1910 719
Linder D U Vilelm generallotsdir Qvisterum porträtt 1919 717
Linder D U Vilhelm fd generallotsdir Sthlm porträtt 1923 402
Linder D U Vilhelm generallotsdir Sthlm porträtt 1914 732
Linder Daniel U V generallotsdir Sthlm porträtt 1904 740
Linder David ing Varberg porträtt 1915 381
Linder Ernst generalmajor Sthlm porträtt 1922 477
Linder Ernst generalmajor, ryttare porträtt 1923 695
Linder Ernst överste porträtt 1917 389
Linder F W borgmästare Malmö porträtt 1925 622
Linder F W hovrättsråd, konsult.statsråd porträtt 1919 644
Linder Gurli skriftställarinna Sthlm porträtt 1915 45
Linder Gustaf E grosshandlare Sthlm porträtt 1903 759
Linder Gustaf G fd kamrer Sthlm porträtt 1917 285
Linder H R fd lantmätare Nyköping porträtt 1912 575
Linder H R lantmätare Sörmlands län porträtt 1902 595
Linder Hj kammarherre donator porträtt 1918 261
Linder Hjalmar F fd läroverksadjunkt Örebro porträtt 1919 253
Linder I G, urfabrikör Lund porträtt 1900 832
Linder K S L bibliotekarie Sthlm porträtt 1926 527
Linder K S Ludvig bibliotekarie Sthlm porträtt 1921 493
Linder Lars J kyrkoh Södertälje porträtt 1907 398
Linder Lars J kyrkoh Södertälje porträtt 1908 63
Linder Lars J prost Södertälje porträtt 1902 402
Linder Ludvig bibliotekarie Sthlm porträtt 1916 493
Linder M redaktör, dir Oskarshamn porträtt 1929 221
Linder Mauritz dir Oskarshamn porträtt 1913 430
Linder Mauritz dir Oskarshamn porträtt 1918 429
Linder Mauritz vd Oskarshamns Tryckeri porträtt 1903 470
Linder Nils akademisekr Lund porträtt 1923 785
Linder Nils fabrikör Klippan porträtt 1924 238
Linder Nils lektor Sthlm porträtt 1903 311
Linder Sven V prof Uppsala Univ porträtt 1926 735
Linder Ulla författarinna porträtt 1907 4
Linder, D U V lotsdir kommendörkapt porträtt 1900 248
Linderdahl A Pontus fd överstelöjtn Sundborn porträtt 1924 366
Linderdahl Axel C sjökapten Gävle porträtt 1901 769
Linderholm Emanuel teol prof Uppsala Univ * porträtt 1921 465
Linderholm J Emanuel prof Uppsala porträtt 1921 429
Linderholm J Emanuel prof Uppsala porträtt 1926 431
Linderoth C Laurentius hovurmakare Sthlm porträtt 1927 125
Linderoth E H rådman Sthlm porträtt 1930 366
Linderoth F Gustaf kyrkoh Oskarshamn porträtt 1929 669
Linderoth G W urmakare Sthlm porträtt 1903 598
Linderoth John G dir Sthlm porträtt 1922 557
Linderoth John G dir Sthlm porträtt 1923 514
Linderoth John G hovurmakare Sthlm porträtt 1907 543
Linderoth John G hovurmakare Sthlm porträtt 1917 541
Linderoth John G urfabrikör Sthlm * porträtt 1912 513
Linderoth John G urfabrikör, donator Sthlm porträtt 1916 173
Linderoth, Betty urmakare Stockholm porträtt 1900 223
Linders A stadsbyggmästare Sthlm porträtt 1926 111
Linders F J prof Statistiska Centr.byrån porträtt 1931 783
Linders F statistiker Rasbiologiska Institut. porträtt 1921 396
Linders Jacob häradshövding Sthlm porträtt 1917 685
Linders Jacob häradshövding Ängelholm porträtt 1922 686
Linders Jacob häradshövding Ängelholm porträtt 1927 685
Linders Jacob S statsråd jordbruksdepart. porträtt 1921 50
Linders Oskar postmästare Kristinehamn porträtt 1910 751
Linders S jordbruksminister porträtt 1924 56
Linders S lantbrukare, riksdagsman porträtt 1907 812
Linders Sven domänintendent fd statsråd * porträtt 1923 805
Linders Sven statsråd Sthlm porträtt 1922 348
Lindersköld Axel F W M major Sthlm porträtt 1906 511
Linderstam A rådman Kungsbacka porträtt 1920 494
Linderstam K F Rustan stationsinsp. Karlstad porträtt 1916 285
Linderstam K J E civ.ing Norrköping porträtt 1931 575
Linderstam Nils prost Malmö porträtt 1297 253
Linderstam R Albin Y rådman Kungsbacka porträtt 1931 286
Lindewald Emil W disponent Lidingö porträtt 1917 813
Lindewall C Leonard E godsägare Säfva porträtt 1916 269
Lindevall Leon godsägare riksdagsman Västmanl porträtt 1902 30
Lindewall Leon. lantbr Säfva, Västmanland porträtt 1906 318
Lindfeldt Wilhelm bageriidkare Sthlm porträtt 1914 109
Lindfelt A Edvard prov.läkare Mörbylånga porträtt 1924 638
Lindfors A O prof Uppsala porträtt 1902 125
Lindfors af, Julius, generalmajor Helsingfors porträtt 1900 624
Lindfors Axel O prof Uppsala porträtt 1907 110
Lindfors Axel O prof Uppsala porträtt 1908 751
Lindforss Carl I kapten Piteå porträtt 1917 701
Lindforss I W fd major Piteå porträtt 1908 590
Lindforss T M gymnastikdir Sthlm porträtt 1915 509
Lindgren  A W sadelmakare Borås porträtt 1906 639
Lindgren A E bankkassör Göteborg porträtt 1927 477
Lindgren A godsägare Dingelvik porträtt 1929 685
Lindgren A J boktryckare Falköping porträtt 1917 301
Lindgren A L grosshandlare  Malmö porträtt 1903 126
Lindgren Adolf dir, riksdagsman Örebro * porträtt 1923 565
Lindgren Adolf grosshandlare Örebro porträtt 1913 591
Lindgren Adolf musikskriftställare Sthlm porträtt 1904 337
Lindgren Anders godsägare Dingelvik porträtt 1924 93
Lindgren Aug. tjänsteman SJ Stockholm porträtt 1902 435
Lindgren Axel utst:skommissarie Uppsala-utst porträtt 1915 165
Lindgren Bertil belönad scout Norums bruk porträtt 1918 196
Lindgren Bertrand borgmästare Oskarhamn porträtt 1905 758
Lindgren C A grosshandlare Sthlm porträtt 1903 390
Lindgren C Axel fd handlare Hedemora porträtt 1917 61
Lindgren C G lärare Köpinge, Laholm porträtt 1901 753
Lindgren C Hugo Ö W konsul Malmö porträtt 1931 174
Lindgren C Ludvig fd bokhandlare Nybro porträtt 1918 29
Lindgren C Wilhelm J grosshandlare Göteborg porträtt 1916 77
Lindgren Carl A grosshandlare Sthlm porträtt 1904 48
Lindgren Carl A handlare Hedemora porträtt 1907 78
Lindgren Carl bankdir Luleå porträtt 1923 833
Lindgren Carl G rådman Örnsköldsvik porträtt 1929 61
Lindgren Carl G vicekonsul Luleå porträtt 1924 174
Lindgren Carl L bankdir Jönköping porträtt 1910 239
Lindgren Carl L fd riksbanksdir Jönköping porträtt 1930 813
Lindgren dir Gartnersällskapet porträtt 1907 300
Lindgren E A notarie Svea Hovrätt porträtt 1911 462
Lindgren E handlare Kristianstad porträtt 1919 525
Lindgren E trädgårdsdir Rönninge porträtt 1911 160
Lindgren Elof grosshandlare Karlshamn porträtt 1907 559
Lindgren Eric M trafikchef Finspång porträtt 1926 543
Lindgren Erik dir Lantbruksakademien porträtt 1902 334
Lindgren Erik V häradsskrivare Karlshamn porträtt 1914 557
Lindgren Erik V häradsskrivare Karlshamn porträtt 1931 607
Lindgren G O V grosshandl riksdagsman porträtt 1902 30
Lindgren Gustaf A H hovintendent Sthlm porträtt 1923 94
Lindgren Gustaf A H hovintendent Sthlm porträtt 1928 77
Lindgren Gustaf A H hovintendent Sthlm porträtt 1930 558
Lindgren Gustaf fd riksdagsman Islingby porträtt 1928 94
Lindgren Göran O V grosshandlare Örebro porträtt 1912 462
Lindgren H fd grosshandlare Håkanbol porträtt 1929 221
Lindgren H O fd prof Lund porträtt 1906 542
Lindgren H O prof Lund porträtt 1902 337
Lindgren Haqvin grosshandlare Håkanbol porträtt 1929 558
Lindgren Haqvin grosshandlare Östersund porträtt 1918 413
Lindgren Hellen historiker, kritiker Sthlm porträtt 1903 339
Lindgren Hjalmar O fd prof Lund porträtt 1916 541
Lindgren Hjalmar O fd prof Lund porträtt 1918 574
Lindgren Hjalmar O fd prof Sthlm porträtt 1911 543
Lindgren Isidor kammarskrivare Göteborg porträtt 1921 174
Lindgren J A postmästare Bollnäs porträtt 1919 206
Lindgren J Axel kyrkoh Glanshammar porträtt 1914 524
Lindgren J E inspektor Gräsö Gård porträtt 1911 238
Lindgren J Edvard inspektor Gräsö Gård porträtt 1912 815
Lindgren J Gustaf landskanslist Luleå porträtt 1927 31
Lindgren J hemmansägare, riksdagsman porträtt 1907 834
Lindgren J Valfrid fd rektor Umeå porträtt 1929 797
Lindgren J Valfrid fd rektor Umeå porträtt 1931 287
Lindgren J Valfrid rektor Umeå porträtt 1914 188
Lindgren J Valfrid rektor Umeå porträtt 1919 189
Lindgren Jakob A kyrkoh Glanshammar porträtt 1904 548
Lindgren Johan A apotekare Lund porträtt 1914 13
Lindgren Johan A apotekare Lund porträtt 1919 766
Lindgren Johannes missionspastor EF porträtt 1909 287
Lindgren John apotekare Lund porträtt 1904 62
Lindgren John R konsul Chicago porträtt 1908 320
Lindgren Jonas rådman Strängnäs porträtt 1907 303
Lindgren Jonas V rektor Umeå porträtt 1909 222
Lindgren Josef förvaltare Liljedahls AB porträtt 1903 438
Lindgren K Birger byrådir Sthlm porträtt 1927 366
Lindgren Ludvig fd redaktör Hovmantorp porträtt 1907 754
Lindgren N P Bertrand borgmästare Oskarhamn porträtt 1915 717
Lindgren N P Bertrand fd borgmästare Sthlm porträtt 1922 494
Lindgren Naima skådespelerska porträtt 1931 65
Lindgren Olsson, J F, affärsman Luleå porträtt 1900 143
Lindgren P G E fd prov.läkare Gislaved porträtt 1929 447
Lindgren P Gustaf E prov.läkare Gislaved porträtt 1922 797
Lindgren Per E organist Värmdö porträtt 1917 670
Lindgren Richard bankdir Helsingborg porträtt 1907 46
Lindgren Richard bankdir Helsingborg porträtt 1911 547
Lindgren Richard riksbanksfullmäktig Sthlm porträtt 1912 63
Lindgren Richard riksbanksfullmäktig Sthlm porträtt 1917 13
Lindgren Richard Riksbanksfullmäktig Sthlm porträtt 1919 109
Lindgren Richard, Kristianstadsbanken porträtt 1901 160
Lindgren Richard, riksbanksdir Jönköping porträtt 1900 576
Lindgren S Gerhard advokat Sthlm porträtt 1930 446
LindgrenN P Bertrand fd borgmästare Oskarhamn porträtt 1920 717
Lindh  A L bankkassör Kristianstad porträtt 1902 755
Lindh  A V grosshandlare riksdagsman  Kil porträtt 1911 223
Lindh A G överstelöjtn Sthlm porträtt 1927 718
Lindh August V landstingskamrer KArlstad porträtt 1925 557
Lindh B W Valdemar bankdir Gävle porträtt 1915 44
Lindh B W Waldemar bankdir Gävle porträtt 1910 78
Lindh B W Waldemar bankdir Gävle porträtt 1917 477
Lindh C L grosshandlare Varberg porträtt 1913 751
Lindh Carl grosshandlare Varberg porträtt 1911 191
Lindh Carl tf länsman Gillhaga härad porträtt 1902 403
Lindh F O K fd postmästare Örebro porträtt 1915 573
Lindh F O K fd postmästare Örebro porträtt 1920 573
Lindh G William kanalinspektor Södertälje porträtt 1931 382
Lindh K M redaktör riksdagsman Gävle porträtt 1904 831
Lindh Karl M redaktör Gävle porträtt 1912 495
Lindh Leonard målarmästare Sthlm porträtt 1903 439
Lindh Ludvig V fd dir Örebro porträtt 1915 605
Lindh N Fredrik fastighetsförvaltare Karlstad porträtt 1930 477
Lindh Oscar W kronolänsman Säffle porträtt 1904 191
Lindh S E disponent Malmö porträtt 1931 766
Lindhagen A J J barnavårdsinspektris Sthlm porträtt 1930 269
Lindhagen Agaton L dir Eskilstuna porträtt 1921 654
Lindhagen Albert I kansliråd Sthlm porträtt 1914 589
Lindhagen Albert I kansliråd Sthlm porträtt 1923 178
Lindhagen Anna frk kulturperson Sthlm porträtt 1918 724
Lindhagen Anna J J frk Sthlm porträtt 1919 461
Lindhagen Anna J kommunalpolitiker Sthlm * porträtt 1922 193
Lindhagen Arthur justitieråd Sthlm * porträtt 1929 689
Lindhagen Arthur ordf i Arbetsdomstolen porträtt 1928 173
Lindhagen C A borgmäst Riksdagen porträtt 1906 527
Lindhagen Carl A borgmästare Sthlm porträtt 1905 211
Lindhagen Carl A borgmästare Sthlm porträtt 1910 190
Lindhagen Carl A borgmästare Sthlm porträtt 1915 205
Lindhagen Carl A borgmästare Sthlm porträtt 1925 173
Lindhagen Carl A borgmästare Sthlm porträtt 1930 797
Lindhagen Carl A borgmästare Stockholm porträtt 1902 566
Lindhagen Carl borgmästare Sthlm porträtt 1926 86
Lindhagen Daniel G prof astronomi Sthlm porträtt 1905 535
Lindhagen F Emanuel överläkare Sthlm porträtt 1917 749
Lindhagen Jenny borgmästarinna Ålsten porträtt 1930 739
LindhagenDaniel G prof, KVA-sekr porträtt 1903 713
Lindhe Carl musiker porträtt 1906 821
Lindhé F Eric godsägare Väppeby porträtt 1915 557
Lindhé F Eric godsägare Väppeby porträtt 1918 574
Lindhé Gustaf köpman Lidköping porträtt 1906 511
Lindhe J A Emanuel trafikchef Köping porträtt 1930 606
Lindhe K Werner hovfotograf Lidköping porträtt 1912 767
Lindhé Knut prov.läkare Gustavsberg porträtt 1907 303
Lindhé Werner hovfotograf Lidköping porträtt 1922 766
Lindhé Wilma författarinna 70 år porträtt 1907 743
Lindhé WIlma författarinna Göteborg porträtt 1922 154
Lindh-Hygrell J V tandläkare Lidingö porträtt 1915 77
Lindholm A Z läkare Lidköping porträtt 1910 719
Lindholm Albert fd körmästare Operan porträtt 1902 499
Lindholm Anders G, grosshandl. Stockholm porträtt 1900 704
Lindholm August W disponent Säffle Ångkvarn porträtt 1907 399
Lindholm August Z fd prov.läkare Lidköping porträtt 1931 462
Lindholm Berndt A landskapsmålare Göteborg porträtt 1905 790
Lindholm Berndt A landskapsmålare Göteborg porträtt 1913 559
Lindholm Berndt konstnär * porträtt 1910 753
Lindholm Carl bankdir Örebro porträtt 1906 462
Lindholm Carl M bankdir Sthlm porträtt 1916 461
Lindholm Carl M bankdir Sthlm porträtt 1926 448
Lindholm Charles A T prof Konsthögskol. Sthlm porträtt 1912 430
Lindholm Charles A T prof Sthlm porträtt 1930 525
Lindholm Charles A T prof, arkitekt Sthlm porträtt 1919 813
Lindholm Charlotte frk lärarinna Sthlm porträtt 1910 318
Lindholm E A fattigvårdsförestånd. Eskilstuna porträtt 1914 493
Lindholm E A, sergeant kompanichef Eskilstuna porträtt 1900 426
Lindholm H dir i Sv:a Stadsförbundet Sthlm porträtt 1926 145
Lindholm Helge dir Sv:a Stadsförbundet porträtt 1919 509
Lindholm Helge dir Sv:a Statsförbundet * porträtt 1923 49
Lindholm Herman stadsfullm.ordf Göteborg porträtt 1924 405
Lindholm J fd rektor Karlskoga porträtt 1931 143
Lindholm J Fredrik redaktör Landskrona porträtt 1920 462
Lindholm J Fredrik redaktör Landskrona porträtt 1931 238
Lindholm J Melcher bageriidkare Sthlm porträtt 1910 574
Lindholm J Melcher fabrikör Sthlm porträtt 1915 605
Lindholm J rektor Karlskoga porträtt 1930 717
Lindholm Johan rektor Karlskoga porträtt 1910 78
Lindholm Johannes rektor Karlskoga porträtt 1915 93
Lindholm Johannes rektor Karlskoga porträtt 1925 93
Lindholm K Josef borgmästare Karlstad porträtt 1910 222
Lindholm K Josef borgmästare Karlstad porträtt 1915 205
Lindholm K Josef borgmästare Karlstad porträtt 1925 189
Lindholm K Josef fd borgmästare Karlstad porträtt 1930 813
Lindholm Karin sångerska porträtt 1903 222
Lindholm Knut A grosshandlare Falun porträtt 1905 227
Lindholm Knut A, grosshandl Falun porträtt 1901 302
Lindholm Melcher fabriksidkare Sthlm porträtt 1920 653
Lindholm Melcher fabrikör Sthlm porträtt 1905 615
Lindholm N Herman kamrer Göteborg porträtt 1930 173
Lindholm Nils H ordf Göteborgs stadsfullm * porträtt 1923 229
Lindholm Per J hemmansäg Västanå, Älvkarleby porträtt 1906 720
Lindholm V förest Tanto Sockerbruk Sthlm porträtt 1909 623
Lindhult Henrik G rektor Alingsås porträtt 1901 385
Lindhult J Boldevin kyrkoh Landvetter porträtt 1917 93
Lindhult Niklas A kanslisekr Sthlm porträtt 1930 749
Lindhult O prof Göteborg porträtt 1906 318
Lindkvist E Harald rektor Helsingborg porträtt 1931 655
Lindley C förtroendeman riksdagsman Sthlm porträtt 191 174
Lindley Carl G förtroendeman Sthlm porträtt 1915 45
Lindley Carl G förtroendeman Sthlm porträtt 1925 78
Lindley Charles Sthlm 2:a Kammaren porträtt 1906 114
Lindman A sjöminister porträtt 1904 729
Lindman A statsminister porträtt 1930 355
Lindman Annie fd statsministerfru porträtt 1926 581
Lindman Arvid konteramiral porträtt 1922 3
Lindman Arvid konteramiral Sthlm porträtt 1921 805
Lindman Arvid statsminister porträtt 1905 571
Lindman Arvid statsminister* porträtt 1908 1
Lindman Arvid utrikeminister * porträtt 1916 609
Lindman Bo löjtnant femkampare porträtt 1923 685
Lindman C S B fd kontrolldir Stockholm porträtt 1902 222
Lindman Carl A distr.läkare Helsingborg porträtt 1909 463
Lindman Carl A M fd prof Sthlm porträtt 1927 653
Lindman Carl A M prof Sthlm porträtt 1905 471
Lindman Carl A M prof Sthlm porträtt 1920 461
Lindman Carl A M prof Sthlm porträtt 1925 429
Lindman Carl A stadsläkare Helsingborg porträtt 1913 783
Lindman Christian F, lektor Strängnäs porträtt 1900 304
Lindman Ebba änkefru Sthlm porträtt 1929 790
Lindman Ebba änkefru Österby bruk 100 år porträtt 1926 357
Lindman G A vice häradshövding Jönköping porträtt 1926 143
Lindman G A vice häradshövding Jönköping porträtt 1931 734
Lindman G Erik T bokförläggare Sthlm porträtt 1931 62
Lindman Gustaf A vice häradshövding Jönköping porträtt 1916 157
Lindman Gösta J E dir Linköping porträtt 1928 142
Lindman K Axel konstnär Sthlm porträtt 1918 204
Lindman K Axel konstnär Sthlm porträtt 1928 205
Lindman K Axel konstnär Sthlm porträtt 1930 637
Lindman K Axel landskapsmålare Sthlm porträtt 1923 177
Lindman K Axel marinmålare Sthlm porträtt 1913 207
Lindman S A A fd statsminister Sthlm porträtt 1911 830
Lindman S A A statsminister porträtt 1905 588
Lindman S A A statsminister porträtt 1911 19
Lindman S A A statsminister porträtt 1928 8
Lindman S A A utrikesminister porträtt 1916 435
Lindman S A Arvid konteramiral Sthlm porträtt 1926 815
Lindman S Arvid S generaldir Telegrafverket porträtt 1904 711
Lindman Salomon A A gen.dir Telegrafstyrelsen porträtt 1904 35
Lindman, John specerihandlare Sthlm porträtt 1900 336
Lindmansson Johan A W bokbindarmästare Sthlm porträtt 1908 419
Lindmark August fabrikör Sthlm porträtt 1913 575
Lindmark C August skomakarmästare Sthlm porträtt 1923 577
Lindmark C M grosshandlare Örebro porträtt 1920 558
Lindmark Carl G företagare Örebro porträtt 1904 741
Lindmark Carl W lantbrukare riksdagsm Västerb porträtt 1914 29
Lindmark Gustaf lantmätare Karlstad porträtt 1907 62
Lindmark Gustaf S fd lantmätare Karlstad porträtt 1916 622
Lindmark Hanna fru Sthlm porträtt 1919 301
Lindmark J F rektor Karlstad porträtt 1922 525
Lindmark J Gunnar övering Sthlm porträtt 1925 381
Lindmark Johan F rektor Karlstad porträtt 1927 493
Lindmark Johan F rektor Karlstad porträtt 1929 319
Lindmark K A ing Sthlm porträtt 1919 621
Lindmark Nils T dir Sthlm porträtt 1919 781
Lindmark Nils T dir Sthlm porträtt 1925 255
Lindmark Per-Edw. skolinspektör Örebro porträtt 1929 829
Lindmark S Hanna fru Märsta porträtt 1930 93
Lindmark Tore G E prof Sthlm porträtt 1922 61
Lindnér Anders distriktsveterinär Eskilstuna porträtt 1915 174
Lindner John S länsjägmästare Göteborg porträtt 1925 829
Lindner K G flyging porträtt 1929 600
Lindner K G ing, flygare porträtt 1929 371
Lindner K G pilot Aerotransport porträtt 1927 822
Lindner Selim fd grosshandlare Sthlm porträtt 1921 494
Lindquist A Herman LO:s ordf Sthlm porträtt 1912 671
Lindquist A Hj akademiräntmästare Lund porträtt 1902 704
Lindquist A Lars prof Göteborg * porträtt 1926 627
Lindquist A Lorentz läkare Göteborg porträtt 1913 591
Lindquist A Lorentz prof Göteborg porträtt 1918 445
Lindquist A Lorentz prof Göteborg porträtt 1923 577
Lindquist A Lorentz prof Göteborg porträtt 1929 381
Lindquist A tennismästare Malmö porträtt 1921 792
Lindquist Albert disponent Lidköping porträtt 1911 559
Lindquist C A instrumentmakare Sthlm porträtt 1904 241
Lindquist C E förstånd priv läroverk Värnamo porträtt 1902 786
Lindquist C Emil R fd rektor Långedrag porträtt 1924 302
Lindquist C Emil R fd rektor Skanör porträtt 1922 797
Lindquist C G ing Norrköping porträtt 1931 831
Lindquist Carl C grosshandlare Hörby porträtt 1922 765
Lindquist Carl fd konsul Göteborg porträtt 1925 444
Lindquist E L v.konsul Norrköping porträtt 1913 111
Lindquist Fr. kamrer Sthlm porträtt 1907 787
Lindquist Gustaf J A krigsdomare Örebro porträtt 1917 253
Lindquist Gustaf J A krigsdomare Örebro porträtt 1927 237
Lindquist Herman grosshandlare Göteborg porträtt 1918 397
Lindquist Herman H dir Göteborg porträtt 1923 370
Lindquist Herman H dir Göteborg porträtt 1929 173
Lindquist J A fd postmästare Skara porträtt 1914 589
Lindquist J Alfred komminister Hällestad porträtt 1910 95
Lindquist J M dir Sthlm porträtt 1931 143
Lindquist Jhan H fd tulldir Göteborg porträtt 1915 189
Lindquist Johan A postmästare Kalmar porträtt 1904 612
Lindquist Johan H fd tulldir Göteborg porträtt 1922 349
Lindquist Johan H tulldir Göteborg porträtt 1910 206
Lindquist Johan H tullöverinspektör Göteborg porträtt 1905 210
Lindquist Karl A F fd rådman Landskrona porträtt 1930 29
Lindquist S E fd bankokommissarie Sthlm porträtt 1920 317
Lindquist S E riksbankskomm.  Sthlm porträtt 1915 333
Lindquist Samuel E bankokommissarie Sthlm porträtt 1905 338
Lindqvist A Herman fd statsråd porträtt 1927 653
Lindqvist A Herman ordf LO Sthlm * porträtt 1917 258
Lindqvist A Herman socialråd Sthlm porträtt 1922 669
Lindqvist A Herman talman 2:a Kammaren porträtt 1917 685
Lindqvist A Teodor kyrkoh Åled porträtt 1925 365
Lindqvist Anders M handlare Vara porträtt 1904 305
Lindqvist C E handlare Södertälje porträtt 1903 47
Lindqvist Carl A veterinärprof Sthlm porträtt 1904 128
Lindqvist E O fabrikör Halmstad porträtt 1909 543
Lindqvist Elin föreståndarinna Sthlm porträtt 1921 382
Lindqvist F kamrer Kontoristfören. Sthlm porträtt 1913 31
Lindqwist F W dir Sthlm porträtt 1911 415
Lindqvist Fredrik kamrer Sthlm porträtt 1912 767
Lindqvist G borgmästare, författare Mariefred porträtt 1915 15
Lindqvist G Hugo musikdir Sthlm porträtt 1910 639
Lindqvist G Hugo musikdir Sthlm porträtt 1931 366
Lindqvist G W fabrikör Lund porträtt 1905 306
Lindqvist Gustaf författare (”Mari Mihi”) porträtt 1915 109
Lindqvist Herman LO Sthlm porträtt 1908 705
Lindqvist Herman talman 2:a Kammaren porträtt 1917 380
Lindqvist Hugo musikdir KFUM-kören porträtt 1918 584
Lindqvist J A Mauritz dir Sthlm porträtt 1919 270
Lindqvist J Ludvig dir Sthlm porträtt 1925 653
Lindqvist Johan S byggmästare Falkenberg porträtt 1905 339
Lindqvist John bokhandlare Linköping porträtt 1930 749
Lindqvist K G O E författare Mariefred porträtt 1921 486
Lindqvist K Gustaf O E borgmästare Mariefred porträtt 1916 477
Lindqvist K Gustaf O E borgmästare Mariefred porträtt 1921 462
Lindqvist K Gustaf O E borgmästare Mariefred porträtt 1926 479
Lindqvist K Gustaf O E skriftställare * porträtt 1914 817
Lindqvist L grosshandlare Sthlm porträtt 1916 461
Lindqvist Lars F bokhandlare Sthlm porträtt 1921 525
Lindqvist N A postmästare Sthlm porträtt 1922 445
Lindqvist Otto E fd bankdir Löberöd porträtt 1929 318
Lindqvist Per J affärsman Sundsvall porträtt 1906 335
Lindqvist Silas G E överläkare Sthlm porträtt 1929 813
Lindqvist Silas G E överläkare Södertälje porträtt 1924 189
Lindqvist statsråd Socialdepartementet porträtt 1921 50
Lindqvist Sune prof Uppsala Univ porträtt 1927 61
Lindqvist W Theodor bruksförvaltare Brunsberg porträtt 1910 239
Lindroth CArl A grosshandlare Sthlm porträtt 1904 241
Lindroth Carl A, skådespelare Stockholm porträtt 1900 512
Lindroth E G Ludvig V fd rektor Vadstena porträtt 1909 750
Lindroth E G Ludvig W fd rektor Vadstena porträtt 1914 732
Lindroth E G Ludvig V godsägare Vadstena porträtt 1924 701
Lindroth E G Ludvig W godsägare Vadstena porträtt 1930 509
Lindroth Erik G L W förestånd Beskowska skola porträtt 1903 790
Lindroth Hjalmar A prof Göteborg porträtt 1927 301
Lindroth Hjalmar A prof Göteborgs Högskola porträtt 1919 174
Lindroth Klas M generaldir Sthlm porträtt 1907 606
Lindroth Knut, aktör Göteborg porträtt 1900 847
Lindroth O Th, konstformare (konstgjut.)Sthlm porträtt 1901 303
Lindroth-Björling fru skådespelerska porträtt 1905 851
Lindsjö D M bataljonsläkare Sthlm porträtt 1922 295
Lindskog Albert dir Göteborg porträtt 1923 321
Lindskog C ecklesiastikminister porträtt 1928 8
Lindskog C F E fd trafikinspektör Hästholmen porträtt 1931 206
Lindskog C F E fd trafikinspektör Linköping porträtt 1920 445
Lindskog C Frithiof E fd trafikinspektör Hjo porträtt 1915 461
Lindskog C Hjalmar dir Steninge porträtt 1924 829
Lindskog C prof fd statsråd Sthlm porträtt 1930 381
Lindskog Claes prof Lund porträtt 1919 589
Lindskog Claes prof Lund porträtt 1924 605
Lindskog Claes prof Lund * porträtt 1920 625
Lindskog Frans C arkitekt Nässundet porträtt 1909 591
Lindskog H Jonas kyrkoh Sthlm porträtt 1929 109
Lindskog John pastor i London porträtt 1910 387
Lindskog Jonas reg.läkare Nyköping porträtt 1922 221
Lindskog K F O kyrkoh Frändefors porträtt 1903 711
Lindskog Karin sjuksköterska Röda Korset porträtt 1921 355
Lindskog Lorentz T bankdir Göteborg porträtt 1921 29
Lindskog M G kyrkoh Ekedalen porträtt 1915 605
Lindskog Magnus kyrkoh Acklinga fs porträtt 1905 630
Lindskog Marcus G kyrkoh Tidaholm porträtt 1929 254
Lindskog Marcus G T prost Tidaholm porträtt 1925 637
Lindskog Natanael lektor Göteborg porträtt 1918 28
Lindskog Natanael rektor, fil.dr Göteborg porträtt 1923 355
Lindskog Olof byggmästare Glemmingebro porträtt 1922 382
Lindskog P M tullförvaltare Göteborg porträtt 1901 480
Lindskog Sam. A dir Falun porträtt 1916 685
Lindstam C Gustaf skräddare riksd.m. Göteborg porträtt 1914 157
Lindstam Carl A fabriksföreståndare Jönköping porträtt 1930 318
Lindstam K Gustav skräddare Uddevalla porträtt 1916 62
Lindstedt A F prov.läkare Ängelholm porträtt 1907 270
Lindstedt A president Försäkringssrådet Sthlm porträtt 1918 669
Lindstedt A regeringsråd porträtt 1912 561
Lindstedt A regeringsråd prof Sthlm porträtt 1908 623
Lindstedt Anders fd president Sthlm porträtt 1929 429
Lindstedt Anders ordf Letterstedtska fören porträtt 1923 239
Lindstedt Anders ordf Tekn Högskolan * porträtt 1926 803
Lindstedt Anders president Sthlm porträtt 1923 625
Lindstedt Anders prof KTH Sthlm porträtt 1908 161
Lindstedt Anders prof Sthlm porträtt 1903 662
Lindstedt Anders prof Tekn Högsk. Stockholm porträtt 1901 581
Lindstedt Anders regeringsråd Sthlm porträtt 1913 622
Lindstedt Gustaf F hovrättsråd, domare Eslöv* porträtt 1923 533
Lindstedt Gustaf F militieombudsman Sthlm porträtt 1922 574
Lindstedt Gustaf T fd bruksägare Göteborg porträtt 1927 270
Lindstedt Johan M kontr.prost Torsås porträtt 1908 686
Lindstedt S E apotekare Uppsala porträtt 1916 13
Lindstedt S E apotekare Uppsala porträtt 1931 622
Lindstedt S köpman Jönköping porträtt 1924 30
Lindstedt Walter löjtn i Belgiska armén porträtt 1920 806
LindstedtJ Magnus kyrkoh Torsås porträtt 1913 655
Lindstein Theodor, godsägare Falun porträtt 1900 560
Lindstén Peter M fabrikör Smedstorp porträtt 1911 319
Lindstrand Albert O A musikdir Göteborg porträtt 1906 495
Lindstrand Albert, musiklärare Stockholm porträtt 1901 374
Lindstrand Anders O musikdir Göteborg porträtt 1904 694
Lindström A E fd apotekare Vimmerby porträtt 1908 383
Lindström A F fd statsgeolog Sthlm porträtt 1909 158
Lindström A godsäg. överdir Stuteristyrelsen porträtt 1917 60
Lindström A H kyrkoh Vätö porträtt 1931 782
Lindström A hemmanägare riksdagsm. Norrbotten porträtt 1914 173
Lindström A J bankdir i Chicago (Skand.Bank) porträtt 1919 421
Lindström A Mauritz konstnär Sthlm porträtt 1923 209
Lindström A musikdir, organist porträtt 1912 495
Lindström A O ordf i utst-styr. i USA porträtt 1914 484
Lindström A V fabrikör Dunkehallar Jönköping porträtt 1910 175
Lindström A överdir Stuteri-Överstyrelsen porträtt 1922 356
Lindström Albert E musikdir Sthlm porträtt 1922 477
Lindström Albert E musikdir Sthlm porträtt 1927 509
Lindström Albert J godsäg Ljung, Östergötl * porträtt 1915 673
Lindström Albert J godsägare Ljung porträtt 1913 782
Lindström Albert J överdir Sthlm porträtt 1918 781
Lindström Albert J överdir Sthlm porträtt 1923 785
Lindström Albert J överdir Sthlm porträtt 1929 573
Lindström Albert musikdir Jakobs fs Sthlm porträtt 1902 514
Lindström Albert organist Sthlm porträtt 1910 407
Lindström Albert överdir Stuteriöverstyrelsen porträtt 1931 296
Lindström Alfred köpman Malmö porträtt 1928 157
Lindström Alfred T urfabrikör Laholm porträtt 1925 317
Lindström Axel byggmästare Örebro porträtt 1904 241
Lindström Axel F fd statsgeolog Sthlm porträtt 1910 655
Lindström Axel fd statsgeolog Sthlm porträtt 1904 175
Lindström B Thure S hovpredikant Vollsjö porträtt 1931 575
Lindström C A grosshandlare Sthlm porträtt 1922 686
Lindström C Erik R jägmästare Bollnäs porträtt 1927 269
Lindström C G källarmästare Sthlm porträtt 1902 818
Lindström Carl A brandchef Visby porträtt 1929 622
Lindström Carl A grosshandl Sthlm porträtt 1902 674
Lindström Carl A grosshandlare Saltsjöbaden porträtt 1930 109
Lindström Carl A grosshandlare Sthlm porträtt 1912 687
Lindström Carl E grosshandlare Göteborg porträtt 1910 15
Lindström Carl F J grosshandl Stockholm porträtt 1901 385
Lindström Claës O kommendör vid Flottan porträtt 1925 205
Lindström E Axel dir Eskilstuna porträtt 1913 368
Lindström E Richard telegrafkomm Örnsköldsvik porträtt 1920 301
Lindström Emanuel juvelerare Söderköping porträtt 1912 734
Lindström Erik disponent Ljusne porträtt 1907 286
Lindström Fredrik O arkitekt Sthlm porträtt 1919 142
Lindström G A ombudsman Göteborg porträtt 1908 526
Lindström G fd museitjänsteman Sthlm porträtt 1912 687
Lindström G T postmästare Södertälje porträtt 1014 109
Lindström Gustaf A dir Göteborg porträtt 1913 527
Lindström Gustaf boktryckare Sthlm porträtt 1924 782
Lindström Gustaf boktryckare Sthlm porträtt 1930 557
Lindström Gustaf chef för MEA Sthlm porträtt 1926 815
Lindström Gustaf fd museiassistent Sthlm porträtt 1915 590
Lindström Gustaf ordf Sv:s Landstormsfören. * porträtt 1929 321
Lindström Gustaf T ing Perstorp porträtt 1917 637
Lindström Gustaf, prof Naturhist. Mus. Sthlm porträtt 1900 576
Lindström Gustaf-A dir Göteborg porträtt 1929 333
Lindström Hans C rentier, donator Lyckeby porträtt 1905 438
Lindström Ivar godsäg Vibynäs, Nykvarn porträtt 1906 239
Lindström Johan, skriftställare ”Saxon” Sthlm porträtt 1900 784
Lindström Julius B fd grosshandlare Göteborg porträtt 1904 225
Lindström K Arvid fd prof Mosstorp porträtt 1925 254
Lindström K Arvid fd prof Nyköping porträtt 1931 30
Lindström K Arvid prof Sthlm porträtt 1915 253
Lindström K Gösta A överläkare Sthlm porträtt 1911 366
Lindström K Gösta A överläkare Sthlm porträtt 1921 333
Lindström K Zakeus bankdir Jönköping porträtt 1927 62
Lindström Karl J fd folkskollärare Borensberg porträtt 1926 14
Lindström Knut I godsägare Djursholm porträtt 1924 499
Lindström L fd maskindir Göteborg porträtt 1912 687
Lindström Lars A urfabrikör Sthlm porträtt 1905 291
Lindström Lars G kyrkoh Kristinehamn porträtt 1901 785
Lindström Leon fd maskindir Göteborg porträtt 1913 527
Lindström M F  flyglöjtnant porträtt 1922 710
Lindström N J O H biskop Växjö stift porträtt 1902 302
Lindström N J O Herman biskop Växjö porträtt 1907 223
Lindström N J O Herman biskop Växjö * porträtt 1912 193
Lindström Nils J O H biskop Växjö porträtt 1916 62
Lindström O A dr Kalifornien porträtt 1907 616
Lindström O grosshandlare Kopparberg porträtt 1913 383
Lindström Orvar godsägare Sthlm porträtt 1921 608
Lindström Oscar ing. SJ Nässjö/Malmö porträtt 1900 511
Lindström Oskar S major Sala porträtt 1916 365
Lindström P E chef för Postsparbanken porträtt 1916 252
Lindström P E kansliråd förestånd. Nääs stift porträtt 1911 574
Lindström P E lasarettsläkare Gävle porträtt 1912 223
Lindström P Erik lasarettsläkare Gävle porträtt 1922 174
Lindström Pehr J L maskindir Östersund porträtt 1923 801
Lindström Per E eklesiastikminister porträtt 1908 593
Lindström Per E fd statsråd Sthlm porträtt 1912 766
Lindström Per E statsråd porträtt 1908 406
Lindström Per E överdir Sthlm porträtt 1922 782
Lindström Per E överdir, redaktör Stocksund porträtt 1923 676
Lindström Set V läkare Sthlm porträtt 1925 94
Lindström slagruteman Skellefteå porträtt 1930 535
Lindström Svante J prof Göteborg porträtt 1921 654
Lindström Sven-Otto konstnär målare porträtt 1913 67
Lindström V fd prov.läkare Brålanda porträtt 1926 528
Lindström W H apotekare Visby porträtt 1931 735
Lindström V prov.läkare Mellerud porträtt 1908 542
Lindström Wilhelm H apotekare Visby porträtt 1901 801
LindströmK Gösta A överläkare Sthlm porträtt 1916 349
Lindtsedt A president Försäkringsrådet porträtt 1916 643
Lindvall A F Wilhelm fd läroverkadjunkt Sthlm porträtt 1931 479
Lindvall A V sjökapten Sthlm porträtt 1927 62′
Lindwall August W arkitekt Malmö porträtt 1921 494
Lindvall Axel E dir Nättraby porträtt 1931 223
Lindvall Axel E godsägare Nettrabyhamn porträtt 1911 639
Lindvall Axel E godsägare riksdagsm. Blekinge porträtt 1914 29
Lindvall Axel E lantbrukare Hafgården porträtt 1916 621
Lindvall Axel E lantbrukare Hafgården porträtt 1921 623
Lindvall C A ing Sthlm porträtt 1904 224
Lindvall C Aug, verkmästare Dalarö porträtt 1900 800
Lindvall Carl A övering på varv Sthlm porträtt 1909 195
Lindvall Carl A övering Sthlm porträtt 1914 172
Lindvall Carl A övering Strängnäs porträtt 1917 637
Lindvall Charles M grosshandlare Göteborg porträtt 1917 286
Lindvall E grosshandlare Uppsala porträtt 1915 302
Lindwall F handlare Borgholm porträtt 1908 718
Lindwall G Fredrik fd handlare Borgholm porträtt 1920 462
Lindwall Gustaf A C häradshövding Växjö porträtt 1927 189
Lindwall Harald S riksbanksdir Mariestad porträtt 1931 158
Lindvall Hj fabrikör Hörby porträtt 1903 742
Lindwall Iwan trädgårdsdir Linköping porträtt 1922 270
Lindwall J W fd prov.läkare Halmstad porträtt 1902 190
Lindwall Johan M fd major Nydala porträtt 1901 513
Lindvall K E disponent Örebro porträtt 1927 30
Lindvall K Emil fd disponent Örebro porträtt 1931 287
Lindvall K J folkskollärare Forsvik (Undenäs) porträtt 1904 516
Lindvall K J överlärare Forsvik porträtt 1914 557
Lindwall N Anders W prov.läkare Broby porträtt 1916 397
Lindvall P Ivar fd lektor Kalmar porträtt 1929 573
Lindälv E folkskollärare Göteborg porträtt 1931 535
Linell Elias P kyrkoherde Vetlanda porträtt 1901 561
Ling A Kristian ing Göteborg porträtt 1921 525
Ling A Kristian ing Göteborg porträtt 1926 480
Ling A Kristian ing Göteborg porträtt 1927 478
Ling Axel J fd lektor Göteborg porträtt 1911 400
Ling Kristian ing, Gbg:s Vaddfabrik, Göteborg porträtt 1901 496
Linge K Axel E disponent Tranås porträtt 1928 126
Linge Karl J skolinspektör Leksand porträtt 1929 270
Ling-Lander Elisabeth C C K fru Arvika porträtt 1925 14
Lingmark C T hovkamrer Sthlm porträtt 1927 77
Lingmark C Theodor hovkamrer Sthlm porträtt 1917 92
Lingmark R sjökapten Helsingborg porträtt 1914 685
Lingner S Axel landsfiskal Ed porträtt 1922 28
Lingström August folkskollärare riksdagsman porträtt 1914 92
Linmd af Hageby Lizzie frk, djurskyddsvän porträtt 1914 262
Linnander Elin frk operasångerska porträtt 1909 499
Linnander Elin operasångerska porträtt 1909 176
Linnarsson Albert N rektor Vadstena porträtt 1929 269
Linnarsson Nils J domprost Skara porträtt 1903 263
Linncranz P fängelsedir Halmstad porträtt 1909 287
Linncranz Peter fd fängelsedir Halmstad porträtt 1919 285
Linncranz Peter fd fängelsedir Halmstad porträtt 1921 494
Linné Benjamin kyrkoh Eldsberga porträtt 1905 391
Linné Sigvald amanuens Göteborgs Museum porträtt 1926 200
Linné von, Carl (KVA:s tavla) porträtt 1906 511
Linnell C Theodor fd konsul Oskarshamn porträtt 1917 622
Linnell Carl L redaktör Växjö porträtt 1906 559
Linnell Elias kyrkoh Vetlanda porträtt 1902 722
Linnell Elias P kyrkoh Vetlanda porträtt 1903 455
Linnell Nils T W borgmästare Vänersborg porträtt 1922 110
Linnell Nils T W borgmästare Vänersborg porträtt 1926 240
Linnér Carl G rektor Vänersborg porträtt 1929 125
Linner H E jägmästare Arvika porträtt 1913 623
Linnér S N konsult. statsråd Civildepartement porträtt 1913 339
Linnér S N landshövding Uppsala porträtt 1930 803
Linnér Sigfrid N landshövding Jämtlands län porträtt 1922 787
Linnér Sigfrid N landshövding Östersund porträtt 1926 799
Linnér Sigfrid N landshövding Östersund * porträtt 1923 17
Linneroth Niklas V fd godsägare Värnamo