Hvar 8 dag – M

Bild Beskrivning År Sida
INFORMATION OM KÄLLAN HVAR 8 DAG
Maartman H G kamrer Eskilstuna porträtt 1931 831
Maass A E A F jägmästare, byråchef Sthlm porträtt 1923 386
Macfie A fd sjökapten Uddevalla porträtt 1915 824
Macfie Robert disponent Lyckorna, Ljungskile porträtt 1902 110
Macfie Robert fd disponent Ljungskile porträtt 1917 140
Macfie Robert fd disponent Lyckorna porträtt 1912 175
Macfie W Andrew sjökapten Uddevalla porträtt 1925 445
Macintosh Dockie frk seglare porträtt 1917 780
Madsén Mads P rektor Örebro porträtt 1929 110
Maechel E G D kapten Göteborg porträtt 1909 335
Maechel Erik G D fd kapten Halmstad porträtt 1930 125
Maechel Erik G D kustbevakn.chef Göteborg porträtt 1919 348
Maechel Frans F v.häradshövding Karlstad porträtt 1907 722
Maechel Frans F v.häradshövding Karlstad porträtt 1912 654
Maechel Frans F vice häradshövding Karlstad porträtt 1915 45
Maechel Hjalmar T distriktschef Göteborg porträtt 1918 685
Maechel Hjalmar T trafikdir Göteborg porträtt 1914 588
Maechel Hjalmar T trafikinspektör SJ 1:a sekt porträtt 1904 660
Maechel Lorentz F borgmästare Filipstad porträtt 1903 583
Maeckel F F v.häradshövd m.m. Karlstad porträtt 1902 690
Magnell C G fd kapten Stockholm porträtt 1901 736
Magnell C J prof Tekn Högskolan Sthlm porträtt 1903 806
Magnell C Jakob fd prof Sthlm porträtt 1926 543
Magnell C Jakob fd prof Sthlm porträtt 1927 846
Magnell Carl J prof KTH Sthlm porträtt 1908 737
Magnell Jakob prof Sthlm porträtt 1921 557
Magnèt, J H, övering. Lantbruksstyrelsen porträtt 1900 95
Magnevill A kontr.prost Grangärde porträtt 1909 47
Magnevill A kyrkoh Grangärde porträtt 1914 13
Magnevill Anders kyrkoh Grangärde porträtt 1929 526
Magni  A B, kons.notarie Göteborg porträtt 1902 15
Magni A Birger kontr.prost Stora Lundby porträtt 1926 832
Magni A Birger kyrkoh Stora Lundby porträtt 1929 110
Magni Johan kyrkoh Jersnäs porträtt 1905 143
Magni O J dir Växjö porträtt 1922 765
Magni P Jakob läkare Mjölby porträtt 1910 431
Magnius J Magnus bankdir Sthlm porträtt 1929 350
Magnus Ernst fd grosshandlare Göteborg porträtt 1910 286
Magnus Ernst fd grosshandlare Göteborg porträtt 1918 477
Magnus Otto fd grosshandlare Göteborg porträtt 1904 372
Magnus S A grosshandl Göteborg porträtt 1902 370
Magnuson Anders lantbrukare Salstad porträtt 1901 592
Magnuson C Axel ing Indien porträtt 1914 733
Magnuson E Ivar chefsing Sandviken porträtt 1930 541
Magnuson H dir Sthlm porträtt 1931 398
Magnuson Paul K fabrikör Sthlm porträtt 1925 270
Magnuson Paul K förgylleriidkare Sthlm porträtt 1931 30
Magnuson T A bruksdisponent Högbo porträtt 1926 143
Magnuson Tord A bruksdiponent Sandviken porträtt 1921 141
Magnuson Tord A disponent Sandviken porträtt 1911 175
Magnuson Tord A disponent Sandviken porträtt 1916 141
Magnuson Tord A fd bruksdisponent Högbo porträtt 1929 174
Magnuson Tord A vd Sandvikens Järnverk * porträtt 1921 241
Magnussin Jogn flyginstruktör Ljungbyhed porträtt 1918 639
Magnusson A E byggmäst Stockholm porträtt 1901 801
Magnusson A E byggmästare Sthlm porträtt 1911 783
Magnusson A E byggmästare Sthlm (Rådhuset) porträtt 1909 34
Magnusson A fabrikör Sommen porträtt 1910 510
Magnusson A landstingsman Salstad porträtt 1911 591
Magnusson Alfred F fd bankdir Göteborg porträtt 1926 608
Magnusson Anders E byggmäst Sthlm porträtt 1906 737
Magnusson Anders E byggmästare Sthlm porträtt 1921 799
Magnusson Anders M kyrkoh Häggdånger porträtt 1904 256
Magnusson Anders riksdagsman Lervik Östergötl porträtt 1907 14
Magnusson Aug. manufakturhandlare Sthlm porträtt 1904 289
Magnusson Axel länsassessor Halmstad porträtt 1929 13
Magnusson C chef f Sv:a Biografteatern porträtt 1919 28
Magnusson C godsägare riksdagsman Lövås porträtt 1912 232
Magnusson Carl, bruksdisponent Stockholm porträtt 1900 511
Magnusson Charles F dir Sthlm porträtt 1927 269
Magnusson E Harald J syssloman Göteborg porträtt 1925 558
Magnusson E kamrer Göteborg porträtt 1917 413
Magnusson E O lantbrukare riksdagsman porträtt 1902 46
Magnusson E Otto hemmansägare Tumhult porträtt 1924 61
Magnusson E Otto i Tumhult riksdagsman * porträtt 1923 261
Magnusson Emil teckningslärare Norrköping porträtt 1903 519
Magnusson Erik J järnhandlare Lidköping porträtt 1907 318
Magnusson F E källarmästare Trollhättan porträtt 1902 287
Magnusson G G dir, riksdagsman Sthlm porträtt 1912 254
Magnusson G Gerhard politiker Sthlm * porträtt 1918 577
Magnusson G W kapten i Marinen Sthlm porträtt 1930 748
Magnusson G W ubåtsbefälhavare (Hvalen) porträtt 1908 777
Magnusson Gerhard bankdir stadsfullm Sthlm porträtt 1918 440
Magnusson Gerhard G dir Sthlm porträtt 1922 205
Magnusson Gustaf fabrikör Klippan porträtt 1918 61
Magnusson Gustaf fd sjökapten Varberg porträtt 1917 637
Magnusson Gustaf fd skeppsmäklare Varvberg porträtt 1915 749
Magnusson J orgelfabrikör Göteborg porträtt 1922 398
Magnusson Johan F grosshandlare Sthlm porträtt 1924 670
Magnusson K E vaktmästare riksdagsman  Kalmar porträtt 1911 126
Magnusson K Fredrik hospitalsläkare Östersund porträtt 1923 336
Magnusson K Fredrik överläkare Östersund porträtt 1913 351
Magnusson Karl A dir Sthlm porträtt 1930 814
Magnusson Karl A grosshandlare Sthlm porträtt 1919 365
Magnusson Karl G övering Sthlm porträtt 1924 446
Magnusson Karl H trädg.mästare Skaraborg porträtt 1914 173
Magnusson Karl H trädgårdsmästare Skövde porträtt 1927 221
Magnusson KArl handlare Fellingsbro porträtt 1904 160
Magnusson Karl konstsmed porträtt 1918 172
Magnusson Lars E hemmansäg Muskö porträtt 1906 575
Magnusson N J häradsdomare Hakarps sn porträtt 1910 270
Magnusson O F civ.ing  Tekn Skolan Sthlm porträtt 1902 563
Magnusson Oscar 12-årig livräddare Sthlm porträtt 1905 781
Magnusson Pehr J, vaktmästare Stockholm porträtt 1901 497
Magnusson Per A,  postexpeditör Smedjebacken porträtt 1900 752
Magnusson Signe fru Sthlm porträtt 1921 624
Magnusson Sven dir Malmö porträtt 1924 189
Magnusson T bergsing 1:a Kamm Gävleborg porträtt 1906 24
Magnusson Th ing Storängen, Nacka porträtt 1905 583
Magnusson Tord bruksdisponent porträtt 1920 595
Maijström A E köpman Hamburg porträtt 1927 173
Maijström J Birger kommendörkapten Sthlm porträtt 1919 701
Maijström J Birger marinintendent Sthlm porträtt 1923 465
Maijström J Birger marinintendent Sthlm porträtt 1929 270
Maijström J Birger marinöverintendent porträtt 1922 381
Maijström J Wilhelm major Sollefteå porträtt 1924 572
Malaise R fil.kand Vegastipendiat porträtt 1918 364
Malcolm J folkskollärare Göteborg porträtt 1913 111
Malins Joseph godtemplarchef porträtt 1904 755
Malke M Alfred trafikinspektör Skara porträtt 1925 190
Mallmin E Johan godsägare Enköping porträtt 1918 46
Mallmin L P lantbruk Riksd:s hemliga utskott porträtt 1904 430
Mallmin L P lantbrukare i Gran, Uppsala porträtt 1903 126
Mallmin Lars P godsägare Grans Gård porträtt 1911 480
Mallmin Lars P lantbrukare Brägga, Uppsala l. porträtt 1908 110
Mallner J apotekare Överkalix porträtt 1907 777
Malm Agust H fiskeriintendent Lysekil porträtt 1906 448
Malm Anders bibliotekarie Lund porträtt 1917 796
Malm Anders fd bibliotekarie Lund porträtt 1922 782
Malm C G O landshövding Norrbotten porträtt 1926 791
Malm C G O landshövding Norrbottens län porträtt 1917 823
Malm C G O socialminister porträtt 1922 485
Malm C Gösta O handelsminister porträtt 1920 90
Malm C Gösta O landshövding Norrbotten * porträtt 1916 705
Malm C O Gustaf landshövding Luleå porträtt 1927 525
Malm Carl G O landshövding Norrbotten porträtt 1916 664
Malm Carl G O V&V-ing Trollhättan porträtt 1909 450
Malm Carl kamrer Ekeby porträtt 1930 574
Malm Carl O G statsråd * porträtt 1920 545
Malm Fredrik byråchef Sthlm porträtt 1929 750
Malm G L apotekare Jönköping (Lejonet) porträtt 1909 719
Malm G statsråd porträtt 1920 628
Malm Gun pianist Göteborg porträtt 1926 37
Malm Hugo kanslisekr finansdep Stockholm porträtt 1901 657
Malm Johan T kyrkoh Löderup porträtt 1906 94
Malm Johan T kyrkoh Löderup porträtt 1910 79
Malm Knut J fd auditör Oskarshamn porträtt 1923 242
Malm Knut J rådman Oskarshamn porträtt 1905 338
Malm L O E disponent Örebro porträtt 1931 431
Malm O B öv.löjtn Göta Livgarde porträtt 1906 453
Malm Olof B fd generallöjtn Sthlm porträtt 1931 13
Malm Olof B generallöjtn porträtt 1913 558
Malm Olof B generallöjtn Sthlm porträtt 1915 221
Malm Olof B generallöjtn Sthlm porträtt 1925 205
Malm Olof B statsråd generalmajor Sthlm porträtt 1910 254
Malm Olof B statsråd, generalmajor porträtt 1910 94
Malm Olof B överste, statsråd porträtt 1907 193
Malm Oof B generallöjtn Sthlm porträtt 1920 253
Malm P L stadskamrer Sthlm porträtt 1922 125
Malm P stadskamrer Sthlm porträtt 1912 126
Malm Ragnar K A redaktör Göteborg porträtt 1929 493
Malm S Erik bergsing Striberg porträtt 1927 765
Malmberg  A T lektor Härnösand porträtt 1911 111
Malmberg A Teodor fd lektor Sthlm porträtt 1921 125
Malmberg Bertil författare porträtt 1925 92
Malmberg Bertil skald porträtt 1929 515
Malmberg C A handskfabrikör Sthlm porträtt 1911 735
Malmberg C W F civ.ing Sthlm porträtt 1912 95
Malmberg Carl A fabrikör Sthlm porträtt 1915 318
Malmberg E E H försvarsminister porträtt 1928 8
Malmberg E E H statsråd arméöverste porträtt 1929 461
Malmberg E E H statsråd, överste Sthlm porträtt 1929 685
Malmberg E E Harald försvarsminister * porträtt 1929 1
Malmberg E E Harald överstelöjtn Krigshögskol porträtt 1926 175
Malmberg E H överste Bohusläns regemenbte porträtt 1930 579
Malmberg F A F maskinist Centralposten Sthlm porträtt 1901 688
Malmberg F S fd kommendörkapten porträtt 1903 837
Malmberg Frans G överlärare Sthlm porträtt 1904 373
Malmberg H G A regementsintendent Örebro porträtt 1909 318
Malmberg H G kommendör i Flottan porträtt 1925 156
Malmberg Hans G överste Karlskrona porträtt 1929 653
Malmberg Hans G överstelöjtn Göteborg porträtt 1924 701
Malmberg Harald L häradshövding, fil.dr Sthlm porträtt 1918 702
Malmberg Harald L sterbhusnotarie Sthlm porträtt 1918 125
Malmberg Henric adjunkt Kristianstad porträtt 1905 807
Malmberg Henric fd adjunkt Kristianstad porträtt 1914 622
Malmberg Johan A E landskamrer Sthlm porträtt 1901 302
Malmberg Johan W fd segelfabrikör Sundsvall porträtt 1903 358
Malmberg Jonas P dir Västerås porträtt 1925 222
Malmberg Josef E köpman Mörbylånga porträtt 1931 239
Malmberg M frk donator Nässjö porträtt 1910 398
Malmberg N C hamnkapten Nyköping porträtt 1920 701
Malmberg P Gustaf J hovpredikant Eds Bruk porträtt 1930 317
Malmberg P Gustaf J hovpredikant Norrköping porträtt 1919 509
Malmberg P, vd Bohusläns Enskilda Bank porträtt 1900 736
Malmberg Per J godsägare Hammesta porträtt 1901 416
Malmberg Per J godsägare Sthlm porträtt 1907 255
Malmberg Sixten ing Kristinehamn porträtt 1930 461
Malmborg Adolf fd landshövding Värmland porträtt 1906 414
Malmborg af, M V A rektor Helsingborg porträtt 1929 685
Malmborg Carl E teckningsinspektör Västerås porträtt 1921 800
Malmborg E A, landshövding Värmland porträtt 1901 83
Malmborg E Adolf fd landshövding Sthlm porträtt 1911 414
Malmborg E Adolf fd landshövding Sthlm porträtt 1912 239
Malmborg K A godsägare riksdagsman  Kranklösa porträtt 1911 190
Malmborg K godsägare, riksdagsman porträtt 1907 834
Malmborg Klas A godsägare Arbottna porträtt 1930 446
Malmborg Klas A godsägare Ljungbyholm porträtt 1914 685
Malmborg M W A lektor Härnösand porträtt 1902 450
Malmborg Valter Göteborg 14-årig livräddare porträtt 1914 432
Malmborg von, O  brandchef Gävle porträtt 1908 671
Malmborg von, O A fd brandchef Gävle porträtt 1929 462
Malmborg von, O kapt Kalmar Reg Öringe porträtt 1902 739
Malmborg von, Otto A brandchef Gävle porträtt 1913 622
Malme Gustaf O A:son lektor Sthlm porträtt 1914 109
Malme Gustaf O lektor, fil.dr Sthlm porträtt 1924 61
Malmén C kommerseråd Sthlm porträtt 1927 29
Malmén Carl kommerseråd Sthlm porträtt 1922 13
Malmén Carl kommerseråd Sthlm porträtt 1927 766
Malmén Carl kommerseråd Sthlm * porträtt 1927 33
Malmer I V prof Tekniska Högskolan Sthlm porträtt 1930 268
Malmer Ivar V fil.dr, docent Tekn Högskolan porträtt 1919 252
Malmer Oscar ing Göteborg porträtt 1928 14
Malmer Oscar ing Göteborg porträtt 1929 573
Malmer Per S länsassessor Växjö porträtt 1927 461
Malmerfelt Carl A fd kapten Sthlm porträtt 1903 631
Malmerfelt Carl A major Sthlm porträtt 1906 255
Malmgren A F postdir Sthlm porträtt 1914 77
Malmgren Adolf F postdir Sthlm porträtt 1916 366
Malmgren Albert grosshandlare Göteborg porträtt 1921 141
Malmgren Albert grosshandlare Göteborg porträtt 1922 558
Malmgren Alfred E krigsråd porträtt 1901 270
Malmgren Alfred E krigsråd Sthlm? porträtt 1902 126
Malmgren Carl E bankkamrer Storvik porträtt 1923 706
Malmgren Carl P grosshandlare Malmö porträtt 1903 174
Malmgren Ernst ing, mästerskytt Lidköping porträtt 1922 680
Malmgren Finn A E J dr Sthlm * porträtt 1927 680
Malmgren G H grosshandlare Simrishamn porträtt 1923 609
Malmgren G Robert jur.prof Lund porträtt 1924 605
Malmgren G Robert juridikprof Lund porträtt 1919 605
Malmgren G Robert prof Lund porträtt 1930 397
Malmgren G Robert prof Lunds Univ porträtt 1911 95
Malmgren Herman kommunalman Simrishamn porträtt 1903 631
Malmgren Hugo H fd prov.läkare Ulricehamn porträtt 1926 624
Malmgren J A kontr.prost Stora Herrestad porträtt 1908 686
Malmgren J A kyrkoh St. Herrestad porträtt 1913 655
Malmgren J Alfred fd postmästare Varberg porträtt 1926 624
Malmgren J Alfred postmäst Varberg porträtt 1913 79
Malmgren J D kyrkoh Köla porträtt 1909 607
Malmgren J D kyrkoh Köla porträtt 1914 621
Malmgren Johan A kyrkoh Stora Herrestad porträtt 1903 711
Malmgren Johan E fd fabrikör Uppsala porträtt 1917 270
Malmgren Knut A W fd jägmästare Östersund porträtt 1931 366
Malmgren N J, grosshandl Malmö porträtt 1901 80
Malmgren O Wilhelm grosshandlare Sthlm porträtt 1929 541
Malmgren Oscar, regissör Sv Teatern Sthlm porträtt 1901 368
Malmgren Robert E prov.läkare Tumba porträtt 1929 669
Malmgren Ture R F fd redaktör Uddevalla porträtt 1920 573
Malmgren Ture R F fd redaktör Uddevalla porträtt 1921 736
Malmgren Ture R F redaktör Uddevalla porträtt 1910 574
Malmgren Ture R F redaktör Uddevalla porträtt 1915 590
Malmgren Ture red Uddevalla (Bohusläningen) porträtt 1902 786
Malmgren W dir Sthlm porträtt 1912 63
Malmgren W fru hotellägare Trehörningsjö porträtt 1911 47
Malmlöf K E stadsrevisor Gävle porträtt 1927 574
Malmquist A Johannes prof KTH Sthlm porträtt 1912 430
Malmquist B hovfotograf Skillingaryd porträtt 1914 397
Malmquist Carl  A G rådman Helsingborg porträtt 1903 247
Malmquist Gustaf skulptör porträtt 1907 456
Malmquist Ludwig W dir Malmö porträtt 1920 525
Malmquist Oscar E bankdir Göteborg porträtt 1925 734
Malmqvist A R fanjunk. Livreg Drag. musikkår porträtt 1902 303
Malmqvist Sofus kontorist Malmö porträtt 1901 176
Malmqvist Sven T löjtn militärflygare porträtt 1914 698
Malmros Carl J M dir Klippan porträtt 1924 189
Malmros Carl J M disponent Klippan * porträtt 1923 65
Malmros Frans D redare Trelleborg * porträtt 1914 801
Malmros Frans D v.häradshövding Trelleborg porträtt 1924 797
Malmros Frans D vice häradshövding Trelleborg porträtt 1919 797
Malmros Frans D vice häradshövding Trelleborg porträtt 1930 589
Malmros Frans D vice häradshövding Trelleborg porträtt 1931 255
Malmros Gustaf E kamrer Örtofta porträtt 1915 652
Malmroth Anders kyrkoherde Stora Harrie porträtt 1901 464
Malmroth C A G försvarsminister porträtt 1922 484
Malmroth C A G statssekr Lantförsvarsdep porträtt 1917 172
Malmroth Carl A G landshövding Jönköping porträtt 1924 109
Malmroth Carl A G landshövding Jönköping porträtt 1929 733
Malmroth Carl A G landshövding Jönköping * porträtt 1922 177
Malmroth Carl landshövding Jönköping porträtt 1922 163
Malmroth F August grosshandlare Mjölby porträtt 1931 638
Malmroth lsa landshövdingska Jönköping porträtt 1931 223
Malmstedt Alphonse 14 år Muskö bragdbelönad porträtt 1918 791
Malmstedt B J Achilles lektor Sthlm porträtt 1913 510
Malmstedt O F Hjalmar baning Västervik porträtt 1931 334
Malmstedt O W fd kapten Göteborg porträtt 1909 447
Malmsten A M fd kantor Malmbäck porträtt 1927 414
Malmsten Carl arkitekt porträtt 1917 86
Malmsten Carl P H möbeldesigner Sthlm * porträtt 1929 97
Malmsten Emil bankdir Malmö porträtt 1906 126
Malmsten Fredrik löjtn Malmö porträtt 1915 544
Malmsten Karl A med.dr Sthlm porträtt 1909 190
Malmsten Karl A med.dr Sthlm porträtt 1919 157
Malmsten Karl A med.dr Sthlm porträtt 1922 606
Malmsten P J Emil bankdir Malmö porträtt 1911 111
Malmsten T A grosshandlare Göteborg porträtt 1929 685
Malmström A Birger häradshövding Gällivare porträtt 1915 317
Malmström A Birger häradshövding Västerås porträtt 1924 270
Malmström A Birger krigsdomare Gällivare porträtt 1920 268
Malmström A P sjökapten Båstad porträtt 1907 446
Malmström A Valdemar överläkare Falun porträtt 1926 45
Malmström Anders M kyrkoh Gårdstånga Lund porträtt 1903 294
Malmström Anders P disponent Lund porträtt 1922 847
Malmström Anton fd sjökapten Båstad porträtt 1912 431
Malmström August, konstprof Stockholm porträtt 1901 53
Malmström Axel fotograf Sthlm porträtt 1912 84
Malmström Axel H fd överste Kalmar porträtt 1930 413
Malmström Axel H överste Kalmar porträtt 1924 636
Malmström Carl  G, riksarkivarie Djursholm porträtt 1901 101
Malmström Carl G fd prof Djursholm porträtt 1907 94
Malmström Carl G fd riksarkivarie * porträtt 1911 819
Malmström Carl M handlare Horndals Bruk porträtt 1907 318
Malmström Carl O grosshandlare Sundsvall porträtt 1927 686
Malmström Emil adjunkt Lunds Katedralskola porträtt 1901 817
Malmström Ernst O dir Sthlm porträtt 1921 687
Malmström F J G landskamrer Jönköping porträtt 1929 206
Malmström G M järnhandlare Nyköping porträtt 1925 366
Malmström J G kyrkoh Espö porträtt 1910 63
Malmström P Alfred L bankdir Vissefjärda porträtt 1916 189
Malmström Per A L godsäg Flädingstorp,Kalmar porträtt 1906 174
Malmström Ruth pianist porträtt 1920 374
Malmström T Richard V godsägare Vissefjärda porträtt 1916 558
Malmström Thure A fd tandläkare Ålsten porträtt 1930 398
MalmströmA Birger häradshövding Västerås porträtt 1931 62
Mamen K A M godsägare Skog porträtt 1917 477
Manby Carl J Nilsson pastor Sthlm porträtt 1908 655
Mandahl M ung nykterhetsvän Helsingborg porträtt 1904 833
Mandahl Sigurd G T telegrafkomm. Växjö porträtt 1929 141
Mandahl, sångerska porträtt 1902 208
Manderström Carl F godsägare Katrineholm porträtt 1910 719
Mangberg E O bankkamrer Umeå porträtt 1902 546
Manheimer Otto advokat Göteborg porträtt 1924 179
Mankell E G teckningslärare Härnösand porträtt 1931 510
Mankell J August tandläkare Göteborg porträtt 1917 573
Mankell J Gustaf E handlare Göteborg porträtt 1916 13
Mankell J Gustaf E handlare Göteborg porträtt 1925 829
Mankell J Gustaf E handlare Göteborg porträtt 1927 414
Mankell J J Bernhard rektor Sthlm porträtt 1921 93
Mann  Tor kapellmästare Göteborg porträtt 1927 501
Mann Tor kapellmästare Göteborg porträtt 1930 276
Mannborg K T fabriksidkare Leipzig porträtt 1921 93
Mannegard K Wilhelm A rektor Katrineholm porträtt 1919 189
Mannerfelt C Otto fd kapten Borås porträtt 1906 750
Mannerfelt C Otto fd kapten Borås porträtt 1921 751
Mannerfelt C Otto fd kapten Borås porträtt 1923 290
Mannerfelt C Otto kapten Borås porträtt 1911 750
Mannerfelt Carl E A statssekr Jordbruksdep. porträtt 1930 477
Mannerfelt Erik G godsägare St. Hov Skaraborg porträtt 1905 422
Mannerheim Aina sångerska porträtt 1907 107
Mannerheim C F Johan godsägare Kramfors porträtt 1928 189
Mannerheim C G Johan dir Sthlm porträtt 1923 209
Mannerheim Carl E J v.häradshövding Sthlm porträtt 1914 381
Mannerheim Carl E J v.häradshövding Sthlm porträtt 1914 670
Mannerheim Johan vd för Kramfors AB porträtt 1918 212
Mannerhjerta Cecilia frk Linköping skytt porträtt 1913 99
Mannerskantz Fredrik M Värnäs gods Kalmar porträtt 1905 127
Mannerstråle C H överstelöjtn Sthlm porträtt 1909 30
Mannerstråle Filip W bruksäg UlfhällSträngnäs porträtt 1901 721
Mannheimer Carl H läkare Göteborg porträtt 1918 157
Mannheimer Carl H läkare Göteborg porträtt 1928 141
Mannheimer Charlotte konstnärinna porträtt 1913 100
Mannheimer E Charlotte målarinna Göteborg porträtt 1925 429
Mannheimer H bankdir Göteborg porträtt 1904 325
Mannheimer H bankdir Göteborg * porträtt 1910 481
Mannheimer H fru Göteborg porträtt 1917 270
Mannheimer Hanne fru Göteborg porträtt 1915 60
Mannheimer Herman bankdir Göteborg porträtt 1906 687
Mannheimer Herman bankdir Göteborg porträtt 1911 734
Mannheimer Herman bankdir Göteborg porträtt 1921 687
Mannheimer Herman bankdir Göteborg porträtt 1926 703
Mannheimer Herman bankdir Göteborg * porträtt 1913 433
Mannheimer Herman bankdir Göteborg * porträtt 1916 708
Mannheimer Herman bankdir Göteborg * porträtt 1930 241
Mannheimer O S advokat riksdagsman Göteborg porträtt 1911 174
Mannheimer Otto S advokat Göteborg porträtt 1909 814
Mannheimer Otto S advokat Göteborg porträtt 1914 796
Mannheimer Otto S advokat Göteborg porträtt 1919 797
Mannheimer Otto S jurist, vice häradshövding* porträtt 1917 353
Mannström B C A flylöjtn sätter höjdrekord porträtt 1915 582
Mannström B K A flyglöjtn porträtt 1915 696
Manville Estelle frk amerikanska porträtt 1927 723
Marchander Hugo E O civ.ing Sthlm porträtt 1927 381
Marchander Hugo E O dir Sthlm porträtt 1917 413
Marckhl Theodor I balettmäst Operan Sthlm porträtt 1906 576
Marcks v. Würtemberg M W E kapten Östersund porträtt 1931 47
Marcks von Wurtemberg, Åsbo domsaga porträtt 1900 224
Marcks von Würtemberg E T porträtt 1931 563
Marcks von Würtemberg E T justitieråd Sthlm porträtt 1910 527
Marcks von Würtemberg U A R J V&V Gävle porträtt 1903 646
Marcks von Würtemberg UAR Jerome Sthlm porträtt 1906 559
Marcks von Würtenberg U J T L Linköping porträtt 1903 391
Marcus C D docent i nordisk historia i Berlin porträtt 1918 261
Marcus F boktryckare Sthlm porträtt 1913 496
Marcus F J dir Sthlm porträtt 1908 783
Marcus Henry I prof Karolinska Inst Sthlm * porträtt 1925 481
Marcus Henry I prof Karolinska Institutet porträtt 1923 561
Marcus Henry I prof Sthlm porträtt 1931 270
Marcus Henry I överläkare Sthlm porträtt 1915 493
Marcus Henry I överläkare Sthlm porträtt 1920 493
Marcus Isaac, boktryckare Stockholm porträtt 1900 688
Marcus Karl J överläkare Sthlm porträtt 192 317
Marcus Karl J överläkare Sthlm porträtt 1927 285
Marcus Ludvig grosshandlare Norrköping porträtt 1903 423
MArcus M dir Sthlm porträtt 1929 238
Marcus S M hovfotograf Ystad porträtt 1911 127
Marcus Samuel M hovfotograf Ystad porträtt 1916 141
Marcus T A dir Grand Hotell Åre porträtt 1928 29
Marcus Ture dir Åre porträtt 1918 29
Marcusson B fabrikör Ystad porträtt 1918 270
Maré de Torgny överste Smålands Husarer porträtt 1903 378
Maré de, A Henrik hovmarskalk Sthlm porträtt 1919 285
Maré de, A Henrik hovmarskalk Sthlm porträtt 1930 61
Maré de, A Henrik kammarherre Sthlm porträtt 1914 285
Maré de, A Henrik major Sthlm porträtt 1909 302
Maré de, B B B auditör Karlskrona porträtt 1931 254
Maré de, B löjtn arméflygare porträtt 1916 633
Maré de, Baltzar B krigsdomare Karlskrona porträtt 1920 461
Maré de, Carl G godsägare Marieholm Storsjö porträtt 1910 542
Maré de, G G H A häradshövding Lund porträtt 1908 766
MAré de, Gustaf G H A häradshövding Lund porträtt 1915 446
Maré de, J V Samuel advokat Göteborg porträtt 1923 336
Maré de, Otto G brukspatron Kimstad porträtt 1921 13
Maré de, Otto G brukspatron Kimstad porträtt 1926 13
Maré de, Otto G brukspatron Kimstad porträtt 1929 765
Maré de, Otto G bruksägare Kimstad porträtt 1916 28
Maré de, Thorgny fd överste Sthlm porträtt 1922 509
Maré de, Thorgny fd överste Ängelholm porträtt 1927 509
Maré de, Thorgny överste Eksjö porträtt 1907 511
Maré de, Thorgny överste Eksjö porträtt 1912 527
Maré de, Thorgny överste Sthlm porträtt 1917 509
Maré de,Torgny överstlöjtn Skånska Husar-Reg porträtt 1902 530
Maresch O dir Trelleborg porträtt 1924 749
Maresch Otto dir Trelleborg porträtt 1930 477
Maresch Otto K dir Trelleborg porträtt 1914 732
Margaret kronprinsessa m Ingrid och Bertil porträtt 1914 88
Margareta av Connaught svensk kronprinsessa porträtt 1904 366
Margareta kronprinsessa porträtt 1904 383
Margareta kronprinsessa  * porträtt 1911 225
Margareta kronprinsessa gm Gustaf Adolf porträtt 1912 281
Margareta kronprinsessa m dotter Ingrid porträtt 1913 24
Margareta prinsessa porträtt 1904 663
Margareta prinsessa hertiginna av Skåne porträtt 1905 493
Margareta svensk prinsessa 25 år porträtt 1923 637
Margareta, kronprinsessa m sonen Carl Johan porträtt 1916 465
Margareta, kronprinsessa med prins Carl porträtt 1916 216
Margaretha förlovad m prins Axel Danmark porträtt 1918 424
Margaretha kronprinsessa * porträtt 1917 97
Margaretha svensk prinsessa porträtt 1918 545
Margaretha, prinsessa av Sverige porträtt 1915 465
Margret V A C N kronprinsessa * porträtt 1919 513
Margus (Marcus?) O dir Sthlm porträtt 1919 46
Maria af Wied furstinna porträtt 1909 650
Maria hertiginna av Södermanland porträtt 1913 40
Maria prinsessa porträtt 1911 579
Maria svensk prinsessa på besök i Ryssland porträtt 1907 504
Maria-Pavlovna storfurstinna förlov m Wilhelm porträtt 1906 600
Marie av Wied änkefurstinna (Sophias syster) porträtt 1901 410
Mark A C disponent Göteborg porträtt 1926 145
Mark A Conrad disponent Göteborg porträtt 1919 205
Mark Ingeborg fru Göteborg porträtt 1929 563
Mark Knut J:son dir Göteborg porträtt 1918 701
Mark Knut J:son dir Göteborg porträtt 1923 705
Mark Knut J:son handlare Göteborg porträtt 1929 493
Mark Knut J:son industriman Göteborg porträtt 1929 563
Mark Knut J:son köpman Göteborg * porträtt 1924 33
Mark Olof grosshandl Göteborg porträtt 1901 666
Mark Olof grosshandlare Sthlm porträtt 1919 574
Mark Sigfrid dir Göteborg porträtt 1926 304
Markgren R prost? riksdagsman Västerbotten porträtt 1909 30
Marklund Eric F skogsförvaltare Arvidsjaur porträtt 1911 127
Marklund K R,  Frostkåge porträtt 1914 815
Markman Alfred F sekr Sthlm porträtt 1922 413
Markman Bror G prof KTH Sthlm porträtt 1917 717
Markman Bror G prof Sthlm porträtt 1930 93
Markman G E jägmästare Byringe porträtt 1927 718
Markman G E jägmästare Läggesta porträtt 1918 110
Markman Gustaf E jägmästare Byringe porträtt 1923 94
Markman K A fd maskindir Gävle porträtt 1909 190
Markman Karl A fd maskindir Sthlm porträtt 1929 814
Marks v. Wurtemberg Erik T utrikesminister * porträtt 1923 97
Marks v. Wurtemberg R O överste Kristianstad porträtt 1923 94
Marks von Würtemberg Erik fd justitieråd porträtt 1915 540
Marks von Würtemberg Erik T president Sthlm porträtt 1920 509
Marks von Würtemberg Erik T president Sthlm porträtt 1924 636
Marks von Würtemberg Erik T Sthlm porträtt 1925 526
Marks von Würtemberg justitieråd porträtt 1918 405
Marks von Würtemberg R O överste Skånska Inf porträtt 1914 92
Marks von Würtemberg Robert G överste Sthlm porträtt 1928 77
Marks von Wütemberg R O överste Kristianstad porträtt 1918 77
Markstedt Arngerd fru, född Stolpe porträtt 1919 213
Markstedt D R fd rådman Skellefteå porträtt 1912 814
Markstedt David R rådman Skellefteå porträtt 1907 819
Markstedt David R rådman Skellefteå porträtt 1913 144
Markström A F förvaltare på Kullen Piteå porträtt 1902 403
Markström Axel rådman Piteå porträtt 1908 239
MArkström David J borgmästare Piteå porträtt 1930 61
Markström E J bankdir Örnsköldsvik porträtt 1912 672
Markström Edvin J fd bankdir Örnsköldsvik porträtt 1925 782
Markusson nämndeman Segersnäs Urshult porträtt 1908 783
Marmén Ludvig folkskollärare Sthlm porträtt 1904 79
Marström C G Simeon fd adjunkt Strängnäs porträtt 1916 606
Marteau Henri prof violinist porträtt 1908 454
Martelius P M rektor Norrköping porträtt 1924 125
Martelius Per M rektor Norrköping porträtt 1929 717
Martell Carl grosshandl Stockholm porträtt 1902 223
Martens Fougner Richard dir Göteborg porträtt 1925 717
Martens J svensk konsul i Messina porträtt 1908 251
Martens Per V tullförvaltare Malmö porträtt 1923 417
Martin A Bernhard dir Gävle porträtt 1918 638
MArtin C E N major fälttygmästare armén porträtt 1904 344
Martin C E Nore överste Sthlm porträtt 1913 750
Martin C E Nore överste Sthlm porträtt 1918 701
Martin C E Nore överste Sthlm porträtt 1921 720
Martin C R prof Uppsala Univ porträtt 1903 78
Martin C R, teol.dr, prof Uppsala Univ porträtt 1901 222
Martin Carl R fd prof Uppsala porträtt 1913 63
Martin Carl R fd prof Uppsala porträtt 1918 45
Martin Carl R fd prof Uppsala porträtt 1923 30
Martin Carl R prof emer. Uppsala porträtt 1925 142
Martin Carl R prof Uppsala porträtt 1908 62
Martin E häradshövding riksdagsman Sthlm porträtt 1905 23
Martin Erik auditör stadsfullmäktige Sthlm porträtt 1907 51
Martin Erik auditör Sthlm porträtt 1905 534
Martin Erik D W advokat Sthlm porträtt 1921 94
Martin Erik D W advokat, krigsdomare * porträtt 1915 529
Martin Erik D W auditör Sthlm porträtt 1910 527
Martin Fredrik R attaché i Turkiet porträtt 1903 100
Martin Fredrik R fil.dr forskn:sresande porträtt 1907 561
Martin Fredrik R fil.dr Sthlm porträtt 1917 540
Martin Fredrik R konstforskare Florens porträtt 1922 509
Martin Hjamar A civilassessor Sthlm porträtt 1925 29
Martin K sergeant riksdagsman 2:a Kamm porträtt 1910 63
Martin Karl A disponent Vaxholm porträtt 1930 13
Martin Knut dir Göteborg porträtt 1927 125
Martin P Roland advokat Sthlm porträtt 1924 542
Martinell A postmäst, sv:s nordligaste kontor porträtt 1902 595
Martinelle A redaktör Kiruna porträtt 1915 45
Martinelle J P skollärare Uppsala porträtt 1903 143
Martinson C G F sjökapten porträtt 1902 531
Martinson O kontr.prost Värml:s Brattfors porträtt 1909 334
Martinson O kyrkoh Brattfors porträtt 1919 301
Martinson Olof kontraktsprost Brattfors porträtt 1924 302
Martinson Olof kyrkoh Brattfors porträtt 1904 336
Martinson Olof kyrkoh Brattfors porträtt 1914 301
Martinsson Herman, major FA, Södertälje porträtt 1900 704
Mas Olle, Helmer konstnär porträtt 1913 805
Masolle E Helmer konstnär Siljansnäs porträtt 1923 785
Masolle Helmer konstnär porträtt 1908 316
Masreliez G W överdir Fångvårdsstyr. porträtt 1926 806
Masreliez Gustaf V överdir Sthlm porträtt 1930 461
Masreliez Johan E major Sthlm porträtt 1904 225
Masreliez Karl V rådman Sthlm porträtt 1925 173
Masreliez Karl V rådman Sthlm porträtt 1930 797
Matell Magnus A läkare Göteborg porträtt 1909 430
Matell Magnus A läkare Göteborg porträtt 1913 416
Matern von, Axel F fd överstelöjtn Sthlm porträtt 1919 605
Matern von, Axel F gen.major porträtt 1906 817
Matern von, Axel F gen.major Skaraborgs Reg porträtt 1903 669
Matern von, Axel F generallöjtn Helsingborg porträtt 1911 95
Matern von, Axel F generallöjtn Helsingborg porträtt 1917 573
Matern von, Axel F generalmajor Helsingborg porträtt 1907 574
Matern von, Axel generallöjtn * porträtt 1912 609
Matern von, Bror Sällskapet Gnistan Göteborg porträtt 1903 156
Matern von, C Reinhold bankdir Vänersborg porträtt 1910 558
Matern von, C Reinhold bankdir Vänersborg porträtt 1920 525
Matérn von, C Reinhold bankdir Vänersborg porträtt 1915 540
Matern von, Harle läkare Sthlm porträtt 1918 204
Matern von, Knut vice häradshövding Sthlm porträtt 1923 609
Matern von, R bankkamrer Göteborg porträtt 1902 434
Mathesius N A lektor Skara porträtt 1911 799
Mathesius Nils A fd lektor Skara porträtt 1921 398
Mathiasson Nils P dir Helsingborg porträtt 1928 141
Mathiasson Nils P dir Sthlm porträtt 1918 125
Mathiasson Nils P industriman Helsingborg * porträtt 1926 468
Mathiesen Nils A fd protokollsekr Sthlm porträtt 1911 799
Mathiesen Svante O T sjökapten Kalmar porträtt 1913 447
Mathilda Ljungstedt & Arvid Ödman porträtt 1902 491
Mathson E A sjökapten Sthlm porträtt 1915 349
Matinheikke J postmäst Neder-Kalix porträtt 1902 595
Matson William generalkonsul San Francisco porträtt 1917 94
Matson William sv. konsul i  San Francisco porträtt 1910 404
Matsson Alfred L konsthandlare Stockholm porträtt 1901 160
Matsson L P Reinhold kontr.prost Hälsingtuna* porträtt 1929 81
Matsson L P Reinhold kyrkoh Hudiksvall porträtt 1930 461
Matsson Magnus fd riksdagsman Arvika porträtt 1918 782
Matthiesen Gustaf J civ.ing Djursholms Ösby porträtt 1922 702
Matthiesen Oscar konstnär porträtt 1905 831
Matthiesen Svante J bankdir Sthlm porträtt 1926 223
Matthiesen Svante O T fd vicekonsul Kalmar porträtt 1911 366
Matthiessen Carl dir Sthlm porträtt 1926 380
Matthiessen M assuradör Sthlm porträtt 1915 717
Matthiessen Max dir Sthlm porträtt 1931 446
Matton Carl fd bruksdisponent Grums porträtt 1922 510
Matton Emil A fabriksägare Gävle porträtt 1925 317
Matton Emil A fabrikör Gävle porträtt 1915 365
Matton Ida bildhuggare Gävle porträtt 1923 780
Matton Ida E bildhuggarinna Paris porträtt 1912 404
Matton Ida skulptör porträtt 1908 643
Matton, Ida skulptris porträtt 1900 378
Mattson A grosshandlare Gävle porträtt 1909 782
Mattson And. fabrikör Falun porträtt 1906 223
Mattson August amatörastronom Hallsberg porträtt 1927 378
Mattson Daniel H handlare Uddevalla porträtt 1911 62
Mattson Daniel, handlare Uddevalla porträtt 1901 112
Mattson David handlare Uddevalla porträtt 1915 94
Mattson Hugo grosshandlare Sthlm porträtt 1903 551
Mattson O bankdir Trelleborg porträtt 1911 655
Mattson Ruben lektor Sthlm porträtt 1929 141
Mattson S fd kontorist Malmö porträtt 1908 462
Mattsson A Tore distr.veterinär Munkedal porträtt 1931 703
Mattsson Abraham grosshandlare Gävle porträtt 1919 732
Mattsson Abraham grosshandlare Gävle porträtt 1930 557
Mattsson August amatörastronom Hallsberg porträtt 1927 365
Mattsson August handlare Göteborg porträtt 1923 195
Mattsson Carl A grosshandlare Göteborg porträtt 1927 815
Mattsson Hans A grosshandlare Gävle porträtt 1922 814
Mattsson J fd skogsinspektor Näset, Ström porträtt 1910 800
Mattsson M hemmansäg 2:a kammaren porträtt 1901 832
Mattsson Nils B kyrkovärd Billeberga porträtt 1925 559
Mattsson O fd bankdir Trelleborg porträtt 1921 671
Mattsson Oskar advokat Arvika porträtt 1924 733
Mattsson Rudolf disponent Oslo porträtt 1916 797
Mattsson Rudolf rådman Söderhamn porträtt 1927 350
Mattsson S bokhandlare Sundsvall porträtt 1918 14
Mattsson S P handlare Lima porträtt 1908 607
Mattsson W Robert redaktör Göteborg porträtt 1930 654
Matz K Siegfried kommerseråd Sthlm porträtt 1930 573
Mauntin J fabrikör Göteborg porträtt 1931 623
Mauritzon E G advokat Sundsvall porträtt 1911 400
Mauritzson Gotthold A G kyrkoh Burlöv porträtt 1909 350
Maurizi Maria sångerska porträtt 1923 203
Mauroy F B förest SJ biljettkontor Stockholm porträtt 1902 223
Mauroy Magda konståkerska porträtt 1916 341
Mauroy Magda konståkerska skridsko porträtt 1910 373
Maurray Georg grosshandlare Göteborg porträtt 1903 502
Maxe A stationsinspektor Askersund porträtt 1911 191
May J G fd generaldir Sthlm porträtt 1930 717
May J G gen.dir Riksförs:anstalten porträtt 1916 36
May John G generaldir Sthlm porträtt 1925 93
May John G överdir Riksförs.anst. Stockholm porträtt 1901 596
May John G överdir Riksförsäkrings-Anst Sthlm porträtt 1908 225
May John G överdir Sthlm porträtt 1905 110
May John G överdir Sthlm porträtt 1910 110
May John G överdir Sthlm porträtt 1915 93
Mazer T A hovpredikant Sthlm porträtt 1930 717
Mazer Theodor A hovpredikant Sthlm porträtt 1925 77
Mazetti Nissen E chokladfabriksdir Malmö porträtt 1920 461
Mazetti Nissen Emil dir Malmö porträtt 1929 286
Mebius Claes A lektor Göteborg porträtt 1904 143
Mebius Claes A lektor Göteborg porträtt 1909 142
Mebius Claes A lektor Göteborg porträtt 1914 109
Mebius Claes A prof Göteborg porträtt 1917 333
Mebius Claes A prof Göteborg porträtt 1924 141
Mebius Claes A prof Göteborg porträtt 1929 733
Mebius F fd stationsinspektor Tranås porträtt 1931 254
Mebius Johan sjökapten Göteborg porträtt 1912 48
Medelius Oscar T varvsing Göteborg porträtt 1922 573
Medén A F Edvard arkitekt Sthlm porträtt 1910 271
Medén Elof H övering Short Hills USA porträtt 1923 178
Medén Karl F bokhandlare Göteborg porträtt 1917 541
Medén Karl F hovbokhandlare Göteborg porträtt 1927 509
Medin A J nämndeman Moheda porträtt 1911 575
Medin A stadsträdgårdsmästare Stockholm porträtt 1901 671
Medin Alfred fd trädgårdsmästare Sthlm porträtt 1909 255
Medin Alfred stadsträdgårdsmäst Sthlm porträtt 1906 30
Medin G V kyrkoh Morup porträtt 1913 303
Medin G W kyrkoh Morup Hallands län porträtt 1908 302
Medin G Wilhelm kyrkoh Morup porträtt 1918 350
Medin K O prof, överläkare Sthlm porträtt 1911 750
Medin K Oskar fd prof Sthlm porträtt 1916 733
Medin K Oskar prof emer Sthlm porträtt 1926 735
Medin K Oskar prof emer Sthlm porträtt 1927 220
Medin K Oskar prof emer. Sthlm porträtt 1921 735
Medin K Oskar prof Sthlm porträtt 1927 44
Medin Karl O prof Karolinska porträtt 1906 721
Medin O prof invärtesmedicinare porträtt 1903 795
Meijer Augustin J fd bankdir Fogdarp porträtt 1927 94
Meijer Axel R överlärare Sthlm (Tekn skolan) porträtt 1904 517
Meijer Bernhard fil.dr Sthlm porträtt 1903 190
Meijer Bernhard K I fil.jubeldr Bodafors porträtt 1924 335
Meijer C A disponent Fritsla porträtt 1932 1-14
Meijer Carl A disponent Fritsla porträtt 1916 237
Meijer F K G kyrkoh Hammarlöv porträtt 1914 188
Meijer Fredrik K G kyrkoh Hammarlöv, Lunds s. porträtt 1904 206
Meijer Fredrik K G kyrkoh Skytts fs Vemmerlöv porträtt 1909 222
Meijer Fredrik R G kyrkoh Skytts Vemmerlöv porträtt 1919 173
Meijer J Q fil.dr Sthlm porträtt 1908 510
Meijer Johan O fd kanslisekr Sthlm porträtt 1917 366
Meijer John övering Lidingö porträtt 1923 336
Meijer KArl O godsägare Araby porträtt 1917 589
Meijer Otto J F konstgjutare Stockholm? porträtt 1901 271
Meijerberg Carl J fd folkskoleinspektör Sthlm porträtt 1903 191
Meijerberg, G J, folkskoleinspektör porträtt 1900 62
Mein J Oscar fd landskamrer Visby porträtt 1923 609
Meisel Julius nottryckare Stockholm porträtt 1901 720
Meissner August kapellmäst Sthlm porträtt 1902 812
Meissner August kapellmästare Stockholm porträtt 1902 382
Meissner C H musikdir Sthlm porträtt 1909 382
Meissner C Hjalmar kapellmästare Sthlm porträtt 1924 366
Meissner C Hjalmar musikdir Göteborg porträtt 1914 348
Meissner Emma operettprimadonna porträtt 1901 727
Meissner Emma skådespelaerska porträtt 1911 3
Meissner Emma skådespelare porträtt 1903 39
Meissner Emma skådespelerska porträtt 1901 249
Meissner Emma skådespelerska porträtt 1913 245
Meissner Emma skådespelerska porträtt 1916 96
Meissner Emma skådespelerska porträtt 1917 142
Meissner Emma skådespelerska porträtt 1926 37
Meissner Emma sångerska * porträtt 1913 353
Meissner Hjalmar dirigent Östermalmsteatern porträtt 1904 380
Meissner Hjalmar kapellmästare porträtt 1931 776
Meissner Hjalmar kapellmästare Göteborg porträtt 1913 281
Meissner Hjalmar musikdir Sthlm porträtt 1930 156
Meissner Hjalmar Sthlm porträtt 1931 611
Meissner, Emma & Ringvall Axel  Sthlm porträtt 1921 795
Meissner, Emma aktris porträtt 1900 112
Meister Axel A överste Karlskrona porträtt 1914 412
Meister Axel A överste Karlskrona porträtt 1924 412
Meister Axel A överste Karlskrona Grenadjär. porträtt 1911 95
Meister Axel A överste Sthlm porträtt 1930 206
Meister Johan A G konteramiral Sthlm porträtt 1905 98
Mejenqvist C J kommunalman Mejensjö Sävsjö porträtt 1908 783
Melander A Emil arkitekt Sthlm porträtt 1914 381
Melander A Emil arkitekt Sthlm porträtt 1924 349
Melander Emil fd överste Arvika porträtt 1925 526
Melander Emil fd överste Arvika porträtt 1930 637
Melander Emil överste Generalstaben porträtt 1905 550
Melander Emil överste Sthlm porträtt 1910 542
Melander Emil överste Sthlm porträtt 1915 540
Melander Emil överste Sthlm porträtt 1920 525
Melander Emil överstelöjtn chef Kartverket porträtt 1902 536
Melander Henning fd statsgeodet Huddinge porträtt 1928 157
Melander J E redaktör Borgholm porträtt 1904 159
Melander J M Richard major Lidingö porträtt 1921 350
Melander John B rektor Sigtuna porträtt 1925 77
Melander Klas V fd rektor Örebro porträtt 1923 578
Melander Klas V rektor Örebro porträtt 1912 671
Melander Klas V rektor Örebro porträtt 1917 669
Melander R, Fören för Sthlms fasta försvar porträtt 1902 283
Melander S Edvard fd lektor Växjö porträtt 1924 126
Melander Victor C byråchef Sthlm porträtt 1911 559
Melander Yngve rektor Önnestad porträtt 1921 366
Melbourne Frans redaktör Filipstad porträtt 1919 477
Melchers H M kompositör porträtt 1910 326
Melchior Ludvig godsägare Hsin-Ho, Kina porträtt 1924 270
Melén A T distr.lantmätare Lindesberg porträtt 1917 765
Melén A T lantmätare Örebro porträtt 1912 767
Melén Anders T lantmätare Lindesberg porträtt 1922 798
Melén Carl G lanträntmästare Kalmar porträtt 1904 420
Melén Carl R fd lanträntmästare Kalmar porträtt 1928 205
Melén Herman A fd prov.läkare Trollhättan porträtt 1926 815
Melén Herman A prov.läkare Trollhättan porträtt 1922 13
Melén Hjalmar E L fd häradsskrivare Kalmar porträtt 1927 206
Melén Hjalmar E L häradsskrivare Kalmar porträtt 1914 382
Melen von, Erik dir Sthlm porträtt 1920 624
Melin C M fd godsförvaltare Kungsbro porträtt 1911 127
Melin D E fil.dr Uppsala (Sydamerikaexp.) porträtt 1922 579
Melin Douglas docent porträtt 1925 279
Melin Emanuel grosshandlare Arboga porträtt 1929 318
Melin F M distr.läkare Sandviken porträtt 1901 350
Melin Frans M fd reg.läkare Sandviken porträtt 1916 365
Melin Frans M fd reg.läkare Sandviken porträtt 1925 623
Melin Frans M reg.läkare Sandviken porträtt 1911 334
Melin Gustaf fabriksidlkare Göteborg porträtt 1913 64
Melin Gustaf H landskamrer Visby porträtt 1923 61
Melin Gösta löjtnant i polska armén porträtt 1918 428
Melin J B Elias prof Uppsala univ porträtt 1930 557
Melin J G fd landssekr Visby porträtt 1931 143
Melin J G landskamrer Visby porträtt 1908 623
Melin J O fd landskamrer Visby porträtt 1918 654
Melin J Oscar fd landskamrer Visby porträtt 1929 429
Melin J Sigurd bankdir Sthlm porträtt 1929 253
Melin K A fd lektor, skald Sthlm porträtt 1918 670
Melin K Alfred fil.dr, led. Sv. Akad. Sthlm porträtt 1918 397
Melin K Alfred lektor, skald Sthlm porträtt 1913 383
Melin Karl A lektor Sthlm porträtt 1908 383
Melin Karl A skald fil.dr Sthlm porträtt 1903 425
Melin N Alfred köpman Byske porträtt 1930 47
Melin N lärare Ängelsholms folkskola porträtt 1907 62
Melin O W överste (stenografins skapare) porträtt 1917 83
Melin O W överste uppfinnare stenografisystem porträtt 1921 68
Melin O W överstelöjtn uppfinnare Rosersberg porträtt 1911 342
Melin Olof  W kapten (Melins stenografi) porträtt 1905 214
Melin Olof E grosshandlare Göteborg porträtt 1917 381
Melin Olof E grosshandlare Göteborg porträtt 1922 365
Melin Olof E grosshandlare Göteborg porträtt 1927 366
Melin Olof fd grosshandlare Djursholm porträtt 1908 750
Melin Olof fd grosshandlare Djursholm porträtt 1918 765
Melin Olof fd grosshandlare Göteborg porträtt 1920 107
Melin Olof fd grosshandlare Sthlm porträtt 1923 737
Melin Olof grosshandlare Göteborg porträtt 1903 774
Melin Olof R fd grosshandlare Djursholm porträtt 1913 750
Melin Olof R fd grosshandlare Sthlm porträtt 1924 547
Melin Olof W fd överste Arild porträtt 1931 494
Melin Olof W överste Arild porträtt 1925 702
Melin Olof V överste Bohusläns Regemente porträtt 1914 732
Melin Olof W överste Uddevalla porträtt 1915 717
Melin Olof W överste Uddevalla porträtt 1920 701
Melin Olof W överstelöjtn Rosersberg porträtt 1910 750
Melin Oscar fd landskamrer Visby porträtt 1913 622
Melin P grosshandlare Sthlm porträtt 1925 255
Melin S kyrkoh Dimbo porträtt 1919 157
Melin S kyrkoh Vartofta porträtt 1914 188
Melin Samuel prost Falköping porträtt 1929 813
Melin Svante godsägare Alingsås porträtt 1926 799
Melin Waldemar dir Uppsala porträtt 1918 445
MelinOlof E grosshandlare Göteborg porträtt 1930 94
Melkerson Carl J brukspatron Liljan Aspeboda porträtt 1904 677
Melkerson J Alfred civ.ing Leksand porträtt 1917 669
Melkerson J Alfred flottledsingenjör Leksand porträtt 1921 429
Melkerson Jost Johan G flottningsing * porträtt 1917 705
Mellander Carl F dir Halmstad porträtt 1923 15
Mellander Carl F järnvägskontrollör Halmstad porträtt 1913 31
Melldahl Andreas fd skollärare St. Mellby porträtt 1929 286
Mellebrg R L handlare Lidköping porträtt 1902 483
Mellén Karl F häradshövding Åmål porträtt 1929 509
Mellén L Gustaf rektor Göteborg porträtt 1916 829
Mellén L Gustaf rektor Göteborg porträtt 1921 831
Mellén L Gustaf rektor Göteborg porträtt 1926 832
Mellén L J kyrkoh Rängedala porträtt 1902 125
Mellgren Anders W konsul Göteborg porträtt 1931 446
Mellgren Anders W vice konsul Göteborg porträtt 1915 701
Mellgren Anders V vicekonsul Göteborg porträtt 1925 653
Mellgren G ing båtkonstruktör porträtt 1907 36
Mellgren Gunnar E disponent Tidaholm porträtt 1922 110
Mellgren Gunnar E disponent Tidaholm porträtt 1929 174
Mellgren Gunnar, ing seglare båtkonstruktör porträtt 1901 227
Mellgren O Erik A fabriksidkare Göteborg porträtt 1911 255
Mellgren O Erik A förlikningsman Göteborg porträtt 1921 237
Mellgren O Erik A hovrättsnotarie Göteborg porträtt 1926 239
Mellgren R A M kyrkoh Lillhärad porträtt 1909 382
Mellin Anders kyrkoh Fullinge porträtt 1905 727
Mellin C A advokat Uddevalla porträtt 1929 206
Mellin Gustaf A dir Göteborg porträtt 1928 126
Mellin Gustaf fd riksdagsman Hälle porträtt 1914 748
MellinOskar L F rådman Kalmar porträtt 1911 639
Mellquist L Emil fd stadsfiskal Göteborg porträtt 1914 477
Mellquist L Emil stadsfiskal Göteborg porträtt 1918 94
Mellström Emil G V fd fabrikör Enköping porträtt 1904 191
Mellström G pianist Bryssel * porträtt 1913 464
Mellström J August fd kronojägare Laholm porträtt 1925 702
Melsted von, H F advokat Sthlm porträtt 1930 348
Melsted von, Henning F advokat Sthlm porträtt 1924 573
Meltzer F A apotekare Lilla Edet porträtt 1903 127
Memsen B G rådman Varberg porträtt 1914 108
Memsen Harry T Z grosshandlare Varberg porträtt 1908 463
Memsen Thure, handlare Varberg porträtt 1901 208
Menander Henrik författare Malmö porträtt 1916 756
Mentzer von, Arvid F W fängelsedir Malmö porträtt 1909 223
Mentzer von, Arvid F W major Malmö porträtt 1906 542
Mentzer von, Arvid F W major Maömö porträtt 1901 560
Mentzer von, C L major Halmstad porträtt 1911 127
Mentzer von, Carl H fd kronofogde Reftele porträtt 1926 655
Mentzer von, Carl H kronofogde Reftele porträtt 1916 621
Mentzer von, kronofogde Refteled porträtt 1906 639
Mentzer von, Maria danslärarinna Sthlm porträtt 1907 52
Mentzer von, Oscar F ryttmäst Uppsala porträtt 1014 108
Menzinsky Modest tenor vid Operan porträtt 1903 798
Merloz fransk fäktmästare i Sthlm porträtt 1919 291
Mesch Borg fotograf Kiruna porträtt 1916 380
Mesch Borg fotograf Kiruna porträtt 1919 164
Mesch Borg fotograf Kiruna porträtt 1929 828
Mesch Borg fotograf Spetsbergsexpedition porträtt 1927 648
Mesch Halvar bergsbestigare Spetsbergsexp. porträtt 1927 648
Metcalfe Herbert dir Göteborg porträtt 1919 340
Metcalfe Herbert dir Göteborg porträtt 1925 141
Metcalfe Herbert dir Göteborg porträtt 1930 765
Metcalfe Herbert redare Göteborg porträtt 1915 316
Metcalfe Herbert rederidir Göteborg * porträtt 1930 769
Metzén E civ.ing Vreta Kloster porträtt 1931 495
Metzén F Wilhelm kyrkoh Skenninge porträtt 1906 383
Metzén Fredrik W kyrkoherde Skänninge porträtt 1901 561
Meuller C J N stationsinspektor Varberg porträtt 1918 301
Meuller Chr L, överkontrollör Stockholm porträtt 1900 848
Meuller V P fd stationsinspektor Sthlm porträtt 1903 375
Meurk J Gustaf dir Örebro porträtt 1924 398
Meurlin H A L godsägare Kalmar porträtt 1917 573
Meurling A dir restaurang Rosenbad Sthlm porträtt 1929 366
Meurling C H F kommunikationsmionister porträtt 1925 584
Meurling C prost, riksdagsman porträtt 1907 812
Meurling Carl H F borgarråd Sthlm * porträtt 1919 737
Meurling Carl H F överdir Sthlm porträtt 1925 557
Meurling Carl H F överdir V & V-styrelsen porträtt 1923 385
Meurling Carl O S T överste Ystad porträtt 1909 126
Meurling Carl O S T överste Ystad porträtt 1911 399
Meurling Carl O S T överstelöjtn Jönköping porträtt 1904 142
Meurling Carl ung konstnär, tecknare porträtt 1911 195
Meurling Charodotes kyrkoh Kristdala porträtt 1907 127
Meurling Charodotes kyrkoh Kristdala porträtt 1912 127
Meurling Charodotes kyrkoh Kristdala porträtt 1922 670
Meurling Charodotes kyrkoh Kvistdala porträtt 1917 108
Meurling H Albert fd godsägare Kalmar porträtt 1920 382
Meurling H Albert L godsägare Törneby Kalmar porträtt 1907 623
Meurling Lars A fd byrådir Sthlm porträtt 1913 63
Meurling Lars A fd telegafdir Stocksund porträtt 1923 46
Meurling Lars A fd telegrafdir Sthlm porträtt 1918 45
Meurling Lars A fd telegrafdir Sthlm porträtt 1928 45
Meurling Lars A fd telegrafdir Stocksund porträtt 1908 78
MeurlingCarl H F fd statsråd porträtt 1928 101
Meves G A F A Julius S fd byråchef Södertälje porträtt 1914 76
Meyer Adolf lektor Sthlm porträtt 1910 142
Meyer Adolph fd dir Sthlm porträtt 1923 434
Meyer Allan handelsattaché porträtt 1919 12
Meyer Bernhard dir Trelleborg porträtt 1900 320
Meyer E F W finansmin porträtt 1901 650
Meyer Elsa sångerska Göteborg porträtt 1903 751
Meyer Ernst F W fd generalkonsul Sthlm porträtt 1917 173
Meyer Ernst F W fd generalkonsul Sthlm porträtt 1922 157
Meyer Ernst F W fd generalkonsul Sthlm porträtt 1924 286
Meyer Ernst F W fd statsråd Sthlm porträtt 1907 190
Meyer Ernst F W statsråd Sthlm * porträtt 1912 65
Meyer Ernst L P bibliotekarie Uppsala porträtt 1913 352
Meyer Ernst L P docent Uppsala porträtt 1908 366
Meyer G fil.dr skriftställare Falun porträtt 1912 559
Meyer Gustaf fil.dr Sthlm porträtt 1927 541
Meyer Gustaf S fil.dr Sthlm porträtt 1917 540
Meyer Gustaf S fil.dr Sthlm porträtt 1922 525
Meyer J F W fd godsägare Gävle porträtt 1912 463
Meyer Johan F apotekare Helsingborg porträtt 1904 289
Meyer Otto grosshandlare Åmål porträtt 1904 47
Meyer Otto J F konstgjutare Sthlm porträtt 1911 302
Meyer Otto J F konstgjutare Sthlm porträtt 1916 286
Meyer Otto J F konstgjutare Sthlm porträtt 1921 269
Meyer Otto J F konstgjutare Sthlm porträtt 1926 272
Meyer Wilhelm xylograf Sthlm porträtt 1903 566
Meyerson Agda S Rödakorssyster Sthlm porträtt 1924 238
Meyerson Gerda frk mötesdeltag. arbetsfrågor porträtt 1910 127
Meyerson Gerda skriftställarinna Sthlm porträtt 1929 494
Meyerson Gerda T skriftställare Sthlm porträtt 1915 301
Meyerson Gerda T skriftställarinna Sthlm porträtt 1925 350
Meyerson Herman A dir Sthlm Mosaiska förs porträtt 1909 559
Meyerson Josef dir Sthlm porträtt 1929 606
Mhrman Hilma frk Göteborg porträtt 1924 63
Michaeli Joseph bruksäg grossh Horndals  Bruk porträtt 1901 689
Michaelis Herman kassör Landskrona porträtt 1916 731
Michaelson Knut G fd teaterchef Sthlm porträtt 1910 414
Michaelson Knut industriman porträtt 1905 475
Michaelson Knut teaterchef, bruksägare Sthlm porträtt 1915 16
Michaëlsson Oscar G N läkare Västervik porträtt 1904 777
Michaëlsson Oscar G N läkare Västervik porträtt 1909 782
Michaelsson Oskar G N las.läkare Västervik porträtt 1920 414
Michal Emil sufflör Dramaten Sthlm porträtt 1901 801
Michal Emil sufflör Sthlm porträtt 1916 526
Michal K J Josef stationsinspektor Göteborg porträtt 1915 541
Michal K Josef stationsinspektor Göteborg porträtt 1910 510
Michaleson Knut dir Dramaten porträtt 1906 529
Michelsen Albert C redaktör Alingsås porträtt 1910 767
Michelsen Albert C redaktör Alingsås porträtt 1925 765
Michelsen Albert C rådman, redaktör Alingsås porträtt 1920 765
Michelsen Albert C rådman, redaktör Alingsås porträtt 1929 494
Michelsen J William H redaktör Alingsås porträtt 1917 365
Michelsen J William redaktör Alingsås porträtt 1927 381
Michelsen J William redaktör Alingsås porträtt 1929 30
Michelsen Wilhelm redaktör Alingsås porträtt 1907 367
Middendorff S A telegrafkommissarie Linköping porträtt 1924 334
Miedl J bryggmästare Nässjö porträtt 1909 175
Mild Albin dir Sthlm porträtt 1927 109
Millar James T advokat Sthlm porträtt 1917 108
Millar James T v.häradshövding Sthlm porträtt 1912 126
Millar James T v.häradshövding Sthlm porträtt 1922 110
Millar James T:son vice häradshövding Sthlm porträtt 1927 109
Millar John grosshandlare Göteborg porträtt 1903 615
Millar William T grosshandlare Göteborg porträtt 1929 541
Millde William ing Stockholm porträtt 1902 531
Milles Carl bildhuggare porträtt 1919 634
Milles Carl konstnär porträtt 1902 400
Milles Carl skulptör porträtt 1913 609
Milles Carl skulptör porträtt 1924 328
Milles Carl skulptör * porträtt 1927 209
Milles Carl skulptör konstnär * porträtt 1918 209
Milles Carl skulptör m konstverk porträtt 1904 3
Milles Carl, skulptör porträtt 1901 522
Milles Ruth A A bildhuggarinna Sthlm porträtt 1922 509
Milles S dir Sthlm porträtt 1929 478
Milles V Carl E konstnär, prof Sthlm porträtt 1924 605
Millqvist August godsägare Simmatorp porträtt 1914 349
Millqvist C Oscar fd kamrer Jönköping porträtt 1926 256
Millqvist H Viktor redaktör Norrköping porträtt 1913 751
Milow Cecilia frk socialarbetare Sthlm porträtt 1915 387
Milow E Cecilia författarinna Sthlm porträtt 1925 381
Milton E J tandläkare Borås porträtt 1903 15
Miltopaeus G Albert sjökapten Göteborg porträtt 1924 221
Mitander Emil E K prov.läkare Föllinge porträtt 1905 47
Mitander Emil E K prov.läkare Föllinge Jämtl. porträtt 1904 225
Mitchell C FA-kommendör i Sverige porträtt 1922 239
Mitchell George ny chef för FA i Sverige porträtt 1921 167
Mitjana Hilda född Falck gm leg.sekr i Sthlm porträtt 1911 178
Mittag-Leffler G prof porträtt 1915 426
Mittag-Leffler M Gustaf fd prof Djursholm porträtt 1925 381
Mittag-Leffler M Gustaf matematikprof Sthlm * porträtt 1926 659
Mittag-Leffler M Gustaf prof Djursholm porträtt 1915 397
Mittag-Leffler M Gustaf prof Sthlm porträtt 1910 398
Mittag-Leffler M Gösta prof Sthlms Högskola porträtt 1904 17
Mittag-Leffler M Gösta prof Sthlms Högskola porträtt 1905 422
Mittag-Leffler, prof med gäst (Poincaré) porträtt 1904 619
Mjöberg Erik forskningsresande porträtt 1918 492
Mjöberg K Josua rektor Lund porträtt 1925 797
Mjöberg Ludvig W kyrkoh Berghem porträtt 1904 46
Mntelin A Fredrik apotekare Lund porträtt 1920 268
Mobeck Ernst A fd advokatfiskal Sthlm porträtt 1920 318
Mobeck Per G godsägare Wik, Lekeryds sn porträtt 1905 488
Mobeck Sven C fd skeppsklarerare Göteborg porträtt 1903 359
Moberg A G grosshandlare Karlstad porträtt 1911 591
Moberg A G grosshandlare Karlstad porträtt 1916 558
Moberg A nämndeman Synnerby sn porträtt 1905 854
Moberg A prof i filosofi Lunds Univ porträtt 1918 3
Moberg Adolf grosshandlare Sthlm porträtt 1912 127
Moberg Adolf v.ordf Sv:s Kontoristfören Sthlm porträtt 1902 418
Moberg Alfred G fd grosshandlare Karlstad porträtt 1923 722
Moberg Axel E  v.konsul Berlin porträtt 1913 30
Moberg Axel E konsul Berlin porträtt 1921 688
Moberg Axel S ing Sthlm porträtt 1931 447
Moberg C Axel prof Lund porträtt 1921 591
Moberg C Axel prof Lund porträtt 1926 607
Moberg C L fd stadsfogde Göteborg porträtt 1913 79
Moberg Carl A E häradshövding Landskrona porträtt 1909 255
Moberg Carl D, disponent Norrköping porträtt 1900 416
Moberg Carl G V öv.löjtn Västmanlands Reg porträtt 1902 770
Moberg Carl O borgmästare Karlstad porträtt 1904 322
Moberg E Wilhelm R häradshövding Djursholm porträtt 1917 29
Moberg E Wilhelm R häradshövding Djursholm porträtt 1923 62
Moberg E Wilhelm R häradshövding Djuursholm porträtt 1922 28
Moberg Edvard R marinintendent Norrviken porträtt 1922 557
Moberg Erik G instrumentmakare Östersund porträtt 1903 190
Moberg fröhandlare Gartnersällskapet porträtt 1907 300
Moberg Gustaf handlare Valdemarsvik porträtt 1906 463
Moberg Gösta löjtn, ökenforskare porträtt 1925 744
Moberg J A överstelöjtn porträtt 1904 93
Moberg J Christian prof Lund porträtt 1913 334
Moberg J Christian prof Lund porträtt 1915 254
Moberg Johan A överste Sthlm porträtt 1907 510
Moberg Johan C eo prof Lunds Univ porträtt 1903 342
Moberg Johan C prof Lund porträtt 1908 318
Moberg John A överste Sthlm porträtt 1910 543
Moberg K, borgmäst Kommittén för prop:la val porträtt 1902 89
Moberg M G fd kronofogde Uppsala porträtt 1913 144
Moberg O grosshandlare Teckomatorp porträtt 1916 733
Moberg O med.lic Lund porträtt 1908 495
Moberg P Georg J överinspektor Sthlm porträtt 1926 735
Moberg V L docent Djursholm porträtt 1931 654
Moberg W Ludvig docent Sthlm porträtt 1916 77
Moberg V Ludvig läkare Sthlm porträtt 1926 45
Moberg Vilhelm författare porträtt 1925 240
Moberger A G dir Sthlm porträtt 1931 686
Moberger Arvid F T fd prov.läkare Högsby porträtt 1909 702
Moberger Arvid F T fd prov.läkare Högsby porträtt 1923 337
Moberger E Gustaf godsägare Töreboda porträtt 1931 606
Moberger Elias V rektor riksdagsman Visby porträtt 1917 93
Moberger Elias V skolinspektör Västervik porträtt 1930 173
Modéen Alfred stationsinspektor Kungsör porträtt 1906 830
Modéen J A grosshandlare Bor porträtt 1916 141
Modéen J A handlare Bor porträtt 1911 159
Modén K fyrbiträde Nidingens fyr porträtt 1916 212
Modig A S N förrådsförvaltare  Eskilstuna porträtt 1911 110
Modig Axel S N fd riksdagsman Karlslund porträtt 1927 206
Modig C handlare Härnösand porträtt 1909 79
Modig E statssekr Handelsdepartementet porträtt 1930 557
Modig Einar statssekr Handelsdepartementet porträtt 1925 653
Modig Einar statssekr Handelsdepartementet * porträtt 1931 129
Modig J Axel länsveterinär Göteborg porträtt 1921 623
Modig Johan G fd soldat Fläckebo porträtt 1931 60
Modig Johan G soldat Västmanlands Reg 100 år porträtt 1926 70
Modigh G W reg.läkare Boden porträtt 1902 739
Modigh Hjalmar jägmästare Sthlm porträtt 1918 14
Modigh K E rådman Sthlm porträtt 1924 397
Modigh Karl E rådman Sthlm porträtt 1909 542
Modigh Karl E rådman Sthlm porträtt 1919 445
Modigh Karl E rådman Sthlm porträtt 1930 189
Modin C Victor kyrkoh Lindesberg porträtt 1910 463
Modin G B ombudsman Skönsberg Sundsvall porträtt 1908 254
Modin Gotthard hovtandläkare Sthlm porträtt 1913 95
Modin J, Sv:a Fören i Melbourne porträtt 1900 636
Modin O G hovtandläkare Sthlm porträtt 1918 61
Modin O kyrkoh Fränsta porträtt 1910 222
Modin O kyrkoh Torp porträtt 1915 173
Modin Olof fd kyrkoh Sundsvall porträtt 1929 430
Modin Olof prost Sundsvall porträtt 1925 189
Mogensen Bror K lantmätare Falun porträtt 1916 269
Mogensen Bror K överlantmätare Falun porträtt 1921 254
Mogensen Bror K överlantmätare Falun porträtt 1924 205
Mohlin Anders P läroverksadjunkt Ystad porträtt 1904 78
Mohlin B A kapten Malmslätt porträtt 1930 399
Mohlin K L H adjunkt Norrköping porträtt 1902 31
Mohlin N Leonard M bankdir Landskrona porträtt 1929 525
Mohlin Per A E major Livgrenadjärerna porträtt 1904 174
Mohn Fredrik M godsägare Remmene porträtt 1915 29
Mohn Fredrik M godsägare Remmene porträtt 1925 29
Mohn Fredrik M godsägare Värmlandsbro porträtt 1910 31
Mohn Fredrik M godsägare Värmlandsbro porträtt 1930 621
Mohn Fredrik M godsägare Värmlandsbro porträtt 1931 79
Mohn Hakon O verkmästare Huskvarna porträtt 1909 190
Mohn Hakon O verkmästare Huskvarna porträtt 1916 318
Molander Aurora pianist porträtt 1903 511
Molander Carl grosshandlare Sthlm porträtt 1903 807
Molander Guataf skådespelare porträtt 1916 373
Molander Gustaf konsertmästare Göteborg porträtt 1922 349
Molander Gustaf skådespelare porträtt 1921 420
Molander Gustaf skådespelare porträtt 1923 281
Molander Gustaf skådespelare Dramaten porträtt 1920 404
Molander Karin skådespelerska Göteborg porträtt 1920 435
Molander Karin skådespelserska porträtt 1923 313
Molander Mårten fabrikör Gudasp porträtt 1912 703
Molander Oscar F dir Alingsås porträtt 1928 142
Molander Salomon orgelbyggare Göteborg porträtt 1904 597
Molander, Harald, författare regissör porträtt 1900 72
Moldén H handlare Mollösund porträtt 1909 15
Molin A aktuarie Sthlm porträtt 1917 622
Molin Adrian, Föreningen mot enigration porträtt 1909 121
Molin Arvid komm-kapten överlärare Stockholm porträtt 1902 387
Molin August W fd bruksägare Örebro porträtt 1905 535
Molin Conny skådespelare porträtt 1916 485
Molin Erik W justitieråd porträtt 1915 540
Molin Erik W justitieråd Sthlm porträtt 1918 28
Molin Erik W justitieråd Sthlm porträtt 1927 845
Molin G W fd postmästare Vänersborg porträtt 1925 303
Molin J Arthur E byråchef Sthlm porträtt 1925 637
Molin J Arthur E byråchef Sthlm porträtt 1931 414
Molin Jean J fd prov.läkare Ragunda porträtt 1916 685
Molin N A skräddarmästare  Södertälje porträtt 1911 158
Molin N W dir Sthlm porträtt 1930 238
Molin Nils W dir Sthlm porträtt 1919 493
Molin Nils W dir Sthlm porträtt 1924 478
Molin Oscar fd skräddarmästare Sthlm porträtt 1917 254
Molin P E hemmansägare Dombäcksmark porträtt 1911 142
Moll K T lektor Sthlm porträtt 1904 92
Moll K T lektor Sthlm porträtt 1921 703
Moll K Tom lektor Sthlm porträtt 1912 734
Moll Victor L riksbankschef Sthlm porträtt 1927 685
Moll Victor L riksbankschef Sthlm porträtt 1929 62
Moll Victor L riksbanksfullmäktig Sthlm porträtt 1922 686
Moll Victor L vd Hypoteksbanken porträtt 1907 543
Moll Victor L vd Hypoteksbanken porträtt 1911 547
Moll Victor L vd Sveriges Hypoteksbank * porträtt 1910 561
Moll Voctor riksbanksfullmäktig Sthlm porträtt 1917 701
Molldén Simon A industriidkare Göteborg porträtt 1929 558
Molldén Simon A:son fabrikör Göteborg porträtt 1914 653
Mollén Victor verksam i stenhuggeri Göteborg porträtt 1906 367
Mollsatdius C A A reg.pastorsadj.Kristianstad porträtt 1902 335
Mollstadius C A Alex.reg.pastor Kristianstad porträtt 1927 318
Mollstadius C J A löjtn Norrlands Art.Reg porträtt 1916 633
Molytor original i Vänersborg porträtt 1900 726
Monrad S C Justus fd grosshandlare Sthlm porträtt 1931 79
Montan Carl O fd assessor porträtt 1912 607
Montan Carl O fd vicepresident Sthlm porträtt 1913 271
Montan E V prof Sthlm porträtt 1909 15
Montan Erik V prof porträtt 1907 821
Montan Erik V prof Sthlm porträtt 1907 802
Montan Gustaf E pastor emer. Sthlm porträtt 1922 767
Montan P F kyrkoh Dala Husby porträtt 1910 783
Montan P F kyrkoh Dala Husby porträtt 1915 733
Montan, Carl Otto red Sthlms Dagblad m.m. porträtt 1900 813
Montelin A Fredrik apotekare Lund porträtt 1931 46
Montelin A Fredrik apotekare Lund * porträtt 1927 449
Montelin T Gösta E lektor Sthlm porträtt 1928 157
Montelius A ordf i Fredrika Bremerförbundet porträtt 1904 229
Montelius Agda G D A professorska Sthlm porträtt 1909 478
Montelius Agda G D A professorska Sthlm porträtt 1919 509
Montelius C Wilhelm H bankosekr Sthlm porträtt 1911 302
Montelius Clara O hovrättsrådinna Sthlm porträtt 1905 79
Montelius G O A fd riksantikvarie porträtt 1912 424
Montelius G Oscar A fd riksantikvarie Sthlm porträtt 1917 796
Montelius G Oscar A prof, riksantikvarie porträtt 1914 1
Montelius K J pastor EFS Sthlm porträtt 1911 511
Montelius K J pastor i EF Stockholm porträtt 1901 512
Montelius K Johan pastor Sthlm porträtt 1922 430
Montelius Lars H A assesor Växjö porträtt 1906 431
Montelius Lars H A assessor Växjö porträtt 1908 607
Montelius Lars H A häradshövd. Östra Värend porträtt 1901 464
Montelius Oscar fd riksantikvarie porträtt 1921 108
Montelius Oscar prof porträtt 1906 579
Montelius Oscar prof porträtt 1912 806
Montelius Oscar prof arkeolog Sthlm porträtt 1902 818
Montelius Oscar prof kulturhistoriker porträtt 1902 129
Montelius Oscar prof ny riksantikvarie porträtt 1906 786
Montelius Oscar prof riksantikvarie Sthlm porträtt 1907 802
Montelius Wilhelm v.häradshövd Sthlm porträtt 1906 286
Montelius Wilhelm, v.häradshövd Sthlm porträtt 1901 302
Montell Erland J O länsassessor Östersund porträtt 1928 13
Montell Otto prov.läkare Uppsala porträtt 1921 462
Montell Otto prov.läkare Uppsala porträtt 1926 494
Montell Otto stadsläkare Haparanda porträtt 1911 544
Montell Wilhelm kyrkoh finska fs i Sthlm porträtt 1901 318
Montell Vilhelm kyrkoh Sthlm porträtt 1922 814
Montén Fritz G A rektor Malmö porträtt 1931 607
Montén Torsten fil.dr, dir Sthlm porträtt 1919 543
Montgomery Albert fängelsedir Göteborg porträtt 1902 286
Montgomery E bruksägare riksdagsman Värml. porträtt 1902 8
Montgomery Edvard bruksäg Rottnems bruk porträtt 1906 494
Montgomery H Edvard bruksägare Rottneros porträtt 1911 128
Montgomery Hampus E brukspatron Rottneros porträtt 1901 560
Montgomery John S överste Lund porträtt 1912 766
Montgomery John S överste Skånska Inf.Reg porträtt 1911 462
Montgomery John S överste Sthlm porträtt 1917 748
Montgomery John S överste Sthlm porträtt 1922 765
Montgomery Josias byråchef civildep Sthlm porträtt 1904 516
Montgomery Josias kammarherre Sthlm porträtt 1921 719
Montgomery Josias kansliråd Sthlm porträtt 1911 718
Montgomery Josias kansliråd Sthlm porträtt 1926 654
Montgomery K E dir Norrköping porträtt 1931 318
Montgomery K O E fabrikör Norrköping porträtt 1919 525
Montgomery K Otto E fabrikör Norrköping porträtt 1920 350
Montgomery Victor E civ.ing Lund porträtt 1915 685
Montgomery Viktor E civ.ing Lund porträtt 1927 77
Montgomery William C fd godsägare Lindholmen porträtt 1912 527
Montgomery William C godsägare Sthlm porträtt 1920 526
Montgomery-Cederhielm R godsägare Segersjö porträtt 1920 509
Montgomery-Cederhielm R kammarh. Segersjö porträtt 1900 560
Montgomery-Cederhjelm Robert Segersjö fid. porträtt 1905 534
Montgomey-Cederhielm Lännäs porträtt 1931 286
Montgomey-Cederhielm Robert Segersjö porträtt 1925 510
Montgomry H C J flyglöjtn Svea Art.reg porträtt 1922 732
Monthan C Emil W musikdir Sthlm porträtt 1924 573
Monygomery-Cederhielm R godsägare Lännäs porträtt 1910 510
Morales O sekr Musikaliska Akademien porträtt 1921 149
Morales Olallo J M prof Musikaliska Akademien porträtt 1921 29
Morales Olallo J M prof Sthlm porträtt 1929 669
Morales Olallo sekr Musikaliska Akademien porträtt 1918 104
Morales Olallo sekr Musikaliska Akademien * porträtt 1923 821
Morales Ollalo kompositör Göteborg porträtt 1903 200
Morales-Asplund fru, pianist  Göteborg porträtt 1927 189
Morell E fd prof Stockholm porträtt 1902 386
Morell E O regementsveterinär Sthlm porträtt 1918 654
Morén A T E fältveterinär porträtt 1931 634
Morén Emil L intendent Norrköping porträtt 1927 589
Morén Eric kyrkoh Stora Tuna porträtt 1902 675
Morén H ”Vättern runt”-segrare porträtt 1918 639
Morén H segrare i cykeltävling porträtt 1910 677
Morén Johan E bankkassör Örebro porträtt 1910 111
Morén John musikdir Sthlm porträtt 1913 575
Morén John T musikdir Sthlm porträtt 1903 566
Morén John T musikdir Sthlm porträtt 1923 593
Morian-Petersén L M S T dövstumlärare Manilla porträtt 1906 398
Morin Bror A trafikinspektör Rimbo porträtt 1930 398
Morin P E N övering Bofors porträtt 1931 335
Morin Sven H, fs sjökapten Malmö porträtt 1900 511
Morling J Wilhelm bankdir Falun porträtt 1915 365
Morling J Wilhelm fd bankdir Falun porträtt 1925 350
Morssing Frans E fd handlare Sthlm porträtt 1910 478
Morssing Frans, handlare Stockholm porträtt 1900 495
Morssing G Ivar advokat Sthlm porträtt 1918 749
Morssing G Ivar advokat Sthlm porträtt 1929 525
Mortensen Christian byggmästare Malmö porträtt 1916 158
Mortensen Johan M docent Lund porträtt 1914 172
Mortensen Johan M docent Lund porträtt 1919 173
Morthensen Leonarth M ing. dir Sthlm porträtt 1927 206
Morton Johan E pastor Gävle porträtt 1913 47
Morton Mårten krigsråd Sthlm porträtt 1911 159
Morton Mårten krigsråd Sthlm porträtt 1916 157
Morton Mårten krigsråd Sthlm porträtt 1921 125
Moselius C A expeditionschef Norstedts Sthlm porträtt 1911 463
Mosesson Gustav A rektor Lidingö porträtt 1927 93
Mossberg A lantbrukare riksdagsman Blomma porträtt 1911 142
Mossberg Albin hemmansägare Blomskog porträtt 1911 160
Mossberg C E disponent Persbergs gruvor porträtt 1902 370
Mossberg C Fredrik W apotekare Göteborg porträtt 1910 30
Mossberg C Fredrik W apotekare Göteborg porträtt 1914 813
Mossberg C Fredrik W apotekare Göteborg porträtt 1915 573
Mossberg Carl E disponent Filipstad porträtt 1907 382
Mossberg Carl E disponent Filipstad porträtt 1912 334
Mossberg Carl E fd disponent Filipstad porträtt 1917 349
Mossberg Erland flygattaché London porträtt 1927 749
Mossberg F W fd lantmätare Uppsala porträtt 1915 173
Mossberg F W lantmätare Uppsala porträtt 1905 174
Mossberg F Wilhelm lantmätare Uppsala porträtt 1910 174
Mossberg fd prov.läkare Eskilstuna porträtt 1908 574
Mossberg Gustaf handlare Blomskog porträtt 1916 477
Mossberg Karl O landssekr Kalmar porträtt 1919 492
Mossberg Olof E överläkare Örebro porträtt 1919 269
Mossberg Olof E överläkare Örebro porträtt 1930 61
Mossberg Victor A läkare Eskilstuna porträtt 1909 559
Mothander A F L rådman Stockholm porträtt 1901 176
Mothander K G civ.ing Västerås porträtt 1926 704
Mott John R sekr Kristliga Studenförbundet porträtt 1908 352
Mousquette K R dir Linköping porträtt 1905 838
Mowinckel j:r, J L kapellmäst Gävle porträtt 1931 663
Mozart C G kyrkoh Tingsås porträtt 1914 285
Mozart C G kyrkoh Tingsås porträtt 1916 366
Mozart Carl G kyrkoh Tingsås porträtt 1904 256
Muhl Carl J fd överstelöjtn Borås porträtt 1931 13
Muhl Carl-Johan fd överstelöjtn Borås porträtt 1918 349
Muhl Carl-Johan fd överstelöjtn Borås porträtt 1923 321
Muhl Carl-Johan fd överstelöjtn Borås porträtt 1929 109
Muhl Carl-Johan överstelöjtn Borås porträtt 1913 334
Muhr C J affärsman Göteborg porträtt 1928 78
Muhr Carl O bankdir Skara porträtt 1909 126
Muhr Carl-Olof bankdir Skara porträtt 1919 141
Munch af Fulkila, Bror O C gen.major * porträtt 1915 177
Munck af Fulkila Henriette U A C Sthlm porträtt 1911 303
Munck af Rosenschiöld AG Mortimer statssekr porträtt 1927 685
Munck af Rosenschiöld Elof  Landskrona porträtt 1915 32
Munck af Rosenschiöld Nils häradshövd Ljungby porträtt 1929 621
Munck af Rosenschiöld, AM borgmäst Landskrona porträtt 1907 287
Munck af Rosenschöld A G M landshövd Jämtl * porträtt 1931 17
Munck af Rosenschöld A G M landshövding porträtt 1929 13
Munck af Rosenschöld A G M landshövding porträtt 1930 821
Munck af Rosenschöld A G Mortimer Sthlm porträtt 1922 686
Munck af Rosenschöld AGstatssekr Eckl.stikdep porträtt 1917 172
Munck af Rosenschöld C J A Landskrona porträtt 1917 285
Munck af Rosenschöld C J August Landskrona porträtt 1927 332
Munck af Rosenschöld Nils A E Ljungby porträtt 1919 29
Munck Bror O C gen.major, kavalleriinspektör porträtt 1915 93
Munck Bror O C generallöjtn i armén porträtt 1922 77
Munck Bror O C generallöjtn Sthlm porträtt 1927 61
Munck Bror O C generalmajor porträtt 1917 19
Munck Bror O C generalmajor Skövde porträtt 1922 61
Munck Bror O C sekundchef Livgardet t häst porträtt 1912 430
Munck Bror O C överste Kronprinsens Husarer porträtt 1907 318
Munck Bror O C överste Kronprinsens Husarer porträtt 1910 94
Munck Bror O C överste Malmö porträtt 1912 79
Munck C B generallöjtn porträtt 1901 772
Munck Carl B generalmajor Stäket Värmdö porträtt 1904 775
Munktell B H Theofron fd revisor Sthlm porträtt 1919 381
Munktell Helena kompositör Sthlm porträtt 1918 814
Munktell Henrik disponent Grycksbo porträtt 1905 371
Munktell N T Thorsten prov.läkare Skellefteå porträtt 1919 381
Munktell N T Thorsten prov.läkare Örebro porträtt 1930 141
Munktell S Helmer T v.häradshövding Luleå porträtt 1911 256
Munktell Theofron fil.dr Sthlm porträtt 1916 798
Munktell Theofron fil.jubeldr Sthlm porträtt 1913 639
Munktell Theofron godsägare Sthlm porträtt 1908 671
Munktell Theofron verkstadsägare Eskilstuna * porträtt 1915 337
Munters Carl ing uppfinnare porträtt 1924 419
Munthe Arnold dramatiker, författare porträtt 1916 323
Munthe Arnold kommendörkapten porträtt 1905 274
Munthe C D L W överste Fortifikationen porträtt 1909 266
Munthe C D L W:son överste Fortifikationen porträtt 1902 812
Munthe C D Ludvig W W:son generallöjtn Sthlm porträtt 1918 573
Munthe C D Ludvig W W:son generallöjtn Sthlm porträtt 1923 577
Munthe C D Ludvig W W:son generalmajor Sthlm porträtt 1913 606
Munthe C H fd hovrättsråd Sthlm porträtt 1903 126
Munthe C L Arnold fd kommendörkapten Sthlm porträtt 1926 190
Munthe C L Arnold författare Sthlm porträtt 1920 253
Munthe Carl D L V W:son överste Sthlm porträtt 1903 614
Munthe Carl H fd hovrättsråd Sthlm porträtt 1913 111
Munthe Carl H fd hovrättsråd Sthlm porträtt 1918 93
Munthe Carl H fd hovrättsråd Sthlm porträtt 1919 686
Munthe G F president Kammarkollegium porträtt 1904 32
Munthe Gustaf F fd president Sthlm porträtt 1918 574
Munthe Gustaf F fd president Sthlm porträtt 1918 445
Munthe Gustaf F pres. i Kammarkollegium * porträtt 1913 449
Munthe Gustaf F pres. Kommerskollegium Sthlm porträtt 1908 446
Munthe Gustaf F president Sthlm porträtt 1913 446
Munthe Gustaf intendent Gbg sekr i Gnistan porträtt 1828 153
Munthe Gustaf L intendent Röhska slöjdmuseet porträtt 1923 577
Munthe H A R W:son rektor Handels Sthlm porträtt 1908 767
Munthe H Åke R W:son rektor Sthlm porträtt 1918 717
Munthe Henrik V geolog Sthlm porträtt 1910 110
Munthe Henrik V geolog Sthlm porträtt 1915 93
Munthe Henrik V prof Sthlm porträtt 1925 77
Munthe K L Arnold fd kommendörkapten Sthlm porträtt 1925 237
Munthe K L Arnold kommendörkapten Sthlm porträtt 1915 269
Munthe Åke W:son fd rektor Sthlm porträtt 1929 509
Munther Frans J fd seminarieadjunkt Växjö porträtt 1908 559
Munther Tor E musikhandlare Göteborg porträtt 1923 195
Murbeck S S botanikprof Lund porträtt 1909 78
Murbeck Svante S prof emer Lund porträtt 1929 669
Murbeck Svante S prof Lund porträtt 1919 45
Murbeck Svante S prof Uppsala porträtt 1914 44
Murelius G A handlare Särna porträtt 1909 510
Murelius G A handlare Särna porträtt 1914 525
Murman Carl J M gymnastiklärare Umeå porträtt 1907 271
Murman Fritz bageriidkare Helsingborg porträtt 1914 732
Murman Fritz O fabrikör Helsingborg porträtt 1929 62
Murray  Walter landshövding Västerås porträtt 1926 29
Murray A A överste (Nordiska Spelen) porträtt 1916 328
Murray C A A major Sthlm porträtt 1911 734
Murray C A A ståthållare Sthlm porträtt 1926 703
Murray C A Adolf kapten Sthlm porträtt 1906 720
Murray C A Adolf ståthållare Sthlm porträtt 1921 687
Murray C A Adolf överste Sthlm porträtt 1916 717
Murray Carl A A öv.löjtn Krigshögskolan Sthlm porträtt 1904 612
Murray George grosshandlare Göteborg porträtt 1911 112
Murray J Axel G apotekare Sthlm porträtt 1910 719
Murray J Axel G apotekare Sthlm porträtt 1913 496
Murray J Henrik assuransdir Göteborg porträtt 1923 336
Murray J Henrik civ.ing Göteborg porträtt 1929 109
Murray Johan A G apotekare Sthlm porträtt 1905 758
Murray Robert fd prof Djursholm porträtt 1920 557
Murray Robert fd prof Djursholm porträtt 1931 350
Murray Robert prof Sthlm porträtt 1905 614
Murray W landshövding Västmanlands län porträtt 1916 220
Murray Walter civilminister * porträtt 1916 642
Murray Walter kommunikationsminister porträtt 1920 90
Murray Walter kommunikationsmmister * porträtt 1920 113
Murray Walter landshövding Västerås porträtt 1921 61
Murray Walter landshövdinging Västerås porträtt 1931 644
Mühlefels von, Charles E G, borgmäst Skanör porträtt 1900 784
Mühlemfels von, Rudolf W C kom.kapten porträtt 1905 354
Mühlenfels v. B A W Ludvig fd major Ängelholm porträtt 1915 589
Mühlenfels von B A V Ludvig major Ängelholm porträtt 1917 462
Mühlenfels von F G A postmästare Filipstad porträtt 1921 832
Mühlenfels von, B A W Ludvig Ottenby Gård porträtt 1910 591
Mühlenfels von, Emil borgmäst Skanör porträtt 1902 770
Mühlenfels von, Ludvig arrendator Ottenby porträtt 1905 567
Mühlenfels von, Rudolf V C sjökapten porträtt 1906 303
Mühlenfels, R von, kommendörkapten ”Öland” porträtt 1900 352
Myhrberg A Melcher tonsättare Sthlm porträtt 1915 221
Myhre Johan P konsul i Söderhamn porträtt 1902 239
Myhrman A W bruksägare Gemla porträtt 1924 45
Myhrman C Robert fd trafikinspektor Sthlm porträtt 1918 574
Myhrman David V kyrkoh Misterhult porträtt 1931 766
Myhrman David W kyrkoh Misterhult porträtt 1926 175
Myhrman E fd byråchef Lidingö porträtt 1914 748
Myhrman Engelsbrecht fd byråchef Sthlm porträtt 1917 140
Myhrman Gustaf M K ing Sthlm porträtt 1916 605
Myhrman Marie L svägerska t E Tegner porträtt 1902 323
Myhrman Sam G L överste Eksjö porträtt 1917 477
Myhrman Sam G L överste Eksjö porträtt 1925 303
Müller Carl A vet.skapsman Stensjöholms gods porträtt 1905 355
Müller Christian L byggmästare Malmö porträtt 1921 189
Müller Christian L byggmästare Malmö porträtt 1926 432
Müller Erik G prof Sthlm porträtt 1915 701
Müller Erik G prof Sthlm porträtt 1922 702
Müller Erik G prof, författare KI, Sthlm * porträtt 1915 737
Müller Frans G fd hamnkamrer Helsingborg porträtt 1903 759
Müller H tennisspelare Sthlm porträtt 1921 431
Müller J fd lektor, fil.dr Sthlm porträtt 1927 813
Müller J fil.dr Sthlm (All. Francaise) porträtt 1918 515
Müller J L tjänsteman Tanto, Sthlm porträtt 1914 541
Müller Joseph fd lektor Sthlm porträtt 1912 831
Müller Joseph fd lektor Sthlm porträtt 1917 813
Müller Joseph fd lektor Sthlm porträtt 1922 814
Müller Joseph lektor Sjökrigsskolan Sthlm porträtt 1903 31
Müller Joseph lektor Sthlm porträtt 1908 15
Müllern-Aspegren G J Ulric läkare Djursholm porträtt 1931 798
Münnich H grosshandlare Falun porträtt 1909 814
Müntzing Alvar ing Sthlm porträtt 1913 207
Müntzing Alvar ing Sthlm porträtt 1916 798
Müntzing Arvid L kronolänsman Skogs distr porträtt 1904 305
Müntzing Ivar A T ing Lerum porträtt 1923 705
Müntzing Ivar ing Göteborg porträtt 1903 711
Müntzing Johan K T ing Göteborg porträtt 1903 535
Myrberg A Melcher kompositör Sthlm porträtt 1916 606
Myrberg A Melcher tonkonstnär Sthlnm porträtt 1910 223
Myrbäck Karl laborator Sthlms Högskola porträtt 1930 693
Myrén C B grosshandlare Sthlm porträtt 1931 799
Myrhman S G L överste Kalmar Regemente porträtt 1914 92
Myrin C A B lantbruksing Växjö porträtt 1903 247
Myrin Otto W bankdir Östersund porträtt 1914 77
Myrstedt I Leonard diir Sthlm porträtt 1912 767
Myrstedt I Leonard dir Sthlm porträtt 1916 158
Myrstedt I Leonard fabrikör Myrstedts Sthlm porträtt 1907 802
Myrström S Magnus redaktör Söderhamn porträtt 1915 45
Måhlén Brynolf E R prov.läkare Gävle porträtt 1903 487
Måhlén C O kyrkoh Närtuna porträtt 1912 303
Måhlén C O kyrkoh Närtuna,Gottröra fs porträtt 1902 335
Mångberg Erik O bankkamrer Umeå porträtt 1907 527
Mångberg Erik O bankkamrer Umeå porträtt 1909 111
Månson Ivar ”i Trää” domänintend Kristianstad porträtt 1905 30
Månsson A E dir Kemigrafiska AB Malmö porträtt 1925 109
Månsson A G lantbrukare riksdagsman porträtt 1905 8
Månsson A P byggmästare Lund porträtt 1905 427
Månsson A Wiljhelm disponent Göteborg porträtt 1929 29
Månsson Anders P byggmästare Lund porträtt 1931 383
Månsson August V grosshandlare Karlskrona porträtt 1910 207
Månsson F redaktör riksdagsman Gävle porträtt 1911 110
Månsson Gertrud frk mötesdeltag arbetsfrågor porträtt 1910 127
Månsson Gertrud K frk Sthlm porträtt 1926 191
Månsson Gertrud Sthlm 1:a kvinna i stadsfullm porträtt 1909 402
Månsson I, i Trää  Kommittén för prop:la val porträtt 1902 89
Månsson Ivar domänintendent Kristianstad porträtt 1910 31
Månsson Ivar domänintendent Lund * porträtt 1910 289
Månsson K Fabian soc.dem riksdagsman * porträtt 1921 275
Månsson N bankkamrer Kristianstad porträtt 1924 733
Månsson Nils fd kommunalordf Åhus porträtt 1913 511
Månsson Nils ombudsman Hässleholm porträtt 1913 606
Månsson Nils riksdagsman Vintrie porträtt 1929 334
Månsson O A rektor Halmstad porträtt 1930 718
Månsson Ola bankdir Trelleborg porträtt 1930 301
Månsson Ola lantbrukare Skepparslöv porträtt 1927 349
Månsson P August hemmansägare Vinninge porträtt 1931 383
Månsson Sven intendent Tänger, Enviken porträtt 1913 735
Månsson Vilhelm disponent Göteborg porträtt 1913 255
Månsson Vilhelm disponent Göteborg porträtt 1923 225
Mård C J musikdir Norrköping porträtt 1911 735
Mårdberg G W M fd komminister Sthlm porträtt 1912 256
Mårtenson Mona skådespelerska porträtt 1931 477
Mårtenson Ryno 11-årig jägare i Gislaved porträtt 1913 365
Mårtensson Anders förvaltare Helsingborg porträtt 1917 717
Mårtensson Anders kommissarie Karlskrona porträtt 1908 78
Mårtensson Anders M bankkamrer Svenljunga porträtt 1921 206
Mårtensson Anders poliskommissarie Karlskrona porträtt 1918 813
Mårtensson F OS-brottare porträtt 1907 712
Mårtensson Georg, grosshadl. Helsingborg porträtt 1900 608
Mårtensson J E stationsinspektor Hallsberg porträtt 1921 397
Mårtensson J godsägare Ulrikeberg porträtt 1914 240
Mårtensson J L förrådsförvaltare Sthlm porträtt 1926 528
Mårtensson Johan F tullförvaltare Karlskrona porträtt 1904 645
Mårtensson P grosshandlare Fellingsbro porträtt 1908 526
Mårtensson Per grosshandlare Fellingsbro porträtt 1913 431
Märtha kronprinsessa förlovningsbilden porträtt 1929 41
Märtha prinsessa porträtt 1920 436
Märtha prinsessa * porträtt 1929 209
Märtha svensk prinsessa porträtt 1923 115
Märtha, prinsessa av Sverige konfirmeras porträtt 1917 420
Märtha, prinsessa gifter sig porträtt 1929 196
Möllenhoff Axel G prov.läkare Ramsberg porträtt 1909 782
Möllenhoff Axel G prov.läkare Ramsberg porträtt 1911 287
Möller A E C fd stationsinspektor Linköping porträtt 1915 205
Möller A Emil C stationsinspektor Vänersborg porträtt 1930 526
Möller A fd trafikchef Falkenberg porträtt 1926 704
Möller Alfred fd fabrikör Lund porträtt 1928 142
Möller Alfred fd trafikchef Falkenberg porträtt 1930 574
Möller Alfred trafiking Falkenberg porträtt 1906 702
Möller Artur författare porträtt 1915 156
Möller Artur författare porträtt 1917 293
Möller Artur författare porträtt 1917 419
Möller Artur kåsör porträtt 1909 131
Möller Astolf M fil.dr Hellerup porträtt 1914 44
Möller Astolf M fil.jubeldr Onsby porträtt 1924 606
Möller Astolf M lektor Helsingborg porträtt 1904 46
Möller Axel F redaktör Falkenberg porträtt 1922 429
Möller Axel F redaktör Falkenberg porträtt 1931 223
Möller B kyrkoh Kristianopel porträtt 1908 366
Möller C Emil fd rektor Norrköping porträtt 1917 173
Möller C Emil fd rektor Täby porträtt 1927 157
Möller C F lanträntmästare Gävleborgs län porträtt 1902 387
Möller C ing Kristianstad porträtt 1908 766
Möller C J Emanuel kronofogde Eslöv porträtt 1914 397
Möller C J Henrik adjunkt Lund porträtt 1912 127
Möller C J Henrik musiklärare Lund porträtt 1917 510
Möller C O kyrkoh Foss förs porträtt 1902 435
Möller C O ny överintendent Sthlm porträtt 1904 72
Möller C P grosshandl Stockholm porträtt 1901 465
Möller C stationsinspektor Laholm porträtt 1902 94
Möller C, lantbrukare Vendelsbäck porträtt 1900 848
Möller Carl J E kronofogde Rönneberga porträtt 1904 352
Möller Carl O ,arkitekt Konstakad. Sthlm porträtt 1900 513
Möller Carl O arkitekt porträtt 1902 389
Möller Carl O fd generaldir Sthlm porträtt 1926 494
Möller Carl O generaldir Sthlm porträtt 1921 461
Möller Carl O överinendent Sthlm porträtt 1911 479
Möller Carl O överintendent Sthlm porträtt 1916 477
Möller Carl W F apotekare Ängelholm porträtt 1904 548
Möller Carl W F apotekare Ängelholm porträtt 1914 525
Möller Carl W F apotekare Ängelsholm porträtt 1924 110
Möller Ch E rektor Göteborg porträtt 1902 190
Möller Christian dir Kristianstad porträtt 1918 781
Möller Christian H ing Kristianstad porträtt 1923 225
Möller Dagmar (f Bosse) gm arkitekt Möller porträtt 1902 389
Möller Ellen Landskrona porträtt 1914 776
Möller Erik Sv:a Klubben i Hamburg porträtt 1905 523
Möller Ernst dir Kristianstad porträtt 1910 223
Möller Eva fru Ljunga-Ryssby 100 år porträtt 1911 186
Möller F G socialminister porträtt 1924 56
Möller F Gustaf partisekr, riksdagsman Sthlm porträtt 1917 188
Möller F Gustav partisekr soc.dem * porträtt 1921 113
Möller Fredrik B T generalkonsul Sthlm porträtt 1910 255
Möller Fredrik prov.läkare Fryksdalen porträtt 1906 720
Möller G E reg.läkare Helsingborg porträtt 1908 607
Möller G Ernfrid fd förd.läkare Helsingborg porträtt 1916 62
Möller Gustaf A, hotellägare Västerås porträtt 1900 688
Möller Gustaf E Mierop läkare Helsingborg porträtt 1903 630
Möller Gustaf J bankdir Gävle porträtt 1903 518
Möller Gustav socialminister porträtt 1924 393
Möller H A C O bokhandlare Lund porträtt 1909 366
Möller H L A fd auditör Anderslöv porträtt 1912 687
Möller H O grosshandlare Landskrona porträtt 1931 207
Möller Hjalmar A lektor Stocksund porträtt 1926 29
Möller Hjalmar bokhandlare Lund porträtt 1904 404
Möller Hugo dir Lund porträtt 1930 526
Möller Hugo I stadsläkare Eskilstuna porträtt 1913 287
Möller Hugo I stadsläkare Eskilstuna porträtt 1918 317
Möller Hugo I stadsläkare Eskilstuna porträtt 1923 289
Möller J D Th apotekare Skene porträtt 1902 191
Möller J W M Theodor kyrkoh Sköldinge porträtt 1924 782
Möller Johan W F apotekare Lidköping porträtt 1905 391
Möller John H disponent Alingsås porträtt 1927 429
Möller Julius lektor Sundbyberg porträtt 1905 338
Möller L Magnus prof Sthlm porträtt 1911 367
Möller L Magnus överläkare  Sthlm porträtt 1910 542
Möller Louise direktris Lund porträtt 1925 734
Möller M stadsmäklare Göteborg porträtt 1902 386
Möller M V lantbrukare Södertälje porträtt 1905 823
Möller Mattis disponent Ljungby porträtt 1911 735
Möller N August grosshandlare Växjö porträtt 1912 47
Möller N August grosshandlare Växjö porträtt 1914 670
Möller N F sjökapten Råå porträtt 1902 387
Möller N P fabrikör Malmö porträtt 1911 32
Möller Oscar M P dir Malmö porträtt 1905 694
Möller Otto kamrer Sthlm porträtt 1926 448
Möller Peter A fd kapten Saltsjöbaden porträtt 1927 461
Möller Petter A forskningsresande Sthlm porträtt 1907 478
Möller R H sjökapten Halmstad porträtt 1911 63
Möller Reinhold H sjökapten Råå porträtt 1921 93
Möller Teodor stadsnotarie Malmö porträtt 1905 111
Möller Theodor C underlöjtn Svennevad porträtt 1908 415
Möller von, A P fd riksdagsman 1:a Kammaren porträtt 1913 37
Möller von, Adolf P godsägare Skottorp porträtt 1930 109
Möller von, Peter fd godsägare Göteborg porträtt 1921 509
Möller von, Peter fd godsägare Ängelholm porträtt 1908 510
Möllerberg August F postmästare Mjölby porträtt 1901 128
Möllerberg Carl fruktodlare Ekestad porträtt 1916 29
Möllerberg E E kyrkoh Hovmantorp porträtt 1927 718
Möllerberg E E kyrkoh Kristvalla porträtt 1914 93
Möllerberg H E F postmästare Karlstad porträtt 1916 717
Möllerberg H E F postmästare Karlstad porträtt 1921 687
Möllerberg Harald W T postmästare Linköping porträtt 1927 589
Möllerberg J E fd postmästare Söderköping porträtt 1905 226
Möllerberg J Edvard postmästare Södersköping porträtt 1907 738
Möllersten M fabrikör Sthlm porträtt 1917 765
Möllerström B H G stadsfogde Malmö porträtt 1902 547
Möllerswärd Karl G red ”Tidn Upsala” Uppsala porträtt 1903 727
Möllersvärd, Karl J M red Uppsala Tidn porträtt 1900 336
Mörck Nils sjökapten Gävle porträtt 1923 177
Mörck T Walfrid sjökapten Norrköping porträtt 1929 350
Mörcke B B E generallöjtn Helsingborg porträtt 1925 621
Mörcke B B E överste konsultativt statsråd porträtt 1913 339
Mörcke B B Emil generallöjtn Varberg porträtt 1931 366
Mörcke B B Emil generalmajor Helsingborg porträtt 1920 589
Mörcke B B Emil generalmajor, statsråd porträtt 1916 184
Mörcke B B Emil statsråd Sthlm porträtt 1915 589
Mörcke B B Emil överste Halmstad porträtt 1910 622
Mörcke Bror B E krigsmnister * porträtt 1914 577
Mörcke Emil krigsminister porträtt 1913 745
Mörk Johan A F fd bruksförv Örebro porträtt 1901 609
Mörling J A kyrkoh Lidingö porträtt 1915 142
Mörner A E K godsägare Björksund porträtt 1908 462
Mörner A N C godsägare Börrum porträtt 1908 558
Mörner A Nils C godsägare Börrum porträtt 1913 527
Mörner A Nils C godsägare Herrborum porträtt 1918 541
Mörner A Nils C godsägare Herrborum porträtt 1923 530
Mörner A Nils C godsägare Herrborum porträtt 1925 623
Mörner Axel C regementspastor Sthlm porträtt 1921 156
Mörner Axel E K godsägare Björksund porträtt 1910 703
Mörner Axel K reg.pastor Sthlm porträtt 1926 207
Mörner B frih v.konsul i Turkiet porträtt 1903 100
Mörner Birger konsul i Sidney porträtt 1906 78
Mörner Birger skriftställare porträtt 1916 508
Mörner Birger svensk konsul i Sidney porträtt 1909 458
Mörner C A fd godsägare porträtt 1902 223
Mörner C Birger författare Flen porträtt 1926 527
Mörner C E O H apotekare Norrköping porträtt 1909 63
Mörner C Hampus fd hovmarskalk Dingtuna porträtt 1931 79
Mörner C Hampus hovmarskalk Sthlm porträtt 1912 207
Mörner C Hampus hovmarskalk Västerås porträtt 1922 189
Mörner C Hampus hovmarskalk Västerås porträtt 1927 205
Mörner C Hampus överste, kammarherre Sthlm porträtt 1907 206
Mörner Carl H H överstelöjtn Sthlm porträtt 1903 551
Mörner Carl H, vd livförsäkringsbol. ”Balder” porträtt 1901 192
Mörner Carl T prof Uppsala porträtt 1918 749
Mörner Carl T prof Uppsala porträtt 1923 753
Mörner Carl T prof Uppsala porträtt 1929 541
Mörner Ch Hampus överste Livgardet t häst porträtt 1902 207
Mörner Christer H hovmarskalk Sthlm porträtt 1907 446
Mörner Christer S H M överstelöjtn Göteborg porträtt 1904 644
Mörner Christian H överste Sthlm porträtt 1905 219
Mörner E Helmer A marindir Sthlm porträtt 1909 799
Mörner E Helmer A marindir Sthlm porträtt 1913 430
Mörner E Helmer A marinöverdir porträtt 1909 398
Mörner Ebba Torönsborg porträtt 1912 749
Mörner Elis H A marindir Karlskrona porträtt 1904 788
Mörner G O greve kapten Sonstorp, Östergötl. porträtt 1902 303
Mörner Gösta jur.stud porträtt 1918 695
Mörner Hampus E maskindir Örebro porträtt 1912 398
Mörner Hjalmar S kammarherre Eslöv porträtt 1931 478
Mörner K A G kanslisekr riksdagsman Sthlm porträtt 1911 190
Mörner K A G statssekr Jordbruksdepartementet porträtt 1917 172
Mörner K A G statssekr Jordbruksdepartementet porträtt 1920 164
Mörner K A H prof Karolinska Sthlm porträtt 1908 767
Mörner K Axel G landshövding Halmstad porträtt 1923 61
Mörner K Axel G landshövding Halmstad porträtt 1928 61
Mörner K Axel G landshövding Halmstad * porträtt 1929 401
Mörner Karl A H prof Sthlm porträtt 1913 782
Mörner Karl A H prof Sthlm porträtt 1916 446
Mörner Karl prof Karolinska Inst Sthlm porträtt 1910 165
Mörner Karl prof, rektor Karolinska I. Sthlm porträtt 1903 777
Mörner Marianne fil.dr i franska, Lund porträtt 1916 374
Mörner O Stellan fd ryttmästare Malmö porträtt 1911 432
Mörner Robert F rektor Birka porträtt 1915 381
Mörner S Christer hovrättsråd Sthlm porträtt 1930 814
Mörner Stellan C H M överstelöjtn Göteborg porträtt 1909 335
Mörtsell F O hemmansägare riksdagsman Malå porträtt 1908 31