Hvar 8 dag – N

Bild Beskrivning År Sid
INFORMATION OM KÄLLAN HVAR 8 DAG
Nachmanson Abraham grosshandlare Sthlm porträtt 1911 847
Nachmanson Joseph bankdir Sthlm porträtt 1925 237
Nachmanson Joseph bankdir Sthlm * porträtt 1926 611
Nachmanson Rosa fru, donator Sthlm porträtt 1916 140
Nachmanson, Herman grosshandlare porträtt 1900 288
Nackmanson A dir Sthlm porträtt 1927 462
Nackmanson Rosa fru, donator Sthlm porträtt 1917 110
Naeslund Johan I kyrkoh Näs porträtt 1906 175
Naeslund Johan I kyrkoh Ragunda porträtt 1901 592
Naess Hans T grosshandlare Sthlm porträtt 1924 237
Nagell Henrich F, godsäg Frösshunda porträtt 1901 96
Nannes B Gottfrid T P L fil.dr Örebro porträtt 1928 45
Nanneson Ludvig dir Sv:s Lantbrukssällskap * porträtt 1931 225
Nat och Dag Bo notarie porträtt 1929 332
Nathanson R godsägare Värmdö porträtt 1916 766
Nathorst A G geologprof porträtt 1907 30
Nathorst Alfred G fd prof Sthlm porträtt 1920 286
Nathorst Alfred G prof Riksmuséet Sthlm * porträtt 1910 113
Nathorst Alfred G prof Sthlm porträtt 1905 127
Nathorst Alfred G prof Sthlm porträtt 1910 94
Nathorst Alfred G prof Sthlm porträtt 1915 93
Nathorst Böös Ernst J auditör Sthlm porträtt 1911 175
Nathorst Böös Ernst J auditör Sthlm porträtt 1916 125
Nathorst Böös Ernst J auditör Sthlm porträtt 1921 125
Nathorst E Hugo fd bankdir Göteborg porträtt 1911 431
Nathorst E Hugo fd bankdir Göteborg porträtt 1914 413
Nathorst Hugo bankdir Malmö porträtt 1903 78
Nathorst K R O v.häradshövding Sthlm porträtt 1903 95
Nathorst Richard W bruksägare Falun porträtt 1910 287
Nathorst-Böös E J advokat Sthlm porträtt 1926 143
Nathorst-Böös Ernst J v. häradshövding Sthlm porträtt 1931 734
Natt & Dag, Svante K:son kommendörkapten porträtt 1906 47
Natt o Dag S kapten  riksdagsman porträtt 1902 8
Natt och Dag Kerstin skådespelerska Gbg porträtt 1921 467
Natt och Dag Åke A överste porträtt 1916 204
Natt och Dag Åke A:son överste Vänersborg porträtt 1922 461
Nauckhoff C Reinhold godsägare Näsbyholm porträtt 1919 573
Nauckhoff Carl F A kapten Sthlm porträtt 1916 349
Nauckhoff Carl, bibliotekarie Lantbruksakad. porträtt 1901 368
Nauckhoff E Gustaf R fil.dr Grängesberg porträtt 1906 239
Nauckhoff E Gustaf R fil.dr Uttran porträtt 1916 253
Nauckhoff E Gustaf R fil.dr Uttran porträtt 1918 446
Nauckhoff Gunnar F överstelöjtn Gävle porträtt 1931 510
Nauckhoff H F Vilhelm fd kapten Sthlm porträtt 1914 28
Nauckhoff H Fritz A överstelöjtn Göteborg porträtt 1917 669
Nauckhoff H Fritz A överstelöjtn Göteborg porträtt 1927 653
Nauckhoff H P W fd kapten Sthlm porträtt 1919 29
Nauckhoff H P Wilhelm fd kapten Sthlm porträtt 1925 238
Nauckhoff Henric R kamrer Sthlm porträtt 1931 367
Nauckhoff Johan G generalmajor Skövde porträtt 1927 61
Nauckhoff John G generalmajor i armén porträtt 1925 349
Nauckhoff John G överste Sthlm porträtt 1917 77
Nauckhoff John G överste Sthlm porträtt 1922 109
Nauckhoff Sigurd A G:son civ.ing Sthlm porträtt 1929 589
Nauclér Olof dir Koltransportbol Grisslehamn porträtt 1903 615
Naukhoff C R godsäglare Näsbyholm Strängnäs porträtt 1909 575
Naukhoff Carl F A godsägare Sthlm porträtt 1911 350
Naukhoff Carl F A kapten Sthlm porträtt 1921 462
Naukhoff E Gustaf R fil.dr Grängesberg porträtt 1911 222
Naukhoff H Fritz A överstelöjtn Götenorg porträtt 1922 669
Naukhoff Hans P W agronom Sthlm porträtt 1909 62
Naukhoff Hans P V fd kapten Sthlm porträtt 1904 63
Naulhoff J G generalmajor 3:e arméfördeln porträtt 1925 493
Naumann C Erik arkivråd Sthlm porträtt 1927 94
Naumann Einar C L limnologprof Lunds Univ * porträtt 1929 257
Naumann Gustaf fd överläkare Sthlm porträtt 1920 365
Naumann Gustaf fd överläkare Sthlm porträtt 1924 366
Naumann Gustaf med.dr Sthlm porträtt 1915 397
Naumann Gustaf överläkare Göteborg porträtt 1905 390
Naumann Gustaf överläkare Göteborg porträtt 1910 382
Naumann Johan L prov.läkare Borås porträtt 1904 741
Naumann, Carl P, juvelerare (Minnesota) porträtt 1900 384
Naumburg Peter fabrikör Stockholm porträtt 1902 239
Naumburg, P fabriksidkare, Sthlm porträtt 1900 336
Neander Anders kyrkoh Ö. Husby porträtt 1909 335
Neander E Albin folkskoleinspektör Härnösand porträtt 1927 462
Neander Gustaf E rektor Göteborg porträtt 1926 783
Neander Gustaf V fd överläkare Sthlm porträtt 1924 29
Neander Gustaf V överläkare Hälsan, Antnäs porträtt 1914 45
Neander Herman komminister Ockelbo porträtt 1918 588
Neander J O sjökapten Stockholm porträtt 1901 464
Neander John skriftställare Sthlm porträtt 1905 614
Neander K Gunnar kamrer Åby porträtt 1931 734
Neander N Ehrenfrid fil.dr Finja porträtt 1929 430
Neander O lasarettssyssloman Sollefteå porträtt 1905 290
Neander O syssloman Sollefteå porträtt 1909 383
Nedström, Georg, fil.dr porträtt 1900 160
Neess F E fd vicekonsul Landskrona porträtt 1927 173
Neess F E konsul riksdagsman Landskrona porträtt 1904 831
Neess Fredrik E fd v.konsul Landskrona porträtt 1917 173
Neess Fredrik E fd vice konsul riksdagsman porträtt 1916 252
Neess Fredrik E fd vicekonsul Landskrona porträtt 1922 173
Neess Fredrik E spannmålshandlare Landskrona porträtt 1912 562
Neess Fredrik E v.konsul Landskrona porträtt 1912 174
Nehrman K H A jur.dr Djursholm porträtt 1930 719
Nehrman K Hjalmar A gen.dir Kammarkollegium porträtt 1913 671
Nehrman K Hjalmar A generaldir Sthlm porträtt 1918 285
Neiglick G Sixten borgmästare Uddevalla porträtt 1917 77
Neiglick G Sixten borgmästare Uddevalla porträtt 1925 14
Neiglick Sixten borgmäst  riksdagsman 2:a K porträtt 1901 832
Neijber A E fd notarie Riksgälden Sthlm porträtt 1914 240
Neijber A W, sjökapten ”G.Lagerbjelke” porträtt 1900 816
Neijber August fd notarie Rikgälden porträtt 1901 656
Neijber August notarie, Riksgälden Sthlm porträtt 1902 239
Neijber L Th expeditionssekr Sthlm porträtt 1902 270
Neijber Ludvig T exp.sekr Sthlm porträtt 1903 262
NeijberG L Theodor fd expeditionssekr Sthlm porträtt 1912 655
Nelander August bokhandlare Malmö porträtt 1924 30
Nelander Carl kamrer Karlshman porträtt 1925 271
Nelander Måns överlärare Norrköping porträtt 1906 398
Nelander S bankdir Sjöbo porträtt 1908 335
Nelin Börje 12-årig livräddare, Säter porträtt 1921 167
Nelson A handlare Varberg porträtt 1912 735
Nelson Albert handlare Varberg porträtt 1907 527
Nelson Axel H bibliotekarie Uppsala porträtt 1930 573
Nelson Doris skådespelerska porträtt 1924 108
Nelson Edgar A chef Sw. Choral Club Chicago porträtt 1918 779
Nelson K Ludvig maskining Sthlm porträtt 1929 797
Nelson N P disponent Västervik porträtt 1913 463
Nelson Ture E komminister Simonstorp porträtt 1916 493
Nelson Ture E kyrkoh Häradshammar porträtt 1926 494
Nelsson Troed fd godsägare Sthlm porträtt 1926 304
Nelsson, Annie aktris porträtt 1900 284
nennes K Otto J reg.läkare Karlsborg porträtt 1919 13
Nenzen Hans järnvägsing Sthlm porträtt 1903 63
Nerén CH, reg-läkare Skänninge porträtt 1901 96
Nerén J kapten Sthlm porträtt 1931 558
Nérén John kapten porträtt 1911 407
Nerén John sjökapten Sthlm porträtt 1920 813
Nerén K E ing Sthlm porträtt 1913 813
Nerman Axel bokhandl Karlstad porträtt 1906 142
Nerman Axel bokhandlare Karlstad porträtt 1911 175
Nerman B prof i Dorpat porträtt 1922 589
Nerman Birger docent, arkeolog (Uppsala) * porträtt 1928 145
Nerman Birger prof, arkeolog porträtt 1930 131
Nerman Einar K H major Tingstäde porträtt 1914 669
Nerman Einar K H överstelöjtn Halmstad porträtt 1924 653
Nerman Einar konstnär porträtt 1923 384
Nerman Einar konstnär ritar av Marg Bannerman porträtt 1924 496
Nerman Gustaf fd V&V-chef Uppsala porträtt 1903 694
Nerman Gustaf M fd major i V&V Uppsala * porträtt 1911 769
Nerman Gustaf M fd major Uppsala porträtt 1912 271
Nerman Gustaf M major Uppsala porträtt 1906 671
Nerman Hjalmar A dir Karlstad porträtt 1930 813
Neruda Frans musiker porträtt 1903 163
Neruda Franz prof, kompositör porträtt 1913 131
Neruda Franz X dirigent Köpenhamn porträtt 1914 430
Nettelblad P Anton V fältläkare Sthlm porträtt 1911 830
Nettelblad P Anton V fältläkare Sthlm porträtt 1921 815
Nettelblad P Anton V överfältläkare Sthlm porträtt 1907 239
Nettelblad Per A V fördelningsläkare Sthlm porträtt 1905 311
Nettelbladt C G Ragnar trafikdir Östersund porträtt 1913 446
Nettelbladt Hjalmar A fd trafikchef Sthlm porträtt 1911 814
Nettelbladt Hjalmar A fd trafikchef Sthlm porträtt 1916 781
Nettelbladt Hjalmar A fd trafikchef Sthlm porträtt 1921 446
Nettelbladt Hjalmar A vd SJ uthyrn Stockholm porträtt 1901 801
Nettelbladt K G Ragnar trafikdir Östersund porträtt 1923 417
Netxel Sigrid H frk, ordf i KFUK Sthlm porträtt 1926 415
Netxler Fritz A G läkare Sthlm porträtt 1910 591
Netzel Laura frk Sthlm porträtt 1918 254
Netzel Laura tonsättarinna Sthlm porträtt 1923 370
Netzel Laura tonsättarinna Sthlm porträtt 1926 352
Netzel N Wilhelm fd prof Sthlm porträtt 1913 335
Netzel Nils F fd marinläkare Strömsholm porträtt 1929 637
Netzel Nils F läkare Strömsholm porträtt 1918 829
Netzler Astley Th H apotekare Delsbo porträtt 1903 710
Netzler F G A flyglöjtn porträtt 1917 680
Netzler F G A flyglöjtn rekord Sthlm-Göteborg porträtt 1917 515
Netzler F G A löjtn, flygare porträtt 1916 330
Netzler Fritz A G fd fältläkare Helsingborg porträtt 1920 557
Netzler Fritz A G fd fältläkare Raus porträtt 1925 557
Netzler Fritz A G fd fältläkare Sthlm porträtt 1929 61
Netzler Fritz A G fältläkare Raus porträtt 1915 572
Netzler Fritz, reg.läkare Stockholm porträtt 1900 608
Neuendorff C Th garverifabrikör Hässleholm porträtt 1905 322
Neuendorff Isaac chefsintendent Nacka porträtt 1929 605
Neuendorff Isaac fd intendent Storängen porträtt 1923 833
Neuendorff Isaac intendent Karlskrona porträtt 1913 831
Neujd A H konstnär Sthlm porträtt 1926 704
Neujd A Herman skulptör Sthlm porträtt 1931 127
Neuman Carl J fd rektor Borås porträtt 1908 703
Neuman Carl J fil.dr, fd rektor Borås porträtt 1911 559
Neuman Carl J rektor Borås porträtt 1903 711
Neuman Carl T stationsinspektor Hjo porträtt 1931 383
Neuman L M, fil.dr rektor Ystad porträtt 1902 15
Neuman Leopold M rektor Ystad porträtt 1911 814
Neuman Leopold M rektor Ystad porträtt 1916 797
Neuman Leopold P fd rektor Ystad porträtt 1921 367
Neuman Per G fd reg.läkare Angelstad porträtt 1927 765
Neuman Per G reg.läkare Göteborg porträtt 1917 749
Neumann W J musikdir, kompositör porträtt 1902 595
Neumann Waldemar dirigent porträtt 1903 325
Neumüller O E dir Sthlm porträtt 1924 269
Neumüller O Emil dir Saltsjö Nacka porträtt 1919 269
Neumüller O Emil dir Sthlm porträtt 1924 413
Neumüller Otto E dir Sthlm porträtt 1909 303
Neyber F Oscar C fd prov.läkare Ronneby porträtt 1906 831
Neyber Oscar F prov.läkare Ronneby porträtt 1903 262
Nibelius F handlare Gunnebo Bruk porträtt 1911 415
Nieglick G S borgmästare riksdagsm. Uddevalla porträtt 1911 190
Nieglick G Sixten borgmästare Uddevalla porträtt 1912 79
Nielsen Bernt bankdir Söderhamn porträtt 1913 447
Nielsen M lättmatros ångaren ”Cedric” porträtt 1910 216
Nielsen R grosshandlare Göteborg porträtt 1919 46
Nielsen W A disp Helsingborg porträtt 1906 448
Nielsen W fabrikör Sthlm porträtt 1919 222
Nielsen Wilhelm dir Sthlm porträtt 1919 493
Nihlén Jon grosshandl Landskrona porträtt 1902 546
Nikander F Edvin redaktör Haparanda porträtt 1910 238
Nikisch Arthur orkesterdirigent porträtt 1918 460
Niklason Efraim dir Sthlm porträtt 1930 510
Niklasson  C J fd skollärare Stenungsund porträtt 1912 815
Nilén N F fd lektor Lidköping porträtt 1931 143
Nilén N F lektor Skara porträtt 1910 815
Nilén Nils F fd lektor Skara porträtt 1920 765
Nillsson N Mauritz dir Borås porträtt 1930 429
Nilman A Magnus kyrkoh Göteborg porträtt 1927 190
Nilman A Magnus kyrkoh Örgryte porträtt 1915 157
Nilman Anders M kyrkoh Grimstad porträtt 1905 159
Nilsén F hotelldir Oskarshamn porträtt 1910 78
Nilsén K A grosshandlare Sthlm porträtt 1910 558
Nilsén Karl A godsägare Sjögerås porträtt 1915 541
Nilsen T disponent Göteborg porträtt 1913 128
Nilson A B hovfotograf Malmö porträtt 1920 589
Nilson A E kamrer Sv. Filmindustri Sthlm porträtt 1925 382
Nilson Alfred B hovfotograf Helsingborg porträtt 1915 590
Nilson Auga C fru Sthlm porträtt 1926 671
Nilson Ax.Wilh fd rektor Sthlm porträtt 1903 422
Nilson Axel W fd rektor Sthlm porträtt 1904 436
Nilson Axel V rektor Lidköping porträtt 1909 143
Nilson C William E statsgeodet Sthlm porträtt 1923 786
Nilson Carl A postmästare Falköping-Ranten porträtt 1916 542
Nilson Ch. J landstingsman Skövde porträtt 1907 15
Nilson Christina sångerska porträtt 1907 764
Nilson E A krigsminister porträtt 1917 53
Nilson Eric grosshandlare riksdagsman porträtt 1916 367
Nilson Erik A fd statsråd Sthlm porträtt 1921 318
Nilson Erik A fd statsråd Örebro porträtt 1924 830
Nilson H E järnhandlare Skövde porträtt 1919 622
Nilson Hans reg.pastor Eksjö porträtt 1903 262
Nilson Hans regementspastor Eksjö porträtt 1913 270
Nilson Hans regementspastor Eksjö porträtt 1921 655
Nilson Helmer N W civ.ing Sthlm porträtt 1925 637
Nilson Hildur (sign H-dur) författarinna porträtt 1907 399
Nilson J Elis jägmästare Helsingborg porträtt 1913 576
Nilson J Sigfrid distriktsveterinär Varberg porträtt 1924 781
Nilson Johan A dir Uddevalla porträtt 1906 239
Nilson Johan A fotograf Sölvesborg porträtt 1931 190
Nilson John G riksbanksdir Umeå porträtt 1931 398
Nilson Jonn O bankdir Linköping porträtt 1914 317
Nilson Jonn O bankdir Linköping porträtt 1924 269
Nilson K A järnhandlare Kristinehamn porträtt 1911 223
Nilson K William E statsgeodet Sthlm porträtt 1916 157
Nilson Karl A järnhandlare Kristinehamn porträtt 1921 832
Nilson L E dir Göteborg porträtt 1931 623
Nilson L E fd sekr på Dramaten Sthlm porträtt 1928 14
Nilson N A rådman Skara porträtt 1924 781
Nilson N J disponent Linköping porträtt 1927 686
Nilson Nikolaus A rådman Skara porträtt 1919 781
Nilson Nikolaus A rådman Skara porträtt 1930 606
Nilson Nils byggmästare Sundsvall porträtt 1910 399
Nilson P häradsdomare Åstorp porträtt 1909 175
Nilson Per byggmästare Hudiksvall porträtt 1930 286
Nilson S J hovpredikant Tomteboda porträtt 1918 670
Nilson Sigfrid kontorschef Växnäs AB Karlstad porträtt 1902 499
Nilson Sven hovpredikant Solna porträtt 1922 767
Nilson Sven J komminister Sthlm porträtt 1908 686
Nilson Victor E disponent Sundsvall porträtt 1922 221
Nilson Victor E disponent Sundsvall porträtt 1927 158
Nilsson  Axel adjunkt Kristinehamn porträtt 1910 158
Nilsson  P handlare Fagerås porträtt 1910 511
Nilsson A B godsägare, kommunalman Kil porträtt 1930 366
Nilsson A E folkskollärare Vassunda porträtt 1915 142
Nilsson A G fd kronolänsman Karlstad porträtt 1909 175
Nilsson A gårdfarihandlare Örkelljunga porträtt 1911 611
Nilsson A kyrkoh Västra Karup porträtt 1917 365
Nilsson A O, gymnastiklärare Åmål porträtt 1900 656
Nilsson A redaktör riksdagsman Malmö porträtt 1905 95
Nilsson A sparbanksdir Sölvesborg porträtt 1924 334
Nilsson A Valborg Z rektor Höör porträtt 1926 29
Nilsson A Walfrid juvelerare Norrköping porträtt 1926 767
Nilsson Albert disponent Åmotsfors porträtt 1925 109
Nilsson Allan schackspelare Sthlm porträtt 1918 759
Nilsson Anders förvaltare (Gammel-Svenskby) porträtt 1918 607
Nilsson Anders hamnroddarchef i Sthlm porträtt 1905 336
Nilsson Anders major Malmö porträtt 1913 782
Nilsson Anders postmäst Lund porträtt 1927 93
Nilsson Anders postmästare Lund porträtt 1917 124
Nilsson Anders sparbanksdir Sölvesborg porträtt 1922 302
Nilsson Anders stadsing Malmö porträtt 1903 838
Nilsson Anders stadsing Malmö porträtt 1918 812
Nilsson Anna Q filmskådespelerska porträtt 1931 57
Nilsson Anna Q sv-amerikansk filmdiva porträtt 1920 627
Nilsson Annders fd förest. Folåsa porträtt 1903 535
Nilsson Anton F fartygsinspektör Sundsvall porträtt 1927 253
Nilsson Anton flygsergeant porträtt 1930 595
Nilsson Arthur svensk konsul i Hongkong porträtt 1910 815
Nilsson August byggnadsinspektör Göteborg porträtt 1910 671
Nilsson August disponent Eksjö porträtt 1922 573
Nilsson August ing Eksjö porträtt 1917 541
Nilsson August ing kamrer Gävle porträtt 1902 79
Nilsson Axel godsägare Klågerup porträtt 1923 273
Nilsson Axel intend. Göteb. Konstslöjdmuseum porträtt 1923 345
Nilsson Axel köpman Åstorp porträtt 1924 462
Nilsson Axel L stadsläkare Lysekil porträtt 1920 526
Nilsson Axel L stadsläkare Lysekil porträtt 1931 302
Nilsson Axel museiintendent Göteborg porträtt 1921 783
Nilsson Axel W dir Malmö porträtt 1926 752
Nilsson B grosshandlare Sthlm porträtt 1925 303
Nilsson Bernhard disponent Fridafors porträtt 1928 45
Nilsson Bernhard disponent Timsfors porträtt 1919 510
Nilsson C A handlare Torshälla porträtt 1915 302
Nilsson C Ernst A agronom Öster-Edsvik porträtt 1924 413
Nilsson C F dir Fattigvårdsstyrelsen Sthlm porträtt 1909 542
Nilsson C F postmästare Hultsfred porträtt 1910 447
Nilsson C J ing affärsman Skövde porträtt 1909 383
Nilsson C Josef riksbanksdir Karlskrona porträtt 1922 477
Nilsson C kantor Börringe porträtt 1911 206
Nilsson C O handlare Mellerud porträtt 1927 718
Nilsson Carl A kantor Järeda, Kalmar porträtt 1909 430
Nilsson Carl C fd godsägare Göteborg porträtt 1901 160
Nilsson Carl F dir Sthlm porträtt 1909 783
Nilsson Carl G fd landsfiskal Varberg porträtt 1920 542
Nilsson Carl J ing Högåsen porträtt 1918 14
Nilsson Carl J ing Sthlm porträtt 1919 318
Nilsson Carl köpman Dvärsätt porträtt 1925 414
Nilsson Carl O disponent Vetlanda porträtt 1911 607
Nilsson Carl P kamrer Göteborg porträtt 1915 637
Nilsson Carl T bokhandlare Odensvi/Köping porträtt 1904 725
Nilsson Carl verskt.dir Kristianstad porträtt 1913 191
Nilsson Carl vicekonsul Kristianstad porträtt 1923 225
Nilsson Charles fd handlare Skövde porträtt 1917 29
Nilsson Christian C bryggeridir Eslöv porträtt 1908 271
Nilsson Christian E dir Eslöv porträtt 1906 14
Nilsson Christina sångerska porträtt 1912 739
Nilsson Christina sångerska porträtt 1916 505
Nilsson Christina sångerska porträtt 1921 145
Nilsson Claes folkskollärare Lödöse porträtt 1931 446
Nilsson E A grosshandlare Örebro porträtt 1905 23
Nilsson E A Örebro 1:e vice talman 2:a Kamm porträtt 1922 356
Nilsson E brottare (mellanvikt VM i Breslau) porträtt 1912 711
Nilsson E handlare Kristinehamn porträtt 1909 175
Nilsson Ehrnfrid N, disp Simrishamn porträtt 1901 96
Nilsson Einar kapellmästare Operan porträtt 1915 88
Nilsson Elof lantbrukare Kattleberg, Älvsborg porträtt 1904 159
Nilsson Emil fabrikör Göteborg porträtt 1919 94
Nilsson Emil N fd förd.läkare Huddinge porträtt 1913 831
Nilsson Emil N med.dr Huddinge porträtt 1923 817
Nilsson Emil sjökapten Göteborg porträtt 1909 430
Nilsson Emil sjökapten Göteborg porträtt 1919 446
Nilsson Emil sjökapten Göteborg porträtt 1921 125
Nilsson Erik A grosshandl fd statsråd Örebro* porträtt 1919 545
Nilsson Erik dir Kristianstad porträtt 1910 542
Nilsson Erik dir Kristianstad porträtt 1911 559
Nilsson Erik G bergsman riksdagsman Vibberbo porträtt 1917 109
Nilsson Erik G bergsman Vibberbo porträtt 1919 557
Nilsson Erland J fd länsveterinär Mariestad porträtt 1923 385
Nilsson Erland lantbrukare Tormestorp porträtt 1919 605
Nilsson Ernst B bankdir Karlstad porträtt 1930 429
Nilsson Ernst J civ.ing Sthlm porträtt 1923 273
Nilsson F O baptistpionjär i Sverige porträtt 1922 701
Nilsson F O grosshandlare Eskilstuna porträtt 1923 674
Nilsson Frans J övering Huskvarna porträtt 1923 46
Nilsson Frans O fd grosshandlare Eskilstuna porträtt 1926 112
Nilsson Fredrik bibliotekarie Sthlm porträtt 1917 493
Nilsson Fritz fabrikör Sthlm porträtt 1922 238
Nilsson G A skeppsredare Linköping porträtt 1911 736
Nilsson G Alfred boktryckare Malmö porträtt 1915 286
Nilsson G E Enoch handlare Sthlm porträtt 1926 624
Nilsson G ombudsman riksdagsman Kristianstad porträtt 1911 78
Nilsson Georg A byggnadsråd Sthlm porträtt 1926 29
Nilsson Gottfrid f skollärare Ljusfallshammar porträtt 1931 30
Nilsson Gunnar marinöverläkare porträtt 1916 344
Nilsson Gustaf grosshandlare Helsingborg porträtt 1903 503
Nilsson Gustaf ing Forsheda porträtt 1915 302
Nilsson Gustaf J fotograf Borås porträtt 1928 158
Nilsson Gustaf ombudsman Kristianstad porträtt 1925 510
Nilsson H R T kamrer Ystad porträtt 1908 559
Nilsson H V apotekare Göteborg porträtt 1909 623
Nilsson Hans lantbrukare Brunsbo, Bredinge porträtt 1908 78
Nilsson Harald E grosshandlare Göteborg porträtt 1929 350
Nilsson Helge flygfänrik porträtt 1925 389
Nilsson Hjalmar Sv:a Sångarförbundet porträtt 1930 435
Nilsson Ivar skådespelare Dramaten porträtt 1922 345
Nilsson Ivar skådespelare Dramaten porträtt 1926 446
Nilsson J A kamrer Riksgälden Sthlm porträtt 1908 479
Nilsson J A prof Lund porträtt 1927 813
Nilsson J A Theodor handlare Mölndal porträtt 1922 173
Nilsson J Albert prof Lunds Univ porträtt 1921 591
Nilsson J Albert prof Lunds Univ * porträtt 1928 65
Nilsson J August borgmästare Skara porträtt 1917 140
Nilsson J August borgmästare Skara porträtt 1922 141
Nilsson J August byggmästare Skara porträtt 1927 157
Nilsson J Axel dir Sthlm porträtt 1916 734
Nilsson J E sjökapten Helsingborg porträtt 1910 228
Nilsson J F T häradsskrivare Visby porträtt 1912 623
Nilsson J godsägare Gårdsby porträtt 1925 622
Nilsson J Hjalmar A rektor Kalmar porträtt 1927 765
Nilsson J landshövding Kristianstads län porträtt 1922 685
Nilsson J landstingsman riksdagsm.Kristianst. porträtt 1908 63
Nilsson J lantbrukare Hjortshög porträtt 1910 79
Nilsson J lantbrukare Hjortshög porträtt 1915 94
Nilsson J lantbrukare Toarp, Oxie porträtt 1910 382
Nilsson J lantbrukare Vanskiva porträtt 1914 398
Nilsson J Magnus dir Djursholm porträtt 1927 61
Nilsson J Otto G fd lantbruksing Hör porträtt 1919 381
Nilsson J Otto G fd lantbruksing Höör porträtt 1926 62
Nilsson J Otto G lantbruksing Höör porträtt 1914 412
Nilsson Janne F E assuransdir Sthlm porträtt 1929 718
Nilsson Joh Erh. hotellägare Sunne porträtt 1902 659
Nilsson Joh H fängelsedir Långholmen Sthlm porträtt 1916 653
Nilsson Johan dir Falkenberg porträtt 1913 46
Nilsson Johan H fd fängelsedir Sthlm porträtt 1926 655
Nilsson Johan landshövding Kristianstad porträtt 1927 749
Nilsson Johan O dir Malmö porträtt 1922 670
Nilsson Johan redaktör riksdagsman Malmö porträtt 1917 109
Nilsson Johan skeppsmäklare Kalmar porträtt 1910 703
Nilsson Johan trädgårdsdir Ronneby porträtt 1927 830
Nilsson Johannes byggmästare Varberg porträtt 1914 28
Nilsson Johannes godsägare Gårdsby porträtt 1929 382
Nilsson Johannes lantbrukare Sorröd porträtt 1913 447
Nilsson Johannes v.häradshövding Gårdsby porträtt 1910 639
Nilsson John disponent Helsingborg porträtt 1910 366
Nilsson Jonas fd godsägare Hörlinge porträtt 1922 815
Nilsson Jonas lantbrukare Hörlinge, Finja porträtt 1907 206
Nilsson Jonn O grosshandl (Linköping?) porträtt 1901 528
Nilsson Jöns bankkamrer Svalöv porträtt 1927 445
Nilsson Jöns, häradsdom. Stora Uppåkra,Lund porträtt 1901 302
Nilsson K Alfred maskining Göteborg porträtt 1917 540
Nilsson K Alfred maskining Göteborg porträtt 1927 542
Nilsson K ing Blombacka porträtt 1909 239
Nilsson K lantbrukare Veberöd porträtt 1916 606
Nilsson K Otto R bruksförvaltare Karlskoga porträtt 1926 432
Nilsson K P V lantbrukare riksdagsman porträtt 1916 367
Nilsson K Torsten häradshövding Karlstad porträtt 1926 576
Nilsson Karl A fd kronofogde Jönköping porträtt 1911 447
Nilsson Karl A kronofogde Jönköping porträtt 1905 290
Nilsson Karl A stationsinspektor Göteborg porträtt 1912 398
Nilsson Karl I folkskollärare Nossebro porträtt 1929 94
Nilsson Karl J fd folkskollärare Lyckeby porträtt 1926 160
Nilsson Karl J folkskollärare Lösen, Blekinge porträtt 1903 726
Nilsson Klarén Jöns kyrkoh Billinge porträtt 1905 743
Nilsson Klas G bankdir Hammarglo porträtt 1924 238
Nilsson Kristina (Casa de Miranda) sångerska porträtt 1910 661
Nilsson Kristina (Casa Miranda) sångerska porträtt 1905 745
Nilsson Kristina besöker Sverige (Ronneby) porträtt 1900 697
Nilsson Kristina Casa di Miranda porträtt 1903 54
Nilsson Kristina m hund i trädgården porträtt 1900 729
Nilsson Kristina sångerska porträtt 1904 84
Nilsson Kristina sångerska porträtt 1915 501
Nilsson Kristina, 59 år Gårdsby, Småland porträtt 1901 763
Nilsson L Arvid fabrikör Eskilstuna porträtt 1913 31
Nilsson L J Paulinus kyrkoh Häggum porträtt 1920 605
Nilsson L P lantbrukare Göksvalla Örebro porträtt 1909 47
Nilsson Lars A lektor Skogsinstitutet Sthlm porträtt 1905 423
Nilsson Lars fd prov.läkare Anderslöv porträtt 1930 541
Nilsson Lars fd snickarmästare Göteborg porträtt 1923 387
Nilsson Lars kyrkoh Herslöv/Säby fs Sörml porträtt 1905 274
Nilsson Lars prov.läkare Anderslöv porträtt 1904 777
Nilsson Lars sparbankskamrer Degeberga porträtt 1930 749
Nilsson Laurits frystekniker Kristianstad porträtt 1919 173
Nilsson Lisa sångerska porträtt 1925 214
Nilsson Lorentz godsägare Lund porträtt 1904 470
Nilsson Magnus kassör Klippans Pappersbruk porträtt 1901 513
Nilsson Mille handlare Göteborg porträtt 1916 125
Nilsson N A överläkare Göteborg porträtt 1930 349
Nilsson N August riksdagsman Kabbarp porträtt 1026 415
Nilsson N August riksdagsman Malmö * porträtt 1923 469
Nilsson N byggmästare Sthlm porträtt 1908 110
Nilsson N D Sv:a Fören i Melbourne porträtt 1900 636
Nilsson N F fd vaktmästare Gripshilms slott porträtt 1914 493
Nilsson N F fd vaktmästare Gripsholms slott porträtt 1916 446
Nilsson N fd godsägare Ängelholm porträtt 1913 96
Nilsson N G lantmätare Arvika porträtt 1913 591§
Nilsson N Gustaf byråchef Sthlm porträtt 1927 157
Nilsson N Hjalmar prof Svalöv porträtt 1015 285
Nilsson N Hjalmar prof Svalöv porträtt 1905 341
Nilsson N lantbruk. riksdagsm. Skärhus Malmö porträtt 1900 448
Nilsson N M lantbrukare Holmby porträtt 1915 807
Nilsson N M P:son prof Lund porträtt 1929 446
Nilsson N Martin P:son prof klassiska språk * porträtt 1929 33
Nilsson N Martin P:son prof Lund porträtt 1923 674
Nilsson N Mauritz dir Borås porträtt 1914 669
Nilsson N Mauritz dir Krökling porträtt 1924 637
Nilsson N P fd rektor Landskrona porträtt 1902 354
Nilsson N P fd rektor Landskrona porträtt 1902 515
Nilsson N P godsägare Ulvsunda gård porträtt 1919 47
Nilsson N T läroverksadjunkt Gävle porträtt 1931 687
Nilsson Nathanael A N kyrkoh Undenäs porträtt 1931 703
Nilsson Nicolaus grosshandlare Selsjön porträtt 1920 573
Nilsson Niia Michel same Juckasärvi porträtt 1911 339
Nilsson Nils A läkare Örebro porträtt 1909 350
Nilsson Nils byggmästare Sthlm porträtt 1913 127
Nilsson Nils disponent Sölvesborg porträtt 1921 510
Nilsson Nils disponent Önnestad porträtt 1920 590
Nilsson Nils E hem.ägare riksdagsm Norrbotten porträtt 1914 173
Nilsson Nils E riksdagsman Antnäs porträtt 1931 814
Nilsson Nils fabriksidkare Gualöv porträtt 1913 143
Nilsson Nils fabrikör Helsingborg porträtt 1904 421
Nilsson Nils fd nämndeman Solberga Adolfsfors porträtt 1907 786
Nilsson Nils fd riksdagsman Önneköp porträtt 1915 445
Nilsson Nils fd riksdagsman Önneköping porträtt 1931 190
Nilsson Nils fil.lic Kimstad porträtt 1908 95
Nilsson Nils flygfurir Rättvik porträtt 1924 374
Nilsson Nils G civ.ing Kommerskollegium * porträtt 1918 161
Nilsson Nils G tf byråchef Sthlm porträtt 1922 157
Nilsson Nils hem.ägare Skårhus, Långaröds sn porträtt 1905 455
Nilsson Nils Hj. fd föreståndare Svalöv porträtt 1924 479
Nilsson Nils kamrer Hässleholm porträtt 1907 430
Nilsson Nils lantbrukare Skärhus, Önneköp porträtt 1910 430
Nilsson Nils O J fd adjunkt Malmö porträtt 1905 159
Nilsson Nils P cigarrfabrikör Malmö porträtt 1905 307
Nilsson Nils P fd fabriksidkare Östra Ljungby porträtt 1927 525
Nilsson Nils prov.läkare Lenhovda porträtt 1912 398
Nilsson Nils prov.läkare Motala porträtt 1922 365
Nilsson Nils sakförare Helsingborg porträtt 1917 654
Nilsson Nils sjökapten avlid i Påskallavik porträtt 1902 755
Nilsson Nils U kyrkoh (Högalid) Sthlm porträtt 1929 46
Nilsson Nils överinspektor Sthlm porträtt 1916 350
Nilsson Nils överinspektör Sthlm porträtt 1918 461
Nilsson O Edvard fd fabriksidkare Grebbestad porträtt 1917 302
Nilsson O godsägare Englarp porträtt 1915 142
Nilsson O jordbruksminister porträtt 1919 393
Nilsson O lantbrukare riksdagsman  Tånga porträtt 1911 94
Nilsson O modellsnickare riksdagsman Hagaby porträtt 1911 126
Nilsson O Ph apotekare, bankdir Lindesberg porträtt 1902 546
Nilsson O Philip apotekare Lindesberg porträtt 1912 558
Nilsson O Philip apotekare Lindesberg porträtt 1917 541
Nilsson Ola fd godsägare Sthlm porträtt 1916 350
Nilsson Ola fd godsägare Sthlm porträtt 1919 349
Nilsson Ola lantbr riksdagsman Kristanstads l porträtt 1906 302
Nilsson Ola Sv:s äldste skollärare född 1814 porträtt 1913 414
Nilsson Olof A bagarmästare Härnösand porträtt 1908 95
Nilsson Olof fd lantbrukare Säby porträtt 1929 110
Nilsson Olof fd statsråd Tånga porträtt 1927 637
Nilsson Olof överlantmätare Halmstad porträtt 1921 736
Nilsson Olof överlärare Degerfors porträtt 1923 242
Nilsson Oskar nordisk schackmästare Göteborg porträtt 1919 757
Nilsson Otto jägmästare Sthlm porträtt 1923 786
Nilsson P B hemmansägare Landeryd Västbo porträtt 1908 782
Nilsson P Bernhard domänintendent Landeryd porträtt 1923 705
Nilsson P Bernhard domänintendent Landeryd porträtt 1929 478
Nilsson P E bokförläggare Sthlm porträtt 1918 781
Nilsson P G Leander fd handlare Karlskrona porträtt 1916 526
Nilsson P Gustaf stadsfiskal Alingsås porträtt 1911 383
Nilsson P Gustaf stadsfiskal Alingsås porträtt 1921 333
Nilsson P Gustaf stadsfiskal Alingsås porträtt 1926 319
Nilsson P hemmansägare Bonarp riksdagsman porträtt 1930 152
Nilsson P postmästare Ystad porträtt 1917 605
Nilsson P William överstelöjtn Karlstad porträtt 1931 478
Nilsson Patrik fd målarmästare Sthlm porträtt 1926 416
Nilsson Per fd landstingsman Almdala porträtt 1915 286
Nilsson Per fd landstingsman Dagstorp porträtt 1912 63
Nilsson Per fd riksdagsman Råby, Närke porträtt 1902 94
Nilsson Per fd riksdagsman Rådby porträtt 1907 94
Nilsson Per G stadsfogde Alingsås porträtt 1906 334
Nilsson Per hemmansägare Bonarp * porträtt 1924 594
Nilsson Per hemmansägare Råby porträtt 1917 814
Nilsson Per lantbrukare  riksdagsman porträtt 1902 8
Nilsson Per M fabrikör Nora porträtt 1904 501
Nilsson Per stationsinspektor Ängelholm porträtt 1911 735
Nilsson Peter lantbrukare Mörarp porträtt 1921 190
Nilsson Richard A E dir Sthlm porträtt 1925 141
Nilsson Robert ombudsman Göteborg porträtt 1914 477
Nilsson Rosén Måns kyrkoh Nosaby porträtt 1906 414
Nilsson S N Herbert intendent Falun porträtt 1930 286
Nilsson S Odert länsveterinär Kristianstad porträtt 1926 752
Nilsson S P godsägare Mösterås porträtt 1916 77
Nilsson Sigrid C kokerska hos USA:s president porträtt 1919 317
Nilsson Svante E medaljgravör Sthlm porträtt 1929 414
Nilsson Sven fd överlärare Sthlm porträtt 1918 254
Nilsson Sven J läroverksadjunkt Göteborg porträtt 1901 335
Nilsson Sven P fd rektor Värnamo porträtt 1902 302
Nilsson Sven P rektor Värnamo porträtt 1908 431
Nilsson Sven överlärare Nicolai Sthlm porträtt 1903 438
Nilsson W T dir Göteborg porträtt 1923 387
Nilsson W:m, fabrikör Göteborg porträtt 1901 432
Nilsson Viktor tidn:sutgivare Minneapolis USA porträtt 1906 102
Nilsson, Bengt & Wilhelmina, Malmö 93&81 år porträtt 1901 334
Nilsson-Ehle N Herman prof Lund * porträtt 1914 673
Nilsson-Ehle N Herman prof Lunds Univ porträtt 1914 637
Nilsson-Ehle N Herman prof Lunds Univ * porträtt 1919 225
Nilsson-Ehle N Herman prof Svalöv porträtt 1927 318
Nilsson-Ehle N Herman prof Åkarp porträtt 1922 333
Nilsson-Gierow Carl O kyrkoh Hjärnarp porträtt 1910 270
NilssonL J Paulinus kyrkoh Häggum porträtt 1915 653
NilssonN Hjalmar prof Svalöv porträtt 1920 285
Nilzén Gustaf grosshandlare Oskarshamn porträtt 1910 126
Nisbeth August H R major Arvika porträtt 1904 31
Nisbeth Carl H överstelöjtn Karlstad porträtt 1909 510
Nisbeth Ernst W V reg.läkare Uppsala porträtt 1911 303
Nisbeth K H R dir Norrköping porträtt 1903 62
Nisbeth K J Sixten fd bankdir Jönköping porträtt 1919 286
Nisbeth W A G fd överste Västmanl Reg porträtt 1901 618
Nisbeth Waldemar arméöverste Sthlm porträtt 1906 479
Niska Adolf skådespelare porträtt 1916 309
Nissen Arvid ing (Nordiska Spelen) porträtt 1908 316
Nissen B J Harry notarius publicus Sthlm porträtt 1922 125
Nissen Carl A arkitekt Djursholm porträtt 1931 174
Nissen Carl A arkitekt Örebro porträtt 1920 365
Nissen Carl A arkitekt, författare Sthlm porträtt 1925 365
Nissen Carl-Fredrik kansliråd Sthlm porträtt 1926 576
Nissen Harald grosshandlare Göteborg porträtt 1904 174
Nissen Harald grosshandlare Göteborg porträtt 1921 382
Nissen Helge kammarsångare (Köpenhamn) porträtt 1926 47
Nissen Henrik J V kansliråd Sthlm porträtt 1925 141
Nissen K H M fd vinhandlare Göteborg porträtt 1919 173
Nissen Karl A arkitekt Örebro porträtt 1910 414
Nissen Karl A arkitekt Örebro porträtt 1915 381
Nissen M fru pensionatsägare Helsingborg porträtt 1915 14
Nisser Albert G landssekr Örebro porträtt 1924 333
Nisser C Martin S brukspatron Sthlm porträtt 1926 239
Nisser C Martin S fd bruksägare Sthlm porträtt 1930 142
Nisser Carl godsägare Broby säteri porträtt 1918 253
Nisser Martin S bruksägare Sthlm porträtt 1909 782
Nisser Martin S bruksägare Stjernsund porträtt 1904 789
Nisser S Martin brukspatron Falun * porträtt 1913 117
Nissvandt Karin frk Sthlm porträtt 1931 71
Nissvandt Sven G dir Sthlm porträtt 1927 557
Nitzén G R stationsinspektor Laxå porträtt 1927 606
Njurling Carl A kronolänsman Karlsro porträtt 1905 567
Njurling K V kanslist, advokat Sthlm porträtt 1910 736
Njurling Karl advokat Sthlm porträtt 1904 272
Nlsson Victor sv-amerikansk publicist porträtt 1930 304
Nobel Emanuel & E A Karlfeldt porträtt 1929 807
Nobel Emanuel (Alfreds bror) porträtt 1912 184
Nobel Emanuel fd statsråd Sthlm porträtt 1923 609
Nobel Emanuel L ryskt statsråd Sthlm porträtt 1929 413
Nobel Emanuel Ludvig porträtt 1908 639
Nobel Emanuel Ludvig porträtt 1908 639
Nobel Ludvig E ing Sthlm porträtt 1927 349
Nodberg A hamnkapten Sundsvall porträtt 1909 815
Noderman Preben domkyrkokapellmäst Lund porträtt 1906 222
Nodermann Preben M C domkyrkokapellmäst Lund porträtt 1926 239
Nodermann Preben M C fil.dr Lund porträtt 1930 750
Nodermann Preben M C kapellmästare Lund porträtt 1921 237
Nodermann Preben M C kompositör Lund * porträtt 1916 769
Nodernfelt Per ing Sthlm porträtt 1920 733
Noling Lars M möbeldir i Rockford USA porträtt 1906 299
Nolting von, Olof H disponent Vänersborg porträtt 1926 560
Nolting von, Wilh H E fd disponent Vänersborg porträtt 1930 525
Nolting von, Wilhelm H E disponent Vänersborg porträtt 1915 189
Nonnen Emily författarinna Göteborg porträtt 1904 270
Nonnen Emily, förf.inna Göteborg 90 år porträtt 1901 339
Noraeus Peter C handlare Sthlm porträtt 1908 62
Norbeck J Algot kyrkoh Odensjö porträtt 1931 702
Norbeck Magnus spansk konsul Sthlm porträtt 1927 789
Norberg A E Edvard rektor Alingsås porträtt 1923 753
Norberg A H flyglöjtnant (Malmslätt) porträtt 1923 391
Norberg A J konsul Härnösand porträtt 1914 125
Norberg A Johan konsul Härnösand porträtt 1922 270
Norberg A Johan kyrkoh Sparrsätra porträtt 1912 415
Norberg Alfed A fd justitieråd Sthlm porträtt 1917 13
Norberg Alfred A fd justitieråd Mariefred porträtt 1911 846
Norberg Alfred A fd justitieråd Mariefred porträtt 1920 14
Norberg Amy föreståndarinna Södertälje porträtt 1901 160
Norberg Anders J kyrkoh Sparrsätra porträtt 1907 398
Norberg B, dir Riksbanken Göteborg porträtt 1901 238
Norberg C G bokbindare Luleå porträtt 1903 630
Norberg C G bokbindare Luleå porträtt 1905 504
Norberg C Gustaf fd prov.läkare Ösmo porträtt 1923 610
Norberg C Gustaf prov.läkare Nyköping porträtt 1910 511
Norberg Carl F postexpeditör Sthlm porträtt 1903 439
Norberg Gustaf prov.läkare Nyköping porträtt 1905 518
Norberg Gustaf, järnhandlare Stockholm porträtt 1901 208
Norberg J Albert landssekr Luleå porträtt 1916 829
Norberg J Albert landssekr Västerås porträtt 1926 832
Norberg J O C domprost Strängnäs porträtt 1926 789
Norberg J Otto C domprost Strängnäs porträtt 1918 557
Norberg J Otto C domprost Strängnäs porträtt 1923 561
Norberg J Otto C domprost Strängnäs porträtt 1929 349
Norberg K A H stationsinspektor Sala porträtt 1931 494
Norberg P A intendent Posten Sthlm porträtt 1913 655
Norberg P H bruksägare Björkö bruk porträtt 1912 655
Norberg P Henrik bruksägare Björå Bruk porträtt 1917 140
Norberg Per hemmansägare Funäsdalen porträtt 1907 495
Norberg Per hemmansägare Funäsdalen porträtt 1914 189
Norberg Robert E kamrer Göteborg porträtt 1905 758
Norberg Rudolf bankdir Göteborg porträtt 1906 190
Norberg Rudolf E bankofullmäktig Sthlm porträtt 1921 189
Norberg Rudolf E bankofullmäktig Sthlm porträtt 1926 191
Norberg Rudolf E fd bankofullmäktig Sthlm porträtt 1931 814
Norberg Rudolf E Riksbanken Sthlm/Göteborg porträtt 1908 558
Norberg Rudolf E riksbanksfullmäktig Sthlm porträtt 1916 205
Norbin F C, grosshandl. Stockholm porträtt 1900 448
Norbin Fredrik C grosshandl Sthlm porträtt 1906 254
Norblad Allan T arkitekt Sthlm porträtt 1920 269
Norblad Jacob A fil.dr Rörstrand porträtt 1908 782
Norblad Jacob A fil.dr Sthlm porträtt 1912 127
Norblad O Lennart G bokhandlare Uppsala porträtt 1923 433
Norbohm C Edward konsul Söderhamn porträtt 1917 541
Norbohm C Edward V konsul Söderhamn porträtt 1922 557
Norbäck A handlare Torsby porträtt 1916 478
Norbäck J G fabrikör Arvika porträtt 1904 241
Norbäck O Gustaf fd jägmästare Arvika porträtt 1911 814
Nord J lokförare Täby porträtt 1918 403
Nordahl Carl J häradsskrivare Visby porträtt 1906 542
Nordahl Carl J häradsskrivare Visby porträtt 1908 79
Nordahl H E sjökapten Sthlm porträtt 1914 350
Nordahl M fd fabrikör Helsingborg porträtt 1930 781
Nordau Max, dr författare porträtt 1901 244
Nordbeck Magnus fd konsul Barcelona porträtt 1931 174
Nordbeck Magnus konsul Barcelona porträtt 1925 126
Nordbeck Magnus konsul Barcelona porträtt 1930 781
Nordbeck, Edvard T F, major porträtt 1900 160
Nordberg Adolf hamnkapten Sundsvall porträtt 1917 541
Nordberg F Th bokhandlare Trelleborg porträtt 1904 564
Nordberg F Th fd bokhandlare Trelleborg porträtt 1914 557
Nordberg Hans tullvaktmästare Sthlm porträtt 1905 807
Nordberg J Albert kontr.prost Gammaelstad porträtt 1931 814
Nordberg J lantmätare Norrbottens län porträtt 1902 175
Nordberg Mauritz A disponent Fritsla porträtt 1913 47
Nordberg N F kontr.prost Bjärtrå porträtt 1908 686
Nordberg N F kyrkoh Bjärtrå porträtt 1913 687
Nordberg N F kyrkoh Bjärtrå porträtt 1918 286
Nordberger Carl L postmästare Sthlm porträtt 1905 391
Nordblad A M kyrkoh Vedum porträtt 1912 191
Nordblad C I kyrkoh Kila, Västerås stift porträtt 1913 174
Nordblad Carl I I reg.pastor Sthlm porträtt 1916 398
Nordblad Carl I kyrkoh Kila porträtt 1903 174
Nordblad Carl I kyrkoh Sala porträtt 1918 157
Nordblom E kontr.prost Slöinge porträtt 1931 654
Nordblom Gottfrid kamrer Göteborg porträtt 1927 93
Nordblom Oscar dir Varberg porträtt 1929 525
Nordborg O Anshelm dir Göteborg porträtt 1924 749
Nordborg O Anshelm dir Göteborg porträtt 1930 509
Nordbäck Eric fartygsbefälhavare Gävle porträtt 1902 271
Nordbäck Erik G apotekare Piteå porträtt 1931 558
Nordell Axel V kraftverksdir Motala porträtt 1931 527
Nordell F A kronolänsman Öster Jörn porträtt 1908 751
Nordeman Per A dir Sthlm porträtt 1926 159
Nordeman Per A dir Södertälje porträtt 1916 173
Nordén Karl Johan komminister Rätans fs porträtt 1902 79
Nordén Nils arkitekt Falun porträtt 1910 735
Norden Peter författare porträtt 1906 309
Nordenadler  Karl G bergsing Sthlm porträtt 1905 227
Nordenadler C A L fd överste Älvsborgs Reg porträtt 1902 302
Nordenadler C A L överste Älvsborgs Reg porträtt 1902 206
Nordenadler F L N veterinär Sthlm porträtt 1911 847
Nordenadler F L veterinär Sthlm porträtt 1917 766
Nordenadler K G bergsing Sthlm porträtt 1910 223
Nordenanckar C G A W godsägare Fårsum porträtt 1920 29
Nordenberg Bengt konstnär (bosatt Düsseldorf) porträtt 1901 563
Nordenberg Bengt prof (avliden i Düsseldorf) porträtt 1902 207
Nordenberg Carl S riksbanksdir Göteborg porträtt 1928 141
Nordencreutz Gustaf V rådman Sala porträtt 1905 390
Nordendahl  C ing skolinspektör Borås porträtt 1913 351
Nordendahl Johan W reg.veterinär Sthlm porträtt 1905 259
Nordendahl Kerstin sjuksköterskeinspektris porträtt 1919 213
Nordenfalk C fd landshövding Halland porträtt 1901 270
Nordenfalk C O C J fd landshövd porträtt 1902 354
Nordenfalk Carl fd landshövding Halland porträtt 1908 594
Nordenfalk Carl O C fd landshövding Sthlm porträtt 1907 318
Nordenfalk Johan A bruksägare Ferna Bruk porträtt 1915 765
Nordenfalk Johan, frih. preses Konstakademien porträtt 1900 690
Nordenfalk O överstelöjtn Vimmerby porträtt 1902 531
Nordenfeldt N J major Värmlands Reg reserv porträtt 1902 158
Nordenfeldt Nils J fd överstelöjtn Anneborg porträtt 1914 286
Nordenfeldt Per ing Sthlm porträtt 1931 510
Nordenfelt C H borgmästare Kristinehamn porträtt 1902 63
Nordenfelt Carl H borgmästare Kristinehamn porträtt 1911 192
Nordenfelt Elis borgmästare Kristinehamn porträtt 1930 93
Nordenfelt Enar J fd kamrer Göteborg porträtt 1905 210
Nordenfelt Enar J fd kamrer Göteborg porträtt 1912 79
Nordenfelt Enar läkare Göteborg porträtt 1913 79
Nordenfelt Enar läkare Göteborg porträtt 1923 45
Nordenfelt Hugo överste Östersund porträtt 1919 685
Nordenfelt Hugo överste Östersund porträtt 1921 446
Nordenfelt Hugo överstelöjtn Uppsala 50 år porträtt 1914 765
Nordenfelt Johan N grosshandlare Göteborg porträtt 1904 273
Nordenfelt Maria skolföreståndare Göteborg porträtt 1924 573
Nordenfelt Thorsten kammarherre m.m. porträtt 1906 355
Nordenfelt Thorsten W civ.ing Höganäs porträtt 1911 383
Nordenfelt Thorsten W kammarherre Sthlm porträtt 1916 381
Nordenfelt Thorsten W kammarherre Sthlm porträtt 1919 334
Nordenfelt U Lovisa änkefru Göteborg porträtt 1925 93
Nordenfelt Åke H disponent Höganäs porträtt 1906 671
Nordenfelt Åke H disponent Höganäs porträtt 1916 717
Nordenfelt Åke H disponent Höganäs * porträtt 1909 241
Nordenfelt Åke H fd kapten Helsingborg porträtt 1919 413
Nordenmark Nils V E fil.dr Sthlm porträtt 1926 464
Nordenmark Nils V E försäkringsdir Sthlm porträtt 1921 461
Nordenmark Nils V E registrator Sthlm porträtt 1916 509
Nordenskiöld Adolf i sitt arbetsrum porträtt 1900 762
Nordenskiöld Erland forskningsresande porträtt 1907 339
Nordenskiöld Erland frih Nordenskiölds-exp porträtt 1903 224
Nordenskiöld Erland prof porträtt 1923 764
Nordenskiöld Erland prof porträtt 1927 6
Nordenskiöld Erland prof Göteborgs Högskola porträtt 1929 796
Nordenskiöld Erland Sydamerika-exp porträtt 1902 151
Nordenskiöld Erland, fil kand (son t. A E N.) porträtt 1900 435
Nordenskiöld Gustaf forskningsresande porträtt 1925 52
Nordenskiöld N E H prof Göteborg porträtt 1926 703
Nordenskiöld N Erland forskningsresande porträtt 1906 655
Nordenskiöld N Erland H museiintend Göteborg porträtt 1916 717
Nordenskiöld N Erland H upptäcktsresande * porträtt 1909 289
Nordenskiöld N Erland prof Göteborgs Högskola porträtt 1923 193
Nordenskiöld N Otto G docent Uppsala porträtt 1900 535
Nordenskiöld Nils Adolf Erik forskn.resande porträtt 1900 753
Nordenskiöld Nils E H museiintend. Göteborg * porträtt 1912 449
Nordenskiöld Olga gm Erland N. porträtt 1926 185
Nordenskiöld Olga gm Nils N. Göteborg porträtt 1912 450
Nordenskiöld Otto G. hovrättsarkivarie Skåne porträtt 1900 832
Nordenskiöld Otto, doc (Sydpolsexpeditionen) porträtt 1901 56
Nordenskiöld. hemmet i Dalbyö porträtt 1900 755
Nordenskiöld-expeditionens räddade deltagare porträtt 1903 153
Nordenskjöld Alexis JTT godsäg Bjädesjöholm porträtt 1906 303
Nordenskjöld Anton M fd major Skultuna porträtt 1905 63
Nordenskjöld C A M  generalmajor porträtt 1901 756
Nordenskjöld C A M generallöjtnant porträtt 1907 669
Nordenskjöld C Ivar rektor Borås porträtt 1927 45
Nordenskjöld Carl A M generallöjtn porträtt 1911 15
Nordenskjöld Carl A M generallöjtn Skövde porträtt 1915 285
Nordenskjöld Carl G O E armémajor porträtt 1905 243
Nordenskjöld Carl G O major Sthlm porträtt 1905 535
Nordenskjöld Carl H fd major Kronobergs Reg porträtt 1905 78
Nordenskjöld Carl-A M fd generallöjtn Skövde porträtt 1920 253
Nordenskjöld Carl-Axel M generallöjtn Skövde porträtt 1910 286
Nordenskjöld Carl-Axel M generallöjtn Skövde porträtt 1923 754
Nordenskjöld E överstelöjtn Sthlm porträtt 1918 493
Nordenskjöld Erik överste Sthlm porträtt 1929 317
Nordenskjöld Erik överstelöjtn Krigsskolan porträtt 1916 204
Nordenskjöld Erland upptäcktresande porträtt 1904 527
Nordenskjöld Karl A M gen,major porträtt 1906 817
Nordenskjöld N godsägare Fårebo porträtt 1921 688
Nordenskjöld N O G prof Göteborg porträtt 1909 190
Nordenskjöld N Otto G Göteborg * porträtt 1909 17
Nordenskjöld N Otto G prof Göteborg porträtt 1914 156
Nordenskjöld N Otto G prof Göteborg porträtt 1919 189
Nordenskjöld N Otto G prof Göteborg porträtt 1924 158
Nordenskjöld Nils O G prof Göteborg porträtt 1904 596
Nordenskjöld O Wilhelm komm.kapten Marstrand porträtt 1907 15
Nordenskjöld O Wilhelm kommendörkapten porträtt 1905 455
Nordenskjöld Otto porträtt 1903 256
Nordenskjöld Otto porträtt 1909 56
Nordenskjöld Otto G överste Kalmar porträtt 1901 351
Nordenskjöld Otto prof Göteborgs Handelsskola porträtt 1927 588
Nordenskjöld Thure G A rektor Malmö porträtt 1923 45
Nordenskjöld Thure G A:son rektor Malmö porträtt 1928 45
Nordenson Bertha H fru Sthlm porträtt 1927 302
Nordenson Carl A sekr Sthlm porträtt 1931 638
Nordenson Erik M ögonspecialist Sthlm porträtt 1906 558
Nordenson Erik W med.dr Sthlm porträtt 1918 333
Nordenson Gustaf A postkontrollör Malmö porträtt 1903 215
Nordenson J prost Karlskoga porträtt 1902 802
Nordenson J W prof Karolinska Inst Sthlm porträtt 1931 492
Nordenson J Wilhelm prof Uppsala Univ porträtt 1927 205
Nordenson Johan kyrkoh Karlskoga porträtt 1903 663
Nordenson John P D lärov.adjunkt Västerås porträtt 1903 806
Nordensskjöld Otto (till Sydamerika) porträtt 1919 595
Nordensson Arfved F fd generalkonsul Sthlm porträtt 1921 462
Nordensson Arfved F generalkonsul Sthlm porträtt 1920 765
Nordensson G Emil länsveterinär Sundsvall porträtt 1919 765
Nordensson G Emil länsveterinär Sundsvall porträtt 1930 573
Nordenstam Martin flyglöjtnant Rättvik porträtt 1924 374
Nordenstam O Roland J adjunkt Jönköping porträtt 1918 125
Nordenstam P S O kyrkoh Boden porträtt 1916 557
Nordenstam P S Ossian kontr.prost Boden porträtt 1925 382
Nordenstam P S Ossian kyrkoh Boden porträtt 1911 607
Nordenstedt Nils E handlare Fredrika porträtt 1910 398
Nordensten Einar A L:son övering Arboga porträtt 1924 829
Nordenstierna Otto R tullbevakningschef Malmö porträtt 1923 801
Nordenstierna Otto W O armémajor Sthlm porträtt 1904 516
Nordenstrahl O chef Sthlms Vattenverk porträtt 1905 550
Nordenström Carl häradshövd Västkinde, Gotl porträtt 1906 798
Nordenström Carl häradshövding Västerås porträtt 1926 767
Nordenström Henning fd prov.läkare Linköping porträtt 1906 574
Nordenström L J byggmästare Sthlm porträtt 1915 334
Nordenström Olof G fd prof KTH Stockholm porträtt 1901 805
Nordensvan B Arthur fd överstelöjtn Göteborg porträtt 1913 143
Nordenswan B Arthur fd överstelöjtn Göteborg porträtt 1922 158
Nordensvan Carl O fd generalmajor Sthlm porträtt 1920 429
Nordensvan Carl O fd generalmajor Sthlm porträtt 1923 434
Nordensvan Carl O generalmajor Sthlm porträtt 1915 445
Nordensvan Carl O överste Karlstad porträtt 1905 438
Nordensvan Carl O överste Karlstad porträtt 1910 446
Nordensvan Carl O överste Värmlands Reg * porträtt 1910 465
Nordensvan Georg G fil.dr Sthlm porträtt 1930 765
Nordensvan Georg G författare Sthlm porträtt 1925 157
Nordensvan Georg G författare Stockholm porträtt 1900 656
Nordensvan Georg G konstkritiker, författare* porträtt 1912 177
Nordensvan Georg G skriftställare porträtt 1905 147
Nordensvan Georg G skriftställare Sthlm porträtt 1915 157
Nordensvan, Carl Otto, överste Krigshögskolan porträtt 1900 132
Norder Daniel handlare Trubbyn porträtt 1916 238
Norder I W handlare Sillerud porträtt 1907 382
Norder Johan W köpman Sil porträtt 1923 47
Nordermann Proben M C kapellmästare Lund porträtt 1916 253
Nordfeldt A Georg fattigvårdsinspektör Sthlm porträtt 1931 622
Nordfeldt, Johannes M skeppsredare Kullen porträtt 1900 208
Nordfelt A lektor Sthlm porträtt 1904 92
Nordfelt Alfred läroverksråd Sthlm porträtt 1908 558
Nordfelt Alfred rektor Uppsala porträtt 1913 527
Nordfelt Alfred rektor Uppsala porträtt 1923 529
Nordfelt Alfred rektor Uppsala porträtt 1929 333
Nordgren Ali rektor Fränsta porträtt 1925 765
Nordgren Carl grosshandlare Sundsvall porträtt 1913 271
Nordgren Carl J vicekonsul Sundsvall porträtt 1911 47
Nordgren Carl O läroverksadjunkt Sthlm porträtt 1918 157
Nordgren E R apotekare Sthlm (Morianen) porträtt 1904 596
Nordgren Erik A grosshandl Gävle porträtt 1906 367
Nordgren Gustaf R apotekare Sthlm porträtt 1909 591
Nordgren Hugo grosshandlare Sundsvall porträtt 1928 173
Nordgrén J Gustaf dir Göteborg porträtt 1924 733
Nordgren Jonas P fd rådman Mariestad porträtt 1904 257
Nordgren Leopold advokat Sthlm porträtt 1917 748
Nordgren Ragnar E överläkare Sthlm porträtt 1919 445
Nordgren Ragnar E överläkare Sthlm porträtt 1924 429
Nordgren Richard byggmästare Uddevalla porträtt 1925 382
Nordh P lantbrukare Läreda porträtt 1925 317
Nordin A W ing Skara porträtt 1913 783
Nordin Anders W ing Skara porträtt 1903 775
Nordin C Hjalmar överstelöjtn Falun porträtt 1931 543
Nordin C Richard lektor Uppsala porträtt 1929 286
Nordin C Robert bankdir Gävle porträtt 1914 588
Nordin C Robert bankdir Gävle porträtt 1919 573
Nordin C Robert bankdir Gävle Sparbank * porträtt 1919 609
Nordin C Robert sparbankdir Gävle porträtt 1923 641
Nordin C stationsinspektor Fagersta porträtt 1928 78
Nordin E J Anton stadsläkare Örnsköldsvik porträtt 1916 654
Nordin Fredrik rektor Vänersborg 50 år porträtt 1901 576
Nordin Gottfrid L major Falun porträtt 1925 174
Nordin J Albert E hovrättsråd Jönköping porträtt 1912 255
Nordin J Albert E hovrättsråd Jönköping porträtt 1922 237
Nordin J E riksdagsman porträtt 1902 482
Nordin Johan folkskollär. Hammerdal, Jämtland porträtt 1905 275
Nordin Johan P trädgårdsodlare Nyköping porträtt 1916 29
Nordin Julius J redaktör, rådman Norrtälje porträtt 1926 207
Nordin M grosshandlare Gimsnäs porträtt 1909 63
Nordin P F rysk vice konsul Härnösand porträtt 1915 717
Nordin P Fredrik S fd rektor Vänersborg porträtt 1919 477
Nordin P Fredrik S rektor Vänersborg porträtt 1911 543
Nordin P Fredrik S skolförestånd. Vänersborg porträtt 1916 509
Nordin Per F S led. Vitterhetsakademien * porträtt 1910 593
Nordin R bankdir Gävle porträtt 1909 606
Nordin R verkst.dir Gävle Sparbank porträtt 1923 602
Nordin Robert bankdir Gävle 60 år porträtt 1904 600
Nordin Samuel I apotekare Storken Malmö porträtt 1906 47
Nording Charlotta C fru Sthlm porträtt 1930 829
Nordin-Strömberg Hulda, operasångerska porträtt 1900 518
Nordiska kompositörer (gruppbild) porträtt 1918 709
Nordlander Carl A skolinspektör Sundsvall porträtt 1924 573
Nordlander D A handlare Kramfors porträtt 1910 318
Nordlander E P missionär Uddevalla porträtt 1903 30
Nordlander F Oscar O prov.läkare Växjö 60 porträtt 1923 177
Nordlander Johan adjunkt Sthlm porträtt 1903 246
Nordlander Johan adjunkt Sthlm porträtt 1913 239
Nordlander Johan läroverksadjunkt Sthlm * porträtt 1929 17
Nordlander K G A fil.dr, skolinspektör Gävle porträtt 1926 111
Nordlander K G Amandus skolinspektör Gävle porträtt 1931 718
Nordlander O kyrkoh Noos porträtt 1921 141
Nordlander Olof kyrkoh i Loos fs, Uppsala porträtt 1901 176
Nordlander Olof kyrkoh Loos porträtt 1916 173
Nordlander Oskar N S kyrkoh Skeda fs porträtt 1905 438
Nordlindh A kansliråd Ålsten porträtt 1931 655
Nordlindh E V kronolänsman Charlottenberg porträtt 1910 816
Nordlindh Hans M författare Sthlm porträtt 1908 30
Nordling Adolf F fd sjökapten Tranås porträtt 1926 799
Nordling C Gustaf grosshandlare gen.konsul * porträtt 1912 737
Nordling Carl E fd inspektor Enköpings Näs porträtt 1915 542
Nordling Gustaf generalkonsul i Paris porträtt 1902 711
Nordling Gustaf svensk generalkonsul i Paris porträtt 1915 11
Nordling Johan revisor Kramfors porträtt 1922 461
Nordling Paul konsulatssekr Liège-utst. porträtt 1904 544
Nordling Raoul svensk konsul i Paris porträtt 1925 547
Nordlund Aino författarinna porträtt 1931 807
Nordlund Brynolf körsnär Piteå porträtt 1928 62
Nordlund Erland fd kapten Sthlm porträtt 1930 110
Nordlund Gustaf A prof. Uppsala porträtt 1900 336
Nordlund J B läkare Sthlm porträtt 1902 704
Nordlund John B fd fältläkare Lista porträtt 1926 303
Nordlund John B reg.läkare Sthlm porträtt 1912 687
Nordlund Karl folkskoleinspektör Sthlm porträtt 1920 317
Nordlund Karl folkskoleinspektör Sthlm porträtt 1925 316
Nordlund Karl folkskoleinspektör Sthlm porträtt 1931 110
Nordlund Karl P fd lektor Gävle porträtt 1904 320
Nordlund Karl P fd lektor Hudiksvall porträtt 1908 719
Nordlund P Albert N disponent Borås porträtt 1921 190
Nordlund Sigrid C författarinna Sthlm porträtt 1917 605
Nordlöf J Anshelm rådman Sthlm porträtt 1917 509
Nordman Axel B disponent Kiruna porträtt 1921 493
Nordmark Arvid boktryckare Malmö porträtt 1931 542
Nordmark J F sågverksägare Borlänge porträtt 1923 482
Nordmark K I diamantborrarförman porträtt 1924 300
Nordmark Karl A handlare Göteborg porträtt 1922 686
Nordmark Karl handlare Göteborg porträtt 1902 674
Nordmark Karl handlare Göteborg porträtt 1912 672
Nordquist Arvid grosshandlare Sthlm porträtt 1917 445
Nordquist C hovkapellmästare 65 år porträtt 1904 485
Nordquist E Arvid dir Sthlm porträtt 1921 832
Nordquist Hellny fru, Long, Västergötland porträtt 1912 830
Nordquist L G kyrkoh Vessland porträtt 1913 639
Nordquist L G kyrkoh Vessland porträtt 1917 654
Nordquist N Georg fd tullbevakningschef Sthlm porträtt 1930 590
Nordquist N Georg överinspektör Sthlm porträtt 1921 189
Nordqvist Axel hovkapellmästare Stockholm porträtt 1901 500
Nordqvist Conrad, kompositör, musiker Sthlm porträtt 1901 499
Nordqvist J A med.lic Köla prästgård, Värml. porträtt 1902 563
Nordqvist J Conrad hovkapellmästare Sthlm porträtt 1914 445
Nordqvist J Conrad hovkapellmästare Sthlm porträtt 1919 461
Nordqvist J Conrad kapellmästare Sthlm porträtt 1909 478
Nordqvist K Hjalmar bergmästare Filipstad porträtt 1921 720
Nordqvist Karl M läkare Göteborg porträtt 1924 237
Nordqvist Lars G kyrkoh Vessland Örbyhus porträtt 1903 631
Nordqvist N G konditor Stockholm porträtt 1902 239
Nordqvist O fd postmästare Södertälje porträtt 1931 574
Nordqvist Olivia affärsägare Stockholm porträtt 1900 320
Nordqvist Olivia inneh Allm. Tidningskontoret porträtt 1919 652
Nordqvist Olof postmästare Årjäng porträtt 1910 831
Nordqvist Oscar F byråchef Lantbruksstyrelsen porträtt 1912 415
Nordqvist Oscar F byråchef Lidingö porträtt 1925 62
Nordstedt C F Otto prof Lund porträtt 1912 270
Nordstedt C F Otto prof Lund porträtt 1922 269
Nordstedt C F Otto prof Lund porträtt 1923 322
Nordstedt Carl F O prof Lund porträtt 1907 270
Nordstedt Erik G ing Sthlm porträtt 1931 447
Nordstedt Johan A ing Sundbyberg porträtt 1907 446
Nordstedt Torsten postmästare Eksjö porträtt 1929 174
Nordstén A kyrkoh Rockneby porträtt 1916 365
Nordstén A kyrkoh Ryssby porträtt 1911 414
Nordsten J A rådman Motala porträtt 1912 447
Nordsten Johan A rådman Motala porträtt 1919 190
Nordstrand Sven stationsinspektor Svedala porträtt 1905 727
Nordstrandh Axel H kyrkoh Staffanstorp porträtt 1917 365
Nordström A G fabrikör Sthlm porträtt 1910 398
Nordström A Gustaf dir Sthlm porträtt 1925 366
Nordström Albert företagare Göteborg porträtt 1904 224
Nordström Albin K rektor Malmö porträtt 1925 333
Nordström Albin K rektor Malmö porträtt 1931 126
Nordström Anders J kyrkoh Västra Hoby porträtt 1905 158
Nordström B A A häradshövding Gamleby porträtt 1930 381
Nordström B A Albert häradshövding Gamleby porträtt 1919 589
Nordström B A H Tjusts domsaga porträtt 1900 224
Nordström C E fd disponent Skellefteå porträtt 1919 397
Nordström C F gymnastiklärare Norrköping porträtt 1911 287
Nordström C F T landshövding i Örebro porträtt 1911 19
Nordström C F Th landshövding Örebro porträtt 1904 2
Nordström C F Theodor fd landshövding  * porträtt 1912 784
Nordström C F Theodor fd landshövding Sthlm porträtt 1912 783
Nordström C F Theodor fd landshövding Sthlm porträtt 1917 765
Nordström C F Theodor fd landshövding Sthlm porträtt 1919 686
Nordström C G kammarmusikus Stockholm porträtt 1901 192
Nordström C Richard veterinär Uppl Väsby porträtt 1931 270
Nordström C S grosshandl Nora porträtt 1902 595
Nordström Carl A civ.ing lärare Sthlm porträtt 1904 320
Nordström Carl A civ.ing Sthlm porträtt 1909 318
Nordström Carl A civ.ing Sthlm porträtt 1914 300
Nordström Carl F T landshövding Örebro porträtt 1907 786
Nordström Carl F T landshövding Örebro * porträtt 1910 641
Nordström Carl J, vinhandlare Gävle/Sthlm porträtt 1900 464
Nordström Carl, ing Jönköping porträtt 1901 144
Nordström Daniel J fd målarmästare Sthlm porträtt 1914 733
Nordström E dekorationsmålare Sthlm porträtt 1912 655
Nordström Erik m familj; postchef i Kina porträtt 1919 396
Nordström Erik postdir i Kina porträtt 1924 64
Nordström Erik överdir kinesiska postverket porträtt 1930 156
Nordström Ester B sameskildrare porträtt 1916 356
Nordström Gustaf W distriktsveterinär Arvika porträtt 1905 488
Nordström Gustaf V veterinär Arvika porträtt 1910 510
Nordström H E arbetare riksdagsman Torsby porträtt 1911 142
Nordström Henric godsäg Åhlhult, södra Vi porträtt 1901 624
Nordström Henric godsägare Åhlhult Vimmerby porträtt 1905 63
Nordström Hugo W bankkamrer Umeå porträtt 1919 414
Nordström J A grosshandlare Göteborg porträtt 1912 575
Nordström J G dir Säffle porträtt 1909 31
Nordström J O P stadsläkare Halmstad porträtt 1903 78
Nordström Jakob bruksägare Sthlm porträtt 1902 515
Nordström Johan G dir Säffle porträtt 1929 653
Nordström Johan O P fd stadsläkare Halmstad porträtt 1907 399
Nordström Johan R handlare Folkärna porträtt 1924 829
Nordström Johan V fd landsfiskal Hoga porträtt 1927 237
Nordström Karl F konstnär Sthlm porträtt 1909 686
Nordström Karl F konstnär Sthlm porträtt 1914 653
Nordström Karl F T generaldir SJ porträtt 1901 739
Nordström Karl konstnär porträtt 1922 764
Nordström Karl konstnär porträtt 1922 780
Nordström Karl KRO:s ordf, konstnär porträtt 1903 97
Nordström Ludvig författare porträtt 1907 70
Nordström Ludvig författare porträtt 1909 54
Nordström Ludvig författare porträtt 1913 78
Nordström Ludvig författare porträtt 1915 140
Nordström Ludvig författare porträtt 1926 213
Nordström N M tullinspektor Sthlm porträtt 1921 800
Nordström N P grosshandlare Karlskrona porträtt 1905 406
Nordström Nils J rektor Sthlm porträtt 1930 781
Nordström Nils P fd grosshandlare Karlskrona porträtt 1929 334
Nordström Nils P grosshandlare Karlskrona porträtt 1910 382
Nordström Nils P grosshandlare Karlskrona porträtt 1915 349
Nordström O A kamrer Sundsvall porträtt 1903 790
Nordström Oscar handlare Växjö porträtt 1901 577
Nordström P inspektor Vesterhiske porträtt 1907 318
Nordström Patrik konstnär porträtt 1924 503
Nordström Per inspektor Sandviks såg Umeå porträtt 1901 334
Nordström Simon E T fd kanslisekr Sthlm porträtt 1905 355
Nordström Sten A C lantbrukare Lyrestad porträtt 1910 14
Nordström Sten A K lantbrukare Höglunda porträtt 1918 605
Nordström Sten O godsägare Gävle porträtt 1918 301
Nordström Sten O godsägare Gävle porträtt 1920 350
Nordström Th generaldir Sthlm porträtt 1902 803
Nordström Thor fd lektor Strängnäs porträtt 1914 765
Nordström Wilhelmina skaldinna Borgå porträtt 1901 401
Nordström, Johan, stadsläkare porträtt 1900 80
Nordtsröm C Gustaf lantbrukare Lillelycke porträtt 1918 446
Nordtsröm Carl kyrkoh i Tving fs porträtt 1905 854
Nordtsröm Erik överdir i kinesiska postverket porträtt 1926 337
Nordtsröm Ludvig författare * porträtt 1927 177
Nordwall A O L roteman Stockholm porträtt 1902 223
Nordvall A R dir sv. handelsombudsman i USA porträtt 1918 764
Nordvall Axel R dir Djursholm porträtt 1930 573
Nordvall Axel R dir Sthlm (AGA) porträtt 1919 797
Nordwall Birger H S köpman Sthlm porträtt 1929 45
Nordwall Björn I S finanssekr Sthlm porträtt 1924 14
Nordwall E G kamrer Riksgälden Sthlm porträtt 1917 461
Nordwall E Gösta riksgäldskamrer Sthlm porträtt 1922 462
Nordvall F lärare Smedjebacken porträtt 1915 573
Nordwall John E fd docent Uppsala Univ porträtt 1903 487
Nordzell Olof disponent Sthlm porträtt 1903 518
Norée Ernst O dir Sthlm porträtt 1928 157
Norée Ernst skådespelare Sthlm porträtt 1918 221
Norée Ernst Teaterförbundets sekr porträtt 1917 805
Noreen Adolf G fd prof Uppsala porträtt 1923 370
Noreen Adolf G prof Uppsala porträtt 1908 366
Noreen Adolf G prof Uppsala porträtt 1913 383
Noreen Adolf G prof.emer. Uppsala porträtt 1924 606
Noreen Adolf prof invald i Sv:a Akademien porträtt 1919 36
Noreen Adolf prof nordiska språk Uppsala * porträtt 1918 353
Noreen Adolf prof Uppsala porträtt 1902 437
Noreen Adolf prof Uppsala univ porträtt 1903 406
Noréen Axel E S bankdir Göteborg porträtt 1929 109
Noreen Carl G fd jägmästare Halmstad porträtt 1903 470
Noreen E prof Lund porträtt 1931 141
Noreen Erik G länsjägmästare Nyköping porträtt 1923 561
Noreen Erik G länsjägmästare Nyköping porträtt 1929 349
Norelius A kronolänsman Holmedlas-Bergerud porträtt 1915 285
Norelius Anders fd landsfiskal Holmedal porträtt 1927 830
Norelius Axel adjunkt Norrköping porträtt 1907 754
Norelius C Oscar bergmästare Nora porträtt 1920 829
Norelius C Oskar bergmästare Nora porträtt 1916 29
Norelius C Oskar bergmästare Nora porträtt 1925 829
Norelius Carl O bergmästare Nora * porträtt 1926 291
Norelius E  dr Augustanasynodens president porträtt 1909 716
Norelius F Vilhelm fd bankkamrer Falun porträtt 1925 573
Norelius Hemming fabrikör Östersund porträtt 1905 63
Norelius J Gustaf A fd lektor Sundsvall porträtt 1931 398
Norelius Marta sv.-am simmerska porträtt 1929 458
Norell A L mejeriägare Kungsbacka porträtt 1912 174
Norell C G överbrandmästare i Sthlm porträtt 1919 39
Norell Johan A rådman Söderhamn porträtt 1930 157
Norell Otto A grosshandlare Gävle porträtt 1925 814
Norell Otto A vice konsul Gävle porträtt 1917 253
Norell Otto A vicekonsul Gävle porträtt 1922 221
Norell Reinhold bankkamrer Ludvika porträtt 1904 257
Norén A Josef N ing Sthlm porträtt 1922 77
Norén Carl T fabrikör Sthlm porträtt 1917 765
Norén E dir Härnösand porträtt 1925 621
Norén G E läroverksadjunkt Nockeby porträtt 1931 831
Norén G Richard prost Uppsala porträtt 1916 269
Norén G Richard prost Uppsala porträtt 1921 253
Noren G T fd kassör Falköping Ranten porträtt 1924 814
Norén J A dir Varbergs Bank Veddinge porträtt 1911 704
Norén J R grosshandlare Sundsvall porträtt 1916 781
Norén John hemmansägare Borr porträtt 1912 447
Norén John T redaktör Vadstena porträtt 1913 511
Norén K kommendant Älvsborgs Fästning porträtt 1925 156
Norén Karl kommendörkapten Götenorg porträtt 1922 734
Norén Karl löjtnant Karlskrona porträtt 1901 827
Norén Karl S J överläkare Härnösand porträtt 1912 734
Norén Karl S J överläkare Härnösand porträtt 1917 685
Norén Karl S J överläkare Härnösand porträtt 1922 686
Norén Karl S J överläkare Härnösand porträtt 1927 685
Norén Knut E S revisor Stocksund porträtt 1926 368
Norén N grosshandlare Kristianstad porträtt 1911 159
Norén Oscar E fd redaktör Uppsala porträtt 1923 111
Norén Wilhelm borgmästare Borås porträtt 1926 160
Norenberg C Wilhelm landsfiskal Vaxjö porträtt 1931 639
Norenius Johan E prost Johannesburg porträtt 1927 157
Noréus Carl A V major Sörmlands Reg porträtt 1904 660
Noréus Carl F landsfiskal Säffle porträtt 1917 749
Noréus F V M rådman Sthlm porträtt 1902 803
Noréus F Victor M rådman donator Uddevalla porträtt 1910 207
Noréus F Viktor M rådman Sthlm porträtt 1909 831
Noréus Johan fd landsfiskal Karlstad porträtt 1930 526
Norflindh Elon länsman Näs distrikt porträtt 1902 403
Norgren A J fd telegrafkontrollör i Danmark porträtt 1902 271
Norgren Adolf rektor Sundsvall porträtt 1928 45
Norin Arvid H bankdir Västervik porträtt 1916 269
Norin Arvid H fd bankdir Ystad porträtt 1926 256
Norin C A fd stadsnotarie Sthlm porträtt 1911 255
Norin P hemmansägare riksdagsman Norråsen porträtt 1911 158
Norinder Axel G överste Sthlm porträtt 1926 559
Norinder Axel G överstelöjtn Boden porträtt 1916 557
Norinder E A lokomotivmästare Krylbo porträtt 1911 528
Norinder K Ivar prov.läkare Eskilstuna porträtt 1922 814
Norinder Sven A Sthlm porträtt 1903 694
Norlander C H agronom bankkassör Jönköping porträtt 1902 819
Norlander Carl A H överste fäktmästare Lund * porträtt 1910 721
Norlander Carl A H överste Lund porträtt 1905 694
Norlander CArl A H överste Lund porträtt 1910 670
Norlander Carl A H överste Lund porträtt 1915 653
Norlander Carl A H överste Lund porträtt 1916 141
Norlander E Otto rustmästare Kristianstad porträtt 1910 431
Norlander Emil A redaktör Sthlm porträtt 1914 524
Norlander Emil A redaktör Sthlm porträtt 1930 285
Norlander Emil författare porträtt 1924 517
Norlander Knut E handlare Sundsvall porträtt 1900 800
Norlander L G F adjunkt Umeå porträtt 1907 446
Norlander L G F läroverksadjunkt Umeå porträtt 1912 462
Norlander O fd kyrkoh Loos porträtt 1921 703
Norlander O S Gunnars adjunkt Oskarsham porträtt 1914 109
Norlander Oscar F kapten Göteborg porträtt 1901 497
Norlander Sven A kronolänsman Ramsele porträtt 1904 241
Norlander, Emil teaterdir porträtt 1900 268
Norléen J Wilhelm redaktör Värnamo porträtt 1927 749
Norlén J folkskollärare Sundsvall porträtt 1908 783
Norlén L A Viktor kyrkoh Nöbbele porträtt 1920 301
Norlén Lars A V kyrkoh Nöbbeled porträtt 1905 338
Norlén Olof E kyrkoh Almunge porträtt 1904 15
Norlin Adolf major Stocksund porträtt 1920 765
Norlin E docent, avdelningschef Sthlm porträtt 1930 381
Norlin J Christoffer grosshandlare (Paris) porträtt 1910 271
Norlind Ernst konstnär porträtt 1907 827
Norlind Ernst målare porträtt 1907 70
Norlind J H Tobias fil.dr Sthlm porträtt 1929 317
Norlind Nils P musikdir Lund porträtt 1922 477
Norlind Tobias föreståndare Musikhist. Muséet porträtt 1924 148
Norling G, sjökapten Helsingborg porträtt 1900 704
Norling Gustaf F P bildhuggare Sthlm porträtt 1925 397
Norling Nils S redaktör Gävle porträtt 1930 460
Norman Alexis kassör Malmö porträtt 1904 453
Norman Anton fd stadsmäklare Sthlm porträtt 1904 628
Norman Carl A dir Sthlm porträtt 1910 639
Norman Carl A dir Sthlm porträtt 1920 637
Norman Carl A dir Sthlm porträtt 1931 382
Norman Erik hem.äg Östnor, Mora porträtt 1906 254
Norman Georg stadsfiskal Ystad porträtt 1922 510
Norman J David lantbrukare riksdagsman Kalmar porträtt 1914 29
Norman Johannes D lantbrukare Läckeby porträtt 1924 410
Norman K A Hugo advokat Sthlm porträtt 1916 446
Norman Lars bruksägare på Gåsö, Sthlm porträtt 1907 738
Norman Ludvig tonsättare preses Musik Ak * porträtt 1909 689
Norman P förvaltare Ytterstfors porträtt 1914 541
Norman Teodor kyrkoh Gustavsberg/Boo porträtt 1905 407
Norman U disponent Ytterstfors porträtt 1917 189
Norman Uno disponent riksdagsman Ytterstfors porträtt 1915 44
Normann von, A fd ryttmästare Kristianstad porträtt 1903 63
Normelli Per E T, jägmästare Uppsala porträtt 1900 496
Normelli Wulff ing uppfinnare Oslo porträtt 1915 87
Nornberg Johan P missionsföreståndare Sthlm porträtt 1917 526
Norquist Jacob handlare Mariefred porträtt 1914 365
Norrby  C Johannes hovpredikant Sthlm porträtt 1924 525
Norrby Axel vd trafikförvaltn. Gävle-Dala-Gbg porträtt 1918 109
Norrby C Johannes hovpredikant Sthlm porträtt 1919 557
Norrby C Johannes teol.dr Sthlm porträtt 1930 317
Norrby Carl J fd prof Uppsala porträtt 1915 652
Norrby Carl J, teol prof Uppsala porträtt 1900 688
Norrby Carl prof Uppsala porträtt 1905 662
Norrby G A trafikchef Mjölby porträtt 1923 722
Norrby Ida förestånd. Fackskolan Uppsala * porträtt 1927 17
Norrby J Axel dir Göteborg porträtt 1929 285
Norrby Jane, änka (f Millner) Uppsala porträtt 1901 449
Norrby Robert fil.dr, dir Sthlm porträtt 1924 605
Norrby Robert fil.dr, dir Sthlm porträtt 1930 397
Norrby S bokhandlare Visby porträtt 1925 478
NorrbyCarl J fd prof Uppsala porträtt 1910 670
NorrbyCarl J fd prof Uppsala porträtt 1918 205
Norrby-Söderström Josef A rådman Visby porträtt 1922 525
Norrie Anna operasångerska porträtt 1919 20
Norrie Anna sångerska porträtt 1909 323
Norrie Anna sångerska porträtt 1930 115
Norring Josua J:son lektor Malmö porträtt 1930 621
Norrlin C L Lennart las.-överläkare Västerås porträtt 1925 829
Norrlin J F fabrikör Västerås porträtt 1902 626
Norrlin Sven J kyrkoh Vederslöv porträtt 1905 210
Norrlin Sven J kyrkoh Växjö porträtt 1931 13
Norrman Alfred A fabriksidkare Eskilstuna porträtt 1903 215
Norrman C G Victor överste Sthlm porträtt 1907 803
Norrman Daniel dir Sthlm porträtt 1910 703
Norrman Erik A kyrkoh Uppsala porträtt 1907 738
Norrman Erik R rektor Skara porträtt 1920 13
Norrman Erik R rektor Skara porträtt 1930 605
Norrman Ernst W bankdir Helsingborg porträtt 1925 365
Norrman Gustaf A fd fängelsedir Sthlm porträtt 1910 655
Norrman Gustaf E rektor Uppsala porträtt 1922 365
Norrman H kantor Billeberga porträtt 1907 110
Norrman Herman J fd lantmätare Lyckeby porträtt 1912 271
Norrman Herman målare konstnär porträtt 1905 798
Norrman Hugo T fd magistratssekr Landskrona porträtt 1913 335
Norrman Hugo T magistratssekr Landskrona porträtt 1905 338
Norrman Hugo T sekr Landskrona porträtt 1910 334
Norrman J Ivar överstelöjtn Karlsborg porträtt 1914 349
Norrman J Verner distriktsveterinär Malung porträtt 1925 46
Norrman O G W kyrkoh Undersåker porträtt 1902 207
Norrman Uno fd vd Ytterfors, Byske porträtt 1907 286
Norrmelli U L H godsägare Lundby, Husby porträtt 1903 95
Norrsell Karl E rådman Helsingborg porträtt 1925 829
Norrström C A fabrikör Stockholm porträtt 1901 576
Norrström C Hjalmar ståletsare Sthlm porträtt 1912 655
Norselius C A Rud apotekare Sthlm porträtt 1904 62
Norselius Erik målare porträtt 1921 622
Norselius Erik, målare konstnär porträtt 1901 206
Norstedt Adolf M fabrikör Västervik porträtt 1901 736
Norstedt Anders kyrkoh emer Sunne porträtt 1926 13
Norstedt C brukspatron Vingåker porträtt 1907 303
Norstedt C bruksägare Stahälla porträtt 1912 303
Norstedt H Oscar A komminister By porträtt 1923 465
Norstedt Johan R landskapsmålare porträtt 1902 674
Norstedt Johan R landskapsmålare Sthlm porträtt 1907 722
Norström A L fd prov.läkare Växjö porträtt 1903 126
Norström C G civ.ing Sthlm porträtt 1909 62
Norström Carl R borgmästare Mariefred porträtt 1905 790
Norström CArl W kyrkoh Östra Hoby porträtt 1903 326
Norström Claes G civ.ing Sthlm porträtt 1914 28
Norström Claes G civ.ing Sthlm porträtt 1924 14
Norström Claes G civ.ing Sthlm porträtt 1929 94
Norström E E fd förvaltare Östersund porträtt 1929 463
Norström E G kanslissekr Sthlm porträtt 1915 557
Norström E Gustaf fd kanslisekr Sthlm porträtt 1920 525
Norström E Gustaf fd kanslisekr Sthlm porträtt 1922 767
Norström Frans A fd maskindir SJ Sthlm porträtt 1904 453
Norström G Robert fd stadsläkare Örebro porträtt 1918 605
Norström I Vitalis A prof Göteborg porträtt 1910 302
Norström J Vitalis A prof Göteborg porträtt 1915 285
Norström Jhan V A prof Göteborgs Högskola porträtt 1905 306
Norström Vitalis prof Göteborg Sv:a Akademien porträtt 1906 326
Norström Vitalis prof Göteborgs Högskola porträtt 1905 409
Norström Vitalis prof Göteborgs Högskola * porträtt 1916 161
Nosslin Vilhelm kyrkoh Gislöv porträtt 1905 422
Nothberg R T fd marinintendent Sthlm porträtt 1921 205
Nothin J kyrkoh Fryeled porträtt 1919 493
Nothin Johannes kyrkoh Fryeleds fs porträtt 1905 438
Nothin T K V justitieminister porträtt 1924 56
Nothin T konsultativt statsråd porträtt 1919 393
Nothin Torsten K V justitieminister * porträtt 1925 386
Notini A bildhuggare Sthlm porträtt 1912 95
Notini A N bildhuggare Sthlm porträtt 1913 640
Notini Axel bildhuggare Sthlm porträtt 1907 95
Notini Axel, bildhuggare Stockholm porträtt 1902 79
Notini E A T D disponent Malmö porträtt 1916 158
Nyberg A handlare Karlstad porträtt 1915 237
Nyberg A T järnhandlare Göteborg porträtt 1911 48
Nyberg Adolf B komminister Jönköping porträtt 1901 208
Nyberg Alrik I borgmäst södra bergmästardistr porträtt 1901 529
Nyberg Astrid B redaktör Varberg porträtt 1927 845
Nyberg E L fd bryggeridisponent Piteå porträtt 1909 367
Nyberg Felix revisor Sthlm porträtt 1911 767
Nyberg Felix W W kamrer Sthlm porträtt 1916 704
Nyberg Fredrik W fabrikör Vaxholm porträtt 1911 591
Nyberg H F filmchef Sthlm porträtt 1929 670
Nyberg H S prof Uppsala univ porträtt 1931 461
Nyberg Hjalmar apotekare Gällivare porträtt 1918 574
Nyberg Hjalmar apotekare Örebro porträtt 1929 365
Nyberg Ivar dalakonstnär porträtt 1905 222
Nyberg Ivar G J porträttmålare Leksand porträtt 1915 221
Nyberg Johan A trävaruhandl Gamleby porträtt 1906 30
Nyberg N J sjökapten (Johanneshus) porträtt 1904 661
Nyberg Per G fabrikör Jönköping porträtt 1908 174
Nyberg Uno godsägare Långtora gård porträtt 1913 296
Nyberg Wilh. bokhandl Visby porträtt 1906 271
Nyberg Yngve fd lektor Norrköping porträtt 1904 837
Nyberg Yngve jubeldr. Norrköping porträtt 1905 630
Nyblad K G sergeant Sv:a Brigaden Finland porträtt 1917 474
Nyblaeus Axel – porträttrelief i brons porträtt 1900 549
Nyblaeus G A överste porträtt 1904 526
Nyblaeus Gustaf A gen.major Åkers Styckebruk porträtt 1922 734
Nyblaeus Gustaf A gen.major Åkers Styckebruk porträtt 1927 367
Nyblaeus Gustaf A generalmajor porträtt 1912 207
Nyblaeus Gustaf A generalmajor * porträtt 1912 769
Nyblaeus Gustaf A generalmajor Skövde porträtt 1912 734
Nyblaeus Gustaf A generalmajor Åker porträtt 1917 748
Nyblaeus Gustaf A kavalleriinspektör porträtt 1912 217
Nyblaeus Gustaf A överste Kronpr. Husarer porträtt 1903 752
Nyblaeus Gustaf A överste Skövde porträtt 1907 754
Nyblaeus Gustaf överste Stockholm porträtt 1902 35
Nyblaeus Gustaf, fd förestånd. GCI Stockholm porträtt 1900 435
Nyblén Jöns N fd läroverksadjunkt Kalmar porträtt 1931 718
Nyblin A Gustav prov.läkare Gnesta porträtt 1922 510
Nyblin Gustav prov.läkare Björnlunda porträtt 1907 238
Nyblom  Knut M regissör Sthlm porträtt 1924 605
Nyblom C Göran skrifställare Sthlm porträtt 1916 381
Nyblom C R prof invald i Sv Akademien porträtt 1901 432
Nyblom C R prof Uppsala porträtt 1903 302
Nyblom C R prof Uppsala Univ porträtt 1905 230
Nyblom Carl G skriftställare Sthlm porträtt 1919 510
Nyblom Carl R fd prof Uppsala porträtt 1906 575
Nyblom Carl R prof Sthlm porträtt 1906 414
Nyblom Erik skriftställare Sthlm porträtt 1923 30
Nyblom Helena A författarinna Sthlm porträtt 1923 177
Nyblom Helena författarinna Sthlm porträtt 1926 47
Nyblom Helena författarinna Sthlm * porträtt 1913 165′
Nyblom Helene gm C R Nyblom Uppsala porträtt 1905 230
Nyblom Holger A fil.lic Sthlm porträtt 1924 237
Nyblom Knut M fd regissör Sthlm porträtt 1930 398
Nyblom Knut M regissör Sthlm porträtt 1919 621
Nyblom Lars J kyrkoh Spekeröds pastorat porträtt 1908 30
Nyblom Sven H fd operaregissör Sthlm porträtt 1931 110
Nyblom Sven H operaregissör Sthlm porträtt 1917 413
Nyblom Sven operasångare porträtt 1901 831
Nybom Sven studentfurir vid Malmslätt porträtt 1926 166
Nyborg Fredrik fabriksidkare Norrköping porträtt 1917 77
Nyborg Ivan rådman Göteborg porträtt 1929 333
Nyborg M B E byrådir Sthlm porträtt 1923 77
Nycander Axel R fd löjtnant Åby porträtt 1903 143
Nycander Berndt stadskamrer Uppsala porträtt 1921 672
Nycander Carl M prof Göteborg porträtt 1908 510
Nycander Carl, prof Göteborg porträtt 1900 480
Nycander F A författare porträtt 1917 163
Nycander Fredrik diktare porträtt 1907 70
Nycander Oscar J T dir Sthlm porträtt 1911 447
Nycander Oscar J T maskining Sthlm porträtt 1916 477
Nycander Oscar J T maskining, dir Sthlm porträtt 1926 431
Nydahl I prov.läkare Årjäng porträtt 1925 494
Nydahl Isak A kapten Västerbottens Reg porträtt 1901 560
Nydak J redaktör riksdagsman Härnösand porträtt 1911 142
Nydal Johan fd rektor Uppsala porträtt 1931 223
Nydquist Herman A ing Trollhättan porträtt 1906 462
Nydqvist Antenor ing Trollhättan porträtt 1906 302
Nydqvist Antenor verkstadsägare Trollhättan * porträtt 1911 833
Nydqvist Herman A ing Trollhättan porträtt 1911 447
Nydqvist Herman A ing Trollhättan porträtt 1921 815
Nydqvist Herman verkstadsägare Trollhättan * porträtt 1911 833
Nydqvist J H Antenor fabrikör Trollhättan porträtt 1913 559
Nydqvist J H Antenor ing Trollhättan porträtt 1911 318
Nydqvist Johan H A, ing fabriksäg Trollhättan porträtt 1901 321
Nygren Alfred T kontorschef Göteborg porträtt 1912 592
Nygren Amatus kyrkoh Linköping porträtt 1931 94
Nygren Anders S tandläkare Karlstad porträtt 1909 686
Nygren Anders S tandläkare Karlstad porträtt 1914 669
Nygren Anders S tandläkare Karlstad porträtt 1919 685
Nygren Anders S tandläkare Karlstad porträtt 1924 670
Nygren Anders S tandläkare Karlstad porträtt 1927 174
Nygren Anders T S teol prof Lunds Univ porträtt 1923 593
Nygren Axel H ing Djursholm porträtt 1925 77
Nygren Axel H ing Sthlm porträtt 1915 77
Nygren C Axel G landsfiskal Ljungskile porträtt 1927 814
Nygren Carl A kyrkoh Piteå porträtt 1904 320
Nygren Carl E kapten Karlstad porträtt 1923 737
Nygren Charles musiker Sthlm porträtt 1910 110
Nygren F dir Karlstad porträtt 1923 78
Nygren Gottfrid L apotekare Sthlm porträtt 1913 303
Nygren Gottfried L apotekare Sthlm Nordstjern porträtt 1908 318
Nygren H I L, målarmästare Stockholm porträtt 1900 464
Nygren H operasångare Sthlm porträtt 1912 447
Nygren J 0 A, fd järnhandl Karlstad porträtt 1901 254
Nygren J August fd järnhandlare Karlstad porträtt 1913 735
Nygren J:r, J A handlare Karlstad porträtt 1905 274
Nygren O E generalmajor chef Norrland porträtt 1930 259
Nygren O E överste Krigshögskolan porträtt 1918 696
Nygren Olof E fältintendent Karlstad porträtt 1906 702
Nygren Oscar E överste Sthlm porträtt 1921 832
Nygren Oscar E överste Svea Livgarde porträtt 1923 193
Nygren Oskar F dir Karlstad porträtt 1916 350
Nygren Oskar F handlare Karlstad porträtt 1921 318
Nygren Oskar järnhandl Karlstad porträtt 1901 318
Nygren S rektor Göteborg porträtt 1903 838
Nygren Samuel rektor Göteborg porträtt 1905 743
NygrenOscar E generalmajor i armén porträtt 1929 813
Nyholm C Fredrik fd boktryckare Sthlm porträtt 1909 719
Nyholm C Fredrik fd boktryckeriidkare Sthlm porträtt 1922 846
Nyholm C Gustaf köpman Sthlm porträtt 1930 109
Nyholm Fredrik boktryckare Sthlm porträtt 1914 702
Nyholm Fredrik tryckeridir (Idun) Sthlm * porträtt 1919 641
Nyholm Gustaf schackmästare porträtt 1917 295
Nyholm H dir Sthlm porträtt 1926 368
Nyholm Harald dir Sthlm porträtt 1921 366
Nylander A vicepastor Degerfors bruk porträtt 1908 286
Nylander Claes W G reg.läkare Ängelholm porträtt 1906 495
Nylander Claës W G reg.läkare Ängelholm porträtt 1904 724
Nylander Emil S prov.läkare Jämshög porträtt 1908 191
Nylander Emil S prov.läkare Jämshögsby porträtt 1918 204
Nylander Emil S prov.läkare Östertälje porträtt 1928 141
Nylander Erik dir.-ass Sv:s Exportförening porträtt 1914 323
Nylander Erik vd Exportfören Sthlm porträtt 1919 12
Nylander J David S bruksägare Strömsfors porträtt 1931 430
Nylander Johan P dir Härnösand porträtt 1916 781
Nylander Karl E byrådir Sthlm porträtt 1929 589
Nylander Lars R:son dir Hörby porträtt 1921 381
Nylander N bankdir Skara porträtt 1930 718
Nylander N H fabrikör Kristianstad porträtt 1915 413
Nylander O Erik dir Sthlm porträtt 1924 301
Nylander O Erik dir, riksdagsman Sthlm porträtt 1917 188
Nylander O Erik vd Exportfören Sthlm * porträtt 1919 369
Nylander Oscar byggmäst Linköping porträtt 1906 798
Nylander Oscar byggmästare Linköping porträtt 1910 303
Nylander S M fd stationsinsp. Kristinehamn porträtt 1902 355
Nylander S Oscar disponent riksdagsman porträtt 1914 251
Nylander S Oskar fd statsråd Axelfors porträtt 1913 159
Nylander S Oskar fd statsråd, ing Axelfors porträtt 1918 157
Nylander Simeon dir Göteborg porträtt 1914 349
Nylander Simeon dir Göteborg porträtt 1923 754
Nylander Sixten O ing Axelfors porträtt 1908 174
Nylander Sixten O ing Svenljunga porträtt 1903 190
Nylander Sixten O ing, jordbruksminister * porträtt 1910 385
Nylander Sixten O statsråd porträtt 1908 406
Nylén C O redaktör Sthlm porträtt 1915 62
Nylén Carl fabrikör Lidköping porträtt 1903 550
Nylén Carl fabrikör Lidköping porträtt 1913 559
Nylén Carl läderfabriksägare Lidköping porträtt 1923 530
Nylén Carl läderfabrikör Lidköping porträtt 1918 557
Nylén F Oscar dir Sthlm porträtt 1927 285
Nylén Fredrik bryggeridisponent Gävle porträtt 1917 749
Nylén G 1:a kvinnliga elev på KTH porträtt 1913 805
Nylén G G länsveterinär Sveg porträtt 1922 13
Nylén Gustaf T godsägare Hinsnoret porträtt 1915 461
Nylén Gustaf T godsägare Hinsnoret porträtt 1923 386
Nylén Gustaf T godsägare Hinsnoret, Falun porträtt 1910 463
Nylén Herman A civ.ing Sthlm porträtt 1923 737
Nylén Herman A yrkesinspektör Sthlm porträtt 1913 751
Nylén Herman A yrkesinspektör Örebro porträtt 1903 775
Nylén Herman A yrkesinspektör Örebro porträtt 1908 734
Nylén J Theodor länsveterinär Kalmar porträtt 1929 637
Nylén Johan grosshandlare Örebro porträtt 1914 157
Nylén K E Sixtus reg.läkare Jönköping porträtt 1910 271
Nylén Klas E prov.läkare Arvika porträtt 1929 637
Nylén N Algot byråchef, kapten Sthlm porträtt 1919 766
Nylén O E ombudsm Sjömanshemmet Sthlm porträtt 1903 422
Nylén O sergeant (stupad i Tammerfors) porträtt 1917 440
Nylén O yrkesinspektör Sthlm porträtt 1929 221
Nylén P Johan grosshandlare Örebro porträtt 1926 208
Nylin A Mauritz tullöverinspektor Malmö porträtt 1911 751
Nylin Anders M tullöverinspektor Malmö porträtt 1908 254
Nylin Erik kyrkoh Lima porträtt 1903 743
Nylin Frithiof R S disponent Kneippbaden porträtt 1930 510
Nylinder Lars F G trafikinspektör Sthlm porträtt 1917 220
Nylund David F rektor Eskilstuna porträtt 1925 365
Nylund Gustaf F rådman Söderköping porträtt 1919 622
Nylund J kyrkh Ålandsdal porträtt 1925 302
Nylund Nils G rektor Simrishamn porträtt 1927 669
Nylund Sven J undervisningsråd Sthlm porträtt 1921 831
Nylund Sven J undervisningsråd Sthlm porträtt 1926 783
Nyman A Herman fd distriktslantmätare Visby porträtt 1926 528
Nyman Adolf F dir Uppsala porträtt 1920 621
Nyman Alf T prof Lunds Univ porträtt 1930 61
Nyman Anders fd prov.läkare Nyköping porträtt 1927 814
Nyman Anders prov.läkare Nyköping porträtt 1924 29
Nyman Arthur dir Göteborg porträtt 1920 685
Nyman Axel M kyrkoh Bernshammar porträtt 1910 462
Nyman C A Harald major Uddevalla porträtt 1926 479
Nyman C E dir (Nyman & Schultz) Sthlm porträtt 1903 374
Nyman C E dir Nyman & Schultz Sthlm porträtt 1913 367
Nyman Carl E dir Sthlm porträtt 1917 413
Nyman F Algot föreståndare Kalmar porträtt 1922 606
Nyman F O häradshövding Skövde porträtt 1931 798
Nyman F Oscar häradshövding Skövde porträtt 1926 191
Nyman G Wilhelm sjökapten Sthlm porträtt 1924 654
Nyman Hilding E konstnär Nacka porträtt 1930 173
Nyman Hilding E konstnär Saltsjö-Duvnäs porträtt 1919 413
Nyman I A kontr.prost Haparanda porträtt 1908 558
Nyman J Anton kyrkoh Haparanda porträtt 1918 557
Nyman J Anton kyrkoh Haparanda porträtt 1926 783
Nyman J Arthur dir Göteborg porträtt 1924 302
Nyman J Herman dir Göteborg porträtt 1927 477
Nyman J ing Uppsala porträtt 1922 718
Nyman Johan A kyrkoh Nedertorneå, Haparanda porträtt 1903 582
Nyman N Viktor häradsskrivare Karlstad porträtt 1921 109
Nyman Nils F fd länsveterinär Västerås porträtt 1910 479
Nyman Nils H seminarierektor Umeå porträtt 1922 814
Nyman Peter G L dispaschör Göteborg porträtt 1903 776
Nymansson C Reinhold grosshandlare Göteborg porträtt 1922 590
Nymberg Gottfrid W dir Falköping porträtt 1926 192
Nyquist Olof F fängelsedir Uppsala porträtt 1906 751
Nyquist Oscar F prov.äkare Alvesta porträtt 1923 321
Nyqvist I A  hedersordf STO Sångarfören Sthlm porträtt 1901 400
Nyqvist kapten generalstaben porträtt 1903 395
Nyqvist, Johan I, lektor porträtt 1900 32
Nyrén Axel R G häradshövding Sollefteå porträtt 1923 497
Nyrén Gustaf A läroverksadjunkt Sthlm porträtt 1904 336
Nyrén J A fd fabriksidkare, dir Djursholm porträtt 1902 335
Nyrén Janne pastor Missionsförbundet * porträtt 1927 625
Nyrén Joh. A fabriksidkare Djursholm porträtt 1901 335
Nyrén Magnus fd prof Sthlm porträtt 1920 286
Nyrén Magnus prof astronom * porträtt 1916 369
Nyrén Magnus prof astronom verksam i Sovjet porträtt 1907 203
Nyrop Hj ing, flygare porträtt 1910 516
Nyrop Hjalmar flygkonstruktör porträtt 1909 468
Nystedt A F godsägare Fällingsbro porträtt 1927 718
Nystedt Anders arrendator Strängnäs porträtt 1925 623
Nystedt Bengt J S fd folkskollärare Göteborg porträtt 1922 478
Nystedt godsarrendator Länna Bruk Byringe porträtt 1908 783
Nystedt Gustaf U prov.läkare Alingsås porträtt 1921 735
Nystedt Gustaf U prov.läkare Alingsås porträtt 1924 109
Nystedt O E auktionskommiss. Sthlm porträtt 1902 418
Nystedt Sven O överste Lund porträtt 1917 253
Nystedt Sven O överste Lund porträtt 1922 269
Nystedt Sven O överste Lund porträtt 1927 269
Nystedt Sven P dir Sthlm porträtt 1915 685
Nystedt Sven P stadsveterinär Sthlm porträtt 1920 685
Nystedt Sven P stadsveterinär Sthlm porträtt 1925 686
Nystedt Sven P stadsveterinär Sthlm porträtt 1931 462
Nystrand A Marie D fru Göteborg porträtt 1926 560
Nystrand Ernst civ.ing Lyckeby porträtt 1917 413
Nystrand Frans O grosshandlare Norrköping porträtt 1916 494
Nystroem Gösta kompositör porträtt 1926 348
Nystroem Gösta kompositör porträtt 1927 144
Nyström A dir Göteborg porträtt 1914 240
Nyström A Edvid postmästare Härnösand porträtt 1929 605
Nyström A Frithiof fd dövstumslärare Sthlm porträtt 1919 110
Nyström A K med.dr Sthlm porträtt 1911 334
Nyström A kyrkoh Hellestad porträtt 1915 333
Nyström A L kyrkoh Hellestad porträtt 1910 366
Nyström A Ludvig W kontr.prost Rasbo porträtt 1911 638
Nyström A Ludvig V kyrkoh RAsbo porträtt 1906 638
Nyström A Ludvig W prost Rasbo porträtt 1920 717
Nyström Anders F lärare Manilla Sthlm porträtt 1906 575
Nyström Anders kyrkoh Hellestads fs porträtt 1905 370
Nyström Anton C med.dr Sthlm porträtt 1926 351
Nyström Anton doktor Sthlm porträtt 1906 334
Nyström Anton K med.dr Sthlm porträtt 1931 414
Nyström Anton K med.dr, författare Sthlm porträtt 1916 349
Nyström Anton med.dr Sthlm porträtt 1907 577
Nyström B N fabrikör Kristianstad porträtt 1908 479
Nyström C A fabrikör rådman Torshälla porträtt 1912 223
Nyström C W brukspatron Pukeberg porträtt 1901 417
Nyström C överlärare Grängesberg porträtt 1912 78
Nyström Carl A rådman Torshälla porträtt 1922 221
Nyström Carl grosshandlare Kristinehamn porträtt 1929 734
Nyström Carl L H med.dr Sthlm porträtt 1912 768
Nyström Carl L H med+fil.dr Sthlm porträtt 1908 446
Nyström Carl M fd bankdir Sthlm porträtt 1903 158
Nyström E Gunnar prof Uppsala porträtt 1926 479
Nyström E Gunnar prof Uppsala Univ porträtt 1921 173
Nyström E T prof Kina-resenär porträtt 1911 470
Nyström Ebba frk operasångerska porträtt 1910 484
Nyström Edvard T prof Sthlm porträtt 1917 412
Nyström Edvard, skeppsredare Slite porträtt 1901 64
Nyström Erik prof (Kinakännare) * porträtt 1918 529
Nyström Erik svensk prof i Kina porträtt 1929 28:6
Nyström F grosshandlare Slite porträtt 1914 412
Nyström G Helmer häradsskrivare Kristinehamn porträtt 1921 173
Nyström G Helmer häradsskrivare Kristinehamn porträtt 1923 738
Nyström Georg artist Torshälla porträtt 1910 639
Nyström Gustaf grosshandl Nyåker porträtt 1901 416
Nyström Hilma översköterska i Liège porträtt 1915 154
Nyström Hjalmar G arkitekt Sthlm porträtt 1909 655
Nyström J F lektor riksdagsman Sthlm porträtt 1911 63
Nyström J F lektor Sthlm porträtt 1905 46
Nyström J Fr red på Vårt Land Sthlm porträtt 1902 803
Nyström J Waldemar A konstnär Sthlm porträtt 1923 354
Nyström Johan F kassör Sthlm porträtt 1923 127
Nyström Johan F lektor Sthlm porträtt 1907 545
Nyström Johan F lektor Sthlm porträtt 1910 30
Nyström Johan F lektor Sthlm porträtt 1914 829
Nyström Johan F lektor Sthlm porträtt 1917 686
Nyström Johan F ombudsman Sthlm porträtt 1912 447
Nyström Johan G distriktschef V&V Gävle porträtt 1905 291
Nyström Johan G major Väg&Vatten Gävle porträtt 1901 656
Nyström Johan O kronolänsman Piteå porträtt 1904 31
Nyström John O H major, vd Göteborg porträtt 1924 412
Nyström K Teodor H rektor Malmö porträtt 1929 381
Nyström K Wilhelm dir Karlstad porträtt 1931 222
Nyström Karl A fd sekr Sthlm porträtt 1931 351
Nyström L M A Wilhelm ing Karlstad porträtt 1920 462
Nyström L Marcus G bankdir Sthlm porträtt 1919 445
Nyström L Marcus G bankdir Sthlm porträtt 1930 221
Nyström L R 1:e hovintendent Stockholm porträtt 1902 31
Nyström Ludvig R överintendent Sthlm porträtt 1906 830
Nyström Ludvig R överintendent Sthlm porträtt 1911 830
Nyström Magnus A major Norrlands Dragonreg porträtt 1904 304
Nyström Martin F fd telegrafkomm. Sthlm porträtt 1915 125
Nyström Martin F fd telegrafkommiss. Sthlm porträtt 1910 110
Nyström Martin F fd telegrafkommissarie Sthlm porträtt 1915 734
Nyström Nils E fd stadsläkare Söderköping porträtt 1905 127
Nyström Nils E stadsläkare Söderköping porträtt 1905 13
Nyström Nils G fd rådman Sthlm porträtt 1915 461
Nyström Nils G fd rådman Sthlm porträtt 1925 461
Nyström Nils G fd rådman Sthlm porträtt 1926 303
Nyström Nils G rådman Sthlm porträtt 1905 455
Nyström O F fd grosshandlare Göteborg porträtt 1905 192
Nyström Otto G, civ.ing Stockholm porträtt 1900 608
Nyström P H handlare Säter porträtt 1902 659
Nyström T Georg generallöjtn Sthlm porträtt 1930 397
Nyström T Georg generalmajor Arméfördeln porträtt 1922 348
Nyström Thomas fd överstelöjtn Sthlm porträtt 1916 446
Nyström V A fd prov.läkare Skellefteå porträtt 1927 478
Nyström V A prov.läkare Lycksele porträtt 1902 674
Nyström V A prov.läkare Skellefteå porträtt 1912 654
Nyström Viktor A prov.läkare Skellefteå porträtt 1922 669
Nyström, Anton, politiker porträtt 1900 33
Nyströmer Carl, svensk ing i Argentina porträtt 1901 254
Nyströmer E T frk damskrädderiägare Sthlm porträtt 1910 462
Nyströmer Emma T direktris Sthlm porträtt 1919 382
Nyströmer J Oscar fd maskindir porträtt 1913 175
Nytzén Nils P disponent Klippan porträtt 1924 638
Nywall Gustaf intendent USA-sanatorium Denver porträtt 1924 356
Nywallson Carl V ordf i Sv:a Maskinistförb porträtt 1906 239
Nälsén Fritz N bankdir Sthlm porträtt 1931 350
Näs, Nils O affärsman Östersund porträtt 1900 208
Näsholm O A sjökapten Sthlm porträtt 1913 240
Näsström J P lärare Tåsjö porträtt 1911 286
Nätterqvist E grosshandlare Härnösand porträtt 1912 528
Nätterqvist Erik, folkskollärare Stockholm porträtt 1901 112
Nörlund Niels E matematikprof Lund * porträtt 1921 803