Hvar 8 dag – O

Bild Beskrivning År Sid
INFORMATION OM KÄLLAN HVAR 8 DAG
Ocklind A J E auditör Östersund porträtt 1913 463
Ocklind Carl fd rektor Skellefteå porträtt 1904 805
Oda Nielsen skådespel. porträtt 1900 664
Odeen E Philip W disponent Norrköping porträtt 1922 45
Odeén Gustaf E ing Jönköping porträtt 1915 477
Odéen Gustaf E ing Jönköping porträtt 1926 368
Odehn J A grosshandlare Göteborg porträtt 1909 686
Odelberg  A T statsråd jordbruksminister porträtt 1902 533
Odelberg A T fd landshövding riksdagsm. Sthlm porträtt 1911 207
Odelberg A T jordbruksminister porträtt 1901 650
Odelberg A Theodor fd landshövding Enskede porträtt 1912 191
Odelberg A Theodor fd statsråd Enskede porträtt 1927 189
Odelberg A Theodor fd statsråd Sthlm porträtt 1917 189
Odelberg A Theodor fd statsråd Sthlm porträtt 1922 221
Odelberg Albrecht T  fd statsråd Sthlm porträtt 1907 222
Odelberg Albrecht T dir Lantbruksakademien porträtt 1905 158
Odelberg Axel S W civ.ing Gustavsberg porträtt 1922 461
Odelberg Axel S W civ.ing Gustavsberg porträtt 1927 462
Odelberg C A:son godsägare Enstaberga porträtt 1927 813
Odelberg C Gustaf övering Hofors porträtt 1915 125
Odelberg Carl A kapten Sthlm porträtt 1909 383
Odelberg Carl G övering Djursholm porträtt 1925 62
Odelberg Elisabeth U C fru Sthlm porträtt 1917 220
Odelberg Ernst E V disponent Degerfors porträtt 1915 269
Odelberg Ernst E V disponent Degerfors * porträtt 1910 321
Odelberg Herman T lantbruksskolförest Skövde porträtt 1930 509
Odelberg Hugo M disponent Vrena porträtt 1923 142
Odelberg O T F vice talman 1:a Kamm porträtt 1917 264
Odelberg O Wilhelm bruksägare Gustavsberg porträtt 1918 541
Odelberg O Wilhelm bruksägare Gustavsberg porträtt 1923 466
Odelberg Oscar W disp Gustavsbergs Porslinsf. porträtt 1903 569
Odelberg Oscar W Gustavsberg (s fabriker) porträtt 1908 753
Odelberg P W docent Uppsala Univ porträtt 1902 659
Odelberg Victor J V hovjägmästare Gustavsberg porträtt 1930 749
Odelberg Wilhelm bruksägare Gustavsberg porträtt 1913 543
Odelberg, Albrecht T jordbruksminister porträtt 1900 227
Odelfelt Andreas bankir Sthlm porträtt 1917 269
Odell L F fd riksdagsman Skankeryd porträtt 1909 766
Odell Lars F fd riksdagsman Skankerud porträtt 1921 736
Odelmark Frans W agrée Sthlm porträtt 1929 109
Odelmark Frans W konstnär Sthlm porträtt 1923 321
Odelmark G flottningschef Sundsvall porträtt 1908 286
Odelmark P fd sjökapten Västervik porträtt 1913 335
Odelstierna Axel generallöjtn Sthlm porträtt 1922 461
Odelstierna Axel generallöjtn Sthlm porträtt 1927 461
Odelstierna Axel generalmajor Sthlm porträtt 1917 477
Odelstierna Axel överstelöjtn Fortifikationen porträtt 1914 469
Odelstierna Erik G:son prof emer. Sthlm porträtt 1922 782
Odelstierna Erik G:son prof Sthlm porträtt 1912 800
Odelstierna Erik G:son prof Sthlm porträtt 1927 781
Odelstierna Erik G:son prof Stocksund porträtt 1907 786
Odelstierna Gustaf godsäg. Göstad Östergötl. porträtt 1900 512
Odelstierna von, E G:son bergsing Falun porträtt 1903 310
Odén Anton grosshandlare Norrköping porträtt 1916 351
Odén E Anton disponent Norrköping porträtt 1918 110
Odén Fredrik hotelldir Karlstad porträtt 1916 685
Odén J Edvard prov.läkare Vivstavarv porträtt 1926 736
Odén Klas G aktuarie Sthlm porträtt 1909 463
Odén Klas Gustav fil.dr Sthlm porträtt 1905 406
Odén Nils L, ryttmäst. Norrköping porträtt 1901 64
Odencrants J Gustaf kronofogde Vimmerby porträtt 1912 559
Odencrants Lars A bankdir Sthlm porträtt 1929 781
Odencrants Thor H fd häradshövding Annelund porträtt 1929 733
Odencrants Thor H häradshövd Ås/Gäsene dom porträtt 1904 158
Odencrants Thor H häradshövding Borås porträtt 1914 124
OdencrantsThor H häradshövding Borås porträtt 1909 142
Odencrantz Carl E G häradshövd. Kristinehamn porträtt 1910 751
Odencrantz Carl E häradshövding Kristinehamn porträtt 1907 302
Odencrantz Carl godsägare Härlingstorp porträtt 1919 205
Odencrantz Carl godsägare Härlingstorp porträtt 1924 205
Odencrantz Carl godsägare Härlingstorp porträtt 1925 542
Odencrantz F L kronolänsman Bollebygds härad porträtt 1902 595
Odencrantz J Gustaf v.häradshövding Linköping porträtt 1922 558
Odencrantz L A bankdir Sthlm porträtt 1914 189
Odencrantz Lars A bankdir Sthlm porträtt 1919 173
Odencrantz Lars A bankdir Sthlm porträtt 1924 173
Odencrantz Thor H fd häradshövding Borås porträtt 1919 141
Odencrantz Thor H fd häradshövding Borås porträtt 1924 109
Odenius Ernst J grosshandlare Göteborg porträtt 1911 334
Odenius Ernst konsul Göteborg porträtt 1921 301
Odenius Ernst konsul Göteborg porträtt 1922 430
Odenius Frithiof A fd överläkare Sthlm porträtt 1924 238
Odenius Frithiof A överläkare Sthlm porträtt 1909 542
Odenius M Victor fd prof Lund porträtt 1912 398
Odenius M Victor fd prof Lund porträtt 1913 240
Odenius Maximilian V fd prof Lunds Univ porträtt 1902 418
Odenius Maximilian V prof, riksdagsman Lund porträtt 1907 369
Odhe G sparbanksdir Mariestad porträtt 1924 45
Odhner Aron C handlare Sthlm porträtt 1912 527
Odhner Claes rådman Mariestad porträtt 1916 237
Odhner Claes rådman Mariestad porträtt 1921 205
Odhner Claes rådman Mariestad porträtt 1926 207
Odhner Clas E borgmästare Kungälv porträtt 1904 126
Odhner Clas E borgmästare Kungälv porträtt 1914 108
Odhner Clas E borgmästare Kungälv porträtt 1916 654
Odhner Clas T fd riksarkivarie porträtt 1903 602
Odhner H föreståndare Hunnevads folkhögskola porträtt 1902 499
Odhner Herman J E fd rektor Västerås porträtt 1922 461
Odhner Herman J E fd rektor Västerås porträtt 1927 493
Odhner Herman J E rektor Sjögestad porträtt 1912 478
Odhner N J Teodor prof Sthlm porträtt 1928 94
Odhner Willgott T fabrikör S:t Petersburg porträtt 1905 14
Odhner, Claes Teodor riksarkivarie Stockholm porträtt 1900 465
Odin J P kyrkoh Dalhem porträtt 1902 642
Odin J P kyrkoh Gotlands Hässelby porträtt 1912 607
Odin Johan P kyrkoh Dalhems pastorat porträtt 1907 623
Odin Johan P kyrkoh Gotlands Hässelby porträtt 1917 605
Odmark J A grosshandlare Amundsjö porträtt 1919 286
Odqvist Gustaf godsäg riksdagsman porträtt 1906 591
Odqvist Gustaf godsägare Påtorp porträtt 1911 559
Odqvist Gustaf godsägare Påtorp porträtt 1918 414
Odqvist Gustaf godsägare Röhl porträtt 1916 557
Odqvist Karl A regementsläkare Sthlm porträtt 1925 254
Oelreich von C Axel V hovrättsråd Sthlm porträtt 1919 573
Oelreich von, C A W hovrättsråd Sthlm porträtt 1930 348
Oelreich von, C Axel V hovrättsråd Sthlm porträtt 1924 572
Oelreich von, C Axel W hovrättsråd Sthlm porträtt 1914 588
Oelreich von, Charles E landshövd. Kronoberg porträtt 1904 78
Oelreich von, Charles E landshövding Växjö porträtt 1909 78
Oelreich von, Charles E, riksd.man Kronobergs porträtt 1901 48
Oelreich von, Charles-Emil landshövding * porträtt 1909 81
Oelreich von, Charles-Emil landshövding Växjö porträtt 1910 800
Oelreich von, Nils A major Sthlm porträtt 1905 142
Oelrich J Detlef med.dr Halmstad porträtt 1916 301
Oelrich von, C E landshövding Växjö porträtt 1908 110
Oest J O apotekare Västerås porträtt 1931 702
Oest J Otto apotekare Västerås porträtt 1911 111
Ohde Georg sparbanksdir Mariestad porträtt 1925 157
Ohde Gunnar E ing, dir Sthlm porträtt 1926 352
Ohlander Johannes fd överlärare Göteborg porträtt 1930 541
Ohlander Johannes överlärare Göteborg porträtt 1911 383
Ohlander Johannes överlärare Göteborg porträtt 1921 366
Ohlander Johannes överlärare Göteborg * porträtt 1925 657
Ohlin Axel docent Lunds Univ porträtt 1902 691
Ohlin Bertil G docent, prof Sthlm porträtt 1924 253
Ohlin Brtil G prof Sthlms Handelshögskola porträtt 1929 477
Ohlin Carl W fd bankkamrer Göteborg porträtt 1929 541
Ohlin L underlöjtn Strömsholm porträtt 1909 159
Ohlsén Olof bokhandlare Orsa porträtt 1931 174
Ohlson A bruksägare Riddarhyttan porträtt 1915 285
Ohlson Alfred skulptör porträtt 1917 276
Ohlson Anton R bruksägare Gisslarbo porträtt 1920 301
Ohlson Anton R bruksägare Sthlm porträtt 1922 462
Ohlson Astrid operasångerska porträtt 1927 844
Ohlson August F grosshandlare Söderhamn porträtt 1931 46
Ohlson B Ivar E M stationsskrivare Ålsten porträtt 1927 14
Ohlson C A grosshandl Söderhamn porträtt 1902 770
Ohlson Carl A grosshandlare Söderhamn porträtt 1927 734
Ohlson Carl fd handlare Mariestad porträtt 1904 353
Ohlson D F G A fd major Gränna porträtt 1919 829
Ohlson D F Gustaf A fd major Gränna porträtt 1931 542
Ohlson Erik baronet, Hull porträtt 1922 702
Ohlson Helena fru (hem från Persien) porträtt 1913 531
Ohlson J fd sjökapten Göteborg porträtt 1910 207
Ohlson J M fabrikör Landskrona porträtt 1903 662
Ohlson K V A O postmästare Västerås porträtt 1915 381
Ohlson Mårten byggmästare Åre porträtt 1925 334
Ohlson Märtha musiker porträtt 1906 821
Ohlson N C brandchef Jönköping porträtt 1908 398
Ohlson Olof folkskoleinspektör Piteå porträtt 1906 223
Ohlson Oskar major i persiska armén porträtt 1913 378
Ohlson P Theodor stadsfogde Norrtälje porträtt 1929 637
Ohlson Sir Erik fd sheriff i Hull England porträtt 1919 243
Ohlson T G handlare Uddevalla porträtt 1911 543
Ohlson T Gottfrid fd handlare Uddevalla porträtt 1931 287
Ohlson, sju bröder tillsammans 522 år Ramlösa porträtt 1921 220
Ohlsson A adjunkt  riksdagsman 2:a K porträtt 1901 832
Ohlsson A E dir Göteborg porträtt 1925 494
Ohlsson A Edwin bruksägare Åryd porträtt 1931 286
Ohlsson A Edwin disponent Göteborg porträtt 1915 541
Ohlsson A Edwin disponent Göteborg * porträtt 1921 611
Ohlsson A G Nathanael kyrkoh Gladsax porträtt 1920 285
Ohlsson A kassör Hallstahammar porträtt 1915 381
Ohlsson A lantbrukare Vinslöv porträtt 1909 367
Ohlsson A trafikchef Varberg porträtt 1914 397
Ohlsson Anders byggmästare Linköping porträtt 1924 14
Ohlsson Anders fd generalkonsul Kapstaden porträtt 1912 48
Ohlsson August disp Husums AB (Sthlm?) porträtt 1901 625
Ohlsson August stationsinspektor Ronneby porträtt 1910 206
Ohlsson Axel F landssekr Växjö porträtt 1904 94
Ohlsson Axel F landssekr Växjö porträtt 1909 94
Ohlsson Bengt fabriksidkare Södertälje porträtt 1912 47
Ohlsson Bengt fabrikör Södertälje porträtt 1924 222
Ohlsson Björn N fd bankokomm. Sthlm porträtt 1921 735
Ohlsson Björn N fd bankokommissarie Sthlm porträtt 1930 574
Ohlsson C Erik prof Alanarp porträtt 1923 433
Ohlsson C G byggmästare Sthlm porträtt 1911 559
Ohlsson C J typografförbundets ordf Sthlm porträtt 1902 786
Ohlsson Carl fabrikör Ryd porträtt 1922 333
Ohlsson Carl H ing Sthlm porträtt 1918 109
Ohlsson Clara fru, donator Sthlm porträtt 1911 367
Ohlsson E handlare Gnesta porträtt 1921 301
Ohlsson Eduard dir Göteborg båtägare porträtt 1909 633
Ohlsson Edwin trävaruhandlare Göteborg porträtt 1926 190
Ohlsson Frans A bankdir Sthlm porträtt 1911 48
Ohlsson G grosshandlare Karlskrona porträtt 1918 301
Ohlsson G major Eksjö porträtt 1904 837
Ohlsson Gustaf grosshandlare Karlskrona porträtt 1913 303
Ohlsson H boktryckare Lund porträtt 1909 79
Ohlsson J godsägare Myre Olsäter porträtt 1914 477
Ohlsson Janne fd häradsdomare Alingsås porträtt 1911 350
Ohlsson Jeppa landstingsman Nyhem, Borrby porträtt 1913 383
Ohlsson Johan E A lärov.adjunkt Halmstad porträtt 1905 142
Ohlsson Johan E handlare Sthlm porträtt 1910 222
Ohlsson Johan fabrikör Sthlm porträtt 1907 722
Ohlsson Johan fabrikör Sthlm porträtt 1909 319
Ohlsson Johan L stationsinspektor Stockholm porträtt 1901 335
Ohlsson John O I läroverksadjunkt Arvika porträtt 1924 830
Ohlsson Lars kyrkklocksreparatör Snårestad porträtt 1904 67
Ohlsson Lars redaktör Trelleborg porträtt 1925 462
Ohlsson Lars redaktör Trelleborg porträtt 1931 222
Ohlsson Märtha pianist Sthlm porträtt 1925 709
Ohlsson N P folkskollärare Lörby Sölvesborg porträtt 1908 286
Ohlsson Nils M A kyrkoh Övraby & Benestad porträtt 1903 567
Ohlsson O August sjökapten Göteborg porträtt 1912 15
Ohlsson O kontorschef Karlshamn porträtt 1909 607
Ohlsson Ola häradsdomare Håkanryd porträtt 1922 430
Ohlsson Olaus, vaktmästare Stockholm porträtt 1900 752
Ohlsson Oscar fd musikfanjunk Svea Livgarde porträtt 1903 598
Ohlsson R Theodor godsägare Rosenfors porträtt 1929 686
Ohlsson T godsägare Rosenfors porträtt 1929 237
Ohlsson Wilhelm disponent Landskrona Varv porträtt 1902 514
OhlssonA Frithiof landssekr Växjö porträtt 1912 367
Ohly E kyrkoh Tyska förs Sthlm porträtt 1922 493
Ohm Otto L J H  fotograf Malmö porträtt 1919 654
Ohm Sven G W fotograf Malmö porträtt 1929 142
O’Konnor Ernst E grosshandlare Sundsvall porträtt 1911 192
O’Konor E handlare Sundsvall porträtt 1909 14
Olai E H godsägare Ås porträtt 1920 734
Olander C polisdetektiv Göteborg porträtt 1922 551
Olander Carl O fd stadsing Umeå porträtt 1930 270
Olander G P arkitekt, byggmäst Norrköping porträtt 1902 286
Olander Gustaf dir Sthlm porträtt 1921 61
Olander Gustaf P byggmäst Färjestaden Ö.Husby porträtt 1910 255
Olander Karl O N överläkare Sthlm porträtt 1922 38
Olauson K Arvid bankdir Malmö porträtt 1918 749
Olausson C L landstingsman, riksdagsman porträtt 1907 812
Olausson C L lantbrukare Lilldal porträtt 1913 174
Olausson Carl L fd riksdagsman Lilldal porträtt 1923 194
Olbers Ernst fil.dr kyrkoh Landskrona porträtt 1902 125
Olbers Ernst G F hovpredikant Trelleborg porträtt 1917 77
Olbers Ernst G F kyrkoh Trelleborg porträtt 1912 95
Olbers Ernst G F kyrkoh Trelleborg porträtt 1919 94
Olbers Ernst kyrkoh, hovpredikant Trelleborg porträtt 1907 94
Olbers L vice häradshövding Sthlm porträtt 1931 286
Olbers Max, fd livförs.dir. Göteborg porträtt 1901 16
Olburs T A grosshandlare Göteborg porträtt 1927 494
Olburs V R skeppsredare Göteborg porträtt 1931 639
Olburs Vidar R skeppsredare Göteborg porträtt 1927 477
Oldberg E O M kommendör Sthlm porträtt 1902 643
Oldberg G A fd kapten Sthlm porträtt 1909 222
Oldberg O M Edvard fd kommendör Sthlm porträtt 1912 607
Oldberg Olof M E kommendör Sthlm porträtt 1907 623
Olde Lars specerihandl Stockholm porträtt 1901 768
Olden Aug stadskamrer Lidköping porträtt 1902 818
Oldén Aug. stadskamrer Lidköping porträtt 1907 819
Oldén August stadskamrer Lidköping porträtt 1915 621
Oldenburg A hovrättsnotarie Sthlm porträtt 1911 799
Oldenburg A hovrättsnotarie Sthlm porträtt 1914 797
Oldenburg Axel förs.tjänsteman Skandia Sthlm porträtt 1906 767
Oldenburg Erik tryckeridir Sthlm porträtt 1906 351
Oldenburg Erik vd i Centraltryckeriet Sthlm porträtt 1926 382
Oldenburg H disponent Sthlm porträtt 1919 732
Oldenburg Hjalmar disponent Saltsjöbaden porträtt 1930 510
Oldenburg John boktryckare Sthm porträtt 1924 637
Oldenburg Uno notarius publicus Sthlm porträtt 1914 653
Oldenburg Uno notarius publicus Sthlm porträtt 1919 653
Oldenburg Uno notarius publicus Sthlm porträtt 1924 654
Oldenburg Uno notarius publicus Sthlm porträtt 1930 461
Oldenburg Wilhelm arkivarie Sthlm porträtt 1916 765
Oldevig E Johan geheimer hofrat Dresden porträtt 1913 14
Oldevig Emil J gymnastikdir Strängnäs/Dresden porträtt 1908 46
Oldevig Günther F major Värmlands Reg porträtt 1904 660
Oldin Claes M rektor Landskrona porträtt 1914 461
Oldin Claes M rektor Landskrona porträtt 1916 335
Oléen Bengt kyrkoh Gladsax och Ö.Tonarp porträtt 1903 630
Olén  L länsjägmästare Borås porträtt 1911 719
Olén L fd länsjägmästare Fristad porträtt 1926 704
Olén Leander fd länsjägmästare Fristad porträtt 1921 719
Olén Leander fd länsjägmästare Fristad porträtt 1927 31
Olén, Leander skogsförvaltare Munkedal AB porträtt 1901 688
Olin A H telegrafkommissarie Norrköping porträtt 1926 528
Olin A R dir Sthlm porträtt 1910 222
Olin C A grosshandlare Gävle porträtt 1910 687
Olin C O livmedikus Sthlm porträtt 1930 381
Olin C Oscar livmedikus Sthlm porträtt 1919 589
Olin C Oscar livmedikus Sthlm porträtt 1924 605
Olin Carl A O fd baning Vittsjö porträtt 1930 173
Olin Emil H F godsägare Lönnstorp porträtt 1914 286
Olin J Axel kyrkoh Malmö porträtt 1909 478
Olin J B fd telegrafkommissarie Landskrona porträtt 1911 415
Olin J P:son fd fabrikör Skara porträtt 1913 383
Olin Johan A kyrkoh Malmö porträtt 1904 486
Olinder Carl arkitekt Sthlm porträtt 1902 819
Olivecreutz Wilhelm C godsägare Attorp porträtt 1909 318
Olivecreutz Wilhelm C häradshövding Öfrarp porträtt 1904 336
Olivecreutz Wilhelm C v.häradshövd Finnekumla porträtt 1911 704
Olivecrona C H O fd kapten Sigtuna porträtt 1908 607
Olivecrona G W major porträtt 1922 806
Olivecrona G Wihelm D major i V&V porträtt 1931 12
Olivecrona K Axel G häradshövding Uppsala porträtt 1909 350
Olivecrona K Axel G häradshövding Uppsala porträtt 1914 317
Olivecrona K Axel G häradshövding Uppsala porträtt 1919 301
Olivecrona K Axel G häradshövding Uppsala porträtt 1930 93
Olivecrona S R D K, fd justitieråd porträtt 1901 38
Olivecrona Samuel R D K fd justitieråd porträtt 1904 178
Olivecrona Samuel R D K fd justitieråd Sthlm porträtt 1904 322
Ollén Natanael P redaktör Sthlm porträtt 1929 381
Ollén Olof fabriksidkare Flen porträtt 1923 178
Ollén Per redaktör Sv:a Morgonbladet Sthlm porträtt 1903 535
Ollman Edvard A civ.ing Stockholm porträtt 1901 160
Ollson Olof riksdagsman Kullenbergstorp * porträtt 1930 641
Olofson A J handlare Göteborg porträtt 1908 239
Olofson J fd riksdagsman 2:a Kammaren porträtt 1907 834
Olofsson G F lantbrukare riksdagsman  Åvik porträtt 1911 126
Olofsson G F lantbrukare Åvik porträtt 1918 221
Olofsson Gustaf F godsägare Åvik porträtt 1929 174
Olofsson Lars fd torpare Gåxsjö sn 105 år porträtt 1931 415
Olofsson N Olof läroverksadjunkt Fränsta porträtt 1931 702
Olofsson Nils P adjunkt Kristianstad porträtt 1906 286
Olofsson Nils P fd adjunkt Kristianstad porträtt 1916 317
Olofsson O fd riksdagsman Brosäter, Värml.l. porträtt 1909 399
Olofsson Olof landstingsman Tullingsås porträtt 1907 511
Olow John O prof Uppsala Univ porträtt 1922 605
Olrog Thorvald grosshandlare Sthlm porträtt 1910 126
Olrog Thorvald grosshandlare Sthlm porträtt 1915 94
Olrog Thorvald grosshandlare Sthlm porträtt 1928 142
Olsén Aksel F hovrättsråd Jönlöping porträtt 1923 177
Olsén Albert G auditör Östersund porträtt 1912 814
Olsén Albert G borgmästare Östersund porträtt 1922 829
Olsen Axel M fabrikör Halmstad porträtt 1900 464
Olsén C L Fritz kamrer Karlstad porträtt 1924 366
Olsen C O kommendör porträtt 1903 9
Olsen C O konteramiral porträtt 1905 846
Olsen C O konteramiral Sthlm porträtt 1908 542
Olsen Carl O fd viceamiral Sthlm porträtt 1918 541
Olsen Carl O fd viceamiral Sthlm porträtt 1923 561
Olsen Carl O fd viceamiral Sthlm porträtt 1927 157
Olsen Carl O konteramiral porträtt 1907 145
Olsen Carl O vice amiral porträtt 1910 62
Olsen Carl O viceamiral Sthlm porträtt 1913 543
Olsén E P disponent Arvika porträtt 1928 125
Olsén Engebert fabrikör Göteborg porträtt 1910 623
Olsén G fabrikör riksdagsman porträtt 1902 8
Olsen G O viceamiral porträtt 1907 669
Olsén Gottfried fabriksidkare Arvika porträtt 1913 191
Olsén Gottfried fabrikör Arvika porträtt 1908 239
Olsén Gottfried fabrikör Arvika porträtt 1918 221
Olsén Gottfried fd fabrikör Arvika porträtt 1930 207
Olsén Nils A advokat Göteborg porträtt 1922 205
Olsén Nils A advokat Göteborg porträtt 1927 205
Olsen Olaf G dir Borås porträtt 1931 287
Olson A G bankkamrer riksdagsman Torsby porträtt 1911 142
Olson A Gustaf bankkamrer Torsby porträtt 1929 334
Olson A Herman byrådir Sthlm porträtt 1921 558
Olson A skulptör Malmö porträtt 1930 269
Olson A verkst.dir i Odelberg & Olson Sthlm porträtt 1921 254
Olson Anders grosshandlare Sthlm porträtt 1911 238
Olson Axel fabrikör Sthlm porträtt 1925 350
Olson Axel fd fabriksidkare Sthlm porträtt 1917 637
Olson Axel R redaktör Åmål porträtt 1921 832
Olson Carl A major Kalmar porträtt 1913 782
Olson Carl sågverksarbetare Sprängviken porträtt 1911 335
Olson Carl sågverksägare Glava porträtt 1915 397
Olson Carl W landskapsmålare Sandared porträtt 1913 751
Olson Elis skådespelare porträtt 1903 128
Olson Elis skådespelare porträtt 1906 532
Olson F E disponent Pripps Göteborg porträtt 1903 78
Olson F Edward disponent Göteborg porträtt 1921 62
Olson I O rådman Östersund porträtt 1901 592
Olson J E prof Lund porträtt 1925 621
Olson J Emil prof Lunds Univ porträtt 1917 28
Olson J F stadsarkitekt Kalmar porträtt 1919 349
Olson J Fredrik stadsarkitekt Kalmar porträtt 1930 77
Olson J O källarmästare Kungälv porträtt 1905 534
Olson J O rådman Östersund porträtt 1906 574
Olson John E fd skeppsredare Göteborg porträtt 1923 289
Olson John E fd skeppsredare Göteborg porträtt 1929 77
Olson John E skeppsredare Göteborg porträtt 1913 335
Olson John E skeppsredare Göteborg porträtt 1918 350
Olson L Emil fd bruksägare Sthlm porträtt 1922 302
Olson O riksdagsman 2:a Kammaren porträtt 1908 318
Olson Olof fd bruksförvaltare Falun porträtt 1925 238
Olson Olof grosshandlare Östersund porträtt 1916 77
Olson Olof grosshandlare Östersund porträtt 1921 63
Olson Olof grosshandlare, krigsveteran porträtt 1919 628
Olson Per disponent Sundsvall porträtt 1912 127
Olson Robert E häradshövding Högsby porträtt 1921 253
Olson Robert E häradshövding Högsby porträtt 1922 206
Olsson A dir Helsingborg porträtt 1919 781
Olsson A Emil advokat Sthlm porträtt 1922 815
Olsson A fd kommunalordf Färila porträtt 1913 558
Olsson A grosshandlare Klippan porträtt 1925 350
Olsson A kommunalordf Falun porträtt 1908 367
Olsson A körsnär Söderhamn porträtt 1915 62
Olsson A lantbr riksdagsman Tyllered porträtt 1908 383
Olsson A Martin M prof Konsthögskolan porträtt 1917 717
Olsson A red Kalifornien porträtt 1907 616
Olsson A sjökapten Trelleborg porträtt 1931 782
Olsson A V Martin arkitektprof Sthlm * porträtt 1929 673
Olsson A V Martin prof Konsthögskolan porträtt 1919 174
Olsson Albert J dir Göteborg porträtt 1908 111
Olsson Albert kontorschef Göteborg porträtt 1919 46
Olsson Alfred trafikchef Varberg porträtt 1909 366
Olsson Alfred trafikchef Varberg porträtt 1921 302
Olsson Anders disponent Djursholm porträtt 1915 589
Olsson Anders J sjökapten Mollösund porträtt 1907 206
Olsson Anders lantbrukare Tvååker porträtt 1927 606
Olsson Anders lantbrukare Tyllered porträtt 1918 349
Olsson Anders lantbrukare Tyllered porträtt 1923 386
Olsson Anders lantbrukare Ven porträtt 1905 439
Olsson Anders redaktör, riksdagsman Mora porträtt 1917 637
Olsson Anders skogsinspektor Stugsund porträtt 1907 238
Olsson Anders överbanmästare Uppsala porträtt 1905 694
Olsson Assarsson Nils adjunkt Västervik porträtt 1901 737
Olsson August Göteborg anst.  Lithander & Co porträtt 1920 725
Olsson Axel dir Helsingborg porträtt 1930 590
Olsson Bernhard lantbrukare Kollungeröd porträtt 1917 220
Olsson Bernhard lantbrukare Kollungeröd porträtt 1927 205
Olsson Briger D J dir Sthlm porträtt 1926 45
Olsson Bror A L skådespelare Sthlm porträtt 1919 349
Olsson C A fd landssekr Kristianstad porträtt 1903 359
Olsson C A lantbrukare riksdagsman  Järnsida porträtt 1911 126
Olsson C A Thor rådman Marstrand porträtt 1929 141
Olsson C E fd godsägare Malmköping porträtt 1909 542
Olsson C godsägare Smedby porträtt 1915 206
Olsson C Gustaf hemmansägare Bollnäs porträtt 1917 109
Olsson C lantbrukare Berg, Ucklum porträtt 1911 750
Olsson C lantbrukare, riksdagsman 2:a Kamm. porträtt 1907 834
Olsson C O fd rådman Eskilsuna porträtt 1929 462
Olsson C V stationsinspektor Gnesta porträtt 1919 349
Olsson Carl A fd major, justerare Kalmar porträtt 1919 397
Olsson Carl A grosshandlare Sthlm porträtt 1904 771
Olsson Carl A kronolänsman Kiruna porträtt 1915 157
Olsson Carl dir Eskilstuna porträtt 1915 61
Olsson Carl G distriktskassör Göteborg porträtt 1924 349
Olsson Carl rådman Eskilstuna porträtt 1907 771
Olsson Carl sågverksägare Hyttan, Glava porträtt 1912 608
Olsson Christian dir Tågarp porträtt 1929 365
Olsson Christian fil.dr donator Tågarp porträtt 1916 300
Olsson Claes E vinhandl Stockholm porträtt 1901 303
Olsson Cornelius lantbrukare Berg porträtt 1916 718
Olsson Cornelius lantbrukare Ucklum porträtt 1926 671
Olsson E J löjtn (Västervik) porträtt 1917 516
Olsson E sjökapten Kaukasus porträtt 1931 703
Olsson Elisabeth frk donator Tågarp porträtt 1916 300
Olsson Erik fd riksdagsman Skånnersta Kumla porträtt 1904 533
Olsson Erik fd soldat ( i Paris 1871) porträtt 1914 439
Olsson Erik grosshandlare Kumla porträtt 1927 205
Olsson Erik J bergsbruksidkare Karlskoga porträtt 1905 855
Olsson Ernst A F dir Sthlm porträtt 1914 365
Olsson F August ing Sthlm porträtt 1917 462
Olsson F Emil ing Bofors porträtt 1916 765
Olsson F Theodor dir Sthlm porträtt 1909 750
Olsson Fredrik sjökapten Göteborg porträtt 1922 157
Olsson Fredrik skeppsredare Verkebäck porträtt 1931 239
Olsson Fredrik skeppsredare Västervik porträtt 1925 141
Olsson G grosshandlare Heby porträtt 1911 463
Olsson Gillis konservator Sthlm porträtt 1930 148
Olsson Gustaf A fd kapten Vadstena porträtt 1901 465
Olsson Gustaf brukspatron Gusselby porträtt 1930 525
Olsson Gustaf bruksägare Östanby porträtt 1904 771
Olsson Gustaf bruksägare Östanby porträtt 1924 814
Olsson Gustaf lantbrukare invald 2:a Kammaren porträtt 1913 191
Olsson Gustav lantbrukare riksdagsman porträtt 1914 157
Olsson Göran fd konsul Malmö porträtt 1916 317
Olsson H disp Helsingborg porträtt 1909 446
Olsson H fd landstingsman porträtt 1915 398
Olsson H V fd järnhandl Sthlm porträtt 1906 366
Olsson H V järnhandl Stockholm porträtt 1901 350
Olsson Hans ”ringare” Genarps ka Malmöhus l porträtt 1907 745
Olsson Hans fd landstingsman Järvsö porträtt 1909 815
Olsson Hemming bankdir Sthlm porträtt 1917 29
Olsson Henry docent Sthlm porträtt 1930 197
Olsson Herman V fd järnhandlare Sthlm porträtt 1908 527
Olsson Hintze, Hans adjunkt Sundsvall porträtt 1901 481
Olsson i Rud, Jonas 100 år. Karlstad porträtt 1900 349
Olsson Inga Greta 100 år Mörlunda sn, Småland porträtt 1907 208
Olsson Ingvar lektor Jönköping porträtt 1914 525
Olsson J A fd postmästare Jönköping * porträtt 1913 371
Olsson J Albert fd postmästare Sthlm porträtt 1916 366
Olsson J Alfred landsfiskal Furudal porträtt 1923 545
Olsson J E skepssredare Göteborg porträtt 1908 318
Olsson J kommunalman Glumslöv porträtt 1909 126
Olsson J verkmästare Margarinfabr Göteborg porträtt 1911 111
Olsson Johan A arrendator Nydal, Karlberg porträtt 1920 762
Olsson Johan E godsägare Eskilstuna porträtt 1913 335
Olsson Johan E godsägare Skiftinge porträtt 1923 641
Olsson Johan P verkst.dir Brandsmo porträtt 1914 765
Olsson Johannes ing stenind. Hunnebostrand porträtt 1903 663
Olsson Johannes Järnskog porträtt 1923 346
Olsson Johannes T hemmansägare Sjöhåla porträtt 1930 78
Olsson John godsägare Balderup porträtt 1917 381
Olsson John godsägare Balderup porträtt 1927 381
Olsson Jöns fd landstingsman Hjularp, Höör sn porträtt 1903 30
Olsson Jöns fd riksdagsm Qvarnbrodda Malmöhus porträtt 1905 338
Olsson K baptistpastor Södertälje porträtt 1908 590
Olsson Karl L adjunkt Södra Latin Sthlm porträtt 1904 406
Olsson L kronolänsman Odensbacken porträtt 1917 62
Olsson L lantbrukare Liden porträtt 1910 63
Olsson L lantbrukare riksdagsman Hof porträtt 1911 207
Olsson Lars fd riksdagsman Vallsta porträtt 1929 94
Olsson lex sekr i utställnings-styrelse i USA porträtt 1914 484
Olsson Lotten, aktris Göteborg porträtt 1900 847
Olsson Lud. A, sjökapten Stockholm? porträtt 1901 32
Olsson Martin prof (rep av Riddarholmskyrkan) porträtt 1921 585
Olsson Måns fd kyrkvärd Färila porträtt 1906 15
Olsson Mårten lantbrukare Edsbyn porträtt 1916 606
Olsson N O lantbrukare Rösta porträtt 1917 445
Olsson Niklas godsägare Broby porträtt 1910 703
Olsson Nils fd kronolänsman Värgans distr. porträtt 1904 421
Olsson Nils fd riksdagsman Ättersta porträtt 1925 558
Olsson O adjunkt riksdagsman Göteborg porträtt 1911 254
Olsson O dir Åhus porträtt 1931 30
Olsson O ecklesiastikminister porträtt 1919 393
Olsson O Gustaf tulldir Göteborg porträtt 1922 109
Olsson O Gustaf tulldir Göteborg porträtt 1927 109
Olsson O hemmansägare See porträtt 1912 15
Olsson O justitieminister porträtt 1924 56
Olsson O statsråd Ecklesiastikdepartementet porträtt 1919 152
Olsson O U B adjunkt riksdagsman Linköping porträtt 1912 254
Olsson Ol. hemmansägare riksdagsman Gästrikl. porträtt 1902 8
Olsson Olaus grosshandlare Sthlm porträtt 1910 526
Olsson Olof fd handlare Kristinehamn porträtt 1906 223
Olsson Olof fd lektor Örebro porträtt 1931 366
Olsson Olof fd statsråd Göteborg porträtt 1926 607
Olsson Olof hemmansägare Kramsta, Hälsingl porträtt 1907 206
Olsson Olof hemmansägare Österfärnebo porträtt 1919 686
Olsson Olof J fd läroverksadjunkt Enköping porträtt 1923 371
Olsson Olof jordbrukare riksdagsman Höganäs porträtt 1917 109
Olsson Olof M handlare Säffle porträtt 1901 720
Olsson Olof riksdagsman Kullenbergstorp porträtt 1929 109
Olsson Olof statsråd Sthlm porträtt 1921 607
Olsson Oscar E lasarettsläkare Flen porträtt 1924 29
Olsson Oscar F disponent Stockholm porträtt 1902 287
Olsson Oscar N lantbrukare Broberg porträtt 1925 316
Olsson Oscar N lantbrukare Brodalen porträtt 1915 318
Olsson Oscar U B lektor Linköping porträtt 1926 655
Olsson Oskar N lantbrukare riksdagsman Heden porträtt 1917 204
Olsson Otto E prof Sthlm porträtt 1929 813
Olsson P disponent Vimmerby porträtt 1907 143
Olsson P Gustav prov.läkare Luleå porträtt 1923 561
Olsson P konsul Helsingborg porträtt 1905 158
Olsson P lantbrukare, riksdagsman 2:a Kamm. porträtt 1907 834
Olsson P M landstingsman riksdagsman V.Värend porträtt 1904 831
Olsson P Magnus hemmansäg Blädinge porträtt 1927 45
Olsson P rådman Nor porträtt 1922 125
Olsson P skomakarmästare Stockholm porträtt 1902 515
Olsson P V pastor riksdagsman Kalmar porträtt 1911 286
Olsson P Valerius reg.pastor Kalmar porträtt 1916 285
Olsson P vågmästare Nora porträtt 1907 159
Olsson Per direktör Vimmerby porträtt 1912 159
Olsson Per E handlare Nora porträtt 1912 127
Olsson Per E rådman Nora porträtt 1930 158
Olsson Per fd riksdagsman Hudiksvall porträtt 1924 189
Olsson Peter fd konsul Helsingborg porträtt 1911 48
Olsson Peter fd lektor Spegelvik porträtt 1913 174
Olsson Peter fil.dr Norrköping porträtt 1906 159
Olsson Peter fil.jubeldr Spegelvik porträtt 1922 302
Olsson Peter konsul Helsingborg * porträtt 1910 161
Olsson Peter lektor Östersund porträtt 1903 214
Olsson Pär A museiamanuens Malmö porträtt 1924 654
Olsson Ragnar köpman Sthlm porträtt 1920 405
Olsson S hemmansägare riksdagsman Åsen porträtt 1911 286
Olsson S intendent Surahammar porträtt 1931 815
Olsson Signe tjänsteflicka Kymsberga Herrgård porträtt 1916 261
Olsson Simon E fabrikör Göteborg porträtt 1909 415
Olsson Smeds Lars hemmansägare Älvdalsåsen porträtt 1911 128
Olsson Smeds Lars lantbr Älvdalsåsen porträtt 1906 830
Olsson Smeds-Lars hem:säg Ovansiljan 2:a kam porträtt 1901 832
Olsson Svante M lantbrukare Lerberg porträtt 1926 768
Olsson Sven lantbrukare Jämshög porträtt 1911 47
Olsson Sven lärare Åmål porträtt 1907 350
Olsson Sven skolföreståndare Åmål porträtt 1911 160
Olsson William grosshandlare Sthlm porträtt 1907 36
Olsson William grosshandlare Sthlm porträtt 1911 639
Olsson William O grosshandlare Sthlm porträtt 1921 591
Olsson William O grosshandlare Sthlm porträtt 1922 333
Olsson, P konsul Helsingborg porträtt 1900 192
Onegin Sigrid sångerska porträtt 1922 820
Oppermann Carl H, fd förvaltare Iggesund porträtt 1900 560
Orajarvi I W handlare Gällivare porträtt 1902 643
Orling Axel ing uppfinnare porträtt 1903 271
Orling Axel och eng ing Armstrong porträtt 1901 77
Orre Pehr fd auditör Sthlm porträtt 1920 381
Orre Pehr fd auditör Sthlm porträtt 1925 333
Orre Pehr godsägare Kvarn, Östergötlands län porträtt 1910 366
Orre Pehr vice häradshövding Sthlm porträtt 1915 349
Orre Pehr vice häradshövding Sthlm porträtt 1931 126
Orre Pehr vice häradshövding Sthlm porträtt 1931 543
Orsell R handlare Marstrand porträtt 1919 157
Orstadius A U fd lantmätare Haparanda porträtt 1902 595
Orstadius Axel E lantmätare Umeå porträtt 1903 375
Ortman Johan R apotekare Gudmundså porträtt 1905 142
Ortman O A kronolänsman Nordmaling porträtt 1909 511
Orton A Fredrik läkare Eskilstuna porträtt 1925 495
Orton Bror N L:son bergsing Sthlm porträtt 1918 254
Orton Bror N L:son bergsing Sthlm porträtt 1929 30
Osbeck F A B reg.läkare Fjugesta porträtt 1908 655
Osbeck Fritz A B fd reg.läkare Fjugesta porträtt 1914 125
Osbeck Fritz A B reg.läkare Livregementet porträtt 1903 727
Osberg Erik B F Erik B F veterinärdir Malmö porträtt 1929 717
Osberg Oscar lantbrukare riksdagsman Göteborg porträtt 1914 157
Osberg Oscar M H konsul Tanum porträtt 1922 735
Oscàr Anna operasångerska Sthlm porträtt 1915 16
Oscar II porträtt 1902 1
Oscar II porträtt 1903 1
Oscar II porträtt 1907 1
Oscar II  (jaktklädd) porträtt 1912 803
Oscar II 6 bilder vid olika ålder porträtt 1903 136
Oscar II besöker Honnef, Tyskland porträtt 1901 570
Oscar II besöker Jonsered porträtt 1900 825
Oscar II besöker Kristiania porträtt 1900 456
Oscar II besöker Lindholmnes varv porträtt 1900 760
Oscar II besöker Uppsala porträtt 1901 410
Oscar II besöker Ven och Landskrona 10 bilder porträtt 1901 2 –
Oscar II besöker Österåsens Sanatorium porträtt 1901 678
Oscar II går iland i Marstrand porträtt 1901 730
Oscar II går ombord på Drott porträtt 1904 745
Oscar II hos Marstrands fiskare porträtt 1900 823
Oscar II i Abazzia porträtt 1903 400
Oscar II i Abazzia 2 bilder porträtt 1903 416
Oscar II i Abazzia 3 bilder porträtt 1903 512
Oscar II i Abbazia 8 bilder porträtt 1903 461-
Oscar II i fåtölj porträtt 1904 1
Oscar II i Marstrand porträtt 1903 736
Oscar II i Norge porträtt 1900 473
Oscar II i Norge 4 st porträtt 1903 720
Oscar II landstiger i Marstrand porträtt 1900 761
Oscar II lämnar ”Drott” för Göteborgsbesök porträtt 1900 823
Oscar II lämnar Abbazia porträtt 1903 544
Oscar II lämnar Bygdö-utst porträtt 1900 714
Oscar II m.fl kungligheter porträtt 1903 556
Oscar II med familj porträtt 1904 605
Oscar II mottages i Trosa porträtt 1900 743
Oscar II ombord på ”Drott” porträtt 1923 20
Oscar II på jakt 4 st porträtt 1903 827
Oscar II till häst vid Rosendals slott porträtt 1901 1
Oscar II ungdomsporträtt porträtt 1904 618
Oscar II vid skrivbordet porträtt 1903 272
Oscar II vid Stegeborgs ruin porträtt 1900 757
Oscar II, kung porträtt 1900 1
Oscar II. Besök av danska kronprinsparet porträtt 1900 840
Oscar II:s resa i södra Sverige 7 st porträtt 1903 815-
Oscàr Martin och Anna operasångare porträtt 1909 783
Oscár Martin operasångare Sthlm porträtt 1920 499
OscarII vid skrivbordet porträtt 1904 574
Oscarson Axel V byrådir Sthlm porträtt 1929 110
Oscarsson A Olof lantbrukare Frösön porträtt 1930 174
Oscarsson Hjalmar författare porträtt 1905 557
Oséen Anders T rektor Karlshamn porträtt 1907 191
Oseen C W prof Uppsala univ porträtt 1908 782
Oseen C Wilhelm prof Uppsala porträtt 1929 269
Oseen Carl W vetenskapsman Uppsala * porträtt 1920 401
Oselio-Björnson sångerska porträtt 1903 54
Oselio-Björnson, Gina sångerska Stholm porträtt 1901 229
Ossbahr R E överste Svea Artill.Regemente porträtt 1900 616
Ossbahr Richard E fd generaldir Posten * porträtt 1912 689
Ossbahr Richard E fd generaldir Sthlm porträtt 1912 574
Ossbahr Richard E fd generalpostdir Sthlm porträtt 1907 558
Ossbahr Richard E gen.postdir Sthlm porträtt 1906 526
Ossiannilsson K G författare porträtt 1915 140
Ossian-Nilsson K G författare porträtt 1909 38
Ossian-Nilsson K G författare porträtt 1913 78
Ossian-Nilsson K G författare * porträtt 1913 497
Ossian-Nilsson K G skald porträtt 1904 165
Ossiannilsson Karl G författare Linghem porträtt 1924 669
Ossiannilsson Karl G författare Linghem porträtt 1930 477
Osslund Helmer konstnär porträtt 1909 131
Ostberg Anders P handlare Ystad porträtt 1904 191
Osten von der, Emil skådespelare porträtt 1904 477
Osten von der, Emil skådespelare Malmö porträtt 1900 507
Osterman E K kyrkoh Masthugget, Göteborg porträtt 1903 31
Osterman Edvard kyrkoh Göteborg porträtt 1908 751
Osterman Hans deltagare i KAK-tävling porträtt 1912 379
Osterman J C kommendör Stockholm porträtt 1902 286
Osterman J F disponent Skattkärr (Värmland) porträtt 1909 430
Osterman Justus C fd kommendör Sthlm porträtt 1907 270
Osterman Justus C kommendör Sthlm porträtt 1908 95
Osterman O F överste Göta art.regemente porträtt 1931 602
Osterman O F överste Göta Artillerireg. porträtt 1930 380
Osterman Oscar F överste Boden porträtt 1925 316
Osterman Oscar F överste Boden porträtt 1929 557
Ostheim von, Aagot f. Midling grevinna Sthlm porträtt 1917 728
Osti H fotograf Uppsala porträtt 1914 172
Osti Henri F F fotograf Uppsala porträtt 1910 430
Ostwald Yngve lantmätare Jönköping porträtt 1901 416
Oterdahl A, ing Borgå, Finland porträtt 1900 720
Oterdahl Jeanna författarinna Göteborg porträtt 1929 540
Ottander O A kyrkoh Östervåla porträtt 1912 30
Ottander Otto A kyrkoh Östervåla porträtt 1907 46
Ottander Otto A kyrkoh Östervåla porträtt 1925 670
Otter von C Erik A kapten Nairobi porträtt 1922 798
Otter von, Axel P godsäg St. Hultrum J-köping porträtt 1905 455
Otter von, Axel P godsägare St. Hultrum porträtt 1925 413
Otter von, Axel P godsägare Stora Hultrum porträtt 1931 190
Otter von, Axel Ph. godsägare St. Hultrum porträtt 1920 413
Otter von, B Salomon major Kristianstad porträtt 1909 511
Otter von, Bror S major Kristianstad porträtt 1901 384
Otter von, Carl G överstelöjtn Åkers Styckebr porträtt 1931 222
Otter von, Erik O fd hovrättsråd Gränna porträtt 1926 623
Otter von, F W statsminister, frih porträtt 1901 602
Otter von, Fanny, förstånd. Röda Korset porträtt 1901 561
Otter von, fd statsminister riksdagsman porträtt 1902 46
Otter von, Fredrik W f, amiral, statsminister porträtt 1907 462
Otter von, Fredrik W fd amiral Karlskrona porträtt 1909 399
Otter von, Oscar S bruksägare Sthlm porträtt 1904 304
Otterdahl Johan sekr Falkenberg porträtt 1925 334
Ottergren F bankdir donator Sthlm porträtt 1909 142
Ottergren J F dir Sthlm porträtt 1929 764
Ottergren J Fredrik bankkassör Sthlm porträtt 1914 108
Ottergren J Fredrik dir Sthlm porträtt 1924 125
Ottergren, Jacob, snickerifabrikör Sthlm porträtt 1900 384
Otterström A H reg.läkare Sthlm porträtt 1913 174
Otterström Albert komminister Viby porträtt 1902 803
Otterström F N godsäg Lefvened Västergötl. porträtt 1907 447
Otterström G W handlare Helsingborg porträtt 1909 351
Otterström Gustaf W grosshandlare Helsingborg porträtt 1922 46
Otterströnm A H fältläkare Sthlm porträtt 1930 719
Otto A grosshandlare Göteborg porträtt 1903 630
Otto Karl redaktör riksdagsman  Kristinehamn porträtt 1904 831
Otto Karl redaktör Uppsala porträtt 1922 766
Ottoson J Otto F läkare Strömsholm porträtt 1908 591
Ottosson O O överläkare Vänersborg porträtt 1931 574
Ouchterlony Emil F M fd revisor Sthlm porträtt 1921 655
Ouchterlony Emil F revisor SJ-styrelsen porträtt 1905 94
Ouchterlony Ernst F jägmästare Jämtland porträtt 1905 94
Ouchterlony Gunnar F byråchef Sthlm porträtt 1925 734
Ouchterlony Hanna FA-kommnedör porträtt 1922 239
Ouchterlony Hanna kommendör FA Sthlm porträtt 1923 368
Ouchterlony Hanna kommendör Frälsningsarmén porträtt 1907 221
Ouchterlony O W kamrer porträtt 1901 801
Overton C Ernest prof Lund porträtt 1919 348
Overton C Ernest prof Lund porträtt 1924 333
Oxehufvud Christer G fd överste Skogsbo porträtt 1916 429
Oxehufvud Christer G fd överste Sthlm porträtt 1910 510
Oxehufvud Christer G överintendent Skogsbo porträtt 1915 540
Oxehufvud Christer överintendent Sthlm porträtt 1905 518
Oxenstierna Bengt G fd kanslisekr Sthlm porträtt 1920 268
Oxenstierna Bengt G komminister Kungsgården porträtt 1925 270
Oxenstierna Erik C G överste generalstaben porträtt 1904 46
Oxenstierna Erik C G överste Sthlm porträtt 1912 399
Oxenstjerna E C G överlöjtn Generalstaben porträtt 1902 254
Oxenstierna af Korsholm Erik C G överste Sthh porträtt 1908 302