Hvar 8 dag – R

Bild Beskrivning År Sida
INFORMATION OM KÄLLAN HVAR 8 DAG
Raab C A kapten Malmö porträtt 1908 558
Raab Folke flyglöjtn porträtt 1921 12
Raab Gustaf A fd kapten Köpenhamn porträtt 1913 416
Raab Gustaf A frih. folkpensionens upphovsman porträtt 1905 825
Raab Gustaf Fr kapten Torsby egend Sthlm län porträtt 1903 279
Raab K A Ossian kammarjunkare Sthlm porträtt 1922 462
Rabe Julius programchef Radiotjänst Sthlm porträtt 1926 405
Rabe Julius programchef Sveriges Radio porträtt 1927 559
Rabe Karl R fiskare Björkö porträtt 1923 306
Rabe P R bankdir Sthlm porträtt 1904 19
Rabe Per R bankdir Sthlm porträtt 1917 540
Rabén C intrumentmakare Uppsala porträtt 1916 301
Rabén C Th vinhandlare Sthlm porträtt 1903 31
Rabenius fd statssekr förlikningsman porträtt 1918 637
Rabenius L P T statssekr Finansdepartementet porträtt 1917 172
Rabenius L Wilhelm kamrer Ljusne porträtt 1929 270
Rabenius Lars P T advokat Sthlm porträtt 1929 317
Rabenius Nils G V docent Sthlm porträtt 1924 78
Radhe Anders konsistorienotarie Uppsal porträtt 1924 397
Radhe C Magnus vicekonsul Lysekil porträtt 1925 30
Radhe J fd handlare Uddevalla porträtt 1916 558
Radhe Knut hovintendent Sthlm porträtt 1912 415
Radhe Knut hovintendent Sthlm porträtt 1917 412
Radhe Knut hovintendent Sthlm porträtt 1919 109
Radhe Lars O borgmästare Uppsala porträtt 1912 351
Radhe Sven borgmästare Uppsala porträtt 1902 387
Radhe Sven borgmästare Uppsala porträtt 1907 366
Radhe Sven O borgmästare Uppsala porträtt 1917 349
Radhe Sven O borgmästare Uppsala porträtt 1922 348
Radhe Sven O fd borgmästare Uppsala porträtt 1927 349
Radhe Sven O fd borgmästare Uppsala porträtt 1929 13
Rahde C Magnus vicekonsul Lysekil porträtt 1924 189
Rahm A H J dir Lidköping porträtt 1919 61
Rahm A Henrik I dir Sthlm porträtt 1929 701
Rahm A Otto H apotekare Gävle porträtt 1926 799
Rahm A W hovfotograf Malmö porträtt 1919 803
Rahm Carl O ing Sthlm porträtt 1919 461
Rahm Carl Olof ing Sthlm porträtt 1930 206
Rahm E Hugo arkitekt Sthlm porträtt 1916 253
Rahm E Hugo arkitekt Sthlm porträtt 1921 254
Rahm Hugo arkitekt Sthlm porträtt 1906 254
Rahm Nils O W byråchef Sthlm porträtt 1916 238
Rahm Nils O W övering Sthlm porträtt 1910 46
Rahm Oskar E handlande Stockholm porträtt 1902 79
Rahmberg A H brukskamrer Överum porträtt 1914 318
Rahmberg A Herman fd kamrer Överum porträtt 1929 286
Rahmberg K Edward fd disponent Örebro porträtt 1910 719
Rahmn A V hovfotograf Malmö porträtt 1917 453
Rahmn A W hovfotograf Malmö porträtt 1924 732
Rahmn A W hovfotograf Malmö porträtt 1927 197
Rahmn A Wilhelm hovfotograf Malmö porträtt 1921 62
Rahmn A Wilhelm hovfotograf Malmö porträtt 1926 29
Rahmn Carl G apotekare Åmål porträtt 1904 46
Rahmn J A Wilhelm rådman Åmål porträtt 1918 558
Rahmn J A Wilhelm sparbanksdir Åmål porträtt 1929 238
Rahmqvist A slottsbyggmästare Mariefred porträtt 1912 591
Rahmqvist August slottsbyggmästare Mariefred porträtt 1902 578
Ralf Oscar G operasångare Sthlm porträtt 1931 638
Ralf Oscar operasångare porträtt 1922 556
Ramberg C Gustaf artist Helsingborg porträtt 1914 621
Ramberg Carl A redaktör Göteborg porträtt 1915 174
Ramberg Frans fabrikör Göteborg porträtt 1903 63
Ramberg H sekr Tandläkarsällskapet porträtt 1910 143
Ramberg Ludvig prof Uppsala porträtt 1923 321
Ramberg Ludwig prof Uppsala porträtt 1029 109
Ramel C E svenskt sändebud i Turkiet porträtt 1904 650
Ramel Charles-Emil fd diplomat Helsingborg porträtt 1910 527
Ramel Charles-Emil fd envoyé Helsingborg porträtt 1919 270
Ramel Charles-Emil minister i Turkiet porträtt 1905 518
Ramel F svensk minister i Oslo porträtt 1917 151
Ramel G M godsägare Åsum porträtt 1919 221
Ramel G M kammarherre Villa Åsum, Sjöbo porträtt 1909 255
Ramel G M kammarherre Åsum porträtt 1914 268
Ramel Gustaf M  Åsum, Malmöhus län porträtt 1904 256
Ramel Gustaf ryttmästare Landskrona porträtt 1930 398
Ramel H A godsägare kammarherre porträtt 1902 482
Ramel H godsägare Lillås porträtt 1921 557
Ramel H godsägare Sjöbo porträtt 1911 639
Ramel Hans O C godsägare Övedskloster * porträtt 1922 753
Ramel Hans O C hovjägmästare Öveds Kloster porträtt 1916 765
Ramel Hans O C hovjägmästare Öveds Kloster porträtt 1921 751
Ramel Hans O C hovjägmästare Övedskloster porträtt 1926 767
Ramel Hans O C riksdagsman Övedskloster porträtt 1917 236
Ramel Otto M F överste Helsingborg porträtt 1926 735
Ramel Otto M F överste Skånska Husarreg porträtt 1923 753
Ramel Otto M F överstelöjtn Helsingborg porträtt 1921 783
Ramel S G F T svensk minister i Berlin porträtt 1922 393
Ramel S G Fredrik T diplomat Oslo porträtt 1913 159
Ramel S G Fredrik T envoyé i Oslo * porträtt 1922 241
Ramel S G Fredrik T envoyé Oslo porträtt 1922 173
Ramel S G Fredrik T landshövding Malmö porträtt 1925 4
Ramén Arthur övering Stocksund porträtt 1926 46
Ramén Arthur övering Uppsala porträtt 1923 77
Ramfelt Harry E godsägare Jönköping porträtt 1923 434
Ramm A A fd stadsrevisor Göteborg porträtt 1929 463
Ramm Axel A fd stadsrevisor Göteborg porträtt 1927 781
Ramm Axel A stadsrevisor Göteborg porträtt 1917 796
Ramm Axel A stadsrevisor Göteborg porträtt 1922 797
Ramm Einar andrestyrman ångaren ”Hera” porträtt 1931 202
Ramsay B O A J fd godsägare Sthlm porträtt 1912 224
Ramsay Carl-H borgmästare Linköping porträtt 1929 589
Ramsay Carl-Henric borgmästare Linköping porträtt 1918 812
Ramsay Carl-Henrik borgmästare Linköping porträtt 1913 782
Ramsay E G fru Jönköping porträtt 1908 14
Ramsay Ebba fru Wilhelmsro porträtt 1913 63
Ramsay Ebba G Vilhelmsro Jönköping porträtt 1903 79
Ramsay Ebba Wilhelmsro Jönköping porträtt 1917 828
Ramsay Ebba änkefru Jönköping porträtt 1922 110
Ramstedt C Wilhelm fil.dr Sthlm porträtt 1915 125
Ramstedt Eva J A lektor Sthlm porträtt 1929 621
Ramstedt Eva med.dr, docent Sthlm porträtt 1919 700
Ramstedt J O statsråd porträtt 1902 125
Ramstedt Johan O fd överståthållare Sthlm porträtt 1927 93
Ramstedt Johan O justitieråd Sthlm porträtt 1907 110
Ramstedt Johan O statsminister porträtt 1904 473
Ramstedt Johan O överståthållare Djursholm porträtt 1922 109
Ramstedt Johan O överståthållare Sthlm porträtt 1017 108
Ramstedt Johan O överståthållare Sthlm porträtt 1912 95
Ramstedt Johan O överståthållare Sthlm * porträtt 1911 433
Ramstedt O W dir Sthlm porträtt 1924 398
Ramstedt O W fd dir Sthlm porträtt 1920 494
Ramstedt Oscar A fd spannmålshandlare Sthlm porträtt 1907 318
Ramstedt R Viktor grosshandlare Sthlm porträtt 1914 124
Ramstedt R Viktor grosshandlare Sthlm porträtt 1918 525
Ramstedt Reinhold V grosshandlare Sthlm porträtt 1909 158
Ramstedt Viktor grosshandl Sv:s Allm Handelsf porträtt 1906 814
Ramstedt Viktor grosshandlare Sthlm porträtt 1904 159
Ramstedt överståthållare Sthlm porträtt 1918 744
Ramsten A Hugo fabrikör Norrköping porträtt 1921 77
Ramsten C Henrik kommendörkapten Malmö porträtt 1911 527
Ramsten C Henrik kommendörkapten Malmö porträtt 1914 269
Ramsten Carl H lotskapten Malmö porträtt 1901 528
Ramström C A ing boktryckarchef Sthlm porträtt 1912 207
Ramström Carl A civ.ing, dir Sthlm porträtt 1922 205
Ramström F O, grosshandl Vaxholm porträtt 1901 271
Ramström O M prof Uppsala porträtt 1926 111
Ramström O Martin prof emer Uppsala porträtt 1930 558
Ramström O Martin prof Uppsala porträtt 1911 143
Ramström O Martin prof Uppsala porträtt 1916 109
Ramström O Martin prof Uppsala porträtt 1921 93
RamströmC E Gustaf stadsfiskal Eskilstuna porträtt 1914 413
Randal Thora författare porträtt 1907 308
Randal Thora författarinna porträtt 1904 451
Randel A domkyrkokomminister Karlstad porträtt 1902 642
Randel K A G fd bokhandlare, rådman Vadstena porträtt 1910 79
Ranft A A teaterdir Sthlm porträtt 1913 127
Ranft Albert operachef Sthlm porträtt 1908 142
Ranft Albert skådespelare porträtt 1905 346
Ranft Albert skådespelare porträtt 1907 337
Ranft Albert teaterdir porträtt 1931 777
Ranft Albert teaterdir Sv:a Teatern porträtt 1924 648
Ranft Hilding skådespelare Sthlm porträtt 1913 223
Ranft Kajsa skådespelerska debut på Oscars porträtt 1915 343
Ranft Sargit frk skådespelerska debutant porträtt 1917 44
Ranft, Albert skådespelare i 25 år porträtt 1900 360
Ranft, Albert, teaterdirektör porträtt 1900 221
Rang J J Efraim kyrkoh Habo porträtt 1919 45
Rangström John P grosshandlare Sthlm porträtt 1926 672
Rangström Ture kompositör porträtt 1917 470
Rangström Ture kompositör porträtt 1922 168
Rangström Ture kompositör Sthlm * porträtt 1918 433
Rangström Ture tonsättare porträtt 1920 531
Rangström Ture tonsättare porträtt 1921 108
Ranström O Petrus prov.läkare Eskilstuna porträtt 1931 494
Raphael Axel ekonomförfattare Sthlm porträtt 1905 99
Raphael Axel F fil.dr skriftställare Sthlm porträtt 1910 46
Raphael Axel F fil.dr Sthlm porträtt 1921 174
Raphael Olga skådespelerska porträtt 1916 373
Raphael-Lindén skådespelerska Dramaten porträtt 1913 229
Raphael-Lindén skådespelerska Dramaten porträtt 1914 800
Rapp Philip J byggmästare Göteborg porträtt 1904 710
Rapp Philip J byggmästare Göteborg porträtt 1909 702
Rapp Philip J fd byggmästare Göteborg porträtt 1916 798
Rapp V H major Göta Art-Reg porträtt 1902 434
Rapp Victor H överstelöjtn Göteborg porträtt 1907 415
Rapp Viktor H överstelöjtn Kalmar porträtt 1912 430
Rappe A general porträtt 1905 105
Rappe A general porträtt 1907 704
Rappe Anna E J Christinelund porträtt 1922 717
Rappe Anna statsrådinna porträtt 1925 231
Rappe Axel E fd general Sthlm porträtt 1918 13
Rappe Axel E general Sthlm porträtt 1908 14
Rappe Axel E general Sthlm porträtt 1913 14
Rappe Axel E general, krigsminister * porträtt 1915 225
Rappe Axel E generallöjtn porträtt 1903 30
Rappe Axel general porträtt 1908 686
Rappe Axel general porträtt 1918 216
Rappe C A agronom Ryssbylund porträtt 1925 190
Rappe C Vilhelm generallöjtn Sthlm porträtt 1928 13
Rappe C Vilhelm generalmajor Boden porträtt 1918 28
Rappe C Vilhelm generalmajor Boden porträtt 1923 14
Rappe C Wilhelm överste Jämtlands Fältkägare porträtt 1911 383
Rappe C Wilhelm överste Östersund porträtt 1913 30
Rappe Chr J godsägare Strömsrum, Småland porträtt 1903 47
Rappe Chr. frih. godsäg Strömsrum, Kalmar porträtt 1901 64
Rappe Chr. godsägare Kommitt.f prop. val porträtt 1902 89
Rappe Christopher J godsägare Strömsrum * porträtt 1911 177
Rappe Fredrik legationsråd Sthlm porträtt 1914 76
Rappe Fredrik, sekr UD Stockholm porträtt 1901 171
Rappe Ludvig B  överste Kronobergs Reg porträtt 1904 580
Rappe Ludvig B överste Växjö porträtt 1906 223
Rappe Oscar L bankdir Sthlm porträtt 1914 413
Rappe Oscar L bankdir Sthlm porträtt 1919 413
Rappe Oscar L bankdir Sthlm porträtt 1924 412
Rappe R T änkefriherrinna, förestånd:na Sthlm porträtt 1902 15
Rappe S frk hovsångerska porträtt 1911 602
Rappe Signe operasångerska porträtt 1906 106
Rappe Signe skådespelare Sthlm porträtt 1908 170
RappeC Vilhelm generallöjtn i armén porträtt 1924 286
Raquette A F fd lantbrukare V.Vingåker porträtt 1909 430
Raquette C J fd godsägare Sthlm porträtt 1908 751
Rasch C W B disponent Djupafors porträtt 1918 813
Rasch L Herman ing, konstmecenat porträtt 1929 268
Rasche Thea flygare porträtt 1926 729
Rasmussen Karl rådman Uddevalla porträtt 1914 300
Rasmussen Karl S rådman Uddevalla porträtt 1924 301
Rasmussen Yngve S I arkitekt Göteborg porträtt 1922 430
Rasmusson John handlare Trelleborg porträtt 1915 237
Rasmusson O fd regementsveterinär Trelleborg porträtt 1912 463
Rasmusson R kantor Broby porträtt 1911 767
Rathke A dir Vislanda porträtt 1906 334
Rathou Emilia redaktris Sthlm porträtt 1921 557
Rattfelt soldat Älvdal, Värmland porträtt 1910 590
Ravené L godsäg generalkonsul i Berlin porträtt 1917 60
Ravn G Ch A stationsinspektor Eslöv porträtt 1903 46
Redelius Otto V kyrkoh Hallingeberg porträtt 1909 639
Redelius Otto W kyrkoh Hallingeberg porträtt 1904 644
Redelius Otto W kyrkoh Hallingeberg porträtt 1914 621
Redelius Otto W kyrkoh Linköping porträtt 1919 382
Redlund Axel F godsäg Österås porträtt 1924 334
Redlund Otto F O dir Sthlm porträtt 1927 125
Rée Imanuel dir Sthlm porträtt 1919 590
Reenstierna John docent porträtt 1922 330
Reenstierna John L docent, prof Sthlm porträtt 1924 253
Reenstierna K G fd stadsing Kungälv porträtt 1923 690
Reenstierna Knut G fortifik.kassör Gbg län porträtt 1903 726
Reenstierna Knut G komm.lantmätare Göteborg porträtt 1908 718
Reenstierna Lars M civ.ing Kristinehamn porträtt 1922 349
Reenstierna Lars M fd inspektor Kristinehamn porträtt 1917 333
Reenstierna Lars M fd inspektör Kristinehamn porträtt 1924 574
Reenstjerna Lars M ing SJ porträtt 1907 302
Regnell Arvid L bankdir Umeå porträtt 1922 573
Regnéll Axel J fd hamnkassör Malmö porträtt 1910 767
Regnell Erik A godsägare Kristinehamn porträtt 1905 630
Regnell O fd akademisekr Lund porträtt 1909 14
Regnèll Oscar G fd akademikamrer Lund porträtt 1909 815
Regnell Sven G kamrer Västervik porträtt 1901 144
Regnér F I handlare Sthlm porträtt 1917 318
Regner Ivan F landskamrer Kristianstad porträtt 1925 669
Regnér J fd skollärare Grästorp porträtt 1911 192
Regnstrand Olof V v.häradshövd Sthlm porträtt 1903 807
Rehausen von C Atle M kronofogde Hudiksvall porträtt 1910 286
Rehausen von, G Atle M kronofogde Hudiksvall porträtt 1919 158
Rehbinder Arvid H rådman Skänninge porträtt 1904 789
Rehbinder C M Victor överste Dals-Ed porträtt 1926 30
Rehbinder C M Victor överste Godegård porträtt 1913 462
Rehbinder C M Victor överste Godegård porträtt 1923 465
Rehbinder C M Victor överste Hälla porträtt 1918 461
Rehbinder Carl M V överste Västervik porträtt 1908 478
Rehbinder Carl M V överstelöjtn Livgrenadjär. porträtt 1901 512
Rehbinder Hugo friherre Stockholm porträtt 1902 499
Rehbinder Hugo W J N fd kommerseråd Sthlm porträtt 1911 575
Rehbinder Hugo W J N kommerseråd porträtt 1907 478
Rehn A drätselkamrer Karlskrona porträtt 1908 399
Rehn A stationsinspektor Grevie porträtt 1902 50
Rehn Carl A kyrkoh Sthlm porträtt 1912 688
Rehn K J Ivar övering Karlstad porträtt 1931 255
Rehn Karl kamrer Spånga porträtt 1906 687
Rehn Otto W marinintendent född i Karlskrona porträtt 1904 288
Rehn Otto W marinintendent Karlskrona porträtt 1912 447
Rehnberg Agnar skidlöpare Luleå porträtt 1908 447
Rehnberg Carl A kapten Uddevalla porträtt 1930 430
Rehnberg Er. ägare till vinfirma Söderköping porträtt 1905 291
Rehnberg Erik A, prov.läkare Uddevalla porträtt 1900 656
Rehnberg Frans H postkontrollör Sthlm porträtt 1910 238
Rehnberg John A kyrkoh Morlanda porträtt 1929 333
Rehnberg W L förvaltare Almnäs porträtt 1913 416
Reicke Ivar grosshandlare Sthlm porträtt 1923 519
Reimann Jens A disponent Halmstad porträtt 1921 334
Reimers Ernst V fd öv.löjtn Norrlands Art.Reg porträtt 1903 582
Reimers G fotograf Gävle porträtt 1921 597
Reimers Otto E sanatorieläkare Tyringe porträtt 1914 285
Reinhold F August dir Sthlm porträtt 1910 655
Reinhold F J fd bagarmästare Stockholm porträtt 1902 563
Reinholdson Karl advokat Göteborg porträtt 1916 654
Reinholdsson O transl.publicus Göteborg porträtt 1908 143
Reinius Gustaf P chef Sjökarteverket porträtt 1920 365
Reinius Gustaf P chef Sjökarteverket Sthlm porträtt 1923 370
Reinius Gustaf P kommendör i Marinen porträtt 1925 205
Reis Edwin kamrer Borås porträtt 1928 14
Reis von, B Gustaf grosshandlare Göteborg porträtt 1917 493
Reis von, Gustav grosshandlare Göteborg porträtt 1927 509
Relfsson Johan kyrkoh i Istorp porträtt 1905 582
Remahl Carl O apotekare Ronneby porträtt 1904 629
Rendahl Claes W musikdir Karlstad porträtt 1907 430
Rendahl Claes W musikdir Karlstad porträtt 1912 447
Rendahl Claes W musikdir Karlstad porträtt 1917 477
Rendahl Claes W musikdir Karlstad porträtt 1922 429
Rendahl Claes W musikdir Karlstad porträtt 1925 334
Rendahl Ragnar H elektroing Sthlm porträtt 1929 798
Renholm G redaktör Sthlm porträtt 1903 694
Renholm Joh. G skriftställare Sthlm porträtt 1908 222
Renhuldt Elof bruksbokhållare Skinnskatteberg porträtt 1907 543
Rennerfelt Ivar övering Djursholm porträtt 1923 433
Renström Anders hovrättsråd Sthlm porträtt 1918 109
Renström Anders hovrättsråd Sthlm porträtt 1928 77
Renström C J kyrkoh Heby porträtt 1927 718
Renström Victor A W godsägare Rånna porträtt 1917 813
Renvall Johan skolinspektör Arvika porträtt 1924 781
Renvall P G försäkringsinspektör Karlstad porträtt 1918 765
Resfeldt Oscar E A landsfiskal Hässleholm porträtt 1905 159
Resfeldt Oscar E kronofogde Hässleholm porträtt 1904 501
Rettig C W godsägare Boxtorp, Sörmland porträtt 1909 142
Rettig C Wilhelm fd godsägare Sthlm porträtt 1919 142
Rettig Eva överstinna Gävle porträtt 1917 83
Rettig G Hjalmar kansliråd Sthlm porträtt 1915 749
Rettig G Hjalmar kansliråd Sthlm porträtt 1920 733
Rettig G Hjalmar kansliråd Sthlm porträtt 1924 686
Rettig Gotthard W generalkonsul Sthlm porträtt 1910 15
Rettig Gustaf dir Söderhamn porträtt 1912 78
Rettig John fabrikör Gävle porträtt 1901 772
Rettig John konsul Gävle porträtt 1906 690
Rettig John konsul, (Gävle-utst) porträtt 1900 618
Rettig P Edvard överste Gävle porträtt 1918 701
Rettig P Edvard överste Gävle porträtt 1923 705
Rettig P Edward överste Gävle porträtt 1913 734
Rettig P Edward överste Gävle porträtt 1927 478
Rettig Pehr C grosshandlare Sthlm porträtt 1926 608
Rettig Per E överstelöjtn Gävle porträtt 1903 806
Rettig Per E överstelöjtn Gävle porträtt 1908 750
Rettig von, R Henning konsul Åbo porträtt 1923 386
Retzius G prof (medaljerad) läkare porträtt 1908 71
Retzius Gustaf prof forskare * porträtt 1917 19
Retzius M Gustaf fd prof Sthlm porträtt 1910 302
Retzius M Gustaf fd prof Sthlm porträtt 1912 63
Retzius M Gustaf fd prof Sthlm porträtt 1918 702
Retzius M Gustaf prof Sthlm porträtt 1907 110
Retzius Magnus G prof Karolinska Inst Sthlm * porträtt 1910 497
Retzius Magnus G prof medl Sv Akademien porträtt 1901 163
Retzner Anders P byggmästare Helsingborg porträtt 1925 222
Reuser C F kyrkoh Stenkyrka porträtt 1911 846
Reuser Carl F kyrkoh Stenkyrka, Gotland porträtt 1906 798
Reuter Gabriele författarinna * porträtt 1916 628
Reuter Gustaf E dir Kvedesta porträtt 1921 672
Reuter Victor major Göteborg porträtt 1902 239
Reutercrona Axel häradshövding Finspång porträtt 1901 176
Reutercrona C Gerhard dir Svartsjö porträtt 1926 545
Reutercrona Carl MEGA fd häradshövd Sthlm porträtt 1904 613
Reutercrona G brukspatron Skattmansö porträtt 1903 31
Reuterdahl Fr kamrer Stockholm porträtt 1902 271
Reuterdahl L P drätselkamrer  Malmö porträtt 1908 30
Reuterman C O fd prov.läkare Karlskoga porträtt 1902 286
Reuternman Carl O fd prov-läkare Karlskoga porträtt 1903 663
Reuterskiöld A G A häradshövding Bräkne-Hoby porträtt 1927 413
Reuterskiöld A R bruksäg  2:a kammaren porträtt 1901 811
Reuterskiöld Arvid A N bruksägare Hellefors porträtt 1914 670
Reuterskiöld Axel G A häradshövd. Bräkne Hoby porträtt 1922 397
Reuterskiöld Axel G A häradshövding Umeå porträtt 1912 415
Reuterskiöld Axel G A häradshövding Umeå porträtt 1917 412
Reuterskiöld Axel L öv.löjtn Göta Art. Reg porträtt 1901 335
Reuterskiöld Axell M O fd överste Sthlm porträtt 1915 206
Reuterskiöld C A F bruksägare Norrgarn porträtt 1911 815
Reuterskiöld C L A, juridikprof Uppsala porträtt 1900 624
Reuterskiöld C Lennart A E landhövd. Nyköping porträtt 1923 833
Reuterskiöld C Lennart A E landshövd Nyköping porträtt 1919 13
Reuterskiöld C Lennart A E ryttmästare * porträtt 1926 17
Reuterskiöld C pistolskytt porträtt 1915 35
Reuterskiöld Carl A F bruksägare Knutsby porträtt 1910 622
Reuterskiöld Carl B major Sthlm porträtt 1931 462
Reuterskiöld Carl brukspatron Norgarn Uppland porträtt 1905 615
Reuterskiöld Carl L disponent Gimo Bruk porträtt 1904 337
Reuterskiöld Carl L, kammarherre, Gimo bruk porträtt 1901 83
Reuterskiöld Carl-Axel prof Uppsala porträtt 1909 255
Reuterskiöld Casimir G L godsägare Linköping porträtt 1917 669
Reuterskiöld Casimir G L ing Göteborg porträtt 1922 78
Reuterskiöld E H prof, biskop Växjö porträtt 1927 630
Reuterskiöld Edgar H C biskop Växjö porträtt 1928 19
Reuterskiöld Edgar H C kyrkoh Uppsala porträtt 1922 45
Reuterskiöld Edgar H C prof Uppsala porträtt 1927 45
Reuterskiöld Edgar H C prof Uppsala Univ porträtt 1915 461
Reuterskiöld Edgar H C teol.dr Uppsala * porträtt 1927 529
Reuterskiöld Edgar prof Göteborg porträtt 1920 67
Reuterskiöld H Adam C las.läkare Västervik porträtt 1931 303
Reuterskiöld K L A E landshövd Sörmland porträtt 1906 24
Reuterskiöld K L bankdir Sthlm porträtt 1914 124
Reuterskiöld K Lennart landshövd Nyköping portätt 55 år 1913 831
Reuterskiöld K Lennart A S landshövding Sthlm porträtt 1929 621
Reuterskiöld K Leonard bankdir Sthlm porträtt 1919 93
Reuterskiöld Karl L A E landshövding Nyköping porträtt 1909 62
Reuterskiöld Karl L A E ryttmäst Botkyrka porträtt 1904 46
Reuterskiöld Knut R F överste Hälsinge Reg porträtt 1901 369
Reuterskiöld Lennart A kammarherre Knutby porträtt 1922 173
Reuterskiöld S H C disponent Göteborg porträtt 1929 765
Reuterskiöld Sigvard H C ing Göteborg porträtt 1919 141
Reuterskiöld, K R F, överste porträtt 1900 16
Reuterskjöld Knut L bankdir Sthlm porträtt 1909 126
Reutersköld K Leonard bankdir Sthlm porträtt 1924 413
Reuterswärd Anders W  Skara porträtt 1908 447
Reuterswärd B fängelsedir Örebro porträtt 1902 770
Reuterswärd C A Baltzar fd kapten Linköping porträtt 1917 796
Reuterswärd C A Baltzar fängelsedir Linköping porträtt 1918 286
Reuterswärd C A godsägare Klemestorp Jönköp. porträtt 1902 190
Reuterswärd C Axel civ.ing Jönköping porträtt 1925 157
Reuterswärd C P P kommendant Boden porträtt 1930 380
Reuterswärd C P Pontus överste Boden porträtt 1931 638
Reuterswärd C P Pontus överste Skövde porträtt 1926 13
Reuterswärd Carl A godsägare Klämmestorp Jönk porträtt 1907 159
Reuterswärd Carl F C överstelöjtn Skövde porträtt 1907 818
Reutersvärd Carl G L fängelsedir Sthlm porträtt 1915 301
Reuterswärd Carl-G L fängelsedir Göteborg porträtt 1925 302
Reuterswärd Ebba Skara porträtt 1908 447
Reuterswärd Gustaf F A dir TT + Sv Radio * porträtt 1930 626
Reuterswärd Ivar mästare i femkamp porträtt 1921 594
Reuterswärd K A H fd överstelöjtn Växjö porträtt 1930 350
Reutersvärd Karl A H fd öv.löjtn Kalmar porträtt 1907 478
Reuterswärd Knut A H fd överstelöjtn Växjö porträtt 1927 444
Reuterswärd Knut A H överstelöjtn Växjö porträtt 1917 477
Reutersvärd Knut överstelöjtn Kalmar porträtt 1902 482
Reuterswärd Oscar E gymnastiklärare Vadstena porträtt 1903 647
Reuterswärd Patric O bruksidkare Baggå Västml porträtt 1906 755
Reuterswärd Patrik hovmarskalk Sthlm porträtt 1905 145
Reventberg Carl J rådman Norrköping porträtt 1931 206
Reventlow C D F V F fd godsägare Halmstad porträtt 1904 63
Rexius Gunnar docent Uppsala Univ porträtt 1917 755
Rexius J Natanael domprost Göteborg porträtt 1911 256
Rexius J Natanael domprost Göteborg porträtt 1929 125
Rexius Josef N domprost Göteborg porträtt 1905 439
Rexroth-Berg C Natanael tonsättare Sthlm porträtt 1929 109
Rhéborg K G A N distr.veterinär Öjebyn porträtt 1909 94
Rhedin M W brukspatron Göteborg porträtt 1930 350
Rhedin M Werner bruksäg Ellesbo 60 porträtt 1924 317
Rhedin M Werner bruksägare Ellebo porträtt 1919 334
Rhedin M Werner bruksägare Ellesbo porträtt 1914 317
Rhedin M Werner godsägare Ellesbo, Surte porträtt 1909 318
Rhedin Martin W chefsdisponent Surte Glasbruk porträtt 1904 336
Rhodin A F dir Lidköping porträtt 1903 111
Rhodin Arvid underlöjtn Upplands Reg porträtt 1917 474
Rhodin Carl brukspatron Elgå porträtt 1902 143
Rhodin Carl C fd bruksägare Arvika porträtt 1926 528
Rhodin E stadskamrer Trollhättan porträtt 1924 606
Rhodin Gustaf borgmästare Hjo porträtt 1926 799
Rhodin Gustaf T borgmästare Hjo porträtt 1904 501
Rhodin Hans D G fd generaldir Sthlm porträtt 1924 13
Rhodin Hans D G fd generaldir Sthlm porträtt 1929 669
Rhodin Hans D G generaldir Lantmäteriet * porträtt 1927 641
Rhodin Hans D G lanmäteridir Sthlm? Gbg? porträtt 1904 62
Rhodin Hans D G överdir Sthlm porträtt 1914 45
Rhodin Hans D G överdir Sthlm porträtt 1919 45
Rhodin Herman grosshandlare Sthlm porträtt 1905 774
Rhodin Herman grosshandlare Sthlm porträtt 1910 767
Rhodin Herman spansk konsul Stockholm porträtt 1900 768
Rhodin J M fd prov.läkare Kungälv porträtt 1927 173
Rhodin J Magnus fd prov.läkare Kungälv porträtt 1927 414
Rhodin Oscar L justitierådman Göteborg porträtt 1904 597
Rhodin Rikard R rådman Karlstad porträtt 1912 527
Rhodin Rikard R rådman Karlstad porträtt 1922 557
Rhodin Sven M kassör Stockholm porträtt 1901 417
Rhodin W Herman E fd grosshandlare Sthlm porträtt 1915 733
Ribbing B A E major chef f ridskolan Sthlm porträtt 1902 254
Ribbing B Axel E överste Sthlm porträtt 1913 782
Ribbing B Axel E överste Sthlm porträtt 1918 765
Ribbing B Axel E överste Sthlm porträtt 1929 573
Ribbing B C A överste Västerbottens Reg porträtt 1917 612
Ribbing Bengt A E överste Helsingborg porträtt 1908 782
Ribbing Bengt A E överste Skånska Dragonreg porträtt 1906 302
Ribbing Bengt C A överste Bohus Regemente porträtt 1920 733
Ribbing Bengt C A överste Sthlm porträtt 1926 608
Ribbing Bengt C A överste Uddevalla porträtt 1922 348
Ribbing Bengt C A överste Umeå porträtt 1917 365
Ribbing Bengt E L ryttmästare Sthlm porträtt 1904 516
Ribbing Bo överstelöjtn Växjö porträtt 1912 270
Ribbing E G fd rådman Sundsvall porträtt 1929 764
Ribbing E Gustaf fd rådman Sundsvall porträtt 1930 174
Ribbing E Gustaf häradshövding Sundsvall porträtt 1924 174
Ribbing Erling M godsägare Kvismaren porträtt 1930 13
Ribbing Erling M godsägare Nynäs porträtt 1919 221
Ribbing G fd häradshövding Uppsala porträtt 1929 446
Ribbing Gustaf fd hovrättsråd Uppsala porträtt 1923 674
Ribbing Gustaf hovrättsråd, kyrkoman * porträtt 1919 769
Ribbing Maria A prof:ska Lund porträtt 1910 79
Ribbing P A fd öv.löjtn Riddersberg Jönköping porträtt 1907 465
Ribbing Peder A öv.löjtn (Jönköpings län) porträtt 1906 814
Ribbing Per A överstelöjtn Smålands Husarer porträtt 1901 817
Ribbing S byråchef Arbetsrådet porträtt 1919 108
Ribbing S kons statsråd porträtt 1925 584
Ribbing S prof Lund porträtt 1909 334
Ribbing S prof rektor magnificus Lund porträtt 1904 344
Ribbing Seved fd prof Lund porträtt 1914 348
Ribbing Seved fd prof Lund porträtt 1919 333
Ribbing Seved prof Lunds univ porträtt 1903 393
Ribbing Seved teol prof Lund porträtt 1920 339
Ribbing Sigurd fd statsråd Sthlm porträtt 1929 797
Ribbing Sigurd gen.dir Riksförsäkringsanst. porträtt 1930 68
Ribbing Sigurd generaldir Sthlm * porträtt 1930 449
Ribbing Sigurd statssekr Socialdepartementet porträtt 1922 787
Ribbing Sigurd statssekr Sthlm porträtt 1925 254
Ribbing Sofia A konstnär porträtt 1919 405
Ribbing, G hovrättsråd Uppsala porträtt 1900 224
Riben C F W kommendör Karlskrona porträtt 1919 451
Riben C F W viceamiral porträtt 1930 259
Riben Carl F konteramiral Kustflottan porträtt 1922 381
Riben Carl F V kommendör Kommandoexp Sthlm porträtt 1921 109
Riben Carl F W konteramiral Sthlm porträtt 1927 525
Riben K A fd operachef Sthlm porträtt 1926 367
Riben Karl A chef för Operan porträtt 1918 637
Riben Karl Axel chef för Operan * porträtt 1921 337
Riben von, Carl F V konteramiral Sthlm porträtt 1925 189
Richert Gustaf ing vattenbyggare porträtt 1902 350
Richert Hjalmar B vd Nya Asfalt Sthlm porträtt 1904 453
Richert I G prof, riksdagsman porträtt 1905 846
Richert J G civ.ing KTH Sthlm porträtt 1902 758
Richert J G prof Sthlm porträtt 1906 543
Richert J G prof vice preses i IVA Sthlm porträtt 1919 84
Richert J Gustaf fd prof Sthlm porträtt 1911 559
Richert J Gustaf fd prof Sthlm porträtt 1916 541
Richert J Gustaf fd prof Sthlm porträtt 1921 525
Richert Johan G prof * porträtt 1926 515
Richert Johan G prof Vattenledn:sbyrån Sthlm* porträtt 1911 593
Richnau Karl järnvägskamrer Göteborg porträtt 1922 13
Richson Carl E marindir Sthlm porträtt 1921 221
Richson Carl E marindir Sthlm porträtt 1925 62
Richson Carl E marindir Sthlm * porträtt 1916 241
Richson E Hilmer civ.ing Sthlm porträtt 1922 110
Richter A G konsul Malmö porträtt 1927 637
Richter Arvid sjökapten Sthlm porträtt 1917 605
Richter Axel E T bryggeri vd Malmö porträtt 1904 95
Richter C H fabrikör Malmö porträtt 1907 802
Richter Carl A, dir Malmö porträtt 1900 464
Richter Carl J G häradshövding Nordals/Valbo porträtt 1903 407
Richter Christian R landssekr Örebro porträtt 1907 511
Richter Fredrik fd sekr Jernkontoret Sthlm porträtt 1903 599
Richter Fritz A E byråchef Sthlm porträtt 1920 621
Richter L Gustaf A fabriksidkare Lysekil porträtt 1915 318
Richter Robert landssekr Örebro län porträtt 1903 78
Rickberg Edith A L frk Göteborg porträtt 1929 381
Rickberg Edith frk Göteborg porträtt 1918 589
Rickson L skriftställare Örebro porträtt 1927 734
Ridderbjelke F fd kapten 1:a Kamm Uppsala län porträtt 1907 14
Ridderbjelke F G M bruksägare Marielund porträtt 1902 450
Ridderbjelke Fredrik G M godsägare Sthlm porträtt 1912 335
Ridderborg Bror A G fd major Linköping porträtt 1905 339
Ridderborg Carl F C kammarherre Ribbingshov porträtt 1906 335
Ridderborg Carl G A F godsägare Ribbingshov porträtt 1918 605
Ridderborg Carl kammarherre Sthlm porträtt 1905 662
Ridderstad C A Anton fd kapten Sthlm porträtt 1918 125
Ridderstad C A Anton skriftställare Sthlm porträtt 1923 126
Ridderstad C F Gustaf kapten Göteborg porträtt 1919 158
Ridderstad C Peter S kapten Lund porträtt 1925 637
Ridderstad C Soldan häradshövding Sthlm porträtt 1926 62
Ridderstad C Wilhelm E överste Bankesta porträtt 1917 748
Ridderstad C Wilhelm E överste Bankesta porträtt 1922 734
Ridderstad C Wilhelm E överste Bankesta porträtt 1930 77
Ridderstad C Wilhelm E överste Järna porträtt 1927 749
Ridderstad Carl A A kapten Linköping porträtt 1908 142
Ridderstad K W E överste Sthlm porträtt 1902 770
Ridderstad K Wilhelm E överste Sthlm porträtt 1912 766
Ridderstolpe A, frih, ryttm Livgardet porträtt 1901 448
Ridderstolpe Axel godsägare Fiholm porträtt 1919 205
Ridderstolpe Fredrik A friherre Göteborg porträtt 1908 335
Ridderstolpe J G tjänsteman Domänstyrelsen porträtt 1919 348
Ridderstolpe J Gustaf friherre Sthlm porträtt 1922 333
Ridell Carl A dir Gävle porträtt 1926 527
Rieck-Müller Jacob F ing Sthlm porträtt 1924 62
Rieck-Müller M författarinna Sthlm porträtt 1912 366
Rieck-Möller Jacob F ing Sthlm porträtt 1929 717
Riego John E skådespelare Sthlm porträtt 1911 527
Riego John I skådespelare Sv.Teatern Sthlm porträtt 1912 55
Riesz Marcel prof Lunds Univ porträtt 1925 558
Rietz A bokhandlare Sthlm porträtt 1919 349
Rietz A G kyrkoh Värmdö porträtt 1915 44
Rietz A G kyrkoh. Värmdö pastorat porträtt 1900 495
Rietz August bokhandlare Sthlm porträtt 1922 413
Rietz Axel G kyrkoh Värmdö porträtt 1929 350
Rietz du, C Theodor disponent Norrköping porträtt 1921 254
Rietz du, C Victor godsägare Tångarp porträtt 1913 255
Rietz du, C Viktor fd kapten Tångarp porträtt 1929 654
Rietz du, Gustaf grosshandlare Sthlm porträtt 1920 461
Rietz du, Hjalmar ing, dir Sthlm porträtt 1913 812
Rietz du, Hjalmar ing, dir Sthlm porträtt 1923 786
Rietz du, J Arthur fd konsul Sthlm porträtt 1923 194
Rietz du, J Arthur grosshandlare Göteborg porträtt 1915 205
Rietz Ernesti O konsulent Sthlm porträtt 1906 783
Rietz Ernesti O konsulent Tumba porträtt 1921 751
Rietz Ernst F sjökapten Sthlm porträtt 1925 557
Rietz Ernst O konsulent Sthlm porträtt 1924 399
Rietz Gustaf grosshandlare Sundsvall porträtt 1904 596
Rietz N Birger E major Åhus porträtt 1919 766
Rietz S Valdemar fd prov.läkare Ronneby porträtt 1925 669
Rietz S Valdemar med.dr Ronneby porträtt 1931 462
Rignell A E apotekare Falköping porträtt 1903 142
Rignell Axel E apotekare Sthlm porträtt 1923 127
Rignell Karl A chef f V infanteribrigaden porträtt 1922 77
Rignell Karl A överste Borås porträtt 1920 525
Rignell Karl A överste Älvsborgs Regemente porträtt 1919 348
Rignell Karl A överste, chef för GCI Sthlm porträtt 1926 543
Riise Karl V stadsläkare Skara porträtt 1919 93
Riiser-Larsen norsk kapten exp-ledare porträtt 1927 585
Rijswijk van Henrik E dekoratör Sthlm porträtt 1924 142
Rijswijk van, Henrik E hovdekoratör Sthlm porträtt 1919 173
Rijswijk van, Henrik E hovdekoratör Sthlm porträtt 1929 558
Riksson P Olof Fanbyn, Jämtland porträtt 1905 14
Riman K faktor på Bonniers Stockholm porträtt 1902 126
Rinborg Gustaf godsäg. Herstaberg Norrköping* porträtt 1918 673
Ring H A redaktör Sthlm porträtt 1908 783
Ring Herman A förf, journalist Sthlm porträtt 1918 806
Ring Herman A skriftställare Sthlm porträtt 1926 783
Ringberg P H Hjalmar stadsläkare Kalmar porträtt 1918 28
Ringberg P H Hjalmar stadsläkare Kalmar porträtt 1927 829
Ringberg Per H H 1:e stadsläkare Kalmar porträtt 1908 30
Ringberg Teodor E, kyrkoh. Ålem, Kalmar porträtt 1900 464
Ringborg Birger grosshandlare Norrköping porträtt 1925 349
Ringborg Edward dir, köpman Norrköping * porträtt 1923 437
Ringborg Edward grosshandlare Lidingö porträtt 1929 141
Ringborg Gustaf disponent Herstaberg porträtt 1914 653
Ringborg Johannes godsägare Klinga porträtt 1915 702
Ringborg Karl dir Norrköping porträtt 1926 608
Ringborg Karl köpman Norrköping porträtt 1921 608
Ringdahl C P grosshandl Norrköping porträtt 1902 659
Ringdahl Carl M ing, vd Liljeholmen Sthlm porträtt 1907 623
Ringdahl Herman E regementsveterinär Sthlm porträtt 1919 732
Ringdahl Herman E regementsveterinär Sthlm porträtt 1929 350
Ringenson C A lektor Sthlm porträtt 1904 206
Ringenson C A V lektor Sthlm porträtt 1914 208
Ringenson Carl A W fd lektor Sthlm porträtt 1925 238
Ringertz B E dr, postexpeditör Stockholm porträtt 1901 528
Ringertz N Conrad öv.löjtn ekonomichef Sthlm porträtt 1913 111
Ringertz Nils C C:son ekon.chef Nord. Museet porträtt 1923 289
Ringertz Nils C N:son ekonomichef Sthlm porträtt 1925 445
Ringertz Nils C överste Sthlm porträtt 1918 301
Ringheim C G Y fd fabrikör Karlskrona porträtt 1921 61
Ringheim C Gustaf Y fabrikör Karlskrona porträtt 1911 95
Ringheim C Gustaf Y fd fabrikör Karlskrona porträtt 1926 78
Ringheim G W apotekare Vaxholm porträtt 1928 77
Ringheim P V major Stockholm porträtt 1902 94
Ringholm Albin E läroverksadjunkt Kalmar porträtt 1930 62
Ringholm K Emanuel dir Sthlm porträtt 1924 334
Ringholm Karl E fabrikör Sthlm porträtt 1914 365
Ringius Ehrenfried S E v.häradshövding Malmö porträtt 1909 510
Ringius Eric S E auditör Skånska Infanterireg porträtt 1904 516
Ringius Henrik F kyrkoh Solberga porträtt 1922 173
Ringius Henrik F kyrkoh Solberga porträtt 1924 606
Ringius Johan A fd kronofogde Göteborg porträtt 1909 815
Ringius Johan A kronofogde Göteborg porträtt 1909 46
Ringius Lars A fd bankdir Piteå porträtt 1901 785
Ringius N G bankdir Piteå porträtt 1911 767
Ringius N G E linjeing Sthlm porträtt 1920 542
Ringius N Gustaf bankdir Piteå porträtt 1916 733
Ringius N Gustaf bankdir Piteå porträtt 1921 719
Ringman P Erik L fd disponent Norrköping porträtt 1911 480
Ringmar Richard L prost Torshälla porträtt 1931 622
Ringstrand Arvid längdhoppare porträtt 1907 43
Ringstrand landshövding Västerbotten porträtt 1918 12
Ringstrand N G landshövding porträtt 1919 168
Ringstrand Nils C landshövding Umeå porträtt 1927 685
Ringstrand Nils G landshövding Luleå porträtt 1922 686
Ringstrand Nils G landshövding Norrbotten porträtt 1922 509
Ringstrand Nils G landshövding Västerbotten porträtt 1922 731
Ringstrand Nils G landshövding Västerbotten * porträtt 1920 657
Ringström Axel Sv:a Musiksällskapet i Berlin porträtt 1909 565
Ringström C Gustaf apotekare Sthlm porträtt 1910 527
Ringström Erik A fd fanjunkare Norrköping porträtt 1901 576
Ringström Frans F H, marining Stockholm porträtt 1900 800
Ringström Frans T, fabrikör Jönköping porträtt 1900 832
Ringström Georg R arkitekt Sthlm porträtt 1921 687
Ringström K T dir Göteborg porträtt 1919 622
Ringström N G landshövding Luleå porträtt 1920 628
Ringström Nils V konstnär Sthlm porträtt 1930 781
Ringström Robert W apotekare Filipstad porträtt 1904 79
Ringström Robert W apotekare Filipstad porträtt 1909 46
Ringström Robert W apotekare Filipstad porträtt 1918 429
Ringvall A V L skådespelare Sthlm porträtt 1914 733
Ringvall Axel komiker Sthlm porträtt 1905 26
Ringvall Axel skådespelare porträtt 1916 412
Ringvall Axel skådespelare porträtt 1919 764
Ringvall Axel skådespelare Sthlm porträtt 1927 222
Ringvall Axel V L skådespelare Sthlm porträtt 1909 767
Rinman Axel E assuransdir Göteborg porträtt 1925 78
Rinman Axel E sjöförsäkringsdir Göteborg * porträtt 1926 33
Rinman C Wilhelm bergsing Vetlanda porträtt 1921 142
Rinman Erik B redaktör Sthlms-Tidningen * porträtt 1921 401
Rinman Erik chefredaktör Sthlm porträtt 1930 294
Rinman Erik L dir Djursholm porträtt 1923 561
Rinman Knut fd faktor Sthlm porträtt 1920 765
Rinman Kurt K bataljonsläkare Sthlm porträtt 1910 303
Rinman S E dir Göteborg porträtt 1908 94
Rinman S E försäkringsdir Göteborg porträtt 1903 126
Rinman S Engelbert fd assuransdir Göteborg porträtt 1913 127
Rinman S Engelbert fd assuransdir Göteborg porträtt 1917 701
Ripa A L tullförvaltare Karlshamn porträtt 1903 14
Ripa Axel L fd tullförvaltare Karlshamn porträtt 1917 813
Ripa G L hamnkassör Åhus porträtt 1903 47
Risberg A Emil övering Malmö porträtt 1911 303
Risberg A P kyrkoh Lofta porträtt 1921 526
Risberg A Petrus kontraktsprost Lofta porträtt 1925 382
Risberg A Petrus kyrkoh Lofta porträtt 1911 543
Risberg A Petrus, komminister riksdagsman porträtt 1902 46
Risberg Axel H dir Göteborg porträtt 1928 173
Risberg J Bernhard fil.dr, skald Linköping porträtt 1927 13
Risberg J Bernhard lektor Linköping porträtt 1911 830
Risberg J Bernhard lektor Linköping porträtt 1922 28
Risberg Karl G F bankdir Göteborg porträtt 1922 253
Risberg Karl G F bankdir Göteborg porträtt 1927 237
Risberg O Werer E disponent Hasselfors porträtt 1924 174
Risberg Paul F justitierådman  Norrköping porträtt 1900 432
Risberg Rudolf ing Göteborg porträtt 1917 733
Rise Karl V stadsläkare Skara porträtt 1931 62
Rising Adolf A apotekare Sthlm porträtt 1926 191
Rising Gustaf E handlare Sthlm porträtt 1909 607
Rising Gustaf köpman Stockholm porträtt 1900 448
Rising K E S grosshandlare Sthlm porträtt 1910 591
Risling, Johan F kyrkoherde Kråksmåla fs porträtt 1900 400
Rissén Hj. tullvaktmästare riksdagsman Sthlm porträtt 1908 31
Rissler Hadar G E borgmästare Hudiksvall porträtt 1923 385
Rissler Hadar G E borgmästare Hudiksvall porträtt 1929 141
Rissler Per G fd landssekr Jämtl. län porträtt 1904 206
Riström C handlare, riksdagsman2:a Kammaren porträtt 1908 3
Rngström C R häradsdomare i 40 år Lista porträtt 1910 174
Robach G M stadsing Motala porträtt 1914 28
Robach Gustaf M stadsing Motala porträtt 1923 817
Robbert Johan J A fd byråchef Sthlm porträtt 1922 461
Robbert Johan J A fd byråchef Sthlm porträtt 1927 125
Roberg Ernst konsul Göteborg porträtt 1928 205
Roberg L O fd hamnstyrman Sundsvall porträtt 1911 704
Roberg Thorsten konsul Sthlm porträtt 1913 831
Roberg Thorsten konsul Sthlm porträtt 1923 833
Roberg Thorsten konsul Sthlm porträtt 1929 621
Robért Gustaf handlare Kalmar porträtt 1903 615
Robertson David fabriksidkare Göteborg porträtt 1903 727
Robson af, Fredrik H öv.löjtn Västmanl:s Reg porträtt 1901 641
Robson af, Fredrik H öv.löjtn Örebro porträtt 1906 622
Robson af, Fredrik H öv.löjtn Örebro porträtt 1906 702
Robson O A R disponent Karmansbo bruk, Örebro porträtt 1918 669
Robson O A R disponent Örebro porträtt 1923 689
Rodéhn N F flyglöjtn Malmslätt porträtt 1919 318
Rodéhn Nils F flyglöjtn Malmslätt porträtt 1919 8
Rodendahl J J Edvard redaktör Sthlm porträtt 1926 448
Rodhe A hovrättsnotarie Lund porträtt 1905 401
Rodhe Alvar E landshövding Gortlands län porträtt 1926 806
Rodhe Carl W major Göteborg porträtt 1918 509
Rodhe Carl W överstelöjtn Göteborg porträtt 1923 497
Rodhe Carl W överstelöjtn Göteborg porträtt 1929 301
Rodhe E H fd biskop porträtt 1930 717
Rodhe Edvard biskop Göteborg porträtt 1929 302
Rodhe Edvard H biskop Göteborg porträtt 1905 83
Rodhe Edvard H biskop Göteborg porträtt 1915 61
Rodhe Edvard H biskop Göteborg porträtt 1925 77
Rodhe Edvard H biskop Göteborg * porträtt 1909 193
Rodhe Edvard M biskop Lund porträtt 1928 173
Rodhe Edvard M biskop Lund * porträtt 1924 465
Rodhe Edvard M prof Uppsala Univ porträtt 1911 462
Rodhe Elisabeth C biskopinna porträtt 1922 523
Rodhe Eva frk slöjdlärarinna Göteborg * porträtt 1913 209
Rodhe Eva S frk fd skolföreståndare Göteborg porträtt 1916 12
Rodhe Eva S skolföreståndarinna Göteborg porträtt 1918 525
Rodhe Eva stiftare av Arbetsskola i Göteborg porträtt 1903 616
Rodhe Herman Th fd rektor Varberg porträtt 1901 562
Rodhe M F domänintendent Skaraborgs län porträtt 1902 722
Rodhe M F fd domänintendent Mariestad porträtt 1916 334
Rodhe Magnus F domänintendent Mariestad porträtt 1907 723
Rodhe Magnus F domänintendent Mariestad porträtt 1912 671
Rodhe Magnus H disponent Skara porträtt 1916 317
Rodhe Olof övering Hamburg porträtt 1929 286
Rodhén Carl sjökapten Karlskrona porträtt 1905 471
Rodin August med sin staty ”Penseur” porträtt 1903 168
Rodin Auguste bildhuggare porträtt 1917 133
Rodin Auguste skulptör porträtt 1909 24
Rodin Nils M fd rådman Falkenberg porträtt 1907 738
Rodling Johan fd prov.läkare Fritsla porträtt 1927 669
Roelsson Per hemmansägare Vämdalen porträtt 1907 238
Roempke A Oscar E disponent Jönköping porträtt 1913 751
Roempke A Oscar E disponent Jönköping porträtt 1918 749
Roempke C Otto dir Äppelviken porträtt 1931 447
Rofhe Edvard M prof Lunds Univ porträtt 1919 174
Rogberg A Herman G häradshövding Eksjö porträtt 1926 192
Rogberg C E J prof Uppsala porträtt 1902 514
Rogberg Carl E J fd kanslisekr Sthlm porträtt 1903 518
Rogberg Carl E J prof fd universitetssekr porträtt 1904 446
Rogberg Carl G O dir Lysekil/Sthlm porträtt 1903 694
Rogberg Ernst köpman Göteborg porträtt 1923 209
Rogberg O H fd prost, kyrkoh Hakarps fs porträtt 1902 418
Rogberg Olof E fd regementspastor Sthlm porträtt 1931 62
Rogberg Olof E reg.pastor Sthlm porträtt 1922 605
Rogberg Olof E reg.pastor Sthlm porträtt 1927 605
Rogberg Olof E regementspastor Sthlm porträtt 1917 588
Rogh John fd konsul Södertälje (UD-man) porträtt 1904 225
Rogstadius Anders W F fd lektor Nyköping porträtt 1903 551
Rogstadius G Wilhelm M häradshövding Arvika porträtt 1915 557
Rogstadius G Wilhelm M häradshövding Arvika porträtt 1920 509
Rogstadius G Wilhelm M häradshövding Arvika porträtt 1925 510
Rogstadius G Wilhelm M häradshövding Arvika porträtt 1930 798
Rohde C disponent Båtskärsnäs porträtt 1910 543
Rohde Edvard H biskop porträtt 1910 95
Rohdin Carl A konditor Säffle porträtt 1914 589
Rohtlieb B Herman fd häradshövding Sthlm porträtt 1919 685
Rohtlieb B Herman fd revisionssekr Sthlm porträtt 1924 669
Rohtlieb Molly frk Sthlm porträtt 1910 686
Roikjer Carl W hovfotograf Malmö porträtt 1901 449
Roland A I arkitekt Sthlm porträtt 1926 144
Rolén C V disponent Linköping porträtt 1930 494
Rolén Vilhelm disponent Linköping porträtt 1919 717
Rolf Ernst revyskådespelare porträtt 1930 311
Roloff Lorentz F T dir Sthlm porträtt 1929 238
Roman A fil.dr Sthlm (Sydamerikaexp.) porträtt 1922 579
Roman A Julius fd häradshövding Sthlm porträtt 1921 238
Roman Anders J häradshövding Härjedfalen porträtt 1907 543
Roman E Josef godsägare Stora Stava porträtt 1911 96
Roman G F bergsing Sthlm porträtt 1926 145
Roman PG häradsskrivare riksdagsman Östersund porträtt 1911 223
Romare A V försäkringsdir Sthlm porträtt 1919 13
Romare A Victor dir Sthlm porträtt 1929 589
Romare P Bernhard dir Sthlm porträtt 1917 830
Romare P Bernhard dir Sthlm porträtt 1917 28
Romare Paulus B dir Sthlm porträtt 1907 62
Romare S Christian grosshandlare Helsingborg porträtt 1923 786
Romare Wilhelm F fd köpman Helsingborg porträtt 1921 559
Romberg Axel N fd hovrättsråd Jönköping porträtt 1927 398
Romberg Axel N hovrättsråd Jönköping porträtt 1924 93
Romberg Peter A läroverksadjunkt Karlskrona porträtt 1921 414
Romdahl Axel F prof Göteborgs Högskola porträtt 1919 429
Romdahl Axel intend Gbg:s Museums konstavd porträtt 1905 455
Romdahl Axel L prof Göteborg porträtt 1930 173
Romdahl Axel prof porträtt 1927 280
Romdahl Axel prof Konstmuséet Göteborg * porträtt 1924 369
Romdahl P Axel C fd rektor Linköping porträtt 1915 823
Romdal Axel prof Göteborg ordf Sällsk Gnistan porträtt 1928 153
Romell Lars doktor Sthlm donator porträtt 1922 47
Romell Lars mykolog Sthlm porträtt 1926 704
Romin Karl A artist, skolföreståndare Visby porträtt 1908 270
Romin Karl A rektor Visby porträtt 1922 126
Romson Janne rektor Mora porträtt 1922 525
Ron de, C E länsveterinär Nyköping porträtt 1915 792
Rondahl I V A handlare Falun porträtt 1903 776
Roné Johan K underlöjtn Västerås porträtt 1916 398
Ronqvist J P kontraktsprost Gotlands Karby porträtt 1930 670
Ronström Reinhold kamrer SJ:s västra distr porträtt 1902 354
Roos af Hjelmsäter J O prof Sthlm porträtt 1927 813
Roos af Hjelmsäter John O chef för SEMKO porträtt 1919 237
Roos Anna M frk Sthlm porträtt 1914 493
Roos Anna M frk Sthlm porträtt 1924 477
Roos Anna M frk Sthlm porträtt 1926 655
Roos Axel H häradshövding Jönköping porträtt 1915 141
Roos Axel H häradshövding Örnsköldsvik porträtt 1905 174
Roos Axel H häradshövding Örnsköldsvik porträtt 1910 190
Roos Axel regissör Dramaten, Stockholm porträtt 1901 448
Roos Axel, regissör Stockholm porträtt 1901 16
Roos C J Adolf godsägare Djursnäs porträtt 1917 685
Roos C J Adolf godsägare Djursnäs porträtt 1927 685
Roos C J Adolf lantbruksing Kronoberg * porträtt 1917 753
Roos C J Adolf lantbruksing Växjö porträtt 1907 754
Roos C J Adolf lantbruksing Växjö porträtt 1910 254
Roos C J Adolf lantbruksing Växjö porträtt 1912 671
Roos Edla Jenny, skådespel. Stockholm porträtt 1900 432
Roos F Marcus förvaltare Stömne porträtt 1929 142
Roos G W A konsultativt statsråd porträtt 1905 588
Roos G V fd skräddarmäst Stockholm porträtt 1902 483
Roos G V landssekr Karlskrona riksdagsman porträtt 1902 46
Roos Gustaf  W A landshövding i Visby porträtt 1912 52
Roos Gustaf E affärsman London porträtt 1928 205
Roos Gustaf W A fd landshövding Visby porträtt 1929 573
Roos Gustaf W A landshövding Visby * porträtt 1926 595
Roos J A kyrkoh Gustafs fs porträtt 1902 418
Roos J A kyrkoh Västerfärnebo porträtt 1912 415
Roos Mathilda författarinna Stocksund porträtt 1907 691
Roos O F marinintendent Sthlm porträtt 1905 406
Roos O Waldemar byråchef Sthlm porträtt 1924 13
Roos Olof trädgårdsmästare cyklar jorden runt porträtt 1929 32
Roos, A H assessor Själevads domsaga porträtt 1900 224
Roosval Ellen professorska Sthlm porträtt 1923 96
Roosval Johnny A E doc. Sthlms Högskola porträtt 1917 509
Roosval Johnny A E konstprof Sthlm * porträtt 1922 65
Roosval Johnny A E prof Sthlm porträtt 1929 541
Roosval Johnny prof i konsthistoria Sthlm porträtt 1919 604
Roosval M G Albin dir Sthlm porträtt 1909 750
Roosval M G Albin dir Sthlm porträtt 1914 733
Roosval M G Albin dir Sthlm porträtt 1919 717
Roosval M G Albin fd dir Sthlm porträtt 1930 509
Rooth Alfred grosshandlare Gävle porträtt 1927 815
Rooth Axel R fd häradsskrivare Ljungby porträtt 1927 429
Rooth Axel R häradsskrivare Ljungby porträtt 1913 46
Rooth Axel R häradsskrivare Ljungby porträtt 1917 829
Rooth Axel R häradsskrivare Ljungby porträtt 1922 846
Rooth Birger H dir Sthlm porträtt 1929 45
Rooth G F teodor fd övering Sthlm porträtt 1917 637
Rooth G F Teodor fd övering Sthlm porträtt 1925 430
Rooth Ivar Riksbankschef Sthlm porträtt 1929 180
Rooth Ivar riksbanksdir Sthlm * porträtt 1930 33
Rooth O L kanslisekr Sthlm porträtt 1912 495
Rooth Otto dir Sthlm porträtt 1909 623
Rooth Otto dir Sthlm porträtt 1919 621
Rooth Otto dir Sthlm porträtt 1930 397
Rooth Otto kanslisekr Stockholm porträtt 1902 514
Rooth Otto L kanslisekr Sthlm porträtt 1907 510
Rooth Otto L kanslisekr Sthlm porträtt 1917 509
Rooth Otto L kanslisekr Sthlm porträtt 1920 750
Rorhlieb B Herman fd revisionssekr Sthlm porträtt 1926 592
Rorhman Per E fabrikör Örebro porträtt 1911 176
Ros Axel F bruksägare Årås Gullspång porträtt 1907 590
Ros Axel F bruksägare Årås, Gullspång porträtt 1907 707
Ros C A godsägare Årås porträtt 1926 143
Ros Carl A godsägare Värmlands-Säby porträtt 1931 13
Ros E överstelöjtn Jönköpings Reg porträtt 1917 360
Ros Gustaf E överste Växjö porträtt 1923 545
Ros Gustaf godsäg Edshult, Leksand porträtt 1906 830
Ros Gustaf, bruksägare Leksand porträtt 1901 48
Ros J Gustaf dir Leksand porträtt 1927 13
Ros J Gustaf godsägare Leksand porträtt 1911 847
Ros J Gustaf godsägare Leksand porträtt 1921 815
Rosander John O J apotekare Sthlm porträtt 1919 701
Rosberg M fd rektor Kalmar porträtt 1908 510
Rosberg Marcus fd rektor Kalmar porträtt 1913 511
Rosblad Johannes handlare Kungsbacka porträtt 1901 576
Rosborg Anders H civ.ing Sthlm porträtt 1930 206
Rosborg Anders H tf prof, ing Sthlm porträtt 1919 429
Rosborg C Axel fd prov.läkare Danderyd porträtt 1913 751
Rosdahl A S baning Örnsköldsvik porträtt 1902 755
Rose Gustaf V L fabrikör Sthlm porträtt 1930 782
Rose Reinhold smidesinspekt Karmansbo bruk porträtt 1902 803
Rosell Anton domprost Göteborg porträtt 1902 658
Rosell Anton domprost Göteborg porträtt 1903 307
Rosell Carl fd kassör vid flottan porträtt 1902 318
Rosell E A musikdir Umeå porträtt 1915 29
Rosell Elis A musikdir Umeå porträtt 1920 14
Rosell Karl fabrikör Enköping porträtt 1918 61
Rosén A J W rådman Norrtälje porträtt 1923 690
Rosén Anders lektor Malmö porträtt 1918 381
Rosén Anton G dir Sthlm porträtt 1930 590
Rosén C E ing, dir Schebo porträtt 1916 157
Rosén C Ivar civiling Sthlm porträtt 1926 431
Rosén Carl D P prof  Generalstaben porträtt 1905 259
Rosén E J G försvarsminister porträtt 1925 584
Rosén E J Gustav redaktör Umeå porträtt 1925 444
Rosén E J redaktör riksdagsman Umeå porträtt 1911 239
Rosén Erik grosshandlare Söderhamn porträtt 1904 533
Rosén G A bankkamrer Lidköping porträtt 1907 818
Rosén G redaktör riksdagsman porträtt 1930 152
Rosén Gustaf A bankdir Lidköping porträtt 1927 238
Rosén Gustav landshövding Umeå porträtt 1931 437
Rosén J Emil redaktör Göteborg porträtt 1925 78
Rosén J G H landsfiskal Sollefteå porträtt 1926 145
Rosén J L v.konsul Mönsterås porträtt 1903 247
Rosén J Ludvig S fd byråchef Sthlm porträtt 1913 14
Rosén J N apotekare Linköping porträtt 1902 498
Rosén J P A fd redaktör Nord.Familjebok Sthlm porträtt 1909 559
Rosén Johan G H landsfiskal Sollefteå porträtt 1914 541
Rosén Johan L övering Sthlm porträtt 1907 819
Rosén K Ludvig fd prov.läkare Skara porträtt 1928 29
Rosén K Ludvig prov.läkare Vingåker porträtt 1921 253
Rosén Karl A reg.läkare Jönköping porträtt 1922 670
Rosén Karl D P prof Sthlm porträtt 1923 625
Rosén Karl D P prof Sthlm porträtt 1929 429
Rosén N:son Måns, adj reg.pastor Helsingborg porträtt 1901 448
Rosén Nils fd handlare, donator Malmö porträtt 1929 526
Rosén P A kyrkoh Skanör porträtt 1903 14
Rosén Per G fd prof Grisslehamn porträtt 1907 623
Rosén Per G fd prof Sthlm porträtt 1912 590
Rosén Per G fd prof Sthlm porträtt 1913 256
Rosén Per G prof generalstaben porträtt 1904 660
Rosén Per G prof Sthlm porträtt 1902 626
Rosen von August R F hovmarskalk Sthlm porträtt 1917 796
Rosen von, Adolf E järnvägsbyggare porträtt 1906 118
Rosen von, Alfred D B överläkare Romanäs porträtt 1922 13
Rosen von, Anna Helgeslätt porträtt 1923 720
Rosen von, August R F hovmarskalk Sthlm porträtt 1912 814
Rosen von, August R F hovmarskalk Sthlm porträtt 1922 78
Rosen von, Axel A G fd generalmajor Sthlm porträtt 1913 639
Rosen von, Axel A G fd generalmajor Sthlm porträtt 1916 462
Rosen von, Axel J P greve kammarherre Sthlm porträtt 1903 214
Rosen von, Axel P G Linnés Hammarby porträtt 1915 653
Rosen von, B Robert A major 80 år porträtt 1905 614
Rosen von, C G greve kammarjunkare porträtt 1900 820
Rosen von, C M godsägare Djursholm porträtt 1921 752
Rosen von, C O kapten Sthlm porträtt 1931 623
Rosen von, Carl G kommendör porträtt 1903 747
Rosen von, Carl G överstekammarjunkare Sthlm porträtt 1908 254
Rosen von, Clarence C hovstallmästare Julita porträtt 1926 527
Rosen von, Clarence C hovstallmästare Sthlm porträtt 1921 525
Rosen von, Clarence C hovstallmästare Väsby porträtt 1916 541
Rosen von, Clarence hovstallmästare Sthlm * porträtt 1921 545
Rosen von, Clarence ordf KAK porträtt 1907 439
Rosen von, Clarence utst:skommissarie Sthlm porträtt 1906 487
Rosen von, Conrad A  överstekammarjunkare porträtt 1905 158
Rosen von, Conrad A kammarherre Sthlm porträtt 1912 383
Rosen von, Conrad kammarherre Sthlm porträtt 1910 110
Rosen von, Eleonore änkegrevinna porträtt 1926 86
Rosen von, Eric C G B godsägare Rockelstad porträtt 1929 365
Rosen von, Eric greve Rockelsta porträtt 1911 36
Rosen von, Eric K G etnolog * porträtt 1916 257
Rosen von, Eric Sydamerika-exp porträtt 1902 151
Rosen von, Erik porträtt 1903 408
Rosen von, Erik, greve etnografiker porträtt 1900 435
Rosen von, Eugéne E A A ceremonimäst Örbyhus porträtt 1930 397
Rosen von, Eugéne E A A greve Örbyhus porträtt 1924 605
Rosen von, Eugène E A A Örbyhus porträtt 1919 621
Rosen von, F greve  riksdagsman porträtt 1902 8
Rosen von, F överstekammarjunkare porträtt 1907 718
Rosen von, Fredrik T C greve Hedenlunda * porträtt 1909 113
Rosen von, Fredrik T C Hedenlunda, Sörmland porträtt 1904 112
Rosen von, Fredrik T C kammarjunk Hedenlunda porträtt 1916 317
Rosen von, G F fd bruksägare Sthlm porträtt 1911 159
Rosen von, G P A hovrättsråd riksdagsm. Sthlm porträtt 1909 30
Rosen von, G T A ceremonimästare Sthlm porträtt 1927 29
Rosen von, Georg porträtt 1907 312
Rosen von, Georg greve prof (led Sv Akad) porträtt 1902 690
Rosen von, Georg porträttmålare * porträtt 1917 307
Rosen von, Georg prof Konstakademien porträtt 1902 322
Rosen von, Gustaf F fd bruksägare Sthlm porträtt 1930 13
Rosen von, Gustaf F förvaltare Fagersta Bruk porträtt 1904 272
Rosen von, Gustaf F Jernkontoret Sthlm porträtt 1924 221
Rosen von, Gustaf F Sthlm porträtt 1919 221
Rosen von, Gustaf P A fd hovrättsråd Sthlm porträtt 1919 205
Rosen von, Gustaf P A fd hovrättsråd Sthlm porträtt 1921 302
Rosen von, Gustaf P A hovrättsråd Sthlm porträtt 1909 222
Rosen von, Gustaf P A hovrättsråd Sthlm porträtt 1914 221
Rosen von, Gustaf T A ceremonimästare Sthlm porträtt 1922 28
Rosen von, Gusttaf F bruksägare Sthlm porträtt 1914 221
Rosen von, Hans operasångare porträtt 1926 336
Rosen von, J Georg O fd prof Sthlm porträtt 1912 319
Rosen von, J Georg O fd prof Sthlm porträtt 1922 317
Rosen von, Jeanna H C statsfru Sthlm porträtt 1913 812
Rosen von, Lissie konsertsångerska porträtt 1931 167
Rosen von, Maud konstelev hos Milles porträtt 1931 451
Rosen von, O E Robert fd lotsdir Gränna porträtt 1909 446
Rosen von, Pontus R C major Sthlm porträtt 1931 751
Rosen von, R G E M generallöjtn porträtt 1930 579
Rosen von, Reinhold G E M gen.löjtn porträtt 1929 316
Rosen von, Reinhold G E M generalmajor porträtt 1921 460
Rosen von, Reinhold G E M generalmajor Sthlm porträtt 1924 797
Rosen von, Reinhold G E M överste Eksjö porträtt 1914 813
Rosen von, Reinhold G E M överste Sthlm porträtt 1919 797
Rosen von, Reinhold GEM överste Smål:s Husar porträtt 1912 607
Rosen von, Reinhold generalmajor * porträtt 1923 161
Rosen von, Robert R:son förs.dir Lilleskog porträtt 1922 445
Rosen von, Robert R:son försäkringsdir Sthlm porträtt 1917 477
Rosen von, Sten zoolog porträtt 1919 595
Rosen von, W överstelöjtnant porträtt 1907 704
Rosen von, Voldemar K överstelöjtn Livgardet porträtt 1904 158
Rosenberg A Edward J konstnär Sthlm porträtt 1927 445
Rosenberg Anders häradsdomare Strömsund porträtt 1912 335
Rosenberg Axel E J landskapsmålare Sthlm porträtt 1907 446
Rosenberg Carl G rådman Gävle porträtt 1929 237
Rosenberg Carl mästerskytt Sävedalen porträtt 1929 29
Rosenberg Edvard landskapsmålare Sthlm porträtt 1917 435
Rosenberg G Otto prof Sthlm porträtt 1921 591
Rosenberg G Otto prof Sthlm porträtt 1926 576
Rosenberg G Otto prof Sthlms Högskola porträtt 1911 206
Rosenberg H V fd överjägmästare Luleå porträtt 1914 221
Rosenberg H W fd överjägmästare Luleå porträtt 1915 334
Rosenberg H V överjägmästare Luleå porträtt 1909 207
Rosenberg Hilding tonsättare porträtt 1920 467
Rosenberg J G Edvard disponent Karlshamn porträtt 1916 621
Rosenberg J Olof fd prof Sthlm porträtt 1909 719
Rosenberg J Olof fd prof Sthlm porträtt 1919 685
Rosenberg J Olof fd prof Sthlm porträtt 1925 221
Rosenberg Johan E konsul Amsterdam porträtt 1924 637
Rosenberg Johan O prof KTH Sthlm porträtt 1904 694
Rosenberg Nils rådman Simrishamn porträtt 1927 302
Rosenberg Olof kemiprof KTH Sthlm porträtt 1905 407
Rosenberg Otto ing Sthlms Stads byggn-kontor porträtt 1902 271
Rosenberg P J bankkamrer Landskrona porträtt 1902 418
Rosenberg Per J fd bankkamrer Landskrona porträtt 1912 430
Rosenblad C generalmajor Sthlm porträtt 1925 687
Rosenblad C L M generalmajor i armén porträtt 1908 510
Rosenblad C L M överste Svea Livgarde porträtt 1902 99
Rosenblad C oljedisponent Oxelösund porträtt 1908 766
Rosenblad C överste Sthlm porträtt 1908 574
Rosenblad Carl chef f kungens stab porträtt 1907 248
Rosenblad Carl frih överste Livreg Dragoner porträtt 1903 315
Rosenblad Carl generalmajor porträtt 1925 653
Rosenblad Carl kommendant Sthlm porträtt 1923 593
Rosenblad Carl kommendant Sthlm * porträtt 1923 677
Rosenblad Carl L M generalmajor Sthlm porträtt 1913 95
Rosenblad Carl L M generalmajor Sthlm porträtt 1918 77
Rosenblad Carl L M generalmajor Sthlm porträtt 1923 61
Rosenblad Carl L M generalmajor Sthlm porträtt 1928 77
Rosenblad Carl L M generalmajor Sthlm porträtt 1931 527
Rosenblad Carl L M överste Sthlm porträtt 1908 94
Rosenblad Carl överste Livreg.Dragoner porträtt 1916 421
Rosenblad Carl överste Sthlm porträtt 1913 575
Rosenblad Carl överste Sthlm porträtt 1918 573
Rosenblad Curt J E fd överste Sthlm porträtt 1923 753
Rosenblad Curt J E fd överste Sthlm porträtt 1927 254
Rosenblad Curt J E fd överste Upplands Reg porträtt 1911 111
Rosenblad Curt J E öv.löjtn Västmanlands Reg porträtt 1903 806
Rosenblad Curt J E överste Sthlm porträtt 1913 750
Rosenblad Curt J E överste Sthlm porträtt 1918 781
Rosenblad Curt J E överste Upplands Inf.Reg porträtt 1904 596
Rosenblad Eberhard hovstallmästare Sthlm porträtt 1911 787
Rosenblad Eberhard hovstallmästare Sthlm porträtt 1912 270
Rosenblad Eberhard hovstallmästare Sthlm porträtt 1929 334
Rosenblad Elin hotellägare Eslöv porträtt 1913 143
Rosencrantz Börje A J C godsägare Skanör porträtt 1910 382
Rosencrantz Börje A J K godsäg Fredriksborg porträtt 1905 370
Rosencrantz C L Holger överstelöjtn Gärsnäs porträtt 1930 477
Rosencrantz Carl A H kammarherre Tomelilla porträtt 1908 46
Rosencrantz Henrik E A kammarherre, Stigby porträtt 1907 303
Rosencrantz, bröderna  skänkt Glimmingehus porträtt 1923 408
Rosencrantz, Holger & Henrik Örup & Gärnäs porträtt 1902 36
Rosendahl Gustaf fabriksidkare Filipstad porträtt 1920 686
Rosendahl Henrik V prof Sthlm porträtt 1917 749
Rosengren A H yrkesinspektör Sthlm porträtt 1915 493
Rosengren Anders G byggmästare Söderköping porträtt 1903 535
Rosengren Arvid F kronolänsman Svenljunga porträtt 1908 351
Rosengren Arvid F kronolänsman Svenljunga porträtt 1915 685
Rosengren Arvid H yrkesinspektör Sthlm porträtt 1925 397
Rosengren C E I H reg.läkare Sthlm porträtt 1930 349
Rosengren C E I H reg.läkare Uddevalla porträtt 1914 589
Rosengren C H Ferdinand länsveterinär Luleå porträtt 1919 429
Rosengren C H Ferdinand länsveterinär Sthlm porträtt 1930 558
Rosengren C H Ferdinand länsveterinär Sthlm porträtt 1930 189
Rosengrén Carl grosshandlare Sthlm porträtt 1916 285
Rosengren Carl O L grosshandlare Sthlm porträtt 1924 494
Rosengren E H fd överläkare Göteborg porträtt 1931 655
Rosengren E Herman överläkare Göteborg porträtt 1923 833
Rosengren E Herman överläkare Göteborg porträtt 1929 606
Rosengren Edvin A fabrikör Göteborg porträtt 1909 351
Rosengren J H T kyrkoh Rydsgård porträtt 1927 413
Rosengren Johannes prof Göteborg porträtt 1921 13
Rosengren Johannes prof Göteborg porträtt 1925 829
Rosengren Johannes prof Göteborg porträtt 1930 414
Rosengren L Fredrik fd prof Åkarp porträtt 1931 382
Rosengren L Fredrik prof Alnarps lantbr-inst* porträtt 1925 401
Rosengren Margit operettsångerska porträtt 1920 323
Rosengren Margit skådespelerska porträtt 1931 777
Rosengren Margit skådespelerska Sthlm porträtt 1922 483
Rosengren Margit sångerska porträtt 1927 423
Rosengren Orvar E ing Stockholm porträtt 1901 385
Rosengren Petrus A kyrkoh Edebo fs porträtt 1905 274
Rosenius J A M Paul läkare Malmö porträtt 1914 412
Rosenius J A M Paul läkare Malmö porträtt 1924 365
Rosenius J A M Paul läkare, fotograf * porträtt 1921 161
Rosenius Martin G, teol. professor Lund porträtt 1900 512
Rosenius P Efraim redaktör Sthlm porträtt 1930 460
Rosenius P J komminister Sthlm porträtt 1927 413
Rosenius P Josef komminister Sthlm porträtt 1930 526
Rosenius Peter dir Sthlm porträtt 1925 14
Rosenlund C G Hjalmar gen.konsul Kapstaden porträtt 1925 29
Rosenlund Karl G H konsul i Kapstaden porträtt 1906 78
Rosenlund Nils, sjökapten Nyköping porträtt 1901 80
Rosenlund O Gerhard jägmästare Luleå porträtt 1929 669
Rosenlöf Oscar T organist m.m. Ofvansjö porträtt 1903 743
Rosenquist af Rosenhult K A L dir Kristineham porträtt 1906 158
Rosenquist af Åkershult Axel M häradshövding porträtt 1904 303
Rosenquist af Åkershult K A L Alingsås porträtt 1921 125
Rosenquist af Åkershult, Axel M häradshövd porträtt 1900 368
Rosenquist Axel M häradshövding Uddevalla porträtt 1907 255
Rosenquist Kjell A L trafikchef Kristinehamn porträtt 1911 159
Rosenquist Magnus J lärov.adj. Kristianstad porträtt 1904 241
Rosenqvist af Åkershult, Emilia M R Gävle porträtt 1907 206
Rosenqwist Axel R godsägare Sandsjö porträtt 1916 109
Rosenqvist Karl sjökapten Landskrona porträtt 1906 345
Rosenqvist M J adjunkt Kristianstad porträtt 1902 658
Rosenqvist Olof fd fabrikör Malmö porträtt 1902 286
Rosensvärd Alexis F kommendör Ronneby porträtt 1907 771
Rosensvärd Alexis F P:n fd kommendör porträtt 1904 320
Rosensvärd Carl A F kommendörkapten Sthlm porträtt 1913 812
Rosensvärd Carl A F P:n kommendörkapt Sthlm porträtt 1903 839
Rosentvist Bror A kammarherre Kristianstad porträtt 1906 399
Rosin Axel disponent Sthlm porträtt 1917 765
Rosin Ivar militärflygare porträtt 1926 589
Rosin L D W postmäst Gamleby porträtt 1902 611
Rosing B prof uppfinnare S:t Petersburg porträtt 1910 301
Roslund Christian O underlöjtn Helsingborg porträtt 1918 381
Rosman Holger handelskammarsekr Sthlm porträtt 1920 301
Rosman Holger sekr Sthlms Handelskammare porträtt 1910 142
Rosmarck Anton B underofficer Stockholm porträtt 1901 753
Rossa Anders same deltagare Nordenskjölds exp porträtt 1904 279
Rossander A E frk donator porträtt 1909 367
Rossander Carl J kirurgprof Stockholm porträtt 1900 323
Rossander Carl J tf prof Tekn. Högskolan porträtt 1924 141
Rossander Georg advokat Uppsala porträtt 1907 63
Rossander J F R, kapten ångaren Stockholm porträtt 1901 265
Rossander Wendela professorska Sthlm porträtt 1910 158
Rossell A G fd handlare Stockholm porträtt 1902 515
Rossell H konservfabriksdir Sthlm porträtt 1923 110
Roswall C A apotekare Vimmerby porträtt 1903 518
Roswall Erik A köpman Malmö porträtt 1928 173
Roth A J A T fd prov.läkare Sjöbo porträtt 1902 674
Roth A R häradsskrivare riksdagsman Ljungby porträtt 1912 232
Roth Alfred pianist porträtt 1905 35
Roth Ansgar amanuens Sthlm porträtt 1929 173
Roth C Oscar konservator Sthlm porträtt 1912 607
Roth C Oscar konservator Sthlm porträtt 1926 240
Roth Carl E R bruksägare Sunnansjö porträtt 1905 95
Roth J L civ.ing Sthlm porträtt 1912 559
Roth J sakförare Helsingborg porträtt 1909 238
Rothelius C G intendent Ljusne porträtt 1931 639
Rothén Nils A P rådman Sala porträtt 1910 78
Rothén Nils A P rådman Sala porträtt 1922 830
Rothlieb B Herman häradshövding Sthlm porträtt 1914 685
Rothman Anders N borgmäst Skänninge porträtt 1906 175
Rothman Anders N borgmästare i Skänninge porträtt 1901 480
Rothstein Otto P stationsinspektor Hemse porträtt 1901 128
Rothstein von, C F dir Liljeh. Stearinfabrik porträtt 1900 672
Rothvall Carl A dir Göteborg porträtt 1926 160
Rothvall Carl A grosshandlare Göteborg porträtt 1916 189
Roullvén N disponent Örnsköldsvik porträtt 1931 318
Roxendorff A F sv-norsk konsul porträtt 1902 531
Roy J A sjökapten Stockholm porträtt 1901 641
Rozor Greta frk, svensk-rysk skådespelerska porträtt 1910 263
Rtzius Nils S stationsinspektor Strömstad porträtt 1912 239
Rubeck C A fd överstelöjtn Uppsala porträtt 1901 768
Ruben Anton N fd fabriksidkare Karlskrona porträtt 1915 317
Ruben Anton N godsägare Karlskrona porträtt 1922 29
Ruben Ludvig M bankdir Sthlm porträtt 1904 47
Ruben Ludvig M bankdir Sthlm porträtt 1913 527
Rubenius L kompositör Avesta porträtt 1902 738
Rubenson Albert, dir K Musikkonservatoriet porträtt 1900 400
Rubenson Joseph fd dir Stockholm porträtt 1902 79
Rubenson Ludvig grosshandl Sthlm (Barnängen) porträtt 1906 448
Rubenson Moritz dr stadsfullm.sekr Sthlm porträtt 1903 390
Rubenson Moritz fd sekr Sthlm Stadsfullmäkt. porträtt 1905 761
Rubenson O journalist Sthlm porträtt 1908 462
Rubenson Robert, prof metorolog porträtt 1902 51
Rubenson S V målarmästare Sthlm porträtt 1909 671
Rubenson S V, målarmäst Stockholm porträtt 1901 192
Rubenson Semmy fd polismästare Sthlm porträtt 1908 415
Rubenson Semmy fd polismästare Sthlm porträtt 1913 399
Rubenson Semmy fd polismästare Sthlm porträtt 1918 397
Rubenson Semmy fd polismästare Sthlm porträtt 1921 350
Rubenson Simon V målarmästare Sthlm porträtt 1914 669
Rubenson Viktor försäkringsagent Sthlm porträtt 1905 339
Rubenson, Joseph fd dir Utskänkningsbolaget porträtt 1900 317
Rubenson, S dir Utskänkningsbolaget porträtt 1901 317
Rubin J G E fd kronolänsman Marietorp porträtt 1915 766
Rubin S Tryggve S prof Sthlm porträtt 1923 385
Rubin S Tryggve S prof Sthlm porträtt 1929 140
Ruckman Ernst köpman Skärhamn porträtt 1930 93
Ruckman K Ernst handlare Skärhamn porträtt 1919 334
Ruda Christian F handlare Grästorp porträtt 1906 175
Rudbeck Alexander O F T G genremålare Sthlm porträtt 1907 511
Rudbeck C A frih kyrkoh Sevalla porträtt 1902 515
Rudbeck Carl A fd överstelöjtn Uppsala porträtt 1903 583
Rudbeck Claes R T:son fd godsägare Sthlm porträtt 1919 45
Rudbeck Claes R Th:son fd godsägare Sthlm porträtt 1927 110
Rudbeck J R G intendent Sthlm porträtt 1926 367
Rudbeck J Zachris fd generalmajor friherre porträtt 1907 226
Rudbeck J Zachris JTG fd generalmajor porträtt 1908 414
Rudbeck Johannes chef f Postmuseum porträtt 1925 262
Rudbeck Johannes intendent Generalpoststyr. * porträtt 1931 737
Rudbeck Johannes R G intendent Tureberg porträtt 1921 365
Rudbeck Johannes R G sekr Tureberg porträtt 1916 397
Rudbeck Olof d.ä.  målning porträtt 1901 805
Rudbeck R H J ceremonimästare Sthlm porträtt 1911 211
Rudbeck R H J exp.chef kammarherre Tureberg porträtt 1925 622
Rudbeck Reinhold H J hovmarskalk Sthlm porträtt 1931 350
Rudbeck Reinhold hovmarskalk porträtt 1930 476
Rudbeck Reinhold T G C G godsägare Edsberg porträtt 1905 158
Rudbeck Reinhold T G C G hovmarskalk Edsberg porträtt 1914 429
Rudbeck Reinhold T G C G hovmarskalk Tureberg porträtt 1910 296
Rudbeck Zachris, frih gen.major Göta Livgarde porträtt 1902 218
Rudberg August kyrkoh Björsäter porträtt 1911 303
Rudberg August, prost Björsäter porträtt 1901 238
Rudberg C Hjalmar fd lanträntmästare Väaterås porträtt 1924 62
Rudberg C Hjalmar fd lanträntmästare Västerås porträtt 1912 159
Rudberg Carl H lanträntmästare Västerås porträtt 1907 158
Rudberg Carl tullkontrollör Sthlm porträtt 1925 669
Rudberg Fritz A stadsläkare Söderhamn porträtt 1903 311
Rudberg G prof Oslo porträtt 1930 717
Rudberg J Adolf fd marinläkare Karlskrona porträtt 1909 639
Rudberg J Adolf fd marinläkare Karlskrona porträtt 1919 605
Rudberg J Adolf marinläkare Karlskrona porträtt 1914 621
Rudberg J Adolf marinläkare Karlskrona porträtt 1922 46
Rudberg J handlare Ölserud porträtt 1909 238
Rudberg Jonas A marinläkare Karlskrona porträtt 1904 644
Rudberg Jonas läkare Sthlm porträtt 1917 46
Rudberg K G löjtn chef på torpedbåten Pollux porträtt 1915 136
Rudberg Karl L fd marinläkare Sthlm porträtt 1923 194
Rudberg Karl L marinläkare Sthlm porträtt 1911 318
Rudberg P Otto V häradskrivare Stäket porträtt 1918 493
Rudbäck Per N läkare Göteborg porträtt 1930 781
Rudbäck S G kyrkoh Soleby porträtt 1902 318
Rudebeck G H C fd godsägare Linköping porträtt 1915 589
Rudebeck G M U landshövding Västernorrland porträtt 1905 8
Rudebeck Gustaf  M V, landshövd Västernorrl porträtt 1901 147
Rudebeck Gustaf M landshövd Härnösand porträtt 1906 431
Rudebeck Gustaf M U fd landshövding Sthlm porträtt 1911 431
Rudebeck Gustaf M U fd landshövding Sthlm porträtt 1912 559
Rudebeck Gustaf M U landshövding Norrland porträtt 1908 558
Rudebeck Ingrid fru föreståndarinna Göteborg porträtt 1905 822
Rudebeck J Z generalmajor porträtt 1905 367
Rudebeck Johan föreståndare Postmuséet porträtt 1919 567
Rudebeck K G Edvard bankdir Helsingborg porträtt 1921 461
Rudebeck L P Fredrik hovstallmästare Sthlm porträtt 1913 256
Rudebeck Nils F L hovmarskalk Sthlm porträtt 1926 302
Rudebeck Sigrid frk Göteborg porträtt 1920 803
Rudebeck Sigrid H S frk skolförestånd. Sthlm porträtt 1915 823
Rudebeck Sigrid pedagog Sthlm porträtt 1923 368
Rudebeck Sigrid, skolföreståndare Göteborg porträtt 1900 832
Rudebeck Theodor O fd kapten Sthlm porträtt 1904 581
Rudeberg Axel K T R kamrer Bjärred porträtt 1927 685
Rudelius A T fd trafikchef Sthlm porträtt 1913 31
Rudelius A T, kapten, trafikchef Rimbo porträtt 1900 672
Rudelius Alfred T trafikchef Linköping porträtt 1908 366
Rudelius J Ivar dir Lund porträtt 1914 765
Rudén A Rudolf dir Västerås porträtt 1927 653
Rudenschiöld C Thorsten G generalmajor porträtt 1917 19
Rudenschöld A fd överste Leckö Kollandsö porträtt 1908 718
Rudenschöld Axel fd överste Läckö kungsgård porträtt 1903 758
Rudenschöld C Thorsten G gen.löjtn Linköping porträtt 1925 270
Rudenschöld C Thorsten G gen.major Linköping porträtt 1922 413
Rudenschöld C Thorsten G generalmajor porträtt 1921 460
Rudenschöld C Thorsten G överste porträtt 1912 766
Rudenschöld C Thorsten G överste Sthlm porträtt 1912 430
Rudenschöld Carl G brukspatron Västanfors porträtt 1906 638
Rudenschöld H fd kapten Skövde porträtt 1908 607
Rudenschöld Hakon kapten Skövde porträtt 1903 710
Rudenschöld Torsten Major Krigshögskolan STO porträtt 1906 14
Rudholm Johan Z fabrikör Norrköping porträtt 1903 599
Rudholm John disponent Norrköping porträtt 1912 30
Rudin Carl G sjökapten Västervik porträtt 1906 335
Rudin E G W N fd prof Uppsala porträtt 1902 722
Rudin E G Waldemar fd prof Uppsala porträtt 1917 669
Rudin E G Valdemar N fd prof Uppsala porträtt 1907 707
Rudin E G Waldemar N fd prof Uppsala porträtt 1912 671
Rudin E G Waldemar N fd prof Uppsala * porträtt 1912 673
Rudin E G Waldemar N prof emer. Uppsala porträtt 1920 269
Rudin Emil fältintendent porträtt 1903 550
Rudin Valdemar fd prof Uppsala Univ porträtt 1901 787
Rudling Arvid E fd överste Sthlm porträtt 1920 349
Rudling Arvid E överste Norrlands Art.Reg porträtt 1912 399
Rudling Arvid E överste Östersund porträtt 1915 365
Rudling Tage G häradshövding Nyköping porträtt 1919 45
Rudling Tage G häradshövding Nyköping porträtt 1924 29
Rudling Tage G häradshövding Nyköping porträtt 1929 653
Rudtsröm Alf grosshandlare Arvika porträtt 1926 641
Ruh Johannes F rådman Ängelholm porträtt 1930 637
Ruhlin Sixten dir Haparanda porträtt 1926 304
Runbom Frans G fd vågmäst Sthlm porträtt 1906 159
Runborg Carl E fd prov.läkare Hässleholm porträtt 1919 413
Runborg Carl E läkare Sthlm porträtt 1904 501
Rundberg A W fd auditör Göteborg porträtt 1908 766
Rundberg August W auditör Älvsborgs Reg porträtt 1903 742
Rundberg August W tullfiskal Göteborg porträtt 1913 734
Rundberg August W vice häradshövding Göteborg porträtt 1915 45
Rundberg Axel regissör Vasateatern Sthlm porträtt 1900 336
Rundberg Elias kyrkoh Långtora & Kullberga porträtt 1902 63
Rundberg J organist, bankkamrer Gusum porträtt 1910 447
Rundberg O sekr Fångvårdsstyrelsen Sthlm porträtt 1927 702
Rundblad David V trafikdir Sundsvall porträtt 1924 29
Rundgren Christiana E C biskopinna Karlstad porträtt 1903 358
Rundgren Claes H biskop Karlstad porträtt 1903 758
Rundgren Clas biskop Karlstad porträtt 1905 855
Rundgren G A järnarbetare, riksdagsman porträtt 1908 3
Rundgren G E W förest Skrubba porträtt 1902 705
Rundgren John H vice häradshövding Karlstad porträtt 1924 30
Rundgren Karl marindir Karlskrona porträtt 1921 461
Rundgren Karl marindir Sthlm porträtt 1911 495
Rundgren Pehr konsulent Västerås porträtt 1908 190
Rundgren V E biskop Visby porträtt 1919 812
Rundgren Viktor E biskop Visby porträtt 1924 13
Rundgren Viktor E biskop Visby porträtt 1929 637
Rundgren Viktor E hovpredikant Göteborg * porträtt 1916 545
Rundgren Viktor E kyrkoh Göteborg porträtt 1919 45
RundgrenClaes H biskop Karlstads stift porträtt 1902 209
Rundquist A grosshandlare Sthlm porträtt 1915 62
Rundquist A W fabriksidkare Sthlm porträtt 1910 542
Rundquist Axel N rådman Kalmar porträtt 1912 590
Rundquist C Axel rådman Sthlm porträtt 1921 61
Rundquist C Gustaf reg.läkare Jönköping porträtt 1911 479
Rundquist P A L dir Sthlm porträtt 1923 386
Rundquist Vilhelm A grosshandlare Sthlm porträtt 1916 718
Rundqvist A H, kaptenlöjtn världsomseglare porträtt 1901 35
Rundqvist A W statsråd   * porträtt 1931 417
Rundqvist B F sjökapten AB Neptun porträtt 1910 207
Rundqvist C disponent Säters Yxfabrik porträtt 1910 334
Rundqvist G A V trafikinspektör Boden porträtt 1929 557
Rundqvist I P fd postmästare Skövde porträtt 1922 110
Rundqvist Johan G kassör Sandviks såg Umeå porträtt 1901 334
Rundqvist P Alfred kustbevakn. Mörbylånga porträtt 1909 703
Rundström E E disponent Strömsund porträtt 1931 686
Rundström G Victor handlare Norrköping porträtt 1915 462
Rundström Oscar L skortensfejarmästare Sthlm porträtt 1914 541
Rune A borgmästare riksdagsman Västervik porträtt 1904 820
Rune Axel O borgmästare Västervik porträtt 1915 493
Rune Axel O borgmästare Västervik porträtt 1925 461
Rune Axel O borgmästare Västervik porträtt 1927 77
Rune Gunnar R bruksägare Sthlm porträtt 1921 333
Rune O Emil handlare Karlstad porträtt 1906 478
Runeberg Alfred fd trafikchef Visby porträtt 1923 257
Runeberg C Edvard J fd stadsing Landskrona porträtt 1915 334
Runeberg Evert stadsing Landskrona porträtt 1902 643
Runefors E A lantbrukare riksdagsm. Ruskemåla porträtt 1911 126
Runefors Enok A lantbrukare riksdagsm. Kalmar porträtt 1914 29
Runell. Lars, kyrkoherde, Linköping porträtt 1900 80
Runeman Gösta stadsfogde Göteborg porträtt 1924 45
Runer C J,  konsul, Gävle porträtt 1900 704
Runestam Arvid prof Uppsala Univ porträtt 1922 301
Runius J August fil.jubeldr Sthlm porträtt 1929 61
Runnerström Henrik, affärsman, konsul Lund porträtt 1901 239
Runnquist Axel musiker porträtt 1906 821
Runnqvist E F V adjunkt Västervik porträtt 1902 79
Runnqvist Fredrik V lärov.adjunkt Västervik porträtt 1903 791
Runquist Jakob W jägmästare Svanöbruk porträtt 1931 318
Runqvist Axel rådman Kalmar porträtt 1922 605
Runström J A skriftställare, recensent porträtt 1901 529
Runö Gösta flyglöjtnant porträtt 1922 140
Rupert Thore rektor Växjö porträtt 1925 270
Rusch Charles J K målarmästare Göteborg porträtt 1924 637
Rustad F F M W hovchef porträtt 1925 60
Rustan Anna skådespelerska Sthlm porträtt 1906 15
Rutensköld Axel A godsägare Olstorp Vårgårda porträtt 1909 767
Rutensköld Axel A godsägare Vårgårda porträtt 1909 606
Rutgersson Gustaf värnpliktig Art.Reg porträtt 1920 308
Ruths J C dir Sthlm porträtt 1929 461
Ruths Johannes ing, uppfinnare * porträtt 1922 817
Ruthström Julius violinist porträtt 1906 342
Ruus Nils assessor Sthlm porträtt 1920 381
Ruus P J Emanuel byråchef Sthlm porträtt 1912 654
Ruus P J Emanuel fd byråchef Tynningö porträtt 1927 237
Ruus Per J E byråchef Tullen Sthlm porträtt 1907 707
Ruus Per J E tullbyråchef Sthlm porträtt 1906 579
Ruuth Magnus D, greve Saltsjöbaden porträtt 1902 627
Ruuth, M D greve lotsdir porträtt 1900 248
Ryberg Anders grosshandlare Sthlm porträtt 1905 439
Ryberg C F Alphonse vicekonsul Nyköping porträtt 1925 637
Ryberg Gustaf (Luttemanska Kvartetten) Sthlm porträtt 1902 63
Ryberg Max fd korpral Hälta, Bohuslän * porträtt 1927 112
Ryberg N F disponent Sthlm porträtt 1922 46
Ryberg N Henrik N fd stadsläkare Lund porträtt 1930 413
Ryberg N Henrik N stadsläkare Lund porträtt 1919 653
Rückler Eduard J disponent Arvika porträtt 1919 46
Rydbeck C Axel L rektor Värnamo porträtt 1922 509
Rydbeck C F A räntmästare Växjö porträtt 1907 575
Rydbeck C F kommissionär Växjö porträtt 1918 317
Rydbeck C O Emil fd stadsing Sthlm porträtt 1919 173
Rydbeck Claes O E fd stadsing Djursholm porträtt 1909 174
Rydbeck Claes O E stadsing Jönköping porträtt 1904 190
Rydbeck J Oscar E bankdir Djursholm * porträtt 1927 769
Rydbeck J Oscar E bankdir Sthlm porträtt 1911 655
Rydbeck J Oscar E bankdir Sthlm porträtt 1917 813
Rydbeck J Oscar E bankdir Sthlm porträtt 1922 782
Rydbeck Johan A kyrkoh Gnarp porträtt 1907 111
Rydbeck O docent Historiska Muséet porträtt 1918 19
Rydbeck Oscar bankdir Sthlm porträtt 1930 243
Rydbeck Oskar bankdir Sthlm porträtt 1916 393
Rydbeck Robert öv.löjtn Smålands Grenadjärer porträtt 1906 46
Rydbeck S Otto H prof Lund porträtt 1921 783
Rydbeck S Otto H prof Lund porträtt 1926 751
Rydbeck S Otto H prof Lunds Univ porträtt 1919 205
Rydberg A L maskinist Stockholm porträtt 1902 355
Rydberg A Martin postmästare Limhamn porträtt 1931 750
Rydberg A Wilhelm godsägare Veddesta porträtt 1929 285
Rydberg Adolf V fd läroverksadjunkt Strängnäs porträtt 1925 430
Rydberg Adolf V läroverksadjunkt Strängnäs porträtt 1916 237
Rydberg Arthur A tandläkare Karlskrona porträtt 1918 509
Rydberg Carl förman på Vulcan, Tidaholm porträtt 1925 133
Rydberg Carl G godsägare Eksund, Östergötland porträtt 1908 158
Rydberg Carl, godsägare Eksund, Östergötland porträtt 1901 48
Rydberg Ernst J lantbruk. Iglabo, Älvsborgs l porträtt 1907 707
Rydberg F R fd rådman, handlare Sigtuna porträtt 1902 143
Rydberg G landskapsmålare porträtt 1900 756
Rydberg Gustaf F konstnär, målare * porträtt 1920 753
Rydberg Gustaf F landskapsmålare Malmö porträtt 1915 13
Rydberg Gustaf konstnär porträtt 1920 764
Rydberg Gustaf L undervisningsråd Sthlm porträtt 1921 61
Rydberg Gustaf landskapsmålare * porträtt 1909 817
Rydberg J Ehrnfrid dir Norrköping porträtt 1925 670
Rydberg Johannes R fd prof Lund * porträtt 1919 227
Rydberg Johannes R prof Lund porträtt 1904 126
Rydberg Johannes R prof Lund porträtt 1914 93
Rydberg Johannes R prof Lund porträtt 1919 93
Rydberg Karl J tullinspektör Malmö porträtt 1929 622
Rydberg Klas tidningsutgivare Sthlm porträtt 1904 613
Rydberg Knut H apotekare Växjö porträtt 1901 721
Rydberg P V A lektor Karlstad porträtt 1931 590
Rydberg P V Alexander lektor Kalmar porträtt 1916 13
Rydberg P W Alexander lektor Karlstad porträtt 1925 797
Rydberg V L fd bankkassör Kristinehamn porträtt 1903 95
Rydberg Viktor författare porträtt 1918 715
Rydberg Wilhelm fd teaterdir Sthlm porträtt 1914 541
Rydberg, Viktor porträtt 1900 8
Ryde C trädgårdsdir Kristianstad porträtt 1916 526
Ryde Åke N L:son rektor Landskrona porträtt 1924 334
Rydeberg Georg trafikchef Kosta porträtt 1901 560
Rydelius E A fd stadsläkare Göteborg porträtt 1930 719
Rydelius Ernst A läkare Göteborg porträtt 1922 397
Rydelius Ernst A läkare Göteborg porträtt 1927 349
Rydelius Ernst A stadsläkare Göteborg porträtt 1912 383
Rydell R C fd stationsinspektor Sthlm porträtt 1921 623
Rydeman Peter J kyrkoh Kungsholmen Sthlm porträtt 1904 63
Rydén Agust Hj stationsinspktor Hallsberg porträtt 1903 599
Rydén Anders M fd vagnfabrikör Jönköping porträtt 1910 495
Rydén Gustaf fd fanjunkare riksdagsman Göteb. porträtt 1914 157
Rydén Gustaf fd riksdagsman Klosterbergane porträtt 1927 157
Rydén J A kyrkoh Ramsele porträtt 1916 205
Rydén J G urmakare Jönköping porträtt 1913 351
Rydén K V ecklesiastikminister porträtt 1917 53
Rydén K V fd generalkrigskommissarie porträtt 1926 42
Rydén K Värner fd ecklesiastikminister Sthlm porträtt 1930 604
Rydén K Värner fd statsråd Lidingö porträtt 1927 829
Rydén N M marinintendent Karlskrona porträtt 1919 365
Rydén N Magnus marinintendent Karlskrona porträtt 1930 109
Rydén Värner generalkrigskommissarie Sthlm porträtt 1925 35
Rydén Värner riksdagsman 2:a Kammaren * porträtt 1917 593
Rydén, Victor, grosshandl Jönköping porträtt 1900 352
Ryder C H meteorologdir porträtt 1909 187
Rydfors Aron lektor Sthlm porträtt 1915 157
Rydgren Gerda frk ”De Gamlas dag” porträtt 1911 243
Rydh Hanna fil.dr arkeolog porträtt 1921 729
Rydh Hanna g. Schnittger arkeolog porträtt 1918 627
Rydh Johan A dir Djursholm porträtt 1927 13
Rydh Johan A dir Sthlm porträtt 1911 847
Rydh Johan A dir Sthlm porträtt 1921 815
Rydh Johan A dir Sthlm porträtt 1931 383
Rydhammar A E adjunkt Norrköping porträtt 1902 238
Rydholm A stationsinspektor Karpalund porträtt 1901 192
Rydholm Anton W handlare Uddevalla porträtt 1908 446
Rydholm Anton W handlare, donator Uddevalla porträtt 1910 175
Rydholm G Adolf civ.ing Sthlm porträtt 1915 318
Rydholm P M kyrkoh Lundby porträtt 1902 318
Rydholm Peter M kontr.prost Göteborg porträtt 1926 272
Rydholm Peter M kyrkoh Göteborg porträtt 1922 253
Rydholm Peter M kyrkoh Lundby porträtt 1912 270
Rydholm Peter M kyrkoh riksdagsman Göteborg porträtt 1914 3
Rydin Axel F sparbanksdir Helsingborg porträtt 1926 319
Rydin Axel fd handlare Svenljunga porträtt 1917 509
Rydin Conrad hovrättsråd Jönköping porträtt 1919 766
Rydin Conrad hovrättsråd Jönköping porträtt 1924 717
Rydin Conrad hovrättsråd Jönköping porträtt 1930 509
Rydin Erik dir Borås porträtt 1921 173
Rydin G Arthur advokat Gävle porträtt 1930 157
Rydin Gustaf A dir Borås porträtt 1919 573
Rydin Gustaf A dir Borås porträtt 1930 317
Rydin Gustaf disponent Borås porträtt 1909 558
Rydin Gustaf W bankdir Gislaved porträtt 1919 285
Rydin Herman generaldir Telegrafverket porträtt 1924 612
Rydin Herman L fd prof Uppsala porträtt 1901 768
Rydin Herman L prof Uppsala Univ porträtt 1904 145
Rydin K R landshövding Gotland porträtt 1908 564
Rydin K R landshövding riksdagsman Visby porträtt 1911 78
Rydin Karl R kammarråd Sthlm porträtt 1904 159
Rydin Karl R landshövding Visby porträtt 1909 158
Rydin Karl R landshövding Visby porträtt 1911 815
Rydin Karl R landshövding Visby * porträtt 1911 817
Rydin L Axel W regeringsråd * porträtt 1921 369
Rydin L Axel V regeringsråd Sthlm porträtt 1919 269
Rydin L Axel V regeringsråd Sthlm porträtt 1924 253
Rydin L Axel W regeringsråd Sthlm porträtt 1914 268
Rydin Oskar G landshövding Gävleborg porträtt 1922 509
Rydin Oskar G landssekr Gävle porträtt 1919 813
Rydin Oskar G landssekr Gävle porträtt 1924 797
Rydin Oskar G landssekr Gävle porträtt 1930 589
Rydin S L H generaldir Telegrafstyrelsen porträtt 1924 236
Rydin S L Herman fd generaldir Sthlm porträtt 1930 221
Rydin S L Herman generaldir Sthlm porträtt 1921 13
Rydin Sven L H byråchef Telestyrelsen porträtt 1905 354
Rydin Sven L H generaldir Telegrafverket porträtt 1907 178
Rydin Sven L M generaldir. Telefon AB Sthlm * porträtt 1911 145
Rydin Victor I dir Borås porträtt 1915 557
Rydin Victor I dir Borås porträtt 1925 558
Rydin Victor L dir Borås porträtt 1931 302
Ryding A M Louise fru Härnösand porträtt 1920 525
Ryding A V N fd överstelöjtn Sthlm porträtt 1912 574
Ryding Bror assuradör Härnösand porträtt 1927 653
Ryding F Albert fd sjökapten Kungälv porträtt 1910 559
Ryding Gustaf, landshövd. Västernorrland porträtt 1901 75
Ryding J kassör Kolsva porträtt 1908 415
Ryding Margot skådespelerska Norrköping porträtt 1917 293
Ryding Svante fabrikör Göteborg porträtt 1902 834
Ryding Svante smidesfabrikör Göteborg porträtt 1912 496
Rydner L redaktör Trelleborgs-Tidn Trelleborg porträtt 1908 703
Rydow S Waldemar fabrikör Karlskrona porträtt 1909 479
Rydquist Hjalmar konsulatstjänsteman Paris porträtt 1916 653
Rydqvist J Efraim kyrkoh Gistad porträtt 1910 302
Rydqvist J Efraim kyrkoh Gistad porträtt 1927 686
Rydqvist Oscar redaktör författare porträtt 1925 182
Rydqvist S August grosshandlare Lidköping porträtt 1917 318
Rydström A J, trädgårdsodlare Jonsered porträtt 1901 208
Rydström Alfred kontorschef Skärblacka porträtt 1911 383
Rydström Anders J dir Jonsered porträtt 1911 415
Rydström Anders J trädgårdsdir Jonsered porträtt 1926 511
Rydström H Eric kapten Sthlm porträtt 1918 349
Rydström P Alfred fd kassör Skärblacka porträtt 1923 817
RydströmA P Ossian bankdir Norrköping porträtt 1912 207
Rügheimer Emilie fr Sthlm porträtt 1920 811
Rügheimer Leopold  dir Sthlm porträtt 1920 811
Rügheimer T dir Sthlm porträtt 1918 93
Rygård Hans G B ing Landskrona porträtt 1919 365
Rygård J S O advokat Göteborg porträtt 1925 494
Ryhagen Anton F L:son bankdir Göteborg porträtt 1927 301
Rühling J dir Oskarshamn porträtt 1912 767
Rylander (gift Littmark) Ottilia skådesp. Gbg porträtt 1912 190
Rylander Amanda frk skådespelerska Göteborg porträtt 1912 190
Rylander O hovfotograf Eksjö porträtt 1915 413
Rülcker Eduard J disponent Arvika porträtt 1929 717
Ryman C Harald G häradshövding Skövde porträtt 1909 607
Ryman F Viktor A fd häradshövding Alster porträtt 1915 365
Ryman F Viktor A fd häradshövding Alster porträtt 1920 349
Ryman F Viktor A fd häradshövding Alster porträtt 1925 381
Ryman Gustaf fanjunkare Mönsterås porträtt 1914 157
Ryman Harald häradshövd Skövde porträtt 1906 270
Ryman Viktor häradshövding Karlstad porträtt 1905 370
Rymer-Rythén K J distr.veterinär Ulricehamn porträtt 1918 510
Rystedt C G civ.ing Stockholm porträtt 1902 530
Rystedt C Gottfrid civ.ing Sthlm porträtt 1917 509
Rystedt C Gottfrid civ.ing Sthlm porträtt 1921 125
Rystedt C Gottfrid livmedikus Sthlm porträtt 1924 493
Rystedt C Gottfrid livmedikus Sthlm porträtt 1930 285
Rystedt C Gottfried civ.ing Sthlm porträtt 1912 511
Rystedt Clemens G civ.ing Sthlm porträtt 1907 527
Rystedt F Melcher hovkamrer Höör porträtt 1915 510
Råberg Einar ordf Sv:a Brottningsförbundet porträtt 1920 613
Råberg O Birger M postmästare Tidaholm porträtt 1909 782
Rådberg Eric rådman Örebro porträtt 1905 599
Rådberg Herman bokhandlare Laholm porträtt 1910 751
Rådman J Robert rektor Göteborg porträtt 1914 669
Råhlén Claes slottbyggmästare Örebro porträtt 1927 669
Rålamb C E Erik hovmarskalk Sthlm porträtt 1917 605
Rålamb C E hovmarskalk porträtt 1927 579
Rålamb C Erik överhovjägmästare Sthlm porträtt 1930 476
Rålamb E A Sigfrid godsägare Granhammar porträtt 1913 510
Rålamb Eric A godsägare Granhammar porträtt 1907 383
Rålamb Sigfrid A E:son  löjtn Sthlm porträtt 1930 398
Rålin Anders G fabrikör Åmål porträtt 1905 339
Räf Erik disp Tveta  2:a kammaren porträtt 1901 811
Räf Erik disponent Attarp porträtt 1922 606
Räf Erik disponent Jönköping porträtt 1907 802
Rääf C G S fd lekror Karlskrona porträtt 1908 655
Rääf Emil T, överkommissarie Karlskrona porträtt 1901 287
Rääf i Småland Henrik L kammarherre Forsnäs porträtt 1929 494
Rääf Ragvald F kammarjunkare Buhlsjö, Småland porträtt 1904 517
Rödbom Gusta B fd assuransdir Sthlm porträtt 1911 335
Rödén P Helge N las.läkare Sundsvall porträtt 1923 142
Rödén P Helge N överläkare Sundsvall porträtt 1913 750
Rödin Frans A ordensvaktmäst. Serafimerorden porträtt 1915 502
Röding G Rudolf fd rektor Göteborg porträtt 1921 366
Röding G Rudolf fd rektor Göteborg porträtt 1926 367
Röding G Rudolf rektor Göteborg porträtt 1911 399
Röding Josef fotograf Filipstad porträtt 1926 351
Röding Rudolf rektor Göteborg porträtt 1901 384
Röding Rudolf rektor Göteborg porträtt 1906 383
Rödström Per lektor Härnösand porträtt 1912 560
Röhss August grosshandlare Göteborg porträtt 1904 72
Röhss August, mecenat Göteborg porträtt 1900 705
Röhss Carolina änkefru Göteborg porträtt 1297 606
Röhss Christian grosshandlare Göteborg porträtt 1905 14
Röhss Harald godsäg Munkeberg, Hjo porträtt 1901 609
Röing E P W grosshandlare Göteborg porträtt 1931 494
Röing Erik grosshandlare Göteborg porträtt 1910 735
Röing Erik grosshandlare riksdagsman Göteborg porträtt 1904 831
Röing Erik P W grosshandlare Göteborg porträtt 1915 717
Röing Erik P W grosshandlare Göteborg porträtt 1920 701
Röing Erik P W grosshandlare Göteborg porträtt 1925 702
Röing Erik P W grosshandlare Göteborg * porträtt 1922 49
Röing Johan H grosshandl Kungälv porträtt 1901 385
Röing John A tandläkare Göteborg porträtt 1917 477
Röing John A tandläkare Göteborg porträtt 1927 444
Röing S A fd poliskommissarie Stockholm porträtt 1902 31
Röing Thure F fd lantmätare Helsingborg porträtt 1908 399
Rönblom Karl Z major Sthlm porträtt 1924 350
Rönnberg H E,  Byske porträtt 1914 815
Rönnberg-Halvorsen Beda sångpedagog porträtt 1921 547
Rönnbäck A A lantmätare Göteborg porträtt 1906 238
Rönnbäck A A lantmätare Göteborg porträtt 1911 255
Rönne F läkare i Persien porträtt 1913 656
Rönne Fredrik W fd grosshandlare Helsingborg porträtt 1923 242
Rönne N O grosshandlare Sundsvall porträtt 1913 383
Rönne Richard grosshandlare Sundsvall porträtt 1910 670
Rönnholm N Albin rektor Sundsvall porträtt 1926 719
Rönnow August dir Sthlm porträtt 1917 29
Rönnow August dir Sthlm porträtt 1923 676
Rönquist Erik J häradshövding Umeå porträtt 1926 223
Rönström Carl E, amiralitetskassör Sthlm porträtt 1900 720
Rönström Fritz H fd häradsskrivare Klippan porträtt 1920 318
Rönström H grosshandlare Sundsvall porträtt 1903 143
Rönström Henrik O G grosshandlare Sundsvall porträtt 1911 511
Rönström R Wilhelm O dir Sthlm porträtt 1916 781
Rönström Rickman A O dir Sthlm porträtt 1917 254
Rösiö E fru Hagaberg porträtt 1924 269
Rösiö Per J dir Hagaberg porträtt 1915 237
Rösiö Per J dir Hagaberg porträtt 1931 13
Rösiö Per J dir Jönköping porträtt 1920 253
Röst Jonas grosshandlare Sundsvall porträtt 1905 306
Röst Jonas grosshandlare Sundsvall porträtt 1910 302
Röst Jonas grosshandlare Sundsvall porträtt 1915 301
Röst Jonas grosshandlare Sundsvall porträtt 1924 590
Röst Jonas, grosshandl Sundsvall porträtt 1900 320
Röstlund L E v.konsul Söderhamn porträtt 1907 78
Röstlund Lars E fd vicekonsul Söderhamn porträtt 1917 108