Hvar 8 dag – T

Bild Beskrivning År Sida
INFORMATION OM KÄLLAN HVAR 8 DAG
Taflin E dir Östersund porträtt 1909 831
Tagesson-Möller dr läkare, poet porträtt 1907 735
Talén Gustaf F E civ.ing Sthlm porträtt 1909 783
Tallberg Axel fd prof Sthlm porträtt 1927 254
Tallberg Axel grafiker porträtt 1907 419
Tallberg Axel prof Konsthögskolan porträtt 1925 4
Tamm A civ.ing, yrkesinspektör Jönköping porträtt 1930 348
Tamm Adolf W fd kontrolldir Sthlm porträtt 1915 269
Tamm Adolf W fd kontrolldir Sthlm porträtt 1919 558
Tamm Adolf W fil.dr Sthlm porträtt 1910 302
Tamm Adolf W kontrolldir Sthlm porträtt 1905 306
Tamm C F kommendör porträtt 1931 285
Tamm C Fabian kommendör porträtt 1926 367
Tamm C Fabian kommendör Sthlm porträtt 1929 717
Tamm C G A, frih.överståthållare Stockholm porträtt 1901 193
Tamm C Gustaf A fd överståthållare Sthlm porträtt 1912 734
Tamm C Gustaf A fd överståthållare Sthlm porträtt 1924 637
Tamm C Oscar S fd domänintendent Sthlm porträtt 1916 125
Tamm C Percival H:son ing Sthlm porträtt 1927 349
Tamm Carl V hovintendent Stocksund porträtt 1912 655
Tamm Casper G C dir Sthlm porträtt 1924 45
Tamm Casper G C plantageägare Colombia porträtt 1930 541
Tamm Claës A ing Bro porträtt 1916 621
Tamm Claës G A överståthållare Sthlm porträtt 1907 738
Tamm Claes G A, riksdagsman Sthlm porträtt 1901 48
Tamm Clas O S domänintendent Sthlm porträtt 1908 655
Tamm E bergsing Djurholm porträtt 1922 734
Tamm Elisabeth godsägare Fogelstad porträtt 1921 677
Tamm Elisabeth godsägare, riksdagskvinna porträtt 1921 34
Tamm Fredrik A  språkprof porträtt 1904 446
Tamm G hovstallmästare riksdagsman  Malstanäs porträtt 1911 223
Tamm Gustaf  riksdagsman porträtt 1906 527
Tamm Gustaf fd statsråd Malstanäs, Flen porträtt 1910 430
Tamm Gustaf frih (Sv Fören m Tuberkulos) porträtt 1903 362
Tamm Gustaf hovstallmästare Malstanäs porträtt 1915 493
Tamm Gustaf hovstallmästare Sthlm porträtt 1920 461
Tamm Gustaf hovstallmästare Sthlm porträtt 1925 461
Tamm Gustaf hovstallmästare Sthlm porträtt 1931 238
Tamm Gösta fd statsråd Sthlm porträtt 1931 479
Tamm Gösta hovstallmäst  2:a kammaren porträtt 1901 811
Tamm Gösta hovstallmästare Malstanäs * porträtt 1931 65
Tamm Gösta hovstallmästare riksdagsman porträtt 1914 157
Tamm Henric S finansminister * porträtt 1920 257
Tamm Henric S riksgäldsfullmäktig Sthlm porträtt 1929 381
Tamm Henrik S bankdir Sthlm porträtt 1918 557
Tamm Henrik S bankdir Sthlm porträtt 1923 561
Tamm Henrik S finansminister porträtt 1920 90
Tamm Hugo bruksägare riksdagsman porträtt 1903 378
Tamm Hugo Fånö, Uppland porträtt 1907 31
Tamm Hugo P P fd riksdagsman 1:a Kammaren porträtt 1913 35
Tamm Hugo P P godsägare Fånö porträtt 1904 660
Tamm Hugo S H:son fd godsägare Grillby porträtt 1931 590
Tamm Hugo S H:son godsägare Eneby Gård porträtt 1920 813
Tamm Hugo, riksdagsman Uppsala län porträtt 1901 547
Tamm Oscar domänintendent Sthlm porträtt 1903 710
Tamm Pehr G brukspatron Elsebo porträtt 1917 189
Tamm Pehr G brukspatron, riksdagsman porträtt 1902 190
Tamm Per-Gustaf brukspatron Elsebo porträtt 1920 750
Tamm Vilhelm A 1:e polisintendent Sthlm porträtt 1906 559
Tamm Vilhelm A polismästare Sthlm porträtt 1916 557
Tamm Wilhelm A polismästare Sthlm porträtt 1911 544
Tamm Vilhelm A underståthållare Sthlm porträtt 1921 557
Tamm Wilhelm A underståthållare Sthlm porträtt 1926 559
Tamm Wilhelm polismästare Sthlm porträtt 1917 310
Tammelin Bertha aktris porträtt 1906 229
Tammelin Filip O W  revisor, författare Sthlm porträtt 1913 334
Tammelin Filip O V fd revisor Sthlm porträtt 1908 335
Tammelin Filip O W fd revisor Sthlm porträtt 1914 685
Tammelin Filip o W revisor kammarrätten porträtt 1903 342
Tarras C J Henrik grosshandlare Sthlm porträtt 1912 256
Tarras-Wahlberg B A överste Smålands Reg porträtt 1921 831
Tarras-Wahlberg B A överste Ängelholm porträtt 1931 334
Tarras-Wahlberg Bo A överste Jönköping porträtt 1925 557
Tarras-Wahlberg Bo A överste Kristianstad porträtt 1920 557
Taube A F svensk minister i Berlin porträtt 1911 452
Taube A fd trafikdir Helsingborg porträtt 1909 686
Taube Adolf fd trafikdir Helsingborg porträtt 1023 194
Taube Adolf fd tulldir Helsingborg porträtt 1919 621
Taube Adolf trafikdir SJ Helsingborg porträtt 1904 628
Taube Aino skådespelerska porträtt 1931 829
Taube Arvid F ny utrikesminister porträtt 1908 440
Taube Arvid F svensk minister i Berlin porträtt 1907 242
Taube Arvid F svensk minister i Berlin porträtt 1912 270
Taube Arvid F svensk minister i Tyskland porträtt 1916 62
Taube Arvid F utrikesminister * porträtt 1909 593
Taube Arvid M H disp Neder-Kalix porträtt 1901 801
Taube av Carlö, Helene Julie grevinna Sthlm porträtt 1931 29
Taube Axel kamrer Malmö porträtt 1922 847
Taube Björn O trafikinspektör Örebro porträtt 1929 365
Taube C E B arkivarie Sthlm porträtt 1908 383
Taube C E överstelöjtn Sthlm porträtt 1908 478
Taube C O distriktschef Sthlm porträtt 1903 158
Taube Carl E fd arkivarie Riksarkivet Sthlm porträtt 1903 406
Taube Carl E major Svea Livgarde porträtt 1903 534
Taube Carl E överste Sthlm porträtt 1913 495
Taube Carl E överste Sthlm porträtt 1929 301
Taube Carl O distriktschef SJ porträtt 1906 33
Taube Carl O fd distriktschef Sthlm porträtt 1908 126
Taube Carl O fd distriktschef Sthlm porträtt 1913 813
Taube Carl O fd distriktschef Sthlm porträtt 1913 143
Taube Carl-Evert överste Sthlm porträtt 1918 493
Taube Carl-Evert överste Sthlm porträtt 1923 481
Taube Ella g.m. Arvid Taube porträtt 1909 594
Taube Ella grevinna Röda Kors-medaljerad porträtt 1915 348
Taube Helene J  gm Arvid Taube porträtt 1908 440
Taube Henning G J Montclaire, New Jersey porträtt 1910 686
Taube Henrik godsäg Skye, Småland porträtt 1906 94
Taube Mathias skådespelare Sthlm porträtt 1925 829
Taube Mathilda f Grabow sångerska porträtt 1911 566
Taube Mathilda född Grabow, sångerska porträtt 1921 547
Taube Mathilda hovsångerska porträtt 1926 558
Taube Mathilda sångerska porträtt 1906 549
Taube Nils Ewert fil.lic övergår till teatern porträtt 1910 453
Taube O F fd generallöjtn porträtt 1902 222
Taube Otto F f.generallöjtn Sthlm porträtt 1905 275
Taube Otto F, gen-löjtn statsråd porträtt 1901 81
Tausen C Algot byråchef Sthlm porträtt 1924 429
Tausen J A fd handlare porträtt 1909 159
Tauson Conrad nämndeman Diö porträtt 1921 13
Tauvon A V överste Östersund porträtt 1911 303
Tauvon A överste chef f Jämtlands Fältjägare porträtt 1903 353
Tauvon Axel V överste Östersund porträtt 1911 271
Tauvon Axel V, öv.löjtn Göta Livgarde porträtt 1901 286
Tauvon Axel överste Östersund porträtt 1906 254
Tauvon Johan H krigshovrättsråd Sthlm porträtt 1901 753
Teden Wilhelm F jägmäst Falun porträtt 1929 702
Teden Wilhelm F överjägmästare Falun porträtt 1914 348
Teden Wilhelm F överjägmästare Falun porträtt 1919 348
Teden Wilhelm F överjägmästare Falun porträtt 1924 333
Tedin Hans fil.dr Svalöv porträtt 1925 205
Tegen K E Z prof Uppsala univ porträtt 1931 461
Tegman E B adjunkt Uppsala porträtt 1902 704
Tegnér A L ombudsman Uddevalla porträtt 1918 733
Tegnér A lantbrukare Assmunderöd porträtt 1912 111
Tegnér Alice C tonsättarinna Tullinge porträtt 1913 399
Tegnér Alice tonsättarinna Sthlm porträtt 1929 222
Tegnér E A grosshandlare Sthlm porträtt 1918 445
Tegnér Esaias A grosshandlare Sthlm porträtt 1921 14
Tegnér Esaias H V fd prof Lund porträtt 1917 237
Tegnér Esaias H V prof Emer. Lund porträtt 1922 253
Tegnér Esaias H V prof Lund * porträtt 1912 225
Tegnér Esaias H V prof Lunds Univ porträtt 1907 478
Tegnér Esaias H V prof språkforskare * porträtt 1927 241
Tegnér Esaias målning från år 1800 porträtt 1910 105
Tegnér Esaias prof emer. Lund porträtt 1922 243
Tegnér Esaias prof Lund porträtt 1928 140
Tegnér Esaias prof Lunds Univ  65 år porträtt 1907 254
Tegner Esaias prof språkforskare Lund porträtt 1902 257
Tegnér Jacob fd protokollsekr Sthlm porträtt 1920 317
Tegnér Jacob fd protokollsekr Tullinge porträtt 1925 333
Tegnér Jakob fd protokollsekr Tullinge porträtt 1926 30
Tegnér Jakob protokollsekr Sthlm porträtt 1910 334
Tegnér Jakob protokollsekr Sthlm porträtt 1915 317
Tegnér Uno V kontorschef Sthlm porträtt 1931 686
Tegström Axel W bankdir Skellefteå porträtt 1915 540
Tegström Axel W fd bankdir Uppsala porträtt 1926 511
Teje Tora skådespelerska porträtt 1914 171
Teje Tora skådespelerska porträtt 1917 260
Teje Tora skådespelerska porträtt 1917 453
Teje Tora skådespelerska porträtt 1918 275
Teje Tora skådespelerska porträtt 1918 416
Teje Tora skådespelerska porträtt 1921 387
Teje Tora skådespelerska porträtt 1922 403
Teje Tora skådespelerska porträtt 1922 805
Teje Tora skådespelerska porträtt 1924 277
Teje Tora skådespelerska porträtt 1925 476
Teje Tora skådespelerska porträtt 1925 812
Teje Tora skådespelerska porträtt 1926 446
Teje Tora skådespelerska porträtt 1930 812
Teje Tora skådespelerska (som sjuksköterska) porträtt 1928 108
Teje Tora skådespelerska * porträtt 1924 401
Telander A R byråchef Sthlm porträtt 1927 173
Telander O Teodor redaktör Sthlm porträtt 1924 211
Telander O Teodor redaktör Sthlm porträtt 1929 829
Telander Oskar F, kartograf Stockholm porträtt 1900 800
Tellander Gunnar R civ.ing Göteborg porträtt 1930 525
Tellander Per G överstelöjtn porträtt 1904 126
Tellander PG Richard fd överstelöjtn Göteborg porträtt 1917 350
Tellgren Lars E fd rektor Göteborg porträtt 1915 622
Tempelman Georg grosshandlare Sthlm porträtt 1904 644
Tempelman Georg grosshandlare Sthlm porträtt 1914 621
Tempelman Georg grosshandlare Sthlm porträtt 1924 636
Tempelman Georg P F grosshandlare Sthlm porträtt 1930 397
Tengberg John dir Ystad porträtt 1908 351
Tengbom Ann-Mari porträtt 1927 467
Tengbom Ann-Mari g.m. Otto v Bismarck porträtt 1927 376
Tengbom C A landskamrer Mariestad porträtt 1901 752
Tengbom Ivar arkitekt prof Sthlm * porträtt 1923 629
Tengbom Ivar arkitekt, generaldir porträtt 1925 439
Tengbom Ivar J generaldir Sthlm porträtt 1927 444
Tengbom Ivar prof, arkitekt * porträtt 1915 705
Tengbom Sven J A kapten Falköping porträtt 1901 705
Tengborg J A Richard grosshandlare Sthlm porträtt 1926 78
Tengdahl Knut A kommunalman Äppelviken porträtt 1926 239
Tengdahl Knut A riksdagsman Sthlm porträtt 1921 237
Tengdahl Knut A stadsfullmäktig Sthlm * porträtt 1916 273
Tengdahl Knut Sthlms stadsfullmäktige porträtt 1932 1-2
Tengdahl Knut tjänsteman Sthlm porträtt 1907 191
Tengelin David J civ.ing Sundbyberg porträtt 1903 487
Tengman Albert C prov.läkare Helsingborg porträtt 1907 786
Tengroth B M auktionsdir Sthlm porträtt 1926 192
Tengroth B M auktionsdir Sthlm porträtt 1931 766
Tengroth B Mortimer auktionsdir Sthlm porträtt 1921 157
Tengstedt Carl L fd tullförvaltare Göteborg porträtt 1916 109
Tengstedt Carl L fd tullförvaltare Göteborg porträtt 1919 46
Tengstedt Carl L tullförvaltare Göteborg porträtt 1906 111
Tengstrand Axel F grosshandlare Göteborg porträtt 1926 224
Tengstrand D W adjunkt Stockholm porträtt 1902 271
Tengstrand I E O avd-chef Stockholm porträtt 1901 752
Tengstrand Ivar E O byrådir Sthlm porträtt 1913 270
Tengstrand Ivar E O försäkringsråd Sthlm porträtt 1918 253
Tengstrand Ivar E O försäkringsråd Sthlm porträtt 1923 241
Tengstrand Ivar E O försäkringsråd Sthlm porträtt 1926 577
Tengstrand J E A läkare Sthlm porträtt 1910 686
Tengstrand J Erik A läkare Sthlm porträtt 1924 766
Tengstrand, C W, disp, Skövde porträtt 1900 127
Tengström Edvin, journalist diktare Sthlm porträtt 1900 819
Tengwall A lantmäterifiskal Sthlm porträtt 1905 471
Tengwall Ernst J las.läkare Helsingborg porträtt 1922 686
Tengvall Gustaf v.häradshövding Härnösand porträtt 1909 735
Tengwall Gustaf vice häradshövding Härnösand porträtt 1919 717
Tengwall Gustaf vice häradshövding Härnösand porträtt 1926 30
Tengwall N Fredrik grosshandlare Helsingborg porträtt 1911 64
Tenow A ing Sthlm porträtt 1913 831
Tenow Adolf J ing Sthlm porträtt 1916 61
Tenow Christian L generaldir Sthlm porträtt 1925 317
Tenow Christian L statskommissarie * porträtt 1910 513
Tenow Christian L statskommissarie Sthlm porträtt 1910 46
Tenow Christian L statskommissarie Sthlm porträtt 1919 829
Tenow Elna författarinna porträtt 1906 533
Tenow Elna L J skriftställarinna Sthlm porträtt 1921 557
Tenow Sven W fd rektor Kristinehamn porträtt 1905 291
Teresia hertiginna av Dalarna bild från 1864 porträtt 1913 420
Ternberg G R marining Stockholm porträtt 1902 335
Ternberg Göran A telegrafkomm. Helsingborg porträtt 1921 77
Terner Lars J fd läroverksadjunkt Växjö porträtt 1930 638
Ternlund Pehr A, körsnär Stockholm porträtt 1901 16
Ternstedt Johannes kyrkoh emer Vänge porträtt 1929 558
Ternstedt Johannes kyrkoh Åkerby porträtt 1901 656
Ternstedt K O A kapten Infanterireg porträtt 1902 611
Ternstedt Nils J kyrkoh Fägred Skara stift porträtt 1904 94
Ternström A Robert E bankdir Karlshamn porträtt 1913 447
Ternström A Robert E bankdir Karlshamn porträtt 1918 477
Ternström O Edmund ombudsman Karlskrona porträtt 1928 13
Ternström Sven E sjökapten Karlshamn porträtt 1927 462
Terserus E grosshandlare Sthlm porträtt 1923 802
Terserus Eskil bankdir Sthlm porträtt 1924 142
Tersmeden Adolf disponent Ramnäs bruk porträtt 1905 454
Tersmeden Adolf fd kapten Ramnäs porträtt 1913 591
Tersmeden Albin A räntmästare Sthlm porträtt 1924 477
Tersmeden C J Nils övering Töreboda porträtt 1930 509
Tersmeden Carl A förvaltare Munga Västmanland porträtt 1903 439
Tersmeden Carl L godsägare Linköping porträtt 1919 110
Tersmeden Carl L godsägare Ryd porträtt 1915 823
Tersmeden E Benjamin v. häradshövding Örebro porträtt 1922 254
Tersmeden E Benjamin v.häradshövding Örebro porträtt 1910 639
Tersmeden E Benjamin v.häradshövding Örebro porträtt 1915 652
Tersmeden E Gustaf B G kammarherre Sthlm porträtt 1931 254
Tersmeden Eric, brukspatron, Västmanland porträtt 1901 32
Tersmeden Erik B v.häradshövding Örebro porträtt 1905 678
Tersmeden Gustaf A kapten Linköping porträtt 1902 143
Tersmeden Jacob H R revisor Västrås porträtt 1904 224
Tersmeden Knut journalist Stockholm porträtt 1901 160
Tersmeden Knut medarb Nya Dagligt Alleh. porträtt 1902 499
Tesch E Torsten A:son bergsing Sthlm porträtt 1929 77
Tesch Erica konsulinna donator porträtt 1924 678
Tesch Johan M bankdir Malmö porträtt 1915 317
Tesch John  konsul, donator porträtt 1924 678
Tesch Wilhelm vd Exportfören Stockholm porträtt 1901 562
Tessing Sven lektor Vänersborg porträtt 1904 94
Testrup A M H G:son överste Kristianstad porträtt 1927 813
Testrup Erik M H G:son öv.löjtn Krigshögskol. porträtt 1921 832
Testrup Erik M H G:son överste Skånska Reg porträtt 1926 159
Testrup Erik M H G:son överste Sthlm* porträtt 1931 561
Textorius B O skådespelare Sthlm porträtt 1913 447
Textorius B Oskar regissör Göteborg porträtt 1923 433
Textorius Oscar varitéartist porträtt 1910 408
Teüchler von, Thor A journalist Göteborg porträtt 1904 112
Thalberg Gustave impressario Sthlm porträtt 1916 798
Thalén A R akademifogde Uppsala porträtt 1902 786
Thalén A Richard fd akademifogde Uppsala porträtt 1917 749
Thalén A Richard fd akademifogde Uppsala porträtt 1922 766
Thalén A Richard fd akademifogde Uppsala porträtt 1926 383
Thalén Axel R akademifogde Uppsala porträtt 1907 787
Thalén E G inspektor Nyland porträtt 1912 48
Thalén H skidlöpare Sundsvall porträtt 1913 285
Thalén Robert prof Uppsala porträtt 1902 226
Thalén Tobias R fd prof Uppsala porträtt 1904 728
Thalén Tobias R, prof Uppsala porträtt 1901 38
Thalin Gustaf R grosshandlare, donator  Sthlm porträtt 1907 523
Thalin H F grosshandlare, donator Sthlm porträtt 1925 118
Tham A G S dir Huskvarna porträtt 1930 670
Tham A G S vd Huskvarna Vagnfabrik porträtt 1911 47
Tham A Gustaf S dir Huskvarna * porträtt 1925 81
Tham C Percy S dir Oxelösund porträtt 1929 365
Tham C Percy S fd generalkosul Oxelösund porträtt 1931 543
Tham C Percy S vicekonsul Sthlm porträtt 1918 573
Tham F A Sebastian godsäg Susegården Halland porträtt 1906 462
Tham F A Sebastian godsägare Susegården porträtt 1911 479
Tham F A Sebastian godsägare Susegården porträtt 1916 445
Tham F A Sebastian godsägare Susegården porträtt 1921 445
Tham F A Sebastian godsägare Susegården porträtt 1922 766
Tham G W S fd brukägare Huskvarna porträtt 1908 767
Tham G Wilhelm S bruksägare Huskvarna porträtt 1910 736
Tham Gustaf W V, reg-intendent Skara porträtt 1901 112
Tham H C överläkare Tranås porträtt 1925 494
Tham Henric C fd överläkare Linköping porträtt 1931 286
Tham Henrik A S major Falun porträtt 1924 317
Tham Henrik C läkare Tranås porträtt 1915 540
Tham Henrik S fd ryttmästare Stäholm Köping porträtt 1908 239
Tham Henrik S Stäholm, Västmanland porträtt 1906 638
Tham Karl A A ing, lärare Härnösand porträtt 1907 639
Tham Karl A A rektor Härnösand porträtt 1912 607
Tham Karl A A rektor Härnösand porträtt 1917 605
Tham Karl A A rektor Härnösand porträtt 1922 605
Tham P A Casper fd trafikchef Gössäter porträtt 1909 766
Tham P L H A överste Jönköpings Reg porträtt 1908 270
Tham P L H Alexander fd överste Skövde porträtt 1926 367
Tham P L H Alexander fd överste Skövde porträtt 1930 158
Tham P L H Alexander öv.löjtn Eksjö porträtt 1906 351
Tham P L H Alexander överste Skövde porträtt 1921 365
Tham Per A C trafikchef Skara-Kinnekulle jvg porträtt 1903 774
Tham Per V S med.dr Göberga porträtt 1919 685
Tham Per V S med.dr Göberga porträtt 1921 429
Tham Per V S prov.läkare Gamleby porträtt 1909 686
Tham Per V S prov.läkare Gamleby porträtt 1914 637
Tham Per V S prov.läkare Tjusts distr. porträtt 1904 676
Tham V fd dir Grängesberg AB Sthlm porträtt 1909 95
Tham Wilhelm brukspatron Huskvarna porträtt 1901 118
Tham Wilhelm brukspatron Huskvarna porträtt 1905 681
Tham Wilhelm bruksägare porträtt 1905 87
Tham Vollrath brukspatron, vd i trafikbolag porträtt 1902 467
Tham Vollrath H S dir Söderhamn porträtt 1921 558
Tham Vollrath H S dir Söderhamn porträtt 1926 560
Tham Wollrath H S ing, dir brukspatron porträtt 1907 33
ThamP L H Alexander överste Jönköping porträtt 1916 381
Thaning C T Terkel fd lantbrukare Halmstad porträtt 1912 398
Thaning Terkel C T fd lantbrukare Halmstad porträtt 1918 206
Thanner Karl O lantmätare Jönköping porträtt 1924 606
Thavenius G apotekare riksdagsman 2:a Kamm porträtt 1908 3
Thavenius G apotekare, riksdagsman porträtt 1905 8
Thavenius Gottfrid apotekare Ulricehamn porträtt 1916 46
Thavenius Gottfrid apotekare Ulricehamn porträtt 1926 61
Thavenius Gottfried apotekare Ulricehamn porträtt 1911 62
Thavenius Gottfried apotekare Ulricehamn porträtt 1921 62
Thawenius, Olof A, intendent, läkare porträtt 1900 143
Theander Nils folkskollärare Klippan porträtt 1913 240
Thedenius Axel läkare Uppsala porträtt 1906 367
Thedenius C G H apotekare Göteborg porträtt 1903 31
Thedenius C G Hugo apotekare Göteborg porträtt 1918 28
Thedenius C G Hugo apotekare Göteborg porträtt 1923 30
Thedenius C G Hugo apotekare Göteborg porträtt 1928 13
Thedenius C G Hugo apotekare Göteborg porträtt 1929 414
Thedenius C G Hugo apotekare Partille porträtt 1913 15
Thedenius Carl G H apotekare Göteborg porträtt 1908 46
Thedenius K Hjalmar fd stadsing Karlskrona porträtt 1927 381
Théel Elisif fru Sthlm porträtt 1921 382
Theel J Hjalmar fd prof Sthlm porträtt 1917 588
Théel J Hjalmar prof Sthlm porträtt 1912 590
Théel J Hjamar prof Naturhistoriska Muséet * porträtt 1915 641
Théel Johan H prof Sthlm porträtt 1907 623
Thegerström D Jonas grosshandlare Arvika porträtt 1924 749
Thegerström Hilda pianolärare Sthlm porträtt 1907 191
Thegerström J H fd folkskollärare Arvika porträtt 1910 831
Thegerström K Ferdinand skådespelare Sthlm porträtt 1909 575
Thegerström Karl F skådespelare Sthlm porträtt 1905 711
Thegerström Robert konstnär porträtt 1904 535
Thegerström Robert konstnär Djursholm porträtt 1916 237
Thegerström Robert konstnär Sthlm porträtt 1906 222
Thegerström Robert konstnär Sthlm porträtt 1918 748
Thelander Albert F fd riksbanksdir Karlstad porträtt 1925 254
Thelander Albert F fd riksbanksdir Karlstad porträtt 1929 94
Thelander Anton prost Bårslöv porträtt 1901 512
Thelander C Thore F ing Sthlm porträtt 1917 269
Thelander C Thore F ing Sthlm porträtt 1922 237
Thelander C W konstformare (konstgjut) Sthlm porträtt 1901 303
Thelander D H dir Malmö porträtt 1919 189
Thelander David G T H dir Malmö porträtt 1929 814
Thelander H boktryckeriägare Sthlm porträtt 1921 736
Thelander L R prov.läkare Unnaryd porträtt 1927 29
Thelberg Martin A H läkare Nynäshamn porträtt 1919 349
Thelberg Martin A H med.lic Nynäshamn porträtt 1921 30
Thelin (Thulin?) S A kyrkoh Kumla porträtt 1902 818
Thellenberg C O R fänrik Flottan porträtt 1925 762
Themaenius J Alfred disponent Hallsberg porträtt 1930 29
Themptander N H R generaltulldir porträtt 1916 393
Themptander N Henrik R generaltulldir * porträtt 1923 421
Themptander Sven advokat Sthlm porträtt 1929 493
Theorell C A H godsägare Borkhult porträtt 1929 463
Theorell H G T civ.ing Sthlm porträtt 1918 669
Theorell T stadsdistr.läkare Linköping porträtt 1910 607
Theorell Thure fd reg.läkare Linköping porträtt 1931 350
Theorell Thure reg.läkare Linköping porträtt 1920 557
Theorin C G Georg fd prov.läkare Kristianstad porträtt 1914 317
Theorin C G Georg prov.läkare Kristianstad porträtt 1920 542
Theorin Claes A O rådman Västervik porträtt 1904 207
Theorin Claës G G prov.läkare Ljungby porträtt 1904 336
Theorin John sjökapten (omkommen Hudiksvall) porträtt 1902 705
Theorin M kriminalkommissarie Göteborg porträtt 1926 302
Thérèse A C J A änkehertiginna av Dalarna * porträtt 1914 113
Thèrèse änkehertiginna av Dalarna porträtt 1911 211
Thermaenius Erik lantbr  riksdagsman 2:a K porträtt 1901 811
Thermaenius Fredrik S disponent Hallsberg porträtt 1917 238
Thermaenius Gottfrid T dir Örebro porträtt 1921 93
Thesen Kristian R godsäg Värnsta, Närke * porträtt 1927 401
Thesen Kristian R godsägare Askersund porträtt 1931 207
Thestrup Carl med.dr (Medicinalstyr.) Sthlm porträtt 1903 374
Thestrup Gustaf H N fd överstelöjtn Strängnäs porträtt 1916 13
Thestrup Gustaf rådman Landskrona porträtt 1907 638
Thestrup Gösta rådman m.m. Landskrona porträtt 1902 595
Thestrup J Gustaf fd rådman Landskrona porträtt 1921 624
Thestrup J Gustaf rådman Landskrona porträtt 1912 590
Thestrup J Gustaf rådman Landskrona porträtt 1917 588
Thidholm Carl disponent Trelleborg porträtt 1914 445
Thidholm Carl J bryggeridisponent Trelleborg porträtt 1924 412
Thidholm Carl J bryggeridisponent Trelleborg porträtt 1925 766
Thiel Arthur grosshandlare Sthlm porträtt 1910 30
Thiel Arthur grosshandlare Sthlm porträtt 1919 829
Thiel Arthur ny operachef Sthlm porträtt 1907 179
Thiel Arthur S grosshandlare Sthlm porträtt 1915 13
Thiel E bankdir Sthlm porträtt 1908 750
Thiel Ernest bankdir Sthlm porträtt 1918 765
Thiel Ernest bankdir, mecenat Sthlm porträtt 1906 769
Thiel Ernest J fd bankdir Sthlm porträtt 1923 753
Thiel Ernest J fd bankdir Sthlm porträtt 1929 541
Thiis C B vicekonsul Härnösand porträtt 1920 734
Thimgren A J W apotekare Göteborg porträtt 1915 45
Thimgren J A W inneh apoteket Dufvan Göteborg porträtt 1921 238
Thisell A Gustaf civ.ing Norra Vi porträtt 1930 574
Thisell A Gustaf civ.ing Ånesta porträtt 1925 126
Thisell A Gustaf dir Sthlm porträtt 1915 141
Thofelt Maud frk skönhetsdrottning porträtt 1929 471
Thofelt S A fänrik, femkampare porträtt 1924 567
Thofelt S femkampsmästare porträtt 1927 83
Tholander C A artist Kristianstad porträtt 1907 723
Tholander Carl F bergsing Sthlm porträtt 1919 253
Tholander Henrik E ing fil.dr Sthlm porträtt 1909 383
Tholén C H kyrkoh Göteborg biskopskandidat porträtt 1929 36
Tholerus F O fd kapten Smedjebacken porträtt 1908 478
Thollander Axel F justitieråd Sthlm porträtt 1907 787
Thollander Axel F justitieråd Sthlm porträtt 1908 271
Thomaeus E G P A fd läkare Sthlm porträtt 1910 815
Thomaeus Edvin G P A fd läkare Drottningholm porträtt 1923 676
Thomaeus H R kyrkoh Gällstad porträtt 1911 735
Thomaeus H Ragnar kontr.prost Gällivare porträtt 1915 29
Thomaeus Herman R kyrkoh Gällstad porträtt 1901 736
Thomaeus Jöns kyrkoh Perstorp porträtt 1904 628
Thomander Emma frk, donator Lund porträtt 1916 300
Thomander Johannes veterinär Kettilstorp porträtt 1909 687
Thomas Dagmar f Törnebladh porträtt 1911 323
Thomasson A E läkare Malmö porträtt 1911 447
Thomasson Å justitieråd Sthlm porträtt 1906 422
Thomasson Åke justitieråd Sthlm porträtt 1907 65
Thomasson Åke justitieråd Sthlm porträtt 1908 206
Thomasson Åke justitieråd Sthlm porträtt 1913 207
Thomasson Åke justitieråd Sthlm porträtt 1923 193
Thomasson Åke justitieråd Sthlm porträtt 1928 189
Thomasson Åke justitieråd Sthlm porträtt 1929 718
Thomé, Gerda aktris porträtt 1900 367
Thomée Edwin H konsul Malmö porträtt 1929 141
Thomée Håkan stadsmäklare Malmö porträtt 1906 127
Thomée Per J skolinspektör Jönköping porträtt 1929 270
Thomsen Gunhild frk, pianist porträtt 1912 427
Thomson Axel grosshandlare Karlskrona porträtt 1930 574
Thomson Filip dir Sthlm porträtt 1919 46
Thomson Johan A häradshövd Jämtl:s Ö domsaga porträtt 1903 774
Thomson R N fd yllefabriksdisponent Malmö porträtt 1902 271
Thor C G inspektor riksdagsman 2:a Kamm porträtt 1908 3
Thor C Gustaf inspektor Nedansjö porträtt 1915 94
Thorberg A ordf i LO porträtt 1919 365
Thorberg Arvid LO-ordförande porträtt 1930 254
Thorberg Arvid ordf i LO porträtt 1924 393
Thorberg J Arvid J LO:s ordförande porträtt 1927 81
Thorberg J Arvid J ordf i LO Sthlm porträtt 1926 480
Thorbjörnson Anton E kyrkoh Sala porträtt 1905 227
Thorbjörnsson L J T lektor Umeå porträtt 1903 534
Thorburn Alban E vice konsul Uddevalla porträtt 1916 445
Thorburn Alban E vicekonsul Uddevalla porträtt 1921 445
Thorburn Alban E vicekonsul Uddevalla porträtt 1926 431
Thorburn Charles D dir Uddevalla porträtt 1922 525
Thorburn Eugen I arkitekt Göteborg porträtt 1930 509
Thorburn Eugen J arkitekt Göteborg porträtt 1919 717
Thorburn Eugen J arkitekt Göteborg porträtt 1924 701
Thorburn Eugen J arkitekt Göteborg porträtt 1931 607
Thorburn Henry F civ.ing Uddevalla porträtt 1924 636
Thorburn R D L ing Uddevalla porträtt 1911 192
Thorburn R Walter godsägare Uddevalla porträtt 1930 206
Thorburn William F konsul Uddevalla porträtt 1901 160
Thorburn William G dir Uddevalla porträtt 1928 141
Thorburn William konsul  Bohuslän porträtt 1902 318
Thordarson Julius K kyrkoh Visseltofta porträtt 1931 798
Thordeman Johan V kyrkoh Ununge/Edsbo porträtt 1904 127
Thordén K Magnus kyrkoh Göteborg porträtt 1907 383
Thordén Karl M kyrkoh Göteborg porträtt 1911 351
Thore Alexander förest Navigationsskolan Gbg porträtt 1921 174
Thore Alexander navig.skoleförest. Göteborg porträtt 1916 237
Thore Alexander navigationslärare Göteborg porträtt 1914 3
Thore Alexander navigationslärare Göteborg porträtt 1926 175
Thorelius F, kyrkoh. Grava fs Karlstad porträtt 1900 640
Thorelius Fredrik kyrkoh Grafva pastorat porträtt 1903 407
Thorell Axel E landsfiskal Leksand porträtt 1910 478
Thorell Axel E landsfiskal Leksand porträtt 1920 429
Thorell Carl T fd kapten Kronobergs Reg porträtt 1902 191
Thorell E F kapten vid persiska gendarmeriet porträtt 1912 75
Thorell Hildegard K målarinna Sthlm porträtt 1909 575
Thorell Johan fd grosshandlare Bergsjö porträtt 1903 95
Thorell O Reinhold v.häradshövding Sthlm porträtt 1913 640
Thorell Olof godsägare Björlanda porträtt 1913 304
Thorelli S E dir Sthlm porträtt 1929 206
Thorén A A fd generalmajor Sthlm porträtt 1905 242
Thorén Adam A fd generalmajor Sthlm porträtt 1907 191
Thorén Adolf W överläkare Jönköing porträtt 1903 759
Thorén Allan tennisspelare Göteborg porträtt 1921 431
Thorén Allan tennisspelare Göteborg porträtt 1925 243
Thorén Allan tennisspelare Göteborg porträtt 1925 685
Thoren G grosshandlare Halmstad porträtt 1909 142
Thorén J A folkskollärare Norbyvallda porträtt 1926 302
Thorén J G byggmästare Sthlm porträtt 1912 623
Thorén John F sv läkare i USA porträtt 1901 254
Thorén P folkskollärare 50 år (3/12 1909) porträtt 1909 175
Thorén Per folkskollärare Flen porträtt 1912 111
Thorén T arkitekt, rektor Sthlm porträtt 1913 95
Thorén Thor arkitekt Sthlm porträtt 1909 542
Thorén Thor arkitekt Sthlm porträtt 1918 93
Thorén Thor rektor Sthlm porträtt 1923 94
Thoresen Harald C civ.ing Saltsjöbaden porträtt 1916 541
Thoresen Harald C ing Sthlm porträtt 1926 543
Thoresen Harald C konsul Saltsjöbaden porträtt 1921 525
Thoresen Ida bildhuggarinna porträtt 1922 764
Thorin Ernst G landssekr Göteborg porträtt 1929 669
Thorin J fd folkskollärare Örby porträtt 1912 111
Thorin Per postmäst Lilla Edet porträtt 1906 494
Thorlin Johan Ftobaksfabrikör Stockholm porträtt 1900 736
Thorling A Ivar prof Uppsala porträtt 1928 189
Thorling A Ivar prof Uppsala Univ porträtt 1922 301
Thorman H E fd kontr.prost Kungsängen porträtt 1908 559
Thorman H Elisabeth textilexpert Sthlm porträtt 1926 799
Thorman Henrik E kyrkoh Kungsängen porträtt 1907 110
Thorman Johan O fd kapten, lantbruk i Sörmlan porträtt 1906 431
Thormark O postdir Malmö porträtt 1919 237
Thormark Olof postdir Malmö porträtt 1930 29
Thormählen A T grosshandlare Göteborg porträtt 1914 45
Thorn A Christopher lektor Sthlm porträtt 1929 381
Thornander Karl V E länsveterinär Göteborg porträtt 1920 430
Thornberg Harald A hamnkamrer Helsingborg porträtt 1925 638
Thornberg Harald A hamnkassör Helsingborg porträtt 1918 509
Thornburn Eugen J arkitekt Göteborg porträtt 1914 701
Thorné J Theodor fältläkare Östersund porträtt 1924 45
Thorné J Theodor förd.läkare Östersund porträtt 1914 76
Thorngren Carl dir Lidköping porträtt 1903 326
Thorngren Carl dir Linköping porträtt 1908 286
Thorngren Carl O dir Linköping porträtt 1912 304
Thorngren Lennart dir Karlstad porträtt 1931 334
Thorngren P Karl dir Sthlm porträtt 1924 14
Thorsander Gustaf O fd redaktör Skövde porträtt 1913 271
Thorsander Gustaf äg t Västgöta Korrespondent porträtt 1904 224
Thorsander K A postmästare Göteborg porträtt 1910 190
Thorselius Fredrik domkyrkoorganist Linköping porträtt 1904 549
Thorsell Anders rådman Vaxholm porträtt 1903 439
Thorsell August F överstelöjtn Sthlm porträtt 1911 302
Thorsell Fritz kommendörkapt Karlskrona porträtt 1901 144
Thorsén Anders kyrkoh Biskopskulla porträtt 1906 271
Thorsén J Alfred adjunkt Enköping porträtt 1910 175
Thorslund J A överlots Luleå porträtt 1902 626
Thorson C dir Fritsla porträtt 1918 558
Thorson Josef T rektor Färgelanda porträtt 1923 385
Thorson K R postkontrollör Göteborg porträtt 1931 654
Thorssell August F fd överste Sthlm porträtt 1924 798
Thorssell August major Karlsborg porträtt 1906 287
Thorssin Fridolf fabrikör Alingsås porträtt 1929 254
Thorssin Johan fabrikör Alingsås porträtt 1909 207
Thorsson Emanuel lärare Tölö sn Kungsbacka porträtt 1907 575
Thorsson F W bankofullmäktig porträtt 1917 229
Thorsson F V finansminister porträtt 1924 56
Thorsson F W handelsminister porträtt 1919 644
Thorsson F W parkföreståndare riksdagsman porträtt 1902 30
Thorsson F V politierådman Norrköping porträtt 1908 575
Thorsson Fredrick W bankofullmäktig Sthlm porträtt 1913 750
Thorsson Fredrick W riksdagsman Ystad porträtt 1914 557
Thorsson Fredrik V fd statsråd Ystad porträtt 1924 499
Thorsson Fredrik W finansminister porträtt 1919 393
Thorsson Fredrik W finansminister * porträtt 1919 385
Thorsson Fredrik W riksdagsman (s) * porträtt 1912 305
Thorsson L M byggmäst Gävle porträtt 1901 817
Thorsson N A stationsinspektor Tomelilla porträtt 1909 15
Thorstenson Aixanne G E föreståndarinna Sthlm porträtt 1930 621
Thorstenson Hjalmar ing Göteborg porträtt 1922 157
Thorstenson T Hjalmar ing Göteborg porträtt 1930 286
Thorstensson Anton disp. Liljedals Glasbruk porträtt 1903 519
Thorstensson C G kyrkoh Flo porträtt 1913 256
Thorstensson Carl G kyrkoh Börstig fs porträtt 1905 259
Thorvall Hans O kyrkoh Fläckebo porträtt 1923 465
Thott Erik O I major Ljungbyhed porträtt 1914 156
Thott Erik O I överstelöjtn Herrevadskloster porträtt 1921 270
Thott O G E kammarjunkare Skabersjö porträtt 1929 221
Thott Otto G E kab.kammarherre Svedala porträtt 1908 430
Thott Otto G E kammarherre Roslätt porträtt 1913 462
Thott Otto G E kammarjunk Skabersjö porträtt 1923 417
Thott T hovjägmästare porträtt 1907 718
Thott Tage A O hovjägmästare Skabersjö porträtt 1911 527
Thott Tage A O överhovjägmästare Skabersjö porträtt 1920 366
Thott Tage A överhovjägmästare Skabersjö * porträtt 1913 561
Thott Tage greve Skabersjö porträtt 1909 388
Thott Å Waldemar fd överste Helsingborg porträtt 1921 301
Thott Å Waldemar fd överste Sthlm porträtt 1906 286
Thott Å Waldemar fd överste Sthlm porträtt 1911 318
Thott Åke W överste Smål. Husarer porträtt 1901 334
Thudén C Johan A fd lektor Göteborg porträtt 1926 303
Thufvesson Anders fastighetsägare Sthlm porträtt 1924 46
Thufvesson Anders landstingsman Boo porträtt 1910 95
Thulin Bernhard G konditor Stockholm porträtt 1901 401
Thulin C A stadskassör Göteborg porträtt 1929 813
Thulin Carl G generalkonsul Sthlm porträtt 1917 431
Thulin Carl G skeppsklarerare Sthlm porträtt 1915 44
Thulin Carl O lektor Göteborg porträtt 1921 14
Thulin Carl T rådman Luleå porträtt 1904 613
Thulin Elsa fru. föreläsare Sthlm porträtt 1929 70
Thulin Emil A kyrkoh Glemmingebro porträtt 1930 749
Thulin Emil J magistratssekr Malmö porträtt 1917 733
Thulin Emil J magistratssekr Malmö porträtt 1927 702
Thulin Emy Sydsv:s Gymnastikinstitut porträtt 1923 608
Thulin Enoch dr mästerflygare, konstruktör porträtt 1917 532
Thulin Enoch fil.dr flygare * porträtt 1916 177
Thulin Enoch flygare porträtt 1913 505
Thulin Enoch omkommen vid flygolycka porträtt 1918 532
Thulin Ernfrid L dir Sthlm porträtt 1921 509
Thulin Ernst A apotekare Göteborg porträtt 1925 109
Thulin Frans H fanjunkare Stockholm porträtt 1900 400
Thulin Gabriel kammarråd Sthlm * porträtt 1914 337
Thulin Gabriel regeringsråd Sthlm porträtt 1914 607
Thulin Gabriel regeringsråd Sthlm porträtt 1919 605
Thulin Gabriel regeringsråd Sthlm porträtt 1924 605
Thulin Gabriel regeringsråd Sthlm porträtt 1930 397
Thulin Ivar S H med.kand, forskare Sthlm porträtt 1916 430
Thulin Joel F kyrkoh Örtofta porträtt 1928 157
Thulin Joel F kyrkoh Örtofta porträtt 1931 591
Thulin Josef G kapten Lund porträtt 1914 397
Thulin Josef G major Lund porträtt 1924 366
Thulin Josef major Sydsv:s Gymnastikinstitut porträtt 1923 608
Thulin O köpman Enköping porträtt 1908 574
Thulin O W kyrkoh Välinge porträtt 1902 142
Thulin O W kyrkoh Välinge porträtt 1909 223
Thulin Olof grosshandlare Köping porträtt 1918 573
Thulin Olof W kyrkoh Välinge porträtt 1907 126
Thulin P Gustaf N generalkonsul Sthlm porträtt 1925 734
Thulin Svante T dekorationsmålare Lund porträtt 1917 814
Thulin Thure arkitekt Malmö porträtt 1914 253
Thulstrup Carl L H överste Sörml:s Reg Sthlm porträtt 1901 641
Thunander Karl F fd kontr-prost Stora Sundby porträtt 1925 798
Thunander Karl F kyrkoh St. Sundby porträtt 1921 831
Thunander Karl F kyrkoh Stora Lundby porträtt 1901 833
Thunander Karl F kyrkoh Stora Sundby porträtt 1916 829
Thunberg Axel T komm.kapten Sjökrigsskolan porträtt 1904 436
Thunberg Carl G dir Eskilstuna porträtt 1909 383
Thunberg Ernst J övering Trollhättan porträtt 1924 429
Thunberg Georg kontorschef Sthlm porträtt 1905 535
Thunberg Ivar Thor författare porträtt 1920 805
Thunberg J A kyrkoh emer Sthlm porträtt 1925 622
Thunberg J August kyrkoh emer Sthlm porträtt 1929 414
Thunberg J Emric dir Sthlm porträtt 1931 815
Thunberg Johan A kyrkoh Sollerön porträtt 1905 598
Thunberg Knut P övermaskinist ångaren Eros porträtt 1917 430
Thunberg Konrad dir Sthlm porträtt 1922 269
Thunberg T L prof Lund porträtt 1927 636
Thunberg Torsten L prof Lund porträtt 1917 621
Thunberg Torsten L prof Lund porträtt 1922 637
Thunberg Torsten L prof Lunds Univ porträtt 1905 242
Thune W stationsinspektor Fågelsta porträtt 1931 414
Thunell Eric G handlare Göteborg porträtt 1927 462
Thunell Erik G handlare Göteborg porträtt 1923 609
Thunell Erik G specialminuthandlare porträtt 1906 15
Thunholm Ernst A dir Köpmannaförbundet * porträtt 1921 755
Thunholm Ernst A dir Sthlm porträtt 1922 846
Thunholm Ernst A dir Sthlm porträtt 1931 271
Thunholm Ernst A köpman Västerås porträtt 1912 831
Thunman Olof konstnär, författare porträtt 1929 101
Thunström C A G flyglöjtnant Sthlm porträtt 1929 72
Thunström Edgar disponent Malmö porträtt 1918 93
Thurdin Albert N lektor Härnösand porträtt 1911 607
Thuresson Johan A byggmäst Östersund porträtt 1906 383
Thuresson T Reinhold dir Sundsvall porträtt 1912 687
Thuresson Th R dir m.m. Sundsvall porträtt 1902 705
Thuresson Thure R dir Sundsvall porträtt 1907 723
Thuri Johan samisk författare porträtt 1917 94
Thuuri Johan lapplandsskildrare Torneträsk porträtt 1929 208
Thuuri Johan sameförfattare porträtt 1911 149
Thyboni Elisabeth fru Göteborg porträtt 1920 605
Thygesen Johan lantbrukare Bjellerups säteri porträtt 1920 541
Thygeson Johan landstingsman Lund porträtt 1931 302
Thyrén J C W justitieminister porträtt 1925 584
Thyrén J C W prof riksdagsman Lund porträtt 1911 174
Thyrén J prof Lund porträtt 1905 401
Thyrén J prof Lund porträtt 1908 142
Thyrén J rektor Lunds Universitet porträtt 1918 3
Thyrén Johan C W prof emer Lund porträtt 1931 222
Thyrén Johan C W prof Lund porträtt 1910 414
Thyrén Johan C W prof Lund porträtt 1920 429
Thyrén Johan C W prof Lund porträtt 1925 444
Thyrén Johan C W prof Lunds Univ * porträtt 1915 433
Thyrén Johan prof Lund porträtt 1904 243
Thyrén Johan prof riksdagsman 2:a Kammaren porträtt 1909 357
Thyresson V Hjalmar rektor Västerås porträtt 1931 510
Thüring Nelly riksdagskvinna Göteborg porträtt 1921 34
Thyselius J Erik A skriftställare Sthlm porträtt 1923 258
Thyselius Pehr F kanslisekr Sthlm porträtt 1909 767
Thyselius Pehr F kanslisekr Sthlm porträtt 1909 335
Thyselius Pehr kanslisekr Sthlm porträtt 1904 337
Thörn Arnold kyrkoh Vissefjärda porträtt 1917 446
Thörn Arnold kyrkoh Vissefjärda porträtt 1927 444
Thörn Richard marinintendent Karlskrona porträtt 1918 77
Thörn Richard marinintendent Karlskrona porträtt 1924 350
Thörn W L grosshandl Karlskrona porträtt 1902 270
Thörn Wilhelm L fd v.konsul Karlskrona porträtt 1912 766
Thörnblad Raoul flyglöjtnant porträtt 1923 746
Thörnbladh Ferdinand ing Sthlm porträtt 1923 178
Thörnell O G överste chef för Trängen * porträtt 1932 2-17
Thörnell Olof G överste Oscar Fredriksborg porträtt 1927 77
Thörnell Olof G överste Vaxholms Reg porträtt 1925 781
Thörnell Per kyrkoh Skuttunge porträtt 1930 109
Thörnqvist C Axel S fängelsedir Kristianstad porträtt 1929 429
Thörnqvist Carl E rådman Köping porträtt 1901 609
Tibell af, Charlotta C, journalist Stockholm porträtt 1900 512
Tiberg Hugo V disponent Långbanshyttan porträtt 1913 192
Tibom Maria fru Sthlm 100 år porträtt 1924 95
Tidander Lars G T skriftställare Sthlm porträtt 1913 543
Tidbeck H fabrikör Sthlm porträtt 1921 671
Tidblad A Fredrik fd handlare Borås porträtt 1925 717
Tidblad Inga skådespelerska porträtt 1920 500
Tidblad O N fd lärare Organist Hofva porträtt 1912 159
Tidblad Olof organist Hofva porträtt 1907 143
Tidblad Victor L stadskassör Borås porträtt 1903 839
Tidbladh Inga skådespelerska porträtt 1923 429
Tidbäck Johan H fabrikör Sthlm porträtt 1909 190
Tidelius C H lärare Maria folkskola Sthlm porträtt 1903 679
Tideström Gabriel R bruksförvalt. Lindesberg porträtt 1921 413
Tideström K Hjalmar F överläkare Eksjö porträtt 1930 765
Tideström Theodor kyrkoh Rytterne fs porträtt 1902 110
Tidholm A H kontorschef Arvika porträtt 1913 192
Tidholm Otto fd prov.läkare Laholm porträtt 1927 237
Tidman Hj A kyrkoh Vimmerby porträtt 1908 559
Tidmark Nils F J prov.läkare Falun porträtt 1930 285
Tidner A överlärare Sthlm porträtt 1909 366
Tidner A överlärare Tekn. Skolan Sthlm porträtt 1914 349
Tidner Anders fd överlärare Sthlm porträtt 1927 766
Tidnings-Boije kolportör och original Sthlm porträtt 1903 277
Tidstrand  A L fabrikör Sågmyra porträtt 1920 366
Tiger F J musikdir Sthlm porträtt 1918 685
Tiger Frans J musikdir Sthlm porträtt 1908 366
Tiger Frans musikdir landskapsmålare Sthlm porträtt 1903 374
Tiger Frans musikdir Sthlm porträtt 1918 365
Tigerhielm C Gustaf S sjökapten Visby porträtt 1921 703
Tigerhielm F W fd överjägmästare Sthlm porträtt 1915 823
Tigerhielm Fredrik fd överjägmäst. Gävleborg porträtt 1905 822
Tigerhielm Fredrik V fd överjägmästare Sthlm porträtt 1911 31
Tigerhielm Fredrik W fd överjägmästare Sthlm porträtt 1926 257
Tigerhielm Fredrik W fd överjägmästare Sthlm porträtt 1926 13
Tigerhielm K G S sjökapten Visby porträtt 1931 143
Tigerhielm S E fd jägmästare Västervik porträtt 1911 799
Tigerhielm S Edvard fd jägmäst Ludvika porträtt 1906 734
Tigerhielm Seved E jägmäst Västerdalarna porträtt 1901 801
Tigerhjelm Roland, livräddare Ludvika porträtt 1901 455
Tigerschiöld E L fabriksdir Sthlm porträtt 1915 189
Tigerschiöld Hugo E godsägare Sthlm porträtt 1924 333
Tigerschiöld Hugo E kansliråd godsägare Sthlm porträtt 1909 318
Tigerschiöld Hugo E kansliråd Sthlm porträtt 1919 333
Tigerschiöld Hugo E kansliråd Sthlm * porträtt 1919 353
Tigerschiöld Hugo E kanslisekr Sthlm porträtt 1914 348
Tigerschiöld Hugo E skald Öster-Malma Sörml. porträtt 1904 372
Tigerschiöld Hugo fd kansliråd, skald porträtt 1930 102
Tigerström Sten G telegrafkommissarie Skövde porträtt 1930 221
Tilander J A postmäst Linköping porträtt 1906 543
Tillander Carl fabrikör Eksjö porträtt 1915 318
Tillander E förvaltare Julita gård porträtt 1913 191
Tillander H T apotekare Stockholm porträtt 1901 577
Tillander Ivar häradshövding Ljusdal porträtt 1914 301
Tillberg Axel F fd ryttmästare Sthlm porträtt 1911 271
Tillberg B K kamrer Ankarsrums Bruk porträtt 1902 302
Tillberg C Herman bruksägare Falsterbo bruk porträtt 1914 253
Tillberg E W bergsing Sthlm porträtt 1927 414
Tillberg Gustaf L brukspatron Oskarshamn porträtt 1910 559
Tillberg Knut H R industriidkare Sthlm porträtt 1919 365
Tillberg Knut H R industriidkare Sthlm porträtt 1924 365
Tillberg Knut H R v.häradshövding Gamleby porträtt 1909 382
Tillberg Knut H R vice häradshövding Sthlm porträtt 1930 173
Tillberg Knut riksdagsman, häradshövding * porträtt 1918 305
Tillberg Otto R brukspatron Totebo Hjorted sn porträtt 1908 222
Tillgren Josua läkare Sthlm * porträtt 1931 577
Tillman Carl H bruksdisponent Riddarhyttan porträtt 1931 750
Tillman Gustaf T fd läkare Halmstad porträtt 1909 559
Tillman J läkare Österåsens Sanatorium porträtt 1910 691
Tillman Johan H överläkare Höör porträtt 1929 589
Tillner Carl A ombudsman Borås porträtt 1929 589
Tillström Simon E rådman Malmö porträtt 1930 749
Tilly U postmästare Växjö porträtt 1926 655
Tilly Uno postmästare Växjö porträtt 1916 654
Tilly Uno, jägm inspekt Nässjö/Oskarshamn porträtt 1901 271
Timberg A Gustaf fd prof Sthlm porträtt 1926 62
Timberg A Gustaf prof Ultuna porträtt 1918 525
Timberg CArl G överjägmästare Sollefteå porträtt 1922 605
Timberg Carl G överjägmästare Sollefteå porträtt 1927 605
Timberg N O läkare Sunne porträtt 1915 125
Timelin Frans G häradshövding Bräkne-Hoby porträtt 1914 796
Timelin Frans G häradshövding Bräkne-Hoby porträtt 1918 302
Timelin Frans-G häradshövding Bräkne-Hoby porträtt 1916 718
Timelin Petrus S E T kyrkoh Varskifva Lunds s porträtt 1904 256
Timén E G L fängelsedir Vänersborg porträtt 1911 302
Timén Eric G L fd fängelsedir Lidköping porträtt 1921 253
Timén S W tygförvaltare Jönköping porträtt 1910 478
Tingberg Axel L fd handlare Göteborg porträtt 1922 270
Tingberg Axel, tobakshandl Göteborg porträtt 1901 192
Tingberg H grosshandlare Sthlm porträtt 1910 670
Tingley Katherine chef Teosof. Samf, Visingsö porträtt 1929 455
Tingsten Karl A dir Sthlm porträtt 1912 655
Tingsten Karl A dir, civ.ing Sthlm porträtt 1917 621
Tingsten Karl A gatudir Sthlm porträtt 1922 670
Tingsten L H general, chef Generalstaben porträtt 1918 714
Tingsten L H generallöjtn infanteri-inspektör porträtt 1914 115
Tingsten L H krigsminister porträtt 1905 588
Tingsten L H krigsminister porträtt 1905 777
Tingsten L H minister porträtt 1905 113
Tingsten L H överste Krigshögskolan Sthlm porträtt 1903 46
Tingsten L H överste Norrbottens Reg porträtt 1903 497
Tingsten L H överstelöjtn generalstaben porträtt 1902 485
Tingsten L krigsminister porträtt 1904 729
Tingsten Lars gen.löjtn infanteriinspektör * porträtt 1914 225
Tingsten Lars H gen.major krigsminister porträtt 1906 606
Tingsten Lars H general Sthlm porträtt 1926 607
Tingsten Lars H generallöjtn Sthlm porträtt 1916 621
Tingsten Lars H generallöjtn Sthlm porträtt 1921 591
Tingsten Lars H generalmajor porträtt 1912 574
Tingsten Lars H generalmajor Boden porträtt 1911 607
Tingsten Pehr G V, sjökapten Stockholm porträtt 1900 464
Tingsten, Lars, major porträtt 1900 132
Tingvall Karl G stadsläkare Uppsala porträtt 1913 191
Tingvall Karl G stadsläkare Uppsala porträtt 1918 174
Tingvall Karl-G stadsläkare Uppsala porträtt 1923 225
Tingvall Karl-G stadsläkare Uppsala porträtt 1923 177
Tinnerholm C F grosshandlare Motala porträtt 1911 608
Tinnerstedt O Albin S stadsveterinär Malmö porträtt 1918 29
Tirén Johan konstnär Fränsta * porträtt 1910 785
Tirén Johan konstnär Tirsta, Fränsta porträtt 1910 784
Tirén K konstnär Bergvik porträtt 1929 461
Tirén O ex prov.läkare Liden porträtt 1911 559
Tiselius Carl A kapten Göteborg porträtt 1927 461
Tiselius Ellen fru Sthlm * porträtt 1930 817
Tiselius Gustaf A lektor Sthlm porträtt 1925 813
Tiselius Gustaf A läroverkslärare Sthlm porträtt 1903 375
Tiselius Gustaf fil.dr Sthlm porträtt 1902 802
Tiselius Gustav A lektor Djursholm porträtt 1920 749
Tiselius Hans fil.dr Förs.bol. Viktoria porträtt 1906 223
Tiselius Karl E justitieråd porträtt 1922 731
Tiselius Karl E justitieråd Sthlm porträtt 1925 46
Tiselius Karl E landshövding Linköping porträtt 1930 639
Tiselius Karl statssekr Socialdepartementet porträtt 1919 686
Tisell August major Karlskrona porträtt 1903 390
Tisell C G rådman Örebro porträtt 1929 462
Tisell C Gustaf rådman Örebro porträtt 1913 575
Tisell G Mauritz T fd överstelöjtn Karlstad porträtt 1924 271
Tisell G Mauritz T överstelöjtn Gävle porträtt 1909 270
Tisell G rådman Örebro porträtt 1918 670
Tisell Halvar A fd kapten Örebro porträtt 1911 718
Tisell Halvar A fd kapten Örebro porträtt 1915 174
Tisell Henrik G byrådir Sthlm porträtt 1930 653
Tisell Knut E stationsinspektor Trelleborg porträtt 1924 237
Titz Carl A konsul Sthlm porträtt 1906 511
Tjeder C A stationsinspektor Grythyttehed porträtt 1910 671
Tjernberg J O fd hamnfogde Östersund porträtt 1902 739
Tjerneld Eric J fd lantmätare Mariestad porträtt 1904 788
Tjerneld I ing, disponent Skattkärr porträtt 1919 589
Tjerneld John O advokat Sthlm porträtt 1918 333
Tjerneld John O advokat Sthlm porträtt 1929 93
Tjerneld L O bankdir Karlstad porträtt 1902 498
Tjerneld Lars O bankdir Karlstad porträtt 1908 111
Tjerneld Lars O fd bankdir Karlstad porträtt 1907 478
Tjernström Jonas kyrkoh Näsåker porträtt 1931 830
Tjulin G J vicekonsul Skellefteå porträtt 1931 478
Tjulin Gustaf J konsul Skellefteå porträtt 1931 591
Tjäder Erik handlare Sthlm porträtt 1912 558
Tjäder Erik handlare Sthlm porträtt 1922 574
Tjörner O fd postmästare Älmhult porträtt 1915 734
Tobieson Gustaf dir Sthlm porträtt 1930 189
Tode Ernst kassör Göteborg porträtt 1915 14
Tofft Lars kyrkoh Enskede porträtt 1931 158
Toili Fredrik G (stupad i Tammerfors) porträtt 1917 455
Tolf Robert frökontrollanst:sförest Jönköping porträtt 1903 247
Toll C A N rådman Hudiksvall porträtt 1929 221
Toll E O frih  fd marindir porträtt 1902 334
Toll Elsa frk Sthlm porträtt 1918 542
Toll Gustaf A hovmarskalk Sthlm porträtt 1912 207
Toll H G kammarherre Sthlm porträtt 1930 348
Toll H M fd överläkare Norrtälje porträtt 1927 813
Toll Hans G kammarherre Sthlm porträtt 1924 541
Toll Hugo M med.lic Sthlm porträtt 1917 797
Toll Hugo M överläkare Ersta sjukhus Sthlm * porträtt 1922 801
Toll K O chef för Gotlands Artillerikår porträtt 1908 270
Toll K O generallöjtn i armén porträtt 1924 813
Toll K O generalmajor, kommendant i Sthlm porträtt 1918 44
Toll K O överkommendant Sthlm porträtt 1927 252
Toll Karl G generalmajor Sthlm porträtt 1922 77
Toll Karl O generallöjtn Sthlm porträtt 1927 61
Toll Karl O överkommendant Sthlm * porträtt 1927 256
Toll Karl O överste Kristianstad porträtt 1912 79
Toll Karl O överste Kristianstad porträtt 1917 77
Toll Karl O överste Vendes Artikllerireg. porträtt 1910 462
Toll Svante J underlöjtn Vadstena porträtt 1901 560
Tollin Carl A kyrkoh Söderhamn porträtt 1925 286
Tollin Carl A kyrkoh Söderhamn porträtt 1931 62
Tollin Karl P fd prov.läkare Linköping porträtt 1922 477
Tollin Karl P prov.läkare Slite porträtt 1907 495
Tollin Per A dir Linköping porträtt 1921 461
Tollin Per A kamrer Linköping porträtt 1911 479
Tollstadius C fd stationsinspektor Sthlm porträtt 1920 750
Tollstén T B W fördeln:sintendent Stockholm porträtt 1902 434
Tollstén T B V major Sthlm porträtt 1912 479
Tollstén T Birger V fältintendent Sthlm porträtt 1912 398
Tollstorp A G grosshandlare Örebro porträtt 1926 799
Tomander Olof stadsfiskal Kungsbacka porträtt 1901 689
Tomason Anders B rådman Sthlm porträtt 1906 543
Tomasson T sekr samernas riksmöte 1918 porträtt 1917 316
Tomasson Torkel jur stud Uppsala porträtt 1912 247
Tomtlund Casper L godsägare Sexdrega porträtt 1924 798
Tomtlund Casper lantbrukare Sjösa porträtt 1915 29
Tomtlund J A kronofogde Skövde porträtt 1931 495
Tomtlund J Albert kronofogde Skövde porträtt 1916 141
Tonning Anders rådman Karlshamn porträtt 1913 622
Tonning Anders rådman Karlshamn porträtt 1916 781
Tonning O landtingsman, riksdagsman 1:a Kamm porträtt 1907 30
Tonning O lantbrukare Hammarlöv porträtt 1920 637
Topelius Acke Eva M konstnärinna Vaxholm porträtt 1929 238
Torbiörnson Carl G fd godsägare Klef, Halland porträtt 1904 389
Torbiörnsson Teodor skolinspektör Uddevalla porträtt 1927 269
Torell Johan P B kassör Lund porträtt 1921 623
Torell Otto M dir Åmmeberg porträtt 1920 381
Torell Per F fd folkskollärare Vallentuna porträtt 1930 222
Torell S fänrik Norbottens Regementes reserv porträtt 1918 26
Torén C A domprost porträtt 1904 194
Torén C A teol prof Uppsala porträtt 1902 482
Torén C A överste Svea artillerireg. porträtt 1908 2270
Torén Carl A domprost Uppsala porträtt 1903 33
Torén Carl Axel fd domprost Uppsala porträtt 1902 19
Torén G A överstelöjtn Gotlands Artillerireg porträtt 1905 640
Torén Gabriel A generalmajor Karlsborg porträtt 1918 685
Torén Gabriel A överste Djurholm porträtt 1912 446
Torén Gabriel A överstelöjtn Visby porträtt 1907 462
Torén Gabriel generalmajor Karlsborg porträtt 1917 426
Torén Karl M A bankdir Djursholm porträtt 1914 124
Torén Karl M A bankdir Sthlm porträtt 1909 158
Torén Karl M A fd bankdir Sthlm porträtt 1919 109
Torén Karl M A fd bankdir Sthlm porträtt 1924 109
Torén Karl M A fd bankdir Sthlm porträtt 1929 733
Torén M Wilhelm fd tullförvaltare Sthlm porträtt 1929 414
Torgén G N lantbrukare riksdagsman Högfors porträtt 1911 142
Torgny E G redaktör Skara porträtt 1908 415
Torgny E Gustaf redaktör Skara porträtt 1913 415
Torgny E Gustav redaktör Skara porträtt 1929 237
Torin K hovfotograf Göteborg porträtt 1922 766
Tornberg A F stadsmäklare Malmö porträtt 1902 531
Tornberg K L kapten expeditionsledare porträtt 1927 585
Tornblad Hjalmar B dir Sthlm porträtt 1927 221
Tornblad Hjalmar dir Sthlm porträtt 1917 220
Tornborg John H A distriktslantmätare Umeå porträtt 1929 686
Tornérhielm E Werner borgmästare Halmstad porträtt 1912 334
Tornérhielm E Werner borgmästare Halmstad porträtt 1917 365
Tornérhielm Erik W borgmästare Halmstad porträtt 1907 334
Tornérhielm Fredrik G Jonsbol, Värmland porträtt 1907 46
Tornérhielm Gust. D R landshövd Gunnarstorp porträtt 60 år 1913 639
Tornérhielm J Adolf fd hamnkapten Mullsjö porträtt 1931 446
Tornérhielm T R disponent Sthlm porträtt 1931 767
Tornérhjelm E W borgmäst Halmstad porträtt 1902 386
Tornerhjelm G D R fd landshövding Gunnarstorp porträtt 1929 446
Tornérhjelm G D R landshövding porträtt 1902 568
Tornerhjelm Gustaf D R landshövd. Gunnarstorp porträtt 1923 641
Tornerhjelm Gustaf landshövding Malmö porträtt 1908 609
Tornérhjelm Gustaf landshövding Malmö porträtt 1901 328
Torpadie Greta sv.-amerikansk operasångerska porträtt 1920 755
Torpadie Greta sångerska porträtt 1913 741
Torpadie Reimers C H överste Sthhlm porträtt 1921 109
Torpadie Reimers C H överste Sthlm porträtt 1916 93
Torpadie Reimers C H överste Sthlm porträtt 1921 592
Torpadie S Hjalmar S borgmästare Visby porträtt 1923 177
Torpadie S Hjalmar S borgmästare Visby porträtt 1928 173
Torpadie S Hjalmar S rådman Visby porträtt 1918 205
Torpadie-Bratt Greta konsertsångerska porträtt 1930 636
Torpadie-Lindblom Gudrun, sångerska porträtt 1901 513
Torpson N lektor Landskrona porträtt 1914 796
Torpson Nils rektor Landskrona porträtt 1910 14
Torpson Nils seminarielektor Landskrona porträtt 1904 837
Torrén O Emil fd tullförvaltare Sthlm porträtt 1930 173
Torsell Astri fru skådespelerska porträtt 1917 512
Torsell Astrid aktris porträtt 1902 244
Torsell Esaias komminister Dala Husby porträtt 1920 349
Torslow Erik häradshövd Kungsbacka porträtt 1906 335
Torslow J G löjtn arméflygare porträtt 1916 633
Torssander Axel G kyrkoh Daga-Södertälje fs porträtt 1905 227
Torssell Bengt dir Falun porträtt 1927 125
Torsslow Sten H artist Sthlm porträtt 1907 302
Torsslow Sten H skådespelare Sthlm porträtt 1909 191
Torstenson N W landstingsdir Göteborg porträtt 1925 622
Torstenson Torsten skomakarmästare Göteborg porträtt 1925 142
Torstensson G A fd stationsinspektor Göteborg porträtt 1909 415
Torstensson M sjökapten ”Adolf Meyer” porträtt 1917 298
Torulf E T arkitekt Göteborg porträtt 1927 30
Torulf H G major Sthlm porträtt 1919 525
Torvaldson Alf 19-årig student Strömstad porträtt 1917 732
Tottie C G godsägare Älby porträtt 1924 685
Tottie Ch D överste Bohusläns Reg porträtt 1906 453
Tottie Charles D  överstelöjtn Helsinge Reg porträtt 1904 548
Tottie Charles D fd överste Nacka porträtt 1930 301
Tottie Charles D fd överste Sthlm porträtt 1924 493
Tottie Charles D överste Sthlm porträtt 1919 509
Tottie Charles D överste Uddevalla porträtt 1909 527
Tottie Charles D överste Uddevalla porträtt 1914 524
Tottie Gustaf V exp.chef Sthlm porträtt 1920 733
Tottie Gustaf V kansliråd Sthlm porträtt 1915 733
Tottie Henrik W biskop Kalmar porträtt 1906 46
Tottie Henry fd generalkonsul Stockholm porträtt 1901 449
Tottie Henry W biskop Kalmar * porträtt 1912 593
Tottie Per R bruksägare Södertälje porträtt 1901 465
Tottie, Henry W, biskop Kalmar porträtt 1900 38
Tour C J fd bankkamrer Tenhult porträtt 1913 192
Tour Carl dir Västerås porträtt 1916 189
Trafvenfelt R L reg-läkare Norrlands Drag. porträtt 1902 704
Trafvenfelt R Ludvig reg.läkare Umeå porträtt 1912 703
Trahn C F fd lantbrukare Linköping porträtt 1902 303
Trahn Wilhelm skogschef Söderhamn porträtt 1920 829
Trampe af, Adam F riksgreve Mjökeröd Bohusl. porträtt 1907 723
Trampe af, Gomer ”turistambassadör” porträtt 1907 523
Trampe af, Jens Mjölkeröd porträtt 1918 99
Trana E rådman  riksdagsman 2:a K porträtt 1901 832
Trana Erik A fd justitieborgmästare Göteborg porträtt 1921 462
Trana Erik A fil.dr Göteborg porträtt 1926 479
Trana Erik A fil.dr, riksdagsman Göteborg porträtt 1909 478
Trana Erik A justitieborgmästare Göteborg porträtt 1911 479
Trana Erik A justitieborgmästare Göteborg porträtt 1916 477
Trana Erik A justitieborgmästare Göteborg * porträtt 1921 497
Trana Erik A rådman Göteborg porträtt 1906 478
Tranchell C chef för Sockerbolaget porträtt 1916 100
Tranchell Carl dir Sthlm porträtt 1913 287
Tranchell Carl F dir Malmö porträtt 1926 560
Tranchell Carl F ing dir Landskrona porträtt 1908 289
Tranchell Carl F sockerfabriksdir Landskrona* porträtt 1930 353
Tranchell Carl H dir Orenäs slott porträtt 1918 270
Tranér G A kyrkoh Ödeshög porträtt 1912 319
Tranér Gustaf A kyrkoh Stora Åby porträtt 1913 703
Traneus Rudolf ing Fritsla porträtt 1922 29
Trapp C Oscar F konsul Helsingborg * porträtt 1915 808
Trapp Gisela fru, donator Helsingborg porträtt 1917 436
Trapp O konsul, riksdagsman 1:a Kamm porträtt 1907 30
Trapp Oscar F handlare Helsingborg porträtt 1911 718
Trapp Oscar F v.konsul Helsingborg porträtt 1906 638
Trapp Oscar konsul Helsingborg porträtt 1917 436
Traugott I dir Sthlm porträtt 1931 622
Traugott Ivan dir Sthlm porträtt 1926 13
Traugott Ivan grosshandlare Sthlm porträtt 1921 13
Traugott Ludvig, grosshandl Göteborg porträtt 1901 112
Traugott O M dir Sthlm porträtt 1926 720
Traugott Oscar gosshandlare Sthlm porträtt 1916 733
Traugott Oscar grosshandlare Sthlm porträtt 1921 720
Treffenberg Ernst C advokat Sthlm porträtt 1927 525
Treffenberg F G fd kapten Göteborg porträtt 1902 658
Trekungamöte i Oslo porträtt 1917 153
Treschow Anna godsägarfru Larvik porträtt 1926 777
Treschow F M arvtagare t Fritzöehus, Norge porträtt 1903 152
Treschow Fritz godsägare Larvik porträtt 1926 777
Treschow J August godsäg Målhammar * porträtt 1929 529
Treschow J August godsägare Målhammar porträtt 1925 270
Tretow Carl A G major Helsingborg porträtt 1905 727
Tretow Erik prov.läkare Västerhaninge porträtt 1925 78
Trobäck E H musikdir Sthlm porträtt 1930 350
Trobäck Emil H musikdir Sthlm porträtt 1924 541
Trobäck F J musikdir Nacka porträtt 1930 733
Trobäck J G musikdir Malmö porträtt 1931 143
Trobäck J Gottfrid musikdir Sjöboholm porträtt 1927 509
Trobäck J Gottfrid musikdir Tjörnarp porträtt 1922 509
Troedsson T nämdeman, riksdagsman 1:a Kamm porträtt 1907 30
Troedsson Troed  fd riksdagsman Bjärnum porträtt 1921 832
Troedsson Troed bankdir Bjärnum porträtt 1918 45
Troedsson Troed fabriksidkare Bjärnum porträtt 1908 14
Troell Abraham prof Sthlm * porträtt 1931 801
Troili Einar U P:son disponent Uddeholm porträtt 1930 285
Troilius A M fd magistratssekr Gävle porträtt 1908 590
Troilius A M notarius publicus Gävle porträtt 1902 690
Troilius C Robert W v.häradshövding Sthlm porträtt 1911 736
Trolander A S apotekare Växjö porträtt 1913 575
Trolle Alice Linköping porträtt 1921 750
Trolle Alice Linköping porträtt 1930 2
Trolle Anna fru Trollenäs porträtt 1918 724
Trolle Augusta C A (gm Erik Trolle) porträtt 1905 162
Trolle C H konsul avd.chef Handelsbank. Sthlm porträtt 1916 611
Trolle E B landshövding Östergötlands län porträtt 1911 452
Trolle E B minister porträtt 1905 113
Trolle E B svenskt sändebud i Köpenhamn porträtt 1904 675
Trolle E B utrikesminister porträtt 1905 588
Trolle Eric B landshövding fd statsråd porträtt 1927 829
Trolle Eric B landshövding Linköping porträtt 1913 30
Trolle Eric B landshövding Linköping porträtt 1917 813
Trolle Eric B landshövding Linköping porträtt 1922 829
Trolle Eric B landshövding Linköping porträtt 1930 1
Trolle Eric B utrikesminister porträtt 1907 242
Trolle Eric landshövding porträtt 1929 645
Trolle Eric landshövding Linköping porträtt 1930 180
Trolle Eric minister i Berlin porträtt 1909 565
Trolle Eric svensk minister i Berlin porträtt 1908 535
Trolle Erik B utrikesminister Sthlm porträtt 1908 14
Trolle Erik Birger utrikesminister porträtt 1905 161
Trolle N A A hovjägmästare Trollenäs porträtt 1929 221
Trolle N A A överhovjägmästare Trollenäs porträtt 1930 446
Trolle Nils A A hovjägmästare Trollenäs porträtt 1908 415
Trolle Nils A A hovjägmästare Trollenäs porträtt 1913 415
Trolle Nils A A hovjägmästare Trollenäs porträtt 1923 417
Trolle Nils A A hovjägmästare Trollenäs * porträtt 1913 161
Trolle Nils A A överhovjägmästare Trollenäs porträtt 1920 765
Trolle S C Helmer trafikchef Krylbo porträtt 1910 143
Trolle Selim C H stationsinspektor Boden porträtt 1904 159
Trolle sf, Herluf A M H v häradshövding porträtt 1909 318
Trolle Wachtmeister Hans G Trolle Ljungby porträtt 1915 477
Trolle Wachtmeister Hans G Trolle Ljungby porträtt 1920 477
Trolle-Bonde Carl fidekommissarie Trolleholm porträtt 1902 626
Trolle-Bonde Carl J godsägare Trolleholm porträtt 1907 606
Trolle-Bonde Carl J godsägare Trolleholm porträtt 1911 800
Trolle-Bonde Gustaf C godsägare Trolleholm porträtt 1917 748
Trolle-Bonde Gustaf C kammarherre Trolleholm porträtt 1922 717
Trollén J J läkare Jönköping porträtt 1930 349
Trollén Jakob J läkare Jönköping porträtt 1924 572
Trolle-Wachtmeister A K,greve Trolle-Ljungby porträtt 1901 416
Trolle-Wachtmeister Axel K 95 år porträtt 1906 388
Trolle-Wachtmeister H G Bromölla porträtt 1910 510
Trolle-Wachtmeister Hans G, Trolle Ljungby porträtt 1921 720
Tronét Paul P stationsinspektor Nässjö porträtt 1915 621
Troselius Adam,  godsäg. Boden/Sthlm porträtt 1900 688
Trosell J handlare Mantorp porträtt 1909 190
Trotz J O Emauel dir Ronneby porträtt 1919 413
Trotzig C A Fredrik rådman Sthlm porträtt 1931 431
Trotzig Karl E rådman Hedemora porträtt 1929 717
Trozelli Philip L godsägare Björnsnäs porträtt 1920 701
Trozelli Philip L godsägare Åby porträtt 1925 686
Trozelli Philip L kammarherre Björnsnäs porträtt 1915 701
Trozelli Philip L kammarherre Åby porträtt 1931 478
Truedsson Per lantbrukare Broby porträtt 1916 109
Trulson Anders konstnär * porträtt 1910 785
Trulson Torsten skolskytt Ystads Högre Lärov. porträtt 1929 358
Trulsson E skulptör porträtt 1914 697
Trulsson Edvard skulptör Malmö porträtt 1914 275
Trulsson J landstingsman Oxie porträtt 1904 694
Trulsson Mårten kommunalman Starrarp porträtt 1907 415
Trulsson Nils O dir Sthlm porträtt 1914 748
Trulsson Nils O dir Sthlm porträtt 1930 510
Truvé T baptistpastor Götebnorg porträtt 1907 222
Truvé Theodore T pastor Göteborg porträtt 1909 335
Trybom A Filip byråchef Lantbruksstyr. Sthlm* porträtt 1912 97
Trybom A Filip byråchef Sthlm porträtt 1910 222
Trybom A Filip byråchef Sthlm porträtt 1912 335
Trybom A P borgmäst Skara porträtt 1901 432
Trybom A P borgmästare Skara porträtt 1908 94
Trybom A Peter borgmästare Skara porträtt 1911 64
Trybom Anders P borgmäst Skara porträtt 1906 414
Trybom Arvid F fiskeriinspektör Sthlm porträtt 1905 210
Trybom J F kyrkoh Malexander porträtt 1917 701
Trygger E fd justitieråd porträtt 1917 60
Trygger E fd justitieråd riksdagsman Sthlm porträtt 1911 174
Trygger E justitieråd porträtt 1906 527
Trygger E prof Riksd:s hemliga utskott porträtt 1904 444
Trygger Ernst avgående statsminister porträtt 1924 54
Trygger Ernst fd justitieråd * porträtt 1917 65
Trygger Ernst fd statsminister * porträtt 1926 211
Trygger Ernst justitieråd Sthlm porträtt 1907 254
Trygger Ernst justitieråd, statsminister * porträtt 1922 465
Trygger Ernst prof Sthlm porträtt 1907 62
Trygger Ernst prof Uppsala Univ porträtt 1904 695
Trygger Ernst prof, justitieråd Uppsala Univ porträtt 1905 78
Trygger Ernst statsminister porträtt 1922 484
Trygger Ernst statsminister porträtt 1926 153
Trygger Ernst T fd justitieråd Sthlm porträtt 1922 77
Trygger Ernst universitetskansler Sthlm porträtt 1927 61
Trygger Ernst utrikesminister porträtt 1928 8
Trygger Signe statsministerns hustru porträtt 1922 487
Trysén Stefan S fd jägmäst Enköping porträtt 1906 671
Trädgårdh Ivar dir Malmö porträtt 1919 461
Träff Johan en av sv:s 1:a järnvägsarbetare porträtt 1922 586
Trägårdh Adolf brukspatron Hellestad porträtt 1914 350
Trägårdh C E O överste i armén porträtt 1930 579
Trägårdh C G hospitalsläkare Vänersborg porträtt 1912 271
Trägårdh Carl E O överstelöjtn Malmö porträtt 1927 45
Trägårdh Elisabeth sjuksköterska porträtt 1916 377
Trägårdh Emil stationsinspektor Sthlm porträtt 1916 61
Trägårdh Emil stationsinspektor Sthlm porträtt 1926 78
Trägårdh Henning revisor Sthlm porträtt 1906 623
Trägårdh Isak E fd överstelöjtn Lund porträtt 1930 221
Trägårdh John grosshandlare Göteborg porträtt 1924 749
Trägårdh John grosshandlare Göteborg porträtt 1927 318
Trägårdh L G O A hospitalsläkare Härnösand porträtt 1924 270
Trägårdh O kaptenlöjtn världsomseglare porträtt 1901 35
Trägårdh Oscar A L fd överstelöjtn Kalmar porträtt 1913 607
Trägårdh Oscar fd bruksägare Borggård Ö-götl. porträtt 1905 504
Trägårdh Ragnar O E bankdir Göteborg porträtt 1931 687
Trägårdh S Folke S H bankir Sthlm porträtt 1923 531
Trägårdh Sven E bruksägare Borggårds bruk porträtt 1921 655
Träskman J David godsägare Häradshammar porträtt 1927 350
Trönnberg A Gustaf F fd överste Sthlm porträtt 1927 669
Trönnberg A Gustaf F överste Sthlm porträtt 1917 717
Tscherning J Christian Helsingborg porträtt 1926 528
Tubbin Anders J grosshandlare Karlstad porträtt 1921 413
Tufvesson Måns fd häradsdomare Ö. Olinge porträtt 1916 398
Tull Nils P segel-& kompassmakare Sthlm porträtt 1903 711
Tullberg Eric dir Göteborg porträtt 1928 29
Tullberg Hasse W bokförläggare Sthlm porträtt 1904 127
Tullberg Hasse W bokförläggare Sthlm porträtt 1909 126
Tullberg Hasse W bokförläggare Sthlm porträtt 1929 638
Tullberg Hasse W bokförläggare Sthlm 70 år * porträtt 1914 97
Tullberg Hasse W dir Sthlm porträtt 1919 93
Tullberg Hasse W fd bokförläggare Sthlm porträtt 1924 125
Tullberg J U G Axel länsveterinär Malmö porträtt 1921 93
Tullberg T F H prof Uppsala Univ porträtt 1902 47
Tullberg Tycho F H fd prof Uppsala porträtt 1912 30
Tullberg Tycho F H fd prof Uppsala porträtt 1917 28
Tullberg Tycho F H fd prof Uppsala porträtt 1919 510
Tullberg Tycho prof Uppsala porträtt 1907 17
Tullgren H Albert prof Sthlm porträtt 1923 801
Tullgren H Albert prof Sthlm porträtt 1929 573
Tullström Erik E E stationsinspektor Orsa porträtt 1926 176
Tunberg J A kyrkoh Ullevad porträtt 1902 754
Tunberg J August kyrkoh Ullervad porträtt 1912 734
Tunberg J August kyrkoh Ullervad porträtt 1917 542
Tunberg Johan A kyrkoh Ullervad porträtt 1907 787
Tunberg Sven A D historieprof Uppsala * porträtt 1921 81
Tunberg Sven A D prof Sthlms Högskola porträtt 1918 541
Tunborg Frans V ägare till syateljé porträtt 1900 528
Tuneld Ebbe O prof Lund porträtt 1926 464
Tunell Karl J apotekare Härnösand porträtt 1915 189
Tunell Karl J apotekare Härnösand porträtt 1925 221
Tunelli Anders A kyrkoh. Enånger porträtt 1901 176
Tunow Emil läkare Kristinehamn porträtt 1905 583
Tuorda Lars same Nordenskjölds expeditionen porträtt 1904 279
Turdfjaell Peder V inspektor Nordmaling porträtt 1909 686
Turi Johan same, författare porträtt 1910 89
Turi Johan samisk författare porträtt 1923 384
Tvedberg Loca sjuksyster Göteborg porträtt 1910 200
Tydén A E fd överstelöjtn Sthlm porträtt 1902 642
Tydén A fd lärare M Lindero, Mösterås porträtt 1910 670
Tydén Christian, f.godsägare Stockholm porträtt 1901 318
Tydén Frans O fd sparbankskontrollör Sthlm porträtt 1903 143
Tydén Lisa sv:s yngsta simmagister 9 år gl porträtt 1904 765
Tydén O A Åke byråchef Sthlm porträtt 1930 829
Tydén Theodor godsägare Hovgårdsberg porträtt 1907 819
Tyfvesson Tyfve, riksdagsman i Luhr porträtt 1900 624
Tykesson M disponent Skara porträtt 1929 557
Tykesson Per lantbrukare Munkagårda Svalöv porträtt 1909 639
Tyle Patrik J:son fd prov.läkare Sölje porträtt 1925 190
Tynelius B G fabrikör Härnösand porträtt 1909 559
Tynell Anders D telegrafdir Sthlm porträtt 1904 15
Tynell J postiljon, riksdagsman 2:a Kamm porträtt 1908 3
Tyrén John G A bankdir Falköping porträtt 1925 318
Tysk P skogsarbetare Moranoret porträtt 1911 94
Tystberg Hugo C G grosshandlare Sthlm porträtt 1929 734
Tåhlin C F A flyglöjtn porträtt 1917 680
Tåhlin C J Anton tullöverkontrollör Sthlm porträtt 1925 461
Tåhlin Carl P, lantbrukare Mörby porträtt 1900 832
Tåhlin Hugo fotograf Stockholm porträtt 1901 128
Täckholm G V docent Sthlms Högskola porträtt 1924 819
Täcklind A E handlare Hörby porträtt 1905 647
Täcklind M I häradshövd riksdagsman 2 K porträtt 1901 832
Täcklind Magnus J häradshövding Alingsås porträtt 1919 766
Täcklind Magnus J häradshövding Alingsås porträtt 1930 541
Täcklind S Magnus ing Sthlm porträtt 1923 401
Täcklind, M J domare Vätle domsaga porträtt 1900 224
Tägtmeijer Frans A skeppsklarerare Sthlm porträtt 1908 287
Tägtström C Ivan A tax-kommissarie Sthlm porträtt 1931 830
Tägtström C J A taxeringskomm. Sthlm porträtt 1921 205
Tägtström Erik J kyrkoh Kolbäck porträtt 1905 259
Tällström Abraham björnjägare Tärna porträtt 1915 64
Töhrquist Carl E rådman Köping porträtt 1903 759
Törnberg J H fd handlare Strängnäs porträtt 1910 223
Törnberg S G Valfrid prov.läkare Valla porträtt 1923 15
Törnblad J L kyrkoh Vara porträtt 1931 606
Törnblom Albert F riksbankskommissarie Sthlm porträtt 1905 291
Törnblom Emil L disponent Karlsdals bruk porträtt 1025 303
Törnblom G metallarbetare riksdagsm. Finspång porträtt 1911 110
Törnblom J A författare (Elf Norrbo) porträtt 1921 343
Törnblom J A författare (sign ”Elf Norrbo) porträtt 1911 359
Törnblom J A författare (sign Elf Norrbo) porträtt 1909 131
Törnblom J Gideon godsägare Sthlm porträtt 1923 482
Törnblom John G godsägare Sthlm porträtt 1913 191
Törnblom Jonas kyrkoh Ingatorp porträtt 1903 326
Törnblom Jonas kyrkoh Ingatorp porträtt 1905 371
Törnblom P F jägmästare Älvsbyn porträtt 1931 382
Törne F V överläkare Lund porträtt 1930 349
Törneblad O folkskoleinspektör Karlstad porträtt 1908 751
Törnebladh Carl G H bankosekr Sthlm porträtt 1922 109
Törnebladh Carl O jubeldr Sthlm porträtt 1906 63
Törnebladh Carl O, v.häradshövd Stockholm porträtt 1901 64
Törnebladh H R fd riksdagsman 1:a Kammaren porträtt 1913 35
Törnebladh H Ragnar fd bankofullmäktig Sthlm porträtt 1911 639
Törnebladh H Ragnar fd lektor Sthlm porträtt 1907 286
Törnebladh I landskamrerare Stockholm porträtt 1902 206
Törnebladh Ivar fd landskamrer Sthlm porträtt 1907 606
Törnebladh Ivar fd landskamrer Sthlm porträtt 1912 623
Törnebladh Ivar fd landskamrer Sthlm porträtt 1919 830
Törnebladh Ragnar lektor m.m. Stockholm porträtt 1902 318
Törnebohm A E prof KTH Sthlm porträtt 1903 62
Törnebohm Alfred E prof Strängnäs porträtt 1908 62
Törnell Emil grosshandlare Söderköping porträtt 1919 189
Törnell Ernst D disponent Norrköping porträtt 1918 573
Törnell Ernst D disponent Norrköping porträtt 1929 365
Törnell Ernst R registrator Sthlm porträtt 1925 173
Törnell Gertrud fru Sthlm porträtt 1924 13
Törnell Hjalmar postmästare Malmö porträtt 1930 574
Törnell T O v.häardshövding Sthlm porträtt 1910 767
Törnell Ture O auditör Sthlm porträtt 1904 837
Törneman Axel konstnär porträtt 1913 228
Törneman Axel konstnär * porträtt 1925 225
Törneman J Algot G civ.ing Sthlm porträtt 1925 444
Törnequist John K redaktör Sthlm porträtt 1930 93
Törnequist, F boktryckare Norrköpings Tidn. porträtt 1900 256
Törner A Fredrik häradshövding Motala porträtt 1917 733
Törner A Fredrik häradshövding Motala porträtt 1927 734
Törner Axel G G adjunkt Växjö porträtt 1901 705
Törner Axel L överstelöjtn Oscar Fredriksborg porträtt 1916 189
Törner J pyrotekniker Lidingö porträtt 1922 157
Törngren August folkskollärare Göteborg porträtt 1904 240
Törngren August folkskollärare Göteborg porträtt 1905 615
Törngren Eric M arkitekt Stockholm porträtt 1901 817
Törngren L R Mathias kamrer Ödeborg porträtt 1922 798
Törngren Lars M fd prof Sthlm porträtt 1911 511
Törngren Lars M prof Sthlm porträtt 1908 318
Törngren Lars M prof, chef GCI Sthlm porträtt 1903 313
Törnkvist Algot journalist riksdagsman Göteb. porträtt 1914 3
Törnquist Georg premiäraktör Sthlm porträtt 1906 687
Törnquist Johan S källarmästare Malmö porträtt 1903 567
Törnquist Nicolaus major Sthlm porträtt 1904 175
Törnquist Sven L prof Lund porträtt 1909 398
Törnquist Sven L prof Sthlm porträtt 1914 381
Törnqvist A disponent Mjölby porträtt 1913 831
Törnqvist A G Ev. Fosterlandsstift. Sthlm porträtt 1900 496
Törnqvist J Algot disponent Nässjö porträtt 1920 382
Törnqvist J Hjalmar arkitekt Sthlm porträtt 1924 238
Törnqvist Nicolaus major Visby porträtt 1903 310
Törnqvist P Malcolm dir Norrköping porträtt 1924 463
Törnqvist Peter kyrkoh Uddevalla porträtt 1911 495
Törnqvist Peter kyrkoh Uddevalla porträtt 1921 624
Törnqvist Sven L prof Lund porträtt 1919 397
Törnqvist Sven T prof Lund porträtt 1919 814
Törnros J Fr antikvitetshandl Sthlm porträtt 1902 627
Törnsten A H köpman Göteborg porträtt 1931 782
Törnsten Axel fd handlare Göteborg porträtt 1909 174
Törnsten Axel fd handlare Göteborg porträtt 1919 142
Törnsten Axel fd handlare Göteborg porträtt 1921 832
Törnsten Tor handlare Göteborg porträtt 1923 434
Törnström Hélène fru annonsbyråföreståndare porträtt 1929 828
Törnvall G Fredrik T fd rektor Sthlm porträtt 1925 29
Törnvall G Fredrik T rektor Strängnäs porträtt 1915 44
Törnvall G Fredrik T rektor Strängnäs porträtt 1920 29
Törnvall Gustaf F V rektor Sundsvall porträtt 1905 78