Hvar 8 dag – U

Bild Beskrivning År Sid
INFORMATION OM KÄLLAN HVAR 8 DAG
Uchermann K löjtnant porträtt 1919 458
Uddén H L tf landshövding Västmanlands län porträtt 1916 220
Uddén Herman L fd landshövding Sthlm porträtt 1924 333
Uddén Herman L fd landshövding Sthlm porträtt 1930 125
Uddén Herman L fd landshövding Västerås porträtt 1919 333
Uddén Herman L fd tf landshövding Sthlm * porträtt 1924 353
Uddén Herman L landssekr Västerås porträtt 1909 366
Uddén Herman L landssekr Västerås porträtt 1914 349
Uddén Herman L landssekr Västmanlands län porträtt 1904 372
Uddenberg A H dir Göteborg porträtt 1930 494
Uddenberg A konsul Sthlm porträtt 1918 110
Uddenberg C Martin J dir Göteborg porträtt 1918 365
Uddenberg Carl-Eduard maskining Sthlm porträtt 1924 462
Uddenberg David H fd kamrer Kalmar porträtt 1931 414
Uddenberg E J:son handlare Karlskoga porträtt 1911 126
Uddenberg Erik A E läkare Varberg porträtt 1930 157
Uddenberg Ernst v.häradshövding Sthlm porträtt 1905 259
Uddenberg Gustaf P grosshandlare Göteborg porträtt 1929 190
Uddenberg Lage F stadsfogde Vaxholm porträtt 1911 719
Uddenberg Mortimer fd fångvårdskamrer Sthlm porträtt 1902 159
Uddenberg, H E, byråchef Telestyrelsen porträtt 1900 80
Uddgren C Gustaf redaktör Sthlm porträtt 1926 720
Uddgren C Gustaf skriftställare Sthlm porträtt 1924 366
Uddgren Carl A kyrkoh Qville porträtt 1906 126
Uddgren Carl A kyrkoh Qville porträtt 1911 159
Uddgren Carl A kyrkoherde Qville porträtt 1901 160
Uddgren H E kapten, historieforskare porträtt 1919 149
Uddgren John, arkitekt Göteborg porträtt 1900 768
Uddin Anders P R kyrkoh Sanda pastorat porträtt 1903 679
Uggla A A major geeralstabens reserv porträtt 1903 62
Uggla A Christer H konsul Sthlm porträtt 1924 797
Uggla A Emil överste Borås porträtt 1910 686
Uggla A Emil överste Borås porträtt 1922 189
Uggla A Emil överste Borås porträtt 1927 205
Uggla A Emil överste Karlstad porträtt 1917 173
Uggla Adolf godsägare Falköping porträtt 1903 630
Uggla Albert A fd major Djursholm porträtt 1908 431
Uggla Albert A fd major Djursholm porträtt 1908 62
Uggla Alexis W kamrer Trosa porträtt 1918 109
Uggla Arvid L byrådir Sthlm porträtt 1912 815
Uggla Bertil G:son löjtn OS-ledare porträtt 1919 96
Uggla Bertil G:son löjtnant femkampare porträtt 1921 68
Uggla Bertil löjtnant femkampare porträtt 1923 685
Uggla C G vice häradshövding Västerås porträtt 1931 798
Uggla C G:son överste Skaraborgs regemente porträtt 1930 380
Uggla C G:son överstelöjtn Krigsskolan porträtt 1925 493
Uggla C J övering Linköping porträtt 1929 765
Uggla Carl G trafikchef Helsingborg porträtt 1913 832
Uggla Carl G överste Skövde porträtt 1930 813
Uggla Claes A öv.löjtn Sthlm porträtt 1906 448
Uggla Claes G fd häradshövding Västerås porträtt 1926 175
Uggla Claes G häradshövding Västerås porträtt 1921 173
Uggla Claes häradshövd Västerås porträtt 1906 174
Uggla Clas G häradshövding Västerås porträtt 1911 206
Uggla Clas G häradshövding Västerås porträtt 1916 189
Uggla Evald J G dir Sthlm porträtt 1910 703
Uggla Evald J G dir Sthlm porträtt 1931 719
Uggla G F O generallöjtnant porträtt 1907 669
Uggla G F O generalmajor porträtt 1901 756
Uggla G vice ordf Svenska Spelen 1916 porträtt 1915 666
Uggla Gustaf F G general Sthlm porträtt 1920 268
Uggla Gustaf F generallöjtn Sthlm porträtt 1910 302
Uggla Gustaf F O fd generallöjtn porträtt 1912 574
Uggla Gustaf F O generallöjtnant * porträtt 1909 705
Uggla Gustaf F O generalmajor porträtt 1903 329
Uggla Gustaf F O generalmajor Sthlm porträtt 1905 306
Uggla Gustaf G:son kapten Sthlm porträtt 1925 542
Uggla Gustaf general  * porträtt 1915 260
Uggla Hjalmar A fd hovrättsråd Jönköping porträtt 1904 337
Uggla I Wilhelm R övering Sthlm porträtt 1930 301
Uggla K Eric A major Skövde porträtt 1910 254
Uggla T G:son forstmästare Sthlm porträtt 1922 718
Uggla Torsten krigsdomare Lund porträtt 1922 494
Uggla Torsten vice krigsdomare Lund porträtt 1918 493
Uggla, Carl J P, major, Karlstad porträtt 1900 160
Uggla, Christer ing. Skand.Kårens ordf porträtt 1900 265
Ugglas af Samuel G L kammarherre Sthlm porträtt 1922 829
Ugglas af, C R författare porträtt 1919 169
Ugglas af, G O M godsägare Sthlm porträtt 1911 575
Ugglas af, K L S R byråing Sthlm porträtt 1930 381
Ugglas af, Ludvig G J kammarherre Forsmark porträtt 1920 573
Ugglas af, Ludvig G J kammarherre Forsnmark porträtt 1910 574
Ugglas af, Ludvig G J kammarjunkare Forsmark porträtt 1915 572
Ugglas af, Ludvig G J överste Forsmark porträtt 1922 125
Ugglas af, Ludvig kabinettskammarherre porträtt 1905 598
Ugglas af, P M expeditionschef Sthlm porträtt 1914 285
Ugglas af, P Magnus kab.kammarherre Sthlm porträtt 1919 269
Ugglas af, P Magnus kab.kammarherre Sthlm porträtt 1930 61
Ugglas af, Samuel G L bergsing Sthlm porträtt 1917 813
Ugglas af, Samuel G L kammarherre Sthlm porträtt 1927 829
Ugglas af, Samuel G L kammarherre Yxtaholm porträtt 1912 814
Uhlin Hilda fotograf Konstantinopel porträtt 1921 93
Uhr Gustaf, yrkesinspektör Stockholm porträtt 1901 96
Uhr Salomon statens torvbiträde Sthlm porträtt 1902 705
Uhrberg A V journalist Uddevalla porträtt 1902 270
Uhrberg C tf postmästare Alingsås porträtt 1923 642
Uhrberg K K Ivar arrendator Nyköping porträtt 1930 829
Ulander Axel P fil.dr Luleå porträtt 1923 481
Ulander Martin T prov.läkare Östhammar porträtt 1906 606
Ulander Otto skeppsmäklare porträtt 1902 270
Ulander W bankdir Uppsala porträtt 1900 416
Ulander Wilhelm bankdir Upplands Ensk Bank porträtt 1905 259
Ulander Wilhelm fd bankdir Uppsala porträtt 1910 319
Ulff Carl E fd kommendör Sthlm porträtt 1925 526
Ulff Carl E kommendör Sthlm porträtt 1920 525
Ulff G E kommendör flottans reserv porträtt 1902 386
Ulff Gurli fru fd premieaktris Sthlm porträtt 1913 14
Ulff Gustaf E fd kommendör Sthlm porträtt 1907 382
Ulfsax C R  sekr fångvårdsstyrelsen Sthlm porträtt 1901 350
Ulfsax Carl R fd fångvårdssekr Sthlm porträtt 1905 47
Ulfsparre C F fd kapten Livreg:s Grenadjärkår porträtt 1902 578
Ulfsparre C O fd postmästare Härnösand/Sthlm porträtt 1912 15
Ulfsparre C O fd postmästare Sthlm porträtt 1908 542
Ulfsparre Carl O fd postmästare Härnösand porträtt 1903 534
Ulfsparre Gustaf J T C:son Em, Kalmar porträtt 1906 255
Ulfsparre John A O major Helsingborg porträtt 1910 735
Ullberg J rådman Umeå porträtt 1905 226
Ullberg Jonas rådman Umeå porträtt 1910 238
Ullgren Nils J, bruksförvaltare Södertälje porträtt 1900 832
Ullholm L J Werner dir Sthlm porträtt 1923 401
Ullholm P A fd godsägare Norrköping porträtt 1909 270
Ullholm P August fd godsägare Linköping porträtt 1930 46
Ulllholm L J V vd Affärssystem Sthlm porträtt 1918 413
Ullman C M prof Göteborg porträtt 1902 482
Ullman Carl M fd prof Göteborg porträtt 1907 478
Ullman Carl-Magnus fd prof Göteborg porträtt 1916 462
Ullman Gustaf D författare Sthlm porträtt 1931 367
Ullman Gustaf landskapsmålare porträtt 1907 70
Ullman Gustaf skald porträtt 1915 109
Ullman H disponent Kolsäter porträtt 1915 824
Ullman H vd Abrahamson & Co Sthlm porträtt 1910 302
Ullman M kyrkoh Varberg porträtt 1909 766
Ullman M kyrkoh Varberg porträtt 1914 765
Ullman Magnus kyrkoh Varberg porträtt 1904 756
Ullman Magnus kyrkoh Varberg porträtt 1919 13
Ullman Martin G kyrkoh Näshulta porträtt 1929 110
Ullman Thyra fru (bragd vid Sommen) porträtt 1904 326
Ullman Uddo L biskop Strängnäs porträtt 1906 465
Ullman Uddo L biskop Strängnäs porträtt 1911 511
Ullman Uddo L biskop Strängnäs porträtt 1916 509
Ullman Uddo L biskop Strängnäs porträtt 1921 493
Ullman Uddo L biskop Strängnäs porträtt 1930 21
Ullman Uddo L biskop Strängnäs * porträtt 1926 451
Ullrich Fritz L arkitekt Sthlm porträtt 1914 412
Ullrich Fritz L arkitekt Sthlm porträtt 1917 13
Ullstedt John sångare, dirigent Sthlm porträtt 1905 694
Ullstrand H Gustaf kyrkoh Ed porträtt 1922 189
Ulmgren Carl A bankdir Sthlm porträtt 1925 78
Ulmgren Carl A bankdir Sthlm porträtt 1930 222
Ulmgren Otto hovtandläkare Sthlm porträtt 1919 173
Ulmgren Otto med.dr, hovdentist Sthlm porträtt 1914 172
Ulmgren P Otto med.dr Sthlm porträtt 1929 813
Ulmgren Pär försäkringsdir Skandia Sthlm porträtt 1930 659
Ulmgren Pär försäkringsdir Sthlm porträtt 1929 653
Ulner C G F fd major Karlshamn porträtt 1912 271
Ulner Carl G F major Karlshamn porträtt 1906 558
Ulner F fd major Karlshamn porträtt 1911 574
Ulrich Arvid borgmästare Säter porträtt 1905 110
Ulrich Arvid borgmästare Säter porträtt 1917 622
Ulrich Erik O arkitekt Gonäs porträtt 1921 221
Ulrich F L arkitekt Sthlm porträtt 1909 446
Ulrich Henrik U ing SJ Sthlm (Visby) porträtt 1904 741
Ulrich S dir sv sjukgymn Inst Bremen porträtt 1902 803
Ulrich Sigfrid frk Sthlm porträtt 1918 125
Ulriksen Fr trädgårdsdir Alnarp porträtt 1902 254
Ulriksen Fredrik fd trädgårdsdir Alnarp porträtt 1926 192
Ulriksson Frans A dir Ystad porträtt 1922 797
Ulriksson Frans A dir Ystad porträtt 1926 416
Unander S konsul Haparanda porträtt 1920 455
Unander V A major militärattaché i Turkiet porträtt 1912 58
Unander Viktor svensk löjtn i turkisk tjänst porträtt 1904 236
Unander-Scharin Egil grosshandlare Umeå porträtt 1910 239
Unander-Scharin Egil konsul Umeå porträtt 1907 543
Undén B Östen justitieminister porträtt 1919 393
Undén B Östen prof Uppsala Univ porträtt 1916 557
Undén B Östen prof utrikesminister * porträtt 1924 49
Undén J Alfred fd bankdir Gävle porträtt 1921 558
Undén J Alfred fd bankdir Gävle porträtt 1923 355
Undén U T svenskt sändebud i Wien porträtt 1927 619
Undén U Torsten envoyé Reval porträtt 1926 479
Undén Ulf T generalkonsul i Hamburg porträtt 1913 239
Undén Ulf T svensk minister i Riga porträtt 1921 28
Undén V apotekare Karlstad porträtt 1903 550
Undén V apotekare Karlstad porträtt 1908 558
Undén V apotekare Karlstad/Södertälje porträtt 1913 527
Undén Östen konsultativt statsråd porträtt 1917 53
Undén Östen prof, fd rektor Uppsala Univ porträtt 1929 275
Undén Östen utrikesminister porträtt 1925 184
Undset Sigrid författarinna (besöker Visby) porträtt 1931 375
Undset Sigrid på Sthlms Central porträtt 1928 164
Unge Eric kapten ballongkonstruktör Sthlm porträtt 1903 509
Unge F A fd tullförvaltare Åhus porträtt 1903 94
Unge F A tullförvaltare Sundbyberg porträtt 1909 703
Unge G U fd överstelöjtn Elfstorp Hälsingland porträtt 1903 551
Unge L Hjalmar överstelöjtn Gävle porträtt 1916 782
Unge Wilhelm major uppfinnare porträtt 1902 776
Unge Wilhelm T uppfinnare Sthlm porträtt 1904 596
Unge Vilhelm T överstelöjtn Sthlm porträtt 1909 591
Unge Wilhelm T överstelöjtn Sthlm porträtt 1914 286
Unge von, A Rikard bergsing Mölntorp porträtt 1911 415
Unge von, Adolf R bergsing Tullinge porträtt 1921 381
Unge von, B H W lasarettsläkare Norrköping porträtt 1908 462
Unge von, B Hugo V fd las.läkare Norrköping porträtt 1929 237
Unge von, B Hugo W fd las.läkare Norrköping porträtt 1923 433
Unge von, B Hugo W läkare Norrköping porträtt 1913 462
Unge von, C H kammarrättsråd Sthlm porträtt 1913 334
Unge von, C Henning fd kammarrättsråd Sthlm porträtt 1923 336
Unge von, C Henning fd kammarrättsråd Sthlm porträtt 1929 382
Unge von, Henning fd kammarrättsråd Sthlm porträtt 1918 333
Unger A C apotekare Ljungby porträtt 1905 192
Unger A dir Sthlm porträtt 1918 781
Unger A landshövding Karlstad porträtt 1930 717
Unger Abraham landshövding i Karlstad * porträtt 1929 401
Unger Abraham landshövding Karlstad porträtt 1925 77
Unger Abraham landshövding Värmland porträtt 1920 661
Unger Adolf F fd bruksägare Henriksholm porträtt 1917 540
Unger Adolf F fd bruksägare Sthlm porträtt 1912 478
Unger Adolf F fd bruksägare Sthlm porträtt 1927 13
Unger Axel apotekare Helsingborg porträtt 1911 238
Unger Axel G apotekare Helsingborg porträtt 1918 382
Unger E A kyrkoh Holmedals pastorat porträtt 1902 627
Unger E Magnus häradshövding Sthlm porträtt 1912 703
Unger E Magnus häradshövding Sthlm porträtt 1912 126
Unger Edwin M häradshövding Sthlm porträtt 1907 159
Unger G kommendör porträtt 1931 285
Unger Gunnar kommendör Sjökrigsskolan porträtt 1924 797
Unger Gunnar kommendör, Flottan porträtt 1922 348
Unger Gunnar kommendörkapten Sthlm porträtt 1920 541
Unger J Bernt disponent Djursholm porträtt 1920 574
Unger Jonas B kyrkoh i Nor porträtt 1903 342
Unger, Edwin M häradshövding porträtt 1900 272
Ungert Gustaf spegelfabrikör Jönköping porträtt 1900 624
Ungevitter Julius grosshandl Stockholm porträtt 1901 369
Ungman Olof lantbrukare Alfta porträtt 1905 211
Unman Gustaf A prof Sthlm porträtt 1914 300
Unman Gustaf A prof Sthlm porträtt 1917 174
Unman Johan A grosshandlare Sthlm porträtt 1912 383
Unman Johan A grosshandlare Sthlm porträtt 1913 256
Unman Johan grosshandlare Sthlm porträtt 1907 398
Unonius G E M fd tullförvaltare porträtt 1902 79
Upmark August prof Alnarp porträtt 1930 525
Upmark C H F fil.dr styresman Nord. Muséet porträtt 1924 396
Upmark Eva fru Sthlm porträtt 1911 607
Upmark Gustaf H chef Nordiska Muséet * porträtt 1923 357
Upmark Gustaf H F styresman Nord. Muséet porträtt 1914 412
Upmark Gustaf H F styresman Nordiska Muséet porträtt 1913 95
Upmark Gustaf styresman Nordiska Muséet porträtt 1928 30
Uppfinnare”Karoles i vagnen” Strömstad porträtt 1900 662
Uppström A E Wilhelm fil.dr Sthlm porträtt 1914 172
Uppström C D T häradshövding riksdagsman porträtt 1902 30
Uppström C David T häradshövding Härnösand porträtt 1911 367
Uppström Carl D T häradshövding Härnösand porträtt 1905 743
Uppström Henrik musikdir Sthlm porträtt 1910 430
Ursell Carl V M häradshövding Eslöv porträtt 1911 544
Ursell Carl V M häradshövding Eslöv porträtt 1916 541
Ursell Carl V M häradshövding Eslöv porträtt 1921 525
Ursell Carl V M häradshövding Eslöv porträtt 1923 322
Urzell Carl V M häradshövd Eslöv porträtt 1906 559
Utfall von, Carl V hovkamrer Sthlm porträtt 1915 397
Utfall von, Carl V hovkamrer Sthlm porträtt 1920 397
Utfall von, Carl V hovkamrer Sthlm porträtt 1925 397
Utfall von, Carl V hovkamrer Sthlm porträtt 1931 174
Utfall von, J G E, fd dir Stockholm porträtt 1901 80
Utfall von, Jacob G E dir Sthlm porträtt 1909 735
Utterström John G handlare Hietaniemi, Torned porträtt 1908 95
Utterström S Vasaloppssegrare porträtt 1924 383
Utterström Sven skidåkare Boden porträtt 1930 150
Uttke Johannes syssloman Nyköping porträtt 1907 399