Om likpredikningar

OBS: På medlemssidan får du information om händelsen och hänvisning till dokumentet.

Via namnregistret ovan kan du se vilka huvudpersonerna är i likpredikningarna. Likpredikningarna i original finns hos GF i den så kallade Hintzesamlingen. Det mesta rör begravningar och minnestal men det finns även en del vigslar och andra händelser. Vissa av huvudpersonerna kan finnas med på flera ställen i böckerna och utöver huvudpersonerna finns emellanåt ytterligare personer nämnda i handlingarna. De år som finns upptagna i registret handlar mest om 16- 17- och 1800-tal även om några få gäller sent 1500-tal och tidigt 1900-tal. I GFs arkiv och bibliotek finns det cirka 1000 tryckta likpredikningarna.

Vi arbetar med att se över hela vårt arkiv och bibliotek för att successivt skanna in dokument med viktiga data och koppla namnregister till dokumenten och vårt sökbara register. När det gäller likpredikningarna finns nu enbart namnregistren upplagda för sökning via vår öppna webbsida.