Släktkartoteket Å-Ä

Åbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Åberg/Åbergh, blått kort – ref till tryckta verk, GF Släktarkiv, SoH 1977:1-2, 1984:1, sid. 37, se även SoH 1985:3-4.
Åberg/Åbergh/Åhberg, blått kort – ref till tryckta verk, se Furtenbach, Cronström, Werner, GF Släktarkiv, se även antavla Södergren..
Åberg/Åhberg, vitt kort – ref till handskrifter, se Groth, Bengtzén, GF Släktarkiv, GF antavlor, se också Kjellströms saml..
Åberger, blått kort – ref till tryckta verk, se Söderberg.
Åbergsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Åbjörn/Åbiörn, vitt kort – ref till handskrifter.
Åbjörnsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Åbjörnsson, blått kort – ref till tryckta verk.
Åblad, vitt kort – ref till handskrifter.
Åbom, ja, GF Släktarkiv, GF antavlor.
Åborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Åbrandt, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1985:1, 1955 sid 259..
Åbrandt, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Åbygge, vitt kort – ref till handskrifter.
Åckander, vitt kort – ref till handskrifter.
Åckerberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Åckman, vp.
Ådahl/Ådal, vitt kort – ref till handskrifter.
Åderman, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Åderman, blått kort – ref till tryckta verk.
Ådman, vitt kort – ref till handskrifter.
Åfeldt/Åhfeldt, vitt kort – ref till handskrifter.
Ågréen/Ågren, vitt kort – ref till handskrifter.
Ågren, blått kort – ref till tryckta verk, se Zingmark, GF Släktarkiv.
Ågren/Ågréen, vitt kort – ref till handskrifter, se Grundal, GF Släktarkiv.
Åhberg, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Åberg.
Åhfeldt/Åfeldt, blått kort – ref till tryckta verk.
Åhl, vitt kort – ref till handskrifter.
Åhl, blått kort – ref till tryckta verk.
Åhlander/Ålander, vitt kort – ref till handskrifter.
Åhlberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Åhlbotten, , GF Släktarkiv, SoH 1959 sid 228..
Åhlbottn, vitt kort – ref till handskrifter.
Åhlén, vitt kort – ref till handskrifter, se A Hedbergs anteckningar I..
Åhlén, blått kort – ref till tryckta verk.
Åhlenius/Ålenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Åhlfast, vitt kort – ref till handskrifter.
Åhlin/Ålin, vitt kort – ref till handskrifter.
Åhlström, vitt kort – ref till handskrifter.
Åhlström, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Åhlund, vitt kort – ref till handskrifter.
Åhlund, blått kort – ref till tryckta verk.
Åhm, vitt kort – ref till handskrifter.
Åhman/Åman, vitt kort – ref till handskrifter, se Bennet, GF Släktarkiv.
Åhman/Åman, blått kort – ref till tryckta verk, se även geogr. arkivet Ulricehamn.
Åhmansson, blått kort – ref till tryckta verk.
Åhmansson, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Åmansson.
Åhnstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Åhrberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Åhrberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Åhrlin, vitt kort – ref till handskrifter, Antavla i geogr. arkivet: Skog, X-län..
Åhrman/Årman, vitt kort – ref till handskrifter.
Åhrstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Åhs/Ås, vitt kort – ref till handskrifter.
Åhsberg/Åsberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Åhström, blått kort – ref till tryckta verk.
Åkenblom, vitt kort – ref till handskrifter.
Åker, vitt kort – ref till handskrifter.
Åkerbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Åkerberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Åkerberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Åkerblad, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Åkerblom, blått kort – ref till tryckta verk, GF Släktarkiv.
Åkerblom, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv, GF antavlor.
Åkerbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Åkerborg, blått kort – ref till tryckta verk.
Åkerdal, vitt kort – ref till handskrifter.
Åkerfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Åkerfelt/Åkerfeldt, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Åkergren, vitt kort – ref till handskrifter.
Åkerhammar, blått kort – ref till tryckta verk.
Åkerhielm, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Åkerhielm, blått kort – ref till tryckta verk, GF Släktarkiv.
Åkerhielm af Margretelund, vitt kort – ref till handskrifter.
Åkerholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Åkerholm, blått kort – ref till tryckta verk.
Åkerhög, vitt kort – ref till handskrifter.
Åkerlin, blått kort – ref till tryckta verk.
Åkerlind/Åkerlindh, vitt kort – ref till handskrifter.
Åkerling, vitt kort – ref till handskrifter.
Åkerlund, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv, GF antavlor.
Åkerlund(h), blått kort – ref till tryckta verk.
Åkerman, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv, GF antavlor, se även geogr. arkivet: Roslagen.
Åkerman, blått kort – ref till tryckta verk.
Åkerman, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1986:3-4.
Åkermark, blått kort – ref till tryckta verk.
Åkermark/Åkermarck, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Åkerqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Åkerrén, vitt kort – ref till handskrifter.
Åkersjö, vitt kort – ref till handskrifter.
Åkerskough, vitt kort – ref till handskrifter.
Åkerstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Åkerstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Åkerstein, vitt kort – ref till handskrifter.
Åkerstein, blått kort – ref till tryckta verk.
Åkersten, vitt kort – ref till handskrifter.
Åkerström, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Åkesson, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv, GF antavlor.
Åkesson, blått kort – ref till tryckta verk.
Åkeström, vitt kort – ref till handskrifter.
Åkström, vitt kort – ref till handskrifter.
Ålander, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Ålander, blått kort – ref till tryckta verk.
Ålandt, vitt kort – ref till handskrifter.
Ålborg (Aalborg), blått kort – ref till tryckta verk.
Ålder, vitt kort – ref till handskrifter, se Åller, GF Släktarkiv.
Ålenius/Åhlenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Ålenning/Åländing, vitt kort – ref till handskrifter.
Ålfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Ålhem, blått kort – ref till tryckta verk.
Ålin/Åhlin, vitt kort – ref till handskrifter.
Ållenberg/Ollenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Ållengreen, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Ållongren.
Åller, , GF Släktarkiv.
Ållon, blått kort – ref till tryckta verk.
Ållon/Ollon, vitt kort – ref till handskrifter.
Ållonberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Ållongreen, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Ållongren.
Ållongren, blått kort – ref till tryckta verk.
Ållongren/Ållongreen/Ållengren, vitt kort – ref till handskrifter.
Ållonsköld, vitt kort – ref till handskrifter.
Ållonsköld (eller Härlingstorpssläkten), blått kort – ref till tryckta verk.
Ållonstielke, vitt kort – ref till handskrifter.
Ållund, blått kort – ref till tryckta verk, se Gullik-släkten, GF Släktarkiv.
Ålman, vitt kort – ref till handskrifter.
Åländing/Ålenning, vitt kort – ref till handskrifter.
Åman/Åhman, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Åman/Åhman, blått kort – ref till tryckta verk, se Gullik-släkten, GF Släktarkiv.
Åmansson, blått kort – ref till tryckta verk, se Gullik-släkten, GF Släktarkiv.
Åmansson/Åhmansson, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Åmark, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Åmark, blått kort – ref till tryckta verk, GF Släktarkiv.
Ångerman, blått kort – ref till tryckta verk, se GF:s medlemsblad nr 4 sid 4..
Ångerman, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Ångman, vitt kort – ref till handskrifter.
Ångman, blått kort – ref till tryckta verk, se Huss, GF Släktarkiv.
Ångström, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Ånström, vitt kort – ref till handskrifter.
Åquist, blått kort – ref till tryckta verk.
Åradsson, blått kort – ref till tryckta verk.
Årberg/Åhrberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Årman/Årmann, blått kort – ref till tryckta verk.
Årman/Årmann/Åhrman, vitt kort – ref till handskrifter.
Årnell, vitt kort – ref till handskrifter.
Årre, vitt kort – ref till handskrifter.
Årre, blått kort – ref till tryckta verk.
Årrhane, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Årrhane, blått kort – ref till tryckta verk.
Årsell, vitt kort – ref till handskrifter.
Ås- och Västerbysläkterna, blått kort – ref till tryckta verk.
Ås/Åhs, vitt kort – ref till handskrifter.
Åsander, vitt kort – ref till handskrifter.
Åsard, blått kort – ref till tryckta verk.
Åsberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Åsbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Åsbrink, blått kort – ref till tryckta verk, GF Släktarkiv.
Åsbrink/Åsbrinck, vitt kort – ref till handskrifter.
Åsebo-släkten, blått kort – ref till tryckta verk.
Åseby, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Åselius, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Åsell, blått kort – ref till tryckta verk, se Gullik-släkten, GF Släktarkiv.
Åsell, vitt kort – ref till handskrifter.
Åsén, blått kort – ref till tryckta verk, se Gullik-släkten, GF Släktarkiv.
Åsjöhyttesläkten, blått kort – ref till tryckta verk.
Åskagasläkten med son-namn, blått kort – ref till tryckta verk.
Åslander, vitt kort – ref till handskrifter.
Åslin, , se Gullik-släkten, GF Släktarkiv.
Åslund, blått kort – ref till tryckta verk, se Gullik-släkten.
Åslund, vitt kort – ref till handskrifter, se Kjellström, GF Släktarkiv, GF antavlor.
Åsman, blått kort – ref till tryckta verk.
Åssenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Åstedt, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Åstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Åstrand, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv, se även Sandegrenska saml. K 1060..
Åstrand, blått kort – ref till tryckta verk.
Åström, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Åström, blått kort – ref till tryckta verk, se Gullik-släkten, se Mac Björkmans saml..
Åwall, vitt kort – ref till handskrifter.

Ädelberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Ädelberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Ädelgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Ädelman, vitt kort – ref till handskrifter.
Ädler, vitt kort – ref till handskrifter.
Ählström, vitt kort – ref till handskrifter.
Ährling, vitt kort – ref till handskrifter.
Ährling, blått kort – ref till tryckta verk.
Ähselius, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Aeselius.
Älf, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv, se även Sandegrenska saml. F 2471..
Älf, blått kort – ref till tryckta verk.
Ängel, vitt kort – ref till handskrifter.
Ängel-släkten/Engel, blått kort – ref till tryckta verk.
Ängmyra, vitt kort – ref till handskrifter.
Ängnell/Egnell, blått kort – ref till tryckta verk.
Ängquist, vitt kort – ref till handskrifter.
Ängstorp-släkten, vitt kort – ref till handskrifter.
Ärnström, vitt kort – ref till handskrifter.