Släktkartoteket C

Cabbe, blått kort – ref till tryckta verk.
Cabeliau, blått kort – ref till tryckta verk.
Cabelieau, hänvisningskort, se Cabiljau.
Cabeliou, hänvisningskort, se Cabiljau.
Cabèljau, blått kort – ref till tryckta verk.
Cabiljau/Cabeliou/Cabelieau, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Cabrit, blått kort – ref till tryckta verk.
Cadenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Cadier, blått kort – ref till tryckta verk.
Cadin, blått kort – ref till tryckta verk.
Cadovius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Cadovius, blått kort – ref till tryckta verk.
Caers, vitt kort – ref till handskrifter.
Caërs, blått kort – ref till tryckta verk.
Caesar/Cesar/Cesare, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Cahlbrecht, vitt kort – ref till handskrifter.
Cahling, vitt kort – ref till handskrifter.
Cahlman, vitt kort – ref till handskrifter.
Cahman, vitt kort – ref till handskrifter.
Cahman, blått kort – ref till tryckta verk.
Cahun, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Cainberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Cairenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Cairncross, blått kort – ref till tryckta verk.
Cajalén, blått kort – ref till tryckta verk.
Cajan, blått kort – ref till tryckta verk.
Cajander, blått kort – ref till tryckta verk.
Cajander, vitt kort – ref till handskrifter.
Cajanello, blått kort – ref till tryckta verk, se Leffler.
Cajaner, blått kort – ref till tryckta verk.
Cajanus, blått kort – ref till tryckta verk.
Cajanus, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Calais, vitt kort – ref till handskrifter.
Calamnius, vitt kort – ref till handskrifter.
Calamnius, blått kort – ref till tryckta verk.
Calander, blått kort – ref till tryckta verk, se Callander.
Calander, vitt kort – ref till handskrifter.
Calberholm, blått kort – ref till tryckta verk.
Calbfell, blått kort – ref till tryckta verk.
Calde, vitt kort – ref till handskrifter.
Caldén, blått kort – ref till tryckta verk.
Caldenbach, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Caleen, hänvisningskort, se Calén.
Calén, blått kort – ref till tryckta verk.
Calen, von/Calén, vitt kort – ref till handskrifter.
Calén/Caleen/Calleen/Calen,von, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, Sandegrenska samlingen K2759 (GF).
Calholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Calicius, blått kort – ref till tryckta verk.
Calicius, vitt kort – ref till handskrifter.
Calissendorff, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Calissendorff, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Calixtus, vitt kort – ref till handskrifter.
Call, blått kort – ref till tryckta verk.
Callander, vitt kort – ref till handskrifter.
Callander, blått kort – ref till tryckta verk, se Calander.
Callberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Callbohm, blått kort – ref till tryckta verk.
Calldincker, vitt kort – ref till handskrifter.
Calléen, blått kort – ref till tryckta verk.
Calléen/Callén/Calén, vitt kort – ref till handskrifter.
Calleman, blått kort – ref till tryckta verk.
Callenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Callenis, blått kort – ref till tryckta verk.
Callerbom, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Callerholm, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, Sandegrenska samlingen K2760 (GF).
Callerholm/Callerholm, af, blått kort – ref till tryckta verk.
Callerstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Callerström, blått kort – ref till tryckta verk.
Callerström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Callia, blått kort – ref till tryckta verk.
Callin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Callm, blått kort – ref till tryckta verk.
Callman, vitt kort – ref till handskrifter.
Callmander, blått kort – ref till tryckta verk.
Callmander/Calmander/Kalmander/Kallmander, vitt kort – ref till handskrifter.
Callmar, blått kort – ref till tryckta verk.
Callmer, blått kort – ref till tryckta verk.
Callmer, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Callmeyer, vitt kort – ref till handskrifter.
Callwagen, hänvisningskort, se Calwagen.
Calm, vitt kort – ref till handskrifter.
Calmander, hänvisningskort, se Callmander.
Calmar, vitt kort – ref till handskrifter.
Calmen, blått kort – ref till tryckta verk.
Calmén, vitt kort – ref till handskrifter.
Calmes, vitt kort – ref till handskrifter.
Calmes/Calms, blått kort – ref till tryckta verk.
Calmgren, blått kort – ref till tryckta verk.
Calms, blått kort – ref till tryckta verk, se Calmes.
Calms, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Caloander, vitt kort – ref till handskrifter.
Caloander, blått kort – ref till tryckta verk.
Calonius, blått kort – ref till tryckta verk.
Calonius, vitt kort – ref till handskrifter.
Calseur, vitt kort – ref till handskrifter.
Calwagen/Callwagen, vitt kort – ref till handskrifter.
Calwagen/Callwagen, blått kort – ref till tryckta verk.
Calvert, vitt kort – ref till handskrifter.
Camaenius, hänvisningskort, se Camén.
Caman, von/Caman, vitt kort – ref till handskrifter.
Caman/Caman, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Cambell/Campell/Campbell, vitt kort – ref till handskrifter.
Camberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Camby, vitt kort – ref till handskrifter.
Caméen, hänvisningskort, se Camén, GF släktarkiv.
Camel, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Camel, blått kort – ref till tryckta verk.
Camén/Caméen, von/Caméen/Camenius/Camaenius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Camén/Caméen/Camenius/Camaenius/Caméen, von, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Camenhielm, vitt kort – ref till handskrifter.
Caménhjelm, blått kort – ref till tryckta verk.
Camenius, hänvisningskort, se Camén.
Camensköld, blått kort – ref till tryckta verk.
Camensköld, vitt kort – ref till handskrifter.
Camerarius, blått kort – ref till tryckta verk.
Camerarius, vitt kort – ref till handskrifter.
Camin, blått kort – ref till tryckta verk.
Camitz, vitt kort – ref till handskrifter.
Camitz, blått kort – ref till tryckta verk.
Cammarstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Cammel, vitt kort – ref till handskrifter.
Cammerat, vitt kort – ref till handskrifter.
Cammerath, blått kort – ref till tryckta verk.
Camoenius, blått kort – ref till tryckta verk, se Caméen.
Camoenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Camolt, vitt kort – ref till handskrifter.
Camp, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1958, s, 42.
Camp, vitt kort – ref till handskrifter.
Campanius, blått kort – ref till tryckta verk.
Campanius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Campbell, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Campbell/Campell/Cambell, blått kort – ref till tryckta verk.
Campell/Cambell/Campbell, vitt kort – ref till handskrifter.
Campen, von/Kampen, van, vitt kort – ref till handskrifter.
Campen, von/Kampen, van, blått kort – ref till tryckta verk.
Campenhausen, von/Campenhusen, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Campenhausen, von/Campenhusen, von/Campenhausen, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1953:1.
Campenhusen, von/Campenhausen, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Camph, blått kort – ref till tryckta verk.
Camphausen, blått kort – ref till tryckta verk.
Camphuysen, blått kort – ref till tryckta verk.
Campsen, vitt kort – ref till handskrifter.

Cancre, vitt kort – ref till handskrifter.
Candelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Candelin, blått kort – ref till tryckta verk.
Cando/Candow, vitt kort – ref till handskrifter.
Candolin, blått kort – ref till tryckta verk.
Candow, hänvisningskort, se Cando.
Candt, blått kort – ref till tryckta verk.
Canifer, blått kort – ref till tryckta verk.
Canis, vitt kort – ref till handskrifter.
Cannelin, blått kort – ref till tryckta verk.
Cannelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Cannolt, vitt kort – ref till handskrifter.
Canon, blått kort – ref till tryckta verk.
Canonhielm, blått kort – ref till tryckta verk.
Canonhielm, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Canson, vitt kort – ref till handskrifter.
Cant/Canth, vitt kort – ref till handskrifter.
Cantacuzino, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Cantagalli, blått kort – ref till tryckta verk.
Cantagalli, vitt kort – ref till handskrifter.
Cantell, vitt kort – ref till handskrifter.
Cantenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Canter, blått kort – ref till tryckta verk.
Canterberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Canterberg/Kanterberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Canterhielm, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1955: s, 204.
Canterhielm, vitt kort – ref till handskrifter.
Canterius/Canterus, vitt kort – ref till handskrifter.
Cantersteen, hänvisningskort, se Cantersten.
Cantersten, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1955: s, 204.
Cantersten/Cantersteen, vitt kort – ref till handskrifter.
Canterstierna, vitt kort – ref till handskrifter.
Canterstierna, blått kort – ref till tryckta verk.
Canterström, vitt kort – ref till handskrifter.
Canterus/Cantherus, vitt kort – ref till handskrifter.
Canth, blått kort – ref till tryckta verk.
Canth/Cant, vitt kort – ref till handskrifter.
Cantherus, hänvisningskort, se Canterus.
Canthor, vitt kort – ref till handskrifter.
Cantroff, vitt kort – ref till handskrifter.
Cantzler, blått kort – ref till tryckta verk.
Cantzler, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Canuti/Canutius, vitt kort – ref till handskrifter.
Canuting, vitt kort – ref till handskrifter.
Canutius/Canuti, blått kort – ref till tryckta verk.
Canutus Dux, vitt kort – ref till handskrifter.
Canzoff, vitt kort – ref till handskrifter.
Capel, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Caphan, blått kort – ref till tryckta verk.
Cappell, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Cappell, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Cappelman, vitt kort – ref till handskrifter.
Caprano, vitt kort – ref till handskrifter.
Caraeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Caravello, vitt kort – ref till handskrifter.
Carbin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Carbin, blått kort – ref till tryckta verk.
Carbonnier, blått kort – ref till tryckta verk.
Carborgsson, blått kort – ref till tryckta verk.
Cardeij, vitt kort – ref till handskrifter.
Cardel, blått kort – ref till tryckta verk.
Cardell, von/Cardell, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Cardell, von/Cardell, blått kort – ref till tryckta verk.
Cardon, blått kort – ref till tryckta verk.
Cardon, vitt kort – ref till handskrifter.
Cardus, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Careel, blått kort – ref till tryckta verk.
Careel, vitt kort – ref till handskrifter.
Carelberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Carelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Carelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Carell, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Carell, blått kort – ref till tryckta verk.
Carelson, vitt kort – ref till handskrifter.
Carenius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Carey, blått kort – ref till tryckta verk.
Carger, vitt kort – ref till handskrifter.
Carger, blått kort – ref till tryckta verk.
Carholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Cariander, blått kort – ref till tryckta verk.
Carild, blått kort – ref till tryckta verk.
Carisien, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Carisius, vitt kort – ref till handskrifter.
Carlander, blått kort – ref till tryckta verk.
Carlander, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Carlbaum, vitt kort – ref till handskrifter.
Carlbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Carlberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Carlberg, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1958 s 56.
Carlblom, vitt kort – ref till handskrifter.
Carlbohm/Carlbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Carlbom, blått kort – ref till tryckta verk.
Carlbom/Carlbohm, vitt kort – ref till handskrifter.
Carlborg, blått kort – ref till tryckta verk.
Carlborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Carlbrecht, blått kort – ref till tryckta verk.
Carle, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Carleberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Carlegård, blått kort – ref till tryckta verk.
Carleman, vitt kort – ref till handskrifter.
Carleman, blått kort – ref till tryckta verk.
Carlén, blått kort – ref till tryckta verk, se Carlenius.
Carlén/Carlenius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Carlenfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Carlenfelt, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Carlenius, blått kort – ref till tryckta verk, se Carlén.
Carlenius, hänvisningskort, se Carlén.
Carleson/Carlesson, blått kort – ref till tryckta verk.
Carleson/Carlesson, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Carlesson/Carleson, vitt kort – ref till handskrifter, SoH 1950: s, 149.
Carlevitz, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Carlfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Carlfisk, blått kort – ref till tryckta verk.
Carlfors, blått kort – ref till tryckta verk.
Carlgren, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Carlgren, blått kort – ref till tryckta verk.
Carlgrund, vitt kort – ref till handskrifter.
Carlhamn, vitt kort – ref till handskrifter.
Carlheim, vitt kort – ref till handskrifter.
Carlheim-Gyllensköld, blått kort – ref till tryckta verk.
Carlhielm/Carlhjelm, vitt kort – ref till handskrifter.
Carlhoff/Carloff, vitt kort – ref till handskrifter.
Carlholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Carlijn, blått kort – ref till tryckta verk.
Carlin, blått kort – ref till tryckta verk.
Carling, blått kort – ref till tryckta verk.
Carling, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Carlinius, vitt kort – ref till handskrifter.
Carlinus, vitt kort – ref till handskrifter.
Carllöf, vitt kort – ref till handskrifter.
Carlman, blått kort – ref till tryckta verk.
Carlman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Carlmark, vitt kort – ref till handskrifter.
Carloff/Carlhoff, vitt kort – ref till handskrifter.
Carloffer, vitt kort – ref till handskrifter.
Carlowitz, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Carlqvist/Carlquist, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Carlqvist/Carlquist, blått kort – ref till tryckta verk.
Carlroth/Carlrot, vitt kort – ref till handskrifter.
Carlsén, vitt kort – ref till handskrifter.
Carlsenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Carlsköld, blått kort – ref till tryckta verk.
Carlsköld, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Carlson-Edvards, blått kort – ref till tryckta verk.
Carlson/Carlsson, blått kort – ref till tryckta verk.
Carlsow, blått kort – ref till tryckta verk.
Carlsson, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Carlsson, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Carlsson, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Carlsson/Carlson, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Carlsson/Carlson, blått kort – ref till tryckta verk.
Carlstaen, vitt kort – ref till handskrifter.
Carlstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Carlstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Carlsteen, hänvisningskort, se Carlsten.
Carlstein, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Carlsten, blått kort – ref till tryckta verk.
Carlsten/Carlsteen, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Carlstenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Carlström, vitt kort – ref till handskrifter.
Carlström, blått kort – ref till tryckta verk.
Carlsund, vitt kort – ref till handskrifter.
Carlsund, blått kort – ref till tryckta verk.
Carlswärd, blått kort – ref till tryckta verk.
Carlund, vitt kort – ref till handskrifter.
Carlund, blått kort – ref till tryckta verk.
Carlöf, vitt kort – ref till handskrifter.
Carmignani, vitt kort – ref till handskrifter.
Carnagy/Carnegie, vitt kort – ref till handskrifter.
Carnall, de, blått kort – ref till tryckta verk.
Carnall/Carnall, de/Carnall, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Carnegie, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Carnegie/Carnegy, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1954 s, 178.
Carneij, blått kort – ref till tryckta verk.
Carnell, vitt kort – ref till handskrifter.
Carnis, vitt kort – ref till handskrifter.
Caroc, blått kort – ref till tryckta verk.
Caroc, vitt kort – ref till handskrifter.
Carol, vitt kort – ref till handskrifter.
Caroli, vitt kort – ref till handskrifter.
Carolin, vitt kort – ref till handskrifter.
Carolinius, vitt kort – ref till handskrifter.
Carolinus, vitt kort – ref till handskrifter.
Carolson, vitt kort – ref till handskrifter.
Carolstadius, vitt kort – ref till handskrifter.
Carotti, vitt kort – ref till handskrifter.
Carove, blått kort – ref till tryckta verk.
Carowski, vitt kort – ref till handskrifter.
Carp, blått kort – ref till tryckta verk.
Carpaeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Carpelan, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1986:1.
Carpelan/Carplan/Karplan, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Carplan, hänvisningskort, se Carpelan.
Carpolan, vitt kort – ref till handskrifter.
Carré, blått kort – ref till tryckta verk.
Carré, vitt kort – ref till handskrifter.
Cars, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Carsar, vitt kort – ref till handskrifter.
Carsbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Carsberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Carsbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Carsel, hänvisningskort, se Carsell.
Carsell/Carsel, vitt kort – ref till handskrifter.
Carsenbrock, blått kort – ref till tryckta verk.
Carsström, vitt kort – ref till handskrifter.
Carsteen, blått kort – ref till tryckta verk.
Carsten, blått kort – ref till tryckta verk.
Carsten, vitt kort – ref till handskrifter.
Carstenius, blått kort – ref till tryckta verk, se Carstens/Karsten.
Carstenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Carstens/Carstenius/Karsten, blått kort – ref till tryckta verk.
Carstensen, blått kort – ref till tryckta verk.
Carstensson, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Carström, blått kort – ref till tryckta verk.
Cartesius, blått kort – ref till tryckta verk.
Carvalho, vitt kort – ref till handskrifter.
Carwitz, vitt kort – ref till handskrifter.

Casa-Miranda, blått kort – ref till tryckta verk, se Nilsson.
Casagli, blått kort – ref till tryckta verk, se Wässelius.
Caselli, blått kort – ref till tryckta verk, se Cassel.
Casimir, vitt kort – ref till handskrifter.
Caspari, vitt kort – ref till handskrifter.
Casparsson, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Casparsson/Casperson, blått kort – ref till tryckta verk.
Caspersen, vitt kort – ref till handskrifter.
Casperson, vitt kort – ref till handskrifter.
Caspersson/Casparsson, blått kort – ref till tryckta verk.
Caspolin, blått kort – ref till tryckta verk.
Cassack, vitt kort – ref till handskrifter.
Cassel, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1986:1.
Cassel, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Cassel, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Casselius, vitt kort – ref till handskrifter.
Casselli, vitt kort – ref till handskrifter.
Cassenborg, blått kort – ref till tryckta verk.
Cassiander, blått kort – ref till tryckta verk.
Cassiander, vitt kort – ref till handskrifter.
Cassimer, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Cassin, blått kort – ref till tryckta verk.
Cassiopaeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Casslind, blått kort – ref till tryckta verk.
Casström/Caström, blått kort – ref till tryckta verk.
Casström/Caström, vitt kort – ref till handskrifter.
Casta, blått kort – ref till tryckta verk.
Castanie, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Castanie, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Castegren, blått kort – ref till tryckta verk.
Castegren, vitt kort – ref till handskrifter.
Castelin, blått kort – ref till tryckta verk.
Castelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Castelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Castell, blått kort – ref till tryckta verk.
Castelli, blått kort – ref till tryckta verk.
Casten, vitt kort – ref till handskrifter.
Castenberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Castenberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Castenhofer, vitt kort – ref till handskrifter.
Castens, vitt kort – ref till handskrifter.
Castenskjold, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Castenson, vitt kort – ref till handskrifter.
Castensson, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Castman, hänvisningskort, se Kastman.
Castorin, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1958 s, 55, 1959 s 220.
Castorin, vitt kort – ref till handskrifter.
Castovius, blått kort – ref till tryckta verk.
Castowius, vitt kort – ref till handskrifter.
Castrén, blått kort – ref till tryckta verk.
Castrén/Castreen, vitt kort – ref till handskrifter.
Caström/Casström, vitt kort – ref till handskrifter.
Cathcart, vitt kort – ref till handskrifter.
Cather, vitt kort – ref till handskrifter.
Cathon, blått kort – ref till tryckta verk.
Catillus, blått kort – ref till tryckta verk, se Kettil.
Catonius, blått kort – ref till tryckta verk.
Cattani, vitt kort – ref till handskrifter.
Catteau-Calleville, blått kort – ref till tryckta verk.
Caudelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Caudin, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Caulich, blått kort – ref till tryckta verk.
Caun, vitt kort – ref till handskrifter.
Causs, vitt kort – ref till handskrifter.
Cauton, blått kort – ref till tryckta verk.
Cauver, vitt kort – ref till handskrifter.
Cavalier, blått kort – ref till tryckta verk.
Cavalli, blått kort – ref till tryckta verk.
Cavalli, hänvisningskort, se Cavallin.
Cavalli-Björkman, blått kort – ref till tryckta verk.
Cavallin, blått kort – ref till tryckta verk.
Cavallin/Cavallius/Cavalli/Cavalin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Cavallius, blått kort – ref till tryckta verk.
Cawallius, hänvisningskort, se Cavallin.
Cawander, vitt kort – ref till handskrifter.
Caveel/Cavel, blått kort – ref till tryckta verk.
Cavel/Caveel, vitt kort – ref till handskrifter.
Cavelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Cavetz, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Cedeholm/Cederholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Ceder, blått kort – ref till tryckta verk.
Ceder, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Ceder/Zeder, vitt kort – ref till handskrifter.
Cederbaum, blått kort – ref till tryckta verk.
Cederbaum, vitt kort – ref till handskrifter.
Cederbaum, blått kort – ref till tryckta verk.
Cederberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Cederberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Cederbielke, blått kort – ref till tryckta verk.
Cederbielke, vitt kort – ref till handskrifter.
Cederbjelke, vitt kort – ref till handskrifter.
Cederblad, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Cederblad, blått kort – ref till tryckta verk.
Cederblom, vitt kort – ref till handskrifter.
Cederblom, blått kort – ref till tryckta verk.
Cederbohm/Cederbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Cederbom, blått kort – ref till tryckta verk.
Cederbom/Cederbohm, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Cederborg/Cederborgh/Cederbourg, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1958, s, 54.
Cederborg/Cederborgh/Cederbourg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Cederborgh, blått kort – ref till tryckta verk.
Cederbourg, blått kort – ref till tryckta verk.
Cederbourg/Cederborg/Cederborgh, vitt kort – ref till handskrifter.
Cedercrans, hänvisningskort, se Cedercrantz.
Cedercrantz, blått kort – ref till tryckta verk.
Cedercrantz/Cedercrans, vitt kort – ref till handskrifter.
Cedercreutz, vitt kort – ref till handskrifter.
Cedercreutz, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1953:1.
Cedercrona, vitt kort – ref till handskrifter.
Cedercrona, blått kort – ref till tryckta verk.
Cederdahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Cederén, vitt kort – ref till handskrifter.
Cederfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Cederfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Cederflycht, vitt kort – ref till handskrifter.
Cederflycht, blått kort – ref till tryckta verk.
Cedergren, blått kort – ref till tryckta verk.
Cedergren/Cedergréen, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Cederhamn, vitt kort – ref till handskrifter.
Cederhielm, blått kort – ref till tryckta verk.
Cederhjelm/Cederhielm, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Cederholm, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1989:1.
Cederholm von Schmalensee, blått kort – ref till tryckta verk.
Cederholm-Schmalensée, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Cederholm/Cedeholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Cederhwarff, vitt kort – ref till handskrifter.
Cederin, blått kort – ref till tryckta verk.
Cederin, vitt kort – ref till handskrifter.
Cederlund, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Cederlund, blått kort – ref till tryckta verk.
Cederlöf, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Cederlööf, blått kort – ref till tryckta verk.
Cederman, vitt kort – ref till handskrifter.
Cedermarck, blått kort – ref till tryckta verk.
Cedermarck/Cedermark, vitt kort – ref till handskrifter.
Cedermark, blått kort – ref till tryckta verk.
Cederqvist, blått kort – ref till tryckta verk.
Cederqvist, blått kort – ref till tryckta verk.
Cederqvist/Cederquist, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Cederroth, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Cederschiöld, blått kort – ref till tryckta verk.
Cederschiöld/Cederskiöld, vitt kort – ref till handskrifter.
Cederskiöld, hänvisningskort, se Cederschiöld.
Cederskog, vitt kort – ref till handskrifter.
Cedersköld, blått kort – ref till tryckta verk.
Cederson, vitt kort – ref till handskrifter.
Cedersparre, vitt kort – ref till handskrifter.
Cedersparre, blått kort – ref till tryckta verk.
Cederstam, vitt kort – ref till handskrifter.
Cederstam, blått kort – ref till tryckta verk.
Cederstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Cederstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Cedersteen/Cedersten, vitt kort – ref till handskrifter.
Cedersten, hänvisningskort, se Cedersteen.
Cederstierna, vitt kort – ref till handskrifter.
Cederstierna, blått kort – ref till tryckta verk.
Cederstjerna, blått kort – ref till tryckta verk.
Cederstolpe, blått kort – ref till tryckta verk.
Cederstolpe, vitt kort – ref till handskrifter.
Cederstrand, blått kort – ref till tryckta verk.
Cederstrand, vitt kort – ref till handskrifter.
Cederstråhle, blått kort – ref till tryckta verk.
Cederstråle, blått kort – ref till tryckta verk.
Cederström, blått kort – ref till tryckta verk.
Cederström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Cederwald, von, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Cederwald, von/Cederwald, vitt kort – ref till handskrifter.
Cederwall, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Cederwall, blått kort – ref till tryckta verk.
Cedervaller, vitt kort – ref till handskrifter.
Cedlin, vitt kort – ref till handskrifter.
Cedrell, vitt kort – ref till handskrifter.
Cedrenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Cedström, vitt kort – ref till handskrifter.
Celander, blått kort – ref till tryckta verk.
Celcii, vitt kort – ref till handskrifter.
Celcius/Celsius, vitt kort – ref till handskrifter.
Celecius, blått kort – ref till tryckta verk.
Celenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Celin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Celling, blått kort – ref till tryckta verk.
Celse, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Celse, von/Celse, vitt kort – ref till handskrifter, se Celsius.
Celse/Celse, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Celsing/Celsing, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Celsing/Celsing, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Celsius/Celse, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Celsius/Celse, von/Celcius, vitt kort – ref till handskrifter.
Centerwall, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Centervall/Centerwall, blått kort – ref till tryckta verk.
Cervin, blått kort – ref till tryckta verk.
Cerwin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Cervin-Stéenhoff, blått kort – ref till tryckta verk.
Cervinus, vitt kort – ref till handskrifter.
Cesar, hänvisningskort, se Caesar.
Cesare, ref till tryckta verk
Cespius, vitt kort – ref till handskrifter.
Cetti, blått kort – ref till tryckta verk.
Ceumern, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Ceumern, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Ceumerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Chace, blått kort – ref till tryckta verk.
Chader, blått kort – ref till tryckta verk.
Chagelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Chaiser, blått kort – ref till tryckta verk.
Challman, blått kort – ref till tryckta verk.
Chalmers, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv, SoH 1959, s, 224, 316.
Chalmers, vitt kort – ref till handskrifter.
Chambers, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Chambers, blått kort – ref till tryckta verk.
Chambert, vitt kort – ref till handskrifter.
Chambrie, vitt kort – ref till handskrifter.
Champernowne, blått kort – ref till tryckta verk.
Changeux, vitt kort – ref till handskrifter.
Chapell, vitt kort – ref till handskrifter.
Chapelle, blått kort – ref till tryckta verk.
Chapman/Chapman, af, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Chapman/Chapman, af, blått kort – ref till tryckta verk.
Chappiron, vitt kort – ref till handskrifter.
Charisius, vitt kort – ref till handskrifter.
Charitier, vitt kort – ref till handskrifter.
Charles, vitt kort – ref till handskrifter.
Charleville, blått kort – ref till tryckta verk.
Charleville, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Charlier/Charlière, blått kort – ref till tryckta verk.
Charlier/de Charlière, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Charling, vitt kort – ref till handskrifter.
Charpentier, blått kort – ref till tryckta verk.
Charpentier, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Chasseur, blått kort – ref till tryckta verk.
Chatillon, vitt kort – ref till handskrifter.
Chauveau, blått kort – ref till tryckta verk.
Chavau, vitt kort – ref till handskrifter.
Chechtowski, blått kort – ref till tryckta verk.
Cheilan, blått kort – ref till tryckta verk.
Cheminau, vitt kort – ref till handskrifter.
Chemnitius, vitt kort – ref till handskrifter.
Chemnitz, blått kort – ref till tryckta verk.
Chemnitz, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Chemnitz/Chemnitz, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Chemnitz/Chemnitz, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Chenau, blått kort – ref till tryckta verk.
Chenon, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Chenon, blått kort – ref till tryckta verk.
Cherin/Cherijn, vitt kort – ref till handskrifter.
Cherlin/Chierlin, vitt kort – ref till handskrifter.
Chersenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Chesnecopherus, vitt kort – ref till handskrifter.
Chesnecopherus, blått kort – ref till tryckta verk.
Chierlien/Chierlin/Cherlin, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1959, s, 282.
Chierlin/Cherlin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Chievitz, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Chiewitz, blått kort – ref till tryckta verk.
Chiewitz/Chievitz, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Choll, vitt kort – ref till handskrifter.
Choraeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Choraeus, blått kort – ref till tryckta verk.
Chorberus, vitt kort – ref till handskrifter.
Chordus, blått kort – ref till tryckta verk, se Kåre.
Chore/Core/Kore, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Chorey, vitt kort – ref till handskrifter.
Chorin/Chorinus, blått kort – ref till tryckta verk.
Chorin/Chorinus/Corin, vitt kort – ref till handskrifter.
Chorinus, hänvisningskort, se Chorin.
Chorman, vitt kort – ref till handskrifter.
Chorman, blått kort – ref till tryckta verk.
Choubert, blått kort – ref till tryckta verk.
Chounfeldt, hänvisningskort, se Chounfelt.
Chounfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Chounfelt/Chounfeldt, vitt kort – ref till handskrifter.
Chraemer/Craemer, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Chraemer/Cremer/Kremer, blått kort – ref till tryckta verk.
Chrangelius/Crangelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Chreideman, vitt kort – ref till handskrifter.
Chreiman, blått kort – ref till tryckta verk.
Chreiman/Creijman, vitt kort – ref till handskrifter.
Chremer, hänvisningskort, se Kraemer.
Chrigström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Chrigström, blått kort – ref till tryckta verk.
Chrisberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Chrismansson, blått kort – ref till tryckta verk.
Christ, blått kort – ref till tryckta verk.
Christéen, vitt kort – ref till handskrifter.
Christell/Christell, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Christell/Christell, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Christensen, vitt kort – ref till handskrifter.
Christenson, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Christenson, blått kort – ref till tryckta verk.
Christernin, blått kort – ref till tryckta verk, se Christiernin.
Christerson/Christersson, vitt kort – ref till handskrifter.
Christerson/Christersson, blått kort – ref till tryckta verk.
Christiani, vitt kort – ref till handskrifter.
Christiansson, blått kort – ref till tryckta verk.
Christiansson, vitt kort – ref till handskrifter.
Christie, vitt kort – ref till handskrifter.
Christiensson, vitt kort – ref till handskrifter.
Christiernin, blått kort – ref till tryckta verk, se Christernin.
Christiernin, af/Christiernin, blått kort – ref till tryckta verk.
Christiernin/Cristiernin, af, vitt kort – ref till handskrifter.
Christiernsson, blått kort – ref till tryckta verk.
Christierson/Christierson, von/Cristiersson, blått kort – ref till tryckta verk.
Christinae, blått kort – ref till tryckta verk.
Christineson, vitt kort – ref till handskrifter.
Christinsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Christjernsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Christman, vitt kort – ref till handskrifter.
Christoffers, blått kort – ref till tryckta verk.
Christoffersson, blått kort – ref till tryckta verk.
Christoffersson/Christophersson, vitt kort – ref till handskrifter.
Christopher/Christoffer, vitt kort – ref till handskrifter.
Christophers, blått kort – ref till tryckta verk, se Ankarcrona.
Christophers, vitt kort – ref till handskrifter.
Christophersen, blått kort – ref till tryckta verk.
Christopherssen, vitt kort – ref till handskrifter.
Christophersson, blått kort – ref till tryckta verk.
Christophersson/Christoffersson, vitt kort – ref till handskrifter.
Christophori, vitt kort – ref till handskrifter.
Christpherus, blått kort – ref till tryckta verk.
Chriström, blått kort – ref till tryckta verk.
Chrohn, hänvisningskort, se Chron.
Chron/Chrohn/Cron/Croon, vitt kort – ref till handskrifter.
Chron/Cronius, blått kort – ref till tryckta verk.
Chronander, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Chronander/Cronander, vitt kort – ref till handskrifter.
Chronberg/Cronberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Chrus/Cruus, vitt kort – ref till handskrifter.
Chruzelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Chrysander, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Chryselius/Chryzelius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Chrysell/Chryzell, vitt kort – ref till handskrifter.
Chryzell/Chrysell, vitt kort – ref till handskrifter.
Churfurste, blått kort – ref till tryckta verk.
Chydenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Chydenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Chytraeus/Chythraeus/Chytraus, blått kort – ref till tryckta verk.
Chytraeus/Chythraeus/Chytraus, vitt kort – ref till handskrifter.
Chyzinski, blått kort – ref till tryckta verk.
Chåre, blått kort – ref till tryckta verk.
Chöler/Köhler, vitt kort – ref till handskrifter, GF antavlor.
Cicero, blått kort – ref till tryckta verk.
Cimmerdal, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Cinander, vitt kort – ref till handskrifter.
Cirraeus/Cirrhaeus, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Cirrhaeus, blått kort – ref till tryckta verk.
Citander, vitt kort – ref till handskrifter.
Citzwitz, vitt kort – ref till handskrifter.
Civilijn, vitt kort – ref till handskrifter.
Claase, blått kort – ref till tryckta verk.
Claasen, blått kort – ref till tryckta verk.
Claes, vitt kort – ref till handskrifter.
Claesens, blått kort – ref till tryckta verk.
Claëson, blått kort – ref till tryckta verk.
Claesson, blått kort – ref till tryckta verk.
Claësson, blått kort – ref till tryckta verk.
Claesson/Clason/Claésson/Claësson, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Claine, blått kort – ref till tryckta verk.
Clairfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Clambeck, blått kort – ref till tryckta verk.
Clancey, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Claraevallensis, vitt kort – ref till handskrifter.
Clarander, vitt kort – ref till handskrifter.
Clarberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Clarck, vitt kort – ref till handskrifter.
Clare, blått kort – ref till tryckta verk.
Claréen/Clarén, vitt kort – ref till handskrifter.
Clareus, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Clarevallensis, vitt kort – ref till handskrifter.
Clarholm, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Clarholm, blått kort – ref till tryckta verk.
Clarin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Clarino, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Clarman, blått kort – ref till tryckta verk.
Clarman, vitt kort – ref till handskrifter.
Clarström, vitt kort – ref till handskrifter.
Clary, blått kort – ref till tryckta verk.
Clasborn, blått kort – ref till tryckta verk.
Clase, blått kort – ref till tryckta verk.
Clasen/Clásen, blått kort – ref till tryckta verk.
Clasen/Clásen/Clasén, vitt kort – ref till handskrifter.
Clason/Classon, blått kort – ref till tryckta verk.
Clason/Classon, vitt kort – ref till handskrifter, GF antavlor.
Classen, blått kort – ref till tryckta verk.
Classin, blått kort – ref till tryckta verk.
Classon/Clason, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Claszon, blått kort – ref till tryckta verk.
Claudelin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Claudelin, blått kort – ref till tryckta verk.
Claudii, vitt kort – ref till handskrifter.
Claudius, vitt kort – ref till handskrifter.
Claus, vitt kort – ref till handskrifter.
Clausen, blått kort – ref till tryckta verk.
Clausen, hänvisningskort, se Claussen.
Clausinck, vitt kort – ref till handskrifter.
Claussen, blått kort – ref till tryckta verk.
Claussen/Clausen, vitt kort – ref till handskrifter.
Clausson, vitt kort – ref till handskrifter.
Clawer, vitt kort – ref till handskrifter.
Clayhills, blått kort – ref till tryckta verk.
Cleander, vitt kort – ref till handskrifter.
Cleman, vitt kort – ref till handskrifter.
Clemenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Clemens, vitt kort – ref till handskrifter.
Clement, vitt kort – ref till handskrifter.
Clementeoff, vitt kort – ref till handskrifter.
Clementeoff, blått kort – ref till tryckta verk.
Clementis, vitt kort – ref till handskrifter.
Clementson, blått kort – ref till tryckta verk.
Clementson/Clemetson, vitt kort – ref till handskrifter.
Clementz, blått kort – ref till tryckta verk.
Clemetson, hänvisningskort, se Clementson.
Clemetsson, blått kort – ref till tryckta verk.
Cleophas, vitt kort – ref till handskrifter.
Cleophas, blått kort – ref till tryckta verk.
Clerck, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1954 s, 66.
Clerck/Clerk/Klerck, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Clerckberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Cleris, blått kort – ref till tryckta verk.
CletscherCletzer, blått kort – ref till tryckta verk.
Cletzer/Cletscher, blått kort – ref till tryckta verk.
Clew, vitt kort – ref till handskrifter.
Clewander, vitt kort – ref till handskrifter.
Clewberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF antavlor.
Clewberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Cleve, blått kort – ref till tryckta verk.
Clewe/Cleve, vitt kort – ref till handskrifter.
Clewer/Clewerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Clinchetet, blått kort – ref till tryckta verk, se Klingstedt.
Cling, blått kort – ref till tryckta verk, se Klingstedt.
Clingberg/Klingberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Clingius, vitt kort – ref till handskrifter.
Clinius, vitt kort – ref till handskrifter.
Clinoström, vitt kort – ref till handskrifter.
Clint, blått kort – ref till tryckta verk.
Clo, vitt kort – ref till handskrifter.
Clo, blått kort – ref till tryckta verk.
Clodinus, vitt kort – ref till handskrifter.
Clodius, vitt kort – ref till handskrifter.
Clodt, vitt kort – ref till handskrifter.
Clodt, blått kort – ref till tryckta verk.
Clodt von Heydenfeld, blått kort – ref till tryckta verk.
Clodt von Jurgensburg, blått kort – ref till tryckta verk.
Clodt, von/Klot, vitt kort – ref till handskrifter.
Cloes /Cloos, vitt kort – ref till handskrifter.
Cloires, blått kort – ref till tryckta verk.
Cloo, blått kort – ref till tryckta verk.
Cloos, hänvisningskort, se Cloes.
Cloot/Kloth, vitt kort – ref till handskrifter.
Clorius, blått kort – ref till tryckta verk.
Closen, blått kort – ref till tryckta verk.
Clossner, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Clotz, vitt kort – ref till handskrifter.
Clouberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Clowerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Clysendorff, blått kort – ref till tryckta verk.
Clysendorp, vitt kort – ref till handskrifter.
Clüver, blått kort – ref till tryckta verk.
Clüwer, blått kort – ref till tryckta verk.
Clöfverblad/Klöfverbladh, vitt kort – ref till handskrifter.
Clöwer, blått kort – ref till tryckta verk.
Clöverskiöld/Klöfverskjöld, vitt kort – ref till handskrifter.
Clöös, vitt kort – ref till handskrifter.
Cnabe/Knabe/Knape, blått kort – ref till tryckta verk.
Cnattingius, vitt kort – ref till handskrifter.
Cnattingius, blått kort – ref till tryckta verk.
Cneffelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Cneiff, blått kort – ref till tryckta verk.
Cneiff, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Cnerff, vitt kort – ref till handskrifter.
Cnullius, vitt kort – ref till handskrifter.
Coberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Cobron, blått kort – ref till tryckta verk.
Coch/Kock/Kåck/Cock, vitt kort – ref till handskrifter.
Cochenhusen, vitt kort – ref till handskrifter.
Cochrom, vitt kort – ref till handskrifter.
Cochus, vitt kort – ref till handskrifter.
Cock von Gyllenstein, blått kort – ref till tryckta verk.
Cock/Coch/Kock/Kåck, vitt kort – ref till handskrifter.
Cock/Cock/Kock/Kåck, blått kort – ref till tryckta verk.
Cocken, blått kort – ref till tryckta verk.
Cockenhausen, vitt kort – ref till handskrifter.
Coddelius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Coelestinus, vitt kort – ref till handskrifter.
Coelln, von, hänvisningskort, se Cöln, von.
Coffrie, vitt kort – ref till handskrifter.
Cogell, blått kort – ref till tryckta verk.
Cogell, vitt kort – ref till handskrifter.
Cohlbom, blått kort – ref till tryckta verk.
Cohorn, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Cohorn, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1990:3-4.
Cohritz, vitt kort – ref till handskrifter.
Cohrs, blått kort – ref till tryckta verk.
Coijet, blått kort – ref till tryckta verk, se Coyet, Koijeth.
Coijet/Coyet/Koijeth, vitt kort – ref till handskrifter.
Cojander, vitt kort – ref till handskrifter.
Colbeck, blått kort – ref till tryckta verk.
Colbom, blått kort – ref till tryckta verk.
Coldén/Colldén, vitt kort – ref till handskrifter.
Coldeurjh, blått kort – ref till tryckta verk.
Colerus/Colér, blått kort – ref till tryckta verk.
Collan/Collan, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Collander, blått kort – ref till tryckta verk.
Collander, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Collandt, blått kort – ref till tryckta verk.
Collanus, blått kort – ref till tryckta verk.
Collard, vitt kort – ref till handskrifter.
Collart, blått kort – ref till tryckta verk.
Collberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Collberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Colldén, blått kort – ref till tryckta verk.
Colldén/Coldén, vitt kort – ref till handskrifter.
Collding, blått kort – ref till tryckta verk.
Colle, vitt kort – ref till handskrifter.
Collén, blått kort – ref till tryckta verk.
Collén/Colleen, vitt kort – ref till handskrifter.
Collenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Collenberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Collenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Colliander, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Colliander, blått kort – ref till tryckta verk.
Collijn, hänvisningskort, se Collin.
Collin, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Collin/Collijn, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Collind, blått kort – ref till tryckta verk.
Collinder, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Collinder, blått kort – ref till tryckta verk.
Colling, vitt kort – ref till handskrifter.
Colling, blått kort – ref till tryckta verk.
Collinij/Collinius, vitt kort – ref till handskrifter.
Collinius, blått kort – ref till tryckta verk.
Collinius, vitt kort – ref till handskrifter.
Collinus, blått kort – ref till tryckta verk.
Collinus, vitt kort – ref till handskrifter.
Collman, blått kort – ref till tryckta verk.
Collman, vitt kort – ref till handskrifter.
Collmar, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Collmes, blått kort – ref till tryckta verk.
Collnéer/Collner, vitt kort – ref till handskrifter.
Collner/Collnéer, vitt kort – ref till handskrifter.
Collner/Collnér, blått kort – ref till tryckta verk.
Collvin, vitt kort – ref till handskrifter.
Collvin, blått kort – ref till tryckta verk.
Colmodinus, vitt kort – ref till handskrifter.
Colquhoun, vitt kort – ref till handskrifter, se Gahn, GF släktarkiv.
Colstadius, blått kort – ref till tryckta verk.
Colstrup, blått kort – ref till tryckta verk.
Columbus, vitt kort – ref till handskrifter.
Columbus, blått kort – ref till tryckta verk.
Colvenroth, blått kort – ref till tryckta verk.
Colwin/Colwijn, vitt kort – ref till handskrifter.
Comaelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Comander, blått kort – ref till tryckta verk.
Comenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Comerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Comhaer, blått kort – ref till tryckta verk.
Comoelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Comstadius/Comstadz/Comstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Comstadius/Komstadius, blått kort – ref till tryckta verk.
Comstadz, hänvisningskort, se Comstadius.
Comstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Comstedt, hänvisningskort, se Comstadius.
Comtesse, vitt kort – ref till handskrifter.
Condé, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Condén, vitt kort – ref till handskrifter.
Conders ab van Helpen/Conders ab Helpen, vitt kort – ref till handskrifter.
Condreyer, vitt kort – ref till handskrifter.
Coninch, blått kort – ref till tryckta verk.
Connstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Conow, von/Konow, vitt kort – ref till handskrifter.
Conowen, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Conrad, vitt kort – ref till handskrifter.
Conradi, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Conradi, blått kort – ref till tryckta verk.
Conradsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Conring, vitt kort – ref till handskrifter.
Constantin, vitt kort – ref till handskrifter.
Constenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Conter, blått kort – ref till tryckta verk.
Conti, blått kort – ref till tryckta verk.
Cooper, vitt kort – ref till handskrifter.
Cooper, blått kort – ref till tryckta verk.
Coopman, hänvisningskort, se Copman.
Cop, vitt kort – ref till handskrifter.
Copingensis, vitt kort – ref till handskrifter.
Copman/Coopman, blått kort – ref till tryckta verk.
Copman/Coopman/Kopman, vitt kort – ref till handskrifter.
Copp, blått kort – ref till tryckta verk.
Copp, vitt kort – ref till handskrifter.
Coppen, vitt kort – ref till handskrifter.
Corahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Corall, vitt kort – ref till handskrifter.
Corallis, vitt kort – ref till handskrifter.
Corbeus, blått kort – ref till tryckta verk.
Corbière, blått kort – ref till tryckta verk.
Cordel, vitt kort – ref till handskrifter.
Cordell, blått kort – ref till tryckta verk.
Cordes, blått kort – ref till tryckta verk.
Cordes, vitt kort – ref till handskrifter.
Cordes, de/Kordes, blått kort – ref till tryckta verk.
Cordilander, vitt kort – ref till handskrifter.
Cordinsulanus, vitt kort – ref till handskrifter.
Cordoba, vitt kort – ref till handskrifter.
Cordt/Cordts, vitt kort – ref till handskrifter.
Cordts, hänvisningskort, se Kordes.
Corelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Corell, blått kort – ref till tryckta verk.
Corell, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Corgelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Coriander, vitt kort – ref till handskrifter.
Corin, blått kort – ref till tryckta verk.
Corin/Chorin, vitt kort – ref till handskrifter.
Corland, blått kort – ref till tryckta verk.
Corlin, blått kort – ref till tryckta verk.
Corlingh, vitt kort – ref till handskrifter.
Corn, blått kort – ref till tryckta verk.
Cornaeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Corneen, vitt kort – ref till handskrifter.
Corneer/Cornerus/Corner, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Cornejus, vitt kort – ref till handskrifter.
Cornelisen, blått kort – ref till tryckta verk.
Cornelisson/Corneliusson, vitt kort – ref till handskrifter.
Cornelius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Cornelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Corneliusson, blått kort – ref till tryckta verk.
Corneliusson/Cornelisson, vitt kort – ref till handskrifter.
Cornell, blått kort – ref till tryckta verk.
Cornell, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Corner, hänvisningskort, se Corneer.
Cornerus, hänvisningskort, se Corneer.
Cornerus, blått kort – ref till tryckta verk.
Cornet, vitt kort – ref till handskrifter.
Corneter, vitt kort – ref till handskrifter.
Cornfelt, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Cornovius, blått kort – ref till tryckta verk.
Cornukindius/Kornukindus, vitt kort – ref till handskrifter.
Corroset, blått kort – ref till tryckta verk.
Corroset/Corroset, de, vitt kort – ref till handskrifter.
Corsar, blått kort – ref till tryckta verk.
Corsar/Corssar, vitt kort – ref till handskrifter.
Corsin, vitt kort – ref till handskrifter.
Corssar, hänvisningskort, se Corsar.
Corswandt, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Corswant, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Corte, vitt kort – ref till handskrifter.
Corte, blått kort – ref till tryckta verk.
Cortehue, vitt kort – ref till handskrifter.
Cortemeijer/Cortmeijer, vitt kort – ref till handskrifter.
Cortenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Cortez, blått kort – ref till tryckta verk.
Cortman, vitt kort – ref till handskrifter.
Cortmeijer/Cortemeijer, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Cortsen, blått kort – ref till tryckta verk.
Cortun, vitt kort – ref till handskrifter.
Cortz/Kohrtz, vitt kort – ref till handskrifter.
Corvin/Corwin, blått kort – ref till tryckta verk.
Corwin/Corvinus/Corvin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Corvinus, hänvisningskort, se Corwin.
Corylander, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Corylander, blått kort – ref till tryckta verk.
Cosander, vitt kort – ref till handskrifter.
Cossfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Cosslowski, blått kort – ref till tryckta verk.
Cosswa, blått kort – ref till tryckta verk.
Cosswa/Coswa, blått kort – ref till tryckta verk, se Anckarsvärd.
Cosswa/Coswa, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Coster/Costerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Costian, blått kort – ref till tryckta verk.
Costiander, blått kort – ref till tryckta verk.
Costnitz, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Costonier, blått kort – ref till tryckta verk.
Coswa, hänvisningskort, se Cosswa.
Cothen, vitt kort – ref till handskrifter.
Cothenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Cotscher, vitt kort – ref till handskrifter.
Coucheron, blått kort – ref till tryckta verk.
Coudin, blått kort – ref till tryckta verk.
Couleur, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Coulon, blått kort – ref till tryckta verk.
Courlas/Courlas, de, vitt kort – ref till handskrifter.
Courray, blått kort – ref till tryckta verk.
Courtin/Courtin, de, vitt kort – ref till handskrifter.
Courtin/Courtin, de, blått kort – ref till tryckta verk.
Couschi, blått kort – ref till tryckta verk, se Badin.
Couse, blått kort – ref till tryckta verk.
Cousin, blått kort – ref till tryckta verk.
Couten, vitt kort – ref till handskrifter.
Coviander, blått kort – ref till tryckta verk.
Coxe, vitt kort – ref till handskrifter.
Coyet/Coijet/Koijeth, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Coyet/Coyett, blått kort – ref till tryckta verk.
Crabat/Crabath, vitt kort – ref till handskrifter.
Crabath, hänvisningskort, se Crabat.
Cracou, vitt kort – ref till handskrifter.
Crael/Croell/Cröel, vitt kort – ref till handskrifter.
Craelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Craelius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Craelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Craemer/Cremer/Chraemer, vitt kort – ref till handskrifter.
Crafoord, blått kort – ref till tryckta verk.
Crafoord, vitt kort – ref till handskrifter.
Crahm, blått kort – ref till tryckta verk.
Crahn, blått kort – ref till tryckta verk.
Crahn, vitt kort – ref till handskrifter.
Craig, vitt kort – ref till handskrifter.
Crail, blått kort – ref till tryckta verk.
Crail, vitt kort – ref till handskrifter.
Craitzenberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Crake, vitt kort – ref till handskrifter.
Crakewitz, blått kort – ref till tryckta verk.
Cramaer, blått kort – ref till tryckta verk.
Cramér, blått kort – ref till tryckta verk.
Cramér/Cramer, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Cramer/Cramerus/Cramér, vitt kort – ref till handskrifter.
Cramerus, hänvisningskort, se Cramer.
Crampau, blått kort – ref till tryckta verk.
Crampe, vitt kort – ref till handskrifter.
Crangelius/Chrangelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Cranstourn, vitt kort – ref till handskrifter.
Crantz, blått kort – ref till tryckta verk.
Crantz, vitt kort – ref till handskrifter.
Crantz, blått kort – ref till tryckta verk.
Crantzberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Crantzfeldt/Cranzfeldt, vitt kort – ref till handskrifter.
Crantzfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Cranzfeldt, hänvisningskort, se Crantzfeldt.
Crause, vitt kort – ref till handskrifter.
Crausenstein, vitt kort – ref till handskrifter.
Craussenstein, blått kort – ref till tryckta verk.
Crautlein, von, hänvisningskort, se Cräutlein, von.
Craymel, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Creijendorp, vitt kort – ref till handskrifter.
Creijman/Chreiman, vitt kort – ref till handskrifter.
Creitzenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Creitzenberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Crell, vitt kort – ref till handskrifter.
Cremer/Chramer/Kramer, blått kort – ref till tryckta verk.
Cremer/Craemer, vitt kort – ref till handskrifter.
Cremohn, blått kort – ref till tryckta verk.
Crempe, vitt kort – ref till handskrifter.
Crenér, blått kort – ref till tryckta verk.
Creutlein, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Creutlein, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Creutz, blått kort – ref till tryckta verk.
Creutz, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Creutzeder, vitt kort – ref till handskrifter.
Creutzenberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Creutzer, vitt kort – ref till handskrifter.
Creutzhammar, vitt kort – ref till handskrifter.
Creutzhammar, blått kort – ref till tryckta verk.
Creutzman, blått kort – ref till tryckta verk.
Creyck, vitt kort – ref till handskrifter.
Creütlein/Cräutlein, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Criese, blått kort – ref till tryckta verk.
Cringelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Crisberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Crisenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Crispin, blått kort – ref till tryckta verk.
Crispin, vitt kort – ref till handskrifter.
Crit, vitt kort – ref till handskrifter.
Croel, hänvisningskort, se Croell.
Croell/Croel/Cröel/Crael, vitt kort – ref till handskrifter.
Croëse, vitt kort – ref till handskrifter.
Crohn, vitt kort – ref till handskrifter, se Cron, GF släktarkiv.
Crohn, blått kort – ref till tryckta verk.
Crohns, blått kort – ref till tryckta verk.
Croij, blått kort – ref till tryckta verk.
Crokett/Krokett, blått kort – ref till tryckta verk.
Crolewitz, blått kort – ref till tryckta verk.
Croll, blått kort – ref till tryckta verk.
Croll, de, blått kort – ref till tryckta verk, se Croll.
Croll/Croll, de, vitt kort – ref till handskrifter.
Crom, blått kort – ref till tryckta verk.
Crom/Croom, vitt kort – ref till handskrifter.
Cromark/Cronmarck, vitt kort – ref till handskrifter.
Cromberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Crombygel/Crumbygel, vitt kort – ref till handskrifter.
Cromén, vitt kort – ref till handskrifter.
Cromenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Cromnow, hänvisningskort, se Kromnow.
Cromsjö, blått kort – ref till tryckta verk.
Cron, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Cron, von/Cron/Croon/Chron, blått kort – ref till tryckta verk.
Cron/Crohn/Croon/Chron/Cron, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Crona, blått kort – ref till tryckta verk.
Crona, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Cronacker, blått kort – ref till tryckta verk.
Cronacker, vitt kort – ref till handskrifter.
Cronander, vitt kort – ref till handskrifter, se Chronander.
Cronander, blått kort – ref till tryckta verk.
Cronberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Cronberg/Chronberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Crondal/Crondahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Croné, blått kort – ref till tryckta verk.
Croneborg, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1992:1.
Croneborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Cronenfels, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Croner, vitt kort – ref till handskrifter.
Croner, blått kort – ref till tryckta verk.
Cronfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Cronflycht, blått kort – ref till tryckta verk.
Cronflycht, vitt kort – ref till handskrifter.
Cronfält, vitt kort – ref till handskrifter.
Cronhamn/Kronhamn, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Cronhamn/Kronhamn, blått kort – ref till tryckta verk.
Cronhawen, blått kort – ref till tryckta verk.
Cronhielm/Cronhjelm, blått kort – ref till tryckta verk.
Cronhielm/Cronhjelm, vitt kort – ref till handskrifter.
Cronhjort, blått kort – ref till tryckta verk.
Cronhjort/Cronhiort, vitt kort – ref till handskrifter.
Cronholm, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Cronholm, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1959, s, 281.
Croning, vitt kort – ref till handskrifter.
Croning, blått kort – ref till tryckta verk.
Cronius, vitt kort – ref till handskrifter.
Cronius/Chron, blått kort – ref till tryckta verk.
Cronland, blått kort – ref till tryckta verk.
Cronland, vitt kort – ref till handskrifter.
Cronlod, hänvisningskort, se Cronlood.
Cronlodh, hänvisningskort, se Cronlood.
Cronlood, blått kort – ref till tryckta verk.
Cronlood/Cronlod/Cronlodh, vitt kort – ref till handskrifter.
Cronlund, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1958, s, 49.
Cronlund, vitt kort – ref till handskrifter, GF antavlor.
Cronman, blått kort – ref till tryckta verk.
Cronman/Cronman, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Cronmark/Cronmarck, blått kort – ref till tryckta verk.
Cronobock, blått kort – ref till tryckta verk.
Cronoborg, blått kort – ref till tryckta verk.
Cronquist/Cronqvist, blått kort – ref till tryckta verk.
Cronqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Crons, blått kort – ref till tryckta verk.
Cronsioe, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Cronsjoe/Cronsioe, blått kort – ref till tryckta verk.
Cronskiöld, vitt kort – ref till handskrifter, se Cronsköld.
Cronsköld, blått kort – ref till tryckta verk.
Cronsköld/Cronskiöld, vitt kort – ref till handskrifter.
Cronsparre, blått kort – ref till tryckta verk.
Cronstedt, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Cronstedt, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Cronstierna, vitt kort – ref till handskrifter.
Cronstierna/Cronstjerna, blått kort – ref till tryckta verk.
Cronstrand, blått kort – ref till tryckta verk.
Cronstrand, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Cronström, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Cronström, blått kort – ref till tryckta verk.
Cronström, vitt kort – ref till handskrifter.
Cronsvärd, vitt kort – ref till handskrifter.
Cronsvärd, blått kort – ref till tryckta verk.
Cronvall, blått kort – ref till tryckta verk.
Cronwall, vitt kort – ref till handskrifter.
Cronwall, vitt kort – ref till handskrifter.
Croom/Crom, vitt kort – ref till handskrifter.
Croon, blått kort – ref till tryckta verk.
Croon/Cron/Chron, vitt kort – ref till handskrifter.
Croquet, hänvisningskort, se Krokat.
Crow, blått kort – ref till tryckta verk.
Croy, vitt kort – ref till handskrifter.
Crucelius/Cruselius, vitt kort – ref till handskrifter.
Crucimontanus, blått kort – ref till tryckta verk.
Crucimontanus, vitt kort – ref till handskrifter.
Crug, vitt kort – ref till handskrifter.
Cruhs, blått kort – ref till tryckta verk, se Kruse.
Crumbygel, blått kort – ref till tryckta verk, se Cronhielm.
Crumbygel/Crombygel, vitt kort – ref till handskrifter.
Crummensee, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Crus, blått kort – ref till tryckta verk.
Crus, hänvisningskort, se Cruus.
Cruse/Cruuse, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1950s, 11, 12, 14, 15.
Cruse/Cruuse, vitt kort – ref till handskrifter.
Crusebjörn, blått kort – ref till tryckta verk.
Crusebjörn/Krusbiörn/Kruusbjörn/Cruusbjörn, vitt kort – ref till handskrifter.
Cruselius/Crucelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Crusell, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Crusell, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Crusenstierna/Crusenstierna, von, hänvisningskort, se Krusenstierna, von.
Crusenstolpe, vitt kort – ref till handskrifter.
Crusenstolpe, blått kort – ref till tryckta verk.
Crusius, vitt kort – ref till handskrifter.
Crusius, blått kort – ref till tryckta verk.
Cruus, blått kort – ref till tryckta verk, se Kruus.
Cruus/Crus/Chrus, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Cruusbjörn, hänvisningskort, se Crusebjörn.
Cruuse, hänvisningskort, se Cruse.
Crysenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Cräutlein, von, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1995 s, 397.
Cräutlein, von/Crautlein, von/Creütlein, vitt kort – ref till handskrifter.
Cröber, blått kort – ref till tryckta verk.
Cröel/Croell/Crael, vitt kort – ref till handskrifter.
Cröell, blått kort – ref till tryckta verk.
Cröhl, blått kort – ref till tryckta verk.
Cröll, blått kort – ref till tryckta verk.
Cuckuck, blått kort – ref till tryckta verk.
Cudelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Cudijn, blått kort – ref till tryckta verk.
Cuhlberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Cuhre/Cure, vitt kort – ref till handskrifter.
Culau/Kuhlau, vitt kort – ref till handskrifter.
Culin, blått kort – ref till tryckta verk.
Culjander, blått kort – ref till tryckta verk.
Cullberg, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Cullberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Cullin, blått kort – ref till tryckta verk.
Cullon, blått kort – ref till tryckta verk.
Cumelin, blått kort – ref till tryckta verk.
Cumlander, vitt kort – ref till handskrifter.
Cumming, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Cumprecht, vitt kort – ref till handskrifter.
Cumulinus, vitt kort – ref till handskrifter.
Cunelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Cuningham, hänvisningskort, se Cuninghame.
Cuninghame, blått kort – ref till tryckta verk.
Cuninghame/Cuningham, vitt kort – ref till handskrifter.
Cunitius, vitt kort – ref till handskrifter.
Cunitz, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Cuno, vitt kort – ref till handskrifter.
Cunow, blått kort – ref till tryckta verk.
Cunrad, vitt kort – ref till handskrifter.
Cuperin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Cupp, blått kort – ref till tryckta verk.
Cupp, vitt kort – ref till handskrifter.
Cupraeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Cur/Cuur, vitt kort – ref till handskrifter.
Cure/Cuhre, vitt kort – ref till handskrifter.
Curfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Curio, blått kort – ref till tryckta verk.
Curländer, vitt kort – ref till handskrifter.
Curman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Curman, blått kort – ref till tryckta verk.
Curmansson, vitt kort – ref till handskrifter.
Curnarius, vitt kort – ref till handskrifter.
Curnovius, blått kort – ref till tryckta verk.
Curnovius, vitt kort – ref till handskrifter.
Curry, vitt kort – ref till handskrifter.
Cursell, vitt kort – ref till handskrifter.
Cursell, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Curtelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Curth, blått kort – ref till tryckta verk.
Curtilius, blått kort – ref till tryckta verk.
Curtis, blått kort – ref till tryckta verk.
Curtzel, vitt kort – ref till handskrifter.
Cusell, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Cusell, blått kort – ref till tryckta verk.
Custe, blått kort – ref till tryckta verk.
Custor, blått kort – ref till tryckta verk.
Cuup, vitt kort – ref till handskrifter.
Cuur/Cur, vitt kort – ref till handskrifter.
Cuyper, vitt kort – ref till handskrifter.
Cuyper, blått kort – ref till tryckta verk.
Cuypercrona, vitt kort – ref till handskrifter.
Cuypercrona, blått kort – ref till tryckta verk.
Cygnaeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Cygnaeus, blått kort – ref till tryckta verk.
Cygnaus, vitt kort – ref till handskrifter.
Cygnell, vitt kort – ref till handskrifter, GF antavlor.
Cyl, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Cyr, S:t, vitt kort – ref till handskrifter.
Cyrén, blått kort – ref till tryckta verk.
Cysch, blått kort – ref till tryckta verk.
Czapek, blått kort – ref till tryckta verk.
Czarniawski, blått kort – ref till tryckta verk.
Czarnowski de Warak, blått kort – ref till tryckta verk.
Czastkowsky, blått kort – ref till tryckta verk.
Czynski, blått kort – ref till tryckta verk.
Czyz, blått kort – ref till tryckta verk.
Cöhler, blått kort – ref till tryckta verk.
Cöhler/Cöler, vitt kort – ref till handskrifter.
Cöler, blått kort – ref till tryckta verk.
Cöllen, blått kort – ref till tryckta verk.
Cöln, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Cöln, von/Coelln, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Cöster, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Cöster, blått kort – ref till tryckta verk.