Släktkartoteket D

Obs att d’ (med apostrof) kommer före Da!

d’Aguson, blått kort – ref till tryckta verk.
d’Aguson, blått kort – ref till tryckta verk.
d’Ailly, blått kort – ref till tryckta verk.
d’Ailly, vitt kort – ref till handskrifter.
d’Alawo, vitt kort – ref till handskrifter.
d’Albedyhll, hänvisningskort, se D’Albedyhll.
d’Albedyhll/Albedyl, von, blått kort – ref till tryckta verk.
d’Albedyhll/d’Albedyhll/Albedijl, von, vitt kort – ref till handskrifter.
d’Anteny, blått kort – ref till tryckta verk.
d’Anthouard, blått kort – ref till tryckta verk.
d’Antivari, vitt kort – ref till handskrifter.
d’Arboville, vitt kort – ref till handskrifter.
d’Aries, vitt kort – ref till handskrifter.
d’Artis, vitt kort – ref till handskrifter.
d’Asfeld, vitt kort – ref till handskrifter.
d’Aubigné, blått kort – ref till tryckta verk.
d’Aubigné, vitt kort – ref till handskrifter.
d’Elvy, blått kort – ref till tryckta verk.
d’Escouperie, blått kort – ref till tryckta verk.
d’Escouperie, blått kort – ref till tryckta verk.
d’Estain, blått kort – ref till tryckta verk.
d’Hautville, vitt kort – ref till handskrifter.
d’Ohsson, blått kort – ref till tryckta verk.
d’Orchimont, vitt kort – ref till handskrifter.
d’Orchimont/Dorchimont, blått kort – ref till tryckta verk.
d’Origny, blått kort – ref till tryckta verk.
d’Orozco, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
d’Orozco, blått kort – ref till tryckta verk, se Gyllenhaal.
d’Otrante, blått kort – ref till tryckta verk.
d’Otrante, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
d’Unker, blått kort – ref till tryckta verk.
d’Ywery, vitt kort – ref till handskrifter.
 
Daae, blått kort – ref till tryckta verk.
Daag, vitt kort – ref till handskrifter.
Daahlmé, vitt kort – ref till handskrifter.
Daak, vitt kort – ref till handskrifter.
Daalhemius/Dalhemius, vitt kort – ref till handskrifter.
Daalman/Dahlman, vitt kort – ref till handskrifter.
Dabelstein, vitt kort – ref till handskrifter.
Dabis, blått kort – ref till tryckta verk.
Dachsberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Dachsberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Dacke, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Dacke, blått kort – ref till tryckta verk.
Dade, blått kort – ref till tryckta verk.
Daden, vitt kort – ref till handskrifter.
Daden, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Dader, blått kort – ref till tryckta verk.
Daeckberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Daehn, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Daelander, blått kort – ref till tryckta verk.
Daevel, blått kort – ref till tryckta verk.
Daewel, vitt kort – ref till handskrifter.
Dafgård, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Dafgård, blått kort – ref till tryckta verk.
Dafström, vitt kort – ref till handskrifter.
Dagberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF antavlor.
Dagerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Dagfinds släkt, vitt kort – ref till handskrifter.
Daglieb, vitt kort – ref till handskrifter.
Dagström, blått kort – ref till tryckta verk.
Dagström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Daguin, blått kort – ref till tryckta verk.
Dahl, blått kort – ref till tryckta verk.
Dahl, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1958, s, 92.
Dahl/Dal, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, SoH 1950 s, 80.
Dahlander, blått kort – ref till tryckta verk.
Dahlander/Dalander, vitt kort – ref till handskrifter.
Dahlbeck/Dahlbäck/Dalbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Dahlberg/Dahlbergh, blått kort – ref till tryckta verk.
Dahlberg/Dalberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Dahlberg/Dalberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Dahlberger, vitt kort – ref till handskrifter.
Dahlberger, blått kort – ref till tryckta verk.
Dahlbergh, hänvisningskort, se Dahlberg.
Dahlbergh, blått kort – ref till tryckta verk.
Dahlblom, blått kort – ref till tryckta verk.
Dahlbo, vitt kort – ref till handskrifter.
Dahlbom, blått kort – ref till tryckta verk.
Dahlbom/Dalbom, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Dahlborg, blått kort – ref till tryckta verk, se Dalborg.
Dahlborg/Dalborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Dahlbäck, blått kort – ref till tryckta verk.
Dahlbäck, vitt kort – ref till handskrifter, se Dahlbeck.
Dahlcrona, vitt kort – ref till handskrifter.
Dahlcrona, blått kort – ref till tryckta verk.
Dahldorff, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Dahle/Dale, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Dahleman, vitt kort – ref till handskrifter.
Dahlén, blått kort – ref till tryckta verk.
Dahlén, vitt kort – ref till handskrifter.
Dahlen, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Dahlen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Dahlenius/Dalenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Dahlepil, blått kort – ref till tryckta verk.
Dahlepil/Dalepil/Dahlpiel, vitt kort – ref till handskrifter.
Dahlerus, blått kort – ref till tryckta verk.
Dahlerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Dahlesköld, blått kort – ref till tryckta verk.
Dahlesköld/Dalsköld, vitt kort – ref till handskrifter.
Dahlfelt, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Dahlfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Dahlfors, vitt kort – ref till handskrifter.
Dahlgren, blått kort – ref till tryckta verk.
Dahlgren, blått kort – ref till tryckta verk.
Dahlgren/Dalgren, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Dahlheim, blått kort – ref till tryckta verk.
Dahlheim, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Dahlheim/Dahlhem, vitt kort – ref till handskrifter.
Dahlhem/Dahlheim/Dalhem, vitt kort – ref till handskrifter.
Dahlhielm, blått kort – ref till tryckta verk.
Dahlholm, blått kort – ref till tryckta verk.
Dahlholm/Dalholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Dahlin/Dahlin, von/Dalin/Dalin, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Dahlin/Dahlin, von/Dalin/Dalin, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Dahlius, blått kort – ref till tryckta verk.
Dahlkarl, blått kort – ref till tryckta verk.
Dahlkvist/Dahlqvist, blått kort – ref till tryckta verk.
Dahllöf, blått kort – ref till tryckta verk.
Dahllöf/Dallöf, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Dahlman/Dalman/Daalman, blått kort – ref till tryckta verk.
Dahlman/Dalman/Daalman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Dahlmansson/Dalmansson, vitt kort – ref till handskrifter.
Dahlmarck, vitt kort – ref till handskrifter.
Dahlpiel/Dahlpil/Dahlpijl/Dahlepil, vitt kort – ref till handskrifter.
Dahlpijl, hänvisningskort, se Dahlpiel.
Dahlqvist/Dalqvist/Dahlquist, blått kort – ref till tryckta verk.
Dahlqvist/Dalqvist/Dahlquist, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Dahlschiöld, hänvisningskort, se Dalsköld.
Dahlskiöld, hänvisningskort, se Dalsköld.
Dahlskog, blått kort – ref till tryckta verk.
Dahlskog, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Dahlson, vitt kort – ref till handskrifter.
Dahlstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Dahlstedt/Dalstedt, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Dahlsteen, vitt kort – ref till handskrifter.
Dahlsten, blått kort – ref till tryckta verk.
Dahlstierna, blått kort – ref till tryckta verk.
Dahlstierna/Dalstierna, vitt kort – ref till handskrifter.
Dahlstrand, vitt kort – ref till handskrifter.
Dahlström, blått kort – ref till tryckta verk, se Dalström.
Dahlström/Dalström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Dahlström/Dalström/Dalström, af, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1995, s, 325, 354-57.
Dahlund/Dallund/Dalund, vitt kort – ref till handskrifter.
Dahm, blått kort – ref till tryckta verk.
Dahm/Dahmm/Dam, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Dahn, blått kort – ref till tryckta verk.
Dahn, vitt kort – ref till handskrifter.
Dahnsjö, blått kort – ref till tryckta verk.
Dahrelius/Darelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Dahrell/Darelius/Darell, vitt kort – ref till handskrifter.
Dahrén, blått kort – ref till tryckta verk.
Dahvu, vitt kort – ref till handskrifter.
Dal, hänvisningskort, se Dahl.
Dalbeck, hänvisningskort, se Dahlbeck.
Dalberg, hänvisningskort, se Dahlberg.
Dalblom, hänvisningskort, se Dahlblom.
Dalbom, hänvisningskort, se Dahlbom.
Dalborg, hänvisningskort, se Dahlborg.
Daldorff, vitt kort – ref till handskrifter.
Daldorff, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Dale, vitt kort – ref till handskrifter.
Dalecarlius/Dalekarlus, vitt kort – ref till handskrifter.
Dalecarlus, blått kort – ref till tryckta verk, se Dalecarlius, Dalekarlus.
Daléen, blått kort – ref till tryckta verk.
Dalekarl, blått kort – ref till tryckta verk.
Dalekarl/Dalkarl, vitt kort – ref till handskrifter.
Dalekarli, vitt kort – ref till handskrifter.
Dalekarlus/Dalecarlius/Dalerkarlus, vitt kort – ref till handskrifter.
Dalén, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Dalén, blått kort – ref till tryckta verk.
Dalenius/Dahlenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Dalepil, hänvisningskort, se Dahlepil.
Dalerkarlus/Dalekarlus/Dalecarlius, vitt kort – ref till handskrifter.
Dalerns, vitt kort – ref till handskrifter.
Dalgard, blått kort – ref till tryckta verk.
Dalgren, hänvisningskort, se Dahlgren.
Dalhammar, blått kort – ref till tryckta verk.
Dalhbo, vitt kort – ref till handskrifter.
Dalheim, blått kort – ref till tryckta verk.
Dalhelm, vitt kort – ref till handskrifter.
Dalhemius/Daalhemius, vitt kort – ref till handskrifter.
Dalhielm, vitt kort – ref till handskrifter.
Dalholm, hänvisningskort, se Dahlholm.
Dalin, blått kort – ref till tryckta verk.
Dalin, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Dalin/Dalinus/Dahlin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Daling, vitt kort – ref till handskrifter.
Dalinus, hänvisningskort, se Dalin.
Dalius, vitt kort – ref till handskrifter.
Dalius, blått kort – ref till tryckta verk.
Dalkarl, vitt kort – ref till handskrifter.
Dallass, blått kort – ref till tryckta verk.
Dallicho, blått kort – ref till tryckta verk.
Dallin, blått kort – ref till tryckta verk.
Dallmén, vitt kort – ref till handskrifter.
Dallmer, vitt kort – ref till handskrifter.
Dallund/Dalund/Dahlund, vitt kort – ref till handskrifter.
Dallöf, hänvisningskort, se Dahllöf.
Dalm, vitt kort – ref till handskrifter.
Dalman, vitt kort – ref till handskrifter, se Dahlman, GF släktarkiv.
Dalman, släkten, blått kort – ref till tryckta verk.
Dalmansson, hänvisningskort, se Dahlmansson.
Dalmer, vitt kort – ref till handskrifter.
Dalmert, vitt kort – ref till handskrifter.
Dalmins, vitt kort – ref till handskrifter.
Dalqvist, hänvisningskort, se Dahlqvist.
Dalsjö, blått kort – ref till tryckta verk.
Dalsköld/Dahlskiöld/Dahlschiöld/Dahlesköld, vitt kort – ref till handskrifter.
Dalson, blått kort – ref till tryckta verk, se Soldan.
Dalstedt, hänvisningskort, se Dahlstedt.
Dalstierna, hänvisningskort, se Dahlstierna.
Dalstrand, hänvisningskort, se Dahlstrand.
Dalström, hänvisningskort, se Dahlström.
Dalund/Dahlund/Dallund, vitt kort – ref till handskrifter.
Dalvujius, vitt kort – ref till handskrifter.
Dam, blått kort – ref till tryckta verk.
Dam, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Dam/Damm/Dahm, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Damb, vitt kort – ref till handskrifter.
Dambeck, blått kort – ref till tryckta verk.
Damberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Damberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Damby, vitt kort – ref till handskrifter.
Damer, blått kort – ref till tryckta verk.
Dames, blått kort – ref till tryckta verk.
Dames, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Dameyer, blått kort – ref till tryckta verk.
Damgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Damin, vitt kort – ref till handskrifter.
Damm, blått kort – ref till tryckta verk.
Damm/Dam/Dahmm, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Dammellau, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Dammer, blått kort – ref till tryckta verk.
Dammerhoff, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Dammert, blått kort – ref till tryckta verk.
Dammeson, vitt kort – ref till handskrifter.
Damstedt, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1959, s, 228.
Damstedt, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Damström, blått kort – ref till tryckta verk.
Damström, vitt kort – ref till handskrifter.
Dan, vitt kort – ref till handskrifter.
Dan’s el, Danones ättl,, blått kort – ref till tryckta verk.
Danaeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Danberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Danck, vitt kort – ref till handskrifter.
Danckert/Dankert, vitt kort – ref till handskrifter.
Danckwardt-Lillieström, blått kort – ref till tryckta verk.
Danckwardt/Danckwardt, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Danckwardt/Danqvardt/Danckwart, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Dancrytz, vitt kort – ref till handskrifter.
Dandanell, hänvisningskort, se Dandenell.
Dandanelle, hänvisningskort, se Dandenell.
Dandenell/Dandanell, blått kort – ref till tryckta verk.
Dandenell/Dandenelle/Dandanell/Dandanelle, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Dandenelle, hänvisningskort, se Dandenell/Dandernell.
Dandernell, hänvisningskort, se Dandenell.
Danelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Danell, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1959, s, 326.
Danell, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Dangerville, blått kort – ref till tryckta verk.
Danholssläkten i Sundborn, blått kort – ref till tryckta verk.
Daniel, vitt kort – ref till handskrifter.
Danieli, blått kort – ref till tryckta verk.
Danielis, vitt kort – ref till handskrifter.
Danielius, blått kort – ref till tryckta verk.
Daniels-släkten, blått kort – ref till tryckta verk.
Danielsen, vitt kort – ref till handskrifter.
Danielsen, blått kort – ref till tryckta verk.
Danielsson, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Danielsson, blått kort – ref till tryckta verk.
Danielsson Aschan, blått kort – ref till tryckta verk.
Danielsson/Danielson, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Danij, vitt kort – ref till handskrifter.
Danils, blått kort – ref till tryckta verk.
Dankert, hänvisningskort, se Danckert.
Danling, blått kort – ref till tryckta verk.
Dann, vitt kort – ref till handskrifter.
Dann, blått kort – ref till tryckta verk.
Dannberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Danne, vitt kort – ref till handskrifter.
Dannenberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Dannenberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Dannenfeld, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Dannenfeld, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Dannenstern, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Dannerberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Dannerhielm, blått kort – ref till tryckta verk.
Dannerhielm, vitt kort – ref till handskrifter.
Dannström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Dannström, blått kort – ref till tryckta verk.
Danonis, vitt kort – ref till handskrifter.
Danqvardt, vitt kort – ref till handskrifter, se Danckwardt.
Dansk, vitt kort – ref till handskrifter.
Dansk, blått kort – ref till tryckta verk.
Danson, blått kort – ref till tryckta verk, se Dansson.
Dansson/Danson, vitt kort – ref till handskrifter.
Danstorpssläkten, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Danström, vitt kort – ref till handskrifter.
Dantz, vitt kort – ref till handskrifter.
Dantzare, vitt kort – ref till handskrifter.
Dantzewill, vitt kort – ref till handskrifter.
Dantzman, blått kort – ref till tryckta verk.
Danus, vitt kort – ref till handskrifter.
Dany, blått kort – ref till tryckta verk.
Darbemon, blått kort – ref till tryckta verk.
Dardel, vitt kort – ref till handskrifter.
Dardel/Dardel, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Darelius, blått kort – ref till tryckta verk, se Darelli.
Darelius/Darell/Dahrelius/Dahrell, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Darell, blått kort – ref till tryckta verk.
Darell, hänvisningskort, se Darelius.
Darelli, af, blått kort – ref till tryckta verk.
Darelli, af, vitt kort – ref till handskrifter.
Darewski, blått kort – ref till tryckta verk.
Dargeman, vitt kort – ref till handskrifter.
Dargeman, blått kort – ref till tryckta verk.
Dargman, vitt kort – ref till handskrifter.
Darin, blått kort – ref till tryckta verk.
Darin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Darnéus, blått kort – ref till tryckta verk.
Darre, blått kort – ref till tryckta verk.
Darroux, vitt kort – ref till handskrifter.
Dask, vitt kort – ref till handskrifter.
Dasou, vitt kort – ref till handskrifter.
Dass, blått kort – ref till tryckta verk.
Dassau, blått kort – ref till tryckta verk.
Dassau, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Dau, vitt kort – ref till handskrifter.
Dauaro, vitt kort – ref till handskrifter.
Dauchere, vitt kort – ref till handskrifter.
Dauers, vitt kort – ref till handskrifter.
Daug, blått kort – ref till tryckta verk.
Daug, vitt kort – ref till handskrifter.
Daum, vitt kort – ref till handskrifter.
Daumont, vitt kort – ref till handskrifter.
Daun, vitt kort – ref till handskrifter.
Daurer, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Daurer, blått kort – ref till tryckta verk.
David, blått kort – ref till tryckta verk.
Dawid, vitt kort – ref till handskrifter.
Davide, vitt kort – ref till handskrifter.
Dawidson/Davidsson, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1951 s, 278.
Davidsson/Dawidson, blått kort – ref till tryckta verk.
Davidsson/Dawidson, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Davidz, vitt kort – ref till handskrifter.
Daviedts, vitt kort – ref till handskrifter.
Davoust, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.

de Bedoire/Bedoire, blått kort – ref till tryckta verk.
de Behm, blått kort – ref till tryckta verk.
de Behm/Behm, vitt kort – ref till handskrifter.
de Berg, blått kort – ref till tryckta verk.
de Berg, blått kort – ref till tryckta verk.
de Berg/De Bergh, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
de Besche, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
de Besche, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1959, s, 322.
de Besche, blått kort – ref till tryckta verk.
de Besche-Schutte, blått kort – ref till tryckta verk.
de Besignan, vitt kort – ref till handskrifter.
de Bethune, vitt kort – ref till handskrifter.
de Béthune/Bethun, blått kort – ref till tryckta verk.
de Bodisco, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
de Boe, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
de Bois, vitt kort – ref till handskrifter.
de Bonneval, blått kort – ref till tryckta verk.
de Bonneval, blått kort – ref till tryckta verk.
de Bordieu, vitt kort – ref till handskrifter.
de Bosne d’Anteny, blått kort – ref till tryckta verk.
de Bosne d’Anteny, blått kort – ref till tryckta verk.
de Bourlon, blått kort – ref till tryckta verk.
de Bourlon, blått kort – ref till tryckta verk.
de Boursie, hänvisningskort, se Boursie.
de Brefort, blått kort – ref till tryckta verk.
de Breider, vitt kort – ref till handskrifter.
de Brenner, hänvisningskort, se Brenner.
de Breuyn, blått kort – ref till tryckta verk.
de Briant, blått kort – ref till tryckta verk.
de Brichy, vitt kort – ref till handskrifter.
de Broen, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
de Broen, blått kort – ref till tryckta verk.
de Bruce/Bruse, blått kort – ref till tryckta verk.
de Bruin/de Bruyn/Bruijn/de Brun, vitt kort – ref till handskrifter.
de Brun/de Bruin/de Bruyn, blått kort – ref till tryckta verk.
de Brunck, blått kort – ref till tryckta verk.
de Brunck, vitt kort – ref till handskrifter.
de Bruyn, blått kort – ref till tryckta verk.
de Bruyn/de Bruin/Bruijn, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
De Camp/De Camps, vitt kort – ref till handskrifter.
de Campi de la Motte, blått kort – ref till tryckta verk.
de Camps/de Camp, blått kort – ref till tryckta verk.
de Carnall, blått kort – ref till tryckta verk.
de Carnall, vitt kort – ref till handskrifter.
de Caux, blått kort – ref till tryckta verk, se Patti.
de Champs, blått kort – ref till tryckta verk.
de Champs, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
de Chant, blått kort – ref till tryckta verk.
de Charliere, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1960:3.
de Charliere/Charlier, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
de Clou, blått kort – ref till tryckta verk.
de Coeur, vitt kort – ref till handskrifter.
de Corroset, blått kort – ref till tryckta verk.
de Corroset, hänvisningskort, se Corroset.
de Courlas, hänvisningskort, se Courlas.
de Cournemire, blått kort – ref till tryckta verk.
De Courtin, hänvisningskort, se Courtin.
de Crause, blått kort – ref till tryckta verk.
de Creaux, blått kort – ref till tryckta verk.
de Croeck, vitt kort – ref till handskrifter, se Grott, GF släktarkiv.
de Croll, vitt kort – ref till handskrifter.
de Croll, blått kort – ref till tryckta verk.
de Croy, blått kort – ref till tryckta verk.
de Davane, vitt kort – ref till handskrifter.
de Derichs, blått kort – ref till tryckta verk.
de Elmsteridh, hänvisningskort, se Elmsteridh.
de Faire, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
de Falck, blått kort – ref till tryckta verk.
de Fern, vitt kort – ref till handskrifter.
de Fine, vitt kort – ref till handskrifter.
de Fine, blått kort – ref till tryckta verk.
de Flodorff, hänvisningskort, se Flodorff.
de Flon, blått kort – ref till tryckta verk, se Adlercrona, SoH 1976:3.
de Flon/De Floon, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
de Foubrienne, blått kort – ref till tryckta verk.
de Fournemire, blått kort – ref till tryckta verk.
de France, blått kort – ref till tryckta verk.
de Frese, blått kort – ref till tryckta verk.
de Frese/Frese, vitt kort – ref till handskrifter.
de Frietzcky, hänvisningskort, se Frietzcky.
de Fris, vitt kort – ref till handskrifter.
de Frumerie, hänvisningskort, se Frumerie.
De Geer, vitt kort – ref till handskrifter.
De Geer, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1958 s, 54,1959 s 322.
de Gomsez, blått kort – ref till tryckta verk.
de Grade/De Grad, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
de Grange, blått kort – ref till tryckta verk.
de Grave, hänvisningskort, se Grave.
de Grawe, blått kort – ref till tryckta verk.
de Grell, hänvisningskort, se Degrell.
de Gums, hänvisningskort, se Gums.
de Haan, hänvisningskort, se De Han.
de Han/de Haan, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
de Hirschenfeldt, vitt kort – ref till handskrifter.
de Hoogh, vitt kort – ref till handskrifter.
de Hough, blått kort – ref till tryckta verk.
de Jonge, hänvisningskort, se De Jounge.
de Jonge, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Jounge, De.
de Jounge, blått kort – ref till tryckta verk.
de Jounge, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Jounge, De.
de Jounge/De Jonge/De Junge/Jonge, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
De Junge, hänvisningskort, se De Jounge.
de König, vitt kort – ref till handskrifter.
de l’Arpe, blått kort – ref till tryckta verk.
de la Barre, blått kort – ref till tryckta verk.
de la Barre, vitt kort – ref till handskrifter.
de la Bars, vitt kort – ref till handskrifter.
de la Brache, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
de la Brache, blått kort – ref till tryckta verk.
de la Cerda, blått kort – ref till tryckta verk.
de la Chapelle, vitt kort – ref till handskrifter.
de la Chapelle, blått kort – ref till tryckta verk.
de la Cour, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
de la Croix, blått kort – ref till tryckta verk.
de la Crutz, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
de la Foret, blått kort – ref till tryckta verk.
de la Gardie, blått kort – ref till tryckta verk.
de la Gardie, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
de la Grange, vitt kort – ref till handskrifter.
de la Grange, blått kort – ref till tryckta verk.
de la Haut, blått kort – ref till tryckta verk.
de la Marque, vitt kort – ref till handskrifter.
de la Moine, vitt kort – ref till handskrifter.
de la Motte, blått kort – ref till tryckta verk.
de la Motte, vitt kort – ref till handskrifter.
de la Myle, blått kort – ref till tryckta verk.
de la Roche, vitt kort – ref till handskrifter.
de la Roche, blått kort – ref till tryckta verk.
de la Rocqe, blått kort – ref till tryckta verk.
de la Rogne, blått kort – ref till tryckta verk.
De la Rose/de la Rose, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
de la Sarlande, blått kort – ref till tryckta verk.
de la Valee, hänvisningskort, se De la Wallé.
de la Wall, vitt kort – ref till handskrifter.
de la Wall, blått kort – ref till tryckta verk.
de la Wallé, hänvisningskort, se de la Wallée.
de la Wallée/de la Valée/de la Wallé, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
de la Wallée/de la Vallée, blått kort – ref till tryckta verk.
de Lacoste, hänvisningskort, se Lacoste.
de Laignier, blått kort – ref till tryckta verk.
de Laignier, hänvisningskort, se Laignier.
de Lauko, hänvisningskort, se Lauko.
De Laval, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
de Laval, blått kort – ref till tryckta verk.
de Letter, vitt kort – ref till handskrifter.
de Letter, blått kort – ref till tryckta verk.
de Lille, vitt kort – ref till handskrifter.
de Lohmell, vitt kort – ref till handskrifter.

de Macarty, blått kort – ref till tryckta verk.
de Malherbe, blått kort – ref till tryckta verk.
de Malsij, vitt kort – ref till handskrifter.
de Malsy, blått kort – ref till tryckta verk.
de Maltzi, blått kort – ref till tryckta verk.
de Maltzy, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
de Man Lapidoth, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
de Maré, blått kort – ref till tryckta verk.
de Maré/Demare/Demaret, vitt kort – ref till handskrifter.
de Masoir/Masoir, vitt kort – ref till handskrifter.
de Maults, blått kort – ref till tryckta verk.
de Merle, blått kort – ref till tryckta verk.
de Merle, vitt kort – ref till handskrifter.
de Merré, blått kort – ref till tryckta verk.
de Moij, vitt kort – ref till handskrifter.
de Molée, vitt kort – ref till handskrifter.
de Molin, blått kort – ref till tryckta verk.
de Molli, vitt kort – ref till handskrifter.
de Mornay, blått kort – ref till tryckta verk.
de Mornay/Mornaij, vitt kort – ref till handskrifter.
de Mortaigne, blått kort – ref till tryckta verk.
de Mortaigne/Mortaigne, vitt kort – ref till handskrifter.
de Mottoni, vitt kort – ref till handskrifter.
de Moucheron, blått kort – ref till tryckta verk.
de Moucheron/Moucheron, vitt kort – ref till handskrifter.
de Murrih, hänvisningskort, se Murrih.
de Mycschi, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
de Neff, vitt kort – ref till handskrifter.
de Newe/Näf, blått kort – ref till tryckta verk.
de Palma, vitt kort – ref till handskrifter.
de Paus, blått kort – ref till tryckta verk.
de Peijron, hänvisningskort, se Peyron.
de Plazbec-Kockum, blått kort – ref till tryckta verk.
de Pomien/Pomian?, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
de Pon, vitt kort – ref till handskrifter.
de Pont, blått kort – ref till tryckta verk, se Dypong.
de Prez/Depre/Despres/Depreez, vitt kort – ref till handskrifter.
de Prou, blått kort – ref till tryckta verk.
de Prou, hänvisningskort, se Prou.
de Pryss/Pryss, vitt kort – ref till handskrifter.
de Przybyszewski, blått kort – ref till tryckta verk.
de Rees/Rees, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
de Rées/Rees, blått kort – ref till tryckta verk.
de Reinboi, vitt kort – ref till handskrifter.
de Reverony S:t Cyr, vitt kort – ref till handskrifter.
de Réverony S:t Cyr, blått kort – ref till tryckta verk.
de Rodes, vitt kort – ref till handskrifter.
de Roelus, vitt kort – ref till handskrifter.
de Roger, hänvisningskort, se De Rogier.
de Rogier, blått kort – ref till tryckta verk.
de Rogier/de Roger/Rogier, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
de Ron, blått kort – ref till tryckta verk.
de Ron, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
de Ron/De Ron, vitt kort – ref till handskrifter.
de Rosa, blått kort – ref till tryckta verk.
de Rosten/Rosten, vitt kort – ref till handskrifter.
de Rouveroi/de Rouveroij, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
de Rouveroij, blått kort – ref till tryckta verk.
de Rouveron, vitt kort – ref till handskrifter.
de Roy, blått kort – ref till tryckta verk.
de Ruscheplate, blått kort – ref till tryckta verk.
de Serkilax, hänvisningskort, se Serkilax.
de Serres, vitt kort – ref till handskrifter.
de Sewe, vitt kort – ref till handskrifter.
de Sewe/De Sewe, vitt kort – ref till handskrifter.
de Silentz, hänvisningskort, se Silentz.
de Silentz, blått kort – ref till tryckta verk.
de Siögeräs, hänvisningskort, se Sjögeräs.
de Sorbonne, blått kort – ref till tryckta verk.
de Sousin, blått kort – ref till tryckta verk.
de Spurila, hänvisningskort, se Spurila.
de Staël, blått kort – ref till tryckta verk.
de Suremain, blått kort – ref till tryckta verk, se Suremain.
de Suremain, blått kort – ref till tryckta verk.
de Tern, vitt kort – ref till handskrifter.
de Tern, blått kort – ref till tryckta verk.
de Tern/De Tern, vitt kort – ref till handskrifter.
de Thenius, blått kort – ref till tryckta verk.
de Thygeson, blått kort – ref till tryckta verk.
de Trier, vitt kort – ref till handskrifter.
de Trij/de Triej/de Try, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
de Trij/De Trij, vitt kort – ref till handskrifter.
de Trij/de Try, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1976:3.
de True, vitt kort – ref till handskrifter.
de Try/de Trij, vitt kort – ref till handskrifter.
de Try/de Trij, blått kort – ref till tryckta verk.
de Ulfstorp, hänvisningskort, se (de) Ulfstorp.
de Wahl, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
de Wahl, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1958 s, 57-75.
de Walk, vitt kort – ref till handskrifter.
de Wall, vitt kort – ref till handskrifter.
de Vallari, blått kort – ref till tryckta verk.
de Wallors, hänvisningskort, se Wallors.
de Wasenau, hänvisningskort, se Wasenau.
de Wendt-Botsac, vitt kort – ref till handskrifter.
de Verdier, blått kort – ref till tryckta verk.
de Verdier/Werdier/Verdier, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
de Verpelier, hänvisningskort, se Verpelier.
de Wijk, hänvisningskort, se Wijk.
de Witte, blått kort – ref till tryckta verk.
de Witte, vitt kort – ref till handskrifter.
de Vogel, vitt kort – ref till handskrifter.
de Vylder, vitt kort – ref till handskrifter.

Debbeltz, vitt kort – ref till handskrifter.
Deben, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Deber, vitt kort – ref till handskrifter.
Debou, blått kort – ref till tryckta verk.
Debschütz, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Dechant, vitt kort – ref till handskrifter.
Dechow, vitt kort – ref till handskrifter.
Deckberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Decken, von der, blått kort – ref till tryckta verk.
Decken, von der, vitt kort – ref till handskrifter.
Decker, blått kort – ref till tryckta verk.
Decker, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Dedekind, vitt kort – ref till handskrifter.
Dedekind, blått kort – ref till tryckta verk.
Dedeman, vitt kort – ref till handskrifter.
Dedering, vitt kort – ref till handskrifter.
Dedering, blått kort – ref till tryckta verk.
Dedezaeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Dedich, vitt kort – ref till handskrifter.
Defair, vitt kort – ref till handskrifter.
Degard, vitt kort – ref till handskrifter.
Degelund, vitt kort – ref till handskrifter.
Degen, blått kort – ref till tryckta verk.
Degen, vitt kort – ref till handskrifter.
Degenaer, blått kort – ref till tryckta verk, se Degenar.
Degenar/Degenaar/Degener/Degner/Degenoer, vitt kort – ref till handskrifter.
Degener, hänvisningskort, se Degenar.
Degenfeld, blått kort – ref till tryckta verk.
Degenkamp, blått kort – ref till tryckta verk.
Degenoer, hänvisningskort, se Degenar.
Degerbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Degerfeldt, vitt kort – ref till handskrifter.
Degerfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Degerfält, blått kort – ref till tryckta verk.
Degerman, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Degerman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Degermark, vitt kort – ref till handskrifter.
Degerström, vitt kort – ref till handskrifter.
Degert, blått kort – ref till tryckta verk.
Degingk, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Deglouf, blått kort – ref till tryckta verk.
Degner/Degenar, vitt kort – ref till handskrifter.
Degout, vitt kort – ref till handskrifter.
Degrell/de Grell, vitt kort – ref till handskrifter.
Dehio, blått kort – ref till tryckta verk.
Dehio, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Dehlgren, blått kort – ref till tryckta verk.
Dehlin/Delin, vitt kort – ref till handskrifter.
Dehn, vitt kort – ref till handskrifter.
Dehn/Dehn, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Dehnberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Dehner, blått kort – ref till tryckta verk.
Deichmann, blått kort – ref till tryckta verk.
Deijen/Dejen/Deijn/Deyn, vitt kort – ref till handskrifter.
Deijen/Dejen/Deijn/Deyn, blått kort – ref till tryckta verk.
Deijenberg/Dejenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Deijenström, vitt kort – ref till handskrifter.
Deijer, blått kort – ref till tryckta verk.
Deijlen, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Deijn, hänvisningskort, se Deijen.
Deijrich, vitt kort – ref till handskrifter.
Deilen, von der, blått kort – ref till tryckta verk.
Deilen, von der/Deilen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Dein, hänvisningskort, se Deyn.
Deinér/Dejnér, vitt kort – ref till handskrifter.
Dejemo, blått kort – ref till tryckta verk.
Dejen, hänvisningskort, se Deijen.
Dejenberg, hänvisningskort, se Deijenberg.
Dejner, hänvisningskort, se Deiner.
Dejullem, vitt kort – ref till handskrifter.
Deland, blått kort – ref till tryckta verk.
Deland, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Delander, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Delander, blått kort – ref till tryckta verk.
Delbanco, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1951 s, 273, 280.
Delbanco, blått kort – ref till tryckta verk.
Delblanc, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Deléen/Delén, vitt kort – ref till handskrifter.
Delén/Deleen, blått kort – ref till tryckta verk.
Delentz, blått kort – ref till tryckta verk.
Delfendahl/Delphendahl/Delffendahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Delffendahl/Delfendahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Delfin, hänvisningskort, se Delphin.
Delhay, vitt kort – ref till handskrifter.
Deligny, vitt kort – ref till handskrifter.
Delijn, hänvisningskort, se Delin.
Delin/Dehlin/Delijn, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1950 s , 123 ff.
Delin/Delijn/Dehlin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Dell, blått kort – ref till tryckta verk.
Delldén, blått kort – ref till tryckta verk.
Dellin, blått kort – ref till tryckta verk.
Dellinghausen, von, hänvisningskort, se Dellingshausen, von.
Dellinghusen/Dellingshausen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Dellingshausen, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Dellingshausen, von/Dellinghusen/Dellinghausen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Dellvich, von/Dellwig, vitt kort – ref till handskrifter.
Dellwig/Dellwik/Delvig, v,/Dellwic/Dellwick, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Dellvig/Delwig, von/Dellvig, v,/Dellwik/Dellwick, blått kort – ref till tryckta verk.
Dellvik, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Dellvik/Dellwik, blått kort – ref till tryckta verk.
Dellvill, vitt kort – ref till handskrifter.
Delphendahl, hänvisningskort, se Delfendahl.
Delphin, blått kort – ref till tryckta verk.
Delphin/Delfin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Delvechio, vitt kort – ref till handskrifter.
Delvig, hänvisningskort, se Dellwig.
Demant, vitt kort – ref till handskrifter.
Demaret/de Maré, vitt kort – ref till handskrifter.
Demin, vitt kort – ref till handskrifter.
Demirgian, blått kort – ref till tryckta verk.
Demitz, vitt kort – ref till handskrifter.
Demoën, blått kort – ref till tryckta verk.
Demoi, vitt kort – ref till handskrifter.
Demolière, vitt kort – ref till handskrifter.
Demoriare, vitt kort – ref till handskrifter.
Demster, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Dencker, vitt kort – ref till handskrifter.
Dendler, blått kort – ref till tryckta verk.
Deneke, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Denicke.
Denel, blått kort – ref till tryckta verk.
Denell, vitt kort – ref till handskrifter.
Denell, blått kort – ref till tryckta verk.
Denette, vitt kort – ref till handskrifter.
Dengewitz, blått kort – ref till tryckta verk.
Denhoff, vitt kort – ref till handskrifter.
Denick, blått kort – ref till tryckta verk.
Denicke/Deneke, vitt kort – ref till handskrifter.
Denii, vitt kort – ref till handskrifter.
Denisson, vitt kort – ref till handskrifter.
Dente, blått kort – ref till tryckta verk.
Depenbruch, vitt kort – ref till handskrifter.
Dephold, vitt kort – ref till handskrifter.
Depken, blått kort – ref till tryckta verk.
Depken/Döpkin/Döpken/Depkin/Depkens, vitt kort – ref till handskrifter.
Depkens, hänvisningskort, se Depken.
Depkin, hänvisningskort, se Depken.
Depong, blått kort – ref till tryckta verk, se Dypong.
Deppe, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Deppen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Depre/Després/de Prez, vitt kort – ref till handskrifter.
Depreez/de Prez/Depres/Depre, vitt kort – ref till handskrifter.
Depui, vitt kort – ref till handskrifter.
Derenthal, vitt kort – ref till handskrifter.
Derenthal, blått kort – ref till tryckta verk.
Derfeld, von/Derfelden, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Derfelden, von, blått kort – ref till tryckta verk, se Derfeld, von.
Derfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Derfflinger, blått kort – ref till tryckta verk.
Dering, blått kort – ref till tryckta verk.
Derkert, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Derkert, blått kort – ref till tryckta verk.
Dernath, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Dernmar, blått kort – ref till tryckta verk.
Des Brintes, blått kort – ref till tryckta verk.
Des Cartes, blått kort – ref till tryckta verk.
Des Cloires, blått kort – ref till tryckta verk.
des Flinnes, vitt kort – ref till handskrifter.
Des Hons, vitt kort – ref till handskrifter.
Des Lisle, vitt kort – ref till handskrifter.
Des Réaux, vitt kort – ref till handskrifter.
Des Réaux, blått kort – ref till tryckta verk.
Desguillon, vitt kort – ref till handskrifter.
Desguillons, blått kort – ref till tryckta verk.
Desideria, blått kort – ref till tryckta verk.
Desierre, blått kort – ref till tryckta verk.
Desmarées, blått kort – ref till tryckta verk.
Despres/Depre/de Prez, vitt kort – ref till handskrifter.
Desprez, blått kort – ref till tryckta verk.
Dessau, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Dessein, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Dessein, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Dessien, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Dessle, vitt kort – ref till handskrifter.
Dethorey, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Detlof/Dettlof, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Detteman, vitt kort – ref till handskrifter.
Detterberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Detterberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Dettergren, vitt kort – ref till handskrifter.
Detterman, vitt kort – ref till handskrifter.
Detterström, vitt kort – ref till handskrifter.
Detthoff, vitt kort – ref till handskrifter.
Detthow, blått kort – ref till tryckta verk.
Dettlof, blått kort – ref till tryckta verk.
Dettlof/Detlof, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Detton, vitt kort – ref till handskrifter.
Dettow, vitt kort – ref till handskrifter.
Dettow, blått kort – ref till tryckta verk.
Detz, vitt kort – ref till handskrifter.

Deucher, vitt kort – ref till handskrifter.
Deugen, blått kort – ref till tryckta verk.
Deurell, blått kort – ref till tryckta verk.
Deurell/Dörell, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Deurs, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Deutsch, blått kort – ref till tryckta verk.
Deutsch, vitt kort – ref till handskrifter.
Deutschen, blått kort – ref till tryckta verk.
Deutschlender, vitt kort – ref till handskrifter.
Deutschlender, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Dewin, vitt kort – ref till handskrifter.
Dewitz, vitt kort – ref till handskrifter.
Deyen, vitt kort – ref till handskrifter, se Deyn, GF släktarkiv.
Deyn/Dein/Deyen/Deijen, blått kort – ref till tryckta verk.
Deyrade, vitt kort – ref till handskrifter.
dHautville, vitt kort – ref till handskrifter.
Dhejne, blått kort – ref till tryckta verk.
Dhona, blått kort – ref till tryckta verk, se Dohna.
di Christophani, blått kort – ref till tryckta verk.
Dibbelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Dicander, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Dichman, hänvisningskort, se Dikman.
Dichmand, hänvisningskort, se Dikman.
Dick, vitt kort – ref till handskrifter.
Dickermann, van, blått kort – ref till tryckta verk.
Dickersson, vitt kort – ref till handskrifter.
Dickfass, vitt kort – ref till handskrifter.
Dickman, blått kort – ref till tryckta verk.
Dickman, vitt kort – ref till handskrifter, se Dikman.
Dickns, vitt kort – ref till handskrifter.
Dickson, blått kort – ref till tryckta verk.
Dickson/Dicksson, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Dickson/Dicksson, blått kort – ref till tryckta verk.
Dicksson/Dickson, vitt kort – ref till handskrifter.
Dickstrat, vitt kort – ref till handskrifter.
Diddot, vitt kort – ref till handskrifter.
Didelot, blått kort – ref till tryckta verk.
Dideon, vitt kort – ref till handskrifter.
Didman, vitt kort – ref till handskrifter.
Didoff/Wetterhall, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Didolff, blått kort – ref till tryckta verk.
Didrich Myntemästare, vitt kort – ref till handskrifter.
Didricksson, hänvisningskort, se Diedrichsson.
Didriksson, hänvisningskort, se Diedrichsson.
Didriksson/Didrikson, blått kort – ref till tryckta verk.
Didring, blått kort – ref till tryckta verk.
Didring, vitt kort – ref till handskrifter.
Didron, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Didron, blått kort – ref till tryckta verk.
Diebitsch, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Dieck, blått kort – ref till tryckta verk.
Dieckmann und Blockshagen, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Dieden, blått kort – ref till tryckta verk.
Dieden, vitt kort – ref till handskrifter.
Diederichs, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Diederichs/Diederich/Diedrich/Didrich, vitt kort – ref till handskrifter.
Diederichson, blått kort – ref till tryckta verk.
Diedrichsson/Didricksson/Didriksson/Diedrichson, vitt kort – ref till handskrifter.
Diehl, vitt kort – ref till handskrifter, GF antavlor.
Diekman, blått kort – ref till tryckta verk.
Diekn/Djaekn/Diekne/Diäkne/Djekn/Djekne, vitt kort – ref till handskrifter.
Diekn/Djaekn/Djekne/Djekn/Diekne/Diäkne, blått kort – ref till tryckta verk.
Diener, blått kort – ref till tryckta verk.
Diepenbrock, von/Diepenbroick, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Diepholt, vitt kort – ref till handskrifter.
Diesfeld, blått kort – ref till tryckta verk.
Dieterich, blått kort – ref till tryckta verk.
Dietkens, blått kort – ref till tryckta verk.
Dietrich, blått kort – ref till tryckta verk, se Sperreuter, von.
Dietrich/Dieterich, vitt kort – ref till handskrifter.
Dietrichson, blått kort – ref till tryckta verk.
Dietz, vitt kort – ref till handskrifter.
Dietzfeldt, vitt kort – ref till handskrifter.
Dieussart, blått kort – ref till tryckta verk.
Dieves, blått kort – ref till tryckta verk.
Digelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Digman, blått kort – ref till tryckta verk.
Dijck, van, blått kort – ref till tryckta verk.
Dijckman/Dikman, vitt kort – ref till handskrifter.
Dijk, vitt kort – ref till handskrifter.
Dijk/Dyk, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1990:2.
Dijkman, blått kort – ref till tryckta verk.
Dijkman, hänvisningskort, se Dikman.
Dikander, vitt kort – ref till handskrifter.
Dikman/Dickman/Dijkman/Dichman/Dichmand/Dijckman, blått kort – ref till tryckta verk.
Dikman/Dickman/Dijkman/Dichman/Dijckman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Dikselius, vitt kort – ref till handskrifter.
Dilén/Dillén, vitt kort – ref till handskrifter.
Dillberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Dillberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Dillén/Dilén, vitt kort – ref till handskrifter.
Dillman, vitt kort – ref till handskrifter, SoH 1950:1.
Dillmarck, vitt kort – ref till handskrifter.
Dillner, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Dillner, blått kort – ref till tryckta verk.
Dillström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Dilon, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Dilsbo, vitt kort – ref till handskrifter.
Dilsbo, blått kort – ref till tryckta verk.
Dimander, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Dimander, blått kort – ref till tryckta verk.
Dimberg, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1982:3.
Dimberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Dimbman, vitt kort – ref till handskrifter.
Dimbo, blått kort – ref till tryckta verk.
Dimbodh, vitt kort – ref till handskrifter.
Dimbodius, vitt kort – ref till handskrifter.
Dimborg, blått kort – ref till tryckta verk.
Dimbou, blått kort – ref till tryckta verk.
Dimbstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Dimming, blått kort – ref till tryckta verk.
Dimming, vitt kort – ref till handskrifter.
Dinander, vitt kort – ref till handskrifter.
Dinbuskus, vitt kort – ref till handskrifter.
Dinclau, vitt kort – ref till handskrifter.
Dingclou, vitt kort – ref till handskrifter.
Dinggraffen, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Dinggrafwen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Dingraf, vitt kort – ref till handskrifter.
Dingstad, blått kort – ref till tryckta verk.
Dingt, vitt kort – ref till handskrifter.
Dingxstede, blått kort – ref till tryckta verk.
Dinkla, blått kort – ref till tryckta verk.
Dinnetz, vitt kort – ref till handskrifter.
Dinnies, blått kort – ref till tryckta verk.
Dinsenbergh, vitt kort – ref till handskrifter.
Dintler, blått kort – ref till tryckta verk.
Dinzey, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Dionysius Beureus, vitt kort – ref till handskrifter.
Dippel, blått kort – ref till tryckta verk.
Diraeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Dirckson, vitt kort – ref till handskrifter.
Dirich, blått kort – ref till tryckta verk.
Dirich/Diricks/Dirichs, vitt kort – ref till handskrifter.
Diricks, hänvisningskort, se Dirich.
Dirks, blått kort – ref till tryckta verk.
Dirn, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Discher, vitt kort – ref till handskrifter.
Disterlow, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Distman, blått kort – ref till tryckta verk.
Ditchen, blått kort – ref till tryckta verk.
Ditelaer, vitt kort – ref till handskrifter.
Ditmar, blått kort – ref till tryckta verk, se Dittmar/Dittmer.
Ditten, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Dittlau, blått kort – ref till tryckta verk.
Dittling, vitt kort – ref till handskrifter.
Dittlof, blått kort – ref till tryckta verk.
Dittman, blått kort – ref till tryckta verk.
Dittmar, hänvisningskort, se Dittmer/Ditmar.
Dittmer, von/Dittmer, af, blått kort – ref till tryckta verk.
Dittmer/Dittmar, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Dittner, vitt kort – ref till handskrifter.
Ditze, vitt kort – ref till handskrifter.
Ditze, blått kort – ref till tryckta verk.
Ditzinger, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Ditzinger, blått kort – ref till tryckta verk.
Diu, hänvisningskort, se Dju.
Diuff, blått kort – ref till tryckta verk.
Diur, blått kort – ref till tryckta verk.
Diurman, blått kort – ref till tryckta verk.
Diursson, blått kort – ref till tryckta verk.
Diäkne, hänvisningskort, se Diekn.
Diös, blått kort – ref till tryckta verk.
Djaekn/Djäkn, vitt kort – ref till handskrifter, se Diekn.
Djeken, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Djekn, hänvisningskort, se Diekn.
Djekne, hänvisningskort, se Diekn.
Djerf/Djärv, vitt kort – ref till handskrifter.
Djuberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Djula-slägten/Diula-slägten, vitt kort – ref till handskrifter.
Djulstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Djup/Djuup, vitt kort – ref till handskrifter.
Djupaedius/Diupaedius, hänvisningskort, se Djupedius.
Djupedius/Diupaedius/Diupedius, vitt kort – ref till handskrifter.
Djupenström/Diupenström, vitt kort – ref till handskrifter.
Djupström, vitt kort – ref till handskrifter.
Djur, vitt kort – ref till handskrifter.
Djurberg, blått kort – ref till tryckta verk, se Diurberg.
Djurberg/Diurberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Djurbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Djure, blått kort – ref till tryckta verk.
Djure/Diure, vitt kort – ref till handskrifter.
Djurefelt/Diurefelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Djurén/Diurén, vitt kort – ref till handskrifter.
Djurfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Djurfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Djurgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Djurkloo/Diurkloo, hänvisningskort, se Djurklou.
Djurklou, blått kort – ref till tryckta verk.
Djurklou/Djurklow, blått kort – ref till tryckta verk.
Djurklou/Djurklow/Djurklo/Diurkloo, vitt kort – ref till handskrifter.
Djurklow, hänvisningskort, se Djurklou.
Djurling, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Djurman, blått kort – ref till tryckta verk.
Djurman/Diurman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Djurnberg/Diurnberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Djurson, blått kort – ref till tryckta verk.
Djursson/Djurson, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Djurstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Djurström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Djurström, blått kort – ref till tryckta verk.
Djuup/Diuup, vitt kort – ref till handskrifter.
Djäkne, blått kort – ref till tryckta verk.
Djärv, hänvisningskort, se Djerf.
Dobbe, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Dobbén, vitt kort – ref till handskrifter.
Dobbin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Dobbin, blått kort – ref till tryckta verk.
Dobblare, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Dobblare, blått kort – ref till tryckta verk.
Dobbler, vitt kort – ref till handskrifter.
Dobblin, vitt kort – ref till handskrifter.
Dobe, vitt kort – ref till handskrifter.
Dober, vitt kort – ref till handskrifter.
Dober, blått kort – ref till tryckta verk.
Doberschütz, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Dobert, blått kort – ref till tryckta verk.
Doberus, vitt kort – ref till handskrifter.
Dobrikofski, von, hänvisningskort, se Dobrokowsky, von.
Dobrokowsky, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Dobrokowsky, von, vitt kort – ref till handskrifter, se Dobrikofski, von.
Dobrokowsky, von/Dobrikofski, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Dobschütz, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Doby, vitt kort – ref till handskrifter.
Dock, vitt kort – ref till handskrifter.
Dock, blått kort – ref till tryckta verk.
Docka, blått kort – ref till tryckta verk.
Docken, blått kort – ref till tryckta verk.
Dockskeer, vitt kort – ref till handskrifter.
Doctare, vitt kort – ref till handskrifter.
Doffner, vitt kort – ref till handskrifter.
Dogfind, vitt kort – ref till handskrifter.
Dohle, blått kort – ref till tryckta verk.
Dohna, vitt kort – ref till handskrifter.
Dohna/Dohna, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Dohnberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Dohren, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Dohren, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Dohrman, vitt kort – ref till handskrifter.
Dolch, vitt kort – ref till handskrifter.
Dolch, blått kort – ref till tryckta verk.
Dolepp, vitt kort – ref till handskrifter.
Dolge, blått kort – ref till tryckta verk.
Dolge, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Dolgorouki, vitt kort – ref till handskrifter.
Doll, vitt kort – ref till handskrifter.
Dollman, blått kort – ref till tryckta verk.
Doltzen, vitt kort – ref till handskrifter.
Dolwitz, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Domaerus/Domerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Domander, blått kort – ref till tryckta verk.
Domaresläkten, blått kort – ref till tryckta verk.
Domaszewski, blått kort – ref till tryckta verk.
Dombeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Domberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Domberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Domeij/Domey, blått kort – ref till tryckta verk.
Domeij/Domey, vitt kort – ref till handskrifter.
Domerus, hänvisningskort, se Domaerus.
Domey, hänvisningskort, se Domeij.
Domfort, blått kort – ref till tryckta verk.
Dominick, vitt kort – ref till handskrifter.
Dominicus Olai, vitt kort – ref till handskrifter.
Domke, vitt kort – ref till handskrifter.
Domnerus/Domnaerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Doms, vitt kort – ref till handskrifter.
Donatsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Doneij, blått kort – ref till tryckta verk.
Donhoff, vitt kort – ref till handskrifter.
Doniec, blått kort – ref till tryckta verk.
Donis, vitt kort – ref till handskrifter.
Donkan, blått kort – ref till tryckta verk.
Donner, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Donner, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1984:2.
Donner, af, vitt kort – ref till handskrifter.
Donner, af, blått kort – ref till tryckta verk.
Donys, blått kort – ref till tryckta verk.
Doordt, van, blått kort – ref till tryckta verk.
Doos, vitt kort – ref till handskrifter.
Dopperider, vitt kort – ref till handskrifter.
Doraeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Dorch, vitt kort – ref till handskrifter.
Dorck, blått kort – ref till tryckta verk.
Dorendorff, vitt kort – ref till handskrifter.
Dorenstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Dorf, hänvisningskort, se Dorff.
Dorff/Dorf, vitt kort – ref till handskrifter.
Dorft, vitt kort – ref till handskrifter.
Dorgen, blått kort – ref till tryckta verk.
Dorn, blått kort – ref till tryckta verk.
Dorner, blått kort – ref till tryckta verk.
Dornfelt/Dornfelt, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Dorodée, vitt kort – ref till handskrifter.
Dorozewic, blått kort – ref till tryckta verk.
Dorph, vitt kort – ref till handskrifter.
Dorph, blått kort – ref till tryckta verk.
Dorphstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Dorre, vitt kort – ref till handskrifter.
Dorrn, vitt kort – ref till handskrifter.
Dorsch, vitt kort – ref till handskrifter.
Dorsch, blått kort – ref till tryckta verk.
Dorsch-Bosin, blått kort – ref till tryckta verk.
Dorthenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Dorthenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Dorwichen, blått kort – ref till tryckta verk.
Dossow, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Dothén, vitt kort – ref till handskrifter.
Doublet, vitt kort – ref till handskrifter.
Doucin, vitt kort – ref till handskrifter.
Douglas, blått kort – ref till tryckta verk.
Douglas, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Douglas-Haasum, vitt kort – ref till handskrifter.
Douglies, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1951 s, 291.
Douglies/Douglis, vitt kort – ref till handskrifter.
Douglis, hänvisningskort, se Douglies.
Douhan/Duhan, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Douhan/Duhan, blått kort – ref till tryckta verk.
Dounant, vitt kort – ref till handskrifter.
Doupschlag von Vranik, blått kort – ref till tryckta verk.
Dourén, vitt kort – ref till handskrifter.
Douwers, blått kort – ref till tryckta verk.
Douzette, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Dovall, vitt kort – ref till handskrifter.
Dovander, vitt kort – ref till handskrifter.
Dowe, vitt kort – ref till handskrifter.
Dovertie, blått kort – ref till tryckta verk.
Drabitus, vitt kort – ref till handskrifter.
Dracander, vitt kort – ref till handskrifter.
Drachman, blått kort – ref till tryckta verk.
Drachman, vitt kort – ref till handskrifter.
Drachstedt, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Drachstedt, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Draffenfelt/Dreffenfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Drager, vitt kort – ref till handskrifter.
Dragman, vitt kort – ref till handskrifter.
Dragman, blått kort – ref till tryckta verk.
Dragoun, vitt kort – ref till handskrifter.
Dragoun/Dragon, blått kort – ref till tryckta verk.
Dragstedt, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Dragstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Draht, blått kort – ref till tryckta verk.
Drakander, vitt kort – ref till handskrifter.
Drake, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1950 s, 149,122, 1951 s, 223, 1986:2.
Drake, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, SoH 1950 s, 106.
Drake, vitt kort – ref till handskrifter.
Drake/Drake, von, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1957 s, 149-171.
Drakenberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Drakenberg, vitt kort – ref till handskrifter, SoH 1950:1.
Drakenfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Drakenfelt/Drakenfält, vitt kort – ref till handskrifter.
Drakenfält, hänvisningskort, se Drakenfelt.
Drakenhielm, blått kort – ref till tryckta verk.
Drakenhielm/Drakenhjelm, vitt kort – ref till handskrifter.
Drakenskiöldh, hänvisningskort, se Drakensköld.
Drakensköld, blått kort – ref till tryckta verk.
Drakensköld/Drakenskiöldh, vitt kort – ref till handskrifter.
Drakenstierna, vitt kort – ref till handskrifter.
Drakenstierna, blått kort – ref till tryckta verk.
Drakman, blått kort – ref till tryckta verk.
Drakman, vitt kort – ref till handskrifter.
Drangel, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Drangel/Drangell, blått kort – ref till tryckta verk.
Drangelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Drangell/Drangel, blått kort – ref till tryckta verk.
Drant, vitt kort – ref till handskrifter.
Drapp, blått kort – ref till tryckta verk.
Drapp, vitt kort – ref till handskrifter.
Drauschwitz, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Dreborg, blått kort – ref till tryckta verk.
Drecher, blått kort – ref till tryckta verk.
Dreffenfeldt, hänvisningskort, se Dreffenfelt.
Dreffenfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Dreffenfelt/Dreffenfeldt/Draffenfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Dreffenskiöld, hänvisningskort, se Dreffensköld.
Dreffensköld, blått kort – ref till tryckta verk.
Dreffensköld/Dreffenskiöld, vitt kort – ref till handskrifter.
Dreffling, blått kort – ref till tryckta verk.
Dreffling/Drefling, vitt kort – ref till handskrifter.
Drefhus, vitt kort – ref till handskrifter.
Drefling, hänvisningskort, se Dreffling.
Drefwe, vitt kort – ref till handskrifter.
Dreger, vitt kort – ref till handskrifter.
Dreher, blått kort – ref till tryckta verk.
Dreijer, blått kort – ref till tryckta verk.
Dreijer/Drejer/Dreyer, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Dreijlick, hänvisningskort, se Dreilick.
Dreijling, von/Dreiling, blått kort – ref till tryckta verk.
Dreijser/Dreijzer, vitt kort – ref till handskrifter.
Dreilich, hänvisningskort, se Dreilick.
Dreilick/Dreilich/Dreijlick, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Dreilick/Dreilich/Dreijlick, blått kort – ref till tryckta verk.
Dreiling/Dreijling, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Dreiling/Dreijling, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Drejer/Dreijer/Dreyer, vitt kort – ref till handskrifter.
Drenckhahn, blått kort – ref till tryckta verk.
Drentelen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Drenteln, vitt kort – ref till handskrifter.
Drenteln, blått kort – ref till tryckta verk.
Drenteln, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Dresch, vitt kort – ref till handskrifter.
Dresche, vitt kort – ref till handskrifter.
Dreser, vitt kort – ref till handskrifter.
Dress, blått kort – ref till tryckta verk.
Dress, vitt kort – ref till handskrifter.
Dressel, vitt kort – ref till handskrifter.
Dresselberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Dressen, blått kort – ref till tryckta verk.
Dresserus, vitt kort – ref till handskrifter.
Dretting, vitt kort – ref till handskrifter.
Dretzenius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Dreucker, vitt kort – ref till handskrifter.
Dreuckhaus, vitt kort – ref till handskrifter.
Dreuckhen, vitt kort – ref till handskrifter.
Dreutz, vitt kort – ref till handskrifter.
Dreutz, blått kort – ref till tryckta verk.
Dreutzer, blått kort – ref till tryckta verk.
Drevalt, blått kort – ref till tryckta verk.
Drewes/Drewes, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Drewhausen, vitt kort – ref till handskrifter.
Drewitz, vitt kort – ref till handskrifter.
Drews, vitt kort – ref till handskrifter.
Dreyer/Dreijer/Drejer, blått kort – ref till tryckta verk.
Drijs, von der, vitt kort – ref till handskrifter.
Drilling, blått kort – ref till tryckta verk.
Drilling, vitt kort – ref till handskrifter.
Dringenberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Dringenberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Drino, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Driplatz, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Drissel, vitt kort – ref till handskrifter.
Dristig, vitt kort – ref till handskrifter.
Drivius, vitt kort – ref till handskrifter.
Drivius, blått kort – ref till tryckta verk.
Drobenau, vitt kort – ref till handskrifter.
Droijs, blått kort – ref till tryckta verk.
Drommel, vitt kort – ref till handskrifter.
Drommel, blått kort – ref till tryckta verk.
Drommund, hänvisningskort, se Dromund.
Dromund, blått kort – ref till tryckta verk.
Dromund/Drommund/Drummond, vitt kort – ref till handskrifter.
Drope, blått kort – ref till tryckta verk.
Drosander/Drossander, blått kort – ref till tryckta verk.
Drosander/Drossander, vitt kort – ref till handskrifter.
Dross, vitt kort – ref till handskrifter.
Drossander, hänvisningskort, se Drosander.
Drossel, blått kort – ref till tryckta verk.
Drothenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Drothenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Drottenburg, vitt kort – ref till handskrifter.
Drottman, blått kort – ref till tryckta verk.
Drottningssläktens i Bohuslän, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Drotty, vitt kort – ref till handskrifter.
Drougge/Drugge, blått kort – ref till tryckta verk.
Drougge/Drugge, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, SoH 1951:2.
Drovs, blått kort – ref till tryckta verk.
Droysen, blått kort – ref till tryckta verk.
Drufva, blått kort – ref till tryckta verk.
Drufva, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Drugge, vitt kort – ref till handskrifter, se Drougge.
Druhl, blått kort – ref till tryckta verk.
Drumel/Drummel, vitt kort – ref till handskrifter.
Drummel/Drumel, vitt kort – ref till handskrifter.
Drummond/Dromund, vitt kort – ref till handskrifter.
Drummond/Dromund, blått kort – ref till tryckta verk.
Druse, blått kort – ref till tryckta verk.
Drusitzki, blått kort – ref till tryckta verk.
Dryander, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Dryander, blått kort – ref till tryckta verk.
Drydéen, vitt kort – ref till handskrifter.
Drydenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Drysander, vitt kort – ref till handskrifter.
Dryselius, vitt kort – ref till handskrifter.
Dryselius, blått kort – ref till tryckta verk.
Drysell/Dryssel, vitt kort – ref till handskrifter.
Drysén/Drysenius/Drysen/Dryssen, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Drysén/Drysenius/Dryssen, blått kort – ref till tryckta verk.
Drysenius, hänvisningskort, se Drysén.
Dryslir, vitt kort – ref till handskrifter.
Drysnerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Dryssel, blått kort – ref till tryckta verk.
Dryssel/Drysell, vitt kort – ref till handskrifter.
Dryssén, hänvisningskort, se Drysén.
Drågansläkten, vitt kort – ref till handskrifter.
Drässel, vitt kort – ref till handskrifter.
Drös, vitt kort – ref till handskrifter.
Drös, blått kort – ref till tryckta verk.
Dröscher, blått kort – ref till tryckta verk.
Dröscher, vitt kort – ref till handskrifter.
Dröögh, vitt kort – ref till handskrifter.
du Boi/Boij/Boij, von/Boij, blått kort – ref till tryckta verk.
Du Bordieu, blått kort – ref till tryckta verk.
Du Bordieu, vitt kort – ref till handskrifter.
Du Bordieu, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Du Croij, blått kort – ref till tryckta verk.
Du Frenos/Dufrene, vitt kort – ref till handskrifter.
Du Fresne, blått kort – ref till tryckta verk.
Du Plessy, blått kort – ref till tryckta verk.
Du Pont, vitt kort – ref till handskrifter.
Du Port, blått kort – ref till tryckta verk.
Du Puij, vitt kort – ref till handskrifter.
Du Puy, blått kort – ref till tryckta verk.
Du Quesne, blått kort – ref till tryckta verk.
Du Rees, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Du Rees, blått kort – ref till tryckta verk.
Du Rietz, blått kort – ref till tryckta verk.
Du Rietz, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Du Ruy, vitt kort – ref till handskrifter.
Duan/Dwan, vitt kort – ref till handskrifter.
Dubb, blått kort – ref till tryckta verk, se Dubbe.
Dubb/Dubbe, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Dubbe, hänvisningskort, se Dubb.
Dubbe, blått kort – ref till tryckta verk, se Dubb.
Dubbenhjelm, vitt kort – ref till handskrifter.
Dubberch, blått kort – ref till tryckta verk.
Duberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Dublar, blått kort – ref till tryckta verk.
Dublar, vitt kort – ref till handskrifter.
Dubois, blått kort – ref till tryckta verk.
Dubois/du Bois, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Dubost, vitt kort – ref till handskrifter.
Dubrocard, blått kort – ref till tryckta verk.
Dubslaff, vitt kort – ref till handskrifter.
Duccus, vitt kort – ref till handskrifter.
Duchaeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Duchemin, vitt kort – ref till handskrifter.
Ducker/Duker, vitt kort – ref till handskrifter.
Ducklo, hänvisningskort, se Duklo.
Dudd, blått kort – ref till tryckta verk.
Dudde, blått kort – ref till tryckta verk.
Duder, blått kort – ref till tryckta verk.
Duderberg/Duderberg, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Dudinstond, vitt kort – ref till handskrifter.
Due, blått kort – ref till tryckta verk, se Djure.
Duell, vitt kort – ref till handskrifter.
Dufberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Dufour, vitt kort – ref till handskrifter.
Dufrene/Du Frenos, vitt kort – ref till handskrifter.
Dufva, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1988:3-4.
Dufwa, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Dufve, vitt kort – ref till handskrifter.
Dufweke, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Dufvenberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Dufving, blått kort – ref till tryckta verk.
Dugg, vitt kort – ref till handskrifter.
Duhan/Douhan, blått kort – ref till tryckta verk.
Duhan/Douhan, vitt kort – ref till handskrifter.
Duhm, vitt kort – ref till handskrifter.
Duhn, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Duhre, vitt kort – ref till handskrifter.
Duhre, blått kort – ref till tryckta verk.
Duke, vitt kort – ref till handskrifter.
Duke, blått kort – ref till tryckta verk.
Duken, blått kort – ref till tryckta verk, se Pfennig.
Duker, blått kort – ref till tryckta verk.
Duker/Ducker, vitt kort – ref till handskrifter.
Dukert, vitt kort – ref till handskrifter.
Duklass, vitt kort – ref till handskrifter.
Duklo/Ducklo, vitt kort – ref till handskrifter.
Dulander, vitt kort – ref till handskrifter.
Dulin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Dume, vitt kort – ref till handskrifter.
Dume, blått kort – ref till tryckta verk.
Dumky, vitt kort – ref till handskrifter.
Dumky, blått kort – ref till tryckta verk.
Dumont, blått kort – ref till tryckta verk.
Dumrath, vitt kort – ref till handskrifter.
Dun, vitt kort – ref till handskrifter.
Duna, vitt kort – ref till handskrifter.
Dunberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Duncan, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Duncan/Dunkan, vitt kort – ref till handskrifter.
Dunck, vitt kort – ref till handskrifter.
Duncke, vitt kort – ref till handskrifter.
Dunckel, blått kort – ref till tryckta verk.
Duncker, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1993:3-4.
Duncker/Dunker, vitt kort – ref till handskrifter.
Duncklay, blått kort – ref till tryckta verk.
Dunckler, blått kort – ref till tryckta verk.
Dunder, vitt kort – ref till handskrifter.
Dunderhake, vitt kort – ref till handskrifter.
Dundi, vitt kort – ref till handskrifter.
Dundie, blått kort – ref till tryckta verk.
Dunér, blått kort – ref till tryckta verk.
Dunér, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Dunkan, hänvisningskort, se Duncan.
Dunker, hänvisningskort, se Duncker.
Dunsterman, blått kort – ref till tryckta verk.
Dunsöö, blått kort – ref till tryckta verk.
Dunt, blått kort – ref till tryckta verk.
Dunt, vitt kort – ref till handskrifter.
Dunte, vitt kort – ref till handskrifter.
Dunte/Dunte, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Dunten, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Dunten/Dunten, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Duppengiesser, blått kort – ref till tryckta verk.
Duquesnoij, vitt kort – ref till handskrifter.
Duraer, vitt kort – ref till handskrifter.
Duraeus, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Duraeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Duraeus, blått kort – ref till tryckta verk.
Durand, vitt kort – ref till handskrifter.
Durant, vitt kort – ref till handskrifter.
Durchbach, vitt kort – ref till handskrifter.
Durchman/Durckman, blått kort – ref till tryckta verk.
Durckman/Durkman/Durchman, vitt kort – ref till handskrifter.
Dureel, blått kort – ref till tryckta verk.
Dureel/Durelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Durel/Dureel, vitt kort – ref till handskrifter.
Durelius, hänvisningskort, se Dureel.
Durélius/Dureel, blått kort – ref till tryckta verk.
Durell, blått kort – ref till tryckta verk.
Durell, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Durén, vitt kort – ref till handskrifter.
Durie, blått kort – ref till tryckta verk.
Duries, vitt kort – ref till handskrifter.
Durkman, hänvisningskort, se Durckman.
Durling, blått kort – ref till tryckta verk.
Durling, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Dusaeus/Duse, vitt kort – ref till handskrifter.
Duse, blått kort – ref till tryckta verk.
Duse/Dusaeus, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Dusell, blått kort – ref till tryckta verk.
Dusén, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Dusén, blått kort – ref till tryckta verk.
Dusenskiöld, hänvisningskort, se Dusensköld.
Dusensköld, blått kort – ref till tryckta verk.
Dusensköld/Dusenskiöld, vitt kort – ref till handskrifter.
Dusett, vitt kort – ref till handskrifter.
Dusinius, vitt kort – ref till handskrifter.
Dussas, blått kort – ref till tryckta verk.
Dussin, vitt kort – ref till handskrifter.
Dustout, vitt kort – ref till handskrifter.
Dustus, vitt kort – ref till handskrifter.
Dusäus/Dusaeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Duteil, blått kort – ref till tryckta verk.
Duus, vitt kort – ref till handskrifter.
Duvaer, blått kort – ref till tryckta verk, se Duverus.
Duvaerus/Duvaer, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Duwaerus/Duvaer/Duwär/Duverus, vitt kort – ref till handskrifter.
Duval, vitt kort – ref till handskrifter.
Duwall, blått kort – ref till tryckta verk.
Duwall, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1981, s, 261.
Duwall/Dovall, vitt kort – ref till handskrifter.
Duwalt, vitt kort – ref till handskrifter.
Duwander, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Duwell, blått kort – ref till tryckta verk.
Duwell, vitt kort – ref till handskrifter.
Duvenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Duvenius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Duverus/Duvaer/Duvaerus, blått kort – ref till tryckta verk.
Duwik, vitt kort – ref till handskrifter.
Duwär, hänvisningskort, se Duwaerus.
Dux, vitt kort – ref till handskrifter.
Dwan, blått kort – ref till tryckta verk.
Dwan/Duan, vitt kort – ref till handskrifter.
Dybeck, blått kort – ref till tryckta verk.
Dybeck/Dübeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Düben, blått kort – ref till tryckta verk.
Düben, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Düben/Düben, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Dyberg, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1983, s, 321.
Dyberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Dybing, blått kort – ref till tryckta verk.
Dybvad, blått kort – ref till tryckta verk.
Dycander, blått kort – ref till tryckta verk.
Dyck, van, blått kort – ref till tryckta verk, se Dijk, van.
Dyck, van, vitt kort – ref till handskrifter.
Dycke, blått kort – ref till tryckta verk.
Dücker, vitt kort – ref till handskrifter.
Dücker, blått kort – ref till tryckta verk, se Dücker, von.
Dücker, von, blått kort – ref till tryckta verk, se Dücker.
Dücker/Dyker, blått kort – ref till tryckta verk.
Düdken, blått kort – ref till tryckta verk.
Dyfverman, blått kort – ref till tryckta verk.
Dyfverman/Dyverman, vitt kort – ref till handskrifter.
Dyggve, blått kort – ref till tryckta verk.
Dyhr, släkten, blått kort – ref till tryckta verk.
Dyhr/Dyr, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Dyk, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Dyk, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1981 s, 338, 1990:2.
Dyker/Düker/Dücker, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Düker/Dyker/Dücker, blått kort – ref till tryckta verk.
Dykert, vitt kort – ref till handskrifter.
Dykman, blått kort – ref till tryckta verk, se Dijkman.
Dylander, vitt kort – ref till handskrifter.
Dylander, blått kort – ref till tryckta verk.
Dymling, vitt kort – ref till handskrifter.
Dymling, blått kort – ref till tryckta verk.
Dynasius, vitt kort – ref till handskrifter.
Dünau, vitt kort – ref till handskrifter.
Dypong, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Dyr, hänvisningskort, se Dyhr.
Dürango, blått kort – ref till tryckta verk.
Dyrcks, blått kort – ref till tryckta verk.
Dyre, blått kort – ref till tryckta verk, se Djure.
Dyre/Djure, vitt kort – ref till handskrifter, GF antavlor.
Dyrén, vitt kort – ref till handskrifter.
Dyrén, van/Dyrén, blått kort – ref till tryckta verk.
Düren, von/Dyren, vitt kort – ref till handskrifter.
Dyren/Düren, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Dyrendahl, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Düring, blått kort – ref till tryckta verk.
Düring, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Dyring/Düring/Düring, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Dürrkop, vitt kort – ref till handskrifter.
Dürschs, vitt kort – ref till handskrifter.
Dyrssen, blått kort – ref till tryckta verk.
Dyrssen, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Dysing, blått kort – ref till tryckta verk.
Dysing, vitt kort – ref till handskrifter.
Dyster, vitt kort – ref till handskrifter.
Düster, blått kort – ref till tryckta verk.
Düsterbach, blått kort – ref till tryckta verk.
Düsterloh, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Dyström, vitt kort – ref till handskrifter.
Dyverman, hänvisningskort, se Dyfverman.
Dähnert, blått kort – ref till tryckta verk.
Dähnn, vitt kort – ref till handskrifter.
Dättermark, blått kort – ref till tryckta verk.
Döbelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Döbeln, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Döbeln, von/Döbeln, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Döberich/Döbrich, vitt kort – ref till handskrifter.
Dödergren, vitt kort – ref till handskrifter.
Döderhultaren, blått kort – ref till tryckta verk, se Peterson.
Dögen, blått kort – ref till tryckta verk.
Dögen, vitt kort – ref till handskrifter.
Döhling, hänvisningskort, se Döling.
Döhn, blått kort – ref till tryckta verk.
Döling/Döhling, vitt kort – ref till handskrifter.
Dömle, vitt kort – ref till handskrifter.
Dömstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Dönhoff, blått kort – ref till tryckta verk.
Döpken, blått kort – ref till tryckta verk, se Depken.
Döpken, hänvisningskort, se Depken.
Döpkin, hänvisningskort, se Depken.
Döppen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Dörell/Deurell, vitt kort – ref till handskrifter.
Dörffer, blått kort – ref till tryckta verk.
Dörffler, blått kort – ref till tryckta verk.
Dörfflinger, blått kort – ref till tryckta verk, se Derfflinger.
Dörgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Döring, von/Döringh, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Döringen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Dörling, vitt kort – ref till handskrifter.
Dörring, blått kort – ref till tryckta verk.
Dörum, blått kort – ref till tryckta verk.
Döss, vitt kort – ref till handskrifter.
Döss, blått kort – ref till tryckta verk.
Döteber, blått kort – ref till tryckta verk.