Släktkartoteket F

Faalan, blått kort – ref till tryckta verk.
Faber, blått kort – ref till tryckta verk.
Faber, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Faberin, vitt kort – ref till handskrifter.
Fabertz, vitt kort – ref till handskrifter.
Fabrech, vitt kort – ref till handskrifter.
Fabrelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Fabrell, vitt kort – ref till handskrifter.
Fabricius, vitt kort – ref till handskrifter, se Fabritius.
Fabrilius, vitt kort – ref till handskrifter.
Fabrin, blått kort – ref till tryckta verk.
Fabrin, vitt kort – ref till handskrifter.
Fabrinus, vitt kort – ref till handskrifter.
Fabritius/Fabricius, blått kort – ref till tryckta verk.
Fabritius/Fabricius, vitt kort – ref till handskrifter.
Facht, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Facht, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fack, vitt kort – ref till handskrifter.
Fackel, vitt kort – ref till handskrifter.
Faegreus/Fegraeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Faes, blått kort – ref till tryckta verk.
Fagelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Fagenström/Fagerström, vitt kort – ref till handskrifter.
Fager, vitt kort – ref till handskrifter.
Fager, blått kort – ref till tryckta verk.
Fagerberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fagerberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Fagerbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Fagerborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Fagerdahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Fagergren, vitt kort – ref till handskrifter.
Fagergren, blått kort – ref till tryckta verk.
Fagerholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Fagerholm, blått kort – ref till tryckta verk.
Fagerholt, blått kort – ref till tryckta verk.
Fagerholtz, blått kort – ref till tryckta verk.
Fagerhult, vitt kort – ref till handskrifter.
Fagerkrantz, vitt kort – ref till handskrifter.
Fagerlin, blått kort – ref till tryckta verk.
Fagerlin, vitt kort – ref till handskrifter.
Fagerlind, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fagerlind, blått kort – ref till tryckta verk.
Fagerlund, blått kort – ref till tryckta verk.
Fagerlund, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Fagerman, vitt kort – ref till handskrifter.
Fagerroth, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fagerstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Fagersten, vitt kort – ref till handskrifter.
Fagerström/Fagenström, blått kort – ref till tryckta verk.
Fagerström/Fagenström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fagervall, vitt kort – ref till handskrifter.
Fagg, vitt kort – ref till handskrifter.
Faggot/Fagot, blått kort – ref till tryckta verk.
Faggot/Fagot, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Faglinus, vitt kort – ref till handskrifter.
Fagot, hänvisningskort, se Faggot.
Fagraeus, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fagraeus, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fagraeus, blått kort – ref till tryckta verk.
Fagrelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Fagrell, vitt kort – ref till handskrifter.
Fagrell, blått kort – ref till tryckta verk.
Fagring, blått kort – ref till tryckta verk.
Fagust/Faugust, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fahl, blått kort – ref till tryckta verk.
Fahlander/Falander, blått kort – ref till tryckta verk.
Fahlander/Falander/Fallander, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fahlbeck, blått kort – ref till tryckta verk.
Fahlbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Fahlberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Fahlberg/Falberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fahlbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Fahlborg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fahlcrantz, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fahlcrantz, blått kort – ref till tryckta verk.
Fahle, vitt kort – ref till handskrifter.
Fahlén, vitt kort – ref till handskrifter.
Fahlén, blått kort – ref till tryckta verk.
Fahlenberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Fahlenius/Falenius/Fallenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Fahlenius/Falenius/Fallenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Fahler, blått kort – ref till tryckta verk.
Fahleson, blått kort – ref till tryckta verk.
Fahlgren, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Fahlgren, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fahlgrön, vitt kort – ref till handskrifter.
Fahlhem/Falhem, blått kort – ref till tryckta verk.
Fahlhiort, blått kort – ref till tryckta verk.
Fahlman, vitt kort – ref till handskrifter.
Fahlman, blått kort – ref till tryckta verk.
Fahlmark, vitt kort – ref till handskrifter.
Fahlmark, blått kort – ref till tryckta verk.
Fahlqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Fahlqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Fahlroth, blått kort – ref till tryckta verk.
Fahlroth, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fahlssen, vitt kort – ref till handskrifter.
Fahlstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Fahlstedt-Ingelsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Fahlstedt/Falstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Fahlstein/Fahlsten, vitt kort – ref till handskrifter.
Fahlsten, blått kort – ref till tryckta verk.
Fahlsten/Fahlstein, vitt kort – ref till handskrifter.
Fahlström, blått kort – ref till tryckta verk.
Fahlström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fahlvik, vitt kort – ref till handskrifter.
Fahnberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Fahnehielm, blått kort – ref till tryckta verk.
Fahnehielm, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fahnesköld, blått kort – ref till tryckta verk.
Fahnesköld/Fanesköld/Fahnschiöld, vitt kort – ref till handskrifter.
Fahnschiöld, hänvisningskort, se Fahnesköld.
Fahrensbach, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Fahrstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Fahrstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Fahrsten, vitt kort – ref till handskrifter.
Fahrström, vitt kort – ref till handskrifter.
Fahs, blått kort – ref till tryckta verk.
Failly, blått kort – ref till tryckta verk.
Faith-Ell, blått kort – ref till tryckta verk.
Faith-Ell, vitt kort – ref till handskrifter, GF antavlor.

Falander, hänvisningskort, se Fahlander.
Falberg, hänvisningskort, se Fahlberg.
Falcetti, vitt kort – ref till handskrifter.
Falch, blått kort – ref till tryckta verk.
Falck von Falckenstein, blått kort – ref till tryckta verk.
Falck/Falk, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Falck/Falk, vitt kort – ref till handskrifter.
Falck/Falk, blått kort – ref till tryckta verk.
Falck/Falk, blått kort – ref till tryckta verk.
Falcke, blått kort – ref till tryckta verk.
Falcken, vitt kort – ref till handskrifter.
Falckenberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Falckenberg/Falckenberg, von, hänvisningskort, se Falkenberg.
Falckengren, hänvisningskort, se Falkengréen.
Falckenheim, blått kort – ref till tryckta verk.
Falckenstein, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Falckensten, hänvisningskort, se Falkensten.
Falckenthal, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Falcker, blått kort – ref till tryckta verk.
Falcker/Falker, vitt kort – ref till handskrifter.
Falckert/Falkert, vitt kort – ref till handskrifter.
Falckius/Falkius, vitt kort – ref till handskrifter.
Falckman, hänvisningskort, se Falkman.
Falckman/Falkman, blått kort – ref till tryckta verk.
Falckman/Falkman, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1964:3.
Falcknär/Falckonier, vitt kort – ref till handskrifter.
Falckonier/Falcknär, vitt kort – ref till handskrifter.
Falckström, blått kort – ref till tryckta verk.
Falcowius/Falkowius, vitt kort – ref till handskrifter.
Faldberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Faleij, blått kort – ref till tryckta verk.
Faleij/Falleij/Falley, vitt kort – ref till handskrifter.
Falén, blått kort – ref till tryckta verk.
Falenius/Fahlenius/Fallenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Faler, vitt kort – ref till handskrifter.
Faler, blått kort – ref till tryckta verk.
Falet, blått kort – ref till tryckta verk.
Falfors, vitt kort – ref till handskrifter.
Falheim, vitt kort – ref till handskrifter.
Falhem, vitt kort – ref till handskrifter.
Falhem, blått kort – ref till tryckta verk.
Falhenholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Falk, vitt kort – ref till handskrifter, se Falck.
Falk, blått kort – ref till tryckta verk.
Falkdal, blått kort – ref till tryckta verk.
Falkemo, blått kort – ref till tryckta verk.
Falken, blått kort – ref till tryckta verk.
Falkenberg af Bålby, blått kort – ref till tryckta verk.
Falkenberg af Bålby, vitt kort – ref till handskrifter.
Falkenberg af Trystorp, blått kort – ref till tryckta verk.
Falkenberg/Falckenberg/Falckenberg, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Falkenberg/Falkenberg, von/Falckenberg, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Falkenfelt, blått kort – ref till tryckta verk, se Falck.
Falkengréen, blått kort – ref till tryckta verk.
Falkengréen/Falckengren/Falkengren, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Falkengren, blått kort – ref till tryckta verk.
Falkenhagen, vitt kort – ref till handskrifter.
Falkenhagen, blått kort – ref till tryckta verk.
Falkenhielm, vitt kort – ref till handskrifter.
Falkenhielm, blått kort – ref till tryckta verk.
Falkenholm, blått kort – ref till tryckta verk.
Falkenholm/Falhenholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Falkenklo, blått kort – ref till tryckta verk.
Falkenklo/Falkenklou, vitt kort – ref till handskrifter.
Falkenqvist, blått kort – ref till tryckta verk.
Falkenskiold, blått kort – ref till tryckta verk.
Falkenstam, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Falkenstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Falkenstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Falkensten, blått kort – ref till tryckta verk.
Falkensten/Falckensten, vitt kort – ref till handskrifter.
Falkenstierna, vitt kort – ref till handskrifter.
Falkenstierna, blått kort – ref till tryckta verk.
Falkenström, vitt kort – ref till handskrifter.
Falkenström, blått kort – ref till tryckta verk.
Falkenwinge, blått kort – ref till tryckta verk.
Falker, blått kort – ref till tryckta verk.
Falker, blått kort – ref till tryckta verk.
Falker/Falcker, vitt kort – ref till handskrifter.
Falkert, hänvisningskort, se Falckert.
Falkert, blått kort – ref till tryckta verk.
Falkius, hänvisningskort, se Falckius.
Falkman, blått kort – ref till tryckta verk.
Falkman/Falckman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Falkner, släkten, vitt kort – ref till handskrifter.
Falkovius, hänvisningskort, se Falcowius.
Falkson, vitt kort – ref till handskrifter.
Falkstrand, blått kort – ref till tryckta verk.
Fall, vitt kort – ref till handskrifter.
Falla, blått kort – ref till tryckta verk.
Fallander/Fahlander, vitt kort – ref till handskrifter.
Fallberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Fallbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Falleij, blått kort – ref till tryckta verk.
Falleij/Falley/Faleij, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fallén, blått kort – ref till tryckta verk.
Fallenius/Fahlenius/Falenius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fallenius/Fallén/Fahlenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Fallerius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fallerstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Falley, blått kort – ref till tryckta verk.
Falley/Falleij/Faleij, vitt kort – ref till handskrifter.
Fallgren, blått kort – ref till tryckta verk.
Fallgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Falling, vitt kort – ref till handskrifter.
Fallqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Fallqvist/Fallkvist, blått kort – ref till tryckta verk.
Fallstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Fallstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Fallsten, vitt kort – ref till handskrifter.
Fallström, blått kort – ref till tryckta verk.
Fallström, vitt kort – ref till handskrifter.
Falmansson, vitt kort – ref till handskrifter.
Falo, vitt kort – ref till handskrifter.
Falstedt, hänvisningskort, se Fahlstedt.
Falstinsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Faltin, blått kort – ref till tryckta verk.
Faltin, vitt kort – ref till handskrifter.
Faltz, vitt kort – ref till handskrifter.
Faltz, blått kort – ref till tryckta verk.
Faltzburg, blått kort – ref till tryckta verk.
Faltzburg, von/Faltzburg, blått kort – ref till tryckta verk.
Faltzburg, von/Faltzburg, vitt kort – ref till handskrifter.
Fanchè d’Ofrante, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1959, s, 333.
Fancken, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Fandahn, blått kort – ref till tryckta verk.
Fandén, blått kort – ref till tryckta verk.
Fanesköld, hänvisningskort, se Fahnesköld.
Fanger, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Fannkvist, blått kort – ref till tryckta verk.
Fant, blått kort – ref till tryckta verk.
Fant, vitt kort – ref till handskrifter.
Fardelin, blått kort – ref till tryckta verk.
Fardelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Farenbach, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Farenholt, vitt kort – ref till handskrifter.
Farensbach,von/Farensbach, blått kort – ref till tryckta verk.
Faresköld, vitt kort – ref till handskrifter.
Fargalt, vitt kort – ref till handskrifter, SoH 1950 s, 104, 1951 s, 263.
Fargalts-ätten, blått kort – ref till tryckta verk.
Farijn, blått kort – ref till tryckta verk.
Fariolle de la Frauville, blått kort – ref till tryckta verk.
Fariolle de la Frauville, vitt kort – ref till handskrifter.
Farman, ref till tryckta verk.
Farnbohm, vitt kort – ref till handskrifter.
Fart, blått kort – ref till tryckta verk.
Farup, blått kort – ref till tryckta verk.
Faschung, blått kort – ref till tryckta verk.
Fass, vitt kort – ref till handskrifter.
Fass, blått kort – ref till tryckta verk.
Fassman, vitt kort – ref till handskrifter.
Fast, blått kort – ref till tryckta verk.
Fast, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fastberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Fastbohm, blått kort – ref till tryckta verk.
Fastborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Fastén, vitt kort – ref till handskrifter, GF antavlor.
Fastenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Fastin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fasting, blått kort – ref till tryckta verk.
Fattenborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Fattet, vitt kort – ref till handskrifter.
Fauck, blått kort – ref till tryckta verk.
Faugust/Fagust, vitt kort – ref till handskrifter.
Faurelius/Faurell, vitt kort – ref till handskrifter.
Faurell, hänvisningskort, se Faurelius.
Faust, blått kort – ref till tryckta verk.
Faust, vitt kort – ref till handskrifter.
Faustman, vitt kort – ref till handskrifter.
Faustman, blått kort – ref till tryckta verk.
Favén, blått kort – ref till tryckta verk.
Faworin/Favorin/Favorinus, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Favorin/Favorinus, blått kort – ref till tryckta verk.
Favorinus, hänvisningskort, se Favorin.
Favre, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Favre, blått kort – ref till tryckta verk.
Faxe, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Faxe, blått kort – ref till tryckta verk.
Faxel, hänvisningskort, se Faxelius/Faxell.
Faxelius/Faxell/Faxel, blått kort – ref till tryckta verk.
Faxelius/Faxell/Faxel, vitt kort – ref till handskrifter.
Faxell, vitt kort – ref till handskrifter.
Faxell, blått kort – ref till tryckta verk, se Faxelius.
Faxén, vitt kort – ref till handskrifter.

Febengren, blått kort – ref till tryckta verk.
Febus, vitt kort – ref till handskrifter.
Febvre, vitt kort – ref till handskrifter.
Febvrel, blått kort – ref till tryckta verk.
Fecht, blått kort – ref till tryckta verk.
Fecht, vitt kort – ref till handskrifter.
Fechtenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Fechtenberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Fectil, blått kort – ref till tryckta verk.
Fedden, blått kort – ref till tryckta verk.
Fedder, vitt kort – ref till handskrifter.
Fedder/Faedder/Fädder, blått kort – ref till tryckta verk.
Fedelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Federley, blått kort – ref till tryckta verk.
Fedotia Carlsdotter, vitt kort – ref till handskrifter.
Feffert, vitt kort – ref till handskrifter.
Fegersten/Fägersten, vitt kort – ref till handskrifter.
Fegerstierna/Fägerstierna, vitt kort – ref till handskrifter.
Fegier, vitt kort – ref till handskrifter.
Fegiersköld, blått kort – ref till tryckta verk, se Fägerskiöld.
Fegraeus, blått kort – ref till tryckta verk.
Fegraeus/Fegreus/Faegreus/Fagraeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Fegrénus/Fegrinus, vitt kort – ref till handskrifter.
Fegreus, hänvisningskort, se Fegraeus.
Fegrinus/Fegrénus, vitt kort – ref till handskrifter.
Fehling, blått kort – ref till tryckta verk.
Fehling, vitt kort – ref till handskrifter.
Fehman, vitt kort – ref till handskrifter.
Fehman, blått kort – ref till tryckta verk.
Fehman, blått kort – ref till tryckta verk.
Fehn, blått kort – ref till tryckta verk.
Fehr/Fehr, von der, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fehr/Fehr, von der, blått kort – ref till tryckta verk.
Fehrentheil, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Fehring, vitt kort – ref till handskrifter.
Fehrman, blått kort – ref till tryckta verk.
Fehrman/Ferman, vitt kort – ref till handskrifter.
Fehrnberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Fehrnborg, hänvisningskort, se Fernborg.
Fehrnströn/Fernström, blått kort – ref till tryckta verk, se Swartz.
Feiel, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Feif/Feiff/Pfeiff, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Feifer/Feiffer/Pfeiffer, vitt kort – ref till handskrifter.
Feiff/Feif, blått kort – ref till tryckta verk.
Feiffer, hänvisningskort, se Feifer.
Feifich, blått kort – ref till tryckta verk.
Feige, blått kort – ref till tryckta verk.
Feigel, vitt kort – ref till handskrifter.
Feigel, blått kort – ref till tryckta verk.
Feigenbom, blått kort – ref till tryckta verk.
Feigner, blått kort – ref till tryckta verk.
Feij, blått kort – ref till tryckta verk.
Feijerheim, blått kort – ref till tryckta verk.
Feikner, blått kort – ref till tryckta verk.
Feilisch, blått kort – ref till tryckta verk.
Feilitz, von, hänvisningskort, se Feilitzen, von.
Feilitzen, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Feilitzen, von/Feilitz, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Feind/Feindt, vitt kort – ref till handskrifter.
Feindt, hänvisningskort, se Feind.
Feinkneckt, blått kort – ref till tryckta verk.
Feit, blått kort – ref till tryckta verk.
Felbier, vitt kort – ref till handskrifter.
Felbier, blått kort – ref till tryckta verk.
Felde, zum, blått kort – ref till tryckta verk.
Felden, van/Felden, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Felden, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Felden, von/Felden, van, blått kort – ref till tryckta verk.
Felderman/Fellerman, blått kort – ref till tryckta verk.
Feldin, vitt kort – ref till handskrifter.
Feldt, blått kort – ref till tryckta verk.
Feldt/Felt, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Feldten, blått kort – ref till tryckta verk.
Felhie, vitt kort – ref till handskrifter.
Felitz, vitt kort – ref till handskrifter.
Felix, blått kort – ref till tryckta verk.
Felix, vitt kort – ref till handskrifter.
Fellbohm, blått kort – ref till tryckta verk.
Fellbom, blått kort – ref till tryckta verk.
Fellborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Felldin/Feldin/Fälldin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fellenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Fellenius, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1951 s 268.
Fellerman/Felderman, vitt kort – ref till handskrifter.
Fellers, blått kort – ref till tryckta verk.
Fellers, vitt kort – ref till handskrifter.
Fellerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Fellgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Felling/Fälling, vitt kort – ref till handskrifter.
Fellman, blått kort – ref till tryckta verk.
Fellman, vitt kort – ref till handskrifter.
Fellskog, vitt kort – ref till handskrifter.
Fellström, vitt kort – ref till handskrifter.
Fels, blått kort – ref till tryckta verk.
Felsch, blått kort – ref till tryckta verk.
Felsser, blått kort – ref till tryckta verk.
Felt, blått kort – ref till tryckta verk.
Felt/Feldt, vitt kort – ref till handskrifter.
Feltberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Feltberg/Feltbergk, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Feltbergk, von/Feltberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Feltenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Felterus, blått kort – ref till tryckta verk.
Felthausen, blått kort – ref till tryckta verk.
Felthusen, vitt kort – ref till handskrifter.
Felting, vitt kort – ref till handskrifter.
Feltman, blått kort – ref till tryckta verk.
Feltreuter, blått kort – ref till tryckta verk.
Feltreuter/Felt-Reuter, vitt kort – ref till handskrifter.
Feltskog, vitt kort – ref till handskrifter.
Feltslang, vitt kort – ref till handskrifter.
Feltslang, blått kort – ref till tryckta verk.
Feltstierna, blått kort – ref till tryckta verk.
Feltstierna/Fältstjerna/Fältstierna, vitt kort – ref till handskrifter.
Feltstjerna, blått kort – ref till tryckta verk.
Feltström/Fältström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Feltström/Fältström, blått kort – ref till tryckta verk.
Feltz, blått kort – ref till tryckta verk.
Feltzberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Femberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Femer, blått kort – ref till tryckta verk.
Fender, vitt kort – ref till handskrifter.
Feneman, vitt kort – ref till handskrifter.
Feneman, blått kort – ref till tryckta verk.
Fenger, vitt kort – ref till handskrifter.
Fenger-Krog, blått kort – ref till tryckta verk.
Feniks, vitt kort – ref till handskrifter.
Fenker, vitt kort – ref till handskrifter.
Fenonius, vitt kort – ref till handskrifter.
Ferb, blått kort – ref till tryckta verk.
Ferber, blått kort – ref till tryckta verk.
Ferber, vitt kort – ref till handskrifter.
Ferber von Hohenstern, vitt kort – ref till handskrifter.
Ferber, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Ferder, vitt kort – ref till handskrifter.
Ferdinand-släkten, vitt kort – ref till handskrifter.
Ferelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Ferenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Ferenberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Ferentheil, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Fergelander/Fergilander, vitt kort – ref till handskrifter.
Ferger, vitt kort – ref till handskrifter.
Ferger, blått kort – ref till tryckta verk.
Fergillander/Fergilander, vitt kort – ref till handskrifter.
Ferguson, blått kort – ref till tryckta verk.
Fering, vitt kort – ref till handskrifter.
Feringsköld, vitt kort – ref till handskrifter.
Ferla, hänvisningskort, se Färla.
Ferlander, vitt kort – ref till handskrifter.
Ferlén, vitt kort – ref till handskrifter.
Ferler, vitt kort – ref till handskrifter.
Ferlin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Ferlin, blått kort – ref till tryckta verk.
Ferling, blått kort – ref till tryckta verk.
Ferling, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Ferm, vitt kort – ref till handskrifter.
Ferman, hänvisningskort, se Fehrman.
Ferman, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Fermolin, vitt kort – ref till handskrifter.
Fernaeus, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fernaeus, blått kort – ref till tryckta verk.
Fernaeus/Ferneus, vitt kort – ref till handskrifter.
Fernander, blått kort – ref till tryckta verk.
Fernander, vitt kort – ref till handskrifter.
Fernberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Fernberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Fernblad, vitt kort – ref till handskrifter.
Fernbom/Fernbohm, vitt kort – ref till handskrifter.
Fernborg/Fehrnborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Fernborg/Fehrnborg, blått kort – ref till tryckta verk.
Ferndahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Fernelius, hänvisningskort, se Fernell.
Fernell/Fernelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Fernell/Fernelius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Ferner, blått kort – ref till tryckta verk.
Ferner/Ferrner, vitt kort – ref till handskrifter.
Ferneus, hänvisningskort, se Fernaeus.
Ferngren, vitt kort – ref till handskrifter.
Fernholm, blått kort – ref till tryckta verk.
Fernholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Fernitz, vitt kort – ref till handskrifter.
Fernitz, blått kort – ref till tryckta verk.
Fernlundh/Färnlund, vitt kort – ref till handskrifter.
Fernlöf, blått kort – ref till tryckta verk.
Fernlöf, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Fernman, vitt kort – ref till handskrifter.
Fernmark, vitt kort – ref till handskrifter.
Fernow, blått kort – ref till tryckta verk.
Fernow, vitt kort – ref till handskrifter.
Fernqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Fernstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Fernsten, vitt kort – ref till handskrifter.
Fernström/Fehrnström, blått kort – ref till tryckta verk.
Fernström/Fehrnström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Feron, vitt kort – ref till handskrifter.
Fèron, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1982:4.
Ferrdalin, vitt kort – ref till handskrifter.
Ferrin, vitt kort – ref till handskrifter.
Ferrner/Ferner, blått kort – ref till tryckta verk.
Fersander, blått kort – ref till tryckta verk.
Fersen, vitt kort – ref till handskrifter.
Fersen, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Fersen, von/Versen, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Ferster, blått kort – ref till tryckta verk.
Fesdorpf, blått kort – ref till tryckta verk.
Festen, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Festin, blått kort – ref till tryckta verk.
Festin, vitt kort – ref till handskrifter.
Festing, vitt kort – ref till handskrifter.
Festing, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1954, s, 65.
Festring, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Fet-Mats, blått kort – ref till tryckta verk.
Fet-Mats, vitt kort – ref till handskrifter.
Feth, blått kort – ref till tryckta verk.
Feuchtwangen, von/Feuchwangen, vitt kort – ref till handskrifter.
Feuchwangen/Feuchtwangen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Feuerhaber, vitt kort – ref till handskrifter.
Feuerstein, vitt kort – ref till handskrifter.
Feuersten, vitt kort – ref till handskrifter.
Feuerstern, blått kort – ref till tryckta verk.
Feuk, vitt kort – ref till handskrifter.
Feuk, blått kort – ref till tryckta verk.
Feurenhaber, blått kort – ref till tryckta verk.
Fevrell, blått kort – ref till tryckta verk.
Fevrell, vitt kort – ref till handskrifter.
Feychting, blått kort – ref till tryckta verk.
Feychting, vitt kort – ref till handskrifter.
Fiandt, hänvisningskort, se Fieandt.
Fibelkorn, vitt kort – ref till handskrifter.
Fich, blått kort – ref till tryckta verk.
Fichs, blått kort – ref till tryckta verk.
Fichtelius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fichtelius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fichter, vitt kort – ref till handskrifter.
Fichting, blått kort – ref till tryckta verk.
Fick, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fick, blått kort – ref till tryckta verk.
Fick, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Ficke, blått kort – ref till tryckta verk.
Ficken, blått kort – ref till tryckta verk.
Ficken, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Ficker, blått kort – ref till tryckta verk.
Ficlinet, blått kort – ref till tryckta verk.
Fidler, blått kort – ref till tryckta verk.
Fidlerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Fidocia, vitt kort – ref till handskrifter.
Fieandt, von/Fiandt/Fieant/Fieandt, blått kort – ref till tryckta verk.
Fieandt/Fieandt, von/Fiandt/Fieant, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fieant, hänvisningskort, se Fieandt.
Fiedler, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fiedlersköld, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fiedlersköld, blått kort – ref till tryckta verk.
Fiell, hänvisningskort, se Fjell.
Fiendt, vitt kort – ref till handskrifter.
Fierschalt, hänvisningskort, se Fierschatt.
Fierschatt, blått kort – ref till tryckta verk.
Fierschatt/Fierschaft/Fierschalt, vitt kort – ref till handskrifter.
Fierstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Figrelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Figrelius/Figrell, vitt kort – ref till handskrifter.
Figrell, hänvisningskort, se Figrelius.
Fihlman, vitt kort – ref till handskrifter.
Fikenbohm, blått kort – ref till tryckta verk.
Fikenbom, blått kort – ref till tryckta verk.
Fikon, vitt kort – ref till handskrifter.
Filander, vitt kort – ref till handskrifter.
Filansiff, blått kort – ref till tryckta verk.
Filéen/Filén/Filenius/Fillenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Filéen/Filén/Filenius/Fillenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Filén, vitt kort – ref till handskrifter, se Filéen.
Filenberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Filenius, hänvisningskort, se Filéen.
Filenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Filip Ulvsson, blått kort – ref till tryckta verk.
Filkesläkten, blått kort – ref till tryckta verk.
Fillberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Fillenius, hänvisningskort, se Filéen.
Fillion, blått kort – ref till tryckta verk.
Fillman, vitt kort – ref till handskrifter.
Fillmer, blått kort – ref till tryckta verk.
Filman, vitt kort – ref till handskrifter.
Filmerus, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Filmerus, blått kort – ref till tryckta verk.
Filmstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Filter, blått kort – ref till tryckta verk.
Filter, vitt kort – ref till handskrifter.
Finberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Finchelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Finck, blått kort – ref till tryckta verk.
Finck, vitt kort – ref till handskrifter.
Fincke/Finke, blått kort – ref till tryckta verk.
Fincke/Finke, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Finckenberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Finckenberg/Finkenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Find, blått kort – ref till tryckta verk.
Findarfve, vitt kort – ref till handskrifter.
Finde, blått kort – ref till tryckta verk.
Findelcke, vitt kort – ref till handskrifter.
Findell, vitt kort – ref till handskrifter.
Findeloo, hänvisningskort, se Findelou.
Findelou/Findeloo/Finlou, vitt kort – ref till handskrifter.
Finderus, blått kort – ref till tryckta verk.
Finderus, vitt kort – ref till handskrifter.
Fineld, blått kort – ref till tryckta verk.
Fineld/Finelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Finelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Finelius, hänvisningskort, se Fineld.
Finell, vitt kort – ref till handskrifter.
Fineman, blått kort – ref till tryckta verk.
Fineman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Finér, blått kort – ref till tryckta verk.
Finer/Finerus/Finner/Finnerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Finerus, blått kort – ref till tryckta verk.
Finerus, hänvisningskort, se Finer.
Fingal, vitt kort – ref till handskrifter.
Finke, hänvisningskort, se Fincke.
Finkelstein, vitt kort – ref till handskrifter.
Finkenberg, hänvisningskort, se Finckenberg.
Finkenbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Finkz, blått kort – ref till tryckta verk.
Finlaij/Finlay, blått kort – ref till tryckta verk.
Finland, vitt kort – ref till handskrifter.
Finlou/Findelou, vitt kort – ref till handskrifter.
Finlöf, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Finman, vitt kort – ref till handskrifter.
Finman, blått kort – ref till tryckta verk.
Finn-släkten i Tyngsjö socken, blått kort – ref till tryckta verk.
Finnberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Finnberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Finne, vitt kort – ref till handskrifter.
Finne, blått kort – ref till tryckta verk.
Finneman, vitt kort – ref till handskrifter.
Finner, hänvisningskort, se Finer.
Finnerström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Finnerström, blått kort – ref till tryckta verk.
Finnerus, hänvisningskort, se Finer.
Finnerus-Tammelander, blått kort – ref till tryckta verk.
Finnilä, blått kort – ref till tryckta verk.
Finningius, vitt kort – ref till handskrifter.
Finno, blått kort – ref till tryckta verk.
Finnowius, vitt kort – ref till handskrifter.
Finnskog, blått kort – ref till tryckta verk.
Finnson, vitt kort – ref till handskrifter.
Finnström, blått kort – ref till tryckta verk.
Finnström, vitt kort – ref till handskrifter.
Finsenhagen, hänvisningskort, se Fintzenhagen.
Finsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Finsta-ätten, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Finsta-ätten, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1951 s, 216, 222.
Fintzenhagen/Finsenhagen, vitt kort – ref till handskrifter.
Fintzler, blått kort – ref till tryckta verk.
Finvedsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Finvidson, vitt kort – ref till handskrifter.
Finx, blått kort – ref till tryckta verk.
Fiorin, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1990:1.
Fiorin, vitt kort – ref till handskrifter.
Firck/Fircks, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Fircks, von/Firck, blått kort – ref till tryckta verk.
Fisch, vitt kort – ref till handskrifter.
Fischbach, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Fischbach, von/Fischback, vitt kort – ref till handskrifter.
Fischback/Fischbach, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Fischer/Fisker, blått kort – ref till tryckta verk.
Fischer/Fisker, vitt kort – ref till handskrifter.
Fischerström, vitt kort – ref till handskrifter.
Fischerström, blått kort – ref till tryckta verk.
Fischier, blått kort – ref till tryckta verk.
Fischier, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fisich/Fysich, vitt kort – ref till handskrifter.
Fisk, vitt kort – ref till handskrifter.
Fisk, blått kort – ref till tryckta verk.
Fiskare, vitt kort – ref till handskrifter.
Fiske, vitt kort – ref till handskrifter.
Fisker, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Fischer.
Fiste, blått kort – ref till tryckta verk.
Fistulator, blått kort – ref till tryckta verk.
Fistulator, blått kort – ref till tryckta verk.
Fistulator, vitt kort – ref till handskrifter.
Fithie, blått kort – ref till tryckta verk.
Fithie, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fitinghoff, blått kort – ref till tryckta verk.
Fitinghoff, blått kort – ref till tryckta verk.
Fitinghoff, (v)/Fittinghoff/Vietinghoff, v,, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fittinghoff, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Fitinghoff.
Fitze, vitt kort – ref till handskrifter.
Fitzgerald, blått kort – ref till tryckta verk.
Fivoli, blått kort – ref till tryckta verk.
Fix, vitt kort – ref till handskrifter.
Fix, blått kort – ref till tryckta verk.
Fixenhielm, blått kort – ref till tryckta verk.
Fiäder, blått kort – ref till tryckta verk.
Fjaestad, blått kort – ref till tryckta verk.
Fjaestad, blått kort – ref till tryckta verk.
Fjellander, blått kort – ref till tryckta verk.
Fjellander, vitt kort – ref till handskrifter.
Fjellberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Fjellinder, vitt kort – ref till handskrifter.
Fjellman, blått kort – ref till tryckta verk.
Fjellman/Fiellman, vitt kort – ref till handskrifter.
Fjellstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Fjellström/Fjällström/Fielström/Fiellström, blått kort – ref till tryckta verk.
Fjellström/Fjällström/Fjelström/Fiellström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fjelner/Fjellner, blått kort – ref till tryckta verk.
Fjetterström, vitt kort – ref till handskrifter.
Fjetterström, hänvisningskort och blått kort – ref till tryckta verk, se Måås-Fjetterström.
Fjäder, vitt kort – ref till handskrifter.
Fjällbäck/Felbeck/Fellbeck, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Fjällström, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Fjellström.
Fjärin, vitt kort – ref till handskrifter.
Flach, vitt kort – ref till handskrifter.
Flach, blått kort – ref till tryckta verk.
Flacherus, vitt kort – ref till handskrifter.
Flachsén/Flacksén/Flachsenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Flachsenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Flachsenius/Flaksenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Flack, blått kort – ref till tryckta verk.
Flackman, blått kort – ref till tryckta verk.
Flacksell, blått kort – ref till tryckta verk.
Flacksén, blått kort – ref till tryckta verk.
Flacksén, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Flachsén.
Flackström, vitt kort – ref till handskrifter.
Flaco Gregerson, vitt kort – ref till handskrifter.
Flagge, blått kort – ref till tryckta verk.
Flaggström, vitt kort – ref till handskrifter.
Flagman, hänvisningskort och blått kort – ref till tryckta verk, se Phlagman.
Flagström, blått kort – ref till tryckta verk.
Flaksenius, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Flachsenius.
Flamén, vitt kort – ref till handskrifter.
Flammingh, blått kort – ref till tryckta verk.
Flammot, vitt kort – ref till handskrifter.
Flanck/Flank, blått kort – ref till tryckta verk.
Flander, blått kort – ref till tryckta verk.
Flank/Flanck, blått kort – ref till tryckta verk.
Flank/Flanck, vitt kort – ref till handskrifter.
Flato, blått kort – ref till tryckta verk.
Flato, vitt kort – ref till handskrifter.
Flax, blått kort – ref till tryckta verk.
Fleckeboensis, vitt kort – ref till handskrifter.
Fledorff/Fledorph, vitt kort – ref till handskrifter.
Fleege/Fléege/Flege, blått kort – ref till tryckta verk.
Fleege/Flege, vitt kort – ref till handskrifter.
Fleetwood, blått kort – ref till tryckta verk.
Fleetwood/Fletvood, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Flege, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Fleege.
Fleibe, vitt kort – ref till handskrifter.
Fleischer, vitt kort – ref till handskrifter.
Fleischer/Fleicher, blått kort – ref till tryckta verk.
Fleisner, v,, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Fleissner, von.
Fleiss/Fleissner, blått kort – ref till tryckta verk.
Fleissner, v,/Fleisner, v,, vitt kort – ref till handskrifter.
Fleissner, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Fleman, blått kort – ref till tryckta verk.
Fleming, blått kort – ref till tryckta verk.
Fleming af Lais, blått kort – ref till tryckta verk.
Fleming af Liebelitz, blått kort – ref till tryckta verk.
Fleming/Flemming, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fleming/Flemming, blått kort – ref till tryckta verk.
Flemming/Fleming, blått kort – ref till tryckta verk.
Flemming/Fleming, vitt kort – ref till handskrifter.
Flemström, blått kort – ref till tryckta verk.
Flensborg/Flensburg, blått kort – ref till tryckta verk.
Flensbourg, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Flensburg.
Flensburg, blått kort – ref till tryckta verk.
Flensburg/Flensbourg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Flerangius, vitt kort – ref till handskrifter.
Flesser, blått kort – ref till tryckta verk.
Flesser, vitt kort – ref till handskrifter.
Fletcher, blått kort – ref till tryckta verk.
Fletscher, vitt kort – ref till handskrifter.
Fletvood, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Fleetwood.
Fleuer, blått kort – ref till tryckta verk.
Fleuther, vitt kort – ref till handskrifter.
Fliegenrinck, blått kort – ref till tryckta verk.
Flieger, blått kort – ref till tryckta verk.
Fliesberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Flinck/Flink, blått kort – ref till tryckta verk.
Flinck/Flink, vitt kort – ref till handskrifter.
Flincken, v,, vitt kort – ref till handskrifter.
Flinckenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Flindt/Flint, blått kort – ref till tryckta verk.
Flindtberg, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Flintberg.
Flink, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Flinck.
Flinkberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Flinkenström, vitt kort – ref till handskrifter.
Flinker, vitt kort – ref till handskrifter.
Flint/Flindt, blått kort – ref till tryckta verk.
Flint/Flinth, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Flinta, blått kort – ref till tryckta verk.
Flinta, vitt kort – ref till handskrifter, GF antavlor.
Flintberg/Flindtberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Flintberg/Flindtberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Flintenberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Flintenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Flintenstein, vitt kort – ref till handskrifter.
Flintensten, vitt kort – ref till handskrifter.
Flinthensteen, blått kort – ref till tryckta verk.
Flintsten, blått kort – ref till tryckta verk.
Flintzberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Flisborg, blått kort – ref till tryckta verk.
Flisby, blått kort – ref till tryckta verk.
Flishult, vitt kort – ref till handskrifter.
Flistedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Flittner, blått kort – ref till tryckta verk.
Flitz, vitt kort – ref till handskrifter.
Flobeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Floberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Floberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Floborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Flochtinus, vitt kort – ref till handskrifter.
Flod/Flodh/Flood, vitt kort – ref till handskrifter.
Floda-släkten, vitt kort – ref till handskrifter.
Flodaeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Flodalin, vitt kort – ref till handskrifter.
Flodberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Flodberg/Flodenberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Flodelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Flodell, vitt kort – ref till handskrifter.
Flodén, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Flodenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Flodenberg/Flodberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Flodensis, vitt kort – ref till handskrifter.
Floderus, blått kort – ref till tryckta verk.
Floderus, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Flodh/Flod/Flood, blått kort – ref till tryckta verk.
Flodholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Flodin/Flodin, af, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Flodin/Flodin, af, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1954:2-3.
Floding, blått kort – ref till tryckta verk.
Floding, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Flodinus, vitt kort – ref till handskrifter.
Flodman, vitt kort – ref till handskrifter.
Flodman, blått kort – ref till tryckta verk.
Flodmark, blått kort – ref till tryckta verk.
Flodmark, vitt kort – ref till handskrifter.
Flodorff/Flodorff, de, vitt kort – ref till handskrifter.
Flodqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Flodqvist, blått kort – ref till tryckta verk.
Flodstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Flodström, blått kort – ref till tryckta verk.
Flodström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Floeslius, vitt kort – ref till handskrifter.
Flogén, vitt kort – ref till handskrifter.
Flogin, vitt kort – ref till handskrifter.
Flognaeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Flohn, vitt kort – ref till handskrifter.
Flohr/Flor/Floor, vitt kort – ref till handskrifter.
Flojerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Floman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Floman, blått kort – ref till tryckta verk.
Flombom, vitt kort – ref till handskrifter.
Floo, vitt kort – ref till handskrifter.
Flood/Flod/Flodh, blått kort – ref till tryckta verk.
Floor/Flohr/Flor, vitt kort – ref till handskrifter.
Floor/Flor/Flohr, blått kort – ref till tryckta verk.
Flor/Floor/Flohr, vitt kort – ref till handskrifter.
Floraeus/Floreus, vitt kort – ref till handskrifter.
Florander, vitt kort – ref till handskrifter.
Floréen, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Florenius.
Florelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Florelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Florell, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Florén/Floréen, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Florenius.
Florendt, vitt kort – ref till handskrifter.
Florenius/Florén/Floréen, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Florenius/Florén/Floréen, blått kort – ref till tryckta verk.
Floreus, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Floraeus.
Florin/Florinus, vitt kort – ref till handskrifter.
Florin/Florinus, blått kort – ref till tryckta verk.
Florina, blått kort – ref till tryckta verk.
Florinus, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Florin.
Florman, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Florman, vitt kort – ref till handskrifter.
Flostedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Floström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Flosundius, vitt kort – ref till handskrifter.
Flotman, blått kort – ref till tryckta verk.
Flotow, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Flozelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Fluga, vitt kort – ref till handskrifter.
Flumén, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Flumenius.
Flumenius/Flumén, vitt kort – ref till handskrifter.
Flur, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Fluur.
Fluur, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1958, s, 154, 1989:3-4.
Fluur/Flur, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Flyback, vitt kort – ref till handskrifter.
Flyberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Flyborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Flycht, vitt kort – ref till handskrifter.
Flücht, vitt kort – ref till handskrifter.
Flücht, blått kort – ref till tryckta verk.
Flyckt/Flygt, vitt kort – ref till handskrifter.
Flyckt/Flygt, blått kort – ref till tryckta verk.
Flyg, blått kort – ref till tryckta verk.
Flygande svärd, vitt kort – ref till handskrifter.
Flygare, blått kort – ref till tryckta verk.
Flygare, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Flygarell, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Flygarell, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Flygarell, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Flygarson, vitt kort – ref till handskrifter.
Flygel, vitt kort – ref till handskrifter.
Flygelholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Flygelholm, blått kort – ref till tryckta verk.
Flygell, blått kort – ref till tryckta verk.
Flügell, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Flygen, vitt kort – ref till handskrifter.
Flügenring, blått kort – ref till tryckta verk.
Flyger, vitt kort – ref till handskrifter.
Flygge, blått kort – ref till tryckta verk.
Flygge, vitt kort – ref till handskrifter.
Flygt/Flyckt, vitt kort – ref till handskrifter.
Flytström, vitt kort – ref till handskrifter.
Fläderbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Flärd, blått kort – ref till tryckta verk.
Flög, vitt kort – ref till handskrifter.
Flöger, vitt kort – ref till handskrifter.
Flörich, vitt kort – ref till handskrifter.
Foberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Fock, hänvisningskort och blått kort – ref till tryckta verk, se Fock, von.
Fock, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fock, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Focken, vitt kort – ref till handskrifter.
Fockius, vitt kort – ref till handskrifter.
Fodiin/Fodin, vitt kort – ref till handskrifter.
Fodin/Fodiin, vitt kort – ref till handskrifter.
Fodring, vitt kort – ref till handskrifter.
Foegt, vitt kort – ref till handskrifter.
Foenander, vitt kort – ref till handskrifter.
Foenander, blått kort – ref till tryckta verk.
Fog, blått kort – ref till tryckta verk.
Fogdenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Fogdonius, vitt kort – ref till handskrifter.
Fogel, vitt kort – ref till handskrifter.
Fogel, blått kort – ref till tryckta verk.
Fogelberg/Fågelberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fogelberg/Fågelberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Fogelgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Fogelgren, blått kort – ref till tryckta verk.
Fogelholm, blått kort – ref till tryckta verk.
Fogelholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Fogelhufvud, vitt kort – ref till handskrifter.
Fogelhufvud, blått kort – ref till tryckta verk.
Fogelin, blått kort – ref till tryckta verk.
Fogelin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fogelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Fogelklo, vitt kort – ref till handskrifter.
Fogelklou, blått kort – ref till tryckta verk.
Fogelklou, vitt kort – ref till handskrifter.
Fogell, vitt kort – ref till handskrifter.
Fogellund, vitt kort – ref till handskrifter.
Fogelmarck, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fogelmarck/Fogelmark, blått kort – ref till tryckta verk.
Fogelmark/Fogelmarck, vitt kort – ref till handskrifter.
Fogelquist, vitt kort – ref till handskrifter.
Fogelqvist, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fogelqvist, blått kort – ref till tryckta verk.
Fogelstrand, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fogelström, blått kort – ref till tryckta verk.
Fogelström, vitt kort – ref till handskrifter.
Fogelström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fogelström, blått kort – ref till tryckta verk.
Fogenendahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Fogh, vitt kort – ref till handskrifter.
Fogh, vitt kort – ref till handskrifter.
Fogman/Foghman, hänvisningskort och blått kort – ref till tryckta verk, se Fougman.
Fogström, vitt kort – ref till handskrifter.
Fogt, vitt kort – ref till handskrifter.
Fohlander, vitt kort – ref till handskrifter.
Fohle, vitt kort – ref till handskrifter.
Fohlén, vitt kort – ref till handskrifter.
Fohlin/Folin, vitt kort – ref till handskrifter.
Fohrjahr, blått kort – ref till tryckta verk.
Fohrman, vitt kort – ref till handskrifter.
Folcher, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Folcker.
Folchern/Folkernius/Folckiernus, vitt kort – ref till handskrifter.
Folcherus, vitt kort – ref till handskrifter.
Folck/Folcks, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Folckberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Folcker, blått kort – ref till tryckta verk.
Folcker Frantzson, vitt kort – ref till handskrifter.
Folcker/Folcher/Folker, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Folckersson, vitt kort – ref till handskrifter.
Folckiernus/Folkjern/Follkjenn/Folkernius/Folchern, vitt kort – ref till handskrifter.
Folcks, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Folck.
Folcovius/Folkovius, vitt kort – ref till handskrifter.
Folger, vitt kort – ref till handskrifter.
Folin/Fohlin, blått kort – ref till tryckta verk.
Folin/Fohlin, vitt kort – ref till handskrifter.
Foling, vitt kort – ref till handskrifter.
Folingius/Follingius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Folingius/Follingius, blått kort – ref till tryckta verk.
Folke, vitt kort – ref till handskrifter.
Folke, blått kort – ref till tryckta verk.
Folkenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Folker, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Folcker.
Folkeri, vitt kort – ref till handskrifter.
Folkern, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Folkernius.
Folkernius/Folkern/Folchern/Folckiernus, vitt kort – ref till handskrifter.
Folkerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Folkesson, blått kort – ref till tryckta verk.
Folkesson/Fålkeson, vitt kort – ref till handskrifter.
Folkjern, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Folckiernus.
Folkner, blått kort – ref till tryckta verk.
Folkovius, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Folcovius.
Folkunga-släkten, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, SoH 1950:2-3, s, 102,103.
Folkunga-ätten, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1987:1.
Folkvid, vitt kort – ref till handskrifter, SoH 1950:2-3, s, 102.
Follant, vitt kort – ref till handskrifter.
Follén, vitt kort – ref till handskrifter.
Follenius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Follgentreff, blått kort – ref till tryckta verk.
Follin, vitt kort – ref till handskrifter.
Follin, blått kort – ref till tryckta verk.
Folling, vitt kort – ref till handskrifter.
Follinger, blått kort – ref till tryckta verk.
Follingius, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Folingius.
Follkjern, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Folckiernus.
Follström, vitt kort – ref till handskrifter.
Folméer, vitt kort – ref till handskrifter.
Folmer, vitt kort – ref till handskrifter.
Foltz, vitt kort – ref till handskrifter.
Foncke, vitt kort – ref till handskrifter.
Fondelijn, vitt kort – ref till handskrifter.
Fondu, blått kort – ref till tryckta verk.
Fong, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fonne, vitt kort – ref till handskrifter.
Fonselius, blått kort – ref till tryckta verk.
Fonselius, vitt kort – ref till handskrifter.
Fontanus, vitt kort – ref till handskrifter.
Fontelius/Fonthelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Fontell, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Fontell, vitt kort – ref till handskrifter.
Fontén/Fonthén, vitt kort – ref till handskrifter.
Fonthelius/Fontelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Fonthén/Fontén, blått kort – ref till tryckta verk.
Fonthin/Fontin, vitt kort – ref till handskrifter.
Fontin, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Fonthin.
Foot, vitt kort – ref till handskrifter.
Footangel, blått kort – ref till tryckta verk.
Footangel/Fontangel/Footangell, vitt kort – ref till handskrifter.
Footangell, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Footangel.
Foraeus/Fåhraeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Foratt, blått kort – ref till tryckta verk.
Forberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Forbes, vitt kort – ref till handskrifter.
Forbes, blått kort – ref till tryckta verk.
Forbuj, vitt kort – ref till handskrifter.
Forbus, blått kort – ref till tryckta verk.
Forbus/Fårbus, vitt kort – ref till handskrifter.
Forby, vitt kort – ref till handskrifter.
Forchert/Forckert, vitt kort – ref till handskrifter.
Forckert, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Forchert.
Fordeel, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Fordel.
Fordehl, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Fordel.
Fordel/Fordehl/Fordeel/Fordell/Fårdeel, vitt kort – ref till handskrifter.
Fordell, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1971:3, s, 385.
Fordell/Fordel, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fordhell/Fordell/Fordel, blått kort – ref till tryckta verk.
Fordring, vitt kort – ref till handskrifter.
Forée, vitt kort – ref till handskrifter.
Forelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Forelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Forell, blått kort – ref till tryckta verk.
Forell, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Forgell, blått kort – ref till tryckta verk.
Fork, vitt kort – ref till handskrifter.
Forlach, blått kort – ref till tryckta verk.
Forling/Forlingh, vitt kort – ref till handskrifter.
Forlingh, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Forling.
Forlosenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Forman, vitt kort – ref till handskrifter.
Formark, vitt kort – ref till handskrifter.
Formell, vitt kort – ref till handskrifter.
Fornander, blått kort – ref till tryckta verk.
Fornander, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fornelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Fornelius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fornell, hänvisningskort och blått kort – ref till tryckta verk, se Fornelius.
Fornell, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Forngren, vitt kort – ref till handskrifter.
Fornhof, blått kort – ref till tryckta verk.
Fornmark, vitt kort – ref till handskrifter.
Fornstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Fornström, vitt kort – ref till handskrifter.
Foroni, blått kort – ref till tryckta verk.
Forrat, vitt kort – ref till handskrifter.
Forrlach, vitt kort – ref till handskrifter.
Fors/Forss, blått kort – ref till tryckta verk.
Fors/Forss, vitt kort – ref till handskrifter.
Forsa-ätten, vitt kort – ref till handskrifter.
Forsaeus, blått kort – ref till tryckta verk.
Forsaeus/Forseus, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Forsanius, vitt kort – ref till handskrifter.
Forsbacka, blått kort – ref till tryckta verk.
Forsbeck/Forssbeck, blått kort – ref till tryckta verk.
Forsbeck/Forssbeck, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Forsberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Forsberg/Forssberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Forsberger/Forssberger, vitt kort – ref till handskrifter.
Forsblad/Forssblad, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Forsblom, blått kort – ref till tryckta verk.
Forsbod, blått kort – ref till tryckta verk.
Forsbom, blått kort – ref till tryckta verk.
Forsbom/Forssbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Forsbring, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1959, s, 326.
Forsdahl, blått kort – ref till tryckta verk.
Forseen, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Forsén.
Forselius/Forsselius, blått kort – ref till tryckta verk.
Forselius/Forsselius/Forzelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Forsell, blått kort – ref till tryckta verk.
Forsell, af, blått kort – ref till tryckta verk.
Forsell, af, vitt kort – ref till handskrifter.
Forsell/Forsell/Forshell, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Forsell/Forssell/Forshell, blått kort – ref till tryckta verk.
Forselles, af, vitt kort – ref till handskrifter.
Forselles, af, blått kort – ref till tryckta verk.
Forselli, vitt kort – ref till handskrifter.
Forseman, vitt kort – ref till handskrifter.
Forsén/Forssen/Forseen/Forssén/Forzén, blått kort – ref till tryckta verk.
Forsén/Forssen/Forssén/Forseen, vitt kort – ref till handskrifter.
Forsenberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Forsenius/Forssenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Forsenwald, vitt kort – ref till handskrifter.
Forserus, vitt kort – ref till handskrifter.
Forsgren, blått kort – ref till tryckta verk.
Forsgrén, blått kort – ref till tryckta verk.
Forsgren/Forssgren, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Forsgård, blått kort – ref till tryckta verk.
Forsgård, vitt kort – ref till handskrifter.
Forshell/Forsell, blått kort – ref till tryckta verk.
Forshell/Forsell, vitt kort – ref till handskrifter.
Forsin, vitt kort – ref till handskrifter.
Forsing, vitt kort – ref till handskrifter.
Forsius/Forssius, blått kort – ref till tryckta verk.
Forsius/Forssius, vitt kort – ref till handskrifter.
Forskål/Fårskåhl, vitt kort – ref till handskrifter.
Forslind, blått kort – ref till tryckta verk.
Forslind/Forsslind, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Forsling, blått kort – ref till tryckta verk.
Forsling/Forssling, vitt kort – ref till handskrifter.
Forslund, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Forsslund.
Forslöf/Forsslöf, vitt kort – ref till handskrifter.
Forsman, blått kort – ref till tryckta verk.
Forsman/Forssman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Forsman/Forssman, blått kort – ref till tryckta verk.
Forsmander, vitt kort – ref till handskrifter.
Forsmansson/Forssmansson, vitt kort – ref till handskrifter.
Forsmarck/Forssmark/Forsmark, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Forsmark, blått kort – ref till tryckta verk.
Forsner/Forssner, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Forss, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Fors.
Forssander/Forsander, blått kort – ref till tryckta verk.
Forssander/Forsander, vitt kort – ref till handskrifter.
Forssbeck, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Forsbeck.
Forssberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Forssberger, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Forsberger.
Forssbergsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Forssblad, blått kort – ref till tryckta verk.
Forssbom, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Forsbom.
Forssbäck, vitt kort – ref till handskrifter.
Forsseen, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Forsén.
Forsselius, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Forselius.
Forssell, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Forsell.
Forsseman, vitt kort – ref till handskrifter.
Forssén, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Forsén.
Forssenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Forssenius/Forsenius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Forssenwald, vitt kort – ref till handskrifter.
Forssenwald, blått kort – ref till tryckta verk.
Forssgren, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Forsgren.
Forssius, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Forsius.
Forsskål/Forskål/Forsskåhl/Forskåhl, blått kort – ref till tryckta verk.
Forsslind, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Forslind.
Forssling, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Forsling.
Forsslund/Forslund, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1958, s, 93.
Forsslund/Forslund, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Forsslöf, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Forslöf.
Forssman, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Forsman.
Forssman, blått kort – ref till tryckta verk.
Forssmansson, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Forsmansson.
Forssmark, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Forsmarck.
Forssner, blått kort – ref till tryckta verk.
Forssner, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Forsner.
Forsstedt/Forstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Forssten, vitt kort – ref till handskrifter.
Forssten, blått kort – ref till tryckta verk.
Forsstrand, blått kort – ref till tryckta verk.
Forsstrand/Forstrand, vitt kort – ref till handskrifter.
Forsström/Forström, blått kort – ref till tryckta verk.
Forsström/Forström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Forsswald/Forswall, vitt kort – ref till handskrifter.
Forstadius, blått kort – ref till tryckta verk.
Forstberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Forstedt, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Forsstedt.
Forsteen/Forsten/Forssten, blått kort – ref till tryckta verk.
Forstéen/Forsten/Forssten, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Forstena-släkten, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1951:2, s, 223.
Forstenasläkten/Fårstena-slägten, vitt kort – ref till handskrifter.
Forster, vitt kort – ref till handskrifter.
Forster, blått kort – ref till tryckta verk.
Forstrand, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Forsstrand.
Forström, blått kort – ref till tryckta verk.
Forstyh, vitt kort – ref till handskrifter.
Forswall/Forsswall/Forsswald, vitt kort – ref till handskrifter.
Forsäus/Forsaeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Fortelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Fortelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Fortelius/Forthelius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fortun, blått kort – ref till tryckta verk.
Fortuna-Hästesko, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hästesko-Fortuna.
Forzelius/Forselius, vitt kort – ref till handskrifter.
Forzén/Forsén, vitt kort – ref till handskrifter.
Foss, blått kort – ref till tryckta verk.
Foss, vitt kort – ref till handskrifter.
Fossberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Fosselius, blått kort – ref till tryckta verk.
Fosselius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fosser, vitt kort – ref till handskrifter.
Fosser, blått kort – ref till tryckta verk.
Fossert, blått kort – ref till tryckta verk.
Fosshaell, vitt kort – ref till handskrifter.
Fossius, vitt kort – ref till handskrifter.
Fosti, blått kort – ref till tryckta verk.
Fot, blått kort – ref till tryckta verk.
Fotangel, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Footangel.
Fougberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Fougberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Fougdonius, vitt kort – ref till handskrifter.
Fougdt, blått kort – ref till tryckta verk.
Fougel/Fougell, blått kort – ref till tryckta verk.
Fougell/Fougel, vitt kort – ref till handskrifter.
Foughman, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Fougman.
Fougman/Fogman, blått kort – ref till tryckta verk.
Fougman/Foughman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fougstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Fougt, hänvisningskort och blått kort – ref till tryckta verk, se Vougt.
Fougt, vitt kort – ref till handskrifter.
Foumeri, vitt kort – ref till handskrifter.
Fouquet, blått kort – ref till tryckta verk.
Fournier, vitt kort – ref till handskrifter.
Fournier, blått kort – ref till tryckta verk.
Fourong, vitt kort – ref till handskrifter.
Foux, vitt kort – ref till handskrifter.
Fovelin, blått kort – ref till tryckta verk.
Fovelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Fox, vitt kort – ref till handskrifter.
Fox/Fucho, blått kort – ref till tryckta verk.
Foy, blått kort – ref till tryckta verk.
Fraenckel/Fraenkel, blått kort – ref till tryckta verk.
Fraenell, blått kort – ref till tryckta verk.
Fragmén/Fragmenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Fragmenius, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Fragmén.
Franc, blått kort – ref till tryckta verk.
Franc Sparre, vitt kort – ref till handskrifter.
Franc-Sparre, blått kort – ref till tryckta verk.
Franc/Franck, vitt kort – ref till handskrifter.
Franck, blått kort – ref till tryckta verk.
Franck, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Franck/Franc/Frank, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Francke/Franke, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Francke/Franke, blått kort – ref till tryckta verk.
Franckell, vitt kort – ref till handskrifter.
Francken, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Francken, von/Francken, vitt kort – ref till handskrifter.
Francken/Francken, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Franckenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Franckenfeldt/Frankenfeldt, blått kort – ref till tryckta verk.
Franckenheim, blått kort – ref till tryckta verk.
Franckenhielm, blått kort – ref till tryckta verk.
Franckenhielm, vitt kort – ref till handskrifter.
Franckenius, hänvisningskort och blått kort – ref till tryckta verk, se Franck.
Francklijn, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Francklin.
Francklin/Francklijn/Frankelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Frang, vitt kort – ref till handskrifter.
Frangeur, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Frank/Franck, vitt kort – ref till handskrifter.
Franke, vitt kort – ref till handskrifter.
Franke/Francke, blått kort – ref till tryckta verk.
Frankel, vitt kort – ref till handskrifter.
Frankelin, blått kort – ref till tryckta verk.
Frankelin/Francklin, vitt kort – ref till handskrifter.
Frankén, blått kort – ref till tryckta verk.
Frankenberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Frankenfeldt/Franckenfeldt, vitt kort – ref till handskrifter.
Frans, vitt kort – ref till handskrifter.
Fransberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Franseen, blått kort – ref till tryckta verk.
Fransman/Frantzmann, vitt kort – ref till handskrifter.
Franson, blått kort – ref till tryckta verk.
Fransos, vitt kort – ref till handskrifter.
Fransson/Frantzson/Frantzon/Frantzon, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Fransweij, vitt kort – ref till handskrifter.
Frantz, vitt kort – ref till handskrifter.
Frantz, blått kort – ref till tryckta verk.
Frantzén, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Franzén.
Frantzén, hänvisningskort och blått kort – ref till tryckta verk, se Franzén.
Frantzen, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Frantzich, vitt kort – ref till handskrifter.
Frantzich, blått kort – ref till tryckta verk.
Frantzick, blått kort – ref till tryckta verk.
Frantzleben, blått kort – ref till tryckta verk.
Frantzmann/Fransman, vitt kort – ref till handskrifter.
Frantzon, blått kort – ref till tryckta verk.
Frantzon, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Fransson.
Frantzon, von/Fransson, vitt kort – ref till handskrifter.
Frantzson, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Fransson.
Frantzwe, vitt kort – ref till handskrifter.
Frantzweij, vitt kort – ref till handskrifter.
Franzelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Franzén, blått kort – ref till tryckta verk.
Franzén/Frantzén, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Fraser, blått kort – ref till tryckta verk.
Fraser, vitt kort – ref till handskrifter.
Fratz, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Frauville, vitt kort – ref till handskrifter.
Fraxell, blått kort – ref till tryckta verk.
Fraxen, vitt kort – ref till handskrifter.
Fraxenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Fraxing, blått kort – ref till tryckta verk.
Freander, vitt kort – ref till handskrifter.
Frebelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Freberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Freck, vitt kort – ref till handskrifter.
Fred, vitt kort – ref till handskrifter.
Fredag, vitt kort – ref till handskrifter.
Fredag, blått kort – ref till tryckta verk.
Fredberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Fredberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Fredborg, blått kort – ref till tryckta verk.
Fredbärj, blått kort – ref till tryckta verk.
Fredebern, blått kort – ref till tryckta verk.
Fredelius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fredell, vitt kort – ref till handskrifter.
Fredén, blått kort – ref till tryckta verk.
Fredén, vitt kort – ref till handskrifter.
Freden, v,, vitt kort – ref till handskrifter.
Fredenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Fredenberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Fredengren, blått kort – ref till tryckta verk.
Fredengren, vitt kort – ref till handskrifter.
Fredenheim, vitt kort – ref till handskrifter.
Fredenheim, blått kort – ref till tryckta verk.
Fredenheim, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Fredenhielm, vitt kort – ref till handskrifter.
Fredenhielm, blått kort – ref till tryckta verk.
Fredensköld, vitt kort – ref till handskrifter.
Fredensköld, blått kort – ref till tryckta verk.
Fredenstam, vitt kort – ref till handskrifter.
Fredenstam, blått kort – ref till tryckta verk.
Fredenstierna, vitt kort – ref till handskrifter.
Fredenstierna, blått kort – ref till tryckta verk.
Freder, vitt kort – ref till handskrifter.
Frederichs, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Fredholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Fredholm, blått kort – ref till tryckta verk.
Frediani, vitt kort – ref till handskrifter.
Fredin, blått kort – ref till tryckta verk.
Fredin, vitt kort – ref till handskrifter.
Freding, blått kort – ref till tryckta verk.
Freding, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fredling, vitt kort – ref till handskrifter.
Fredlizeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Fredlund, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fredlund, blått kort – ref till tryckta verk.
Fredman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fredman, blått kort – ref till tryckta verk.
Fredmarck, vitt kort – ref till handskrifter.
Fredrich/Fredrichs, vitt kort – ref till handskrifter.
Fredrichs, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Fredrich.
Fredrichson, blått kort – ref till tryckta verk.
Fredricsson, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Fredriksson.
Fredriksson, blått kort – ref till tryckta verk.
Fredriksson/Fredrikson/Fredricsson/Fredrichsson, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fredsberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Fredsberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Fredström, blått kort – ref till tryckta verk.
Fredzell, vitt kort – ref till handskrifter.
Freedreicksz, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Freeman, blått kort – ref till tryckta verk.
Freese, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Frese.
Freese, blått kort – ref till tryckta verk.
Frehnberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Frehs, blått kort – ref till tryckta verk.
Freibot, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Freijbotch.
Freidenfeich/Freidenreik/Friedenfeich, vitt kort – ref till handskrifter.
Freidenfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Freidenfelt, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Freidenreik, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Freidenreich.
Freij, vitt kort – ref till handskrifter.
Freijbotch/Freibot, vitt kort – ref till handskrifter.
Freijbourg, blått kort – ref till tryckta verk.
Freijbourg/Freijbourg, v,/Freybourg, v,, vitt kort – ref till handskrifter.
Freijer, vitt kort – ref till handskrifter.
Freijman, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Freijman, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Freijtag, vitt kort – ref till handskrifter.
Freijtag, blått kort – ref till tryckta verk.
Freijwald, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Freinshem, vitt kort – ref till handskrifter.
Freinshemius, blått kort – ref till tryckta verk.
Freisendorf/Friesendorff, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Freissel, vitt kort – ref till handskrifter.
Freitag, blått kort – ref till tryckta verk.
Frej, blått kort – ref till tryckta verk.
Frelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Fremberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fremberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Fremling/Främling, vitt kort – ref till handskrifter.
Fremling/Främling, blått kort – ref till tryckta verk.
Frenberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Frenberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Frenckell, blått kort – ref till tryckta verk.
Frenckell, vitt kort – ref till handskrifter.
Frendberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Frende/Frände, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Frendeen, blått kort – ref till tryckta verk.
Frendelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Frendelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Frendin, blått kort – ref till tryckta verk.
Frendts, vitt kort – ref till handskrifter.
Frenning, vitt kort – ref till handskrifter, GF antavlor.
Frenning, blått kort – ref till tryckta verk.
Frensel, vitt kort – ref till handskrifter.
Frentz, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Frére, vitt kort – ref till handskrifter.
Frerech, blått kort – ref till tryckta verk.
Frese, hänvisningskort och blått kort – ref till tryckta verk, se Fröse.
Frese/Freese/de Frese, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fresell, vitt kort – ref till handskrifter.
Freser, vitt kort – ref till handskrifter.
Fresk, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Fresk, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Frestadius, blått kort – ref till tryckta verk.
Frestadius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Frestare, vitt kort – ref till handskrifter.
Frestare, blått kort – ref till tryckta verk.
Frettlig, vitt kort – ref till handskrifter.
Freudenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Freudenberg, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Freudendahl/Freudenthal, vitt kort – ref till handskrifter.
Freudenfeldt, hänvisningskort och blått kort – ref till tryckta verk, se Freidenfelt.
Freudenfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Freudenthal/Freudendahl, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1958, s, 45.
Freudenthal/Freudendahl, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Freugdendahl/Freugdenthal, vitt kort – ref till handskrifter.
Freund, blått kort – ref till tryckta verk.
Freundt, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Freundt, blått kort – ref till tryckta verk.
Freuselius, vitt kort – ref till handskrifter.
Freutz, blått kort – ref till tryckta verk.
Frey, blått kort – ref till tryckta verk.
Freybergen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Freyburg, (von), hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Freijbourg.
Freyschuss, vitt kort – ref till handskrifter.
Freytag Lohringhoven, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Friberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Friberg/Frijbergh, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Friberger, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Friberger, blått kort – ref till tryckta verk.
Fribom, vitt kort – ref till handskrifter.
Friboren/Friborn, vitt kort – ref till handskrifter.
Friborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Friborn/Friboren, vitt kort – ref till handskrifter.
Fribrock, blått kort – ref till tryckta verk.
Friburg, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Frick, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Frick-Meijer, blått kort – ref till tryckta verk.
Fricke, vitt kort – ref till handskrifter.
Frid, vitt kort – ref till handskrifter.
Fridahl/Fridal, vitt kort – ref till handskrifter.
Fridbergsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Fridborg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fridegård, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fridelinus, vitt kort – ref till handskrifter.
Fridelitius, vitt kort – ref till handskrifter.
Fridelius/Fridell, vitt kort – ref till handskrifter.
Fridell, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Fridelius.
Fridell, blått kort – ref till tryckta verk.
Fridén, vitt kort – ref till handskrifter.
Fridén, blått kort – ref till tryckta verk.
Fridenreich, blått kort – ref till tryckta verk.
Fridholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Friding, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fridlund, vitt kort – ref till handskrifter.
Fridländer, vitt kort – ref till handskrifter.
Fridman, blått kort – ref till tryckta verk.
Fridner/Friedner, vitt kort – ref till handskrifter.
Fridorff, vitt kort – ref till handskrifter.
Fridrichsen, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Friedrichsen.
Fridsberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Fridsberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Fridstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Frieberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Frieberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Friedenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Friedenreich/Friedenreicks/Freidenreich, vitt kort – ref till handskrifter.
Friedenreicks, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Friedenreich.
Friedensberg, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Friedenschild, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Friederichs, vitt kort – ref till handskrifter.
Friederichs/Friederichs, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Friederichsen, vitt kort – ref till handskrifter.
Friederichser, vitt kort – ref till handskrifter.
Friederici, vitt kort – ref till handskrifter.
Friedlander, blått kort – ref till tryckta verk.
Friedleben, vitt kort – ref till handskrifter.
Friedleif, vitt kort – ref till handskrifter.
Friedleiffer, vitt kort – ref till handskrifter.
Friedlieb, vitt kort – ref till handskrifter.
Friedländer, blått kort – ref till tryckta verk.
Friedländer, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Friedner/Fridner, vitt kort – ref till handskrifter.
Friedrich, blått kort – ref till tryckta verk.
Friedrichs, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Friedrichs, von/Friedrichs, vitt kort – ref till handskrifter.
Friedrichsen/Fridrichsen, blått kort – ref till tryckta verk.
Friedrichsen/Fridrichsen, vitt kort – ref till handskrifter.
Friedriksson, blått kort – ref till tryckta verk.
Friefeldt, blått kort – ref till tryckta verk.
Frieman, blått kort – ref till tryckta verk.
Fries, blått kort – ref till tryckta verk.
Fries/Friis/Fris, hänvisningskort och blått kort – ref till tryckta verk, se Fris/Friis.
Fries/Friis/Fris/Frijs, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Friese, blått kort – ref till tryckta verk.
Friese/Friise/Frise/Friese, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Friesen, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Friesen, von/Frisen, (von), vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Friesendahl, blått kort – ref till tryckta verk.
Friesendahl/Frisendahl/Frisendal, vitt kort – ref till handskrifter.
Friesendorf, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Friesendorff, von.
Friesendorff, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Friesendorff, von /Friesendorf/Frisendorff/Freisendor, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Friesenheim, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Frisenheim.
Friesenskiöld/Friesensköld, vitt kort – ref till handskrifter.
Friesensköld/Friesenskiöld, blått kort – ref till tryckta verk.
Frieskij/Frietzcky, vitt kort – ref till handskrifter.
Friestedt/Fristedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Frietsch, blått kort – ref till tryckta verk.
Frietzcky/Frietzcky, de/Fritzky, blått kort – ref till tryckta verk.
Frietzcky/Fritzky/Frietzcky, de/Frieskij, vitt kort – ref till handskrifter.
Frifält/Frijfält, vitt kort – ref till handskrifter.
Frigalet, blått kort – ref till tryckta verk.
Frigel, vitt kort – ref till handskrifter.
Frigel, blått kort – ref till tryckta verk.
Frigelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Frigelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Frigell, blått kort – ref till tryckta verk.
Frigell/Frigel, vitt kort – ref till handskrifter.
Frihold, vitt kort – ref till handskrifter.
Friis, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Fries.
Friise, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Friese.
Frijbergh, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Friberg.
Frijes, vitt kort – ref till handskrifter.
Frijfält, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Frifält.
Frijs/Fries, vitt kort – ref till handskrifter.
Frijs/Fries, blått kort – ref till tryckta verk.
Frille, blått kort – ref till tryckta verk.
Frille, vitt kort – ref till handskrifter, SoH 1950:2-3, s, 103.
Frilund, blått kort – ref till tryckta verk.
Friman, blått kort – ref till tryckta verk.
Friman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Frimo, vitt kort – ref till handskrifter.
Frimodig, blått kort – ref till tryckta verk.
Frimodig, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Frimolin, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1958, s, 54.
Frimolin, vitt kort – ref till handskrifter.
Frimolinus, vitt kort – ref till handskrifter.
Frindelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Frinnberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Frinström, blått kort – ref till tryckta verk.
Frinström, vitt kort – ref till handskrifter.
Fris, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Fries.
Frisberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Frisch, blått kort – ref till tryckta verk.
Frisch, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Frischen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Frischenfeldt, vitt kort – ref till handskrifter.
Frischman, vitt kort – ref till handskrifter.
Frisdaling, vitt kort – ref till handskrifter.
Frise, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Friese.
Frisell, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Frisell, blått kort – ref till tryckta verk.
Frisen, von, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Friesen, von.
Frisendahl, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Friesendahl.
Frisendorff, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Friesendorff, von.
Frisenheim, blått kort – ref till tryckta verk.
Frisenheim/Friesenheim, vitt kort – ref till handskrifter.
Frisenhielm, vitt kort – ref till handskrifter.
Frisius, vitt kort – ref till handskrifter.
Frisius, blått kort – ref till tryckta verk.
Frisk, blått kort – ref till tryckta verk.
Frisk, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Friske, vitt kort – ref till handskrifter.
Friskopp, blått kort – ref till tryckta verk.
Frisman, vitt kort – ref till handskrifter.
Friss, vitt kort – ref till handskrifter.
Fristadius, vitt kort – ref till handskrifter.
Fristedt/Friestedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Fristedt/Friestedt, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Friström, blått kort – ref till tryckta verk.
Friström, vitt kort – ref till handskrifter.
Frithiof, blått kort – ref till tryckta verk.
Frithzell, blått kort – ref till tryckta verk.
Fritsch, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Fritz, vitt kort – ref till handskrifter.
Fritz, blått kort – ref till tryckta verk.
Fritzberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Fritze, blått kort – ref till tryckta verk.
Fritze, blått kort – ref till tryckta verk.
Fritzell, vitt kort – ref till handskrifter.
Fritzky, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Frietzcky.
Froben/Frobenius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Frode, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Frodelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Frodell, vitt kort – ref till handskrifter.
Frodin, vitt kort – ref till handskrifter.
Frodlin, vitt kort – ref till handskrifter.
Frodlin, blått kort – ref till tryckta verk.
Froe, vitt kort – ref till handskrifter.
Frohde, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Frohlund, blått kort – ref till tryckta verk.
Frolander, vitt kort – ref till handskrifter.
Froléen, vitt kort – ref till handskrifter.
Frolin, vitt kort – ref till handskrifter.
From, vitt kort – ref till handskrifter.
From/Frohm, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Froman, vitt kort – ref till handskrifter.
Frome, blått kort – ref till tryckta verk.
Fromelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Fromell, blått kort – ref till tryckta verk.
Fromén, vitt kort – ref till handskrifter.
Fromén, blått kort – ref till tryckta verk.
Fromerii/Frumerie/Frommené, vitt kort – ref till handskrifter.
Fromling, vitt kort – ref till handskrifter.
Fromm, blått kort – ref till tryckta verk.
Fromme, vitt kort – ref till handskrifter.
Frommel, vitt kort – ref till handskrifter.
Frommené/Fromerii, vitt kort – ref till handskrifter.
Frondberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Frondelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Frondelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Frondell, vitt kort – ref till handskrifter.
Frondén, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Frondin, blått kort – ref till tryckta verk.
Frondin/Frondinus, vitt kort – ref till handskrifter.
Frondinus, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Frondin.
Frontin, vitt kort – ref till handskrifter.
Froomen, blått kort – ref till tryckta verk.
Froselius, vitt kort – ref till handskrifter.
Frossberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Frost, blått kort – ref till tryckta verk.
Frost, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Frostell, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Frostenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Frostensson, vitt kort – ref till handskrifter.
Frosterus, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Frosterus, blått kort – ref till tryckta verk.
Frostman, vitt kort – ref till handskrifter.
Frostonis, vitt kort – ref till handskrifter.
Froström, vitt kort – ref till handskrifter.
Frovindi, vitt kort – ref till handskrifter.
Fru Fribergs släkt, vitt kort – ref till handskrifter.
Frumerie, blått kort – ref till tryckta verk.
Frumerie/Frumerie, de, blått kort – ref till tryckta verk.
Frumerie/Frumerie, de/Fromerii, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Frunck, blått kort – ref till tryckta verk.
Frunck, vitt kort – ref till handskrifter.
Fryberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Fryberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Frychius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fryckberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Fryckbom/Frykbom, blått kort – ref till tryckta verk.
Frykberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Frykberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Frykblom, vitt kort – ref till handskrifter.
Frykbom/Fryckbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Frykholm, blått kort – ref till tryckta verk.
Frykholm, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fryklund, vitt kort – ref till handskrifter.
Fryklöf, blått kort – ref till tryckta verk.
Fryklöf, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Frykman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Frykman, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1958, s, 93.
Frykner, vitt kort – ref till handskrifter.
Fryksell, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Fryxell.
Frykstam, vitt kort – ref till handskrifter.
Frykstedt, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Frykstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Frykström, vitt kort – ref till handskrifter.
Frysten, vitt kort – ref till handskrifter.
Fryxell, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fryxell, blått kort – ref till tryckta verk.
Fryxell/Fryksel(l), vitt kort – ref till handskrifter.
Frånberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Frånberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Främling/Fremling, vitt kort – ref till handskrifter.
Främsbacka-släkten, vitt kort – ref till handskrifter.
Främsbacka-släkten, blått kort – ref till tryckta verk.
Fränberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Fränckel, blått kort – ref till tryckta verk.
Frändberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Frändén, blått kort – ref till tryckta verk.
Fränell/Fraenell, vitt kort – ref till handskrifter.
Frö, vitt kort – ref till handskrifter.
Fröander, vitt kort – ref till handskrifter.
Fröberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fröberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Fröberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Fröberger, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fröblom, vitt kort – ref till handskrifter.
Frödelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Fröderberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Fröderström, blått kort – ref till tryckta verk.
Fröderström, vitt kort – ref till handskrifter.
Frödin, blått kort – ref till tryckta verk.
Frödin, vitt kort – ref till handskrifter.
Frödin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fröding, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1957:1, s, 179-216.
Fröding, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Frögelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Frögelius, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1959, s, 222.
Fröjd, blått kort – ref till tryckta verk.
Fröjdfeldt, vitt kort – ref till handskrifter.
Frölander, blått kort – ref till tryckta verk.
Frölander, blått kort – ref till tryckta verk.
Frölander, vitt kort – ref till handskrifter.
Frölén, vitt kort – ref till handskrifter.
Frölén/Fröléen, blått kort – ref till tryckta verk.
Frölich, blått kort – ref till tryckta verk.
Frölich, blått kort – ref till tryckta verk.
Frölich, blått kort – ref till tryckta verk.
Frölich/Frölick, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Frölick, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Frölich.
Frölinder, blått kort – ref till tryckta verk.
Fröling, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Frölund, vitt kort – ref till handskrifter.
Fröman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fröman, blått kort – ref till tryckta verk.
Frörelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Fröse, vitt kort – ref till handskrifter.
Fröse, hänvisningskort och blått kort – ref till tryckta verk, se Frese.
Frösell, vitt kort – ref till handskrifter.
Frösén, vitt kort – ref till handskrifter.
Frössberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Frössviksätten, blått kort – ref till tryckta verk.
Fröst, blått kort – ref till tryckta verk.
Frösten, vitt kort – ref till handskrifter.
Fröstlund, vitt kort – ref till handskrifter.
Fröström, vitt kort – ref till handskrifter.
Fuchs, hänvisningskort och blått kort – ref till tryckta verk, se Fox.
Fuchs, blått kort – ref till tryckta verk.
Fuchs v,Bühlstein/Fuchs, vitt kort – ref till handskrifter.
Fuchs von Bühlstein, blått kort – ref till tryckta verk.
Fuchs/Fuks/Fux/Fuxs/Fuchs, von/Fuchs von Bühlstein, vitt kort – ref till handskrifter.
Fugelstad, blått kort – ref till tryckta verk.
Fuhrman, von/Furman/Fuhrman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fuhrman/Fuhrman, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Fuhrmarck, vitt kort – ref till handskrifter.
Fuk, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fuks, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Fuchs.
Fulander, vitt kort – ref till handskrifter.
Fullda, blått kort – ref till tryckta verk.
Fullerton, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fullmoson, vitt kort – ref till handskrifter.
Fult, blått kort – ref till tryckta verk.
Fult, vitt kort – ref till handskrifter.
Funch, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Funck.
Funch, blått kort – ref till tryckta verk.
Funck, hänvisningskort och blått kort – ref till tryckta verk, se Funk.
Funck, af, blått kort – ref till tryckta verk.
Funck/Funch/Funk/Funck, af, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Funcke, vitt kort – ref till handskrifter.
Funcke, blått kort – ref till tryckta verk.
Funcken, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Fundahn, blått kort – ref till tryckta verk.
Fundahn, vitt kort – ref till handskrifter.
Fundberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Fundell, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1971:1.
Fundell, vitt kort – ref till handskrifter.
Fundin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fundzbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Funk, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Funck.
Funk, hänvisningskort och blått kort – ref till tryckta verk, se Funck.
Funke, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Funkqvist/Funkquist, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Funkqvist/Funquist/Funqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Funqvist/Funkqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Funt, vitt kort – ref till handskrifter.
Furelid, vitt kort – ref till handskrifter, GF antavlor.
Furén, blått kort – ref till tryckta verk.
Furlin, vitt kort – ref till handskrifter.
Furman/Fuhrman, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Furnäs-släkten, vitt kort – ref till handskrifter.
Furst, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Furström, vitt kort – ref till handskrifter.
Furtenbach, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Fürtenbach.
Furtenbach, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1959, s, 216.
Furtenbach/Furtenback, blått kort – ref till tryckta verk.
Furtenback/Furtenbach, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Furubom, vitt kort – ref till handskrifter.
Furubom/Furubohm, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Furubom/Furubohm, blått kort – ref till tryckta verk.
Furugreen, blått kort – ref till tryckta verk.
Furugreen, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Furugren.
Furugren, blått kort – ref till tryckta verk.
Furugren/Furugreen, vitt kort – ref till handskrifter.
Furugård, vitt kort – ref till handskrifter.
Furugård, blått kort – ref till tryckta verk.
Furuhjelm, vitt kort – ref till handskrifter.
Furuhjelm, blått kort – ref till tryckta verk.
Furumarck, blått kort – ref till tryckta verk.
Furumarck/Furumark, vitt kort – ref till handskrifter.
Furuskiöld/Furusköld, vitt kort – ref till handskrifter.
Furuskog, blått kort – ref till tryckta verk.
Furusköld/Furuskiöld, blått kort – ref till tryckta verk.
Furuström, vitt kort – ref till handskrifter.
Furuträ/Furuträd, vitt kort – ref till handskrifter.
Fuslender, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Fussländer.
Fussländer/Fuslender, vitt kort – ref till handskrifter.
Fust, vitt kort – ref till handskrifter.
Futtje, vitt kort – ref till handskrifter.
Fux, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Fuchs.
Fuxs, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Fuchs.
Fuxstierna, vitt kort – ref till handskrifter.
Fück, blått kort – ref till tryckta verk.
Fycker, vitt kort – ref till handskrifter.
Fygner, blått kort – ref till tryckta verk.
Führer, vitt kort – ref till handskrifter.
Fyhrvall, blått kort – ref till tryckta verk.
Fyrboll, vitt kort – ref till handskrifter.
Fyrenhaber, vitt kort – ref till handskrifter.
Fyrhack, blått kort – ref till tryckta verk.
Fyrhake, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fyrich, vitt kort – ref till handskrifter.
Fürlock, vitt kort – ref till handskrifter.
Fyrman, vitt kort – ref till handskrifter.
Fyrmössa, vitt kort – ref till handskrifter.
Fürst, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fürst, blått kort – ref till tryckta verk.
Fürstenberg, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Fürstenheuser, vitt kort – ref till handskrifter.
Fürstenhoff, vitt kort – ref till handskrifter.
Fürtenbach, vitt kort – ref till handskrifter.
Fürtenberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Fyrwald, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fysich/Fisich, vitt kort – ref till handskrifter.
Fågelberg/Fogelberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Fåhraeus, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1988:3-4.
Fåhraeus/Foraeus, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fålck, vitt kort – ref till handskrifter.
Fålkeson/Folkesson, vitt kort – ref till handskrifter.
Fålling, vitt kort – ref till handskrifter.
Fållstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Fånö släkten, vitt kort – ref till handskrifter.
Fånö-ätten, blått kort – ref till tryckta verk.
Fårbus, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Forbus.
Fårdala-slägten, vitt kort – ref till handskrifter.
Fårdeel/Fordel, vitt kort – ref till handskrifter.
Fårskåhl/Forskål, vitt kort – ref till handskrifter.
Fårstena-slägten, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Forstenasläkten.
Fäder/Faeder, vitt kort – ref till handskrifter.
Fägelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Fäger, vitt kort – ref till handskrifter.
Fägerbergssläkten, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Fägerfors, vitt kort – ref till handskrifter.
Fägerhierta, vitt kort – ref till handskrifter.
Fägerhierta, blått kort – ref till tryckta verk.
Fägerhjelm/Fägerhielm, vitt kort – ref till handskrifter.
Fägerlund, vitt kort – ref till handskrifter.
Fägerman, vitt kort – ref till handskrifter.
Fägermarck, vitt kort – ref till handskrifter.
Fägerplan, vitt kort – ref till handskrifter.
Fägerschöld, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Fägerskiöld.
Fägerskiöld/Fegiersköld, blått kort – ref till tryckta verk.
Fägerskiöld/Fägerschöld/Fegiersköld, vitt kort – ref till handskrifter.
Fägersten, blått kort – ref till tryckta verk.
Fägersten/Fägerstéen/Fegersten, vitt kort – ref till handskrifter.
Fägerstierna, blått kort – ref till tryckta verk.
Fägerstierna/Faegerstierna/Fegerstierna, vitt kort – ref till handskrifter.
Fägerstråle, vitt kort – ref till handskrifter.
Fägerstråle, blått kort – ref till tryckta verk.
Fägerström, vitt kort – ref till handskrifter.
Fägervall, vitt kort – ref till handskrifter.
Fählman, vitt kort – ref till handskrifter.
Fährée, blått kort – ref till tryckta verk.
Fährenqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Fährman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fäldtberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Fälldin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fälling, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Fälling/Felling, blått kort – ref till tryckta verk.
Fällman, blått kort – ref till tryckta verk.
Fältgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Fälting, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Fältslang, vitt kort – ref till handskrifter.
Fältstjerna, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Feltstierna.
Fältström/Feltström, blått kort – ref till tryckta verk.
Fängström, blått kort – ref till tryckta verk.
Färgstén, vitt kort – ref till handskrifter.
Färla, blått kort – ref till tryckta verk.
Färla/Ferla, vitt kort – ref till handskrifter.
Färling, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Färling, blått kort – ref till tryckta verk.
Färnlund/Fernlundh, blått kort – ref till tryckta verk.
Färnlöf, blått kort – ref till tryckta verk.
Föhrman/Förman, vitt kort – ref till handskrifter.
Förberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Förberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Förden, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Förgell, vitt kort – ref till handskrifter.
Förlén, vitt kort – ref till handskrifter.
Förlie, vitt kort – ref till handskrifter.
Förman/Föhrman, vitt kort – ref till handskrifter.
Först, blått kort – ref till tryckta verk.
Förstedt, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Förster, vitt kort – ref till handskrifter.
Förzelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Fössling, ref till tryckta verk