Släktkartoteket H

Haache, vitt kort – ref till handskrifter.
Haag, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hag.
Haag, blått kort – ref till tryckta verk.
Haak, blått kort – ref till tryckta verk.
Haak, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Haak, blått kort – ref till tryckta verk.
Haal, vitt kort – ref till handskrifter.
Haar/Hahr, vitt kort – ref till handskrifter.
Haartman, blått kort – ref till tryckta verk.
Haartman, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Haartman/Hartman, vitt kort – ref till handskrifter.
Haas, vitt kort – ref till handskrifter.
Habbe, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Habbe, blått kort – ref till tryckta verk.
Habbenstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Habereger, blått kort – ref till tryckta verk.
Haberman, blått kort – ref till tryckta verk.
Haberman(n), vitt kort – ref till handskrifter.
Habersberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Habertasch, blått kort – ref till tryckta verk.
Habeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Habicht, blått kort – ref till tryckta verk.
Habicht, vitt kort – ref till handskrifter.
Habinus, vitt kort – ref till handskrifter.
Habolin, vitt kort – ref till handskrifter.
Haborsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Hachenburg, vitt kort – ref till handskrifter.
Hack, blått kort – ref till tryckta verk.
Hack, vitt kort – ref till handskrifter.
Hackaert, blått kort – ref till tryckta verk.
Hackaert, vitt kort – ref till handskrifter.
Hacke, blått kort – ref till tryckta verk.
Hackenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Hackensköld, vitt kort – ref till handskrifter.
Hacker, blått kort – ref till tryckta verk.
Hacker, vitt kort – ref till handskrifter.
Hackerskiöld, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hackersköld.
Hackersköld, blått kort – ref till tryckta verk.
Hackersköld/Hackerskiöld, vitt kort – ref till handskrifter.
Hackewitz, von, hänvisningskort och blått kort – ref till tryckta verk, se Hackwitz.
Hacklin, vitt kort – ref till handskrifter.
Hacklin, blått kort – ref till tryckta verk.
Hacklou, blått kort – ref till tryckta verk.
Hackman, vitt kort – ref till handskrifter.
Hackman, blått kort – ref till tryckta verk.
Hacks, vitt kort – ref till handskrifter.
Hacks, blått kort – ref till tryckta verk.
Hacksell/Hackzell, vitt kort – ref till handskrifter.
Hackson, vitt kort – ref till handskrifter.
Hackström, vitt kort – ref till handskrifter.
Hackula, blått kort – ref till tryckta verk.
Hackwitz, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hackwitz/Hackwitz, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Hackzell/Hacksell, blått kort – ref till tryckta verk.
Hackzell/Hacksell, vitt kort – ref till handskrifter.
Hadarph, vitt kort – ref till handskrifter.
Hadders, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hadders, blått kort – ref till tryckta verk.
Hadding, blått kort – ref till tryckta verk.
Haddorph/Hadorph, vitt kort – ref till handskrifter.
Hadelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Hadell, vitt kort – ref till handskrifter.
Hader, vitt kort – ref till handskrifter.
Hadercrantz, vitt kort – ref till handskrifter.
Hadler, blått kort – ref till tryckta verk.
Hadorph, blått kort – ref till tryckta verk.
Hadorph/Haddorph, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hadorphius, vitt kort – ref till handskrifter.
Haedge, vitt kort – ref till handskrifter.
Haeffner, blått kort – ref till tryckta verk.
Haeffner, blått kort – ref till tryckta verk.
Haeger, blått kort – ref till tryckta verk.
Haeger/Haegher/Häger, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Haegermark/Hägermark, vitt kort – ref till handskrifter.
Haeggeström, vitt kort – ref till handskrifter.
Haeggström, blått kort – ref till tryckta verk.
Haeggström, blått kort – ref till tryckta verk.
Haegher, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Haeger.
Haellsten, blått kort – ref till tryckta verk.
Haerén/Haerenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Haerenius, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Haerén.
Haeringius/Häringius, vitt kort – ref till handskrifter.
Haerner, vitt kort – ref till handskrifter.
Haevel, vitt kort – ref till handskrifter.
Hafberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Hafdelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Hafdell, vitt kort – ref till handskrifter.
Haffackel, vitt kort – ref till handskrifter.
Haffenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Haffner, vitt kort – ref till handskrifter.
Hafgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Hafgård, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hafman, vitt kort – ref till handskrifter.
Hafrén, blått kort – ref till tryckta verk.
Hafrin, vitt kort – ref till handskrifter.
Hafs, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Hafstein, blått kort – ref till tryckta verk.
Hafstrand, vitt kort – ref till handskrifter.
Hafström, blått kort – ref till tryckta verk.
Hafström, vitt kort – ref till handskrifter.
Hafvane, vitt kort – ref till handskrifter.
Hafwe, vitt kort – ref till handskrifter.
Hafvenström, vitt kort – ref till handskrifter.
Hafwer, blått kort – ref till tryckta verk.
Hafwerberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Hafverman/Hawerman, vitt kort – ref till handskrifter.
Hafversatz, vitt kort – ref till handskrifter.
Hag/Haag/Hagh, blått kort – ref till tryckta verk.
Hag/Haag/Hagh, vitt kort – ref till handskrifter.
Hagaeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Hagander, vitt kort – ref till handskrifter.
Hagander, blått kort – ref till tryckta verk.
Hagasläkten, blått kort – ref till tryckta verk.
Hagbard, blått kort – ref till tryckta verk.
Hagbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Hagberg, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Hagberg/Hagbergh, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hagbergh, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hagberg.
Hagblom, blått kort – ref till tryckta verk.
Hagblom, vitt kort – ref till handskrifter.
Hagbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Hagbom, blått kort – ref till tryckta verk.
Hagborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Hagborg, blått kort – ref till tryckta verk.
Hagdahl, blått kort – ref till tryckta verk.
Hagdahl, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hage, vitt kort – ref till handskrifter.
Hage, blått kort – ref till tryckta verk.
Hageck, blått kort – ref till tryckta verk.
Hagel, vitt kort – ref till handskrifter.
Hagel, blått kort – ref till tryckta verk.
Hagelbaeck, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hagelbeck.
Hagelbeck/Hagelbaeck, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hagelberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Hagelberg, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Hagelberg/Hagelberg, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Hagelbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Hagelbäck, vitt kort – ref till handskrifter.
Hagelin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hagelin, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1980:3.
Hagelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Hagell, blått kort – ref till tryckta verk.
Hagelman, vitt kort – ref till handskrifter.
Hagelqvist, blått kort – ref till tryckta verk.
Hagelqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Hagelroth, blått kort – ref till tryckta verk.
Hagelstam, blått kort – ref till tryckta verk.
Hagelstein/Hagelsten, blått kort – ref till tryckta verk.
Hagelsten, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1987:2.
Hagelsten/Hagelstein, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hagelström, vitt kort – ref till handskrifter.
Hagelström, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Hagelthorn, vitt kort – ref till handskrifter.
Hagelund, vitt kort – ref till handskrifter.
Hageman, blått kort – ref till tryckta verk.
Hageman, vitt kort – ref till handskrifter.
Hagemeijer, vitt kort – ref till handskrifter.
Hagemeister, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Hagemeister/Hagemeister, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Hagen, von der, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hagen.
Hagen/Hagen, von/Hagen, van der, blått kort – ref till tryckta verk.
Hagen/Hagen, von/Hagen, von der, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hagenbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Hagenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Hagendahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Hagendahl, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Hagendorn/Hagendorn, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Hagendorn/Hagendorn, von/Hagentorn, vitt kort – ref till handskrifter.
Hagenfors, blått kort – ref till tryckta verk.
Hagengrinder, blått kort – ref till tryckta verk.
Hagenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Hagens, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Hagenström, vitt kort – ref till handskrifter.
Hagentorn, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hagendorn.
Hager, blått kort – ref till tryckta verk.
Hager, vitt kort – ref till handskrifter.
Hagerberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Hagerfelt, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hagerfäldt.
Hagerfäldt/Hagerfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Hagerlind, vitt kort – ref till handskrifter.
Hagerlund, blått kort – ref till tryckta verk.
Hagerlund, vitt kort – ref till handskrifter.
Hagerman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hagerman, blått kort – ref till tryckta verk.
Hagerman-Rosenblad, vitt kort – ref till handskrifter.
Hagermark, vitt kort – ref till handskrifter.
Hagerstein, vitt kort – ref till handskrifter.
Hagert, vitt kort – ref till handskrifter.
Hagert/Hagerth, blått kort – ref till tryckta verk.
Hagerth/Hagert, blått kort – ref till tryckta verk.
Hagertz, vitt kort – ref till handskrifter.
Hagerup, blått kort – ref till tryckta verk.
Hagerus, blått kort – ref till tryckta verk.
Hagéus, blått kort – ref till tryckta verk.
Hagevald, vitt kort – ref till handskrifter, GF antavlor.
Hagfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Haggen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Haggren, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1959, s. 223.
Haggren, vitt kort – ref till handskrifter.
Hagh, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hag.
Haglin, vitt kort – ref till handskrifter.
Haglind, vitt kort – ref till handskrifter.
Haglinius, vitt kort – ref till handskrifter.
Haglund, blått kort – ref till tryckta verk.
Haglund, blått kort – ref till tryckta verk.
Haglund, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hagman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hagman, blått kort – ref till tryckta verk.
Hagner, vitt kort – ref till handskrifter.
Hagquist, vitt kort – ref till handskrifter.
Hagraenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Hagraeus, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hagrelius/Agrelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Hagrell, vitt kort – ref till handskrifter.
Hagren, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hagsköld, blått kort – ref till tryckta verk.
Hagson, blått kort – ref till tryckta verk.
Hagstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Hagstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Hagsten, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hagsten, blått kort – ref till tryckta verk.
Hagstrand, blått kort – ref till tryckta verk.
Hagstrand, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hagström, blått kort – ref till tryckta verk.
Hagström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hagströmer, blått kort – ref till tryckta verk.
Hagströmer, vitt kort – ref till handskrifter.
Hagtorn, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hagvall, blått kort – ref till tryckta verk.

Hahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Hahle, vitt kort – ref till handskrifter.
Hahlfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Hahn, hänvisningskort och blått kort – ref till tryckta verk, se Hahn, von.
Hahn, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hahn, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Hahnberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Hahndorff, vitt kort – ref till handskrifter.
Hahne/Hane, vitt kort – ref till handskrifter.
Hahnsson, blått kort – ref till tryckta verk.
Hahr, blått kort – ref till tryckta verk.
Hahr/Haar, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Haidler, blått kort – ref till tryckta verk.
Haij, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1983:3-4, s. 485.
Haij, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Haije, blått kort – ref till tryckta verk.
Haijock, blått kort – ref till tryckta verk.
Haijock/Hajock/Hoijoch, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hain, blått kort – ref till tryckta verk.
Hain, vitt kort – ref till handskrifter.
Haine, blått kort – ref till tryckta verk.
Hainsky, blått kort – ref till tryckta verk.
Hajander, blått kort – ref till tryckta verk.
Hajdukiewicz/Hajdukiewisz-Pomian, blått kort – ref till tryckta verk.
Hajen, vitt kort – ref till handskrifter.
Hajock, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Haijock.
Hake, vitt kort – ref till handskrifter.
Haken, vitt kort – ref till handskrifter.
Hakenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Hakevitzen, vitt kort – ref till handskrifter.
Hakson, vitt kort – ref till handskrifter.
Hakvinius, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Haqvinius.
Hakzelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Halander, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hallander.
Halberstadt, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Halbmeijer/Halbmeyer, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Halbmeyer/Halbmeijer, blått kort – ref till tryckta verk.
Halck, vitt kort – ref till handskrifter.
Halck, blått kort – ref till tryckta verk.
Haldin/Halldin, vitt kort – ref till handskrifter.
Hale, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Halén, blått kort – ref till tryckta verk.
Halenius, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hallenius.
Half stad radsläkten, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1954:1, s. 68.
Halfast, vitt kort – ref till handskrifter.
Halfbjörn, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Halfmåne, vitt kort – ref till handskrifter.
Halfstadradiensis, vitt kort – ref till handskrifter.
Halfstadrassläkten, vitt kort – ref till handskrifter.
Halfvardsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Halger, vitt kort – ref till handskrifter.
Halin, vitt kort – ref till handskrifter.
Halitzius, vitt kort – ref till handskrifter.
Hall, blått kort – ref till tryckta verk.
Hall, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hall, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Hallander, blått kort – ref till tryckta verk.
Hallander/Halander, vitt kort – ref till handskrifter.
Hallardt, vitt kort – ref till handskrifter.
Hallardt, blått kort – ref till tryckta verk.
Hallarström/Hallerström, vitt kort – ref till handskrifter.
Hallbeck, blått kort – ref till tryckta verk.
Hallbeck/Hallbäck, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hallberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hallberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Hallberger, vitt kort – ref till handskrifter.
Hallbergsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Hallblad, vitt kort – ref till handskrifter.
Hallbohm/Hallbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Hallbom/Hallbohm, vitt kort – ref till handskrifter.
Hallbäck, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1959, s. 318.
Hallbäck/Hallbeck, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Halld´n, vitt kort – ref till handskrifter.
Halldén, vitt kort – ref till handskrifter.
Halldén, blått kort – ref till tryckta verk.
Halldin, blått kort – ref till tryckta verk.
Halldin/Haldin, vitt kort – ref till handskrifter.
Halldorf, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Halldorp, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Halle, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Halle, von/Halle, vitt kort – ref till handskrifter.
Halle/Halle, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Hallebom, vitt kort – ref till handskrifter.
Hallebring, blått kort – ref till tryckta verk.
Halléen, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hallén.
Hallén/Halléen/Hallen, blått kort – ref till tryckta verk.
Hallén/Halléen/Hallen, vitt kort – ref till handskrifter.
Hallen/Hallén, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1958, s. 50.
Hallenberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Hallenberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Hallenborg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hallenborg, blått kort – ref till tryckta verk.
Hallenborg, blått kort – ref till tryckta verk.
Hallencreutz, blått kort – ref till tryckta verk.
Hallencreutz, vitt kort – ref till handskrifter.
Hallendorff, blått kort – ref till tryckta verk.
Hallendorff, vitt kort – ref till handskrifter.
Hallengren, blått kort – ref till tryckta verk.
Hallengren, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hallenius/Halenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Hallenius/Halenius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hallenlöf, vitt kort – ref till handskrifter.
Hallenroth, vitt kort – ref till handskrifter.
Hallenstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Hallenstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Hallenstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Hallensten, vitt kort – ref till handskrifter.
Hallenstierna, blått kort – ref till tryckta verk.
Hallenus, vitt kort – ref till handskrifter.
Haller, vitt kort – ref till handskrifter.
Haller, blått kort – ref till tryckta verk.
Hallerby, vitt kort – ref till handskrifter.
Hallerby, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Hallerfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Hallerström, blått kort – ref till tryckta verk.
Hallerström/Hallarström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hallertz, blått kort – ref till tryckta verk.
Halletorps slägteh, vitt kort – ref till handskrifter.
Hallfast/Hollfast, vitt kort – ref till handskrifter.
Hallgren, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hallgren, blått kort – ref till tryckta verk.
Hallgrim, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Hallgrim, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1977:1-2.
Hallin, blått kort – ref till tryckta verk.
Hallin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Halling, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Halling, blått kort – ref till tryckta verk.
Hallman, blått kort – ref till tryckta verk.
Hallman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hallmén, vitt kort – ref till handskrifter.
Hallmenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Hallmgren/Halmgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Hallmodin, vitt kort – ref till handskrifter.
Hallnberg/Halnberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Hallonberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Hallonblad, blått kort – ref till tryckta verk.
Hallongren, vitt kort – ref till handskrifter.
Hallonqvist, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hallonstén, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hallonstén, blått kort – ref till tryckta verk.
Hallors-släkten, vitt kort – ref till handskrifter.
Hallosson, vitt kort – ref till handskrifter.
Hallqvist, blått kort – ref till tryckta verk.
Hallqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Hallstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Hallsten, vitt kort – ref till handskrifter.
Hallsten, blått kort – ref till tryckta verk.
Hallstensson, vitt kort – ref till handskrifter.
Hallström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hallström, blått kort – ref till tryckta verk.
Hallström, blått kort – ref till tryckta verk.
Halltoft, blått kort – ref till tryckta verk.
Hallward, blått kort – ref till tryckta verk.
Hallwyl, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Hallwyl, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Halmgren, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hallmgren.
Halmstad, vitt kort – ref till handskrifter.
Halmstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Halnberg/Hallnberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Halnborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Halpap, vitt kort – ref till handskrifter.
Hals, vitt kort – ref till handskrifter.
Halsenius/Halzenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Halsius, blått kort – ref till tryckta verk.
Halstani, vitt kort – ref till handskrifter.
Halsten, blått kort – ref till tryckta verk.
Halter, vitt kort – ref till handskrifter.
Halthausen/Holthusen, vitt kort – ref till handskrifter.
Haltin, blått kort – ref till tryckta verk.
halv lilja, vitt kort – ref till handskrifter.
Halvardsson, blått kort – ref till tryckta verk.
Halvhjort, vitt kort – ref till handskrifter.
Halvhjort, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1951:2, s. 223.
Halvorsen, blått kort – ref till tryckta verk.
halvt lejon, vitt kort – ref till handskrifter.
Halzenius/Halsenius, vitt kort – ref till handskrifter.

Hama, blått kort – ref till tryckta verk.
Hamaeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Haman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hamar, vitt kort – ref till handskrifter.
Hamarström, vitt kort – ref till handskrifter.
Hamb, vitt kort – ref till handskrifter.
Hambach/Hamback, vitt kort – ref till handskrifter.
Hamback, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hambach.
Hambelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Hamberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Hamberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hambn/Hampn, vitt kort – ref till handskrifter.
Hamborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Hambraeus, blått kort – ref till tryckta verk.
Hambraeus/Hamraeus, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hambré, vitt kort – ref till handskrifter.
Hambrée, blått kort – ref till tryckta verk.
Hambrelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Hambrä, vitt kort – ref till handskrifter.
Hamburger, vitt kort – ref till handskrifter.
Hamerman, vitt kort – ref till handskrifter.
Hamfeldt, blått kort – ref till tryckta verk.
Hamilthon, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hamilton.
Hamilton, blått kort – ref till tryckta verk.
Hamilton/Hamilthon, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hamler, vitt kort – ref till handskrifter.
Hamlin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hamlin, blått kort – ref till tryckta verk.
Hamlund, vitt kort – ref till handskrifter.
Hamlöf, vitt kort – ref till handskrifter.
Hamm, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Hamm, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Hammander, vitt kort – ref till handskrifter.
Hammar, blått kort – ref till tryckta verk.
Hammar, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hammar-Ek, blått kort – ref till tryckta verk.
Hammarbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Hammarberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Hammarberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hammarbom, blått kort – ref till tryckta verk.
Hammarbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Hammarbyensis, vitt kort – ref till handskrifter.
Hammarbäck, vitt kort – ref till handskrifter.
Hammardahl, blått kort – ref till tryckta verk.
Hammardahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Hammare, vitt kort – ref till handskrifter.
Hammarén, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Hammarén, blått kort – ref till tryckta verk.
Hammarfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Hammarfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Hammargren, vitt kort – ref till handskrifter.
Hammargren, blått kort – ref till tryckta verk.
Hammarhelf, vitt kort – ref till handskrifter.
Hammarhielm, blått kort – ref till tryckta verk.
Hammarhjelm, blått kort – ref till tryckta verk.
Hammarhjelm/Hammarhielm, vitt kort – ref till handskrifter.
Hammarin, blått kort – ref till tryckta verk.
Hammarin/Hammarinus, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hammarinus, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hammarin.
Hammarinus, blått kort – ref till tryckta verk.
Hammarklo, vitt kort – ref till handskrifter.
Hammarlind, vitt kort – ref till handskrifter.
Hammarlou, vitt kort – ref till handskrifter.
Hammarlund, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hammarlund, blått kort – ref till tryckta verk.
Hammarlöf, vitt kort – ref till handskrifter.
Hammarlöf, blått kort – ref till tryckta verk.
Hammarqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Hammarskiöldh, hänvisningskort och blått kort – ref till tryckta verk, se Hammarskjöld.
Hammarskjöld, blått kort – ref till tryckta verk.
Hammarskjöld/Hammarskiöldh, blått kort – ref till tryckta verk.
Hammarskjöld/Hammarskiöldh, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hammarstedt, vitt kort – ref till handskrifter, GF antavlor.
Hammarstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Hammarsten, vitt kort – ref till handskrifter.
Hammarsten, blått kort – ref till tryckta verk.
Hammarstierna, vitt kort – ref till handskrifter.
Hammarstierna, blått kort – ref till tryckta verk.
Hammarstrand, blått kort – ref till tryckta verk.
Hammarstrand, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hammarström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hammarström, blått kort – ref till tryckta verk.
Hammarwall, blått kort – ref till tryckta verk.
Hammarvik, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hammel, vitt kort – ref till handskrifter.
Hammel-schilder, blått kort – ref till tryckta verk.
Hammelin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hammelstierna, vitt kort – ref till handskrifter.
Hammelstjerna, blått kort – ref till tryckta verk.
Hammendorff, blått kort – ref till tryckta verk.
Hammer, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hammer, blått kort – ref till tryckta verk.
Hammerberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Hammerich, vitt kort – ref till handskrifter.
Hammerin, vitt kort – ref till handskrifter.
Hammermeister, vitt kort – ref till handskrifter.
Hammershaimb, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Hammersta ätten, blått kort – ref till tryckta verk.
Hammersta-ätten, vitt kort – ref till handskrifter.
Hammerstad, vitt kort – ref till handskrifter.
Hammerstedt, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Hammerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Hammond, blått kort – ref till tryckta verk.
Hammonius, vitt kort – ref till handskrifter.
Hammrén, vitt kort – ref till handskrifter.
Hamn, vitt kort – ref till handskrifter.
Hamn, blått kort – ref till tryckta verk.
Hamnberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Hamndal, vitt kort – ref till handskrifter.
Hamndell, blått kort – ref till tryckta verk.
Hamndell, vitt kort – ref till handskrifter.
Hamnel, vitt kort – ref till handskrifter.
Hamnel, blått kort – ref till tryckta verk.
Hamner, vitt kort – ref till handskrifter.
Hamner, blått kort – ref till tryckta verk.
Hamnerin, vitt kort – ref till handskrifter.
Hamnerun, vitt kort – ref till handskrifter.
Hamnfritz, vitt kort – ref till handskrifter.
Hamngren, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hamnlund, vitt kort – ref till handskrifter.
Hamnqvist, blått kort – ref till tryckta verk.
Hamnqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Hamnstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Hamnström, blått kort – ref till tryckta verk.
Hamnström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hampa, blått kort – ref till tryckta verk.
Hampe, vitt kort – ref till handskrifter.
Hampell, blått kort – ref till tryckta verk.
Hampeqvist, blått kort – ref till tryckta verk.
Hamper, blått kort – ref till tryckta verk.
Hampn/Hambn, vitt kort – ref till handskrifter.
Hamra, blått kort – ref till tryckta verk.
Hamra släkten, vitt kort – ref till handskrifter.
Hamraeus/Hambraeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Hamrén, blått kort – ref till tryckta verk.
Hamrén, vitt kort – ref till handskrifter.
Hamrin, blått kort – ref till tryckta verk.
Hamrin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hamström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Han, blått kort – ref till tryckta verk.
Han, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hanac, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Hanaczewski, blått kort – ref till tryckta verk.
Hanberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Hanberger, blått kort – ref till tryckta verk.
Hanck/Hank, vitt kort – ref till handskrifter.
Hand, blått kort – ref till tryckta verk.
Hand, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, SoH 1950:2-3, s. 106.
Handberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Handelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Handgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Handschen, blått kort – ref till tryckta verk.
Handsteen/Hanstén, blått kort – ref till tryckta verk.
Hane, blått kort – ref till tryckta verk.
Hane/Hanne/Hahne, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hanell, blått kort – ref till tryckta verk.
Hanemann, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Hanewad-släkten, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1952:1, s. 5-33.
Hangelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Hangström, vitt kort – ref till handskrifter.
Haning, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hanning.
Hank, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hanck.
Hankwitz, vitt kort – ref till handskrifter.
Hann, blått kort – ref till tryckta verk.
Hann, vitt kort – ref till handskrifter.
Hanne, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hane.
Hannelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Hannelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Hannell, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hanell.
Hanneman, vitt kort – ref till handskrifter.
Hanner, vitt kort – ref till handskrifter.
Hannerz, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Hanngren, vitt kort – ref till handskrifter.
Hanngren, blått kort – ref till tryckta verk.
Hanning/Haning, vitt kort – ref till handskrifter.
Hanning/Haning, blått kort – ref till tryckta verk.
Hanqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Hans, blått kort – ref till tryckta verk.
Hans, vitt kort – ref till handskrifter.
Hans Larssons (professorns) släkt, blått kort – ref till tryckta verk.
Hans(s)on, blått kort – ref till tryckta verk.
Hans-Göran släkten, blått kort – ref till tryckta verk.
Hanséen, vitt kort – ref till handskrifter.
Hansell, blått kort – ref till tryckta verk.
Hanselli, blått kort – ref till tryckta verk.
Hansen, hänvisningskort och blått kort – ref till tryckta verk, se Hanssen.
Hansén, blått kort – ref till tryckta verk.
Hansen/Hanssen, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hansman, vitt kort – ref till handskrifter.
Hanson/Hansson/Hanzon, vitt kort – ref till handskrifter.
Hanssen, hänvisningskort och blått kort – ref till tryckta verk, se Hansen.
Hanssen/Hansen, vitt kort – ref till handskrifter.
Hansson, blått kort – ref till tryckta verk.
Hansson, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Hanstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Hanstein, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Hansten/Handsteen, vitt kort – ref till handskrifter.
Hanstén/Hansteen/Handsteen, blått kort – ref till tryckta verk.
Hanström, vitt kort – ref till handskrifter.
Hanström, blått kort – ref till tryckta verk.
Hantiska, vitt kort – ref till handskrifter.
Hanzon/Hansson, blått kort – ref till tryckta verk.
Hapaniemi/de Hapaniemi, vitt kort – ref till handskrifter.
Happee, vitt kort – ref till handskrifter.
Hapstadius, blått kort – ref till tryckta verk.
Haquinius, blått kort – ref till tryckta verk.
Haqvini, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Haqvinius.
Haqvinius/Haqvini/Haquini/Hakvinius, vitt kort – ref till handskrifter.
Hara/Hare, vitt kort – ref till handskrifter.
Hara/Hare, blått kort – ref till tryckta verk.
Haraldi, vitt kort – ref till handskrifter.
Haralds, blått kort – ref till tryckta verk.
Haraldsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Haraldsson, blått kort – ref till tryckta verk.
Harberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Harboe, vitt kort – ref till handskrifter.
Harboe, blått kort – ref till tryckta verk.
Harboo, vitt kort – ref till handskrifter.
Harbou/Harbou, von, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1954:1, s. 41.
Harckman, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Harkman.
Hardebou, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1954:1, s. 67.
Hardekopp, vitt kort – ref till handskrifter.
Hardeman, blått kort – ref till tryckta verk.
Hardenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Harder, vitt kort – ref till handskrifter.
Hardin, vitt kort – ref till handskrifter.
Hardin, blått kort – ref till tryckta verk.
Harding, blått kort – ref till tryckta verk.
Harding, vitt kort – ref till handskrifter.
Hardlien, vitt kort – ref till handskrifter.
Hardt/Hart, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hardtman, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hartman.
Hardung, vitt kort – ref till handskrifter.
Hare/Hara, blått kort – ref till tryckta verk.
Hare/Hara, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Haréen, vitt kort – ref till handskrifter.
Harelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Harén, blått kort – ref till tryckta verk.
Haren, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Harenc, vitt kort – ref till handskrifter.
Harenc, blått kort – ref till tryckta verk.
Harfner, vitt kort – ref till handskrifter.
Harfström, vitt kort – ref till handskrifter.
Harfvast, vitt kort – ref till handskrifter.
Harfwefeldt, blått kort – ref till tryckta verk.
Harg, vitt kort – ref till handskrifter.
Hargaeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Hargelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Hargelius/Hargell, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hargell, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hargelius.
Harglin, vitt kort – ref till handskrifter.
Harhausen, vitt kort – ref till handskrifter.
Harkman, blått kort – ref till tryckta verk.
Harkman/Harckman, vitt kort – ref till handskrifter.
Harligson, blått kort – ref till tryckta verk.
Harlin, blått kort – ref till tryckta verk.
Harlin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Harling, blått kort – ref till tryckta verk.
Harling, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Harlingsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Harlingsson, blått kort – ref till tryckta verk.
Harlinus, vitt kort – ref till handskrifter.
Harlmansdorff, vitt kort – ref till handskrifter.
Harlund, vitt kort – ref till handskrifter.
Harman, vitt kort – ref till handskrifter.
Harmenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Harmens, blått kort – ref till tryckta verk.
Harmens, vitt kort – ref till handskrifter.
Harmens, af, blått kort – ref till tryckta verk.
Harmensen, blått kort – ref till tryckta verk.
Harmensen/Harmenssen, vitt kort – ref till handskrifter.
Harmenssen, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Harmensen.
Harmolin, vitt kort – ref till handskrifter.
Harms, vitt kort – ref till handskrifter.
Harmsen, vitt kort – ref till handskrifter.
Harmtzon, blått kort – ref till tryckta verk.
Harn, blått kort – ref till tryckta verk.
Harnack, vitt kort – ref till handskrifter.
Harnesk, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Harneskskiöld, blått kort – ref till tryckta verk.
Harnesksköld, blått kort – ref till tryckta verk.
Harnesksköld, blått kort – ref till tryckta verk.
Harnesksköld, vitt kort – ref till handskrifter.
Harnisch, blått kort – ref till tryckta verk.
Harpeman, blått kort – ref till tryckta verk.
Harper, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Harre, vitt kort – ref till handskrifter.
Harrelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Harrie, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Harrien, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Harrison, vitt kort – ref till handskrifter.
Harrius, vitt kort – ref till handskrifter.
Harrweck, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Harweck.
Harsen, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Harssen, blått kort – ref till tryckta verk.
Harst, vitt kort – ref till handskrifter.
Hart, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hardt.
Hartberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Hartelius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hartelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Hartfeld, vitt kort – ref till handskrifter.
Harthin, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hartin.
Hartick, vitt kort – ref till handskrifter.
Hartig, vitt kort – ref till handskrifter.
Hartin/Harthin, vitt kort – ref till handskrifter.
Harting, vitt kort – ref till handskrifter.
Hartinghausen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Hartkopff, blått kort – ref till tryckta verk.
Hartliken, blått kort – ref till tryckta verk.
Hartman, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Hartman/Hardtman/Hartmann/Haartman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hartmansdorff, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Hartmansdorff, von/Hartmansdorff, vitt kort – ref till handskrifter.
Hartrampff, vitt kort – ref till handskrifter.
Hartvall, blått kort – ref till tryckta verk.
Hartwich/Hartwig, blått kort – ref till tryckta verk.
Hartwig/Hartwich, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hartwigh, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Hartwigk, von/Haertwigh, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Hartwik, vitt kort – ref till handskrifter.
Hartz, vitt kort – ref till handskrifter.
Hartzell, vitt kort – ref till handskrifter.
Hartzell, blått kort – ref till tryckta verk.
Harwacz, blått kort – ref till tryckta verk.
Harweck/Harrweck, vitt kort – ref till handskrifter.
Harvenberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Harwich, blått kort – ref till tryckta verk.
Hase, vitt kort – ref till handskrifter.
Hase, blått kort – ref till tryckta verk.
Haselberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Haselberg/Hasselberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Hasemüller/Hassemüller, vitt kort – ref till handskrifter.
Hasenbalck/Hassenbalk, vitt kort – ref till handskrifter.
Hasenkampff, blått kort – ref till tryckta verk.
Hasenkampff, vitt kort – ref till handskrifter.
Hasenkrugh, vitt kort – ref till handskrifter.
Hasenschmidt, vitt kort – ref till handskrifter.
Hashagen, vitt kort – ref till handskrifter.
Hasluck, blått kort – ref till tryckta verk.
Haslum, blått kort – ref till tryckta verk.
Hasper, vitt kort – ref till handskrifter.
Hasse, vitt kort – ref till handskrifter.
Hassel, blått kort – ref till tryckta verk.
Hassel/Hassell, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hasselberg, hänvisningskort och blått kort – ref till tryckta verk, se Haselberg.
Hasselberg/Haselberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hasselblad, blått kort – ref till tryckta verk.
Hasselblad, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Hasselbladt, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hasselblatt.
Hasselblatt, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hasselblatt/Hasselbladt/Hasselblad, blått kort – ref till tryckta verk.
Hasselbom, blått kort – ref till tryckta verk.
Hasselbom, blått kort – ref till tryckta verk.
Hasselbom/Hasselbohm/Hasselboom, vitt kort – ref till handskrifter.
Hasselboom, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hasselbom.
Hasselcrantz, vitt kort – ref till handskrifter.
Hasseldahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Hasselgreen/Hasselgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Hasselgren, blått kort – ref till tryckta verk.
Hasselgren/Hasselgreen, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hasselholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Hasselhuhn, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1952:2-3, s. 106-107, 1954:1, s. 41.
Hasselhuhn/Hasselhun, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hasselkvist, hänvisningskort och blått kort – ref till tryckta verk, se Hasselqvist.
Hassell, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hassel.
Hassellöf, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hasselqvist/Hasselkvist/Hasselquist, vitt kort – ref till handskrifter, GF antavlor.
Hasselqvist/Hasselquist/Hasselkvist, blått kort – ref till tryckta verk.
Hasselrot, blått kort – ref till tryckta verk.
Hasselrot/Hasselroth, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Hasselroth, blått kort – ref till tryckta verk.
Hasselskog, blått kort – ref till tryckta verk.
Hasselskog, vitt kort – ref till handskrifter.
Hasselström, blått kort – ref till tryckta verk.
Hasselström, vitt kort – ref till handskrifter.
Hassenbalk, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hasenblanck.
Hassenmüller/Hasenmüller, vitt kort – ref till handskrifter.
Hasshagen, vitt kort – ref till handskrifter.
Hassla släkten, blått kort – ref till tryckta verk.
Hasslarödssläkten, blått kort – ref till tryckta verk.
Hassler, blått kort – ref till tryckta verk.
Hasso, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hasswärd, vitt kort – ref till handskrifter.
Hast, blått kort – ref till tryckta verk.
Hast, vitt kort – ref till handskrifter.
Hastadius, vitt kort – ref till handskrifter.
Hastfer, blått kort – ref till tryckta verk.
Hastfer/Hastfehr, vitt kort – ref till handskrifter.
Hastfer/Hastfehr, blått kort – ref till tryckta verk.
Hasvald, vitt kort – ref till handskrifter.
Hasveer, blått kort – ref till tryckta verk.
Hathner, blått kort – ref till tryckta verk.
Hatt, vitt kort – ref till handskrifter, SoH 1950:2-3, s. 100.
Hattelin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hattun/Hatun, vitt kort – ref till handskrifter.
Hatun, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hattun.
Haube, vitt kort – ref till handskrifter.
Hauber, vitt kort – ref till handskrifter.
Haubert, vitt kort – ref till handskrifter.
Haubitz, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Hauenar, vitt kort – ref till handskrifter.
Hauenschildt, vitt kort – ref till handskrifter.
Hauenschilt, blått kort – ref till tryckta verk.
Hauerlius/Haurell, vitt kort – ref till handskrifter.
Hauff, blått kort – ref till tryckta verk.
Hauff, vitt kort – ref till handskrifter.
Hauffman, blått kort – ref till tryckta verk.
Hauffman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Haugwitz, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Haugwitz, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Haumbler, vitt kort – ref till handskrifter.
Haupt, blått kort – ref till tryckta verk.
Haupt, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hauptman, blått kort – ref till tryckta verk.
Hauptman, vitt kort – ref till handskrifter.
Haurell, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Haurelius.
Haurén, vitt kort – ref till handskrifter.
Hauschhildt, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hauschildt, blått kort – ref till tryckta verk.
Hausen, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Hauser, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hausman, vitt kort – ref till handskrifter.
Hausmann, blått kort – ref till tryckta verk.
Hausswolff, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hauswolff, von.
Hauswolf/Hauswolff, blått kort – ref till tryckta verk.
Hauswolff, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Hauswolff, von/Hausswolff/Hauswolff, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hauwenschilt, vitt kort – ref till handskrifter.
Haveman, hänvisningskort och blått kort – ref till tryckta verk, se Haverman.
Haweman, vitt kort – ref till handskrifter.
Havemester, blått kort – ref till tryckta verk.
Haverman, hänvisningskort och blått kort – ref till tryckta verk, se Haveman.
Hawerman/Hafverman, vitt kort – ref till handskrifter.
Haverud, blått kort – ref till tryckta verk.
Havton, vitt kort – ref till handskrifter.
Haxell, vitt kort – ref till handskrifter.
Hay, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hay, blått kort – ref till tryckta verk.
Hayden, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hazelius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hazelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Hebbe, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Hebbe, blått kort – ref till tryckta verk.
Hebbel, blått kort – ref till tryckta verk.
Hebbelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Hebel, blått kort – ref till tryckta verk.
Hechtman, blått kort – ref till tryckta verk.
Heckel, blått kort – ref till tryckta verk.
Heckius, vitt kort – ref till handskrifter.
Heckscher, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hecksher, blått kort – ref till tryckta verk.
Hector, blått kort – ref till tryckta verk.
Hector, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hed, blått kort – ref till tryckta verk.
Hed, vitt kort – ref till handskrifter, GF antavlor.
Hedbeck, blått kort – ref till tryckta verk.
Hedberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hedberg, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1958, s. 48.
Hedberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Hedblad, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hedblom, blått kort – ref till tryckta verk.
Hedblom, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hedbom, blått kort – ref till tryckta verk.
Hedbom/Hedbohm, vitt kort – ref till handskrifter.
Hedborg, blått kort – ref till tryckta verk.
Hedborg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hedborn, vitt kort – ref till handskrifter.
Hedborn, blått kort – ref till tryckta verk.
Hedding, vitt kort – ref till handskrifter.
Hedeberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hedeen, blått kort – ref till tryckta verk.
Hedegren, vitt kort – ref till handskrifter.
Hedegård, vitt kort – ref till handskrifter.
Hedegård, blått kort – ref till tryckta verk.
Hedelin, blått kort – ref till tryckta verk.
Hedelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Hedelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Hedelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Hedell, blått kort – ref till tryckta verk.
Hedeman, blått kort – ref till tryckta verk.
Hedeman, vitt kort – ref till handskrifter.
Hedemorensis, vitt kort – ref till handskrifter.
Hedén, blått kort – ref till tryckta verk.
Hedén, vitt kort – ref till handskrifter.
Hedenberg/Hedenberg, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Hedenberg/Hedenberg, von/Hedenbergh, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hedenbergh/Hedenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Hedenblad, blått kort – ref till tryckta verk.
Hedenblad, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hedenbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Hedenbom, blått kort – ref till tryckta verk.
Hedenborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Hedenborg, blått kort – ref till tryckta verk.
Hedenbrun, vitt kort – ref till handskrifter.
Hedendahl/Hedendal, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hedendahl/Hedendal, blått kort – ref till tryckta verk.
Hedendal, hänvisningskort och blått kort – ref till tryckta verk, se Hedendahl.
Hedener, blått kort – ref till tryckta verk.
Hedenfeldt, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hedenfors, vitt kort – ref till handskrifter.
Hedengran, blått kort – ref till tryckta verk.
Hedengran, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hedengren, vitt kort – ref till handskrifter.
Hedengren, blått kort – ref till tryckta verk.
Hedengrubb, vitt kort – ref till handskrifter.
Hedenius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hedenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Hedenlund, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hedenlund, blått kort – ref till tryckta verk.
Hedenmark, blått kort – ref till tryckta verk.
Hedenquist, blått kort – ref till tryckta verk.
Hedenqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Hedenskog, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hedenskog, blått kort – ref till tryckta verk.
Hedenstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Hedensten, vitt kort – ref till handskrifter.
Hedenstierna, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hedenstierna, blått kort – ref till tryckta verk.
Hedenstrand, vitt kort – ref till handskrifter.
Hedenström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hedenström, blått kort – ref till tryckta verk.
Hedensö släkten, vitt kort – ref till handskrifter.
Hedenvind-Eriksson, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hedenvind-Eriksson, blått kort – ref till tryckta verk.
Heder, vitt kort – ref till handskrifter.
Hederborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Hedercrantz, vitt kort – ref till handskrifter.
Hedercrantz, blått kort – ref till tryckta verk.
Hederén, vitt kort – ref till handskrifter.
Hederhielm, blått kort – ref till tryckta verk.
Hederhielm/Hederhjelm, vitt kort – ref till handskrifter.
Hedermark, vitt kort – ref till handskrifter.
Hederqvist/Hederkvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Hedersköld, vitt kort – ref till handskrifter.
Hedersköld, blått kort – ref till tryckta verk.
Hederstam, blått kort – ref till tryckta verk.
Hederstedt, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Hederstedt, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hederstierna, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hederstierna, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1970, s. 32-36.
Hederström, blått kort – ref till tryckta verk.
Hederström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hedersvärd, blått kort – ref till tryckta verk.
Hedeson, vitt kort – ref till handskrifter.
Hedevind, blått kort – ref till tryckta verk.
Hedfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Hedfors, vitt kort – ref till handskrifter.
Hedgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Hedgren, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Hedin, blått kort – ref till tryckta verk.
Hedin, blått kort – ref till tryckta verk.
Hedin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Heding, vitt kort – ref till handskrifter.
Hedlind, vitt kort – ref till handskrifter.
Hedling, blått kort – ref till tryckta verk.
Hedlinger, blått kort – ref till tryckta verk.
Hedlinger, vitt kort – ref till handskrifter.
Hedlund, blått kort – ref till tryckta verk.
Hedlund, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Hedlund, blått kort – ref till tryckta verk.
Hedlöf, vitt kort – ref till handskrifter.
Hedman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hedman, blått kort – ref till tryckta verk.
Hedmansson, vitt kort – ref till handskrifter.
Hedmarck/Hedmark, vitt kort – ref till handskrifter.
Hedmark/Hedmarck, vitt kort – ref till handskrifter.
Hednander, vitt kort – ref till handskrifter.
Hedner, blått kort – ref till tryckta verk.
Hedner, vitt kort – ref till handskrifter.
Hedqvist, blått kort – ref till tryckta verk.
Hedqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Hedraeus, blått kort – ref till tryckta verk.
Hedraeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Hedraeus, blått kort – ref till tryckta verk.
Hedrén, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hedrén, blått kort – ref till tryckta verk.
Hedrén/Hedreen, blått kort – ref till tryckta verk.
Hedsin/Hedsinius/Hedzin, vitt kort – ref till handskrifter.
Hedsinius, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hedsin.
Hedstrand, vitt kort – ref till handskrifter.
Hedström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hedström, blått kort – ref till tryckta verk.
Hedström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hedtler, vitt kort – ref till handskrifter.
Hedvall, blått kort – ref till tryckta verk.
Hedwall, vitt kort – ref till handskrifter.
Hedvig, blått kort – ref till tryckta verk.
Hedvig, blått kort – ref till tryckta verk.
Hedvig Sofia, blått kort – ref till tryckta verk.
Hedzin/Hedsin, vitt kort – ref till handskrifter.
Heeggh, vitt kort – ref till handskrifter.
Heemstra, van, blått kort – ref till tryckta verk.
Heerdhielm, vitt kort – ref till handskrifter.
Heerdhielm, blått kort – ref till tryckta verk.
Heerman, vitt kort – ref till handskrifter.
Heest, vitt kort – ref till handskrifter.
Heffenbach, vitt kort – ref till handskrifter.
Heffner, blått kort – ref till tryckta verk.
Heffner, vitt kort – ref till handskrifter.
Hegardt, blått kort – ref till tryckta verk.
Hegardt/Hegardt, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hegardt/Hegardt, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Hegeland, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hegelund, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Heger, vitt kort – ref till handskrifter.
Hegerberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Hegerman, vitt kort – ref till handskrifter.
Hegermann, blått kort – ref till tryckta verk.
Hegerstierna/Hägerstierna, vitt kort – ref till handskrifter.
Hegg/Hägg, vitt kort – ref till handskrifter.
Heggbom/Häggbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Heggegren/Häggegren, vitt kort – ref till handskrifter.
Heggroth, vitt kort – ref till handskrifter.
Hegle, blått kort – ref till tryckta verk.
Hegrelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Hegstereich/Heistrich, vitt kort – ref till handskrifter.
Hegstereich/Heistrich, blått kort – ref till tryckta verk.
Heiberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Heicke/Heijke, vitt kort – ref till handskrifter.
Heickell, blått kort – ref till tryckta verk.
Heidaeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Heide, von der, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Heide.
Heide/Heide, von der/Hejde/Heijde, vitt kort – ref till handskrifter.
Heidefeldt, blått kort – ref till tryckta verk.
Heidefeldt, vitt kort – ref till handskrifter.
Heidegård, vitt kort – ref till handskrifter.
Heideken, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Heideken, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Heideman, blått kort – ref till tryckta verk.
Heideman, vitt kort – ref till handskrifter.
Heideman, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Heidemark, blått kort – ref till tryckta verk.
Heidenberg/Hejdenberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Heidenberg/Hejdenberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Heidenfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Heidenfelt/Heidenfält/Heidenfeldt, vitt kort – ref till handskrifter.
Heidenfält, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Heidenfelt.
Heidenreich/Heydenreich, vitt kort – ref till handskrifter.
Heidenskiöld, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Heidensköld.
Heidensköld, blått kort – ref till tryckta verk.
Heidensköld/Heidenskiöld, vitt kort – ref till handskrifter.
Heidenstam, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Heidenstam, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Heidenstrauch/Heidenstruch, vitt kort – ref till handskrifter.
Heidenstruch, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Heidenstrauch.
Heiderlund, vitt kort – ref till handskrifter.
Heidman, vitt kort – ref till handskrifter.
Heidt, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Heiiman/Heuman/Heumann, blått kort – ref till tryckta verk.
Heij, vitt kort – ref till handskrifter.
Heijde, blått kort – ref till tryckta verk.
Heijde/Heide/Hejde, vitt kort – ref till handskrifter.
Heijdenreich, blått kort – ref till tryckta verk.
Heijdevall, vitt kort – ref till handskrifter.
Heijding, vitt kort – ref till handskrifter.
Heijdler, blått kort – ref till tryckta verk.
Heije, vitt kort – ref till handskrifter.
Heijke, blått kort – ref till tryckta verk.
Heijke/Heicke, vitt kort – ref till handskrifter.
Heijkenskjöld, blått kort – ref till tryckta verk.
Heijkenskjöld/Heijkensköld, vitt kort – ref till handskrifter.
Heijl/Heil/Heyl, blått kort – ref till tryckta verk.
Heijl/Heil/Heyl, vitt kort – ref till handskrifter.
Heijm, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Heijman, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Heiman.
Heijne/Heijne, von, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1982:3.
Heijne/Heijne, von/Hejne/Heyne/Heine, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Heijock, blått kort – ref till tryckta verk.
Heikel, blått kort – ref till tryckta verk.
Heikel, vitt kort – ref till handskrifter, GF antavlor.
Heikenskjöld, blått kort – ref till tryckta verk.
Heikkilä, blått kort – ref till tryckta verk.
Heil/Heill/Heijl/Heyl, blått kort – ref till tryckta verk.
Heilborn, blått kort – ref till tryckta verk.
Heiligdag, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Heiligtag.
Heiligtag/Heiligdag, vitt kort – ref till handskrifter.
Heilman, vitt kort – ref till handskrifter.
Heiman/Heijman, vitt kort – ref till handskrifter.
Heimberger, vitt kort – ref till handskrifter.
Heimbürger, blått kort – ref till tryckta verk.
Heimdahl, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1959, s. 326.
Heimer, blått kort – ref till tryckta verk.
Heimers, blått kort – ref till tryckta verk.
Heimsath, vitt kort – ref till handskrifter.
Hein, vitt kort – ref till handskrifter.
Heinberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Heine, blått kort – ref till tryckta verk.
Heine/Heijne/Heyne, vitt kort – ref till handskrifter.
Heinecke, vitt kort – ref till handskrifter.
Heineman, vitt kort – ref till handskrifter.
Heinen, blått kort – ref till tryckta verk.
Heinen, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Heinen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Heinius, vitt kort – ref till handskrifter.
Heinrich, vitt kort – ref till handskrifter.
Heinrich, blått kort – ref till tryckta verk.
Heinrichs, vitt kort – ref till handskrifter.
Heinrichs, blått kort – ref till tryckta verk.
Heinrici, vitt kort – ref till handskrifter.
Heinrici, blått kort – ref till tryckta verk.
Heinricius, blått kort – ref till tryckta verk.
Heins, vitt kort – ref till handskrifter.
Heinsinger, vitt kort – ref till handskrifter.
Heinstedt, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Heintz, vitt kort – ref till handskrifter.
Heintze, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Heintzius, GF släktarkiv.
Heintze, blått kort – ref till tryckta verk.
Heintzius, blått kort – ref till tryckta verk.
Heintzius/Heintze, vitt kort – ref till handskrifter.
Heirman, vitt kort – ref till handskrifter.
Heirmans, vitt kort – ref till handskrifter.
Heis/Heiss, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Heisen, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Heisen, von/Heysen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Heiser, vitt kort – ref till handskrifter.
Heisich, vitt kort – ref till handskrifter.
Heisigius, vitt kort – ref till handskrifter.
Heiss, blått kort – ref till tryckta verk.
Heistrich, hänvisningskort och blått kort – ref till tryckta verk, se Hegstereich.
Heitmann, vitt kort – ref till handskrifter.
Heitmüller, vitt kort – ref till handskrifter.
Heitmüller, blått kort – ref till tryckta verk.

Hejde/Heide/Heijde, blått kort – ref till tryckta verk.
Hejden, von der, vitt kort – ref till handskrifter.
Hejdenberg, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Heidenberg.
Hejdenfeldt, vitt kort – ref till handskrifter.
Hejdevall, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1982:3.
Hejne, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Heijne.
Hejstadius, vitt kort – ref till handskrifter.
Hekling, vitt kort – ref till handskrifter.
Heland, vitt kort – ref till handskrifter.
Heland, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Heland, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Helander, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Helander, blått kort – ref till tryckta verk.
Helasuna, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1958, s. 95.
Helberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Heldenhielm, vitt kort – ref till handskrifter.
Heldenhielm, blått kort – ref till tryckta verk.
Heldenstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Heldenstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Helding/Hälding, vitt kort – ref till handskrifter.
Heldt, vitt kort – ref till handskrifter.
Helén, vitt kort – ref till handskrifter.
Helena, blått kort – ref till tryckta verk.
Helena, vitt kort – ref till handskrifter.
Helenius, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hellenius.
Helenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Helffreich, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Helffreich/Helfreich, vitt kort – ref till handskrifter.
Helffreich/Helfreich, blått kort – ref till tryckta verk.
Helfreich, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Helffreich.
Helgegren, blått kort – ref till tryckta verk.
Helger, blått kort – ref till tryckta verk.
Helgesson, vitt kort – ref till handskrifter.
Helgonis, vitt kort – ref till handskrifter.
Helgonius, vitt kort – ref till handskrifter.
Helgstadius, vitt kort – ref till handskrifter.
Helgsten, blått kort – ref till tryckta verk.
Helgstrand/Heljestrand, blått kort – ref till tryckta verk.
Helgström, blått kort – ref till tryckta verk.
Helgö, blått kort – ref till tryckta verk.
Helin, vitt kort – ref till handskrifter.
Helin, blått kort – ref till tryckta verk.
Helingburgius, vitt kort – ref till handskrifter.
Helistadius, vitt kort – ref till handskrifter.
Helje, vitt kort – ref till handskrifter.
Heljestrand/Helgestrand, blått kort – ref till tryckta verk.
Hell, blått kort – ref till tryckta verk.
Hell, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hellagius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hellander, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hellant, blått kort – ref till tryckta verk.
Hellbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Hellberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hellberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Hellbohm, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hellbom.
Hellbom, blått kort – ref till tryckta verk.
Hellbom/Hellbohm, vitt kort – ref till handskrifter.
Hellborn, blått kort – ref till tryckta verk.
Helle-Broe, blått kort – ref till tryckta verk.
Hellebard/Hillebard, vitt kort – ref till handskrifter.
Helleberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Helleberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Hellebom, vitt kort – ref till handskrifter.
Helleborg, blått kort – ref till tryckta verk.
Helleday, vitt kort – ref till handskrifter.
Helleday/Helledaij, blått kort – ref till tryckta verk.
Hellegren, vitt kort – ref till handskrifter.
Hellekan, vitt kort – ref till handskrifter.
Hellekis-ätten, vitt kort – ref till handskrifter.
Hellekis-ätten, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1951:2, .s 223.
Hellen, von/Hellen, vitt kort – ref till handskrifter.
Hellen/Hellen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Hellenberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Hellenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Hellenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Hellenius/Helenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Hellens, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Hellenstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Hellenstein, vitt kort – ref till handskrifter.
Hellenstierna, blått kort – ref till tryckta verk.
Hellenstierna/Hellerstierna, vitt kort – ref till handskrifter.
Heller, blått kort – ref till tryckta verk.
Heller, vitt kort – ref till handskrifter.
Heller, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Hellern, vitt kort – ref till handskrifter.
Hellerstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Hellerstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Hellerstierna/Hellenstierna, vitt kort – ref till handskrifter.
Hellerström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Hellerström, blått kort – ref till tryckta verk.
Helleström, vitt kort – ref till handskrifter.
Hellewegen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Hellfors, vitt kort – ref till handskrifter.
Hellgesson, blått kort – ref till tryckta verk.
Hellgren, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hellgren, blått kort – ref till tryckta verk.
Hellhoff, blått kort – ref till tryckta verk.
Hellhoff, vitt kort – ref till handskrifter.
Hellichius, vitt kort – ref till handskrifter.
Hellichius, blått kort – ref till tryckta verk.
Hellin, vitt kort – ref till handskrifter.
Hellinder, vitt kort – ref till handskrifter.
Helling, vitt kort – ref till handskrifter.
Helling, blått kort – ref till tryckta verk.
Hellinus, vitt kort – ref till handskrifter.
Hellman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hellman, blått kort – ref till tryckta verk.
Hellmansson, blått kort – ref till tryckta verk.
Hellmansson, vitt kort – ref till handskrifter.
Hellmark, vitt kort – ref till handskrifter.
Hellmer/Helmer, vitt kort – ref till handskrifter.
Hellmes, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Helmes.
Hellmuth, vitt kort – ref till handskrifter.
Hellner, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hellner, blått kort – ref till tryckta verk.
Hellnick, vitt kort – ref till handskrifter.
Hellqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Hellqvist, blått kort – ref till tryckta verk.
Hellsen, vitt kort – ref till handskrifter.
Hellsén, blått kort – ref till tryckta verk.
Hellsing, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Helsing.
Hellstadius, blått kort – ref till tryckta verk.
Hellstadius/Helstadius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hellstedt, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hellstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Hellstein, blått kort – ref till tryckta verk.
Hellsten, blått kort – ref till tryckta verk.
Hellstén, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hellstenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Hellstenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Hellstenius/Helstenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Hellstrand, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hellstrand, blått kort – ref till tryckta verk.
Hellstrand, blått kort – ref till tryckta verk.
Hellström, blått kort – ref till tryckta verk.
Hellström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hellströmer/Hellströmmer, vitt kort – ref till handskrifter.
Hellströmmer/Hellströmer, vitt kort – ref till handskrifter.
Hellströmsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Hellveg/Hellvegh, vitt kort – ref till handskrifter.
Hellvegh, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hellveg.
Hellwer, blått kort – ref till tryckta verk.
Hellvig, vitt kort – ref till handskrifter.
Hellvik, vitt kort – ref till handskrifter.
Hellzén, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hellzén, blått kort – ref till tryckta verk.
Helm, vitt kort – ref till handskrifter.
Helm, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Helma, vitt kort – ref till handskrifter.
Helmager, blått kort – ref till tryckta verk.
Helmer, blått kort – ref till tryckta verk.
Helmer/Helmér/Hellmer, vitt kort – ref till handskrifter.
Helmersen, blått kort – ref till tryckta verk.
Helmersen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Helmertz, vitt kort – ref till handskrifter.
Helmerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Helmes, blått kort – ref till tryckta verk.
Helmes/Hellmes, vitt kort – ref till handskrifter.
Helmfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Helmfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Helmfrid, vitt kort – ref till handskrifter.
Helmig, vitt kort – ref till handskrifter.
Helmond, vitt kort – ref till handskrifter.
Helms, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Helms, blått kort – ref till tryckta verk.
Helmstedt, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Helmuth, blått kort – ref till tryckta verk.
Helpen, ab, vitt kort – ref till handskrifter.
Helsing, blått kort – ref till tryckta verk.
Helsing/Hellsing, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Helsingberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Helsingius, hänvisningskort och blått kort – ref till tryckta verk, se Helsing.
Helsingius/Helsingus, vitt kort – ref till handskrifter.
Helsingus, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Helsingius.
Helstadius, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hellstadius.
Helstenius/Hellstenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Heltin, blått kort – ref till tryckta verk.
Heltscher, vitt kort – ref till handskrifter.
Heltzen, vitt kort – ref till handskrifter.
Helvig, blått kort – ref till tryckta verk.
Heman, vitt kort – ref till handskrifter.
Hemberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hemberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Hembling/Hemlin, vitt kort – ref till handskrifter.
Hemlin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hemlin/Hemblin, blått kort – ref till tryckta verk.
Hemmendorph, vitt kort – ref till handskrifter.
Hemming, blått kort – ref till tryckta verk.
Hemming, vitt kort – ref till handskrifter.
Hemming-Sjöberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Hemmingius, vitt kort – ref till handskrifter.
Hemmingsson, blått kort – ref till tryckta verk.
Hemmingsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Hemmingssönerna, blått kort – ref till tryckta verk.
Hemning, blått kort – ref till tryckta verk.
Hempe, vitt kort – ref till handskrifter.
Hempe, vitt kort – ref till handskrifter.
Hempel, blått kort – ref till tryckta verk.
Hempelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Hempelman, vitt kort – ref till handskrifter.
Hemph, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hemph, blått kort – ref till tryckta verk.
Hemrydh, blått kort – ref till tryckta verk.
Hemsjö, vitt kort – ref till handskrifter.
Hemstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Hemström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Henck, vitt kort – ref till handskrifter.
Henck, blått kort – ref till tryckta verk.
Henck, blått kort – ref till tryckta verk.
Henckel, blått kort – ref till tryckta verk.
Henckelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Hendel, vitt kort – ref till handskrifter.
Hendelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Hendén, vitt kort – ref till handskrifter.
Hendenstierna, vitt kort – ref till handskrifter.
Henderson, vitt kort – ref till handskrifter, GF antavlor.
Hendrich, vitt kort – ref till handskrifter.
Hendricius, vitt kort – ref till handskrifter.
Hendrickson, vitt kort – ref till handskrifter, GF antavlor.
Heneke, blått kort – ref till tryckta verk.
Henel, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Henel, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Henke, vitt kort – ref till handskrifter.
Henke, blått kort – ref till tryckta verk.
Henkel, vitt kort – ref till handskrifter.
Henkel, blått kort – ref till tryckta verk.
Henkow, vitt kort – ref till handskrifter, GF antavlor.
Henkow, blått kort – ref till tryckta verk.
Henne, blått kort – ref till tryckta verk.
Henneberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Henneberger, vitt kort – ref till handskrifter.
Hennig, blått kort – ref till tryckta verk.
Hennig, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hennig, vitt kort – ref till handskrifter.
Hennighaussen, von, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Henninghusen.
Hennigs, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Hennigs, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Henning, blått kort – ref till tryckta verk.
Henning/Henningh, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Henninghusen, von/Hennighaussen, von/Hunninkhusen, vitt kort – ref till handskrifter.
Henningius, vitt kort – ref till handskrifter.
Hennings, blått kort – ref till tryckta verk.
Hennings, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Henningsen, blått kort – ref till tryckta verk.
Henningsen, vitt kort – ref till handskrifter.
Henningsson, vitt kort – ref till handskrifter.

Henrici, vitt kort – ref till handskrifter.
Henricus, vitt kort – ref till handskrifter.
Henricus, blått kort – ref till tryckta verk.
Henrik, blått kort – ref till tryckta verk.
Henrik, vitt kort – ref till handskrifter.
Henriksson, blått kort – ref till tryckta verk.
Henriksson, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Henrikz, blått kort – ref till tryckta verk.
Henriques, blått kort – ref till tryckta verk.
Henriques, vitt kort – ref till handskrifter.
Henry, vitt kort – ref till handskrifter.
Henschen, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Henschen, blått kort – ref till tryckta verk.
Hensel, vitt kort – ref till handskrifter.
Hensen, vitt kort – ref till handskrifter.
Hensigen/Hensingen, vitt kort – ref till handskrifter.
Hensing, blått kort – ref till tryckta verk.
Hensingen, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hensigen.
Hentzberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Hentzell, vitt kort – ref till handskrifter.
Hentzick, vitt kort – ref till handskrifter.
Hentzig/Henzig, blått kort – ref till tryckta verk.
Henzelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Henzig/Hentzig, vitt kort – ref till handskrifter.
Hepner, vitt kort – ref till handskrifter.
Heraeus, blått kort – ref till tryckta verk.
Heraeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Herb, blått kort – ref till tryckta verk.
Herberger, vitt kort – ref till handskrifter.
Herbers, blått kort – ref till tryckta verk.
Herbers, vitt kort – ref till handskrifter.
Herberstein, blått kort – ref till tryckta verk.
Herbetz, vitt kort – ref till handskrifter.
Herboth/Herrboth, vitt kort – ref till handskrifter.
Herboville/de Herbouille, vitt kort – ref till handskrifter.
Herbst, vitt kort – ref till handskrifter.
Herbst, blått kort – ref till tryckta verk.
Herbsten, vitt kort – ref till handskrifter.
Hercules, blått kort – ref till tryckta verk.
Herculisson, vitt kort – ref till handskrifter.
Herdin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Herdin, blått kort – ref till tryckta verk.
Herdin, blått kort – ref till tryckta verk.
Herdman, vitt kort – ref till handskrifter.
Here, vitt kort – ref till handskrifter.
Herenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Herenborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Herendahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Herenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Herentz, blått kort – ref till tryckta verk.
Herfordt, vitt kort – ref till handskrifter.
Herfort, vitt kort – ref till handskrifter.
Herholz, vitt kort – ref till handskrifter.
Hericourt, vitt kort – ref till handskrifter.
Herigar, blått kort – ref till tryckta verk.
Herigarius, vitt kort – ref till handskrifter.
Herin, vitt kort – ref till handskrifter.
Herjander, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Härjander.
Herkepaeus, blått kort – ref till tryckta verk.
Herkepaeus/Herkepéus/Härkepaeus, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Herkepalus, blått kort – ref till tryckta verk.
Herkepeus, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Herkepaeus.
Herkules, vitt kort – ref till handskrifter.
Herlén, blått kort – ref till tryckta verk.
Herlén, vitt kort – ref till handskrifter.
Herlenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Herlenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Herlicius, vitt kort – ref till handskrifter.
Herlick, vitt kort – ref till handskrifter.
Herlin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Herlin, blått kort – ref till tryckta verk.
Herling, vitt kort – ref till handskrifter.
Herlingstorp, af, vitt kort – ref till handskrifter.
Herlinus, vitt kort – ref till handskrifter.
Herlitz, blått kort – ref till tryckta verk.
Herlitz, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Herlund, vitt kort – ref till handskrifter.
Hermainen, blått kort – ref till tryckta verk.
Herman-släkten, blått kort – ref till tryckta verk.
Herman/Hermann, vitt kort – ref till handskrifter.
Hermann, blått kort – ref till tryckta verk.
Hermann/Herman, vitt kort – ref till handskrifter.
Hermann/Hermannus, blått kort – ref till tryckta verk.
Hermanni, vitt kort – ref till handskrifter.
Hermannus, vitt kort – ref till handskrifter.
Hermanshultsläkten, vitt kort – ref till handskrifter.
Hermansson, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hermansson, blått kort – ref till tryckta verk.
Hermansson, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Hermansson, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Hermelin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hermelin, blått kort – ref till tryckta verk.
Hermes, vitt kort – ref till handskrifter.
Hermeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Hermigier, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hermigier, blått kort – ref till tryckta verk.
Hermod, blått kort – ref till tryckta verk.
Hermod, vitt kort – ref till handskrifter.
Hermonius, vitt kort – ref till handskrifter.
Hernberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Hernberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Hernblom, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hernblom, blått kort – ref till tryckta verk.
Hernelius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hernell, vitt kort – ref till handskrifter.
Herner, blått kort – ref till tryckta verk.
Hernerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Hernesse, vitt kort – ref till handskrifter.
Hernestål, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hernevik, blått kort – ref till tryckta verk.
Herngren, vitt kort – ref till handskrifter.
Hernick, vitt kort – ref till handskrifter.
Hernlund, vitt kort – ref till handskrifter.
Hernlund, blått kort – ref till tryckta verk.
Hernlöf, vitt kort – ref till handskrifter.
Hernmarck, blått kort – ref till tryckta verk.
Hernmarck, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hérnod, hänvisningskort och blått kort – ref till tryckta verk, se Hernodius.
Hernodh, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hernodius.
Hernodius, blått kort – ref till tryckta verk.
Hernodius/Hernod/Hernodh, vitt kort – ref till handskrifter.
Hernquist, blått kort – ref till tryckta verk.
Hernqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Hernstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Hernvall, vitt kort – ref till handskrifter.
Heroid, blått kort – ref till tryckta verk.
Herold, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Herou, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hérouard, vitt kort – ref till handskrifter.
Herpel, vitt kort – ref till handskrifter.
Herpel, blått kort – ref till tryckta verk.
Herpell, vitt kort – ref till handskrifter.
Herpman, blått kort – ref till tryckta verk.
Herr, vitt kort – ref till handskrifter.
Herrbort/Herrboth, vitt kort – ref till handskrifter.
Herrboth/Herboth/Herrbort, vitt kort – ref till handskrifter.
Herreborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Herrlin, blått kort – ref till tryckta verk.
Herrlund, vitt kort – ref till handskrifter.
Herrström, blått kort – ref till tryckta verk.
Herrström, vitt kort – ref till handskrifter.
Herschel, vitt kort – ref till handskrifter.
Hersleb, vitt kort – ref till handskrifter.
Herslow, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Herslow, blått kort – ref till tryckta verk.
Herstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Hertell, blått kort – ref till tryckta verk.
Hertell/Hertell, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Hertig, vitt kort – ref till handskrifter.
Hertwig, vitt kort – ref till handskrifter.
Hertz, blått kort – ref till tryckta verk.
Hertz, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hertzberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Hertzberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Hertzelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Hertzell, vitt kort – ref till handskrifter.
Hertzen, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Hertzenhielm, blått kort – ref till tryckta verk.
Hertzenhjelm, vitt kort – ref till handskrifter.
Hertzes, vitt kort – ref till handskrifter.
Hertzfeldt, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Hertzig, blått kort – ref till tryckta verk.
Hertzman, blått kort – ref till tryckta verk.
Hertzman/Herzman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hertzog, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Hertzog, von/Hertzog, blått kort – ref till tryckta verk.
Herván, vitt kort – ref till handskrifter.
Hervàn, blått kort – ref till tryckta verk.
Hervander, blått kort – ref till tryckta verk.
Hervander, vitt kort – ref till handskrifter.
Herweg, (v), hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Herweghr.
Hervegch, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Herweghr.
Herweghr/Hervegh, blått kort – ref till tryckta verk.
Herweghr/Hervegh/Herweig/Herweg, vitt kort – ref till handskrifter.
Hervegk, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Herweghr.
Herweig, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Herweghr.
Herwid, vitt kort – ref till handskrifter.
Herwik, vitt kort – ref till handskrifter.
Hervinson, vitt kort – ref till handskrifter.
Herzman/Hertzman, vitt kort – ref till handskrifter.
Herzog/Herzog, von/Hertzog, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Heselein, vitt kort – ref till handskrifter.
Hess v.Wichdorff, vitt kort – ref till handskrifter.
Hess, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Hess/Hess, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Hesse, blått kort – ref till tryckta verk.
Hesse, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hessel, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Hessel, vitt kort – ref till handskrifter.
Hesselberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Hesselberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Hesselblad, vitt kort – ref till handskrifter.
Hesselbom, blått kort – ref till tryckta verk.
Hesselbom, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hesselgren, blått kort – ref till tryckta verk.
Hesselgren/Hässelgren, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hesselius, vitt kort – ref till handskrifter.
Hesselius, vitt kort – ref till handskrifter.
Hesselius, blått kort – ref till tryckta verk.
Hesselius, blått kort – ref till tryckta verk.
Hesselman, vitt kort – ref till handskrifter.
Hesselman, blått kort – ref till tryckta verk.
Hesselman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hesselmark, vitt kort – ref till handskrifter.
Hesselring, blått kort – ref till tryckta verk.
Hesselrot/Hesselroth, vitt kort – ref till handskrifter.
Hesselroth, blått kort – ref till tryckta verk.
Hessén, blått kort – ref till tryckta verk.
Hessen/Hessen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Hessenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Hessenstein, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Hessenstein, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hessenstein/Hessenstein, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Hesser, blått kort – ref till tryckta verk.
Hessle, blått kort – ref till tryckta verk.
Hessle slägten, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Hesslén, vitt kort – ref till handskrifter.
Hesslén, blått kort – ref till tryckta verk.
Hessler, vitt kort – ref till handskrifter.
Hessler, von/Hessler, blått kort – ref till tryckta verk.
Hessler/Hessler, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Hessling, blått kort – ref till tryckta verk.
Hessling/Hässling, vitt kort – ref till handskrifter.
Hesslov, vitt kort – ref till handskrifter.
Hessneus, vitt kort – ref till handskrifter.
Hessvik, vitt kort – ref till handskrifter.
Hesterberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Hestschou, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hestsko.
Hestsko/Hestschou/Hästesko, vitt kort – ref till handskrifter.
Hetzel, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Heublein, vitt kort – ref till handskrifter.
Heublein, blått kort – ref till tryckta verk.
Heuman/Heumann/Heiiman, blått kort – ref till tryckta verk.
Heurgren, blått kort – ref till tryckta verk.
Heurgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Heurlen, blått kort – ref till tryckta verk.
Heurlin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Heurlin, blått kort – ref till tryckta verk.
Heurlin, af, blått kort – ref till tryckta verk.
Heurlinger, blått kort – ref till tryckta verk.
Heyden, blått kort – ref till tryckta verk.
Heyden, vitt kort – ref till handskrifter.
Heydenreich/Heidenreich, vitt kort – ref till handskrifter.
Heyderich, blått kort – ref till tryckta verk.
Heydinger, vitt kort – ref till handskrifter.
Heykele/de Heykele, vitt kort – ref till handskrifter.
Heyking, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Heyl/Heijl/Heil, blått kort – ref till tryckta verk.
Heyman, blått kort – ref till tryckta verk.
Heyman, vitt kort – ref till handskrifter.
Heyn, vitt kort – ref till handskrifter.
Heyne/Heijne, vitt kort – ref till handskrifter.
Heysen, von/Heisen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Heyser, vitt kort – ref till handskrifter.
Heysig, vitt kort – ref till handskrifter.
Hezdal, vitt kort – ref till handskrifter, SoH 1950:2-3, s. 105.
Hiaerne/Hiärne, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hjärne.
Hichens, vitt kort – ref till handskrifter.
Hidding/Hiding, blått kort – ref till tryckta verk.
Hidéen/Hideen, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hiding/Hidding, vitt kort – ref till handskrifter.
Hiebener, vitt kort – ref till handskrifter.
Hiellman, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hjelman.
Hielm, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hjelm.
Hielmberg, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hjelmberg.
Hielmborg, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hjelmborg.
Hielmerus, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hjelmer.
Hiep, vitt kort – ref till handskrifter.
Hierander, vitt kort – ref till handskrifter.
Hierling, vitt kort – ref till handskrifter.
Hierna, vitt kort – ref till handskrifter.
Hierne, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hjärne.
Hieronymi, vitt kort – ref till handskrifter.
Hieronymus, vitt kort – ref till handskrifter.
Hierpe, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hjerpe.
Hierpe, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hjerpe.
Hierpe, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hjerpe.
Hiersdorph, vitt kort – ref till handskrifter.
Hierstadius/Hjerstedt/Jerstedt/Järstedt/Hjerstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Hierstedt, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hjerstedt.
Hierta, blått kort – ref till tryckta verk.
Hierta, blått kort – ref till tryckta verk.
Hierta/Hjerta, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hiertesting, vitt kort – ref till handskrifter.
Hiertesting, blått kort – ref till tryckta verk.
Hierthon, vitt kort – ref till handskrifter.
Hiertstedt, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hjertstedt.
Hiertzeel, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hjertzell.
Hiertzèel, blått kort – ref till tryckta verk.
Hiertzell, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hjertzell.
Hiertzenius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hierzeel, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hjertzell.
Hiessleiter, blått kort – ref till tryckta verk.
Hifing, vitt kort – ref till handskrifter.
Hihler, vitt kort – ref till handskrifter.
Hijsing, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hising
.
Hilberts, blått kort – ref till tryckta verk.
Hilchen/Hilchen, von/Hilcken, von/Hilken, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Hilchen/Hilchen, von/Hilcken, von/Hilken, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Hilcke, blått kort – ref till tryckta verk.
Hilcke/Hilke, vitt kort – ref till handskrifter.
Hilcken, von/Hilken, von/Hilchen, vitt kort – ref till handskrifter.
Hildeberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Hildeborn, blått kort – ref till tryckta verk.
Hildebrand, blått kort – ref till tryckta verk.
Hildebrand/Hildebrandt, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hildebrandson/Hildebrand, blått kort – ref till tryckta verk.
Hildebrandsson, blått kort – ref till tryckta verk.
Hildebrandsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Hildebrandt, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hildebrand.
Hildén, vitt kort – ref till handskrifter.
Hildén, blått kort – ref till tryckta verk.
Hildestrand, vitt kort – ref till handskrifter.
Hildoff, blått kort – ref till tryckta verk.
Hildring, blått kort – ref till tryckta verk.
Hildring/Hildringh, vitt kort – ref till handskrifter.
Hildringh, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hildring.
Hilfeldt, vitt kort – ref till handskrifter.
Hilfeling, vitt kort – ref till handskrifter.
Hilke/Hilcke, vitt kort – ref till handskrifter.
Hilken, von/Hilken/Hilcken, von/Hilchen, vitt kort – ref till handskrifter.
Hill, vitt kort – ref till handskrifter.
Hill, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1992:3-4.
Hillarp, blått kort – ref till tryckta verk.
Hillberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Hillberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hillbom, blått kort – ref till tryckta verk.
Hillbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Hillborg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hillborg, blått kort – ref till tryckta verk.
Hillborn, blått kort – ref till tryckta verk.
Hille, vitt kort – ref till handskrifter.
Hillebard, blått kort – ref till tryckta verk.
Hillebard/Hellebard, vitt kort – ref till handskrifter.
Hillebrand, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hillebrand, blått kort – ref till tryckta verk.
Hillebrandsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Hilledo, vitt kort – ref till handskrifter.
Hilleman, vitt kort – ref till handskrifter.
Hillenäs, vitt kort – ref till handskrifter.
Hiller, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1959, s. 222.
Hiller/Hillers, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hillergren, vitt kort – ref till handskrifter.
Hillers, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hiller.
Hillersten, vitt kort – ref till handskrifter.
Hillerström, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hillerudh, blått kort – ref till tryckta verk.
Hilleskiöld, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hillesköld.
Hillesköld, blått kort – ref till tryckta verk.
Hillesköld/Hilleskiöld, vitt kort – ref till handskrifter.
Hilleström, blått kort – ref till tryckta verk.
Hilleström/Hillerström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hilleström/Hillerström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hilletan/Hillethan, blått kort – ref till tryckta verk.
Hilletan/Hillethan, vitt kort – ref till handskrifter.
Hillethan, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hilletan.
Hilleton/Hilletan, blått kort – ref till tryckta verk.
Hillferdt, vitt kort – ref till handskrifter.
Hillfors, vitt kort – ref till handskrifter.
Hillgendorff, vitt kort – ref till handskrifter.
Hillgren, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Hillgren, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hilling, blått kort – ref till tryckta verk.
Hillman, blått kort – ref till tryckta verk.
Hillman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hillqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Hillström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hillström, blått kort – ref till tryckta verk.
Hilper, vitt kort – ref till handskrifter.
Hilpert/Hülphers, blått kort – ref till tryckta verk.
Hilseshausen, blått kort – ref till tryckta verk.
Hiltebrand/Hiltebrandt, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Himberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Himmel, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Himmel, blått kort – ref till tryckta verk.
Himmelberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Himmelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Himmelman, vitt kort – ref till handskrifter.
Himmelnagel, vitt kort – ref till handskrifter.
Himmelstrand, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Himmelstrand, blått kort – ref till tryckta verk.
Hindbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Hindell, vitt kort – ref till handskrifter.
Hindersson, vitt kort – ref till handskrifter.
Hindersson, blått kort – ref till tryckta verk.
Hindrichsson/Hindriksson, vitt kort – ref till handskrifter.
Hindriksson/Hindrichsson, blått kort – ref till tryckta verk.
Hindsberg/Hindzberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Hindsekinds-ätten, vitt kort – ref till handskrifter.
Hindsekindsätten, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1954:1, s. 3, 11, 12.
Hindzberg, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hindsberg.
Hinell, vitt kort – ref till handskrifter.
Hingrodj, vitt kort – ref till handskrifter.
Hingstman, vitt kort – ref till handskrifter.
Hinke, vitt kort – ref till handskrifter.
Hinkel, vitt kort – ref till handskrifter.
Hinman, vitt kort – ref till handskrifter.
Hinnel, vitt kort – ref till handskrifter.
Hinnerberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hinnerichsen, blått kort – ref till tryckta verk.
Hinnersson, vitt kort – ref till handskrifter.
Hinrichs, vitt kort – ref till handskrifter.
Hins, vitt kort – ref till handskrifter.
Hinsch, vitt kort – ref till handskrifter.
Hinseberg-släkten, blått kort – ref till tryckta verk.
Hinseberger, vitt kort – ref till handskrifter.
Hinsebergs-släkten, blått kort – ref till tryckta verk.
Hinsebergssläkten, vitt kort – ref till handskrifter.
Hinsekinds-ätten, vitt kort – ref till handskrifter.
Hinselius, vitt kort – ref till handskrifter.
Hinsing, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hinsing, blått kort – ref till tryckta verk.
Hinström, vitt kort – ref till handskrifter.
Hintelman, vitt kort – ref till handskrifter.
Hintze, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hintze, blått kort – ref till tryckta verk.
Hintzenstern, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Hintzman, vitt kort – ref till handskrifter.
Hiolman, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hjolman.
Hiordzberg, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hiortsberg.
Hiort, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hjort/Hiort af Ornäs.
Hiort af Ornäs, blått kort – ref till tryckta verk.
Hiort af Ornäs/Hjort, vitt kort – ref till handskrifter.
Hiortberg, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hjortberg.
Hiorter, blått kort – ref till tryckta verk.
Hiortfelt, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hjortfelt.
Hiorther, vitt kort – ref till handskrifter.
Hiortman, blått kort – ref till tryckta verk.
Hiortsberg/Hiordzberg/Hjortsberg/Jortsberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Hiortöö-slägten, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hjortö-släkten.
Hip, vitt kort – ref till handskrifter.
Hipping, vitt kort – ref till handskrifter.
Hipping, blått kort – ref till tryckta verk.
Hircin, vitt kort – ref till handskrifter.
Hircinius, vitt kort – ref till handskrifter.
Hirdman, blått kort – ref till tryckta verk.
Hirn, blått kort – ref till tryckta verk.
Hirn, vitt kort – ref till handskrifter.
Hirsch, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Hirsch, vitt kort – ref till handskrifter.
Hirsch, von/Hirschen, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Hirschberg, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Hirscheidt, von, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hirscheit, von.
Hirscheit, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Hirscheit, von/Hirscheidt, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Hirschenstierna, vitt kort – ref till handskrifter.
Hirschenstierna, blått kort – ref till tryckta verk.
Hirschfeld/Hirschfeldt, vitt kort – ref till handskrifter.
Hirschfeldt/Hirschfeld, vitt kort – ref till handskrifter.
Hirschman, vitt kort – ref till handskrifter.
Hirt, vitt kort – ref till handskrifter.
Hirtenberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Hirtenberg/Hirthenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Hirthenberg/Hirtenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Hirudius, vitt kort – ref till handskrifter.
Hirvo, vitt kort – ref till handskrifter.
Hising/Hijsing/Hysing, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hising/Hisingh, blått kort – ref till tryckta verk.
Hisinger, vitt kort – ref till handskrifter.
Hisinger, blått kort – ref till tryckta verk.
Hisingsköld, blått kort – ref till tryckta verk.
Hisingsköld, vitt kort – ref till handskrifter.
Hitander, vitt kort – ref till handskrifter.
Hithon, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hitton.
Hitthon, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hitton.
Hitton/Hitthon/Hithon, vitt kort – ref till handskrifter.
Hiulhammar, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hjulhammar.
Hjalmar, vitt kort – ref till handskrifter.
Hjalmarson, blått kort – ref till tryckta verk.
Hjalte, blått kort – ref till tryckta verk.
Hjellman, blått kort – ref till tryckta verk.
Hjellman, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hjelman.
Hjelm, blått kort – ref till tryckta verk.
Hjelm, blått kort – ref till tryckta verk.
Hjelm/Hielm, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hjelman/Hielman/Hjellman/Hiellman, vitt kort – ref till handskrifter.
Hjelmberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Hjelmberg/Hielmberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Hjelmborg, blått kort – ref till tryckta verk.
Hjelmborg/Hielmborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Hjelmdahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Hjelmdahl, blått kort – ref till tryckta verk.
Hjelme-Lundberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Hjelmer, blått kort – ref till tryckta verk.
Hjelmer/Hjelmér/Hjelmerus/Hielmerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Hjelmerus, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hjelmer, GF släktarkiv.
Hjelmérus, blått kort – ref till tryckta verk.
Hjelmfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Hjelmgren/Hjelmgrehn/Hielmgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Hjelming, vitt kort – ref till handskrifter.
Hjelmman, blått kort – ref till tryckta verk.
Hjelmqvist, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hjelmqvist, blått kort – ref till tryckta verk.
Hjelmstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Hjelmstierna, blått kort – ref till tryckta verk.
Hjelmstierna/Hjelmstjerna, vitt kort – ref till handskrifter.
Hjelmström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hjelström, vitt kort – ref till handskrifter.
Hjelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Hjelte, vitt kort – ref till handskrifter.
Hjerf, blått kort – ref till tryckta verk.
Hjerne, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hjärne.
Hjerner, vitt kort – ref till handskrifter.
Hjerpe/Hierpe, blått kort – ref till tryckta verk.
Hjerpe/Hierpe, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hjerppe, blått kort – ref till tryckta verk.
Hjersovius, blått kort – ref till tryckta verk.
Hjerstedt/Hierstedt/Hjertstedt/Jerstedt/Järstedt/H, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hjerta, hänvisningskort och blått kort – ref till tryckta verk, se Hierta.
Hjerta, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hierta.
Hjertberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Hjertberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Hjertén, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hjertén, blått kort – ref till tryckta verk.
Hjertman, blått kort – ref till tryckta verk.
Hjertner, vitt kort – ref till handskrifter.
Hjerton, blått kort – ref till tryckta verk.
Hjertonn, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hjertstedt/Hiertstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Hjertstedt/Hiertstedt/Hjerstedt, vitt kort – ref till handskrifter, GF antavlor.
Hjertstrand, vitt kort – ref till handskrifter.
Hjertstrand, blått kort – ref till tryckta verk.
Hjertström, blått kort – ref till tryckta verk.
Hjertström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hjertsäll, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hjertzell.
Hjertzell/Hiertzeel/Hjerzell/Hiertzell/Hjertsäll/H, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hjertzell/Hiertzeel/Hjerzell/Hiertzell/Hjertsäll/h, blått kort – ref till tryckta verk.
Hjerzell, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hjertzell.
Hjoberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Hjolman/Hiolman/Johlman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hjolman/Hjolmanson, blått kort – ref till tryckta verk.
Hjolmansson, vitt kort – ref till handskrifter.
Hjooth, vitt kort – ref till handskrifter.
Hjort/Hjorth, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1959, s. 284.
Hjort/Hjorth/Hiort, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hjort/Hjorth/Hiort/Hiort af Ornäs/Jort, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1958, s. 94.
Hjortberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Hjortberg/Hiortberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hjortén, blått kort – ref till tryckta verk.
Hjorter, blått kort – ref till tryckta verk.
Hjorter, vitt kort – ref till handskrifter.
Hjortfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Hjortfelt/Hiortfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Hjorth, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hjort.
Hjorthner, blått kort – ref till tryckta verk.
Hjorthon, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hjorthorn, vitt kort – ref till handskrifter.
Hjorthorn, vitt kort – ref till handskrifter.
Hjorthufvud, blått kort – ref till tryckta verk.
Hjorthufvud, vitt kort – ref till handskrifter.
Hjortman, vitt kort – ref till handskrifter.
Hjortoff, vitt kort – ref till handskrifter.
Hjortsberg, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hiortsberg.
Hjortvipa, vitt kort – ref till handskrifter.
Hjortzberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hjortzberg/Hjortsberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Hjortö-släkten eller Ulfsparre, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1951:2, s. 245-46.
Hjortö-släkten/Hiortöö-slägten/Ulfsparre, vitt kort – ref till handskrifter.
Hjulbonäs-släkten, blått kort – ref till tryckta verk.
Hjulhammar, blått kort – ref till tryckta verk.
Hjulhammar/Hiulhammar, vitt kort – ref till handskrifter.
Hjulstasamlingen, vitt kort – ref till handskrifter.
Hjulström, vitt kort – ref till handskrifter.
Hjutzell, vitt kort – ref till handskrifter.
Hjälmdahl, blått kort – ref till tryckta verk.
Hjärna, vitt kort – ref till handskrifter.
Hjärne, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1958, s. 160.
Hjärne, blått kort – ref till tryckta verk.
Hjärne/Hierne/Hjerne/Hiaerne/Hiärne, vitt kort – ref till handskrifter, SoH 1950:2-3, s. 103.
Hjärre, blått kort – ref till tryckta verk.
Hjörne, blått kort – ref till tryckta verk.
Hoas, blått kort – ref till tryckta verk.
Hobborn-släkten, blått kort – ref till tryckta verk.
Hobe, vitt kort – ref till handskrifter.
Hobe, blått kort – ref till tryckta verk.
Hoberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hoberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Hoberger, vitt kort – ref till handskrifter.
Hobin, vitt kort – ref till handskrifter.
Hobin, blått kort – ref till tryckta verk.
Hoborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Hobro, blått kort – ref till tryckta verk.
Hochgrewe, vitt kort – ref till handskrifter.
Hochmuth, vitt kort – ref till handskrifter.
Hochschild, blått kort – ref till tryckta verk.
Hochschild, vitt kort – ref till handskrifter.
Hochstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Hockel, blått kort – ref till tryckta verk.
Hocking, vitt kort – ref till handskrifter.
Hodders, vitt kort – ref till handskrifter.
Hodelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Hodell, vitt kort – ref till handskrifter.
Hodell, blått kort – ref till tryckta verk.
Hodenberg, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Hodensius, vitt kort – ref till handskrifter.
Hodgson, blått kort – ref till tryckta verk.
Hodin, vitt kort – ref till handskrifter.
Hoeckert, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Höckert.
Hoel, vitt kort – ref till handskrifter.
Hoelmerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Hoen, vitt kort – ref till handskrifter.
Hoenstierna, blått kort – ref till tryckta verk.
Hoevel, blått kort – ref till tryckta verk.
Hof, blått kort – ref till tryckta verk.
Hof/Hoof, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hofberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Hofberg, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1959, s. 222.
Hofdell, vitt kort – ref till handskrifter.
Hoff, blått kort – ref till tryckta verk.
Hoff/Håff, vitt kort – ref till handskrifter.
Hoffberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Hoffberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Hoffdahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Hoffdahl, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Hoffenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Hoffenstierna, vitt kort – ref till handskrifter.
Hoffenstierna, blått kort – ref till tryckta verk.
Hoffgardt, vitt kort – ref till handskrifter.
Hoffgreen/Hoffgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Hoffgren/Hoffgreen, vitt kort – ref till handskrifter.
Hofflander/Hoflander, blått kort – ref till tryckta verk.
Hofflander/Hoflander, vitt kort – ref till handskrifter.
Hofflandus, vitt kort – ref till handskrifter.
Hoffler, blått kort – ref till tryckta verk.
Hoffler, van der/Hoffler, vitt kort – ref till handskrifter.
Hoffler/Hoffler, van der, vitt kort – ref till handskrifter.
Hoffling/Hofflingh, vitt kort – ref till handskrifter.
Hofflingh/Hoffling, vitt kort – ref till handskrifter.
Hoffman, blått kort – ref till tryckta verk.
Hoffman/Hoffmann/Houffman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hoffmannus, vitt kort – ref till handskrifter.
Hoffmeister, blått kort – ref till tryckta verk.
Hoffmeister, vitt kort – ref till handskrifter.
Hoffnaerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Hoffner, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hoffrén/Hofrén, vitt kort – ref till handskrifter.
Hoffrén/Hofrén, blått kort – ref till tryckta verk.
Hoffrenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Hoffstadius/Hofstadius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hoffstadius/Hofstadius, blått kort – ref till tryckta verk.
Hoffstedt, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Hoffstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Hoffstedter, vitt kort – ref till handskrifter.
Hoffstedter von Kühnberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Hoffsten, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hoffsten, von, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hofsten, von.
Hoffström, blått kort – ref till tryckta verk.
Hoffström, vitt kort – ref till handskrifter.
Hoffvenius/Hofwenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Hofgaard, blått kort – ref till tryckta verk.
Hofgren, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Hofgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Hoflander/Hofflander, vitt kort – ref till handskrifter.
Hoflin, vitt kort – ref till handskrifter.
Hoflind, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hofling, vitt kort – ref till handskrifter.
Hoflund, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hoflund, blått kort – ref till tryckta verk.
Hofman, blått kort – ref till tryckta verk.
Hofman, vitt kort – ref till handskrifter.
Hofrén, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hoffrén.
Hofstadius, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hoffstadius.
Hofstedt, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hofstedt/Hoffstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Hofsten, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Hofsten, von/Hofsten, vitt kort – ref till handskrifter.
Hofsten/Hofstenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Hofstenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Hofstrand, vitt kort – ref till handskrifter.
Hofström, vitt kort – ref till handskrifter.
Hofvander, vitt kort – ref till handskrifter.
Hofvander, blått kort – ref till tryckta verk.
Hofve/Howe, vitt kort – ref till handskrifter.
Hofvén, vitt kort – ref till handskrifter.
Hofvenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Hofvendahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Hofwenius/Hoffvenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Hofvensköld/Howenschöld/Hofvensköld, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hofverberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Hofverberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hofving/Howing/Hoving, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hofving/Howing/Hoving, blått kort – ref till tryckta verk.
Hogberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Hogenskiöld, vitt kort – ref till handskrifter.
Hogfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Hogfors, blått kort – ref till tryckta verk.
Hogg, vitt kort – ref till handskrifter.
Hogg, blått kort – ref till tryckta verk.
Hogguer, blått kort – ref till tryckta verk.
Hoghen, blått kort – ref till tryckta verk.
Hoghusen, vitt kort – ref till handskrifter.
Hoghusen, blått kort – ref till tryckta verk.
Hogman, vitt kort – ref till handskrifter.
Hogner, vitt kort – ref till handskrifter.
Hogner, blått kort – ref till tryckta verk.
Hogvald/Hogvalt/Hogvall, vitt kort – ref till handskrifter.
Hogvall/Hogvald, vitt kort – ref till handskrifter.
Hogvallius, vitt kort – ref till handskrifter.
Hogvalt, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hogvald.
Hogzelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Hogård, vitt kort – ref till handskrifter.
Hohenhausen, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Hohenhausen, von/Hohenhusen, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hohenhusen, von, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hohenhausen, von.
Hohenhusen, von, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hohenhausen, von.
Hohenstern, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Hohenthal, vitt kort – ref till handskrifter.
Hohenthal, von/Hohenthal, blått kort – ref till tryckta verk.
Hohwechter, blått kort – ref till tryckta verk.
Hoijoch/Haijock, vitt kort – ref till handskrifter.
Hoitz, blått kort – ref till tryckta verk.
Holbye, blått kort – ref till tryckta verk.
Holck, blått kort – ref till tryckta verk.
Holck/Holk/Hålck, vitt kort – ref till handskrifter.
Holde, vitt kort – ref till handskrifter.
Holden, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Holders, vitt kort – ref till handskrifter.
Holdtz/Holtz, vitt kort – ref till handskrifter.
Holén, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Holenius.
Holenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Holenius/Holén/Hollenius/Hollén, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Holger Carlsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Holgerdi, vitt kort – ref till handskrifter.
Holgersson/Hålgersson, vitt kort – ref till handskrifter.
Holin, vitt kort – ref till handskrifter.
Holje, blått kort – ref till tryckta verk.
Holk, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Holck.
Holl, blått kort – ref till tryckta verk.
Holl, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Holland, vitt kort – ref till handskrifter.
Hollander, vitt kort – ref till handskrifter.
Hollandt, vitt kort – ref till handskrifter.
Hollbeck/Hållbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Hollberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Hollberg, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1983:2, s. 395.
Hollén/Holenius/Hollenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Hollender, blått kort – ref till tryckta verk.
Hollender/Holländer/Hållender, vitt kort – ref till handskrifter.
Hollenius/Holenius/Hollén, vitt kort – ref till handskrifter.
Holler, vitt kort – ref till handskrifter.
Hollerberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Hollertz, blått kort – ref till tryckta verk.
Hollertz, vitt kort – ref till handskrifter.
Hollfast/Hallfast, vitt kort – ref till handskrifter.
Hollgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Hollgren, blått kort – ref till tryckta verk.
Hollin, vitt kort – ref till handskrifter.
Holling, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hollingerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Hollingworth, blått kort – ref till tryckta verk.
Hollman, vitt kort – ref till handskrifter.
Hollmerus/Holmer, blått kort – ref till tryckta verk.
Hollner, vitt kort – ref till handskrifter, GF antavlor.
Hollstadius, vitt kort – ref till handskrifter.
Hollstedt, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hollsten, blått kort – ref till tryckta verk.
Hollsten/Hollstenius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hollstenius/Hollsten/Holstenius/Holsten, vitt kort – ref till handskrifter.
Hollstenius/Holstenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Hollstrand, blått kort – ref till tryckta verk.
Hollstrand, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hollström, blått kort – ref till tryckta verk.
Hollström/Holström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hollwell, vitt kort – ref till handskrifter.
Hollvin, vitt kort – ref till handskrifter.
Holländer, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hollender.
Holländer-Finhem, blått kort – ref till tryckta verk.
Holm, blått kort – ref till tryckta verk.
Holm, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Holm, blått kort – ref till tryckta verk.
Holm, danska släkter, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Holmbaum, vitt kort – ref till handskrifter.
Holmbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Holmberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Holmberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Holmberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Holmberg de Beckfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Holmberg de Beckfelt/Holmberg de Beckfeldt, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Holmberger, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Holmberger, blått kort – ref till tryckta verk.
Holmbergsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Holmbergsson, blått kort – ref till tryckta verk.
Holmblad, blått kort – ref till tryckta verk.
Holmblad, vitt kort – ref till handskrifter.
Holmbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Holmbom, blått kort – ref till tryckta verk.
Holmborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Holmborg, blått kort – ref till tryckta verk.
Holmbrinck, vitt kort – ref till handskrifter.
Holmbäck, blått kort – ref till tryckta verk.
Holmcreutz, blått kort – ref till tryckta verk.
Holmcreutz, vitt kort – ref till handskrifter.
Holmdahl, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Holmdahl, blått kort – ref till tryckta verk.
Holmdalius, vitt kort – ref till handskrifter.
Holmdorff, blått kort – ref till tryckta verk.
Holmdorff, vitt kort – ref till handskrifter.
Holme, vitt kort – ref till handskrifter.
Holméen, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Holmén.
Holmelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Holmén, blått kort – ref till tryckta verk.
Holmén/Holméen, vitt kort – ref till handskrifter.
Holmenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Holmenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Holmensis, vitt kort – ref till handskrifter.
Holmér, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Holmer.
Holmer/Holmer, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Holmer/Holmér/Holmerus, blått kort – ref till tryckta verk.
Holmer/Holmér/Holmerus, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Holmers, blått kort – ref till tryckta verk.
Holmers, vitt kort – ref till handskrifter.
Holmertz, blått kort – ref till tryckta verk.
Holmertz/Holmerz, vitt kort – ref till handskrifter.
Holmerus, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Holmer.
Holmerz/Holmertz, vitt kort – ref till handskrifter.
Holmesson, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Holmger ( Knutsson), blått kort – ref till tryckta verk.
Holmgren, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Holmgren, blått kort – ref till tryckta verk.
Holmin, blått kort – ref till tryckta verk.
Holmin, vitt kort – ref till handskrifter.
Holming/Holmingh, vitt kort – ref till handskrifter.
Holmingius, vitt kort – ref till handskrifter.
Holmius, vitt kort – ref till handskrifter.
Holmius, blått kort – ref till tryckta verk.
Holmkvist/Holmqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Holmlin, vitt kort – ref till handskrifter.
Holmlin, blått kort – ref till tryckta verk.
Holmlund, vitt kort – ref till handskrifter.
Holmquist/Holmqvist, blått kort – ref till tryckta verk.
Holmqvist/Holmkvist/Holmquist, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Holmqvist/Holmquist, blått kort – ref till tryckta verk.
Holmstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Holmstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Holmsteen, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Holmsten.
Holmstein, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Holmsten.
Holmsten/Holmsteen/Holmstein, blått kort – ref till tryckta verk.
Holmsten/Holmsteen/Holmstein, vitt kort – ref till handskrifter.
Holmstetter, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Holmstrand, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Holmstrand, blått kort – ref till tryckta verk.
Holmström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Holmström, blått kort – ref till tryckta verk.
Holmudd, vitt kort – ref till handskrifter.
Holmvall, vitt kort – ref till handskrifter.
Holmåsasläkten, blått kort – ref till tryckta verk.
Holst, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Holst, blått kort – ref till tryckta verk.
Holst/Holst, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Holste, blått kort – ref till tryckta verk.
Holstein, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Holstein, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Holstein-Gottorp, blått kort – ref till tryckta verk.
Holstein-Ledreborg, blått kort – ref till tryckta verk.
Holsten, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hollstenius.
Holstenius, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hollstenius.
Holsti/Holstius, blått kort – ref till tryckta verk.
Holstius, hänvisningskort och blått kort – ref till tryckta verk, se Holsti.
Holström/Hollström, vitt kort – ref till handskrifter.
Holt, vitt kort – ref till handskrifter.
Holt, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Holt, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Holten, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Holten, von/Holte, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Holterman, blått kort – ref till tryckta verk.
Holterman, blått kort – ref till tryckta verk.
Holterman, vitt kort – ref till handskrifter.
Holtermann, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Holtermann, blått kort – ref till tryckta verk.
Holtfreter, vitt kort – ref till handskrifter.
Holthausen/Holthusen, vitt kort – ref till handskrifter.
Holthusen/Holthusen, von/Halthausen/Holthausen, vitt kort – ref till handskrifter.
Holtman, vitt kort – ref till handskrifter.
Holtsberg/Holtzberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Holtz, blått kort – ref till tryckta verk.
Holtz/Holdtz, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Holtzapfel, blått kort – ref till tryckta verk.
Holtzberg/Holtsberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Holtzendorff, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Holtzhausen, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Holtzhausen, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Holtzhudt, vitt kort – ref till handskrifter.
Homaeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Homan, blått kort – ref till tryckta verk.
Homan, vitt kort – ref till handskrifter.
Homberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Homborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Homén, blått kort – ref till tryckta verk.
Homerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Homeyer, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Homika, vitt kort – ref till handskrifter.
Homman, blått kort – ref till tryckta verk.
Homman, vitt kort – ref till handskrifter.
Hommer, blått kort – ref till tryckta verk.
Hommerberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Hommerberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Homodeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Hompell, blått kort – ref till tryckta verk.
Honaert, von d., vitt kort – ref till handskrifter.
Honaijk, vitt kort – ref till handskrifter.
Hongberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Hongelin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Honijk, vitt kort – ref till handskrifter.
Honning, vitt kort – ref till handskrifter.
Honnon, blått kort – ref till tryckta verk.
Honnon/Honnou, vitt kort – ref till handskrifter.
Honnou/Honnon, vitt kort – ref till handskrifter.
Honstelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Honterius/Hontherus/Honther, vitt kort – ref till handskrifter.
Honterius/Hontherus/Honther/Honterus, blått kort – ref till tryckta verk.
Honther, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Honterius.
Hontherus, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Honterius.
Honvalth, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Hoob, vitt kort – ref till handskrifter.
Hoodsjösläkten, blått kort – ref till tryckta verk.
Hoof, blått kort – ref till tryckta verk.
Hoof/Hof, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hooge, vitt kort – ref till handskrifter.
Hoorn, von, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Horn, von.
Hopf, vitt kort – ref till handskrifter.
Hopfner, vitt kort – ref till handskrifter.
Hopinghof/Hoppinghoff, vitt kort – ref till handskrifter.
Hopken, vitt kort – ref till handskrifter.
Hopman, vitt kort – ref till handskrifter.
Hopp, vitt kort – ref till handskrifter.
Hoppe, blått kort – ref till tryckta verk.
Hoppe, vitt kort – ref till handskrifter.
Hoppen, vitt kort – ref till handskrifter.
Hoppener/Höppner, blått kort – ref till tryckta verk.
Hoppenstedt, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hoppenstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Hoppenstong, blått kort – ref till tryckta verk.
Hoppinghoff, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hopinghof.
Hoppius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hoppius, blått kort – ref till tryckta verk.
Hopponen, vitt kort – ref till handskrifter.
Hoppstadius, vitt kort – ref till handskrifter.
Hopstadius, blått kort – ref till tryckta verk.
Hordeel, blått kort – ref till tryckta verk.
Hordeel, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hordel.
Hordel/Hordeel, vitt kort – ref till handskrifter.
Hordelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Hordh, blått kort – ref till tryckta verk.
Horg, vitt kort – ref till handskrifter.
Horguelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Horleman, blått kort – ref till tryckta verk.
Horleman/Hårleman, vitt kort – ref till handskrifter.
Hormelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Horn, von/Hoorn, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Horn, von/Hoorn, von/Horn, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Horn/Horn, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Horn/Horn, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, SoH 1950:2-3, s. 104.
Horn/Horn, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Hornaeus, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1995:3-4, s. 424.
Hornaeus/Hornäus/Horneus, vitt kort – ref till handskrifter.
Hornalus, blått kort – ref till tryckta verk.
Hornauer, vitt kort – ref till handskrifter.
Hornbeen, vitt kort – ref till handskrifter.
Hornbein, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hornberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Hornborg, blått kort – ref till tryckta verk.
Hornborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Hornbäck, vitt kort – ref till handskrifter.
Horne, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Horneffer, blått kort – ref till tryckta verk.
Horneffes, vitt kort – ref till handskrifter.
Horneij/Horney, vitt kort – ref till handskrifter.
Horneij/Horney, blått kort – ref till tryckta verk.
Hornell, vitt kort – ref till handskrifter.
Horneman/Hornemann, vitt kort – ref till handskrifter.
Horneman/Hornemann, blått kort – ref till tryckta verk.
Horner/Hornér/Horneer/Horrner/Hornerus, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Horner/Hornér/Horrner/Horneer/Hornerus, blått kort – ref till tryckta verk.
Hornerus, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Horner.
Horneus/Hornäus, vitt kort – ref till handskrifter.
Horney/Horneij, vitt kort – ref till handskrifter.
Horngren, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hornick, vitt kort – ref till handskrifter.
Horning, vitt kort – ref till handskrifter.
Hornkohl, vitt kort – ref till handskrifter.
Hornman, vitt kort – ref till handskrifter.
Hornstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Hornstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Hornstrand, vitt kort – ref till handskrifter.
Hornung, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hornung, blått kort – ref till tryckta verk.
Hornvall, vitt kort – ref till handskrifter.
Hornvall, blått kort – ref till tryckta verk.
Horra, blått kort – ref till tryckta verk.
Horre, vitt kort – ref till handskrifter.
Horrn, vitt kort – ref till handskrifter.
Horrn, blått kort – ref till tryckta verk.
Horrnér, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Horner.
Horshaga slägten, vitt kort – ref till handskrifter.
Horst/Horst, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Horster, vitt kort – ref till handskrifter.
Hortelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Hortelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Hortell, vitt kort – ref till handskrifter.
Hortin, vitt kort – ref till handskrifter.
Hortlander, vitt kort – ref till handskrifter.
Hortling, blått kort – ref till tryckta verk.
Hortman, blått kort – ref till tryckta verk.
Hortulan, vitt kort – ref till handskrifter.
Hortulander, vitt kort – ref till handskrifter.
Hortulin, vitt kort – ref till handskrifter.
Hortundal, vitt kort – ref till handskrifter.
Hosch, vitt kort – ref till handskrifter.
Hoslerus, blått kort – ref till tryckta verk.
Hosman, blått kort – ref till tryckta verk.
Hosselius, vitt kort – ref till handskrifter.
Hossenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Hossius, blått kort – ref till tryckta verk.
Hossle, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hossman, blått kort – ref till tryckta verk.
Houbert/Hubert, vitt kort – ref till handskrifter.
Houffman, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hoffman.
Houg, vitt kort – ref till handskrifter.
Hougberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hougberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Hougenfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Hougenfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Hough, vitt kort – ref till handskrifter.
Hougman, blått kort – ref till tryckta verk.
Hougman, vitt kort – ref till handskrifter.
Houmann, blått kort – ref till tryckta verk.
Houwald, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Howalt, blått kort – ref till tryckta verk.
Howard, vitt kort – ref till handskrifter.
Howenschöld/Howenskiöld/Hofvensköld, vitt kort – ref till handskrifter.
Howenskiöld, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Howenschöld.
Hovgard, blått kort – ref till tryckta verk.
Hovilander, vitt kort – ref till handskrifter.
Howing, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hofving.
Hovnert, blått kort – ref till tryckta verk.
Hoya, blått kort – ref till tryckta verk.
Hoyen, van der, blått kort – ref till tryckta verk.
Hoyer, blått kort – ref till tryckta verk.
Hubbert, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hubert.
Hubendick, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hubendick, blått kort – ref till tryckta verk.
Huber, vitt kort – ref till handskrifter.
Huberin, vitt kort – ref till handskrifter.
Hubert/Hubbert/Houbert, vitt kort – ref till handskrifter.
Hubin, vitt kort – ref till handskrifter.
Hubindick/Hubendick, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hudding, vitt kort – ref till handskrifter.
Hude, von der/Hude, blått kort – ref till tryckta verk.
Hudell, vitt kort – ref till handskrifter.
Huden, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Hudfat, blått kort – ref till tryckta verk.
Hudh, vitt kort – ref till handskrifter.
Hueck, vitt kort – ref till handskrifter.
Huene, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Hufvud/Howdh, vitt kort – ref till handskrifter.
Hufvudfeldt/Hufvudfält, vitt kort – ref till handskrifter.
Hufvudfält/Hufvudfeldt, vitt kort – ref till handskrifter.
Hufvudskiöld, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hufvudsköld.
Hufvudskått, vitt kort – ref till handskrifter.
Hufvudskått, blått kort – ref till tryckta verk.
Hufvudsköld, blått kort – ref till tryckta verk.
Hufvudsköld/Hufvudskiöld, vitt kort – ref till handskrifter.
Hug, vitt kort – ref till handskrifter.
Huggare, vitt kort – ref till handskrifter.
Huggenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Huggerth, vitt kort – ref till handskrifter.
Huggut, vitt kort – ref till handskrifter.
Huggut, blått kort – ref till tryckta verk.
Hugner, vitt kort – ref till handskrifter.
Hugo, vitt kort – ref till handskrifter.
Hugo, blått kort – ref till tryckta verk.
Hugoson, vitt kort – ref till handskrifter.
Huhtasaari, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Huijens, vitt kort – ref till handskrifter.
Huitfeldt/Hwitfeldt, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Huitfeldt/Hwitfeldt, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Huldberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Huldberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Huldt, blått kort – ref till tryckta verk.
Huldt/Hult, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hulhorst, blått kort – ref till tryckta verk.
Hulkovius, blått kort – ref till tryckta verk.
Hullberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Hullborn, blått kort – ref till tryckta verk.
Hullgren, blått kort – ref till tryckta verk.
Hulling, vitt kort – ref till handskrifter.
Hult/Hulth, blått kort – ref till tryckta verk.
Hult/Hulth/Hultt/Huldt, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hultander, vitt kort – ref till handskrifter.
Hultare, blått kort – ref till tryckta verk.
Hultbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Hultberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hultberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Hultbring, vitt kort – ref till handskrifter.
Hultcrantz/Hultkrantz, blått kort – ref till tryckta verk.
Hulte, vitt kort – ref till handskrifter.
Hultéen, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hulthéen.
Hultén, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hulthéen.
Hultenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Hultenberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Hultengren, vitt kort – ref till handskrifter.
Hultengren, blått kort – ref till tryckta verk.
Hultenheim, vitt kort – ref till handskrifter.
Hultenheim, blått kort – ref till tryckta verk.
Hultenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Hulterström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hulteus, blått kort – ref till tryckta verk.
Hultgren, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hultgren, blått kort – ref till tryckta verk.
Hulth, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hult.
Hulthéen/Hultén/Hulthén/Hultéen, vitt kort – ref till handskrifter.
Hulthéen/Hultén/Hulthén/Hultéen, blått kort – ref till tryckta verk.
Hulthén, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hulthéen.
Hulthenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Hulthenius/Hulthéen, blått kort – ref till tryckta verk.
Hultherus, vitt kort – ref till handskrifter.
Hulthin/Hultin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hulthin/Hultin, blått kort – ref till tryckta verk.
Hultin/Hulthin, vitt kort – ref till handskrifter, GF antavlor.
Hultin/Hulthin, blått kort – ref till tryckta verk.
Hulting, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Hulting, blått kort – ref till tryckta verk.
Hultkrantz, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hultkrantz, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hultkrantz/Hultcrantz, blått kort – ref till tryckta verk.
Hultman, blått kort – ref till tryckta verk.
Hultman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Hultmark, vitt kort – ref till handskrifter.
Hultmark, blått kort – ref till tryckta verk.
Hultner, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hultner, blått kort – ref till tryckta verk.
Hultquist/Hultqvist, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hultqvist, blått kort – ref till tryckta verk.
Hultqvist, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hultstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Hultstein, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hultstein, blått kort – ref till tryckta verk.
Hultsten, vitt kort – ref till handskrifter.
Hultstrand, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hultström, vitt kort – ref till handskrifter.
Hultt, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hult.
Human, vitt kort – ref till handskrifter.
Humbla, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1986:1.
Humbla/Humla, vitt kort – ref till handskrifter.
Humble, blått kort – ref till tryckta verk.
Humble/Humle, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Humerus, blått kort – ref till tryckta verk.
Humerus/Hummerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Humla, blått kort – ref till tryckta verk.
Humla, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Humbla.
Humle, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Humble.
Humlén, vitt kort – ref till handskrifter.
Hummel, blått kort – ref till tryckta verk.
Hummel, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hummel-Gumaelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Hummelhielm, vitt kort – ref till handskrifter.
Hummelhielm, blått kort – ref till tryckta verk.
Hummelin, blått kort – ref till tryckta verk.
Hummelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Hummelstadius, vitt kort – ref till handskrifter.
Hummer, vitt kort – ref till handskrifter.
Hummerhielm, vitt kort – ref till handskrifter.
Hummerhielm, blått kort – ref till tryckta verk.
Hummerus/Humerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Humpa, vitt kort – ref till handskrifter.
Humpis, vitt kort – ref till handskrifter.
Hund, blått kort – ref till tryckta verk.
Hund, vitt kort – ref till handskrifter.
Hundell, vitt kort – ref till handskrifter.
Hungwidia, blått kort – ref till tryckta verk.
Hungvidius, vitt kort – ref till handskrifter.
Hunia, vitt kort – ref till handskrifter.
Hunninckhusen, hänvisningskort och blått kort – ref till tryckta verk, se Hunninkhusen.
Hunningshusen, von, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hunninkhusen.
Hunninkhusen, blått kort – ref till tryckta verk.
Hunolders, vitt kort – ref till handskrifter.
Hunstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Hunter, vitt kort – ref till handskrifter.
Hunter/Hunther, blått kort – ref till tryckta verk.
Hunther/Hunter, vitt kort – ref till handskrifter.
Huntherus, vitt kort – ref till handskrifter.
Huntsbeck, blått kort – ref till tryckta verk.
Huotari, blått kort – ref till tryckta verk.
Hupenfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Hupenfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Huphoff, blått kort – ref till tryckta verk.
Hurste, vitt kort – ref till handskrifter.
Hurtig, vitt kort – ref till handskrifter.
Hurtig, blått kort – ref till tryckta verk.
Hurum, blått kort – ref till tryckta verk.
Husahr, blått kort – ref till tryckta verk.
Husander, blått kort – ref till tryckta verk.
Husberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Husberg, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1958, s. 53.
Husbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Huselius/Husselius, vitt kort – ref till handskrifter.
Husen, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Husen, von/Husen, vitt kort – ref till handskrifter.
Husenberg, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Husenbergius.
Husenbergius/Husenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Husgafvel, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Huusgafvel.
Husing, vitt kort – ref till handskrifter.
Husing, blått kort – ref till tryckta verk.
Husman/Huusman, vitt kort – ref till handskrifter.
Huss, blått kort – ref till tryckta verk.
Huss, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Huss/Huss, af, blått kort – ref till tryckta verk.
Husselius/Huselius, vitt kort – ref till handskrifter.
Hussius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Husum, van, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1959, s. 228.
Husum, von/Husum, vitt kort – ref till handskrifter.
Huswedel/Huuswedel, vitt kort – ref till handskrifter.
Hutchinson, blått kort – ref till tryckta verk.
Hutchison, blått kort – ref till tryckta verk.
Hutzfeldt, vitt kort – ref till handskrifter.
Huup, vitt kort – ref till handskrifter.
Huusgafvel/Husgafvel, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Huusgafvel/Husgafvel, blått kort – ref till tryckta verk.
Huusman, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Husman.
Huuswedel, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Huswedel.
Huydecopee, vitt kort – ref till handskrifter.
Huässing, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hwässing.
Hwahl/Hwal, vitt kort – ref till handskrifter.
Hwahlbeck/Wahlbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Hwal, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hwahl.
Hvalbeck, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Wallbeck.
Hwaling, vitt kort – ref till handskrifter.
Hvalström, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hwalström.
Hwalström/Hvalström/Wahlström/Walström, vitt kort – ref till handskrifter.
Hvalström/Wahlström, blått kort – ref till tryckta verk.
Hwarf, vitt kort – ref till handskrifter.
Hwarfner, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hvarfvén, vitt kort – ref till handskrifter.
Hwargård, blått kort – ref till tryckta verk.
Hwas, vitt kort – ref till handskrifter.
Hwass, vitt kort – ref till handskrifter.
Hvass/Hvasser/Hwasser, blått kort – ref till tryckta verk.
Hwasser, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hvasser/Hwasser, blått kort – ref till tryckta verk.
Hvessing, vitt kort – ref till handskrifter.
Hvid, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hvid, blått kort – ref till tryckta verk.
Hwijtlåck/Whitlock/Wittlock, vitt kort – ref till handskrifter.
Hvit, vitt kort – ref till handskrifter.
Hwit, blått kort – ref till tryckta verk.
Hvitfeldt, blått kort – ref till tryckta verk.
Hwitfeldt/Huitfeldt, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hwith, vitt kort – ref till handskrifter.
Hwitkopp, vitt kort – ref till handskrifter.
Hwitting, vitt kort – ref till handskrifter.
Hvyld, von der, vitt kort – ref till handskrifter.
Hwässing/Huässing, vitt kort – ref till handskrifter.
Hybbert, vitt kort – ref till handskrifter.
Hübener/Hybner, vitt kort – ref till handskrifter.
Hybenett, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hybinette.
Hübenette, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hybinette.
Hyberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Hybinett, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hybinette.
Hübinette, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1959, s. 322.
Hybinette/Hübenette/Hybenett/Hybinett/Hybenette, vitt kort – ref till handskrifter.
Hyblein, blått kort – ref till tryckta verk.
Hybner/Hübener, vitt kort – ref till handskrifter.
Hybsing, vitt kort – ref till handskrifter.
Hyckerström, vitt kort – ref till handskrifter.
Hyckert, blått kort – ref till tryckta verk.
Hyckert, vitt kort – ref till handskrifter.
Hydbom, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hydbom, blått kort – ref till tryckta verk.
Hydén, vitt kort – ref till handskrifter.
Hydén, blått kort – ref till tryckta verk.
Hydhelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Hyding/Hüding, vitt kort – ref till handskrifter.
Hüding/Hyding, vitt kort – ref till handskrifter.
Hydorell, vitt kort – ref till handskrifter.
Hydréen, vitt kort – ref till handskrifter.
Hydrén, blått kort – ref till tryckta verk.
Hygert, vitt kort – ref till handskrifter.
Hygrell, blått kort – ref till tryckta verk.
Hygrell, vitt kort – ref till handskrifter.
Hyland, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hylander, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hylander, blått kort – ref till tryckta verk.
Hylander, vitt kort – ref till handskrifter.
Hylén, vitt kort – ref till handskrifter.
Hülgartner, vitt kort – ref till handskrifter.
Hylhéen/Hyltén/Hyltéen/Hyltéen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Hyliin, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hylin.
Hylin, blått kort – ref till tryckta verk.
Hylin/Hyliin, vitt kort – ref till handskrifter.
Hyllander, vitt kort – ref till handskrifter.
Hyllengren, vitt kort – ref till handskrifter.
Hyllgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Hülpherhausen, vitt kort – ref till handskrifter.
Hülpherhausen, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Hülphers, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hülphers/Hilpert, blått kort – ref till tryckta verk.
Hülse, vitt kort – ref till handskrifter.
Hylsing, vitt kort – ref till handskrifter.
Hyltéen, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hylthéen.
Hyltén, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hylthéen.
Hyltén-Cavallius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hyltenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Hyltenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Hylthéen/Hyltén/Hylteen/Hyltéen, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Hylthin, vitt kort – ref till handskrifter.
Hyltin-Cavallius, blått kort – ref till tryckta verk.
Hylting, vitt kort – ref till handskrifter.
Hylton, vitt kort – ref till handskrifter.
Hyltzhorst, vitt kort – ref till handskrifter.
Hym, vitt kort – ref till handskrifter.
Hünemörder, vitt kort – ref till handskrifter.
Hünersdorff, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Hünner, blått kort – ref till tryckta verk.
Hyphauff, hänvisningskort och blått kort – ref till tryckta verk, se Hyphoff.
Hyphoff, hänvisningskort och blått kort – ref till tryckta verk, se Hyphauff, GF släktarkiv.
Hüphoff/Hyphoff, vitt kort – ref till handskrifter.
Hypken/Hüpken, vitt kort – ref till handskrifter.
Hypphoff, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hüphoff.
Hypping, blått kort – ref till tryckta verk.
Hyrna, vitt kort – ref till handskrifter.
Hysing, blått kort – ref till tryckta verk.
Hysing/Hysingh/Hising, vitt kort – ref till handskrifter.
Hysingh, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hysing.
Hythreus, vitt kort – ref till handskrifter.
Hytling, vitt kort – ref till handskrifter.
Hytte, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hütter, vitt kort – ref till handskrifter.
Hütter, blått kort – ref till tryckta verk.
Hytter-Huling, vitt kort – ref till handskrifter.
Hytthon, vitt kort – ref till handskrifter.
Hüttner, vitt kort – ref till handskrifter.
Hütton/Hütton-Lindsfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Håberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Håberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Håbols-släkten, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, SoH 1989:1.
Håbolsgossarna, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Håbosläkten, blått kort – ref till tryckta verk.
Håbro, vitt kort – ref till handskrifter.
Håckerström, blått kort – ref till tryckta verk.
Hådell, blått kort – ref till tryckta verk.
Hådén, vitt kort – ref till handskrifter.
Håf/Hååf, vitt kort – ref till handskrifter.
Håff/Hoff, vitt kort – ref till handskrifter.
Håfström, vitt kort – ref till handskrifter.
Håge, blått kort – ref till tryckta verk.
Hågensen, blått kort – ref till tryckta verk.
Hågren, vitt kort – ref till handskrifter.
Hågård, blått kort – ref till tryckta verk.
Håhl/Håål, vitt kort – ref till handskrifter.
Håhlberg, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hålberg.
Håhr/Håår, vitt kort – ref till handskrifter.
Håkansson, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Håkansson/Håkansson, af, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1992.
Hålberg/Håhlberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Hålbonässläkten, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1951:3, s. 281.
Hålck/Holck, vitt kort – ref till handskrifter.
Hålgersson/Holgersson, vitt kort – ref till handskrifter.
Hållander, vitt kort – ref till handskrifter.
Hållbeck, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hollbeck.
Hållén, blått kort – ref till tryckta verk.
Hållén, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hållendare, vitt kort – ref till handskrifter.
Hållender/Hollender, vitt kort – ref till handskrifter.
Hållenius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hålling/Holling, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hållström, vitt kort – ref till handskrifter.
Hållveg, blått kort – ref till tryckta verk.
Hålvastersson, blått kort – ref till tryckta verk.
Håman, vitt kort – ref till handskrifter.
Hånell, blått kort – ref till tryckta verk.
Hård, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1985:1.
Hård, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1980:1-2.
Hård/Hårdh, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hårdell, vitt kort – ref till handskrifter.
Hårdh, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hård.
Hårleman, blått kort – ref till tryckta verk.
Hårleman/Horleman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Håse, vitt kort – ref till handskrifter.
Håstad, blått kort – ref till tryckta verk.
Hååf, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Håf.
Håål/Håhl, vitt kort – ref till handskrifter.
Håår/Håhr, vitt kort – ref till handskrifter.
Häckel, blått kort – ref till tryckta verk.
Häfvompää-släkten, vitt kort – ref till handskrifter.
Häger, blått kort – ref till tryckta verk.
Häger, blått kort – ref till tryckta verk.
Häger/Haeger, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hägerberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Hägerblad, blått kort – ref till tryckta verk.
Hägerblad, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hägerblom, vitt kort – ref till handskrifter.
Hägerfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Hägerfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Hägerflycht, blått kort – ref till tryckta verk.
Hägerflycht, vitt kort – ref till handskrifter.
Hägergren, vitt kort – ref till handskrifter.
Hägerhielm, blått kort – ref till tryckta verk.
Hägerman, vitt kort – ref till handskrifter.
Hägermark/Haegermark, vitt kort – ref till handskrifter.
Hägerstad, blått kort – ref till tryckta verk.
Hägerstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Hägerstierna, blått kort – ref till tryckta verk.
Hägerstierna/Hegerstierna, vitt kort – ref till handskrifter.
Hägerstrand/Haegerstrand, vitt kort – ref till handskrifter.
Hägerström/Haegerström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hägerström/Haegerström, blått kort – ref till tryckta verk.
Hägert, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hägg, blått kort – ref till tryckta verk.
Hägg, blått kort – ref till tryckta verk.
Hägg/Haegg/Hegg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Häggasönernas ätt, vitt kort – ref till handskrifter, SoH 1950:2-3, s. 104.
Häggasönernas ätt., blått kort – ref till tryckta verk.
Häggberg/Haeggberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Häggblad, blått kort – ref till tryckta verk.
Häggbladh, vitt kort – ref till handskrifter.
Häggblom, vitt kort – ref till handskrifter.
Häggbom/Heggbom, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hägge, blått kort – ref till tryckta verk.
Häggebohm, blått kort – ref till tryckta verk.
Häggegren/Heggegren, vitt kort – ref till handskrifter.
Häggelund, vitt kort – ref till handskrifter.
Häggerot, vitt kort – ref till handskrifter.
Häggetorp, af, vitt kort – ref till handskrifter.
Hägglund, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hägglund, blått kort – ref till tryckta verk.
Hägglöf, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Häggman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Häggman, blått kort – ref till tryckta verk.
Häggmark, vitt kort – ref till handskrifter.
Häggqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Häggroth, vitt kort – ref till handskrifter.
Häggstrand, vitt kort – ref till handskrifter.
Häggström, blått kort – ref till tryckta verk.
Häggström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hägwardt, vitt kort – ref till handskrifter.
Hähnel/Hänel, vitt kort – ref till handskrifter.
Hähnel/Hänel, vitt kort – ref till handskrifter.
Hälding/Helding, vitt kort – ref till handskrifter.
Häll, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hällberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Hällberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Hällekis-ätten, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hellekis-ätten.
Hällestrand, blått kort – ref till tryckta verk.
Hällevall, blått kort – ref till tryckta verk.
Hällfors, blått kort – ref till tryckta verk.
Hällgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Hällinder, vitt kort – ref till handskrifter.
Hällman, vitt kort – ref till handskrifter.
Hällnor, blått kort – ref till tryckta verk.
Hällqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Hällsjö, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hällsjö, blått kort – ref till tryckta verk.
Hällstén, blått kort – ref till tryckta verk.
Hällstrand, vitt kort – ref till handskrifter.
Hällström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hällström, blått kort – ref till tryckta verk.
Hällström, af, vitt kort – ref till handskrifter.
Hällström, af, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1958, s. 95.
Hällströmer, vitt kort – ref till handskrifter.
Hällströmer, blått kort – ref till tryckta verk.
Hälsingårds-släkten, vitt kort – ref till handskrifter.
Hämäläinen, vitt kort – ref till handskrifter.
Hämäläinen, blått kort – ref till tryckta verk.
Hänel, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hähnel.
Hännestrand, blått kort – ref till tryckta verk.
Hänninen, blått kort – ref till tryckta verk.
Hänninger, blått kort – ref till tryckta verk.
Hänningk, vitt kort – ref till handskrifter.
Härberger, vitt kort – ref till handskrifter.
Härdin, vitt kort – ref till handskrifter.
Härendahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Härholtz, vitt kort – ref till handskrifter.
Härjander/Herjander, vitt kort – ref till handskrifter.
Härje, blått kort – ref till tryckta verk.
Härkepaeus, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Herkepaeus.
Härlingstorpssläkten, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Ållonsköld.
Härnström, blått kort – ref till tryckta verk.
Härsell, vitt kort – ref till handskrifter.
Härstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Härström, vitt kort – ref till handskrifter.
Häsling, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hässling.
Hässelgren/Hesselgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Hässler, blått kort – ref till tryckta verk.
Hässling/Häsling/Hessling, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hästehufvud/Hästhufvud, vitt kort – ref till handskrifter.
Hästehufvud/Hästhufvud, blått kort – ref till tryckta verk.
Hästekällasläkten, blått kort – ref till tryckta verk.
Hästeskiöld, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hästesköld.
Hästesko, blått kort – ref till tryckta verk.
Hästesko-Fortuna, blått kort – ref till tryckta verk.
Hästesko-Fortuna/Fortuna-Hästeskoo/Hästesko, vitt kort – ref till handskrifter.
Hästesko/Hästsko/Hestsko/Hästesko-Fortuna, vitt kort – ref till handskrifter.
Hästesköld, blått kort – ref till tryckta verk.
Hästesköld/Hästeskiöld, vitt kort – ref till handskrifter.
Hästhufvud, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hästehufvud.
Hästsko, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hästesko.
Hävel, blått kort – ref till tryckta verk.
Hääl/Hähl, vitt kort – ref till handskrifter.
Höberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Höcker, vitt kort – ref till handskrifter.
Höckerstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Höckerström, vitt kort – ref till handskrifter.
Höckert, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1959:2.
Höckert/Hoeckert, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Höckstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Höegh-Gullberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Höfer, vitt kort – ref till handskrifter.
Höffner, vitt kort – ref till handskrifter.
Höffner/Höfner, blått kort – ref till tryckta verk.
Höfner/Höffner, vitt kort – ref till handskrifter.
Höft, vitt kort – ref till handskrifter.
Höftman, blått kort – ref till tryckta verk.
Höfvener, vitt kort – ref till handskrifter.
Höfwenert, blått kort – ref till tryckta verk.
Höfviske, vitt kort – ref till handskrifter.
Hög, vitt kort – ref till handskrifter.
Hög/Högh, blått kort – ref till tryckta verk.
Högander, vitt kort – ref till handskrifter.
Högberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Högberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Högberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Högbom, blått kort – ref till tryckta verk.
Högbom, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Högdahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Högdahl, blått kort – ref till tryckta verk.
Högdelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Högelund, vitt kort – ref till handskrifter.
Högen, vitt kort – ref till handskrifter.
Högendal, vitt kort – ref till handskrifter.
Högfeldt, vitt kort – ref till handskrifter.
Högfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Högger, blått kort – ref till tryckta verk.
Höggren, vitt kort – ref till handskrifter.
Höggren, blått kort – ref till tryckta verk.
Höggärdssläkten, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Höggärdssläkten, blått kort – ref till tryckta verk.
Högh/Hög, blått kort – ref till tryckta verk.
Höglander, vitt kort – ref till handskrifter.
Höglin, vitt kort – ref till handskrifter.
Höglin, blått kort – ref till tryckta verk.
Höglind, vitt kort – ref till handskrifter.
Högling, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Höglund, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Höglund, blått kort – ref till tryckta verk.
Högman, vitt kort – ref till handskrifter.
Högman, blått kort – ref till tryckta verk.
Högmark, vitt kort – ref till handskrifter.
Högner, blått kort – ref till tryckta verk.
Högquist, vitt kort – ref till handskrifter.
Högquist/Högqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Högqvist, blått kort – ref till tryckta verk.
Högselius, vitt kort – ref till handskrifter.
Högsjögårds slägten, vitt kort – ref till handskrifter.
Högsjögårds släkten, blått kort – ref till tryckta verk.
Högstadius, blått kort – ref till tryckta verk.
Högstadius, vitt kort – ref till handskrifter, GF antavlor.
Högstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Högstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Högström, vitt kort – ref till handskrifter.
Högström, blått kort – ref till tryckta verk.
Högvall, vitt kort – ref till handskrifter.
Högvall, blått kort – ref till tryckta verk.
Högåssläkten, vitt kort – ref till handskrifter.
Höhn, vitt kort – ref till handskrifter.
Höienstam, blått kort – ref till tryckta verk.
Höija, von/Höja, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Höijer, hänvisningskort och blått kort – ref till tryckta verk, se Höjer.
Höijer/Höjer, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Höijertz, blått kort – ref till tryckta verk.
Höj, vitt kort – ref till handskrifter.
Höja, von, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Höija, von.
Höjenstam, hänvisningskort och blått kort – ref till tryckta verk, se Höienstam.
Höjer/Höijer, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Höjer/Höijer, blått kort – ref till tryckta verk.
Höjgård, blått kort – ref till tryckta verk.
Hök/Höök, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hök/Höök, blått kort – ref till tryckta verk.
Höke, vitt kort – ref till handskrifter.
Hökeflycht, blått kort – ref till tryckta verk.
Hökeflycht/Hökenflycht, vitt kort – ref till handskrifter.
Hökehufvud, vitt kort – ref till handskrifter.
Hökenbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Hökenberg, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Höökenberg.
Hökenflycht/Hökeflycht, vitt kort – ref till handskrifter.
Hökenskiöld, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hökensköld.
Hökensköld, blått kort – ref till tryckta verk.
Hökensköld/Hökenskiöld, vitt kort – ref till handskrifter.
Hökerberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Hökerberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Hökerstedt, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hökerstedt, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Hölander, vitt kort – ref till handskrifter.
Hölieman, blått kort – ref till tryckta verk.
Hölling, vitt kort – ref till handskrifter.
Hölmingius, vitt kort – ref till handskrifter.
Hölsing, vitt kort – ref till handskrifter.
Hönau, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hönow.
Hönow/Hönau, vitt kort – ref till handskrifter.
Höpke, vitt kort – ref till handskrifter.
Höpken, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Höpken, von, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Höpner, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Höppner.
Höppener, blått kort – ref till tryckta verk.
Höppener, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Höppner.
Höppenär, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Höppner.
Höppner/Höpner/Höppenär/Höppener/Hoppener, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Höppner/Höppener/Hoppener, blått kort – ref till tryckta verk.
Hörberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Hörberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hörgren, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, SoH 1958, s. 90.
Hörlander, vitt kort – ref till handskrifter.
Hörlijn, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hörlin.
Hörlin/Hörlijn, vitt kort – ref till handskrifter.
Hörlin/Hörlijn/Heurlin/Heurlin, af, blått kort – ref till tryckta verk.
Hörling/Hörlingh, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1995:2, s. 340.
Hörling/Hörlingh, vitt kort – ref till handskrifter.
Hörlingh, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hörling.
Hörman, vitt kort – ref till handskrifter.
Hörmanoff, vitt kort – ref till handskrifter.
Hörmansfeldt, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Hörmansfelt, von.
Hörmansfelt, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Hörmansfelt, von/Hörmansfeldt, vitt kort – ref till handskrifter.
Hörn, vitt kort – ref till handskrifter.
Hörnberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Hörnell, blått kort – ref till tryckta verk.
Hörner, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hörner, blått kort – ref till tryckta verk.
Hörnfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Hörnhult, vitt kort – ref till handskrifter.
Hörnick, vitt kort – ref till handskrifter.
Hörnigk/Hörnich/Hornich, blått kort – ref till tryckta verk.
Hörning, blått kort – ref till tryckta verk.
Hörning, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Hörnström, vitt kort – ref till handskrifter.
Hörstadius, vitt kort – ref till handskrifter.
Hörstadius, blått kort – ref till tryckta verk.
Hörstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Hörwall, vitt kort – ref till handskrifter.
Hösnander, vitt kort – ref till handskrifter.
Hössberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Höst, blått kort – ref till tryckta verk.
Höstman, vitt kort – ref till handskrifter.
Hövall, vitt kort – ref till handskrifter.
Höweln, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Höwert, vitt kort – ref till handskrifter.
Höwet, vitt kort – ref till handskrifter.
Höwing, vitt kort – ref till handskrifter.
Hövitz, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Höök/Hök, blått kort – ref till tryckta verk.
Höök/Hök, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Höökenberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Höökenberg/Hökenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Höökenberg/Hökenberg, blått kort – ref till tryckta verk.