Släktkartoteket I

Ibendorff, vitt kort – ref till handskrifter.
Ibsen, blått kort – ref till tryckta verk.
Ibsonne, vitt kort – ref till handskrifter.
Iccelius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Ichsell, vitt kort – ref till handskrifter.
Ichsell, blått kort – ref till tryckta verk.
Ickarn/Ikorn, vitt kort – ref till handskrifter.
Ickerman, vitt kort – ref till handskrifter.
Idberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Ide, blått kort – ref till tryckta verk.
Ideforss, blått kort – ref till tryckta verk.
Idegren, vitt kort – ref till handskrifter.
Ideqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Idestam, blått kort – ref till tryckta verk.
Idestam, vitt kort – ref till handskrifter.
Ideström, blått kort – ref till tryckta verk.
Ideström, vitt kort – ref till handskrifter.
Idha, vitt kort – ref till handskrifter.
Idman, vitt kort – ref till handskrifter.
Idman, blått kort – ref till tryckta verk.
Idstam, vitt kort – ref till handskrifter, GF antavlor.
Idström, vitt kort – ref till handskrifter.
Ifer, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Ifflander/Iflander, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Iflander, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Ifflander.
Ifvar/Ivar, vitt kort – ref till handskrifter.
Ifvarsson, blått kort – ref till tryckta verk.
Ifwarsson/Ivarsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Ifwerson, hänvisningskort och blått kort – ref till tryckta verk, se Iwerson.
Ifverström, blått kort – ref till tryckta verk.
Igel, blått kort – ref till tryckta verk.
Igelberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Igelström, vitt kort – ref till handskrifter.
Igelström, blått kort – ref till tryckta verk.
Igelström, blått kort – ref till tryckta verk.
Iggberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Iggberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Iggbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Iggelberg/Igelberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Iggelkloth, vitt kort – ref till handskrifter.
Iggenbaum, vitt kort – ref till handskrifter.
Iggenbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Iggensten, vitt kort – ref till handskrifter.
Iggeström, vitt kort – ref till handskrifter.
Iggsten, vitt kort – ref till handskrifter.
Iggström, vitt kort – ref till handskrifter.
Iggström, blått kort – ref till tryckta verk.
Ignatius, vitt kort – ref till handskrifter.
Ignatius, blått kort – ref till tryckta verk.
Ignelius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Ignell, vitt kort – ref till handskrifter.
Ignell, blått kort – ref till tryckta verk.
Igneus/Ignaeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Iherengius, hänvisningskort och blått kort – ref till tryckta verk, se Ihering.
Ihering/Iheringius, vitt kort – ref till handskrifter.
Ihering/Iheringius/Iherengius, blått kort – ref till tryckta verk.
Iheringius, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Ihering.
Ihle, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Ihlström/Ilström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Ihn, blått kort – ref till tryckta verk.
Ihre, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Ihre, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Ihrfors, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Irfors.
Ihrfors, blått kort – ref till tryckta verk.
Ihrman, blått kort – ref till tryckta verk.
Ihrman/Irman, vitt kort – ref till handskrifter.
Ihrmarck/Irmark, vitt kort – ref till handskrifter.
Ihrmarck/Irmark, blått kort – ref till tryckta verk.
Ihrstadius/Irstadius, vitt kort – ref till handskrifter.
Ihrström, blått kort – ref till tryckta verk.
Ihs, blått kort – ref till tryckta verk.
Ikorn, blått kort – ref till tryckta verk.
Ikorn/Ickarn, vitt kort – ref till handskrifter.
Ikornskiöld, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Ikornsköld.
Ikornsköld, blått kort – ref till tryckta verk.
Ikornsköld/Ikornskiöld, vitt kort – ref till handskrifter.
Ilau, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Ilaug, blått kort – ref till tryckta verk.
Ilberg/Illberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Ilbergius, vitt kort – ref till handskrifter.
Ilberus, vitt kort – ref till handskrifter.
Ile, vitt kort – ref till handskrifter.
Ilenfeldt, vitt kort – ref till handskrifter.
Ilien, vitt kort – ref till handskrifter.
Ilisbodinus/Ilsbodinus, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Ilkka, blått kort – ref till tryckta verk.
Illberg/Ilberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Ille, vitt kort – ref till handskrifter.
Ille, blått kort – ref till tryckta verk.
Illers, vitt kort – ref till handskrifter.
Illing, vitt kort – ref till handskrifter.
Illman, vitt kort – ref till handskrifter.
Ilm, von der, blått kort – ref till tryckta verk.
Ilmenen, blått kort – ref till tryckta verk.
Ilmoni, blått kort – ref till tryckta verk.
Ilou, vitt kort – ref till handskrifter.
Ilow, vitt kort – ref till handskrifter.
Ilsbodinus/Ilisbodinus, blått kort – ref till tryckta verk.
Ilsbodinus/Ilisbodinus, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Ilström/Ihlström, vitt kort – ref till handskrifter.
Imberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Imgarten, blått kort – ref till tryckta verk.
Imhoff, vitt kort – ref till handskrifter.
Immelenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Immenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Immerman, vitt kort – ref till handskrifter.
Imnelius, vitt kort – ref till handskrifter.
In de Betou/Indebetou, blått kort – ref till tryckta verk.
In de Betou/Indebetou, blått kort – ref till tryckta verk.
Inberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Indebetou/In de Betou, vitt kort – ref till handskrifter.
Indraeus, blått kort – ref till tryckta verk.
Indrell, blått kort – ref till tryckta verk.
Indrén, blått kort – ref till tryckta verk.
Indrenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Indrenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Indselius, blått kort – ref till tryckta verk.
Ingaborgson, vitt kort – ref till handskrifter.
Ingberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Inge, blått kort – ref till tryckta verk.
Ingeberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Ingeborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Ingeborg, blått kort – ref till tryckta verk.
Ingeborgsson, blått kort – ref till tryckta verk.
Ingegerd, blått kort – ref till tryckta verk.
Ingel, vitt kort – ref till handskrifter.
Ingelberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Ingelgren, blått kort – ref till tryckta verk.
Ingelgren, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Ingelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Ingelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Ingell, vitt kort – ref till handskrifter.
Ingelman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Ingelman, blått kort – ref till tryckta verk.
Ingelmark, blått kort – ref till tryckta verk.
Ingeloff, blått kort – ref till tryckta verk.
Ingelotz, vitt kort – ref till handskrifter.
Ingelotz, blått kort – ref till tryckta verk.
Ingelotz, blått kort – ref till tryckta verk.
Ingelqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Ingelsbo-släkten, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Ingelsbo-släkten, blått kort – ref till tryckta verk.
Ingelsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Ingelström, vitt kort – ref till handskrifter.
Ingelström, blått kort – ref till tryckta verk.
Ingeman, vitt kort – ref till handskrifter.
Ingemansson, vitt kort – ref till handskrifter.
Ingemar, vitt kort – ref till handskrifter.
Ingemarsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Ingemarsson, blått kort – ref till tryckta verk.
Ingemund, vitt kort – ref till handskrifter.
Ingemårdsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Ingerberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Ingerman, blått kort – ref till tryckta verk.
Ingerman, vitt kort – ref till handskrifter.
Ingers, blått kort – ref till tryckta verk.
Ingerslev, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Ingesson, vitt kort – ref till handskrifter.
Ingeström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Ingeström, blått kort – ref till tryckta verk.
Ingewald, vitt kort – ref till handskrifter.
Ingevalds-släkten, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1954:2-3, s. 162.
Ingevaldus, vitt kort – ref till handskrifter.
Ingialdsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Ingibernus, vitt kort – ref till handskrifter.
Ingjald, vitt kort – ref till handskrifter.
Ingjald, blått kort – ref till tryckta verk.
Inglund, vitt kort – ref till handskrifter.

Ingman, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Ingman, vitt kort – ref till handskrifter.
Ingman, Carl, blått kort – ref till tryckta verk.
Ingmar, blått kort – ref till tryckta verk.
Ingmår, vitt kort – ref till handskrifter.
Ingolfsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Ingonius, vitt kort – ref till handskrifter.
Ingrell, vitt kort – ref till handskrifter.
Ingström, vitt kort – ref till handskrifter.
Ingwalsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Ingvar, blått kort – ref till tryckta verk.
Innamaa, blått kort – ref till tryckta verk.
Innes, vitt kort – ref till handskrifter.
Innis/Ennes, vitt kort – ref till handskrifter.
Inokaij, vitt kort – ref till handskrifter.
Ins, vitt kort – ref till handskrifter.
Insen, vitt kort – ref till handskrifter.
Insenstierna, vitt kort – ref till handskrifter.
Insenstierna, blått kort – ref till tryckta verk.
Insulander, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Insulander, blått kort – ref till tryckta verk.
Insulin, vitt kort – ref till handskrifter.
Insulin, blått kort – ref till tryckta verk.
Insulpontanus, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Intorp, vitt kort – ref till handskrifter.
Inwelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Invenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Ipson, vitt kort – ref till handskrifter.
Irander, blått kort – ref till tryckta verk.
Iremark, blått kort – ref till tryckta verk.
Irfors, hänvisningskort och blått kort – ref till tryckta verk, se Ihrfors.
Irfors/Ihrfors, vitt kort – ref till handskrifter.
Irfving/Irving, vitt kort – ref till handskrifter.
Irgens, blått kort – ref till tryckta verk.
Irgens-Bergh, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Irman, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Ihrman.
Irmark, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Ihrmarck.
Irstadius, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Ihrstadius.
Irwine, vitt kort – ref till handskrifter.
Irving, blått kort – ref till tryckta verk.
Irwing, blått kort – ref till tryckta verk.
Irving/Irfving, vitt kort – ref till handskrifter.
Isaac, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Isak.
Isaacus, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Isak.
Isaci, vitt kort – ref till handskrifter.
Isack, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Isak.
Isacsson, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Isaksson.
Isaeus, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Isaeus, blått kort – ref till tryckta verk.
Isak/Isack/Isaacus/Isaac, blått kort – ref till tryckta verk.
Isak/Isack/Isaacus/Isaac, vitt kort – ref till handskrifter.
Isaksson, blått kort – ref till tryckta verk.
Isaksson/Isacsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Isander, blått kort – ref till tryckta verk.
Isander, vitt kort – ref till handskrifter.
Isberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Isberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Isberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Iseking, vitt kort – ref till handskrifter.
Isenbart, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Isenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Isenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Isensee, blått kort – ref till tryckta verk.
Iser, vitt kort – ref till handskrifter.
Iserberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Iserberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Iserhielm, blått kort – ref till tryckta verk.
Iserhielm, vitt kort – ref till handskrifter.
Iserus, vitt kort – ref till handskrifter.
Isgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Ising, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Ising, blått kort – ref till tryckta verk.
Islander, vitt kort – ref till handskrifter.
Isleben, blått kort – ref till tryckta verk.
Isleben, vitt kort – ref till handskrifter.
Isogaeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Isogaeus, blått kort – ref till tryckta verk.
Isopedius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Isoz, vitt kort – ref till handskrifter.
Isoz, blått kort – ref till tryckta verk.
Israel, vitt kort – ref till handskrifter.
Israel Birgersson, blått kort – ref till tryckta verk.
Israel Erlandsson, blått kort – ref till tryckta verk.
Israelis, vitt kort – ref till handskrifter.
Israelsson, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Issenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Issendorff, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Istadius, blått kort – ref till tryckta verk.
Isthmén/Istmeen, vitt kort – ref till handskrifter.
Isthmenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Istmeen, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Isthmén.
Ithimaeus, blått kort – ref till tryckta verk.
Ithimaeus, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Ivarsson, blått kort – ref till tryckta verk.
Ivarsson/Ifwarsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Ivegård, blått kort – ref till tryckta verk.
Ivén, blått kort – ref till tryckta verk.
Iwendorff, vitt kort – ref till handskrifter.
Ivernois, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Iversen, blått kort – ref till tryckta verk.
Iwerson/Iwersson, blått kort – ref till tryckta verk.
Iversson/Iverssen/Iverssen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Iverus, blått kort – ref till tryckta verk.
Iverus, vitt kort – ref till handskrifter.
Iämt, vitt kort – ref till handskrifter.