Släktkartoteket J

Jaakkola, blått kort – ref till tryckta verk.
Jaara, vitt kort – ref till handskrifter.
Jaatinen, blått kort – ref till tryckta verk.
Jabel, blått kort – ref till tryckta verk.
Jachaeus, blått kort – ref till tryckta verk.
Jack, vitt kort – ref till handskrifter.
Jack, blått kort – ref till tryckta verk.
Jackalin/Jakalin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Jackson, blått kort – ref till tryckta verk.
Jacob, vitt kort – ref till handskrifter.
Jacobaeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Jacobaeus, blått kort – ref till tryckta verk.
Jacobi, vitt kort – ref till handskrifter.
Jacobi, blått kort – ref till tryckta verk.
Jacobschiöld, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Jacobsköld.
Jacobsen, blått kort – ref till tryckta verk.
Jacobsén, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Jacobskiöld, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Jacobsköld.
Jacobsköld, blått kort – ref till tryckta verk.
Jacobsköld/Jacobschiöld/Jakobskiöld, vitt kort – ref till handskrifter.
Jacobsson, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1989:1.
Jacobsson, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Jacobsson, von/Jacobsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Jacobsson/Jacobsson, von/Jakobsson, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Jacquet, vitt kort – ref till handskrifter.
Jaede, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Jaede, vitt kort – ref till handskrifter.
Jaederholm, blått kort – ref till tryckta verk.
Jaederholm, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Jaeger, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Jäger.
Jaenisch, blått kort – ref till tryckta verk.
Jaensson, blått kort – ref till tryckta verk.
Jaensson, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Jaern/Järn/Jern, vitt kort – ref till handskrifter.
Jagare, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Jagerlund, vitt kort – ref till handskrifter.
Jagou, von/Jagow, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Jagow, von/Jagou, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Jahn, vitt kort – ref till handskrifter.
Jahnke/Jancke, vitt kort – ref till handskrifter.
Jahns, vitt kort – ref till handskrifter.
Jahnsson/Jansson/Janzon, vitt kort – ref till handskrifter.
Jahr, blått kort – ref till tryckta verk.
Jakalin/Jackalin, vitt kort – ref till handskrifter.
Jakob, blått kort – ref till tryckta verk.
Jakobi, vitt kort – ref till handskrifter.
Jakobsson/Jacobson/Jacobsson, blått kort – ref till tryckta verk.
Jakobsson/Jacobsson, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Jalmgård, blått kort – ref till tryckta verk.
Jancke, blått kort – ref till tryckta verk.
Jancke/Jahnke, vitt kort – ref till handskrifter.
Jancker, vitt kort – ref till handskrifter.
Jander, vitt kort – ref till handskrifter.
Jandler, blått kort – ref till tryckta verk.
Jandolin, vitt kort – ref till handskrifter.
Jandrich, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Janek, vitt kort – ref till handskrifter.
Janeke, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Janeryd, blått kort – ref till tryckta verk.
Janhekt, blått kort – ref till tryckta verk.
Janich, blått kort – ref till tryckta verk.
Janke, vitt kort – ref till handskrifter.
Jannerling, blått kort – ref till tryckta verk.
Janowssky, vitt kort – ref till handskrifter.
Jansdotter, blått kort – ref till tryckta verk.
Janse, blått kort – ref till tryckta verk.
Janse, vitt kort – ref till handskrifter.
Jansen/Janssen, vitt kort – ref till handskrifter.
Jansonius, vitt kort – ref till handskrifter.
Janssen/Jansen, vitt kort – ref till handskrifter.
Jansson/Janson/Jahnsson/Janzon, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Jansson/Janzon/Jaensson, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Jantzen, vitt kort – ref till handskrifter.
Janvier, blått kort – ref till tryckta verk.
Janzén, vitt kort – ref till handskrifter.
Janzon/Jahnsson/Jansson, vitt kort – ref till handskrifter.
Janzon/Jansson, blått kort – ref till tryckta verk.
Jarback, blått kort – ref till tryckta verk.
Jarchow/Jarckow, vitt kort – ref till handskrifter.
Jarck, blått kort – ref till tryckta verk.
Jarckow/Jarchow, vitt kort – ref till handskrifter.
Jardvall, blått kort – ref till tryckta verk.
Jarl, vitt kort – ref till handskrifter.
Jarlerius, blått kort – ref till tryckta verk.
Jarmer, vitt kort – ref till handskrifter.
Jarmerstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Jarmerstedt, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Jarving, blått kort – ref till tryckta verk.
Jassmundt, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Jaster, vitt kort – ref till handskrifter.
Jazlén, vitt kort – ref till handskrifter.
Jeanasse, vitt kort – ref till handskrifter.
Jeansen, vitt kort – ref till handskrifter.
Jeansse/Jeanse, vitt kort – ref till handskrifter.
Jeansson, blått kort – ref till tryckta verk.
Jeansson, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Jedborn, blått kort – ref till tryckta verk.
Jederholm, blått kort – ref till tryckta verk.
Jederholm/Jäderholm/Jaederholm, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Jederqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Jederström/Jäderström, vitt kort – ref till handskrifter.
Jedeur, blått kort – ref till tryckta verk.
Jedeur-Palmgren, blått kort – ref till tryckta verk.
Jedeur/Gedeur, vitt kort – ref till handskrifter.
Jedin, vitt kort – ref till handskrifter.
Jefwert, blått kort – ref till tryckta verk.
Jeger/Jäger, vitt kort – ref till handskrifter.
Jegerhjelm, blått kort – ref till tryckta verk.
Jegerhjelm/Jägerhjelm/Jägerhielm, vitt kort – ref till handskrifter.
Jegerschie, vitt kort – ref till handskrifter.
Jegerskjöld, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Jägerskiöld.
Jehlhorn, blått kort – ref till tryckta verk.
Jellman, blått kort – ref till tryckta verk.
Jelse, blått kort – ref till tryckta verk.
Jemsten, blått kort – ref till tryckta verk.
Jenberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Jenderjan, blått kort – ref till tryckta verk.
Jeneecopensis, vitt kort – ref till handskrifter.
Jeneskog, blått kort – ref till tryckta verk.
Jenische, blått kort – ref till tryckta verk.
Jenkew, vitt kort – ref till handskrifter.
Jennebo, blått kort – ref till tryckta verk.
Jennings, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Jennings, blått kort – ref till tryckta verk.
Jennische, blått kort – ref till tryckta verk.
Jennische, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Jensen/Jenssen, blått kort – ref till tryckta verk.
Jensen/Jenssen, vitt kort – ref till handskrifter.
Jenssen/Jensen, vitt kort – ref till handskrifter.
Jentzen, blått kort – ref till tryckta verk.
Jentzen, vitt kort – ref till handskrifter, GF antavlor.
Jeppe, vitt kort – ref till handskrifter.
Jeppe, blått kort – ref till tryckta verk.
Jeppesson, vitt kort – ref till handskrifter.
Jeppsson, blått kort – ref till tryckta verk.
Jerdahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Jerdéus, blått kort – ref till tryckta verk.
Jerelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Jerelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Jerell, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Jeremiaesson, vitt kort – ref till handskrifter.
Jerf/Jerff/Järf, vitt kort – ref till handskrifter.
Jerf/Jerff/Järf, blått kort – ref till tryckta verk.
Jerff, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Jerf.
Jerfgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Jerfström, vitt kort – ref till handskrifter.
Jerichini, vitt kort – ref till handskrifter.
Jerler, vitt kort – ref till handskrifter.
Jerlin, blått kort – ref till tryckta verk.
Jerlin/Jerlinus, vitt kort – ref till handskrifter.
Jerling, blått kort – ref till tryckta verk.
Jerling/Järling, vitt kort – ref till handskrifter.
Jerlinus, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Jerlin.
Jerlov, blått kort – ref till tryckta verk.
Jerlov, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Jerlström, vitt kort – ref till handskrifter.
Jerlström, blått kort – ref till tryckta verk.
Jerman, vitt kort – ref till handskrifter.
Jermerling, blått kort – ref till tryckta verk.
Jermis, vitt kort – ref till handskrifter.
Jern, blått kort – ref till tryckta verk.
Jern/Jaern, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Jernbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Jernberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Jernberg/Järnberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Jernbode släkten, vitt kort – ref till handskrifter.
Jerndal, blått kort – ref till tryckta verk.
Jernell, blått kort – ref till tryckta verk.
Jerneman, blått kort – ref till tryckta verk.
Jerner/Järner, vitt kort – ref till handskrifter.
Jernerup, blått kort – ref till tryckta verk.
Jernfeldius, hänvisningskort och blått kort – ref till tryckta verk, se Jernfelt.
Jernfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Jernfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Jernfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Jernfelt/Jernfält/Jernfeltz, vitt kort – ref till handskrifter.
Jernfeltz/Jernfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Jernfält, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Jernfelt.
Jerngren, vitt kort – ref till handskrifter.
Jernlod, blått kort – ref till tryckta verk.
Jernlod/Jernlodh, vitt kort – ref till handskrifter.
Jernlodh, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Jernlod.
Jernman, vitt kort – ref till handskrifter.
Jernskiöld, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Jernsköld.
Jernsköld, blått kort – ref till tryckta verk.
Jernsköld/Jernskiöld, vitt kort – ref till handskrifter.
Jernstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Jernström, blått kort – ref till tryckta verk.
Jernström, vitt kort – ref till handskrifter.
Jernström/Järnström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Jerpe, vitt kort – ref till handskrifter.
Jerring, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Jersdung, vitt kort – ref till handskrifter.
Jersnerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Jerstedt/Järstedt/Hjerstedt/Hierstadius, vitt kort – ref till handskrifter.
Jesenhausen/Jessenhaus, blått kort – ref till tryckta verk.
Jesper, vitt kort – ref till handskrifter.
Jespersson, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Jessen, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Jessenhaus/Jesenhausen, vitt kort – ref till handskrifter.
Jessilkorss, vitt kort – ref till handskrifter.
Jesäwit, vitt kort – ref till handskrifter.
Jette, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Jeurling, vitt kort – ref till handskrifter.
Jeurling, blått kort – ref till tryckta verk.
Jeurner, vitt kort – ref till handskrifter.
Jeverin, vitt kort – ref till handskrifter.
Joachim/Joachimus/Jochim/Joachimi, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1991:3-4.
Joachim/Joachimus/Jochim/Joachimi, vitt kort – ref till handskrifter.
Joachimsson, blått kort – ref till tryckta verk.
Joachimsson, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Jobs, blått kort – ref till tryckta verk.
Jochau, vitt kort – ref till handskrifter.
Jochnick/Jochnick, af/Jocknick, vitt kort – ref till handskrifter.
Jochnick/Jochnick, af/Jocknick, blått kort – ref till tryckta verk.
Jockman, vitt kort – ref till handskrifter.
Jockumsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Joel, vitt kort – ref till handskrifter.
Joelsson, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv, GF antavlor.
Joelsson, vitt kort – ref till handskrifter, GF antavlor.
Joen, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Joensson, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Joensson, blått kort – ref till tryckta verk.
Joerist, blått kort – ref till tryckta verk.
Johan, blått kort – ref till tryckta verk.
Johan Casimir, blått kort – ref till tryckta verk.
Johan/Joan, vitt kort – ref till handskrifter.
Johannes, vitt kort – ref till handskrifter.
Johannesson, vitt kort – ref till handskrifter.
Johannis, blått kort – ref till tryckta verk.
Johannis/Joannis/Joanis, vitt kort – ref till handskrifter.
Johansen, vitt kort – ref till handskrifter.
Johanssen, blått kort – ref till tryckta verk.
Johansson, blått kort – ref till tryckta verk.
Johansson, blått kort – ref till tryckta verk.
Johansson/Johanson, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Johlman/Hjolman, vitt kort – ref till handskrifter.
John, blått kort – ref till tryckta verk.
Johnn, vitt kort – ref till handskrifter.
Johnsen, vitt kort – ref till handskrifter.
Johnsen, blått kort – ref till tryckta verk.
Johnsson/Jonsson, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Johnsson/Jonsson, blått kort – ref till tryckta verk.
Johnstone, von, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1981:1.
Johnstone, von/Johnston, v/Jonston von Krakeborn, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Joholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Johun, vitt kort – ref till handskrifter.
Jolidon, vitt kort – ref till handskrifter.
Jolin, vitt kort – ref till handskrifter.
Jolin, blått kort – ref till tryckta verk.
Jolsäter, blått kort – ref till tryckta verk.

Jon, blått kort – ref till tryckta verk.
Jon, blått kort – ref till tryckta verk.
Jonae, vitt kort – ref till handskrifter.
Jonae, blått kort – ref till tryckta verk.
Jonaeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Jonander, ref till tryckta verk.
Jonas, vitt kort – ref till handskrifter.
Jonasson, vitt kort – ref till handskrifter.
Jonasson, blått kort – ref till tryckta verk.
Jonce, vitt kort – ref till handskrifter.
Jondén, vitt kort – ref till handskrifter.
Joneberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Jones, vitt kort – ref till handskrifter.
Jongberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Jonge/de Jounge, vitt kort – ref till handskrifter.
Jonsén, vitt kort – ref till handskrifter.
Jonsson, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Jonsson, blått kort – ref till tryckta verk.
Jonsson-Grip, vitt kort – ref till handskrifter.
Jonston von Krakeborn/Johnstone, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Jonzon, blått kort – ref till tryckta verk.
Jonzon, vitt kort – ref till handskrifter.
Jorck, blått kort – ref till tryckta verk.
Jorcus, vitt kort – ref till handskrifter.
Jordan, blått kort – ref till tryckta verk.
Jordan/Jordan, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Jordan/Jordan, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Jordansson, vitt kort – ref till handskrifter.
Jordberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Jordell, vitt kort – ref till handskrifter.
Jorpes, blått kort – ref till tryckta verk.
Jort/Hjort, vitt kort – ref till handskrifter.
Jorts, vitt kort – ref till handskrifter.
Jortsberg/Hiortsberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Josander, vitt kort – ref till handskrifter.
Josberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Josefina, blått kort – ref till tryckta verk.
Josefson/Josephson, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Josefsson/Josephson, blått kort – ref till tryckta verk.
Joseph Pederson, vitt kort – ref till handskrifter.
Josephson/Josefson, blått kort – ref till tryckta verk.
Josephson/Josefsson, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Joslin, blått kort – ref till tryckta verk.
Jost, vitt kort – ref till handskrifter.
Jostberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Jostson, vitt kort – ref till handskrifter.
Josua Aredtson, vitt kort – ref till handskrifter.
Joung, vitt kort – ref till handskrifter.
Joungh, vitt kort – ref till handskrifter.
Jourin, vitt kort – ref till handskrifter.
Jouwin, vitt kort – ref till handskrifter.
Jovinge, blått kort – ref till tryckta verk.
Jubel, vitt kort – ref till handskrifter.
Juberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Judde, vitt kort – ref till handskrifter.
Judichaerus, blått kort – ref till tryckta verk.
Judicher, vitt kort – ref till handskrifter.
Juditz, blått kort – ref till tryckta verk.
Judlinus, vitt kort – ref till handskrifter.
Juel, blått kort – ref till tryckta verk.
Juel, vitt kort – ref till handskrifter.
Juerssen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Jugas-släkten, vitt kort – ref till handskrifter.
Juhlander/Julander, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Juhlberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Juhle, blått kort – ref till tryckta verk.
Juhlin, blått kort – ref till tryckta verk.
Juhlin Dannfelt, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1954:1, s. 34.
Juhlin-Dannfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Juhlin/Julin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Juhlman, vitt kort – ref till handskrifter.
Juhlström, blått kort – ref till tryckta verk.
Julander/Juhlander, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Jularbo, blått kort – ref till tryckta verk.
Julbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Julbäck, vitt kort – ref till handskrifter.
Julen, blått kort – ref till tryckta verk.
Julin/Julin, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Julin/Julinus/Juhlin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Juling, vitt kort – ref till handskrifter.
Julinschiöld, blått kort – ref till tryckta verk.
Julinsköld, vitt kort – ref till handskrifter.
Julinus, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Julin.
Jully, blått kort – ref till tryckta verk.
Junaeus, blått kort – ref till tryckta verk.
Junaeus, blått kort – ref till tryckta verk.
Junander, blått kort – ref till tryckta verk.
Junander, vitt kort – ref till handskrifter.
Junbeck, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Junbeck, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1959, s. 244, 1970:2-3.
Juncker, vitt kort – ref till handskrifter.
Jundelach, blått kort – ref till tryckta verk.
Jundell, blått kort – ref till tryckta verk.
Junecopensis, vitt kort – ref till handskrifter.
Junecopinus, vitt kort – ref till handskrifter.
Junel, blått kort – ref till tryckta verk.
Junelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Junepolinus, vitt kort – ref till handskrifter.
Jung, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Jung/Jungh, blått kort – ref till tryckta verk.
Jungar, blått kort – ref till tryckta verk.
Jungbeck, blått kort – ref till tryckta verk.
Jungbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Jungberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Jungberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Jungblad, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Jungbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Junge, vitt kort – ref till handskrifter.
Junge, blått kort – ref till tryckta verk.
Jungebro, ref till tryckta verk
Jungerhelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Junggren, vitt kort – ref till handskrifter.
Jungh/Jung, blått kort – ref till tryckta verk.
Junghaus, vitt kort – ref till handskrifter.
Jungmarker, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Jungmarker, blått kort – ref till tryckta verk.
Jungner, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Jungner, blått kort – ref till tryckta verk.
Jungqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Jungstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Jungstedt, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Jungström, vitt kort – ref till handskrifter.
Jungwall, vitt kort – ref till handskrifter.
Junholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Juniander, blått kort – ref till tryckta verk.
Juniperinus, vitt kort – ref till handskrifter.
Junker, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Junker, blått kort – ref till tryckta verk.
Junnelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Juntelberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Jurell, blått kort – ref till tryckta verk.
Jurgen, vitt kort – ref till handskrifter.
Jurgens, vitt kort – ref till handskrifter.
Jurgenssen, vitt kort – ref till handskrifter.
Jurgensson, vitt kort – ref till handskrifter.
Juringius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Juringius, blått kort – ref till tryckta verk.
Jurlander, vitt kort – ref till handskrifter.
Jurvelin, blått kort – ref till tryckta verk.
Jurvelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Juselius, blått kort – ref till tryckta verk.
Juselius/Jusselius, vitt kort – ref till handskrifter.
Jusleen, blått kort – ref till tryckta verk.
Jusléen/Juslén, vitt kort – ref till handskrifter.
Juslén, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Jusléen.
Juslén, Pher, blått kort – ref till tryckta verk.
Juslenius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Juslenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Jusselius, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Juselius.
Justander, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Justander, blått kort – ref till tryckta verk.
Justel, vitt kort – ref till handskrifter.
Justelius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Justell, vitt kort – ref till handskrifter.
Justell, blått kort – ref till tryckta verk.
Justen, blått kort – ref till tryckta verk.
Justen/Justén/Jussten, vitt kort – ref till handskrifter.
Justén/Justen/Justeen, vitt kort – ref till handskrifter.
Justenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Justi/Justii, vitt kort – ref till handskrifter.
Justii, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Justi.
Justin, vitt kort – ref till handskrifter.
Justrich, vitt kort – ref till handskrifter.
Justrick, blått kort – ref till tryckta verk.
Justrick, af, vitt kort – ref till handskrifter.
Justus, vitt kort – ref till handskrifter.
Juthe, blått kort – ref till tryckta verk.
Juthe, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Jutman, vitt kort – ref till handskrifter.
Juto, vitt kort – ref till handskrifter, GF antavlor, SoH 1994:2.
Jutta, blått kort – ref till tryckta verk.
Jutz, vitt kort – ref till handskrifter.
Juul, blått kort – ref till tryckta verk.
Juusten/Justen, blått kort – ref till tryckta verk.
Juvelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Juwelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Juwenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Juvet, blått kort – ref till tryckta verk.
Jyde, blått kort – ref till tryckta verk.
Jyde, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Jüngling, vitt kort – ref till handskrifter.
Jüterbock, vitt kort – ref till handskrifter.
Jüterbock, blått kort – ref till tryckta verk.
Jångberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Jäbel, vitt kort – ref till handskrifter.
Jäckel, vitt kort – ref till handskrifter.
Jäderberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Jäderblom, vitt kort – ref till handskrifter.
Jäderbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Jäderén, vitt kort – ref till handskrifter.
Jäderholm, blått kort – ref till tryckta verk.
Jäderholm/Jederholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Jäderin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Jäderin, blått kort – ref till tryckta verk.
Jäderius, vitt kort – ref till handskrifter.
Jäderlund, vitt kort – ref till handskrifter.
Jäderlund, blått kort – ref till tryckta verk.
Jäderström/Jederström, vitt kort – ref till handskrifter.
Jäfvert, blått kort – ref till tryckta verk.
Jäfvert/Jefwert, vitt kort – ref till handskrifter.
Jägane, blått kort – ref till tryckta verk.
Jäger, blått kort – ref till tryckta verk.
Jäger och von Schultzenjäger, blått kort – ref till tryckta verk.
Jäger/Jaeger/Jeger, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Jägerbo, blått kort – ref till tryckta verk.
Jägerborn, blått kort – ref till tryckta verk.
Jägerhielm, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Jegerhjelm.
Jägerhjelm, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Jegerhjelm.
Jägerhorn, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Jägerhorn, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1971:3, s. 435.
Jägerskiöld, blått kort – ref till tryckta verk.
Jägerskjöld/Jegerskjöld/Jägersköld, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Jämpten, blått kort – ref till tryckta verk.
Jäms, vitt kort – ref till handskrifter.
Jändel, blått kort – ref till tryckta verk.
Jänisch, vitt kort – ref till handskrifter.
Jännicken, vitt kort – ref till handskrifter.
Järegård, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Järf, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Jerf.
Järlind, vitt kort – ref till handskrifter.
Järling, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Jerling.
Järlund, blått kort – ref till tryckta verk.
Järman, vitt kort – ref till handskrifter.
Järnberg/Jernberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Järnefelt, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Järnefelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Järner/Jerner, vitt kort – ref till handskrifter.
Järnman, vitt kort – ref till handskrifter.
Järnsko, vitt kort – ref till handskrifter.
Järnsköld, blått kort – ref till tryckta verk.
Järnström/Jernström, vitt kort – ref till handskrifter.
Järnulf, vitt kort – ref till handskrifter.
Järrel, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Järse, blått kort – ref till tryckta verk.
Järsholm, blått kort – ref till tryckta verk.
Järstedt/Jerstedt/Hjerstedt/Hierstadius, vitt kort – ref till handskrifter.
Järta, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Järta, blått kort – ref till tryckta verk.
Järte, blått kort – ref till tryckta verk.
Järve, blått kort – ref till tryckta verk.
Jödahl, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Jöhne, vitt kort – ref till handskrifter.
Jöngard, blått kort – ref till tryckta verk.
Jöngren, vitt kort – ref till handskrifter.
Jönnerby, blått kort – ref till tryckta verk.
Jöns, vitt kort – ref till handskrifter.
Jönsen i Lerdala, vitt kort – ref till handskrifter.
Jönsson, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1990:1.
Jönsson/Jönson, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Jöran, vitt kort – ref till handskrifter.
Jöran, blått kort – ref till tryckta verk.
Jöransson, blått kort – ref till tryckta verk.
Jöransson/Göransson, vitt kort – ref till handskrifter.
Jörgen, vitt kort – ref till handskrifter.
Jörgens, vitt kort – ref till handskrifter.
Jörgensen, blått kort – ref till tryckta verk.
Jörlén, blått kort – ref till tryckta verk.
Jörlin, vitt kort – ref till handskrifter.
Jörlin, blått kort – ref till tryckta verk.
Jörling, vitt kort – ref till handskrifter.
Jörstad, blått kort – ref till tryckta verk.