Släktkartoteket L

L’Amée/Lamée, vitt kort – ref till handskrifter.
L’Eclair, blått kort – ref till tryckta verk.
L’Eclair, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
L’Eclaire/Le Clair/Le Cler, vitt kort – ref till handskrifter.
L’Eclaire/Le Clair/Le Cler, blått kort – ref till tryckta verk.
L’Estrade, vitt kort – ref till handskrifter.
L.Orange, vitt kort – ref till handskrifter.
La Croix, blått kort – ref till tryckta verk.
La Fontaine, vitt kort – ref till handskrifter.
La Forest, blått kort – ref till tryckta verk.
La Montagne, blått kort – ref till tryckta verk.
La Moreu, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Lamoureu.
La Roche, blått kort – ref till tryckta verk.
La Rocque, vitt kort – ref till handskrifter.
La Rose, vitt kort – ref till handskrifter.
la Serre, vitt kort – ref till handskrifter.
La Tour, blått kort – ref till tryckta verk.
La Wolde, blått kort – ref till tryckta verk.
Laban, vitt kort – ref till handskrifter.
Labatt, vitt kort – ref till handskrifter.
Labbart, vitt kort – ref till handskrifter.
Labebach, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Labeckius, vitt kort – ref till handskrifter.
Laberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Labes, vitt kort – ref till handskrifter.
Lacander, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Lacander, vitt kort – ref till handskrifter.
Lach, vitt kort – ref till handskrifter.
Lacherus, vitt kort – ref till handskrifter.
Lachman, vitt kort – ref till handskrifter.
Lachonius, vitt kort – ref till handskrifter.
Lachowski, blått kort – ref till tryckta verk.
Lacke, blått kort – ref till tryckta verk.
Lackman, blått kort – ref till tryckta verk.
Lackström, vitt kort – ref till handskrifter.
Lackström, blått kort – ref till tryckta verk.
Laconiander, vitt kort – ref till handskrifter.
Lacoste/De Lacoste, vitt kort – ref till handskrifter.
Laculander, vitt kort – ref till handskrifter.
Lacusinius, vitt kort – ref till handskrifter.
Ladau, vitt kort – ref till handskrifter.
Ladau, blått kort – ref till tryckta verk.
Lade-jarlanas ätt, vitt kort – ref till handskrifter.
Ladebach, vitt kort – ref till handskrifter.
Ladeging, blått kort – ref till tryckta verk.
Ladén, blått kort – ref till tryckta verk.
Laderbom, blått kort – ref till tryckta verk.
Lading, blått kort – ref till tryckta verk.
Lado, vitt kort – ref till handskrifter.
Lado, blått kort – ref till tryckta verk.
Ladou, vitt kort – ref till handskrifter.
Ladow, vitt kort – ref till handskrifter.
Ladovius, blått kort – ref till tryckta verk.
Ladowius, vitt kort – ref till handskrifter.
Laegerbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Laelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Laenesius, vitt kort – ref till handskrifter.
Laestadius, blått kort – ref till tryckta verk.
Laestadius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Laestadius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Laestander, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Laffrensen, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Lafrensen.
Lafgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Lafrensen, blått kort – ref till tryckta verk.
Lafrensen/Laffrensen/Lavrensen, vitt kort – ref till handskrifter.
Lafwén/Lawén, vitt kort – ref till handskrifter.
Lagarqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Lagberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Lagberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Lage de Fontenay, le, blått kort – ref till tryckta verk.
Lageman, blått kort – ref till tryckta verk.
Lager, vitt kort – ref till handskrifter.
Lagerbaum, vitt kort – ref till handskrifter.
Lagerbeck/Lagerbäck, vitt kort – ref till handskrifter.
Lagerberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Lagerberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lagerbielke/Lagerbjelke, vitt kort – ref till handskrifter.
Lagerbielke/Lagerbjelke, blått kort – ref till tryckta verk.
Lagerbjelke, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Lagerbielke.
Lagerblad, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lagerblad, blått kort – ref till tryckta verk.
Lagerbohm, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Lagerbom.
Lagerbom, blått kort – ref till tryckta verk.
Lagerbom/Lagerbohm, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lagerborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Lagerborg, blått kort – ref till tryckta verk.
Lagerbring, vitt kort – ref till handskrifter.
Lagerbring, blått kort – ref till tryckta verk.
Lagerbuk, vitt kort – ref till handskrifter.
Lagerbäck/Lagerbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Lagercrantz, blått kort – ref till tryckta verk.
Lagercrantz, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lagercreutz, blått kort – ref till tryckta verk.
Lagercreutz, vitt kort – ref till handskrifter.
Lagercrona, blått kort – ref till tryckta verk.
Lagercrona, vitt kort – ref till handskrifter.
Lagerdahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Lagerfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Lagerfelt/Lagerfält, vitt kort – ref till handskrifter.
Lagerflycht, blått kort – ref till tryckta verk.
Lagerflycht/Lagerflygt, vitt kort – ref till handskrifter.
Lagerfält, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Lagerfelt.
Lagergreen, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Lagergreen/Lagergren, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lagergren, blått kort – ref till tryckta verk.
Lagergren, vitt kort – ref till handskrifter.
Lagergren/Lagergreen, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lagerhamn, vitt kort – ref till handskrifter.
Lagerheim, blått kort – ref till tryckta verk.
Lagerheim, vitt kort – ref till handskrifter.
Lagerhielm, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Lagerhjelm.
Lagerhjelm, blått kort – ref till tryckta verk.
Lagerhjelm/Lagerhielm, vitt kort – ref till handskrifter.
Lagerhof, vitt kort – ref till handskrifter.
Lagerholm, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Lagerholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Lagerholm, blått kort – ref till tryckta verk.
Lagerin, vitt kort – ref till handskrifter.
Lagerkrook, blått kort – ref till tryckta verk.
Lagerkvist, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lagerling, vitt kort – ref till handskrifter.
Lagerlund, vitt kort – ref till handskrifter.
Lagerlöf, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv, SoH 1959, s. 194.
Lagerlöf, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Lagerlöf, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Lagerman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lagermarck, blått kort – ref till tryckta verk.
Lagermarck/Lagermark, vitt kort – ref till handskrifter.
Lagermark/Lagermarck, vitt kort – ref till handskrifter.
Lagerquist/Lagerqvist, blått kort – ref till tryckta verk.
Lagerqvist/Lagerquist, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lagerroht/Lagerroth, vitt kort – ref till handskrifter.
Lagersköld, blått kort – ref till tryckta verk.
Lagersköld/Lagerskiöld, vitt kort – ref till handskrifter.
Lagersparre, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Reuterskiöld.
Lagerstam, vitt kort – ref till handskrifter.
Lagerstam, blått kort – ref till tryckta verk.
Lagerstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Lagerstedt, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lagerstierna, vitt kort – ref till handskrifter.
Lagerstierna, blått kort – ref till tryckta verk.
Lagerstolpe, blått kort – ref till tryckta verk.
Lagerstråle, blått kort – ref till tryckta verk.
Lagerstråle, vitt kort – ref till handskrifter.
Lagerström, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Lagerström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lagersvärd, blått kort – ref till tryckta verk.
Lagertvist, blått kort – ref till tryckta verk.
Lagertvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Lagerwall, blått kort – ref till tryckta verk.
Lagerwall/Lagewall, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lageson, vitt kort – ref till handskrifter.
Lagewall, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Lagerwall.
Laggren, vitt kort – ref till handskrifter.
Lagman, blått kort – ref till tryckta verk.
Lagmarius, vitt kort – ref till handskrifter.
Lagrelius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lagrelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Lagrentin, vitt kort – ref till handskrifter.
Lagström, vitt kort – ref till handskrifter.
Lagus, blått kort – ref till tryckta verk.
Lagus, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.

Lahn, van de, vitt kort – ref till handskrifter.
Lahng, blått kort – ref till tryckta verk.
Lahrsson/Larsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Lahtenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Laiberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Laignier/de Laignier, vitt kort – ref till handskrifter.
Laignier/de Laignier, blått kort – ref till tryckta verk.
Laihiander, vitt kort – ref till handskrifter.
Laitinen, blått kort – ref till tryckta verk.
Lake, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lake, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1950:1, s. 79.
Lalaerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Lalander, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lalander, blått kort – ref till tryckta verk.
Lalér/Lalerus/Lallerius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lalerus/Lalér/Lallerius/Lallerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Lalin, blått kort – ref till tryckta verk.
Lalin/Lalinus, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lalinus, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Lalin.
Laller, vitt kort – ref till handskrifter.
Lallerius/Lalér/Lalerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Lallerman, vitt kort – ref till handskrifter.
Lallerstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Lallerstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Lallerus/Lalerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Laman, vitt kort – ref till handskrifter.
Lamb, vitt kort – ref till handskrifter.
Lamb, blått kort – ref till tryckta verk.
Lambach, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lamberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Lamberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Lambert, blått kort – ref till tryckta verk.
Lambert, vitt kort – ref till handskrifter.
Lambinon, vitt kort – ref till handskrifter.
Lamborn, vitt kort – ref till handskrifter.
Lambrecht, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lamby, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1984:3-4.
Lamby, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lame, vitt kort – ref till handskrifter.
Lamér, vitt kort – ref till handskrifter.
Lamm, blått kort – ref till tryckta verk.
Lamm, vitt kort – ref till handskrifter.
Lammertsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Lammerus, blått kort – ref till tryckta verk.
Lammerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Lamore, vitt kort – ref till handskrifter.
Lamoureu/La Moreu, vitt kort – ref till handskrifter.
Lampa, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lampa, blått kort – ref till tryckta verk.
Lampadius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lampe, blått kort – ref till tryckta verk.
Lampe, vitt kort – ref till handskrifter.
Lampeel, blått kort – ref till tryckta verk.
Lampel, blått kort – ref till tryckta verk.
Lampelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Lampell, vitt kort – ref till handskrifter.
Lampert, vitt kort – ref till handskrifter.
Lanander, vitt kort – ref till handskrifter.
Lanberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Lancken, von der, vitt kort – ref till handskrifter.
Lancken, von der, blått kort – ref till tryckta verk.
Land, blått kort – ref till tryckta verk.
Landahl, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Landahl, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Landberg, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1957:1.
Landberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Landblom, vitt kort – ref till handskrifter.
Landborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Landburg, vitt kort – ref till handskrifter, GF antavlor.
Landby, blått kort – ref till tryckta verk.
Landby, vitt kort – ref till handskrifter.
Lande, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Landeberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Landegren, blått kort – ref till tryckta verk.
Landegren, vitt kort – ref till handskrifter.
Landelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Landelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Landell, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Landell, blått kort – ref till tryckta verk.
Landén, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Landén, blått kort – ref till tryckta verk.
Lander, vitt kort – ref till handskrifter.
Lander, blått kort – ref till tryckta verk.
Landerbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Landergren, vitt kort – ref till handskrifter.
Landergren, blått kort – ref till tryckta verk.
Landers, blått kort – ref till tryckta verk.
Landers, vitt kort – ref till handskrifter.
Landerstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Landgraf, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Landgraf, blått kort – ref till tryckta verk.
Landgren, blått kort – ref till tryckta verk.
Landgren, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Landh, vitt kort – ref till handskrifter.
Landin, blått kort – ref till tryckta verk.
Landin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Landkeer, blått kort – ref till tryckta verk.
Landman, vitt kort – ref till handskrifter.
Landmark, vitt kort – ref till handskrifter.
Landorf, vitt kort – ref till handskrifter.
Landqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Landsberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Landsberg/Landzberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Landstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Landstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Landström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Landström, blått kort – ref till tryckta verk.
Landtberg/Lantberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Landtbom, blått kort – ref till tryckta verk.
Landtbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Landtingshusen/Lantingshausen, vitt kort – ref till handskrifter.
Landtman, blått kort – ref till tryckta verk.
Landtman/Lantman, vitt kort – ref till handskrifter.
Landtmanson, blått kort – ref till tryckta verk.
Landwehr, blått kort – ref till tryckta verk.
Landzberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Landzberg/Landsberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Lanelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Lanerus/Lannerus/Lannéer, vitt kort – ref till handskrifter.
Lanéus, vitt kort – ref till handskrifter.
Lang, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Lang, von/Lang, vitt kort – ref till handskrifter.
Lang/Langh, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1954:1, s. 61.
Lang/Langh/Lang, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Langberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Langborg, blått kort – ref till tryckta verk.
Lange, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lange/Lannge, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1953:1, s. 141-144.
Langeberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Langeland, vitt kort – ref till handskrifter.
Langelius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Langelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Langeloh, vitt kort – ref till handskrifter.
Langemake, vitt kort – ref till handskrifter.
Langen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Langen, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Langén/Langeen, blått kort – ref till tryckta verk.
Langenau, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Langenberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Langenberg, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Langenberg, von/Langenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Langenberg/Langenberg, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Langenhielm, vitt kort – ref till handskrifter.
Langenhielm, blått kort – ref till tryckta verk.
Langenskiöld, vitt kort – ref till handskrifter.
Langenskiöld, blått kort – ref till tryckta verk.
Langensten, vitt kort – ref till handskrifter.
Langerben, blått kort – ref till tryckta verk.
Langercken, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Langesson, vitt kort – ref till handskrifter.
Langewall, vitt kort – ref till handskrifter.
Langfeldt, vitt kort – ref till handskrifter.
Langh, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Lang.
Langh/Lang, blått kort – ref till tryckta verk.
Langhaar/Langhar, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Langhoff, vitt kort – ref till handskrifter.
Langhoft, vitt kort – ref till handskrifter.
Langlet, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Langlet, blått kort – ref till tryckta verk.
Langman, blått kort – ref till tryckta verk.
Langman, vitt kort – ref till handskrifter.
Langmijr, vitt kort – ref till handskrifter.
Langrelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Langstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Langstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Langström, vitt kort – ref till handskrifter.
Langueville, vitt kort – ref till handskrifter.
Langwagen, blått kort – ref till tryckta verk.
Langwagen/Langwogen, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Langwogen/Langwagen, vitt kort – ref till handskrifter.

Lanke, blått kort – ref till tryckta verk.
Lankmyhr, blått kort – ref till tryckta verk.
Lann, blått kort – ref till tryckta verk.
Lannéer/Lanerus/Lannerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Lanner, blått kort – ref till tryckta verk.
Lannér, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Lannerus.
Lannerstierna, vitt kort – ref till handskrifter.
Lannerstierna, blått kort – ref till tryckta verk.
Lannerstjerna, vitt kort – ref till handskrifter.
Lannerstjerna, blått kort – ref till tryckta verk.
Lannerus/Lanner/Lannér/Lanerus/Lannéer, vitt kort – ref till handskrifter.
Lannes, vitt kort – ref till handskrifter.
Lannge, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lanning, blått kort – ref till tryckta verk.
Lans, blått kort – ref till tryckta verk.
Lanström, vitt kort – ref till handskrifter.
Lantberg, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Landtberg.
Lantblom, vitt kort – ref till handskrifter.
Lantgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Lanthé, vitt kort – ref till handskrifter.
Lantier, vitt kort – ref till handskrifter.
Lanting, vitt kort – ref till handskrifter.
Lanting, blått kort – ref till tryckta verk.
Lantinghausen, blått kort – ref till tryckta verk.
Lantingshausen, blått kort – ref till tryckta verk.
Lantingshausen, vitt kort – ref till handskrifter.
Lantman/Landtman, vitt kort – ref till handskrifter.
Lantz, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lantz, blått kort – ref till tryckta verk.
Lantzenfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Lantzenfelt/Lantzenfält, vitt kort – ref till handskrifter.
Lantzenfält, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Lantzenfelt.
Lapidoth, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se de Man Lapidoth.
Lapidus, blått kort – ref till tryckta verk.
Lapp, vitt kort – ref till handskrifter.
Lapp, blått kort – ref till tryckta verk.
Lappe, vitt kort – ref till handskrifter.
Lappenberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Larberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Larentz, vitt kort – ref till handskrifter.
Larff, vitt kort – ref till handskrifter.
Larick, blått kort – ref till tryckta verk.
Larm, vitt kort – ref till handskrifter.
Larsch, blått kort – ref till tryckta verk.
Larsén, vitt kort – ref till handskrifter.
Larsgård, blått kort – ref till tryckta verk.
Larssén, vitt kort – ref till handskrifter.
Larsson, blått kort – ref till tryckta verk.
Larsson, blått kort – ref till tryckta verk.
Larsson, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Larsson-Lindberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Larvi, vitt kort – ref till handskrifter.
Larvik, blått kort – ref till tryckta verk.
Lasch, blått kort – ref till tryckta verk.
Laschansky, vitt kort – ref till handskrifter.
Lascheit, blått kort – ref till tryckta verk.
Laséen, vitt kort – ref till handskrifter.
Laseken, blått kort – ref till tryckta verk.
Laskowsky, blått kort – ref till tryckta verk.
Lass, blått kort – ref till tryckta verk.
Lassberg, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Lassegumma, vitt kort – ref till handskrifter.
Lassenius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lassenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Lassmark, blått kort – ref till tryckta verk.
Lasso, blått kort – ref till tryckta verk.
Lasson, blått kort – ref till tryckta verk.
Lassonn, vitt kort – ref till handskrifter.
Last, vitt kort – ref till handskrifter.
Lastbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Latrée, blått kort – ref till tryckta verk.
Latterman, vitt kort – ref till handskrifter.
Laub, blått kort – ref till tryckta verk.
Laubheijer, blått kort – ref till tryckta verk.
Laubinger, blått kort – ref till tryckta verk.
Laudon, vitt kort – ref till handskrifter.
Lauko/De Lauko, vitt kort – ref till handskrifter.
Laun, vitt kort – ref till handskrifter.
Lauraeus, blått kort – ref till tryckta verk.
Lauraeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Lauraeus, blått kort – ref till tryckta verk.
Laurbeccius, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Laurbeck.
Laurbeck, blått kort – ref till tryckta verk.
Laurbeck/Laurbechius/Laurbeckius/Laurbeccius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Laurbeckius, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Laurbeck.
Laurberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Laurbergius, vitt kort – ref till handskrifter.
Laureen, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Laurén.
Laurel, vitt kort – ref till handskrifter.
Laurelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Laurelius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Laurell/Laurel, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Laurell/Laurel, blått kort – ref till tryckta verk.
Laurén/Laureen, blått kort – ref till tryckta verk.
Laurén/Laureen, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Laurenberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Laurenius, hänvisningskort och blått kort – ref till tryckta verk, se Laurén.
Laurénius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Laurensen, vitt kort – ref till handskrifter.
Laurent, vitt kort – ref till handskrifter.
Laurent, blått kort – ref till tryckta verk.
Laurentii, vitt kort – ref till handskrifter.
Laurentii, blått kort – ref till tryckta verk.
Laurentin, vitt kort – ref till handskrifter.
Laurentius, vitt kort – ref till handskrifter.
Laurentsen, vitt kort – ref till handskrifter.
Laurentz, vitt kort – ref till handskrifter.
Laurentz, blått kort – ref till tryckta verk.
Laurentzen, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Laureux, vitt kort – ref till handskrifter.
Laurieki, vitt kort – ref till handskrifter.
Laurin, blått kort – ref till tryckta verk.
Laurin/Laurinus, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, SoH 1951:3, s. 290.
Lauring, vitt kort – ref till handskrifter.
Lauringer, vitt kort – ref till handskrifter.
Laurinus, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Laurin.
Lauritzen, blått kort – ref till tryckta verk.
Laurzelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Lausen, vitt kort – ref till handskrifter.
Lausin, vitt kort – ref till handskrifter.
Lauterback/Lauterbach, vitt kort – ref till handskrifter.
Lauterback/Lauterbach, blått kort – ref till tryckta verk.
Lautwer, blått kort – ref till tryckta verk.
Lautz, vitt kort – ref till handskrifter.
Lauw, vitt kort – ref till handskrifter.
Lauw, blått kort – ref till tryckta verk.
Law, vitt kort – ref till handskrifter.
Lawe, vitt kort – ref till handskrifter.
Lavelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Lavén, blått kort – ref till tryckta verk.
Lawén/Lafwén, vitt kort – ref till handskrifter.
Lavin, vitt kort – ref till handskrifter.
Lavonius, blått kort – ref till tryckta verk.
Lavrensen/Lafrensen, vitt kort – ref till handskrifter.
Lawson, blått kort – ref till tryckta verk.
Lax, blått kort – ref till tryckta verk.
Lax, vitt kort – ref till handskrifter.
Laxbro-Ramsbergsbruk-släkten, blått kort – ref till tryckta verk.
Laxe, blått kort – ref till tryckta verk.
Laxenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Laxér, vitt kort – ref till handskrifter.
Laxman, vitt kort – ref till handskrifter.
Laxman, blått kort – ref till tryckta verk.
Laxmand, blått kort – ref till tryckta verk.
Lazareux, blått kort – ref till tryckta verk.
Le Bell, blått kort – ref till tryckta verk.
Le Bell/Lebell, vitt kort – ref till handskrifter.
Le Broun/Le Brun, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Le Clair/Leclair/Le Klair/L’Eclaire/Le Cler, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Le Cleer, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Le Cler.
Le Cler/Le Cleer/Le Kler/Lecklér/Lecler/Le Clair/L, vitt kort – ref till handskrifter.
Le Clou, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Le Cloud, vitt kort – ref till handskrifter.
Le Comte, vitt kort – ref till handskrifter.
Le Diu/Ledin?, vitt kort – ref till handskrifter.
Le Febure, blått kort – ref till tryckta verk.
Le Febure/Lefebure, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Le Feure, vitt kort – ref till handskrifter.
Le Grand, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Le Griell, vitt kort – ref till handskrifter.
Le Klair, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Le Clair.
Le Kler, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Le Cler.
Le Maire, blått kort – ref till tryckta verk.
Le Marinier, vitt kort – ref till handskrifter.
Le Moine/Lemoine, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Le Mon/Lemon/Limon, vitt kort – ref till handskrifter.
Le Tellier, blått kort – ref till tryckta verk.
le Vasseur, vitt kort – ref till handskrifter.
Leander, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Leander, blått kort – ref till tryckta verk.
Lebell/Le Bell, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Leberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Lebergius, vitt kort – ref till handskrifter.
Lebestadius, vitt kort – ref till handskrifter.
Lebetin, vitt kort – ref till handskrifter.
Lebohn, vitt kort – ref till handskrifter.
Lebåren, vitt kort – ref till handskrifter.
Lecander, blått kort – ref till tryckta verk.
Lechander/Leckander/Lekander, vitt kort – ref till handskrifter.
Lechander/Leckander/Lekander, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Leche, blått kort – ref till tryckta verk.
Leche, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Leckander, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Lechander.
Leckenstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Lecklér, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Le Cler.
Leckman, vitt kort – ref till handskrifter.
Lecksell, vitt kort – ref till handskrifter.
Leckström, vitt kort – ref till handskrifter.
Leclair, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Le Clair.
Lecler, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Le Cler.
Leczinsky, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1958, s. 40.
Leczinsky/Leczinskij, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Ledebour/Ledebur, blått kort – ref till tryckta verk.
Ledebro, vitt kort – ref till handskrifter.
Ledebuhrn, vitt kort – ref till handskrifter.
Ledel, blått kort – ref till tryckta verk.
Ledenvall, vitt kort – ref till handskrifter.
Leder, vitt kort – ref till handskrifter.
Lederburen, vitt kort – ref till handskrifter.
Lederhausen, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Ledger, vitt kort – ref till handskrifter.
Ledin, blått kort – ref till tryckta verk.
Ledin, vitt kort – ref till handskrifter.
Ledkatt, vitt kort – ref till handskrifter.
Leeke Offradsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Leemann, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Leen, vitt kort – ref till handskrifter.
Leenberg, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Lenberg.
Leenström/Lennström, vitt kort – ref till handskrifter.
Leerbeck, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Lerbeckius.
Leetström, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Lettström.
Lefebure, blått kort – ref till tryckta verk.
Lefert, blått kort – ref till tryckta verk.
Leff, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Leffertz, vitt kort – ref till handskrifter.
Leffler, blått kort – ref till tryckta verk.
Leffler/Lefler, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Lefler/Leffler, vitt kort – ref till handskrifter.
Lefrén/af Lefrén, blått kort – ref till tryckta verk.
Lefrén/af Lefrén, vitt kort – ref till handskrifter.
Lefverentz, vitt kort – ref till handskrifter.
Leganger, blått kort – ref till tryckta verk.
Legerbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Legergren, vitt kort – ref till handskrifter.
Legerman, blått kort – ref till tryckta verk.
Lehe, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Lehlman, vitt kort – ref till handskrifter.
Lehm, blått kort – ref till tryckta verk.
Lehman, blått kort – ref till tryckta verk.
Lehman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lehman, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Lehmann, blått kort – ref till tryckta verk.
Lehmann von Lassau, blått kort – ref till tryckta verk.
Lehment, blått kort – ref till tryckta verk.
Lehnberg/Lehnberg, af, blått kort – ref till tryckta verk.
Lehnberg/Lenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Lehnman, vitt kort – ref till handskrifter.
Lehnsburg, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lehrbach, von, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1951:1, s. 163 ff.
Lehrman, blått kort – ref till tryckta verk.
Lehtonen, blått kort – ref till tryckta verk.
Lehus/Lehusen, vitt kort – ref till handskrifter.
Lehusen/Lehus/Leuhusen, blått kort – ref till tryckta verk.
Lehusen/Lehus/Leuhusen, vitt kort – ref till handskrifter.
Leibnitz, vitt kort – ref till handskrifter.
Leick, vitt kort – ref till handskrifter.
Leidenfrost, vitt kort – ref till handskrifter.
Leidenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Leidesdorff, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Leiditz, blått kort – ref till tryckta verk.
Leiditz/Leijditz, vitt kort – ref till handskrifter.
Leierth, vitt kort – ref till handskrifter.
Leijditz, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Leiditz.
Leijel, blått kort – ref till tryckta verk.
Leijel, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Leijel/Lejel/Leijell, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Leijell, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Leijel.
Leijenburg, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Leijer, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Leijer, blått kort – ref till tryckta verk.
Leijerstam, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Leijeström, vitt kort – ref till handskrifter.
Leijman/Lejman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Leijman/Lejman, blått kort – ref till tryckta verk.
Leijon, blått kort – ref till tryckta verk.
Leijon/Lejon, blått kort – ref till tryckta verk.
Leijon/Lejon/Leyon, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, SoH 1950:2-3, s. 103.
Leijonadler, blått kort – ref till tryckta verk.
Leijonadler/Lejonadler, vitt kort – ref till handskrifter.
Leijonanckar/Lejonanckar/Leijonancker, vitt kort – ref till handskrifter.
Leijonancker, blått kort – ref till tryckta verk.
Leijonancker/Leijonanckar, vitt kort – ref till handskrifter.
Leijonansikte, vitt kort – ref till handskrifter.
Leijonansikte, blått kort – ref till tryckta verk.
Leijonberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Leijonberg/Lejonbergh/Lejonberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Leijonbielke/Lejonbielke/Lejonbjälke, blått kort – ref till tryckta verk.
Leijonbielke/Lejonbielke/Lejonbjälke, vitt kort – ref till handskrifter, SoH 1950:2-3, s. 103.
Leijonborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Leijonbrinck, blått kort – ref till tryckta verk.
Leijonburg, blått kort – ref till tryckta verk.
Leijonburg/Lejonburg, vitt kort – ref till handskrifter.
Leijoncrantz, blått kort – ref till tryckta verk.
Leijoncrantz/Lejoncrantz, vitt kort – ref till handskrifter.
Leijoncreutz, blått kort – ref till tryckta verk.
Leijoncreutz/Lejoncreutz, vitt kort – ref till handskrifter.
Leijoncrona, blått kort – ref till tryckta verk.
Leijoncrona/Lejoncrona, vitt kort – ref till handskrifter.
Leijondahl, blått kort – ref till tryckta verk.
Leijondahl/Lejondahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Leijonfels/Löyonfels/Lejonfels, vitt kort – ref till handskrifter.
Leijonfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Leijonfelt/Lejonfält/Lejonfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Leijonflycht, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1954:1, s. 41.
Leijonflycht/Lejonflycht/Lejonflygt, vitt kort – ref till handskrifter.
Leijonfält/Lejonfält, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Leijonfelt.
Leijongreen/Lejongreen, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Leijongren.
Leijongren, blått kort – ref till tryckta verk.
Leijongren/Lejongreen, vitt kort – ref till handskrifter.
Leijonhielm, blått kort – ref till tryckta verk.
Leijonhielm/Lejonhielm, vitt kort – ref till handskrifter.
Leijonhoff, blått kort – ref till tryckta verk.
Leijonholm/Lejonholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Leijonhufvud, blått kort – ref till tryckta verk.
Leijonhufvud/Lejonhufvud, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Leijonklo/Lejonklo, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Leijonkloo.
Leijonkloo, blått kort – ref till tryckta verk.
Leijonkloo/Lejonklo, vitt kort – ref till handskrifter.
Leijonmarck, blått kort – ref till tryckta verk.
Leijonmarck/Lejonmarck/Leijonmark, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Leijonram, blått kort – ref till tryckta verk.
Leijonram/Lejonram, vitt kort – ref till handskrifter.
Leijonschiöld, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Leijonsköld.
Leijonskiöldh/Lejonskiöldh, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Leijonsköld.
Leijonsköld, blått kort – ref till tryckta verk.
Leijonsköld/Leijonschiöld/Lejonskiöldh/Lejonsköld, vitt kort – ref till handskrifter.
Leijonsparre, blått kort – ref till tryckta verk.
Leijonsparre/Lejonsparre, vitt kort – ref till handskrifter.
Leijonspira/Lejonspira, vitt kort – ref till handskrifter.
Leijonstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Leijonstedt/Lejonstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Leijonstein/Lejonstein, vitt kort – ref till handskrifter.
Leijonsten, blått kort – ref till tryckta verk.
Leijonsten/Lejonsten, vitt kort – ref till handskrifter.
Leijonstierna, blått kort – ref till tryckta verk.
Leijonstierna/Lejonstierna/Lejonstjerna, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Leijonstolpe, blått kort – ref till tryckta verk.
Leijonstolpe/Lejonstolpe, vitt kort – ref till handskrifter.
Leijonstråle, blått kort – ref till tryckta verk.
Leijonstråle/Lejonstråle, vitt kort – ref till handskrifter.
Leijonström, vitt kort – ref till handskrifter.
Leijonström, blått kort – ref till tryckta verk.
Leijonsvärd, blått kort – ref till tryckta verk.
Leijonsvärd/Lejonsvärd, vitt kort – ref till handskrifter.
Leijonwall, blått kort – ref till tryckta verk.
Leijonwall/Lejonwall, vitt kort – ref till handskrifter.
Leikardt, blått kort – ref till tryckta verk.
Leimonius, vitt kort – ref till handskrifter.
Leimontinus, vitt kort – ref till handskrifter.
Leinberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Leinberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Leincke, blått kort – ref till tryckta verk.
Leiningen-Günthersblum, zu, blått kort – ref till tryckta verk.
Leion, blått kort – ref till tryckta verk.
Leire-ätterna, vitt kort – ref till handskrifter.
Leisen, vitt kort – ref till handskrifter.
Leisner, blått kort – ref till tryckta verk.
Leistenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Leithoff, vitt kort – ref till handskrifter.
Leitzman, blått kort – ref till tryckta verk.
Leja, blått kort – ref till tryckta verk.
Lejbel, vitt kort – ref till handskrifter.
Lejdesdorff, vitt kort – ref till handskrifter.
Lejdström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lejdström, blått kort – ref till tryckta verk.
Lejel, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Leijel.
Lejkell, vitt kort – ref till handskrifter.
Lejman, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Leijman, GF släktarkiv.
Lejon, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Leijon.
Lejonbalk, blått kort – ref till tryckta verk.
Lejonholm, blått kort – ref till tryckta verk.
Lejonklou, blått kort – ref till tryckta verk.
Lejonlilja, vitt kort – ref till handskrifter.
Lejonspira, blått kort – ref till tryckta verk.
Lejonörn, blått kort – ref till tryckta verk.
Lekander, blått kort – ref till tryckta verk.
Lekander/Lechander, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lekatt, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lekberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Lekeberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Leksander, vitt kort – ref till handskrifter.
Leksands-släkten, vitt kort – ref till handskrifter.
Leksell, blått kort – ref till tryckta verk.
Leksell/Lexell, vitt kort – ref till handskrifter.
Lekvall, blått kort – ref till tryckta verk.
Lellbell, vitt kort – ref till handskrifter.
Lem, blått kort – ref till tryckta verk.
Lema, vitt kort – ref till handskrifter.
Leman, vitt kort – ref till handskrifter.
Leman/Lehman, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1951:3, s. 269-280, 1952:2-3, s. 104-105.
Lematius, blått kort – ref till tryckta verk.
Lembeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Lemberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Lemberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Lembinet, vitt kort – ref till handskrifter.
Lembke/Lemke, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lembke/Lemke, blått kort – ref till tryckta verk.
Lemche, vitt kort – ref till handskrifter.
Lemchen, blått kort – ref till tryckta verk.
Lemchen/Lemken, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lemén, vitt kort – ref till handskrifter.
Lemich, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Lemmich.
Lemin/Lemmin, vitt kort – ref till handskrifter.
Lemke/Lembke, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lemke/Lembke, blått kort – ref till tryckta verk.
Lemken/Lemchen, vitt kort – ref till handskrifter.
Lemm, vitt kort – ref till handskrifter.
Lemmel, vitt kort – ref till handskrifter.
Lemmens, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lemmens, blått kort – ref till tryckta verk.
Lemmens, blått kort – ref till tryckta verk.
Lemmer, blått kort – ref till tryckta verk.
Lemmerhardt, blått kort – ref till tryckta verk.
Lemmes, vitt kort – ref till handskrifter.
Lemmich/Lemich, vitt kort – ref till handskrifter.
Lemmin/Lemin, vitt kort – ref till handskrifter.
Lemming, vitt kort – ref till handskrifter.
Lemming, blått kort – ref till tryckta verk.
Lemmius, vitt kort – ref till handskrifter.
Lemnie, blått kort – ref till tryckta verk.
Lemnius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lemnius, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Lemoine/Le Moine, vitt kort – ref till handskrifter.
Lemoine/Le Moine, blått kort – ref till tryckta verk.
Lemon/Le Mon/Limon, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lemon/Lemoon, blått kort – ref till tryckta verk.
Lemonius, vitt kort – ref till handskrifter.
Lemoon, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Lemon.
Lempe, blått kort – ref till tryckta verk.
Lempelius-Seraderus, blått kort – ref till tryckta verk.
Lemström, blått kort – ref till tryckta verk.
Lemus, blått kort – ref till tryckta verk.
Lemvijk, vitt kort – ref till handskrifter.
Lenaesius, blått kort – ref till tryckta verk.
Lenaesius, vitt kort – ref till handskrifter.
Lenaeus/Lennaeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Lenaeus/Lennaeus, blått kort – ref till tryckta verk.
Lenander, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lenander, blått kort – ref till tryckta verk.
Lenardson, vitt kort – ref till handskrifter.
Lenartsson/Lennartsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Lenbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Lenberg/Leenberg/Lehnberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Lenberg/Leenberg/Lehnberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Lenck, blått kort – ref till tryckta verk.
Lenck/Länck, vitt kort – ref till handskrifter.
Lencke, vitt kort – ref till handskrifter.
Lencker, vitt kort – ref till handskrifter.
Lendahl, blått kort – ref till tryckta verk.
Lendahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Lendin, vitt kort – ref till handskrifter.
Lendström, vitt kort – ref till handskrifter.
Lendus, vitt kort – ref till handskrifter.
Lené, vitt kort – ref till handskrifter.
Lené, blått kort – ref till tryckta verk.
Lenercken, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Lenesius/Lenetius, vitt kort – ref till handskrifter.
Lenetius/Lenesius, vitt kort – ref till handskrifter.
Lengblom, vitt kort – ref till handskrifter.
Lengdahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Lengebro, blått kort – ref till tryckta verk.
Lengenfeld, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Lenger, vitt kort – ref till handskrifter.
Lengercken, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Lengerke, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Lengertz, blått kort – ref till tryckta verk.
Lengmark, vitt kort – ref till handskrifter.
Lengquist, blått kort – ref till tryckta verk.
Lengqvist, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lengren, vitt kort – ref till handskrifter.
Lenhardtson, blått kort – ref till tryckta verk.
Lenholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Leningk, vitt kort – ref till handskrifter.
Lenkler/Lenckler, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lenman, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Lennman.
Lennaeus, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Lenaeus.
Lennander, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lennartson, blått kort – ref till tryckta verk.
Lennartsson/Lenartsson, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lennberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Lennertz, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lenngren, blått kort – ref till tryckta verk.
Lenngren, vitt kort – ref till handskrifter.
Lennholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Lenning, vitt kort – ref till handskrifter.
Lenning, blått kort – ref till tryckta verk.
Lennmalm, vitt kort – ref till handskrifter.
Lennmalm, blått kort – ref till tryckta verk.
Lennman/Lenman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lennman/Lenman, blått kort – ref till tryckta verk.
Lennmarck/Lennmark, vitt kort – ref till handskrifter.
Lennmarck/Lennmark/Lenmark, blått kort – ref till tryckta verk.
Lennmark, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Lennmarck.
Lennquist, vitt kort – ref till handskrifter.
Lennstrand, vitt kort – ref till handskrifter.
Lennstrand, blått kort – ref till tryckta verk.
Lennström/Lénström, blått kort – ref till tryckta verk.
Lennström/Lenström/Leenström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lens, vitt kort – ref till handskrifter.
Lenschou, vitt kort – ref till handskrifter.
Lenström, blått kort – ref till tryckta verk.
Lenström, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Lennström.
Lenströmer, vitt kort – ref till handskrifter.
Lentz, blått kort – ref till tryckta verk.
Lentz, vitt kort – ref till handskrifter.
Lentzke, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Leofacigeri, vitt kort – ref till handskrifter.
Leonardsson, blått kort – ref till tryckta verk.
Leonardsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Leontenwicz, blått kort – ref till tryckta verk.
Leopard, vitt kort – ref till handskrifter, SoH 1950:2-3, s. 103.
Leopard, blått kort – ref till tryckta verk.
Leopardigeri, vitt kort – ref till handskrifter.
Leopold/Leopold, af, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Leopold/Leopold, af, blått kort – ref till tryckta verk.
Lepas-släkten, vitt kort – ref till handskrifter.
Lepas-släkten (uradel i Finland), blått kort – ref till tryckta verk.
Lepel, von/Lepell, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Lepell, von/Lepell, vitt kort – ref till handskrifter.
Leps, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Leptin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lepus, blått kort – ref till tryckta verk.
Lepus, vitt kort – ref till handskrifter.
Lerbeck, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Lerbeckius.
Lerbeckius/Leerbeck/Lerbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Lerbeckius/Leerbeck/Lerbeck, blått kort – ref till tryckta verk.
Lerberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lerberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Lerboda-släkten, vitt kort – ref till handskrifter.
Lerboensis, vitt kort – ref till handskrifter.
Lerbro-släkten, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lerche, blått kort – ref till tryckta verk.
Lerck, blått kort – ref till tryckta verk.
Lerhult, vitt kort – ref till handskrifter.
Lerje, vitt kort – ref till handskrifter.
Lerjeryd, blått kort – ref till tryckta verk.
Lerkin, blått kort – ref till tryckta verk.
Lernhammar, vitt kort – ref till handskrifter.
Lernström, blått kort – ref till tryckta verk.
Lerum, vitt kort – ref till handskrifter.
Lesch, vitt kort – ref till handskrifter.
Lesche, vitt kort – ref till handskrifter.
Lese, vitt kort – ref till handskrifter.
Leseelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Leselius, vitt kort – ref till handskrifter.
Leskiewicz, blått kort – ref till tryckta verk.
Lesle, blått kort – ref till tryckta verk.
Lesle, vitt kort – ref till handskrifter.
Leslie/Lesslie, vitt kort – ref till handskrifter.
Lessberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Lesse, vitt kort – ref till handskrifter.
Lessle, vitt kort – ref till handskrifter.
Lesslie/Leslie, blått kort – ref till tryckta verk.
Lesten, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Leth/Lett/Letth, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Leth/Letth, blått kort – ref till tryckta verk.
Lethalensis, vitt kort – ref till handskrifter.
Lethén, vitt kort – ref till handskrifter.
Lethenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Lethenström, vitt kort – ref till handskrifter.
Lethgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Lethin/Letin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lethström, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Lettström.
Letström, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Lettström.
Lett, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Leth.
Letterstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Letterstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Letth, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Leth.
Lettström, blått kort – ref till tryckta verk.
Lettström/Leetström/Letström, vitt kort – ref till handskrifter.
Letzén, blått kort – ref till tryckta verk.
Letzer, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1958:2, s. 77.
Letzle, vitt kort – ref till handskrifter.
Leu, vitt kort – ref till handskrifter.
Leublfing, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Leuchovius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Leuchtenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Leuf, vitt kort – ref till handskrifter.
Leufgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Leufmark, vitt kort – ref till handskrifter.
Leufqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Leufstadius, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1951:2, s. 238.
Leufstadius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Leufstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Leufwenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Leufvenmarck, vitt kort – ref till handskrifter.
Leuhnser, vitt kort – ref till handskrifter.
Leuhusen/Lehusen, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Leuhusen/Leuhus, blått kort – ref till tryckta verk.
Leumern, blått kort – ref till tryckta verk.
Leusner/Leussner, vitt kort – ref till handskrifter.
Leussner/Lyssner, hänvisningskort och blått kort – ref till tryckta verk, se Leuser.
Leutheuser, vitt kort – ref till handskrifter.
Leuthmark, vitt kort – ref till handskrifter.
Leutner, vitt kort – ref till handskrifter.
Leutrum von Ertingen, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Levan/Levanus, blått kort – ref till tryckta verk.
Levan/Levanus, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lewander, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Levander/Lewander, blått kort – ref till tryckta verk.
Levanus, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Levan.
Levart, vitt kort – ref till handskrifter.
Leve/Lewe, vitt kort – ref till handskrifter.
Leveau, blått kort – ref till tryckta verk.
Leveaux, blått kort – ref till tryckta verk.
Levén, vitt kort – ref till handskrifter.
Lewen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Levenhagen/Lewenhagen, vitt kort – ref till handskrifter.
Lewenhagen/Levenhagen, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1965:1.
Lewenhaupt, blått kort – ref till tryckta verk.
Lewenhaupt, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lewent, vitt kort – ref till handskrifter.
Lewenwolde, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Lewerch, blått kort – ref till tryckta verk.
Leverén, blått kort – ref till tryckta verk.
Lewerentz, blått kort – ref till tryckta verk.
Lewerin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Levertin, blått kort – ref till tryckta verk.
Lewesen, vitt kort – ref till handskrifter.
Lewetzau, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Lewgren, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lewide, vitt kort – ref till handskrifter.
Lewin-Leväslampi, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1958, s. 158.
Levin/Lewin, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1951:3, s. 269, 1991:3-4.
Lewin/Levin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Levlin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Levlin/Levälä-släkten, blått kort – ref till tryckta verk.
Levolde, vitt kort – ref till handskrifter.
Levoll, blått kort – ref till tryckta verk.
Levon, blått kort – ref till tryckta verk.
Lewong, vitt kort – ref till handskrifter.
Lewou, vitt kort – ref till handskrifter.
Lewton, vitt kort – ref till handskrifter.
Lexander, vitt kort – ref till handskrifter.
Lexelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Lexell, blått kort – ref till tryckta verk.
Lexell/Leksell, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lexow, blått kort – ref till tryckta verk.
Lexow, vitt kort – ref till handskrifter.
Leydner, vitt kort – ref till handskrifter.
Leykauf, vitt kort – ref till handskrifter.
Leyman, vitt kort – ref till handskrifter.
Leyon/Leijon, vitt kort – ref till handskrifter.
Leyström, vitt kort – ref till handskrifter.
Liander, blått kort – ref till tryckta verk.
Libanou, vitt kort – ref till handskrifter.
Libbing, vitt kort – ref till handskrifter.
Libeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Libedinscki, blått kort – ref till tryckta verk.
Liberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Libern, vitt kort – ref till handskrifter.
Libert, vitt kort – ref till handskrifter.
Liborius, vitt kort – ref till handskrifter.
Librander, vitt kort – ref till handskrifter.
Licéen, vitt kort – ref till handskrifter.
Licenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Lichfeld, vitt kort – ref till handskrifter.
Licho, blått kort – ref till tryckta verk.
Licht, vitt kort – ref till handskrifter.
Lichtappel, vitt kort – ref till handskrifter.
Lichtefeld, blått kort – ref till tryckta verk.
Lichtenberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Lichtenfeldt, vitt kort – ref till handskrifter.
Lichtenstern, vitt kort – ref till handskrifter.
Lichtman, vitt kort – ref till handskrifter.
Lichton, blått kort – ref till tryckta verk.
Lichton/Lichtone, vitt kort – ref till handskrifter.
Lichtone, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Lichton.
Licin, blått kort – ref till tryckta verk.
Licke, vitt kort – ref till handskrifter.
Lickfett, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Lickfett, blått kort – ref till tryckta verk.
Lidback, blått kort – ref till tryckta verk.
Lidback, vitt kort – ref till handskrifter.
Lidbeck, blått kort – ref till tryckta verk.
Lidbeck/Lidbäck/Liedbeck, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lidberg/Liedberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Lidberg/Liedberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lidbergius/Liedbergius, vitt kort – ref till handskrifter.
Lidborg/Liedborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Lidbäck/Lidbeck/Liedbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Lideberg/Lidberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Lidéen, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Lidén.
Lidehäll, blått kort – ref till tryckta verk.
Lidelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Lidell, vitt kort – ref till handskrifter.
Lideman, blått kort – ref till tryckta verk.
Lideman/Liedeman, vitt kort – ref till handskrifter.
Lidén/Lidéen, blått kort – ref till tryckta verk.
Lidén/Lidéen, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lidenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Liderus, blått kort – ref till tryckta verk.
Lidetorpssläkten i Nysund, vitt kort – ref till handskrifter.
Lidfors/Lidforss, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lidforss, blått kort – ref till tryckta verk.
Lidgren/Liedgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Lidholm, blått kort – ref till tryckta verk.
Lidholm/Liedholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Lidhtfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Lidin/Liedin/Lidiin/Lidijn, vitt kort – ref till handskrifter.
Lidin/Liedin/Lidiin/Lidijn, blått kort – ref till tryckta verk.
Liding, vitt kort – ref till handskrifter.
Lidingsteen, vitt kort – ref till handskrifter.
Lidius, vitt kort – ref till handskrifter.
Lidius, blått kort – ref till tryckta verk.
Lidman, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1958, s. 94.
Lidman/Liedman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lidmark, blått kort – ref till tryckta verk.
Lidmark/Lidmarck/Liedmark, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lidner, blått kort – ref till tryckta verk.
Lidner/Liedner, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lidquist/Lidqvist/Liedquist, vitt kort – ref till handskrifter.
Lidrén, vitt kort – ref till handskrifter.
Lidsläkten, vitt kort – ref till handskrifter.
Lidsten/Liedsten, blått kort – ref till tryckta verk.
Lidstrand/Liedstrand, blått kort – ref till tryckta verk.
Lidström, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1951:2, s. 249.
Lidström/Liedström, vitt kort – ref till handskrifter.
Lidströmer, blått kort – ref till tryckta verk.
Lidströmer/Liströmer, vitt kort – ref till handskrifter.
Lidtborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Lidvall, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lidzell, blått kort – ref till tryckta verk.
Lie, blått kort – ref till tryckta verk.
Liebe, vitt kort – ref till handskrifter.
Liebenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Liebenhudj, blått kort – ref till tryckta verk.
Lieberath, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lieberath, blått kort – ref till tryckta verk.
Lieberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lieberwirth, vitt kort – ref till handskrifter.
Lieberwirth, vitt kort – ref till handskrifter.
Lieberwirth, blått kort – ref till tryckta verk.
Liebesdorff, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Liebgott, vitt kort – ref till handskrifter.
Liebholt, blått kort – ref till tryckta verk.
Liebholt/Liebolt, vitt kort – ref till handskrifter.
Liebich, blått kort – ref till tryckta verk.
Liebman, vitt kort – ref till handskrifter.
Liebolt/Liebholt, vitt kort – ref till handskrifter.
Liebsdorff, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Liebstorff, blått kort – ref till tryckta verk.
Liebstorff, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Liebstorff/Lipstorff, vitt kort – ref till handskrifter.
Liedbeck, blått kort – ref till tryckta verk.
Liedbeck/Lidbeck/Lidbäck, vitt kort – ref till handskrifter.
Liedberg/Lidberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Liedberg/Lijdberg/Lidberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Liedbergius/Lidbergius, vitt kort – ref till handskrifter.
Liedblad, vitt kort – ref till handskrifter.
Liedblom, vitt kort – ref till handskrifter.
Liedbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Liedborg, blått kort – ref till tryckta verk.
Liedborg/Lidborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Liedeman, blått kort – ref till tryckta verk.
Liedeman, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Lideman.
Liedén, vitt kort – ref till handskrifter.
Liedgren, blått kort – ref till tryckta verk.
Liedgren/Lidgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Liedholm, blått kort – ref till tryckta verk.
Liedholm/Lidholm, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Liedin, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Lidin.
Liedman/Lidman, vitt kort – ref till handskrifter.
Liedmark/Lidmark, vitt kort – ref till handskrifter.
Liedner/Lidner, vitt kort – ref till handskrifter.
Liedquist, blått kort – ref till tryckta verk.
Liedquist/Lidquist, vitt kort – ref till handskrifter.
Liedsten/Lidsten, vitt kort – ref till handskrifter.
Liedstrand/Lidstrand, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Liedström/Lidström, vitt kort – ref till handskrifter.
Liedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Liedwall, vitt kort – ref till handskrifter.
Liedzén, vitt kort – ref till handskrifter.
Liedzén, blått kort – ref till tryckta verk.
Liefertz, vitt kort – ref till handskrifter.
Lieffertz, blått kort – ref till tryckta verk.
Lier, vitt kort – ref till handskrifter.
Lies, blått kort – ref till tryckta verk.
Liest, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Lieszkiewicz, blått kort – ref till tryckta verk.
Lieth, von der, blått kort – ref till tryckta verk.
Lieth, von der, vitt kort – ref till handskrifter.
Lietz/Litz, vitt kort – ref till handskrifter.
Lietzen, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lietzen/Lietzen, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Lietzew/Lietzow, vitt kort – ref till handskrifter.
Lietzow/Lietzew, vitt kort – ref till handskrifter.
Liewall, blått kort – ref till tryckta verk.
Liewen, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Liewen, von/Lieven, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Liewen, von/Lieven, blått kort – ref till tryckta verk.
Liewenheim, von/Lievenheim, vitt kort – ref till handskrifter.
Lif, blått kort – ref till tryckta verk.
Lifbäck, vitt kort – ref till handskrifter.
Lifbäck, blått kort – ref till tryckta verk.
Liffers, vitt kort – ref till handskrifter.
Lifflander, vitt kort – ref till handskrifter.
Liffman, vitt kort – ref till handskrifter.
Lifgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Lifman, vitt kort – ref till handskrifter.
Lifsdahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Lifvenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Lifvendahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Lifwer, vitt kort – ref till handskrifter.
Lignaeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Lignberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Lignelius, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Lignell.
Lignell, blått kort – ref till tryckta verk.
Lignell/Lignelius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lignier/Lingnier, vitt kort – ref till handskrifter.
Lignipaeus, blått kort – ref till tryckta verk.
Lihzenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Liihmann, vitt kort – ref till handskrifter.
Liitjohann, vitt kort – ref till handskrifter.
Lij, vitt kort – ref till handskrifter.
Lijbanes, vitt kort – ref till handskrifter.
Lijdberg, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Liedberg.
Lijdh, blått kort – ref till tryckta verk.
Lijdhe, vitt kort – ref till handskrifter.
Lijf, blått kort – ref till tryckta verk.
Lijhnman, vitt kort – ref till handskrifter.
Lijloff, vitt kort – ref till handskrifter.
Lijsing, blått kort – ref till tryckta verk.
Likberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Liliander, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Liljander.
Lilienau, von/Liljenau, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Lilienberg, hänvisningskort och blått kort – ref till tryckta verk, se Lillienberg.
Lilienstielke/Lillienstielke, vitt kort – ref till handskrifter.
Lilietinus, vitt kort – ref till handskrifter.
Lilisson, vitt kort – ref till handskrifter.
Lilius, vitt kort – ref till handskrifter.
Lilius, blått kort – ref till tryckta verk.
Lilja, blått kort – ref till tryckta verk.
Lilja/Lillja, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, SoH 1950:2-3, s. 103.
Liljander/Lilljander/Lilliander/Liliander, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lilje/Lillie, vitt kort – ref till handskrifter.
Liljeberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Liljeberg/Lillieberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Liljebiörn, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Lilljebjörn.
Liljebjörn, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Lilljebjörn.
Liljeblad, blått kort – ref till tryckta verk.
Liljeblad, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Lillieblad.
Liljebrunn, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Lilliebrunn.
Liljebäck, blått kort – ref till tryckta verk.
Liljecrantz, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Lilliecrantz.
Liljecrona, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Lilliecrona.
Liljedahl/Liljedal, blått kort – ref till tryckta verk.
Liljedal/Liljedahl/Lilliedahl, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Liljefeldt, vitt kort – ref till handskrifter.
Liljefelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Liljefors, blått kort – ref till tryckta verk.
Liljefors, vitt kort – ref till handskrifter.
Liljegren, blått kort – ref till tryckta verk.
Liljegren, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Lilliegren.
Liljeholm, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Lillieholm.
Liljeholm, blått kort – ref till tryckta verk.
Liljehorn, blått kort – ref till tryckta verk.
Liljehorn, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Lilliehorn.
Liljehult, vitt kort – ref till handskrifter.
Liljehök/Liljehöök, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Lilliehöök.
Liljekvist, blått kort – ref till tryckta verk.
Liljemark, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Lilliemarck.
Liljenanckar, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Lillienanckar.
Liljenancker, blått kort – ref till tryckta verk.
Liljenberg, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Lillienberg.
Liljenblom, vitt kort – ref till handskrifter.
Liljenburg, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Liljencrantz, vitt kort – ref till handskrifter.
Liljencrantz, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Liljenfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Liljenheim, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Lillienheim.
Liljenhoff, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Lillienhoff.
Liljenmark, vitt kort – ref till handskrifter.
Liljenroth, vitt kort – ref till handskrifter.
Liljenroth, blått kort – ref till tryckta verk.
Liljensparre, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Liljensparre, blått kort – ref till tryckta verk.
Liljenstedt, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Lillienstedt.
Liljenstolpe, blått kort – ref till tryckta verk.
Liljenstolpe/Lilliestolpe, vitt kort – ref till handskrifter.
Liljenstrand, blått kort – ref till tryckta verk.
Liljenstråhle, vitt kort – ref till handskrifter.
Liljenvaldh, vitt kort – ref till handskrifter.
Liljeqvist, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Lillieqvist.
Liljeqvist, blått kort – ref till tryckta verk.
Liljeram, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Lillieram.
Liljeroot, blått kort – ref till tryckta verk.
Liljeros, vitt kort – ref till handskrifter.
Liljerot, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Lillieroot.
Liljeroth, blått kort – ref till tryckta verk.
Liljesparre, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Lilliesparre.
Liljestierna, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Lilliestierna.
Liljestierna, blått kort – ref till tryckta verk.
Liljestolpe, blått kort – ref till tryckta verk.
Liljestolpe, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Lilliestolpe.
Liljestrand, vitt kort – ref till handskrifter.
Liljestrand, blått kort – ref till tryckta verk.
Liljestråle, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Lilliestråle.
Liljeström, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Lillieström.
Liljeström, blått kort – ref till tryckta verk.
Liljesvärd, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Lilliesvärd.
Liljeton, vitt kort – ref till handskrifter.
Liljewalch/Lilliewalch, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1971:2, 1992:1.
Liljewalch/Lilliewalch, vitt kort – ref till handskrifter.
Liljevald, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Liljewall.
Liljewall/Liljevald, vitt kort – ref till handskrifter.
Lilla Lerdala-släkten, blått kort – ref till tryckta verk.
Lilla Lerdala-släkten, vitt kort – ref till handskrifter.
Lilla Skanumssläkten, vitt kort – ref till handskrifter.
Lillander, vitt kort – ref till handskrifter.
Lillberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Lille, blått kort – ref till tryckta verk.
Lille, vitt kort – ref till handskrifter.
Lillia, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Lillja.
Lilliander, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Liljander.
Lillie, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1951:2, s. 222.
Lillie/Lilje, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lillieberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Lillieberg/Liljeberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Lilliebielke, vitt kort – ref till handskrifter.
Lilliebielke, blått kort – ref till tryckta verk.
Lillieblad, blått kort – ref till tryckta verk.
Lillieblad/Lilljebladh/Lilliebladh/Liljeblad, vitt kort – ref till handskrifter.
Lilliebladh, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Lillieblad.
Lillieborg, blått kort – ref till tryckta verk.
Lilliebrunn/Liljebrunn/Lilljebrunn, vitt kort – ref till handskrifter.
Lilliebrunn/Lilljebrunn, blått kort – ref till tryckta verk.
Lilliecrantz, blått kort – ref till tryckta verk.
Lilliecrantz/Liljecrantz/Liljekrantz, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lilliecreutz, blått kort – ref till tryckta verk.
Lilliecreutz/Lilljecreutz, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lilliecrona, blått kort – ref till tryckta verk.
Lilliecrona/Liljecrona/Lilljecrona, vitt kort – ref till handskrifter.
Lilliedahl/Liljedal, vitt kort – ref till handskrifter.
Lilliefelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Lilliefelt/lilliefäldt, vitt kort – ref till handskrifter.
Lillieflycht, blått kort – ref till tryckta verk.
Lillieflycht/Lilljeflycht, vitt kort – ref till handskrifter.
Lilliefäldt, vitt kort – ref till handskrifter, se Lilliefelt.
Lilliegranat, blått kort – ref till tryckta verk.
Lilliegranat/Lillijegranat, vitt kort – ref till handskrifter.
Lilliegreen, vitt kort – ref till handskrifter, se Lilliegren.
Lilliegren/Lilliegreen, Lilljegren/Lilljegreen/Liljegren, blått kort – ref till tryckta verk.
Lilliegren/Lilliegreen/Lilljegren/Lilljegreen/Liljegren, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lillieholm, blått kort – ref till tryckta verk.
Lillieholm/Liljeholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Lilliehorn, blått kort – ref till tryckta verk.
Lilliehorn/Lilljehorn/Liljehorn, vitt kort – ref till handskrifter.
Lilliehöök/Liljehöök, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1971 s 203-215.
Lilliehöök/Lilljehöök/Liljehök/Liljehöök, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lilliemarck, blått kort – ref till tryckta verk.
Lilliemarck/Lilliemark/Lilljemark/Liljemark, vitt kort – ref till handskrifter.
Lilliemark, vitt kort – ref till handskrifter, se Lilliemarck.
Lillienadler, blått kort – ref till tryckta verk.
Lillienadler, vitt kort – ref till handskrifter.
Lillienanckar, blått kort – ref till tryckta verk.
Lillienanckar/Liljenanckar/Lillienancker, vitt kort – ref till handskrifter.
Lillienau, blått kort – ref till tryckta verk.
Lillienberg, blått kort – ref till tryckta verk, se Lilienberg, SoH 1982:3.
Lillienberg/Lilljenberg/Liljenberg/Lilienberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lillienborg/Lilljenborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Lilliengrijp, vitt kort – ref till handskrifter, se Lilliengrip.
Lilliengrip, blått kort – ref till tryckta verk.
Lilliengrip/Lilliengrijp, vitt kort – ref till handskrifter.
Lillienheim, blått kort – ref till tryckta verk.
Lillienheim/Liljenheim, vitt kort – ref till handskrifter.
Lillienhielm, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Lillienhielm, von/Lillienhielm, vitt kort – ref till handskrifter.
Lillienhoff, blått kort – ref till tryckta verk.
Lillienskiold, blått kort – ref till tryckta verk.
Lillienstam, blått kort – ref till tryckta verk.
Lillienstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Lillienstedt/Liljenstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Lillienstrahl, blått kort – ref till tryckta verk.
Lillienstråle/Lilliestråle, vitt kort – ref till handskrifter.
Lillienthal, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Lillienthal, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Lillieqvist/Liljeqvist, blått kort – ref till tryckta verk.
Lillieqvist/Lilliequist/Liljeqvist, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Lillieram/Lilljerahm/Liljeram, vitt kort – ref till handskrifter.
Lilliering, blått kort – ref till tryckta verk.
Lilliering/Lilljering, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lillieroot, blått kort – ref till tryckta verk.
Lillieroot/Lilljeroth/Liljerot/Liljeroth, vitt kort – ref till handskrifter.
Lillieros, blått kort – ref till tryckta verk.
Lillieros, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lillieskiöldh, vitt kort – ref till handskrifter, se Lilliesköld.
Lilliesköld, blått kort – ref till tryckta verk.
Lilliesköld/Lillieskiöldh, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lilliesparre, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1951 s 223.
Lilliesparre/Liljesparre/Lilljesparre, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lilliestam, vitt kort – ref till handskrifter.
Lilliestielke, blått kort – ref till tryckta verk.
Lilliestielke/Lilliestiälke/Lilienstielke, vitt kort – ref till handskrifter.
Lilliestierna, blått kort – ref till tryckta verk.
Lilliestierna/Liljestierna/Lilljestierna, vitt kort – ref till handskrifter.
Lilliestiälke, vitt kort – ref till handskrifter, se Lilliestielke.
Lilliestolpe/Liljestolpe/Liljenstolpe, vitt kort – ref till handskrifter.
Lilliestrauss/Lilliestruss, vitt kort – ref till handskrifter.
Lilliestruss, blått kort – ref till tryckta verk.
Lilliestruss/Lilliestrauss, vitt kort – ref till handskrifter.
Lilliestråle, blått kort – ref till tryckta verk.
Lilliestråle/Liljestråle/Lillienstråle, vitt kort – ref till handskrifter.
Lillieström/Lilljeström/Liljeström, blått kort – ref till tryckta verk.
Lillieström/Lilljeström/Liljeström, vitt kort – ref till handskrifter, Collbergska saml. gotl. antavlor. Lilljeström fr. Hellvi (GF).
Lilliesvärd, blått kort – ref till tryckta verk.
Lilliesvärd/Liljesvärd, vitt kort – ref till handskrifter.
Lillietopp, blått kort – ref till tryckta verk.
Lillietopp/Lilljetopp, vitt kort – ref till handskrifter.
Lilliewalch/Liljewalch, blått kort – ref till tryckta verk.
Lilliewallch/Lilljewalk/Lilljevallch/Liljewalch, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lillieörn, vitt kort – ref till handskrifter.
Lillieörn, blått kort – ref till tryckta verk.
Lillja/Lillia/Lilja, vitt kort – ref till handskrifter.
Lilljander, vitt kort – ref till handskrifter, se Liljander.
Lillje, vitt kort – ref till handskrifter, se Lillie.
Lilljebjörn/Liljebiörn/Liljebjörn, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, se även Lindahl.
Lilljebjörn/Lilliebjörn, blått kort – ref till tryckta verk.
Lilljeblad, blått kort – ref till tryckta verk.
Lilljebladh, vitt kort – ref till handskrifter, se Lillieblad.
Lilljeborg, blått kort – ref till tryckta verk.
Lilljebrunn, blått kort – ref till tryckta verk.
Lilljebrunn, vitt kort – ref till handskrifter, se Lilliebrunn.
Lilljecrantz, blått kort – ref till tryckta verk.
Lilljecreutz, vitt kort – ref till handskrifter, se Lilliecreutz.
Lilljecrona, vitt kort – ref till handskrifter, se Lilliecrona.
Lilljeflycht, vitt kort – ref till handskrifter, se Lillieflycht.
Lilljefors, blått kort – ref till tryckta verk.
Lilljegranat, vitt kort – ref till handskrifter, se Lilliegranat.
Lilljegreen, vitt kort – ref till handskrifter, se Lilliegren.
Lilljegren, vitt kort – ref till handskrifter, se Lilliegren.
Lilljehorn, vitt kort – ref till handskrifter, se Lilliehorn.
Lilljehorn, blått kort – ref till tryckta verk.
Lilljehöök, vitt kort – ref till handskrifter, se Lilliehöök.
Lilljehöök, blått kort – ref till tryckta verk.
Lilljekvist, blått kort – ref till tryckta verk.
Lilljemark, vitt kort – ref till handskrifter, se Lilliemarck.
Lilljenberg, vitt kort – ref till handskrifter, se Lillienberg.
Lilljenborg, vitt kort – ref till handskrifter, se Lillienborg.
Lilljenhoff/Liljenhoff, vitt kort – ref till handskrifter.
Lilljenroos, vitt kort – ref till handskrifter.
Lilljequist, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lilljerahm, vitt kort – ref till handskrifter, se Lillieram.
Lilljering, vitt kort – ref till handskrifter, se Lilliering.
Lilljeroth, vitt kort – ref till handskrifter, se Lillieroot.
Lilljesparre, vitt kort – ref till handskrifter, se Lilliesparre.
Lilljestierna, vitt kort – ref till handskrifter, se Lilliestierna.
Lilljestjerna, blått kort – ref till tryckta verk.
Lilljeström, vitt kort – ref till handskrifter, se Lillieström.
Lilljetopp, vitt kort – ref till handskrifter, se Lillietopp.
Lilljevalk, vitt kort – ref till handskrifter, se Lilliewallch.
Lilljevallch, vitt kort – ref till handskrifter, se Lilliewallch.
Lilljeörn, vitt kort – ref till handskrifter.
Lillman, vitt kort – ref till handskrifter.
Lillström, vitt kort – ref till handskrifter.
Lillström, blått kort – ref till tryckta verk.
Lilo, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Lilo, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1985:2, 1985:3-4.
Limaeus, blått kort – ref till tryckta verk.
Limaeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Limatius, blått kort – ref till tryckta verk.
Limberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Limberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Limborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Limingius, blått kort – ref till tryckta verk.
Limmerhult, blått kort – ref till tryckta verk.
Limmerhult, vitt kort – ref till handskrifter.
Limnaelius, vitt kort – ref till handskrifter, se Limnell.
Limnaeus, blått kort – ref till tryckta verk.
Limnander, vitt kort – ref till handskrifter.
Limnelius, vitt kort – ref till handskrifter, se Limnell.
Limnell, blått kort – ref till tryckta verk.
Limnell/Limnelius/Limnaelius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Limnorin, vitt kort – ref till handskrifter.
Limón, blått kort – ref till tryckta verk.
Limon/Lemon/Le Mon, vitt kort – ref till handskrifter.
Limren, vitt kort – ref till handskrifter.
Linander, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Linback, blått kort – ref till tryckta verk.
Linbarck, vitt kort – ref till handskrifter.
Linbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Linberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Linbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Linck/Link, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv.
Lincke, vitt kort – ref till handskrifter.
Linckman, blått kort – ref till tryckta verk.
Lincopensis, vitt kort – ref till handskrifter.
Lind af Hageby, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Lind/Lindh, två blå kort och ett vitt – ref till tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv, GF antavlor.
Lindal, ett blått och två vita kort – ref till både tryckta verk och handskrifter, se Lindahl, GF:s släktarkiv.
Lindarfues, vitt kort – ref till handskrifter.
Lindau, blått kort – ref till tryckta verk.
Lindauer, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Lindbaum, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Lindbeck, vitt kort – ref till handskrifter, se Lindbäck.
Lindberg/Lindbergh, två blå och ett vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv, GF antavlor.
Lindberger, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Lindbergh, vitt kort – ref till handskrifter, se Lindberg.
Lindbergius, vitt kort – ref till handskrifter.
Lindblad/Lindbladh, två blå och två vita kort – ref till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv.
Lindblom, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, Gf:s arkiv, Sandegrens saml. K 593, GF antavlor.
Lindbom/Lindbohm, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Lindborg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Lindborger, vitt kort – ref till handskrifter.
Lindbrand, blått kort – ref till tryckta verk.
Lindby, vitt kort – ref till handskrifter.
Lindbäck, blått kort – ref till tryckta verk.
Lindbäck/Lindbeck, , GF:s släktarkiv.
Lindcrantz/Lindecrantz, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Lindcreutz, blått kort – ref till tryckta verk.
Linde/Linde von der/Linde v, tre blå och tre vita kort – ref till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv, SoH 1977, nr 3.
Lindearm, vitt kort – ref till handskrifter.
Lindebergh/Lindeberg/Lindebergius, ett blått och tre vita kort – ref till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv, SoH 1959, sid 225.
Lindeblad/Lindeblad v/Lindebladh/Lindebladh, två blå och två vita kort – ref till både tryckta verk och handskrifter.
Lindebom, vitt kort – ref till handskrifter, GF antavlor.
Lindebrand, vitt kort – ref till handskrifter.
Lindebäck, blått kort – ref till tryckta verk.
Lindecrantz/Lindcrantz, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Lindecreutz, vitt kort – ref till handskrifter.
Lindedal, vitt kort – ref till handskrifter.
Lindefelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Lindeflycht/Lindeflygt, vitt kort – ref till handskrifter.
Lindegreen//Lindegren, vitt kort – ref till handskrifter.
Lindegren/Lindegreen, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv, GF antavlor.
Lindegren/Lindegrén, blått kort – ref till tryckta verk.
Lindegård, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1/1953.
Lindehielm/Lindehjelm, blått kort – ref till tryckta verk.
Lindehielm/Lindehjelm/Lindhielm, vitt kort – ref till handskrifter.
Lindehjelm, vitt kort – ref till handskrifter, se Lindehielm.
Lindeholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Lindeiner, blått kort – ref till tryckta verk.
Lindekrona, vitt kort – ref till handskrifter.
Lindelius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv, SoH 1958, sid 53.
Lindell, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, Gf:s släktböcker 6, Gävle 1947, GF:s släktarkiv, GF antavlor.
Lindelöf, blått kort – ref till tryckta verk.
Lindelöf/Lindelööf, två vita kort – ref till handskrifter.
Lindeman, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Lindeman/Lindesköld, blått kort – ref till tryckta verk, GF:s släktarkiv.
Lindemarck/Lindemark, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Lindemeijer, vitt kort – ref till handskrifter.
Lindemeyer/Lindmejer/Lindenmeyer, vitt kort – ref till handskrifter.
Lindén/ Linden/Linden von/Linde, två blå och fyra vita kort – ref till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv.
Lindenau, vitt kort – ref till handskrifter.
Lindenbaum, vitt kort – ref till handskrifter.
Lindenberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv.
Lindencrona, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Lindenfels, vitt kort – ref till handskrifter.
Lindenhagen, vitt kort – ref till handskrifter.
Lindenlöf, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Lindenmeijer/Lindenmeyer, vitt kort – ref till handskrifter.
Lindenow, blått kort – ref till tryckta verk.
Lindenstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Lindenstierna, vitt kort – ref till handskrifter.
Lindeqvist/Lindequist, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Linder, ett blått och två vita kort – ref till både tryckta verk och handskrifter.
Linderberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv.
Linderborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Lindercreutz von, blått kort – ref till tryckta verk.
Linderforss, vitt kort – ref till handskrifter.
Lindergren, vitt kort – ref till handskrifter.
Linderhed, blått kort – ref till tryckta verk.
Linderholm, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Linderoot, vitt kort – ref till handskrifter, se Linderot.
Linderos, blått kort – ref till tryckta verk.
Linderosensis, vitt kort – ref till handskrifter.
Linderot/Linderoth/Linderoot, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Linderoth, vitt kort – ref till handskrifter, se Linderot.
Linderqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Linders, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv.
Lindersköld/Lindesköld, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Lindersson, vitt kort – ref till handskrifter.
Linderstam, vitt kort – ref till handskrifter.
Linderstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Linderström, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Lindesby-släkten, blått kort – ref till tryckta verk.
Lindesjöö, vitt kort – ref till handskrifter.
Lindeskiöld, vitt kort – ref till handskrifter, se Lindesköld.
Lindeskyld, vitt kort – ref till handskrifter.
Lindesköld/Lindeskiöld/Lindersköld, vitt kort – ref till handskrifter.
Lindesson, vitt kort – ref till handskrifter.
Lindestam, vitt kort – ref till handskrifter.
Lindestolpe, blått kort – ref till tryckta verk.
Lindeström, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Lindestubbe, vitt kort – ref till handskrifter.
Lindewad, vitt kort – ref till handskrifter.
Lindevad Claesson, vitt kort – ref till handskrifter.
Lindevalch, vitt kort – ref till handskrifter.
Lindewald, blått kort – ref till tryckta verk.
Lindevall, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Lindevallius, vitt kort – ref till handskrifter.
Lindfeldt, vitt kort – ref till handskrifter, se Lindfelt.
Lindfelt/Lindfeldt, vitt kort – ref till handskrifter.
Lindfors, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv, GF antavlor.
Lindfors, blått kort – ref till tryckta verk.
Lindgreen/Lindgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Lindgren/Lindgreen, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Lindgren/Lindgrén, två blå kort – ref till tryckta verk.
Lindh/Lind, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv.
Lindhage, blått kort – ref till tryckta verk.
Lindhagen, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, Sandegr. saml. F 599 (GF),.
Lindham, blått kort – ref till tryckta verk.
Lindhammar, blått kort – ref till tryckta verk.
Lindhé, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv.
Lindheim, blått kort – ref till tryckta verk.
Lindheström, blått kort – ref till tryckta verk.
Lindhielm, blått kort – ref till tryckta verk.
Lindhielm/Lindenhielm, vitt kort – ref till handskrifter.
Lindholm, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv.
Lindhult, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Lindien, vitt kort – ref till handskrifter.
Lindius, vitt kort – ref till handskrifter.
Lindkvist, blått kort – ref till tryckta verk.
Lindley, blått kort – ref till tryckta verk.
Lindlöf/Lindlöf, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Lindman, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv, SoH 1954, nr2-3, sid 114,117,121.
Lindmarck/Lindmark, blått kort – ref till tryckta verk.
Lindmarck/Lindmark, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Lindmark, vitt kort – ref till handskrifter, se Lindmarck.
Lindmejer/Lindemeyer, vitt kort – ref till handskrifter.
Lindner, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Lindor, blått kort – ref till tryckta verk.
Lindorff, vitt kort – ref till handskrifter.
Lindorm, ett blått och två vita kort – ref till både tryckta verk och handskrifter.
Lindormsönernas ätt, vitt kort – ref till handskrifter.
Lindqvist/Lindquist, tre blå kort – ref till tryckta verk, GF:s släktarkiv.
Lindqvister, vitt kort – ref till handskrifter.
Lindroot/Lindroth, vitt kort – ref till handskrifter.
Lindrooth, blått kort – ref till tryckta verk.
Lindros/Lindroos, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Lindrot/Lindroth, vitt kort – ref till handskrifter.
Lindroth/Lindrot/Lindroot, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv.
Lindsay, blått kort – ref till tryckta verk.
Lindsbro-släkten, vitt kort – ref till handskrifter.
Lindschoug/Lindskog, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, SoH 1/1957.
Lindschöld/Lindsköld/Lindskiöld, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Lindsdorff, vitt kort – ref till handskrifter.
Lindsell, vitt kort – ref till handskrifter.
Lindsfelt, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Lindsfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Lindsgård, blått kort – ref till tryckta verk.
Lindsjö, blått kort – ref till tryckta verk.
Lindskiöld, vitt kort – ref till handskrifter, se Lindschöld.
Lindskog/Lindschoug, vitt kort – ref till handskrifter.
Lindskog/Lindskoug, blått kort – ref till tryckta verk.
Lindskoug/Lindskog, blått kort – ref till tryckta verk.
Lindsköld/Lindschöld, vitt kort – ref till handskrifter.
Lindsström, blått kort – ref till tryckta verk.
Lindstedt, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Lindstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Lindstein, vitt kort – ref till handskrifter.
Lindstein, blått kort – ref till tryckta verk.
Lindsten, vitt kort – ref till handskrifter.
Lindstorphius, vitt kort – ref till handskrifter.
Lindstou, vitt kort – ref till handskrifter.
Lindstrahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Lindstrand, vitt kort – ref till handskrifter.
Lindström, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv, GF antavlor.
Lindström, blått kort – ref till tryckta verk.
Lindström, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1958, sid 85.
Lindströmer, vitt kort – ref till handskrifter.
Lindståhl, vitt kort – ref till handskrifter.
Lindtler, vitt kort – ref till handskrifter.
Lindtman, blått kort – ref till tryckta verk.
Lindtner, vitt kort – ref till handskrifter.
Lindton, blått kort – ref till tryckta verk, GF:s släktarkiv.
Lindwall, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Lindvall/Lindwall, blått kort – ref till tryckta verk.
Linell, blått kort – ref till tryckta verk.
Linell, blått kort – ref till tryckta verk.
Ling, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv.
Ling-Vannerus, blått kort – ref till tryckta verk.
Lingberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Lingen von, två blå och ett vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Lingensee, vitt kort – ref till handskrifter.
Lingensjö, vitt kort – ref till handskrifter.
Lingman, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Lingmark, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Lingnelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Lingnier/Lignier, vitt kort – ref till handskrifter.
Lingselius/Lingzelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Lingvall, blått kort – ref till tryckta verk.
Lingzelius/Lingselius, vitt kort – ref till handskrifter.
Linhult, blått kort – ref till tryckta verk.
Link/Linck, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Linman/Linnman, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Linn, vitt kort – ref till handskrifter.
Linnaeus, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv, SoH 1958, sid 53.
Linnander, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Linnarsson, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Linnartson, blått kort – ref till tryckta verk.
Linnartsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Linnden, vitt kort – ref till handskrifter.
Linné von, blått kort – ref till tryckta verk.
Linné/Linnaus, blått kort – ref till tryckta verk.
Linné/Linné, vitt kort – ref till handskrifter.
Linné/Linné von, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv, GF antavlor.
Linneaus, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Linnell, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Linner, vitt kort – ref till handskrifter, GF antavlor.
Linnér, vitt kort – ref till handskrifter.
Linnér, blått kort – ref till tryckta verk.
Linnerberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Linnercrantz, blått kort – ref till tryckta verk.
Linnerhielm, vitt kort – ref till handskrifter.
Linnerhielm, blått kort – ref till tryckta verk.
Linnerius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Linnerlöf, vitt kort – ref till handskrifter.
Linneroth, vitt kort – ref till handskrifter.
Linnerqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Linnerstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Linnertsgården, vitt kort – ref till handskrifter.
Linnerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Linneus, vitt kort – ref till handskrifter.
Linni, blått kort – ref till tryckta verk.
Linning, blått kort – ref till tryckta verk.
Linning, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Linnman/Linman, vitt kort – ref till handskrifter.
Linnström, blått kort – ref till tryckta verk.
Linqvist, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Linroot/Linroth, vitt kort – ref till handskrifter.
Linrot, vitt kort – ref till handskrifter, se Linroth.
Linroth, blått kort – ref till tryckta verk.
Linroth/Linrot/Linroot, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Linsén, blått kort – ref till tryckta verk.
Linson, vitt kort – ref till handskrifter.
Linstow von, blått kort – ref till tryckta verk.
Linstral, vitt kort – ref till handskrifter.
Linström, .
Linton, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv, GF antavlor.
Linton, blått kort – ref till tryckta verk.
Lintovius, vitt kort – ref till handskrifter.
Lintz, vitt kort – ref till handskrifter.
Lintzai, vitt kort – ref till handskrifter.
Lintzen von, vitt kort – ref till handskrifter.
Linvall, vitt kort – ref till handskrifter.
Linzander, vitt kort – ref till handskrifter.
Lionstone, vitt kort – ref till handskrifter.
Lipen von/Lippen von, vitt kort – ref till handskrifter.
Lipfelt von, vitt kort – ref till handskrifter.
Liphardt von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Lippe v.d., blått kort – ref till tryckta verk.
Lippen von/Lipen von, vitt kort – ref till handskrifter.
Lippman, vitt kort – ref till handskrifter.
Lipradt v.d., vitt kort – ref till handskrifter.
Lipstorff, vitt kort – ref till handskrifter.
Liptovius, vitt kort – ref till handskrifter.
Lischou, vitt kort – ref till handskrifter.
Lisell, blått kort – ref till tryckta verk.
Liske, vitt kort – ref till handskrifter.
Lisman, vitt kort – ref till handskrifter.
Lissander, vitt kort – ref till handskrifter.
Lissander, blått kort – ref till tryckta verk.
Lissel, vitt kort – ref till handskrifter.
Lisselius, vitt kort – ref till handskrifter.
Lissenhaim von, blått kort – ref till tryckta verk.
Lissman, vitt kort – ref till handskrifter.
Lissmannus, vitt kort – ref till handskrifter.
Lissnybings, vitt kort – ref till handskrifter.
Lister-släkten, blått kort – ref till tryckta verk, GF:s släktarkiv.
Liström, vitt kort – ref till handskrifter.
Liströmer/Lidströmer, vitt kort – ref till handskrifter.
Litander/Lithander, vitt kort – ref till handskrifter.
Litell/Lithell/Littell, vitt kort – ref till handskrifter.
Litén/Liten/Lithén, vitt kort – ref till handskrifter.
Litenbom, blått kort – ref till tryckta verk.
Lith von der, vitt kort – ref till handskrifter.
Lithander, blått kort – ref till tryckta verk.
Lithander/Litander, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Lithberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Litheim, blått kort – ref till tryckta verk.
Lithelius, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Lithell/Littell/Litell, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Lithén/Liten/Litén/Lithénius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Lithenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Lithenius, vitt kort – ref till handskrifter, se Lithén.
Lithman, blått kort – ref till tryckta verk.
Lithman/Littman, vitt kort – ref till handskrifter.
Lithmang, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Lithner, vitt kort – ref till handskrifter, se Littner.
Litholander, blått kort – ref till tryckta verk.
Lithomannus, vitt kort – ref till handskrifter.
Lithonius, vitt kort – ref till handskrifter.
Lithorell, vitt kort – ref till handskrifter.
Lithorin/Littorin, vitt kort – ref till handskrifter.
Lithou, vitt kort – ref till handskrifter.
Lithou, blått kort – ref till tryckta verk.
Lithovius, blått kort – ref till tryckta verk.
Lithowius, vitt kort – ref till handskrifter.
Lithström/Litström/Littström, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Lithun, blått kort – ref till tryckta verk.
Lithunius, vitt kort – ref till handskrifter.
Lithzberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Lithzberg/Litzberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Lithzelius, vitt kort – ref till handskrifter, se Litzelius.
Lithzenius, vitt kort – ref till handskrifter, se Litzenius.
Litke, vitt kort – ref till handskrifter, se Littke.
Litmange, vitt kort – ref till handskrifter.
Litmark, vitt kort – ref till handskrifter, se Littmark.
Liton/Litton, vitt kort – ref till handskrifter.
Litsman, vitt kort – ref till handskrifter.
Litström, vitt kort – ref till handskrifter, se Lithström.
Litt, vitt kort – ref till handskrifter.
Littell/Lithell/Litell, vitt kort – ref till handskrifter.
Littke/Litke, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Littman/Lithman, vitt kort – ref till handskrifter.
Littmarck/Litmark, blått kort – ref till tryckta verk.
Littmark/Litmark/Littmarck, vitt kort – ref till handskrifter.
Littner/Lithner, vitt kort – ref till handskrifter.
Litton/Liton, vitt kort – ref till handskrifter.
Littorin, blått kort – ref till tryckta verk.
Littorin/Lithorin/Lit/t/orin/us, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Littorinus, vitt kort – ref till handskrifter, se Littorin.
Littoun, vitt kort – ref till handskrifter.
Littowius, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Littström/Lithström, vitt kort – ref till handskrifter.
Littulander, vitt kort – ref till handskrifter.
Littzell, blått kort – ref till tryckta verk.
Litz/Lietz, vitt kort – ref till handskrifter.
Litzander, vitt kort – ref till handskrifter.
Litzberg/Lithzberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Litzberg/Lithzberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Litzéen, vitt kort – ref till handskrifter.
Litzelius/Lithzelius/Lizelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Litzelius/Lizelius/Litzell, blått kort – ref till tryckta verk.
Litzell, vitt kort – ref till handskrifter.
Litzén, , se Litzéen.
Litzén, blått kort – ref till tryckta verk.
Litzenius/Lithzenius, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Litzing, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Liukoinen, vitt kort – ref till handskrifter.
Liung, vitt kort – ref till handskrifter, se Ljung.
Liungbeck, vitt kort – ref till handskrifter, se Ljungbeck.
Liungberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Liungberg, vitt kort – ref till handskrifter, se Ljungberg.
Liungblad, vitt kort – ref till handskrifter, se Ljungblad.
Liungfeldt, vitt kort – ref till handskrifter, se Ljungfelt.
Liungman, vitt kort – ref till handskrifter, se Ljungman.
Liungström, vitt kort – ref till handskrifter, se Ljungström.
Liurenius, vitt kort – ref till handskrifter, se Ljurenius.
Liusefors-slägten, vitt kort – ref till handskrifter, se Ljusefors-slägten.
LiustraLjuster, vitt kort – ref till handskrifter.
Livbom, blått kort – ref till tryckta verk.
Liwe/Live, vitt kort – ref till handskrifter.
Liwen/Liven, vitt kort – ref till handskrifter.
Liwensten/Livingstone, blått kort – ref till tryckta verk.
Livergren, vitt kort – ref till handskrifter.
Livijn/Liwijn/Livin, två blå kort – ref till tryckta verk.
Livijn/Liwijn/Livin, vitt kort – ref till handskrifter, se Sandegr,saml. F 1121.
Livin/Livijn, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Livingsteen, vitt kort – ref till handskrifter.
Liwingstein, vitt kort – ref till handskrifter.
Livingston, vitt kort – ref till handskrifter.
Livinstohn, vitt kort – ref till handskrifter.
Livner, vitt kort – ref till handskrifter.
Liwonius, vitt kort – ref till handskrifter.
Lixander, vitt kort – ref till handskrifter.
Lixelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Lixell, vitt kort – ref till handskrifter.
Lizelius/Litzelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Lizell, två vita kort – ref till handskrifter.
Lizell, blått kort – ref till tryckta verk.
Ljung/Liung/Ljungh, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Ljung/Ljungh, blått kort – ref till tryckta verk.
Ljungars, blått kort – ref till tryckta verk.
Ljungbeck/Liungbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Ljungberg, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1958, sid 54.
Ljungberg/Liungberg/Ljungbergh, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Ljungberger, blått kort – ref till tryckta verk.
Ljungberger, vitt kort – ref till handskrifter.
Ljungbergh, vitt kort – ref till handskrifter, se Ljungberg.
Ljungblad/Liungblad, vitt kort – ref till handskrifter.
Ljungblom, vitt kort – ref till handskrifter.
Ljungborg, blått kort – ref till tryckta verk.
Ljungcrantz/Ljungkrantz, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Ljungcrantz/Ljungkratz, blått kort – ref till tryckta verk.
Ljungdahl, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Ljungdahl, blått kort – ref till tryckta verk.
Ljungdal, blått kort – ref till tryckta verk.
Ljungdell, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Ljungdell, blått kort – ref till tryckta verk.
Ljungdorff/Ljungdorph, vitt kort – ref till handskrifter.
Ljungdorph/Ljungdorff, vitt kort – ref till handskrifter.
Ljungenstierna, vitt kort – ref till handskrifter.
Ljungerud, blått kort – ref till tryckta verk.
Ljungfelt, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1958, sid 54.
Ljungfelt/Liungfeldt, vitt kort – ref till handskrifter.
Ljungfors, blått kort – ref till tryckta verk, GF:s släktarkiv.
Ljunggren, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Ljunggren, blått kort – ref till tryckta verk, GF:s släktarkiv.
Ljunggårdssläkten, vitt kort – ref till handskrifter.
Ljungh/ljung, blått kort – ref till tryckta verk.
Ljunghaus, vitt kort – ref till handskrifter.
Ljunghaus, vitt kort – ref till handskrifter.
LjunghLjung, vitt kort – ref till handskrifter.
Ljungholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Ljungkrantz, vitt kort – ref till handskrifter.
Ljunglund, blått kort – ref till tryckta verk.
Ljunglöf, vitt kort – ref till handskrifter.
Ljunglöf, blått kort – ref till tryckta verk.
Ljungman/Liungman, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv.
Ljungmarck, vitt kort – ref till handskrifter.
Ljungmarker, vitt kort – ref till handskrifter.
Ljungner, blått kort – ref till tryckta verk.
Ljungquist, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Ljungquist, blått kort – ref till tryckta verk.
Ljungqvist, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Ljungsson, blått kort – ref till tryckta verk.
Ljungstedt, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Ljungstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Ljungström, blått kort – ref till tryckta verk.
Ljungström/Liungström, , GF:s släktarkiv.
Ljungströmer, blått kort – ref till tryckta verk.
Ljungströmer, blått kort – ref till tryckta verk.
Ljungsvärd, blått kort – ref till tryckta verk.
Ljungwald, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Ljungvall, blått kort – ref till tryckta verk, GF:s släktarkiv.
Ljungås, blått kort – ref till tryckta verk.
Ljurenius/Liurenius, , Ja.
Ljusberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Ljusefors-Slägten/Liusefors-Slägten, vitt kort – ref till handskrifter.
Ljuster/Liustra, vitt kort – ref till handskrifter.
Ljuster/Liustra, blått kort – ref till tryckta verk.
Ljustra, vitt kort – ref till handskrifter.
Lloyd, blått kort – ref till tryckta verk.
Lo/Loo, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Loas, vitt kort – ref till handskrifter.
Lobanoff, vitt kort – ref till handskrifter.
Loberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Loberg/Lohberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Loberger, vitt kort – ref till handskrifter.
Lobin, blått kort – ref till tryckta verk.
Lobjörn, vitt kort – ref till handskrifter.
Locander, vitt kort – ref till handskrifter.
Loccenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Loccenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Loch, vitt kort – ref till handskrifter.
LochLock, blått kort – ref till tryckta verk.
Lock/Locn, vitt kort – ref till handskrifter.
Locke, vitt kort – ref till handskrifter.
Locker, vitt kort – ref till handskrifter.
Lockner, vitt kort – ref till handskrifter.
Lockner, blått kort – ref till tryckta verk.
Lockneus, vitt kort – ref till handskrifter.
Lod/Lodh/Lood/Loodh, vitt kort – ref till handskrifter.
Lod/Loodh/Lodh/Lood/Lood i Småland, blått kort – ref till tryckta verk.
Lode, blått kort – ref till tryckta verk, se Lode von.
Lode von, blått kort – ref till tryckta verk.
Lode/Lode v./Lodhe/Lode v.d., vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Lodelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Lodén/Loudéen, vitt kort – ref till handskrifter.
Lodénb, .
Lodh, vitt kort – ref till handskrifter, se Lod.
Lodhe/Lode, vitt kort – ref till handskrifter.
Lodin/Lodinus, vitt kort – ref till handskrifter.
Loding, vitt kort – ref till handskrifter.
Lodinus, vitt kort – ref till handskrifter, se Lodin.
Lodogius, vitt kort – ref till handskrifter.
Loefgren, vitt kort – ref till handskrifter, se Löfgren.
Loefvander/Löfvander, vitt kort – ref till handskrifter.
Loell, vitt kort – ref till handskrifter.
Loenbom, blått kort – ref till tryckta verk.
Loenbom/Lönbom, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv, Sandegr, saml, F 610 (GF).
Loenman, vitt kort – ref till handskrifter.
Loeth, vitt kort – ref till handskrifter, se Löth.
Lof, vitt kort – ref till handskrifter, se Lou.
Lofelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Lofelt/Loofeldt, vitt kort – ref till handskrifter.
Loffman, blått kort – ref till tryckta verk, se Låftman.
Loffman/låffman/Lofman, vitt kort – ref till handskrifter.
Loffsman, vitt kort – ref till handskrifter.
Lofftander, vitt kort – ref till handskrifter.
Lofman/Loffman, vitt kort – ref till handskrifter.
Lofsman, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Loftander, vitt kort – ref till handskrifter.
Loftman, blått kort – ref till tryckta verk, se Loffman, Låftman.
Loftman/Låftman, vitt kort – ref till handskrifter.
Logge, vitt kort – ref till handskrifter.
Loggin, vitt kort – ref till handskrifter.
Logie, vitt kort – ref till handskrifter.
Logren, vitt kort – ref till handskrifter.
Lohberg/Loberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Lohbiler, vitt kort – ref till handskrifter.
Lohe, blått kort – ref till tryckta verk.
Lohe, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Lohielm, blått kort – ref till tryckta verk.
Lohielm, vitt kort – ref till handskrifter.
Lohm, blått kort – ref till tryckta verk, se Lom.
Lohm/Lom, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Lohman, blått kort – ref till tryckta verk.
Lohman/Loman, vitt kort – ref till handskrifter.
Lohmander, vitt kort – ref till handskrifter.
Lohmander, blått kort – ref till tryckta verk.
Lohmin, blått kort – ref till tryckta verk, se Lohmin.
Lohn, blått kort – ref till tryckta verk.
Lohner, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Lohreman, blått kort – ref till tryckta verk.
Lohreman/Lohrman, vitt kort – ref till handskrifter.
Lohring, vitt kort – ref till handskrifter.
Lohrman, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1977, sid 360, 1979 , sid 350.
Lohrman/Lårman/Lohreman, vitt kort – ref till handskrifter.
Lojander, blått kort – ref till tryckta verk.
Lokens, vitt kort – ref till handskrifter.
Lokrantz, vitt kort – ref till handskrifter.
Lokrantz, blått kort – ref till tryckta verk.
Lokrén, vitt kort – ref till handskrifter.
Lom, vitt kort – ref till handskrifter, se Lohm.
Lom/Lohm, vitt kort – ref till handskrifter.
Loman/Looman/Lohman, vitt kort – ref till handskrifter.
Lomander, vitt kort – ref till handskrifter.
Lombard, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Lomberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Lomberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Lomehn, vitt kort – ref till handskrifter.
Lomell, vitt kort – ref till handskrifter.
Lomell, blått kort – ref till tryckta verk.
Londée, vitt kort – ref till handskrifter.
Londén, blått kort – ref till tryckta verk.
Londén, vitt kort – ref till handskrifter.
Londgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Londicer, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Londicer, blått kort – ref till tryckta verk.
Lonert, blått kort – ref till tryckta verk.
Longberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Longe, vitt kort – ref till handskrifter.
Longé, blått kort – ref till tryckta verk.
Longström, blått kort – ref till tryckta verk.
Longström, vitt kort – ref till handskrifter.
Loning, vitt kort – ref till handskrifter.
Lonkert, vitt kort – ref till handskrifter.
Lonkert, vitt kort – ref till handskrifter.
Lonman, vitt kort – ref till handskrifter.
Lonström, vitt kort – ref till handskrifter.
Loo, vitt kort – ref till handskrifter.
Loo van, blått kort – ref till tryckta verk.
Lood, vitt kort – ref till handskrifter, se Lod.
Loodh, vitt kort – ref till handskrifter, se Lod.
Loofeldt, vitt kort – ref till handskrifter, se Lofelt.
Looft, blått kort – ref till tryckta verk.
Look, vitt kort – ref till handskrifter.
Looman, vitt kort – ref till handskrifter, se Loman.
Loomis, blått kort – ref till tryckta verk.
Loos, vitt kort – ref till handskrifter.
Loos, blått kort – ref till tryckta verk.
Looström, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Looström/Loström, blått kort – ref till tryckta verk.
Lorange/L’orange/L’Orange, blått kort – ref till tryckta verk, GF:s släktarkiv.
Lorch, blått kort – ref till tryckta verk, se Lorich.
Lord, vitt kort – ref till handskrifter.
Lorelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Lorén, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Lorens/Lorentz/Lorents, vitt kort – ref till handskrifter.
Lorensson, vitt kort – ref till handskrifter.
Lorent, blått kort – ref till tryckta verk.
Lorents/Lorens/Lorentz, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Lorentsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Lorentz, blått kort – ref till tryckta verk.
Lorentz, blått kort – ref till tryckta verk.
Lorentz/Lorens/LorentsLourentz, vitt kort – ref till handskrifter.
Lorentzen, vitt kort – ref till handskrifter.
Lorentzi, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1959, sid 326.
Lorenzen, blått kort – ref till tryckta verk.
Lorenzon, blått kort – ref till tryckta verk.
Lorf, vitt kort – ref till handskrifter.
Lorffenskiöld, vitt kort – ref till handskrifter, se Lorfvenskiöld.
Lorfvensköld, blått kort – ref till tryckta verk.
Lorfvensköld/Lorffenskiöld, vitt kort – ref till handskrifter.
Lorich, vitt kort – ref till handskrifter.
Lorich, vitt kort – ref till handskrifter, se Lorch.
Lorichs, vitt kort – ref till handskrifter.
Lorichs, blått kort – ref till tryckta verk.
Loriin/Lorin, vitt kort – ref till handskrifter.
Lorin, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1993, sid 255, 1994, sid 20.
Lorin/Loriin, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Loring, vitt kort – ref till handskrifter.
Losander, vitt kort – ref till handskrifter.
Losch/Losche/Losk, vitt kort – ref till handskrifter.
Losche/Losch/Losk, vitt kort – ref till handskrifter.
Losing, vitt kort – ref till handskrifter.
Losk/Losch/Losche, vitt kort – ref till handskrifter.
Loskiöld, vitt kort – ref till handskrifter, se Losköld.
Losköld, blått kort – ref till tryckta verk.
Losköld/Loskiöld, vitt kort – ref till handskrifter.
Losse, vitt kort – ref till handskrifter.
Lossius, blått kort – ref till tryckta verk.
Lossow v./Lossow, vitt kort – ref till handskrifter.
Lostbom/Låstbom, .
Lostierna, vitt kort – ref till handskrifter.
Lostierna, blått kort – ref till tryckta verk.
Loström/ Looström, vitt kort – ref till handskrifter.
Lothigius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Lothsack, vitt kort – ref till handskrifter.
Lotsack, vitt kort – ref till handskrifter.
Lotscher, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Lotzbeck von b, .
Lotzgesell, vitt kort – ref till handskrifter.
Lou/Lof/Low, vitt kort – ref till handskrifter.
Loudéen/Lodén, vitt kort – ref till handskrifter.
Loudvig, vitt kort – ref till handskrifter.
Louise, blått kort – ref till tryckta verk.
Lourentz/Lorentz, vitt kort – ref till handskrifter.
Lourie, vitt kort – ref till handskrifter.
Low, vitt kort – ref till handskrifter, se Lou.
Lovén, blått kort – ref till tryckta verk.
Lowen v., vitt kort – ref till handskrifter.
Lovén/Lowén, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Lowenberg, vitt kort – ref till handskrifter, se Löfwenberg.
Lowenburg, vitt kort – ref till handskrifter.
Lowenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Lowensson, vitt kort – ref till handskrifter.
Lowerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Lovisa, blått kort – ref till tryckta verk.
Lovisin, blått kort – ref till tryckta verk.
Lovisin, vitt kort – ref till handskrifter.
Lowndes, vitt kort – ref till handskrifter.
Lowrey, blått kort – ref till tryckta verk.
Lowsen, vitt kort – ref till handskrifter.
Lowzow, blått kort – ref till tryckta verk.
Lublin, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1958, sid 36.
Lubomirski, vitt kort – ref till handskrifter.
Lucander, vitt kort – ref till handskrifter.
Lucander/Lukander, blått kort – ref till tryckta verk.
Lucia ss. förnamn, vitt kort – ref till handskrifter.
Lucidor, vitt kort – ref till handskrifter.
Lucius, vitt kort – ref till handskrifter.
Luck, vitt kort – ref till handskrifter.
Luck, blått kort – ref till tryckta verk.
Luckner, blått kort – ref till tryckta verk.
Ludelius, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Ludendorff, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Ludenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Luderhoff, vitt kort – ref till handskrifter.
Ludevig/Ludevig v., vitt kort – ref till handskrifter.
Ludke, vitt kort – ref till handskrifter.
Ludovici, vitt kort – ref till handskrifter.
Ludstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Ludvick/Loudvig, vitt kort – ref till handskrifter.
Ludvig/Ludvich/Ludwig, vitt kort – ref till handskrifter.
Ludvigsson, blått kort – ref till tryckta verk.
Ludvigsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Luft, vitt kort – ref till handskrifter.
Luft v.d., vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Lugn, blått kort – ref till tryckta verk.
Lugner, vitt kort – ref till handskrifter.
Luhr, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Luhr, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1950, 2-3.
Luhren, blått kort – ref till tryckta verk.
Luhren von, vitt kort – ref till handskrifter.
Lukander, blått kort – ref till tryckta verk, se Lueander.
Luking, vitt kort – ref till handskrifter.
Lukou von, vitt kort – ref till handskrifter.
Luna, vitt kort – ref till handskrifter.
Lunberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Lund, blått kort – ref till tryckta verk.
Lund/Lund af, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1958, sid 53.
Lund/Lund af/Lundh, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Lundaeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Lundahl/Lundal, blått kort – ref till tryckta verk.
Lundahl/Lundal, , GF:s släktarkiv.
Lundal/Lundahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Lundan, blått kort – ref till tryckta verk.
Lundbeck, vitt kort – ref till handskrifter, se Lundbäck, GF:s släktarkiv.
Lundberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Lundberg/Lundbergh, två blå och ett vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv, GF antavlor.
Lundberger, vitt kort – ref till handskrifter.
Lundbjers, vitt kort – ref till handskrifter.
Lundblad/af Lundblad/von Lundblad, tre blå kort och ett vitt – ref till tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv, GF antavlor.
Lundblom, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv.
Lundbom/Lundbohm, två blå och två vita kort – ref till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv.
Lundborg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv.
Lundbäck, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, se Lundbeck, GF:s släktarkiv.
Lundcrantz, vitt kort – ref till handskrifter.
Lunddahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Lunde, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Lundeberg/Lundebergh, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv.
Lundebergius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv.
Lundeblad, blått kort – ref till tryckta verk.
Lundebom, vitt kort – ref till handskrifter.
Lundeen/Lundén/ Lundeén/Lundenius, två blå och två vita kort – ref till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv.
Lundegren, vitt kort – ref till handskrifter.
Lundegård, vitt kort – ref till handskrifter.
Lundegård/Lundegårdh, blått kort – ref till tryckta verk.
Lundel, blått kort – ref till tryckta verk.
Lundelius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Lundell, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv: Reyde 179/180 etc, GF antavlor, SoH 1/1950 sid 3-20.
Lunden von/Lunden van/Lund von/Lunderberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Lundenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Lundenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Lundenius/Lundén, blått kort – ref till tryckta verk.
Lundenstierna, blått kort – ref till tryckta verk.
Lundequist, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Lunderberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Lunderqvist, blått kort – ref till tryckta verk.
Lundersten, vitt kort – ref till handskrifter.
Lundevall, blått kort – ref till tryckta verk.
Lundewall, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Lundfors, vitt kort – ref till handskrifter.
Lundgreen/Lundgren, tre blå kort och två vita – ref till tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv, GF antavlor, SoH 1980:1-2.
Lundgård, vitt kort – ref till handskrifter.
Lundgård, vitt kort – ref till handskrifter.
Lundh/Lund, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv.
Lundhag, blått kort – ref till tryckta verk.
Lundholm, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv, SoH 1/1950 s 80.
Lundi von, vitt kort – ref till handskrifter.
Lundin, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv, GF antavlor.
Lundius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv, GF antavlor, SoH 1/1953.
Lundkvist/Lundqvist/Lundquist/Lundhqvist, två blå kort och två vita – ref till tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv, GF antavlor.
Lundlöf, vitt kort – ref till handskrifter.
Lundman, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Lundmark, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv, GF antavlor.
Lundmarker, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv.
Lundqvister/Lundquister, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Lundroth, vitt kort – ref till handskrifter.
Lunds, vitt kort – ref till handskrifter.
Lundsberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Lundskog, blått kort – ref till tryckta verk.
Lundstedt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv.
Lundstein, vitt kort – ref till handskrifter.
Lundsten, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Lundström, två blå kort och ett vitt – ref till tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv, SoH 1959 s 217-218.
Lundstul, vitt kort – ref till handskrifter.
Lundwall, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv.
Lundvik, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv.
Luneker, vitt kort – ref till handskrifter.
Lunell, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv.
Lunelund, blått kort – ref till tryckta verk.
Lunér, vitt kort – ref till handskrifter.
Lung, vitt kort – ref till handskrifter.
Lungberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Lunge, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, Hiertstedtska samlingen M6 (GF), SoH 2/1951 s 223.
Lungfors, vitt kort – ref till handskrifter.
Lungqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Lungqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Lungström, vitt kort – ref till handskrifter.
Lunnaeus/Lunaeus, ett blått och två vita kort – ref till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv, SoH 1965 , 2-3.
Lunnerqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Lunnersten, vitt kort – ref till handskrifter.
Lunnius, vitt kort – ref till handskrifter.
Lunnoms-släkten, blått kort – ref till tryckta verk.
Luntstock, ett blått och två vita kort – ref till både tryckta verk och handskrifter.
Lupinus, vitt kort – ref till handskrifter.
Lussin, blått kort – ref till tryckta verk.
Lusten von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Lustig, vitt kort – ref till handskrifter.
Luthander, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, Sandegr.saml. F 625 (GF).
Luthbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Luthén, vitt kort – ref till handskrifter.
Luther, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv.
Lutherson, vitt kort – ref till handskrifter.
LuthLuuth/Luut, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv.
Luthman, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv.
Luthström, vitt kort – ref till handskrifter.
Lutke, blått kort – ref till tryckta verk.
Lutron, vitt kort – ref till handskrifter.
Lutteman, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv.
Lutter, vitt kort – ref till handskrifter.
Lutterberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Luttermark, blått kort – ref till tryckta verk.
Lutterström, vitt kort – ref till handskrifter.
Lutti, vitt kort – ref till handskrifter.
Luttropp, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv.
Lutze, vitt kort – ref till handskrifter.
Luukkoinen, blått kort – ref till tryckta verk.
Luut, vitt kort – ref till handskrifter, se Luth.
Luuth, vitt kort – ref till handskrifter, se Luth.
Luzelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Lybark, vitt kort – ref till handskrifter.
Lybeck/Lybäck/Lübeck, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv.
Lybecker, , GF:s släktarkiv.
Lybecker, blått kort – ref till tryckta verk.
Lübecker, blått kort – ref till tryckta verk.
Lyberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv.
Lybese, vitt kort – ref till handskrifter.
Lübese, blått kort – ref till tryckta verk.
Lübke, vitt kort – ref till handskrifter.
Lybke/Lübke, blått kort – ref till tryckta verk.
Lybsin, vitt kort – ref till handskrifter.
Lybäck/Lybeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Lyccander, vitt kort – ref till handskrifter.
Lychnell/Lycknell, vitt kort – ref till handskrifter.
Lychou/Lyckou/Lyckowius/Lyckå/Lychå/ van der Lückou, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv, GF antavlor.
Lyckau, vitt kort – ref till handskrifter.
Lyckberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Lycke, vitt kort – ref till handskrifter.
Lyckenswager, vitt kort – ref till handskrifter, se Lütkenswager.
Lyckholm, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Lyckman, vitt kort – ref till handskrifter.
Lycknell/Lychnell, vitt kort – ref till handskrifter.
Lyckow, blått kort – ref till tryckta verk.
Lyd, vitt kort – ref till handskrifter, GF antavlor.
Lüdecke/Lydeke/Lydicke, vitt kort – ref till handskrifter.
Lydeka van Bergen, vitt kort – ref till handskrifter.
Lüdeke, blått kort – ref till tryckta verk.
Lydekessönernas Djäkneätt/Djekne, .
Lydell, .
Lüdels, vitt kort – ref till handskrifter.
Lydeman, blått kort – ref till tryckta verk.
Lydendahl, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Lyder, .
Lyders, vitt kort – ref till handskrifter.
Lydersson, blått kort – ref till tryckta verk.
Lydert Hendrichson, vitt kort – ref till handskrifter.
Lyderus de Bergen, vitt kort – ref till handskrifter.
Lydich, vitt kort – ref till handskrifter.
Lydicke/Lüdecke, vitt kort – ref till handskrifter.
Lydig, blått kort – ref till tryckta verk.
Lyding, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Lydinghielm/Lydinghjelm, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Lydke, vitt kort – ref till handskrifter.
Lyell, vitt kort – ref till handskrifter.
Lygnell, vitt kort – ref till handskrifter.
Lyhnman, vitt kort – ref till handskrifter.
Lühren v., .
Lührs, blått kort – ref till tryckta verk.
Lykander, vitt kort – ref till handskrifter.
Lykosander, vitt kort – ref till handskrifter.
Lykseth, vitt kort – ref till handskrifter.
Lylou, vitt kort – ref till handskrifter.
Lyman, blått kort – ref till tryckta verk.
Lyman,, vitt kort – ref till handskrifter.
Lynaeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Lynchius, vitt kort – ref till handskrifter.
Lüne v.d., vitt kort – ref till handskrifter.
Lynge, vitt kort – ref till handskrifter.
Lynick, vitt kort – ref till handskrifter.
Lüning, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv.
Lünou, vitt kort – ref till handskrifter.
Lünow, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Lyon, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv.
Lyra, blått kort – ref till tryckta verk.
Lyrberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Lyrell, blått kort – ref till tryckta verk.
Lyrholm, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Lyrstadius, vitt kort – ref till handskrifter.
Lysander, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv, Stendahl: Utdraget ur Smithska släktkrönikan.
Lyselius, vitt kort – ref till handskrifter, ”GF:s släktarkiv, mapp ””Lysell”””.
Lysell, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv.
Lysén, vitt kort – ref till handskrifter.
Lysenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Lysholm, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv.
Lysing, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv.
Lysner, vitt kort – ref till handskrifter.
Lüsskou, vitt kort – ref till handskrifter.
Lyssner/Leussner/Lyssnär, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Lystadius, vitt kort – ref till handskrifter.
Lyström, blått kort – ref till tryckta verk.
Lütgens/Lyttkens, vitt kort – ref till handskrifter.
Lyth, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv.
Lythberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Lythraus/Lytraus, blått kort – ref till tryckta verk.
Lütke, vitt kort – ref till handskrifter.
Lytke von der Bergen, vitt kort – ref till handskrifter.
Lütkeman, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Lütkens/Lytken, vitt kort – ref till handskrifter, se Lyttkens.
Lytkens/Lyttkens, blått kort – ref till tryckta verk.
Lütkenswager/Lyckenswager, vitt kort – ref till handskrifter.
Lytraeus/Lythraeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Lytteman, vitt kort – ref till handskrifter.
Lütting, vitt kort – ref till handskrifter.
Lyttkens/Lütkens/Lytken/Lütgens, vitt kort – ref till handskrifter.
Lütz, vitt kort – ref till handskrifter.
Lützen, vitt kort – ref till handskrifter.
Lützern, .
Lützou, vitt kort – ref till handskrifter.
Lützow, blått kort – ref till tryckta verk.
Lådman, vitt kort – ref till handskrifter.
Låffman, vitt kort – ref till handskrifter, se Loffman.
Låftman/Loftman, vitt kort – ref till handskrifter.
Låftman/Loftman/Loffman, blått kort – ref till tryckta verk.
Lång, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv.
Långberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Långberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Långe, vitt kort – ref till handskrifter.
Långeberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Långebråtsläkten, blått kort – ref till tryckta verk.
Långh, blått kort – ref till tryckta verk.
Långhjelm, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Långnäs-Kartåssläkten, vitt kort – ref till handskrifter.
Långström, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Långsvärd, vitt kort – ref till handskrifter.
Långörasläkten, .
Lårbosläkten, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Lårdén, vitt kort – ref till handskrifter.
Lårman, vitt kort – ref till handskrifter.
Låstbom/ af Låstbom, två blå kort – ref till tryckta verk.
Låstbom/Lostbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Läma, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Lämmel, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Läms, vitt kort – ref till handskrifter.
Lämåssläkten, vitt kort – ref till handskrifter.
Länck, vitt kort – ref till handskrifter.
Längman, vitt kort – ref till handskrifter.
Längstadius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Länk, vitt kort – ref till handskrifter, se Länck.
Länman, vitt kort – ref till handskrifter, se Lännman.
Lännergren, blått kort – ref till tryckta verk.
Lännman/Länman, vitt kort – ref till handskrifter.
Lännqvist, .
Lännstrand, blått kort – ref till tryckta verk.
Länsberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Lärcka/Lärka, två vita kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Lärka, blått kort – ref till tryckta verk.
Lärnström, vitt kort – ref till handskrifter.
Lässle, vitt kort – ref till handskrifter.
Lätt, blått kort – ref till tryckta verk.
Löben, vitt kort – ref till handskrifter.
Löberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Löberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Lödtke, vitt kort – ref till handskrifter.
Löf/Lööf/Löw, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Löfberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Löfblad, vitt kort – ref till handskrifter.
Löfdahl, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Löffling/Löfling, vitt kort – ref till handskrifter.
Löfgren/Loefgren/Löfgreen, två blå och ett vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv.
Löfgrön, vitt kort – ref till handskrifter.
Löflind, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Löfling/Löffling, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Löflund, vitt kort – ref till handskrifter.
Löfman, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv.
Löfmarck/Löfmark, två blå och två vita kort – ref till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv.
Löfqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Löfroth, vitt kort – ref till handskrifter.
Löfstadius, vitt kort – ref till handskrifter.
Löfstedt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv, SoH 1956 nr 3.
Löfstrand, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Löfström, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv: Reyde.
Löfvall, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv.
Löfvander/Loefvander, vitt kort – ref till handskrifter.
Löfve, vitt kort – ref till handskrifter.
Löfvén, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Löfwenberg/Löwenberg/Löfvenberg/Lowenberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv.
Löfvendahl, blått kort – ref till tryckta verk.
Löfvengren, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv.
Löfvenhaft, vitt kort – ref till handskrifter.
Löfvenhamn, vitt kort – ref till handskrifter.
Löfvenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Löfwenius/Löwenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Löfvenmark/Löfwenmark, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv.
Löfvenskjöld/Löfvenskiöld/, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF.s släktarkiv: Löfgren.
Löfvenstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Löfving/Löwing, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv.
Lögdahl, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Lögdberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Lögdbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Lögden, vitt kort – ref till handskrifter.
Lögdgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Lögdholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Lögdlund, vitt kort – ref till handskrifter.
Lögdqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Lögdstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Lögdsten, vitt kort – ref till handskrifter.
Lögdstrand, vitt kort – ref till handskrifter.
Löher, vitt kort – ref till handskrifter.
Löhman, blått kort – ref till tryckta verk.
Löhman/Löman, vitt kort – ref till handskrifter.
Löhnberg/Lönberg/Lönnberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Löhnbom/Lönbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Löhngren/Löngreen/Lönngren, vitt kort – ref till handskrifter.
Löhr, blått kort – ref till tryckta verk.
Löja, blått kort – ref till tryckta verk.
Löjdqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Löjdström, vitt kort – ref till handskrifter.
Lök/Löök, .
Löman/Löhman, vitt kort – ref till handskrifter.
Lönbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Lönberg/Löhnberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Lönbergius, vitt kort – ref till handskrifter.
Lönblad, vitt kort – ref till handskrifter.
Lönbom/Lönbohm, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv.
Lönborg/Lönnborg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Löndahl, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Löndblad, vitt kort – ref till handskrifter.
Löndqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Lönebergius, vitt kort – ref till handskrifter.
Lönebom, blått kort – ref till tryckta verk.
Lönegren, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv.
Löneroth, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
LÖnfors, vitt kort – ref till handskrifter.
Löngreen/Löngren/Löhngren/Lönngren, vitt kort – ref till handskrifter.
Löngren, vitt kort – ref till handskrifter, se Löngreen.
Lönholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Lönman, vitt kort – ref till handskrifter.
Lönn, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv.
Lönnberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Lönnberg/ Löhnberg/Lönberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Lönnblad, blått kort – ref till tryckta verk.
Lönnborg/Lönborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Lönndahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Lönneblad, vitt kort – ref till handskrifter.
Lönnegren, blått kort – ref till tryckta verk.
Lönner, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Lönnerberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Lönnerberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Lönnerblad, vitt kort – ref till handskrifter.
Lönnermo, blått kort – ref till tryckta verk.
Lönneström, vitt kort – ref till handskrifter.
Lönngren/Löngren/Löhngren, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Lönnholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Lönnmåsa släkten, blått kort – ref till tryckta verk.
Lönnquist, vitt kort – ref till handskrifter.
Lönnqvist, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Lönnrot/Lönroth, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Lönnstig, vitt kort – ref till handskrifter.
Lönnström/Lönström, vitt kort – ref till handskrifter.
Lönqvist/Lönnqvist, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Lönroth, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, se Lönnroth.
Lönström/Lönnström, vitt kort – ref till handskrifter.
Lönwall, vitt kort – ref till handskrifter.
Lörgren, blått kort – ref till tryckta verk.
Löschern v Hertzfelt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Löschner, vitt kort – ref till handskrifter.
Lötberg, , GF:s släktarkiv.
Löth-Örnsköld, blått kort – ref till tryckta verk.
Löth/Loeth/Lööth, vitt kort – ref till handskrifter.
Löthbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Löthell, vitt kort – ref till handskrifter.
Löthenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Löthensis, vitt kort – ref till handskrifter.
Löthgren, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Löthman, vitt kort – ref till handskrifter.
Löthman/Lötman, blått kort – ref till tryckta verk.
Löthmark, vitt kort – ref till handskrifter.
Löthner, blått kort – ref till tryckta verk.
Löthner, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Löthström, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Lötman, blått kort – ref till tryckta verk, se Löthman.
Lötner, vitt kort – ref till handskrifter, se Löthner.
Lötqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Lötting, vitt kort – ref till handskrifter.
Löw/Löf/Lööf, vitt kort – ref till handskrifter.
Löwbeer, blått kort – ref till tryckta verk.
Lövblad, blått kort – ref till tryckta verk.
Löwcrantz, vitt kort – ref till handskrifter.
Lövdén, blått kort – ref till tryckta verk.
Löwdin, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Löwe/Löwen/Löf, två blå och ett vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Löweberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Löwegren, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF antavlor.
Löwegren, blått kort – ref till tryckta verk.
Löveling, vitt kort – ref till handskrifter.
Löwen/v Löwen/Löwe, två blå och ett vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Löwenadler, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv.
Löwenadler von, blått kort – ref till tryckta verk.
Löwenberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Löwenberg/Löfwenberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Löwenborg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Löwenburg von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Löwendahl/Löwendal, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Löweneck, blått kort – ref till tryckta verk.
Löwenfels, blått kort – ref till tryckta verk.
Löwenfelt/Löwenfält, vitt kort – ref till handskrifter.
Löwenham, vitt kort – ref till handskrifter.
Löwenhard, vitt kort – ref till handskrifter.
Löwenheim von, blått kort – ref till tryckta verk.
Löwenheim von, vitt kort – ref till handskrifter.
Löwenhielm/Löwenhjelm, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Löwenhielm/Löwenhjelm, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Löwenhult, vitt kort – ref till handskrifter.
Löwenius/Löfwenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Löwenklou, vitt kort – ref till handskrifter.
Löwenmark/Löfvenmark, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Lövenskiold, blått kort – ref till tryckta verk.
Löwensparre, vitt kort – ref till handskrifter.
Löwenstein von, vitt kort – ref till handskrifter.
Löwenstern von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Löwenstern von – Kunckel, blått kort – ref till tryckta verk.
Lövenstjerne/Lövenstierne, blått kort – ref till tryckta verk, se von Löwenstern.
Löwenström, blått kort – ref till tryckta verk.
Löwenwolde von, blått kort – ref till tryckta verk.
Lövgren, blått kort – ref till tryckta verk.
Löwgren/Löfgren, vitt kort – ref till handskrifter, se Sandegrens saml. F 622.
Löwing/Löfving, vitt kort – ref till handskrifter.
Löwstrand, vitt kort – ref till handskrifter.
Löwstädt, blått kort – ref till tryckta verk.
Löyonfels, vitt kort – ref till handskrifter, se Leijonfels.
Lööf, blått kort – ref till tryckta verk, GF:s släktarkiv.
Lööf/Löf/Löw, vitt kort – ref till handskrifter.
Löök/Lök, vitt kort – ref till handskrifter.
Lööth, vitt kort – ref till handskrifter, se Löth.
Lööw, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.