Släktkartoteket M

M’ Farland, vitt kort – ref till handskrifter.
MaaneskiöldI/Månesköld, blått kort – ref till tryckta verk.
Maartmann, blått kort – ref till tryckta verk.
Maas, .
Maasch, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Mac Cullock, vitt kort – ref till handskrifter.
Mac Leod, blått kort – ref till tryckta verk.
Macdougall, vitt kort – ref till handskrifter.
Macfie/Magfie, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv.
Mache, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Machlin, vitt kort – ref till handskrifter.
Machum, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Mack, vitt kort – ref till handskrifter.
Mackau, vitt kort – ref till handskrifter.
Mackeij/Mackej/Mackey, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv, SoH 1959, sid 329.
Mackenzie, blått kort – ref till tryckta verk.
Macket, vitt kort – ref till handskrifter.
Mackey/Mackeij, vitt kort – ref till handskrifter.
Macklier, vitt kort – ref till handskrifter.
Macklier, blått kort – ref till tryckta verk.
Macklin, vitt kort – ref till handskrifter.
Macklin, blått kort – ref till tryckta verk.
Maclean/Macklean, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Mader, vitt kort – ref till handskrifter.
Madsen/Madsén, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Maechel, blått kort – ref till tryckta verk.
Maechel/Mächel/ Meckel, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Maehlin/Mälin, vitt kort – ref till handskrifter.
Maerolander, .
Maes, vitt kort – ref till handskrifter.
Maestrin, vitt kort – ref till handskrifter.
Maestrini, blått kort – ref till tryckta verk.
Maexmontan/Maexmontanus, blått kort – ref till tryckta verk.
Magdeburg v, vitt kort – ref till handskrifter.
Magdelin, blått kort – ref till tryckta verk.
Magdelo, blått kort – ref till tryckta verk.
Magdelo/Maglow, vitt kort – ref till handskrifter.
Magelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Magelssen, vitt kort – ref till handskrifter.
Magfie/Macfie, blått kort – ref till tryckta verk.
Magirus, vitt kort – ref till handskrifter.
Magito, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Maglander, vitt kort – ref till handskrifter.
Maglin, vitt kort – ref till handskrifter.
Maglow/Magdelo, vitt kort – ref till handskrifter.
Magneby, blått kort – ref till tryckta verk.
Magnelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Magnelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Magnell, vitt kort – ref till handskrifter.
Magnell, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1951 , sid 235, not 16.
Magnet, , GF:s släktarkiv.
Magnét, blått kort – ref till tryckta verk.
Magni, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1993:3-4.
Magni, , GF:s släktarkiv.
Magnus, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Magnus, blått kort – ref till tryckta verk.
Magnusson, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Magnusson, blått kort – ref till tryckta verk.
Mahlberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Mahlberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Mahlstede, vitt kort – ref till handskrifter.
Maidel/Maydell/Maijdell, vitt kort – ref till handskrifter.
Maidelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Maigret de Hauteville, vitt kort – ref till handskrifter.
Maijdell, vitt kort – ref till handskrifter, se Maidel.
Maijden, vitt kort – ref till handskrifter.
Maijer/Majer, vitt kort – ref till handskrifter.
Maijerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Maijgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Maijholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Maijlem, vitt kort – ref till handskrifter.
Maijr, vitt kort – ref till handskrifter.
Maijström, blått kort – ref till tryckta verk.
Maijström, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Maijtens, blått kort – ref till tryckta verk.
Maijwik, vitt kort – ref till handskrifter.
Main von, blått kort – ref till tryckta verk.
Main von, vitt kort – ref till handskrifter.
Maister/Maister, vitt kort – ref till handskrifter.
Majander, blått kort – ref till tryckta verk.
Majbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Majman, vitt kort – ref till handskrifter.
Major, vitt kort – ref till handskrifter.
Majorin, blått kort – ref till tryckta verk.
Majovigius, vitt kort – ref till handskrifter.
Makeléer/Makeleir, blått kort – ref till tryckta verk.
Makeléer/Makeler, vitt kort – ref till handskrifter.
Maker, vitt kort – ref till handskrifter.
Malbeckius, vitt kort – ref till handskrifter.
Malcolm, vitt kort – ref till handskrifter.
Malén, blått kort – ref till tryckta verk.
Malherb/Malherbes/Malherbe, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Malin, blått kort – ref till tryckta verk.
Mallander, vitt kort – ref till handskrifter.
Mallén, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Mallenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Maller, vitt kort – ref till handskrifter.
Mallet, vitt kort – ref till handskrifter.
Mallet, blått kort – ref till tryckta verk.
Mallin, vitt kort – ref till handskrifter.
Malling, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Malling, blått kort – ref till tryckta verk.
Mallm, vitt kort – ref till handskrifter, se Malm.
Mallmén, vitt kort – ref till handskrifter, se Malmén.
Mallmenius, vitt kort – ref till handskrifter, se Malmenius.
Mallmér, vitt kort – ref till handskrifter.
Mallmin, vitt kort – ref till handskrifter, se Malmin.
Malm/Mallm, två blå kort och ett vitt – ref till tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv.
Malmander, vitt kort – ref till handskrifter.
Malmar, blått kort – ref till tryckta verk.
Malmbeckius, vitt kort – ref till handskrifter.
Malmberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Malmberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv, GF antavlor.
Malmborg, två blå kort – ref till tryckta verk, GF:s släktarkiv.
Malmborg/Malmborg af/Malmborg von, tre blå kort – ref till tryckta verk, GF:s släktarkiv, GF antavlor, SoH 1958, sid 160.
Malmborg/Malmborg von, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv, GF antavlor.
Malmbäck, vitt kort – ref till handskrifter.
Malmdal, blått kort – ref till tryckta verk.
Malme, .
Malmelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Malmén/Mallmén, vitt kort – ref till handskrifter.
Malmenius/Mallmenius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Malmer, blått kort – ref till tryckta verk.
Malmér, vitt kort – ref till handskrifter.
Malmerfelt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Malmerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Malmeström, blått kort – ref till tryckta verk.
Malmevik, blått kort – ref till tryckta verk.
Malmfeij, vitt kort – ref till handskrifter.
Malmfors, blått kort – ref till tryckta verk.
Malmfors, vitt kort – ref till handskrifter, GF antavlor.
Malmgren, , GF:s släktarkiv.
Malmgren, blått kort – ref till tryckta verk.
Malmin/Malmijn/Mallmin, vitt kort – ref till handskrifter.
Malmklyft, vitt kort – ref till handskrifter.
Malmling, vitt kort – ref till handskrifter.
Malmlund, vitt kort – ref till handskrifter.
Malmlöf, vitt kort – ref till handskrifter.
Malmlöf, blått kort – ref till tryckta verk.
Malmquist, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv.
Malmqvist, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Malmros, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv.
Malmroth, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Malms, vitt kort – ref till handskrifter.
Malmsjö, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Malmsköld, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Malmstedt, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Malmstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Malmstein, vitt kort – ref till handskrifter.
Malmstein, blått kort – ref till tryckta verk.
Malmsten, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv, GF antavlor.
Malmsten af, blått kort – ref till tryckta verk.
Malmsten o Stahmer-Malmsten, blått kort – ref till tryckta verk.
Malmström, blått kort – ref till tryckta verk.
Malmström, , GF:s släktarkiv.
Malsta-ätten, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Malta, .
Maltzahn/Maltzan, blått kort – ref till tryckta verk.
Maltzan/ Maltzahn von, blått kort – ref till tryckta verk.
Man, blått kort – ref till tryckta verk.
Manby, blått kort – ref till tryckta verk.
Mancken von, vitt kort – ref till handskrifter.
Mancker, vitt kort – ref till handskrifter.
Mandahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Mandelberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Mandelgren, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Mandelgren, blått kort – ref till tryckta verk.
Mandelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Manderfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Manderfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Manderhielm/Mannerhielm, vitt kort – ref till handskrifter.
Manderstierna, vitt kort – ref till handskrifter.
Manderstjerna, blått kort – ref till tryckta verk.
Manderström, vitt kort – ref till handskrifter.
Manderström, blått kort – ref till tryckta verk.
Mandorff, blått kort – ref till tryckta verk.
Mandorff/Mandorf/Mandoroph, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Mandoroph/Mandorff, vitt kort – ref till handskrifter.
Maneck/Manneck/Manech, två vita kort – ref till handskrifter.
Manekell, vitt kort – ref till handskrifter.
Maneken von, blått kort – ref till tryckta verk.
Manfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Manfred, blått kort – ref till tryckta verk.
Mang, vitt kort – ref till handskrifter.
Mangelsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Mangeot, vitt kort – ref till handskrifter.
Mangström, vitt kort – ref till handskrifter.
Manhielm/Mannerhielm, vitt kort – ref till handskrifter.
Maniette, blått kort – ref till tryckta verk.
Maniette, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Manke, vitt kort – ref till handskrifter.
Mankell, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Manker, blått kort – ref till tryckta verk.
Mann, vitt kort – ref till handskrifter.
Mann, blått kort – ref till tryckta verk.
Mannberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Manneberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Mannelin, blått kort – ref till tryckta verk.
Mannerberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Mannerberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Mannerbo, vitt kort – ref till handskrifter.
Mannerborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Mannerburg, vitt kort – ref till handskrifter.
Mannerburg, blått kort – ref till tryckta verk.
Mannercrantz, blått kort – ref till tryckta verk.
Mannercrantz, vitt kort – ref till handskrifter.
Mannercreutz, vitt kort – ref till handskrifter.
Mannercreutz, blått kort – ref till tryckta verk.
Mannercrona, blått kort – ref till tryckta verk.
Mannerfelt/Mannerfeldt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Mannergreen, vitt kort – ref till handskrifter.
Mannerheim, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv.
Mannerhielm/Manderhielm, Manhielm, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Mannerhierta, blått kort – ref till tryckta verk.
Mannerschöld, vitt kort – ref till handskrifter, se Mannersköld.
Mannerskantz, blått kort – ref till tryckta verk.
Mannerskantz/Mannerscantz, .
Mannersköld/Mannerschiöld/Mannerskiöld/Mannerskjöld, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Mannerstam, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Mannerstedt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Mannerstierna, blått kort – ref till tryckta verk.
Mannerstråle, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Mannerström, vitt kort – ref till handskrifter.
Mannersvärd/Mannersuerd, vitt kort – ref till handskrifter.
Mannheimer, blått kort – ref till tryckta verk.
Mannicken, vitt kort – ref till handskrifter.
Mannström, blått kort – ref till tryckta verk.
Mannteuffel, vitt kort – ref till handskrifter, se Manteuffel.

Manorgen, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Manquer, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Mansback, blått kort – ref till tryckta verk.
Mansén, blått kort – ref till tryckta verk.
Mansfelt/Mansfeltv, vitt kort – ref till handskrifter.
Mansner, blått kort – ref till tryckta verk.
Mansnerus, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Manström, vitt kort – ref till handskrifter.
Manteuffel, blått kort – ref till tryckta verk.
Manteuffel/Mannteuffel, vitt kort – ref till handskrifter.
Manviks släkten, vitt kort – ref till handskrifter.
Manzelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Marakatt, vitt kort – ref till handskrifter.
Marberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Marbo, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Marcadet, blått kort – ref till tryckta verk.
Marcellus, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Marchand, vitt kort – ref till handskrifter.
Marchander/Markander, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Marchelius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Marchell, vitt kort – ref till handskrifter.
Marci, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Marck/Mark, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Marcker/Marker, , GF släktarkiv.
Marcklin/Marklin, vitt kort – ref till handskrifter.
Marckman, vitt kort – ref till handskrifter, se GF:s geografiska arkiv, Markaryd sn.
Marcks von Würtemberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Marckus, blått kort – ref till tryckta verk, se Marcus.
Marcus, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Marcus/ Sigfridsson/?, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
”Marcus/Marckus/Markus.
Marcus/Marckus/Markus”, blått kort – ref till tryckta verk.
Marcusson, blått kort – ref till tryckta verk.
Marcusson/Markusson, vitt kort – ref till handskrifter.
Mardefelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Marderfelt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Mardfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Marelander, vitt kort – ref till handskrifter.
Marelius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Marén, vitt kort – ref till handskrifter.
Marenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Margadant, blått kort – ref till tryckta verk.
Margalli, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Marggraf, vitt kort – ref till handskrifter.
Marggraff/Margraff, blått kort – ref till tryckta verk.
Margraff/Marggraff, vitt kort – ref till handskrifter.
Margulin, vitt kort – ref till handskrifter.
Marhein, vitt kort – ref till handskrifter.
Marianus, vitt kort – ref till handskrifter.
Mariestadius/Mariästadius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Marille, vitt kort – ref till handskrifter, se Maville.
Marin, blått kort – ref till tryckta verk.
Marin/Marinus, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Marineijer, vitt kort – ref till handskrifter, se Le Marinier.
Marinier, vitt kort – ref till handskrifter, se Le Marinier.
Marinus, vitt kort – ref till handskrifter, se Marin.
Mariusson, blått kort – ref till tryckta verk.
Mariästadius, vitt kort – ref till handskrifter, se Mariestadius.
Marjén, vitt kort – ref till handskrifter.
Mark/Marck, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Markander/Marchander, vitt kort – ref till handskrifter.
Markander/Marchander, blått kort – ref till tryckta verk.
Markelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Markén, vitt kort – ref till handskrifter.
Marker, vitt kort – ref till handskrifter, se Marcker.
Marklin, blått kort – ref till tryckta verk.
Marklin, vitt kort – ref till handskrifter, se Marcklin.
Marklund, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Markman, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Marks von Würtemberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Markstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Markström, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Markus, blått kort – ref till tryckta verk, se Mareus.
Markusson/Marcusson, vitt kort – ref till handskrifter.
Markvatten/Markvattnet, vitt kort – ref till handskrifter.
Marlier, blått kort – ref till tryckta verk.
Marlo, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Marmén, vitt kort – ref till handskrifter.
Marmer/Marmér, vitt kort – ref till handskrifter.
Marmor, vitt kort – ref till handskrifter.
Marmstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Marnell, vitt kort – ref till handskrifter.
Marnfeldt, blått kort – ref till tryckta verk.
Marni, vitt kort – ref till handskrifter.
Marquard/v.Marquard, vitt kort – ref till handskrifter, se Marqvard.
Marquardt, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Marqvard/v.Margvard/v.Marguard/Margvard, blått kort – ref till tryckta verk.
Marqvard/v.Marquard/Marguard/v.Margvard/Marqvardt, vitt kort – ref till handskrifter.
Marqvardsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Marqvardt/Marqvard, vitt kort – ref till handskrifter.
Marschalck, blått kort – ref till tryckta verk.
Marschalck/Marschalk, vitt kort – ref till handskrifter.
Marschalk, vitt kort – ref till handskrifter, se Marschalck.
Marschalk, blått kort – ref till tryckta verk.
Marschall, blått kort – ref till tryckta verk, se Marschell.
Marschell, blått kort – ref till tryckta verk, se Marschall.
Marshall, vitt kort – ref till handskrifter.
Marström, vitt kort – ref till handskrifter.
Marsvin, vitt kort – ref till handskrifter.
Martarfve, vitt kort – ref till handskrifter.
Marteleur, blått kort – ref till tryckta verk.
Martell, vitt kort – ref till handskrifter.
Martelleur/Martilleur, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, G. Hennings kortanteckningar om valloner. (GF).
Marten/Martens, vitt kort – ref till handskrifter.
Martens, blått kort – ref till tryckta verk.
Martens/Marten, vitt kort – ref till handskrifter.
Martenssen, vitt kort – ref till handskrifter.
Martilleur, vitt kort – ref till handskrifter, se Martelleur.
Martin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Martin, blått kort – ref till tryckta verk.
Martinau/Martineau, vitt kort – ref till handskrifter.
Martineau/Martinau, vitt kort – ref till handskrifter.
Martinell/Martinelle/Martnell, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, G. Hennings kortanteckningar om valloner: Martinelle. (GF).
Martinelle, vitt kort – ref till handskrifter, se Martinell.
Martinelle, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1959 s 322.
Martini, vitt kort – ref till handskrifter.
Martini, blått kort – ref till tryckta verk.
Martinius, vitt kort – ref till handskrifter.
Martinsson, blått kort – ref till tryckta verk.
Martinsson, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Martinus, blått kort – ref till tryckta verk.
Martinus, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Martnell/Martinell, vitt kort – ref till handskrifter.
Marttorp, blått kort – ref till tryckta verk.
Marvig, blått kort – ref till tryckta verk.
Marvitz, vitt kort – ref till handskrifter.
Mas-Olle, blått kort – ref till tryckta verk.
Masalin, vitt kort – ref till handskrifter.
Masalin, blått kort – ref till tryckta verk, Genealogiska Samfundets i Finland Skrifter XX Helsingfors 1952.
Masancke, vitt kort – ref till handskrifter.
Masbach, vitt kort – ref till handskrifter.
Maschkow, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Masenbach, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Mask, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Mask/Masck, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1983:2, 1987:2, 1990:1.
Maskoll, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Maskoll, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1950/2-3 s 113-115.
Masoir, vitt kort – ref till handskrifter, se De Masoir.
Mason/Masson, vitt kort – ref till handskrifter.
Maspelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Masreliez, blått kort – ref till tryckta verk.
Masreliez, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Massa, vitt kort – ref till handskrifter.
Massberg, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Masselius, vitt kort – ref till handskrifter.
Massleberg-släkten, blått kort – ref till tryckta verk.
Masson/Mason, vitt kort – ref till handskrifter.
Matern/v.Matern, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Matérn/von Matérn, blått kort – ref till tryckta verk.
Mathaei, vitt kort – ref till handskrifter.
Mathées, vitt kort – ref till handskrifter.
Matheizen, vitt kort – ref till handskrifter.
Mathesius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Matheus/Mattheus, vitt kort – ref till handskrifter.
Mathiae/Matthiae, vitt kort – ref till handskrifter.
Mathiae/Matthiae/Mattiae, blått kort – ref till tryckta verk.
Mathiaesen, blått kort – ref till tryckta verk.
Mathias, blått kort – ref till tryckta verk.
Mathiason, vitt kort – ref till handskrifter.
Mathiasson, blått kort – ref till tryckta verk.
Mathielm, vitt kort – ref till handskrifter.
Mathiesen/Mattiesen/Mathiaesen/Mathisen, vitt kort – ref till handskrifter.
Mathijs, vitt kort – ref till handskrifter.
Mathisen/Mathiesen, vitt kort – ref till handskrifter.
Mathlien/Mathlin, blått kort – ref till tryckta verk.
Mathlin/Mathlien, blått kort – ref till tryckta verk.
Mathson, vitt kort – ref till handskrifter, se Mattsson.
Matlin, vitt kort – ref till handskrifter.
Mats/Matts, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Matsen, blått kort – ref till tryckta verk.
Matsen/Matssen/Matzen, vitt kort – ref till handskrifter.
Matskål/Mattskål, vitt kort – ref till handskrifter.
Matslova, blått kort – ref till tryckta verk.
Matson/Mattsson, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Matssen, vitt kort – ref till handskrifter, se Matsen.
Matsson, blått kort – ref till tryckta verk.
Mattehsson, blått kort – ref till tryckta verk.
Mattelius/Matthelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Mattheiszen, blått kort – ref till tryckta verk.
Matthelius, vitt kort – ref till handskrifter, se Mattelius.
Mattheus, vitt kort – ref till handskrifter, se Matheus.
Matthiae, vitt kort – ref till handskrifter, se Mathiae.
Matthiae/Mathiae, blått kort – ref till tryckta verk.
Matthias, vitt kort – ref till handskrifter.
Matthiesen (Way-Matthiesen, Way), blått kort – ref till tryckta verk, se Mathiaesen.
Matthon, vitt kort – ref till handskrifter, se Matton.
Mattiesen, vitt kort – ref till handskrifter, se Mathiesen.
Mattilain, vitt kort – ref till handskrifter.
Mattise, vitt kort – ref till handskrifter.
Mattisson, vitt kort – ref till handskrifter.
Mattisson, blått kort – ref till tryckta verk.
Mattland, vitt kort – ref till handskrifter.
Matton, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1982:3.
Matton/Matthon, vitt kort – ref till handskrifter.
Matts, vitt kort – ref till handskrifter, se Mats.
Matts – Israelsson, blått kort – ref till tryckta verk.
Mattschaul, vitt kort – ref till handskrifter, se Mattskål.
Mattskål, vitt kort – ref till handskrifter, se Matskål.
Mattsson/Mathson/Mattson/Matson, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Mattsson/Mattson, blått kort – ref till tryckta verk, GF geogr. arkiv: Roslagen.
Matz, blått kort – ref till tryckta verk, GF antavlor.
Matzdorff, vitt kort – ref till handskrifter.
Matzen/Matsen, vitt kort – ref till handskrifter.
Matzshau, blått kort – ref till tryckta verk.
Mau, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Maul/Maull/Maule, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Maule, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Mauleon, vitt kort – ref till handskrifter.
Maull, blått kort – ref till tryckta verk.
Maull/Maul, vitt kort – ref till handskrifter.
Maulström, vitt kort – ref till handskrifter.
Maunsbach, blått kort – ref till tryckta verk.
Maurice, vitt kort – ref till handskrifter.
Maurin, vitt kort – ref till handskrifter.
Mauritius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Mauritsson, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Mauritsson, blått kort – ref till tryckta verk.
Mauritz, vitt kort – ref till handskrifter.
Mauroy, blått kort – ref till tryckta verk.
Mausen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Mauser, vitt kort – ref till handskrifter.
Mauvert, blått kort – ref till tryckta verk.
Mauvert, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Mauzelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Mauzelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Mavill/Maville, vitt kort – ref till handskrifter.
Maville/Mavill, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, Hedberg, Arvid. Genealogiska anteckningar I. Hskr hos GF.

Max, vitt kort – ref till handskrifter.
Maxdorp, vitt kort – ref till handskrifter.
Maxe, vitt kort – ref till handskrifter, Släktkrönika se Becker Hylla 8.
Maximilian, blått kort – ref till tryckta verk.
May, blått kort – ref till tryckta verk.
Maydel/von Maydel/Maydell, blått kort – ref till tryckta verk.
Maydell, blått kort – ref till tryckta verk.
Maydell/Maidel, vitt kort – ref till handskrifter.
Mayer, blått kort – ref till tryckta verk.
Mayholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Mazer, vitt kort – ref till handskrifter.
Mazér, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1983:1 s 321.
Mazza, vitt kort – ref till handskrifter.
Mebius, vitt kort – ref till handskrifter.
Mebius, blått kort – ref till tryckta verk.
Mechel, vitt kort – ref till handskrifter.
Mechelburg, blått kort – ref till tryckta verk.
Mechelin, blått kort – ref till tryckta verk.
Mechlenburg/Mechelborg/Mecklenburg, blått kort – ref till tryckta verk.
Meck, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Meck, blått kort – ref till tryckta verk.
Meckel/Maechel/Mächel, vitt kort – ref till handskrifter.
Meckeln, vitt kort – ref till handskrifter.
Mecklenburg, (von), vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Meckseper, vitt kort – ref till handskrifter.
Medagrius, vitt kort – ref till handskrifter.
Medailleur, vitt kort – ref till handskrifter.
Medberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Medborg, blått kort – ref till tryckta verk.
Medebus, vitt kort – ref till handskrifter.
Medéen, vitt kort – ref till handskrifter, se Medén.
Medelberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Medelius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Medelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Medelpadus, vitt kort – ref till handskrifter.
Medelplan, vitt kort – ref till handskrifter.
Medem, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Medén, blått kort – ref till tryckta verk.
Medén/Medéen, vitt kort – ref till handskrifter.
Medéns, vitt kort – ref till handskrifter.
Medger, blått kort – ref till tryckta verk.
Medin, blått kort – ref till tryckta verk.
Medin, vitt kort – ref till handskrifter.
Medling, vitt kort – ref till handskrifter.
Medolerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Meer, von der, vitt kort – ref till handskrifter, se van Wou.
Meese, vitt kort – ref till handskrifter.
Meffert, vitt kort – ref till handskrifter.
Mefver/Mewer, vitt kort – ref till handskrifter.
Megalinus, vitt kort – ref till handskrifter.
Megalius, vitt kort – ref till handskrifter.
Megander, blått kort – ref till tryckta verk.
Megander, vitt kort – ref till handskrifter.
Megelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Mehks, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Mehlen, von, vitt kort – ref till handskrifter, se von Melen.
Mehler, blått kort – ref till tryckta verk.
Mehler, vitt kort – ref till handskrifter.
Mehr, blått kort – ref till tryckta verk.
Meibaum, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Meibom, vitt kort – ref till handskrifter, se Meijbom.
Meiding, vitt kort – ref till handskrifter.
Meidinger, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Meier, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Meiffing, vitt kort – ref till handskrifter.
Meiher, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Meij, blått kort – ref till tryckta verk.
Meijbom/Meibom, vitt kort – ref till handskrifter.
Meijendorff v. Yxkull/Mejendorff v. Yxkull/Yxkull, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Meijendorff von Yxkull, blått kort – ref till tryckta verk.
Meijendorff, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Meijer Granqvist, blått kort – ref till tryckta verk.
Meijer von Horn, blått kort – ref till tryckta verk.
Meijer/v. Meijer, blått kort – ref till tryckta verk.
Meijer/von Meijer/Mejer, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Meijerberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Meijercrantz/Mejercrantz/v. Meijercrantz, vitt kort – ref till handskrifter.
Meijerfeldt, blått kort – ref till tryckta verk.
Meijerfeldt/Mejerfelt/Meijerfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Meijerfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Meijergårdh, blått kort – ref till tryckta verk.
Meijerhelm, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Meijerhelm/Meijerhelm/Mejerhielm,von, vitt kort – ref till handskrifter.
Meijerhielm, vitt kort – ref till handskrifter.
Meijerhöffer/Meijerhöfer/Meyerhöffer, vitt kort – ref till handskrifter.
Meijerhöffer/Meyerhöffer, blått kort – ref till tryckta verk.
Meijl, vitt kort – ref till handskrifter.
Meijlandt, vitt kort – ref till handskrifter.
Meijn, vitt kort – ref till handskrifter, se Mein.
Meijsenloo, vitt kort – ref till handskrifter.
Meijssner/Meisner/Meissner, vitt kort – ref till handskrifter.
Mein/Meijn, vitt kort – ref till handskrifter.
Meinander, vitt kort – ref till handskrifter.
Meinander/af Meinander, blått kort – ref till tryckta verk.
Meinck, vitt kort – ref till handskrifter.
Meincke, vitt kort – ref till handskrifter.
Meiner, vitt kort – ref till handskrifter.
Meiners, vitt kort – ref till handskrifter.
Meinich, vitt kort – ref till handskrifter.
Meinicke, vitt kort – ref till handskrifter.
Meintz, vitt kort – ref till handskrifter.
Meisner/Meijssner/Meissner, vitt kort – ref till handskrifter.
Meisner/Meissner/Meijssner, blått kort – ref till tryckta verk.
Meissel/Mejsel, vitt kort – ref till handskrifter.
Meissner/Meisner/Meijssner, blått kort – ref till tryckta verk.
Meister/Meijster, blått kort – ref till tryckta verk.
Meister/Meiste, vitt kort – ref till handskrifter.
Meitens, blått kort – ref till tryckta verk.
Meiting, vitt kort – ref till handskrifter.
Meitner, blått kort – ref till tryckta verk.
Meitzell, vitt kort – ref till handskrifter.
Mejendorff v. Yxkull, vitt kort – ref till handskrifter, se Meijendorff v. Yxkull.
Mejer/v. Mejer/Meijer, vitt kort – ref till handskrifter.
Mejercrantz, vitt kort – ref till handskrifter, se Meijercrantz.
Mejerfelt, vitt kort – ref till handskrifter, se Meijerfeldt.
Mejerhielm/v. Mejerhielm/v. Meijerhelm, vitt kort – ref till handskrifter.
Mejnander, vitt kort – ref till handskrifter.
Mejnich, vitt kort – ref till handskrifter.
Mejsel/Meissel, vitt kort – ref till handskrifter.
Mejtens, vitt kort – ref till handskrifter.
Mejter, vitt kort – ref till handskrifter.
Mel, blått kort – ref till tryckta verk.
Melan, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Melanchton, vitt kort – ref till handskrifter.
Melander, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, Sandegren saml. F.657.
Melander, blått kort – ref till tryckta verk.
Melanderhielm, blått kort – ref till tryckta verk.
Melanoz, vitt kort – ref till handskrifter.
Melanton, blått kort – ref till tryckta verk.
Melart, blått kort – ref till tryckta verk.
Melartin, blått kort – ref till tryckta verk.
Melartopaeus, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Melberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Melcher Axelson, vitt kort – ref till handskrifter.
Melcher/Mellcher, vitt kort – ref till handskrifter.
Melchers, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Melchersson, vitt kort – ref till handskrifter.
Melchert, blått kort – ref till tryckta verk.
Melchior, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Meldén, vitt kort – ref till handskrifter.
Meldercreutz, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Meldolaslägten, vitt kort – ref till handskrifter.
Meléen, vitt kort – ref till handskrifter, se Melén.
Meleman, vitt kort – ref till handskrifter.
Melén, blått kort – ref till tryckta verk.
Melen, von/Mehlen, von/Mellen, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Melen, von/von Mehlen, von/Mellen, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Melén/Meléen, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor, Släkttavla i rulle hos GF, samt fyra handskrivna böcker av Bertha Wellin.
Melenius/Mellenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Meles, vitt kort – ref till handskrifter.
Melin, blått kort – ref till tryckta verk.
Melin/af Melin/Melinus/Mellin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Melin/Melinus/af Melin, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Melinder, vitt kort – ref till handskrifter.
Melinsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Melinus, vitt kort – ref till handskrifter, se Melin.
Melis, vitt kort – ref till handskrifter.
Melitz, vitt kort – ref till handskrifter.
Melkersson, vitt kort – ref till handskrifter.
Mell, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Mell, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Mell/v. Mell, vitt kort – ref till handskrifter.
Mellanby, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Mellander, blått kort – ref till tryckta verk.
Mellberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Mellberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Mellbin, vitt kort – ref till handskrifter.
Mellbin, blått kort – ref till tryckta verk.
Mellcher, vitt kort – ref till handskrifter, se Melcher.
Mellen, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Mellen, von/Melen, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Mellen/Mellen/v. Melen, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Mellenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Mellenberger, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1950:1 s 6.
Mellenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Mellenius/Melenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Mellentin, vitt kort – ref till handskrifter.
Mellerborg, blått kort – ref till tryckta verk.
Mellerborg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Melleroth, vitt kort – ref till handskrifter.
Mellert, blått kort – ref till tryckta verk.
Mellerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Mellgardt, blått kort – ref till tryckta verk.
Mellgren, blått kort – ref till tryckta verk.
Mellgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Mellin, blått kort – ref till tryckta verk, se Mellinus.
Mellin, blått kort – ref till tryckta verk.
Mellin/Melin/Mellinus, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Mellinus, vitt kort – ref till handskrifter, se Mellin.
Mellinus, blått kort – ref till tryckta verk, se Mellin.
Mellqvist, blått kort – ref till tryckta verk.
Mellqvist/Mellquist, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Mellring, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Mellroth, vitt kort – ref till handskrifter.
Mellström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Mellström, blått kort – ref till tryckta verk.
Melm, vitt kort – ref till handskrifter.
Melonius, vitt kort – ref till handskrifter.
Melovius, vitt kort – ref till handskrifter.
Melsing, blått kort – ref till tryckta verk.
Melsted, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Mem, vitt kort – ref till handskrifter.
Memel, van, blått kort – ref till tryckta verk.
Memming, blått kort – ref till tryckta verk.
Mems, vitt kort – ref till handskrifter.
Mems/Memsen, blått kort – ref till tryckta verk.
Memsen/Memssen/Mems, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Memsen/Memssen/Mems, blått kort – ref till tryckta verk.
Menadier, vitt kort – ref till handskrifter.
Menander, blått kort – ref till tryckta verk.
Menander/Mennander, vitt kort – ref till handskrifter.
Mendelson, vitt kort – ref till handskrifter.
Mendling, vitt kort – ref till handskrifter.
Mendling, blått kort – ref till tryckta verk.
Mendt, vitt kort – ref till handskrifter.
Mendtz, blått kort – ref till tryckta verk.
Menell, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Mengarelli, blått kort – ref till tryckta verk.
Mengden, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Mengden, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Menge, vitt kort – ref till handskrifter.
Mengel, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Menius, blått kort – ref till tryckta verk.
Menk, vitt kort – ref till handskrifter.
Menk, vitt kort – ref till handskrifter.
Menlös, blått kort – ref till tryckta verk.
Menlös/Menlöös, vitt kort – ref till handskrifter.
Menlöös, blått kort – ref till tryckta verk.
Menlöös/Menlös, vitt kort – ref till handskrifter.
Menn, vitt kort – ref till handskrifter.
Menn, blått kort – ref till tryckta verk.
Mennander, blått kort – ref till tryckta verk.
Mennander/Menander, vitt kort – ref till handskrifter.
Menotti, blått kort – ref till tryckta verk.
Menscher, vitt kort – ref till handskrifter.
Menschevers/Menschewer, vitt kort – ref till handskrifter.
Mensehe, vitt kort – ref till handskrifter.
Menselius, vitt kort – ref till handskrifter.
Mensing, blått kort – ref till tryckta verk.
Menthe, vitt kort – ref till handskrifter, Gen. Fören.: Landskrona.
Mentscher, vitt kort – ref till handskrifter.
Mentzell, vitt kort – ref till handskrifter.
Mentzer, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Mentzer/Mentzer, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Mentzer/v. Mentzer, vitt kort – ref till handskrifter.
Merckel/Merckell, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Merckell/Merckel, vitt kort – ref till handskrifter.
Merfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Merin, blått kort – ref till tryckta verk.
Merle, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Merles, vitt kort – ref till handskrifter.
Merling, vitt kort – ref till handskrifter.
Merser, vitt kort – ref till handskrifter.
Mertens/Merthens, vitt kort – ref till handskrifter.
Merthen/Marten/Martin/Maertin, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Merthens/Mertens, vitt kort – ref till handskrifter.
Mesch, blått kort – ref till tryckta verk.
Messenius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Messenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Messer, vitt kort – ref till handskrifter.
Messing, vitt kort – ref till handskrifter.
Messman, blått kort – ref till tryckta verk.
Messman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Mester, blått kort – ref till tryckta verk.
Mesterton, blått kort – ref till tryckta verk.
Mesterton/Mesterthon, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Metander/Methander, vitt kort – ref till handskrifter.
Meter/Mether, vitt kort – ref till handskrifter.
Methander/Metander, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Mether, blått kort – ref till tryckta verk.
Mether/Meter, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Methropolin/Metropolin, vitt kort – ref till handskrifter.
Metrell, vitt kort – ref till handskrifter.
Metropolin, blått kort – ref till tryckta verk.
Metropolin/Methropolin, vitt kort – ref till handskrifter.
Metscher/Mettscher, vitt kort – ref till handskrifter.
Metskak, vitt kort – ref till handskrifter.
Metsue, vitt kort – ref till handskrifter.
Metsue von Dannestern, blått kort – ref till tryckta verk.
Mett, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Mett, blått kort – ref till tryckta verk.
Mette Iversdotter, blått kort – ref till tryckta verk.
Mettetus de la Vallèe, vitt kort – ref till handskrifter.
Mettscher, vitt kort – ref till handskrifter, se Metscher.
Metz, vitt kort – ref till handskrifter.
Metzén, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, Sandegrenska samlingen F1710.
Metzén, blått kort – ref till tryckta verk.
Metzenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Metzer, vitt kort – ref till handskrifter.
Metzeroot, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Metzger, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Metzger, blått kort – ref till tryckta verk.
Metztacken, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Meulen, van der, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Meulinus, vitt kort – ref till handskrifter.
Meuller/Möller, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Meunier, vitt kort – ref till handskrifter.
Meunier, blått kort – ref till tryckta verk.
Meurck/Meurk/Mörk/Mörck, vitt kort – ref till handskrifter.
Meurer, blått kort – ref till tryckta verk.
Meurk, blått kort – ref till tryckta verk.
Meurk/Meurck/Mörck/Mörk, vitt kort – ref till handskrifter.
Meurke, blått kort – ref till tryckta verk.
Meurlin/Mörlin, vitt kort – ref till handskrifter.
Meurling, blått kort – ref till tryckta verk.
Meurling, blått kort – ref till tryckta verk.
Meurling/Mörling, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Meurlund/Mörlund, vitt kort – ref till handskrifter.
Meurman/von Meurman/Mörman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Meurman/von Meurman/Mörman, blått kort – ref till tryckta verk.
Meurnander, vitt kort – ref till handskrifter.
Meuseler, vitt kort – ref till handskrifter.
Meusenholtz, blått kort – ref till tryckta verk.
Meutter, vitt kort – ref till handskrifter.
Mewe, vitt kort – ref till handskrifter.
Mewer/Mefver, vitt kort – ref till handskrifter.
Meves, vitt kort – ref till handskrifter.
Meves, blått kort – ref till tryckta verk.
Mevius, (von), blått kort – ref till tryckta verk.
Mevius/von Mevius, vitt kort – ref till handskrifter.
Mex, vitt kort – ref till handskrifter.
Meybusch, blått kort – ref till tryckta verk.
Meyer, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Meyer/Meijer, blått kort – ref till tryckta verk.
Meyerfeldt, blått kort – ref till tryckta verk.
Meyerfeldt, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Meyerhöffer, vitt kort – ref till handskrifter, se Meijerhöffer.
Meyerson, blått kort – ref till tryckta verk.
Meürer, vitt kort – ref till handskrifter.
Michaal, vitt kort – ref till handskrifter.
Michaël, vitt kort – ref till handskrifter.
Michaël Abrahamson, vitt kort – ref till handskrifter.
Michaeli, vitt kort – ref till handskrifter.
Michaëli, blått kort – ref till tryckta verk.
Michaelis, vitt kort – ref till handskrifter.
Michaelsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Michaelsson/Michaelson, blått kort – ref till tryckta verk.
Michal, vitt kort – ref till handskrifter.
Michanek, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Michel, blått kort – ref till tryckta verk.
Michel/Michell/Michels, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Michelet, blått kort – ref till tryckta verk.
Michell/Michel/Michels, vitt kort – ref till handskrifter.
Michels/Michel/Michell, vitt kort – ref till handskrifter.
Michelsson/Michelson/Mickelsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Mickel, blått kort – ref till tryckta verk.
Mickelsrud, vitt kort – ref till handskrifter.
Mickelsson/Mickelson/Michelsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Micklin/Miklin, vitt kort – ref till handskrifter.
Mickwitz, blått kort – ref till tryckta verk.
Micrander, blått kort – ref till tryckta verk.
Micrander/Mierander, vitt kort – ref till handskrifter.
Middag, vitt kort – ref till handskrifter.
Middendorff/Mittendorff, vitt kort – ref till handskrifter.
Midling, vitt kort – ref till handskrifter.
Midstrand, blått kort – ref till tryckta verk.
Midthuff, vitt kort – ref till handskrifter.
Mierander/Micrander, blått kort – ref till tryckta verk.
Mietsel, blått kort – ref till tryckta verk.
Mihlberg/Milberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Mihlborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Miigel, vitt kort – ref till handskrifter.
Mijares – Schreiber, blått kort – ref till tryckta verk.
Mijndorf, vitt kort – ref till handskrifter.
Mijseken, blått kort – ref till tryckta verk.
Mijtens, blått kort – ref till tryckta verk.
Mikita Kalatin, vitt kort – ref till handskrifter.
Mikkelsen, vitt kort – ref till handskrifter.
Mikkonen, blått kort – ref till tryckta verk.
Miklander, vitt kort – ref till handskrifter.
Miklin/Micklin, vitt kort – ref till handskrifter.
Milander/Millander, vitt kort – ref till handskrifter.
Milatz, vitt kort – ref till handskrifter.
Milberg/Mihlberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Milbrink, blått kort – ref till tryckta verk.
Mild, vitt kort – ref till handskrifter.
Mildan, vitt kort – ref till handskrifter.
Milde, blått kort – ref till tryckta verk.
Milde/Millde, vitt kort – ref till handskrifter.
Milenius/Millenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Miliander, blått kort – ref till tryckta verk.
Miliis (finl. släkt), blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1958 s 50.
Milin, vitt kort – ref till handskrifter.
Militz, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Millander/Milander, vitt kort – ref till handskrifter.
Millberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Millde/Milde, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Mille, vitt kort – ref till handskrifter.
Millén, vitt kort – ref till handskrifter.
Millenius/Milenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Miller, vitt kort – ref till handskrifter.
Miller, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1950 s 9.
Millerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Milles, blått kort – ref till tryckta verk.
Milles, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Millet, vitt kort – ref till handskrifter.
Millich, blått kort – ref till tryckta verk.
Millich, vitt kort – ref till handskrifter.
Millington, blått kort – ref till tryckta verk.
Millopaeus, blått kort – ref till tryckta verk, Genos nr 2, 1953 sid 54-55.
Millopaeus/Miltopaeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Millqvist, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Millqvist, blått kort – ref till tryckta verk.
Millstein, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Milman, vitt kort – ref till handskrifter.
Milow, blått kort – ref till tryckta verk.
Milow, vitt kort – ref till handskrifter.
Miltitz, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Milton, blått kort – ref till tryckta verk.
Miltopaeus, blått kort – ref till tryckta verk.
Miltopaeus/Millopaeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Minan, vitt kort – ref till handskrifter.
Minden, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Minden, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Minell, blått kort – ref till tryckta verk.
Mineur, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Minnesköld/Minnisköld/Minniskiöld, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Minnigerode, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Minniskiöld, vitt kort – ref till handskrifter, se Minnesköld.
Minnisköld, vitt kort – ref till handskrifter, se Minnesköld.
Minten, vitt kort – ref till handskrifter.
Minten, blått kort – ref till tryckta verk, Hjorth: Gen. ant..
Minton, vitt kort – ref till handskrifter.
Minuit, blått kort – ref till tryckta verk.
Miranda, vitt kort – ref till handskrifter.
Mirbach, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Mirendorff, blått kort – ref till tryckta verk.
Miron, vitt kort – ref till handskrifter.
Mischell, vitt kort – ref till handskrifter.
Mitander, blått kort – ref till tryckta verk.
Mitander, vitt kort – ref till handskrifter.
Mitander, blått kort – ref till tryckta verk, Petersson, A.G. Alkvetterns säteri i Bjurkärn..
Mitchell, vitt kort – ref till handskrifter.
Mitscher/Mitzscher, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Mittag, vitt kort – ref till handskrifter.
Mittag – Leffler, blått kort – ref till tryckta verk.
Mittelstaedt, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Mittendorff/Middendorff, vitt kort – ref till handskrifter.
Mittler, vitt kort – ref till handskrifter.
Mitzel, vitt kort – ref till handskrifter.
Miödh, blått kort – ref till tryckta verk.
Miöö, vitt kort – ref till handskrifter.
Mjöbeckensis, vitt kort – ref till handskrifter.
Mjöberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Mjöberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Mjöd/Mjödh, vitt kort – ref till handskrifter.
Mjödh, vitt kort – ref till handskrifter, se Mjöd.
Mjöhund, blått kort – ref till tryckta verk.
Mjöhund, vitt kort – ref till handskrifter.
Moander, vitt kort – ref till handskrifter.
Mobach/Moback/Mooback, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Moback, blått kort – ref till tryckta verk.
Moback, vitt kort – ref till handskrifter, se Mobach.
Mobeck, blått kort – ref till tryckta verk.
Mobeck/Mobäck, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Mobecker, vitt kort – ref till handskrifter.
Moberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Moberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Moberg, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv, SoH 1991:2.
Moberger, vitt kort – ref till handskrifter, Sandegrenska samlingen K. 2409, GF antavlor.
Moberger, blått kort – ref till tryckta verk.
Moblad, vitt kort – ref till handskrifter.
Mobäck, vitt kort – ref till handskrifter, se Mobeck.
Mock, vitt kort – ref till handskrifter, Sandbergska samlingen: Meck..
Mod, vitt kort – ref till handskrifter, se Modh.
Modahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Modd, blått kort – ref till tryckta verk.
Modé, vitt kort – ref till handskrifter, se Modée.
Modée, blått kort – ref till tryckta verk.
Modée v. Chronenburg/Modée v. Cronenburg/Modée, vitt kort – ref till handskrifter.
Modée von Cronenburg, blått kort – ref till tryckta verk.
Modée/Modé/Modée v. Chronenburg, vitt kort – ref till handskrifter.
Modéen, blått kort – ref till tryckta verk.
Modéer/Modér/Modeerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Modéer/Modér/Modehr/Moderus, blått kort – ref till tryckta verk.
Modeerus/Modér/Modéer, vitt kort – ref till handskrifter.
Modehr/Modér/Modéer/Moderus, blått kort – ref till tryckta verk.
Modelin/Modhelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Modelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Modén, vitt kort – ref till handskrifter.
Modensvärd, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Modér/Modéer/Moderus, vitt kort – ref till handskrifter.
Moderato, vitt kort – ref till handskrifter.
Moderus, vitt kort – ref till handskrifter.
Moderus, blått kort – ref till tryckta verk.
Modeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Modh/Mod, vitt kort – ref till handskrifter.
Modhelin, vitt kort – ref till handskrifter, se Modelin.
Modi, vitt kort – ref till handskrifter.
Modig, blått kort – ref till tryckta verk.
Modig/Modigh, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Modin, blått kort – ref till tryckta verk.
Modin/Modinus, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Modinus, vitt kort – ref till handskrifter, se Modin.
Modisson, vitt kort – ref till handskrifter.
Modolinus, vitt kort – ref till handskrifter.
Modoro, vitt kort – ref till handskrifter.
Moduler, vitt kort – ref till handskrifter.
Moe, blått kort – ref till tryckta verk.
Moëll, vitt kort – ref till handskrifter.
Moëll, blått kort – ref till tryckta verk.
Moen, blått kort – ref till tryckta verk.
Moffat/Mofat, vitt kort – ref till handskrifter.
Mogataeus/Mogathaeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Mogathaeus, vitt kort – ref till handskrifter, se Mogataeus.
Mogén, blått kort – ref till tryckta verk.
Mogensen, vitt kort – ref till handskrifter.
Mogensen, blått kort – ref till tryckta verk.
Mognell, blått kort – ref till tryckta verk.
Mognell, blått kort – ref till tryckta verk.
Mogren, vitt kort – ref till handskrifter.
Mogren, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Mogrét, vitt kort – ref till handskrifter.
Mogård, blått kort – ref till tryckta verk.
Mohammar, vitt kort – ref till handskrifter.
Mohammar, blått kort – ref till tryckta verk.
Mohlin, vitt kort – ref till handskrifter, se Molin.
Mohlman, vitt kort – ref till handskrifter.
Mohn, blått kort – ref till tryckta verk.
Mohn, vitt kort – ref till handskrifter.
Mohr, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Mohraeus, vitt kort – ref till handskrifter, se Moraeus.
Mohrenschildt, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Moij, vitt kort – ref till handskrifter.
Moille, vitt kort – ref till handskrifter.
Moklinius, vitt kort – ref till handskrifter.
Moklintensis, vitt kort – ref till handskrifter.
Molan, vitt kort – ref till handskrifter.
Molander, blått kort – ref till tryckta verk.
Molander, vitt kort – ref till handskrifter.
Molander, blått kort – ref till tryckta verk, Genos. Tidskrift utgiven av Genealogiska Samfundet i Finland 1950:1.
Moldenhauer, vitt kort – ref till handskrifter.
Molén, vitt kort – ref till handskrifter.
Molenaer/Molenar, vitt kort – ref till handskrifter.
Molenar/Molenaer, blått kort – ref till tryckta verk.
Molenback, vitt kort – ref till handskrifter.
Molenhauer, vitt kort – ref till handskrifter.
Moler, vitt kort – ref till handskrifter.
Molér/Molerus/Mollerus, blått kort – ref till tryckta verk.
Molerus/Mollerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Molett/Mollet, vitt kort – ref till handskrifter.
Molhem, blått kort – ref till tryckta verk.
Molier, blått kort – ref till tryckta verk.
Moliis, blått kort – ref till tryckta verk, Gen. samf. 1926 (i reg.).
Moliis, vitt kort – ref till handskrifter.
Molilaeus, vitt kort – ref till handskrifter, se Molithaeus.
Molin, blått kort – ref till tryckta verk.
Molin/Mohlin/Molinus, blått kort – ref till tryckta verk.
Molin/Mollinus/Mohlin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, Sandegrenska samlingen F 670.
Molinberg/Molingberg/Molinbergius, vitt kort – ref till handskrifter.
Molinbergius, vitt kort – ref till handskrifter, se Molinberg.
Molinder, vitt kort – ref till handskrifter.
Molinder, blått kort – ref till tryckta verk.
Molingberg, vitt kort – ref till handskrifter, se Molinberg.
Molini, vitt kort – ref till handskrifter.
Molinius, vitt kort – ref till handskrifter, se Molin.
Molinsky, vitt kort – ref till handskrifter.
Molithaeus/Molitheus/Molitäus/Molilaeus, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Molithaeus/Molitheus/Molitäus/Molilaeus/Molitaeus, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Molitor, vitt kort – ref till handskrifter.
Molitor, blått kort – ref till tryckta verk.
Molitz, vitt kort – ref till handskrifter.
Moll, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Moll, blått kort – ref till tryckta verk.
Mollberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Mollén, vitt kort – ref till handskrifter.
Mollenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Moller, vitt kort – ref till handskrifter.
Moller, blått kort – ref till tryckta verk.
Mollerus, blått kort – ref till tryckta verk.
Mollerus/Molerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Mollet/Molett, vitt kort – ref till handskrifter.
Mollin, vitt kort – ref till handskrifter.
Mollin, blått kort – ref till tryckta verk.
Mollstadius, vitt kort – ref till handskrifter.
Mollstadius, blått kort – ref till tryckta verk.
Mollstadius/Molstadius, vitt kort – ref till handskrifter.
Mollstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Molnstjerna, blått kort – ref till tryckta verk.
Molnstjerna/Molnstierna, vitt kort – ref till handskrifter.
Molsdorff, vitt kort – ref till handskrifter, se Molsdorffer.
Molsdorff/Mollsdorff, blått kort – ref till tryckta verk.
Molsdorffer/Moldorff./Molsdorph, vitt kort – ref till handskrifter.
Molsdorph, vitt kort – ref till handskrifter, se Molsdorffer.
Molstadius/Mollstadius, vitt kort – ref till handskrifter.
Moltcke, vitt kort – ref till handskrifter, Gen. Min. L. U..
Molteke, vitt kort – ref till handskrifter.
Molthe, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1954 s 114, 116, 121.
Moltke, blått kort – ref till tryckta verk.
Moltke – Huitfeldt, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Moltzer, vitt kort – ref till handskrifter.
Moltzer, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Moltzer, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Moman, vitt kort – ref till handskrifter.
Momma, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Momqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Moncour, vitt kort – ref till handskrifter.
Mondecour, vitt kort – ref till handskrifter.
Monepenne, vitt kort – ref till handskrifter, se Monpenne.
Monickhouen, van, blått kort – ref till tryckta verk.
Monie/Monje, vitt kort – ref till handskrifter.
Monier, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, se Mornie.
Monikalaslägten, vitt kort – ref till handskrifter.
Monike, vitt kort – ref till handskrifter.
Monitz, vitt kort – ref till handskrifter.
Monje, vitt kort – ref till handskrifter, se Monie.
Monnepenne, vitt kort – ref till handskrifter, se Monpenne.
Monpenne/Monepenne/Monnepenne, vitt kort – ref till handskrifter.
Monséen, vitt kort – ref till handskrifter.
Mont d ´Or Norderling, blått kort – ref till tryckta verk.
Montaeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Montague, vitt kort – ref till handskrifter.
Montan, vitt kort – ref till handskrifter, se Monthan.
Montan/Monthan, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1959 s 225, 1993:2.
Montani, vitt kort – ref till handskrifter.
Montanus, vitt kort – ref till handskrifter, se Monthan.
Montelin, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Montelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Montelius/Monthelius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Montell/Monthell, vitt kort – ref till handskrifter.
Montén, blått kort – ref till tryckta verk.
Montén/Monthén, vitt kort – ref till handskrifter.
Monteuffel, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Montgomery – Silfverstolpe, blått kort – ref till tryckta verk.
Montgomery/Montgomerie/Montgommery, blått kort – ref till tryckta verk.
Montgomery/Montgommery, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Montgommery, vitt kort – ref till handskrifter, se Montgomery.
Monthan/Montan, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1959 s 225.
Monthan/Montan/Montanus, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Monthelius, vitt kort – ref till handskrifter, se Montelius.
Monthell, vitt kort – ref till handskrifter, se Montell.
Monthén/Montén, vitt kort – ref till handskrifter.
Monthin/Montin, vitt kort – ref till handskrifter.
Montilius, vitt kort – ref till handskrifter.
Montin, blått kort – ref till tryckta verk.
Montin/Monthin, vitt kort – ref till handskrifter.
Moo, vitt kort – ref till handskrifter.
Mooback, blått kort – ref till tryckta verk.
Moore, vitt kort – ref till handskrifter.
Moore – Bowman, blått kort – ref till tryckta verk.
Moosberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Moquist, blått kort – ref till tryckta verk.
Moqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Moqvistson, vitt kort – ref till handskrifter.
Mora släkter, vitt kort – ref till handskrifter.
Moraeus, blått kort – ref till tryckta verk.
Moraeus/Mohraeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Morales, blått kort – ref till tryckta verk.
Morales, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Morat, vitt kort – ref till handskrifter, se Morath.
Morath, blått kort – ref till tryckta verk.
Morath/Morat, vitt kort – ref till handskrifter.
Morbech, blått kort – ref till tryckta verk.
Morberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Morberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Morby, blått kort – ref till tryckta verk.
Morderus, vitt kort – ref till handskrifter.
Moré, vitt kort – ref till handskrifter.
Moreau, vitt kort – ref till handskrifter.
Moréen, vitt kort – ref till handskrifter, se Morén.
Morel, blått kort – ref till tryckta verk.
Morelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Morelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Morell, vitt kort – ref till handskrifter.
Morell, blått kort – ref till tryckta verk.
Morén/Moreen, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Morén/Moréen, blått kort – ref till tryckta verk.
Morenius/Morrenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Moreno, vitt kort – ref till handskrifter.
Morenskiöldh/Morensköld, vitt kort – ref till handskrifter.
Morensköld, blått kort – ref till tryckta verk.
Moretus, vitt kort – ref till handskrifter.
Morgan, vitt kort – ref till handskrifter.
Morgane, vitt kort – ref till handskrifter.
Morgange, vitt kort – ref till handskrifter.
Morgenstierne/Morgonstierna, blått kort – ref till tryckta verk.
Morgonstierna/Morgenstierne, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Morian, vitt kort – ref till handskrifter, Gen. Fören.: Landskrona.
Morian, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Morian, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Morian, von, blått kort – ref till tryckta verk, Gen. Samf. III:1938:3-4, 1939:2.
Morijn/Morin, vitt kort – ref till handskrifter.
Morin, blått kort – ref till tryckta verk.
Morin/Morijn, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Moring, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, Hiertstedt I r E 3 (sista serien)..
Moring, blått kort – ref till tryckta verk.
Moringius, vitt kort – ref till handskrifter.
Moritz, blått kort – ref till tryckta verk.
Moritz/Moriz, vitt kort – ref till handskrifter.
Morkarl, vitt kort – ref till handskrifter.
Morlin, vitt kort – ref till handskrifter.
Morling, vitt kort – ref till handskrifter.
Morling, blått kort – ref till tryckta verk.
Morman, blått kort – ref till tryckta verk.
Morman/Mourman, vitt kort – ref till handskrifter.
Mormon, vitt kort – ref till handskrifter.
Mornaij/Mornei/Morneij/Mornay/De Mornay, vitt kort – ref till handskrifter.
Morneij, blått kort – ref till tryckta verk.
Morqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Morrenius/Morenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Morsberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Morsell, vitt kort – ref till handskrifter.
Morsing, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1981:2.
Morsing, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Morstenson, vitt kort – ref till handskrifter.
Morström, blått kort – ref till tryckta verk.
Morström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Mortaigne, vitt kort – ref till handskrifter, se De Mortaigne.
Mortensen, blått kort – ref till tryckta verk.
Mortensson/Mårtensson, vitt kort – ref till handskrifter.
Morter, vitt kort – ref till handskrifter.
Mortin, vitt kort – ref till handskrifter.
Mortin, blått kort – ref till tryckta verk.
Mortinson, vitt kort – ref till handskrifter.
Mortzell/Morzell, vitt kort – ref till handskrifter.
Morwall, vitt kort – ref till handskrifter.
Morzell/Mortzell, vitt kort – ref till handskrifter.
Mosaelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Mosander, blått kort – ref till tryckta verk.
Mosander, vitt kort – ref till handskrifter.
Mosberg/Mossberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Mose, vitt kort – ref till handskrifter.
Mose, blått kort – ref till tryckta verk.
Mosel, von der, blått kort – ref till tryckta verk.
Moselius, blått kort – ref till tryckta verk.
Moselius/Mozelius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, Sandegrenska samlingen 1942.
Mosell, vitt kort – ref till handskrifter.
Mosén, vitt kort – ref till handskrifter.
Mosén, blått kort – ref till tryckta verk.
Mosenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Moses, blått kort – ref till tryckta verk.
Mosesson, blått kort – ref till tryckta verk.
Mosesson, vitt kort – ref till handskrifter.
Mosett, vitt kort – ref till handskrifter.
Mosl., vitt kort – ref till handskrifter.
Mossardt, vitt kort – ref till handskrifter.
Mossbach, blått kort – ref till tryckta verk.
Mossberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Mossberg/Mosberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Mosserud, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Mosseruds-släkten, blått kort – ref till tryckta verk.
Mosslander, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Most, vitt kort – ref till handskrifter.
Mostadius, vitt kort – ref till handskrifter.
Mostedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Moström, vitt kort – ref till handskrifter.
Motell, blått kort – ref till tryckta verk.
Moth, vitt kort – ref till handskrifter.
Mothander, blått kort – ref till tryckta verk.
Mothander/Motander, vitt kort – ref till handskrifter.
Mothe, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1962:3.
Mothelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Mothzenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Motzfeldt, blått kort – ref till tryckta verk.
Mou, blått kort – ref till tryckta verk.
Moucheron/De Moucheron, vitt kort – ref till handskrifter.
Mouhl/Muhl, vitt kort – ref till handskrifter.
Moulin, blått kort – ref till tryckta verk.
Mounieu, vitt kort – ref till handskrifter.
Mounth, blått kort – ref till tryckta verk.
Mouradgea, d´Ohsson, blått kort – ref till tryckta verk.
Mouradzea, vitt kort – ref till handskrifter.
Mourman/Morman, vitt kort – ref till handskrifter.
Mousdorff/Molsdorff, blått kort – ref till tryckta verk.
Mousquette, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Mowaldson/Mowallsson, blått kort – ref till tryckta verk.
Movallius, vitt kort – ref till handskrifter.
Mowallsson/Mowaldson, vitt kort – ref till handskrifter.
Moverare, vitt kort – ref till handskrifter.
Movik, vitt kort – ref till handskrifter.
Mowitz, vitt kort – ref till handskrifter.
Moyse, blått kort – ref till tryckta verk.
Mozart, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Mozelius/Moselius, vitt kort – ref till handskrifter.
Mroviensky, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Muchau, vitt kort – ref till handskrifter.
Mudrich, vitt kort – ref till handskrifter.
Mueller, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Muerman, vitt kort – ref till handskrifter.
Mugden, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Mugge, vitt kort – ref till handskrifter, Sandbergska samlingen.
Muggel, blått kort – ref till tryckta verk.
Muhl/Mouhl, vitt kort – ref till handskrifter.
Muhl/Muhll, blått kort – ref till tryckta verk.
Muhlman, vitt kort – ref till handskrifter.
Muhlsdorff, vitt kort – ref till handskrifter.
Muhr, blått kort – ref till tryckta verk.
Muhr/Mur/Muur, vitt kort – ref till handskrifter.
Muhrbeck, blått kort – ref till tryckta verk.
Muhrbeck/Murbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Muhrman/Murman, vitt kort – ref till handskrifter.
Mulda, vitt kort – ref till handskrifter.
Mulde, vitt kort – ref till handskrifter.
Mullberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Mumma, vitt kort – ref till handskrifter.
Mums, blått kort – ref till tryckta verk.
Mumsberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Munck af Rosenschöld, vitt kort – ref till handskrifter.
Munck/Munch/Munk, blått kort – ref till tryckta verk.
Munck/Munk/Munch, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Munckenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Muncktelius, vitt kort – ref till handskrifter, se Muncktell.
Muncktell/Munktell, blått kort – ref till tryckta verk.
Muncktell/Munktell, blått kort – ref till tryckta verk.
Muncktell/Munktell/Muncktelius/Munktelius/Munktellius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Mund/Mundt, blått kort – ref till tryckta verk.
Mundt, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Mundus, vitt kort – ref till handskrifter.
Munie, vitt kort – ref till handskrifter.
Munier, vitt kort – ref till handskrifter.
Munigh, vitt kort – ref till handskrifter.
Munk, blått kort – ref till tryckta verk.
Munk/Munck, vitt kort – ref till handskrifter.
Munkhagen, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Munktelius, vitt kort – ref till handskrifter, se Muncktell.
Munktell, vitt kort – ref till handskrifter, se Muncktell.
Munkthelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Munnichhoven, blått kort – ref till tryckta verk.
Munselius, blått kort – ref till tryckta verk.
Munselius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Munster, blått kort – ref till tryckta verk.
Munster, vitt kort – ref till handskrifter.
Munsterhjelm, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Munsterhjelm, blått kort – ref till tryckta verk.
Munte, van, blått kort – ref till tryckta verk.
Munter, vitt kort – ref till handskrifter.
Munthe, blått kort – ref till tryckta verk.
Munthe, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, Hjertstedt, P. : Tabula genealogica for Alf Åkeson Munthe. Christiania 1897.
Munthe, von, af Morgenstierne, blått kort – ref till tryckta verk.
Munthelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Mur, vitt kort – ref till handskrifter, se Muhr.
Muraeus, blått kort – ref till tryckta verk.
Muraeus/Muräus, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Murath, blått kort – ref till tryckta verk.
Murbeck, blått kort – ref till tryckta verk.
Murbeck/Muhrbeck, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Murberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Murberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Murck, vitt kort – ref till handskrifter.
Murdock, vitt kort – ref till handskrifter.
Muréen, vitt kort – ref till handskrifter, se Murén.
Murelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Murelius, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Murén, blått kort – ref till tryckta verk.
Murén/Mureen, vitt kort – ref till handskrifter.
Murman/Muhrman, vitt kort – ref till handskrifter.
Murman/Muurman, blått kort – ref till tryckta verk.
Murray, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Murray/Murraj/Murraij, vitt kort – ref till handskrifter.
Murrih/De Murrih, vitt kort – ref till handskrifter.
Murschwig, vitt kort – ref till handskrifter.
Murtomäki, blått kort – ref till tryckta verk.
Musch, vitt kort – ref till handskrifter.
Muschamp, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Muselius/Musselius, vitt kort – ref till handskrifter.
Muskött, vitt kort – ref till handskrifter.
Muss, vitt kort – ref till handskrifter.
Musselius/Muselius, vitt kort – ref till handskrifter.
Mussla, vitt kort – ref till handskrifter.
Mussleskål/Torske Mussleskål, vitt kort – ref till handskrifter, Sandbergska samlingen.
Mustapha, vitt kort – ref till handskrifter.
Mustelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Mustelin, blått kort – ref till tryckta verk.
Muth/Mutt, vitt kort – ref till handskrifter.
Mutt/Muth, vitt kort – ref till handskrifter.
Muur, vitt kort – ref till handskrifter, se Muhr.
Muurla-släkten, blått kort – ref till tryckta verk.
Muurman, vitt kort – ref till handskrifter, se Murman.
Muus, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Muyden, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Mügge, blått kort – ref till tryckta verk.
Mühlen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Mühlen, zur, blått kort – ref till tryckta verk.
Mühlenbruch, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1995:2 s 325.
Mühlenbruch, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Mühlenderlein, vitt kort – ref till handskrifter.
Mühlenfels, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Mühlenfels/v. Mühlenfels, vitt kort – ref till handskrifter.
Myhlenphort, blått kort – ref till tryckta verk.
Myhmer, blått kort – ref till tryckta verk.
Myhr, vitt kort – ref till handskrifter.
Myhr, blått kort – ref till tryckta verk.
Myhra, vitt kort – ref till handskrifter, se Myra.
Myhrberg, vitt kort – ref till handskrifter, se Myrberg.
Myhrman, blått kort – ref till tryckta verk.
Myhrman/Myrman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Mylasz, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Mülder, blått kort – ref till tryckta verk.
Mylén, vitt kort – ref till handskrifter.
Myliander, blått kort – ref till tryckta verk.
Myliander, vitt kort – ref till handskrifter.
Müller, blått kort – ref till tryckta verk.
Müller von der Lühnen, blått kort – ref till tryckta verk.
Müller von der Lühnen, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Müller von Fahrensbach, vitt kort – ref till handskrifter.
Müller, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Müller/Myller, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Müllern, blått kort – ref till tryckta verk.
Müllern, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Müllern/v. Müllern, vitt kort – ref till handskrifter.
Mylonius/Mylon, vitt kort – ref till handskrifter.
Mültner, vitt kort – ref till handskrifter.
Münchenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Münchenberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Mündeling, blått kort – ref till tryckta verk.
Mynder, vitt kort – ref till handskrifter.
Münnich, blått kort – ref till tryckta verk.
Münster, blått kort – ref till tryckta verk.
Münther/Münter, blått kort – ref till tryckta verk.
Münther/Münter, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, SoH 1951:2 s 258.
Müntzig, blått kort – ref till tryckta verk.
Müntzing, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Müntzing, blått kort – ref till tryckta verk.
Myr, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1950:2-3 s 123.
Myra, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1974:1.
Myra/Myhra, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Myrander, vitt kort – ref till handskrifter.
Myrbeck/Myrbäck, blått kort – ref till tryckta verk.
Myrberg/Myhrberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Myrberg/Myhrberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Myrdahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Myrdal, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Myregård, blått kort – ref till tryckta verk.
Myrén/Myréen/Myrenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Myrén/Myréen/Myrenius/Myreen, blått kort – ref till tryckta verk.
Myreus, vitt kort – ref till handskrifter.
Myricander, vitt kort – ref till handskrifter.
Myrin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Myrin, blått kort – ref till tryckta verk.
Myring, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Myrman/Myhrman, vitt kort – ref till handskrifter.
Myrobaeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Myrong, vitt kort – ref till handskrifter.
Myrstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Myrstedt, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Myrsten, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Myrsten, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Myrström, vitt kort – ref till handskrifter.
Myrtengren, blått kort – ref till tryckta verk.
Myrtengren/Myrtengreen, vitt kort – ref till handskrifter.
Myrtin, blått kort – ref till tryckta verk.
Myrwelden, vitt kort – ref till handskrifter.
Mysingius, vitt kort – ref till handskrifter.
Müssels, vitt kort – ref till handskrifter.
Müssigang, vitt kort – ref till handskrifter.
Müssiggang, blått kort – ref till tryckta verk.
Mystin, vitt kort – ref till handskrifter.
Mützell, blått kort – ref till tryckta verk.
Mützell, vitt kort – ref till handskrifter.
Mützow, vitt kort – ref till handskrifter.
Myxer, vitt kort – ref till handskrifter.
Måhlberg/Målberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Måhlén, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Måhlin, blått kort – ref till tryckta verk.
Måhlman, vitt kort – ref till handskrifter.
Måhlström, vitt kort – ref till handskrifter.
Måhne, vitt kort – ref till handskrifter.
Måhrbeck, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Målbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Målberg/Måhlberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Målgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Mållare, vitt kort – ref till handskrifter.
Målstrand, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Måne, vitt kort – ref till handskrifter.
Månesköld/Maaneskiöld, blått kort – ref till tryckta verk.
Månesköld/Månsköld/Månskiöld/Maaneskiöld, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Månestierna, vitt kort – ref till handskrifter.
Månestjerna, blått kort – ref till tryckta verk.
Månskiöld/Månsköld, vitt kort – ref till handskrifter, se Månesköld.
Månsson, två blå kort – ref till tryckta verk, SoH 1988:1.
Månsson, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Månsson, blått kort – ref till tryckta verk.
Månsta-släkten, blått kort – ref till tryckta verk.
Månstadssläkten, vitt kort – ref till handskrifter.
Månström, vitt kort – ref till handskrifter.
Mård, blått kort – ref till tryckta verk.
Mård/Mårdh, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Mårdberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Mårten, blått kort – ref till tryckta verk.
Mårtens, blått kort – ref till tryckta verk.
Mårtensdotter, blått kort – ref till tryckta verk.
Mårtensrudssläkten, vitt kort – ref till handskrifter.
Mårtensson, blått kort – ref till tryckta verk.
Mårtensson/Mortensson, vitt kort – ref till handskrifter, GF antavlor.
Måsback, vitt kort – ref till handskrifter.
Måsbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Måsberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Måtar, blått kort – ref till tryckta verk.
Måvert, vitt kort – ref till handskrifter.
Måås, vitt kort – ref till handskrifter.
Måås-Fjetterström, blått kort – ref till tryckta verk.
Mächel, vitt kort – ref till handskrifter.
Mähl, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Mählberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Mählström, vitt kort – ref till handskrifter.
Mäler, blått kort – ref till tryckta verk.
Mälin/Maehlin, vitt kort – ref till handskrifter.
Mällbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Märeta (ss. förnamn), vitt kort – ref till handskrifter, se Märta.
Märling, vitt kort – ref till handskrifter.
Märta, blått kort – ref till tryckta verk.
Möberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Möcklander, vitt kort – ref till handskrifter.
Möhlen, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Möhlen/von Möhlen, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Möhlen/von Möhlen, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv, SoH 1959 s 330.
Möhler, vitt kort – ref till handskrifter.
Möhlman, vitt kort – ref till handskrifter.
Möhlman, blått kort – ref till tryckta verk.
Möhne, vitt kort – ref till handskrifter.
Möinichen, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Mökerstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Möklin, vitt kort – ref till handskrifter.
Möklinius, vitt kort – ref till handskrifter.
Möl, vitt kort – ref till handskrifter.
Mölberg, vitt kort – ref till handskrifter, se Möllberg.
Möldener, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Möldener (från Blekinge), blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1964:3.
Mölensted, blått kort – ref till tryckta verk.
Möllberg/Mölberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Möllenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Möllenborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Möllenhauer, blått kort – ref till tryckta verk.
Möllenhauer, vitt kort – ref till handskrifter.
Möller, blått kort – ref till tryckta verk, Familjen Möllers Slaegtebog. … Red. Povl Nygaard. 1956.
Möller, vitt kort – ref till handskrifter, Handskriftssamlingen (GF).
Möller, tre blå kort – ref till tryckta verk.
Möller, två blå kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv (Essen-Möller o. Ponten-Möller).
Möller, von/Moeller, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Möller-Nielsen, blått kort – ref till tryckta verk.
Möller/Meuller/von Möller, två vita kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Möller/von Möller, blått kort – ref till tryckta verk.
Möllerberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Möllerberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Möllergren, blått kort – ref till tryckta verk.
Möllerheim, blått kort – ref till tryckta verk.
Möllerhielm, blått kort – ref till tryckta verk.
Möllerhjelm, vitt kort – ref till handskrifter.
Möllerson, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Möllerstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Möllersten, vitt kort – ref till handskrifter.
Möllerstjerna, blått kort – ref till tryckta verk.
Möllerström, vitt kort – ref till handskrifter.
Möllerström, blått kort – ref till tryckta verk.
Möllersvärd, blått kort – ref till tryckta verk.
Möllersvärd, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Möllerum, vitt kort – ref till handskrifter.
Möllestad, vitt kort – ref till handskrifter.
Möllnbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Möllstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Mölner, vitt kort – ref till handskrifter.
Mölstad, vitt kort – ref till handskrifter.
Mönestam, blått kort – ref till tryckta verk.
Mönich/Mönick/Menick, blått kort – ref till tryckta verk.
Mönickhoff, vitt kort – ref till handskrifter.
Mönnichen, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Mönster/van Mönster, blått kort – ref till tryckta verk.
Mönster/van Mönster, vitt kort – ref till handskrifter.
Mörberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Mörby, vitt kort – ref till handskrifter.
Mörby-ätten från Husby Rekane, blått kort – ref till tryckta verk.
Mörck, blått kort – ref till tryckta verk, se Mörk, SoH 1960:2.
Mörck/Mörk/Meurk/Meurck, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Mörcke, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Mörcke, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1960:2.
Mörckendahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Mörder, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Möre-jarlarnas ätt., vitt kort – ref till handskrifter, se Hiertstedtska samlingen M8 (GF).
Mörén, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Mörgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Mörk, blått kort – ref till tryckta verk, se Mörck.
Mörk/Mörck/Meurk/Meurck, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Mörkendahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Mörkling, vitt kort – ref till handskrifter.
Mörkowius, vitt kort – ref till handskrifter.
Mörkund/Meurlund, vitt kort – ref till handskrifter.
Mörlander, vitt kort – ref till handskrifter.
Mörlin/Meurlin, vitt kort – ref till handskrifter.
Mörling, blått kort – ref till tryckta verk.
Mörling/Meurling, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Mörman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Mörman/Meurman, blått kort – ref till tryckta verk.
Mörn, blått kort – ref till tryckta verk, se Mörne.
Mörn, vitt kort – ref till handskrifter.
Mörne, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Mörne, blått kort – ref till tryckta verk, se Mörn.
Mörner/v. Mörner, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Mörner/von Mörner, blått kort – ref till tryckta verk.
Mörnås, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Mörser, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Mörsling, vitt kort – ref till handskrifter.
Mörstam, blått kort – ref till tryckta verk.
Mört, blått kort – ref till tryckta verk.
Mört/Mörth, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Mörtberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Mörtengren, blått kort – ref till tryckta verk.
Mörth, vitt kort – ref till handskrifter, se Mört.
Mörtling, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, Sandegrenska samlingen K 2105.
Mörtsell, blått kort – ref till tryckta verk.
Mörtstedt, blått kort – ref till tryckta verk.