Släktkartoteket N

Naauckhoff, blått kort – ref till tryckta verk.
Nabbstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Nachmanson, vitt kort – ref till handskrifter.
Nachmanson, blått kort – ref till tryckta verk.
Nacke, vitt kort – ref till handskrifter.
Nackreij, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Nackrey, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Nadius, vitt kort – ref till handskrifter.
Naehring, vitt kort – ref till handskrifter.
Naerman, vitt kort – ref till handskrifter, se Nehrman.
Naesander, vitt kort – ref till handskrifter.
Naeslund, blått kort – ref till tryckta verk.
Naestadia, blått kort – ref till tryckta verk.
Naestadius, vitt kort – ref till handskrifter.
Nagel, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Nagel, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Naghel/Nagel, vitt kort – ref till handskrifter.
Nagler, vitt kort – ref till handskrifter.
Nahlbom, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1977:1-2.
Nahlbom, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Naiström/Naijström, vitt kort – ref till handskrifter.
Nalle, vitt kort – ref till handskrifter.
Namnell, vitt kort – ref till handskrifter.
Nanclerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Nandelstadh, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Nandelstadt/v. Nandelstadt/v. Nandelstadh, vitt kort – ref till handskrifter.
Nandelstedt, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Nanne, vitt kort – ref till handskrifter.
Nanne, blått kort – ref till tryckta verk.
Nannerstén, vitt kort – ref till handskrifter.
Nannes, blått kort – ref till tryckta verk.
Nanneson, blått kort – ref till tryckta verk.
Nannesson, vitt kort – ref till handskrifter.
Nannestad, blått kort – ref till tryckta verk.
Nannfeldt, blått kort – ref till tryckta verk.
Nannings, blått kort – ref till tryckta verk.
Nannonis, vitt kort – ref till handskrifter.
Narffwe, vitt kort – ref till handskrifter.
Nasacken, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Nasenius, vitt kort – ref till handskrifter, se Nassenius.
Nasiell, blått kort – ref till tryckta verk.
Nassaki, vitt kort – ref till handskrifter, se Nassokin.
Nasseen, vitt kort – ref till handskrifter.
Nassenius/Nasenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Nassenius/Nasenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Nasshacker, vitt kort – ref till handskrifter.
Nassokin, blått kort – ref till tryckta verk.
Nassokin/Nassaki/Nassakin, vitt kort – ref till handskrifter.
Nassou, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Nath, vitt kort – ref till handskrifter.
Nath, blått kort – ref till tryckta verk.
Nathan, vitt kort – ref till handskrifter.
Nathanson, blått kort – ref till tryckta verk.
Nathell, blått kort – ref till tryckta verk.
Nathell, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv?.
Nathorst, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor, Sandegrenska samlingen F 691.
Nathorst – Böös, blått kort – ref till tryckta verk.
Nathorst/Nathhorst m.m., blått kort – ref till tryckta verk.
Natt och Dag, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, Hiertstedtska samlingen M6.
Natt och Dag, blått kort – ref till tryckta verk, se Hiertstedtska samlingen M4.
Nauck, vitt kort – ref till handskrifter.
Nauckhoff, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Nauclér, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1958 s 97.
Nauclér/Nauclerus/Naukler, vitt kort – ref till handskrifter.
Nauderus, vitt kort – ref till handskrifter.
Nauman/Naumann, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Nauman/Naumann, blått kort – ref till tryckta verk.
Navander, vitt kort – ref till handskrifter.
Neaf, blått kort – ref till tryckta verk.
Neaf, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Neander, blått kort – ref till tryckta verk.
Neander, vitt kort – ref till handskrifter.
Nebardt , sl., vitt kort – ref till handskrifter, se: Nels, Ola, antavla.
Nebe, vitt kort – ref till handskrifter.
Necke, blått kort – ref till tryckta verk.
Neckern, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Nedalin, vitt kort – ref till handskrifter.
Nedelberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Nederdahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Nederlin, vitt kort – ref till handskrifter.
Nederstadius, vitt kort – ref till handskrifter.
Nederwudd, vitt kort – ref till handskrifter, se Netherwodd.
Nedlinus, vitt kort – ref till handskrifter.
Nedrin, vitt kort – ref till handskrifter.
Neergaard/de Neergaard, blått kort – ref till tryckta verk.
Nefvens, vitt kort – ref till handskrifter.
Nehowen, vitt kort – ref till handskrifter.
Nehrman/Nerman, blått kort – ref till tryckta verk.
Nehrman/Nerman/Naerman, blått kort – ref till tryckta verk.
Nehrman/Nerman/Naerman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Nehssert, vitt kort – ref till handskrifter.
Neiglich/Neiglick, vitt kort – ref till handskrifter.
Neiglick, blått kort – ref till tryckta verk, se Neiglich.
Neiiberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Neijber, blått kort – ref till tryckta verk.
Neijher, vitt kort – ref till handskrifter.
Neijkirck, vitt kort – ref till handskrifter, se Neukirck.
Neijsell, vitt kort – ref till handskrifter.
Neikter, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Neikter, blått kort – ref till tryckta verk.
Neiktern/Nejkter, vitt kort – ref till handskrifter.
Neiman, vitt kort – ref till handskrifter, se Nejman.
Neirot, blått kort – ref till tryckta verk.
Neiver, vitt kort – ref till handskrifter.
Nejdeby, blått kort – ref till tryckta verk.
Nejdel, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv: Hultkrantz fr. Råskog i Flisby.
Nejkter/Neiktern, vitt kort – ref till handskrifter.
Nejman/Neiman, vitt kort – ref till handskrifter.
Nelander, blått kort – ref till tryckta verk.
Nelander, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Nellij, vitt kort – ref till handskrifter.
Nellman, vitt kort – ref till handskrifter.
Nelson, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1994:1 s 10.
Nelson, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Nelzén, vitt kort – ref till handskrifter.
Nemlander, vitt kort – ref till handskrifter.
Nemorin, vitt kort – ref till handskrifter.
Nenber, blått kort – ref till tryckta verk.
Nenne, vitt kort – ref till handskrifter.
Nensel, vitt kort – ref till handskrifter.
Nensen, vitt kort – ref till handskrifter.
Nensén, blått kort – ref till tryckta verk.
Nentwig, vitt kort – ref till handskrifter.
Nentzel, vitt kort – ref till handskrifter.
Nenzel/Nenzelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Nenzelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Nenzelius/Nenzel, vitt kort – ref till handskrifter.
Neogard, vitt kort – ref till handskrifter, Collbergska saml. gotl. antavlor (GF).
Neogard, blått kort – ref till tryckta verk.
Neokylander, vitt kort – ref till handskrifter.
Neostadius, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Neostadius, vitt kort – ref till handskrifter, Collbergska saml. gotl. antavlor (GF).
Neovius, blått kort – ref till tryckta verk.
Neowius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Nerbelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Nerbelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Nerén, blått kort – ref till tryckta verk.
Nerén, vitt kort – ref till handskrifter.
Nerenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Nerés, von/Neréz, blått kort – ref till tryckta verk.
Neresius, blått kort – ref till tryckta verk.
Neresius, vitt kort – ref till handskrifter.
Nereus, vitt kort – ref till handskrifter.
Neréz/Nerès/von Nerès, vitt kort – ref till handskrifter.
Nerfeldt, blått kort – ref till tryckta verk.
Nericius, vitt kort – ref till handskrifter.
Nerman, vitt kort – ref till handskrifter, se Nehrman.
Nernst, vitt kort – ref till handskrifter.
Nero, vitt kort – ref till handskrifter.
Nerphin, vitt kort – ref till handskrifter.
Nervander, blått kort – ref till tryckta verk.
Nesander, vitt kort – ref till handskrifter.
Nescher, vitt kort – ref till handskrifter.
Neseher, blått kort – ref till tryckta verk.
Neskylander, vitt kort – ref till handskrifter.
Nesner/Nessner, vitt kort – ref till handskrifter.
Nesselius, vitt kort – ref till handskrifter.
Nesselius, blått kort – ref till tryckta verk.
Nessenius/Nezenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Nessler, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Nessman, vitt kort – ref till handskrifter.
Nessner/Nesner, vitt kort – ref till handskrifter.
Nestius, vitt kort – ref till handskrifter.
Nestor, blått kort – ref till tryckta verk.
Netander, vitt kort – ref till handskrifter.
Neth, vitt kort – ref till handskrifter.
Netherwood, blått kort – ref till tryckta verk.
Netherwood/Nederwudd, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Netsch, vitt kort – ref till handskrifter.
Nett, vitt kort – ref till handskrifter.
Nettelblad/Nettelbladh/Nettelbladt, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, se även stamtavla, rulle.
Nettelblad/Nettelbladt, blått kort – ref till tryckta verk.
Nettelbladt/Nettelblad, blått kort – ref till tryckta verk.
Nettelhorst, blått kort – ref till tryckta verk.
Netterberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Netterblad, vitt kort – ref till handskrifter.
Netterstad, blått kort – ref till tryckta verk.
Netterström, vitt kort – ref till handskrifter.
Nettler, vitt kort – ref till handskrifter.
Netzel/Netzelius/Nezelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Netzel/Netzelius/Nezelius/Ntezell, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Netzelius, vitt kort – ref till handskrifter, se Netzel.
Netzell/Netzel, vitt kort – ref till handskrifter.
Netzler, vitt kort – ref till handskrifter, se Bergstén, GF släktarkiv.
Neubauer, blått kort – ref till tryckta verk.
Neubauer, vitt kort – ref till handskrifter.
Neubelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Neuberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Neubert, vitt kort – ref till handskrifter.
Neucammer, blått kort – ref till tryckta verk.
Neuchter, vitt kort – ref till handskrifter.
Neuendorff, blått kort – ref till tryckta verk.
Neuendorff, vitt kort – ref till handskrifter.
Neugebaur/von Neügebauer, vitt kort – ref till handskrifter.
Neuhausen, vitt kort – ref till handskrifter.
Neukammer, vitt kort – ref till handskrifter.
Neukirch/Neukirck, vitt kort – ref till handskrifter.
Neukirck/Neijkirck/Neukirch, vitt kort – ref till handskrifter.
Neuklér, blått kort – ref till tryckta verk.
Neuman/Neüman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Neumann, blått kort – ref till tryckta verk.
Neumark, blått kort – ref till tryckta verk.
Neumüller, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Neunbom/Neunbohm, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Neundahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Neunkirch, vitt kort – ref till handskrifter.
Neunkirch, blått kort – ref till tryckta verk.
Neunstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Neuström, vitt kort – ref till handskrifter.
Neutwig, blått kort – ref till tryckta verk.
Neuwijk, vitt kort – ref till handskrifter.
Neuwijk, blått kort – ref till tryckta verk.
Nevelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Nevrup, blått kort – ref till tryckta verk.
Ney, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Neügebauer, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Neügebauer, von/Neugebaur, blått kort – ref till tryckta verk.
Neüman, blått kort – ref till tryckta verk.
Neüman, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Neüman, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Neüman/Neyman/Neuman, vitt kort – ref till handskrifter.
Neümeijer, vitt kort – ref till handskrifter.
Neümeijer, blått kort – ref till tryckta verk.
Nezelius, vitt kort – ref till handskrifter, se Netzel.
Nezenius/Nessenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Nibbling, vitt kort – ref till handskrifter.
Nibelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Nibelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Niblien, vitt kort – ref till handskrifter.
Nicander, vitt kort – ref till handskrifter.
Nicander, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Nicken, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Nicklasson, blått kort – ref till tryckta verk.
Niclasson/Nicklasson, vitt kort – ref till handskrifter.
Nicodemi, blått kort – ref till tryckta verk.
Nicodemi, vitt kort – ref till handskrifter.
Nicolin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Nidelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Nidelström, vitt kort – ref till handskrifter.
Nidulius, vitt kort – ref till handskrifter.
Niederland, vitt kort – ref till handskrifter.
Niehenck, vitt kort – ref till handskrifter.
Nielsen, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Nielsen, blått kort – ref till tryckta verk.
Nieman, vitt kort – ref till handskrifter.
Niemeijer, vitt kort – ref till handskrifter.
Nien, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Niendahl, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Nieron, vitt kort – ref till handskrifter.
Nierot/von Nieroth, blått kort – ref till tryckta verk, se Neirot.
Nieroth/v.Nieroth/Nieroot, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Nieroth/von Nieroth, blått kort – ref till tryckta verk.
Nies, vitt kort – ref till handskrifter.
Niesewandt, vitt kort – ref till handskrifter.
Niesewandt, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Nieth, vitt kort – ref till handskrifter.
Niethoff, vitt kort – ref till handskrifter.
Niethoff, blått kort – ref till tryckta verk.
Nietow, vitt kort – ref till handskrifter.
Nietsche/Nietzsche, blått kort – ref till tryckta verk.
Nietshe, vitt kort – ref till handskrifter.
Niewardt, vitt kort – ref till handskrifter.
Niger, vitt kort – ref till handskrifter.
Nigraeus, blått kort – ref till tryckta verk.
Nigrelius/Nigrell, vitt kort – ref till handskrifter.
Nigrell, vitt kort – ref till handskrifter, se Nigrelius.
Nihlén, blått kort – ref till tryckta verk.
Nihlén, vitt kort – ref till handskrifter.
Nijth, vitt kort – ref till handskrifter.
Niklas/Nicklas, vitt kort – ref till handskrifter.
Niklasson, blått kort – ref till tryckta verk.
Niklasson, vitt kort – ref till handskrifter.
Nikolai, vitt kort – ref till handskrifter.
Niland, blått kort – ref till tryckta verk.
Nildman, vitt kort – ref till handskrifter.
Nilehn, blått kort – ref till tryckta verk.
Nilén, blått kort – ref till tryckta verk.
Nilert, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Nillgård, blått kort – ref till tryckta verk.
Nilo, blått kort – ref till tryckta verk.
Nilsdotter, vitt kort – ref till handskrifter.
Nilsén/Nilzén, vitt kort – ref till handskrifter.
Nilsson, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv: Lårbosläkten, Swartz´ uredning, tab. 73-76. fr. Gistad, Ög, GF antavlor.
Nilsson, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv, om sångerskan Kristina Nilsson i geogr. arkivet: Skatelöv.
Nilsson, två blå kort – ref till tryckta verk.
Nilsson – Ehle, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Nilsson – Hiort, blått kort – ref till tryckta verk.
Nilsson – Tanner, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Nilsson – Tannér, blått kort – ref till tryckta verk.
Nilsson Ihrfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Nilzén, blått kort – ref till tryckta verk.
Nilzén/Nilsén, vitt kort – ref till handskrifter.
Niperts, vitt kort – ref till handskrifter.
Nipertz, blått kort – ref till tryckta verk.
Nippert, vitt kort – ref till handskrifter.
Nipritz, blått kort – ref till tryckta verk.
Nirman, vitt kort – ref till handskrifter.
Nirnen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Nisbeth, blått kort – ref till tryckta verk.
Nisbeth/Nisbet, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Nisca/Niska, vitt kort – ref till handskrifter.
Niska/Nisca, blått kort – ref till tryckta verk.
Nissalowitz, blått kort – ref till tryckta verk.
Nissar, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv: Lårbosläkten, Swartz´ utredning, tab. 26-30..
Nissen, vitt kort – ref till handskrifter.
Nissen, blått kort – ref till tryckta verk.
Nissenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Nisser, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Nisser, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1958 s 92.
Nisswandt, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1979:1-2.
Nissvandt/Nissvant, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Nitau/Nittau, vitt kort – ref till handskrifter.
Nitraeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Nitrenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Nittau/Nitau, vitt kort – ref till handskrifter.
Nitter, blått kort – ref till tryckta verk.
Nitz, vitt kort – ref till handskrifter.
Niure/Njure, blått kort – ref till tryckta verk.
Niurenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Niurenius/Njurenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Njura-släkten fr. Njura by, blått kort – ref till tryckta verk.
Njure/Niure, vitt kort – ref till handskrifter.
Njurelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Njurén, vitt kort – ref till handskrifter, se Njurenius.
Njurenius/Njurén/Niurenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Njurling, vitt kort – ref till handskrifter.
Njurling, blått kort – ref till tryckta verk.

Noack, vitt kort – ref till handskrifter.
Noander, vitt kort – ref till handskrifter.
Nobel, blått kort – ref till tryckta verk.
Nobel/Nobell/Nobelius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Nobelenus/Nobelenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Nobelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Nobelinus/Nobelinius, vitt kort – ref till handskrifter.
Nobelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Nobelius/Nobel, vitt kort – ref till handskrifter.
Nobell, vitt kort – ref till handskrifter, se Nobel.
Nobell, blått kort – ref till tryckta verk, se Nobel.
Nobelschöld/Nobensköld, vitt kort – ref till handskrifter.
Nobenschöll, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Nobenschöll/Nobensköld, blått kort – ref till tryckta verk.
Nobensköld/Nobelsköld/Nobenschöll, vitt kort – ref till handskrifter.
Noberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Nodelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Nodermann, blått kort – ref till tryckta verk.
Noël, vitt kort – ref till handskrifter.
Noer, vitt kort – ref till handskrifter.
Nohlanvähr, blått kort – ref till tryckta verk.
Nohlanvähr/Nohlanwäder, vitt kort – ref till handskrifter.
Nohlberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Nohrberg/Norberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Nohrborg, Anders, blått kort – ref till tryckta verk.
Nohrborg/Norborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Nohre, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Nohring, blått kort – ref till tryckta verk.
Nohrling/Norling, vitt kort – ref till handskrifter.
Nohrmoraeus, blått kort – ref till tryckta verk.
Nohrstedt/Norstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Nohrström, blått kort – ref till tryckta verk.
Nohrström/Norström, vitt kort – ref till handskrifter.
Nolcken, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Nolcken, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Nolde, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Noléen, blått kort – ref till tryckta verk, se Nolén.
Nolén/Noléen, vitt kort – ref till handskrifter.
Nolin, vitt kort – ref till handskrifter.
Nolken, blått kort – ref till tryckta verk.
Noll, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Nollenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Nolleroth, blått kort – ref till tryckta verk.
Nolleroth, vitt kort – ref till handskrifter.
Nolting (v.), vitt kort – ref till handskrifter.
Nolto, vitt kort – ref till handskrifter.
Noltou, vitt kort – ref till handskrifter.
Nomell, vitt kort – ref till handskrifter.
Nonneman/Nonnemann, vitt kort – ref till handskrifter.
Nonnemann/Nonneman, blått kort – ref till tryckta verk.
Nonnen, vitt kort – ref till handskrifter.
Nonnen, blått kort – ref till tryckta verk.
Noodt/Noth, vitt kort – ref till handskrifter.
Noordenhielm, blått kort – ref till tryckta verk.
Noors, vitt kort – ref till handskrifter.
Noot, v.d., vitt kort – ref till handskrifter, se v.d. Noth.
Nopp, vitt kort – ref till handskrifter.
Noraenius/Norraenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Noraeus, blått kort – ref till tryckta verk.
Noraeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Noraeus/Noräus/Norraeus/Noréus, vitt kort – ref till handskrifter.
Norander, vitt kort – ref till handskrifter.
Norbeck, blått kort – ref till tryckta verk.
Norbeck/Norbäck, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Norbelius/Norrbelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Norberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Norberg/Nohrberg/Nordberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Norbergius, vitt kort – ref till handskrifter.
Norbergsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Norbin, vitt kort – ref till handskrifter.
Norblad, vitt kort – ref till handskrifter.
Norbom, blått kort – ref till tryckta verk.
Norborg, blått kort – ref till tryckta verk.
Norborg/Nohrborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Norby, blått kort – ref till tryckta verk.
Norby, vitt kort – ref till handskrifter, se Norrby.
Norbäck/Norbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Norcopensis, vitt kort – ref till handskrifter.
Nord, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Nord/Nordh, blått kort – ref till tryckta verk.
Nordahl, vitt kort – ref till handskrifter, Collbergska saml. gotl. antavlor: Lärbo.
Nordahl/Nordal, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Nordanwehr/Nordanväder, vitt kort – ref till handskrifter.
Nordanwäder, blått kort – ref till tryckta verk.
Nordanväder/Nordanwehr, vitt kort – ref till handskrifter, Hedberg, Arvid. Genealogiska anteckningar i Hskr hos GF.
Nordbeck, von, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1951:1 s 166.
Nordbeck, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Nordbeck/Nordbäck, vitt kort – ref till handskrifter.
Nordberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Nordberg/Norberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, Hiertstedt DS2. Collbergska. saml. gotl. antavlor..
Nordberger, vitt kort – ref till handskrifter.
Nordblad/Nordbladh, vitt kort – ref till handskrifter.
Nordblom, vitt kort – ref till handskrifter.
Nordbohm, vitt kort – ref till handskrifter.
Nordbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Nordborg, blått kort – ref till tryckta verk.
Nordborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Nordbysläkten, vitt kort – ref till handskrifter, se Hartwig i GF:s släktarkiv.
Nordbäck/Nordbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Nordeberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Nordebo, blått kort – ref till tryckta verk.
Nordeke, blått kort – ref till tryckta verk.
Nordel, vitt kort – ref till handskrifter.
Nordelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Nordelius/Nordell, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Nordell, blått kort – ref till tryckta verk.
Nordell/Nordelius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Nordeman, blått kort – ref till tryckta verk.
Nordeman, vitt kort – ref till handskrifter.
Nordén, vitt kort – ref till handskrifter.
Nordén, blått kort – ref till tryckta verk.
Norden/v.Nordhen, vitt kort – ref till handskrifter.
Nordenadler, vitt kort – ref till handskrifter.
Nordenadler, blått kort – ref till tryckta verk.
Nordenanckar, vitt kort – ref till handskrifter, se Nordenankar.
Nordenankar, blått kort – ref till tryckta verk.
Nordenankar/Nordenanckar/Nordenanker, vitt kort – ref till handskrifter.
Nordenanker/Nordenankar, vitt kort – ref till handskrifter.
Nordenberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Nordenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Nordenbielke, blått kort – ref till tryckta verk.
Nordenborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Nordenborg, blått kort – ref till tryckta verk.
Nordencrantz, blått kort – ref till tryckta verk.
Nordencreutz, blått kort – ref till tryckta verk.
Nordencreutz, vitt kort – ref till handskrifter.
Nordendahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Nordendahl, blått kort – ref till tryckta verk.
Nordenfalk, blått kort – ref till tryckta verk, Se Rålamb i GF:s släktarkiv.
Nordenfalk, vitt kort – ref till handskrifter.
Nordenfelt/Nordenfeldt, blått kort – ref till tryckta verk.
Nordenfelt/Nordenfeldt, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Nordenflycht/Nordenflykt, vitt kort – ref till handskrifter.
Nordenflycht/Nordenflykt, blått kort – ref till tryckta verk.
Nordengren, vitt kort – ref till handskrifter.
Nordenheim, vitt kort – ref till handskrifter.
Nordenheim, blått kort – ref till tryckta verk.
Nordenhielm/Nordenhjelm, vitt kort – ref till handskrifter.
Nordenhjelm, blått kort – ref till tryckta verk.
Nordenholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Nordenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Nordenkrantz, blått kort – ref till tryckta verk.
Nordenlund, blått kort – ref till tryckta verk.
Nordenlöf, blått kort – ref till tryckta verk.
Nordenlöf, vitt kort – ref till handskrifter.
Nordenmark, vitt kort – ref till handskrifter.
Nordenmark, blått kort – ref till tryckta verk.
Nordenqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Nordenskiöld/Nordenskjöld/Nordensköld, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Nordenskiöld/Nordenskjöld/Nordensköld, blått kort – ref till tryckta verk.
Nordenson, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Nordenson/Nordensson, blått kort – ref till tryckta verk.
Nordenstam, vitt kort – ref till handskrifter.
Nordenstam, blått kort – ref till tryckta verk.
Nordenstedt, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Nordensten, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Nordenstierna, blått kort – ref till tryckta verk.
Nordenstolpe, vitt kort – ref till handskrifter.
Nordenstolpe, blått kort – ref till tryckta verk.
Nordenstrahl, blått kort – ref till tryckta verk.
Nordenstreng, blått kort – ref till tryckta verk.
Nordenstråle, blått kort – ref till tryckta verk.
Nordenström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Nordenström, blått kort – ref till tryckta verk.
Nordensvan, vitt kort – ref till handskrifter.
Nordensvan, blått kort – ref till tryckta verk.
Nordensvärd, blått kort – ref till tryckta verk.
Nordensvärd, vitt kort – ref till handskrifter.
Nordenvall, blått kort – ref till tryckta verk.
Nordenwall, vitt kort – ref till handskrifter.
Norder, vitt kort – ref till handskrifter.
Norderling, vitt kort – ref till handskrifter.
Norderling, blått kort – ref till tryckta verk.
Nordeström, vitt kort – ref till handskrifter.
Nordewall, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Nordewall, blått kort – ref till tryckta verk.
Nordfelt/Nordfeldt, blått kort – ref till tryckta verk.
Nordfelt/Nordfeldt, vitt kort – ref till handskrifter.
Nordfors/Nordforss, blått kort – ref till tryckta verk.
Nordfors/Nordforss, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Nordforsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Nordgren, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Nordgren, blått kort – ref till tryckta verk.
Nordhammar, vitt kort – ref till handskrifter.
Nordhen/v. Nordhen, vitt kort – ref till handskrifter, se Norden.
Nordholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Nordin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, Genealog. tab. av Elis Nordin i GF:s arkiv: – fr. Närke.
Nordin, blått kort – ref till tryckta verk.
Nordin, af, blått kort – ref till tryckta verk.
Nording, vitt kort – ref till handskrifter, Hiertstedt A2 (bokstav S) (GF).
Nordkvist, blått kort – ref till tryckta verk.
Nordlander, vitt kort – ref till handskrifter.
Nordlander, blått kort – ref till tryckta verk.
Nordlin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Nordlin, blått kort – ref till tryckta verk.
Nordlind, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Nordlind/Nordlindh, vitt kort – ref till handskrifter, Ant. av justitirådet Emil Sundberg. GF:s Släktarkiv: Bengtzon (Sundberg).
Nordlind/Nordlindh, blått kort – ref till tryckta verk.
Nordlinder, vitt kort – ref till handskrifter.
Nordlinder, blått kort – ref till tryckta verk.
Nordlinder, vitt kort – ref till handskrifter.
Nordling, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Nordling, blått kort – ref till tryckta verk.
Nordlund, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Nordlund, blått kort – ref till tryckta verk.
Nordlöf, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Nordman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Nordman/Nordmann, blått kort – ref till tryckta verk.
Nordmarck/Nordmark, vitt kort – ref till handskrifter.
Nordqvist, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Nordqvist/Nordquist/Nordkvist, blått kort – ref till tryckta verk.
Nordskiöld/Nordsköld, vitt kort – ref till handskrifter.
Nordsköld, blått kort – ref till tryckta verk.
Nordsköld/Nordskiöld, vitt kort – ref till handskrifter.
Nordstedt, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Nordstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Nordstein, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Nordstein/Nordsten, vitt kort – ref till handskrifter.
Nordsten/Nordstein, vitt kort – ref till handskrifter.
Nordstrand, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Nordström, två blå kort – ref till tryckta verk.
Nordström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Nordström, blått kort – ref till tryckta verk.
Nordtman, vitt kort – ref till handskrifter.
Nordwaeger, vitt kort – ref till handskrifter.
Nordwall, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, Sandgrenska samlingen K 2443.
Nordvall/Nordwall, blått kort – ref till tryckta verk.
Nordvik, vitt kort – ref till handskrifter.
Nore – släkten, vitt kort – ref till handskrifter.
Norée, blått kort – ref till tryckta verk.
Noréen, vitt kort – ref till handskrifter, se Norén.
Norelius/Norrelius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, Hauffman, Curt: Släkten Hauffman. 1951. (GF).
Norelius/Norrelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Norell, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Norell, blått kort – ref till tryckta verk.
Norelmark, blått kort – ref till tryckta verk.
Norén/Noreen, blått kort – ref till tryckta verk.
Norén/Noréen, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Norén/Noréen, blått kort – ref till tryckta verk.
Norenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Norenberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Norenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Noreross, blått kort – ref till tryckta verk.
Noretorp, vitt kort – ref till handskrifter.
Noreus, blått kort – ref till tryckta verk.
Noréus/Noraeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Norfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Norfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Norfors, vitt kort – ref till handskrifter.
Norgren, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Norgren, blått kort – ref till tryckta verk.
Norie, vitt kort – ref till handskrifter, se Norrie.
Norin/Norijn, vitt kort – ref till handskrifter.
Norin/Nourijn, blått kort – ref till tryckta verk.
Norinder, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Norinder, blått kort – ref till tryckta verk.
Noring, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Noring, blått kort – ref till tryckta verk.
Noringer, blått kort – ref till tryckta verk.
Norinus, vitt kort – ref till handskrifter.
Nork, vitt kort – ref till handskrifter.
Norlander, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Norlander, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1954 s 114, 118, 121.
Norléen, vitt kort – ref till handskrifter, se Norlén.
Norlén, blått kort – ref till tryckta verk.
Norlén/Norléen, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Norlin, blått kort – ref till tryckta verk.
Norlin/Norrlin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Norlind, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Norling, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Norling/Nohrling, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Norlund, vitt kort – ref till handskrifter.
Norman, blått kort – ref till tryckta verk.
Norman/v. Normann, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Normander, vitt kort – ref till handskrifter.
Normann, von/Norman, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Normann/Norman, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Normark, vitt kort – ref till handskrifter.
Normelander, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv: Dalin(us)..
Normelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Normelli, blått kort – ref till tryckta verk.
Normelli, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, Sandegrenska samlingen F 708.
Normén, blått kort – ref till tryckta verk.
Normontan/Normontanus, vitt kort – ref till handskrifter.
Normontanus/Normontan, vitt kort – ref till handskrifter.
Normoraeus/Normordus, vitt kort – ref till handskrifter.
Normordus/Normoraeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Norn, vitt kort – ref till handskrifter.
Nornberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Nornberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Norngren, vitt kort – ref till handskrifter.
Nornholm, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Norqvist/Norquist, vitt kort – ref till handskrifter.
Norra Rävsalasläkten, vitt kort – ref till handskrifter.
Norraenius, vitt kort – ref till handskrifter, se Noraenius.
Norraeus, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, Sandegrenska samlingen F 1130.
Norraeus, blått kort – ref till tryckta verk.
Norraeus, blått kort – ref till tryckta verk, se Noraeus.
Norraeus, vitt kort – ref till handskrifter, se Noraeus.
Norraeus, blått kort – ref till tryckta verk, ”Nycander Oscar: ””Släkten Norraeus-Hansen-Hasselgren. Sthlm. 1917.”.
Norrbelius/Norbelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Norrbom/Norrbohm, blått kort – ref till tryckta verk.
Norrbom/Norrbohn, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Norrby, blått kort – ref till tryckta verk.
Norrby/Norby, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, Lårbosläkten, Swartz´utredn., tab. 37, 40, 41: – i Linköping o. USA..
Norrdahl/Norrdal, vitt kort – ref till handskrifter.
Norrdal/Norrdahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Norrdal/Norrdahl, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1954 s 159 – 162.
Norrelius, vitt kort – ref till handskrifter, se Norelius.
Norrgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Norrgren, blått kort – ref till tryckta verk.
Norrgården, vitt kort – ref till handskrifter.
Norrhult-släkten, blått kort – ref till tryckta verk.
Norrie/Norie, vitt kort – ref till handskrifter.
Norrie/Norie, blått kort – ref till tryckta verk.
Norring, vitt kort – ref till handskrifter.
Norring, blått kort – ref till tryckta verk.
Norrlén, vitt kort – ref till handskrifter.
Norrlén, vitt kort – ref till handskrifter.
Norrlin, vitt kort – ref till handskrifter.
Norrlin, vitt kort – ref till handskrifter, se Norlin.
Norrman/Norrmannus, blått kort – ref till tryckta verk.
Norrman/Norrmanus/Norrmannus, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s sl.arkiv; Lårbosl., Swartz utredn. tab.79, 80. GF antavlor.
Norrmannus, vitt kort – ref till handskrifter, se Norrman.
Norrmanus, vitt kort – ref till handskrifter, se Norrman.
Norrmarck, vitt kort – ref till handskrifter, se Norrmark.
Norrmark/Norrmarck, vitt kort – ref till handskrifter.
Norrmén, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Norrmén, blått kort – ref till tryckta verk.
Norrqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Norrstadius, vitt kort – ref till handskrifter.
Norrström, vitt kort – ref till handskrifter.
Norrström, blått kort – ref till tryckta verk.
Norrvijk, vitt kort – ref till handskrifter.
Norsberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Norsbo, blått kort – ref till tryckta verk.
Norselius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Norselius, blått kort – ref till tryckta verk.
Norsell, vitt kort – ref till handskrifter.
Norstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Norstedt/Nohrstedt, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Norstein, vitt kort – ref till handskrifter, se Norstén.
Norstén/Norstein, vitt kort – ref till handskrifter.
Norstrand, vitt kort – ref till handskrifter.
Norström, blått kort – ref till tryckta verk, Dalslands hembygd 1927 s 112, Vitalis Norströms antavla.
Norström/Nohrström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Northman, blått kort – ref till tryckta verk.
Northman/Nortman, vitt kort – ref till handskrifter.
Northun/Nortun, vitt kort – ref till handskrifter.
Nortman/Northman, vitt kort – ref till handskrifter.
Nortun, vitt kort – ref till handskrifter, se Northun.
Nortun, blått kort – ref till tryckta verk.
Norum, vitt kort – ref till handskrifter.
Norup, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Norup, blått kort – ref till tryckta verk.
Norvage, vitt kort – ref till handskrifter.
Norvegus, vitt kort – ref till handskrifter.
Nostring, blått kort – ref till tryckta verk.
Notenberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Noth, v.d. /Noot, v.d. /Noth, vitt kort – ref till handskrifter.
Noth, von der, blått kort – ref till tryckta verk.
Nothin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Nothin, blått kort – ref till tryckta verk.
Notini, blått kort – ref till tryckta verk.
Notke, blått kort – ref till tryckta verk.
Notman, vitt kort – ref till handskrifter.
Nourijn/Norin, blått kort – ref till tryckta verk.
Novallius, vitt kort – ref till handskrifter.
Novander, vitt kort – ref till handskrifter.
Nowe, vitt kort – ref till handskrifter.
Nowelius, vitt kort – ref till handskrifter, SoH 1995:1.
Novisadius, vitt kort – ref till handskrifter.
Nubbe, vitt kort – ref till handskrifter.
Nucander, vitt kort – ref till handskrifter.
Nuding, vitt kort – ref till handskrifter.
Numberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Numers/v. Numers, vitt kort – ref till handskrifter.
Numers/von Numers, blått kort – ref till tryckta verk.
Nummelin/Numelin, blått kort – ref till tryckta verk.
Nunstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Nuorante, blått kort – ref till tryckta verk.
Nussbaum, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Ny, vitt kort – ref till handskrifter.
Nyander, blått kort – ref till tryckta verk.
Nyander, vitt kort – ref till handskrifter.
Nybeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Nybelin, blått kort – ref till tryckta verk.
Nybelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Nybelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Nyberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Nyberg/Nybergh, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, Hiertstedt A 2..
Nyberg/Nybergh, blått kort – ref till tryckta verk.
Nybergh/Nyberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Nyblad, vitt kort – ref till handskrifter.
Nyblad, blått kort – ref till tryckta verk.
Nyblaerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Nyblaeus, blått kort – ref till tryckta verk.
Nyblaeus/Nybleus, vitt kort – ref till handskrifter.
Nyblén, vitt kort – ref till handskrifter.
Nyblér, vitt kort – ref till handskrifter.
Nybleus/Nyblaeus, blått kort – ref till tryckta verk.
Nyblin, vitt kort – ref till handskrifter.
Nyblom, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Nyblom, blått kort – ref till tryckta verk.
Nyblom, blått kort – ref till tryckta verk.
Nybohm, blått kort – ref till tryckta verk.
Nybom/Nybohm, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Nyborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Nybrandt, vitt kort – ref till handskrifter.
Nybäck, GF släktarkiv.
Nycander, vitt kort – ref till handskrifter.
Nycander, blått kort – ref till tryckta verk.
Nycop/Nycopenis/Nycopp/Nykopp, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Nycop/Nycopensis/Nykopp/Nycopp, vitt kort – ref till handskrifter.
Nycopensis, vitt kort – ref till handskrifter, se Nycop.
Nyd, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Nydelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Nydell, vitt kort – ref till handskrifter.
Nyders, blått kort – ref till tryckta verk.
Nydow, vitt kort – ref till handskrifter.
Nydqvist, blått kort – ref till tryckta verk.
Nyenborg, blått kort – ref till tryckta verk.
Nyfors, vitt kort – ref till handskrifter.
Nygaard, blått kort – ref till tryckta verk.
Nygren, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Nygren, blått kort – ref till tryckta verk.
Nygård, vitt kort – ref till handskrifter.
Nyholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Nyholm, blått kort – ref till tryckta verk.
Nyhytte-släkten, vitt kort – ref till handskrifter.
Nykarck, vitt kort – ref till handskrifter.
Nykirck/Nykirk/Nykyrk, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Nykirk, vitt kort – ref till handskrifter, se Nykirck.
Nykiörck, vitt kort – ref till handskrifter, se Nykyrk.
Nykommen, vitt kort – ref till handskrifter.
Nykop, vitt kort – ref till handskrifter.
Nykopp, vitt kort – ref till handskrifter, se Nycop.
Nykyrk/Nykiörck, blått kort – ref till tryckta verk.
Nykyrk/Nykiörck/Nykirck, vitt kort – ref till handskrifter.
Nyland, vitt kort – ref till handskrifter.
Nylander, blått kort – ref till tryckta verk.
Nylander, vitt kort – ref till handskrifter, ”GF:s släktark. : Cassel, med Erik Swartz´utredn. om ””St. Kohlarydssl””.”.
Nylander, vitt kort – ref till handskrifter.
Nylén, vitt kort – ref till handskrifter, GF antavlor.
Nylén, blått kort – ref till tryckta verk.
Nylin, vitt kort – ref till handskrifter.
Nylin, blått kort – ref till tryckta verk.
Nylinder, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Nyling, vitt kort – ref till handskrifter.
Nylund, vitt kort – ref till handskrifter.
Nylund, blått kort – ref till tryckta verk.
Nyländer, blått kort – ref till tryckta verk.
Nylänning, vitt kort – ref till handskrifter.
Nylöf, blått kort – ref till tryckta verk.
Nymalm, vitt kort – ref till handskrifter.
Nymalm, blått kort – ref till tryckta verk.
Nyman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, Collbergska saml. gotl. antavlor (GF).
Nyman, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1995:1.
Nymander, blått kort – ref till tryckta verk.
Nymansson, vitt kort – ref till handskrifter.
Nymansson, blått kort – ref till tryckta verk.
Nymarck/Nymark, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Nymark, vitt kort – ref till handskrifter, se Nymarck.
Nymeijer, vitt kort – ref till handskrifter.
Nynen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Nynäs, blått kort – ref till tryckta verk, Hasselberg-Frändén: Gulliksläkten fr. Hällesjö, även i 2-dra upplagan..
Nyqvist/Nyquist, vitt kort – ref till handskrifter, Collbergska saml. gotl. antavlor: Tingstäde o. Fole..
Nyqvist/Nyquist, blått kort – ref till tryckta verk.
Nyréen/Nyrén, vitt kort – ref till handskrifter.
Nyrell, vitt kort – ref till handskrifter.
Nyrén, blått kort – ref till tryckta verk.
Nyrén/Nyréen, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, Hedberg, Arvid. Genealogiska anteckningar I. Hskr hos GF..
Nürenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Nyrenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Nyroot, vitt kort – ref till handskrifter.
Nyselius, vitt kort – ref till handskrifter.
Nysell, blått kort – ref till tryckta verk.
Nyssenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Nystedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Nystedt, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Nysten, blått kort – ref till tryckta verk.
Nysten/Nystén, vitt kort – ref till handskrifter.
Nystrand, vitt kort – ref till handskrifter.
Nystroem, blått kort – ref till tryckta verk.
Nyström, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1955 s 260.
Nyström, två blå kort – ref till tryckta verk.
Nyström (fr. Vimmerby), vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, Antavla för Helena Christina Beckstedt. (GF).
Nyströmer, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Nyströmer, blått kort – ref till tryckta verk.
Nyströmsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Nytorpssläkten, blått kort – ref till tryckta verk.
Nyttorp-släkten, vitt kort – ref till handskrifter.
Nytzell, vitt kort – ref till handskrifter.
Nützmann, vitt kort – ref till handskrifter.
Nyvall, blått kort – ref till tryckta verk.
Nyvelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Nåtberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Näbb, vitt kort – ref till handskrifter.
Näf/Näff/Nääf/De Newe, blått kort – ref till tryckta verk.
Näf/Näff/Nääf/De Newe, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, SoH 1950 s 103.
Näff, vitt kort – ref till handskrifter, se Näf.
Nähr, vitt kort – ref till handskrifter.
Näldh, blått kort – ref till tryckta verk.
Närberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Närstrand, vitt kort – ref till handskrifter, Collbergska saml. gotl. antavlor (GF).
Närström, vitt kort – ref till handskrifter.
Näs, blått kort – ref till tryckta verk.
Näsberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Näsberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Näsbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Näsén, vitt kort – ref till handskrifter.
Näsern, vitt kort – ref till handskrifter.
Näsgård, blått kort – ref till tryckta verk.
Näsholm, blått kort – ref till tryckta verk.
Näskonung/Nääskonung, vitt kort – ref till handskrifter.
Näslindh, vitt kort – ref till handskrifter.
Näslund, vitt kort – ref till handskrifter.
Näslund, blått kort – ref till tryckta verk.
Näsman, vitt kort – ref till handskrifter.
Näsman, blått kort – ref till tryckta verk.
Näsmark, blått kort – ref till tryckta verk.
Nässén, blått kort – ref till tryckta verk, se Näsen.
Nässén, vitt kort – ref till handskrifter, se Näsén.
Näsström, vitt kort – ref till handskrifter.
Näsström, blått kort – ref till tryckta verk.
Nätter, vitt kort – ref till handskrifter.
Nätterlund, blått kort – ref till tryckta verk.
Nätterqvist, blått kort – ref till tryckta verk.
Nätzell, vitt kort – ref till handskrifter.
Nääf, vitt kort – ref till handskrifter, se Näf.
Nääs, vitt kort – ref till handskrifter.
Nöding, vitt kort – ref till handskrifter.
Nöding, blått kort – ref till tryckta verk.
Nöring, vitt kort – ref till handskrifter.
Nörregaard, blått kort – ref till tryckta verk.
Nötebom, blått kort – ref till tryckta verk.