Släktkartoteket O

O´Konor, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
O´Morugh, vitt kort – ref till handskrifter.
Obbarius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Oberberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Oberlender, vitt kort – ref till handskrifter.
Obrecht, vitt kort – ref till handskrifter.
Occeidentalis, vitt kort – ref till handskrifter.
Ockander, vitt kort – ref till handskrifter, Collbergska saml. gotl. antavlor (GF).
Ockander, blått kort – ref till tryckta verk.
Ocklind, blått kort – ref till tryckta verk.
Odahl, blått kort – ref till tryckta verk.
Odder, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Ode, blått kort – ref till tryckta verk.
Odeberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Odeen, vitt kort – ref till handskrifter.
Odel, blått kort – ref till tryckta verk.
Odel, vitt kort – ref till handskrifter.
Odelberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Odelberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Odelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Odelin, blått kort – ref till tryckta verk.
Odelius/Odhelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Odell, blått kort – ref till tryckta verk.
Odelmark, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Odelmark, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Odelstierna, blått kort – ref till tryckta verk.
Odelstierna, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Odelström, blått kort – ref till tryckta verk.
Odelström/Odhelström, vitt kort – ref till handskrifter.
Odén, blått kort – ref till tryckta verk.
Odén/Odeen, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, Hiertstedt DS 2. Se geogr. arkivet: Ö.Husby – Nils Olofssons släkt.
Odenberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktark.: Stendahl: utdraget ur Smithska släktkrönikan, GF antavlor.
Odenblad, vitt kort – ref till handskrifter.
Odencrantz, vitt kort – ref till handskrifter.
Odencrantz, blått kort – ref till tryckta verk.
Odendahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Odendahl, blått kort – ref till tryckta verk.
Odenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Odenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Odenman, blått kort – ref till tryckta verk.
Odenplan, blått kort – ref till tryckta verk.
Odenrick, blått kort – ref till tryckta verk.
Odenvall, blått kort – ref till tryckta verk.
Oderberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Odhelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Odhelius/Odelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Odhelström, vitt kort – ref till handskrifter, se Odelström.
Odhner, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Odhner, blått kort – ref till tryckta verk.
Odhnoff, blått kort – ref till tryckta verk.
Odin, vitt kort – ref till handskrifter.
Odin, blått kort – ref till tryckta verk.
Odman, vitt kort – ref till handskrifter.
Odner, vitt kort – ref till handskrifter.
Odowalsky, vitt kort – ref till handskrifter.
Odqvist, blått kort – ref till tryckta verk.
Odqvist, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Oedman, vitt kort – ref till handskrifter, se Ödman.
Oelandus, vitt kort – ref till handskrifter, se OE landus.
OElandus/Oelandus, vitt kort – ref till handskrifter.
Oelreich, blått kort – ref till tryckta verk.
Oelreich, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Oelreich/Ölreich, vitt kort – ref till handskrifter.
Oertzen, von/Örtzen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Oeselius/Öselius, vitt kort – ref till handskrifter.
Oeslovius, vitt kort – ref till handskrifter.
Oettingen, blått kort – ref till tryckta verk.
Ofeegh, blått kort – ref till tryckta verk.
Ofeg, vitt kort – ref till handskrifter.
Offerman, blått kort – ref till tryckta verk.
Offerman, vitt kort – ref till handskrifter.
Offerman/von Opfern, blått kort – ref till tryckta verk.
Offrell, vitt kort – ref till handskrifter.
Ofvandahl, blått kort – ref till tryckta verk.
Ogens, vitt kort – ref till handskrifter.
Ogilver/Ogilwie, vitt kort – ref till handskrifter.
Ogilwie, blått kort – ref till tryckta verk.
Ogilwie/Ugglewie/Ogilver, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Ohe, v. d., vitt kort – ref till handskrifter.
Ohlander, blått kort – ref till tryckta verk.
Ohle, vitt kort – ref till handskrifter.
Ohlin, blått kort – ref till tryckta verk.
Ohlin/Olin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Ohlmarks, blått kort – ref till tryckta verk.
Ohlsson/Ohlson/ Olsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Ohlsson/Olsson/Ols´on, blått kort – ref till tryckta verk.
Ohly, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Ohly, blått kort – ref till tryckta verk.
Ohm, blått kort – ref till tryckta verk.
Ohné, vitt kort – ref till handskrifter.
Ohring, vitt kort – ref till handskrifter.
Ohrling/Orling, vitt kort – ref till handskrifter.
Ohsgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Oije, vitt kort – ref till handskrifter.
Oijen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Oijens, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1959 s 285, 1982:4.
Olai, vitt kort – ref till handskrifter.
Olai, blått kort – ref till tryckta verk.
Olander, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Olander, blått kort – ref till tryckta verk.
Olastorpssläkten, blått kort – ref till tryckta verk.
Olaus, blått kort – ref till tryckta verk.
Olauson, blått kort – ref till tryckta verk.
Olavi, vitt kort – ref till handskrifter.
Olavi, blått kort – ref till tryckta verk.
Olbers, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Olbers, blått kort – ref till tryckta verk.
Olcén/Olsén, blått kort – ref till tryckta verk.
Oldberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Oldberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Oldcheurk, vitt kort – ref till handskrifter.
Olde, vitt kort – ref till handskrifter, Collbergska saml. gotl. antavlor (GF).
Olde/Ålde, blått kort – ref till tryckta verk.
Oldeberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Oldekop, blått kort – ref till tryckta verk.
Oldekop/Oldekopp, vitt kort – ref till handskrifter.
Oldenburg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, Hiertstedt: I 8 E.
Oldenburg, blått kort – ref till tryckta verk.
Oldengren, vitt kort – ref till handskrifter.
Oldenskiöld, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Oldenskiöld, von/Oldensköld, von/Oldensköld, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Oldensköld, blått kort – ref till tryckta verk.
Olderin, blått kort – ref till tryckta verk.
Olderman, vitt kort – ref till handskrifter.
Olders, vitt kort – ref till handskrifter.
Oldevig, blått kort – ref till tryckta verk.
Oldevig/Oldewik, vitt kort – ref till handskrifter.
Oleander, blått kort – ref till tryckta verk.
Olearius, vitt kort – ref till handskrifter.
Olebysläkten, vitt kort – ref till handskrifter.
Oledal, blått kort – ref till tryckta verk.
Oléen, blått kort – ref till tryckta verk.
Olenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Olers, blått kort – ref till tryckta verk.
Olers, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Olin, blått kort – ref till tryckta verk.
Olin/Ohlin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Olinder, vitt kort – ref till handskrifter.
Oliv, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Oliv, blått kort – ref till tryckta verk.
Oliwarius, vitt kort – ref till handskrifter.
Oliveberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Oliveblad, blått kort – ref till tryckta verk.
Oliveblad/Olivebladh, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Olivecrantz, blått kort – ref till tryckta verk.
Olivecrantz/Olivencrants, vitt kort – ref till handskrifter.
Olivecreutz, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1959 s 283.
Olivecreutz, vitt kort – ref till handskrifter.
Olivecrona, vitt kort – ref till handskrifter.
Olivecrona, blått kort – ref till tryckta verk.
Olivegren, blått kort – ref till tryckta verk.
Oliveholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Oliveholm, blått kort – ref till tryckta verk.
Olivekrantz, vitt kort – ref till handskrifter.
Olivekrantz, blått kort – ref till tryckta verk.
Oliwelöf, vitt kort – ref till handskrifter.
Olivenbaum, vitt kort – ref till handskrifter.
Olivenbaum, blått kort – ref till tryckta verk.
Olivenbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Olivendahl, blått kort – ref till tryckta verk.
Oliwenholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Oliwestam, vitt kort – ref till handskrifter.
Olivestjerna, vitt kort – ref till handskrifter.
Olivet, blått kort – ref till tryckta verk.
Oliwet, vitt kort – ref till handskrifter.
Oljelund, blått kort – ref till tryckta verk.
Oljeqvist, blått kort – ref till tryckta verk.
Oljeqvist/Oljoqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Oljoqvist/Oljeqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Olkrantz, blått kort – ref till tryckta verk.
Ollén, blått kort – ref till tryckta verk.
Ollenberg/Ollonberg/Ållenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Ollenborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Ollengren/Ollongren, vitt kort – ref till handskrifter.
Oller/Öller, vitt kort – ref till handskrifter.
Ollerman, vitt kort – ref till handskrifter.
Ollers, blått kort – ref till tryckta verk.
Olleweldt, vitt kort – ref till handskrifter.
Ollman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Ollman, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1957:2.
Ollon/Ållon, vitt kort – ref till handskrifter.
Ollonberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Ollonberg/Ollenberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, Antavla för dr Nils Hoffstedt (GF).
Ollongren, blått kort – ref till tryckta verk.
Ollongren/Ollongreen/Ollengren, vitt kort – ref till handskrifter.
Ollonqvist, blått kort – ref till tryckta verk.
Ollonsköld/Ollonskiöld, vitt kort – ref till handskrifter.

Olmstadius, vitt kort – ref till handskrifter.
Olners, vitt kort – ref till handskrifter, GF antavlor.
Olners, blått kort – ref till tryckta verk.
Olofsson, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1980:3.
Olofsson/Olofson, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF:s geografiska ark. Ö. Husby. Nils Olofssons släkt..
Olovson, blått kort – ref till tryckta verk.
Olrog, blått kort – ref till tryckta verk.
Olsbacka, vitt kort – ref till handskrifter.
Olsbon, vitt kort – ref till handskrifter.
Olsbon, blått kort – ref till tryckta verk.
Olschewskij, vitt kort – ref till handskrifter.
Olsen, blått kort – ref till tryckta verk.
Olsen, vitt kort – ref till handskrifter.
Olsén/Olcén, blått kort – ref till tryckta verk.
Olseni, blått kort – ref till tryckta verk.
Olsgaard, blått kort – ref till tryckta verk.
Olsoni, blått kort – ref till tryckta verk.
Olsonius, blått kort – ref till tryckta verk.
Olsonius-Olsoni, blått kort – ref till tryckta verk.
Olsson-Gadde, blått kort – ref till tryckta verk.
Olsson-Seffer, blått kort – ref till tryckta verk.
Olsson/Olson/Ohlsson, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Olsson/Olson/Ohlsson, blått kort – ref till tryckta verk.
Olstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Olstorpssläkten, blått kort – ref till tryckta verk, se Hylander.
Olthoff, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Olthoff, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Oltorph, vitt kort – ref till handskrifter.
Oman, blått kort – ref till tryckta verk.
Oman, vitt kort – ref till handskrifter.
Omberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Omenius/Omcenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Omnberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Omoenius/Omenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Onckell, vitt kort – ref till handskrifter.
Ongman, blått kort – ref till tryckta verk.
Onsberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Oos, vitt kort – ref till handskrifter.
Oosterman/Ostman, vitt kort – ref till handskrifter.
Oosterzee, blått kort – ref till tryckta verk.
Opfern, von, blått kort – ref till tryckta verk, se Offerman.
Ophoff, vitt kort – ref till handskrifter.
Opitz, blått kort – ref till tryckta verk.
Opiz, vitt kort – ref till handskrifter.
Oppel, vitt kort – ref till handskrifter.
Oppenheimber/Oppenheimer, vitt kort – ref till handskrifter.
Oppenheimer/Oppenheimber, blått kort – ref till tryckta verk.
Oppenort, vitt kort – ref till handskrifter.
Opperman, vitt kort – ref till handskrifter.
Oppman, blått kort – ref till tryckta verk.
Oppström, blått kort – ref till tryckta verk.
Opsopaeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Oraeus/Oreus/Orraeus/Orreus, vitt kort – ref till handskrifter.
Orainen, vitt kort – ref till handskrifter.
Orbergius, vitt kort – ref till handskrifter.
Orbin, vitt kort – ref till handskrifter.
Orcharton, vitt kort – ref till handskrifter.
Orcharton, blått kort – ref till tryckta verk.
Ordén, vitt kort – ref till handskrifter.
Ordqvist, blått kort – ref till tryckta verk.
Orelius/Orrelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Orell/Orrell, vitt kort – ref till handskrifter.
Oreus, vitt kort – ref till handskrifter, se Oraeus.
Orfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Orges, vitt kort – ref till handskrifter.
Orgman, vitt kort – ref till handskrifter.
Oriensulanus, vitt kort – ref till handskrifter.
Orioth, vitt kort – ref till handskrifter.
Orlander, blått kort – ref till tryckta verk.
Orlando, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Orlando, blått kort – ref till tryckta verk.
Orling, blått kort – ref till tryckta verk.
Orling/Ohrling, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Orm, vitt kort – ref till handskrifter.
Orm, blått kort – ref till tryckta verk.
Orman, vitt kort – ref till handskrifter.
Ormsbee, blått kort – ref till tryckta verk.
Orning, blått kort – ref till tryckta verk.
Ornunga-Kyrkebolsläkten, blått kort – ref till tryckta verk.
Orosander, vitt kort – ref till handskrifter.
Orostander, vitt kort – ref till handskrifter.
Orphe, vitt kort – ref till handskrifter.
Orraeus, vitt kort – ref till handskrifter, se Oraeus.
Orraeus, blått kort – ref till tryckta verk.
Orrberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Orrborg, blått kort – ref till tryckta verk.
Orre, blått kort – ref till tryckta verk, se antavla geogr. arkivet (GF) Skog X-län.
Orre, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Orrelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Orrelius/Orelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Orrell, vitt kort – ref till handskrifter, se Orell.
Orrenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Orreus, vitt kort – ref till handskrifter, se Oraeus.
Orrfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Orrfelt/Orrfeldt, vitt kort – ref till handskrifter.
Orrhane, vitt kort – ref till handskrifter.
Orrheim, vitt kort – ref till handskrifter.
Orrin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Orring, blått kort – ref till tryckta verk.
Orrmell, blått kort – ref till tryckta verk.
Orrsköld, vitt kort – ref till handskrifter.
Orrsköld, blått kort – ref till tryckta verk.
Orrstadius, blått kort – ref till tryckta verk, se Orstadius.
Orrstadius, vitt kort – ref till handskrifter.
Orscharton, vitt kort – ref till handskrifter.
Orstadius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Orstadius, blått kort – ref till tryckta verk, se Orrstadius.
Orth, vitt kort – ref till handskrifter.
Ortilback, vitt kort – ref till handskrifter.
Ortman, blått kort – ref till tryckta verk.
Ortman, vitt kort – ref till handskrifter, se Hellman, Hiertstedtska samlingen DS2.
Orup, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Orädd, blått kort – ref till tryckta verk.
Osaby ätten, vitt kort – ref till handskrifter.
Osaengius, blått kort – ref till tryckta verk.
Osaengius/Osengius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Osander, vitt kort – ref till handskrifter.
Osander, blått kort – ref till tryckta verk.
Osbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Osbeck, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Osberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Oscar I, Oscar II/Oskar/Oscár, blått kort – ref till tryckta verk.
Oscár/Oscar I o. II, blått kort – ref till tryckta verk.
Oscarsson, blått kort – ref till tryckta verk.
Oséen, vitt kort – ref till handskrifter.
Oséen/Oseen, blått kort – ref till tryckta verk.
Oselius, vitt kort – ref till handskrifter.
Osén, vitt kort – ref till handskrifter.
Osengius, vitt kort – ref till handskrifter, se Osaengius GF släktarkiv.
Osenhielm, vitt kort – ref till handskrifter, se Osenhjelm.
Osenhjelm, blått kort – ref till tryckta verk.
Osenhjelm/Osenhielm, vitt kort – ref till handskrifter.
Osenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Oshagius, vitt kort – ref till handskrifter.
Oshavius, vitt kort – ref till handskrifter.
Oskar, blått kort – ref till tryckta verk, se Oscar.
Osmund, blått kort – ref till tryckta verk.
Ossbahr, blått kort – ref till tryckta verk.
Ossbahr, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Ossiannilsson, blått kort – ref till tryckta verk.
Ossiannilsson, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Osslund, blått kort – ref till tryckta verk.
Ost, von der, vitt kort – ref till handskrifter.
Ostberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Osten, von der, vitt kort – ref till handskrifter.
Osten, von der, genannt Sacken., vitt kort – ref till handskrifter.
Osten, von der, genannt Sacken/Osten, von der, blått kort – ref till tryckta verk.
Osterburg, vitt kort – ref till handskrifter.
Osterman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Osterman, blått kort – ref till tryckta verk.
Osternad, vitt kort – ref till handskrifter.
Ostgeest, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Osthoff, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Osthoff, blått kort – ref till tryckta verk.
Osti, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Ostman/Oostman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Ostmark, vitt kort – ref till handskrifter.
Ostrelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Ostring, vitt kort – ref till handskrifter.
Oström, vitt kort – ref till handskrifter.
Ostvald, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Ostwald, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Osvald/Oswald, blått kort – ref till tryckta verk.
Oterdahl, blått kort – ref till tryckta verk, se Otterdahl.
Oterdal, vitt kort – ref till handskrifter, se Otterdahl.
Othberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Othemar, vitt kort – ref till handskrifter.
Otorphius, vitt kort – ref till handskrifter.
Otrill, vitt kort – ref till handskrifter.
Ottar, blått kort – ref till tryckta verk.
Ottelin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Ottelin, blått kort – ref till tryckta verk.
Ottens, vitt kort – ref till handskrifter.
Otter, blått kort – ref till tryckta verk.
Otter, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Otter/Otter, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Otter/v.Otter, vitt kort – ref till handskrifter.
Otterbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Otterbjörk, blått kort – ref till tryckta verk.
Otterblad, vitt kort – ref till handskrifter, GF antavlor.
Otterborg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Otterborg, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Otterdahl/Oterdahl/Oterdal, blått kort – ref till tryckta verk.
Otterdahl/Oterdahl/Oterdal, vitt kort – ref till handskrifter.
Ottergren, vitt kort – ref till handskrifter.
Ottergren, blått kort – ref till tryckta verk.
Otterholm, blått kort – ref till tryckta verk.
Otterklo, blått kort – ref till tryckta verk.
Otterqvist, blått kort – ref till tryckta verk.
Otterström, blått kort – ref till tryckta verk.
Otterström, vitt kort – ref till handskrifter.
Ottervik, blått kort – ref till tryckta verk.
Ottesen-Jensen, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Ottesson, vitt kort – ref till handskrifter.
Ottin, vitt kort – ref till handskrifter.
Ottinger, vitt kort – ref till handskrifter.
Ottingsberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Ottman, vitt kort – ref till handskrifter.
Otto, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Otto, blått kort – ref till tryckta verk.
Ottonius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Ottosson, vitt kort – ref till handskrifter.
Otvileris, vitt kort – ref till handskrifter.
Ouchterlony, blått kort – ref till tryckta verk.
Ouchterlony, vitt kort – ref till handskrifter.
Oudar/Udar, vitt kort – ref till handskrifter.
Ougenaeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Ougstadius, vitt kort – ref till handskrifter.
Outies, vitt kort – ref till handskrifter.
Owen, vitt kort – ref till handskrifter.
Owen, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Owen-Bergmark, blått kort – ref till tryckta verk.
Ovenius, vitt kort – ref till handskrifter, se GF:s geografiska arkiv, Simrishamn..
Ovenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Owerkampf, vitt kort – ref till handskrifter.
Overton, blått kort – ref till tryckta verk.
Owstin, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Oxe, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, Löfgren, Ivan: Furnässläkten etc. /Stencil. ex.
Oxe, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1959 s 221.
Oxehorn, vitt kort – ref till handskrifter.
Oxehufvud, blått kort – ref till tryckta verk.
Oxehufvud/Oxhufvud, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Oxel, vitt kort – ref till handskrifter.
Oxel, blått kort – ref till tryckta verk.
Oxelberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Oxelgren, blått kort – ref till tryckta verk.
Oxelgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Oxelqvist, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Oxenstierna, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Oxenstierna, 1b, 2b.
Oxenwaldt, vitt kort – ref till handskrifter.
Oxenwaldt, blått kort – ref till tryckta verk.
Oxhorn, vitt kort – ref till handskrifter.
Oxhufvud, vitt kort – ref till handskrifter, se Oxehufvud.
Oxman, blått kort – ref till tryckta verk.
Oxström, vitt kort – ref till handskrifter.