Släktkartoteket Ö

Öberg, blått kort – ref till tryckta verk, se Gabrielsson, GF Släktarkiv.
Öberg, blått kort – ref till tryckta verk, se Gullik-släkten, Huss, GF Släktarkiv.
Öberg/Öhberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Öbom, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Öbrink, vitt kort – ref till handskrifter, se Kjellström, GF Släktarkiv.
Ödahl, vitt kort – ref till handskrifter, se Collbergs saml. gotl. antavlor..
Ödberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Ödeby-släkten, hänvisningskort och blått kort – ref till tryckta verk, se Ekeblad.
Ödela/Ödla, vitt kort – ref till handskrifter.
Ödell, vitt kort – ref till handskrifter.
Ödell (eller Ödla), blått kort – ref till tryckta verk.
Ödgesson, vitt kort – ref till handskrifter.
Ödhbohm, vitt kort – ref till handskrifter.
Ödhner, vitt kort – ref till handskrifter.
Ödin, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Ödin, blått kort – ref till tryckta verk, GF Släktarkiv.
Ödla/Ödela, vitt kort – ref till handskrifter.
Ödling, vitt kort – ref till handskrifter.
Ödlund, vitt kort – ref till handskrifter.
Ödman, vitt kort – ref till handskrifter, se Kåhre, GF Släktarkiv, GF antavlor.
Ödman/Ödmann, blått kort – ref till tryckta verk.
Ödmansson, blått kort – ref till tryckta verk.
Ödmansson, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Ödqvist, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Ödwall, vitt kort – ref till handskrifter.
Öfling, vitt kort – ref till handskrifter.
Öfverberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Öfverberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Öfverbom, blått kort – ref till tryckta verk.
Öfverbom, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Öfverby, vitt kort – ref till handskrifter.
Öfvergren, vitt kort – ref till handskrifter.
Öfverström, vitt kort – ref till handskrifter.
Ögnelod(h), hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Ögnelood.
Ögnelood, blått kort – ref till tryckta verk.
Ögnelood/Ögnelodh/Ögnelod, vitt kort – ref till handskrifter.
Ögren, vitt kort – ref till handskrifter.
Ögren, blått kort – ref till tryckta verk.
Öhberg/Öberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Öhbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Öhgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Öhland/Öland/Ölandt, vitt kort – ref till handskrifter.
Öhlander/Ölander, vitt kort – ref till handskrifter.
Öhlén, vitt kort – ref till handskrifter.
Öhlin, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Öhlin, blått kort – ref till tryckta verk.
Öhlman, blått kort – ref till tryckta verk.
Öhlund, vitt kort – ref till handskrifter, se Hiertstedtska saml. DS 2..
Öhlund, blått kort – ref till tryckta verk, se Furtenbach, GF Släktarkiv.
Öhmake, vitt kort – ref till handskrifter.
Öhman, blått kort – ref till tryckta verk, GF Släktarkiv, SoH 1958, sid. 94. 1954 2-3, s 151.
Öhman/Öman, vitt kort – ref till handskrifter, se Lindahl, GF Släktarkiv, GF antavlor.
Öhmke, blått kort – ref till tryckta verk, se Norberg/Sandberg, GF Släktarkiv.
Öhnedahl, blått kort – ref till tryckta verk, se Gullik-släkten, GF Släktarkiv.
Öhnell, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Öhngren/Öngren, vitt kort – ref till handskrifter.
Öhning, vitt kort – ref till handskrifter.
Öhnquist, blått kort – ref till tryckta verk.
Öhnqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Öhnström, vitt kort – ref till handskrifter.
Öhquist, blått kort – ref till tryckta verk, GF Släktarkiv.
Öhr, vitt kort – ref till handskrifter.
Öhraeus, blått kort – ref till tryckta verk.
Öhrberg/Örberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Öhrén, vitt kort – ref till handskrifter.
Öhrendahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Öhreus, blått kort – ref till tryckta verk.
Öhrfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Öhrfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Öhrgren/Örgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Öhring/Öringh, vitt kort – ref till handskrifter.
Öhrlander, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Öhrlin/Örlin, vitt kort – ref till handskrifter.
Öhrling/Örling, blått kort – ref till tryckta verk.
Öhrling/Örling, vitt kort – ref till handskrifter.
Öhrlund, vitt kort – ref till handskrifter.
Öhrman, blått kort – ref till tryckta verk.
Öhrman/Örman, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Öhrn, blått kort – ref till tryckta verk, se Furtenbach, GF Släktarkiv.
Öhrn/Örn, vitt kort – ref till handskrifter.
Öhrnberg, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Örnberg.
Öhrnell, vitt kort – ref till handskrifter.
Öhrner, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Örner.
Öhrnqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Öhrstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Öhrstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Öhrström, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1983:2 sid. 374..
Öhrström/Örström, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Öhrströmer, vitt kort – ref till handskrifter.
Öhrten, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Öhrwall/Öhrvall, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Öhrwall/Öhrvall, blått kort – ref till tryckta verk.
Öienhausen, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Öigaard, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Öijar Niclison, vitt kort – ref till handskrifter.
Öijebo, vitt kort – ref till handskrifter.
Öijemark, vitt kort – ref till handskrifter.
Öijens/Öjens, vitt kort – ref till handskrifter.
Öijer, vitt kort – ref till handskrifter.
Öijer, blått kort – ref till tryckta verk.
Öijermark, blått kort – ref till tryckta verk.
Öijersson, vitt kort – ref till handskrifter.
Öjdahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Öjebom, vitt kort – ref till handskrifter.
Öjeby, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Öjens, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Öijens.
Öjer, blått kort – ref till tryckta verk.
Öjermark, vitt kort – ref till handskrifter.
Öjermark, blått kort – ref till tryckta verk.
Ökner, vitt kort – ref till handskrifter.
Öland, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Öhland.
Ölander, blått kort – ref till tryckta verk, GF Släktarkiv, SoH 1954:2-3, sid. 102..
Ölander/Öhlander, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Ölandt/Öland, vitt kort – ref till handskrifter.
Öling, blått kort – ref till tryckta verk.
Ölisch, vitt kort – ref till handskrifter.
Ölisch, blått kort – ref till tryckta verk.
Öllander, blått kort – ref till tryckta verk.
Öller/Öller, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Öller/Öller, von/Oller, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Ölmenström, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Ölmenström, blått kort – ref till tryckta verk.
Ölmstadiensis, vitt kort – ref till handskrifter.
Ölmstadius, vitt kort – ref till handskrifter.
Ölmström, vitt kort – ref till handskrifter.
Ölreich, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Oelreich.
Ölsta-slägten, vitt kort – ref till handskrifter.
Öltken, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Öltken, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Ölund, blått kort – ref till tryckta verk.
Ölveby, blått kort – ref till tryckta verk, se Gullik-släkten, GF Släktarkiv.

Öman, blått kort – ref till tryckta verk, se Huss, GF Släktarkiv.
Öman/Öhman, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv, GF antavlor.
Önegren, vitt kort – ref till handskrifter.
Öngren, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Öhngren.
Öning, vitt kort – ref till handskrifter.
Önnberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Önnegren, vitt kort – ref till handskrifter.
Önngren, vitt kort – ref till handskrifter.
Önqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Önsgärde-släkt., blått kort – ref till tryckta verk.
Öppström, vitt kort – ref till handskrifter.
Öqvist/Öhquist, vitt kort – ref till handskrifter, se Hiertstedtska saml. DS2..
Öra, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv, SoH 1950:2-3, sid 106..
Öra, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1951:2, sid. 223..
Örbeck, blått kort – ref till tryckta verk.
Örberg/Öhrberg/Örbergh, vitt kort – ref till handskrifter.
Örbom, blått kort – ref till tryckta verk, se Gabrielsson, GF Släktarkiv.
Örbon, vitt kort – ref till handskrifter, se Roy Malmstens saml. (GF), GF antavlor.
Örgh, vitt kort – ref till handskrifter.
Örgren/Öhrgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Öringh/Öhring/Öring, vitt kort – ref till handskrifter, se Argillander, GF Släktarkiv.
Örlin, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Öhrlin.
Örling/Öhrling, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1959 sid. 331..
Örling/Öhrling, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Örlund, blått kort – ref till tryckta verk, se Furtenbach, GF Släktarkiv.
Örman, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Öhrman.
Örmling, vitt kort – ref till handskrifter.
Örn, blått kort – ref till tryckta verk, se Soldattorp i Kumla, Närke-hyllan (GF).
Örn, blått kort – ref till tryckta verk.
Örn/Öhrn, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Örnbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Örnberg/Öhrnberg, blått kort – ref till tryckta verk, se Furtenbach, GF Släktarkiv.
Örnberg/Öhrnberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Örnbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Örnborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Örncrona, blått kort – ref till tryckta verk.
Örncrona, vitt kort – ref till handskrifter.
Örndahl/Örndal, blått kort – ref till tryckta verk.
Örndal/Örndahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Örne, blått kort – ref till tryckta verk.
Örneben, vitt kort – ref till handskrifter.
Örneberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Örneberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Örneberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Örneclo, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Örnecrantz, blått kort – ref till tryckta verk.
Örnecrantz/Örnekrantz, vitt kort – ref till handskrifter.
Örneflycht/Örnflycht, vitt kort – ref till handskrifter.
Örnefot, blått kort – ref till tryckta verk.
Örnefot/Örnefoot/Örnfot, vitt kort – ref till handskrifter.
Örnehufvud, vitt kort – ref till handskrifter.
Örnehufvud, blått kort – ref till tryckta verk.
Örneklo, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Örneklou.
Örneklou/Örneclou, blått kort – ref till tryckta verk.
Örneklou/Örneklo, vitt kort – ref till handskrifter.
Örnekrantz, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Örnecrantz.
Örnelår, vitt kort – ref till handskrifter.
Örner/Öhrner, vitt kort – ref till handskrifter.
Örneram/Örnram, vitt kort – ref till handskrifter.
Örnestedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Örnestedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Örnestierna/Örnstierna, vitt kort – ref till handskrifter.
Örneström, blått kort – ref till tryckta verk.
Örneström, vitt kort – ref till handskrifter.
Örnevinge, blått kort – ref till tryckta verk.
Örnevinge, vitt kort – ref till handskrifter.
Örnevinge, blått kort – ref till tryckta verk.
Örnfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Örnfelt, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1950:2-3, sid. 103..
Örnflycht, blått kort – ref till tryckta verk.
Örnflycht, blått kort – ref till tryckta verk.
Örnflycht/Örneflycht, vitt kort – ref till handskrifter, se Björnram, GF Släktarkiv.
Örnflygt, vitt kort – ref till handskrifter.
Örnfot, blått kort – ref till tryckta verk.
Örnfält, vitt kort – ref till handskrifter.
Örngren, vitt kort – ref till handskrifter.
Örngren, blått kort – ref till tryckta verk.
Örngård, blått kort – ref till tryckta verk.
Örnhielm, blått kort – ref till tryckta verk.
Örnhielm, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Örnhjelm.
Örnhjelm/Örnhielm, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Örnklint, blått kort – ref till tryckta verk, se Gullik-släkten, GF Släktarkiv.
Örnmark, blått kort – ref till tryckta verk.
Örnmark, vitt kort – ref till handskrifter.
Örnqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Örnram/Örneram, vitt kort – ref till handskrifter.
Örnskiöld/Örnsköld, blått kort – ref till tryckta verk.
Örnsparre, vitt kort – ref till handskrifter.
Örnstierna, blått kort – ref till tryckta verk.
Örnstierna/Örnstjerna/Örnestierna, vitt kort – ref till handskrifter.
Örstedt, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Örström, blått kort – ref till tryckta verk.
Örström/Öhrström, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Örströmsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Ört/Örth, vitt kort – ref till handskrifter.
Ört/Örth, blått kort – ref till tryckta verk.
Örtberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Örtegren, blått kort – ref till tryckta verk.
Örtegren, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Örtel, vitt kort – ref till handskrifter.
Örtén, vitt kort – ref till handskrifter.
Örtenblad, vitt kort – ref till handskrifter.
Örtenblad, blått kort – ref till tryckta verk.
Örtendahl, blått kort – ref till tryckta verk.
Örtendal/Örtendahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Örtengren, blått kort – ref till tryckta verk.
Örtengren, vitt kort – ref till handskrifter.
Örtenholm, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Örtenholm, blått kort – ref till tryckta verk.
Örtensten, vitt kort – ref till handskrifter.
Örters, vitt kort – ref till handskrifter.
Örth, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Ört.
Örtken, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Örtqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Örtzen, von, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Oertzen, von.
Öselius, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Oeselius.
Ösell, blått kort – ref till tryckta verk.
Ösling/Össling, vitt kort – ref till handskrifter.
Össberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Össell, vitt kort – ref till handskrifter.
Össling/Ösling, vitt kort – ref till handskrifter.
Öst, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Östberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Östberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF antavlor, se även Schedin saml. hos GF..
Östberg, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1958 sid. 94.
Östberg gård, vitt kort – ref till handskrifter, se Sandegrenska saml. K 2471..
Östbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Östby, , ja.
Östby, blått kort – ref till tryckta verk.
Östedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Östedt, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1995:1, sid. 253-273..
Östegren, blått kort – ref till tryckta verk.
Östeman, blått kort – ref till tryckta verk.
Östen, vitt kort – ref till handskrifter.
Östenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Östenbo, blått kort – ref till tryckta verk, se Gullik-släkten, GF Släktarkiv.
Östensson, vitt kort – ref till handskrifter.
Östensson, blått kort – ref till tryckta verk.
Öster, vitt kort – ref till handskrifter.
Österberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Österberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Österberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Österblad, vitt kort – ref till handskrifter.
Österblad/Österbladh, blått kort – ref till tryckta verk.
Österblom, vitt kort – ref till handskrifter.
Österbom, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Österborg, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Österdahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Österdahl, blått kort – ref till tryckta verk.
Österdam, vitt kort – ref till handskrifter.
Österfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Östergren, blått kort – ref till tryckta verk.
Östergren, vitt kort – ref till handskrifter, GF antavlor, i Collbergs saml. gotl. antavlor..
Österholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Österlin, vitt kort – ref till handskrifter.
Österlin, blått kort – ref till tryckta verk.
Österlind, vitt kort – ref till handskrifter.
Österling, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Österling, blått kort – ref till tryckta verk.
Österlund, blått kort – ref till tryckta verk.
Österlund, vitt kort – ref till handskrifter.
Österman, blått kort – ref till tryckta verk, Geogr. arkivet: se Hästön-Hästholmen, Waxholm..
Österman, vitt kort – ref till handskrifter.
Östermark, vitt kort – ref till handskrifter.
Österqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Österström, vitt kort – ref till handskrifter.
Östervall, vitt kort – ref till handskrifter.
Östfelt, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Östgren, blått kort – ref till tryckta verk.
Östgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Östlihn och Goss, blått kort – ref till tryckta verk.
Östling, blått kort – ref till tryckta verk.
Östling, vitt kort – ref till handskrifter, se Westlin, GF Släktarkiv.
Östlnd, vitt kort – ref till handskrifter, se Becker, GF Släktarkiv.
Östlund, blått kort – ref till tryckta verk.
Östman, blått kort – ref till tryckta verk.
Östman, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Östmark, blått kort – ref till tryckta verk.
Östmark, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Östner, vitt kort – ref till handskrifter.
Östnäs, blått kort – ref till tryckta verk, se Adelborg 14:e saml. (GF).
Östra Sunnässläkten, vitt kort – ref till handskrifter.
Östrand, vitt kort – ref till handskrifter.
Östrand, blått kort – ref till tryckta verk.
Östring, vitt kort – ref till handskrifter.
Östring, blått kort – ref till tryckta verk.
Öström, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv, GF antavlor.
Öström, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1988:1.
Östvall, blått kort – ref till tryckta verk.
Öttingen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Öttingen, von, blått kort – ref till tryckta verk.