Släktkartoteket P

Paalzow, vitt kort – ref till handskrifter, se Eisenbletter.
Paavola, blått kort – ref till tryckta verk.
Paba, vitt kort – ref till handskrifter.
Paban, vitt kort – ref till handskrifter.
Pabst, blått kort – ref till tryckta verk.
Pabst, vitt kort – ref till handskrifter.
Paccini, vitt kort – ref till handskrifter.
Pachalen/Packalen, blått kort – ref till tryckta verk.
Pachmohr, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Packenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Packet, blått kort – ref till tryckta verk.
Pacqualin, vitt kort – ref till handskrifter, se Paqualin.
Paddock, blått kort – ref till tryckta verk.
Padenheim, vitt kort – ref till handskrifter.
Paffwel, vitt kort – ref till handskrifter.
Pagander, vitt kort – ref till handskrifter.
Pagard, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Pagel, vitt kort – ref till handskrifter.
Pagels, vitt kort – ref till handskrifter.
Pagels, blått kort – ref till tryckta verk.
Pagender, vitt kort – ref till handskrifter.
Pagmar, blått kort – ref till tryckta verk.
Pahl, blått kort – ref till tryckta verk.
Pahl/Pal, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Pahlen, von der, vitt kort – ref till handskrifter.
Pahlen, von der, 1b, 2b.
Pahlin, vitt kort – ref till handskrifter, se Palin.
Pahlman, blått kort – ref till tryckta verk.
Pahlten, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Pahnke, blått kort – ref till tryckta verk.
Pahr, blått kort – ref till tryckta verk.
Paijes, vitt kort – ref till handskrifter.
Paijkull/Pajkull/Paykull, vitt kort – ref till handskrifter.
Pajkull, vitt kort – ref till handskrifter, se Paijkull.
Pal/Pahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Paladin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Palander, vitt kort – ref till handskrifter.
Palander, blått kort – ref till tryckta verk.
Palander af Vega, blått kort – ref till tryckta verk.
Palbitzki, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Palbitzki, blått kort – ref till tryckta verk.
Paldani, blått kort – ref till tryckta verk.
Paldanius, blått kort – ref till tryckta verk.
Paldanus, blått kort – ref till tryckta verk, se Paldani.
Paleen, blått kort – ref till tryckta verk.
Paléen/Palén, vitt kort – ref till handskrifter.
Palén/af Palén, blått kort – ref till tryckta verk.
Palén/af Palén/Paleen, vitt kort – ref till handskrifter.
Palgarten, vitt kort – ref till handskrifter.
Paliche/Palicke, vitt kort – ref till handskrifter.
Palicke/Paliche, vitt kort – ref till handskrifter.
Palin, blått kort – ref till tryckta verk.
Palin/Pahlin/Pallin, vitt kort – ref till handskrifter.
Paling, vitt kort – ref till handskrifter.
Palke, vitt kort – ref till handskrifter.
Pallegumma, vitt kort – ref till handskrifter.
Pallin/Palin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Pallin/Palin, blått kort – ref till tryckta verk.

Palm, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Palm, 1b, 2b.
Palma, vitt kort – ref till handskrifter.
Palma, blått kort – ref till tryckta verk.
Palmaer/Palmér/Palmerus/Palmaerus, blått kort – ref till tryckta verk.
Palmaer/Palmér/Palmerus/Palmaerus, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, Sandegrenska samlingen 722.
Palmaerus, vitt kort – ref till handskrifter, se Palmaer.
Palmarius, vitt kort – ref till handskrifter.
Palmbaum, vitt kort – ref till handskrifter.
Palmberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Palmberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Palmblad, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Palmblad, blått kort – ref till tryckta verk.
Palmbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Palmborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Palmborg, blått kort – ref till tryckta verk.
Palmcrantz, blått kort – ref till tryckta verk.
Palmcrantz, vitt kort – ref till handskrifter.
Palmcreutz, blått kort – ref till tryckta verk.
Palmcrona, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Palmcrona/Palmkron/von Palmcrona, vitt kort – ref till handskrifter.
Palmdagh, blått kort – ref till tryckta verk.
Palme, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Palme, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Palmeby, blått kort – ref till tryckta verk.
Palmen, vitt kort – ref till handskrifter.
Palmenbach, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Palmenberg, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Palmenberg, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Palmencrona, blått kort – ref till tryckta verk.
Palmencrona, vitt kort – ref till handskrifter.
Palmér, vitt kort – ref till handskrifter, se Palmaer.
Palmér, blått kort – ref till tryckta verk.
Palmerius, vitt kort – ref till handskrifter.
Palmeroth, vitt kort – ref till handskrifter.
Palmerus, vitt kort – ref till handskrifter, se Palmaer.
Palmfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Palmfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Palmgreen, vitt kort – ref till handskrifter, se Palmgren.
Palmgren, blått kort – ref till tryckta verk.
Palmgren/Palmgreen, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Palmgränd, vitt kort – ref till handskrifter.
Palmhielm, blått kort – ref till tryckta verk.
Palmhielm/Palmhjelm, vitt kort – ref till handskrifter.
Palmholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Palmkron/Palmcron, blått kort – ref till tryckta verk.
Palmkron/Palmcrona, .
Palmlund, vitt kort – ref till handskrifter.
Palmlöf, vitt kort – ref till handskrifter.
Palmquist, vitt kort – ref till handskrifter.
Palmqvist, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Palmqvist, blått kort – ref till tryckta verk.
Palmroth, blått kort – ref till tryckta verk.
Palmroth/Palmrot, vitt kort – ref till handskrifter.
Palms, vitt kort – ref till handskrifter.
Palmschiöld, vitt kort – ref till handskrifter, se Palmskiöld.
Palmskiöld, blått kort – ref till tryckta verk.
Palmskiöld/Palmschiöld/Palmsköld/Palmskjöld, vitt kort – ref till handskrifter.
Palmstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Palmstedt, vitt kort – ref till handskrifter, ”GF släktarkiv, ””Palmstedtiana”” i Hiertstedtska samlingen (GF)”.
Palmstierna, blått kort – ref till tryckta verk.
Palmstierna, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Palmstruch, vitt kort – ref till handskrifter.
Palmstruch/Palmstruck, blått kort – ref till tryckta verk.
Palmström, blått kort – ref till tryckta verk.
Palmström, vitt kort – ref till handskrifter.
Palmström, blått kort – ref till tryckta verk.
Palmsvärd, blått kort – ref till tryckta verk.
Palthén/von Palthen, vitt kort – ref till handskrifter.
Palthenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Paludan, blått kort – ref till tryckta verk.
Paludius, vitt kort – ref till handskrifter.
Palumbius, vitt kort – ref till handskrifter, se Palumbus.
Palumbus, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1986:1.
Palumbus/Palumbius/Paulumbus, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Palundius, vitt kort – ref till handskrifter.
Pamp, vitt kort – ref till handskrifter.
Pamp, blått kort – ref till tryckta verk.
Pampineus, vitt kort – ref till handskrifter.
Panchéen, vitt kort – ref till handskrifter.
Pank, vitt kort – ref till handskrifter.
Pankakoski (finsk släkt), blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1958 s 95.
Pannik, vitt kort – ref till handskrifter.
Panso, blått kort – ref till tryckta verk.
Pant, vitt kort – ref till handskrifter.
Panten, blått kort – ref till tryckta verk.
Panthalonsson, blått kort – ref till tryckta verk.
Pantzar, blått kort – ref till tryckta verk.
Pantzar, vitt kort – ref till handskrifter.
Pantzarhielm, vitt kort – ref till handskrifter, se Pantzerhielm.
Pantzarhielm, blått kort – ref till tryckta verk.
Pantzerhielm, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1985:1.
Pantzerhielm/Pantzarhielm, vitt kort – ref till handskrifter.
Panzio, blått kort – ref till tryckta verk.
Pape, vitt kort – ref till handskrifter.
Papegoja, blått kort – ref till tryckta verk.
Papegoja, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1959 s 221.
Papegoja/Papegoya, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Papenhagen, vitt kort – ref till handskrifter.
Papi, vitt kort – ref till handskrifter.
Papillon, vitt kort – ref till handskrifter.
Papke, blått kort – ref till tryckta verk.
Papke, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Papko, blått kort – ref till tryckta verk.
Paqualin/Pacqualin/Pagvalin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Paqualin/Pagralin, blått kort – ref till tryckta verk.
Paqualius, vitt kort – ref till handskrifter.
Par, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Paradis, blått kort – ref till tryckta verk.
Paravisino, blått kort – ref till tryckta verk.
Parbutt, vitt kort – ref till handskrifter.
Parch, vitt kort – ref till handskrifter.
Parelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Paréus, blått kort – ref till tryckta verk.
Parild, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Paris, vitt kort – ref till handskrifter.
Park, blått kort – ref till tryckta verk.
Parman, blått kort – ref till tryckta verk.
Parmand, vitt kort – ref till handskrifter.
Parmand, blått kort – ref till tryckta verk.
Parmander, vitt kort – ref till handskrifter.
Parment, vitt kort – ref till handskrifter.
Parment, blått kort – ref till tryckta verk.
Parméus, blått kort – ref till tryckta verk.
Parmijn, vitt kort – ref till handskrifter.
Parnau, blått kort – ref till tryckta verk.
Parner, blått kort – ref till tryckta verk.
Parnovius, vitt kort – ref till handskrifter.
Parr, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Parrow, vitt kort – ref till handskrifter.
Parsberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Parsenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Parsenow, vitt kort – ref till handskrifter.
Partila slägten, vitt kort – ref till handskrifter.
Pasander, blått kort – ref till tryckta verk.
Pasch, blått kort – ref till tryckta verk.
Pasch/Paschius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, Hedberg, Arvid. Genealogiska anteckningar I. Hskr hos GF..
Paschius, vitt kort – ref till handskrifter, se Pasch.
Passarelli, vitt kort – ref till handskrifter.
Passéen, vitt kort – ref till handskrifter.
Passing, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Pastelberger, blått kort – ref till tryckta verk.
Pastelberger, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Pastoor, blått kort – ref till tryckta verk.
Pastor, vitt kort – ref till handskrifter.
Pata, vitt kort – ref till handskrifter.
Patajoki-Ilmonen, blått kort – ref till tryckta verk.
Patersen, vitt kort – ref till handskrifter.
Paterson, blått kort – ref till tryckta verk.
Paterson, vitt kort – ref till handskrifter.
Patha, blått kort – ref till tryckta verk.
Patkull, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Patkull, von/Patkull, blått kort – ref till tryckta verk.
Patkull/Patkul/von Patkull, blått kort – ref till tryckta verk.
Patkull/Patkull von Rosendorff, blått kort – ref till tryckta verk.
Paton, vitt kort – ref till handskrifter.
Patten, blått kort – ref till tryckta verk.
Paues, blått kort – ref till tryckta verk.
Paufve, vitt kort – ref till handskrifter.
Paul, blått kort – ref till tryckta verk.
Paul/Paull, vitt kort – ref till handskrifter.
Pauli, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Pauli, blått kort – ref till tryckta verk.
Pauliander, vitt kort – ref till handskrifter.
Paulin, blått kort – ref till tryckta verk, se Paulinus, SoH 1959 s 281, 1989:1, 1993:1.
Paulin/Paulinus, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Paulinus, blått kort – ref till tryckta verk, se Paulin.
Paulinus, blått kort – ref till tryckta verk.
Paulinus/Paulin, vitt kort – ref till handskrifter.
Paullén, blått kort – ref till tryckta verk.
Paullén, vitt kort – ref till handskrifter.
Paulsen, blått kort – ref till tryckta verk.
Paulson/Paulsson, blått kort – ref till tryckta verk.
Paulssén, vitt kort – ref till handskrifter.
Paulsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Paulstorff, vitt kort – ref till handskrifter.
Paulumbus/Palumbus, vitt kort – ref till handskrifter.
Paulus, vitt kort – ref till handskrifter.
Pauly, vitt kort – ref till handskrifter.
Paus, blått kort – ref till tryckta verk.
Pausant, vitt kort – ref till handskrifter.
Pautervin, vitt kort – ref till handskrifter.
Pauw, vitt kort – ref till handskrifter.
Pavels, blått kort – ref till tryckta verk.
Pavius, vitt kort – ref till handskrifter.
Paykull, vitt kort – ref till handskrifter, se Paijkull.
Paykull/von Paykull, blått kort – ref till tryckta verk.
Pease, blått kort – ref till tryckta verk.
Pechlin, blått kort – ref till tryckta verk.
Pechlin, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Pechlin/Pecklin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Peckel, vitt kort – ref till handskrifter.
Pecklin/Pechlin, vitt kort – ref till handskrifter.
Pedan, blått kort – ref till tryckta verk.
Peder, blått kort – ref till tryckta verk.
Pederby, blått kort – ref till tryckta verk.
Pedersen, blått kort – ref till tryckta verk.
Pederson, blått kort – ref till tryckta verk.
Pederssen, vitt kort – ref till handskrifter.
Pedersson, vitt kort – ref till handskrifter.
Pedick, vitt kort – ref till handskrifter.
Peetschius/Petschius, vitt kort – ref till handskrifter.
Pegau, vitt kort – ref till handskrifter.
Pegauberg, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Pegauberg, von/Pegawberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Pegawberg, vitt kort – ref till handskrifter, se v. Pegauberg.
Pegelow, blått kort – ref till tryckta verk.
Pegerberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Pehlinius, blått kort – ref till tryckta verk.
Pehrman, vitt kort – ref till handskrifter, se Perman.
Pehrmand/Perman, vitt kort – ref till handskrifter.
Pehrsson, vitt kort – ref till handskrifter, se Persson.
Pehrsson/Persson/Pärsson, 1b, 2b, SoH 1980:3, 1993:3-4.
Peijron, vitt kort – ref till handskrifter, se Peyron.
Peil, vitt kort – ref till handskrifter.
Peilhardt, vitt kort – ref till handskrifter.
Peill, blått kort – ref till tryckta verk.
Peipke, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Peiron, vitt kort – ref till handskrifter, se Peyron.
Peitzius, blått kort – ref till tryckta verk.
Pelander, vitt kort – ref till handskrifter.
Pelander, blått kort – ref till tryckta verk.
Peldan, blått kort – ref till tryckta verk.
Peldan, vitt kort – ref till handskrifter.
Pelecan/Pelecanus/Pelican, vitt kort – ref till handskrifter.
Pelecanus, vitt kort – ref till handskrifter, se Pelecan.
Pelican/Pelikan/Pelecan, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv, Wallerstadius..
Pelinder, blått kort – ref till tryckta verk.
Pels, vitt kort – ref till handskrifter.
Pelt, vitt kort – ref till handskrifter, se antavla för Agnes Högstadius, (GF)..
Peltzer, vitt kort – ref till handskrifter.
Peltzer, blått kort – ref till tryckta verk.
Pemer, blått kort – ref till tryckta verk.
Pemer/Pemmer, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Pemsell, vitt kort – ref till handskrifter.
Pendreijch, vitt kort – ref till handskrifter.
Pendrich, vitt kort – ref till handskrifter.
Pendrych, blått kort – ref till tryckta verk.
Peninsolius, vitt kort – ref till handskrifter.
Pennington, vitt kort – ref till handskrifter.
Penny, Gf släktarkiv
Pennycook, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Penrose, blått kort – ref till tryckta verk.
Pens, vitt kort – ref till handskrifter.
Pensen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Pentz/Penz, vitt kort – ref till handskrifter.
Pentzin, blått kort – ref till tryckta verk.
Pepke, vitt kort – ref till handskrifter.
Peppelman/Poppelman, vitt kort – ref till handskrifter.
Pept, vitt kort – ref till handskrifter.
Perander, blått kort – ref till tryckta verk.
Perban, vitt kort – ref till handskrifter.
Percival, blått kort – ref till tryckta verk.
Percy, blått kort – ref till tryckta verk.
Perekond, vitt kort – ref till handskrifter, GF antavlor, Släkttavla, tillsammans med Keerdo, Keerdoja..
Pereswetoff, vitt kort – ref till handskrifter.
Pereswetoff-Morath, blått kort – ref till tryckta verk.
Perfect, vitt kort – ref till handskrifter.
Perfors, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Pergament, blått kort – ref till tryckta verk.
Pergo, vitt kort – ref till handskrifter.
Pering, vitt kort – ref till handskrifter.
Peringer, vitt kort – ref till handskrifter.
Peringskiöld, blått kort – ref till tryckta verk.
Peringskiöld, vitt kort – ref till handskrifter.
Perman, blått kort – ref till tryckta verk.
Perman/Pehrman/Pehrmand/Pärman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, Hiertstedt DS:1- (Pehrmand).
Permand, vitt kort – ref till handskrifter.
Perne, blått kort – ref till tryckta verk.
Pernow, blått kort – ref till tryckta verk.
Pernowius, vitt kort – ref till handskrifter.
Peron, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Perrault, vitt kort – ref till handskrifter.
Pers, blått kort – ref till tryckta verk.
Persival, blått kort – ref till tryckta verk.
Personius, blått kort – ref till tryckta verk.
Personne, blått kort – ref till tryckta verk.
Personne, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Persson-Unger, blått kort – ref till tryckta verk.
Persson/Pehrsson/Pärsson, vitt kort – ref till handskrifter, GF antavlor.
Pertz, vitt kort – ref till handskrifter.
Perwe, blått kort – ref till tryckta verk.
Peschke, vitt kort – ref till handskrifter, Hedberg, Arvid. Genealogiska anteckningar i Hskr hos GF.
Peshel-Barowiak, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Petaeus/Petraus/Petreus, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Petander, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1993:3-4.
Peter, blått kort – ref till tryckta verk.
Peters, vitt kort – ref till handskrifter.
Peters, blått kort – ref till tryckta verk.
Petersdorff, vitt kort – ref till handskrifter.
Petersen/Petersén, vitt kort – ref till handskrifter.
Petersén/Petersen, blått kort – ref till tryckta verk.
Petersens, af, vitt kort – ref till handskrifter.
Petersens, af, blått kort – ref till tryckta verk.
Petersohn, blått kort – ref till tryckta verk.
Petersohn, vitt kort – ref till handskrifter.
Petersohn (från Lifland), blått kort – ref till tryckta verk.
Peterson-Berger, vitt kort – ref till handskrifter, GF antavlor.
Peterson-Berger, blått kort – ref till tryckta verk.
Petersson från Ingelbo, vitt kort – ref till handskrifter, Sandegrenska samlingen F 1452. (GF).
Petersson/Pettersson, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Petersson/Pettersson, blått kort – ref till tryckta verk.
Petersson/Pettersson etc., blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1950:2-3.
Peterstrand, blått kort – ref till tryckta verk.
Peterzén, blått kort – ref till tryckta verk.
Peterzén, vitt kort – ref till handskrifter.
Petesche, vitt kort – ref till handskrifter.
Pethrus, blått kort – ref till tryckta verk.
Pethrus, vitt kort – ref till handskrifter, se Petrus, GF släktarkiv.
Petraeus, blått kort – ref till tryckta verk.
Petre/Petré, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1954 s 108-109, 1959 s. 329.
Petré/Petre, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Petré/Petre, blått kort – ref till tryckta verk.
Petreen, vitt kort – ref till handskrifter.
Petreij, vitt kort – ref till handskrifter, se Petreijus.
Petreijus/Petreij/Petrejus, vitt kort – ref till handskrifter.
Petrejus, vitt kort – ref till handskrifter, se Petreijus.
Petrelius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Petrelius/Petrellius, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1975:1-2.
Petrelli, vitt kort – ref till handskrifter.
Petrelli, blått kort – ref till tryckta verk.
Petrén, vitt kort – ref till handskrifter.
Petrén, blått kort – ref till tryckta verk.
Petreus/Petraeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Petri, blått kort – ref till tryckta verk.
Petri, vitt kort – ref till handskrifter.
Petrin, vitt kort – ref till handskrifter.
Petrini, blått kort – ref till tryckta verk.
Petrini, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Petrosa, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Petrosa, blått kort – ref till tryckta verk.
Petrus, blått kort – ref till tryckta verk.
Petschius, vitt kort – ref till handskrifter.
Petschius/Peetschius, blått kort – ref till tryckta verk.
Petschke, vitt kort – ref till handskrifter.
Petschler, vitt kort – ref till handskrifter.
Pettersén, vitt kort – ref till handskrifter.
Pettersén, blått kort – ref till tryckta verk.
Pettersson, vitt kort – ref till handskrifter, se Petersson.
Pettersson / Östergötland /, vitt kort – ref till handskrifter.
Pettersson/Petersson, blått kort – ref till tryckta verk.
Petzold, blått kort – ref till tryckta verk.
Petzäll, blått kort – ref till tryckta verk.
Peutinger, vitt kort – ref till handskrifter.
Peyron/de Peijron/Peijron/Peiron, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Peyron/Peijron/de Peijron/Peiron/de Peyron, blått kort – ref till tryckta verk.
Pfaff, blått kort – ref till tryckta verk.
Pfahler, vitt kort – ref till handskrifter, se von Phaler.
Pfaler/von Pfaler, vitt kort – ref till handskrifter, se von Phaler.
Pfaltz, vitt kort – ref till handskrifter.
Pfaltz, blått kort – ref till tryckta verk.
Pfaltzburg, vitt kort – ref till handskrifter.
Pfannenstiel/Pfannenstill, blått kort – ref till tryckta verk.
Pfannenstill/Pfannenstil/Pfanenstill, vitt kort – ref till handskrifter.
Pfannschmidt, blått kort – ref till tryckta verk.
Pfarr, blått kort – ref till tryckta verk.
Pfeffer, blått kort – ref till tryckta verk.
Pfeffer, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Pfeiff, blått kort – ref till tryckta verk.
Pfeiff/Feiff/Pheiff, vitt kort – ref till handskrifter.
Pfeiffer, blått kort – ref till tryckta verk.
Pfeiffer/Pheiffer/Feifer, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Pfeiffius, blått kort – ref till tryckta verk.
Pfeil/Pheill, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Pfenning, vitt kort – ref till handskrifter.
Pflaumbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Pflessen, vitt kort – ref till handskrifter.
Pflug/Pflüge, blått kort – ref till tryckta verk.
Pforthus, vitt kort – ref till handskrifter.
Pforthus, vitt kort – ref till handskrifter.
Pforthusen, vitt kort – ref till handskrifter.
Pfuel, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Pfuel, von/Phuel, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Pfunt, vitt kort – ref till handskrifter.
Phalén/Phallén, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Phalén/Phallén, blått kort – ref till tryckta verk.
Phaléni, vitt kort – ref till handskrifter.
Phaler, von/Phaler/Pfaler/Pfaler, von/Pfahler, vitt kort – ref till handskrifter.
Phaler, von/Phaler/Pfaler/Pfaler, von/Pfahler, blått kort – ref till tryckta verk.
Phalereus, vitt kort – ref till handskrifter.
Phalert, vitt kort – ref till handskrifter.
Phallén/Phallenius/Phalén, blått kort – ref till tryckta verk.
Phallén/Phallenius/Phalén, vitt kort – ref till handskrifter.
Phallenius, vitt kort – ref till handskrifter, se Phallén.
Phallerius, vitt kort – ref till handskrifter.
Phansmidt, blått kort – ref till tryckta verk.
Pharmanson, blått kort – ref till tryckta verk.
Phase, vitt kort – ref till handskrifter.
Phasian, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Pheiff/Pfeiff/Feiff, vitt kort – ref till handskrifter.
Pheiffer, vitt kort – ref till handskrifter, se Pfeiffer.
Pheill, vitt kort – ref till handskrifter, se Pfeil.
Philander, vitt kort – ref till handskrifter.
Philip/Philipp, vitt kort – ref till handskrifter.
Philip/Philipp, blått kort – ref till tryckta verk.
Philipaeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Philipp, vitt kort – ref till handskrifter, se Philip.
Philips, vitt kort – ref till handskrifter.
Philipsén, blått kort – ref till tryckta verk.
Philipson/Philipsson, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1951 s 278.
Philipsson/Philipson, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Philipstadius, vitt kort – ref till handskrifter.
Philmerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Philp/von Philp, blått kort – ref till tryckta verk.
Philp/von Philp, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Phlagman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Phlitzingen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Phoenix, blått kort – ref till tryckta verk.
Phoenix, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv: Bräntorps-släkten, Swartz utredning, tab. 4-14.
Phragmén/Phragmenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Phragmén/Phragménius, vitt kort – ref till handskrifter.
Phragmenius/Phragmén, blått kort – ref till tryckta verk.
Phragmenius/Phragmén/Phragrenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Phragrenius/Phragmenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Phrychius, vitt kort – ref till handskrifter.
Phrygius, vitt kort – ref till handskrifter.
Phuel, von/Pfuel, von, vitt kort – ref till handskrifter.

Pichardt, vitt kort – ref till handskrifter.
Pichel, vitt kort – ref till handskrifter.
Pichel, vitt kort – ref till handskrifter.
Picht, vitt kort – ref till handskrifter, se Skragge.
Pictorius, vitt kort – ref till handskrifter.
Piculell, vitt kort – ref till handskrifter.
Piculell, blått kort – ref till tryckta verk.
Piegel, vitt kort – ref till handskrifter.
Piehl/Piel/Pihl, vitt kort – ref till handskrifter.
Piehl/Piel/Pihl, blått kort – ref till tryckta verk.
Piel, vitt kort – ref till handskrifter, se Piehl.
Pieltz/Piltz, vitt kort – ref till handskrifter.
Pierre, blått kort – ref till tryckta verk.
Pierrot, vitt kort – ref till handskrifter.
Pierrou, vitt kort – ref till handskrifter, GF antavlor.
Pietermaat, blått kort – ref till tryckta verk.
Pieth, vitt kort – ref till handskrifter.
Pigot, vitt kort – ref till handskrifter.
Pihl, vitt kort – ref till handskrifter.
Pihl, blått kort – ref till tryckta verk.
Pihl/Pil/Pijl/Piehl, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Pihlberg/Pilberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Pihlblad/Pilblad, vitt kort – ref till handskrifter.
Pihlbom, vitt kort – ref till handskrifter, se Pilbom.
Pihlcrantz, vitt kort – ref till handskrifter.
Pihlcrantz, blått kort – ref till tryckta verk.
Pihlcrona, vitt kort – ref till handskrifter.
Pihlefelt, vitt kort – ref till handskrifter, se Pilefelt.
Pihler, vitt kort – ref till handskrifter.
Pihlfeldt, vitt kort – ref till handskrifter, se Pilefelt.
Pihlfelt, vitt kort – ref till handskrifter, se Pilefelt.
Pihlgaard/Pihlgard/Pilgard/Pihlgardt, vitt kort – ref till handskrifter.
Pihlgaard/Pihlgard/Pilgard/Pihlgardt, blått kort – ref till tryckta verk.
Pihlgardt/Pilgard/Pihlgaard, vitt kort – ref till handskrifter.
Pihlgren/Pihlgreen/Pilgren, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Pihlgren/Pilgren, blått kort – ref till tryckta verk.
Pihlhielm, blått kort – ref till tryckta verk.
Pihlhjerta/Pihlhierta, vitt kort – ref till handskrifter.
Pihlkrona, blått kort – ref till tryckta verk.
Pihlman, blått kort – ref till tryckta verk.
Pihlman/Pilman, vitt kort – ref till handskrifter.
Pihlow, blått kort – ref till tryckta verk.
Pihlqvist/Pilqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Pihlroth, vitt kort – ref till handskrifter.
Pihlschmid, vitt kort – ref till handskrifter.
Pihlsson, blått kort – ref till tryckta verk.
Pihlström, vitt kort – ref till handskrifter.
Pihlström, blått kort – ref till tryckta verk.
Pihra, vitt kort – ref till handskrifter, se Pira.
Pijhlfelt, vitt kort – ref till handskrifter, se Pilefelt.
Pijhlson, vitt kort – ref till handskrifter, se Pyhlson.
Pijk, vitt kort – ref till handskrifter, se Pik.
Pijl, vitt kort – ref till handskrifter, se Pihl.
Pïjlträ, vitt kort – ref till handskrifter, se Pilträ, GF släktarkiv.
Pijlträ/Pilträ, blått kort – ref till tryckta verk.
Pik, blått kort – ref till tryckta verk.
Pik/Pijk/Piik, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, Hiertstedtska samlingen M6 (GF).
Pike, blått kort – ref till tryckta verk.
Pike, vitt kort – ref till handskrifter.
Pikehjelm, vitt kort – ref till handskrifter.
Pil, vitt kort – ref till handskrifter, se Pihl.
Pilberg/Pihlberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Pilblad/Pihlblad, vitt kort – ref till handskrifter.
Pilbom/Pihlbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Pilchau, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Pilckar/Pilkar, blått kort – ref till tryckta verk.
Pilefelt/Pihlefelt/Pijhlfelt/Pihlfelt/Pihlfeldt, vitt kort – ref till handskrifter.
Pilefelt/Pihlefelt/Pijhlfelt/Pihlfelt/Pihlfeldt, blått kort – ref till tryckta verk.
Pilegren, blått kort – ref till tryckta verk.
Pilgard/Pilgardt/Pihlgaard/Pihlgardt, vitt kort – ref till handskrifter.
Pilgren, vitt kort – ref till handskrifter, se Pihlgren.
Pilhow, vitt kort – ref till handskrifter, se Pilo.
Pilkar/Pickar, blått kort – ref till tryckta verk.
Piller v. Pilchau, vitt kort – ref till handskrifter.
Pilman, vitt kort – ref till handskrifter, se Pihlman.
Pilmor, vitt kort – ref till handskrifter.
Pilo, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1986:3-4.
Pilo/Pilou/Pilhow, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Pilou, vitt kort – ref till handskrifter, se Pilo.
Pilqvist, vitt kort – ref till handskrifter, se Pihlqvist.
Pilträ, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Piltz, blått kort – ref till tryckta verk.
Piltz/Pieltz, vitt kort – ref till handskrifter.
Piltzer, vitt kort – ref till handskrifter.
Pinaer, vitt kort – ref till handskrifter.
Pinapel, vitt kort – ref till handskrifter.
Pinartz, vitt kort – ref till handskrifter.
Pincer, vitt kort – ref till handskrifter.
Pinchardt/Pinckhardt/Pinkhardt/Pinckard, vitt kort – ref till handskrifter.
Pincier, blått kort – ref till tryckta verk.
Pincier/v. Pincier/Pinsier, vitt kort – ref till handskrifter.
Pinckard, vitt kort – ref till handskrifter, se Pinchardt.
Pinckhardt, blått kort – ref till tryckta verk.
Pinckhardt, vitt kort – ref till handskrifter, se Pinchardt.
Pinell, vitt kort – ref till handskrifter.
Pinello, vitt kort – ref till handskrifter.
Pinello, blått kort – ref till tryckta verk.
Pinet, blått kort – ref till tryckta verk.
Pineur, blått kort – ref till tryckta verk.
Pineus, blått kort – ref till tryckta verk.
Pinkhardt, vitt kort – ref till handskrifter, se Pinchardt.
Pinkower, vitt kort – ref till handskrifter.
Pinnart, vitt kort – ref till handskrifter.
Pinnouer, vitt kort – ref till handskrifter.
Pinnow, vitt kort – ref till handskrifter.
Pinnow, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Pinsier, vitt kort – ref till handskrifter, se Pincier.
Pintzelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Pinzer, vitt kort – ref till handskrifter.
Pipare, vitt kort – ref till handskrifter.
Piper, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Piper, blått kort – ref till tryckta verk.
Pipon, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Pipping, vitt kort – ref till handskrifter.
Pipping, blått kort – ref till tryckta verk.
Pippingsköld, vitt kort – ref till handskrifter.
Pippingsköld, blått kort – ref till tryckta verk.
Pira/Pihra, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, G. Hennings kortanteckningar om valloner (GF).
Pira/Pihra, blått kort – ref till tryckta verk.
Pirander, vitt kort – ref till handskrifter.
Pircas, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Pircas Soldat, vitt kort – ref till handskrifter.
Pisani, vitt kort – ref till handskrifter.
Pisarski, vitt kort – ref till handskrifter, se Pisarsky.
Pisarskij, blått kort – ref till tryckta verk.
Pisarsky/Pisarski/Psarski, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Piscator, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Piscator, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Pistohl, vitt kort – ref till handskrifter, se Pistol.
Pistohlkors, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Pistohlkors, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Pistohlmielm, vitt kort – ref till handskrifter, se Pistolhilm.
Pistol, blått kort – ref till tryckta verk.
Pistol/Pistohl, vitt kort – ref till handskrifter.
Pistolekors, blått kort – ref till tryckta verk.
Pistolekors/Pistolkors, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Pistolhielm, blått kort – ref till tryckta verk.
Pistolhielm/Pistohlhielm, vitt kort – ref till handskrifter.
Pistolkors, vitt kort – ref till handskrifter, se Pistolekors.
Pistolskiöld, blått kort – ref till tryckta verk.
Pistor, vitt kort – ref till handskrifter.
Pistorius, vitt kort – ref till handskrifter.
Pitern, vitt kort – ref till handskrifter.
Piting, vitt kort – ref till handskrifter.
Pitner, vitt kort – ref till handskrifter.
Pittavin, vitt kort – ref till handskrifter.
Piäderståhl, vitt kort – ref till handskrifter.
Pjerrau, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Plaan, vitt kort – ref till handskrifter, se Plan.
Plaan, blått kort – ref till tryckta verk.
Plaan, blått kort – ref till tryckta verk.
Plade, blått kort – ref till tryckta verk.
Pladecius, blått kort – ref till tryckta verk.
Plaes, von der, blått kort – ref till tryckta verk.
Plageman, blått kort – ref till tryckta verk, se Plagman.
Plageman/Plagemann, vitt kort – ref till handskrifter.
Plaghman, vitt kort – ref till handskrifter, se Plagman.
Plagman, blått kort – ref till tryckta verk.
Plagman/Plaghman, vitt kort – ref till handskrifter.
Plan, vitt kort – ref till handskrifter, se Plaan.
Planaeus, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Planaeus/Planeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Planander, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, Sandegrenska samlingen F2261.
Planander, blått kort – ref till tryckta verk.
Planberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Planck, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1970:2-3.
Planck/Plank, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Plander, vitt kort – ref till handskrifter.
Plander, blått kort – ref till tryckta verk.
Planér, vitt kort – ref till handskrifter.
Planeus/Planaeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Planius, vitt kort – ref till handskrifter.
Plank, vitt kort – ref till handskrifter, se Planck.
Planman, vitt kort – ref till handskrifter.
Planman, blått kort – ref till tryckta verk.
Planström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Planström, blått kort – ref till tryckta verk.
Planta, blått kort – ref till tryckta verk.
Plantenstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Planthaber, vitt kort – ref till handskrifter.
Plantin, blått kort – ref till tryckta verk.
Plantin/Plantinus, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Planting, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Planting, blått kort – ref till tryckta verk.
Planting-Bergloo, blått kort – ref till tryckta verk.
Planting-Gyllenbåga, blått kort – ref till tryckta verk.
Planting-Gyllenbåga/Gyllenbåga, vitt kort – ref till handskrifter.
Planting-Loberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Plantinus, vitt kort – ref till handskrifter, se Plantin.
Plata/Platha/Plate, vitt kort – ref till handskrifter.
Platan, blått kort – ref till tryckta verk.
Plate, vitt kort – ref till handskrifter, se Plathe.
Plate, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1981:2.
Platen, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Platen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Platen/Platen, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Plater, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Plater,von, von dem Braele, blått kort – ref till tryckta verk.
Platfuss, vitt kort – ref till handskrifter.
Platha, vitt kort – ref till handskrifter, se Plata.
Plathe/Plate, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Platin, blått kort – ref till tryckta verk.
Platin/Platinus, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Platins, blått kort – ref till tryckta verk.
Platius, vitt kort – ref till handskrifter.
Plato, vitt kort – ref till handskrifter.
Platz, blått kort – ref till tryckta verk.
Platz, vitt kort – ref till handskrifter.
Platzbeck, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Platzman, vitt kort – ref till handskrifter.
Platzman, blått kort – ref till tryckta verk.
Plauder, vitt kort – ref till handskrifter.
Pleij, vitt kort – ref till handskrifter.
Pleijel, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Pleijel, blått kort – ref till tryckta verk, Bibliografi över Hilding Pleijels tryckta skrifter 1919-1983, GF:s släktark.
Plén, vitt kort – ref till handskrifter.
Pleningsköld, vitt kort – ref till handskrifter, se Plenningsköld.
Plenning, vitt kort – ref till handskrifter.
Plenningskiöldh, vitt kort – ref till handskrifter, se Plenningsköld.
Plenningsköld, blått kort – ref till tryckta verk.
Plenningsköld/Pleningsköld/Plenningskiöldh, vitt kort – ref till handskrifter.
Plessen, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Pletskou, vitt kort – ref till handskrifter.
Pletz, von/Pletz, vitt kort – ref till handskrifter.
Ploen, blått kort – ref till tryckta verk.
Plog, vitt kort – ref till handskrifter.
Ploghöft, vitt kort – ref till handskrifter.
Plogman, blått kort – ref till tryckta verk.
Ploman, vitt kort – ref till handskrifter.
Plomgren, blått kort – ref till tryckta verk.
Plomgren, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Plomgren, von/Plomgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Plomgren/v. Plomgren, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Plomholt, vitt kort – ref till handskrifter.
Plommenfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Plongstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Ploughman, blått kort – ref till tryckta verk.
Plym, blått kort – ref till tryckta verk.
Plys, vitt kort – ref till handskrifter.
Plåman, vitt kort – ref till handskrifter.
Plåt, blått kort – ref till tryckta verk.
Plåt, vitt kort – ref till handskrifter.
Plåter, vitt kort – ref till handskrifter.
Plåter, blått kort – ref till tryckta verk.
Plöger, vitt kort – ref till handskrifter.
Plögman, vitt kort – ref till handskrifter.
Plöhn, vitt kort – ref till handskrifter.
Plötze, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Podebusk/Podebusker/Pådbusch, vitt kort – ref till handskrifter.
Podebusker, vitt kort – ref till handskrifter, se Podebusk.
Podelin/Podolin, vitt kort – ref till handskrifter.
Podolijn, vitt kort – ref till handskrifter, se Podolin.
Podolin/Podolinus/Podelin/Podolijn, vitt kort – ref till handskrifter.
Podolinus, vitt kort – ref till handskrifter, se Podolin.
Poeppelman, vitt kort – ref till handskrifter, se Poppelman.
Poetscho, vitt kort – ref till handskrifter.
Pohl, vitt kort – ref till handskrifter.
Pohnsen, vitt kort – ref till handskrifter.
Poignant, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Poignant, blått kort – ref till tryckta verk.
Poije, vitt kort – ref till handskrifter.
Poijes, vitt kort – ref till handskrifter.
Pois, vitt kort – ref till handskrifter.
Poitz/Poytz, blått kort – ref till tryckta verk.
Poitz/Poytz, vitt kort – ref till handskrifter.
Poitzell, blått kort – ref till tryckta verk.
Pojacka, vitt kort – ref till handskrifter.
Pojes, vitt kort – ref till handskrifter.
Polack, blått kort – ref till tryckta verk.
Polack/Pålack, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Polchow, vitt kort – ref till handskrifter.
Polchow, blått kort – ref till tryckta verk.
Polchow, blått kort – ref till tryckta verk.
Poleman, vitt kort – ref till handskrifter.
Polén, blått kort – ref till tryckta verk.
Polentz, blått kort – ref till tryckta verk.
Poletschky, vitt kort – ref till handskrifter.
Poleutz, vitt kort – ref till handskrifter.
Polhammar, blått kort – ref till tryckta verk.
Polhammar/Polhem/Polheimer/Påhlhammar, vitt kort – ref till handskrifter, se Collbergska saml. gotl. antavlor (GF).
Polheim, vitt kort – ref till handskrifter.
Polheimer, blått kort – ref till tryckta verk.
Polheimer/Polhem/Polhammar/Påhlhammar, vitt kort – ref till handskrifter.
Polhem, blått kort – ref till tryckta verk.
Polhem/Polheimer/Polhammar/Påhlhammar, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Polin, blått kort – ref till tryckta verk.
Poll, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Poll, von/Poll/Påll, vitt kort – ref till handskrifter, se Hiertstedtska samlingen DS:1 (GF)..
Pollac, blått kort – ref till tryckta verk.
Pollack/Pollac, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Polleij, vitt kort – ref till handskrifter.
Poller, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Pollet, vitt kort – ref till handskrifter.
Pollet, blått kort – ref till tryckta verk.
Polman, vitt kort – ref till handskrifter.
Polón, blått kort – ref till tryckta verk.
Polus, vitt kort – ref till handskrifter.
Polus, blått kort – ref till tryckta verk.
Polviander, blått kort – ref till tryckta verk.
Polwiander, vitt kort – ref till handskrifter.
Polycarpus Cop., vitt kort – ref till handskrifter.
Pomaerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Pomaeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Pomerening, vitt kort – ref till handskrifter, se Pommerenning.
Pommer, blått kort – ref till tryckta verk, se Pommer. Esche.
Pommer-Esche, von, blått kort – ref till tryckta verk, se Pommer.
Pommer/v. Pommer. Esche, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Pommerenning/Pomerening, vitt kort – ref till handskrifter.
Pommeresche, vitt kort – ref till handskrifter.
Pomoell, blått kort – ref till tryckta verk.
Pomp, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Ponsbach, vitt kort – ref till handskrifter.
Ponsler, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Pontán, blått kort – ref till tryckta verk.
Pontan/Ponthan, vitt kort – ref till handskrifter.
Pontelius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Pontelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Pontén, blått kort – ref till tryckta verk.
Pontén, vitt kort – ref till handskrifter.
Pontèn, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Ponthan/Pontan, vitt kort – ref till handskrifter.
Ponthén, blått kort – ref till tryckta verk.
Pontin, blått kort – ref till tryckta verk.
Pontin, af, blått kort – ref till tryckta verk.
Pontin, af /Pontin, vitt kort – ref till handskrifter.
Pontin/Pontinus/af Pontin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, Sandegrenska samlingen F. 748.
Pontinus, vitt kort – ref till handskrifter, se Pontin.
Pontinus, blått kort – ref till tryckta verk.
Pontoppidan, vitt kort – ref till handskrifter.
Poolsen, blått kort – ref till tryckta verk.
Pope, blått kort – ref till tryckta verk.
Popelman/Poppelman, blått kort – ref till tryckta verk.
Popp, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Poppe, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Poppelman, blått kort – ref till tryckta verk.
Poppelman/Poeppelman/Pöppelman/Peppelman/Popelman, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv 152:1a fol.: Carlson.
Poppius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Poppius, blått kort – ref till tryckta verk.
Porath, blått kort – ref till tryckta verk.
Porath/Porat/v. Porat, blått kort – ref till tryckta verk.
Porath/Porat/v. Porat, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Porrat, vitt kort – ref till handskrifter.
Pors, blått kort – ref till tryckta verk.
Porse, blått kort – ref till tryckta verk.
Porse/Porsse, vitt kort – ref till handskrifter, Hiertstedtska samlingen M6 (GF).
Porsell, blått kort – ref till tryckta verk.
Porshank, vitt kort – ref till handskrifter.
Porsman, vitt kort – ref till handskrifter.
Porss, vitt kort – ref till handskrifter.
Porsse/Porse, vitt kort – ref till handskrifter.
Porszén, vitt kort – ref till handskrifter.
Port, vitt kort – ref till handskrifter.
Portaeus/Porteus, vitt kort – ref till handskrifter.
Portalius, vitt kort – ref till handskrifter.
Porten, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Porten, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Portenejer, vitt kort – ref till handskrifter.
Porteus/Portaeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Porthan, vitt kort – ref till handskrifter.
Porthan, blått kort – ref till tryckta verk.
Porthun, vitt kort – ref till handskrifter.
Porthun, blått kort – ref till tryckta verk.
Portin, blått kort – ref till tryckta verk.
Portman, vitt kort – ref till handskrifter.
Portnan, vitt kort – ref till handskrifter.
Portuan, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Pose, blått kort – ref till tryckta verk.
Posse, blått kort – ref till tryckta verk.
Posse, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Posselt, vitt kort – ref till handskrifter.
Possenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Possieth, vitt kort – ref till handskrifter.
Possieth, blått kort – ref till tryckta verk.
Possman, vitt kort – ref till handskrifter.
Post, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Post, von/Post, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Post, von/Post, blått kort – ref till tryckta verk.
Post/von Post, vitt kort – ref till handskrifter.
Potamander, vitt kort – ref till handskrifter.
Potent, vitt kort – ref till handskrifter.
Potkam, vitt kort – ref till handskrifter.
Pott, vitt kort – ref till handskrifter.
Potter, vitt kort – ref till handskrifter.
Potthorst, vitt kort – ref till handskrifter.
Poudret, vitt kort – ref till handskrifter.
Pouget, vitt kort – ref till handskrifter.
Pourel/Pourell, vitt kort – ref till handskrifter.
Pourell/Pourel, vitt kort – ref till handskrifter.
Pourthain, vitt kort – ref till handskrifter.
Pousar/Pousard, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Pouse/Puse, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s arkiv G. Hennings kortanteckningar om valloner..
Pousette, blått kort – ref till tryckta verk.
Pousette/Pousett/Pouseth, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Poytz, blått kort – ref till tryckta verk, se Poitz.
Praal, blått kort – ref till tryckta verk.
Praël, vitt kort – ref till handskrifter.
Praetorius, vitt kort – ref till handskrifter.
Praetorius, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Praetun, vitt kort – ref till handskrifter.
Prahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Pralsdorf, vitt kort – ref till handskrifter.
Pramberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Prangen, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Pratanius, vitt kort – ref till handskrifter.
Pratenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Pratenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Prautz, vitt kort – ref till handskrifter.
Prawitt, vitt kort – ref till handskrifter.
Prawitz, blått kort – ref till tryckta verk.
Prawitz, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Precht, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Precht, blått kort – ref till tryckta verk.
Prediger, vitt kort – ref till handskrifter.
Preen, von/Preen, vitt kort – ref till handskrifter, se GF släktark von Rosen (Stamtavlor av Ch. v. Warnstedt).
Prehnberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Preijer, vitt kort – ref till handskrifter.
Preijss/Preiss, vitt kort – ref till handskrifter.
Preis, vitt kort – ref till handskrifter, se Preiss.
Preiss/v. Preiss/Preis/v.Preis/Preijss, vitt kort – ref till handskrifter.
Preiss/von Preiss/Preis, blått kort – ref till tryckta verk.
Preiswald, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Preitun, vitt kort – ref till handskrifter.
Prellner, blått kort – ref till tryckta verk.
Prescher, vitt kort – ref till handskrifter.
Presser, vitt kort – ref till handskrifter.
Presthou, vitt kort – ref till handskrifter.
Preus, blått kort – ref till tryckta verk.
Preus/Preuss, vitt kort – ref till handskrifter.
Preusmarck, vitt kort – ref till handskrifter.
Preuss, vitt kort – ref till handskrifter, se Preus.
Preuss, blått kort – ref till tryckta verk.
Preutz, blått kort – ref till tryckta verk.
Preutz/v. Preutz, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Preutz/von Preutz, blått kort – ref till tryckta verk.
Preutzer, vitt kort – ref till handskrifter.
Preümaijer, vitt kort – ref till handskrifter.
Priauda, vitt kort – ref till handskrifter.
Price, blått kort – ref till tryckta verk.
Price, vitt kort – ref till handskrifter.
Prien, vitt kort – ref till handskrifter.
Pries, vitt kort – ref till handskrifter.
Prietzen, vitt kort – ref till handskrifter.
Priklonsky, blått kort – ref till tryckta verk.
Primeroos, blått kort – ref till tryckta verk.
Primeroos/Primeros/Primros, vitt kort – ref till handskrifter.
Primeros, vitt kort – ref till handskrifter, se Primeroos.
Primeros/Primeroos, blått kort – ref till tryckta verk.
Primros/Primeroos, vitt kort – ref till handskrifter.
Primroth, vitt kort – ref till handskrifter.
Prins, vitt kort – ref till handskrifter, se Printz.
Prinsenhagen, vitt kort – ref till handskrifter.
Prinsenstjerna, vitt kort – ref till handskrifter, se Printzenstierna.
Printz, von/Printz, vitt kort – ref till handskrifter.
Printz/Prins/Prints/v. Printz, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Printz/Prins/Printz/v. Printz, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Printz/Prins/Printz/v. Printz, blått kort – ref till tryckta verk.
Printzell, vitt kort – ref till handskrifter.
Printzen, vitt kort – ref till handskrifter.
Printzenskiöld, vitt kort – ref till handskrifter, se Printzensköld.
Printzensköld, blått kort – ref till tryckta verk.
Printzensköld/Printzenskiöld/Prinzensköld, vitt kort – ref till handskrifter.
Printzenstierna, blått kort – ref till tryckta verk.
Printzenstierna/Prinsenstjerna, vitt kort – ref till handskrifter.
Printzler, vitt kort – ref till handskrifter.
Printzler, blått kort – ref till tryckta verk.
Printzsköld, blått kort – ref till tryckta verk.
Prinzell, vitt kort – ref till handskrifter.
Prinzell, blått kort – ref till tryckta verk.
Prinzencreutz, vitt kort – ref till handskrifter.
Prinzencreutz, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Pripp, vitt kort – ref till handskrifter.
Pripp, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Priwalk, blått kort – ref till tryckta verk.
Probst/Prost, vitt kort – ref till handskrifter.
Probsting, blått kort – ref till tryckta verk.
Probsting, vitt kort – ref till handskrifter.
Prochaeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Prochman, blått kort – ref till tryckta verk.
Procopaeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Procopé/Procopaeus, blått kort – ref till tryckta verk.
Prom-Möller, vitt kort – ref till handskrifter.
Promberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Promerie, vitt kort – ref till handskrifter.
Proschi, vitt kort – ref till handskrifter.
Proschwitz, von/Proschvitz, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Prosehwitz, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Prospenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Prosperin, vitt kort – ref till handskrifter.
Prosperius, vitt kort – ref till handskrifter.
Prossi, vitt kort – ref till handskrifter.
Prost, vitt kort – ref till handskrifter, se Probst.
Protte, vitt kort – ref till handskrifter.
Prou/De Prou, vitt kort – ref till handskrifter.
Prunck, blått kort – ref till tryckta verk.
Prunck, vitt kort – ref till handskrifter.
Prutscher, vitt kort – ref till handskrifter.
Pryss, blått kort – ref till tryckta verk.
Pryss/De Pryss, vitt kort – ref till handskrifter.
Prysser, vitt kort – ref till handskrifter.
Pryssman, vitt kort – ref till handskrifter.
Prytz, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Prytz, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1958 s 54.
Prytz, två blå kort – ref till tryckta verk.
Przybyszewski, vitt kort – ref till handskrifter, se de Przybyszewski.
Pröbsting, vitt kort – ref till handskrifter.
Psarski/Pisarskyl, vitt kort – ref till handskrifter.
Psilander/v. Psilander, vitt kort – ref till handskrifter.
Psilander/von Psilander, blått kort – ref till tryckta verk.
Psilanderhielm, blått kort – ref till tryckta verk.
Psilanderhielm, vitt kort – ref till handskrifter.
Psilanderskjöld, blått kort – ref till tryckta verk.
Psilanderskjöld, vitt kort – ref till handskrifter.
Puche, vitt kort – ref till handskrifter, se Puke.
Puchen, vitt kort – ref till handskrifter.
Pudbusch, af, vitt kort – ref till handskrifter.
Pufendorf, blått kort – ref till tryckta verk.
Pufendorf, von, vitt kort – ref till handskrifter, se Pufendorff.
Pufendorfer, vitt kort – ref till handskrifter.
Pufendorff/Puffendorff/v. Pufendorf/Pusendorf, vitt kort – ref till handskrifter.
Pufendorff/von Pufendorf/Puffendorff, blått kort – ref till tryckta verk.
Puffendorff, vitt kort – ref till handskrifter, se Pufendorff.
Puke, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1984:2.
Puke, af, blått kort – ref till tryckta verk.
Puke/Puche/af Puke, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, Hiertstedt M4.
Puke/Puke, af, vitt kort – ref till handskrifter.
Pukehorn/Två Wingar, vitt kort – ref till handskrifter.
Pulaski, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Pulchau, vitt kort – ref till handskrifter.
Pulck, vitt kort – ref till handskrifter.
Punckt/Ponct, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, se även släktark. Hornung.
Punderus, blått kort – ref till tryckta verk.
Pundt, vitt kort – ref till handskrifter.
Pundt, blått kort – ref till tryckta verk.
Purath, blått kort – ref till tryckta verk.
Puring, vitt kort – ref till handskrifter.
Purp, vitt kort – ref till handskrifter.
Pusa, vitt kort – ref till handskrifter.
Puse/Pouse, vitt kort – ref till handskrifter, G. Hennings kortanteckningar om valloner (GF).
Pusendorf/Pufendorff, vitt kort – ref till handskrifter.
Pust, vitt kort – ref till handskrifter.
Putbus, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Putbus, blått kort – ref till tryckta verk.
Putt, vitt kort – ref till handskrifter.
Putten, von der, vitt kort – ref till handskrifter.
Puttkamer, von/Putkamer, blått kort – ref till tryckta verk.
Puttkamer, von/Putkamer, vitt kort – ref till handskrifter.
Pücher, vitt kort – ref till handskrifter.
Pyhlson/Pijhlson/Pyhlsson, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Pyhlsson/Pyhlson, blått kort – ref till tryckta verk.
Pyhy, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Pyhy, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Pyhy, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Pyk, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Pythner, vitt kort – ref till handskrifter, se Pyttner.
Pyting, blått kort – ref till tryckta verk.
Pyting/Pytting, vitt kort – ref till handskrifter.
Pyttner, blått kort – ref till tryckta verk.
Pyttner/Pythner, vitt kort – ref till handskrifter.
Pyvihus, vitt kort – ref till handskrifter.
Pådbusch/Podebusk, vitt kort – ref till handskrifter.
Påfwe, vitt kort – ref till handskrifter.
Påfvelsson/Påwelsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Påfvenfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Påfvenfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Påfvenhielm, blått kort – ref till tryckta verk.
Påfvenhielm, vitt kort – ref till handskrifter.
Påhl, vitt kort – ref till handskrifter.
Påhlhammar/Polhem/Polheimer/Polhammar, vitt kort – ref till handskrifter.
Påhlman, blått kort – ref till tryckta verk.
Påhlman/Pålman, vitt kort – ref till handskrifter.
Påhlssen, vitt kort – ref till handskrifter.
Påjke, vitt kort – ref till handskrifter.
Pål Persson, blått kort – ref till tryckta verk.
Pål Persson, blått kort – ref till tryckta verk.
Pålack/Polack, vitt kort – ref till handskrifter.
Påle släkten, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Pålesläkten, blått kort – ref till tryckta verk.
Påll/Poll, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Pålman, vitt kort – ref till handskrifter, se Påhlman.
Pålsen, vitt kort – ref till handskrifter.
Pålson – Wettergren, blått kort – ref till tryckta verk.
Pålsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Pålsson Karolina (Karola), blått kort – ref till tryckta verk.
Pålsson, Jöns, vitt kort – ref till handskrifter.
Påpkesson, vitt kort – ref till handskrifter.
Påskesson, vitt kort – ref till handskrifter.
Påwelsson/Påfvelsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Pärman/Perman, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s arkiv Hiertstedt A2 och DS:1.
Pärsson, vitt kort – ref till handskrifter, se Persson.
Päänäs slägten, vitt kort – ref till handskrifter.
Pöppelman, vitt kort – ref till handskrifter, se Poppelman.
Pöpping, vitt kort – ref till handskrifter.
Pötter, vitt kort – ref till handskrifter.
Pötter, blått kort – ref till tryckta verk.