Släktkartoteket Q

Quaase, blått kort – ref till tryckta verk.
Quanten, von, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Qvanten, von.
Quarles, blått kort – ref till tryckta verk.
Quarn, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Quarnström/Qvarnström, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Quase, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Queckfeldt/Qveckfeldt/Quickfält, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Quelldal/Qvilldal, vitt kort – ref till handskrifter.
Quennerstedt/Qvennerstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Quennerstedt/Qvennerstedt, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Quensel, två blå kort – ref till tryckta verk.
Quensel/Qvensel, vitt kort – ref till handskrifter, se Edling, GF Släktarkiv.
Quick, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Qvick.
Quickfält, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Queckfeldt.
Quiding, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Qviding.
Quije, vitt kort – ref till handskrifter.
Quildahl, blått kort – ref till tryckta verk, se Wingård, GF Släktarkiv.
Quilldal, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Qvilldal.
Quillfeldt, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se von Qvillfelt.
Quint, blått kort – ref till tryckta verk.
Quintern, vitt kort – ref till handskrifter.
Quist, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Qvist.
Quistson, vitt kort – ref till handskrifter.
Qvaldén, vitt kort – ref till handskrifter.
Qvant, vitt kort – ref till handskrifter.
Qvanten, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Qvarbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Qvarfordt/Qvarfort, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Qvarfot, vitt kort – ref till handskrifter.
Qvarnberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Qvarnström, blått kort – ref till tryckta verk.
Qvarnström/Quarnström, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Qvarnå, blått kort – ref till tryckta verk, se Gullik-släkten, GF Släktarkiv.
Qvarsell, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Qwass, vitt kort – ref till handskrifter.
Qvast, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Qvaster, blått kort – ref till tryckta verk.
Qwatzen, vitt kort – ref till handskrifter.
Qveckfeldt, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Queckfeldt.
Qvek, vitt kort – ref till handskrifter.
Qvenner, vitt kort – ref till handskrifter.
Qvennerberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Qvennerstedt/Quennerstedt, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Qvensel, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Quensel.
Qvercivillius, vitt kort – ref till handskrifter.
Qviberg/Quiberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Qvick/Quick, vitt kort – ref till handskrifter.
Qvickelberg, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Qvidendal, vitt kort – ref till handskrifter.
Qviding/Quiding, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Qviding/Quiding, blått kort – ref till tryckta verk.
Qvilldal/Qulldal/Qvelldal, vitt kort – ref till handskrifter.
Qvillén, blått kort – ref till tryckta verk.
Qvillén, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Qvillfelt (von)/Quillfeldt (von), vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Qvillfelt, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Qvillströmers, vitt kort – ref till handskrifter.
Qvinger, vitt kort – ref till handskrifter.
Qvist, blått kort – ref till tryckta verk, se Norberg/Sandberg, GF Släktarkiv.
Qvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Qvist/Quist, vitt kort – ref till handskrifter.
Qvist/Quist, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Qvistberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Qvistberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Qvistgaard, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Qvistgaard, blått kort – ref till tryckta verk.
Qvistgård, vitt kort – ref till handskrifter.
Qvistorp, vitt kort – ref till handskrifter.
Qviström/Quiström, vitt kort – ref till handskrifter.
Qvistsson, blått kort – ref till tryckta verk.
Qvivander, vitt kort – ref till handskrifter.
Qväderlöf, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.