Släktkartoteket R

Raab, blått kort – ref till tryckta verk.
Raab/Rab, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Raabe, blått kort – ref till tryckta verk.
Raalsson, blått kort – ref till tryckta verk.
Raam, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Ram.
Raas/Ras, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Raattamaa, blått kort – ref till tryckta verk.
Rab/Raab, vitt kort – ref till handskrifter.
Rabb, vitt kort – ref till handskrifter.
Rabbe, blått kort – ref till tryckta verk.
Rabbe, af, blått kort – ref till tryckta verk.
Rabbe/af Rabbe, vitt kort – ref till handskrifter.
Rabbén, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rabe/Raabe, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Rabe/Raabe, blått kort – ref till tryckta verk.
Rabén, blått kort – ref till tryckta verk.
Raben/Rabén, vitt kort – ref till handskrifter.
Rabenaldt, vitt kort – ref till handskrifter.
Rabenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Rabenius, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Rabeus, blått kort – ref till tryckta verk, GF Släktarkiv.
Rabin, vitt kort – ref till handskrifter.
Rabinus, vitt kort – ref till handskrifter.
Rachel, vitt kort – ref till handskrifter.
Rachenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Rachette, blått kort – ref till tryckta verk.
Rackwitz, blått kort – ref till tryckta verk.
Radau, blått kort – ref till tryckta verk.
Rade, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Radeke, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Radeke, von/Radecke, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rademacher, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rademihe, vitt kort – ref till handskrifter.
Rader, vitt kort – ref till handskrifter.
Radern, vitt kort – ref till handskrifter.
Raders, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Radhe, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Radich, vitt kort – ref till handskrifter.
Radier, vitt kort – ref till handskrifter.
Rading/Rading, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Radloff, vitt kort – ref till handskrifter.
Radloff, blått kort – ref till tryckta verk.
Radman, vitt kort – ref till handskrifter.
Radou, blått kort – ref till tryckta verk.
Radou, vitt kort – ref till handskrifter.
Radvik, vitt kort – ref till handskrifter.
Radwill, blått kort – ref till tryckta verk.
Radvitz, vitt kort – ref till handskrifter.
Radzivill/Ratzvill, vitt kort – ref till handskrifter.
Raeder, blått kort – ref till tryckta verk.
Raef/Räf/Rääf, vitt kort – ref till handskrifter.
Raelitz, vitt kort – ref till handskrifter.
Raelitz, vitt kort – ref till handskrifter.
Raennerfeldt, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Rennerfelt.
Raffn, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Raffn, blått kort – ref till tryckta verk.
Rafstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Rafus, vitt kort – ref till handskrifter.
Rafvald, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Rawald.
Rafvelsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Ragelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Ragge, vitt kort – ref till handskrifter.
Ragge, blått kort – ref till tryckta verk.
Ragnvald, blått kort – ref till tryckta verk.
Ragnö, blått kort – ref till tryckta verk.
Ragvald, vitt kort – ref till handskrifter.
Ragvaldi, vitt kort – ref till handskrifter.
Ragwaldsson, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rahden, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Rahden, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Rahl, blått kort – ref till tryckta verk.
Rahling, blått kort – ref till tryckta verk.
Rahling, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Rahlson, vitt kort – ref till handskrifter.
Rahm/Rahmm/Ram, blått kort – ref till tryckta verk, se Gullik-släkten, GF Släktarkiv.
Rahm/Ram, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Rahmberg/Ramberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Rahmé, vitt kort – ref till handskrifter.
Rahmn, blått kort – ref till tryckta verk.
Rahmn/Ramn, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv, GF antavlor.
Rahn, vitt kort – ref till handskrifter.
Rahnhielm, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Raicus, vitt kort – ref till handskrifter.
Raij, blått kort – ref till tryckta verk.
Raijalin, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Rajalin, von.
Raijalinus, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Rajalinus.
Raimond, vitt kort – ref till handskrifter.
Raimundus, vitt kort – ref till handskrifter.
Rajalenius, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Rajalinus.
Rajalin, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Rajalin/Raijalin, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Rajalinus/Raijalinus/Rajalenius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rajerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Raka, vitt kort – ref till handskrifter.
Ralamb/Rålamb, vitt kort – ref till handskrifter.
Ralambius/Rhalambius, vitt kort – ref till handskrifter.
Ralambstierna/Rålambstierna, vitt kort – ref till handskrifter.
Ralf, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Ralf, blått kort – ref till tryckta verk.
Ralston, blått kort – ref till tryckta verk.

Ram/Raam/Rahm, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Ram/Rahm, blått kort – ref till tryckta verk.
Rambach, vitt kort – ref till handskrifter.
Rambe, blått kort – ref till tryckta verk, GF Släktarkiv.
Rambeau/Rambo, vitt kort – ref till handskrifter.
Rambeck, blått kort – ref till tryckta verk.
Ramberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Ramberg/Rahmberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Rambo/Rambeau, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv, SoH 1989:2.
Ramborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Ramdahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Ramdin, blått kort – ref till tryckta verk.
Ramel, blått kort – ref till tryckta verk.
Ramel, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Ramelius, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Ramelius, blått kort – ref till tryckta verk, se Bäcklund, GF Släktarkiv.
Ramén/Rameen, vitt kort – ref till handskrifter.
Ramenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Ramfelt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Ramfrid, vitt kort – ref till handskrifter.
Ramgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Ramin, blått kort – ref till tryckta verk.
Ramin/Ramin, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Ramland, blått kort – ref till tryckta verk, se Gullik-släkten, GF Släktarkiv.
Ramm, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv, GF antavlor.
Ramm, von/Ramm, blått kort – ref till tryckta verk.
Ramm/Ramm, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Rammel, vitt kort – ref till handskrifter.
Ramn/Rahmn, vitt kort – ref till handskrifter.
Ramnek, blått kort – ref till tryckta verk, se Raneke, GF Släktarkiv.
Ramnelius/Rhamnelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Ramner/Ramnerius/Rahmner, vitt kort – ref till handskrifter, se Klöfverström, GF Släktarkiv.
Ramnerus, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Ramner.
Ramp, blått kort – ref till tryckta verk.
Rampe, vitt kort – ref till handskrifter.
Rampeltin, vitt kort – ref till handskrifter.
Rampo, vitt kort – ref till handskrifter.
Ramqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Ramsay, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Ramsay, blått kort – ref till tryckta verk.
Ramsberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Ramsbergius, vitt kort – ref till handskrifter.
Ramse, vitt kort – ref till handskrifter.
Ramselius/Ramzelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Ramsell, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Ramshage, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Ramstasläkten, vitt kort – ref till handskrifter, SoH 1950:2-3 sid. 100..
Ramstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Ramstedt, vitt kort – ref till handskrifter, se Törnell, GF Släktarkiv.
Ramstén, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Ramström, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Ramström, blått kort – ref till tryckta verk.
Ramsvärd/Ramswärdh, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Ramswärdh, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Ramsvärd.
Ramzelius/Ramselius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Ramzell, vitt kort – ref till handskrifter, se Bourdin, GF Släktarkiv.
Ranck/Ranck, von/Rank, två blå och två vita kort – ref till tryckta verk och handskrifter.
Rancke, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rancken, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Rancken, blått kort – ref till tryckta verk.
Randbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Randel, blått kort – ref till tryckta verk.
Randel, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Randelin, blått kort – ref till tryckta verk.
Randklef, vitt kort – ref till handskrifter.
Randler, blått kort – ref till tryckta verk.
Randulf, blått kort – ref till tryckta verk.
Raneke, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Ranft, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rang, vitt kort – ref till handskrifter.
Rangdal, vitt kort – ref till handskrifter, GF antavlor.
Rangelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Rangell, vitt kort – ref till handskrifter.
Rangelsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Rango, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Rango, von, vitt kort – ref till handskrifter, se Nykirck, GF Släktarkiv.
Rangouen, vitt kort – ref till handskrifter.
Rangsjö, blått kort – ref till tryckta verk.
Rangstedt, vitt kort – ref till handskrifter, se Stene, GF Släktarkiv.
Rangström, blått kort – ref till tryckta verk.
Ranie, vitt kort – ref till handskrifter.
Rank/Ranck/Ranck, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rankau, blått kort – ref till tryckta verk.
Rankberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Rankenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Rankesson, blått kort – ref till tryckta verk.
Ranklöf, blått kort – ref till tryckta verk.
Rankshytte-släkten, vitt kort – ref till handskrifter.
Rankstadius, vitt kort – ref till handskrifter.
Rankstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Ranstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Ranström, vitt kort – ref till handskrifter.
Rant, vitt kort – ref till handskrifter.
Rant, blått kort – ref till tryckta verk.
Ranta-Rönnlund, blått kort – ref till tryckta verk.
Rantz, blått kort – ref till tryckta verk.
Rantze, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Ranweg, blått kort – ref till tryckta verk.
Ranzoch, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Ranzock.
Ranzochius, vitt kort – ref till handskrifter, se Knoop, GF Släktarkiv.
Ranzock/Ranzoch/Rauzock, vitt kort – ref till handskrifter.
Raphael, blått kort – ref till tryckta verk.
Rapp, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Rapp, blått kort – ref till tryckta verk.
Rappaport, blått kort – ref till tryckta verk.
Rappe, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Rappe, blått kort – ref till tryckta verk.
Rappholt, von/ Rappolt (von), blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rappolt, von, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Rappholt, von.
Rappsilber, vitt kort – ref till handskrifter.
Raquette, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Ras/Raas, vitt kort – ref till handskrifter.
Rasch, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rascha, vitt kort – ref till handskrifter.
Raschou, vitt kort – ref till handskrifter.
Rasck, blått kort – ref till tryckta verk.
Rase, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rasen, vitt kort – ref till handskrifter.
Rask, blått kort – ref till tryckta verk.
Rask, vitt kort – ref till handskrifter, se Lindberg, GF Släktarkiv.
Rasmundsson, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Rasmusson.
Rasmus, vitt kort – ref till handskrifter.
Rasmusen/Rasmusson, blått kort – ref till tryckta verk.
Rasmusson/Rasmundsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Raspe, vitt kort – ref till handskrifter.
Rass, vitt kort – ref till handskrifter.
Rasvildh/Rasvill, vitt kort – ref till handskrifter.
Rasvildson, vitt kort – ref till handskrifter.
Rasvill/Rasvildh, vitt kort – ref till handskrifter.
Ratenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Rath, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rathe, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Rath.
Rathou, blått kort – ref till tryckta verk.
Rathsman/Ratsman, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Ratke, vitt kort – ref till handskrifter.
Ratkew, vitt kort – ref till handskrifter.
Ratkind, vitt kort – ref till handskrifter.
Ratsack, vitt kort – ref till handskrifter.
Ratsey, vitt kort – ref till handskrifter, se Wallin, GF Släktarkiv.
Ratsey, blått kort – ref till tryckta verk.
Ratsky, vitt kort – ref till handskrifter.
Ratsman/Rathsman/Ratzman, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Ratterey/Ratterij, vitt kort – ref till handskrifter.
Ratterij, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Ratterey.
Ratzevill, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Ratzvill.
Ratzki, vitt kort – ref till handskrifter.
Ratzkif, vitt kort – ref till handskrifter.
Ratzman/Ratsman, vitt kort – ref till handskrifter.
Ratzvil, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Ratzvill.
Ratzwill/Ratzwil, blått kort – ref till tryckta verk.
Ratzvill/Ratzvil/Ratzevill/Radzivill, vitt kort – ref till handskrifter.
Raucher, blått kort – ref till tryckta verk.
Rauchman, vitt kort – ref till handskrifter.
Rauman/Raumannus, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Raumannus, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Rauman.
Rauscher, vitt kort – ref till handskrifter.
Rausing, blått kort – ref till tryckta verk.
Rausing, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Rautenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Rautenfeld, vitt kort – ref till handskrifter.
Rautsch, blått kort – ref till tryckta verk.
Rauwerdt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rauzock/Ranzock, vitt kort – ref till handskrifter.
Rawald/Rafvald, vitt kort – ref till handskrifter.
Rawalsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Ravander, blått kort – ref till tryckta verk.
Rawe, vitt kort – ref till handskrifter.
Rawingius, vitt kort – ref till handskrifter.
Rawisius, vitt kort – ref till handskrifter.
Ravius, vitt kort – ref till handskrifter.
Ravn, blått kort – ref till tryckta verk.
Rayalin, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Razelius, vitt kort – ref till handskrifter.

Read, blått kort – ref till tryckta verk.
Real, vitt kort – ref till handskrifter.
Rebba, vitt kort – ref till handskrifter.
Rebeldi, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Rebeledi.
Rebeledi/Rebeldi, vitt kort – ref till handskrifter.
Rebendisk, vitt kort – ref till handskrifter.
Reberg, blått kort – ref till tryckta verk, se Gullik-släkten, GF Släktarkiv.
Reberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Rebeskie, blått kort – ref till tryckta verk.
Rebetsky/Rebeskie, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Rebke, vitt kort – ref till handskrifter.
Rebrén/Rebrénius, vitt kort – ref till handskrifter.
Rebrenius, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Rebrén.
Recelius/Reselius/Rhezelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Rechard, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Rechardt.
Rechardt/Rechard, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rechenberg/Rechenberg, von, två blå och ett vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rechsius, vitt kort – ref till handskrifter.
Rechtén, vitt kort – ref till handskrifter.
Recin, vitt kort – ref till handskrifter.
Recke, von der, blått kort – ref till tryckta verk.
Reckling, vitt kort – ref till handskrifter.
Recknou, vitt kort – ref till handskrifter.
Reddevigh, vitt kort – ref till handskrifter.
Reddicker, blått kort – ref till tryckta verk.
Redeken, vitt kort – ref till handskrifter.
Redelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Redelius, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Redén, vitt kort – ref till handskrifter.
Reden, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Reder, vitt kort – ref till handskrifter.
Rederin, vitt kort – ref till handskrifter.
Redicher, vitt kort – ref till handskrifter.
Redig, vitt kort – ref till handskrifter.
Redin, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Reding, vitt kort – ref till handskrifter.
Redkenhoff, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Redlich/von Redlich, vitt kort – ref till handskrifter.
Redling, vitt kort – ref till handskrifter.
Redlius, blått kort – ref till tryckta verk.
Redlund, blått kort – ref till tryckta verk, se Thomaeus/Thomée, GF Släktarkiv.
Redwen, vitt kort – ref till handskrifter.
Reedtz, blått kort – ref till tryckta verk.
Reedtz, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Reef, blått kort – ref till tryckta verk.
Reef, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Reehausen, von, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Rehausen, von.
Reen/Rehn, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Reenberg/Renberg/Rehnberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Reenefeldh/Rensfeld, vitt kort – ref till handskrifter.
Reenfeldt, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Reenfelt.
Reenfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Reenfelt/Reenfeldt/Rehnfeldt, vitt kort – ref till handskrifter.
Reenhielm, blått kort – ref till tryckta verk.
Reenhielm/Renhielm/Rhenhielm, vitt kort – ref till handskrifter.
Reenhorn, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Renhorn.
Reenstierna, blått kort – ref till tryckta verk.
Reenstierna/Renstjerna/Renstierna/Rhenstierna, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Reenstjerna, blått kort – ref till tryckta verk.
Reenstråle, blått kort – ref till tryckta verk.
Reenström/Renström/Rehnström, vitt kort – ref till handskrifter.
Rees/De Rees, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Reese, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Reet/Reeth, vitt kort – ref till handskrifter.
Reeth, blått kort – ref till tryckta verk.
Reeth/Reet, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Reetz, vitt kort – ref till handskrifter, se Bräntorp-släkten, GF Släktarkiv.
Refeldt, vitt kort – ref till handskrifter.
Reftelius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Refunck, vitt kort – ref till handskrifter.
Refventklo, blått kort – ref till tryckta verk, se Norberg/Sandberg, GF Släktarkiv.
Regelson, vitt kort – ref till handskrifter.
Regen, vitt kort – ref till handskrifter.
Regensdorff, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Reger, vitt kort – ref till handskrifter.
Regiomigius, blått kort – ref till tryckta verk.
Regis, blått kort – ref till tryckta verk.
Regnander, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Regnander, blått kort – ref till tryckta verk.
Regnat, vitt kort – ref till handskrifter.
Regnelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Regnell, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv, se även Sandegrenska saml. F 764..
Regnell/Regnéll, blått kort – ref till tryckta verk, se Regnelliana (GF).
Regnér, blått kort – ref till tryckta verk.
Regner/Regnér, vitt kort – ref till handskrifter.
Regnér/Regnerus/Régner, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Regnerus, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Regnér.
Regnier, vitt kort – ref till handskrifter.
Regnstrand, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Regnstrand, blått kort – ref till tryckta verk.
Regnvall, vitt kort – ref till handskrifter.
Rehausen, von/Reehausen, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rehberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Rehbinder, två blå kort – ref till tryckta verk.
Rehbinder/Rhebinder, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Rehder, blått kort – ref till tryckta verk.
Rehmahl, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Remahl.
Rehmal, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Remahl.
Rehmann, vitt kort – ref till handskrifter.
Rehn, blått kort – ref till tryckta verk, se Klöfverström, GF Släktarkiv.
Rehn/Rhen/Reen, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Rehnberg/Renberg/Reenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Rehnberg/Renberg/Reenberg, blått kort – ref till tryckta verk, GF Släktarkiv.
Rehndahl, blått kort – ref till tryckta verk.
Rehne, von, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Keffenbrinck von Rehne.
Rehnfeldt, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Reenfelt.
Rehngren, blått kort – ref till tryckta verk.
Rehnhorn, vitt kort – ref till handskrifter.
Rehning, vitt kort – ref till handskrifter.
Rehnqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Rehnskiöld/Renskjöld/Rhenskiöldh/Rensköld, vitt kort – ref till handskrifter.
Rehnsköld/Rehnskchiöld, blått kort – ref till tryckta verk.
Rehnström/Renström, blått kort – ref till tryckta verk.
Rehnström/Renstörm/Reenström, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Rehnströmer, blått kort – ref till tryckta verk.
Rehnvall/Renwall, blått kort – ref till tryckta verk.
Rehren, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rehten, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Rehwin, blått kort – ref till tryckta verk.
Reibe, vitt kort – ref till handskrifter.
Reich, vitt kort – ref till handskrifter, porträttsamling finns hos GF..
Reichard, vitt kort – ref till handskrifter.
Reichardt, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Reichel, vitt kort – ref till handskrifter.
Reichel, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Reichenbach/von Reichenbach/Reichenback, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Reichenbach/von Reichenbach/Reichenback, blått kort – ref till tryckta verk.
Reichenback, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Reichenbach.
Reichenberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Reichwaldt, vitt kort – ref till handskrifter.
Reichwein, blått kort – ref till tryckta verk.
Reick, vitt kort – ref till handskrifter.
Reid, vitt kort – ref till handskrifter.
Reiertz, vitt kort – ref till handskrifter.
Reif, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Reiff.
Reiff/Reif, vitt kort – ref till handskrifter.
Reiher, två blå och ett vitt kort – ref till tryckta verk och handskrifter.
Reihse, vitt kort – ref till handskrifter.
Reijell/Reijhell, vitt kort – ref till handskrifter.
Reijer/Reiher, vitt kort – ref till handskrifter.
Reijhell/Reijell, vitt kort – ref till handskrifter.
Reijman, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Reiman.
Reijmer/Reimers, vitt kort – ref till handskrifter.
Reijs/Reiss, vitt kort – ref till handskrifter.
Reilander, vitt kort – ref till handskrifter.
Reilin, blått kort – ref till tryckta verk.
Reim, blått kort – ref till tryckta verk.
Reiman/Reijman, vitt kort – ref till handskrifter.
Reimer, vitt kort – ref till handskrifter.
Reimers af Rosenfeldt/Reimer af R/von Rosenfeldt, vitt kort – ref till handskrifter.
Reimers/Reimertz/von Reimers, blått kort – ref till tryckta verk, GF Släktarkiv.
Reimers/Reimertz/von Reimers/Reijmer, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv, se även Hiertstedtska saml. J&E:1 Bredberg..
Reinberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Reinbolt, vitt kort – ref till handskrifter.
Reinbot/Reinbott, vitt kort – ref till handskrifter.
Reinbott/Reinbot, vitt kort – ref till handskrifter.
Reinfeldt, ref till tryckta verk.
Reincke/Reinke/Reinecke, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Reinecke/Reinicke/Reincke, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Reiner, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Reiners, vitt kort – ref till handskrifter.
Reinert, vitt kort – ref till handskrifter.
Reinhold, vitt kort – ref till handskrifter.
Reinholdius, vitt kort – ref till handskrifter.
Reinholdson/Reinholtsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Reinholdt/Reinholt, vitt kort – ref till handskrifter.
Reinholm, blått kort – ref till tryckta verk.
Reinholt/Reinholdt, vitt kort – ref till handskrifter.
Reinholtsson, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Reinholdson.
Reinhorn, vitt kort – ref till handskrifter.
Reini, blått kort – ref till tryckta verk.
Reinich, vitt kort – ref till handskrifter.
Reinicke, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Reinecke.
Reinier, vitt kort – ref till handskrifter.
Reiniken, vitt kort – ref till handskrifter.
Reinius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Reinke, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Reincke.
Reins-ätten, vitt kort – ref till handskrifter, se Hiertstedtska saml. M 7..
Reinstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Reis, von/Rets/Reiss, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Reiser, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Reisman, vitt kort – ref till handskrifter, se Flodström, GF Släktarkiv.
Reisner, vitt kort – ref till handskrifter.
Reisner, blått kort – ref till tryckta verk.
Reiss/von Reis/Reijs, vitt kort – ref till handskrifter, se Hellman, GF Släktarkiv.
Reist, blått kort – ref till tryckta verk.
Reit, vitt kort – ref till handskrifter.
Reitz, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Reizensten, blått kort – ref till tryckta verk.

Rejman, vitt kort – ref till handskrifter.
Rejmer, vitt kort – ref till handskrifter.
Rejner, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Relander, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Relander, blått kort – ref till tryckta verk.
Relik, vitt kort – ref till handskrifter.
Relte, blått kort – ref till tryckta verk.
Relund, vitt kort – ref till handskrifter.
Remahl/Rehmahl/Remal/Rehmal, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Remain, vitt kort – ref till handskrifter.
Remainen, blått kort – ref till tryckta verk.
Remal, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Remahl.
Remander, blått kort – ref till tryckta verk.
Remander, vitt kort – ref till handskrifter.
Remanen, blått kort – ref till tryckta verk.
Rembolt Peterssons ätt, blått kort – ref till tryckta verk.
Remert, vitt kort – ref till handskrifter.
Remertz, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Reimers.
Remfors, blått kort – ref till tryckta verk.
Remlander, vitt kort – ref till handskrifter.
Remmer, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv, se även Sandegrenska saml. F 766..
Remmer, blått kort – ref till tryckta verk.
Remmert, vitt kort – ref till handskrifter.
Remmius, blått kort – ref till tryckta verk.
Remond, vitt kort – ref till handskrifter.
Remy, vitt kort – ref till handskrifter.
Renat, blått kort – ref till tryckta verk.
Renat, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Renaud, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Renberg/Rehnberg/Reenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Renborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Renborg, blått kort – ref till tryckta verk.
Rencke/Renke, vitt kort – ref till handskrifter.
Rendahl, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv, se även Klockare i Ölmstad hos GF.
Rener, vitt kort – ref till handskrifter.
Renfors, vitt kort – ref till handskrifter.
Rengfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Rengmark, vitt kort – ref till handskrifter.
Rengo Nicolai, vitt kort – ref till handskrifter.
Rengonen, blått kort – ref till tryckta verk.
Rengstad, blått kort – ref till tryckta verk.
Renhielm, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Reenhielm.
Renholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Renhorn/Reenhorn, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Renhorn/Reenhorn, blått kort – ref till tryckta verk.
Renhufvud, vitt kort – ref till handskrifter.
Renhult, vitt kort – ref till handskrifter.
Rening/Rehning/Rhening, vitt kort – ref till handskrifter.
Renius, vitt kort – ref till handskrifter.
Renke/Rencke, vitt kort – ref till handskrifter.
Renling, blått kort – ref till tryckta verk.
Renlund, vitt kort – ref till handskrifter.
Renman, vitt kort – ref till handskrifter.
Renmarck/Renmark, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Renmark, hänvisningskort och blått kort – ref till tryckta verk, se Renmarck.
Rennekamp/Rennenkampf, vitt kort – ref till handskrifter.
Rennenkampff, von/Rennenkampff/Rennekamp, blått kort – ref till tryckta verk.
Rennenkampff/von Rennenkampff, blått kort – ref till tryckta verk.
Renner, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rennerfelt/Raennerfeldt/Reunderfelt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Renners, vitt kort – ref till handskrifter.
Rennert, vitt kort – ref till handskrifter.
Rennie, vitt kort – ref till handskrifter.
Rennier, vitt kort – ref till handskrifter.
Renning, blått kort – ref till tryckta verk.
Renningk, vitt kort – ref till handskrifter.
Rennmark, blått kort – ref till tryckta verk.
Renqvist/Reenpää, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rensberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Rensch, blått kort – ref till tryckta verk.
Rensdorf, vitt kort – ref till handskrifter.
Renselius, vitt kort – ref till handskrifter, Sandegrenska saml. K 2322. (GF).
Renserus, vitt kort – ref till handskrifter.
Rensfeldt/Reensfeldh, vitt kort – ref till handskrifter.
Renskjöld, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Renskiöld.
Renstjerna, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Reenstierna.
Renstorff, vitt kort – ref till handskrifter.
Renström/Rehnström, blått kort – ref till tryckta verk.
Renström/Rehnström/Reenström, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Renteln, blått kort – ref till tryckta verk.
Renvall/Rehnvall, blått kort – ref till tryckta verk.
Renwall/Rehnvall, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Reppler/Repplerus, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Repplerus/Reppler, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Reselius/Recelius/Rhezelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Resén, vitt kort – ref till handskrifter.
Resenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Resenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Resfeldt, vitt kort – ref till handskrifter.
Reslow, blått kort – ref till tryckta verk.
Resselin, vitt kort – ref till handskrifter.
Ressewij, vitt kort – ref till handskrifter.
Ressner, vitt kort – ref till handskrifter.
Restadius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Retén, vitt kort – ref till handskrifter.
Rethelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Rethen, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Retiff, vitt kort – ref till handskrifter.
Retlig, vitt kort – ref till handskrifter.
Rettig, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Rettig, blått kort – ref till tryckta verk.
Retz, vitt kort – ref till handskrifter.
Retzelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Retzell, vitt kort – ref till handskrifter.
Retzius, blått kort – ref till tryckta verk.
Retzman, vitt kort – ref till handskrifter.
Retzois, vitt kort – ref till handskrifter, se Bräntorpsläkten, GF Släktarkiv, även Sandegrenska saml. F 768.
Reuchner, vitt kort – ref till handskrifter.
Reugner, vitt kort – ref till handskrifter.
Reunerfelt/Rennerfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Reusch, vitt kort – ref till handskrifter.
Reuse, vitt kort – ref till handskrifter.
Reusel, vitt kort – ref till handskrifter.
Reuselius, blått kort – ref till tryckta verk.
Reuselius, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Reuser, blått kort – ref till tryckta verk.
Reuser/Reusser, vitt kort – ref till handskrifter.
Reusner/Reuszner, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Reusser, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Reuser.
Reuszner/Reussner, blått kort – ref till tryckta verk.
Reuter, blått kort – ref till tryckta verk.
Reuter/Reuther, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Reuterberg, vitt kort – ref till handskrifter, Geogr. arkivet: Orust.
Reuterberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Reuterborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Reutercrantz/Reuterkrantz, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Reutercrona, blått kort – ref till tryckta verk.
Reuterdahl, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Reuterfeldt/Reuterfelt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Reuterfelt, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Reuterfeldt.
Reuterhausen/Reuterhusen, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Reuterhielm, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Reuterholm, blått kort – ref till tryckta verk.
Reuterholm, von/Reuterholm, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Reuterholm/von Reuterholm, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Reuterhusen, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Reuterhausen.
Reuterhusius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Reuterkrantz, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Reutercrantz.
Reuterman, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Reutermarck, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Reutern, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Reuterqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Reuterskiöld, blått kort – ref till tryckta verk.
Reuterskiöld/Reutersköld, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Reuterstam, blått kort – ref till tryckta verk.
Reuterstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Reuterstierna, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Reuterström, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Reutersverd, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Reutersvärd.
Reuterswärd, blått kort – ref till tryckta verk.
Reutersvärd/Reutersverd, vitt kort – ref till handskrifter, se Holmqvist, GF Släktarkiv.
Reutervall, blått kort – ref till tryckta verk.
Reuterwall, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Reuther, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Reuter.
Reutz, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Reutze, vitt kort – ref till handskrifter.
Reuzner, vitt kort – ref till handskrifter.
Revald, vitt kort – ref till handskrifter.
Revell, blått kort – ref till tryckta verk.
Reventlau, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Reventlow.
Reventlow/Reventlau, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Revera, vitt kort – ref till handskrifter.
Revigin, vitt kort – ref till handskrifter.
Rex, vitt kort – ref till handskrifter.
Rexin, vitt kort – ref till handskrifter.
Rexius, blått kort – ref till tryckta verk.
Rexroth, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Reyde, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv, GF antavlor, SoH 1982:3.
Rhade, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Rhalambius/Ralambius, vitt kort – ref till handskrifter.
Rhamn, vitt kort – ref till handskrifter.
Rhamnelius/Ramnelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Rhebinder, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Rehbinder.
Rheborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Rhedin, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Rhedin, blått kort – ref till tryckta verk.
Rhén, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rhen/Rehn, vitt kort – ref till handskrifter.
Rhenhielm, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Reenhielm.
Rhening/Rehning/Rening, vitt kort – ref till handskrifter.
Rhenman, blått kort – ref till tryckta verk.
Rhenskiöldh, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Rehnskiöld.
Rhenstierna, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Reenstierna.
Rheynck, blått kort – ref till tryckta verk.
Rhezelius/Reselius/Recelius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rhizell/Risell, vitt kort – ref till handskrifter.
Rhodelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Rhodijn, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Rhodin.
Rhodin, blått kort – ref till tryckta verk, se Bjära-släkten del 1, GF Släktarkiv.
Rhodin/Rhodijn/Rodin, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Rhudin, vitt kort – ref till handskrifter.
Rhydell/Rydell, vitt kort – ref till handskrifter.
Rhymonius, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Rymonius.
Rhyzelius/Ryzelius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rhyzell, vitt kort – ref till handskrifter.
Riaelius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Ribacke, vitt kort – ref till handskrifter, se Westlin, GF Släktarkiv.
Ribbe, vitt kort – ref till handskrifter.
Ribben, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Ribbesjö, blått kort – ref till tryckta verk, se Gullik-släkten, GF Släktarkiv.
Ribbing, blått kort – ref till tryckta verk, se Billbergh, SoH 1953:1 sid. 171-173..
Ribbing, blått kort – ref till tryckta verk.
Ribbing/Rybbing, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Ribe, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Ribe, blått kort – ref till tryckta verk.
Ribel, blått kort – ref till tryckta verk.
Riben, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Riben, blått kort – ref till tryckta verk.
Ribensköld, vitt kort – ref till handskrifter.
Riber, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Ricardis, vitt kort – ref till handskrifter.
Riccardi, vitt kort – ref till handskrifter.
Richard Isakson, vitt kort – ref till handskrifter.
Richard/Richardt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Richards, vitt kort – ref till handskrifter.
Richardsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Richardt, blått kort – ref till tryckta verk.
Richenberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Richert, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1984:2.
Richert, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Richman/Rickman, blått kort – ref till tryckta verk.
Richnau, blått kort – ref till tryckta verk.
Richnau, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Richolff, blått kort – ref till tryckta verk.
Richow, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Rickhoff.
Richter, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv, se även Hiertstedtska saml. DS:1.
Richter, blått kort – ref till tryckta verk.
Richter, von/Richter, blått kort – ref till tryckta verk.
Richterfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Rickeby-ätten, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Rickhoff/Richow, vitt kort – ref till handskrifter.
Rickman, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Rickman, blått kort – ref till tryckta verk, GF Släktarkiv.
Rickneck, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Rickneck, blått kort – ref till tryckta verk.
Rickson, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Rickson, blått kort – ref till tryckta verk.
Ridberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Riddarström, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Ridderström.
Riddelin, blått kort – ref till tryckta verk.
Riddelius, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Ridder, vitt kort – ref till handskrifter.
Ridderberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Ridderbielke, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Ridderbjelke.
Ridderbjelke, blått kort – ref till tryckta verk.
Ridderbjelke/Ridderbielke, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Ridderboll, blått kort – ref till tryckta verk.
Ridderbolt, vitt kort – ref till handskrifter.
Ridderborg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Ridderborg, blått kort – ref till tryckta verk.
Riddercrantz, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Riddercreutz, blått kort – ref till tryckta verk.
Riddercrona, blått kort – ref till tryckta verk.
Ridderfelt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Riddergroll, blått kort – ref till tryckta verk.
Riddergroll, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Ridderheim, blått kort – ref till tryckta verk.
Ridderhielm, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Ridderhierta, vitt kort – ref till handskrifter.
Ridderhierta, vitt kort – ref till handskrifter.
Ridderhierta, blått kort – ref till tryckta verk.
Ridderhjerta, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Ridderhof, blått kort – ref till tryckta verk.
Ridderhusen, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Ridderkorp, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Ridderlod, vitt kort – ref till handskrifter.
Riddermarck/Riddermark, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Ridderschantz, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Ridderschantz, blått kort – ref till tryckta verk.
Ridderskiöld, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Riddersköld.
Riddersköld/Ridderskiöld, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Riddersparre, vitt kort – ref till handskrifter.
Riddersporre, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Ridderstad, blått kort – ref till tryckta verk.
Ridderstad/Ridderstadt, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Ridderstam, blått kort – ref till tryckta verk.
Ridderstedt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Ridderstierna, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Ridderstolpe, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Ridderstorm, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Ridderstråle, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Ridderström/Riddarström, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Ridderståhl/Ridderståhle, vitt kort – ref till handskrifter.
Ridderståhle/Ridderståhl, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Riddersuerd/Riddersvärd, vitt kort – ref till handskrifter.
Riddersven, blått kort – ref till tryckta verk.
Riddersvärd/Riddersuerd, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Ridelius, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Rideman, vitt kort – ref till handskrifter.
Riding, vitt kort – ref till handskrifter.
Ridström, vitt kort – ref till handskrifter.
Riechenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Rieck, vitt kort – ref till handskrifter.
Rieck – Müller, blått kort – ref till tryckta verk.
Ried, vitt kort – ref till handskrifter.
Riegert, vitt kort – ref till handskrifter.
Riego, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Riekinen, vitt kort – ref till handskrifter.
Riekki, blått kort – ref till tryckta verk.
Riese, vitt kort – ref till handskrifter.
Riesenfeld, blått kort – ref till tryckta verk.
Riesenkampf, vitt kort – ref till handskrifter.
Riesenwinckel, vitt kort – ref till handskrifter.
Riesz, blått kort – ref till tryckta verk.
Rieth/Rith, vitt kort – ref till handskrifter.
Rietz, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Rigeman von Löwenstern, blått kort – ref till tryckta verk.
Rigeman, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Rigeman/Rigeman von Lejonstjerna, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rignell, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rignér, vitt kort – ref till handskrifter.
Rignerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Rigström, vitt kort – ref till handskrifter.
Rihlert, blått kort – ref till tryckta verk.
Riise, vitt kort – ref till handskrifter.
Rijbe/Ribe, vitt kort – ref till handskrifter.
Rijs/Ris, vitt kort – ref till handskrifter.
Rijsbeck/Risbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Rijsberg/Risberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Rijse, vitt kort – ref till handskrifter.
Rijsing/Rising, vitt kort – ref till handskrifter.
Rik, vitt kort – ref till handskrifter.
Rikissa, blått kort – ref till tryckta verk.
Riksell, vitt kort – ref till handskrifter.
Rilander, vitt kort – ref till handskrifter.
Rilby, blått kort – ref till tryckta verk.
Rimare, vitt kort – ref till handskrifter.
Rimfors, blått kort – ref till tryckta verk.
Rimfrank, vitt kort – ref till handskrifter.
Rimmeron, vitt kort – ref till handskrifter.
Rimming, vitt kort – ref till handskrifter.
Rimmius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Rimner, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rimnius, blått kort – ref till tryckta verk.
Rimström, vitt kort – ref till handskrifter.
Rinander, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Rindahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Rindebom, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Rindelaub, vitt kort – ref till handskrifter.
Rinder, vitt kort – ref till handskrifter.
Rindsmaul, vitt kort – ref till handskrifter.
Rindt, vitt kort – ref till handskrifter.
Rindzman, vitt kort – ref till handskrifter.
Ring/Ringh, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Ringbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Ringberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Ringblom, vitt kort – ref till handskrifter.
Ringbom, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Ringborg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Ringdahl, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Ringel, vitt kort – ref till handskrifter.
Ringelberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Ringeldufva, vitt kort – ref till handskrifter.
Ringelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Ringeltaub/Ringeltaube, vitt kort – ref till handskrifter.
Ringeltaube/Ringeltaub, vitt kort – ref till handskrifter.
Ringen, vitt kort – ref till handskrifter.
Ringenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Ringenheim, vitt kort – ref till handskrifter.
Ringenson/Ringensson, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Ringer, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Ringh/Ring, vitt kort – ref till handskrifter.
Ringheim, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Ringhem, vitt kort – ref till handskrifter.
Ringius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Ringman, vitt kort – ref till handskrifter.
Ringmar, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Ringnér, vitt kort – ref till handskrifter.
Ringqvist, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Ringqvist, blått kort – ref till tryckta verk.
Ringren, vitt kort – ref till handskrifter.
Ringshyttesläkten, blått kort – ref till tryckta verk.
Ringstedt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Ringsten, vitt kort – ref till handskrifter.
Ringstrand, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Ringström, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Ringvall, vitt kort – ref till handskrifter.
Ringvede, vitt kort – ref till handskrifter.
Ringzelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Ringzell, vitt kort – ref till handskrifter.
Rink, vitt kort – ref till handskrifter.
Rinman, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Rinnander, vitt kort – ref till handskrifter.
Rinnandi, vitt kort – ref till handskrifter.
Rinner, vitt kort – ref till handskrifter.
Rinnfors, blått kort – ref till tryckta verk.
Rinström, vitt kort – ref till handskrifter.
Riobeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Ripa, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Riper, vitt kort – ref till handskrifter.
Rippner, blått kort – ref till tryckta verk.
Ris/Rijs, vitt kort – ref till handskrifter.
Risander/Rizander, vitt kort – ref till handskrifter.
Risbeck/Rijsbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Risberg/Rijsberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Risbit, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Risbiter, vitt kort – ref till handskrifter.
Riselius/Ritzelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Risell/Rhizell, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Risells, af, blått kort – ref till tryckta verk.
Risellschöld, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Risén, vitt kort – ref till handskrifter.
Risenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Riser, vitt kort – ref till handskrifter.
Rising/Rijsing, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Rising/Risingh/Risingius, blått kort – ref till tryckta verk.
Risinge- och Bråhultsläkten, blått kort – ref till tryckta verk.
Risingius/Rising, blått kort – ref till tryckta verk.
Riska, blått kort – ref till tryckta verk.
Rislachi, blått kort – ref till tryckta verk.
Rislachi/Rislachius, vitt kort – ref till handskrifter.
Rislachius/Rislachi, vitt kort – ref till handskrifter.
Risling, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Risolius, vitt kort – ref till handskrifter.
Rissanen, blått kort – ref till tryckta verk.
Rissler, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Rissow, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Rist, vitt kort – ref till handskrifter.
Ristelius, vitt kort – ref till handskrifter, se Edling, GF släktarkiv.
Ristell/Ristelius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, se Edling, GF släktarkiv, SoH 1958, s 50.
Riström, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv, SoH 1958, s 161.
Ritari, vitt kort – ref till handskrifter.
Rith/Rieth, vitt kort – ref till handskrifter.
Rithfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Ritou, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rittberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Ritter/Ritter, von, två blå och ett vitt kort – ref till både tryckta verk och handskrifter.
Ritterberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Rittercrantz, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Ritterfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Rittfeldt, vitt kort – ref till handskrifter.
Ritzelius/Rizelius/Riselius, vitt kort – ref till handskrifter.
Ritzell, vitt kort – ref till handskrifter.
Ritzkau, vitt kort – ref till handskrifter.
Riunion, vitt kort – ref till handskrifter.
Riveling, blått kort – ref till tryckta verk.
Rivelius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Riwelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Rivell, blått kort – ref till tryckta verk.
Rivenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Rivius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Riwkin – Brick, blått kort – ref till tryckta verk.
Rivulander, vitt kort – ref till handskrifter.
Rix, blått kort – ref till tryckta verk.
Rizander/Risander, blått kort – ref till tryckta verk.
Rizelius/Ritzelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Rizell, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Rizenezander, vitt kort – ref till handskrifter.
Roan, blått kort – ref till tryckta verk.
Robach/Roback, vitt kort – ref till handskrifter.
Roback/Robach, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Robb, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Robbert/Robert, vitt kort – ref till handskrifter.
Robeck, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Robelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Roberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Roberger, vitt kort – ref till handskrifter.
Robergius, vitt kort – ref till handskrifter.
Robert/Robbert, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Robertson, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Robertson von Struan, vitt kort – ref till handskrifter.
Robertsonius, vitt kort – ref till handskrifter.
Robertsson, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Robsahm/Robsahm, af, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Robsahmsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Robson, af, blått kort – ref till tryckta verk.
Roches, vitt kort – ref till handskrifter.
Rochet, vitt kort – ref till handskrifter.
Rochus, vitt kort – ref till handskrifter.
Rock, vitt kort – ref till handskrifter.
Rocke, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Rockes/Roches/Rokes, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1958, s 55.
Rockler, blått kort – ref till tryckta verk.
Rockling/Röckling, vitt kort – ref till handskrifter.
Rockman/Råckman, vitt kort – ref till handskrifter.
Rockstadius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rockström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Rockwill, vitt kort – ref till handskrifter.
Rodalin, vitt kort – ref till handskrifter.
Rodd, vitt kort – ref till handskrifter.
Rodde, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rode/Rodhe/Rohde, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Rodéhn, vitt kort – ref till handskrifter.
Rodenbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Rodenbielke, vitt kort – ref till handskrifter.
Rodenburg/Rodenburgh, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Rodenburgh, von/Rodenburg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rodenkirche/Rodenkirke, vitt kort – ref till handskrifter.
Rodenkirke/Rodenkirche, vitt kort – ref till handskrifter.
Rodenstam, vitt kort – ref till handskrifter.
Rodenstam, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv, GF avtavlor.
Roderberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Roderskiöld/Rodersköld, vitt kort – ref till handskrifter.
Rodersköld/Roderskiöld, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Roderström, vitt kort – ref till handskrifter.
Roderus, vitt kort – ref till handskrifter.
Rodhe, blått kort – ref till tryckta verk.
Rodhe/Rode, vitt kort – ref till handskrifter.
Rodin/Rhodin/Rohdin, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv, SoH 1958, s 49.
Rodling, blått kort – ref till tryckta verk.
Rodtman/Rothman, vitt kort – ref till handskrifter.
Roeck, blått kort – ref till tryckta verk.
Roempke, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv, GF avtavlor.
Roempke, vitt kort – ref till handskrifter.
Roepsdorff, von/Roepstorff, blått kort – ref till tryckta verk.
Roepstorff/Roepsdorff, blått kort – ref till tryckta verk.
Roes, vitt kort – ref till handskrifter.
Roesler, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Roestedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Rogard, vitt kort – ref till handskrifter, se Rosengren, GF släktarkiv.
Rogberg Rogbergius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Rogbergius Rogberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rogelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Rogfors, blått kort – ref till tryckta verk.
Rogga, vitt kort – ref till handskrifter.
Rogge, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rogh, vitt kort – ref till handskrifter.
Rogier/De Rogier, vitt kort – ref till handskrifter.
Rogman, .
Rogstad, vitt kort – ref till handskrifter.
Rogstadius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Rogstasläkten, blått kort – ref till tryckta verk.
Rogö, blått kort – ref till tryckta verk.
Rohde/Rode, vitt kort – ref till handskrifter.
Rohdin/Rodin/Rhodin, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rohlijn/Rohlin/Rolin/Rollin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Rohlin/Rohlijn, vitt kort – ref till handskrifter.
Rohloff, vitt kort – ref till handskrifter.
Rohman/Roman, vitt kort – ref till handskrifter.
Rohn, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Rohr, von/Roor, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rohren, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Roij, vitt kort – ref till handskrifter.
Roijahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Roijelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Roke/Rooke, vitt kort – ref till handskrifter.
Rokej, vitt kort – ref till handskrifter.
Roken, vitt kort – ref till handskrifter.
Rokes, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rokus, vitt kort – ref till handskrifter.
Rolambus, vitt kort – ref till handskrifter.
Roland/Roland, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Rolander, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rolandsson, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Rolef, vitt kort – ref till handskrifter.
Rolén/Rolén, af/Rollén, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Rolf/Rolff/Rålff, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Rolff/Rolf/Rålff, vitt kort – ref till handskrifter.
Rolfink, vitt kort – ref till handskrifter.
Rolig, blått kort – ref till tryckta verk.
Rolijn/Rolin, vitt kort – ref till handskrifter.
Rolin/Rolijn/Rohlijn/Rollin, vitt kort – ref till handskrifter.
Rolinder, vitt kort – ref till handskrifter.
Roling, vitt kort – ref till handskrifter.
Roll, vitt kort – ref till handskrifter.
Rollin/RolinRohlijn, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Rolof/Roloff, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Rolofsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Rolphes, vitt kort – ref till handskrifter.
Rolson, blått kort – ref till tryckta verk.
Rolsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Roluff, vitt kort – ref till handskrifter.
Roman/Rohman, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Romander, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Romanius/Romanus, vitt kort – ref till handskrifter.
Romann, blått kort – ref till tryckta verk.
Romanovitz, vitt kort – ref till handskrifter.
Romanowitz, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Romanson, blått kort – ref till tryckta verk.
Romansson, vitt kort – ref till handskrifter.
Romanus, blått kort – ref till tryckta verk.
Romare, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Romark, vitt kort – ref till handskrifter.
Romberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Romdahl, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv, GF avtavlor.
Romel/Rommel, vitt kort – ref till handskrifter.
Romelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Romell/Rommel, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Romenell, vitt kort – ref till handskrifter.
Romin, ett blått och två vita kort – ref till både tryckta verk och handskrifter.
Romlin, vitt kort – ref till handskrifter.
Rommel/Romel/Rommell/Romell, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Romsberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Romstedt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Romunt, vitt kort – ref till handskrifter.
Romwall, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Ronander, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Ronberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Rond, blått kort – ref till tryckta verk.
Rondelitius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rone, vitt kort – ref till handskrifter.
Ronge, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Ronhardt, vitt kort – ref till handskrifter.
Ronjon, vitt kort – ref till handskrifter.
Ronne, blått kort – ref till tryckta verk.
Ronnouer, vitt kort – ref till handskrifter.
Ronnqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Ronquist, blått kort – ref till tryckta verk.
Ronsiö, vitt kort – ref till handskrifter.
Ronsten, vitt kort – ref till handskrifter.
Rood, vitt kort – ref till handskrifter.
Rooke/Roke, vitt kort – ref till handskrifter.
Rookes/Rokes, vitt kort – ref till handskrifter.
Roor, von/Rohr, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Roos/Roos af Hjelmsäter/Ros, två blå och ett vitt kort – ref till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Roospigg/Rospigg, vitt kort – ref till handskrifter.
Rooswall/Roosval/Roswall, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rooth/Root/Roth, vitt kort – ref till handskrifter.
Roothman/Rothman, vitt kort – ref till handskrifter.
Rootkirch/Rotkirch, vitt kort – ref till handskrifter.
Rorwin, vitt kort – ref till handskrifter.
Ros/Roos, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rosander/Rossander, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Rosbach/Rosback, vitt kort – ref till handskrifter.
Rosbach/Rosback, blått kort – ref till tryckta verk.
Rosback/Rosbach, vitt kort – ref till handskrifter.
Rosbeck, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Rosbeckius, vitt kort – ref till handskrifter.
Rosberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rosblom, vitt kort – ref till handskrifter.
Rosbold, vitt kort – ref till handskrifter.
Rosborg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Roschier/Rossier, blått kort – ref till tryckta verk.
Rosdal, blått kort – ref till tryckta verk.
Rose, vitt kort – ref till handskrifter, GF avtavlor.
Roséen, blått kort – ref till tryckta verk.
Roselin, vitt kort – ref till handskrifter.
Roselius/Rozelius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rosell, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rosen von Hochrosen, vitt kort – ref till handskrifter.
Rosén von Rosenstein, blått kort – ref till tryckta verk.
Rosén, von//Rosén, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rosen, von/Rosen, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Rosén/Rosén von Rosenstein/von Rosén, tre blå och ett vitt kort – ref till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv, GF avtavlor.
Rosenack, vitt kort – ref till handskrifter.
Rosenacker, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rosenadler, blått kort – ref till tryckta verk.
Rosenadler, vitt kort – ref till handskrifter.
Rosenau, vitt kort – ref till handskrifter.
Rosenbac, vitt kort – ref till handskrifter.
Rosenbaner, blått kort – ref till tryckta verk.
Rosenbanér, vitt kort – ref till handskrifter.
Rosenbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Rosenberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Rosenberger/Rosenberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rosenbielke/Rosenbielcke/Rosenbjelke, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rosenblad, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, se Crona, GF släktarkiv.
Rosenblom, vitt kort – ref till handskrifter.
Rosenbom/Rosenbohm, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rosenborg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rosenbrock, vitt kort – ref till handskrifter.
Rosenbroyer/Rosenbröijer, vitt kort – ref till handskrifter.
Rosenbröijer/Rosenbroyer, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rosenburg, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Rosenbusch, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rosenbäck, vitt kort – ref till handskrifter.
Rosencrantz/Rosenkrantz/Rosencrantz af Granhammar, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Rosencreutz, vitt kort – ref till handskrifter.
Rosencroel/Rosencröel, vitt kort – ref till handskrifter.
Rosencron, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Rosencrona, vitt kort – ref till handskrifter.
Rosencröel/Rosencroel, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rosendaal/Rosendal, vitt kort – ref till handskrifter.
Rosendahl/Rosendal, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv, SoH 1985, s 3-4.
Rosendal/Rosendaal/Rosendalius/Rosendahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Rosendalius/Rosendal, vitt kort – ref till handskrifter.
Rosendals-släkten, vitt kort – ref till handskrifter.
Rosendufva, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Roseneck, von/Transehe von Roseneck, vitt kort – ref till handskrifter.
Rosenfeldt, von/Rosenfeldt/Rosenfelt/Reimers af Rosenfeldt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rosenflycht/Rosenflykt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rosengreen/Rosengren, vitt kort – ref till handskrifter.
Rosengren/Rosengreen, två blå och ett vitt kort – ref till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Rosengrip, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rosengård, vitt kort – ref till handskrifter.
Rosenhagen, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Rosenhand, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rosenhane, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Rosenheim, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Rosenhielm, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rosenhoff, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rosenholm, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rosenholtz, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rosenhöijer/Höijer, blått kort – ref till tryckta verk.
Rosenius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv, SoH 1994:2, s 79.
Rosenkal, vitt kort – ref till handskrifter.
Rosenkampf, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rosenklinga, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rosenkrands/Rosenkrantz, vitt kort – ref till handskrifter.
Rosenkrantz, blått kort – ref till tryckta verk.
Rosenkrantz/Rosencrantz, vitt kort – ref till handskrifter.
Rosenkvist, blått kort – ref till tryckta verk.
Rosenlew, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rosenlind, vitt kort – ref till handskrifter.
Rosenlindt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rosenlund, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rosenlöf, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rosenmarck, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rosenmeijer, vitt kort – ref till handskrifter.
Rosenmüller, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv, GF avtavlor.
Rosenmöller, vitt kort – ref till handskrifter.
Rosenquist af Åkershult/Rosenqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Rosenqvist/Rosenquist/Rosenquist af Åkershult, två blå och ett vitt kort – ref till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Rosensabel, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rosenschantz/Rosenschantz, von/Rosenskantz, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rosenschiöld/Rosensköld, vitt kort – ref till handskrifter.
Rosenschmidt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rosenschütz, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Rosenskantz/Rosenschantz, vitt kort – ref till handskrifter.
Rosenskiöld/Rosensköld, vitt kort – ref till handskrifter.
Rosensköld/Rosenskiöld/Rosenschiöld, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, SoH 1992:1.
Rosensparre, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rosenstam, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rosenstedt/Rosenstedt, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rosenstein, vitt kort – ref till handskrifter.
Rosenstein, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Rosensten, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rosenstielke, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rosenstierna/Rosenstjerna, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rosenstjerna/Rosenstierna, vitt kort – ref till handskrifter.
Rosenstock/Rosenståck, vitt kort – ref till handskrifter.
Rosenstolpe, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, se Retzius, GF släktarkiv.
Rosenstruch, vitt kort – ref till handskrifter.
Rosenstråle, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rosenström, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rosenståck/Rosenstock, vitt kort – ref till handskrifter.
Rosensvärd, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv, SoH 1951:1, s 191,192.
Rosenthal, vitt kort – ref till handskrifter.
Rosenthal, von/Rosenthal, blått kort – ref till tryckta verk.
Rosenthal/Rosenthal, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Rosentwist, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rosenwald, vitt kort – ref till handskrifter.
Rosenvall, vitt kort – ref till handskrifter.
Rosenwallius, vitt kort – ref till handskrifter.
Rosenweitz, vitt kort – ref till handskrifter.
Rosenörn-Lehn, blått kort – ref till tryckta verk.
Roser, vitt kort – ref till handskrifter.
Rosheim, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Rosin/Rosinius, två blå och ett vitt kort – ref till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Rosing, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rosinger, vitt kort – ref till handskrifter.
Rosinius/Rozinius/Rosin, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Rosir, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rosk, vitt kort – ref till handskrifter.
Rosladin, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Roslagius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Roslin, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Roslind, vitt kort – ref till handskrifter.
Rosling, vitt kort – ref till handskrifter.
Roslund, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Rosman, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Rospigg/Roospigg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Rosqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Ross, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Ross-skiöld, vitt kort – ref till handskrifter.
Rossander/Rosander, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Rossbach, von, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1958, s 55.
Rossbäck, blått kort – ref till tryckta verk.
Rossfelt/Rossfeldt, blått kort – ref till tryckta verk.
Rosshelm, vitt kort – ref till handskrifter.
Rosshielm, vitt kort – ref till handskrifter.
Rossi, vitt kort – ref till handskrifter.
Rossier/Roschier, blått kort – ref till tryckta verk.
Rossing, blått kort – ref till tryckta verk.
Rossman, blått kort – ref till tryckta verk.
Rossoll, vitt kort – ref till handskrifter.
Rossviks-ätten, Båt och Puke, blått kort – ref till tryckta verk.
Rost, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Rostadius, vitt kort – ref till handskrifter.
Rostan, vitt kort – ref till handskrifter.
Rostedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Rosten/De Rosten, vitt kort – ref till handskrifter.
Rostius, vitt kort – ref till handskrifter.
Rostock, vitt kort – ref till handskrifter.
Roström, vitt kort – ref till handskrifter.
Rosvaldh, vitt kort – ref till handskrifter.
Rosvall, blått kort – ref till tryckta verk.
Roswall/Rooswall, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Rosäus, vitt kort – ref till handskrifter.
Rot/Roth, vitt kort – ref till handskrifter.
Rotander, vitt kort – ref till handskrifter.
Rotelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Rotenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Rotenburg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rotenhielm, vitt kort – ref till handskrifter.
Rotenius/Rothenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Rotermundt/Rothermundt/Rothermund, vitt kort – ref till handskrifter.
Roth/Rot/Rooth, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Rothander, vitt kort – ref till handskrifter.
Rothausen, von/Rothhausen, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rothe, vitt kort – ref till handskrifter.
Rothelius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv, GF avtavlor.
Rothenius/Rotenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Rothermund/Rotermundt, vitt kort – ref till handskrifter.
Rothermundt/Rotermundt, vitt kort – ref till handskrifter.
Rothhausen, von/Rothausen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Rothkirch/Rotkirch, vitt kort – ref till handskrifter.
Rothkirke/Rotkirch, vitt kort – ref till handskrifter.
Rothlieb/Rotlieb, två blå och ett vitt kort – ref till både tryckta verk och handskrifter.
Rothlin, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Rothlöben/Rotlöben, två blå och ett vitt kort – ref till både tryckta verk och handskrifter.
Rothman/Roothman/Rodtman, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Rothmark, vitt kort – ref till handskrifter.
Rothoff, blått kort – ref till tryckta verk.
Rothoff/Rothof/Rothovius/Rothow, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Rothow/Rothoff, vitt kort – ref till handskrifter.
Rothovius, blått kort – ref till tryckta verk.
Rothowius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Rothstein, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv, SoH 1994:2, s 91.
Rothstein, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Rothsten, vitt kort – ref till handskrifter.
Rothström, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rothusen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Rothzell, vitt kort – ref till handskrifter.
Rothåf, blått kort – ref till tryckta verk.
Rotkind, blått kort – ref till tryckta verk.
Rotkirch/Rothkirke/Rootkirch/Rothkirch/Rotkirk, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rotkirk/Rotkirch, vitt kort – ref till handskrifter.
Rotkus, blått kort – ref till tryckta verk.
Rotlieb/Rothliebv, .
Rotlöben/Rothlöben, vitt kort – ref till handskrifter.
Rotschier, vitt kort – ref till handskrifter.
Rotstein, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Rottenby-släkten/Rottneby-slägten, vitt kort – ref till handskrifter.
Rotzius, vitt kort – ref till handskrifter.
Rouget de St. Hermine, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Roulandt, vitt kort – ref till handskrifter.
Roupe, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1978:1-2.
Roupé, vitt kort – ref till handskrifter, GF avtavlor.
Rousing, blått kort – ref till tryckta verk.
Roussell, vitt kort – ref till handskrifter.
Routtin, blått kort – ref till tryckta verk.
Rouwer, vitt kort – ref till handskrifter.
Rowley, blått kort – ref till tryckta verk.
Rox, vitt kort – ref till handskrifter.
Roxberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Roxen, vitt kort – ref till handskrifter.
Roxendorff/Roxendorff, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Roxman/Råxman, vitt kort – ref till handskrifter.
Roxström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Roy, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Royeau, vitt kort – ref till handskrifter.
Rozelius/Roselius, vitt kort – ref till handskrifter.
Rozinius/Rosinius, vitt kort – ref till handskrifter.
Rozychi, blått kort – ref till tryckta verk.
Rubach/Ruback, vitt kort – ref till handskrifter.
Ruback/Rubach, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rubart/Rubarth, vitt kort – ref till handskrifter.
Rubarth/Rubart, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Rubarth/Rubart, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Rubbert, vitt kort – ref till handskrifter.
Rubbo, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rubéen, vitt kort – ref till handskrifter.
Ruben, blått kort – ref till tryckta verk.
Rubenius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rubens, vitt kort – ref till handskrifter.
Rubenson, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Ruberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Ruberus, vitt kort – ref till handskrifter.
Rubetz, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Rubin, vitt kort – ref till handskrifter.
Rubir, vitt kort – ref till handskrifter.
Rubrandt, blått kort – ref till tryckta verk.
Rubzoff, blått kort – ref till tryckta verk.
Ruch, vitt kort – ref till handskrifter.
Ruck, vitt kort – ref till handskrifter.
Ruckman, vitt kort – ref till handskrifter.
Ruckner, vitt kort – ref till handskrifter.
Rud, blått kort – ref till tryckta verk.
Rud-Olson, blått kort – ref till tryckta verk.
Ruda, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Rudbeck/Rudbeck, von/Rudbeckius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Rudbeckius/Rudbeck, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rudberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Rudberus, vitt kort – ref till handskrifter.
Rudbäck, blått kort – ref till tryckta verk.
Rude, von d. (Rude, vitt kort – ref till handskrifter.
Rude/Rude, von d./Rudhe, vitt kort – ref till handskrifter.
Rudebeck, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rudeberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Rudelius/Rudhelius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv, SoH 1992:3-4.
Rudell, vitt kort – ref till handskrifter.
Rudén/Ruden, vitt kort – ref till handskrifter.
Rudenhielm/Rudenhjelm, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rudenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Rudenschöld/Rudensköld, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Rudensköld/Rudenschöld, vitt kort – ref till handskrifter.
Ruderberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Ruders, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Rudewall, blått kort – ref till tryckta verk.
Rudgerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Rudgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Rudh, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Rudhe/Rude, blått kort – ref till tryckta verk.
Rudhelius/Rudelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Rudholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Rudholt, blått kort – ref till tryckta verk.
Rudin/Rudien, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Rudlander, vitt kort – ref till handskrifter.
Rudling, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv, GF avtavlor.
Rudman, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rudolph, vitt kort – ref till handskrifter.
Rudolphi, vitt kort – ref till handskrifter.
Rudolphin, blått kort – ref till tryckta verk.
Rudqvist/Rudquist, vitt kort – ref till handskrifter.
Rudritschie, vitt kort – ref till handskrifter.
Rudsberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Rudsman, vitt kort – ref till handskrifter.
Rudssläkten, vitt kort – ref till handskrifter.
Rudvall, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rue, blått kort – ref till tryckta verk.
Ruff, vitt kort – ref till handskrifter.
Rugman, blått kort – ref till tryckta verk.
Ruhe, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Ruhl, vitt kort – ref till handskrifter.
Ruhlin/Rulin, vitt kort – ref till handskrifter.
Ruhnbom/Runbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Ruhne/Rune, blått kort – ref till tryckta verk.
Ruin, blått kort – ref till tryckta verk.
Rulander, vitt kort – ref till handskrifter.
Ruleman, vitt kort – ref till handskrifter.
Rulf, vitt kort – ref till handskrifter.
Rulin/Ruhlin, vitt kort – ref till handskrifter.
Rullman, vitt kort – ref till handskrifter.
Rumbyätten, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rummelhoff, blått kort – ref till tryckta verk.
Rumohr, blått kort – ref till tryckta verk.
Rumor, blått kort – ref till tryckta verk.
Rumpf, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rumph, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Rumsey, blått kort – ref till tryckta verk.
Rumstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Runberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Runberger, vitt kort – ref till handskrifter.
Runbom/Ruhnbom, blått kort – ref till tryckta verk.
Runby, vitt kort – ref till handskrifter.
Rundberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Rundblad, vitt kort – ref till handskrifter.
Rundbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Rundbäck, blått kort – ref till tryckta verk.
Rundbäck, blått kort – ref till tryckta verk.
Rundcrantz/Rundkrantz, blått kort – ref till tryckta verk.
Rundeberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rundeel, vitt kort – ref till handskrifter.
Rundeel, blått kort – ref till tryckta verk.
Rundeli, vitt kort – ref till handskrifter.
Rundelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Rundell, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rundén, vitt kort – ref till handskrifter.
Runder, vitt kort – ref till handskrifter.
Rundgren, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rundin, blått kort – ref till tryckta verk.
Rundkrantz/Rundcrantz, vitt kort – ref till handskrifter.
Rundlöf, vitt kort – ref till handskrifter.
Rundman, vitt kort – ref till handskrifter.
Rundqvist, två blå och ett vitt kort – ref till både tryckta verk och handskrifter, SoH 1959, s 326.
Rundstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Rundsten, vitt kort – ref till handskrifter.
Rundström, blått kort – ref till tryckta verk.
Rundvall, vitt kort – ref till handskrifter.
Rune/Ruhne, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Runeberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Runeborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Runeby-ätten, vitt kort – ref till handskrifter.
Runefeldt, blått kort – ref till tryckta verk.
Runell, vitt kort – ref till handskrifter.
Runemark, vitt kort – ref till handskrifter.
Runer/Runér, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Runestad, blått kort – ref till tryckta verk.
Rung, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Runge, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rungius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rungman, vitt kort – ref till handskrifter.
Rungren, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Runhagen, blått kort – ref till tryckta verk.
Runius, vitt kort – ref till handskrifter.
Runkrantz, vitt kort – ref till handskrifter.
Runman, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Runn, vitt kort – ref till handskrifter.
Runnare, vitt kort – ref till handskrifter.
Runnbeck, blått kort – ref till tryckta verk.
Runnberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Runnborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Runncrantz, vitt kort – ref till handskrifter.
Runneberg/Runneberg, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Runneblad, blått kort – ref till tryckta verk.
Runnebom, vitt kort – ref till handskrifter.
Runnel, vitt kort – ref till handskrifter.
Runner, vitt kort – ref till handskrifter.
Runnerström, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Runnevald, vitt kort – ref till handskrifter.
Runnewall, vitt kort – ref till handskrifter.
Runnqvist, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Runnsten, vitt kort – ref till handskrifter.
Runnvik, blått kort – ref till tryckta verk.
Runow, blått kort – ref till tryckta verk.
Runqvist/Runquist, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Runstedt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Runström, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Runswijk/Runsvik, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Runsvik/Runswijk, vitt kort – ref till handskrifter.
Runvall, vitt kort – ref till handskrifter.
Ruotsalainen, blått kort – ref till tryckta verk.
Rusbeck, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Rusch/Rusk, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rusche, .
Ruschenfeldt/Ruschenfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Ruschenfelt/Ruschenfeldt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rusén, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rusenius, .
Rusk/Rusch, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Ruska, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Ruske, vitt kort – ref till handskrifter.
Rusma-släkten, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Russan, vitt kort – ref till handskrifter.
Russey, blått kort – ref till tryckta verk.
Russler, vitt kort – ref till handskrifter.
Russmeijer, vitt kort – ref till handskrifter.
Rust, vitt kort – ref till handskrifter.
Rustan, vitt kort – ref till handskrifter.
Rut-Olle släkten, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Rut/Ruth/Ruuth, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rutbäck, vitt kort – ref till handskrifter.
Rutenberg/Rutenberg, von/Ruutenberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rutencrantz/Rutenkrantz/Ruthencrantz, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rutenfeldt/Rutenfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Rutenfelt/Rutenfeldt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rutengren, vitt kort – ref till handskrifter.
Rutenhielm/Ruthenhjelm, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rutenkrantz/Rutencrantz, vitt kort – ref till handskrifter.
Rutenskiöld/Rutensköld, vitt kort – ref till handskrifter.
Rutensköld/Rutenskiöld/Ruthensköld/Rutensköld, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, SoH 1959, s 221.
Rutensparre/Ruuthensparre, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rutenstierna/Rutenstjerna, vitt kort – ref till handskrifter.
Rutenstjerna/Rutenstierna/Ruthenstjerna, vitt kort – ref till handskrifter.
Ruth/Ruuth/Rut/Ruths, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv, SoH 1959, s 281.
Ruthberg/Rutberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Ruthe, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Ruthencrantz/Rutencrantz, vitt kort – ref till handskrifter.
Ruthensköld/Rutensköld, vitt kort – ref till handskrifter.
Ruthenstjerna/Rutenstjerna, vitt kort – ref till handskrifter.
Ruther, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Ruths, blått kort – ref till tryckta verk.
Ruthwen, vitt kort – ref till handskrifter.
Rutqvist, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Rutström, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Ruus, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Ruutenberg/Rutenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Ruuter, vitt kort – ref till handskrifter.
Ruuth/Ruut/Ruth/Rut, två blå och ett vitt kort – ref till både tryckta verk och handskrifter.
Ruuthensparre/Rutensparre, vitt kort – ref till handskrifter.

Ry, vitt kort – ref till handskrifter.
Ryander, vitt kort – ref till handskrifter.
Ryaner, blått kort – ref till tryckta verk.
Rybaeck/Rybeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Rybbing/Ribbing, vitt kort – ref till handskrifter.
Rybe, vitt kort – ref till handskrifter.
Rybeck/Rybaeck, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Ryberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv, GF avtavlor.
Rycker, vitt kort – ref till handskrifter.
Rücker, blått kort – ref till tryckta verk.
Rückerskiöld, vitt kort – ref till handskrifter.
Rückersköld/Ryckerskjöld, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Ryd, vitt kort – ref till handskrifter.
Rydaholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Rydaholmensis, blått kort – ref till tryckta verk.
Rydbeck/Rydbäck, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Rydberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Rydberger, vitt kort – ref till handskrifter.
Rydbom, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rydbäck/Rydbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Ryde, vitt kort – ref till handskrifter.
Rydeberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Rydelius/Rydhelius, två blå och ett vitt kort – ref till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Rydell/Rhydell, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Rydeman, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rydén/Rydéen, två blå och ett vitt kort – ref till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Rydenius/Rydhenius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rydgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Rydh, vitt kort – ref till handskrifter.
Rydhelius/Rydelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Rydhenius/Rydenius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rydholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Rydiger, vitt kort – ref till handskrifter.
Rydin, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Ryding, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rüdinger, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rüdinger, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Rydingstierna, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rydingsverd/Rydingsvärd, vitt kort – ref till handskrifter.
Rydingsvärd/Rydingsverd/Rödingsuerd, två blå och ett vitt kort – ref till både tryckta verk och handskrifter.
Rydker/Rüdker, vitt kort – ref till handskrifter.
Rydling, vitt kort – ref till handskrifter.
Rydman, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
RydmarckRydmark, vitt kort – ref till handskrifter.
Rydmark/Rydmarck, vitt kort – ref till handskrifter.
Rydno, vitt kort – ref till handskrifter.
Rydorff, vitt kort – ref till handskrifter.
Rydqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Rydstedt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rydsten, vitt kort – ref till handskrifter.
Rydstrand, vitt kort – ref till handskrifter.
Rydström, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Rydwall, vitt kort – ref till handskrifter.
Rye, blått kort – ref till tryckta verk.
Rüffel, blått kort – ref till tryckta verk.
Ryftenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Rüger, vitt kort – ref till handskrifter.
Rygren, vitt kort – ref till handskrifter.
Rühl, blått kort – ref till tryckta verk.
Rühl, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Ryk, vitt kort – ref till handskrifter.
Rylanda och Häggatorps släkten eller Lindelöf af Nedom, blått kort – ref till tryckta verk.
Rylander, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rülcker, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Rylén, vitt kort – ref till handskrifter.
Ryling, vitt kort – ref till handskrifter.
Rylting, vitt kort – ref till handskrifter.
Ryman, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Rymansson, vitt kort – ref till handskrifter.
Rymond, blått kort – ref till tryckta verk.
Rymonius/Rhymonius, vitt kort – ref till handskrifter.
Ryne, blått kort – ref till tryckta verk.
Ryning/Rynning, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rynning/Ryning, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Ryrfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Ryss, vitt kort – ref till handskrifter.
Ryssberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Ryssenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Ryssfeldt, vitt kort – ref till handskrifter.
Ryssnäs-släkten, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rystadius, vitt kort – ref till handskrifter.
Rystedt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Rystèn, vitt kort – ref till handskrifter.
Rytan, vitt kort – ref till handskrifter.
Ryter/Ryther, vitt kort – ref till handskrifter.
Rytgersius, vitt kort – ref till handskrifter.
Rythelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Rythén, vitt kort – ref till handskrifter.
Ryther/Ryter, vitt kort – ref till handskrifter.
Ryting, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Ryttare, vitt kort – ref till handskrifter.
Ryttarecrantz, blått kort – ref till tryckta verk.
Rytter, vitt kort – ref till handskrifter.
Rytterfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Rytterkrantz, vitt kort – ref till handskrifter.
Rytterskiöldh/Ryttersköld, vitt kort – ref till handskrifter.
Rütterskjöld, blått kort – ref till tryckta verk.
Ryttersköld/Rytterskiöldh/Rütterskjöld, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rytterström, blått kort – ref till tryckta verk.
Rytting, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv, SoH 1953.
Rütze, vitt kort – ref till handskrifter.
Rytzell, vitt kort – ref till handskrifter.
Rytzén, vitt kort – ref till handskrifter.
Ryy/Ry, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Ryzelius/Rhyzelius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Råss, GF släktarkiv
Råberg/Råbergh, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Råbock, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Råck, vitt kort – ref till handskrifter.
Råckman/Rockman, vitt kort – ref till handskrifter.
Rådberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Rådde, vitt kort – ref till handskrifter.
Rådeström, vitt kort – ref till handskrifter.
Rådman, blått kort – ref till tryckta verk.
Rådstrand, vitt kort – ref till handskrifter.
Rådström, vitt kort – ref till handskrifter.
Råfelt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Råhlin/Rålin, vitt kort – ref till handskrifter.
Rålamb/Ralamb, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv, SoH 1992, s 3-4.
Rålambskiöld, vitt kort – ref till handskrifter.
Rålambstierna/Ralambstierna, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rålff/Rolff/Rolf, vitt kort – ref till handskrifter.
Rålin/Råhlin, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, SoH 1973:1.
Råndh, vitt kort – ref till handskrifter.
Rångedahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Råsberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Råsbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Råss, ref till tryckta verk.
Råström, vitt kort – ref till handskrifter.
Råxe, vitt kort – ref till handskrifter.
Råxman/Roxman, vitt kort – ref till handskrifter.
Rädeken, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Räf/Rääf/Raef, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Rängman, blått kort – ref till tryckta verk.
Ränksfält, vitt kort – ref till handskrifter.
Rännare
Ränsel, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Räntile, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Rärkling, vitt kort – ref till handskrifter.
Rävsala, vitt kort – ref till handskrifter.
Rääf/Räf/Raef, två blå och ett vitt kort – ref till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv, se Rääf i Småland/Rääf i Finland.
Röbeck/Rödbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Röbäcks-släkten, blått kort – ref till tryckta verk.
Röckling/Rockling, vitt kort – ref till handskrifter.
Röckner, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Röd, vitt kort – ref till handskrifter.
Rödbeck/Röbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
rödbjelke, vitt kort – ref till handskrifter.
Röde/Rödhe, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rödén, blått kort – ref till tryckta verk.
Rödhe/Röde, vitt kort – ref till handskrifter.
Rödin, vitt kort – ref till handskrifter.
Röding, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Rödingsuerd/Rydingsvärd, vitt kort – ref till handskrifter.
Rödlin, vitt kort – ref till handskrifter.
Rödström, blått kort – ref till tryckta verk.
Röhammar, vitt kort – ref till handskrifter.
Röhl, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Röhl, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Röhlander/Rölander, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Röhle, vitt kort – ref till handskrifter.
Röhlen, von/Röllen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Röhling/Röling, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Röhman, vitt kort – ref till handskrifter.
Röhs/Röhss, vitt kort – ref till handskrifter.
Röhss/Röhs, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Röijer/Rosenhöijer, blått kort – ref till tryckta verk.
Röing, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Rök, blått kort – ref till tryckta verk.
Rölander/Röhlander, vitt kort – ref till handskrifter.
Röling/Röhling, vitt kort – ref till handskrifter.
Röll, vitt kort – ref till handskrifter.
Röllen, von/Röhlen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Rölling, vitt kort – ref till handskrifter.
Römeling, blått kort – ref till tryckta verk.
Römer, vitt kort – ref till handskrifter.
Römer, blått kort – ref till tryckta verk.
Rönander, vitt kort – ref till handskrifter.
Rönbeck, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rönberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Röngren, vitt kort – ref till handskrifter.
Rönholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Rönholm, blått kort – ref till tryckta verk.
Rönigk, vitt kort – ref till handskrifter.
Rönike, vitt kort – ref till handskrifter.
Röning, vitt kort – ref till handskrifter.
Röningberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Rönkvist/Rönqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Rönling, vitt kort – ref till handskrifter.
Rönmark, vitt kort – ref till handskrifter.
Rönn, vitt kort – ref till handskrifter.
Rönnbeck/Rönnbäck, vitt kort – ref till handskrifter.
Rönnberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Rönnblom, blått kort – ref till tryckta verk.
Rönnbäck/Rönnbeck, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rönne, blått kort – ref till tryckta verk.
Rönnen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Rönngren, vitt kort – ref till handskrifter.
Rönnholm, blått kort – ref till tryckta verk.
Rönning/Rönningh, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rönnlund, blått kort – ref till tryckta verk.
Rönnou/Rönnow, två blå och ett vitt kort – ref till både tryckta verk och handskrifter.
Rönnow/Rönnou, vitt kort – ref till handskrifter.
Rönnqvist/Rönqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Rönnström/Rönström, vitt kort – ref till handskrifter.
Rönquist, vitt kort – ref till handskrifter.
Rönqvist/Rönkvist/Rönnqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Rönrot, vitt kort – ref till handskrifter.
Rönström/Rönnström, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Röpke, vitt kort – ref till handskrifter.
Rörandt, vitt kort – ref till handskrifter.
Rörberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Rörhand, vitt kort – ref till handskrifter.
Röring, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rörlingh, vitt kort – ref till handskrifter.
Rörstrand, vitt kort – ref till handskrifter.
Rörström, vitt kort – ref till handskrifter.
Rörvik, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Rös, blått kort – ref till tryckta verk.
Röse, vitt kort – ref till handskrifter.
Rösiö, blått kort – ref till tryckta verk.
Rösk, vitt kort – ref till handskrifter.
Röske, vitt kort – ref till handskrifter.
Röskjägg, vitt kort – ref till handskrifter.
Röslein, vitt kort – ref till handskrifter.
Röst, blått kort – ref till tryckta verk.
Röstling, vitt kort – ref till handskrifter.
Röström, vitt kort – ref till handskrifter.
Rösver, blått kort – ref till tryckta verk.
Rötling, vitt kort – ref till handskrifter.
Röttlin, vitt kort – ref till handskrifter.
Röö, vitt kort – ref till handskrifter.
Röök, von Röök, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Röök/Röök, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Röön, vitt kort – ref till handskrifter.
Röös, vitt kort – ref till handskrifter.
Röösgren, blått kort – ref till tryckta verk.