Släktkartoteket S

S:t Leger, vitt kort – ref till handskrifter.
Sabancorus, vitt kort – ref till handskrifter.
Sabbath, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sabel, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sabelbyssa, vitt kort – ref till handskrifter.
Sabelfana, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sabelfeldt/Sabelfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Sabelfelt/Sabelfeldt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sabelhierta/Sabelhjerta, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sabell, vitt kort – ref till handskrifter.
Sabelskiöld/Sabelsköldl, vitt kort – ref till handskrifter.
Sabelsköld/Sabelskiöld, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sabelstierna, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sabelström, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sabin, vitt kort – ref till handskrifter.
Sabroe, blått kort – ref till tryckta verk.
Sachs, ett blått och två vita kort – ref till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sachse/Sachsse/Saxe, vitt kort – ref till handskrifter.
Sachsse/Sachse, vitt kort – ref till handskrifter.
Sachtleben/Sackleben, vitt kort – ref till handskrifter.
Sack/Sach, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sacken/Sacken, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Sackenhjelm, vitt kort – ref till handskrifter.
Sackenskiöld/Sackensköld, vitt kort – ref till handskrifter.
Sackensköld/Sackenskiöld, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sackleben/Sachtleben, vitt kort – ref till handskrifter.
Sacklén, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sacklin/Sacklinius/Sacklinus, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sacklinius/Sacklin, vitt kort – ref till handskrifter.
Sacklinus/Sacklin, vitt kort – ref till handskrifter.
Sadelin/Sadlin, vitt kort – ref till handskrifter.
Sadenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Sadewasser, vitt kort – ref till handskrifter.
Sadler/Sadler von Salneek, vitt kort – ref till handskrifter.
Sadlin/Sadelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Sadtler, vitt kort – ref till handskrifter.
Saebinus/Sebinus, vitt kort – ref till handskrifter.
Saebyensis, ref till tryckta verk
Saedebyensis, vitt kort – ref till handskrifter.
Saedenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Saefvenblad, vitt kort – ref till handskrifter.
Saehls, vitt kort – ref till handskrifter.
Saelan, blått kort – ref till tryckta verk.
Saelan, blått kort – ref till tryckta verk.
Saevrin, vitt kort – ref till handskrifter.
Sager, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sagholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Sagittarius, vitt kort – ref till handskrifter.
Sagnier, vitt kort – ref till handskrifter.
Sagström, vitt kort – ref till handskrifter.
Sagulin, vitt kort – ref till handskrifter.
Sahl, blått kort – ref till tryckta verk.
Sahlan/Salan/Salahn, vitt kort – ref till handskrifter.
Sahlback, vitt kort – ref till handskrifter.
Sahlbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Sahlberg/Salberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv, SoH 1958, s 50.
Sahlbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Sahlefeldt/Sahlefeldt, von/Sahlefelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Sahlefelt/Sahlefeldt, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sahlén/Salén, vitt kort – ref till handskrifter.
Sahlenius/Salenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Sahlfeldt/Sahlfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Sahlfelt/Sahlfeldt/Sahlfelt, von/Salfelt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sahlgren, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sahlin/Salin, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sahlman/Salman, vitt kort – ref till handskrifter.
Sahlmon/Salmon, vitt kort – ref till handskrifter.
Sahlneer/Sahlner, vitt kort – ref till handskrifter.
Sahlner/Sahlneer, vitt kort – ref till handskrifter.
Sahlqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Sahlsberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Sahlstedt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sahlsteen/Sahlsten, vitt kort – ref till handskrifter.
Sahlstein/Sahlsten, vitt kort – ref till handskrifter.
Sahlsten/Sahlsteen/Sahlstein/Salsten, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sahlstrand, vitt kort – ref till handskrifter.
Sahlström, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Saijon, vitt kort – ref till handskrifter.
Saitz, vitt kort – ref till handskrifter.
Salahn, blått kort – ref till tryckta verk.
Salamontanus, vitt kort – ref till handskrifter.
Salan/Sahlan/Salahn, vitt kort – ref till handskrifter.
Salander/Sallander, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Salanus, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Salberg/Sahlberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Salbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Salchow, vitt kort – ref till handskrifter.
Sale, vitt kort – ref till handskrifter.
Salefelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Salén/Sahlén, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Salén/Saleen, blått kort – ref till tryckta verk.
Salenius/Sahlenius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Salfelt/Sahlfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Salin/Salinus/Sahlin, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Salingre, blått kort – ref till tryckta verk.
Salinus, blått kort – ref till tryckta verk.
Salinus/Salin, vitt kort – ref till handskrifter.
Sallander/Salander, vitt kort – ref till handskrifter.
Sallberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Sallern, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Salling, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sallmén/Salmenius/Salmén, blått kort – ref till tryckta verk.
Sallnäs, blått kort – ref till tryckta verk.
Salman/Sahlman, vitt kort – ref till handskrifter.
Salmasius, vitt kort – ref till handskrifter.
Salmén/Salmenius/Sallmén, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Salmenius/Salmén, vitt kort – ref till handskrifter.
Salmo, vitt kort – ref till handskrifter.
Salmodin, vitt kort – ref till handskrifter.
Salmon/Sahlmon/Salmoon, vitt kort – ref till handskrifter.
Salmoni, vitt kort – ref till handskrifter.
Salmonius, vitt kort – ref till handskrifter.
Salmont, vitt kort – ref till handskrifter.
Salmoon/Salmon, vitt kort – ref till handskrifter.
Salmoon/Salmonius, blått kort – ref till tryckta verk.
Salmson, vitt kort – ref till handskrifter.
Salneck, von/Salneck, vitt kort – ref till handskrifter.
Salomon, vitt kort – ref till handskrifter.
Salomonsson, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Salonius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Salovius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Salstedt, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Salsten/Sahlsten, vitt kort – ref till handskrifter.
Salsvärd, blått kort – ref till tryckta verk.
Saltén, vitt kort – ref till handskrifter.
Saltenius/Salthenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Saltensee, vitt kort – ref till handskrifter.
Salthén, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Salthénius/Saltenius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Saltin, vitt kort – ref till handskrifter.
Saltko, vitt kort – ref till handskrifter.
Saltman, vitt kort – ref till handskrifter.
Salto, vitt kort – ref till handskrifter.
Salton, vitt kort – ref till handskrifter.
Saltwijk, vitt kort – ref till handskrifter.
Saltza, von/Salza, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Saltzau, blått kort – ref till tryckta verk.
Saltzau, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Saltzburg/Salzburg, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Salvén, vitt kort – ref till handskrifter.
Salwén, blått kort – ref till tryckta verk.
Salverpianus, vitt kort – ref till handskrifter.
Salvin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Salwius/Salvius/Adler Salvius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Salza, von/Saltza, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Samberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Sameen, vitt kort – ref till handskrifter.
Samelius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Samo, vitt kort – ref till handskrifter.
Samon, vitt kort – ref till handskrifter.
Samselius/Samzelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Samsing, vitt kort – ref till handskrifter.
Samsioe/Samsjö, vitt kort – ref till handskrifter.
Samsiö, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Samsjö/Samsioe, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Samson, von – Himmelstjerna, blått kort – ref till tryckta verk.
Samson/Samson von Himmelstern, vitt kort – ref till handskrifter.
Samson/Samson, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Samsonius, vitt kort – ref till handskrifter.
Samuel i Strömma, blått kort – ref till tryckta verk.
Samuelis, vitt kort – ref till handskrifter.
Samuelsson/Samuelson, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Samzelius/Samselius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sand, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Sandahl/Sandal, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sandbeck/Sandbäck, vitt kort – ref till handskrifter.
Sandberg, två blå kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Sandberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF avtavlor.
Sandberg/Sandeberg, af, vitt kort – ref till handskrifter.
Sandblad, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sandblom, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Sandborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Sandbro-ätten, blått kort – ref till tryckta verk.
Sandburg, vitt kort – ref till handskrifter, GF avtavlor.
Sandbäck/Sandbeck, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sande, blått kort – ref till tryckta verk.
Sandeberg, af/Sandeberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sandegren, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv, SoH 1959, s 223.
Sandegård, blått kort – ref till tryckta verk.
Sandel, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sandelhielm, blått kort – ref till tryckta verk.
Sandelhjelm, vitt kort – ref till handskrifter.
Sandelin, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sandelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Sandell, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sandels, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sandeman, vitt kort – ref till handskrifter.
Sandén, vitt kort – ref till handskrifter.
Sander, vitt kort – ref till handskrifter.
Sanderholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Sanderskiöld, blått kort – ref till tryckta verk.
Sandersson, vitt kort – ref till handskrifter.
Sandes, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Sandgren/Sandgreen, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv, SoH.
Sandholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Sandin, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sandler, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sandlund, vitt kort – ref till handskrifter.
Sandman, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sandmarck/Sandmark, vitt kort – ref till handskrifter.
Sandmark/Sandmarck, vitt kort – ref till handskrifter.
Sandqvist, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sandra, vitt kort – ref till handskrifter.
Sandreda, blått kort – ref till tryckta verk.
Sandrede, vitt kort – ref till handskrifter.
Sandrino, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Sandrinus, vitt kort – ref till handskrifter.
Sandrius, vitt kort – ref till handskrifter.
Sandry, vitt kort – ref till handskrifter.
Sands, vitt kort – ref till handskrifter.
Sandsjö, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sandstedt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sandsten, vitt kort – ref till handskrifter.
Sandstenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Sandström, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sandströmer, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sandten, von/Santen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Sandwall, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sandzén, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sandåkersläkten, blått kort – ref till tryckta verk.
Sanhowius, vitt kort – ref till handskrifter.
Sanmark, blått kort – ref till tryckta verk.
Sannasläkten, vitt kort – ref till handskrifter.
Sanndahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Sanne, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sannert, blått kort – ref till tryckta verk.
Sanström, vitt kort – ref till handskrifter.
Santén, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Santen, von/Sandten, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Santesson/Santhesson, två blå och ett vitt kort – ref till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Santhesson/Santesson, vitt kort – ref till handskrifter.
Sarck/Sark, vitt kort – ref till handskrifter.
Sarcowius, vitt kort – ref till handskrifter.
Sarelius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sarén, blått kort – ref till tryckta verk.
Sarf, blått kort – ref till tryckta verk.
Sarfwe, vitt kort – ref till handskrifter.
Sark/Sarck, vitt kort – ref till handskrifter.
Sarlin, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sarman, vitt kort – ref till handskrifter.
Sarnau/Sarnov/Sarnow/Zarnow, vitt kort – ref till handskrifter.
Sarnou/Sarnow/Zarnow/Sarnau, .
Sartlingh, vitt kort – ref till handskrifter.
Sartorius, vitt kort – ref till handskrifter.
Sartovius, vitt kort – ref till handskrifter.
Sarvi, blått kort – ref till tryckta verk.
Sass, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sassar, vitt kort – ref till handskrifter.
Sasse, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sassen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Sassenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Sattler, blått kort – ref till tryckta verk.
Satz, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Sauber, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sauer/Saur, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sauer/Saur, blått kort – ref till tryckta verk.
Saul, vitt kort – ref till handskrifter.
Saulinus, vitt kort – ref till handskrifter.
Saulis, vitt kort – ref till handskrifter.
Saur/Sauer, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Saurbier, vitt kort – ref till handskrifter.
Saurén, blått kort – ref till tryckta verk.
Sauvage, vitt kort – ref till handskrifter.
Sauveplanne, blått kort – ref till tryckta verk.
Savander, blått kort – ref till tryckta verk.
Sawander, vitt kort – ref till handskrifter.
Savary, vitt kort – ref till handskrifter.
Savelandh, von/Saveland, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Savenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Sawenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Savonius, blått kort – ref till tryckta verk.
Sax, vitt kort – ref till handskrifter.
Saxbeck, blått kort – ref till tryckta verk.
Saxberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Saxe/Sachse, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Saxelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Saxén, blått kort – ref till tryckta verk.
Saxenberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Saxholm, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Saxon/Saxonius, vitt kort – ref till handskrifter.
Sbuelen, vitt kort – ref till handskrifter.

Scaader, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Scalander, vitt kort – ref till handskrifter.
Scalin/Schalin, vitt kort – ref till handskrifter.
Scarcholander, vitt kort – ref till handskrifter.
Scarin/Scharin/Skarin/Scarinius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Scarinius/Scarin/etc, vitt kort – ref till handskrifter.
Scarp/Scharp, vitt kort – ref till handskrifter.
Schaale/Schale, .
Schaar/Schaar, von/Schar, två blå och ett vitt kort – ref till både tryckta verk och handskrifter.
Schabo, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Schaboo/Schabou, vitt kort – ref till handskrifter.
Schabou/Schaboo, vitt kort – ref till handskrifter.
Schacht, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schachtschabel, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Schack, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schack, vitt kort – ref till handskrifter.
Schackow, vitt kort – ref till handskrifter.
Schade, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schaefer/Schäfer, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schaeffer/Schäffer/Scheffer, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schaeij/Schaeij, von/Schaij, två blå och ett vitt kort – ref till både tryckta verk och handskrifter.
Schael, vitt kort – ref till handskrifter.
Schael/Schel, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schaerg, vitt kort – ref till handskrifter.
Schaerling, blått kort – ref till tryckta verk.
Schaffenbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Schafferath, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Schaft, vitt kort – ref till handskrifter.
Schager, vitt kort – ref till handskrifter.
Schagerberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Schagerborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Schagerholm, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schagerlund, vitt kort – ref till handskrifter.
Schagerqvist/Schagerquist, vitt kort – ref till handskrifter.
Schagerstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Schagerström/Skagerström, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Schaij/Schay/Schaeij, vitt kort – ref till handskrifter.
Schalander, blått kort – ref till tryckta verk.
Schalberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schale/Schaale, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Schalelowitz/Schatelowitz, vitt kort – ref till handskrifter.
Schalén, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schalenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Schalien, blått kort – ref till tryckta verk.
Schalien, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Schalin/Scalin/Schallin, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Schalitz, blått kort – ref till tryckta verk.
Schallerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Schallin/Schalin, blått kort – ref till tryckta verk.
Schalm/Schialm, vitt kort – ref till handskrifter.
Schalman, vitt kort – ref till handskrifter.
Schamberts, vitt kort – ref till handskrifter.
Schampi, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Schandelier, vitt kort – ref till handskrifter.
Schander, blått kort – ref till tryckta verk.
Schannong, blått kort – ref till tryckta verk.
Schanpin, vitt kort – ref till handskrifter.
Schantz, von/Schantz, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Schantzberg/Schautzberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Schar/Schaar, vitt kort – ref till handskrifter.
Scharander, vitt kort – ref till handskrifter.
Scharberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Scharding, vitt kort – ref till handskrifter.
Scharenberg/Scharenberg, von/Scharnberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Scharfenberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Scharfeneck/Scharffeneck, vitt kort – ref till handskrifter.
Scharff/Scharph, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Scharffeneck/Scharfeneck, vitt kort – ref till handskrifter.
Scharffenfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Scharijn/Scharin, vitt kort – ref till handskrifter.
Scharin/Scharin, von/Scharijn/Scarin/Skarin, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Scharling, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Scharnberg/Scharenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Scharnberger, vitt kort – ref till handskrifter.
Scharp/Scarp/Scharph, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Scharph/Scharff/Scharp, vitt kort – ref till handskrifter.
Scharpius, vitt kort – ref till handskrifter.
Scharström, vitt kort – ref till handskrifter.
Schartau, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Schartoffen, vitt kort – ref till handskrifter.
Schatelovitsch, blått kort – ref till tryckta verk.
Schatelowitz/Schalelowitz, vitt kort – ref till handskrifter.
Schatelovius, vitt kort – ref till handskrifter.
Schatt, vitt kort – ref till handskrifter.
Schattau, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schaubardt, vitt kort – ref till handskrifter.
Schauer, vitt kort – ref till handskrifter.
Schaugardt, vitt kort – ref till handskrifter.
Schaukirch, vitt kort – ref till handskrifter.
Schaultz, vitt kort – ref till handskrifter.
Schauman, två blå och ett vitt kort – ref till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Schaumberger, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Schaumburg, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Schaumkell, vitt kort – ref till handskrifter.
Schautzberg/Schantzberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Schauw, vitt kort – ref till handskrifter.
Schavon, vitt kort – ref till handskrifter.
Schay/Schaij, vitt kort – ref till handskrifter.
Schechta, blått kort – ref till tryckta verk.
Scheckta/Schächta/Skeckta, vitt kort – ref till handskrifter.
Schedelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Schedén, vitt kort – ref till handskrifter.
Scheder, vitt kort – ref till handskrifter.
Schederman, vitt kort – ref till handskrifter.
Schederus, vitt kort – ref till handskrifter.
Schedin, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Scheding/Skeding, vitt kort – ref till handskrifter.
Schedviensis, vitt kort – ref till handskrifter.
Schedvin/Schedvinus/Schedvin, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schedvinus/Schedvin, vitt kort – ref till handskrifter.
Schee, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Scheel/Schiel/Scheele/Schele/Schel, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schéele/Schéele/Schele/Scheel, blått kort – ref till tryckta verk.
Scheele/Schele/Scheel/Scheele, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Schef, vitt kort – ref till handskrifter.
Scheffel, vitt kort – ref till handskrifter.
Scheffer/Scheffer, von/Schefferus/Schäffer, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Scheffler, vitt kort – ref till handskrifter.
Scheffman/Schefman, vitt kort – ref till handskrifter.
Scheffner, vitt kort – ref till handskrifter.
Schefman/Scheffman, vitt kort – ref till handskrifter.
Scheib, vitt kort – ref till handskrifter.
Scheibe, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Scheide, vitt kort – ref till handskrifter.
Scheidenburg, vitt kort – ref till handskrifter.
Scheiding, von/Scheiding, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Scheidius, vitt kort – ref till handskrifter.
Schel/Scheel, blått kort – ref till tryckta verk.
Schelander, vitt kort – ref till handskrifter.
Scheldon/Sheldon, vitt kort – ref till handskrifter.
Schéle, blått kort – ref till tryckta verk.
Schele/Scheele/Scheel/Schelle, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schelfisch/Schielfisk, vitt kort – ref till handskrifter.
Schelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Schell, vitt kort – ref till handskrifter.
Schelle/Schele, vitt kort – ref till handskrifter.
Schellhammer, vitt kort – ref till handskrifter.
Schenander, vitt kort – ref till handskrifter.
Schenbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Schenberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schenbom/Schenbom, af, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schenche, vitt kort – ref till handskrifter.
Schenck/Schenk/Skänk, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schenfelt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schenholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Schening/Schening, von/Scheningh/Schenning, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schenk/Schenck/Skänk, vitt kort – ref till handskrifter.
Schenke, vitt kort – ref till handskrifter.
Schenkmanis, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Schenler, vitt kort – ref till handskrifter, GF avtavlor.
Schenling, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Schenman, vitt kort – ref till handskrifter.
Schenmark, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schenning/Schening, vitt kort – ref till handskrifter.
Schenson, blått kort – ref till tryckta verk.
Schensson, vitt kort – ref till handskrifter.
Schenström, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Scheper/Schepper, vitt kort – ref till handskrifter.
Schepfler, vitt kort – ref till handskrifter.
Schepler, vitt kort – ref till handskrifter.
Scheplerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Schepner, vitt kort – ref till handskrifter.
Schepper/Schepperus/Scheper/Skepper, vitt kort – ref till handskrifter.
Schepperus/Schepper, vitt kort – ref till handskrifter.
Scheps, vitt kort – ref till handskrifter.
Scherbeck/Schierbäck/Schierbech/Schierbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Scherber, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Scherdin, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Scherembeke, blått kort – ref till tryckta verk.
Scherf/Scherff, vitt kort – ref till handskrifter.
Scherin, vitt kort – ref till handskrifter.
Schering/Skering, vitt kort – ref till handskrifter.
Scherini, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Scherlin/Skärlin, vitt kort – ref till handskrifter.
Scherling/Schierling, vitt kort – ref till handskrifter.
Scherlund, vitt kort – ref till handskrifter.
Scherman, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schermansson, vitt kort – ref till handskrifter.
Scherna/Stierna, vitt kort – ref till handskrifter.
Scherping/Schierpingh, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Scherr, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Schersenfeldt, blått kort – ref till tryckta verk.
Scherstén, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Scherstrand, vitt kort – ref till handskrifter.
Scherström/Schierström/Schärström, vitt kort – ref till handskrifter.
Schertiger, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Schessel, vitt kort – ref till handskrifter.
Scheurling, vitt kort – ref till handskrifter.
Scheurman, vitt kort – ref till handskrifter.
Scheutz, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Schewe, vitt kort – ref till handskrifter.
Schevelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Schewen, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schewenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Schiado, vitt kort – ref till handskrifter.
Schiaerström, blått kort – ref till tryckta verk.
Schialm/Schalm, vitt kort – ref till handskrifter.
Schiang, vitt kort – ref till handskrifter.
Schibbye, blått kort – ref till tryckta verk.
Schick, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schiebler, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schief, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schiel/Scheel, vitt kort – ref till handskrifter.
Schielfisk/Schelfisch, vitt kort – ref till handskrifter.
Schierbech/Scherbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Schierbäck/Scherbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Schierfbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Schierfman, vitt kort – ref till handskrifter.
Schierling/Scherling, vitt kort – ref till handskrifter.
Schiermacher, vitt kort – ref till handskrifter.
Schierman/Shierman/Schjerman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Schiermer, vitt kort – ref till handskrifter.
Schiernander, vitt kort – ref till handskrifter.
Schierner, vitt kort – ref till handskrifter.
Schierpingh/Scherping, vitt kort – ref till handskrifter.
Schierström/Scherström, vitt kort – ref till handskrifter.
Schierwik, vitt kort – ref till handskrifter.
Schiewer, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF avtavlor.
Schiffer, vitt kort – ref till handskrifter.
Schiffner, vitt kort – ref till handskrifter.
Schifström, vitt kort – ref till handskrifter.
Schilder, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schildt/Skildt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Schill/Skill, vitt kort – ref till handskrifter.
Schillander, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Schillberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Schillén, vitt kort – ref till handskrifter.
Schiller/Skiller, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schillerfelt/Schillerfeldt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schillerhjelm, vitt kort – ref till handskrifter.
Schillerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Schillgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Schillin, vitt kort – ref till handskrifter.
Schilling/Schilling, von/Skilling/Shilling, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Schillström, blått kort – ref till tryckta verk.
Schilp, vitt kort – ref till handskrifter.
Schimmelpfenning, vitt kort – ref till handskrifter.
Schinkel/Schinkel, von/ Schinckel, von/Schinckel, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schionstedt/Schönstedt/Skjönstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Schionström/Schönström, vitt kort – ref till handskrifter.
Schirmer, vitt kort – ref till handskrifter.
Schissler, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schiultz/Schultz, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schivedius, vitt kort – ref till handskrifter.
Schiåltz/Schjåltz, vitt kort – ref till handskrifter.
Schiönborg/Schönborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Schiönwall/Schönwall, vitt kort – ref till handskrifter.
Schiörling, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schiös/Schös, vitt kort – ref till handskrifter.
Schiöström/Sjöström, vitt kort – ref till handskrifter.
Schiött/Schjött/Schött/Skött, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schjerman/Schierman, vitt kort – ref till handskrifter.
Schjoman, blått kort – ref till tryckta verk.
Schjåltz/Schiåltz, vitt kort – ref till handskrifter.
Schjönbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Schjörlin/Schörlin, vitt kort – ref till handskrifter.
Schjörling/Schörling, vitt kort – ref till handskrifter.
Schjött/Schött/Schiött/Skött, vitt kort – ref till handskrifter.
Schlack, vitt kort – ref till handskrifter.
Schlagenfelt, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Schlang, vitt kort – ref till handskrifter.
Schlangenfeldt/Schlangenfelt, von genannt Degink/Schlangenfelt, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schlau, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schlawitz, vitt kort – ref till handskrifter.
Schlée, vitt kort – ref till handskrifter.
Schlegel/Schlegel, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schleicher/Schleikert/Sleicher, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Schleijfot/Schloifoth, vitt kort – ref till handskrifter.
Schleikert/Schleicher/Sleicher, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schleinvogt, vitt kort – ref till handskrifter.
Schleminger, vitt kort – ref till handskrifter.
Schleppegrell, blått kort – ref till tryckta verk.
Schlesinger, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schletzer, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schlichting, vitt kort – ref till handskrifter.
Schlichtkrull, vitt kort – ref till handskrifter.
Schliebe, vitt kort – ref till handskrifter.
Schlieker, vitt kort – ref till handskrifter.
Schlieman, vitt kort – ref till handskrifter.
Schlippenbach, von/Schlippenbach, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schlo/Schlou, vitt kort – ref till handskrifter.
Schloifoth/Schleijfot, vitt kort – ref till handskrifter.
Schlorf/Schlorff/Slorff, vitt kort – ref till handskrifter.
Schlorf/Slorff, blått kort – ref till tryckta verk.
Schlorff/Schlorf, vitt kort – ref till handskrifter.
Schlou/Schlo/Schlu, vitt kort – ref till handskrifter.
Schlow, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Schlu/Schlou, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schluter, vitt kort – ref till handskrifter.
Schlüter/Schlyter/Schlytern, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Schlyter/Schlytter, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF avtavlor.
Schlytern/Schlyter, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schlytter/Schlyter, vitt kort – ref till handskrifter.
Schmal, vitt kort – ref till handskrifter.
Schmalensée, von/Schmalensee/Cederholm von Schmalensée, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Schmaltz/Smaltz/Schmaltz, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Schmaltzius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Schmedeman/Smedeman, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schméer/Schmer, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schméerfelt, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schmer/Schméer, vitt kort – ref till handskrifter.
Schmettau, von/Schmettow, blått kort – ref till tryckta verk.
Schmettow/Schmettau, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Schmid, vitt kort – ref till handskrifter.
Schmidt, von Hoija, vitt kort – ref till handskrifter.
Schmidt,af/Schmidt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schmidt/Schmidtv. Schmidtseen/Schmitt/Schmiedt/Schmidt, af, två blå och ett vitt kort – ref till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Schmidtberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Schmidtburg, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Schmidten, von, .
Schmidterlöf/Schmiterlöv, vitt kort – ref till handskrifter.
Schmiedeberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Schmiedefelt/Smidefelt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schmieden, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Schmieder, vitt kort – ref till handskrifter.
Schmiedt/Schmidt, vitt kort – ref till handskrifter.
Schmiedte, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schmiel, vitt kort – ref till handskrifter.
Schmilau, vitt kort – ref till handskrifter.
Schmilinsky, blått kort – ref till tryckta verk.
Schmiterlöw/Schmitterlou/Schmidterlöf, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schmitt/Schmitth/Schmitt, von/Schmidt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Schmitten, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Schmitterlou/Schmiterlöw, vitt kort – ref till handskrifter.
Schmittfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Schmoll, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schmäck, vitt kort – ref till handskrifter.
Schnaar/Schnar, vitt kort – ref till handskrifter.
Schnack/Schnak, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schnaep, vitt kort – ref till handskrifter.
Schnak/Schnack, vitt kort – ref till handskrifter.
Schnar/Schnaar, vitt kort – ref till handskrifter.
Schnée, vitt kort – ref till handskrifter.
Schneidau, von, .
Schneider, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schneidern, von/Schneidern, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schneidler, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Schnell, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schnell, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Schoerbing/Schörbing, vitt kort – ref till handskrifter.
Schoff, vitt kort – ref till handskrifter.
Schog/Skog, vitt kort – ref till handskrifter.
Schogberg/Skogberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Schogård/Schougård, vitt kort – ref till handskrifter.
Scholander, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv, GF avtavlor.
Scholenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Scholl, vitt kort – ref till handskrifter.
Schollin, vitt kort – ref till handskrifter, GF avtavlor.
Scholman/Schulman, vitt kort – ref till handskrifter.
Scholmeijer, vitt kort – ref till handskrifter.
Scholmeyer, blått kort – ref till tryckta verk.
Scholten, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Scholten/Scholten, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Scholtz, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Schoman, vitt kort – ref till handskrifter.
Schomell, vitt kort – ref till handskrifter.
Schomerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Schommer, vitt kort – ref till handskrifter.
Schonback, blått kort – ref till tryckta verk.
Schonberg/Sconberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Schonfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Schonheit, blått kort – ref till tryckta verk.
Schonheit, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Schorelius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Schorr von Hassel, vitt kort – ref till handskrifter.
Schortz, blått kort – ref till tryckta verk.
Schoten, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Schoting, von/Schoting, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Schott, vitt kort – ref till handskrifter.
Schotte/Skotte, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Schottenius/Scottenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Schotzwinckel, vitt kort – ref till handskrifter.
Schouboe, blått kort – ref till tryckta verk.
Schoug/Skog/Skoug/Schough, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Schougberg/Skogberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Schouger, vitt kort – ref till handskrifter.
Schough/Schoug/Skoug/Skog, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schougård/Schogård/Skogård, vitt kort – ref till handskrifter.
Schoulow, vitt kort – ref till handskrifter.
Schoultz, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Schoultze, vitt kort – ref till handskrifter.
Schoumacher/Schumacher, vitt kort – ref till handskrifter.
Schouman, vitt kort – ref till handskrifter.
Schove, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Schraffer, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schram, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Schrange, vitt kort – ref till handskrifter.
Schreck, blått kort – ref till tryckta verk.
Schreeb, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Schreiber, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Schreij, vitt kort – ref till handskrifter.
Schreil/Schreill/Schrell/Schrelle, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Schreiter/Schreitter, vitt kort – ref till handskrifter.
Schreiterfelt, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schreitter/Schreiter, vitt kort – ref till handskrifter.
Schrej/Schrey, blått kort – ref till tryckta verk.
Schreuder, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schrewelius/Schrevelius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Schrey/Schrej, blått kort – ref till tryckta verk.
Schrickel/Schrickell, vitt kort – ref till handskrifter.
Schrickell/Schrickel, vitt kort – ref till handskrifter.
Schriver/Scriver/Skrifver, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Schroerus, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schrove, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schruuf/Skruf, vitt kort – ref till handskrifter.
Schröder, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Schröderheim, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schröderstjerna, blått kort – ref till tryckta verk.
Schröer, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schuan, vitt kort – ref till handskrifter.
Schuback, vitt kort – ref till handskrifter.
Schuberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Schubert/Schubert, von/Schuberth, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schucani, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Schuembler/Schwembler, vitt kort – ref till handskrifter.
Schuer, vitt kort – ref till handskrifter.
Schuknecht, vitt kort – ref till handskrifter.
Schuldheis, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Schulman/Skulman/Scholman/Schulman, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Schult, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Schulte, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schulte von Ritterfelt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schultén/Schultén, af/Schultéen, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schultens, vitt kort – ref till handskrifter.
Schulterus, vitt kort – ref till handskrifter.
Schultin, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schultz von Ascheraden/Schultz, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schultz, von/Schoultz, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Schultz-Steinheil/Schultz, blått kort – ref till tryckta verk.
Schultz/Schiultz/Schultz von Ascheraden, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Schultzberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schultze, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schultzén/Schultzen, von/Schulzen, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schultzenberg, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Schultzenburg, vitt kort – ref till handskrifter.
Schultzendorff, blått kort – ref till tryckta verk.
Schultzenhielm, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Schultzenjäger, vitt kort – ref till handskrifter.
Schulz, blått kort – ref till tryckta verk.
Schulzen, von/Schultzén, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schulzenheim, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Schulzer, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Schumacher/Schoumacher, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schuman, vitt kort – ref till handskrifter.
Schumburg, blått kort – ref till tryckta verk.
Schunck/Schunk, vitt kort – ref till handskrifter.
Schunk/Schunck, vitt kort – ref till handskrifter.
Schurman, vitt kort – ref till handskrifter.
Schuster, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schustern, vitt kort – ref till handskrifter.
Schute, vitt kort – ref till handskrifter.
Schutsalter, vitt kort – ref till handskrifter.
Schuttman, blått kort – ref till tryckta verk.
Schutts, vitt kort – ref till handskrifter.
Schutz, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schutze, blått kort – ref till tryckta verk.
Schutzer, vitt kort – ref till handskrifter.
Schuut, vitt kort – ref till handskrifter.
Schuwert, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Schwab, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schwabe, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Schwabenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Schwahn/Schwan, blått kort – ref till tryckta verk.
Schwalbe, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schwalch, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schwallenberg/Schwallenberg, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schvan, vitt kort – ref till handskrifter.
Schwan, vitt kort – ref till handskrifter.
Schwanberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Schwanck, vitt kort – ref till handskrifter.
Schwanen, vitt kort – ref till handskrifter.
Schwanenberg, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Schwanewede, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schwantes, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Schwardt/Schwart, vitt kort – ref till handskrifter.
Schwardts/Schwartz/Swartz, vitt kort – ref till handskrifter.
Schwardz/Schwartz, vitt kort – ref till handskrifter.
Schwart/Schwardt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schwartz/Schwardz/Schwardts/Swartz, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Schwartzberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Schwartzenhoff, von/Schwartzhåff, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schwartzer/Schwartzer, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schwartzhåff, von/Schwartzenhoff, von/Swartzhoff, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Schwartzkopf, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schwartzman, blått kort – ref till tryckta verk.
Schwede/Swede, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schweder, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schwedler, vitt kort – ref till handskrifter.
Schwembler/Schuembler/Schvembler af Lassenau, vitt kort – ref till handskrifter.
Schwendetzky, vitt kort – ref till handskrifter.
Schwengelln, von/Schwengelm, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Schwengelm, von/Schwengelln, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schwening, vitt kort – ref till handskrifter.
Schwenner, vitt kort – ref till handskrifter.
Schwerdtfeijer, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Schwerin, von/Schwerin/Swerin, två blå och ett vitt kort – ref till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Schwidrafschie, vitt kort – ref till handskrifter.
Schwieger, vitt kort – ref till handskrifter.
Schwieler, vitt kort – ref till handskrifter.
Schwier, vitt kort – ref till handskrifter.
Schwindt, blått kort – ref till tryckta verk.
Schwitski, vitt kort – ref till handskrifter.
Schyberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Schybergson, blått kort – ref till tryckta verk.
Schybler, vitt kort – ref till handskrifter.
Schück, blått kort – ref till tryckta verk.
Schückendantz, vitt kort – ref till handskrifter.
Schüffner, vitt kort – ref till handskrifter.
Schylander/Schyllander, vitt kort – ref till handskrifter.
Schylberg/Schyllberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Schylffer, vitt kort – ref till handskrifter.
Schyllberg/Schylberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schyller, vitt kort – ref till handskrifter.
Schylling, blått kort – ref till tryckta verk.
Schylman, vitt kort – ref till handskrifter.
Schylström, vitt kort – ref till handskrifter.
Schültz, blått kort – ref till tryckta verk.
Schylvenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Schylverin, vitt kort – ref till handskrifter.
Schylverius, vitt kort – ref till handskrifter.
Schymfier, blått kort – ref till tryckta verk.
Schürer von Waldheim, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Schürman, vitt kort – ref till handskrifter.
Schüssler, vitt kort – ref till handskrifter.
Schytén, blått kort – ref till tryckta verk.
Schytler, vitt kort – ref till handskrifter.
Schytt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schytte/Schütte, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schyttén, blått kort – ref till tryckta verk.
Schüttenhielm/Skyttenhielm, vitt kort – ref till handskrifter.
Schyttner, vitt kort – ref till handskrifter.
Schyttz/Schütz/Schytz, tre blå kort – ref till tryckta verk.
Schytz/Schütz/Schütz, von/Schyttz, vitt kort – ref till handskrifter.
Schütze, vitt kort – ref till handskrifter.
Schützen, vitt kort – ref till handskrifter.
Schytzer/Schützer, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Schützercrantz, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schåltz, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Schånberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schåning/Skåning, vitt kort – ref till handskrifter.
Schåre, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Schächta/Scheckta, vitt kort – ref till handskrifter.
Schäder, vitt kort – ref till handskrifter.
Schärling, vitt kort – ref till handskrifter.
Schärström/Schaerström/Scherström, vitt kort – ref till handskrifter.
Schäwenbach, von/Schaevenbach, von/Schöwenback, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schöffler, vitt kort – ref till handskrifter.
Schöffner, vitt kort – ref till handskrifter.
Schöld/Sköld/Skiöld, vitt kort – ref till handskrifter.
Schöldberg/Sköldberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Schölde, vitt kort – ref till handskrifter.
Schöldström, blått kort – ref till tryckta verk.
Schölin/Sjölin, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schöller, blått kort – ref till tryckta verk.
Schöllerstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Schöllin, vitt kort – ref till handskrifter.
Schön, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Schönbeck, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Schönberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Schönberg, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Schönbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Schönborg/Schiönborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Schönbäck, vitt kort – ref till handskrifter.
Schöne, vitt kort – ref till handskrifter.
Schöneman/Schöneman, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schönewald, vitt kort – ref till handskrifter.
Schönfeldt, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Schönfelt/Schönfelt, von/Schönfeldt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schönherr, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schönhoff, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schöning, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Schönleben, von/Schönleben, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schönman, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Schönmeijer/Schönmeyr, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Schönov, vitt kort – ref till handskrifter.
Schönrock, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Schönstedt/Skjönstedt/Schionstedt, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Schönström/Schionström, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Schönwall/Schiönwall, vitt kort – ref till handskrifter.
Schöphler, vitt kort – ref till handskrifter.
Schöps, blått kort – ref till tryckta verk.
Schörbing/Schoerbing, vitt kort – ref till handskrifter.
Schöring, blått kort – ref till tryckta verk.
Schörlin/SchjörlinSjörlin/Siörlin, vitt kort – ref till handskrifter.
Schörling/Schjörling, vitt kort – ref till handskrifter.
Schörts, vitt kort – ref till handskrifter.
Schös/Schiös, vitt kort – ref till handskrifter.
Schött/Schjött/Schiött/Skött, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Schötz, vitt kort – ref till handskrifter.
Schöwenback, von/Schäwenbach, vitt kort – ref till handskrifter.
Scipio de Palma, vitt kort – ref till handskrifter.
Sconberg/Schonberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Scot/Scott, vitt kort – ref till handskrifter.
Scott, blått kort – ref till tryckta verk.
Scott/Scot, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Scottenius/Schottenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Scraderus Lempelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Scriberus, vitt kort – ref till handskrifter.
Scrifwere/Skrifvare, vitt kort – ref till handskrifter.
Scriver/Skrifver, vitt kort – ref till handskrifter.
Scroderus, vitt kort – ref till handskrifter.
Sculptorius, blått kort – ref till tryckta verk.
Seaborg (i USA), vitt kort – ref till handskrifter.
Seaton/Seton, blått kort – ref till tryckta verk.
Sebald, vitt kort – ref till handskrifter.
Sebaldt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sebardt, blått kort – ref till tryckta verk.
Sebastiansson, vitt kort – ref till handskrifter.
Sebelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Sebell, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sebenius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Seberus, vitt kort – ref till handskrifter.
Sebin, vitt kort – ref till handskrifter.
Sebinus/Saebinus, vitt kort – ref till handskrifter.
Sebom/Säbom, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Sebrelius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Secander, vitt kort – ref till handskrifter.
Secher, blått kort – ref till tryckta verk.
Sechman, vitt kort – ref till handskrifter.
Seckler, vitt kort – ref till handskrifter.
Sedan, vitt kort – ref till handskrifter.
Sedelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Sedelman, vitt kort – ref till handskrifter.
Sedenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Sederberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Sederblad, blått kort – ref till tryckta verk.
Sederdahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Sederholm, blått kort – ref till tryckta verk.
Sederholm/Zederholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Sederström, vitt kort – ref till handskrifter.
Sedig, vitt kort – ref till handskrifter.
Sedin, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sedlin, vitt kort – ref till handskrifter.
Sedmigradskoij, vitt kort – ref till handskrifter.
Sedström, vitt kort – ref till handskrifter.
Sedvall, vitt kort – ref till handskrifter.
Seef, vitt kort – ref till handskrifter.
Seeht, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Seehusen, vitt kort – ref till handskrifter.
Seeland, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Seele, vitt kort – ref till handskrifter.
Seelenbrandt, vitt kort – ref till handskrifter.
Seelig, vitt kort – ref till handskrifter.
Seeliger/Seliger, vitt kort – ref till handskrifter.
Seeman/Seman/Sehman, vitt kort – ref till handskrifter.
Sefberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Seffer/Olsson-Seffer, vitt kort – ref till handskrifter.
Sefring, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sefström, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sefvelin/Sevelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Sefving, vitt kort – ref till handskrifter.
Segebad/Segebaden, vitt kort – ref till handskrifter.
Segebaden/Segebaden, von/Segebade von Krummenhagen/Segebad, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Segelberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Segelcke, blått kort – ref till tryckta verk.
Segelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Segelström, vitt kort – ref till handskrifter.
Seger, vitt kort – ref till handskrifter.
Segerberg/Segerberg, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Segerblom, vitt kort – ref till handskrifter.
Segerborg, blått kort – ref till tryckta verk.
Segerbrand/Segerbrandt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Segercrantz, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Segercrona, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Segerdahl/Segerdahl, von/Segerdaahl/Segerdal, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Segerfelt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Segerfors, blått kort – ref till tryckta verk.
Segerheim, blått kort – ref till tryckta verk.
Segerhielm, vitt kort – ref till handskrifter.
Segerholm, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Segerlind, vitt kort – ref till handskrifter.
Segerling, vitt kort – ref till handskrifter.
Segerman, vitt kort – ref till handskrifter.
Segermark, .
Segeroth/Segerroth, vitt kort – ref till handskrifter.
Segerqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Segerroth/Segeroth, vitt kort – ref till handskrifter.
Segersköld/Segerskiöld, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Segerstada släkten, vitt kort – ref till handskrifter.
Segerstedt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Segersteén/Segersten/Segersteen, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Segerstierna, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Segerstråle, blått kort – ref till tryckta verk.
Segerström, af/Segerström, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Segerström/Segerström, af, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Segersven, vitt kort – ref till handskrifter.
Segersvärd, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Segerwall/Segervall, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Segh, vitt kort – ref till handskrifter.
Seglorin/Segorlin, vitt kort – ref till handskrifter.
Segner, blått kort – ref till tryckta verk.
Segnitz, vitt kort – ref till handskrifter.
Segolius, vitt kort – ref till handskrifter.
Segorlin/Seglorin, vitt kort – ref till handskrifter.
Segrelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Segrell, vitt kort – ref till handskrifter.
Segroth, vitt kort – ref till handskrifter.
Sehested, blått kort – ref till tryckta verk.
Sehfbom/Säfbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Sehlan, vitt kort – ref till handskrifter.
Sehlberg/Selberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sehlman, vitt kort – ref till handskrifter.
Sehltzen, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Sehman/Sehmann/Seman/Seeman, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Seidelius/Sejdelius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Seidell, vitt kort – ref till handskrifter.
Seidentoff, vitt kort – ref till handskrifter.
Seidenzopf/Seidenzopff, vitt kort – ref till handskrifter.
Seifartv, .
Seigell, blått kort – ref till tryckta verk.
Seilander, vitt kort – ref till handskrifter.
Seiller, vitt kort – ref till handskrifter.
Seinac, vitt kort – ref till handskrifter.
Seinknecht, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv, se de Besche.
Seipel/Seippel, vitt kort – ref till handskrifter.
Seippel/Seipel, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Seiron, blått kort – ref till tryckta verk.
Sejersted, blått kort – ref till tryckta verk.
Seladius, vitt kort – ref till handskrifter.
Selahn, blått kort – ref till tryckta verk.
Selander/Sellander, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Selandus, vitt kort – ref till handskrifter.
Selbe, vitt kort – ref till handskrifter.
Selbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Selbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Selberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Selbinder, vitt kort – ref till handskrifter.
Seldegren, vitt kort – ref till handskrifter.
Seldén/Selldén, blått kort – ref till tryckta verk.
Seldener, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Selenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Selge, vitt kort – ref till handskrifter.
Selggren, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Selgmar/Säljmar, vitt kort – ref till handskrifter.
Seliger/Seeliger, vitt kort – ref till handskrifter.
Selin, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Selinder, vitt kort – ref till handskrifter.
Selker, vitt kort – ref till handskrifter.
Sellander/Selander, vitt kort – ref till handskrifter.
Sellbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Sellberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Selldén/Seldén, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Selle, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sellegren, vitt kort – ref till handskrifter.
Sellén, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sellénius, vitt kort – ref till handskrifter.
Sellergren, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sellgren, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sellholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Sellin, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sellinder, vitt kort – ref till handskrifter.
Selling, vitt kort – ref till handskrifter.
Sellinger, vitt kort – ref till handskrifter.
Sellius, vitt kort – ref till handskrifter.
Sellman, vitt kort – ref till handskrifter.
Sellmer, vitt kort – ref till handskrifter.
Sellner, blått kort – ref till tryckta verk.
Sellneus, vitt kort – ref till handskrifter.
Sellqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Sellstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Sellström/Sällström, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Selmer, vitt kort – ref till handskrifter.
Selnecker/Silnecker, vitt kort – ref till handskrifter.
Selou, vitt kort – ref till handskrifter.
Seltzen, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Seltzen, von/Seltzen, vitt kort – ref till handskrifter.
Selvander, blått kort – ref till tryckta verk.
Seman/Seeman/Sehman, vitt kort – ref till handskrifter.
Semander, vitt kort – ref till handskrifter.
Semando, vitt kort – ref till handskrifter.
Semberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Semelin, blått kort – ref till tryckta verk.
Semelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Semenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Semmel, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sempel, vitt kort – ref till handskrifter.
Semph, vitt kort – ref till handskrifter.
Semphl, vitt kort – ref till handskrifter.
Senckpiehl, vitt kort – ref till handskrifter.
Senderman, vitt kort – ref till handskrifter.
Senell, vitt kort – ref till handskrifter.
Senkelär/Sinclair, vitt kort – ref till handskrifter.
Senman, vitt kort – ref till handskrifter.
Sennfält/Sennfäldt, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1959, s 326.
Sentzer, vitt kort – ref till handskrifter, se Jentzen.
Sepelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Seppelin, blått kort – ref till tryckta verk.
Serander/Serrander, vitt kort – ref till handskrifter.
Serboni, blått kort – ref till tryckta verk.
Seréen, vitt kort – ref till handskrifter.
Serén, vitt kort – ref till handskrifter.
Serenius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sergel, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Serkilax/De Serkilax, vitt kort – ref till handskrifter.
Serlachius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Serlin, vitt kort – ref till handskrifter.
Serling/Särlingh, vitt kort – ref till handskrifter.
Serman, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sermoise, vitt kort – ref till handskrifter.
Sernander, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sernau, vitt kort – ref till handskrifter.
Sernblad, vitt kort – ref till handskrifter.
Sernou, vitt kort – ref till handskrifter.
Sernquist, vitt kort – ref till handskrifter.
Sernsköld, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sernström, vitt kort – ref till handskrifter.
Serrander/Serander, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sersanders, blått kort – ref till tryckta verk.
Servais, blått kort – ref till tryckta verk.
Serwais, vitt kort – ref till handskrifter.
Serwas, vitt kort – ref till handskrifter.
Serzelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Seseman/Sesseman/Sesemann, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sesswegen, vitt kort – ref till handskrifter.
Sestedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Seth, von/Seth, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Seth/Seth, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sethelius/Settelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Seton/Seaton, blått kort – ref till tryckta verk.
Setréus/Zetraeus/Zethréus, vitt kort – ref till handskrifter.
Settegast, vitt kort – ref till handskrifter.
Settelius/Sethelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Setterberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Setterblad, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Setterbom, blått kort – ref till tryckta verk.
Setterborg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Setterdahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Settergren, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Setterlin/Sätterlin, vitt kort – ref till handskrifter.
Setterlund, vitt kort – ref till handskrifter.
Setterqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Setterstadius, vitt kort – ref till handskrifter.
Setterstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Setterström, vitt kort – ref till handskrifter.
Setterwall, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Settler, vitt kort – ref till handskrifter.
Settman, blått kort – ref till tryckta verk.
Settner, vitt kort – ref till handskrifter.
Setälä, blått kort – ref till tryckta verk.
Seudering, vitt kort – ref till handskrifter.
Seue, blått kort – ref till tryckta verk.
Seuerling, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Seulenbach, vitt kort – ref till handskrifter.
Seulenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Seulenberg, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Seulenburg, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Seulerus, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Seumenicht, vitt kort – ref till handskrifter.
Seurling/Sörling, vitt kort – ref till handskrifter.
Seurman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Sevallén, vitt kort – ref till handskrifter.
Sewallius/Sevallius, vitt kort – ref till handskrifter.
Sevalt, vitt kort – ref till handskrifter.
Sevardsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Sevedström, v0.
Sevelin/Sefvelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Sevelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Sewelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Sevén, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sewenbom/Sävenbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Sevenius/Sevén, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sewerin/Sewerinus, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF avtavlor.
Sewerinus/Sewerin, vitt kort – ref till handskrifter.
Sevon/Sevonius, två blå kort – ref till tryckta verk.
Sevotka, blått kort – ref till tryckta verk.
Seybold, vitt kort – ref till handskrifter.
Seymer, vitt kort – ref till handskrifter.
Shee, vitt kort – ref till handskrifter.
Sheldon, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sheldon/Scheldon/Sheldon, af, vitt kort – ref till handskrifter.
Shepherd, vitt kort – ref till handskrifter.
Shierman/Schierman, vitt kort – ref till handskrifter.
Shilling/Schilling, blått kort – ref till tryckta verk.
Shioi, vitt kort – ref till handskrifter.
Siack, vitt kort – ref till handskrifter.
Sibbern, blått kort – ref till tryckta verk.
Sibelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Siberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sibeth/Zibeth, vitt kort – ref till handskrifter.
Sich von Sandeler, vitt kort – ref till handskrifter.
Sicke, vitt kort – ref till handskrifter.
Sickerman, vitt kort – ref till handskrifter.
Sickkman, vitt kort – ref till handskrifter.
Sicre, blått kort – ref till tryckta verk.
Sidau, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Siddevall, vitt kort – ref till handskrifter.
Sidelius/Sidhelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Sidén, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sidenbladh, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sidenbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Sidenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Sidenmark, blått kort – ref till tryckta verk.
Sidensnöre, blått kort – ref till tryckta verk.
Sidhelius/Sidelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Sidner, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sidou, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Sidowen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Sidrén/Sidrenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Sidrenius/Sidrén, vitt kort – ref till handskrifter.
Sidwall, vitt kort – ref till handskrifter.
Siebrecht, vitt kort – ref till handskrifter.
Siede, blått kort – ref till tryckta verk.
Siefvers/Sievers, vitt kort – ref till handskrifter.
Siefvert/Siewert, vitt kort – ref till handskrifter.
Siegbahn, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Siegel, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Siegerad, vitt kort – ref till handskrifter.
Siegeroth/Siegroth, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Siegert, vitt kort – ref till handskrifter.
Siegerton, vitt kort – ref till handskrifter.
Sieghou, vitt kort – ref till handskrifter.
Siegroth/Siegeroth/Siegrot/Siegrot, von/Sigrot, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sienert, vitt kort – ref till handskrifter.
Siep, vitt kort – ref till handskrifter.
Sierbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Sierick, vitt kort – ref till handskrifter.
Sierlin, vitt kort – ref till handskrifter.
Sierling, vitt kort – ref till handskrifter.
Sierman, vitt kort – ref till handskrifter.
Siesing, blått kort – ref till tryckta verk.
Sieurin, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sievers, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Sievers/Siefvers/Sifvers, vitt kort – ref till handskrifter.
Sievers/Siewers/Siefers/Sifvers, blått kort – ref till tryckta verk.
Siewert/Siefvert/Sifvert/Siwerdt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sievonius, blått kort – ref till tryckta verk.
Siffreson, vitt kort – ref till handskrifter.
Siffridsson/Sigfridson, vitt kort – ref till handskrifter.
Sifvers/Sivers/Sivers, von/Sievers, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sifvert/Siewert/Siwerdt, blått kort – ref till tryckta verk.
Sifvert/Siewert/Siwerdt/Siefwert, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Sifvesson, vitt kort – ref till handskrifter.
Sigfridi/Sigfridson, vitt kort – ref till handskrifter.
Sigfridson/Sigfridsson/Sigfridi/Siffridsson, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sigge, vitt kort – ref till handskrifter.
Siggebohytte-släkten, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Siggelkow, vitt kort – ref till handskrifter.
Siggesson, vitt kort – ref till handskrifter.
Siggeström, vitt kort – ref till handskrifter.
Siggonis, vitt kort – ref till handskrifter.
Siggonius, vitt kort – ref till handskrifter.
Siggsarfve, vitt kort – ref till handskrifter.
Sigismund, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sigleips, vitt kort – ref till handskrifter.
Sigler, vitt kort – ref till handskrifter.
Sigmelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Sigmundi, vitt kort – ref till handskrifter.
Signeul/Singöhl, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sigonius, blått kort – ref till tryckta verk.
Sigrell, vitt kort – ref till handskrifter.
Sigrid, vitt kort – ref till handskrifter.
Sigridsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Sigrot/Siegroth, vitt kort – ref till handskrifter.
Sigström, vitt kort – ref till handskrifter.
Sigtrug, vitt kort – ref till handskrifter.
Sigtun, vitt kort – ref till handskrifter.
Sigtunensis, vitt kort – ref till handskrifter.
Sigtunius, blått kort – ref till tryckta verk.
Sigwardsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Siira, blått kort – ref till tryckta verk.
Sijdon, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Sijk/Sik, vitt kort – ref till handskrifter.
Sijrck/Sirck, vitt kort – ref till handskrifter.
Sijrman, vitt kort – ref till handskrifter.
Sik/Sijk, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Siklund, vitt kort – ref till handskrifter.
Sikström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Siktberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Sikterudssläkten, vitt kort – ref till handskrifter.
Silander, vitt kort – ref till handskrifter.
Silberarm, blått kort – ref till tryckta verk.
Silcke, blått kort – ref till tryckta verk.
Silkelock, ref till tryckta verk.
Silén/Sillén, blått kort – ref till tryckta verk.
Silenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Silentz/de Silentz/Silenz, två blå och ett vitt kort – ref till både tryckta verk och handskrifter.
Silerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Silfverax/Sölfwerax, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Silfverbagge, vitt kort – ref till handskrifter.
Silfverberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Silfverbielke/Sölfwerbielke, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Silfverbrand/Sölfwerbrand, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Silfverbögel/Sölfwerbögel, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Silfvercrantz/Sölfvercrantz, två blå och ett vitt kort – ref till både tryckta verk och handskrifter.
Silfvercrona/Sölfvercrona, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Silfverdahl, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Silfvergren/Sölfwergreen, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Silfvergrip, vitt kort – ref till handskrifter.
Silfverharnesk/Sölfwerharnesk, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Silfverhielm/Sölfwerhielm, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Silfverhjelm, blått kort – ref till tryckta verk.
Silfverhäst, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Silfverkling, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Silfverkloo, blått kort – ref till tryckta verk.
Silfverklot, blått kort – ref till tryckta verk.
Silfverklou, blått kort – ref till tryckta verk.
Silfverlod/Silfverlood, vitt kort – ref till handskrifter.
Silfverlood/Silfverlod/Sölfverlood, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Silfverlåås/Silfverlås/Sölfwerlåås, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Silfvernagel, vitt kort – ref till handskrifter.
Silfverpatron/Sölfwerpatron, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Silfverschiöld/Silfverskiöld, vitt kort – ref till handskrifter.
Silfverskiöld//Silfverschiöld/Sölversköldh/Silfverskjöld, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Silfverskog, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Silfversparre/Sölversparre, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Silfverspåre/Sölfwerspåre, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Silfverstedt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Silfverstierna/Sölfverstierna, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Silfverstolpe/Silverstolpe, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Silfverstråle/Sölfverstråhle, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Silfverström/Sölfwerström, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Silfverståhl, vitt kort – ref till handskrifter.
Silfversvan, blått kort – ref till tryckta verk.
Silfverswan/Sölfversvan, .
Silfversvärd/Silfverswerd/Sölversvärd, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Silfvertelning, vitt kort – ref till handskrifter.
Silisson, vitt kort – ref till handskrifter.
Silius, vitt kort – ref till handskrifter.
Siljeberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Siljedahl, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Siljeholm, blått kort – ref till tryckta verk.
Siljendahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Siljestrand, vitt kort – ref till handskrifter.
Siljeström/Sillieström, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Silke, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Silker, vitt kort – ref till handskrifter.
Sillander, vitt kort – ref till handskrifter.
Sillberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Sillcke, blått kort – ref till tryckta verk.
Sillén, af/Sillén, vitt kort – ref till handskrifter.
Sillén/Silléen/Sillén, af/Silén, två blå och ett vitt kort – ref till både tryckta verk och handskrifter.
Sillér, blått kort – ref till tryckta verk.
Sillerström, blått kort – ref till tryckta verk.
Sillgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Sillieström/Siljeström, vitt kort – ref till handskrifter.
Sillman, vitt kort – ref till handskrifter.
Sillnaeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Sillrén, blått kort – ref till tryckta verk.
Sillström, blått kort – ref till tryckta verk.
Sillvast, blått kort – ref till tryckta verk.
Silnaeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Silnecker/Selnecker, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Silo, vitt kort – ref till handskrifter.
Silow, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv, GF avtavlor.
Silroth, vitt kort – ref till handskrifter.
Siltberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Silterman, vitt kort – ref till handskrifter.
Siltman, vitt kort – ref till handskrifter.
Silvan, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Silvander, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Silvén, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Silverhammar, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Silversjö, blått kort – ref till tryckta verk.
Silversvärd, vitt kort – ref till handskrifter.
Silverus, vitt kort – ref till handskrifter.
Silving, vitt kort – ref till handskrifter.
Silvius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Simansson, vitt kort – ref till handskrifter.
Simberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Simelius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Simén/Simen, vitt kort – ref till handskrifter.
Simensen, blått kort – ref till tryckta verk.
Simer, vitt kort – ref till handskrifter.
Simesson, vitt kort – ref till handskrifter.
Similä, blått kort – ref till tryckta verk.
Siming, blått kort – ref till tryckta verk.
Simkowitz, vitt kort – ref till handskrifter.
Simla, blått kort – ref till tryckta verk.
Simlin, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Simmerlund, vitt kort – ref till handskrifter.
Simming/Siming, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Simmingsköld, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Simolin, blått kort – ref till tryckta verk.
Simon, vitt kort – ref till handskrifter.
Simonis, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Simonius, vitt kort – ref till handskrifter.
Simons, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Simonsson, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Simoraeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Simpler, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Simplex, vitt kort – ref till handskrifter.
Simpson, vitt kort – ref till handskrifter.
Simson på Käringön, blått kort – ref till tryckta verk.
Simson/Simsson/Simzon, vitt kort – ref till handskrifter.
Simwall, vitt kort – ref till handskrifter.
Simzon/Simson, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sinclair/Sinclaire/Sinkler/Senkelär, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sinebrychoff, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Singelman, vitt kort – ref till handskrifter.
Singiach, vitt kort – ref till handskrifter.
Singman, vitt kort – ref till handskrifter.
Singnersten, vitt kort – ref till handskrifter.
Singström, vitt kort – ref till handskrifter.
Singöhl/Signeul, vitt kort – ref till handskrifter.
Sinius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sinke, vitt kort – ref till handskrifter.
Sinkler/Sinclair, vitt kort – ref till handskrifter.
Sinnerfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Sinnerlo, vitt kort – ref till handskrifter.
Sipelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Sippel, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sippelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Sipponius, vitt kort – ref till handskrifter.
Sirck/Sijrck, vitt kort – ref till handskrifter.
Sirelius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sirén, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sirenius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sislegård, blått kort – ref till tryckta verk.
Sithelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Sittelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Sitting, vitt kort – ref till handskrifter.
Sittman, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sitton, vitt kort – ref till handskrifter.
Sitzewitz, vitt kort – ref till handskrifter.
Sivander, blått kort – ref till tryckta verk.
Sivard, vitt kort – ref till handskrifter.
Sivardsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Sivén, blått kort – ref till tryckta verk.
Siwerdt/Sifvert/Siewert, vitt kort – ref till handskrifter.
Sivers, vitt kort – ref till handskrifter.
Siwert/Siwerdt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Siwertson, vitt kort – ref till handskrifter.
Siwertz, vitt kort – ref till handskrifter.
Siwid Kruse, vitt kort – ref till handskrifter.
Sivord, vitt kort – ref till handskrifter.
Six, vitt kort – ref till handskrifter.
Six de Schandelier, vitt kort – ref till handskrifter.
Sixell, vitt kort – ref till handskrifter.
Sixten, vitt kort – ref till handskrifter.
Siö/Sjö, vitt kort – ref till handskrifter.
Sjerman, vitt kort – ref till handskrifter.
Sjulander, vitt kort – ref till handskrifter.
Sjulson, vitt kort – ref till handskrifter.
Sjundeby slägten, vitt kort – ref till handskrifter.
Sjunnesson, blått kort – ref till tryckta verk.
Sjurenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Sjö, vitt kort – ref till handskrifter.
Sjöbeck/Sjöbäck, vitt kort – ref till handskrifter.
Sjöberg/Siöberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv, GF avtavlor.
Sjöberger, vitt kort – ref till handskrifter.
Sjöblad/Siöblad, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sjöblom, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sjöbohm/Sjöbom, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sjöbom/Sjöbohm, vitt kort – ref till handskrifter.
Sjöborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Sjöbring, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sjöbringius, vitt kort – ref till handskrifter.
Sjöbäck/Sjöbeck, blått kort – ref till tryckta verk.
Sjöcrona, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sjödahl, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sjödin, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sjöding, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sjöfelt/Siöfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Sjöfors, blått kort – ref till tryckta verk.
Sjögeräs/Siögeräs, De, vitt kort – ref till handskrifter.
Sjögren/Siögren/Sjögreen, två blå och ett vitt kort – ref till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sjögård, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Sjöhaest, vitt kort – ref till handskrifter.
Sjöhielm/Siöhielm, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sjöhjerta/Siöhierta, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sjöholm, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sjökrona, blått kort – ref till tryckta verk.
Sjöland, blått kort – ref till tryckta verk.
Sjölander, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sjölén, blått kort – ref till tryckta verk.
Sjölin/Schölin, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sjölinder, vitt kort – ref till handskrifter.
Sjölund, vitt kort – ref till handskrifter.
Sjölöw/Siölöw, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sjöman/Siöman/Skjöman, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sjönell, blått kort – ref till tryckta verk.
Sjönman, vitt kort – ref till handskrifter.
Sjöqvist, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sjörell, vitt kort – ref till handskrifter.
Sjörlin/Schörlin, vitt kort – ref till handskrifter.
Sjöroos, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sjöstam, vitt kort – ref till handskrifter.
Sjöstedt/Siöstedt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sjösteen/Sjöstén, vitt kort – ref till handskrifter.
Sjöstén/Sjösteen/Siösten, två blå och ett vitt kort – ref till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sjöstjerna/Siöstierna, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sjöstrand/Siöstrand, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sjöström/Schiöström, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sjövall/Sjöwall, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Skaar, blått kort – ref till tryckta verk.
Skack, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Skadvik, vitt kort – ref till handskrifter.
Skafte, blått kort – ref till tryckta verk.
Skafware, vitt kort – ref till handskrifter.
Skafvenstedt, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Skager, vitt kort – ref till handskrifter.
Skagerlund, vitt kort – ref till handskrifter.
Skagerstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Skagerström/Schagerström, vitt kort – ref till handskrifter.
Skalle, vitt kort – ref till handskrifter.
Skalleruds-släkten, .
Skalm, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Skanke, blått kort – ref till tryckta verk.
Skanne, blått kort – ref till tryckta verk.
Skans, vitt kort – ref till handskrifter.
Skantse/Skantze, vitt kort – ref till handskrifter.
Skantz, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Skantzberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Skantze/Schantz/Skanze/Skantse, blått kort – ref till tryckta verk.
Skantzstierna/Skantzenstjerna, vitt kort – ref till handskrifter.
Skanumssläkten, vitt kort – ref till handskrifter.
Skanze, vitt kort – ref till handskrifter.
Skarander, vitt kort – ref till handskrifter.
Skaren, vitt kort – ref till handskrifter.
Skarén, blått kort – ref till tryckta verk.
Skarff, vitt kort – ref till handskrifter.
Skarin/Skarinus/Scarin/Scharin, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Skarinus/Skarin, vitt kort – ref till handskrifter.
Skarman, vitt kort – ref till handskrifter.
Skarp von Felt/Skarp etc, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Skarp/Scharp/Skarp von Felt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Skarpenfelt/Skarpenfeldt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Skarpfält/Skarpfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Skarphenfeldt/Skarpenfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Skarstedt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Skarström, vitt kort – ref till handskrifter.
Skarvik, blått kort – ref till tryckta verk.
Skata, vitt kort – ref till handskrifter.
Skattberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Skeckta/Skiächta/Scheckta/, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Skeding/Scheding, vitt kort – ref till handskrifter.
Skeel, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Skefting, vitt kort – ref till handskrifter.
Skekerman, vitt kort – ref till handskrifter.
Skenbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Skenning, blått kort – ref till tryckta verk.
Skepper/Schepper, vitt kort – ref till handskrifter.
Skepperus, vitt kort – ref till handskrifter.
Skeppstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Skepsgårder, vitt kort – ref till handskrifter.
Skering/Schering, vitt kort – ref till handskrifter.
Skienbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Skildt/Schildt, vitt kort – ref till handskrifter.
Skill/Schill, vitt kort – ref till handskrifter.
Skiller/Schiller, vitt kort – ref till handskrifter.
Skilling/Schilling, vitt kort – ref till handskrifter.
Skillström, vitt kort – ref till handskrifter.
Skilnabo-släkten, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Skilning, blått kort – ref till tryckta verk.
Skimpa, vitt kort – ref till handskrifter.
Skinhult, vitt kort – ref till handskrifter.
Skinnare, vitt kort – ref till handskrifter.
Skinner, vitt kort – ref till handskrifter.
Skinnerudssläkten, blått kort – ref till tryckta verk.
Skippar, vitt kort – ref till handskrifter.
Skiächta/Skeckta, vitt kort – ref till handskrifter.
Skiärff/Skärf, vitt kort – ref till handskrifter.
Skiöld/Sköld/Schöld, vitt kort – ref till handskrifter.
Skjöldarm/Sköldarm, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Skjöldebrand/Sköldebrand, två blå och ett vitt kort – ref till både tryckta verk och handskrifter.
Skjöldunga-ätten, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Skjöman/Sjöman, vitt kort – ref till handskrifter.
Skjönstedt/Schönstedt/Schionstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Skog/Skogh/Skoog/SchogSkoug/Schoug/Schoug, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Skogberg/Skougberg/Schougberg/Schogberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Skoge, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Skogen-släkten, vitt kort – ref till handskrifter.
Skogh/Skog, vitt kort – ref till handskrifter.
Skoglund, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv, GF avtavlor.
Skoglöf, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Skogman, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Skogqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Skogsberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Skogsborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Skogström, vitt kort – ref till handskrifter.
Skogård/Schougård, vitt kort – ref till handskrifter.
Skollin, vitt kort – ref till handskrifter.
Skonebeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Skoo, vitt kort – ref till handskrifter.
Skoog/Skog, vitt kort – ref till handskrifter.
Skott/Skått, vitt kort – ref till handskrifter.
Skotte/Schotte, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Skottsberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Skottswinckel, vitt kort – ref till handskrifter.
Skoug/Skog/Schoug/Schoug, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Skougberg/Skogberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Skov, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Skrabb, vitt kort – ref till handskrifter.
Skrabbe, vitt kort – ref till handskrifter.
Skragge, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Skraggensköld/Skraggenskiöld, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Skraggenstierna, vitt kort – ref till handskrifter.
Skraggenstjerna, blått kort – ref till tryckta verk.
Skredsvik, vitt kort – ref till handskrifter.
Skreij, vitt kort – ref till handskrifter.
Skrickel, vitt kort – ref till handskrifter.
Skrifvare/Scrifwere, vitt kort – ref till handskrifter.
Skrifvars, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Skrifver/Scriver, vitt kort – ref till handskrifter.
Skrotsky, vitt kort – ref till handskrifter.
Skrouwen, vitt kort – ref till handskrifter.
Skruf/Schruuf, vitt kort – ref till handskrifter.
Skrug, vitt kort – ref till handskrifter.
Skrull, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Skråk, vitt kort – ref till handskrifter.
Skråp, vitt kort – ref till handskrifter.
Skråvikssläkten, vitt kort – ref till handskrifter.
Skräck, vitt kort – ref till handskrifter.
Skräddare, vitt kort – ref till handskrifter.
Skräna, vitt kort – ref till handskrifter.
Skröder/Schröder, vitt kort – ref till handskrifter.
Skufvers, vitt kort – ref till handskrifter.
Skuggarv-släkten, blått kort – ref till tryckta verk.
Skule, blått kort – ref till tryckta verk.
Skulman/Schulman, vitt kort – ref till handskrifter.
Skullman, ref till tryckta verk.
Skult/Schult, vitt kort – ref till handskrifter.
Skultin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Skumpe, vitt kort – ref till handskrifter.
Skunck/Skunk, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, SoH 1958, s 55.
Skuncke, blått kort – ref till tryckta verk.
Skunk/Skunck/Skoncke, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Skute, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Skutenberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Skutenhielm, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Skutnabb, blått kort – ref till tryckta verk.
Skyberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Skyman, vitt kort – ref till handskrifter.
Skytt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Skytte till Kurekull och Munknäs, två blå och ett vitt kort – ref till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Skyttehielm, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Skyttenhielm/Schüttenhielm, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Skytter, vitt kort – ref till handskrifter.
Skållberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Skållstäde, vitt kort – ref till handskrifter.
Skån. I., vitt kort – ref till handskrifter.
Skånberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Skåning/Schåning, vitt kort – ref till handskrifter.
Skånstorp-släkten, blått kort – ref till tryckta verk.
Skårman, vitt kort – ref till handskrifter.
Skått/Skott, vitt kort – ref till handskrifter.
Skänk/Schenk/Schenck, vitt kort – ref till handskrifter.
Skärbäck, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Skärf/Skiärff, vitt kort – ref till handskrifter.
Skäring, vitt kort – ref till handskrifter.
Skärlin/Scherlin, vitt kort – ref till handskrifter.
Sköld/Skiöld/Schöld, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv, GF avtavlor.
Sköldarm/Skjöldarm, vitt kort – ref till handskrifter.
Sköldberg/Schöldberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sköldebrand/Skjöldebrand, vitt kort – ref till handskrifter.
Sköldemark, vitt kort – ref till handskrifter.
Sköldström, vitt kort – ref till handskrifter.
Sköldunger, blått kort – ref till tryckta verk.
Sköllin, vitt kort – ref till handskrifter.
Sköns, blått kort – ref till tryckta verk.
Skött/Schött/Schiött/Schjött, vitt kort – ref till handskrifter.
Sköödt, vitt kort – ref till handskrifter.
Slager, vitt kort – ref till handskrifter.
Slake, vitt kort – ref till handskrifter.
Slakovius, vitt kort – ref till handskrifter.
Slang, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Slangenfält, vitt kort – ref till handskrifter.
Slatte, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Slawach/Slavika/Slaveka/Slawika, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Slaveka/Slaweka/Slavika/Slawach, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Slavika/Slaveka/Slawach, vitt kort – ref till handskrifter.
Slavitz, vitt kort – ref till handskrifter.
Sleicher/Schleicher/Schleikert/Sleicker, vitt kort – ref till handskrifter.
Sleicker/Sleicher, vitt kort – ref till handskrifter.
Sleiffer, vitt kort – ref till handskrifter.
Sleijman, vitt kort – ref till handskrifter.
Sleincour/Sleincourt, vitt kort – ref till handskrifter.
Sleman, vitt kort – ref till handskrifter.
Slettengren, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Slettenlöv, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1986, s 3-4.
Sletterus, vitt kort – ref till handskrifter.
Slichert, blått kort – ref till tryckta verk.
Slicker, vitt kort – ref till handskrifter.
Slijtbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Slindbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Slitzelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Slobelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Slorff, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Slots, blått kort – ref till tryckta verk.
Slott, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Slotte, blått kort – ref till tryckta verk.
Slotterman, vitt kort – ref till handskrifter.
Slotthauer, vitt kort – ref till handskrifter.
Slottman, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Slottsberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sluk, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sluter, vitt kort – ref till handskrifter.
Slåttberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Slätt/Gumsehufvud, blått kort – ref till tryckta verk.
Slättberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Slöge, blått kort – ref till tryckta verk.
Slötman, blått kort – ref till tryckta verk.
Slöör, vitt kort – ref till handskrifter.
Smadbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Smalandus, vitt kort – ref till handskrifter.
Smalén, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Smaltz/Schmaltz, vitt kort – ref till handskrifter.
Smaltzius, vitt kort – ref till handskrifter.
Smara-släkten, blått kort – ref till tryckta verk.
Smaraeus, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Smecker, vitt kort – ref till handskrifter.
Smedberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Smedbom, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Smedebeck, blått kort – ref till tryckta verk.
Smedell, vitt kort – ref till handskrifter.
Smedeman/Schmedeman, vitt kort – ref till handskrifter.
Smedman, vitt kort – ref till handskrifter.
Smedmark, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Smedner, vitt kort – ref till handskrifter.
Smeds, blått kort – ref till tryckta verk.
Smeer, vitt kort – ref till handskrifter.
Smerling, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Smertz, vitt kort – ref till handskrifter.
Smetan, vitt kort – ref till handskrifter.
Smidefelt/Schmiedefelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Smidell/Schmiedel, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Smidt/Smith/Smitt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Smissaert, blått kort – ref till tryckta verk.
Smith/Smidt/Smitt, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Smitt/Smidt/Smith, två blå och ett vitt kort – ref till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Smitten, ter/Smitten, Ter, vitt kort – ref till handskrifter.
Smitten, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Smittenhielm, blått kort – ref till tryckta verk.
Smitterberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Smitterlou, vitt kort – ref till handskrifter.
Smittsberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Smohl, vitt kort – ref till handskrifter.
Smolander/Smålander, vitt kort – ref till handskrifter.
Smultz, vitt kort – ref till handskrifter.
Smådräng, vitt kort – ref till handskrifter.
Småhl, vitt kort – ref till handskrifter.
Smålander/Smolander, vitt kort – ref till handskrifter.
Smålänning, vitt kort – ref till handskrifter.
Snack, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Snakenborg/Snaghenborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Snapp, vitt kort – ref till handskrifter.
Snare, vitt kort – ref till handskrifter.
Snarswend, vitt kort – ref till handskrifter.
Sneckenberg, två blå och ett vitt kort – ref till både tryckta verk och handskrifter.
Sneckenborg/Snäckenborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Sneckendahl, blått kort – ref till tryckta verk.
Sneckenfelt/Sneckenfeldt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sneckensköld/Sneckenskiöld, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sneckenström, blått kort – ref till tryckta verk.
Snedbjälkar, två, vitt kort – ref till handskrifter.
Snedbjälke, vitt kort – ref till handskrifter.
Sneider/Snejder, vitt kort – ref till handskrifter.
Sneidern, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sneidler, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Snejder/Sneider, vitt kort – ref till handskrifter.
Snell/Snäll, vitt kort – ref till handskrifter.
Snellman, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Snickars (fr. Finland), vitt kort – ref till handskrifter.
Snifs, vitt kort – ref till handskrifter.
Snitt, vitt kort – ref till handskrifter.
Snoilsky/Snoilsky, von/Snoilski, à, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Snygg, vitt kort – ref till handskrifter.
Snäck, vitt kort – ref till handskrifter.
Snäckenborg/Sneckenborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Snäll/Snell, vitt kort – ref till handskrifter.
Snöberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Snöbom/Snöbohm, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sodde, blått kort – ref till tryckta verk.
Sode, vitt kort – ref till handskrifter.
Sodeman, vitt kort – ref till handskrifter.
Sodenstern/Sodenstierna, vitt kort – ref till handskrifter.
Sodenstierna/Sodenstern, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Soem, vitt kort – ref till handskrifter.
Soëm, blått kort – ref till tryckta verk.
Sohlberg/Solberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sohlén, blått kort – ref till tryckta verk.
Sohlgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Sohlin, .
Sohlman, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sohlström/Solström, vitt kort – ref till handskrifter, GF avtavlor.
Sohm/Som, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sohr, vitt kort – ref till handskrifter.
Soideby, vitt kort – ref till handskrifter.
Soilander, vitt kort – ref till handskrifter.
Soini, blått kort – ref till tryckta verk.
Solander, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Solberg/Soolberg/Sohlberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Solberga-släkten, vitt kort – ref till handskrifter.
Solblom/Soolblom, vitt kort – ref till handskrifter.
Soldan/Soldan, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Solén, blått kort – ref till tryckta verk.
Solenblomma/Solenblom/Soolenblom, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Solenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Solfvin, blått kort – ref till tryckta verk.
Solimontanus, vitt kort – ref till handskrifter.
Solin, vitt kort – ref till handskrifter.
Soling, vitt kort – ref till handskrifter.
Solinus, vitt kort – ref till handskrifter.
Solitander, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Solklint, blått kort – ref till tryckta verk.
Soll, vitt kort – ref till handskrifter.
Sollbe, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Solléen, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sollen,von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Soller, vitt kort – ref till handskrifter.
Sollin, vitt kort – ref till handskrifter.
Solström/Sohlström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Solter, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Solthow/Solton, vitt kort – ref till handskrifter.
Soltin, vitt kort – ref till handskrifter.
Soltiw, vitt kort – ref till handskrifter.
Soltner, vitt kort – ref till handskrifter.
Solton/Solthow, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Solvén/Solvenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Som/Sohm, vitt kort – ref till handskrifter.
Some/Somme, vitt kort – ref till handskrifter.
Sommar, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sommarin, vitt kort – ref till handskrifter.
Somme/Some/Soome, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sommelius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sommer, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sommerfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Sommerlath, vitt kort – ref till handskrifter.
Sommor, vitt kort – ref till handskrifter.
Sonck, blått kort – ref till tryckta verk.
Sondel/Sondell, vitt kort – ref till handskrifter.
Sondell/Sondel, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sondén, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sone Soneson, vitt kort – ref till handskrifter.
Sonesson, blått kort – ref till tryckta verk.
Sonne, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sonneman, vitt kort – ref till handskrifter.
Sonnenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Sonnenstein, vitt kort – ref till handskrifter.
Sonnerström, vitt kort – ref till handskrifter.
Sonsoff, vitt kort – ref till handskrifter.
Sontach/Sontag, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sontag/Sontach, vitt kort – ref till handskrifter.
Soolberg/Solberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Soolblom/Solblom, vitt kort – ref till handskrifter.
Soolenblom/Solenblomma, vitt kort – ref till handskrifter.
Soome/Somme, vitt kort – ref till handskrifter.
Soop, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sooth/Soth, vitt kort – ref till handskrifter.
Soourander, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sopala, vitt kort – ref till handskrifter.
Sopalin, vitt kort – ref till handskrifter.
Sorander-Bruun, blått kort – ref till tryckta verk.
Sorbon/Sorbonne, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Sorbonius, blått kort – ref till tryckta verk.
Sorbonne/Sorbon, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sorbys, vitt kort – ref till handskrifter.
Sorre, vitt kort – ref till handskrifter.
Sotberg, af/Sotberg, två blå och ett vitt kort – ref till både tryckta verk och handskrifter.
Soterus, blått kort – ref till tryckta verk.
Soth/Sooth, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sotherus, vitt kort – ref till handskrifter.
Souchon, vitt kort – ref till handskrifter.
Soutfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Souttar i Skottland, , SoH 1959, s 218.
Sovelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Sowelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Spaak/Spak, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Spadarv-släkt, blått kort – ref till tryckta verk.
Spahandelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Spak/Spaak, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Spakerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Spakius, vitt kort – ref till handskrifter.
Spaldencreutz, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Spalding, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Spandekow, vitt kort – ref till handskrifter.
Spandhou, vitt kort – ref till handskrifter.
Spangelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Spanier, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Spar, von/Sparr, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Sparf, vitt kort – ref till handskrifter.
Sparfelt/Sparfeldt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sparff, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Sparfvenfelt/Sparfvenfeldt/Sparfvenfält, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Spargren, vitt kort – ref till handskrifter.
Sparin/Sparrin, vitt kort – ref till handskrifter.
Sparling, vitt kort – ref till handskrifter.
Sparlund, vitt kort – ref till handskrifter.
Sparman/Lampadius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sparr, von/Spar, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Sparre, två blå och ett vitt kort – ref till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sparreman/Sparrman, vitt kort – ref till handskrifter.
Sparrén, vitt kort – ref till handskrifter.
Sparrfeldt, vitt kort – ref till handskrifter.
Sparrfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Sparrgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Sparricht, blått kort – ref till tryckta verk.
Sparrin/Sparin, två blå och ett vitt kort – ref till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sparrman, blått kort – ref till tryckta verk.
Sparrman/Sparreman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF avtavlor.
Sparrschuch/Sparschuch, vitt kort – ref till handskrifter.
Sparrsköld/Sparrskiöld/Sparrschöld, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sparwenfeld, blått kort – ref till tryckta verk.
Specht, blått kort – ref till tryckta verk.
Specht/Spect/Spächt, vitt kort – ref till handskrifter.
Speckhan, vitt kort – ref till handskrifter.
Speckin, vitt kort – ref till handskrifter.
Spect/Specht, vitt kort – ref till handskrifter.
Speet, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Spegel, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Spegil, vitt kort – ref till handskrifter.
Speierman, blått kort – ref till tryckta verk.
Speil, vitt kort – ref till handskrifter.
Speitz, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Spekinsche, vitt kort – ref till handskrifter.
Spelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Spens, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sperati, vitt kort – ref till handskrifter.
Sperbach, vitt kort – ref till handskrifter.
Spering/Sperring, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sperling/Sperlingh, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sperlinus, vitt kort – ref till handskrifter.
Sperman/Sperrman, vitt kort – ref till handskrifter.
Sperrbach, blått kort – ref till tryckta verk.
Sperreuter, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sperring/Spering, vitt kort – ref till handskrifter.
Sperrman/Sperman, vitt kort – ref till handskrifter.
spets från vänster, vitt kort – ref till handskrifter.
Spetsberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Spett, vitt kort – ref till handskrifter.
Spetz, vitt kort – ref till handskrifter.
Spicker/Spiker/Spieker, vitt kort – ref till handskrifter.
Spidt, blått kort – ref till tryckta verk.
Spiegel, vitt kort – ref till handskrifter.
Spiegelberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Spieker/Spicker, vitt kort – ref till handskrifter.
Spik, vitt kort – ref till handskrifter.
Spiker/Spicker, vitt kort – ref till handskrifter.
Spilhammar, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Spinck, vitt kort – ref till handskrifter.
Spincke/Spinke, vitt kort – ref till handskrifter.
Spindler, vitt kort – ref till handskrifter.
Spiner, vitt kort – ref till handskrifter.
Spinert, vitt kort – ref till handskrifter.
Spinerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Spinke/Spincke, vitt kort – ref till handskrifter.
Spinnel-Anna, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Spira, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Spiring/Spirring, vitt kort – ref till handskrifter.
Spirring/Spirringh/Spiring, vitt kort – ref till handskrifter.
Spit, blått kort – ref till tryckta verk.
Spitz, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Spjut/Spjuth, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Splijt/Splijth, vitt kort – ref till handskrifter.
Splithusen, vitt kort – ref till handskrifter.
Splittdorph, vitt kort – ref till handskrifter.
Spof, vitt kort – ref till handskrifter.
Spofvenhielm/Spoofvenhielm, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Spohr, vitt kort – ref till handskrifter.
Spolander, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Spole, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Spolén, vitt kort – ref till handskrifter.
Spolin, vitt kort – ref till handskrifter.
Spong/Spång, vitt kort – ref till handskrifter.
Spongberg/Spångberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Spongius, vitt kort – ref till handskrifter.
Sponsetzer, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Spoof, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Spoofvenhielm/Spofvenhielm, vitt kort – ref till handskrifter.
Spore, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sporenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Sporling, vitt kort – ref till handskrifter.
Sporlinus, vitt kort – ref till handskrifter.
Sporman, vitt kort – ref till handskrifter.
Sporon/Sporrong, vitt kort – ref till handskrifter.
Sporre, vitt kort – ref till handskrifter.
Sporrenberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Sporrong/Sporron/Spooren, blått kort – ref till tryckta verk.
Sporrong/Spårrång/Sporon, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Sporrsén/Sporsén, vitt kort – ref till handskrifter.
Sporselius, vitt kort – ref till handskrifter.
Sporsell, vitt kort – ref till handskrifter.
Sporsén/Sporrsén, vitt kort – ref till handskrifter.
Sprechen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Sprengberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Sprengtport, blått kort – ref till tryckta verk.
Sprengtporten, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sprinchorn/Sprinkorn/Springkorn/Springckorn, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sprinck, vitt kort – ref till handskrifter.
Spring, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Springckorn/Sprinchorn, blått kort – ref till tryckta verk.
Springer, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Springer-Telin, vitt kort – ref till handskrifter.
Springert, vitt kort – ref till handskrifter.
Springfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Springfält/Springfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Springkorn/Sprinchorn, vitt kort – ref till handskrifter.
Springport, vitt kort – ref till handskrifter.
Sprinkorn/Sprinchorn, vitt kort – ref till handskrifter.
Spritz, vitt kort – ref till handskrifter.
Spross, blått kort – ref till tryckta verk.
Spurila/de Spurila, vitt kort – ref till handskrifter.
Spüling, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Spånberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Spång/Spong, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Spångberg/Spongberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Spången, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Spångstrand, vitt kort – ref till handskrifter.
Spångström, vitt kort – ref till handskrifter.
Spånhultsläkten, blått kort – ref till tryckta verk.
Spåra, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Spåre, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Spårrång/Sporrong, vitt kort – ref till handskrifter.
Spächt/Specht, vitt kort – ref till handskrifter.
Spöhler, blått kort – ref till tryckta verk.
Spöring, vitt kort – ref till handskrifter.
Spörner, vitt kort – ref till handskrifter.
Staaf/Staf/Staaff, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Staaff/Staf/Staaf, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Staal, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Staal/Stael, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Staare, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Stabaeus, blått kort – ref till tryckta verk.
Stabbe, vitt kort – ref till handskrifter.
Stabe, vitt kort – ref till handskrifter.
Stabel/Stabell, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Staberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Stack, vitt kort – ref till handskrifter.
Stacke, vitt kort – ref till handskrifter.
Stackelberg, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Stackelberg/Stakelberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Stackell, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stackwern, vitt kort – ref till handskrifter.
Stade, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Stade, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Stadenberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stadig, vitt kort – ref till handskrifter.
Stadin/Stadinus, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stadinus/Stadin, vitt kort – ref till handskrifter.
Stadius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stadsberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Stadtlander/Statlander, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Stadzler/Stadzlev, vitt kort – ref till handskrifter.
Stadzlev, vitt kort – ref till handskrifter.
Staël von Holstein, två blå och ett vitt kort – ref till både tryckta verk och handskrifter.
Stael/Staal, vitt kort – ref till handskrifter.
Staf, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Staf/Staff/Staaf/Staaff, vitt kort – ref till handskrifter.
Stafander/Staffander, vitt kort – ref till handskrifter.
Stafberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Stafeldt, vitt kort – ref till handskrifter.
Staff/Staf, vitt kort – ref till handskrifter.
Staffan, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Staffan Laurensson, blått kort – ref till tryckta verk.
Staffander/Stafander, vitt kort – ref till handskrifter.
Staffansson/Staphansson, vitt kort – ref till handskrifter.
Staffeldt, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Stafflander, vitt kort – ref till handskrifter.
Stafhäll/Stafhell/Staphell, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Staflund, vitt kort – ref till handskrifter.
Stafsén, vitt kort – ref till handskrifter.
Stafsing, vitt kort – ref till handskrifter.
Stafverberg/Stawerberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Stafverfeldt, blått kort – ref till tryckta verk.
Stafverman, vitt kort – ref till handskrifter.
Stagne, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stagnel, blått kort – ref till tryckta verk.
Stagnelius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Stagnell, vitt kort – ref till handskrifter.
Stagnér, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Stagnerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Stahel, vitt kort – ref till handskrifter.
Stahl/Stahl, von, två blå och ett vitt kort – ref till både tryckta verk och handskrifter.
Stahle/Stale, .
Stahlen, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Stahlius, vitt kort – ref till handskrifter.
Stahmer/Stahmer Malmsten, två blå kort – ref till tryckta verk.
Stahre/Stare, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Stak-släkten, blått kort – ref till tryckta verk.
Stakberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Stake, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stakel, vitt kort – ref till handskrifter.
Stakelberg/Stackelberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Stakelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Stakwärn, vitt kort – ref till handskrifter.
Stalburg, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Stalby, blått kort – ref till tryckta verk.
Stale/Stahle, vitt kort – ref till handskrifter.
Stalenus, vitt kort – ref till handskrifter.
Stalijn/Stalin, vitt kort – ref till handskrifter.
Stalin/Stalijn, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Stalkopp, vitt kort – ref till handskrifter.
Stallare, blått kort – ref till tryckta verk.
Stallenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Stallhoff, vitt kort – ref till handskrifter.
Staltmar, vitt kort – ref till handskrifter.
Stam/Stamm, vitt kort – ref till handskrifter.
Stambei, vitt kort – ref till handskrifter.
Stamberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Stamm/Stam, vitt kort – ref till handskrifter.
Stampe, blått kort – ref till tryckta verk.
Stampehl, blått kort – ref till tryckta verk.
Stampell/Stampel, vitt kort – ref till handskrifter.
Stampén, vitt kort – ref till handskrifter.
Stanck, vitt kort – ref till handskrifter.
Stancke, vitt kort – ref till handskrifter.
Standaerhielm/Standerhjelm, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Standaert/Standert, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stander, vitt kort – ref till handskrifter.
Standerhjelm/Standaerhielm, vitt kort – ref till handskrifter.
Standersköld/Standertskjöld, vitt kort – ref till handskrifter.
Standert/Standaert, vitt kort – ref till handskrifter.
Standertskjöld/Standersköld, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Standoph/Standorph, vitt kort – ref till handskrifter.
StandorphStandoph, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stang, blått kort – ref till tryckta verk.
Stange, vitt kort – ref till handskrifter.
Stangenberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Stangenett, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Stannberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stanryd, blått kort – ref till tryckta verk.
Stapel, vitt kort – ref till handskrifter.
Stapelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Stapelmohr/Stapelmohr, von, två blå och ett vitt kort – ref till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Staphansson/Staffansson, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Staphell/Stafhäll, vitt kort – ref till handskrifter.
Staphen, vitt kort – ref till handskrifter.
Starbech/Starbäck, vitt kort – ref till handskrifter.
Starbeckius/Starbäck, vitt kort – ref till handskrifter.
Starberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Starbus, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Starbäck/Starbeck/Starbeckius/Starbechius/Starbech, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Starck/Stark, två blå och ett vitt kort – ref till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv, GF avtavlor.
Starcke/Starcke, von/Starcken/Starke, vitt kort – ref till handskrifter.
Starckhufvud/Starckhufvudh, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Starckhufvudh/Starckhufvud, vitt kort – ref till handskrifter.
Stare/Stahre, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Starenfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Starenflycht, blått kort – ref till tryckta verk.
Starenskiöldh/Starensköld, vitt kort – ref till handskrifter.
Starensköld/Starenskiöldh, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Starin, vitt kort – ref till handskrifter.
Stark/Starck, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Starkberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Starke/Starcke, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Starkenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Starkhoff, vitt kort – ref till handskrifter.
Starkman, vitt kort – ref till handskrifter.
Starling, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Starman, vitt kort – ref till handskrifter.
Starnberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Starnell, vitt kort – ref till handskrifter.
Starnfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Statlander/Stadtlander, blått kort – ref till tryckta verk.
Stattin, blått kort – ref till tryckta verk.
Staude/Staude, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stauden, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stawe, vitt kort – ref till handskrifter.
Stavelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Stawelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Stavenow, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stawerberg, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Stawerberg/Stafverberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Staverin, vitt kort – ref till handskrifter.
Staversäter-släkten från Västergötland, blått kort – ref till tryckta verk, med släktnamn: Bergstrand, Fagerlind.
Stawert, vitt kort – ref till handskrifter.
Staxäng, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Steb/Steeb, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Steben, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Steccenius/Stecksenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Stech, vitt kort – ref till handskrifter.
Stechau, vitt kort – ref till handskrifter.
Stechert/Steckert, vitt kort – ref till handskrifter.
Steck, blått kort – ref till tryckta verk.
Stecker, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Steckert/Stechert, vitt kort – ref till handskrifter.
Steckman, blått kort – ref till tryckta verk.
Stecksén/Steckzén, vitt kort – ref till handskrifter.
Stecksenius/Steccenius/Steckzén, vitt kort – ref till handskrifter.
Steckzén/Steckszén/Stecksén/Stecksenius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Steding, vitt kort – ref till handskrifter.
Stedingk, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stedt, två blå och ett vitt kort – ref till både tryckta verk och handskrifter.
Stedtloff, vitt kort – ref till handskrifter.
Steeb/Steb, vitt kort – ref till handskrifter.
Steen/Sten, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Steenberg/Stenberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Stéenhoff/Stenhoff, blått kort – ref till tryckta verk.
Steenkamp, blått kort – ref till tryckta verk.
Steenman/Stenman, vitt kort – ref till handskrifter.
Stéenmark/Stenmark, blått kort – ref till tryckta verk.
Stefan, blått kort – ref till tryckta verk.
Steffen/Steffens, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Steffenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Steffenborg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Steffenburg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Steffens/Steffen, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Steffert, vitt kort – ref till handskrifter.
Steffner, vitt kort – ref till handskrifter.
Stefken, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stegeberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Stegelman, vitt kort – ref till handskrifter.
Stegeman, vitt kort – ref till handskrifter.
Stegen, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Stegling, vitt kort – ref till handskrifter.
Stegling, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Stegman, två blå och ett vitt kort – ref till både tryckta verk och handskrifter.
Stegner, vitt kort – ref till handskrifter.
Stehn/Sten, vitt kort – ref till handskrifter.
Steijern, von/Steijern, Vult von, vitt kort – ref till handskrifter.
Steijneck, blått kort – ref till tryckta verk.
Stein, blått kort – ref till tryckta verk.
Stein, von/Stein, vitt kort – ref till handskrifter.
Stein/Stein, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Steinbach, vitt kort – ref till handskrifter.
Steinback, vitt kort – ref till handskrifter.
Steinberg, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Steinbock/Stenbock, vitt kort – ref till handskrifter.
Steinbrecher, vitt kort – ref till handskrifter.
Steindecker, vitt kort – ref till handskrifter.
Steinecker, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Steiner, vitt kort – ref till handskrifter.
Steiner, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Steinert, vitt kort – ref till handskrifter.
Steinfelt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Steingk, vitt kort – ref till handskrifter.
Steinhard, vitt kort – ref till handskrifter.
Steinhausen, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Steinholtz/Stenhols, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Steinholtz/Stenholz, vitt kort – ref till handskrifter.
Steiniger, vitt kort – ref till handskrifter.
Steiniger a Schönkirch/Steiniger Schönkirek, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Steinkuhl, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Steinkull, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Steinman, vitt kort – ref till handskrifter.
Steinmetz, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Steinmüller, vitt kort – ref till handskrifter.
Steinnordh, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Steinort, vitt kort – ref till handskrifter.
Steinorth, vitt kort – ref till handskrifter.
Steinwall, blått kort – ref till tryckta verk.
Stekarp, blått kort – ref till tryckta verk.
Stelle, vitt kort – ref till handskrifter.
Stellenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Stellman, vitt kort – ref till handskrifter.
Steltzner, vitt kort – ref till handskrifter.
Stempel, vitt kort – ref till handskrifter.
Sten/Steen/Stehn, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stenander, vitt kort – ref till handskrifter.
Stenbeck/Stenbäck, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stenberg/Stenbergius/Steenberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv, GF avtavlor.
Stenbergen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Stenbergius/Stenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Stenberij, blått kort – ref till tryckta verk.
Stenbit, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stenbock/Steinbock, två blå och ett vitt kort – ref till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Stenbom, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stenborg, tre blå och ett vitt kort – ref till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Stenby, vitt kort – ref till handskrifter.
Stenbäck/Stenbeck, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stendahl, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Stender, vitt kort – ref till handskrifter.
Stene, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Stenegard, blått kort – ref till tryckta verk.
Stenelo, blått kort – ref till tryckta verk.
Stener, vitt kort – ref till handskrifter.
Stenfeldt/Stenfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Stenfelt/Stenfeldt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stenflycht, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Stengafvel/Stengafvel till Bjursås/Stengavlar, tre, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Stengavlar, tre/Stengafvel, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stengård, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Stenhagen, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Stenhals, vitt kort – ref till handskrifter.
Stenhammar, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Stenhof/Stenhoff, vitt kort – ref till handskrifter.
Stenhoff, af/Stenhoff, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sténhoff/Stéenhoff, blått kort – ref till tryckta verk.
Stenhoff/Stenhof/Stenhoff, af, vitt kort – ref till handskrifter.
Stenholm, två blå och ett vitt kort – ref till både tryckta verk och handskrifter.
Stenhols/Steinholtz, blått kort – ref till tryckta verk.
Stenholz/Steinholtz, vitt kort – ref till handskrifter.
Stenhusen, vitt kort – ref till handskrifter.
Stenij, blått kort – ref till tryckta verk.
Stening, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stenius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Stenklyft, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Stenkula, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stenlag, vitt kort – ref till handskrifter.
Stenling, vitt kort – ref till handskrifter.
Stenman/Steenman, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stenmark/Stéenmark, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv, GF avtavlor.
Stenmeijer, vitt kort – ref till handskrifter.
Stennkamp, vitt kort – ref till handskrifter.
Steno, vitt kort – ref till handskrifter.
Stenonis, vitt kort – ref till handskrifter.
Stenorth, vitt kort – ref till handskrifter.
Stenqvist/Stenquist, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stenroth, blått kort – ref till tryckta verk.
Stensby, blått kort – ref till tryckta verk.
Stenshagen/Stenhagen, vitt kort – ref till handskrifter.
Stenskog, vitt kort – ref till handskrifter.
Stensson/Stenson, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stensta-släkten, vitt kort – ref till handskrifter.
Stenstam, vitt kort – ref till handskrifter.
Stenstrand, vitt kort – ref till handskrifter.
Stenström/Stenström, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Stentzler, vitt kort – ref till handskrifter.
Stenwald/Stenvall, vitt kort – ref till handskrifter.
Stenvall/Stenwald, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stenvik, vitt kort – ref till handskrifter.
Stephan/Stephani, vitt kort – ref till handskrifter.
Stephansson, vitt kort – ref till handskrifter.
Stephens, vitt kort – ref till handskrifter.
Stercherus, vitt kort – ref till handskrifter.
Stercky/Sterky, vitt kort – ref till handskrifter.
Sterenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Stering, vitt kort – ref till handskrifter.
Sterke, vitt kort – ref till handskrifter.
Sterkij/Sterky, vitt kort – ref till handskrifter.
Sterky/Sterkij/Stercky/Sterrkij, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sterlei, vitt kort – ref till handskrifter.
Stern, vitt kort – ref till handskrifter.
Sternbach, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sternberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sternburg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sternelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Sternell, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sterner, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Sternerup, blått kort – ref till tryckta verk.
Sternfelt, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Sternhagen, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sternhoff, vitt kort – ref till handskrifter.
Sternleuw, blått kort – ref till tryckta verk.
Sternvall, vitt kort – ref till handskrifter.
Steublein, vitt kort – ref till handskrifter.
Steuch/Steuchius/Steuck, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Steuchius, blått kort – ref till tryckta verk.
Steuchman, vitt kort – ref till handskrifter.
Steuck/Steuch, vitt kort – ref till handskrifter.
Steuer, vitt kort – ref till handskrifter.
Stewardt, blått kort – ref till tryckta verk.
Stewén, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Stewenii, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Stevenius/Steveni/Steven, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sthrand/Strand, vitt kort – ref till handskrifter.
Stiberg/Stieberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stichaeus/Sticheus, vitt kort – ref till handskrifter.
Sticheus/Stichaeus, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sticht,von/Sticht, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sticker, blått kort – ref till tryckta verk.
Stickert, vitt kort – ref till handskrifter.
Stickler, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Stickman, vitt kort – ref till handskrifter.
Sticku, blått kort – ref till tryckta verk.
Stida/Stijda, vitt kort – ref till handskrifter.
Stieberg/Stiberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Stiegler, blått kort – ref till tryckta verk.
Stieglitz, blått kort – ref till tryckta verk.
Stiehl, vitt kort – ref till handskrifter.
Stieler, vitt kort – ref till handskrifter.
Stiern/Stjern, vitt kort – ref till handskrifter.
Stierna/Stjerna/Stjerna, två vita kort – – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Stiernadler, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stiernanckar, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stiernberg/Stjernberg/Stjernbergh, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Stiernbjelke/Stiernbielke/Stjernbjelke, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stiernblad/Stjernblad, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stiernborg/Stjernborg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stiernclou/Stiernklo, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stierncrantz/Stjernerantz, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stierncreutz/Stjerncreutz, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stierncrona/Stjerncrona, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stierndahl, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stiernecreutz, blått kort – ref till tryckta verk.
Stiernefelt/Stiernefält/Stiernfelt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stierneflycht/Stiernflycht, vitt kort – ref till handskrifter.
Stiernefält/Stiernefelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Stierneld/Stiern Eldh, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stiernelodh, blått kort – ref till tryckta verk.
Stierneman, von/Stjerneman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Stierner/Stjerner, vitt kort – ref till handskrifter.
Stierneroos/Stiernros, två blå och ett vitt kort – ref till både tryckta verk och handskrifter.
Stiernfelt/Stiernfelt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stiernflycht/Stierneflycht, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stierngranat, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stierngren, vitt kort – ref till handskrifter.
Stiernhausen, vitt kort – ref till handskrifter.
Stiernheim, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stiernhielm/Stjernhjelm, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stiernhoff, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stiernhök/Stiernhöök, vitt kort – ref till handskrifter.
Stiernhöök/Stiernhök/Stjernhök, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stiernklo/Stiernclou, vitt kort – ref till handskrifter.
Stiernkors, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stiernloo, vitt kort – ref till handskrifter.
Stiernman/Stiernman, von/Stjernman, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stiernmarck/Stiernmark, vitt kort – ref till handskrifter.
Stiernmark/Stiernmarck, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stiernqvist, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Stiernqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Stiernros/Stierneroos, vitt kort – ref till handskrifter.
Stiernschantz, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stiernskiöldh/Stiernsköld, vitt kort – ref till handskrifter.
Stiernsköld, blått kort – ref till tryckta verk.
Stiernsköld/Stiernskiöldh, vitt kort – ref till handskrifter.
Stiernsparre, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stiernspets/Stiernspetz, vitt kort – ref till handskrifter.
Stiernspetz/Stiernspets, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stiernstam, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stiernstedt, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Stiernstedt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stiernsten, vitt kort – ref till handskrifter.
Stiernstolpe, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stiernstråle, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stiernström/Stjernström, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stiernsvärd, vitt kort – ref till handskrifter.
Stiernswärd, blått kort – ref till tryckta verk.
Stiernwald/Stiernwall, vitt kort – ref till handskrifter.
Stiernwall/Stiernwald, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Stiernvall/Stjernvall, blått kort – ref till tryckta verk.
Stiffken, vitt kort – ref till handskrifter.
Stigbert, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF avtavlor.
Stigborg, blått kort – ref till tryckta verk.
Stigelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Stigell, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Stigen, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Stigenhag, blått kort – ref till tryckta verk.
Stigh, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Stigler/Stiegler, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Stigman, vitt kort – ref till handskrifter.
Stigmark, vitt kort – ref till handskrifter.
Stigner, blått kort – ref till tryckta verk.
Stigzelius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stihlman, vitt kort – ref till handskrifter.
Stijda/Stida, vitt kort – ref till handskrifter.
Stijg/Stig, vitt kort – ref till handskrifter.
Stijpman, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stijson, blått kort – ref till tryckta verk.
Stilberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Stilcken, von/Stilken, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stilken/Stilcken, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Stillander, blått kort – ref till tryckta verk.
Stillberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Stille, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Stillman, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stillmark, vitt kort – ref till handskrifter.
Stillström, blått kort – ref till tryckta verk.
Sting, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sting, vitt kort – ref till handskrifter.
Stipp, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stirén, vitt kort – ref till handskrifter.
Stirenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Stisen, blått kort – ref till tryckta verk.
Stisonius, vitt kort – ref till handskrifter.
Stitt, blått kort – ref till tryckta verk.
Stjern-Stjernsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Stjerna/Stierna/Stjärna, två blå kort – ref till tryckta verk.
Stjernberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Stjerne, vitt kort – ref till handskrifter.
Stjernecrantz, vitt kort – ref till handskrifter.
Stjerneman, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stjerneätten, blått kort – ref till tryckta verk.
Stjernhjelm, vitt kort – ref till handskrifter.
Stjernholm, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Stjernhöök, vitt kort – ref till handskrifter.
Stjernkors, blått kort – ref till tryckta verk.
Stjernmark, blått kort – ref till tryckta verk.
Stjernsköld, vitt kort – ref till handskrifter.
Stjernström/Stjärnström, blått kort – ref till tryckta verk.
Stjernvall/Stiernvall, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Stobaeus, blått kort – ref till tryckta verk.
Stobaeus/Stobée, vitt kort – ref till handskrifter.
Stobbe, vitt kort – ref till handskrifter.
Stobe, vitt kort – ref till handskrifter.
Stobée, blått kort – ref till tryckta verk.
Stobée/Stobaeus, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Stock, vitt kort – ref till handskrifter.
Stockaus/Stockhaus/Stockhus, vitt kort – ref till handskrifter.
Stocke, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Stockelberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Stockelin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Stockenberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stockenborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Stockenstrand, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stockenström, von/Stockenström, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Stockenström/Maaström, af, blått kort – ref till tryckta verk.
Stockenström/Stockenström, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stockeström, .
Stockfisch, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stockfleth, blått kort – ref till tryckta verk.
Stockhagen, blått kort – ref till tryckta verk.
Stockhaus/Stockhus/Stockaus, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stockholm, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stockhus/Stockhaus/Stockaus, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stockhusen, vitt kort – ref till handskrifter.
Stocklin, .
Stockman/Stockman, von, två blå och ett vitt kort – ref till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Stocksell/Stockselle, vitt kort – ref till handskrifter.
Stockselle/Stocksell, vitt kort – ref till handskrifter.
Stockström, vitt kort – ref till handskrifter.
Stodius, vitt kort – ref till handskrifter.
Stofflet, vitt kort – ref till handskrifter.
Stohr/Stor/Stoor, vitt kort – ref till handskrifter.
Stoije, blått kort – ref till tryckta verk.
Stolberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Stolby, blått kort – ref till tryckta verk.
Stoll, vitt kort – ref till handskrifter.
Stolp/Stolpp
Stolpe, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Stolpengren, vitt kort – ref till handskrifter.
Stolpp/Stolp, vitt kort – ref till handskrifter.
Stolt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stolterfoth, vitt kort – ref till handskrifter.
Stoltz, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stoltzenwald, vitt kort – ref till handskrifter.
Stomberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Stoopendaal, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Stoor/Stor/Stohr, vitt kort – ref till handskrifter.
Stopano, vitt kort – ref till handskrifter.
Stopius, vitt kort – ref till handskrifter.
Stor/Stohr/Stoor, vitt kort – ref till handskrifter.
Stora Kohlarydssläkten, vitt kort – ref till handskrifter.
Stora Kopparbergs släkten, blått kort – ref till tryckta verk.
Stora Lyngårs-släkten, blått kort – ref till tryckta verk.
Stora Skanum, vitt kort – ref till handskrifter.
Storck/Stork/Stårck, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Storckenfeldt/Storkenfeldt/Sturckenfeldt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Store, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Storfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Storjohann, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Stork/Storck/Stårk, vitt kort – ref till handskrifter.
Storkarl, vitt kort – ref till handskrifter.
Storkeknfeldt/Storckenfeldt, vitt kort – ref till handskrifter.
Storm, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Storman, blått kort – ref till tryckta verk.
Stormbom, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stormcrantz/Stormkrans, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stormhatt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stormhöfvel, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stormkrans/Stormcrantz, vitt kort – ref till handskrifter.
Stormor i Dalom, vitt kort – ref till handskrifter.
Stoss, vitt kort – ref till handskrifter.
Stossenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Stotelius/Ståtel, blått kort – ref till tryckta verk.
Stoud, blått kort – ref till tryckta verk.
Stova, vitt kort – ref till handskrifter.
Stovreims-ätten, vitt kort – ref till handskrifter.
Straale, vitt kort – ref till handskrifter.
Straalenheim, von/Strahlenheim/Strahlenheim/, von/Strahlenheim, von-Wasaburg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Straas/Stras, vitt kort – ref till handskrifter.
Strachaun/Strachou/Strachoun, vitt kort – ref till handskrifter.
Strachou/Strachaun, vitt kort – ref till handskrifter.
Stracke/Strake, vitt kort – ref till handskrifter.
Straelborn, von/Stralborn/Strahlborn, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Straethovius, vitt kort – ref till handskrifter.
Strahborn, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Strahlborn, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Strahlenberg/Stralenberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Strahlenheim/Stralenheim, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Strahlman, vitt kort – ref till handskrifter.
Strake/Stracke, vitt kort – ref till handskrifter.
Stralborn/Straelborn, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Strale, vitt kort – ref till handskrifter.
Stralenberg/Strahlenberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stralendorp, vitt kort – ref till handskrifter.
Stramberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Strand/Strandh/Sthrand, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Strandberg/Strandbergius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Strandbergius/Strandberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Strandell, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Strandén, vitt kort – ref till handskrifter.
Strandfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Strandgaard, blått kort – ref till tryckta verk.
Strandgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Strandh/Strand, vitt kort – ref till handskrifter.
Strandheim, blått kort – ref till tryckta verk.
Strandman/Strandmann, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Strandmarck/Strandmark, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Strandqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Strandström, blått kort – ref till tryckta verk.
Strang, blått kort – ref till tryckta verk.
Strang/Strangh, vitt kort – ref till handskrifter.
Stranger, blått kort – ref till tryckta verk.
Strangert, blått kort – ref till tryckta verk.
Strangesson, vitt kort – ref till handskrifter.
Strangh/Strang, vitt kort – ref till handskrifter.
Strantze, vitt kort – ref till handskrifter.
Stras/Straas, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Strasen, von, .
Strassburg, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Straub, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Strauch/Strauck, vitt kort – ref till handskrifter.
Strausch, blått kort – ref till tryckta verk.
Strauss, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv, GF avtavlor.
Strebel, vitt kort – ref till handskrifter.
Strecker, vitt kort – ref till handskrifter.
Streckert, vitt kort – ref till handskrifter.
Streen, vitt kort – ref till handskrifter.
Streetz, vitt kort – ref till handskrifter.
Strehlenert, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Streicher, vitt kort – ref till handskrifter.
Streitbach, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Streitberg, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Streithammel, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Streling/Strelingius, vitt kort – ref till handskrifter.
Strelingius/Streling, vitt kort – ref till handskrifter.
Strelitz, vitt kort – ref till handskrifter.
Strelof, vitt kort – ref till handskrifter.
Strelow/Strelou, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Strelovius, vitt kort – ref till handskrifter.
Streng, von/Streng, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Streng/Streng, von/Sträng, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Strengberg/Strängberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Strengbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Strengell, blått kort – ref till tryckta verk.
Strengnelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Strengnensis, vitt kort – ref till handskrifter.
Strengner, vitt kort – ref till handskrifter.
Strenow, vitt kort – ref till handskrifter.
Strethovius, vitt kort – ref till handskrifter.
Strettenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Streum, vitt kort – ref till handskrifter.
Stricker, vitt kort – ref till handskrifter.
Strickert, vitt kort – ref till handskrifter.
Strickler, blått kort – ref till tryckta verk.
Strickman, vitt kort – ref till handskrifter.
Strid, blått kort – ref till tryckta verk.
Stridbech, blått kort – ref till tryckta verk.
Stridbeck/Striedbeck, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stridberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Stridelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Strider, vitt kort – ref till handskrifter.
Stridh, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Stridman, blått kort – ref till tryckta verk.
Stridsberg/Striedsberg/Stridzberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Stridshammar, vitt kort – ref till handskrifter.
Stridsman, blått kort – ref till tryckta verk.
Stridzberg/Stridsberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Stridzel, vitt kort – ref till handskrifter.
Striedbeck/Stridbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Striedsberg/Stridsberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Strigelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Strijk, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Strindberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv, GF avtavlor.
Strindlund, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Strinnholm, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Strithoff, vitt kort – ref till handskrifter.
Strobell, vitt kort – ref till handskrifter.
Strobill, vitt kort – ref till handskrifter.
Strobin, vitt kort – ref till handskrifter.
Strobye, vitt kort – ref till handskrifter.
Strocklund, vitt kort – ref till handskrifter.
Strodtman/Strotman, vitt kort – ref till handskrifter.
Strokirch/Strokirch, von/Strokirk/Strokiörk/Strohkirch, två blå och ett vitt kort – ref till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Strokirk/Strokirch, vitt kort – ref till handskrifter.
Strokiörk/Strokirch, vitt kort – ref till handskrifter.
Stromberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stromberger, vitt kort – ref till handskrifter.
Stromee, blått kort – ref till tryckta verk.
Stropp, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Strotman/Strodtman, vitt kort – ref till handskrifter.
Strotz, blått kort – ref till tryckta verk.

Struan, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Struberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Struck, vitt kort – ref till handskrifter.
Struense, vitt kort – ref till handskrifter.
Strufve/Struwe, vitt kort – ref till handskrifter.
Struijff, vitt kort – ref till handskrifter.
Strukman/Struckman, vitt kort – ref till handskrifter.
Struss, vitt kort – ref till handskrifter.
Struss-skiöld/Strussköld, vitt kort – ref till handskrifter.
Strussberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Strussberger, vitt kort – ref till handskrifter.
Strussenfelt, von/Strussenfelt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Strussflycht, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Strusshielm, blått kort – ref till tryckta verk.
Strussköld/Struss-skiöld, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Strutz, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Struve, vitt kort – ref till handskrifter.
Struwe/Strufve, vitt kort – ref till handskrifter.
Struyff, blått kort – ref till tryckta verk.
Strübing, af/Strübing, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Strümpel, vitt kort – ref till handskrifter.
Stråberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Stråhlberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Stråhle/Stråle, vitt kort – ref till handskrifter.
Stråhlman/Strålman, blått kort – ref till tryckta verk.
Stråle/Stråhle, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Strålenhielm/Strålenhjelm, två blå och ett vitt kort – ref till både tryckta verk och handskrifter.
Strålin, vitt kort – ref till handskrifter.
Strålman/Stråhlman, vitt kort – ref till handskrifter.
Strång, vitt kort – ref till handskrifter.
Strånge-släkten, blått kort – ref till tryckta verk.
Stråt/Strååt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sträng/Streng, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Strängberg/Strengberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Strängnell, vitt kort – ref till handskrifter.
Ströander, vitt kort – ref till handskrifter.
Ströberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Ströbäck, vitt kort – ref till handskrifter.
Ströhlein, vitt kort – ref till handskrifter.
Ströjner, vitt kort – ref till handskrifter.
Ström, af/Ström, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Ström/Ström, af/Strömm, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Ströman/Strömman, vitt kort – ref till handskrifter.
Strömbeck/Strömbeck, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Strömberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Strömberger, vitt kort – ref till handskrifter.
Strömblad, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Strömbom, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Strömborg/Strömborg, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Strömbäck/Strömbeck, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Strömcrantz, vitt kort – ref till handskrifter.
Strömcrona, blått kort – ref till tryckta verk.
Strömdahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Strömer/Strömmer, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Strömersten/Strömmersten, vitt kort – ref till handskrifter.
Strömert, vitt kort – ref till handskrifter.
Strömfelt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Strömgren, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Strömhielm, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Strömholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Strömm/Ström, blått kort – ref till tryckta verk.
Strömman/Ströman, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Strömmenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Strömmer/Strömer, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Strömmers, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Strömmerstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Strömmersten/Strömersten, vitt kort – ref till handskrifter.
Strömner, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Strömqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Strömskiöld/Strömsköld, vitt kort – ref till handskrifter.
Strömsköld/Strömskiöld, två blå och ett vitt kort – ref till både tryckta verk och handskrifter.
Strömstedt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Strömsten, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Strömstierna, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Strömwall, vitt kort – ref till handskrifter.
Stuart/Stuwart, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Stubb, vitt kort – ref till handskrifter.
Stubbe, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Stubbendorf, blått kort – ref till tryckta verk.
Stubberuds-släkten/Friberg/, blått kort – ref till tryckta verk.
Stubberudssläkten, vitt kort – ref till handskrifter.
Stubendorff, vitt kort – ref till handskrifter.
Stuberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Stuck, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Studelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Stufwe/Stuwe, vitt kort – ref till handskrifter.
Stuhrnberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Stuke, vitt kort – ref till handskrifter.
Stumpf, vitt kort – ref till handskrifter.
Stumpfot, vitt kort – ref till handskrifter.
Stumselius, vitt kort – ref till handskrifter.
Stunk, vitt kort – ref till handskrifter.
Stupenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Sturck/Sturk, vitt kort – ref till handskrifter.
Sturckenfelt/SturkenfeltStorckenfeldt, vitt kort – ref till handskrifter.
Sture, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sturk/Sturck, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sturkenfelt/Sturckenfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Sturlin, vitt kort – ref till handskrifter.
Sturm, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sturnegk, vitt kort – ref till handskrifter.
Sturnius, blått kort – ref till tryckta verk.
Sturtzenbecher/Sturzen-Becker/Sturtzenbecker/, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Stutén, vitt kort – ref till handskrifter.
Stuth/Stut/Stuut, vitt kort – ref till handskrifter.
Stuthaeus, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stuthufvud/Stuuthufvud, vitt kort – ref till handskrifter.
Stutzer/Stützer, vitt kort – ref till handskrifter.
Stuuf, vitt kort – ref till handskrifter.
Stuur, vitt kort – ref till handskrifter.
Stuut/Stuth/Stuuth, vitt kort – ref till handskrifter.
Stuuthufvud/Stuthufvud, vitt kort – ref till handskrifter.
Stuwart/Stuart, vitt kort – ref till handskrifter.
Stuwe/Stufwe, vitt kort – ref till handskrifter.
Styberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Styf, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Styff, vitt kort – ref till handskrifter.
Styffe, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Styfver, vitt kort – ref till handskrifter.
Styfvert, blått kort – ref till tryckta verk.
Styfwert, vitt kort – ref till handskrifter.
Styfving, vitt kort – ref till handskrifter.
Styke, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stylin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Styltenhjelm, vitt kort – ref till handskrifter.
Stymbla-ätten, vitt kort – ref till handskrifter.
Stümke, vitt kort – ref till handskrifter.
Styng, vitt kort – ref till handskrifter.
Stypman, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Styrbjörnssönernas ätt, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Styrbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Styrell, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Styrenius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Styrlander, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Styrling, vitt kort – ref till handskrifter.
Stysing, vitt kort – ref till handskrifter.
Stützer/Stutzer/Stytzer, vitt kort – ref till handskrifter.
Ståhl/Stål, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Ståhlberg/Stålberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Ståhlbom/Stålbom, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF avtavlor.
Ståhlbrand, vitt kort – ref till handskrifter.
Ståhle/Ståle/Stååle, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Ståhlén, vitt kort – ref till handskrifter.
Ståhlfoot, blått kort – ref till tryckta verk.
Ståhlhandske/Stålhandske, vitt kort – ref till handskrifter.
Ståhlhielm/Stålhielm, vitt kort – ref till handskrifter.
Ståhlmalm, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Ståhlman/Stålman, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stålnacke, ref till tryckta verk.
Ståhlström, vitt kort – ref till handskrifter.
Ståhlström, blått kort – ref till tryckta verk.
Ståhlsvärd, blått kort – ref till tryckta verk.
Ståkman, blått kort – ref till tryckta verk.
Stål/Ståhl, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stålarm, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stålberg/Ståhlberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Stålbom/Ståhlbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Ståle/Ståhle, vitt kort – ref till handskrifter.
Stålfort, vitt kort – ref till handskrifter.
Stålhammar/Ståhlhammar, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Stålhand, vitt kort – ref till handskrifter.
Stålhandske/Ståhlhandske/Stålhandske i Vestergötland/Stålhansk, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Stålhane, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stålhansk/Stålhandske, vitt kort – ref till handskrifter.
Stålhielm/Ståhlhielm, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stålhjelm, blått kort – ref till tryckta verk.
Stålhös/Stålhöös, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stålklinga, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stålknapp, vitt kort – ref till handskrifter.
Stålman/Ståhlman, vitt kort – ref till handskrifter.
Stålnacke, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Stålnäbb/Tuna-Görssläkten, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stålsvärd, blått kort – ref till tryckta verk.
Stång, vitt kort – ref till handskrifter.
Stångberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Stånggren, vitt kort – ref till handskrifter.
Stårck/Stårk/Storck, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Stårk/Stårck, vitt kort – ref till handskrifter.
Ståtel, blått kort – ref till tryckta verk.
Stååle/Ståhle, vitt kort – ref till handskrifter.
Stäck, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stäcksén, vitt kort – ref till handskrifter.
Stöck, vitt kort – ref till handskrifter.
Stöcker, vitt kort – ref till handskrifter.
Stöhr/Stör, vitt kort – ref till handskrifter.
Stökel, vitt kort – ref till handskrifter.
Stölman, vitt kort – ref till handskrifter.
Stöltenhielm, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Stölting, blått kort – ref till tryckta verk.
Stöltzer, blått kort – ref till tryckta verk.
Stör/Stöhr/Stöör, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Störgelsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Störing, vitt kort – ref till handskrifter.
Störkel, vitt kort – ref till handskrifter.
Störle, vitt kort – ref till handskrifter.
Störning, vitt kort – ref till handskrifter.
Stötterogge, vitt kort – ref till handskrifter.
Stöök, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Stöör/Stör, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Suanstierna/Svanestierna, vitt kort – ref till handskrifter.
Suarte/Swarte, vitt kort – ref till handskrifter.
Suarteschonung/Svarte Skåning, vitt kort – ref till handskrifter.
Suber, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Succolofske, vitt kort – ref till handskrifter.
Suchtelen, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Suck, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sucksdorff, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sudau, vitt kort – ref till handskrifter.
Suderbys, vitt kort – ref till handskrifter.
Sudercopensis, vitt kort – ref till handskrifter.
Suderlund, vitt kort – ref till handskrifter.
Suderman, vitt kort – ref till handskrifter.
Sudreims-ätten, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Suel/Suell, vitt kort – ref till handskrifter.
Suell/Suel, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Suendsön, blått kort – ref till tryckta verk.
Suercherus/Swerker, vitt kort – ref till handskrifter.
Suhl, vitt kort – ref till handskrifter.
Suhm, blått kort – ref till tryckta verk.
Suhoinen, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Suhr/Suur, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Suhrberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Suhrbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Suidde, vitt kort – ref till handskrifter.
Suk, blått kort – ref till tryckta verk.
Sulcke, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Sulling, vitt kort – ref till handskrifter.
Sultan, vitt kort – ref till handskrifter.
Sumelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Sunberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Suncke, vitt kort – ref till handskrifter.
Sund, von der/Sund, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sund/Sund, von der, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sundag, vitt kort – ref till handskrifter.
Sundahl, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sundbaum, vitt kort – ref till handskrifter.
Sundbeck/Sundbäck, två blå och ett vitt kort – ref till både tryckta verk och handskrifter.
Sundberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv, GF avtavlor.
Sundberger, blått kort – ref till tryckta verk.
Sundblad, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sundbom, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sundborg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Sundborns-släkter (flera olika), blått kort – ref till tryckta verk.
Sundby, blått kort – ref till tryckta verk.
Sundé, vitt kort – ref till handskrifter.
Sundeberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Sundee, blått kort – ref till tryckta verk.
Sundel/Sundell, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sundeli, vitt kort – ref till handskrifter.
Sundelin, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sundelius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv, GF avtavlor.
Sundell/Sundel, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sundeman, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sundén, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sundenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Sundevall, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Sundewall, blått kort – ref till tryckta verk.
Sundfors, vitt kort – ref till handskrifter.
Sundgren, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sundholm, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sundin, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv, GF avtavlor.
Sunding, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sundius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Sundius, blått kort – ref till tryckta verk.
Sundkvist, blått kort – ref till tryckta verk.
Sundler, två blå och ett vitt kort – ref till både tryckta verk och handskrifter.
Sundling, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sundlöf, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sundlöw, blått kort – ref till tryckta verk.
Sundman, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sundmarck/Sundmark, vitt kort – ref till handskrifter.
Sundmark/Sundmarck, vitt kort – ref till handskrifter.
Sundner, vitt kort – ref till handskrifter.
Sundqvist, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sundstedt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sundsten, vitt kort – ref till handskrifter.
Sundstrand, vitt kort – ref till handskrifter.
Sundström/Sunström, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv, GF avtavlor.
Sundt, von der, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sundvaldh, blått kort – ref till tryckta verk.
Sundvall, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sundvallsson, blått kort – ref till tryckta verk.
Sundvik, blått kort – ref till tryckta verk.
Sunessson/Suneson, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Sunhammar, blått kort – ref till tryckta verk.
Sunnanväder, blått kort – ref till tryckta verk.
Sunneman, vitt kort – ref till handskrifter.
Sunner, vitt kort – ref till handskrifter.
Sunnerberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Sunnercrantz, vitt kort – ref till handskrifter.
Sunnerdahl, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sunnergård, blått kort – ref till tryckta verk.
Sunnerstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Sunnerström, vitt kort – ref till handskrifter.
Sunnerud, blått kort – ref till tryckta verk.
Sunnässläkten, vitt kort – ref till handskrifter.
Sunonis, vitt kort – ref till handskrifter.
Sunström/Sundström, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Surman/Suurman, vitt kort – ref till handskrifter.
Sursill, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Surte, vitt kort – ref till handskrifter.
Survonen, vitt kort – ref till handskrifter.
Suter/Suther, vitt kort – ref till handskrifter.
Suther/Suter, vitt kort – ref till handskrifter.
Sutherland, vitt kort – ref till handskrifter, GF avtavlor.
Suthof/Sutthoff, vitt kort – ref till handskrifter.
Suthoff/Sutthoff, vitt kort – ref till handskrifter.
Sutor, vitt kort – ref till handskrifter.
Sutov, vitt kort – ref till handskrifter.
Sutrén, vitt kort – ref till handskrifter.
Sutte, vitt kort – ref till handskrifter.
Sutterbo, vitt kort – ref till handskrifter.
Sutterström, vitt kort – ref till handskrifter.
Sutthoff/Suthof/Suthoff, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sutton, vitt kort – ref till handskrifter.
Suur/Suhr, vitt kort – ref till handskrifter.
Suurman/Suurman, von/Surman, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Suuroinen, vitt kort – ref till handskrifter.
Suve, vitt kort – ref till handskrifter.
Suwe, blått kort – ref till tryckta verk.
Suverinsky, vitt kort – ref till handskrifter.
Swaan, vitt kort – ref till handskrifter.
Swab/Swab, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Swabe, vitt kort – ref till handskrifter.
Swabecke, vitt kort – ref till handskrifter.
Svahla/Svale, blått kort – ref till tryckta verk.
Svahlberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Swahn/Svahn/Swan, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv, GF avtavlor.
Swahnberg/Swanberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Swala, vitt kort – ref till handskrifter.
Svala/Svahla, blått kort – ref till tryckta verk.
Swalander/Svalander, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Svalin/Swalin, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Svallin/Svalin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Swalman, vitt kort – ref till handskrifter.
Svan, blått kort – ref till tryckta verk.
Swan/Swahn, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Svanaeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Swanander, vitt kort – ref till handskrifter.
Swanbeck/Svanbeck/Svanbäck, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Swanberg/Swahnberg/Svanberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Swanbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Svanbäck/Svanbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Swandt, vitt kort – ref till handskrifter.
Svaneberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Svanefelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Svanehielm, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Swanelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Svanenberg/Swanenberg,von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Svaneskog, blått kort – ref till tryckta verk.
Svanestierna/Svanstierna/Suanstierna, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Swaneström, vitt kort – ref till handskrifter.
Svanfeldt/Svanfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Svanfelt/Svanfelt, von/Svanfeldt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Swangh, vitt kort – ref till handskrifter.
Svangren, vitt kort – ref till handskrifter.
Swanhals, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Svanholm, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Svaning/Svane, blått kort – ref till tryckta verk.
Svanljung, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Svanlod/Svanlood, vitt kort – ref till handskrifter.
Svanlood/Svanlod, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Svanlund, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Svanman, blått kort – ref till tryckta verk.
Swannius, vitt kort – ref till handskrifter.
Swanseen, vitt kort – ref till handskrifter, GF avtavlor.
Svansköld, blått kort – ref till tryckta verk.
Swanstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Svanstierna/Svanestierna, vitt kort – ref till handskrifter.
Swanström, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Svanteson, vitt kort – ref till handskrifter.
Svantopolck, vitt kort – ref till handskrifter.
Swanvald, vitt kort – ref till handskrifter.
Svanvik, vitt kort – ref till handskrifter.
Svardt/Svart, blått kort – ref till tryckta verk.
Swardt/Swart, vitt kort – ref till handskrifter.
Swarez/Swarz/Swartz, vitt kort – ref till handskrifter.
Svarfvare, vitt kort – ref till handskrifter.
Svarss, vitt kort – ref till handskrifter.
Swart/Swardt/Svarth, vitt kort – ref till handskrifter.
Svart/Svartz/Svardt, blått kort – ref till tryckta verk.
Swarta, vitt kort – ref till handskrifter.
Swartberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Svarte Bagge, blått kort – ref till tryckta verk.
Svarte Skåning/Suarteschonung, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Swarte/Suarte, vitt kort – ref till handskrifter.
Svartengren, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Svarthen, vitt kort – ref till handskrifter.
Swarting, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Svartingstorps slägten, vitt kort – ref till handskrifter.
Swartling/Svartling, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Svartman, vitt kort – ref till handskrifter.
Svarts/Swartz, vitt kort – ref till handskrifter.
Svartserud, blått kort – ref till tryckta verk.
Swartström, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Swartz/Svarts/Schwartz/Schwardts/Swarez, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Swartze, vitt kort – ref till handskrifter.
Swartzhoff, von/Schwartzhåff, vitt kort – ref till handskrifter.
Swarz/Swarez, vitt kort – ref till handskrifter.
Swebelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Swebilius/Svebilius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sweckhausen,von, vitt kort – ref till handskrifter.
Svedahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Svedbelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Swedberg/Svedberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv, GF avtavlor.
Swedbergh, blått kort – ref till tryckta verk.
Svedbom, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Swedborg, blått kort – ref till tryckta verk.
Svedborn, blått kort – ref till tryckta verk.
Swede/Schwede, vitt kort – ref till handskrifter.
Svedéer, blått kort – ref till tryckta verk.
Svedel, blått kort – ref till tryckta verk.
Svedelins, vitt kort – ref till handskrifter.
Swedelius/Svedelius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Svedell, vitt kort – ref till handskrifter.
Swedeman, vitt kort – ref till handskrifter.
Svedén/Swedenius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Swedenborg/Svedenborg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv, GF avtavlor.
Svedenheim, blått kort – ref till tryckta verk.
Svedenhielm, blått kort – ref till tryckta verk.
Swedenius/Swedén, vitt kort – ref till handskrifter.
Swedenmarck, vitt kort – ref till handskrifter.
Swedenstierna/Svedenstierna, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sveder, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Swederus/Svederus, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Svedevall, blått kort – ref till tryckta verk.
Svedgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Svedheim, vitt kort – ref till handskrifter.
Svedholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Swedin/Svedin, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Svedjedahl, blått kort – ref till tryckta verk.
Svedlin, blått kort – ref till tryckta verk.
Svedlund, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Swedman, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Swedmarck/Svedmark, vitt kort – ref till handskrifter.
Svedonius, vitt kort – ref till handskrifter.
Swedqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Svedsin, blått kort – ref till tryckta verk.
Svedström, vitt kort – ref till handskrifter.
Svedvall, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sveifelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Sveijen, vitt kort – ref till handskrifter.
Sweitzer, vitt kort – ref till handskrifter.
Swen, .
Swenander, vitt kort – ref till handskrifter.
Svenberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Swenborg, blått kort – ref till tryckta verk.
Svenbro, blått kort – ref till tryckta verk.
Svenby, blått kort – ref till tryckta verk.
Svenck, vitt kort – ref till handskrifter.
Svendedsky/Svendetskij, vitt kort – ref till handskrifter.
Swendetskij/Svendedsky, vitt kort – ref till handskrifter.
Svendsén, vitt kort – ref till handskrifter.
Svennberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Swenner, vitt kort – ref till handskrifter.
Svennerhag, blått kort – ref till tryckta verk.
Svennings fr. Nalevi ätt. Viby skn., blått kort – ref till tryckta verk.
Svenningsen, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Svenonis, blått kort – ref till tryckta verk.
Svenonis, vitt kort – ref till handskrifter.
Swenonius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Svens i Fallebo ättlingar/Fallenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Svensberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Svenserudssläkten, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Svensjö, blått kort – ref till tryckta verk.
Svensk, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Svenske, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Swensson/Swenson/Svensson/Svänsson, två blå och ett vitt kort – ref till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Svenström, vitt kort – ref till handskrifter.
Sventorzetsky, blått kort – ref till tryckta verk.
Svenungesläkten, blått kort – ref till tryckta verk.
Svenungsson, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Swerd/Swärd, vitt kort – ref till handskrifter.
Swerdfeijer/Swertfeger, vitt kort – ref till handskrifter.
Sverdfelt/Svärdfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Sverdsjoensis, vitt kort – ref till handskrifter.
Sverdsjö, vitt kort – ref till handskrifter.
Swerdskiöld/Sverdsköld, vitt kort – ref till handskrifter.
Sverdsköld/Svärdsköld/Swerdskiöld, vitt kort – ref till handskrifter.
Sverdström/Svärdström, vitt kort – ref till handskrifter.
Sverenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Swerin/Schwerin,von, vitt kort – ref till handskrifter.
Swerker/Suercherus, vitt kort – ref till handskrifter.
Sverkerska konunga-släkten/Svenunge-släkten, blått kort – ref till tryckta verk.
Swerkersson, vitt kort – ref till handskrifter.
Swert, vitt kort – ref till handskrifter.
Swertfeger/Swerdfeijer, vitt kort – ref till handskrifter.
Sweviensis, vitt kort – ref till handskrifter.
Sveyraeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Swidén, vitt kort – ref till handskrifter.
Swijnefoot/Swinefot, vitt kort – ref till handskrifter.
Swijnehufvud/Swinhufvud, vitt kort – ref till handskrifter.
Swijnkulla/Swinkulla, vitt kort – ref till handskrifter.
Swillander, vitt kort – ref till handskrifter.
Svilling, vitt kort – ref till handskrifter.
Swindern, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Svinefot, blått kort – ref till tryckta verk.
Swinefot/Swijnefoot/Swinfot, vitt kort – ref till handskrifter.
Swinfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Svinfot, blått kort – ref till tryckta verk.
Swinfot/Svinfoth/Swinefot, vitt kort – ref till handskrifter.
Svinhufvud, blått kort – ref till tryckta verk.
Swinhufvud/Swijnehufvud, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Swinkulla/Swijnkulla, vitt kort – ref till handskrifter.
Svinning, vitt kort – ref till handskrifter.
Sviring, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Swänck, vitt kort – ref till handskrifter.
Svänsson/Svensson, blått kort – ref till tryckta verk.
Swärd/Swerd/Swärdh, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Svärd/Svärdh, blått kort – ref till tryckta verk.
Svärdfelt/Sverdfelt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Svärdsköld/Sverdsköld, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Swärdström/Sverdström, vitt kort – ref till handskrifter.
Süderman, vitt kort – ref till handskrifter.
Sydow, von/Sydow, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Syhl, blått kort – ref till tryckta verk.
Syk, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sylfvander/Sylwander, vitt kort – ref till handskrifter.
Syllvan, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv, GF avtavlor.
Syltman, vitt kort – ref till handskrifter.
Sylvander, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sylwander/Sylfvander, vitt kort – ref till handskrifter.
Sylvast, vitt kort – ref till handskrifter.
Sylvén, blått kort – ref till tryckta verk.
Sylwén/Sylvenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Sylwest, vitt kort – ref till handskrifter.
Sylvester, vitt kort – ref till handskrifter.
Sylwiander, vitt kort – ref till handskrifter.
Sylvin, .
Sylvius, blått kort – ref till tryckta verk.
Sylwius, vitt kort – ref till handskrifter.
Symonds, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Synnerberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Synnerholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Synth, blått kort – ref till tryckta verk.
Synthius/Zynthius, blått kort – ref till tryckta verk.
Syptus, vitt kort – ref till handskrifter.
Syr, vitt kort – ref till handskrifter.
Syrach, vitt kort – ref till handskrifter.
Syraeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Syrck, vitt kort – ref till handskrifter.
Syrén, vitt kort – ref till handskrifter.
Syring, vitt kort – ref till handskrifter.
Syrman, vitt kort – ref till handskrifter.
Sågare, vitt kort – ref till handskrifter.
Såger, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sångberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Såthe, blått kort – ref till tryckta verk.
Säbeckius/Sädsbeckius, vitt kort – ref till handskrifter.
Säberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Säblom, vitt kort – ref till handskrifter.
Säbom, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Säbyensis, vitt kort – ref till handskrifter.
Säck, blått kort – ref till tryckta verk.
Sädbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Sädsbeckius/Säbeckius, vitt kort – ref till handskrifter.
Säf/Saef/Sääf, vitt kort – ref till handskrifter.
Säfblom, vitt kort – ref till handskrifter.
Säfbom/Sehfbom, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Säfdahl, blått kort – ref till tryckta verk.
Säfgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Säfstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Säfsten, vitt kort – ref till handskrifter.
Säfström, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Säfwedahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Säfwenberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Säfvenblad, blått kort – ref till tryckta verk.
Säger, vitt kort – ref till handskrifter.
Säldegren, vitt kort – ref till handskrifter.
Sälenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Sälgström/Saelgström, vitt kort – ref till handskrifter.
Säljmar/Selgmar, vitt kort – ref till handskrifter.
Säll, blått kort – ref till tryckta verk.
Sällberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Sällerling, vitt kort – ref till handskrifter.
Sällroth, vitt kort – ref till handskrifter.
Sällström/Sellström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Sällvin, blått kort – ref till tryckta verk.
Sälsåsgassarna, vitt kort – ref till handskrifter.
Säman, vitt kort – ref till handskrifter.
Särenholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Särlingh/Särling/Serling, vitt kort – ref till handskrifter.
Särnblad, vitt kort – ref till handskrifter.
Särnholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Särnström, vitt kort – ref till handskrifter.
Särtling, vitt kort – ref till handskrifter.
Säterberg/Sätherberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Säterbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Säterholm, blått kort – ref till tryckta verk.
Sätermark, vitt kort – ref till handskrifter.
Säthe, vitt kort – ref till handskrifter.
Sätherberg/Säterberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Sätherman, vitt kort – ref till handskrifter.
Sätherström/Sätterström, vitt kort – ref till handskrifter.
Sätter, blått kort – ref till tryckta verk.
Sätterlin/Setterlin, vitt kort – ref till handskrifter.
Sätterman, blått kort – ref till tryckta verk.
Sätterström/Sätherström, vitt kort – ref till handskrifter.
Sätzman, vitt kort – ref till handskrifter.
Säwe, vitt kort – ref till handskrifter.
Säve-Söderbergh, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Säve/Saeve, blått kort – ref till tryckta verk.
Säwen, blått kort – ref till tryckta verk.
Sävenbom/Sewenbom, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sävenmark, vitt kort – ref till handskrifter.
Sävstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Sävström, blått kort – ref till tryckta verk.
Sääf/Saeaef/Säf, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Södelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Söden, blått kort – ref till tryckta verk.
Söder, blått kort – ref till tryckta verk.
Söderbaum/Söderbom, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Söderbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Söderberg/Söderbergh/Sööderberg, två blå och ett vitt kort – ref till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Söderblad, vitt kort – ref till handskrifter.
Söderblom, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Söderbom/Söderbaum, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Söderborg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Söderbrand, vitt kort – ref till handskrifter.
Söderbäck, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Söderdahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Söderén, blått kort – ref till tryckta verk.
Södergren, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Södergren, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Söderhielm/Söderhjelm, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv, GF avtavlor.
Söderholm, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Söderholtz, vitt kort – ref till handskrifter.
Söderhäll, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Söderin, blått kort – ref till tryckta verk.
Söderlind/Söderlindh, två blå och ett vitt kort – ref till både tryckta verk och handskrifter.
Söderling/Söderling, af, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Söderlund, blått kort – ref till tryckta verk.
Söderlund, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Söderman, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Södermark, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Söderpalm, blått kort – ref till tryckta verk.
Söderqvist/Söderquist, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Söderstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Söderstéen/Söderstén, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Söderstén/Söderstéen, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Söderstrand, vitt kort – ref till handskrifter.
Söderström, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Söderwall, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Södling, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Södman, vitt kort – ref till handskrifter.
Södra Hultssläkten, vitt kort – ref till handskrifter.
Södrin, blått kort – ref till tryckta verk.
Söffrin, vitt kort – ref till handskrifter.
Söfrensen, blått kort – ref till tryckta verk.
Söfring och Söfringsson, blått kort – ref till tryckta verk.
Söfring/, vitt kort – ref till handskrifter.
Söhnlein, blått kort – ref till tryckta verk.
Söhrensson/Sörensson, blått kort – ref till tryckta verk.
Söhrling/Sörling, vitt kort – ref till handskrifter.
Söhrman, blått kort – ref till tryckta verk.
Sölfverarm, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sölfwerax/Silfverax, vitt kort – ref till handskrifter.
Sölfverbagge, vitt kort – ref till handskrifter.
Sölfverberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sölfwerbielke/Silfverbielke, vitt kort – ref till handskrifter.
Sölfverborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Sölfwerbrand/Silfverbrand, vitt kort – ref till handskrifter.
Sölfverbögel/Silfverbögel, blått kort – ref till tryckta verk.
Sölfwerbögel/Silfverbögel, vitt kort – ref till handskrifter.
Sölfvercrantz/Silfvercrantz, vitt kort – ref till handskrifter.
Sölfvercrona/Silfvercrona, vitt kort – ref till handskrifter.
Sölfwerdufva, vitt kort – ref till handskrifter.
Sölfwergreen/Silfvergren, vitt kort – ref till handskrifter.
Sölfwergrijp/Sölfwergrip, vitt kort – ref till handskrifter.
Sölfwerharnesk/Silfverharnesk, vitt kort – ref till handskrifter.
Sölfwerhielm/Silfverhielm, vitt kort – ref till handskrifter.
Sölfwerklinga/Sölfverklinga, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sölfverklo, vitt kort – ref till handskrifter.
Sölfverlodh/Sölfverlood, vitt kort – ref till handskrifter.
Sölfverlood/Sölfverlodh/Silfverlood, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sölfwerlusquet/Sölfvermusköt, vitt kort – ref till handskrifter.
Sölfwerlusquet/Sölfvermusköt, vitt kort – ref till handskrifter.
Sölfwerlåås/Silfverlåås, vitt kort – ref till handskrifter.
Sölfvermusköt/Sölfwerlusquet, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sölfwerpatron/Silfverpatron, vitt kort – ref till handskrifter.
Sölfwerroos, vitt kort – ref till handskrifter.
Sölfverskoug, vitt kort – ref till handskrifter.
Sölfversköld, vitt kort – ref till handskrifter.
Sölfwerspåre/Silfverspåre, vitt kort – ref till handskrifter.
Sölfverstierna/Silfverstierna, vitt kort – ref till handskrifter.
Sölfverstråhle/Silfverstråle, vitt kort – ref till handskrifter.
Sölfwerström/Silfverström, vitt kort – ref till handskrifter.
Sölfversvan/Silfversvan, vitt kort – ref till handskrifter.
Söllen, vitt kort – ref till handskrifter.
Söllscher/Sölscher, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Sölscher, blått kort – ref till tryckta verk.
Sölve, blått kort – ref till tryckta verk.
Sölversköldh/Silfverskiöld, vitt kort – ref till handskrifter.
Sölversparre/Silfversparre, vitt kort – ref till handskrifter.
Sölversvärd/Silfversvärd, vitt kort – ref till handskrifter.
Sönne, blått kort – ref till tryckta verk.
Sönnerberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Sönnergren, vitt kort – ref till handskrifter.
Sörbom, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sörén, blått kort – ref till tryckta verk.
Sörensen, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sörensson/Söhrensson, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Sörlander, vitt kort – ref till handskrifter.
Sörlin, blått kort – ref till tryckta verk.
Sörling/Söhrling/Seurling, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Sörman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Sörmarkk, blått kort – ref till tryckta verk.
Sörndal, blått kort – ref till tryckta verk.
Sörström, vitt kort – ref till handskrifter.
Sörum, vitt kort – ref till handskrifter.
Sötbier, vitt kort – ref till handskrifter.
Sötterman, vitt kort – ref till handskrifter.
Sövgren, blått kort – ref till tryckta verk.
Sövsta-ätten från Stenkvista, blått kort – ref till tryckta verk.
Sööderberg/Söderberg, vitt kort – ref till handskrifter.