Släktkartoteket T

Tabbert, vitt kort – ref till handskrifter.
Taberman, vitt kort – ref till handskrifter.
Tabert, vitt kort – ref till handskrifter.
Tack, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tacko, vitt kort – ref till handskrifter.
Tackou, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Tacku, blått kort – ref till tryckta verk.
Taebelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Taebygaeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Taernman, vitt kort – ref till handskrifter.
Taflin, blått kort – ref till tryckta verk.
Tafwast/Tavast, blått kort – ref till tryckta verk.
Taglioni, blått kort – ref till tryckta verk.
Tahnberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Taijarden/Tayarden, vitt kort – ref till handskrifter.
Taijart/Tayart, vitt kort – ref till handskrifter.
Tak, van der, vitt kort – ref till handskrifter.
Takman, vitt kort – ref till handskrifter.
Takner, blått kort – ref till tryckta verk.
Takolander, blått kort – ref till tryckta verk.
Takstein, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Taleen/Talén, vitt kort – ref till handskrifter.
Talén/Taléen/Thalén, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Talin/Thalin, vitt kort – ref till handskrifter.
Talis slägten, vitt kort – ref till handskrifter.
Tall, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tallberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tallbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Tallefelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Tallgren, blått kort – ref till tryckta verk.
Tallqvist, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Tallström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Talpo, vitt kort – ref till handskrifter.
Talsenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Tamelander/Tammelander, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tamlander/Tammelander, blått kort – ref till tryckta verk.
Tamm, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tammelander, blått kort – ref till tryckta verk.
Tammelin, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Tammelinus, blått kort – ref till tryckta verk.
Tanby, blått kort – ref till tryckta verk.
Tanck/Tank, vitt kort – ref till handskrifter.
Tandberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tandefelt/Tandefält/Tandefeld, två blå och ett vitt kort – ref till både tryckta verk och handskrifter.
Tandelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Tander, vitt kort – ref till handskrifter.
Tangelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Tanggren, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tank/Tanck, .
Tannberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Tanne, blått kort – ref till tryckta verk.
Tanngren, vitt kort – ref till handskrifter.
Tannström, af, blått kort – ref till tryckta verk.
Tanson, vitt kort – ref till handskrifter.
Tansz, blått kort – ref till tryckta verk.
Tanto, vitt kort – ref till handskrifter.
Tapenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Tapio, vitt kort – ref till handskrifter.
Tappersson, vitt kort – ref till handskrifter.
Taraval/Taarrawall, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tarmouth/Tharmouth/Tarmoth, vitt kort – ref till handskrifter.
Tarnowe, vitt kort – ref till handskrifter.
Tarrach, vitt kort – ref till handskrifter.
Tarras, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Tarrawall/Taraval, vitt kort – ref till handskrifter.
Tars, vitt kort – ref till handskrifter.
Tarter, vitt kort – ref till handskrifter.
Tarwonius, blått kort – ref till tryckta verk.
Tascher, vitt kort – ref till handskrifter.
Tassén, vitt kort – ref till handskrifter.
Tast, blått kort – ref till tryckta verk.
Tastius, vitt kort – ref till handskrifter.
Tattrou, blått kort – ref till tryckta verk.
Tatzreuter, vitt kort – ref till handskrifter.
Tauast/Tawast, vitt kort – ref till handskrifter.
Taube von der Issen, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Taubenfelt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Taubenheim, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Tauber, vitt kort – ref till handskrifter.
Tauberman, vitt kort – ref till handskrifter.
TaubeTaube, von, två blå och ett vitt kort – ref till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Taucher, blått kort – ref till tryckta verk.
Taulerus, blått kort – ref till tryckta verk.
Taurén, vitt kort – ref till handskrifter.
Tausan, blått kort – ref till tryckta verk.
Tausen, vitt kort – ref till handskrifter.
Tauson/Tausson, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tausson/Tauson, vitt kort – ref till handskrifter.
Tauvon/Thauvon, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tauwonius/Thauvonius, vitt kort – ref till handskrifter.
Tavast/Tafwast, blått kort – ref till tryckta verk.
Tawast/Tauast, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tawastén, blått kort – ref till tryckta verk.
Tawaststjerna/Tawaststierna, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tawelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Tawenius/Thawenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Tawér, vitt kort – ref till handskrifter.
Tawonius/Thauvonius, vitt kort – ref till handskrifter.
Taxell, vitt kort – ref till handskrifter.
Taxenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Taxing, vitt kort – ref till handskrifter.
Taxingius, vitt kort – ref till handskrifter.
Taxsten, vitt kort – ref till handskrifter.
Tayarden/Taijarden, vitt kort – ref till handskrifter.
Tayart/Taijart, vitt kort – ref till handskrifter.

Teander, vitt kort – ref till handskrifter.
Techton/Tecton, vitt kort – ref till handskrifter.
Teckenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Tecker, vitt kort – ref till handskrifter.
Tecktonius, vitt kort – ref till handskrifter.
Tecton/Techton, vitt kort – ref till handskrifter.
Tede/Thede, vitt kort – ref till handskrifter.
Tedenius/Thedenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Tedin, vitt kort – ref till handskrifter.
Teeling, blått kort – ref till tryckta verk.
Teering, vitt kort – ref till handskrifter.
Teet/Teeth, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Teetengren/Tetengren, vitt kort – ref till handskrifter.
Teetgreen/Teetgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Teetgren/Teetgreen, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Teeth/Theet/Teet, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Teflingius, vitt kort – ref till handskrifter.
Tegel, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Tegelberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Tegelbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Tegelman, vitt kort – ref till handskrifter.
Tegelmark, vitt kort – ref till handskrifter.
Tegelström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Tegenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Tegengren, blått kort – ref till tryckta verk.
Tegenman/Thegenman, vitt kort – ref till handskrifter.
Tegenskiöldh/Tegensköld, vitt kort – ref till handskrifter.
Tegensköld/Tegenskiöldh, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tegerhjelm, vitt kort – ref till handskrifter.
Teglund, blått kort – ref till tryckta verk.
Tegman, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tegmansköld, blått kort – ref till tryckta verk.
Tegnelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Tegnelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Tegnér/Tegner, två blå och ett vitt kort – ref till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Tegneus/Tegnaeus, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Teiffel, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Teim, vitt kort – ref till handskrifter.
Teiste, blått kort – ref till tryckta verk.
Teit, vitt kort – ref till handskrifter.
Teit, blått kort – ref till tryckta verk.
Telander/Thelander/Tellander, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Telaus/Thelaus, vitt kort – ref till handskrifter.
Telén/Thelén, blått kort – ref till tryckta verk.
Telenius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Telford, blått kort – ref till tryckta verk.
Telgschoug, vitt kort – ref till handskrifter.
Telin/Thelin/Tellin/Teliin/Springer-Telin, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tell, von/Tell, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tell/Tell, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Tellander/Telander, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tellberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Tellbom, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Teller/Tellerus, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tellerstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Tellerus/Teller, vitt kort – ref till handskrifter.
Tellgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Tellin/Telin/Thelin, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tellman, vitt kort – ref till handskrifter.
Tellner/Telner, vitt kort – ref till handskrifter.
Telner/Tellner, vitt kort – ref till handskrifter.
Telning, vitt kort – ref till handskrifter.
Telosius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Telott/Thelot, vitt kort – ref till handskrifter.
Telovius, vitt kort – ref till handskrifter.
Telschau, vitt kort – ref till handskrifter.
Telslou, vitt kort – ref till handskrifter.
Teman/Theman, vitt kort – ref till handskrifter.
Tembler, vitt kort – ref till handskrifter.
Temolin/Themolin, vitt kort – ref till handskrifter.
Tempelman, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Templien, vitt kort – ref till handskrifter.
Temptander/Themptander, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tenberg/Tennberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Tenell, vitt kort – ref till handskrifter.
Tenertz, vitt kort – ref till handskrifter.
Tengberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tengblad, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tengbom, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Tengborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Tengeland, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Tengelholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Tengelin, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tenger, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Tenggren, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Tenglund, vitt kort – ref till handskrifter.
Tengmalm, vitt kort – ref till handskrifter.
Tengman, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tengmark, vitt kort – ref till handskrifter.
Tengqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Tengstadius, vitt kort – ref till handskrifter.
Tengstedt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Tengsten, vitt kort – ref till handskrifter.
Tengstrand, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF avtavlor.
Tengström/Teengström, af, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Tengwall/Tengvalll, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Tengzelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Tenlén, blått kort – ref till tryckta verk.
Tenler, vitt kort – ref till handskrifter.
Tenlonius, vitt kort – ref till handskrifter.
Tennberg/Tenberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Tenov, vitt kort – ref till handskrifter.
Tenström, vitt kort – ref till handskrifter.
Tentrie, vitt kort – ref till handskrifter.
Teorin, blått kort – ref till tryckta verk.
Tepati, vitt kort – ref till handskrifter.
Ter Smitten/Tersmeden, c.
Terje, blått kort – ref till tryckta verk.
Termander/Thermander, vitt kort – ref till handskrifter.
Termenius/Thermenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Ternand/Ternant, blått kort – ref till tryckta verk.
Ternander, vitt kort – ref till handskrifter.
Ternant/Ternand, vitt kort – ref till handskrifter.
Ternberg/Thernberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Ternell, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Ternerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Terneus, vitt kort – ref till handskrifter.
Terngren, vitt kort – ref till handskrifter.
Terning, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Ternstedt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Ternstén, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Ternström/Tärnström/Thernström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Ternå, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Terrell, vitt kort – ref till handskrifter.
Terschére/Tersér/Terschère, blått kort – ref till tryckta verk.
Tersér/Terschère, blått kort – ref till tryckta verk.
Terserii, vitt kort – ref till handskrifter.
Terserus, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tersmeden/Thorsmeden/Ter Smitten, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Terullius/Therullius, vitt kort – ref till handskrifter.
Tervo, blått kort – ref till tryckta verk.
Tesche, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Teschenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Teschner, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Tesdorph/Tesdorpf, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Teske, vitt kort – ref till handskrifter.
Teslair, vitt kort – ref till handskrifter.
Tesler, vitt kort – ref till handskrifter.
Teslingius, vitt kort – ref till handskrifter.
Tessin, två blå och ett vitt kort – ref till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Tesslow, vitt kort – ref till handskrifter.
Tessmar, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Test, vitt kort – ref till handskrifter.
Testebo, vitt kort – ref till handskrifter.
Testrup/Thestrup, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tetengren/Tetengren, vitt kort – ref till handskrifter.
Tetting/Tätting, vitt kort – ref till handskrifter.
Tettzau, vitt kort – ref till handskrifter.
Tetzloff, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Teuchler/Teuckler/Teucler, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Teuckler/Teuchler, vitt kort – ref till handskrifter.
Teuffel/Teiffel, vitt kort – ref till handskrifter.
Teuffenveisen, vitt kort – ref till handskrifter.
Teurloen, vitt kort – ref till handskrifter.
Teuterström, vitt kort – ref till handskrifter.
Tevell, blått kort – ref till tryckta verk.
Tevits/Thewitz, vitt kort – ref till handskrifter.
Texell, blått kort – ref till tryckta verk.
Texerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Textonius, vitt kort – ref till handskrifter.
Textorin/Textrin, vitt kort – ref till handskrifter.
Textorius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Textrin/Textorin, vitt kort – ref till handskrifter.
Thaelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Thalberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Thalén/Talén, vitt kort – ref till handskrifter.
Thalén/Tallén, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Thalheim, vitt kort – ref till handskrifter.
Thalijn/Thalin, vitt kort – ref till handskrifter.
Thalin/Talin/Thalijn/Talenius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Tham, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Thamsten, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Thanner, blått kort – ref till tryckta verk.
Thapper, blått kort – ref till tryckta verk.
Tharmouth/Tharmoth/Tarmouth, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tharsell, vitt kort – ref till handskrifter.
Thauvonius/Tauwonius/Tawonius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Thavenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Thawenius/Tawenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Theander, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv, GF avtavlor.
Theberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Thebouth/Tibout, vitt kort – ref till handskrifter.
Thede/Tede, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Thedenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Thedenius/Tedenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Théel/Thel, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Theen, vitt kort – ref till handskrifter.
Theet/Teeth, vitt kort – ref till handskrifter.
Thegenman/Tegenman, vitt kort – ref till handskrifter.
Thegerström, vitt kort – ref till handskrifter.
Thegner, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Thel/Théel, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Thelander/Telander, vitt kort – ref till handskrifter.
Thelaus/Telaus, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Thelberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Thelén/Telén, vitt kort – ref till handskrifter.
Thelin/Telin/Tellin, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Thell, blått kort – ref till tryckta verk.
Thellstrand, blått kort – ref till tryckta verk.
Thelning, vitt kort – ref till handskrifter.
Thelott/Telott, vitt kort – ref till handskrifter.
Theman/Teman, vitt kort – ref till handskrifter.
Themén, vitt kort – ref till handskrifter.
Themolin/Temolin, vitt kort – ref till handskrifter.
Themtander/Temptander, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Thenstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Theodori, vitt kort – ref till handskrifter.
Theolander, vitt kort – ref till handskrifter.
Theonomus, vitt kort – ref till handskrifter.
Theophelin, blått kort – ref till tryckta verk.
Theorell, vitt kort – ref till handskrifter.
Theorin, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Thermander/Termander, vitt kort – ref till handskrifter.
Thermenius/Termenius/Thermaenius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Thern, blått kort – ref till tryckta verk.
Thernberg/Ternberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Thernström/Ternström/Tärnström, vitt kort – ref till handskrifter.
Therpe, blått kort – ref till tryckta verk.
Thersner, vitt kort – ref till handskrifter.
Therullius/Terullius, vitt kort – ref till handskrifter.
Thesch/Tesch, vitt kort – ref till handskrifter.
Thesleff/Thessleff, vitt kort – ref till handskrifter.
Thesmar/Thesmar, von/Thessmar, vitt kort – ref till handskrifter.
Thessleff/Thesleff, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Thessmar/Thesmar, vitt kort – ref till handskrifter.
Thestrup/Testrup, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Theström, vitt kort – ref till handskrifter.
Thetzell, vitt kort – ref till handskrifter.
Theulig, vitt kort – ref till handskrifter.
Thevis/Thewitz, vitt kort – ref till handskrifter.
Thewitz/Thevis/Tevits, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.

Thiberg/Tiberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Thid, vitt kort – ref till handskrifter.
Thiedz, vitt kort – ref till handskrifter.
Thiel/Thijl/Tiel/Tihl, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Thielbrandt, vitt kort – ref till handskrifter.
Thiele, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Thieleman, vitt kort – ref till handskrifter.
Thielers, vitt kort – ref till handskrifter.
Thier, von/Thier, vitt kort – ref till handskrifter.
Thieren, blått kort – ref till tryckta verk.
Thieren, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Thierman, vitt kort – ref till handskrifter.
Thiese, vitt kort – ref till handskrifter.
Thiesen/Tiessen, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Thifwerman/Tiwerman, vitt kort – ref till handskrifter.
Thiis, blått kort – ref till tryckta verk, GF avtavlor.
Thijl/Thiel/Tiel, vitt kort – ref till handskrifter.
Thijs, vitt kort – ref till handskrifter.
Thijsen, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Thijssen, vitt kort – ref till handskrifter.
Thile, vitt kort – ref till handskrifter.
Thileman, blått kort – ref till tryckta verk.
Thilgren, blått kort – ref till tryckta verk.
Thilisch, vitt kort – ref till handskrifter.
Thilleman, vitt kort – ref till handskrifter.
Thillman, vitt kort – ref till handskrifter.
Thilly, blått kort – ref till tryckta verk.
Thilman, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Thim/Tim/Timm, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Thiman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Thiman/Timan, vitt kort – ref till handskrifter.
Thimer, vitt kort – ref till handskrifter.
Thimerhielm, blått kort – ref till tryckta verk.
Thingwall/Tingwall, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Thiset, blått kort – ref till tryckta verk.
Thitz/Titz, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Thjulén, vitt kort – ref till handskrifter.
Thodén/Thodenius/Todenius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Thodenius/Todenius/Thodén, vitt kort – ref till handskrifter.
Thofelt, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Tholander/Thollander/ Tolander/Tollander, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tholér/Tholerus, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tholerus/Tholér/Tolerus/Toler, vitt kort – ref till handskrifter.
Tholijn, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tholin, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Thollander/Tholander/Tollander/Tolander, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Thomaas, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Thomaeus/Thomae/Thomé, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Thoman, vitt kort – ref till handskrifter.
Thomander, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Thomason, blått kort – ref till tryckta verk.
Thomasson/Thomason/Tomasson, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Thomé/Thomé/Thomée/Thomaeus, blått kort – ref till tryckta verk.
Thomé/Thomée/Thomaeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Thomée/Thomé, vitt kort – ref till handskrifter.
Thomsen, två blå kort – ref till tryckta verk.
Thomson/Thomsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Thomsson/Thomson/Tomson, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Thomtin, vitt kort – ref till handskrifter.
Thonsen, vitt kort – ref till handskrifter.
Thor, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Thoran, vitt kort – ref till handskrifter.
Thoranius, vitt kort – ref till handskrifter.
Thorberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Thorbjörn, blått kort – ref till tryckta verk.
Thorbjörnsson/Torbjörnsson, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Thorburn, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Thordemaan, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Thorelius/Torelius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Thorell/Torell/Torel, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv, GF avtavlor.
Thorelli, vitt kort – ref till handskrifter.
Thorén/Torén/Toren, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Thoreri, vitt kort – ref till handskrifter.
Thoresson/Thoreson, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Thorgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Thorild, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Thorin/Torin/Thorinus/Torinus, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Thorinius/Torinius, vitt kort – ref till handskrifter.
Thorinus/Thorin, vitt kort – ref till handskrifter.
Thorlin, vitt kort – ref till handskrifter.
Thorling, vitt kort – ref till handskrifter.
Thorman/Torman, vitt kort – ref till handskrifter.
Thormarck, vitt kort – ref till handskrifter.
Thormark, blått kort – ref till tryckta verk.
Thormählen, blått kort – ref till tryckta verk.
Thormölen/Thormöllen, vitt kort – ref till handskrifter.
Thormöllen/Thormölen, vitt kort – ref till handskrifter.
Thorn/Torn, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Thornander/Tornander, vitt kort – ref till handskrifter.
Thornberg/Tornberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Thornblad, vitt kort – ref till handskrifter.
Thorncliff, vitt kort – ref till handskrifter.
Thorne, vitt kort – ref till handskrifter.
Thorné, blått kort – ref till tryckta verk.
Thornell, vitt kort – ref till handskrifter.
Thorngren, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Thornton/Tornton, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Thorsander/Thorssander/Torssander, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Thorsberg/Torsberg/Tohrsberg/Torssberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Thorselius/Torselius/Torsselius/Torzelius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Thorsell/Torsell/Torshell/Torssell, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Thorsén, blått kort – ref till tryckta verk.
Thorsffeldt, vitt kort – ref till handskrifter.
Thorslund/Torslund, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Thorsmeden/Tersmeden, vitt kort – ref till handskrifter.
Thorssander/Thorsander/Torssander, vitt kort – ref till handskrifter.
Thorssin, vitt kort – ref till handskrifter.
Thorsson/Torsson, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Thorstani, vitt kort – ref till handskrifter.
Thorstensson, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Thortén/Tortén, vitt kort – ref till handskrifter.
Thorvall, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Thorwigge/Torwigge, vitt kort – ref till handskrifter.
Thorwöste/Thorwöst, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Thott/Tott, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Thour, vitt kort – ref till handskrifter.
Thourin, vitt kort – ref till handskrifter.
Thraene, blått kort – ref till tryckta verk.
Thrane, vitt kort – ref till handskrifter.
Thronick, vitt kort – ref till handskrifter.
Thronicke, vitt kort – ref till handskrifter.
Thrystadius/Trystadius, vitt kort – ref till handskrifter.
Thräne, vitt kort – ref till handskrifter.
Thudin, vitt kort – ref till handskrifter.
Thuen/Thuen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Thuesson, vitt kort – ref till handskrifter.
Thulen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Thulin/Tulin, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Thulstrup, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Thumb, von Weingarten, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Thume, vitt kort – ref till handskrifter.
Thun/Tuun, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Thunberg,af/Thunberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Thunberg/Tunberg/Thunberg, af, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Thunblom, vitt kort – ref till handskrifter.
Thunborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Thune, blått kort – ref till tryckta verk.
Thuneberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Thunell, blått kort – ref till tryckta verk.
Thunholm, blått kort – ref till tryckta verk.
Thuning, vitt kort – ref till handskrifter.
Thunius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Thunman/Tunman, vitt kort – ref till handskrifter.
Thunmark/Tunmark, vitt kort – ref till handskrifter.
Thunstedt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Thunström/Tunström, vitt kort – ref till handskrifter.
Thurau, vitt kort – ref till handskrifter.
Thurdin/Turdin, vitt kort – ref till handskrifter.
Thure, vitt kort – ref till handskrifter.
Thurelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Thuresson/Turesson, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Thurgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Thurin/Turin, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Thuring/Turing, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Thuritz, vitt kort – ref till handskrifter.
Thurman, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Thurn, von/Thurn, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Thuronis, vitt kort – ref till handskrifter.
Thuronius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Thurow, vitt kort – ref till handskrifter.
Thurovius, blått kort – ref till tryckta verk.
Thusberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Thybelius/Tybelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Thyberg/Tyberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Thydén, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Thygesen, blått kort – ref till tryckta verk.
Thylander, blått kort – ref till tryckta verk.
Thylin, vitt kort – ref till handskrifter.
Thyrberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Thyrén, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Thüring, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Thyrisson, vitt kort – ref till handskrifter.
Thyrs, blått kort – ref till tryckta verk.
Thyrsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Thys, vitt kort – ref till handskrifter.
Thyselius/Tyselius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Thysell, blått kort – ref till tryckta verk.
Thyssens, vitt kort – ref till handskrifter.
Thyssling, vitt kort – ref till handskrifter.
Thålin/Tålin, vitt kort – ref till handskrifter.
Thäring, blått kort – ref till tryckta verk.
Thölberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Thöreson, vitt kort – ref till handskrifter.
Thörmer, vitt kort – ref till handskrifter.
Thörn, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Thörnberg, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Thörncrantz/Törncrantz, vitt kort – ref till handskrifter.
Thörnell/Törnell, blått kort – ref till tryckta verk.
Thörnqvist/Törnqvist, blått kort – ref till tryckta verk.
Thörnsten, blått kort – ref till tryckta verk.
Thörnström, blått kort – ref till tryckta verk.
Thörwöste/Törwest/Torwöst, vitt kort – ref till handskrifter.
Tiainen, blått kort – ref till tryckta verk.
Tibbelin/Tibelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Tibble-Vargarns-ätten, blått kort – ref till tryckta verk.
Tibblin, vitt kort – ref till handskrifter.
Tibbling, vitt kort – ref till handskrifter.
Tibelius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tibell, af/Tibell, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Tibell/Tibell, af, vitt kort – ref till handskrifter.
Tibellin/Tibbelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Tiberg/Thiberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Tiblad/Tijblad, vitt kort – ref till handskrifter.
Tibles, vitt kort – ref till handskrifter.
Tiblom, blått kort – ref till tryckta verk.
Tibout/Thebouth, vitt kort – ref till handskrifter.
TiburtiusTiburtz, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Ticcander, vitt kort – ref till handskrifter.
Ticklén, blått kort – ref till tryckta verk.
Tidander, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tidbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Tidberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Tidblad, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Tidblom, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tide/Tiede, vitt kort – ref till handskrifter.
Tideman, vitt kort – ref till handskrifter.
Tidemansson, vitt kort – ref till handskrifter.
Tidén, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tidenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Tiderman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Tiderus, vitt kort – ref till handskrifter.
Tideström, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tidgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Tidholm, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Tidlund, vitt kort – ref till handskrifter.
Tidman, vitt kort – ref till handskrifter.
Tidmarkk, vitt kort – ref till handskrifter.
Tidner, blått kort – ref till tryckta verk.
Tidstrand, blått kort – ref till tryckta verk.
Tidström, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tidzelius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Tiechenitz, vitt kort – ref till handskrifter.
Tiede/Tide, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tieder/Tjäder, vitt kort – ref till handskrifter.
Tiefverman, vitt kort – ref till handskrifter.
Tiel/Thiel/Thijl, vitt kort – ref till handskrifter.
Tiesen/Tiessen, vitt kort – ref till handskrifter.
Tiesenhausen,von/Tisenhausen/Tissenhausen, von/Tiesenhusen, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tiesenhusen, von/Tiesenhausen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Tiesensteen/Tisensten, vitt kort – ref till handskrifter.
Tiessen/Thiesen/Tiesen, vitt kort – ref till handskrifter.
Tigerclo/Tigerklou, vitt kort – ref till handskrifter.
Tigerclou/Tigerklou, vitt kort – ref till handskrifter.
Tigerfelt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tigerhielm/Tigerhjelm, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tigerklou/Tigerclo/Tigerclou, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tigerschiöld/Tigerschöld/Tigerskiöld, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tigerschöld/Tigerschiöld, vitt kort – ref till handskrifter.
Tigerskiöld/Tigerschiöld, vitt kort – ref till handskrifter.
Tigerstedt, två blå och ett vitt kort – ref till både tryckta verk och handskrifter.
Tigerstierna, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tigerström, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tigner, vitt kort – ref till handskrifter.
Tihl/Thiel, vitt kort – ref till handskrifter.
Tihleman/Tihlman, blått kort – ref till tryckta verk.
Tihlen, blått kort – ref till tryckta verk.
Tihlgren, blått kort – ref till tryckta verk.
Tihlman/Thileman, blått kort – ref till tryckta verk.
Tijblad/Tiblad, vitt kort – ref till handskrifter.
Tijdeen, vitt kort – ref till handskrifter.
Tilaceus, vitt kort – ref till handskrifter.
Tilander/Tillander, vitt kort – ref till handskrifter.
Tilas, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Tileen, vitt kort – ref till handskrifter.
Tilenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Tiliander/Tilliander/Tiljander, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Tilimontanus, vitt kort – ref till handskrifter.
Tilinus, vitt kort – ref till handskrifter.
Tillaeus, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tillaeus, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Tillander/Tilander, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Tillands, vitt kort – ref till handskrifter.
Tillberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Tillby, blått kort – ref till tryckta verk.
Tille, vitt kort – ref till handskrifter.
Tillenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Tiller, vitt kort – ref till handskrifter.
Tillgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Tilliander/Tilljander/Tiljander/Tiliander, vitt kort – ref till handskrifter.
Tillich, vitt kort – ref till handskrifter.
Tillii, vitt kort – ref till handskrifter.
Tilling, blått kort – ref till tryckta verk.
Tilljander/Tilliander, vitt kort – ref till handskrifter.
Tillman/Tilman, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Tillnaeus, blått kort – ref till tryckta verk.
Tillquist, blått kort – ref till tryckta verk.
Tillqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Tillrot/Tillroth, vitt kort – ref till handskrifter.
Tillroth, vitt kort – ref till handskrifter.
Tillsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Tillström, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Tillströmsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Tillufsläkten, två blå och ett vitt kort – ref till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Tilly, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tilman, vitt kort – ref till handskrifter.
Tilosius, blått kort – ref till tryckta verk.
Tilsner, vitt kort – ref till handskrifter.
Tim/Thim/Timm, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Timaeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Timan/Thiman, vitt kort – ref till handskrifter.
Timander/Timmander, vitt kort – ref till handskrifter.
Timberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Timberman, vitt kort – ref till handskrifter.
Timelin, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Timell, vitt kort – ref till handskrifter.
Timén, vitt kort – ref till handskrifter.
Timgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Timitsky, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Timko, vitt kort – ref till handskrifter.
Timm/Thim/Tim, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Timmander/Timander, vitt kort – ref till handskrifter.
Timme, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Timmelin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Timmer, vitt kort – ref till handskrifter.
Timmerman, blått kort – ref till tryckta verk.
Timothejsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Tin, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Tinckel, blått kort – ref till tryckta verk.
Tinctorius, vitt kort – ref till handskrifter.
Tinér, vitt kort – ref till handskrifter.
Tingberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tingelholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Tingelman, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tingelund, vitt kort – ref till handskrifter.
Tinglöf, vitt kort – ref till handskrifter.
Tingstadius, vitt kort – ref till handskrifter.
Tingsten, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Tingström, vitt kort – ref till handskrifter.
Tingwall/ThingwallThingvall, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Tinnerholm, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Tinnerstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Tinti, vitt kort – ref till handskrifter.
Tiongoeff, vitt kort – ref till handskrifter.
Tippel, vitt kort – ref till handskrifter.
Tiquet, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tirén, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tirol/Tyrol, vitt kort – ref till handskrifter.
Tirslovius, vitt kort – ref till handskrifter.
Tischer, vitt kort – ref till handskrifter.
Tiselius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Tisell/Thisell, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Tisenhausen/Tiesenhausen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Tisensteen/Tisensten, vitt kort – ref till handskrifter.
Tisensten/Tisensteen/Tiesensteen, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tisman, vitt kort – ref till handskrifter.
Tissenhausen/Tiesenhausen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Tissi, vitt kort – ref till handskrifter.
Tissier, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Tisson, vitt kort – ref till handskrifter.
Tiste, vitt kort – ref till handskrifter.
Tistelgren, blått kort – ref till tryckta verk.
Tistorp-släkten, blått kort – ref till tryckta verk.
Tistrand, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Titfer, vitt kort – ref till handskrifter.
Tittz, blått kort – ref till tryckta verk.
Titze, vitt kort – ref till handskrifter.
Tiwander, vitt kort – ref till handskrifter.
Tiverman, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Tiwerman/Thifwerman, vitt kort – ref till handskrifter.
Tiwerström, vitt kort – ref till handskrifter.
Tiälff, vitt kort – ref till handskrifter.
Tjeder/Tjäder, vitt kort – ref till handskrifter.
Tjelcke, vitt kort – ref till handskrifter.
Tjelden, vitt kort – ref till handskrifter.
Tjelder, vitt kort – ref till handskrifter.
Tjelldén, blått kort – ref till tryckta verk.
Tjemberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Tjernberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tjerneld, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tjerner, blått kort – ref till tryckta verk.
Tjerngren, blått kort – ref till tryckta verk.
Tjernström, blått kort – ref till tryckta verk.
Tjerstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Tjulander, vitt kort – ref till handskrifter.
Tjulin, vitt kort – ref till handskrifter.
Tjuls, vitt kort – ref till handskrifter.
Tjurhufvud, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Tjustadius, vitt kort – ref till handskrifter.
Tjäder/Tjaeder/Tjeder/Tieder, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Tjäderqvist, blått kort – ref till tryckta verk.
Tjällder, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tjällman, vitt kort – ref till handskrifter.
Tjärman, vitt kort – ref till handskrifter.
Tjärner, vitt kort – ref till handskrifter.
Tjörner, blått kort – ref till tryckta verk.
Tobe, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Toberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Toberus, vitt kort – ref till handskrifter.
Tobiasson/Tobiaesson/Tobieson, vitt kort – ref till handskrifter.
Tobies, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tobieson/Tobiasson, vitt kort – ref till handskrifter.
Tocander, vitt kort – ref till handskrifter.
Tochelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Tockenström, vitt kort – ref till handskrifter.
Tockerstrand, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Tocklin, blått kort – ref till tryckta verk.
Tockson, blått kort – ref till tryckta verk.
Tod, vitt kort – ref till handskrifter.
Todderud, blått kort – ref till tryckta verk.
Tode, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Todén/Todenius/Thodén, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Todenius/Thodenius/Todén, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Todin, vitt kort – ref till handskrifter.
Tofftenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Toft, vitt kort – ref till handskrifter.
Tofta-ätten, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Toftéen/Toftén, blått kort – ref till tryckta verk.
Toften/Toftéen/Tofften, vitt kort – ref till handskrifter.
Toftenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Toftenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Tofterus, vitt kort – ref till handskrifter.
Togelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Tohlsson/Tolson, vitt kort – ref till handskrifter.
Tohrsberg/Thorsberg/Torsberg/Torssberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Tokila/Toclenius/Tocklin, blått kort – ref till tryckta verk.
Tolander/Tholander/Thollander/Tollander, vitt kort – ref till handskrifter.
Tolck, vitt kort – ref till handskrifter.
Toler/Tolerus/Tholerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Tolerus/Tholeru/Toler, vitt kort – ref till handskrifter.
Tolf/Tolff, vitt kort – ref till handskrifter.
Tolff/Tolf, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tolfstadius, vitt kort – ref till handskrifter.
Tolfström, vitt kort – ref till handskrifter.
Tolia/Tolius, vitt kort – ref till handskrifter.
Tolius/Tolia, vitt kort – ref till handskrifter.
Toll/Tåll/Toll, von, tre blå och ett vitt kort – ref till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Tollander/Thollander/Tolander/Tholander, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tollbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Tolldén, vitt kort – ref till handskrifter.
Tolle, vitt kort – ref till handskrifter.
Tollengren, vitt kort – ref till handskrifter.
Tollenhielm/Tollerhielm, vitt kort – ref till handskrifter.
Tollenqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Tollerhielm/Tollenhielm, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tollesson/Tolleson, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tollet/Tollett, vitt kort – ref till handskrifter.
Tollett/Tollet, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tollin, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Tolling, vitt kort – ref till handskrifter.
Tollmar, blått kort – ref till tryckta verk.
Tollosius, vitt kort – ref till handskrifter.
Tollquist, vitt kort – ref till handskrifter.
Tollsner, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Tollsonius, vitt kort – ref till handskrifter.
Tollstadius/Tolstadius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Tollstam, vitt kort – ref till handskrifter.
Tollstedt/Tolstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Tollsteen/Tollstén, vitt kort – ref till handskrifter.
Tollsten, blått kort – ref till tryckta verk.
Tollstén/Tollsteen, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Tollstenius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tollstorp, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tollström, vitt kort – ref till handskrifter.
Tolpo/Tålpo, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tolson/Tohlsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Tolstadius/Tollstadius, vitt kort – ref till handskrifter.
Tolstadius/Tollstadius, blått kort – ref till tryckta verk.
Tolstedt/Tollstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Tolstenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Tolstorp, vitt kort – ref till handskrifter.
Tolstoy, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Toltonius, vitt kort – ref till handskrifter.
Tomalini, vitt kort – ref till handskrifter.
Tomasson/Thomasson, vitt kort – ref till handskrifter.
Tombogaeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Tomesson, vitt kort – ref till handskrifter.
Tompta ad. slägten, vitt kort – ref till handskrifter.
Tomson/Thomsson/Tomsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Tomson/Tomsson/Thomsson, blått kort – ref till tryckta verk.
Tomsson/Tomson, vitt kort – ref till handskrifter.
Tomt-släkten, vitt kort – ref till handskrifter.
Tomta släkten, blått kort – ref till tryckta verk.
Tomta-ätten/Tomas Jönssons adl. ätt, blått kort – ref till tryckta verk.
Tomte, vitt kort – ref till handskrifter.
Tomtelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Tomtman, vitt kort – ref till handskrifter.
Tondén, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Tongenberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Topelius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Topelius/Toppelius/Toppila, blått kort – ref till tryckta verk.
Topp, vitt kort – ref till handskrifter.
Toppered/Topprider, vitt kort – ref till handskrifter.
Topprep, blått kort – ref till tryckta verk.
Topprider/Toppered, vitt kort – ref till handskrifter.
Torap, vitt kort – ref till handskrifter.
Torberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Torbergius, vitt kort – ref till handskrifter.
Torbiörn, vitt kort – ref till handskrifter.
Torbjörnsson/Thorbjörnsson, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Torbrand, blått kort – ref till tryckta verk.
Torchillus/Torchilli, vitt kort – ref till handskrifter.
Torcken, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tord, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tordenskjold, blått kort – ref till tryckta verk.
Tore/Thore, vitt kort – ref till handskrifter.
Torel/Thorell, vitt kort – ref till handskrifter.
Torelius/Thorelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Torell/Thorell, vitt kort – ref till handskrifter.
Torén/Toren/Thorén, vitt kort – ref till handskrifter.
Torenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Torenstedt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Torgenstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Torger, vitt kort – ref till handskrifter.
Torgman, vitt kort – ref till handskrifter.
Torgny, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Torgstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Torin/Thorin, vitt kort – ref till handskrifter.
Toring, vitt kort – ref till handskrifter.
Torinius/Thorinius, vitt kort – ref till handskrifter.
Torinus/Thorin, vitt kort – ref till handskrifter.
Torkelsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Torkenstrand, vitt kort – ref till handskrifter.
Torkillus, blått kort – ref till tryckta verk.
Torling, vitt kort – ref till handskrifter.
Torman/Thorman, vitt kort – ref till handskrifter.
Torn/Thorn, vitt kort – ref till handskrifter.
Tornaeus, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tornander/Thornander, .
Tornbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Tornberg/Thornberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tornblad/Thornblad, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tornborg, blått kort – ref till tryckta verk.
Torndahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Tornée, blått kort – ref till tryckta verk.
Tornéer/Torner, vitt kort – ref till handskrifter.
Torneman, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Tornemann, vitt kort – ref till handskrifter.
Torner/Tornéer, vitt kort – ref till handskrifter.
Tornerefelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Tornerefelt, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Tornérhielm, vitt kort – ref till handskrifter.
Tornérhielm, blått kort – ref till tryckta verk.
Torneus, blått kort – ref till tryckta verk.
Torngren, vitt kort – ref till handskrifter.
Tornman, vitt kort – ref till handskrifter.
Tornqvist, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tornstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Tornsten, vitt kort – ref till handskrifter.
Tornström, vitt kort – ref till handskrifter.
Tornton/Thornton, vitt kort – ref till handskrifter.
Torop, vitt kort – ref till handskrifter.
Toroter, blått kort – ref till tryckta verk.
Torp, vitt kort – ref till handskrifter.
Torpadie, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Torpadius/Torpadie, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Torpelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Torpenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Torpensis, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Torpman, vitt kort – ref till handskrifter.
Torren, blått kort – ref till tryckta verk.
Torrssander/Torssander, vitt kort – ref till handskrifter.
Torsberg/Thorsberg/Tohrsberg/Torssberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Torsbom/Torssbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Torscheskål/Torskeskål, vitt kort – ref till handskrifter.
Torselius/Thorselius/Torsselius/Torzelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Torsell/Torshell/Torssell/Thorsell, vitt kort – ref till handskrifter.
Torsén, vitt kort – ref till handskrifter.
Torshell/Torsell/Torssell/Thorsell, vitt kort – ref till handskrifter.
Torsk, vitt kort – ref till handskrifter.
Torske Mussleskål/Mussleskål, vitt kort – ref till handskrifter.
Torskenstierna, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Torskeskål/Torscheskål, vitt kort – ref till handskrifter.
Torslow/Torsslow, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Torslund/Thorslund, vitt kort – ref till handskrifter.
Torsman/Torssman, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Torson/Torsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Torssander/Torrssander/Thorssander/Thorsander, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Torssberg/Thorsberg/Tohrsberg/Torsberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Torssbom/Torsbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Torsselius/Torselius/Thorselius/Torzelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Torssell/Torsell/Torshell/Thorsell, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Torssin, blått kort – ref till tryckta verk.
Torsslow/Torslow, vitt kort – ref till handskrifter.
Torssman/Torsman, vitt kort – ref till handskrifter.
Torsson/Torson/Thorsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Torstani, vitt kort – ref till handskrifter.
Torstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Torstenberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Torstenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Torstensson/Thorstensson, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Torstorp, vitt kort – ref till handskrifter.
Torström, vitt kort – ref till handskrifter.
Tortén/Thortén, vitt kort – ref till handskrifter.
Torup, vitt kort – ref till handskrifter.
Torvald, blått kort – ref till tryckta verk.
Torwest, blått kort – ref till tryckta verk.
Torwigge/Thorwigge, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Torwöst/Törwest/Thörwöste, vitt kort – ref till handskrifter.
Torzelius/Torselius/Torsselius/Thorselius, vitt kort – ref till handskrifter.
Tott/Thott, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Tottie, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv, GF avtavlor.
Touffar, vitt kort – ref till handskrifter.
Touscher/Touschier, vitt kort – ref till handskrifter.
Touschier/Touscher, vitt kort – ref till handskrifter.
Tousseintsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Toussling, vitt kort – ref till handskrifter.
Toutin, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Towenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Tovér, vitt kort – ref till handskrifter.
Traanér, vitt kort – ref till handskrifter.
Trache, vitt kort – ref till handskrifter.
Traeselius, vitt kort – ref till handskrifter.
Trafvare, vitt kort – ref till handskrifter.
Trafwenfeldt/Trafwenfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Trafwenfelt/Trafwenfeldt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Trafvenhielm/Trafverhielm, vitt kort – ref till handskrifter.
Trafverhielm, blått kort – ref till tryckta verk.
Trafverhielm/Trafvenhielm, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tragusell, vitt kort – ref till handskrifter.
Trahn, blått kort – ref till tryckta verk.
Traill, vitt kort – ref till handskrifter.
Tralman, vitt kort – ref till handskrifter.
Trampe, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, se Trampe, af.
Trana, blått kort – ref till tryckta verk.
Trana, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Tranaelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Tranaeus/Traneus, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Tranander, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Tranberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Tranbo, vitt kort – ref till handskrifter.
Tranbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Tranchell, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Tranefelt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tranelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Tranell, vitt kort – ref till handskrifter.
Traneus/Tranaeus, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Tranewardius, vitt kort – ref till handskrifter.
Tranevardus, vitt kort – ref till handskrifter.
Trangius, vitt kort – ref till handskrifter.
Tranheim, vitt kort – ref till handskrifter.
Tranheimius/Tranhemius, vitt kort – ref till handskrifter.
Tranhemius/Tranheimius, vitt kort – ref till handskrifter.
Tranhielm/Tranhjelm, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tranman, vitt kort – ref till handskrifter.
Transchiöld/Transkiöld/Transköld, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Transehe, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Transehe, von Roseneck/Transeus, von Roseneck, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, se von Roseneck.
Transeus, von Roseneck/Transehe, von Roseneck, vitt kort – ref till handskrifter.
Transkiölld/Transchiöld, vitt kort – ref till handskrifter.
Transköld/Transchiöld, vitt kort – ref till handskrifter.
Transqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Trapp, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Trast, vitt kort – ref till handskrifter.
Trattssson, vitt kort – ref till handskrifter.
Tratzén, vitt kort – ref till handskrifter.
Traubtzig, blått kort – ref till tryckta verk.
Traugott, blått kort – ref till tryckta verk.
Traung, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Trautwetter, blått kort – ref till tryckta verk.
Trautwetter, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Trautzell/Trautzel, vitt kort – ref till handskrifter.
Trautzig/Trotzig, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Trawers, vitt kort – ref till handskrifter.
Trazelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Tre hjertan, vitt kort – ref till handskrifter, se Tibell.
Tre Rosor, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Tre rutor, vitt kort – ref till handskrifter.
Tre sjöblad, , se Tibell.
Trechow/Trekow, vitt kort – ref till handskrifter.
Tredelad sköld, vitt kort – ref till handskrifter, se Tibell.
Treelod/Trälod, vitt kort – ref till handskrifter.
Treffenberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Treffenfält/Treffenfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Treffenhielm/Treffenhjelm/Treffenhielm, två blå och ett vitt kort – ref till både tryckta verk och handskrifter.
Treffenskiöld, vitt kort – ref till handskrifter.
Trefflig, vitt kort – ref till handskrifter.
Treffling, vitt kort – ref till handskrifter.
Trefurt, blått kort – ref till tryckta verk.
Treiden, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Treileben/Treuleben, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Treko/Trekow, vitt kort – ref till handskrifter.
Trekow/Trechow/Treko/Treschow, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Trelborg, blått kort – ref till tryckta verk.
Trellman, vitt kort – ref till handskrifter.
Trelogius, vitt kort – ref till handskrifter.
Tremulander, vitt kort – ref till handskrifter.
Trendelenburg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Trentz, vitt kort – ref till handskrifter.
Treschow/Trekow, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tresk, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Treslou/Treslow, vitt kort – ref till handskrifter.
Treslow/Treslou/Tresslow, vitt kort – ref till handskrifter.
Trest, vitt kort – ref till handskrifter.
Tretzell, vitt kort – ref till handskrifter.
Tretzius, vitt kort – ref till handskrifter.
Treu, vitt kort – ref till handskrifter.
Treuddér, vitt kort – ref till handskrifter.
Treudelenburg, vitt kort – ref till handskrifter.
Treudenburg, vitt kort – ref till handskrifter.
Treuder/Treuderus, vitt kort – ref till handskrifter.
Treuderus/Treuder, vitt kort – ref till handskrifter.
Treuenfels, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Treuhorn, vitt kort – ref till handskrifter.
Treuleben, von/Treileben, vitt kort – ref till handskrifter.
Treutiger, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Treutigerfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Trewenborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Treyden, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Tribler, vitt kort – ref till handskrifter.
Triewald/Triwald, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Trindelenborg, blått kort – ref till tryckta verk.
Tripke, vitt kort – ref till handskrifter.
Tripp, vitt kort – ref till handskrifter.
Triwald/Triwalt/Triwall/Triewald, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Triwall/Triwald, vitt kort – ref till handskrifter.
Trivallius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Triwalt/Triwald, vitt kort – ref till handskrifter.
Trobäck, blått kort – ref till tryckta verk.
Trodian/Trodianus, vitt kort – ref till handskrifter.
Trodianus/Trodian, vitt kort – ref till handskrifter.
Trofast, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Trogelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Trogen, vitt kort – ref till handskrifter.
Trogillides, vitt kort – ref till handskrifter.
Troil, von/Troil/Troill, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Troili, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Troilius/Troilus, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Troill/Troil, vitt kort – ref till handskrifter.
Troilus/Troilius, vitt kort – ref till handskrifter.
Trolander, vitt kort – ref till handskrifter.
Trolin, vitt kort – ref till handskrifter.
Troll, vitt kort – ref till handskrifter.
Trollberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Trolle, två blå och ett vitt kort – ref till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Trolle, af, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Trollenfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Trollenässläkten, blått kort – ref till tryckta verk.
Trollerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Trolund, vitt kort – ref till handskrifter.
Troman, vitt kort – ref till handskrifter.
Tronders, vitt kort – ref till handskrifter.
Tronelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Tronell, vitt kort – ref till handskrifter.
Tronett, vitt kort – ref till handskrifter.
Tronin/Troninus, vitt kort – ref till handskrifter.
Troninus/Tronin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Tronje, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Tronäss, blått kort – ref till tryckta verk.
Tropp, vitt kort – ref till handskrifter.
Trosander, vitt kort – ref till handskrifter.
Trosborg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Troselius/Trozelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Trosell, vitt kort – ref till handskrifter.
Trost, vitt kort – ref till handskrifter.
Trostlind, vitt kort – ref till handskrifter.
Trots/Trotz, vitt kort – ref till handskrifter.
Trotte, vitt kort – ref till handskrifter.
Trottesson/Tråttesson, vitt kort – ref till handskrifter.
Trottonis/Trottonius, vitt kort – ref till handskrifter.
Trottson, vitt kort – ref till handskrifter.
Trotz/Trots, två blå och ett vitt kort – ref till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Trotzelius/Trozelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Trotzenfelt/Trotzenfält, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Trotzenfält/Trotzenfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Trotzig/Trautzig, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Trotzow, vitt kort – ref till handskrifter.
Troung, vitt kort – ref till handskrifter.
Trozelius/Trotzelius/Troselius, vitt kort – ref till handskrifter.
Trozelli, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Truchelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Trudt Ulfstand, vitt kort – ref till handskrifter.
Truesson, vitt kort – ref till handskrifter.
Trullsson/Trulsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Trulsson/Trullsson, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Trummel/Trummell, vitt kort – ref till handskrifter.
Trummell/Trummel, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Trumstedt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Trundman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Trunström, vitt kort – ref till handskrifter.
Truvé, blått kort – ref till tryckta verk.
Tryander, vitt kort – ref till handskrifter.
Trybom, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Tryfelt/Trybom, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Trygg/Hulting, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tryggdahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Trygger, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Trysell, vitt kort – ref till handskrifter.
Trysén, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Trysin, vitt kort – ref till handskrifter.
Trystadius/Thrystadius, vitt kort – ref till handskrifter.
Tråss, vitt kort – ref till handskrifter.
Tråttesson/Trottesson, vitt kort – ref till handskrifter.
Träben/Traeben/Traebeen, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Träbohm/Träbom, .
Träbom/Träbohm, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Trädgård, vitt kort – ref till handskrifter.
Trädgårds, blått kort – ref till tryckta verk.
Trädlod/Trälod, vitt kort – ref till handskrifter.
Träff, vitt kort – ref till handskrifter.
Trägtsten, vitt kort – ref till handskrifter.
Trägårdh/Trägård, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Trählo, vitt kort – ref till handskrifter.
Trälod/Treelod/Trädlod, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Tränman, vitt kort – ref till handskrifter.
Träskman, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tröije, vitt kort – ref till handskrifter.
Tröne, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tsander/Tzander/Zander§v, .
Tsar, blått kort – ref till tryckta verk.
Tuberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Tuchler/Tychler, vitt kort – ref till handskrifter.
Tudeer, blått kort – ref till tryckta verk.
Tudéer, vitt kort – ref till handskrifter.
Tuden, blått kort – ref till tryckta verk.
Tuderus, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tudin, vitt kort – ref till handskrifter.
Tufvesson, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tugerin, vitt kort – ref till handskrifter.
Tugurin, vitt kort – ref till handskrifter.
Tujulin, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Tuko, blått kort – ref till tryckta verk.
Tulenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Tulin/Thulin, vitt kort – ref till handskrifter.
Tulindberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Tull, vitt kort – ref till handskrifter.
Tullander, blått kort – ref till tryckta verk.
Tullberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Tullbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Tullgren, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Tullstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Tullström/Törnell, vitt kort – ref till handskrifter.
Tullsåcka, vitt kort – ref till handskrifter.
Tumboensis, vitt kort – ref till handskrifter.
Tun, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tuna-Görssläkten el. Stålnäbb, blått kort – ref till tryckta verk.
Tunaeus, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Tunaeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Tunamontanus, vitt kort – ref till handskrifter.
Tunander, vitt kort – ref till handskrifter.
Tunberg/Thunberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tunder, vitt kort – ref till handskrifter.
Tunderfelt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tune Sture, vitt kort – ref till handskrifter.
Tuné/Tuné, von/Tunée, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tuneboensis, vitt kort – ref till handskrifter.
Tunedalensis, vitt kort – ref till handskrifter.
Tunée/Tuné, .
Tuneld/Tuneld, af, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tunelius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tunell, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tunelli, vitt kort – ref till handskrifter.
Tunensis, vitt kort – ref till handskrifter.
Tungel, två blå och ett vitt kort – ref till både tryckta verk och handskrifter.
Tungelfelt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tunius, blått kort – ref till tryckta verk.
Tunman/Thunman, vitt kort – ref till handskrifter.
Tunmark/Thunmark, vitt kort – ref till handskrifter.
Tuno Sture, vitt kort – ref till handskrifter.
Tunström/Thunström, vitt kort – ref till handskrifter.
Tunvall, blått kort – ref till tryckta verk.
Tupp, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Tur, blått kort – ref till tryckta verk.
Turckholm, blått kort – ref till tryckta verk.
Turdfjäll, vitt kort – ref till handskrifter.
Turdin, blått kort – ref till tryckta verk.
Turdin/Thurdin, vitt kort – ref till handskrifter.
Ture Jönsson, blått kort – ref till tryckta verk.
Turegårdssläkten, blått kort – ref till tryckta verk, se Saxon, J.L..
Turén, vitt kort – ref till handskrifter.
Turesson/Thuresson, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Turin/Thurin, vitt kort – ref till handskrifter.
Turing/Thuring, vitt kort – ref till handskrifter.
Turliing, vitt kort – ref till handskrifter.
Turonius, vitt kort – ref till handskrifter.
Turse, vitt kort – ref till handskrifter.
Tursenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Turteltaube, vitt kort – ref till handskrifter.
Tutischowitz, vitt kort – ref till handskrifter.
Tuun/Thun, vitt kort – ref till handskrifter.
Twede, vitt kort – ref till handskrifter.
Twenger, vitt kort – ref till handskrifter.
Twengerhielm, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Twengström, vitt kort – ref till handskrifter.
Tvermoes, blått kort – ref till tryckta verk.
Tvet, vitt kort – ref till handskrifter.
Twetberg/Teiffel, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Twetman, vitt kort – ref till handskrifter.
Tvetovius, vitt kort – ref till handskrifter.
Twetzell, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Twifwel, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Tvilling, blått kort – ref till tryckta verk.
Tvist, blått kort – ref till tryckta verk.
Twist, blått kort – ref till tryckta verk.
Twist, vitt kort – ref till handskrifter.
Två bjälkar, vitt kort – ref till handskrifter.
Två lejon, vitt kort – ref till handskrifter, se Tibell.
Två sparrar, vitt kort – ref till handskrifter, se Tibell.
Två trappskuror, vitt kort – ref till handskrifter, se Tibell.
två vingar, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Firstaätten och Ulvsundaätten.
Två Wingar/Pukehorn, vitt kort – ref till handskrifter.
två vinklar, vitt kort – ref till handskrifter.
Tybeck, blått kort – ref till tryckta verk.
Tybelius/Thybelius/Tybell, vitt kort – ref till handskrifter.
Tybelius/Tibelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Tybell/Tybelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Tyberg/Thyberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Tybäck, vitt kort – ref till handskrifter.
Tycander, vitt kort – ref till handskrifter.
Tüchler, blått kort – ref till tryckta verk.
Tychler/Tuchler, vitt kort – ref till handskrifter.
Tychonis, vitt kort – ref till handskrifter.
Tydeka, vitt kort – ref till handskrifter.
Tydén, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tüdin/Tudin, vitt kort – ref till handskrifter.
Tydske/Tyske, vitt kort – ref till handskrifter.
Tyhlin, blått kort – ref till tryckta verk.
Tyke, vitt kort – ref till handskrifter.
Tyle, vitt kort – ref till handskrifter.
Tymerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Tynelius, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tynell, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tyngsjö-släkter, blått kort – ref till tryckta verk.
Tynnes, vitt kort – ref till handskrifter.
Tynnesson, vitt kort – ref till handskrifter.
Tüntzel, vitt kort – ref till handskrifter.
Tyon, blått kort – ref till tryckta verk.
Typ, vitt kort – ref till handskrifter.
Typaeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Typonius, vitt kort – ref till handskrifter.
Tyr, vitt kort – ref till handskrifter.
Tyrberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Tyrelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Tyrell, vitt kort – ref till handskrifter.
Tyrén, vitt kort – ref till handskrifter.
Tyres, vitt kort – ref till handskrifter.
Tyresson, vitt kort – ref till handskrifter.
Tyrgilli, vitt kort – ref till handskrifter.
Tyrol/Tyrohl/Tirol, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tyrsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Tyrwald, vitt kort – ref till handskrifter.
Tyselius/Thyselius, vitt kort – ref till handskrifter.
Tysk, vitt kort – ref till handskrifter.
Tyske/Tydske, vitt kort – ref till handskrifter.
Tyssklind, blått kort – ref till tryckta verk.
Tystberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Tyste, vitt kort – ref till handskrifter.
Tystenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Tzander/Zander/Tsander, vitt kort – ref till handskrifter.
Tåckenström, vitt kort – ref till handskrifter.
Tådén, vitt kort – ref till handskrifter.
Tådne, blått kort – ref till tryckta verk.
Tågström, vitt kort – ref till handskrifter.
Tåhlin/Thålin, blått kort – ref till tryckta verk.
Tåhman/Tåman, blått kort – ref till tryckta verk.
Tåkerstrand, vitt kort – ref till handskrifter.
Tåll/Toll, vitt kort – ref till handskrifter.
Tålmodig, vitt kort – ref till handskrifter.
Tålpo/Tolpo, vitt kort – ref till handskrifter.
Tåman, vitt kort – ref till handskrifter.
Tångberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Tångring, vitt kort – ref till handskrifter.
Tårschen, vitt kort – ref till handskrifter.
Tåström, vitt kort – ref till handskrifter.
Tächton, vitt kort – ref till handskrifter.
Täckholm, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Täcklind, blått kort – ref till tryckta verk.
Tägtström, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tälbom, blått kort – ref till tryckta verk.
Tärby, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Tärngren, blått kort – ref till tryckta verk.
Tärnström/Thärnström/Ternström/Thernström, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Tärnvik, blått kort – ref till tryckta verk.
Tärsk, vitt kort – ref till handskrifter.
Tätting/Tetting, vitt kort – ref till handskrifter.
Töckman, vitt kort – ref till handskrifter.
Tödwen,von, vitt kort – ref till handskrifter.
Töle, vitt kort – ref till handskrifter.
Tölö, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Tönder, blått kort – ref till tryckta verk.
Tönnck, vitt kort – ref till handskrifter.
Tönne/Thönne, vitt kort – ref till handskrifter.
Tönnes, vitt kort – ref till handskrifter.
Tönnesen, blått kort – ref till tryckta verk.
Tönning, vitt kort – ref till handskrifter.
Töpke, vitt kort – ref till handskrifter.
Törenefelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Töressoon, vitt kort – ref till handskrifter.
Töris, vitt kort – ref till handskrifter.
Törl/Törll, vitt kort – ref till handskrifter.
Törling, vitt kort – ref till handskrifter.
Törll/Törl, vitt kort – ref till handskrifter.
Törn, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Törnberg, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Törnblad, vitt kort – ref till handskrifter.
Törnblom, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Törnbohm, vitt kort – ref till handskrifter.
Törnbom/Törnboum, vitt kort – ref till handskrifter.
Törnboum/Törnbom, blått kort – ref till tryckta verk.
Törncrantz/Thörncrantz/Törnkrantz, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Törndahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Törndal, vitt kort – ref till handskrifter.
Törne, von/Törnne, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Törne/Törne, von, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Törneblad/Törnebladh, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Törneblom, vitt kort – ref till handskrifter.
Törnebom/Törnebohm, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Törnecrantz, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Törnecreutz, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Törnefelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Törneflycht/Törnflycht, vitt kort – ref till handskrifter.
Törnegren, vitt kort – ref till handskrifter.
Törnehielm/Törnehjelm/Törnhielm, vitt kort – ref till handskrifter.
Törnekrantz/Törnecrantz, vitt kort – ref till handskrifter.
Törnell/Thörnell, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Törnelöf, vitt kort – ref till handskrifter.
Törneman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Törnequist/Törneqvist, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Törneqvist/Törnequist, vitt kort – ref till handskrifter.
Törner, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Törneros, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Törneroth/Törnerot, vitt kort – ref till handskrifter.
Törneskär/Törnskär/Törnschiaer, vitt kort – ref till handskrifter.
Törnesköld/Törnsköld, vitt kort – ref till handskrifter.
Törnewall, vitt kort – ref till handskrifter.
Törnewallius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Törnfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Törnflycht/Törneflycht/Törnflygt, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Törngren, två blå och ett vitt kort – ref till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Törnhielm/Törnehielm, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Törnholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Törning, blått kort – ref till tryckta verk.
Törning, vitt kort – ref till handskrifter.
Törnkrantz/Törncrantz, vitt kort – ref till handskrifter.
Törnlund, blått kort – ref till tryckta verk.
Törnlöf, vitt kort – ref till handskrifter.
Törnmark, vitt kort – ref till handskrifter.
Törnnsköld/Törnskiöldh/Törnesköld, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Törnquist, blått kort – ref till tryckta verk.
Törnqvist/Törnquist, två blå och ett vitt kort – ref till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Törnroos/Törnros, vitt kort – ref till handskrifter.
Törnros/Törnroos, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Törnrose, blått kort – ref till tryckta verk.
Törnroth, vitt kort – ref till handskrifter.
Törnscher/Törnschiaer/Törnskär, blått kort – ref till tryckta verk.
Törnschiaer/Törnskär/Törneskär/Törnscher, vitt kort – ref till handskrifter.
Törnskiöldh/Törnsköld, vitt kort – ref till handskrifter.
Törnskär/Törnschiaer/Törneskär, vitt kort – ref till handskrifter.
Törnstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Törnsten, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Törnstierna, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Törnstrand, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Törnström, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF släktarkiv.
Törnudd, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Törnvall/Törnwall, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Törnär, blått kort – ref till tryckta verk.
Törstenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Törwest/Thörwöste/Torwöst, vitt kort – ref till handskrifter.
Tötterman/Töterman, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.