Släktkartoteket U

Ubbman, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Ubbman.
Ubboberus, vitt kort – ref till handskrifter.
Ubbström, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Ubström.
Ubechel, vitt kort – ref till handskrifter.
Ubechel, blått kort – ref till tryckta verk.
Uberschier, vitt kort – ref till handskrifter.
Ubman/ Ubbman, vitt kort – ref till handskrifter.
Ubström/Ubbström, vitt kort – ref till handskrifter.
Udal, vitt kort – ref till handskrifter.
Udar/Oudar, vitt kort – ref till handskrifter.
Udbye, vitt kort – ref till handskrifter.
Udd, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv, även i Arvid Hedbergs ant. hos GF.
Uddberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Uddbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Uddén/Udén, vitt kort – ref till handskrifter.
Uddén/Udén, blått kort – ref till tryckta verk.
Uddenberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Uddenberg, blått kort – ref till tryckta verk, se Wijkström.
Uddendahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Uddenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Uddesson, vitt kort – ref till handskrifter.
Uddman, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Uddman, blått kort – ref till tryckta verk.
Uddorm Person, vitt kort – ref till handskrifter.
Uddqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Uddsten, vitt kort – ref till handskrifter.
Uddström, vitt kort – ref till handskrifter.
Udéen/Uddén, vitt kort – ref till handskrifter.
Udelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Udelius, vitt kort – ref till handskrifter, se Hoffstedt, GF Släktarkiv.
Udin, vitt kort – ref till handskrifter.
Udnie, blått kort – ref till tryckta verk.
Udnin, vitt kort – ref till handskrifter.
Uebel, vitt kort – ref till handskrifter.
Uexküll, von/Yxkull/Uexküll, blått kort – ref till tryckta verk.
Uexküll/v Yxkull, vitt kort – ref till handskrifter, SoH 1953:1, sid. 174.
Uexküll/von Uexküll/Yxkull, blått kort – ref till tryckta verk.
Uffeln, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Uffman, vitt kort – ref till handskrifter.
Ugarph, blått kort – ref till tryckta verk.
Ugarph, vitt kort – ref till handskrifter, se Bengtzen, GF Släktarkiv.
Ugelstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Uggelberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Uggelklo, blått kort – ref till tryckta verk.
Uggelman, vitt kort – ref till handskrifter.
Uggla, blått kort – ref till tryckta verk, GF Släktarkiv, SoH 1989:1.
Uggla/Ugla/Ughla, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Uggla/Ugla/Ughla, blått kort – ref till tryckta verk.
Ugglas, af, vitt kort – ref till handskrifter.
Ugglas, af, blått kort – ref till tryckta verk.
Ugglewie, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Ogilwie.
Uggårda, vitt kort – ref till handskrifter.
Ughla, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Uggla.
Ugla, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Uggla.
Ugren, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Ugrop, vitt kort – ref till handskrifter.
Uhlander, blått kort – ref till tryckta verk.
Uhlander/Ulander/Ullander, vitt kort – ref till handskrifter.
Uhlbom, blått kort – ref till tryckta verk.
Uhlbrandt, vitt kort – ref till handskrifter.
Uhlbrandt, blått kort – ref till tryckta verk.
Uhlefeldt, vitt kort – ref till handskrifter.
Uhlemann, blått kort – ref till tryckta verk.
Uhlfeldt, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Ulfeldt.
Uhlin, vitt kort – ref till handskrifter, se Lindahl, GF Släktarkiv.
Uhlstadius, blått kort – ref till tryckta verk.
Uhlstadius, vitt kort – ref till handskrifter.
Uhlstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Uhlström, vitt kort – ref till handskrifter.
Uhlvik, vitt kort – ref till handskrifter.
Uhner, blått kort – ref till tryckta verk.
Uhr, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1984:2.
Uhr, af, blått kort – ref till tryckta verk.
Uhr, af/Uhr, vitt kort – ref till handskrifter.
Uhr/af Uhr, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Uhrberg/Urberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Uhrbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Uhre, vitt kort – ref till handskrifter.
Uhrhane, vitt kort – ref till handskrifter.
Uhrlander/Urlander, vitt kort – ref till handskrifter.
Uhrlin, vitt kort – ref till handskrifter.
Uhrling/Urling, vitt kort – ref till handskrifter.
Uhrman, vitt kort – ref till handskrifter.
Uhrström, vitt kort – ref till handskrifter.
Uhrväder, blått kort – ref till tryckta verk.
Uhrwäder/Urväder/Urvähr, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.

Ulander, blått kort – ref till tryckta verk.
Ulander/Uhlander/Ullander, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Ulberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Ulefeldt, blått kort – ref till tryckta verk.
Ulén, vitt kort – ref till handskrifter.
Ulenbroch/von Ulenbroch, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Ulenbrock.
Ulenbrock, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Ulenbrock/von Ulenbroch/von Ullenbrock, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Ulf/Ulf af Horsnäs/Ulff/Ulv, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Ulf/Ulff/Ulv, blått kort – ref till tryckta verk, Hiertstedtska samlingen vol. M 3.
Ulfclou, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Ulfklow.
Ulfeld, blått kort – ref till tryckta verk.
Ulfeldt/Ulfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Ulfeldt/Ulfelt/Ullfeld/Ulefeldt, vitt kort – ref till handskrifter.
Ulffana, vitt kort – ref till handskrifter.
Ulffana, blått kort – ref till tryckta verk.
Ulffana, blått kort – ref till tryckta verk.
Ulfgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Ulfhielm, blått kort – ref till tryckta verk.
Ulfhielm, vitt kort – ref till handskrifter.
Ulfklou, blått kort – ref till tryckta verk.
Ulfklow/Ulfklow/Ulfclou, vitt kort – ref till handskrifter.
Ulfonis, vitt kort – ref till handskrifter.
Ulfsax, blått kort – ref till tryckta verk.
Ulfsax, blått kort – ref till tryckta verk.
Ulfsax/Ullsax, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Ulfsberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Ulfsberg/Ulsberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Ulfsboda slägten, vitt kort – ref till handskrifter.
Ulfsköld, blått kort – ref till tryckta verk.
Ulfsköld/Ulfskiöld, vitt kort – ref till handskrifter.
Ulfsparre, vitt kort – ref till handskrifter.
Ulfsparre, blått kort – ref till tryckta verk.
Ulfsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Ulfsson, blått kort – ref till tryckta verk.
Ulfstand, vitt kort – ref till handskrifter.
Ulfstorp/De Ulfstorp, vitt kort – ref till handskrifter.
Ulfstrand, vitt kort – ref till handskrifter.
Ulfström, vitt kort – ref till handskrifter.
Ulfvenklou, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Ulfklow.
Ulfvenklou, blått kort – ref till tryckta verk.
Ulfwin/Ulwin/Ullvin, vitt kort – ref till handskrifter.
Ulfåsa-ätten, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Ulvåsa-ätten.
Ulfätterna, blått kort – ref till tryckta verk.
Ulhegius, vitt kort – ref till handskrifter.
Ulin, vitt kort – ref till handskrifter.
Ulin, blått kort – ref till tryckta verk.
Ullander/Ulander/Uhlander, vitt kort – ref till handskrifter.
Ullberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Ullberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Ullbom/Ullboum, vitt kort – ref till handskrifter.
Ullboum, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Ullbom.
Ullbrandt, vitt kort – ref till handskrifter.
Ulle, vitt kort – ref till handskrifter.
Ullén, vitt kort – ref till handskrifter.
Ullén, blått kort – ref till tryckta verk.
Ullenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Ullenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Uller, vitt kort – ref till handskrifter.
Ullerich, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Ulrich.
Ullgren, blått kort – ref till tryckta verk.
Ullgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Ullholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Ullman, blått kort – ref till tryckta verk.
Ullman, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Ullmark, blått kort – ref till tryckta verk.
Ullmark, vitt kort – ref till handskrifter.
Ullmerus, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Ulmerus.
Ullner, blått kort – ref till tryckta verk.
Ullner, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Ulner.
Ullqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Ullsax/Ulfsax, vitt kort – ref till handskrifter.
Ullstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Ullsten, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv, GF antavlor.
Ullstrand, vitt kort – ref till handskrifter.
Ullström, vitt kort – ref till handskrifter.
Ulltin, blått kort – ref till tryckta verk.
Ullvén, vitt kort – ref till handskrifter.
Ullwijk, blått kort – ref till tryckta verk.
Ullvin/Ulfwin, vitt kort – ref till handskrifter.
Ulmberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Ulmerus/Ullmerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Ulmgren, blått kort – ref till tryckta verk.
Ulmgren, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Ulming, blått kort – ref till tryckta verk.
Ulmstadius, vitt kort – ref till handskrifter.
Ulmstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Ulmstedt, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.

Ulner/Ullner/Ulnerus, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Ulnerus/Ulner, blått kort – ref till tryckta verk.
Ulphonis, vitt kort – ref till handskrifter.
Ulric/Ullrich, vitt kort – ref till handskrifter.
Ulrich, blått kort – ref till tryckta verk.
Ulrich/Ullric/Ullerich/Ulrick, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Ulrick, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Ulrich.
Ulsberg, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Ulfsberg.
Ulsdorfius, vitt kort – ref till handskrifter.
Ulstädt, vitt kort – ref till handskrifter.
Ult, vitt kort – ref till handskrifter.
Ultein, vitt kort – ref till handskrifter.
Ulv (tillbakaseende), blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1951:2, sid. 222..
Ulv (tillbakaseende)/Ulf/Ulv, vitt kort – ref till handskrifter, SoH 1953:2-3, sid. 103..
Ulv/Ulf, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Ulwin, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Ulfvin.
Ulvsjösläkten, vitt kort – ref till handskrifter.
Ulvstand, blått kort – ref till tryckta verk.
Ulvsunda släkten, vitt kort – ref till handskrifter, SoH 1950:2-3, sid. 104..
Ulvåsa-ätten, vitt kort – ref till handskrifter, SoH 1950:2-3, sid. 103..
Ulvåsa-ätten, blått kort – ref till tryckta verk.
Umbehaven, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1965:1.
Umbehaven, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Umeraise/Umerejse, vitt kort – ref till handskrifter, SoH 1950:2-3, sid. 103..
Umerejse, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Umeraise.
Unaeus, vitt kort – ref till handskrifter, se Uneer, GF Släktarkiv.
Unaeus, blått kort – ref till tryckta verk.
Unander, blått kort – ref till tryckta verk.
Unander-Scharin, blått kort – ref till tryckta verk.
Unander/Unnander, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Unbeck, blått kort – ref till tryckta verk.
Unbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Unbehaven, vitt kort – ref till handskrifter.
Unbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Undén, blått kort – ref till tryckta verk, se Werner, GF Släktarkiv.
Undén/Undeen, vitt kort – ref till handskrifter.
Undenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Undenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Underdal, blått kort – ref till tryckta verk.
Undstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Une Olofsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Uneer, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Unér.
Unéer, blått kort – ref till tryckta verk.
Unell, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Unér/Uneer/Unnér, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Unerius, vitt kort – ref till handskrifter.
Unérus, blått kort – ref till tryckta verk.
Unfraum, vitt kort – ref till handskrifter.
Unfraum, blått kort – ref till tryckta verk.
Ung, vitt kort – ref till handskrifter.
Ungberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Unge, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1950:1, sid. 33 ff..
Unge, von, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Unge.
Unge, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Unge/von Unge, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Unger, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Unger, blått kort – ref till tryckta verk.
Ungern Sternberg, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Ungern, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Ungern, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Ungern-Sternberg, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Ungert, vitt kort – ref till handskrifter.
Ungewitter, vitt kort – ref till handskrifter.
Ungewitter, blått kort – ref till tryckta verk.
Ungius, vitt kort – ref till handskrifter.
Ungroth, vitt kort – ref till handskrifter.
Unius, vitt kort – ref till handskrifter.
Unman, blått kort – ref till tryckta verk.
Unnander, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Unander.
Unnera/Unnerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Unnerus, blått kort – ref till tryckta verk, se Falk, GF Släktarkiv.
Unnerus/Unnera, vitt kort – ref till handskrifter, GF antavlor, Collbergs samling gotl. antavlor..
Unonis, vitt kort – ref till handskrifter.
Unonius, blått kort – ref till tryckta verk.
Unonius, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Uolinen, blått kort – ref till tryckta verk.
Upgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Uplandus, vitt kort – ref till handskrifter.
Upling/Uppling, vitt kort – ref till handskrifter.
Upländing, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Upplänning.
Uplänning, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Upplänning.
Upman/Uppman, blått kort – ref till tryckta verk.
Upmarck, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Upmark.
Upmark, blått kort – ref till tryckta verk, GF Släktarkiv.
Upmark/Upmarck/Uppmark, vitt kort – ref till handskrifter.
Uppberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Uppe, vitt kort – ref till handskrifter.
Uppenberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Uppendick, blått kort – ref till tryckta verk.
Uppendick, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Uppgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Uppling/Upling, vitt kort – ref till handskrifter.
Upplänning/Upländing/Uplänning, vitt kort – ref till handskrifter.
Uppman, vitt kort – ref till handskrifter.
Uppmark/Upmark, vitt kort – ref till handskrifter.
Uppström, vitt kort – ref till handskrifter.
Uppström, blått kort – ref till tryckta verk, GF Släktarkiv.
Uppströmer, vitt kort – ref till handskrifter.
Upstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Urander, vitt kort – ref till handskrifter.
Uranius, vitt kort – ref till handskrifter.
Urbani, vitt kort – ref till handskrifter.
Urbanski, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Urbansson, blått kort – ref till tryckta verk.
Urberg/Uhrberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Urbin, vitt kort – ref till handskrifter.
Urdahl, blått kort – ref till tryckta verk.
Urde, blått kort – ref till tryckta verk.
Urenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Urfinius, vitt kort – ref till handskrifter.
Urgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Uriott, vitt kort – ref till handskrifter.
Uritz, vitt kort – ref till handskrifter.
Urlander/Uhrlander, vitt kort – ref till handskrifter.
Urlin, vitt kort – ref till handskrifter.
Urling/Uhrling, vitt kort – ref till handskrifter.
Urne, vitt kort – ref till handskrifter.
Urne, blått kort – ref till tryckta verk.
Urne, blått kort – ref till tryckta verk.
Uropp, vitt kort – ref till handskrifter.
Urqvard, blått kort – ref till tryckta verk.
Ursell, blått kort – ref till tryckta verk.
Ursell, vitt kort – ref till handskrifter.
Ursin, blått kort – ref till tryckta verk.
Ursin, vitt kort – ref till handskrifter.
Ursinius, blått kort – ref till tryckta verk.
Ursinius, vitt kort – ref till handskrifter.
Ursinus, blått kort – ref till tryckta verk.
Urup, vitt kort – ref till handskrifter.
Urup, blått kort – ref till tryckta verk.
Urväder, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Uhrwäder.
Urvähr/Uhrwäder, vitt kort – ref till handskrifter.
Usbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Usbeck, blått kort – ref till tryckta verk.
Usedom, vitt kort – ref till handskrifter.
Usedom, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Uselinx, blått kort – ref till tryckta verk.
Using, vitt kort – ref till handskrifter.
Using, blått kort – ref till tryckta verk.
Uskelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Uslern, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Utanland, vitt kort – ref till handskrifter.
Utberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Utbult, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Utbult, blått kort – ref till tryckta verk.
Utenhoff/Uttenhofven/van Utenhofen, vitt kort – ref till handskrifter.
Utenhoff/Uttenhofven/van Utenhofen, blått kort – ref till tryckta verk.
Utfall/von Utfall, blått kort – ref till tryckta verk.
Utfall/von Utfall, vitt kort – ref till handskrifter.
Uthfall/Utfall/von Utfall, blått kort – ref till tryckta verk.
Utmarck, vitt kort – ref till handskrifter.
Utsinger, vitt kort – ref till handskrifter.
Utström, vitt kort – ref till handskrifter.
Uttberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Uttenhofven/Utenhoff/van Utenhofen, blått kort – ref till tryckta verk.
Utter, blått kort – ref till tryckta verk.
Utter, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1950:2-3, sid. 85..
Utter, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Utterbaum, vitt kort – ref till handskrifter.
Utterbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Utterberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Utterberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Utterbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Utterclou, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Utterklo.
Utterhielm, blått kort – ref till tryckta verk.
Utterhielm, vitt kort – ref till handskrifter.
Utterholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Utterklo, blått kort – ref till tryckta verk.
Utterklo/Utterclou, vitt kort – ref till handskrifter.
Utterman, vitt kort – ref till handskrifter.
Utterman, blått kort – ref till tryckta verk.
Uttermark/Uttermarck, vitt kort – ref till handskrifter.
Uttermark/Uttermarck, blått kort – ref till tryckta verk.
Uttersten, vitt kort – ref till handskrifter.
Utterström, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Utterström, blått kort – ref till tryckta verk.
Utterwall, vitt kort – ref till handskrifter.
Uttini, vitt kort – ref till handskrifter.