Släktkartoteket V/W

Wa(h)rgren, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Vacano, vitt kort – ref till handskrifter.
Wachenfeld/Wachenfeld, von, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Wachenfeldt, von.
Wachenfeldt, von/Wachenfeld, von/Wachenfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Wachenfeldt/Wachenfeld, von/Wachenfelt/von Wachenf, vitt kort – ref till handskrifter.
Wachenfelt, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Wachenfeldt, von.
Wachenfelt, von/Wachenfeldt, von, blått kort – ref till tryckta verk, GF Släktarkiv.
Wachenhusen, blått kort – ref till tryckta verk.
Wachenhusen, vitt kort – ref till handskrifter.
Wachschlager, blått kort – ref till tryckta verk.
Wachsmuth, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Waxmuth.
Wachtare, vitt kort – ref till handskrifter.
Wachtmeister, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv, GF antavlor.
Wachtmeister, blått kort – ref till tryckta verk.
Wachtmeister, blått kort – ref till tryckta verk.
Wachtorn, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Wachttorn.
Wachttorn, blått kort – ref till tryckta verk.
Wachttorn/Wachtorn, vitt kort – ref till handskrifter.
Wackelin, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Wacklin.
Wackerbart, blått kort – ref till tryckta verk.
Wackerbordt, vitt kort – ref till handskrifter.
Wacklin, blått kort – ref till tryckta verk.
Wacklin/Wackelin/Waklin, vitt kort – ref till handskrifter.
Wackolin, vitt kort – ref till handskrifter.
Waclaw, blått kort – ref till tryckta verk.
Wadell, blått kort – ref till tryckta verk.
Wadell, vitt kort – ref till handskrifter.
Wademan, vitt kort – ref till handskrifter.
Wadén, vitt kort – ref till handskrifter.
Vadendorf, vitt kort – ref till handskrifter.
Wadenfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Wadenfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Wadenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Wadensteen, vitt kort – ref till handskrifter.
Wadenstein, blått kort – ref till tryckta verk.
Wadenstein, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wadenstierna/Wadenstjerna, blått kort – ref till tryckta verk.
Wadenstierna/Wadenstjerna, vitt kort – ref till handskrifter.
Wadflycht, vitt kort – ref till handskrifter.
Vadin, vitt kort – ref till handskrifter.
Wadlund, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wadman, blått kort – ref till tryckta verk.
Wadman, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wadmark, vitt kort – ref till handskrifter.
Wadner, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Wadnerus.
Wadnerus/Wadner, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Vadring, vitt kort – ref till handskrifter.
Wadsberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Wadsberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wadst, vitt kort – ref till handskrifter.
Wadsteen/Wadsten, vitt kort – ref till handskrifter.
Wadstein, blått kort – ref till tryckta verk, GF Släktarkiv.
Wadstein, vitt kort – ref till handskrifter.
Wadsten/Wadsteen, vitt kort – ref till handskrifter.
Wadsten/Vadsten, blått kort – ref till tryckta verk.
Wadstenensis, vitt kort – ref till handskrifter.
Wadstenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Wadstrand, vitt kort – ref till handskrifter.
Wadström, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv, också Sandegrenska samlingen K. 1155..
Wadström, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1952:1.
Waenerberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Waenerberg/Wännerberg/Wennerberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv, se även Sandegrenska saml. F 2721..
Waerme, blått kort – ref till tryckta verk.
Waern, blått kort – ref till tryckta verk.
Waern, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv, GF antavlor.
Waernborg, blått kort – ref till tryckta verk.
Waernelius, vitt kort – ref till handskrifter, se Waernér samt Stora Öjebysläkte, GF Släktarkiv.
Waerner, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Werner.
Waernéus, vitt kort – ref till handskrifter.
Waernmark, vitt kort – ref till handskrifter.
Waeslien/Weslien/Wesslien, vitt kort – ref till handskrifter.
Wagas, vitt kort – ref till handskrifter.
Wagener, vitt kort – ref till handskrifter.
Wagenfeldt, blått kort – ref till tryckta verk.
Wagenfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Wagenfelt, von, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Wagenfelt.
Wagenfelt/von Wagenfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Wagenfuhr, vitt kort – ref till handskrifter.
Wagenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Wagenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Wagman, vitt kort – ref till handskrifter.
Wagnberg, .
Wagner, blått kort – ref till tryckta verk.
Wagner, vitt kort – ref till handskrifter.
Wagnér, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wagnsson, blått kort – ref till tryckta verk.
Wahl, blått kort – ref till tryckta verk.
Wahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Wahlbeck/Wahlbäck, blått kort – ref till tryckta verk.
Wahlbeck/Wahlbäck/Hwahlbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Wahlberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Wahlberg, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1986:1.
Wahlberg/Walberg, , GF Släktarkiv.
Wahlbom/Walbom, blått kort – ref till tryckta verk.
Wahlbom/Walbom, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv, GF antavlor, Collbergs gotl. antavlor ’i Hörsne’..
Wahlborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Wahlburg, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wahlbäck/Wahlbeck, blått kort – ref till tryckta verk.
Wahlbäck/Wahlbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Wahle/Vahle/Vale, vitt kort – ref till handskrifter.
Wahlén, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Wallén.
Wahlenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Wahlenberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Wahlert, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Wahlfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Wahlfelt, blått kort – ref till tryckta verk, GF Släktarkiv.
Wahlfisk, vitt kort – ref till handskrifter.
Wahlgren, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wahlgren, blått kort – ref till tryckta verk.
Wahlin, vitt kort – ref till handskrifter.
Wahllund, vitt kort – ref till handskrifter.
Wahllöf, vitt kort – ref till handskrifter.
Wahlman, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv, GF antavlor.
Wahlman, blått kort – ref till tryckta verk, GF Släktarkiv, SoH 1958, sid. 94..
Wahlqvist, blått kort – ref till tryckta verk.
Wahlqvist/Walqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Wahlroos, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wahlroos, blått kort – ref till tryckta verk.
Wahlroth, vitt kort – ref till handskrifter.
Wahlstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Wahlstein, blått kort – ref till tryckta verk.
Wahlsten, blått kort – ref till tryckta verk.
Wahlsten/Walsten, vitt kort – ref till handskrifter.
Wahlstierna/Wahlstjerna, vitt kort – ref till handskrifter.
Wahlstjerna, blått kort – ref till tryckta verk.
Wahlstrand, vitt kort – ref till handskrifter.
Wahlström/Hvalström/Walström, blått kort – ref till tryckta verk.
Wahlström/Walström/Hwalström, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv, GF antavlor.
Wahlund, blått kort – ref till tryckta verk.
Wahlund, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wahnberg/Wanberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Wahr, vitt kort – ref till handskrifter.
Wahrberg/Warberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Wahrby, blått kort – ref till tryckta verk.
Wahren, blått kort – ref till tryckta verk.
Wahren, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wahrenberg/Warenberg/Warnberg/Wahrenberg, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wahrendorff/Wahrendorff, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Wahrendorff/von Wahrendorff, blått kort – ref till tryckta verk.
Wahrgren, blått kort – ref till tryckta verk.
Wahrlund, vitt kort – ref till handskrifter.
Wahrman, vitt kort – ref till handskrifter.
Wahrnberg, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Warnberg.
Wahrolin, blått kort – ref till tryckta verk.
Wahrstedt, vitt kort – ref till handskrifter.

Waij, vitt kort – ref till handskrifter.
Vaikko, blått kort – ref till tryckta verk.
Vake, blått kort – ref till tryckta verk.
Wakenitz, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Waklin, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Wacklin.
Walade, vitt kort – ref till handskrifter.
Walander/Wallander, vitt kort – ref till handskrifter.
Walanger, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Valant/Vallant, vitt kort – ref till handskrifter.
Walberg/Wahlberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Walberg/Wahlberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Walbman, vitt kort – ref till handskrifter.
Walbom, hänvisningskort och blått kort – ref till tryckta verk, se Wahlbom.
Walbom/Wahlbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Valck, blått kort – ref till tryckta verk.
Valck, vitt kort – ref till handskrifter.
Walcke, blått kort – ref till tryckta verk.
Walcke, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Walckendorff, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Walkendorff.
Walcker/von Walcker, blått kort – ref till tryckta verk.
Walcker/von Walcker, vitt kort – ref till handskrifter.
Waldau, blått kort – ref till tryckta verk.
Waldau, vitt kort – ref till handskrifter.
Waldeck, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Waldeisen, vitt kort – ref till handskrifter.
Waldemar, vitt kort – ref till handskrifter.
Valdemarus Hartuici fil., vitt kort – ref till handskrifter.
Walden, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Walden, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Valdén/Walden/Walldén, blått kort – ref till tryckta verk.
Waldén/Walldén, vitt kort – ref till handskrifter.
Waldenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Waldenström, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Waldenström, blått kort – ref till tryckta verk.
Waldius, blått kort – ref till tryckta verk.
Waldius, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Waldman, vitt kort – ref till handskrifter.
Waldner, vitt kort – ref till handskrifter.
Waldner, blått kort – ref till tryckta verk.
Waldou/Waldow, vitt kort – ref till handskrifter.
Waldur, blått kort – ref till tryckta verk.
Vale/Wale/Wahle, vitt kort – ref till handskrifter.
Walefelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Walenius/Wallenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Valenkamph/Walenkamp/Wallenkamp, vitt kort – ref till handskrifter.
Valentin/Vallentin, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1951:3..
Valentin/Wallentin, vitt kort – ref till handskrifter.
Valentinsson, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Wallentinsson.
Valerius, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Wallerius.
Walfisch, vitt kort – ref till handskrifter.
Walfström, vitt kort – ref till handskrifter.
Walgesten, blått kort – ref till tryckta verk.
Walgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Walheim, vitt kort – ref till handskrifter.
Walijn/Wallin, vitt kort – ref till handskrifter.
Walin, vitt kort – ref till handskrifter.
Walingius, blått kort – ref till tryckta verk.
Walingius, vitt kort – ref till handskrifter.
Walkeling, blått kort – ref till tryckta verk.
Walkendorff, blått kort – ref till tryckta verk.
Walkendorff/Walckendorff, vitt kort – ref till handskrifter.
Walkers, vitt kort – ref till handskrifter.
Wall, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wall/Vall, .
Wallace, blått kort – ref till tryckta verk.
Wallace/Wallas, vitt kort – ref till handskrifter.
Wallander, blått kort – ref till tryckta verk.
Wallander/Vallander/Valander, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wallanger, vitt kort – ref till handskrifter.
Wallant, blått kort – ref till tryckta verk.
Wallant/Valant, vitt kort – ref till handskrifter.
Wallas/Wallace, vitt kort – ref till handskrifter.
Wallas/Wallace, vitt kort – ref till handskrifter.
Wallbeck, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wallberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Wallberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv, Även i Arvid Hedbergs anteckningar hos GF.
Wallberger, blått kort – ref till tryckta verk.
Vallbom, blått kort – ref till tryckta verk.
Wallbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Wallborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Wallbäck, vitt kort – ref till handskrifter.
Walldén/Waldén, blått kort – ref till tryckta verk.
Walldén/Waldén, vitt kort – ref till handskrifter.
Wallding, vitt kort – ref till handskrifter.
Walldorf, vitt kort – ref till handskrifter.
Walldow, vitt kort – ref till handskrifter.
Walle, blått kort – ref till tryckta verk.
Walleen, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Wallén.
Walleen/Wallén, blått kort – ref till tryckta verk.
Valleij/Walley, blått kort – ref till tryckta verk.
Walleij/Walley, vitt kort – ref till handskrifter.
Wallén, blått kort – ref till tryckta verk.
Wallén/Wahlén/Walléen, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv, GF antavlor.
Wallenbeck/Wallenbek, vitt kort – ref till handskrifter.
Wallenbek, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Wallenbeck.
Wallenberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Wallenberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wallenborg, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wallencreutz, blått kort – ref till tryckta verk.
Wallencreutz, vitt kort – ref till handskrifter.
Wallencrona, blått kort – ref till tryckta verk.
Wallencrona, vitt kort – ref till handskrifter.
Wallendal, vitt kort – ref till handskrifter.
Wallengren, blått kort – ref till tryckta verk.
Wallengren, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wallenius, blått kort – ref till tryckta verk, GF Släktarkiv.
Wallenius/Walenius, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv, GF antavlor.
Wallenkamp/Valenkamph, vitt kort – ref till handskrifter.
Wallenqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Wallenqvist, blått kort – ref till tryckta verk.
Wallensson, vitt kort – ref till handskrifter.
Vallenstam, vitt kort – ref till handskrifter.
Wallenstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Wallenstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Wallenstéen/Vallensten, blått kort – ref till tryckta verk.
Wallenstein, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Wallensten/Wallenstéen, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wallenstierna, vitt kort – ref till handskrifter.
Wallenstierna/Vallenstjerna, blått kort – ref till tryckta verk.
Wallenstrand, vitt kort – ref till handskrifter.
Wallenstrand, blått kort – ref till tryckta verk.
Wallenstråle, blått kort – ref till tryckta verk.
Wallenstråle, vitt kort – ref till handskrifter.
Wallenström, blått kort – ref till tryckta verk.
Wallenström, vitt kort – ref till handskrifter.
Vallentin/Valentin, blått kort – ref till tryckta verk.
Wallentin/Valentin, vitt kort – ref till handskrifter.
Wallentinsson/Valentinsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Waller, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Waller/Wallér, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1959, sid. 228..
Wallér/Waller, blått kort – ref till tryckta verk.
Wallerhielm, blått kort – ref till tryckta verk.
Wallerhielm, vitt kort – ref till handskrifter.
Wallerian, vitt kort – ref till handskrifter.
Walleriansson, blått kort – ref till tryckta verk.
Wallerin, vitt kort – ref till handskrifter.
Wallerius/Valerius, , GF Släktarkiv.
Wallerius/Valerius, blått kort – ref till tryckta verk.
Wallerman, blått kort – ref till tryckta verk.
Wallerman, vitt kort – ref till handskrifter.
Wallerstadius, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Vallerstadsätten, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1971:3, sid. 375..
Wallerstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Wallerstedt, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wallersten, vitt kort – ref till handskrifter.
Wallerström, blått kort – ref till tryckta verk.
Vallert (Gillberg), blått kort – ref till tryckta verk.
Wallertz, blått kort – ref till tryckta verk.
Wallertz, vitt kort – ref till handskrifter.
Valleus, blått kort – ref till tryckta verk.
Valley, blått kort – ref till tryckta verk.
Walley, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Walleij.
Wallgren, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Vallgren/Wallgren, blått kort – ref till tryckta verk.
Wallhoff, blått kort – ref till tryckta verk.
Wallich, vitt kort – ref till handskrifter.
Wallich, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Wallich, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Wallin, blått kort – ref till tryckta verk, se Broling, GF Släktarkiv, SoH 1958, sid. 94, 156..
Wallin, blått kort – ref till tryckta verk.
Wallin/Wallijn/Wallinus, vitt kort – ref till handskrifter, se Wingård, GF Släktarkiv.
Wallinder, vitt kort – ref till handskrifter.
Wallingh, vitt kort – ref till handskrifter.
Wallingius, vitt kort – ref till handskrifter.
Wallinius, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Wallin.
Wallis, blått kort – ref till tryckta verk.
Wallis, vitt kort – ref till handskrifter.
Wallius, vitt kort – ref till handskrifter.
Wallman, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1973:3..
Wallman, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv, även i Sandegrenska saml. K 1174..
Wallmark, vitt kort – ref till handskrifter.
Wallmark, blått kort – ref till tryckta verk.
Wallmén, vitt kort – ref till handskrifter.
Wallmener, vitt kort – ref till handskrifter.
Wallmo, blått kort – ref till tryckta verk.
Wallmo, vitt kort – ref till handskrifter.
Wallmoen, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Wallmon.
Wallmoenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Wallmon/Wallmoen, vitt kort – ref till handskrifter.
Wallnaeus, blått kort – ref till tryckta verk.
Wallner, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1951:2, sid. 236..
Wallner, vitt kort – ref till handskrifter.
Wallnersson, vitt kort – ref till handskrifter.
Wallors/de Wallors, vitt kort – ref till handskrifter.
Wallpol, ref till tryckta verk.
Wallqvist, blått kort – ref till tryckta verk.
Wallqvist/Wallquist, vitt kort – ref till handskrifter.
Wallram, vitt kort – ref till handskrifter.
Wallrave, blått kort – ref till tryckta verk.
Wallrave/Valrave, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wallrot, blått kort – ref till tryckta verk.
Wallroth, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1962:3..
Wallroth/Wallrot, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wallskog, blått kort – ref till tryckta verk.
Wallstadius, vitt kort – ref till handskrifter.
Wallstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Wallstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Wallsten, blått kort – ref till tryckta verk.
Wallstenius/Walstenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Wallster, vitt kort – ref till handskrifter.
Wallsterson, vitt kort – ref till handskrifter.
Wallström, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1986:1.
Wallström, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Walltier, blått kort – ref till tryckta verk.
Walltinsson, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Waltinsson.
Walltinsson, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Waltinsson.
Walltjaer, vitt kort – ref till handskrifter.
Walltorp, blått kort – ref till tryckta verk.
Wallundius, vitt kort – ref till handskrifter.
Wallvijk, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Wallwijk/Wallwik/Wallwijk, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Wallvik, blått kort – ref till tryckta verk, GF Släktarkiv.
Wallwik, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Wallwijk.
Wallöf, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wallöf, blått kort – ref till tryckta verk.

Walmark, blått kort – ref till tryckta verk.
Valmo, blått kort – ref till tryckta verk.
Walmquist, vitt kort – ref till handskrifter.
Walmstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Walmstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Valois, vitt kort – ref till handskrifter.
Walqvist/Wahlqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Valrave, vitt kort – ref till handskrifter, se Wallrave.
Walsasina, vitt kort – ref till handskrifter.
Walsbergius, vitt kort – ref till handskrifter.
Walschleben, vitt kort – ref till handskrifter.
Walsten, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Wahlsten.
Walstenius/Wallstenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Walstenius/Valstenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Walström/Wahlström/Hwalström, vitt kort – ref till handskrifter.
Walter/Walther, blått kort – ref till tryckta verk.
Walter/von Walter, blått kort – ref till tryckta verk.
Walter/von Walter, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv, GF antavlor, även kartong ’Lietzen’ i korridoren..
Waltersdorff, blått kort – ref till tryckta verk.
Walterstorff, blått kort – ref till tryckta verk.
Walther, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Walter.
Walther/Walter, blått kort – ref till tryckta verk.
Walthier/Waltier, vitt kort – ref till handskrifter.
Waltier/Walthier, vitt kort – ref till handskrifter.
Waltin, vitt kort – ref till handskrifter.
Waltinsson/Walltinsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Waltman, vitt kort – ref till handskrifter.
Waltman, blått kort – ref till tryckta verk.
Walzer, blått kort – ref till tryckta verk.
van der Welde/Welden, blått kort – ref till tryckta verk.
Van Gent, blått kort – ref till tryckta verk.
van Utenhofen/Uttenhofven/Utenhoff, blått kort – ref till tryckta verk.
van Water, blått kort – ref till tryckta verk.
van Wou, vitt kort – ref till handskrifter.
Wanaeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Wanberg/af Vanberg/Wahnberg, vitt kort – ref till handskrifter, se Grönstedt, GF Släktarkiv.
Wanberg/Wahnberg/af Wanberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Wancke, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wancke, blått kort – ref till tryckta verk.
Wandalin, vitt kort – ref till handskrifter.
Wandel, vitt kort – ref till handskrifter.
Wandelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Wandelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Wandin, vitt kort – ref till handskrifter.
Wando, vitt kort – ref till handskrifter.
Wandon, vitt kort – ref till handskrifter.
Vanell, vitt kort – ref till handskrifter.
Vanell, vitt kort – ref till handskrifter.
Wangel, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Wangelius.
Wangel/Wangelius, blått kort – ref till tryckta verk, se Retzius, GF Släktarkiv.
Wangelin, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wangelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Wangelius/Wangel, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Vangensten, blått kort – ref till tryckta verk.
Wangersen/Wangersheim, blått kort – ref till tryckta verk.
Wangersenn, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Wangersheim, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Wangersheim, von/Wangersen, blått kort – ref till tryckta verk.
Wanges, vitt kort – ref till handskrifter.
Wangman, vitt kort – ref till handskrifter.
Wangorosander, vitt kort – ref till handskrifter.
Wangstelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Wankif, blått kort – ref till tryckta verk.
Wankif, vitt kort – ref till handskrifter.
Wannberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Wannberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Vannerus/Ling-Vannerus, blått kort – ref till tryckta verk.
Wannholm, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wannochius, blått kort – ref till tryckta verk.
Wannqvist/af Wannqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Wannqvist/af Wannqvist, blått kort – ref till tryckta verk.
Wannstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Wanoch/af Wanoch, vitt kort – ref till handskrifter.
Wanoch/af Wanoch, blått kort – ref till tryckta verk.
Wanochius, vitt kort – ref till handskrifter.
Wanselius, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wansell, vitt kort – ref till handskrifter.
Wansenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Wansonius, vitt kort – ref till handskrifter.
Wanström, blått kort – ref till tryckta verk.
Wansulin, vitt kort – ref till handskrifter.
Wapen, blått kort – ref till tryckta verk.
Warberg/Wahrberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Varberg/Warberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Warburg, blått kort – ref till tryckta verk.
Warburg, vitt kort – ref till handskrifter.
Ward, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Wardberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Wardestam, blått kort – ref till tryckta verk.
Vardlan, vitt kort – ref till handskrifter.
Vardlau, vitt kort – ref till handskrifter.
Wardlau, blått kort – ref till tryckta verk.
Warelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Warén, vitt kort – ref till handskrifter.
Warén, blått kort – ref till tryckta verk.
Warenberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Warenberg/Wahrenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Warendorff, vitt kort – ref till handskrifter.
Varenheide, vitt kort – ref till handskrifter.
Varenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Warenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Warenström, vitt kort – ref till handskrifter.
Warfvinge, blått kort – ref till tryckta verk.
Warg/Wargh, blått kort – ref till tryckta verk, GF Släktarkiv.
Warg/Wargh, vitt kort – ref till handskrifter.
Warge, vitt kort – ref till handskrifter.
Wargelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Wargelin/Vargelin, blått kort – ref till tryckta verk.
Wargentin, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wargentin/Vargentin, blått kort – ref till tryckta verk.
Warggårds släkt, vitt kort – ref till handskrifter.
Wargh, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Warg.
Varghufvud, vitt kort – ref till handskrifter.
Vargloos, vitt kort – ref till handskrifter.
Wargren, vitt kort – ref till handskrifter.
Warholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Warholm, blått kort – ref till tryckta verk.
Warig, vitt kort – ref till handskrifter.
Warlander, vitt kort – ref till handskrifter.
Warlind, vitt kort – ref till handskrifter.
Warling, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Warlund, vitt kort – ref till handskrifter.
Warmark, vitt kort – ref till handskrifter.
Warmberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Warmberger, vitt kort – ref till handskrifter.
Warmholtz, vitt kort – ref till handskrifter.
Warmholtz, blått kort – ref till tryckta verk.
Warnberg/Wahrnberg/Wahrenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Warnbrandt, blått kort – ref till tryckta verk.
Warncke/Warnke, vitt kort – ref till handskrifter.
Warneck/Warnecke/Warnick, vitt kort – ref till handskrifter.
Warnecke/Warneck/Warnick, blått kort – ref till tryckta verk.
Warnecke/Warneke/Warneck/Warnick, vitt kort – ref till handskrifter.
Warneke, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Warnecke.
Warner, blått kort – ref till tryckta verk.
Warnhem, blått kort – ref till tryckta verk.
Warnholtz, blått kort – ref till tryckta verk.
Warnick/Warneck/Warnecke, vitt kort – ref till handskrifter.
Warnke/Warncke, vitt kort – ref till handskrifter.
Warnmark, vitt kort – ref till handskrifter.
Warnmark, blått kort – ref till tryckta verk.
Warnstedt, von/Warnstedt/Wernstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Warnstedt, von/Wernstedt, blått kort – ref till tryckta verk, GF Släktarkiv.
Warodell, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Warodell, blått kort – ref till tryckta verk.
Warou, vitt kort – ref till handskrifter.
Warping, blått kort – ref till tryckta verk.
Warrens, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Warstam, blått kort – ref till tryckta verk.
Wartenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Wartensleben, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Warthou, vitt kort – ref till handskrifter.
Wartlow, blått kort – ref till tryckta verk.
Warz, vitt kort – ref till handskrifter.
Was/Wass, vitt kort – ref till handskrifter.
Vasa-ätten, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Vasa-ätten, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1951:2, sid. 222..
Wasa/Wase, vitt kort – ref till handskrifter, Hiertstedtska samlingen M 7 (GF).
Wasaborg, af/Wasaborg/von Wasaburg, vitt kort – ref till handskrifter.
Wasaborg, af/von Wasaburg, blått kort – ref till tryckta verk, GF Släktarkiv.
Wasastjerna, vitt kort – ref till handskrifter.
Wasastjerna/Vasastjerna, blått kort – ref till tryckta verk.
Wasberg/Vasberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wasberg/Vasberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Wase/Wasa, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Waselius/Wasselius, blått kort – ref till tryckta verk.
Waselius/Wasselius, vitt kort – ref till handskrifter.
Wasell, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wasell, blått kort – ref till tryckta verk.
Wasenau/De Wasenau, vitt kort – ref till handskrifter.
Wasenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Wasenberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Wasenius/Vasenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Wasenius/Wassenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Washultensis, vitt kort – ref till handskrifter.
Wasmuth, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wass/Was, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wass/Vass, blått kort – ref till tryckta verk.
Wassberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Wasselius, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Waselius.
Vassenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Wassenius/Wasenius, vitt kort – ref till handskrifter, se Grundal, GF Släktarkiv.
Wassenman, blått kort – ref till tryckta verk.
Wasserführer, blått kort – ref till tryckta verk.
Wasserführer, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wasserman, vitt kort – ref till handskrifter.
Vasseur, blått kort – ref till tryckta verk.
Wassholm, blått kort – ref till tryckta verk.
Wassman, vitt kort – ref till handskrifter.
Wassrin, vitt kort – ref till handskrifter.
Wast, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wast, blått kort – ref till tryckta verk.
Vaste, vitt kort – ref till handskrifter.
Wastenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Wastenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Wastensson, vitt kort – ref till handskrifter.
Waster, vitt kort – ref till handskrifter.
Wastesson, blått kort – ref till tryckta verk.
Wastesson, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wastrin, vitt kort – ref till handskrifter.
Wasz, blått kort – ref till tryckta verk.
Vathi, vitt kort – ref till handskrifter.
Wathman/Wattman, vitt kort – ref till handskrifter.
Vatke, vitt kort – ref till handskrifter.
Watski, vitt kort – ref till handskrifter.
Watson, vitt kort – ref till handskrifter.
Wattlander, vitt kort – ref till handskrifter.
Wattman/Wathman, vitt kort – ref till handskrifter.
Wattrang, blått kort – ref till tryckta verk.
Wattrang, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wattström, blått kort – ref till tryckta verk.
Wattz/Watz, blått kort – ref till tryckta verk.
Watz, blått kort – ref till tryckta verk.
Watz, vitt kort – ref till handskrifter.
Watzell, vitt kort – ref till handskrifter.
Watzon, blått kort – ref till tryckta verk.
Wauchman, vitt kort – ref till handskrifter.
Wawrinsky, vitt kort – ref till handskrifter.
Wavrinsky/Wawrinsky, blått kort – ref till tryckta verk.
Waxbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Waxell, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Waxholm, blått kort – ref till tryckta verk.
Waxin, vitt kort – ref till handskrifter.
Waxmuth/Wachsmuth, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Way, vitt kort – ref till handskrifter.
Wear, vitt kort – ref till handskrifter.
Weber, vitt kort – ref till handskrifter.
Weber/Veber, blått kort – ref till tryckta verk.
Weberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Webers, vitt kort – ref till handskrifter.
Webjörn, blått kort – ref till tryckta verk.
Webäck, vitt kort – ref till handskrifter.
Wech, vitt kort – ref till handskrifter.
Wechman, vitt kort – ref till handskrifter.
Wechter, vitt kort – ref till handskrifter.
Weckberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Weckelax, vitt kort – ref till handskrifter.
Weckelman, vitt kort – ref till handskrifter.
Wecker, vitt kort – ref till handskrifter.
Weckholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Weckling, blått kort – ref till tryckta verk.
Weckman, vitt kort – ref till handskrifter.
Weckman/Veckman, blått kort – ref till tryckta verk.
Weckrooth, blått kort – ref till tryckta verk.
Wecksell, blått kort – ref till tryckta verk.
Weckström, vitt kort – ref till handskrifter.
Wedberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Wedberg, blått kort – ref till tryckta verk, GF Släktarkiv.
Weddeker, vitt kort – ref till handskrifter.
Wedderburn, vitt kort – ref till handskrifter.
Wedderburn, blått kort – ref till tryckta verk.
Wedderkop(p), von/Wedderkop, blått kort – ref till tryckta verk.
Wedderkop(p), von/Wedderkop, vitt kort – ref till handskrifter.
Wede, vitt kort – ref till handskrifter.
Wedege, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1975:3.
Wedege, vitt kort – ref till handskrifter.
Wedeking, vitt kort – ref till handskrifter.
Wedel, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Wedel, von, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Wedel.
Wedel-Jarlsberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Wedel/von Wedel, vitt kort – ref till handskrifter.
Wedelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Wedelin, blått kort – ref till tryckta verk, Finns i geografiska arkivet: Hjo..
Wedell, vitt kort – ref till handskrifter.
Wedeman, vitt kort – ref till handskrifter.
Wedén, vitt kort – ref till handskrifter.
Wedenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Weder, vitt kort – ref till handskrifter.
Wederberg(h), vitt kort – ref till handskrifter.
Wederich, vitt kort – ref till handskrifter.
Wedewe, vitt kort – ref till handskrifter.
Vedholm, blått kort – ref till tryckta verk.
Wedin, vitt kort – ref till handskrifter.
Wedin, blått kort – ref till tryckta verk.
Weding, blått kort – ref till tryckta verk.
Wedinghusen, vitt kort – ref till handskrifter.
Wedinghusen, blått kort – ref till tryckta verk.
Wedlin, blått kort – ref till tryckta verk.
Wedlin, vitt kort – ref till handskrifter.
Wedström, vitt kort – ref till handskrifter.
Weduwar, blått kort – ref till tryckta verk.
Weduwar, vitt kort – ref till handskrifter.
Wefbers, vitt kort – ref till handskrifter.
Wefwer/Wewer, vitt kort – ref till handskrifter.
Wefverstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Wefwerstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Wege, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wegelin, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wegelin, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1959:2, sid. 231 ff. Finns i geografiska arkivet: Waxholm..
Wegelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Wegelius/Vegelius, blått kort – ref till tryckta verk, GF Släktarkiv.
Vegelmyresläkten, vitt kort – ref till handskrifter.
Wegerman, vitt kort – ref till handskrifter.
Vegesach, vitt kort – ref till handskrifter.
Vegesack, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Vegesack, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wegfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Wegner, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wegrelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Wehlin, blått kort – ref till tryckta verk.
Wehnberg/Wenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Wehren, blått kort – ref till tryckta verk.
Wehtje, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wehtje, blått kort – ref till tryckta verk.
Weibehl/Weibull, vitt kort – ref till handskrifter.
Weiboll/Weibull, blått kort – ref till tryckta verk.
Weibull/Weiboll, blått kort – ref till tryckta verk.
Weibull/Weijbull/Weibehl/Weiboll, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Weichelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Weicker, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Weideling, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Weidling.
Weidelingk/Weidling, vitt kort – ref till handskrifter.
Weideman/Weijdeman, vitt kort – ref till handskrifter.
Weidenhagen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Weidenhaijn, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Weidenhayn, vitt kort – ref till handskrifter.
Weidenheim, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Weidenhielm, vitt kort – ref till handskrifter.
Weidenhielm, blått kort – ref till tryckta verk.
Weidenhofen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Weidenhofen, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Weidenmüller, vitt kort – ref till handskrifter.
Weidenstruch, vitt kort – ref till handskrifter.
Weider, blått kort – ref till tryckta verk.
Weidling/Weijdling/Wejdling/Weideling/Weidelingk, blått kort – ref till tryckta verk, GF Släktarkiv.
Weidling/Weijdling/Wejdling/Weideling/Weidelingk, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Weidman, blått kort – ref till tryckta verk.
Weidman, vitt kort – ref till handskrifter.
Weigank, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Weijgank.
Weigel, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Weijbull/Weibull, vitt kort – ref till handskrifter.
Weijdeman/Weideman, vitt kort – ref till handskrifter.
Weijdling, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Weidling.
Weijel, vitt kort – ref till handskrifter.
Weijels, vitt kort – ref till handskrifter.
Weijer/Wejer, vitt kort – ref till handskrifter.
Weijerin, vitt kort – ref till handskrifter.
Weijerin, blått kort – ref till tryckta verk, se Schagerström, GF Släktarkiv.
Weijgank/Weigank, vitt kort – ref till handskrifter.
Weijland, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Weiland.
Weijlander/Weilander, blått kort – ref till tryckta verk.
Weijlandt/Weilandt/Weiland, vitt kort – ref till handskrifter.
Weijmarn, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Weijmarn, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Weijmers, vitt kort – ref till handskrifter.
Weijsenburg, vitt kort – ref till handskrifter.
Weilan, vitt kort – ref till handskrifter.
Weiland, blått kort – ref till tryckta verk.
Weiland/Weijland/Weijlandt, vitt kort – ref till handskrifter.
Weilander/Wejlander, vitt kort – ref till handskrifter.
Weilandt, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Weijlandt.
Weiler, vitt kort – ref till handskrifter.
Weiler, blått kort – ref till tryckta verk.
Veilertz, vitt kort – ref till handskrifter.
Weili, blått kort – ref till tryckta verk.
Weilman, vitt kort – ref till handskrifter.
Weimer, von/Weimer, vitt kort – ref till handskrifter.
Weimers, vitt kort – ref till handskrifter.
Weinberg/Weinberg, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Weinberg/von Weinberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Weinbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Weiner, vitt kort – ref till handskrifter.
Weinert, blått kort – ref till tryckta verk.
Weingardt, vitt kort – ref till handskrifter.
Weingarten/Wingarten, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Weinheim, vitt kort – ref till handskrifter.
Weinholtz, blått kort – ref till tryckta verk.
Weinholtz/Weinhotz, vitt kort – ref till handskrifter.
Weinhotz/Weinholtz, vitt kort – ref till handskrifter.
Weis/Weiss, vitt kort – ref till handskrifter, Hiertstedtska samlingen DS:1 (GF).
Weisberner, vitt kort – ref till handskrifter.
Weise, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Weise, blått kort – ref till tryckta verk.
Weisel/Weisell, vitt kort – ref till handskrifter.
Weisell/Weisel, vitt kort – ref till handskrifter.
Weisenburg, vitt kort – ref till handskrifter.
Weisenfels, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Weiser, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Weiserus.
Weiserus/Weiser, vitt kort – ref till handskrifter.
Weisheit, vitt kort – ref till handskrifter.
Weisman, blått kort – ref till tryckta verk.
Weisman, vitt kort – ref till handskrifter.
Weisner, blått kort – ref till tryckta verk.
Weiss/Weis, vitt kort – ref till handskrifter.
Weisse, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Weissenburg, blått kort – ref till tryckta verk.
Weissenburg, vitt kort – ref till handskrifter.
Weissenfels, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Weissenfels, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Weissfelt, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Weissman, vitt kort – ref till handskrifter.
Weissman, blått kort – ref till tryckta verk.
Weisswange, vitt kort – ref till handskrifter.
Weistern, vitt kort – ref till handskrifter.
Veit, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Weith.
Veit/Weith, blått kort – ref till tryckta verk.
Weith/Weit/Veit, vitt kort – ref till handskrifter.
Weithz, blått kort – ref till tryckta verk.
Weitzke, vitt kort – ref till handskrifter.
Weiwitzen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Weiwitzern, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Wejdblom, vitt kort – ref till handskrifter.
Wejdling/Weidling, vitt kort – ref till handskrifter.
Wejer/Weijer, vitt kort – ref till handskrifter.
Wejlander/Weilander, vitt kort – ref till handskrifter.
Vejle, vitt kort – ref till handskrifter.
Wejlemo, blått kort – ref till tryckta verk.
Wekander, vitt kort – ref till handskrifter.
Weke, vitt kort – ref till handskrifter.
Wekholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Wekler, vitt kort – ref till handskrifter.
Welam Tyska adel. ätt, vitt kort – ref till handskrifter.
Welamsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Velander, blått kort – ref till tryckta verk.
Welander/Wellander, vitt kort – ref till handskrifter.
Welcher, vitt kort – ref till handskrifter.
Welcher, blått kort – ref till tryckta verk.
Welckewitz, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Weldelkern, vitt kort – ref till handskrifter.
Weldin, vitt kort – ref till handskrifter.
Weldt/Welt, vitt kort – ref till handskrifter.
Welin-Berger, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Welin/Velin/Wellin, blått kort – ref till tryckta verk.
Welin/Wellin, vitt kort – ref till handskrifter, se Broberg, GF Släktarkiv, se även Arvid Hedbergs gen. ant. hos GF..
Welinder, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Veling, vitt kort – ref till handskrifter.
Welk, vitt kort – ref till handskrifter.
Wellander/Welander, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wellemsen/Willemsen, vitt kort – ref till handskrifter.
Wellendorf/f/, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wellenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Wellenius/Vellenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Weller, blått kort – ref till tryckta verk.
Weller/Wellerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Wellerius, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wellerus, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Weller.
Wellichius, vitt kort – ref till handskrifter.
Wellin/Welin, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv, GF antavlor, se även geogr. arkivet: Fagerhult (Kalm.).
Wellin/Welin, blått kort – ref till tryckta verk, GF Släktarkiv.
Welling, vitt kort – ref till handskrifter.
Wellingk, vitt kort – ref till handskrifter.
Wellingk, blått kort – ref till tryckta verk.
Wellingk/Welling, blått kort – ref till tryckta verk.
Wellingshausen, vitt kort – ref till handskrifter.
Wellman, blått kort – ref till tryckta verk.
Wellstadius, vitt kort – ref till handskrifter.
Weloff, vitt kort – ref till handskrifter.
Welshuysen, vitt kort – ref till handskrifter.
Welsin, vitt kort – ref till handskrifter.
Welsk, blått kort – ref till tryckta verk.
Welsk/Wälsk, vitt kort – ref till handskrifter.
Welt/Weldt, vitt kort – ref till handskrifter.
Weltz, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Weltzer, blått kort – ref till tryckta verk.
Weltzin, blått kort – ref till tryckta verk.
Weltzin, vitt kort – ref till handskrifter.
Welwing, vitt kort – ref till handskrifter.
Weman, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Weman/Veman, blått kort – ref till tryckta verk, se Meurling, GF Släktarkiv.
Wemar, blått kort – ref till tryckta verk.
Wemmert, blått kort – ref till tryckta verk.
Wemming, blått kort – ref till tryckta verk.
Wenander, vitt kort – ref till handskrifter.
Wenberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Wenberg/Wehnberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wenblad, vitt kort – ref till handskrifter.
Wenck, vitt kort – ref till handskrifter.
Venckstern, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wendalius, vitt kort – ref till handskrifter.
Wendbladh, vitt kort – ref till handskrifter.
Wendel, von/Wendel/de Wendel/de Wendell, blått kort – ref till tryckta verk.
Wendel/Wendel, von/Wendell, vitt kort – ref till handskrifter, se Nilsson, GF Släktarkiv, GF antavlor.
Wendelberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Wendelin/Wendelinus, vitt kort – ref till handskrifter, se Arvid Hedbergs gen. ant. 1., GF Släktarkiv.
Wendelin/Vendelinus/Vendelin, blått kort – ref till tryckta verk.
Wendelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Wendelius/Vendelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Wendell/Wendel, vitt kort – ref till handskrifter, se Mac Björkmans saml..
Wendell/Vendell, blått kort – ref till tryckta verk, GF Släktarkiv.
Wendels, blått kort – ref till tryckta verk.
Wendelstam, vitt kort – ref till handskrifter.
Wendén, vitt kort – ref till handskrifter.
Wenderberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Wendgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Wendin, vitt kort – ref till handskrifter.
Wendischau, vitt kort – ref till handskrifter.
Wendlau, vitt kort – ref till handskrifter.
Wendler, vitt kort – ref till handskrifter.
Wendt, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wendt, blått kort – ref till tryckta verk.
Wendt, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Wendtland, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Wendtlandt.
Wendtland/Wendtlandt, blått kort – ref till tryckta verk.
Wendtlandt/Wendtland, vitt kort – ref till handskrifter.
Wenelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Wenell/Venell, vitt kort – ref till handskrifter, GF antavlor.
Wenér, vitt kort – ref till handskrifter.
Wenerberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Wenerbom/Wennerbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Wenersten, blått kort – ref till tryckta verk.
Wenersten/Wennersten, vitt kort – ref till handskrifter.
Wengberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Wengberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Wengelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Wengström, vitt kort – ref till handskrifter.
Wenholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Wenich, blått kort – ref till tryckta verk.
Wenkstern, vitt kort – ref till handskrifter.
Wenligh, vitt kort – ref till handskrifter.
Wenman, blått kort – ref till tryckta verk.
Wennaerus, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Wennerus.
Wennberg, vitt kort – ref till handskrifter, se Wellander, GF Släktarkiv.
Wennberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Wennblad, vitt kort – ref till handskrifter.
Wennbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Wennborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Wennborg, blått kort – ref till tryckta verk.
Wenner, vitt kort – ref till handskrifter.
Wenner-Gren, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wennerbeck, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wennerblad, vitt kort – ref till handskrifter.
Wennerblad, blått kort – ref till tryckta verk.
Wennerbom/Wenerbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Wennerdahl/Wennerdal, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wennergren, vitt kort – ref till handskrifter, se Reyde, GF Släktarkiv.
Wennergrund, vitt kort – ref till handskrifter.
Wennerhamn, vitt kort – ref till handskrifter.
Wennerholm, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wennerholm, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1978:1-2..
Wennerlind, vitt kort – ref till handskrifter.
Wennerlund, vitt kort – ref till handskrifter.
Wennerlöf, vitt kort – ref till handskrifter.
Wennerman, vitt kort – ref till handskrifter.
Wennermark, vitt kort – ref till handskrifter.
Wennerqvist, blått kort – ref till tryckta verk.
Wennerqvist/Wennerquist, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wennerson, vitt kort – ref till handskrifter.
Wennerstam, vitt kort – ref till handskrifter.
Wennerstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Wennerstedt, vitt kort – ref till handskrifter, se Winnerstedt, GF Släktarkiv.
Wennersten, blått kort – ref till tryckta verk.
Wennersten/Wenersten, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wennerstierna, vitt kort – ref till handskrifter.
Wennerstierna, blått kort – ref till tryckta verk.
Wennerstrand, vitt kort – ref till handskrifter.
Wennerström, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wennerström, blått kort – ref till tryckta verk.
Wennérus, blått kort – ref till tryckta verk.
Wennerus/Wennaerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Wennerwald-Wennerwall, vitt kort – ref till handskrifter.
Wennerwall, vitt kort – ref till handskrifter.
Wennervik, vitt kort – ref till handskrifter.
Wenngren, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wenngren, blått kort – ref till tryckta verk.
Wennich, vitt kort – ref till handskrifter.
Wennlund, vitt kort – ref till handskrifter.
Wennman/Wänman, vitt kort – ref till handskrifter.
Wennqvist, blått kort – ref till tryckta verk.
Wennqvist, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wennstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Wennsten, vitt kort – ref till handskrifter.
Wennström, blått kort – ref till tryckta verk.
Wennström/Wenström, vitt kort – ref till handskrifter, GF antavlor.
Wennström/Wenström, blått kort – ref till tryckta verk.
Wennäsius, vitt kort – ref till handskrifter.
Wensell/Wentzell, vitt kort – ref till handskrifter.
Wensjoe, blått kort – ref till tryckta verk.
Wenster, vitt kort – ref till handskrifter.
Wenster, vitt kort – ref till handskrifter.
Wenström/Wennström/Wänström, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv, GF antavlor.
Wentel, vitt kort – ref till handskrifter.
Wentelin, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Wentlin.
Wentelinus/Wentlin, blått kort – ref till tryckta verk.
Wenthin, vitt kort – ref till handskrifter.
Ventilius, vitt kort – ref till handskrifter.
Wentin, vitt kort – ref till handskrifter.
Wentlin/Wentelin/Wentelinus, vitt kort – ref till handskrifter.
Wentling, vitt kort – ref till handskrifter.
Wentzel, blått kort – ref till tryckta verk.
Wentzell/Wensell, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wentzlavius, blått kort – ref till tryckta verk.
Wentzlou, vitt kort – ref till handskrifter.
Venus, vitt kort – ref till handskrifter.
Wenzer, blått kort – ref till tryckta verk.
Wepten, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Werander/Werrander, vitt kort – ref till handskrifter.
Werber, vitt kort – ref till handskrifter.
Werd, vitt kort – ref till handskrifter.
Werdelet, vitt kort – ref till handskrifter.
Verdelet de Fornoy, blått kort – ref till tryckta verk.
Werdelin, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Werdelou, vitt kort – ref till handskrifter.
Werdeman, vitt kort – ref till handskrifter.
Werdenhoff, vitt kort – ref till handskrifter.
Werdenhoff, blått kort – ref till tryckta verk.
Verdenstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Werder, blått kort – ref till tryckta verk.
Werderman, vitt kort – ref till handskrifter.
Verdier, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se de Verdier.
Verdieur, vitt kort – ref till handskrifter.
Werdlau, blått kort – ref till tryckta verk.
Werdt, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Werelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Verelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Werelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Werenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Werenskiöld, blått kort – ref till tryckta verk.
Werfgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Werfhult, vitt kort – ref till handskrifter.
Werftphüll, blått kort – ref till tryckta verk.
Werfving, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Werwing.
Wergeland, blått kort – ref till tryckta verk.
Vergen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Vergin, vitt kort – ref till handskrifter.
Verglåås, blått kort – ref till tryckta verk.
Wergå, blått kort – ref till tryckta verk.
Werhusen, vitt kort – ref till handskrifter.
Werin, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Verjnys, blått kort – ref till tryckta verk.
Werkamp, vitt kort – ref till handskrifter.
Werkamp, blått kort – ref till tryckta verk.
Verkander, vitt kort – ref till handskrifter, se Collbergs saml. gotl. antavlor..
Verkelin, vitt kort – ref till handskrifter, se Collbergs saml. gotl. antavlor..
Verklaes, vitt kort – ref till handskrifter.
Verklåås, vitt kort – ref till handskrifter.
Werkman, vitt kort – ref till handskrifter.
Werkström, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Werkström, blått kort – ref till tryckta verk.
Werlander, vitt kort – ref till handskrifter.
Werler, vitt kort – ref till handskrifter.
Werlin, vitt kort – ref till handskrifter.
Werling/Wärling, vitt kort – ref till handskrifter.
Wermannus, vitt kort – ref till handskrifter.
Vermcrantz, blått kort – ref till tryckta verk.
Wermcrantz, vitt kort – ref till handskrifter.
Wermdin, vitt kort – ref till handskrifter.
Werme, vitt kort – ref till handskrifter.
Wermelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Wermholtz, vitt kort – ref till handskrifter.
Werming, vitt kort – ref till handskrifter.
Wermius, vitt kort – ref till handskrifter.
Wern/Wärn, vitt kort – ref till handskrifter.
Wernander, vitt kort – ref till handskrifter.
Vernano, vitt kort – ref till handskrifter.
Wernberg/Wärnberg/Wernbergh, vitt kort – ref till handskrifter.
Wernbergh, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Wernberg.
Werndahl, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1950:1, sid. 13.
Werndahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Wernelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Wernell, vitt kort – ref till handskrifter.
Werner, blått kort – ref till tryckta verk, GF Släktarkiv.
Werner/Waerner, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wernerius, vitt kort – ref till handskrifter.
Wernesson, vitt kort – ref till handskrifter.
Wernfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Wernfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Werngren, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1959, sid 284..
Werngren/Wärngren, vitt kort – ref till handskrifter.
Wernhielm, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Wärnhielm.
Vernhoff, vitt kort – ref till handskrifter.
Wernhult, vitt kort – ref till handskrifter.
Wernick/Wernik/Wernich/Wärnick, vitt kort – ref till handskrifter.
Wernike, vitt kort – ref till handskrifter.
Werning, vitt kort – ref till handskrifter.
Wernlander, vitt kort – ref till handskrifter.
Wernle, vitt kort – ref till handskrifter.
Wernle, blått kort – ref till tryckta verk.
Vernler, blått kort – ref till tryckta verk.
Wernler, vitt kort – ref till handskrifter.
Wernlund, vitt kort – ref till handskrifter.
Vernon, vitt kort – ref till handskrifter.
Vernqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Wernskiöld, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Wärnschöld.
Wernstedt/von Warnstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Wernstedt/von Warnstedt, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wernsten, vitt kort – ref till handskrifter.
Wernström, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wernström, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1958, sid. 49..
Werolin, vitt kort – ref till handskrifter.
Weronius, vitt kort – ref till handskrifter.
Verpelier/De Verpelier, vitt kort – ref till handskrifter.
Werplin, vitt kort – ref till handskrifter.
Werrander, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Werander.
Werre, blått kort – ref till tryckta verk.
Werre/Wärre, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Werrling, blått kort – ref till tryckta verk.
Wersen, blått kort – ref till tryckta verk.
Versen/von Fersen, vitt kort – ref till handskrifter.
Versigne, vitt kort – ref till handskrifter.
Werslander, vitt kort – ref till handskrifter.
Versteegh, vitt kort – ref till handskrifter.
Wersäll, vitt kort – ref till handskrifter, se Kjellström, GF Släktarkiv.
Wersäll, blått kort – ref till tryckta verk.
Werteman, vitt kort – ref till handskrifter.
Wertmüller, vitt kort – ref till handskrifter.
Wertmüller, blått kort – ref till tryckta verk.
Wervier/Werwijr, vitt kort – ref till handskrifter.
Werwijr/Wervier, vitt kort – ref till handskrifter.
Werwing/Werfving, vitt kort – ref till handskrifter.
Werwing/Werfwing, blått kort – ref till tryckta verk.
Werwitz, vitt kort – ref till handskrifter.
Weschau, blått kort – ref till tryckta verk.
Weschau/Wesschau, vitt kort – ref till handskrifter.
Wesche, blått kort – ref till tryckta verk.
Wescke, vitt kort – ref till handskrifter.
Wesenberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Wesenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Weser, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Weslander/Wesslander, vitt kort – ref till handskrifter.
Weslien/Waeslien/Wesslien, vitt kort – ref till handskrifter, se Hydbom, GF Släktarkiv.
Weslig, vitt kort – ref till handskrifter.
Wesling, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Wessling.
Wesman/Wessman, vitt kort – ref till handskrifter.
Wess, vitt kort – ref till handskrifter.
Wessberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Wessberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wessblad, vitt kort – ref till handskrifter.
Wessblad, blått kort – ref till tryckta verk.
Wessbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Wessborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Wesschau, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Weschau.
Wessel, vitt kort – ref till handskrifter.
Wessel, blått kort – ref till tryckta verk.
Wesselius, vitt kort – ref till handskrifter.
Wessén, vitt kort – ref till handskrifter.
Wessén, blått kort – ref till tryckta verk.
Wessin, vitt kort – ref till handskrifter.
Wessing, vitt kort – ref till handskrifter.
Wessing, blått kort – ref till tryckta verk.
Wessland, vitt kort – ref till handskrifter.
Wesslander/Weslander, vitt kort – ref till handskrifter.
Wesslau, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wesslau, blått kort – ref till tryckta verk.
Wesslén, blått kort – ref till tryckta verk, Gösta W i Adelborgs dödsrunor..
Wesslien/Weslien/Waeslien, blått kort – ref till tryckta verk.
Wessling, blått kort – ref till tryckta verk.
Wessling/Wesling, vitt kort – ref till handskrifter.
Wesslo, vitt kort – ref till handskrifter.
Wesslou, blått kort – ref till tryckta verk.
Wesslund, vitt kort – ref till handskrifter.
Wessman/Vessman, blått kort – ref till tryckta verk, GF Släktarkiv.
Wessman/Wässman/Wesman, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv, GF antavlor.
Wesström, vitt kort – ref till handskrifter.
Wesström, blått kort – ref till tryckta verk.
West, blått kort – ref till tryckta verk.
West-Eurén, vitt kort – ref till handskrifter.
West/Wäst, vitt kort – ref till handskrifter.
Westadius, vitt kort – ref till handskrifter.
Westadius, blått kort – ref till tryckta verk.
Westan, vitt kort – ref till handskrifter.
Westander, vitt kort – ref till handskrifter.
Westanius, vitt kort – ref till handskrifter.
Westbeck, blått kort – ref till tryckta verk.
Westbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Westberg/Vestberg, blått kort – ref till tryckta verk, GF Släktarkiv.
Westberg/Wästberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv, GF antavlor, även Sandegrenska samlingen K 2013..
Westblad, blått kort – ref till tryckta verk.
Westblad, vitt kort – ref till handskrifter.
Westblom, vitt kort – ref till handskrifter, se Törnell, GF Släktarkiv.
Westbom, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Westborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Westdahl, blått kort – ref till tryckta verk.
Westdahl/Westdal, vitt kort – ref till handskrifter.
Westée/Weste, vitt kort – ref till handskrifter.
Vestelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Westelius, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Westeman, vitt kort – ref till handskrifter.
Westén, vitt kort – ref till handskrifter.
Westenhielm, vitt kort – ref till handskrifter.
Westenhielm, blått kort – ref till tryckta verk.
Westenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Westenius/Vestenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Wester, blått kort – ref till tryckta verk, GF Släktarkiv.
Wester, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Westerberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv, även i Sandegrenska samlingen K 1203.
Westerberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Westerblad, blått kort – ref till tryckta verk.
Westerblad, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Westerborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Westercrantz, vitt kort – ref till handskrifter.
Westerdahl, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Westerdal.
Westerdal, blått kort – ref till tryckta verk.
Westerdal/Westerdahl, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Westergard, vitt kort – ref till handskrifter.
Westergren, blått kort – ref till tryckta verk, GF Släktarkiv.
Westergren, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Westerhaf, vitt kort – ref till handskrifter.
Westerhausen, vitt kort – ref till handskrifter.
Westerheide, vitt kort – ref till handskrifter.
Westerheim, vitt kort – ref till handskrifter.
Westerhof/Westerhoff, vitt kort – ref till handskrifter.
Westerhoff, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Westerhof.
Westerholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Westerhult, vitt kort – ref till handskrifter, se Lindahl, GF Släktarkiv.
Westerlander, vitt kort – ref till handskrifter.
Westerlind, vitt kort – ref till handskrifter, GF antavlor.
Westerling (von), blått kort – ref till tryckta verk.
Westerling/von Westerling, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Westerlund, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Westerlund/Vesterlund, blått kort – ref till tryckta verk, se Klöfverström, GF Släktarkiv, SoH 1958, sid 45.
Westerman, blått kort – ref till tryckta verk.
Westerman/Wästerman, vitt kort – ref till handskrifter.
Westermarck/Westermark, blått kort – ref till tryckta verk, Finns i geogr. arkivet: Lövånger.
Westermark/Westermarck, vitt kort – ref till handskrifter.
Westermark/Vestermark, blått kort – ref till tryckta verk.
Westersköld, blått kort – ref till tryckta verk.
Westersköld/Westerskiöld/Wästerskiöld/Westerschiöl, vitt kort – ref till handskrifter.
Westerstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Westerstrand, blått kort – ref till tryckta verk.
Westerstrand/Wästerstrand, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv, även i Sandegrenska samlingen F 2247..
Westerstråhle, vitt kort – ref till handskrifter.
Vesterström, blått kort – ref till tryckta verk.
Westerström, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Westerståhl, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Westerståhl, blått kort – ref till tryckta verk.
Westerwik, vitt kort – ref till handskrifter.
Westesson, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Westesson, blått kort – ref till tryckta verk.
Westfal/Westphal, blått kort – ref till tryckta verk.
Westfelt/Westfeldt, blått kort – ref till tryckta verk, GF Släktarkiv.
Westfelt/Westfeldt/Wästfeldt, vitt kort – ref till handskrifter.
Westfors, vitt kort – ref till handskrifter.
Westgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Westgöthe, blått kort – ref till tryckta verk.
Westgöthe/Wästgöthe/Westgöte/Wässgiöte, vitt kort – ref till handskrifter.
Westhausen, vitt kort – ref till handskrifter.
Westhius, blått kort – ref till tryckta verk.
Westhius/Westius, vitt kort – ref till handskrifter.
Westhman, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Westman.
Westhoff, blått kort – ref till tryckta verk.
Westhoff, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Westholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Westholm, blått kort – ref till tryckta verk.
Westin, blått kort – ref till tryckta verk.
Westin, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Westius/Westhius, vitt kort – ref till handskrifter.
Westlander, vitt kort – ref till handskrifter.
Westlin, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Westlin, blått kort – ref till tryckta verk.
Westlind, vitt kort – ref till handskrifter.
Westlinder, blått kort – ref till tryckta verk, se Gullik-släkten, GF Släktarkiv.
Westling, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Westling/Vestling, blått kort – ref till tryckta verk, se Elfström, GF Släktarkiv.
Westlinger, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Westlund, blått kort – ref till tryckta verk, se Gullik-släkten, GF Släktarkiv.
Westman, blått kort – ref till tryckta verk, se Gullik-släkten, GF Släktarkiv.
Westman/Westhman/Wästman, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv, GF antavlor, även i Sandegrenska saml. F 1165..
Westman/Vestman, blått kort – ref till tryckta verk.
Westmark, vitt kort – ref till handskrifter.
Weston, vitt kort – ref till handskrifter.
Westorp/Westrup, vitt kort – ref till handskrifter.
Westou, vitt kort – ref till handskrifter.
Westovius, vitt kort – ref till handskrifter.
Westphal/von Westphal/Westfal, vitt kort – ref till handskrifter.
Westphal/von Westphal/Westfal, blått kort – ref till tryckta verk.
Westphalen, vitt kort – ref till handskrifter.
Westrell, blått kort – ref till tryckta verk.
Westrell, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Westrin, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Westrin, blått kort – ref till tryckta verk.
Westring/Westringh, vitt kort – ref till handskrifter.
Westring/Westringh, blått kort – ref till tryckta verk.
Westring/Westringh, blått kort – ref till tryckta verk.
Westringh/Westring, blått kort – ref till tryckta verk.
Westrogothus, vitt kort – ref till handskrifter.
Westrup, blått kort – ref till tryckta verk.
Westrup/Westorp, vitt kort – ref till handskrifter.
Weström, blått kort – ref till tryckta verk.
Weström/Wäström, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Westzynthius, vitt kort – ref till handskrifter.
Westzynthius, blått kort – ref till tryckta verk.
Westö/Westöö, vitt kort – ref till handskrifter, GF antavlor.
Westöö/Westö, blått kort – ref till tryckta verk.
Wethje, blått kort – ref till tryckta verk.
Wetsef, vitt kort – ref till handskrifter.
Wetsel/Wettzel, vitt kort – ref till handskrifter.
Wettberg/von Wettberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Wettelius, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wetter, blått kort – ref till tryckta verk.
Wetter, von/Wetter, vitt kort – ref till handskrifter.
Wetter/Wetter, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wetterberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Wetterberg/Wetterbergh, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wetterblad, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wetterblom, vitt kort – ref till handskrifter.
Wetterbom, blått kort – ref till tryckta verk.
Wetterbrun, vitt kort – ref till handskrifter.
Wettercrona, blått kort – ref till tryckta verk.
Wettercrona, vitt kort – ref till handskrifter.
Wetterdal/Wetterdahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Wettergreen, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Wettergren.
Wettergren, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1954:2-3, sid. 114,117,119,121.
Wettergren/Wettergreen, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv, även i Sandegrenska saml. K 1995.
Wettergrund, vitt kort – ref till handskrifter.
Wettergrund, blått kort – ref till tryckta verk.
Wetterhall, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wetterhall, blått kort – ref till tryckta verk, GF Släktarkiv.
Wetterhamn, vitt kort – ref till handskrifter.
Wetterhoff, blått kort – ref till tryckta verk.
Wetterhoff, vitt kort – ref till handskrifter.
Wetterholm, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wetterholtz, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wetterholtz, blått kort – ref till tryckta verk.
Wettering/v. d. Wettering(h), blått kort – ref till tryckta verk.
Wettering/v.d. Wettering/v. d. Wetteringh, vitt kort – ref till handskrifter.
Wetterliin, vitt kort – ref till handskrifter.
Wetterlind, vitt kort – ref till handskrifter.
Wetterling, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wetterling, blått kort – ref till tryckta verk.
Wetterlund, vitt kort – ref till handskrifter, se Anderson, GF Släktarkiv.
Wetterlund, blått kort – ref till tryckta verk.
Wetterlöf, vitt kort – ref till handskrifter.
Wetterman, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wettermark, vitt kort – ref till handskrifter.
Wettermark, blått kort – ref till tryckta verk.
Wetterqvist, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wetterqvist/Wetterquist, blått kort – ref till tryckta verk.
Wettersand, blått kort – ref till tryckta verk.
Wetterschier, vitt kort – ref till handskrifter.
Wetterstedt, af, blått kort – ref till tryckta verk.
Wetterstedt, af, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Wetterstedt.
Wetterstedt/af Wetterstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Wettersteen, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Wettersten.
Wettersten, blått kort – ref till tryckta verk.
Wettersten/Wettersteen, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wetterstierna, blått kort – ref till tryckta verk.
Wetterstrahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Wetterstrand, blått kort – ref till tryckta verk.
Wetterstrand/Wetterstrandh, vitt kort – ref till handskrifter.
Wetterström, blått kort – ref till tryckta verk, GF Släktarkiv.
Wetterström, vitt kort – ref till handskrifter.
Wetterwik, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv, GF antavlor.
Wetterwik, blått kort – ref till tryckta verk.
Wettle, vitt kort – ref till handskrifter.
Wettling, blått kort – ref till tryckta verk.
Wettrelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Wettrenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Wettrin, vitt kort – ref till handskrifter.
Wettring, blått kort – ref till tryckta verk.
Wettring/von Wettring, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wettström, vitt kort – ref till handskrifter.
Wettzel/Wetsel, vitt kort – ref till handskrifter.
Wetz, vitt kort – ref till handskrifter.
Wetz, blått kort – ref till tryckta verk.
Wetzel, vitt kort – ref till handskrifter.
Wetzler, blått kort – ref till tryckta verk.
Wetzler, vitt kort – ref till handskrifter.
Weurgren/Wörgren, blått kort – ref till tryckta verk.
Weurlander, blått kort – ref till tryckta verk.
Wewer/Wefwer, vitt kort – ref till handskrifter.
Wewerberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Wevetzer/Wewitzer, vitt kort – ref till handskrifter.
Wewitzer, blått kort – ref till tryckta verk.
Wewitzer/Wevetzer, vitt kort – ref till handskrifter, se Volgers, GF Släktarkiv.
Wexionensis, vitt kort – ref till handskrifter.
Wexionensis, blått kort – ref till tryckta verk.
Wexionius, blått kort – ref till tryckta verk.
Wexionius, vitt kort – ref till handskrifter.
Wexstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Wexvik/Wexwijk, vitt kort – ref till handskrifter.
Veydeman, blått kort – ref till tryckta verk.
Weyer, blått kort – ref till tryckta verk.
Weyhe, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Weyland/Weylandt, blått kort – ref till tryckta verk.
Weylandt, vitt kort – ref till handskrifter, GF antavlor.
Weyler, blått kort – ref till tryckta verk, se geogr. arkivet: Stockholm.
Weyler, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Weymarn, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Wezén, vitt kort – ref till handskrifter.
Vhael, vitt kort – ref till handskrifter.
Whitlock, blått kort – ref till tryckta verk.
Whitlock/Wittlock/Hwijtlåck, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Viasläkten, vitt kort – ref till handskrifter.
Viatis, vitt kort – ref till handskrifter.
Wibaeck/Wibeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Wibbeling/Wibbling, vitt kort – ref till handskrifter.
Vibberbonius, blått kort – ref till tryckta verk.
Wibbling/Wibling, blått kort – ref till tryckta verk.
Vibe, blått kort – ref till tryckta verk.
Wibeck/Wibaeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Wibel/Wiebel, vitt kort – ref till handskrifter.
Vibeli, af, vitt kort – ref till handskrifter.
Vibeli, af, blått kort – ref till tryckta verk.
Wibelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Wibelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Wiberg, vitt kort – ref till handskrifter, se Anell, GF Släktarkiv.
Wiberg/Viberg, blått kort – ref till tryckta verk, se Södergren, GF antavlor.
Wibertkortwinna, vitt kort – ref till handskrifter.
Vibes (Vibe?), blått kort – ref till tryckta verk.
Wibjörnson, blått kort – ref till tryckta verk.
Wibjörnsson/Wibiörnsson, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv, se även Sandegrenska saml. F 1418.
Wiblad, vitt kort – ref till handskrifter.
Wibling, vitt kort – ref till handskrifter.
Wibling, blått kort – ref till tryckta verk.
Wibling/Wibbling/Wibbeling, vitt kort – ref till handskrifter.
Wiblingius, vitt kort – ref till handskrifter.
Wibom/Wibohm, blått kort – ref till tryckta verk, GF Släktarkiv, SoH 1958, sid. 132..
Wibom/Wibohm, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wiborg, blått kort – ref till tryckta verk.
Wiborg/Wiborgh, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wiby-ätten, vitt kort – ref till handskrifter.
Wibyensis, vitt kort – ref till handskrifter.
Wicander, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Wikander.
Wichaeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Wichdorff, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Wichelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Wichenberg/Wickenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Wichius/Vichius, vitt kort – ref till handskrifter.
Wichlerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Wichman/Wichmann, blått kort – ref till tryckta verk.
Wichman/Wickman, vitt kort – ref till handskrifter.
Wichoelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Vicipolitanus, vitt kort – ref till handskrifter.
Vick, vitt kort – ref till handskrifter.
Wickart/Wickhardt, vitt kort – ref till handskrifter.
Wickaurin, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Wikaurin.
Vickberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Wickberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wickbom, blått kort – ref till tryckta verk.
Wickbom, vitt kort – ref till handskrifter, GF antavlor.
Wicke, vitt kort – ref till handskrifter.
Wickeden, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Wickelberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Wickelgren, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wickelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Wickelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Wickell, vitt kort – ref till handskrifter.
Vicken, von, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1951:2, sid. 255..
Vicken, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Wickenberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Wickenberg/Wichenberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wickengren, vitt kort – ref till handskrifter.
Wicker, vitt kort – ref till handskrifter.
Wickhardt/Wickart, vitt kort – ref till handskrifter.
Wickholm, blått kort – ref till tryckta verk.
Wickland, vitt kort – ref till handskrifter.
Wicklander/Wiklander/Wijklander, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wicklund, blått kort – ref till tryckta verk.
Wicklund-Jelstrup, blått kort – ref till tryckta verk.
Wickman, blått kort – ref till tryckta verk.
Wickman/Wichman, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wickmarck, vitt kort – ref till handskrifter.
Wicksell/Wiksell, vitt kort – ref till handskrifter.
Wicksell/Wiksell, blått kort – ref till tryckta verk.
Wicksten, vitt kort – ref till handskrifter.
Wickstrand, vitt kort – ref till handskrifter.
Wickström, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wickström, blått kort – ref till tryckta verk, se Gullik-släkten, GF Släktarkiv.
Victor, blått kort – ref till tryckta verk.
Victorelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Victorin, vitt kort – ref till handskrifter.
Victorin/Viktorin, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv, även i Sandegrenska saml. K 1009..
Wictorius, vitt kort – ref till handskrifter.
Widar, blått kort – ref till tryckta verk.
Widbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Widbecker, blått kort – ref till tryckta verk.
Widberg/Vidberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Widberg/Wiedberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Widblom, vitt kort – ref till handskrifter.
Widbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Widbom/Vidbom, blått kort – ref till tryckta verk.
Widboo, vitt kort – ref till handskrifter.
Widbuske, vitt kort – ref till handskrifter.
Widbyensis, vitt kort – ref till handskrifter.
Vide, vitt kort – ref till handskrifter.
Wide, blått kort – ref till tryckta verk.
Widebeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Widebeck, blått kort – ref till tryckta verk.
Wideberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Widegren, blått kort – ref till tryckta verk.
Widegren, vitt kort – ref till handskrifter, i Sandegrenska saml. K 2788..
Widegren/Widegrehn, vitt kort – ref till handskrifter, se Morén, GF Släktarkiv.
Widekindi, blått kort – ref till tryckta verk.
Widekindi/Widikindi, blått kort – ref till tryckta verk.
Widelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Widelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Widell, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Widell, blått kort – ref till tryckta verk.
Wideman, vitt kort – ref till handskrifter.
Widén, blått kort – ref till tryckta verk.
Widén, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Widenfalk, blått kort – ref till tryckta verk, se Gullik-släkten, GF Släktarkiv.
Widengren, vitt kort – ref till handskrifter.
Widenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Widenström, vitt kort – ref till handskrifter.
Wider, vitt kort – ref till handskrifter.
Widerberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Widerberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Widergren, vitt kort – ref till handskrifter.
Widerholt von Weidenhofen, blått kort – ref till tryckta verk.
Widerholt von Weidenhofen/Wiederholt, vitt kort – ref till handskrifter.
Widerstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Widerström, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Widestedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Widfors, vitt kort – ref till handskrifter.
Widforss, blått kort – ref till tryckta verk, se Stårch, GF Släktarkiv.
Widgren, blått kort – ref till tryckta verk.
Widgren/Wijdgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Widholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Widikindi, vitt kort – ref till handskrifter.
Widin, vitt kort – ref till handskrifter.
Widing, blått kort – ref till tryckta verk.
Widing/Wijding, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Widinghoff, vitt kort – ref till handskrifter.
Widlund, vitt kort – ref till handskrifter.
Widman/Widmann/Wiedman, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Widmark, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv, GF antavlor.
Widmark/Vidmark, blått kort – ref till tryckta verk.
Widoff, blått kort – ref till tryckta verk.
Widqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Widring, vitt kort – ref till handskrifter.
Widstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Widstrand, blått kort – ref till tryckta verk.
Widstrand, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Widström, blått kort – ref till tryckta verk.
Widström, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wie/Wije, vitt kort – ref till handskrifter.
Wiebe, vitt kort – ref till handskrifter.
Wiebel, blått kort – ref till tryckta verk.
Wiebel/Wibel, vitt kort – ref till handskrifter.
Viebke, blått kort – ref till tryckta verk, GF Släktarkiv.
Wiedberg/Widberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wiede, blått kort – ref till tryckta verk.
Wiede, vitt kort – ref till handskrifter.
Wiedel, blått kort – ref till tryckta verk.
Wiedeman, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1958, sid. 154..
Wiedeman/Wiedemann/Wiedman, vitt kort – ref till handskrifter, se Hellman, GF Släktarkiv.
Wiedemeijer, vitt kort – ref till handskrifter.
Wieder, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Wiederholt von Weidenhowen, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Wiederholt von Weidenhofen.
Wiederholt/Widerholt, vitt kort – ref till handskrifter.
Wiedh/Vieth, vitt kort – ref till handskrifter.
Wiedman/Wiedeman/Widman, vitt kort – ref till handskrifter.
Wiefeldt, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1959, sid. 326..
Wiege, blått kort – ref till tryckta verk.
Wiegelstierna, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Wigelstierna.
Wieger, vitt kort – ref till handskrifter, se Wigert, GF Släktarkiv.
Wiegert/Wigert, blått kort – ref till tryckta verk.
Wieglius, vitt kort – ref till handskrifter, se Bengtzén (Sundberg), GF Släktarkiv.
Wieken, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Wielmannus, vitt kort – ref till handskrifter.
Vienantz, vitt kort – ref till handskrifter.
Wienberg/Winberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Wiens, blått kort – ref till tryckta verk.
Wiens/Wins, vitt kort – ref till handskrifter, se Morén, GF Släktarkiv.
Wier, vitt kort – ref till handskrifter.
Wier, blått kort – ref till tryckta verk.
Vierech, vitt kort – ref till handskrifter.
Wiermun, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Vierou/Vierow, vitt kort – ref till handskrifter.
Vierow/Vierou, vitt kort – ref till handskrifter.
Wierth, vitt kort – ref till handskrifter.
Wiese/Wise, blått kort – ref till tryckta verk.
Wiese/Wise, vitt kort – ref till handskrifter.
Wiesel, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wiesel, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1981:2, sid 352..
Wieselgren, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wieselgren, blått kort – ref till tryckta verk.
Wieselius, vitt kort – ref till handskrifter.
Wiesell/Wisell/Wissell, vitt kort – ref till handskrifter.
Wiesell/Wisell/Wissell, vitt kort – ref till handskrifter.
Wieselqvist, blått kort – ref till tryckta verk.
Wieselqvist/Wieselquist, vitt kort – ref till handskrifter.
Wiesen, vitt kort – ref till handskrifter.
Wiesendorff, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wiesenhoff, blått kort – ref till tryckta verk.
Wiesenhoff, vitt kort – ref till handskrifter.
Wieslander, vitt kort – ref till handskrifter.
Wieslander, blått kort – ref till tryckta verk, GF Släktarkiv.
Wiesner, blått kort – ref till tryckta verk.
Wiest, vitt kort – ref till handskrifter.
Vietinghof, von/Fitinghoff, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Vietinghof, von/Fitinghoff, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Wietius, vitt kort – ref till handskrifter.
Wietius, blått kort – ref till tryckta verk.
Vietus, vitt kort – ref till handskrifter.
Vieweg, vitt kort – ref till handskrifter, se Hane, Utter-W, GF Släktarkiv.
Wiewegg, vitt kort – ref till handskrifter.
Wifell, blått kort – ref till tryckta verk.
Wifferling, vitt kort – ref till handskrifter.
Wiffert, blått kort – ref till tryckta verk.
Wifstrand, vitt kort – ref till handskrifter.
Wifström, vitt kort – ref till handskrifter.
Vigaeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Wigander, vitt kort – ref till handskrifter.
Wigandt, vitt kort – ref till handskrifter.
Wigandt, blått kort – ref till tryckta verk.
Wigardt/Wigart, vitt kort – ref till handskrifter.
Wigel, vitt kort – ref till handskrifter.
Vigelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Wigelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Wigell, vitt kort – ref till handskrifter.
Wigell, blått kort – ref till tryckta verk.
Wigelstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Wigelstierna, blått kort – ref till tryckta verk.
Wigelstierna/Wiegelstierna, vitt kort – ref till handskrifter.
Wiger, vitt kort – ref till handskrifter, se Wigert, GF Släktarkiv.
Wiger, blått kort – ref till tryckta verk.
Wigersten, vitt kort – ref till handskrifter.
Wigerström, vitt kort – ref till handskrifter.
Wigert/Wiegert, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wigert/Wiegert, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1959, sid. 223..
Wigfors, vitt kort – ref till handskrifter.
Wigforss, blått kort – ref till tryckta verk, GF Släktarkiv.
Wigg, vitt kort – ref till handskrifter.
Wigge, vitt kort – ref till handskrifter.
Wiggelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Wiggman, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wiggren, vitt kort – ref till handskrifter.
Wiggström, vitt kort – ref till handskrifter.
Wigholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Wigholm, blått kort – ref till tryckta verk.
Wigilius, , se Svensson-W, GF Släktarkiv.
Wigius, blått kort – ref till tryckta verk.
Wigius/Wihgius, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wigman/Vigman, vitt kort – ref till handskrifter.
Vignaulk, vitt kort – ref till handskrifter.
Vigneaux, vitt kort – ref till handskrifter.
Wigoraeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Vigoreux, vitt kort – ref till handskrifter.
Wigren, vitt kort – ref till handskrifter.
Wigren, blått kort – ref till tryckta verk.
Wigstrand, vitt kort – ref till handskrifter.
Wigström, vitt kort – ref till handskrifter.
Wigström, blått kort – ref till tryckta verk.
Wigznelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Wihgius, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Wigius.
Wihlander/Wilander/Willander, vitt kort – ref till handskrifter.
Wihlborg, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1970:1, sid. 1-23..
Wihlborg, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Viiala-släkterna, blått kort – ref till tryckta verk.
Wiik, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wiir, blått kort – ref till tryckta verk.
Wij, vitt kort – ref till handskrifter.
Wijboldt, vitt kort – ref till handskrifter.
Wijck, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Wijdgren, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Widgren.
Wijding, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Widing.
Wije/Wie, vitt kort – ref till handskrifter.
Wijk, blått kort – ref till tryckta verk.
Wijk/Wik/de Wijk/von der Wijk, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wijkander/Wikander, vitt kort – ref till handskrifter.
Wijkander/Wikander, blått kort – ref till tryckta verk.
Wijkaurin, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Wikaurin.
Wijkberg, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Wikberg.
Wijklander/Wiklander/Wicklander, vitt kort – ref till handskrifter.
Wijklandh, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Wikland.
Wijkmaark/Wikmark/Wikmarck, blått kort – ref till tryckta verk.
Wijkman/Wikman, blått kort – ref till tryckta verk.
Wijkman/Wikman, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv, GF antavlor.
Wijkmark, vitt kort – ref till handskrifter.
Wijkner, vitt kort – ref till handskrifter.
Wijkström, blått kort – ref till tryckta verk, GF Släktarkiv.
Wijkström/Wikström, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv, GF antavlor.
Wijnbergh, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Winberg.
Wijnbladh, blått kort – ref till tryckta verk.
Wijnbladh/Winblad/Winblad von Walter, vitt kort – ref till handskrifter.
Wijnbland von Waltter, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Winblad von Walter.
Wijndruf/Windrufva, blått kort – ref till tryckta verk.
Wijntz, vitt kort – ref till handskrifter.
Wijström/Wiström, vitt kort – ref till handskrifter.
Wijtfot, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Wittfoth.
Wik/Wijk, vitt kort – ref till handskrifter.
Wikander/Wicander/Wijkander, blått kort – ref till tryckta verk, GF Släktarkiv.
Wikander/Wijkander/Wicander, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv, se även geogr. arkivet: Berga sn Kronob. län..
Wikar, vitt kort – ref till handskrifter.
Wikar, blått kort – ref till tryckta verk.
Wikare, vitt kort – ref till handskrifter.
Wikaurin/Wickaurin/Wijkaurin, vitt kort – ref till handskrifter.
Wikberg/Wijkberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wikblad, blått kort – ref till tryckta verk.
Wikblad/Wikbladh, vitt kort – ref till handskrifter.
Wikbom, blått kort – ref till tryckta verk.
Wikbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Wikborg, blått kort – ref till tryckta verk.
Wikegren, vitt kort – ref till handskrifter.
Wikelund, vitt kort – ref till handskrifter.
Wiker, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Vikersgårdssläkten, blått kort – ref till tryckta verk, se Ekestubbe, GF Släktarkiv.
Wikholm, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wikhytttesläkten, vitt kort – ref till handskrifter.
Vikinga-Kåres ätt, vitt kort – ref till handskrifter, se Hiertstedtska samlingen M 7..
Wikland, blått kort – ref till tryckta verk.
Wikland/Wijklandh, vitt kort – ref till handskrifter.
Wiklander/Wijklander/Wicklander, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Viklander/Wiklander, blått kort – ref till tryckta verk, se Gullik-släkten, GF Släktarkiv.
Viklund, blått kort – ref till tryckta verk, GF Släktarkiv, se Gullik-släkten.
Wiklund, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wiklöf, vitt kort – ref till handskrifter.
Wikmalm, vitt kort – ref till handskrifter.
Wikman/Wijkman, vitt kort – ref till handskrifter.
Wikman/Wijkman, blått kort – ref till tryckta verk.
Wikmanson, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wikmarck/Wikmark/Wijkmark, blått kort – ref till tryckta verk.
Wikmark, blått kort – ref till tryckta verk.
Wikmark/Wijkmark/Wikmarck, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wikner, blått kort – ref till tryckta verk.
Wikner, vitt kort – ref till handskrifter.
Wiksaelius, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Wikselius.
Wikselius/Wiksaelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Wikstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Wiksten, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wiksten/Viksten, blått kort – ref till tryckta verk, se Gullik-släkten, GF Släktarkiv.
Wikstrand, vitt kort – ref till handskrifter.
Vikström, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1954, sid. 87..
Wikström, blått kort – ref till tryckta verk, se Gullik-släkten, GF Släktarkiv.
Wikström, blått kort – ref till tryckta verk.
Wikström/Wijkström, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wikstål, blått kort – ref till tryckta verk.
Wiktander, blått kort – ref till tryckta verk.
Viktorin, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Victorin.
Wiktorsson, blått kort – ref till tryckta verk, GF Släktarkiv.
Wis, vitt kort – ref till handskrifter.
Wisander, vitt kort – ref till handskrifter.
Wisbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Visborg, blått kort – ref till tryckta verk.
Wisborg, af, blått kort – ref till tryckta verk.
Wischman, vitt kort – ref till handskrifter.
Wisckman, vitt kort – ref till handskrifter.
Wise, vitt kort – ref till handskrifter.
Wiselius, vitt kort – ref till handskrifter.
Visell, blått kort – ref till tryckta verk.
Wisell, vitt kort – ref till handskrifter.
Wisell/Wicksell, vitt kort – ref till handskrifter.
Wisén, vitt kort – ref till handskrifter, GF antavlor.
Wisenfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Wisenhein, vitt kort – ref till handskrifter.
Visenhem, blått kort – ref till tryckta verk.
Wisenhem, vitt kort – ref till handskrifter.
Wising, blått kort – ref till tryckta verk.
Wising o Vising, blått kort – ref till tryckta verk.
Wisingius, vitt kort – ref till handskrifter.
Wisius, vitt kort – ref till handskrifter.
Wislander / Wisslander, vitt kort – ref till handskrifter.
Wislandersläkten, blått kort – ref till tryckta verk.
Wismenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Wisocki, blått kort – ref till tryckta verk.
Wisotski, vitt kort – ref till handskrifter.
Wisrenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Wissell, vitt kort – ref till handskrifter.
Wissendorf, vitt kort – ref till handskrifter.
Wissing, blått kort – ref till tryckta verk.
Wisslander, vitt kort – ref till handskrifter.
Wissler, vitt kort – ref till handskrifter.
Wisslou, vitt kort – ref till handskrifter.
Wistedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Wistedt, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wistelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Wistelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Wisth, vitt kort – ref till handskrifter.
Wisting, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wistrand, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wistrand, blått kort – ref till tryckta verk.
Wiström / Wijström, vitt kort – ref till handskrifter.
Witfot / Wittfoth, vitt kort – ref till handskrifter.
Withander, blått kort – ref till tryckta verk.
Witholtz, vitt kort – ref till handskrifter.
Vitick, blått kort – ref till tryckta verk.
Vitikhala, blått kort – ref till tryckta verk.
Witell, ref till tryckta verk.
Witt, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Witt, blått kort – ref till tryckta verk.
Wittberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wittberg, blått kort – ref till tryckta verk, GF Släktarkiv.
Wittboldt, blått kort – ref till tryckta verk.
Wittbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Witte, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Witte, blått kort – ref till tryckta verk.
Witten, vitt kort – ref till handskrifter.
Witten, blått kort – ref till tryckta verk.
Wittenberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wittenberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Wittenborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Wittenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Wittensten, vitt kort – ref till handskrifter.
Wittenström, vitt kort – ref till handskrifter.
Wittenström, blått kort – ref till tryckta verk.
Witter, vitt kort – ref till handskrifter.
Witterman, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wittfogel, vitt kort – ref till handskrifter.
Vittfooth, blått kort – ref till tryckta verk.
Wittfot o Wittfoth, blått kort – ref till tryckta verk.
Wittfoth / Witfoth / Wijtfot, vitt kort – ref till handskrifter.
Witthoff, blått kort – ref till tryckta verk.
Witthoff, vitt kort – ref till handskrifter.
Wittholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Wittig, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Wittingh.
Witting/Vitting/Wittingh, blått kort – ref till tryckta verk.
Wittingh/Witting/Wittig, vitt kort – ref till handskrifter.
Wittkom, blått kort – ref till tryckta verk.
Wittkopf, vitt kort – ref till handskrifter.
Wittkopff, blått kort – ref till tryckta verk.
Wittkopp, blått kort – ref till tryckta verk.
Wittlock/Whitlock/Hwijtlåck, vitt kort – ref till handskrifter.
Wittmacher, vitt kort – ref till handskrifter.
Wittmack, vitt kort – ref till handskrifter.
Wittmack, blått kort – ref till tryckta verk.
Wittmaker, vitt kort – ref till handskrifter.
Wittman, vitt kort – ref till handskrifter.
Wittmarck, vitt kort – ref till handskrifter.
Wittorp, vitt kort – ref till handskrifter.
Wittrock, vitt kort – ref till handskrifter.
Wittsell/Witzell, vitt kort – ref till handskrifter.
Wittstock, blått kort – ref till tryckta verk.
Wittstock, vitt kort – ref till handskrifter.
Wittström, vitt kort – ref till handskrifter.
Wittvogel/Wittfogel/Vitvogel, blått kort – ref till tryckta verk.
Wittvogel/Wittfogel/Vitvogell, vitt kort – ref till handskrifter.
Vitvogell/Wittvogel, vitt kort – ref till handskrifter.
Witzell/Wittsell, vitt kort – ref till handskrifter.
Witzen/Vitzen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Witzen/Vitzen, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Vitzhum von Eckstädt, blått kort – ref till tryckta verk.
Witzleben, vitt kort – ref till handskrifter.
Wivallius, blått kort – ref till tryckta verk.
Wivallius, vitt kort – ref till handskrifter.
Wiweg/Wieveg, vitt kort – ref till handskrifter.
Wix, vitt kort – ref till handskrifter.
Wixnelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Wixner, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wixner, blått kort – ref till tryckta verk.
Wizaeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Wizelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Wleügel/Vleugel, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wleügel/Vleugel, blått kort – ref till tryckta verk.
Vliet, von der, vitt kort – ref till handskrifter.
Wocher, vitt kort – ref till handskrifter.
Vock, vitt kort – ref till handskrifter.
Vock, blått kort – ref till tryckta verk.
Wockatz, blått kort – ref till tryckta verk.
Wockatz, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wockman, vitt kort – ref till handskrifter.
Wode, vitt kort – ref till handskrifter.
Wodenbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Wogander, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Vogel, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Vogel, blått kort – ref till tryckta verk.
Vogeler, vitt kort – ref till handskrifter.
Vogelhjelm, vitt kort – ref till handskrifter.
Vogelsang, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Vogensen, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Vogler, blått kort – ref till tryckta verk.
Vogt, blått kort – ref till tryckta verk.
Vogt von Fronhausen, blått kort – ref till tryckta verk, se Hård af Segerstad, GF Släktarkiv, SoH 1951:1, sid. 157-174..
Vogt/Vougt, vitt kort – ref till handskrifter.
Wohlander/Wolander, vitt kort – ref till handskrifter.
Wohlberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Vohlberg/Wohlberg/Wolberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Wohlfahrt/Wohlfart, blått kort – ref till tryckta verk, GF Släktarkiv.
Wohlfart/Wohlfahrt, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wohlgehaben, vitt kort – ref till handskrifter.
Wohlgemut/Wollgemuth/Wolgemuth, vitt kort – ref till handskrifter.
Wohlgemuth/Wollgemuth/Wolgemuth, blått kort – ref till tryckta verk.
Wohlin/Wolin/Wollin, vitt kort – ref till handskrifter.
Voigt, vitt kort – ref till handskrifter.
Voigtländer, blått kort – ref till tryckta verk.
Voigtländer, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Woiwalenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Woivoder, vitt kort – ref till handskrifter.
Woken, vitt kort – ref till handskrifter.
Wolander/Wohlander, vitt kort – ref till handskrifter.
Volant, blått kort – ref till tryckta verk.
Wolant, vitt kort – ref till handskrifter.
Wolberg von Tungelfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Wolberg von Tungelfelt, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Wohlberg.
Wolckamer, vitt kort – ref till handskrifter.
Wolcker/Wolcker, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Volckmar (von), vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Volckwart, blått kort – ref till tryckta verk.
Vold, blått kort – ref till tryckta verk.
Woldenberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Woldenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Wolfdauer, vitt kort – ref till handskrifter.
Wolfelt/Wolffelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Wolfenstein, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wolff, blått kort – ref till tryckta verk.
Wolff, vitt kort – ref till handskrifter.
Wolffbrandt, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wolffelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Wolffelt/Wolffeldt/Wolfelt, vitt kort – ref till handskrifter, se Weijdling, GF Släktarkiv.
Wolffensköld, blått kort – ref till tryckta verk.
Wolffensköld/Wolffenskiöld, vitt kort – ref till handskrifter.
Wolffesburg v. d., vitt kort – ref till handskrifter.
Wolffesburg, von der, blått kort – ref till tryckta verk.
Wolffradt (von)/Wulfrath (von), blått kort – ref till tryckta verk.
Wolffradt, von/Wolfrath/Wulfrath, vitt kort – ref till handskrifter.
Wolffram, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wolffsburg v. d. /Wolffesburg v. d., vitt kort – ref till handskrifter.
Wolfgang, vitt kort – ref till handskrifter.
Wolframsdorff, vitt kort – ref till handskrifter.
Wolfrath, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Wolffradt, von.
Wolfsberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Wolfsberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Wolgefart, vitt kort – ref till handskrifter.
Volgenau, vitt kort – ref till handskrifter.
Volger, blått kort – ref till tryckta verk.
Volger, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wolgers, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wolhagen, vitt kort – ref till handskrifter.
Wolimhauss/Volimhaus, vitt kort – ref till handskrifter.
Wolin/Wolijn/Wollin/Wohlin, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Volkamer, vitt kort – ref till handskrifter.
Wolke, blått kort – ref till tryckta verk.
Wolkenhard, vitt kort – ref till handskrifter.
Wolker, blått kort – ref till tryckta verk.
Wolker/Volker, vitt kort – ref till handskrifter.
Volkertz, vitt kort – ref till handskrifter.
Woll, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wollan, vitt kort – ref till handskrifter.
Volland von der Lande, blått kort – ref till tryckta verk.
Volland, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Wolldeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Wolle, blått kort – ref till tryckta verk.
Wollenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Wollenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Wollenveffver, blått kort – ref till tryckta verk.
Woller, vitt kort – ref till handskrifter.
Wollerstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Wollert, vitt kort – ref till handskrifter.
Wollert, blått kort – ref till tryckta verk.
Vollet, vitt kort – ref till handskrifter.
Wollgast, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wollgast, blått kort – ref till tryckta verk.
Wollgemut, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wollgemuth, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Wohlgemut.
Wollgemuth, blått kort – ref till tryckta verk.
Vollhardt, vitt kort – ref till handskrifter.
Wollin, blått kort – ref till tryckta verk, GF Släktarkiv.
Wollin/Wolin/Wohlin, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wollmar, blått kort – ref till tryckta verk.
Wollmer/Wolmer, vitt kort – ref till handskrifter.
Wollrat/Wollrath, vitt kort – ref till handskrifter.
Wollrath/Wollrat, blått kort – ref till tryckta verk.
Wollstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Wollter, vitt kort – ref till handskrifter.
Wolluhn, vitt kort – ref till handskrifter.
Wollyn/Wolyn, blått kort – ref till tryckta verk.
Wolmer/Wollmer, vitt kort – ref till handskrifter.
Wolnander, vitt kort – ref till handskrifter.
Wolodimer, vitt kort – ref till handskrifter.
Wolpher, vitt kort – ref till handskrifter.
Wolpher, blått kort – ref till tryckta verk.
Wolrath, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wolsbergius, vitt kort – ref till handskrifter.
Volschau, vitt kort – ref till handskrifter.
Voltemat, blått kort – ref till tryckta verk.
Woltemat, vitt kort – ref till handskrifter.
Wolter Henriksson, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1964:2.
Wolter Larentz, vitt kort – ref till handskrifter.
Wolter/Wålter, vitt kort – ref till handskrifter.
Wolters, vitt kort – ref till handskrifter.
Woltersson, vitt kort – ref till handskrifter.
Wolterus, vitt kort – ref till handskrifter.
Voltzer, blått kort – ref till tryckta verk.
Voltzer, vitt kort – ref till handskrifter.
Wolyn, vitt kort – ref till handskrifter.
Wolyn, blått kort – ref till tryckta verk.
Wong, blått kort – ref till tryckta verk.
Wong/Wång, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv, se även Sandegrenska saml. F 1733..
Wongberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Wongers, vitt kort – ref till handskrifter.
Wongstadius, vitt kort – ref till handskrifter.
Wonhoff, vitt kort – ref till handskrifter.
Wootz, blått kort – ref till tryckta verk.
Vorgang, vitt kort – ref till handskrifter.
Worm, bp.
Wormbrandt, vitt kort – ref till handskrifter.
Wormitz, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wormsdorff, vitt kort – ref till handskrifter.
Vorster, vitt kort – ref till handskrifter.
Worster, blått kort – ref till tryckta verk.
Vorstius, vitt kort – ref till handskrifter.
Wortzelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Voss, vitt kort – ref till handskrifter.
Vosseln, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Vossius, vitt kort – ref till handskrifter.
Wotkij, vitt kort – ref till handskrifter.
Vougt, vitt kort – ref till handskrifter.
Vougt, blått kort – ref till tryckta verk.
Wounsch, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Woxell, vitt kort – ref till handskrifter.
Woxén, blått kort – ref till tryckta verk.
Woxén, vitt kort – ref till handskrifter.
Wraas, vitt kort – ref till handskrifter.
Wrahme, blått kort – ref till tryckta verk.
Wramberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Wramby, blått kort – ref till tryckta verk.
Vrang, blått kort – ref till tryckta verk.
Wrangel, blått kort – ref till tryckta verk.
Wrangel, blått kort – ref till tryckta verk.
Wrangel af Lagena, blått kort – ref till tryckta verk.
Wrangel, von/Wrangel, blått kort – ref till tryckta verk.
Wrangel/Wrangel, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wrangl, vitt kort – ref till handskrifter.
Wrangö, vitt kort – ref till handskrifter.
Wre, vitt kort – ref till handskrifter.
Wred, vitt kort – ref till handskrifter.
Wrede, vitt kort – ref till handskrifter.
Wrede, blått kort – ref till tryckta verk, GF Släktarkiv.
Wreden, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Wredenberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wredfors, blått kort – ref till tryckta verk.
Vreeswijk, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wreman, vitt kort – ref till handskrifter.
Wremp, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wressel, blått kort – ref till tryckta verk.
Wret/Wreth, vitt kort – ref till handskrifter.
Vreta-släkten, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Vreta-släkten, blått kort – ref till tryckta verk.
Wretander, vitt kort – ref till handskrifter.
Wretberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Wretblad, vitt kort – ref till handskrifter.
Wretelius/Wrethelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Wretensis, vitt kort – ref till handskrifter.
Wretfors, vitt kort – ref till handskrifter.
Wretfors, blått kort – ref till tryckta verk.
Wreth, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Wret.
Wrethelius, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Wretelius.
Wretholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Wretin, vitt kort – ref till handskrifter.
Wretlind, blått kort – ref till tryckta verk.
Wretlind, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv, GF antavlor.
Wretling, vitt kort – ref till handskrifter.
Wretlund, vitt kort – ref till handskrifter.
Wretman, vitt kort – ref till handskrifter, GF antavlor.
Wretman, blått kort – ref till tryckta verk.
Wretmark, vitt kort – ref till handskrifter.
Wricht, vitt kort – ref till handskrifter.
Wright, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Wright/von Wright/Wrigt/Wrigth, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wrigstadius, vitt kort – ref till handskrifter.
Wrigt, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Wright.
Wrigth, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Wright.
Wråberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Wråberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Wrång, bp.
Wrång, vitt kort – ref till handskrifter.
Wudd, blått kort – ref till tryckta verk.
Wudd, vitt kort – ref till handskrifter.
Wudenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Wulf/Wulff, blått kort – ref till tryckta verk.
Wulf/Wulff, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wulfbein, vitt kort – ref till handskrifter.
Wulfcrona, blått kort – ref till tryckta verk, GF Släktarkiv.
Wulffen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Wulffenskiöld, vitt kort – ref till handskrifter.
Wulffrath, von, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Wulfrath.
Wulffschmidt, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Wulffschmidt, von/Wulffschmidt/Wulfsmitt, vitt kort – ref till handskrifter.
Wulffsmitt, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Wulfsmitt.
Wulfklou, blått kort – ref till tryckta verk.
Wulfklou/Wulfklow, vitt kort – ref till handskrifter.
Wulfram, vitt kort – ref till handskrifter.
Wulfrath, blått kort – ref till tryckta verk.
Wulfrath/Wulffrath, von/Wolffrath, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Wulfsberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Wulfsberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Wulfsmitt/Wulffsmitt/Wulfschmidt, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Wulfwenklo, vitt kort – ref till handskrifter.
Wulfvenstierna, vitt kort – ref till handskrifter.
Wulfwenstierna, blått kort – ref till tryckta verk.
Wullen, vitt kort – ref till handskrifter.
Vult von Steijern/Steijern, von/Vult, blått kort – ref till tryckta verk.
Vult von Steijern/Steijern, von/Vult, vitt kort – ref till handskrifter, se Edling, GF Släktarkiv.
Vult/Vult von Steijern, vitt kort – ref till handskrifter.
Vultejus, vitt kort – ref till handskrifter.
Vultejus, blått kort – ref till tryckta verk.
Wunsch, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wunsch, blått kort – ref till tryckta verk.
Wunster, vitt kort – ref till handskrifter.
Wurm, vitt kort – ref till handskrifter.
Wurnell, vitt kort – ref till handskrifter, se Hulting, GF Släktarkiv, GF antavlor.
Wurster, vitt kort – ref till handskrifter.
Wurster, blått kort – ref till tryckta verk.
Wurtzer, vitt kort – ref till handskrifter.
Wusthaffen, vitt kort – ref till handskrifter.
Wustman, vitt kort – ref till handskrifter.
Wustner, vitt kort – ref till handskrifter.
Vuxen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Wykman, blått kort – ref till tryckta verk.
Wüllen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Wünerberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Würger, vitt kort – ref till handskrifter.
Würtemberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Würtz, vitt kort – ref till handskrifter.
Würtz, blått kort – ref till tryckta verk.
Würtzburgk, von/Würtzburg, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Wüster, vitt kort – ref till handskrifter.
Wüstner, vitt kort – ref till handskrifter.
Wåde, vitt kort – ref till handskrifter.
Wågberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Våge, blått kort – ref till tryckta verk.
Wågenholtz, vitt kort – ref till handskrifter.
Wågentorp, vitt kort – ref till handskrifter.
Wågermark, blått kort – ref till tryckta verk.
Wåghals, vitt kort – ref till handskrifter.
Wågman, vitt kort – ref till handskrifter.
Wågman, blått kort – ref till tryckta verk, GF Släktarkiv.
Wågstrand, blått kort – ref till tryckta verk.
Wågström, vitt kort – ref till handskrifter.
Wåhl, vitt kort – ref till handskrifter.
Wåhlander, blått kort – ref till tryckta verk.
Wåhlander, vitt kort – ref till handskrifter.
Wåhlberg/af Wåhlberg/Wålberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wåhlberg/af Wåhlberg/Wålberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Wåhlbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Wåhlen, vitt kort – ref till handskrifter.
Wåhlin, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv, se även Sandegrenska saml. F 1037.
Wåhlin, blått kort – ref till tryckta verk.
Wåhlman, vitt kort – ref till handskrifter.
Wåhlstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Wåhlstrand/Wålstrand, vitt kort – ref till handskrifter.
Wåhlström, vitt kort – ref till handskrifter.
Wåhre, blått kort – ref till tryckta verk.
Våla eller Vikergårds slägten, vitt kort – ref till handskrifter.
Våla släkten, hänvisningskort och blått kort – ref till tryckta verk, se Ekestubbe.
Wålberg, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Wåhlberg.
Wålder, blått kort – ref till tryckta verk.
Wållberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Wållers, vitt kort – ref till handskrifter.
Wållgren, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wållgren, blått kort – ref till tryckta verk.
Vålman, vitt kort – ref till handskrifter.
Wålman, vitt kort – ref till handskrifter.
Wålstrand/Wåhlstrand, vitt kort – ref till handskrifter.
Wålter/Wolter, vitt kort – ref till handskrifter.
Wålunga-ätten, blått kort – ref till tryckta verk.
Wång/Wong, vitt kort – ref till handskrifter.
Wång/Wong, blått kort – ref till tryckta verk.
Wånga-släkten, vitt kort – ref till handskrifter.
Vånga-ätten, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1971 s. 201-15.
Wångborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Wångenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Wångström, blått kort – ref till tryckta verk.
Wånom, vitt kort – ref till handskrifter.
Vård, vitt kort – ref till handskrifter.
Wårlin, vitt kort – ref till handskrifter.
Wäber, vitt kort – ref till handskrifter.
Vächter, blått kort – ref till tryckta verk.
Väckjärfvi slägten, vitt kort – ref till handskrifter.
Wäderberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Wäderhorn/Wädurhorn, vitt kort – ref till handskrifter.
Wädurhorn, blått kort – ref till tryckta verk.
Wädurhorn/Wäderhorn, vitt kort – ref till handskrifter.
Wäffner, blått kort – ref till tryckta verk.
Wäfwer/Waefver, vitt kort – ref till handskrifter.
Wägare, vitt kort – ref till handskrifter.
Wägner, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wägner, blått kort – ref till tryckta verk.
Wähling, vitt kort – ref till handskrifter.
Wähnerman, vitt kort – ref till handskrifter.
Wähnerman, blått kort – ref till tryckta verk.
Väisänen, blått kort – ref till tryckta verk.
Wäktare, vitt kort – ref till handskrifter.
Välinge-släkten/Eskils-sönernas ätt, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1951:2 s. 223. 1954:1 s. 12 14.
Wälinge-släkten/Eskils-sönernas ätt, vitt kort – ref till handskrifter.
Wäller, vitt kort – ref till handskrifter.
Vällinge-släkten/Välingesläkten, blått kort – ref till tryckta verk, GF Släktarkiv, SoH 1974.
Wällman, vitt kort – ref till handskrifter.
Wälsk/Welsk, vitt kort – ref till handskrifter.
Wält, vitt kort – ref till handskrifter.
Wälunga-ätten, vitt kort – ref till handskrifter.
Wänberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Wänborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Wänder, vitt kort – ref till handskrifter.
Vänerman, blått kort – ref till tryckta verk.
Wänerman, vitt kort – ref till handskrifter.
Wängborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Wänglund, vitt kort – ref till handskrifter.
Wänman/Wennman, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wännberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Wännerberg, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Waenerberg.
Wännich, blått kort – ref till tryckta verk.
Wänström/Wenström, vitt kort – ref till handskrifter.
Wärendh, blått kort – ref till tryckta verk.
Wärlet, vitt kort – ref till handskrifter.
Wärling/Werling, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wärmich, vitt kort – ref till handskrifter.
Wärn, bp.
Wärn/Waern, blått kort – ref till tryckta verk.
Wärn/Waern/Wern, vitt kort – ref till handskrifter.
Wärnberg/Wernberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Wärngren/Werngren, vitt kort – ref till handskrifter.
Wärnhielm/Wärnhjelm, blått kort – ref till tryckta verk.
Wärnick/Wernick, vitt kort – ref till handskrifter.
Wärnlund, vitt kort – ref till handskrifter.
Wärnschöld, blått kort – ref till tryckta verk.
Wärnschöld/Wärnskiöld/Wernskiöld, vitt kort – ref till handskrifter.
Wärre, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Werre.
Wäsbergh, vitt kort – ref till handskrifter.
Väsby-ätten, äldre, blått kort – ref till tryckta verk.
Wäsenberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Wässgiöte, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Westgöthe.
Wässing, vitt kort – ref till handskrifter.
Wässman/Wessman, vitt kort – ref till handskrifter.
Wäsström, blått kort – ref till tryckta verk.
Wäsström, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wäst/West, vitt kort – ref till handskrifter.
Västankärrssläkten, vitt kort – ref till handskrifter.
Västanå-släkten, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Västberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Wästberg/Westberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Västebo, blått kort – ref till tryckta verk.
Västerby-ätten, vitt kort – ref till handskrifter.
Wästergård, blått kort – ref till tryckta verk.
Wästerlid, blått kort – ref till tryckta verk.
Wästerman/Westerman, vitt kort – ref till handskrifter.
Wästerskiöld, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Westersköld.
Wästerstrand/Westerstrand, vitt kort – ref till handskrifter.
Wästfeldt/Wästfelt/Wästfält/Westfelt, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wästfelt/Wästfeldt, blått kort – ref till tryckta verk, GF Släktarkiv.
Wästfelt/Wästfeldt, vitt kort – ref till handskrifter.
Wästfält, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Wästfeldt.
Wästgöthe, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Westgöthe.
Västhorjaätten, vitt kort – ref till handskrifter.
Västlin, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wästlin, blått kort – ref till tryckta verk.
Wästlund, blått kort – ref till tryckta verk.
Wästlund, vitt kort – ref till handskrifter.
Wästman/Westman, vitt kort – ref till handskrifter.
Västra Bor-släkten, blått kort – ref till tryckta verk.
Västra Sunnässläkten, vitt kort – ref till handskrifter.
Västra Ulvsjösläkten, vitt kort – ref till handskrifter.
Wäström/Weström, vitt kort – ref till handskrifter.
Vättelanda-släkten, vitt kort – ref till handskrifter.
Väänäen, blått kort – ref till tryckta verk.
Wöhler, blått kort – ref till tryckta verk.
Wöhler, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wöhrmann (-Hill), vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Wölch, blått kort – ref till tryckta verk.
Wölck, blått kort – ref till tryckta verk.
Wölck, vitt kort – ref till handskrifter.
Wölcke, vitt kort – ref till handskrifter.
Wölich, vitt kort – ref till handskrifter.
Wölschou, von/Völschow, vitt kort – ref till handskrifter.
Völschow, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Vörden, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Wörman, blått kort – ref till tryckta verk.