Släktkartoteket Y


Übeckel, vitt kort – ref till handskrifter.
Yberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Yckenberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Yda, vitt kort – ref till handskrifter.
Ydén, vitt kort – ref till handskrifter.
Ydolf, vitt kort – ref till handskrifter.
Ydraeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Ydrén, vitt kort – ref till handskrifter.
Ydström, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Ydström, blått kort – ref till tryckta verk.
Ygberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Ygberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Yggstorphius, vitt kort – ref till handskrifter.
Yggstorpius, blått kort – ref till tryckta verk.
Yhle, blått kort – ref till tryckta verk.
Yhle, vitt kort – ref till handskrifter.
Yhlen, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Yhlen, von/Yhlen, vitt kort – ref till handskrifter.
Yhlman, vitt kort – ref till handskrifter.
Yhman, blått kort – ref till tryckta verk.
Yhman/Yman, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Ylfva, blått kort – ref till tryckta verk.
Ylfwa, vitt kort – ref till handskrifter.
Yman/Yhman, blått kort – ref till tryckta verk.
Yman/Yhman, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Yngerius, vitt kort – ref till handskrifter.
Ynglinga-ätten, vitt kort – ref till handskrifter, Hjertstedtska saml. M8, M9 (GF).
Ynglingaätten, blått kort – ref till tryckta verk.
Yngman, vitt kort – ref till handskrifter.
Yngström, blått kort – ref till tryckta verk.
Yngström, vitt kort – ref till handskrifter.
Yngve, blått kort – ref till tryckta verk, se Gullik-släkten, GF Släktarkiv.
Ynnerstadius, vitt kort – ref till handskrifter.
Young, vitt kort – ref till handskrifter.
Yring, vitt kort – ref till handskrifter.
Yrjö-Koskinen, blått kort – ref till tryckta verk.
Ysby, vitt kort – ref till handskrifter.
Ysenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Ysing/Ysingh, vitt kort – ref till handskrifter.
Ytterberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Ytterberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Ytterbom, blått kort – ref till tryckta verk, se Gullik-släkten, GF Släktarkiv.
Ytterbom, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Ytterborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Ytterdahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Ytterholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Ytterin, vitt kort – ref till handskrifter.
Ytterman, vitt kort – ref till handskrifter.
Yttermarck/Yttermark, vitt kort – ref till handskrifter.
Ytterstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Yvon, vitt kort – ref till handskrifter.
Yxelbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Yxkull, blått kort – ref till tryckta verk.
Yxkull (von)/Meijendorff von Yxkull/Uexküll, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Yxkull-Gyllenband, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Yxsta-släkten, blått kort – ref till tryckta verk.
Yxtorphius, vitt kort – ref till handskrifter.