Släktkartoteket Z

Zaar, vitt kort – ref till handskrifter.
Zaar, blått kort – ref till tryckta verk.
Zacco, vitt kort – ref till handskrifter.
Zacco, blått kort – ref till tryckta verk.
Zachariae, vitt kort – ref till handskrifter.
Zachariason, vitt kort – ref till handskrifter.
Zachau, blått kort – ref till tryckta verk.
Zachau/Zackau, vitt kort – ref till handskrifter.
Zachoun, vitt kort – ref till handskrifter.
Zachrisson/Zackrisson, vitt kort – ref till handskrifter.
Zachrisson/Zackrisson, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1982:1-2.
Zachun, vitt kort – ref till handskrifter.
Zackau, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Zachau.
Zackrisdotter, blått kort – ref till tryckta verk.
Zadig, vitt kort – ref till handskrifter.
Zadig, blått kort – ref till tryckta verk.
Zadler, vitt kort – ref till handskrifter.
Zaedbeckius, vitt kort – ref till handskrifter.
Zaff, blått kort – ref till tryckta verk, se Bjära-släkten, GF Släktarkiv.
Zahr, blått kort – ref till tryckta verk.
Zakrisson, vitt kort – ref till handskrifter.
Zamell, vitt kort – ref till handskrifter.
Zamor/Zamore, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Zamore, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Zamore, blått kort – ref till tryckta verk, GF Släktarkiv.
Zandelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Zandén, vitt kort – ref till handskrifter.
Zander, blått kort – ref till tryckta verk, se Ekman.
Zander/Tzander/Tsander, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Zandsen, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Zandt, vitt kort – ref till handskrifter.
Zantesson, vitt kort – ref till handskrifter.
Zantesson, blått kort – ref till tryckta verk.
Zantzen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Zapht, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Zappellone, vitt kort – ref till handskrifter.
Zappetini, vitt kort – ref till handskrifter.
Zarén, blått kort – ref till tryckta verk.
Zarnau, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Zarnow/Sarnau/Sarnou/Sarnow, vitt kort – ref till handskrifter.
Zauck, vitt kort – ref till handskrifter.
Zaulich, vitt kort – ref till handskrifter.
Zeander, vitt kort – ref till handskrifter.
Zeander, blått kort – ref till tryckta verk.
Zeberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Zebetojoff, vitt kort – ref till handskrifter.
Zebetrioff, vitt kort – ref till handskrifter.
Zebråsynthus, vitt kort – ref till handskrifter.
Zeder/Ceder, vitt kort – ref till handskrifter.
Zederholm/Sederholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Zederitz/Zedritz, vitt kort – ref till handskrifter.
Zedritz, blått kort – ref till tryckta verk.
Zedritz/Zederitz, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Zeedtz, vitt kort – ref till handskrifter.
Zeedtz, blått kort – ref till tryckta verk.
Zefferin/Zepherin, vitt kort – ref till handskrifter.
Zegol, vitt kort – ref till handskrifter.
Zegollström, vitt kort – ref till handskrifter.
Zegolsson, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Zegra/Ziegra, vitt kort – ref till handskrifter.
Zehler, vitt kort – ref till handskrifter.
Zehörler, vitt kort – ref till handskrifter.
Zeidenzopf, vitt kort – ref till handskrifter.
Zeidewitz, von/Zettewitz/Zettwitz, blått kort – ref till tryckta verk.
Zeifert, vitt kort – ref till handskrifter.
Zeignert, vitt kort – ref till handskrifter.
Zeinwoldt, blått kort – ref till tryckta verk.
Zeipel, vitt kort – ref till handskrifter.
Zeipel, vitt kort – ref till handskrifter.
Zeipel, blått kort – ref till tryckta verk.
Zeipel, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Zeipel, von, blått kort – ref till tryckta verk, GF Släktarkiv.
Zeising, vitt kort – ref till handskrifter.
Zelander, vitt kort – ref till handskrifter.
Zelander, blått kort – ref till tryckta verk.
Zelér, vitt kort – ref till handskrifter.
Zelin, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Zelinder, vitt kort – ref till handskrifter.
Zell, vitt kort – ref till handskrifter.
Zellander, vitt kort – ref till handskrifter.
Zellbell, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv, se även Arvid Hedbergs ant. hos GF.
Zellberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Zellén, af, blått kort – ref till tryckta verk.
Zellén/af Zellén, vitt kort – ref till handskrifter.
Zellenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Zelling, blått kort – ref till tryckta verk.
Zelling, vitt kort – ref till handskrifter.
Zellinger, vitt kort – ref till handskrifter.
Zellinger, blått kort – ref till tryckta verk.
Zellström, vitt kort – ref till handskrifter.
Zelman, vitt kort – ref till handskrifter.
Zelou/Zelov, vitt kort – ref till handskrifter.
Zelow, blått kort – ref till tryckta verk.
Zelson, vitt kort – ref till handskrifter.
Zeltrecht, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Zeltzen, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Zenert, blått kort – ref till tryckta verk.
Zengerlein, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Zengerlein, blått kort – ref till tryckta verk.
Zenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Zenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Zepelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Zepherin/Zephrin/Zefferin, vitt kort – ref till handskrifter.
Zephrin/Zepherin, vitt kort – ref till handskrifter.
Zephyrinus, vitt kort – ref till handskrifter.
Zeppin, vitt kort – ref till handskrifter.
Zeritzskij, vitt kort – ref till handskrifter.
Zerl, blått kort – ref till tryckta verk.
Zerl, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Zernau, vitt kort – ref till handskrifter.
Zerran, blått kort – ref till tryckta verk.
Zerstrand, vitt kort – ref till handskrifter.
Zethelius, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Zethelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Zetherström, vitt kort – ref till handskrifter.
Zethrén, vitt kort – ref till handskrifter.
Zethreus, vitt kort – ref till handskrifter.
Zethreus/Zethraeus/Zetraeus/Setreus, blått kort – ref till tryckta verk.
Zethrin, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv, GF antavlor.
Zetraeus/Zethreus/Setréus, vitt kort – ref till handskrifter.
Zettegast, vitt kort – ref till handskrifter.
Zettelmeijer, vitt kort – ref till handskrifter.
Zetterbaum, vitt kort – ref till handskrifter.
Zetterberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Zetterberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Zetterblad, vitt kort – ref till handskrifter.
Zetterbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Zetterbom, blått kort – ref till tryckta verk.
Zetterborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Zetterdahl/Zetterdal, vitt kort – ref till handskrifter.
Zettergren, vitt kort – ref till handskrifter.
Zetterholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Zetterin, vitt kort – ref till handskrifter.
Zetterlind, blått kort – ref till tryckta verk.
Zetterling, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Zetterlund/Zätterlund, vitt kort – ref till handskrifter.
Zetterlöf, vitt kort – ref till handskrifter.
Zetterman, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Zetterman, blått kort – ref till tryckta verk.
Zetterqvist, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Zetters, vitt kort – ref till handskrifter.
Zetterstedt, vitt kort – ref till handskrifter, Sandegrenska saml. K 2160 (GF).
Zetterstedt, blått kort – ref till tryckta verk, GF Släktarkiv.
Zetterstéen, vitt kort – ref till handskrifter.
Zettersten, blått kort – ref till tryckta verk.
Zettersten, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Zetterstrand, vitt kort – ref till handskrifter.
Zetterstrand, blått kort – ref till tryckta verk.
Zetterström, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1958-59, sid 94, 222..
Zetterström, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Zettervall, vitt kort – ref till handskrifter.
Zettervall, blått kort – ref till tryckta verk.
Zettewitz, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Zeidewitz, von.
Zettler, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Zettrenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Zetzell, vitt kort – ref till handskrifter.
Zetzell, blått kort – ref till tryckta verk.
Zibell, vitt kort – ref till handskrifter.
Zibeth/Zibet, blått kort – ref till tryckta verk.
Zibeth/Zibet/Sibeth, vitt kort – ref till handskrifter.
Zickerman, vitt kort – ref till handskrifter.
Zickerman, blått kort – ref till tryckta verk.
Zickertz, vitt kort – ref till handskrifter.
Zidén, blått kort – ref till tryckta verk.
Zidén, vitt kort – ref till handskrifter.
Zidenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Ziebeth, vitt kort – ref till handskrifter.
Ziedner, vitt kort – ref till handskrifter.
Ziegler, vitt kort – ref till handskrifter.
Ziegler, blått kort – ref till tryckta verk.
Ziegler, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Ziegra/Zegra, vitt kort – ref till handskrifter.
Zielfelt, blått kort – ref till tryckta verk, GF Släktarkiv.
Zielfelt, vp.
Zierbohm, vitt kort – ref till handskrifter.
Zierman, vitt kort – ref till handskrifter.
Zierotin, blått kort – ref till tryckta verk.
Ziervogel, vitt kort – ref till handskrifter.
Ziervogel, blått kort – ref till tryckta verk.
Ziese, vitt kort – ref till handskrifter.
Ziesnitz, vitt kort – ref till handskrifter.
Zigratt, vitt kort – ref till handskrifter.
Zihlroth, vitt kort – ref till handskrifter.
Zijrck, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Zirck.
Zilentz, vitt kort – ref till handskrifter.
Zilfeldter, hänvisningskort och vitt kort – ref till handskrifter, se Zielfelt.
Zilliacus, blått kort – ref till tryckta verk.
Zillroth, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Zilroth, blått kort – ref till tryckta verk.
Zimmer, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Zimmerblad, blått kort – ref till tryckta verk.
Zimmerman, vitt kort – ref till handskrifter, se Kuschner, GF Släktarkiv.
Zimmerman, blått kort – ref till tryckta verk.
Zimmert, vitt kort – ref till handskrifter.
Zinall, vitt kort – ref till handskrifter.
Zinck, vitt kort – ref till handskrifter.
Zingelman, vitt kort – ref till handskrifter.
Zingerman, vitt kort – ref till handskrifter.
Zingmark, blått kort – ref till tryckta verk.
Zingmark, vitt kort – ref till handskrifter, GF Släktarkiv.
Zingmark, blått kort – ref till tryckta verk, GF Släktarkiv.
Zink, vitt kort – ref till handskrifter.
Zinke, vitt kort – ref till handskrifter.
Zion, vitt kort – ref till handskrifter.
Zippel, blått kort – ref till tryckta verk.
Zirbon, vitt kort – ref till handskrifter.
Zirck/Zijrck, vitt kort – ref till handskrifter.
Zirckel, vitt kort – ref till handskrifter.
Zittelberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Zittelberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Zittelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Zitting, blått kort – ref till tryckta verk.
Zittman, vitt kort – ref till handskrifter.
Zoege, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Zolck, vitt kort – ref till handskrifter.
Zoll, blått kort – ref till tryckta verk.
Zoll, vitt kort – ref till handskrifter.
Zorn, vitt kort – ref till handskrifter.
Zorn, blått kort – ref till tryckta verk, GF Släktarkiv.
Zoterus, blått kort – ref till tryckta verk.
Zotterman, vitt kort – ref till handskrifter.
Zschotzscher, vitt kort – ref till handskrifter.
Zurbech, vitt kort – ref till handskrifter.
Zweibergh/von Zweigbergk, blått kort – ref till tryckta verk.
Zweigbergk, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Zweigbergk, von/Zweibergh, blått kort – ref till tryckta verk.
Zwilling, vitt kort – ref till handskrifter.
Zwilling, blått kort – ref till tryckta verk.
Zygelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Zülich, blått kort – ref till tryckta verk.
Zylich/Zülich, vitt kort – ref till handskrifter.
Zynt/Zynth/Zynthius, vitt kort – ref till handskrifter, se Svenonis, GF Släktarkiv.
Zynth/Zynt/Zynthius, vitt kort – ref till handskrifter.
Zynthius, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1952:2-3..
Zynthius/Zynt/Zynth, vitt kort – ref till handskrifter.
Zäterman, vitt kort – ref till handskrifter.
Zätterlund/Zetterlund, blått kort – ref till tryckta verk.
Zöbner, vitt kort – ref till handskrifter.
Zöge von Manteuffel, blått kort – ref till tryckta verk.
Zöge, von/Zöge, vitt kort – ref till handskrifter.
Zögen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Zöller, vitt kort – ref till handskrifter.
Zöller, blått kort – ref till tryckta verk.
Zöllner, vitt kort – ref till handskrifter.
Zörner, vitt kort – ref till handskrifter.
Zötterman, vitt kort – ref till handskrifter, se Ugren, GF Släktarkiv.