Släktkartoteket B

Baad, blått kort – ref till tryckta verk.
Baad, vitt kort – ref till handskrifter, Hiertstedtska samlingen M7 (GF).
Baade, hänvisningskort, se Både.
Baalack, blått kort – ref till tryckta verk.
Baalack, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Baar/Bahr, vitt kort – ref till handskrifter.
Baas, blått kort – ref till tryckta verk.
Baas/Baaz, vitt kort – ref till handskrifter.
Baaz, blått kort – ref till tryckta verk.
Baaz/Baazius/Baas, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Baazil, hänvisningskort, se Baazius.
Baazius, blått kort – ref till tryckta verk.
Baazius/Baazii/Bazius/Baaz, vitt kort – ref till handskrifter.
Babell, blått kort – ref till tryckta verk.
Bacchelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Baccherus, hänvisningskort, se Bacher.
Baccman, hänvisningskort, se Backman.
Bach, vitt kort – ref till handskrifter.
Bachelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Bachenberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Bachenschwantz, blått kort – ref till tryckta verk.
Bacher/Baccherus/Bacherus, vitt kort – ref till handskrifter.
Bachér/Bacherus, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1953, s 142 ff.
Bacherus, hänvisningskort, se Bacher.
Bachland, blått kort – ref till tryckta verk.
Bachman, blått kort – ref till tryckta verk, se Backman.
Bachman, vitt kort – ref till handskrifter.
Bachmanson, blått kort – ref till tryckta verk.
Bachmansson, vitt kort – ref till handskrifter.
Back, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Back, blått kort – ref till tryckta verk.
Backa-släkten, blått kort – ref till tryckta verk.
Backasläkten, vitt kort – ref till handskrifter.
Backe, blått kort – ref till tryckta verk.
Backe/Bakke, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Backeby, vitt kort – ref till handskrifter.
Backelin, blått kort – ref till tryckta verk.
Backelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Backemark, vitt kort – ref till handskrifter.
Backen, vitt kort – ref till handskrifter.
Backenström, blått kort – ref till tryckta verk.
Backér, vitt kort – ref till handskrifter.
Backert, vitt kort – ref till handskrifter.
Backerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Backfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Backfot, blått kort – ref till tryckta verk.
Backlin, vitt kort – ref till handskrifter.
Backlind, vitt kort – ref till handskrifter.
Backlund, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Backlund, blått kort – ref till tryckta verk.
Backman, blått kort – ref till tryckta verk, se Bachman.
Backman/Backman, von/Baccman, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Backmansson, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1959, s 332.
Backmark, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Backmark, blått kort – ref till tryckta verk.
Backström, blått kort – ref till tryckta verk.
Backström, vitt kort – ref till handskrifter.
Backteman, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Backteman, blått kort – ref till tryckta verk.
Baclom, vitt kort – ref till handskrifter.
Bad, blått kort – ref till tryckta verk.
Bade, blått kort – ref till tryckta verk.
Bade/Badhe, vitt kort – ref till handskrifter.
Badebodasläkten, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1993:2.
Badelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Badendijck, vitt kort – ref till handskrifter.
Badendyck, blått kort – ref till tryckta verk.
Badenhagen, blått kort – ref till tryckta verk.
Badenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Bader, vitt kort – ref till handskrifter.
Bader, blått kort – ref till tryckta verk.
Badhe/Bahde/Bade, vitt kort – ref till handskrifter.
Badin, vitt kort – ref till handskrifter.
Badin, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1971 s 272-314.
Badou, vitt kort – ref till handskrifter.
Baeckman, blått kort – ref till tryckta verk.
Baeckström, blått kort – ref till tryckta verk.
Baeckström/Bäckström, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv.
Baeder, blått kort – ref till tryckta verk.
Baeder, vitt kort – ref till handskrifter.
Baehrentz, hänvisningskort, se Berendtz.
Baeijer, blått kort – ref till tryckta verk.
Baeijer, hänvisningskort, se Beijer.
Baeijer, blått kort – ref till tryckta verk.
Baelter, blått kort – ref till tryckta verk.
Baer, blått kort – ref till tryckta verk.
Baer, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Baerenfels, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Baerentz/Baehrendtz, blått kort – ref till tryckta verk.
Baerentzen, vitt kort – ref till handskrifter.
Baerentzen, vitt kort – ref till handskrifter.
Baertling, blått kort – ref till tryckta verk.
Bager, blått kort – ref till tryckta verk.
Bager, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Bagg, vitt kort – ref till handskrifter.
Bagge, blått kort – ref till tryckta verk.
Bagge, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1958, s 53, 1951 s 281-283.
Bagge, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Bagge, blått kort – ref till tryckta verk.
Baggeboda, blått kort – ref till tryckta verk.
Baggehufvud/Bagghufvud, vitt kort – ref till handskrifter.
Baggehufwudt, blått kort – ref till tryckta verk.
Baggenschiöldh, hänvisningskort, se Baggensköld.
Baggensköld, blått kort – ref till tryckta verk.
Baggensköld/Baggenschiöldh, vitt kort – ref till handskrifter.
Baggenstierna, vitt kort – ref till handskrifter.
Baggenstierna, blått kort – ref till tryckta verk.
Bagger, vitt kort – ref till handskrifter.
Bagger, blått kort – ref till tryckta verk.
Bagghufvud/Baggehufvud, blått kort – ref till tryckta verk.
Baggstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Baggström, blått kort – ref till tryckta verk.
Bagh, blått kort – ref till tryckta verk.
Bagmyhl, blått kort – ref till tryckta verk.
Bagmöller, vitt kort – ref till handskrifter.
Bahde, hänvisningskort, se Badhe.
Baher, vitt kort – ref till handskrifter.
Bahér, blått kort – ref till tryckta verk.
Bahne/Bane, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1958, s 50.
Bahne/Bane, vitt kort – ref till handskrifter.
Bahr, blått kort – ref till tryckta verk.
Bahr, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Bahr, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Bahr/Baar, vitt kort – ref till handskrifter.
Bahrer, vitt kort – ref till handskrifter.
Bahrman, vitt kort – ref till handskrifter.
Bahrman, blått kort – ref till tryckta verk.
Bahrt, hänvisningskort, se Barth.
Baijar/Baijard, hänvisningskort, se Bayard.
Baijer, vitt kort – ref till handskrifter.
Baijer von Wiessfeldt, blått kort – ref till tryckta verk.
Baijern, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Baijerstein, vitt kort – ref till handskrifter.
Bailey, blått kort – ref till tryckta verk.
Baillet, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Baillet, blått kort – ref till tryckta verk.
Baink, blått kort – ref till tryckta verk.
Bajard, hänvisningskort, se Bayard.
Baker, vitt kort – ref till handskrifter.
Bakke/Backe, vitt kort – ref till handskrifter.
Balabrega, vitt kort – ref till handskrifter.
Balach, vitt kort – ref till handskrifter.
Balandt, blått kort – ref till tryckta verk.
Balberer, blått kort – ref till tryckta verk.
Balch/Balck/Balch, vitt kort – ref till handskrifter, Sandegrenska samlingen K1434 (GF).
Balck/Balk/Balch, blått kort – ref till tryckta verk.
Balcke, blått kort – ref till tryckta verk.
Baldauf/Baldouf, vitt kort – ref till handskrifter.
Baldauff, blått kort – ref till tryckta verk.
Baldin, vitt kort – ref till handskrifter.
Baldouf/Baldauf, vitt kort – ref till handskrifter.
Baldow, blått kort – ref till tryckta verk.
Balfour/Balfuhr, vitt kort – ref till handskrifter.
Balfuhr/Balfur/Balfour, vitt kort – ref till handskrifter.
Balfur, hänvisningskort, se Balfuhr.
Balguerie, blått kort – ref till tryckta verk.
Balingius, vitt kort – ref till handskrifter.
Balk, vitt kort – ref till handskrifter, se Balck.
Balkou/Balkow, vitt kort – ref till handskrifter.
Balkow/Balkou, vitt kort – ref till handskrifter.
Balle, blått kort – ref till tryckta verk.
Ballhorn, blått kort – ref till tryckta verk.
Balling, blått kort – ref till tryckta verk.
Ballon, blått kort – ref till tryckta verk.
Balsar/Baltazar, vitt kort – ref till handskrifter.
Baltazar/Balthasar, von/Baltzar/Baltzer/Balsar, blått kort – ref till tryckta verk.
Baltazar/Balthasar,von/Baltzar/Balsar, vitt kort – ref till handskrifter, SoH 1957, s 235.
Balte, blått kort – ref till tryckta verk.
Balthasar/Balthasar, von, hänvisningskort, se Baltasar.
Baltzar, hänvisningskort, se Baltazar.
Baltzar, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Baltzarsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Baltzer, blått kort – ref till tryckta verk.
Baltzer, vitt kort – ref till handskrifter, SoH 1957, s 235, GF:s släktarkiv.
Baltzersson, blått kort – ref till tryckta verk.
Bamberg, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Banchau, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Banche, blått kort – ref till tryckta verk.
Banck, blått kort – ref till tryckta verk.
Banck/Bank, vitt kort – ref till handskrifter.
Banckau, von/Bancou, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Banco, blått kort – ref till tryckta verk.
Banco, vitt kort – ref till handskrifter.
Bancou, von/Banckau, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Band, vitt kort – ref till handskrifter.
Band, blått kort – ref till tryckta verk.
Banda, vitt kort – ref till handskrifter.
Bandelin, blått kort – ref till tryckta verk.
Bandelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Bandemer, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Bander, vitt kort – ref till handskrifter.
Bandholtz, blått kort – ref till tryckta verk.
Bane, hänvisningskort, se Bahne.
Banér, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1981:3-4.
Banér, vitt kort – ref till handskrifter, SoH 1951 s 222, 1950 s 104.
Bang, vitt kort – ref till handskrifter.
Bang, blått kort – ref till tryckta verk.
Bange, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Bangelius, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Banholtz, blått kort – ref till tryckta verk.
Banick, vitt kort – ref till handskrifter.
Bank, hänvisningskort, se Banck.
Bankow, vitt kort – ref till handskrifter.
Banks, blått kort – ref till tryckta verk.
Bann, vitt kort – ref till handskrifter.
Banner, vitt kort – ref till handskrifter.
Baour, blått kort – ref till tryckta verk.

Barach, vitt kort – ref till handskrifter.
Baranoff, blått kort – ref till tryckta verk.
Baranoff, vitt kort – ref till handskrifter.
Baranowicz, blått kort – ref till tryckta verk.
Barany, blått kort – ref till tryckta verk.
Barany, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Barber, vitt kort – ref till handskrifter.
Barbière, vitt kort – ref till handskrifter.
Barbo, vitt kort – ref till handskrifter.
Barbro, blått kort – ref till tryckta verk.
Barchaeus, blått kort – ref till tryckta verk, GF:s släktarkiv.
Barchaeus, blått kort – ref till tryckta verk.
Barchaeus/Barkius/Barchius/Barkeus/Bark, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s antavlor.
Barchenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Barchius/Barchaeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Barchman/Barckman, vitt kort – ref till handskrifter.
Barck, blått kort – ref till tryckta verk, GF:s släktarkiv.
Barck, hänvisningskort, se Bark.
Barck, von/Bark, vitt kort – ref till handskrifter.
Barckenbohm, blått kort – ref till tryckta verk.
Barckenbom/Barkenbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Barckenbom/Barkenbom, blått kort – ref till tryckta verk.
Barckestorps-ätten/Barkestorp, vitt kort – ref till handskrifter.
Barckhausen, vitt kort – ref till handskrifter.
Barckhusen/Barkhusen, vitt kort – ref till handskrifter.
Barckhusen/Barkhusen, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1950, s 46 o. 52.
Barckhuus, vitt kort – ref till handskrifter.
Barcklind/Barklind, vitt kort – ref till handskrifter.
Barckman, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1986:3-4, se även Barkman.
Barckman/Barkman/Barchman, vitt kort – ref till handskrifter.
Barckstedt/Barkstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Barckström, hänvisningskort, se Barkström.
Barclay, blått kort – ref till tryckta verk.
Barclay/Barklay, vitt kort – ref till handskrifter.
Bard/Bardh, vitt kort – ref till handskrifter.
Bardell, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Bardenfleth, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Bardh, hänvisningskort, se Bard.
Bardolff, vitt kort – ref till handskrifter.
Bardt, vitt kort – ref till handskrifter.
Barell, vitt kort – ref till handskrifter.
Barfoth/Barfod, blått kort – ref till tryckta verk.
Barfoth/Barfod, vitt kort – ref till handskrifter.
Bargen, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Barij, blått kort – ref till tryckta verk.
Barij, vitt kort – ref till handskrifter.
Baring, blått kort – ref till tryckta verk.
Bark/Barck, blått kort – ref till tryckta verk.
Bark/Barck, blått kort – ref till tryckta verk.
Bark/Barck/Barchaeus/Barck, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Barkander, vitt kort – ref till handskrifter.
Barkeen, vitt kort – ref till handskrifter.
Barkén, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Barkenbom, hänvisningskort, se Barckenbom.
Barkestorps ätten, vitt kort – ref till handskrifter.
Barkeus, vitt kort – ref till handskrifter, se Barchaeus.
Barkhus, blått kort – ref till tryckta verk.
Barkhusen, hänvisningskort, se Barckhusen.
Barkhusen/Barckhusen, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1950 s 34, 35, 46, 52, se även Barkhus.
Barkius, hänvisningskort, se Barchaeus.
Barklay/Barclay, vitt kort – ref till handskrifter.
Barklind, hänvisningskort, se Barcklind.
Barkman, blått kort – ref till tryckta verk, se Barckman.
Barkman, hänvisningskort, se Barckman.
Barkman/Carlsson Barkman, blått kort – ref till tryckta verk.
Barko, vitt kort – ref till handskrifter.
Barkou, vitt kort – ref till handskrifter.
Barkstedt, hänvisningskort, se Barckstedt.
Barkström/Barckström, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Barlou, blått kort – ref till tryckta verk.
Barlund, vitt kort – ref till handskrifter.
Barman, vitt kort – ref till handskrifter.
Barman, blått kort – ref till tryckta verk.
Barmsen, vitt kort – ref till handskrifter.
Barn, vitt kort – ref till handskrifter.
Barnave, blått kort – ref till tryckta verk.
Barnei, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Barneij/Bornej/Bourney, vitt kort – ref till handskrifter.
Barneken, blått kort – ref till tryckta verk.
Barneken, vitt kort – ref till handskrifter.
Barnekow, blått kort – ref till tryckta verk.
Barnekow, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Barnekow-Peterson, blått kort – ref till tryckta verk.
Barner, blått kort – ref till tryckta verk.
Barner, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Barnskiöld, hänvisningskort, se Barnsköld.
Barnsköld, blått kort – ref till tryckta verk.
Barnsköld/Barnskiöld, vitt kort – ref till handskrifter.
Barntman, vitt kort – ref till handskrifter.
Barohn, blått kort – ref till tryckta verk.
Barohn, blått kort – ref till tryckta verk.
Barr, blått kort – ref till tryckta verk.
Barre, blått kort – ref till tryckta verk.
Barré, blått kort – ref till tryckta verk.
Barrendorff, blått kort – ref till tryckta verk.
Barrling, blått kort – ref till tryckta verk.
Bars, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Bars, blått kort – ref till tryckta verk.
Barschiaer, vitt kort – ref till handskrifter.
Barsdau, vitt kort – ref till handskrifter.
Barsfeldt, blått kort – ref till tryckta verk.
Barsuglia, vitt kort – ref till handskrifter.
Bart, hänvisningskort, se Barth.
Bartelius, hänvisningskort, se Barthelius.
Bartels, blått kort – ref till tryckta verk.
Bartels/Barthelius/Barthelsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Barth, blått kort – ref till tryckta verk.
Barth/Bart/Bahrt, vitt kort – ref till handskrifter.
Barthel, blått kort – ref till tryckta verk.
Barthelius/Bartelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Barthelson, blått kort – ref till tryckta verk.
Barthelsson/Barthelson, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Barthengren, vitt kort – ref till handskrifter.
Barthil/Barthils, vitt kort – ref till handskrifter.
Barthold, vitt kort – ref till handskrifter.
Bartholdi/Bartholdsen, vitt kort – ref till handskrifter.
Bartholdsen, hänvisningskort, se Bartholdi.
Bartholin, blått kort – ref till tryckta verk.
Bartholin/Bartolinus, vitt kort – ref till handskrifter.
Bartholomaeus Rolandson, vitt kort – ref till handskrifter.
Bartkie, vitt kort – ref till handskrifter.
Bartoldi, blått kort – ref till tryckta verk.
Bartolinus, hänvisningskort, se Bartholin.
Bartosch, blått kort – ref till tryckta verk.
Bartram, vitt kort – ref till handskrifter.
Barts/Bartz/Bartzer/Bartsch, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Bartz/Bartzer, hänvisningskort, se Barts.
Bartzuk, blått kort – ref till tryckta verk.
Barun, blått kort – ref till tryckta verk.
Barwander, vitt kort – ref till handskrifter.
Basatamur, vitt kort – ref till handskrifter.
Base, vitt kort – ref till handskrifter.
Baseler, blått kort – ref till tryckta verk.
Basewitz, vitt kort – ref till handskrifter.
Basilier/Baselier, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1969:1, 1970, s. 43-45.
Basilier/Baselier/Basilir, vitt kort – ref till handskrifter.
Basilir/Baselier/Basilier, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Bask, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Bask, blått kort – ref till tryckta verk.
Bass, vitt kort – ref till handskrifter.
Bassewitz, vitt kort – ref till handskrifter.
Bassewitz, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Bassi, blått kort – ref till tryckta verk.
Bassi, vitt kort – ref till handskrifter.
Bassig, blått kort – ref till tryckta verk.
Bassij, vitt kort – ref till handskrifter.
Bastiansson/Bastiensson, vitt kort – ref till handskrifter.
Bastiensson/Bastiansson, vitt kort – ref till handskrifter.
Bastman, blått kort – ref till tryckta verk.
Battram, blått kort – ref till tryckta verk.
Battram, blått kort – ref till tryckta verk.
Battram, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Bauch, blått kort – ref till tryckta verk, se Bauck.
Bauch, vitt kort – ref till handskrifter.
Bauchmüllern, vitt kort – ref till handskrifter.
Bauck/Bauch, vitt kort – ref till handskrifter.
Baud, vitt kort – ref till handskrifter.
Baude, vitt kort – ref till handskrifter.
Baude, blått kort – ref till tryckta verk.
Baudin, blått kort – ref till tryckta verk.
Baudissin, blått kort – ref till tryckta verk.
Bauditz, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Baudou, hänvisningskort, se Beaudou.
Baudouin, vitt kort – ref till handskrifter.
Bauer, blått kort – ref till tryckta verk.
Bauer/Bauert, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Bauert, hänvisningskort, se Bauer.
Bauge, vitt kort – ref till handskrifter.
Baugner, vitt kort – ref till handskrifter.
Bauman, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Bauman, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Bauman/Bawman/Bauman, von+, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Baumann/Bauman, blått kort – ref till tryckta verk, se Baum, von.
Baumbach, blått kort – ref till tryckta verk.
Baumbach, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Baumeister, blått kort – ref till tryckta verk.
Baumgardt/Baumgardt,von/Baumgart, blått kort – ref till tryckta verk.
Baumgardt/Baumgart/Baumgardt, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Baumgardten, hänvisningskort, se Baumgarten, von.
Baumgarten, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Baumgarten, von/Baumgardten/Baumgarten/Baumgardten, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Baumgrün, blått kort – ref till tryckta verk.
Baumühl, blått kort – ref till tryckta verk.
Baunersdorff, vitt kort – ref till handskrifter.
Bauny, vitt kort – ref till handskrifter.
Baur, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Baurmeister, vitt kort – ref till handskrifter.
Baurotew, vitt kort – ref till handskrifter.
Baus, vitt kort – ref till handskrifter.
Bause, blått kort – ref till tryckta verk.
Bautz, vitt kort – ref till handskrifter.
Bautz/Bauts, blått kort – ref till tryckta verk.
Bautzen, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Baverman, vitt kort – ref till handskrifter.
Bawman, hänvisningskort, se Bauman.
Bayard/Baijard/Baijar/Bajard, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Bayer, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Bazius, hänvisningskort, se Baazius.

Beallieu/Beaulieu, vitt kort – ref till handskrifter.
Beamer, blått kort – ref till tryckta verk.
Beaudou/Baudou, vitt kort – ref till handskrifter.
Beaulieu/Beallieu, vitt kort – ref till handskrifter.
Beausang, blått kort – ref till tryckta verk.
Beber, vitt kort – ref till handskrifter.
Beccander, vitt kort – ref till handskrifter.
Becchius, hänvisningskort, se Bechius.
Bechberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Bechefort, de, blått kort – ref till tryckta verk.
Becher, vitt kort – ref till handskrifter.
Becherer, vitt kort – ref till handskrifter.
Bechius/Becchius/Beckius/Bäckius, vitt kort – ref till handskrifter.
Beck, blått kort – ref till tryckta verk.
Beck, blått kort – ref till tryckta verk.
Beck, von der, blått kort – ref till tryckta verk.
Beck-Friis, vitt kort – ref till handskrifter.
Beck-Friis, blått kort – ref till tryckta verk.
Beck/Bäck, vitt kort – ref till handskrifter.
Beckberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Beckborg, blått kort – ref till tryckta verk.
Beckdahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Beckelin/Bäckelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Beckeman, blått kort – ref till tryckta verk.
Beckeman, vitt kort – ref till handskrifter.
Beckenberg/Bäckenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Beckendahl, blått kort – ref till tryckta verk.
Beckenström, blått kort – ref till tryckta verk.
Beckenström, vitt kort – ref till handskrifter.
Becker, blått kort – ref till tryckta verk.
Becker/Bäcker/Becker, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Beckerfeldt, blått kort – ref till tryckta verk.
Beckerfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Beckerfelt/Beckerfeldt, vitt kort – ref till handskrifter.
Beckern, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Beckern, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Beckerstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Beckerström, vitt kort – ref till handskrifter.
Beckert, vitt kort – ref till handskrifter.
Beckerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Beckéus/Bäckéus, vitt kort – ref till handskrifter.
Beckfeldt, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Beckius, vitt kort – ref till handskrifter, se Bechius.
Beckius, blått kort – ref till tryckta verk.
Becklin, vitt kort – ref till handskrifter.
Becklind, vitt kort – ref till handskrifter.
Becklund/Bäcklund, vitt kort – ref till handskrifter.
Beckman, blått kort – ref till tryckta verk.
Beckman, blått kort – ref till tryckta verk.
Beckman/Bäckman, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Beckmann, blått kort – ref till tryckta verk.
Beckmansson, vitt kort – ref till handskrifter.
Beckmarck, blått kort – ref till tryckta verk.
Beckmark/Beckmarck/Bäckmark, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Beckner/Bäckner, vitt kort – ref till handskrifter.
Beckner/Bäckner/Baeckner, blått kort – ref till tryckta verk.
Becks, blått kort – ref till tryckta verk.
Beckskog, blått kort – ref till tryckta verk.
Beckstadius, blått kort – ref till tryckta verk.
Beckstadius/Bäckstadius, vitt kort – ref till handskrifter.
Beckstedt, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv, GF:s antavlor.
Beckstrand, vitt kort – ref till handskrifter.
Beckström, blått kort – ref till tryckta verk.
Beckström/Bäckström, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Becktin, vitt kort – ref till handskrifter.
Beckwall, vitt kort – ref till handskrifter.
Bedall, vitt kort – ref till handskrifter.
Bedat, vitt kort – ref till handskrifter.
Beddeker/Böddeker/Böttiger, blått kort – ref till tryckta verk.
Bedich, blått kort – ref till tryckta verk.
Bedin, blått kort – ref till tryckta verk.
Bedinger, blått kort – ref till tryckta verk.
Bedke, vitt kort – ref till handskrifter.
Bedoir, blått kort – ref till tryckta verk, se Bedoire.
Bedoire, vitt kort – ref till handskrifter.
Bedoire, blått kort – ref till tryckta verk, GF:s släktarkiv.
Béen, blått kort – ref till tryckta verk.
Béen/Behn, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Beenfels, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Beening, blått kort – ref till tryckta verk.
Beer, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Beer, blått kort – ref till tryckta verk.
Beer, von/Behr, vitt kort – ref till handskrifter.
Beerbom, blått kort – ref till tryckta verk.
Beerbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Beerens, vitt kort – ref till handskrifter.
Beerman, vitt kort – ref till handskrifter.
Beerman, blått kort – ref till tryckta verk.
Beese, hänvisningskort, se Bese.
Beet, vitt kort – ref till handskrifter.
Beeth, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1970:2-3.
Beeth, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Beetz, vitt kort – ref till handskrifter.
Beetz/Beetzen, von/Betzen, blått kort – ref till tryckta verk.
Befritz, vitt kort – ref till handskrifter.
Befve, hänvisningskort, se Bewe.
Befwerman, vitt kort – ref till handskrifter.
Befvie, hänvisningskort, se Bewe.
Behm, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1959, s. 329.
Behm/Behmer/Bem, blått kort – ref till tryckta verk.
Behm/Behmer/Bem/Bemer/Behm, de, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Behmer, vitt kort – ref till handskrifter, se Behm.
Behmer, blått kort – ref till tryckta verk.
Behn, blått kort – ref till tryckta verk.
Behn/Béen, vitt kort – ref till handskrifter.
Behnfälder, vitt kort – ref till handskrifter.
Behr, blått kort – ref till tryckta verk.
Behr, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Behr/Beer, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Behren, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Behrens, blått kort – ref till tryckta verk, se Baehrendtz/Baerhrentz.
Behrens, vitt kort – ref till handskrifter.
Behrman, vitt kort – ref till handskrifter.
Behse, blått kort – ref till tryckta verk.
Behzin, vitt kort – ref till handskrifter.
Beichmann, blått kort – ref till tryckta verk.
Beijbom, blått kort – ref till tryckta verk.
Beijer von Weissfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Beijer von Weissfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Beijer/Baeijer/Bejer/Beyer, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s antavlor.
Beijer/Beyer/Beijer, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Beijerhielm, blått kort – ref till tryckta verk.
Beijerlieb, blått kort – ref till tryckta verk.
Beijerlieb/Bejerlieb, vitt kort – ref till handskrifter.
Beijerman, blått kort – ref till tryckta verk.
Beijerstein, vitt kort – ref till handskrifter.
Beijersten, vitt kort – ref till handskrifter.
Beil, vitt kort – ref till handskrifter.
Beilfelt, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Beinstürtz/Beinsturtz, vitt kort – ref till handskrifter.
Beisner, vitt kort – ref till handskrifter.
Beitzenberg, blått kort – ref till tryckta verk.
 
Bejbom, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Bejer/Beijer/Beyer, vitt kort – ref till handskrifter.
Bejkeby, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Bejring, vitt kort – ref till handskrifter.
Bekman/Baekman, vitt kort – ref till handskrifter.
Belander, blått kort – ref till tryckta verk.
Belanger, vitt kort – ref till handskrifter.
Belanger, blått kort – ref till tryckta verk.
Beldenacke, blått kort – ref till tryckta verk.
Belfrage, blått kort – ref till tryckta verk.
Belfrage, blått kort – ref till tryckta verk.
Belfrage/Bellfrage, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Belhorn, blått kort – ref till tryckta verk.
Belin, vitt kort – ref till handskrifter.
Beling, vitt kort – ref till handskrifter.
Belingius, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Belitz, blått kort – ref till tryckta verk.
Belitz, vitt kort – ref till handskrifter.
Bellander, blått kort – ref till tryckta verk.
Bellander, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Bellender, vitt kort – ref till handskrifter.
Bellendorff, blått kort – ref till tryckta verk.
Bellendorff, vitt kort – ref till handskrifter.
Beller, vitt kort – ref till handskrifter.
Belletti, blått kort – ref till tryckta verk.
Bellfrage, hänvisningskort, se Belfrage.
Bellijn/Bellinus, blått kort – ref till tryckta verk.
Bellin, blått kort – ref till tryckta verk.
Bellingkhausen, von/Bellingshausen,von, vitt kort – ref till handskrifter.
Bellingshausen, von/Bellingkhusen, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Bellini, blått kort – ref till tryckta verk.
Bellinus, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Bellinus/Bellijn, blått kort – ref till tryckta verk.
Bellman, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Bellman, blått kort – ref till tryckta verk.
Bellnaer, hänvisningskort, se Bellnér.
Bellnér/Bellnerus/Bellnaer, vitt kort – ref till handskrifter.
Bellnerus/Bellnér, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Bellqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Belman, vitt kort – ref till handskrifter.
Below, blått kort – ref till tryckta verk.
Below, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Below/Below, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Belovius, vitt kort – ref till handskrifter.
Beltramin/Beltramini, vitt kort – ref till handskrifter.
Bem, hänvisningskort, se Behm.
Bemer/Behm/Behmer, vitt kort – ref till handskrifter.
Bemoll, blått kort – ref till tryckta verk.
Benander, blått kort – ref till tryckta verk.
Bencke, blått kort – ref till tryckta verk.
Benckendorf, blått kort – ref till tryckta verk.
Benckendorf, vitt kort – ref till handskrifter.
Benckert, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Benckert, blått kort – ref till tryckta verk.
Benckowitz, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Bendel, blått kort – ref till tryckta verk.
Bendelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Bendelin, blått kort – ref till tryckta verk.
Bendix, blått kort – ref till tryckta verk.
Bendixson, blått kort – ref till tryckta verk.
Bendok, vitt kort – ref till handskrifter.
Bendorff, vitt kort – ref till handskrifter.
Bendsen, vitt kort – ref till handskrifter.
Bendt, vitt kort – ref till handskrifter.
Bendz, blått kort – ref till tryckta verk.
Bendz, blått kort – ref till tryckta verk.
Bendz, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Bene, vitt kort – ref till handskrifter.
Benedicks, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Benedicks, blått kort – ref till tryckta verk.
Benedicta, blått kort – ref till tryckta verk.
Benedicti, vitt kort – ref till handskrifter.
Benedictsson, blått kort – ref till tryckta verk.
Benedictsson, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Benedictus, vitt kort – ref till handskrifter.
Benedictus, blått kort – ref till tryckta verk.
Benedix, vitt kort – ref till handskrifter.
Benegårdh, blått kort – ref till tryckta verk.
Benegårdh, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Benelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Bengt, blått kort – ref till tryckta verk.
Bengt, vitt kort – ref till handskrifter.
Bengt-släkten, blått kort – ref till tryckta verk, se Benkt-släkten.
Bengtin, vitt kort – ref till handskrifter.
Bengtsberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Bengtsonius, vitt kort – ref till handskrifter.
Bengtsson/Bengtson/Bengzon, blått kort – ref till tryckta verk.
Bengtsson/Bengtson/Bengzon, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Bengtzén, blått kort – ref till tryckta verk.
Bengtzon, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Bengzon/Bengtzon/Bengtsson, blått kort – ref till tryckta verk.
Benick, hänvisningskort, se Bennick.
Benisch, blått kort – ref till tryckta verk.
Benjamin, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Benjamin Raphael, blått kort – ref till tryckta verk.
Benjaminsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Benkt-släkten, blått kort – ref till tryckta verk, se Bengt-släkten.
Bennebrack, vitt kort – ref till handskrifter.
Bennebruch, vitt kort – ref till handskrifter.
Bennedich, blått kort – ref till tryckta verk.
Benner, blått kort – ref till tryckta verk.
Bennerman, vitt kort – ref till handskrifter.
Bennersten, vitt kort – ref till handskrifter.
Bennersten, blått kort – ref till tryckta verk.
Bennet, blått kort – ref till tryckta verk.
Bennet, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Bennich/Bennick, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1988:2.
Bennick/Benick/Bennich, vitt kort – ref till handskrifter.
Benning, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Benningen/Benningen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Benningh/Benningk, vitt kort – ref till handskrifter.
Benningk/Benningh, vitt kort – ref till handskrifter.
Benschiöld, vitt kort – ref till handskrifter.
Bensonius, vitt kort – ref till handskrifter.
Bensow, blått kort – ref till tryckta verk.
Benten, vitt kort – ref till handskrifter.
Benten, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Bentlin, blått kort – ref till tryckta verk.
Bentz, vitt kort – ref till handskrifter.
Bentzin/Benzin, vitt kort – ref till handskrifter.
Benzel, vitt kort – ref till handskrifter.
Benzel-Sternau, blått kort – ref till tryckta verk.
Benzelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Benzelius, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Benzelstierna, vitt kort – ref till handskrifter.
Benzelstierna, blått kort – ref till tryckta verk.
Benzelstierna, Lars Fredrik, blått kort – ref till tryckta verk.
Benzin/Bentzin, vitt kort – ref till handskrifter.
Benzon-Petersen, blått kort – ref till tryckta verk.
Beraeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Berard, blått kort – ref till tryckta verk.
Beraud, blått kort – ref till tryckta verk.
Berbres, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Berch/Berch, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Berch/Berch, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Berchelt/Bercholt, vitt kort – ref till handskrifter.
Berchelt/Bercholt, blått kort – ref till tryckta verk.
Berchman, vitt kort – ref till handskrifter.
Berchman, blått kort – ref till tryckta verk.
Berchner, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Berchner, von/Berkner, vitt kort – ref till handskrifter.
Bercholt/Berchelt/Berkholt, vitt kort – ref till handskrifter.
Bercholtz/Bergholtz, vitt kort – ref till handskrifter.
Berchstadt, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Berckemeijer/Berckenmeijer/Berckenmejer, vitt kort – ref till handskrifter.
Berckenmejer, hänvisningskort, se Berckemeijer.
Berckhan, blått kort – ref till tryckta verk.
Berckhan, hänvisningskort, se Berkhau.
Berckhau/Berckhan, vitt kort – ref till handskrifter.
Berco, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Berco, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Berdle-Kåres ätt, vitt kort – ref till handskrifter.
Berelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Berenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Berencreutz, vitt kort – ref till handskrifter.
Berencreutz, blått kort – ref till tryckta verk.
Berendes/Berndes, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Berendes/Berndes, blått kort – ref till tryckta verk.
Berends, blått kort – ref till tryckta verk.
Berends, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Berendt, vitt kort – ref till handskrifter.
Berendt, blått kort – ref till tryckta verk.
Berendtz/Baehrentz, vitt kort – ref till handskrifter.
Berenfeldt, blått kort – ref till tryckta verk.
Berenfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Berens, blått kort – ref till tryckta verk.
Berens, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Berentsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Berentz, blått kort – ref till tryckta verk.
Berezowski, blått kort – ref till tryckta verk.
Berfeld, von/Berfeldt/Bärfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Berfeld, von/Bärfelt/Berfeldt, blått kort – ref till tryckta verk.
Berfelden, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Berfeldt/Bärfelt/Berfeld, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Berfeldt/Bärfelt/Berfeldt, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Berfenstam, blått kort – ref till tryckta verk.
Berg von Linde, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s antavlor.
Berg von Linde, blått kort – ref till tryckta verk.
Berg, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Berg/Bergh/Berg, de/Bärg, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1958, s. 93.
Berg/Bergh/Bärg, vitt kort – ref till handskrifter.
Berg/Bergh/Bärg, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv, GF:s antavlor.
Berg/Bergh/Bärg, blått kort – ref till tryckta verk.
Berg/Bergh/Bärg, blått kort – ref till tryckta verk, GF:s släktarkiv, SoH 1958, s. 93, 1962:2.
Berga-ätten, vitt kort – ref till handskrifter.
Bergander, blått kort – ref till tryckta verk.
Bergander, vitt kort – ref till handskrifter.
Bergart, blått kort – ref till tryckta verk.
Bergax, vitt kort – ref till handskrifter.
Bergblom, vitt kort – ref till handskrifter.
Bergbom, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Bergbom, blått kort – ref till tryckta verk.
Bergcrona, vitt kort – ref till handskrifter.
Bergdahl/Bergdal, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Bergdal, hänvisningskort, se Bergdahl.
Bergdal/Bergdahl, blått kort – ref till tryckta verk.
Berge, von der, blått kort – ref till tryckta verk.
Bergé/Berghe, vitt kort – ref till handskrifter.
Bergegreen/Bergengren, vitt kort – ref till handskrifter.
Bergegren, vitt kort – ref till handskrifter.
Bergegren, blått kort – ref till tryckta verk.
Bergelase, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Bergelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Bergelin, blått kort – ref till tryckta verk.
Bergelinus, vitt kort – ref till handskrifter.
Bergelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Bergelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Bergelmer, blått kort – ref till tryckta verk.
Bergelmer, vitt kort – ref till handskrifter.
Bergelsdorff, blått kort – ref till tryckta verk.
Bergeman, vitt kort – ref till handskrifter.
Bergeman, blått kort – ref till tryckta verk.
Bergen, v/Berghen, v./Bergen/Bergen, v.d./Bergen,, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Bergen, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Bergenadler, vitt kort – ref till handskrifter.
Bergenadler, blått kort – ref till tryckta verk.
Bergencrantz, vitt kort – ref till handskrifter.
Bergencrantz, blått kort – ref till tryckta verk.
Bergencreutz, blått kort – ref till tryckta verk.
Bergencreutz, blått kort – ref till tryckta verk.
Bergencreutz, vitt kort – ref till handskrifter.
Bergencrona, blått kort – ref till tryckta verk.
Bergencrona, vitt kort – ref till handskrifter.
Bergendahl/Bergendal, blått kort – ref till tryckta verk.
Bergendahl/Bergendal, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Bergendal, hänvisningskort, se Bergendahl.
Bergendorff, vitt kort – ref till handskrifter.
Bergendorff, blått kort – ref till tryckta verk.
Bergenfalk, blått kort – ref till tryckta verk.
Bergenfeldt/Bergenfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Bergenfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Bergenfelt/Bergenfeldt, vitt kort – ref till handskrifter.
Bergengaun, vitt kort – ref till handskrifter.
Bergengren, blått kort – ref till tryckta verk.
Bergengren/Bergengreen, vitt kort – ref till handskrifter.
Bergenhagen, vitt kort – ref till handskrifter.
Bergenheim/Bergenheimb, blått kort – ref till tryckta verk.
Bergenheimb/Bergenheim, blått kort – ref till tryckta verk.
Bergenhem, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Bergenhjelm, blått kort – ref till tryckta verk.
Bergenhjelm/Bergenhielm, vitt kort – ref till handskrifter.
Bergenholtz, vitt kort – ref till handskrifter.
Bergenholtz, blått kort – ref till tryckta verk.
Bergenhöök, blått kort – ref till tryckta verk.
Bergenkloot, blått kort – ref till tryckta verk.
Bergenlind, vitt kort – ref till handskrifter.
Bergenmarck, blått kort – ref till tryckta verk.
Bergenschiöld, hänvisningskort, se Bergenskjöld.
Bergenskjöld, blått kort – ref till tryckta verk.
Bergenskjöld/Bergensköld/Bergenschiöld, vitt kort – ref till handskrifter.
Bergensköld, hänvisningskort, se Bergenskjöld.
Bergenson, blått kort – ref till tryckta verk.
Bergensson, vitt kort – ref till handskrifter.
Bergenstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Bergenstén, vitt kort – ref till handskrifter.
Bergenstierna, blått kort – ref till tryckta verk.
Bergenstierna, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Bergenstråhle, blått kort – ref till tryckta verk.
Bergenstråhle/Bergenstråle, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Bergenstråle, hänvisningskort, se Bergenstråhle.
Bergenström, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv, Ekeflo-sl.tab 3-6 Swartz utr.
Bergenström, blått kort – ref till tryckta verk.
Bergentreich, blått kort – ref till tryckta verk.
Bergentz, vitt kort – ref till handskrifter.
Bergenwall, blått kort – ref till tryckta verk.
Bergenzaun/Bergengaun, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Berger, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Berger, blått kort – ref till tryckta verk.
Berger, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Bergerentz, vitt kort – ref till handskrifter.
Bergergren, blått kort – ref till tryckta verk.
Bergergren, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s antavlor.
Bergern, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Bergesson, vitt kort – ref till handskrifter.
Bergeström, vitt kort – ref till handskrifter.
Bergeström, blått kort – ref till tryckta verk.
Bergfalk, vitt kort – ref till handskrifter.
Bergfalk, blått kort – ref till tryckta verk.
Bergfeld, blått kort – ref till tryckta verk.
Bergfeldt/Bergfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Bergfelt/Bergfeldt, vitt kort – ref till handskrifter.
Bergfors, blått kort – ref till tryckta verk.
Bergfors, vitt kort – ref till handskrifter.
Berggraf, blått kort – ref till tryckta verk.
Berggraf/Berggraff, vitt kort – ref till handskrifter.
Berggraff, hänvisningskort, se Berggraf.
Berggren, blått kort – ref till tryckta verk.
Berggren, blått kort – ref till tryckta verk.
Berggren, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Berggrenson, blått kort – ref till tryckta verk.
Berggrund, vitt kort – ref till handskrifter.
Bergh, hänvisningskort, se Berg.
Bergh/Berg, blått kort – ref till tryckta verk.
Berghamn, blått kort – ref till tryckta verk.
Berghamn, vitt kort – ref till handskrifter.
Berghe/Berge, blått kort – ref till tryckta verk.
Berghem, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Berghen, von, vitt kort – ref till handskrifter, se Bergen, von.
Berghman, vitt kort – ref till handskrifter, se Bergman.
Berghmark, hänvisningskort, se Bergmark.
Berghof, vitt kort – ref till handskrifter.
Bergholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Bergholm, blått kort – ref till tryckta verk.
Bergholtz, blått kort – ref till tryckta verk.
Bergholtz/ Bergholtz, von/Bercholtz, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Berghult, vitt kort – ref till handskrifter.
Berghäll, vitt kort – ref till handskrifter.
Bergier, blått kort – ref till tryckta verk.
Bergin, blått kort – ref till tryckta verk.
Bergin, vitt kort – ref till handskrifter.
Bergius, blått kort – ref till tryckta verk, GF:s släktarkiv.
Bergius/Berghius, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Bergklint, blått kort – ref till tryckta verk.
Bergklint, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Bergklyft, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter.
Bergklyft, blått kort – ref till tryckta verk.
Bergkrantz, vitt kort – ref till handskrifter.
Bergkrön, blått kort – ref till tryckta verk.
Bergkvist, blått kort – ref till tryckta verk.
Bergland, blått kort – ref till tryckta verk.
Bergland, vitt kort – ref till handskrifter.
Berglase, vitt kort – ref till handskrifter.
Berglin, blått kort – ref till tryckta verk.
Berglin, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Berglind, blått kort – ref till tryckta verk.
Berglind, vitt kort – ref till handskrifter.
Bergling, vitt kort – ref till handskrifter.
Bergling, blått kort – ref till tryckta verk.
Bergloo, vitt kort – ref till handskrifter.
Bergloo, blått kort – ref till tryckta verk.
Berglund, blått och vitt kort – hänv till både tryckta verk och handskrifter, GF:s släktarkiv.
Berglöf, blått kort – ref till tryckta verk.
Berglöf, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Bergman, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1955:s. 249.
Bergman, blått kort – ref till tryckta verk, se Berghman.
Bergman Olson, blått kort – ref till tryckta verk.
Bergman-Andersson, vitt kort – ref till handskrifter.
Bergman-Olson, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Bergman/Berghman, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv, se äv Alsterberg-i Kumla Närke, GF:s antavlor, Sandegrenska samlingen F 67 (GF).
Bergman/Bergmann/Berghman, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1950: s. 76.
Bergmander, vitt kort – ref till handskrifter.
Bergmanson, vitt kort – ref till handskrifter.
Bergmanson, blått kort – ref till tryckta verk.
Bergmark/Berghmark/Bergmarck, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Bergmark/Berghmark/Bergmarck, blått kort – ref till tryckta verk.
Bergnehr, hänvisningskort, se Bergner.
Bergnell, vitt kort – ref till handskrifter.
Bergner, blått kort – ref till tryckta verk.
Bergner/Bergnéhr, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv, Älf, Swartz utr tab 16ff, + Sandegrenska samlingen K69.
Bergqvist/Bergkvist/Bergquist, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Bergqvist/Bergquist/Bergkvist, blått kort – ref till tryckta verk.
Bergren, vitt kort – ref till handskrifter.
Bergroth, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1981:, s. 261.
Bergroth/Bergrot, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Bergs, blått kort – ref till tryckta verk.
Bergs-släkten från Berg i Wäshärad, vitt kort – ref till handskrifter.
Bergschildt, vitt kort – ref till handskrifter.
Bergschiöld, hänvisningskort, se Bergschöld.
Bergschöld/Bergschiöld/Bergsköld, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Bergselius, vitt kort – ref till handskrifter.
Bergskiöld, hänvisningskort, se Bergsköld.
Bergsköld, blått kort – ref till tryckta verk.
Bergsköld/Bergskiöld/Bergschöld, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Bergsman, vitt kort – ref till handskrifter.
Bergson, vitt kort – ref till handskrifter.
Bergstadius, vitt kort – ref till handskrifter.
Bergstedt, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Bergstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Bergsten, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Bergsten, blått kort – ref till tryckta verk.
Bergstock, blått kort – ref till tryckta verk.
Bergstock, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Bergstrahl/Bergstral, vitt kort – ref till handskrifter.
Bergstral, hänvisningskort, se Bergstrahl.
Bergstral/Bergstrahl, blått kort – ref till tryckta verk.
Bergstrand, blått kort – ref till tryckta verk.
Bergstrand, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Bergström, blått kort – ref till tryckta verk, GF:s släktarkiv, SoH 1954: sid. 140.
Bergström, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1992:1.
Bergström, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv, se äv Kjellström, GF:s antavlor, Lektor J Kjellströms samling (GF).
Bergströmsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Bergsudd, vitt kort – ref till handskrifter.
Bergsundius, vitt kort – ref till handskrifter.
Bergt, vitt kort – ref till handskrifter.
Bergudd, vitt kort – ref till handskrifter.
Bergudd, blått kort – ref till tryckta verk.
Bergum, blått kort – ref till tryckta verk.
Bergwald, vitt kort – ref till handskrifter.
Bergwald, blått kort – ref till tryckta verk.
Bergvall, blått kort – ref till tryckta verk, GF:s släktarkiv, se Frisk, Bergvall, Jonsson.
Bergvall/Bergwall, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Bergwik, vitt kort – ref till handskrifter.
Bergvind/Bergwind, blått kort – ref till tryckta verk.
Bergöö, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Bergöö, blått kort – ref till tryckta verk.
Berholtz, vitt kort – ref till handskrifter.
Berholtz, blått kort – ref till tryckta verk.
Berijn, blått kort – ref till tryckta verk.
Bering/Beringer/Bäringer, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Beringer, hänvisningskort, se Bering.
Berkefelde, van, vitt kort – ref till handskrifter.
Berkén, blått kort – ref till tryckta verk.
Berkhof, blått kort – ref till tryckta verk.
Berkholt/Bercholt, vitt kort – ref till handskrifter.
Berkner/Berchner, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Berlem, blått kort – ref till tryckta verk.
Berleman, blått kort – ref till tryckta verk.
Berlien/Berlin, blått kort – ref till tryckta verk.
Berliman, vitt kort – ref till handskrifter.
Berlin, blått kort – ref till tryckta verk.
Berlin/Berlien, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Berling, blått kort – ref till tryckta verk.
Berling/Bärling, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Berlock, vitt kort – ref till handskrifter.
Berlou, blått kort – ref till tryckta verk.
Berman, blått kort – ref till tryckta verk.
Bern, vitt kort – ref till handskrifter.
Bern, blått kort – ref till tryckta verk, GF:s släktarkiv, se Wredenberg.
Bernadotte, blått kort – ref till tryckta verk.
Bernadotte, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv, SoH 1950, sid. 105.
Bernard, vitt kort – ref till handskrifter.
Bernatsky, blått kort – ref till tryckta verk.
Bernau, vitt kort – ref till handskrifter.
Bernays, blått kort – ref till tryckta verk.
Berndahl, blått kort – ref till tryckta verk.
Berndes, blått kort – ref till tryckta verk.
Berndes, hänvisningskort, se Berendes.
Bernds, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Bernds, von/Bernds, vitt kort – ref till handskrifter.
Berndsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Berndt, vitt kort – ref till handskrifter.
Berndtsson, blått kort – ref till tryckta verk.
Berndtsson/Berndtson, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Berndtz/Berns, vitt kort – ref till handskrifter.
Berne, blått kort – ref till tryckta verk.
Bernefelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Bernegow/Bernegau/Bernkau, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Bernell, blått kort – ref till tryckta verk.
Berner, vitt kort – ref till handskrifter.
Berner, blått kort – ref till tryckta verk.
Bernerup, blått kort – ref till tryckta verk.
Bernerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Bernfeldt, blått kort – ref till tryckta verk.
Bernfels, vitt kort – ref till handskrifter.
Bernfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Bernhard, vitt kort – ref till handskrifter.
Bernhardi, vitt kort – ref till handskrifter.
Bernhardt, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Bernhardt, blått kort – ref till tryckta verk.
Bernhoff, vitt kort – ref till handskrifter.
Bernhold, vitt kort – ref till handskrifter.
Bernholm, blått kort – ref till tryckta verk, GF:s släktarkiv.
Bernich, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Bernkau/Bernegow, vitt kort – ref till handskrifter.
Bernling, vitt kort – ref till handskrifter.
Bernqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Berns/Berndtz, vitt kort – ref till handskrifter.
Bernstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Bernsten, vitt kort – ref till handskrifter.
Bernstorff, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Bernström, blått kort – ref till tryckta verk.
Bernström, vitt kort – ref till handskrifter.
Bernt van Münster, blått kort – ref till tryckta verk.
Berntson, blått kort – ref till tryckta verk.
Berntzer, vitt kort – ref till handskrifter.
Berntzerus/Bernzelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Bernvik, blått kort – ref till tryckta verk.
Bernzelius, hänvisningskort, se Berntzerus.
Bernäng, blått kort – ref till tryckta verk.
Bero, blått kort – ref till tryckta verk.
Beron, vitt kort – ref till handskrifter.
Beronius, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Beronius, blått kort – ref till tryckta verk.
Berselius, hänvisningskort, se Berzelius.
Bersell, blått kort – ref till tryckta verk.
Bersell, vitt kort – ref till handskrifter.
Bersén, vitt kort – ref till handskrifter.
Bersenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Bersius, vitt kort – ref till handskrifter.
Bersman, vitt kort – ref till handskrifter.
Bersselius, hänvisningskort, se Berzelius.
Bertelin/Berthelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Bertelsson/Berthelson, blått kort – ref till tryckta verk.
Bertheau, blått kort – ref till tryckta verk.
Berthelin/Bertelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Berthelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Berthner, blått kort – ref till tryckta verk.
Bertil, blått kort – ref till tryckta verk.
Bertil/Bertill, vitt kort – ref till handskrifter.
Bertill, hänvisningskort, se Bertil.
Bertillsson, hänvisningskort, se Bertilsson.
Bertils-ätten, vitt kort – ref till handskrifter.
Bertilsson/Bertillsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Bertin, vitt kort – ref till handskrifter.
Bertlin, vitt kort – ref till handskrifter.
Bertram, blått kort – ref till tryckta verk.
Bertram, vitt kort – ref till handskrifter.
Bertramen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Bertrandh, vitt kort – ref till handskrifter.
Berwald, blått kort – ref till tryckta verk.
Berwald, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Berzeliin/Berzelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Berzelin, hänvisningskort, se Berzeliin.
Berzelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Berzelius/Bersselius/Berselius, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv, Sandegrenska samlingen F 80 (GF).
BerzeliusBerselius/Bersselius/Bergselius, blått kort – ref till tryckta verk.
Besche, blått kort – ref till tryckta verk.
Beschen, vitt kort – ref till handskrifter.
Besck, blått kort – ref till tryckta verk.
Besck, vitt kort – ref till handskrifter.
Bese, blått kort – ref till tryckta verk.
Bese/Beese/Bijsse, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv, SoH 1951: sid. 223.
Beseken, blått kort – ref till tryckta verk.
Beselin, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Beselius, blått kort – ref till tryckta verk.
Besendahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Besien, vitt kort – ref till handskrifter.
Besignan, de, hänvisningskort, se Besignan, de.
Beskov, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1958, sid. 49.
Beskow, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Beskow, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Besoldus, vitt kort – ref till handskrifter.
Besser, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Besser, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Besset, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv, se Collin.
Bessing, vitt kort – ref till handskrifter.
Bessman, blått kort – ref till tryckta verk.
Bessman, vitt kort – ref till handskrifter.
Bessvig, vitt kort – ref till handskrifter.
Bestadius, vitt kort – ref till handskrifter.
Bestman, vitt kort – ref till handskrifter.
Beth, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Beth, blått kort – ref till tryckta verk.
Bethén, blått kort – ref till tryckta verk.
Bethén/Bethien/Bethner, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Bethge, blått kort – ref till tryckta verk.
Bethien, hänvisningskort, se Bethén.
Bethman, blått kort – ref till tryckta verk.
Bethner, hänvisningskort, se Bethén.
Bethun, blått kort – ref till tryckta verk.
Bethun, vitt kort – ref till handskrifter.
Betke, blått kort – ref till tryckta verk.
Betke/Bettcke/Bettecke, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Betken, vitt kort – ref till handskrifter.
Bettander, vitt kort – ref till handskrifter.
Bettcke, hänvisningskort, se Betke.
Bettecke/Betke, vitt kort – ref till handskrifter.
Betton, vitt kort – ref till handskrifter.
Betts, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv, se äv Peto i samlingskart. England.
Betulander, vitt kort – ref till handskrifter.
Betulander, blått kort – ref till tryckta verk.
Betulin, vitt kort – ref till handskrifter.
Betulin, blått kort – ref till tryckta verk.
Betulius, blått kort – ref till tryckta verk.
Betzberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Betzell, vitt kort – ref till handskrifter.
Betzén, vitt kort – ref till handskrifter.
Betzen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Betzen/Beetz von Beetzen, blått kort – ref till tryckta verk.
Betzer, vitt kort – ref till handskrifter.
Betzholtz, blått kort – ref till tryckta verk, se Hector.
Betzler, vitt kort – ref till handskrifter.
Beulwitz, vitt kort – ref till handskrifter.
Beuningen, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Beureus, blått kort – ref till tryckta verk.
Beureus, hänvisningskort, se Beurreus.
Beuritz, vitt kort – ref till handskrifter.
Beurling, blått kort – ref till tryckta verk.
Beurling, vitt kort – ref till handskrifter, Hiertstedtska samlingen DS:1 (GF).
Beurman, blått kort – ref till tryckta verk.
Beurraeus/Beureus/Beurreus/Bureus, vitt kort – ref till handskrifter.
Beurraeus/Beurreus/Beureus, blått kort – ref till tryckta verk.
Beurreus, hänvisningskort, se Beurraeus.
Beus, vitt kort – ref till handskrifter.
Beus, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Beuster, vitt kort – ref till handskrifter.
Beutman, blått kort – ref till tryckta verk.
Beutthün, vitt kort – ref till handskrifter.
Béve, blått kort – ref till tryckta verk.
Bewe/Befvie/Befve, vitt kort – ref till handskrifter, G Hennings kort om valloner.
Bewerfeldt/Bäfverfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Bewert/Bewert, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Bewerwolt, vitt kort – ref till handskrifter.
Bex, vitt kort – ref till handskrifter.
Bexelius, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Bexelius, blått kort – ref till tryckta verk, se Bexell, SoH 1950:sid. 57.
Bexell, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Bexell, blått kort – ref till tryckta verk, se Bexelius.
Bexén, vitt kort – ref till handskrifter.
Bey, blått kort – ref till tryckta verk.
Beyde, blått kort – ref till tryckta verk.
Beyenström, vitt kort – ref till handskrifter.
Beyer/Beijer, blått kort – ref till tryckta verk.
Beyer/Beijer/Bejer, vitt kort – ref till handskrifter.
Beyerhaus, blått kort – ref till tryckta verk.
Beylon, vitt kort – ref till handskrifter.
Beylon, blått kort – ref till tryckta verk.
Bezelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Bezelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Beäff, vitt kort – ref till handskrifter.
Bibau, blått kort – ref till tryckta verk.
Bibau, vitt kort – ref till handskrifter.
Bibell, vitt kort – ref till handskrifter.
Biberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Biberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Bibow, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Bichlie, vitt kort – ref till handskrifter.
Bichlié, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1981:2.
Bichner, blått kort – ref till tryckta verk.
Bidal, vitt kort – ref till handskrifter.
Bidal, blått kort – ref till tryckta verk.
Bidal de Corteviel, vitt kort – ref till handskrifter.
Bidberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Bidén, vitt kort – ref till handskrifter.
Bidenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Bidz, blått kort – ref till tryckta verk.
Bidz/Bidze, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Bidze/Bidz, vitt kort – ref till handskrifter.
Bieder, vitt kort – ref till handskrifter.
Biehl, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Biehl/Biel, blått kort – ref till tryckta verk.
Biehusen, blått kort – ref till tryckta verk.
Biehusen, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Biel/Biehl, vitt kort – ref till handskrifter.
Bielcke, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Bielckholm, blått kort – ref till tryckta verk.
Bielefeldt/Bihlfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Bieler, blått kort – ref till tryckta verk.
Bielfeld, vitt kort – ref till handskrifter.
Bielke, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1951, s 214,217,218,222.
Bielke, blått kort – ref till tryckta verk.
Bielke/Bjelke, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv, SoH 1951: sid. 103, 1951:2.
Bielkenhielm, blått kort – ref till tryckta verk.
Bielkenstierna, blått kort – ref till tryckta verk.
Bielkenstierna/Bjelkenstierna, vitt kort – ref till handskrifter.
Bielstéen, blått kort – ref till tryckta verk.
Bien, vitt kort – ref till handskrifter.
Bienckiewitz, vitt kort – ref till handskrifter.
Bientz, vitt kort – ref till handskrifter.
Bierbach, blått kort – ref till tryckta verk.
Bierboe, vitt kort – ref till handskrifter.
Bierchenius/Bjerckén/af Bjerkén/Bjerchenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Bierchenius/Bjerckén/Bjerkén/af Bjerkén/Bjerchenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Bierchman, vitt kort – ref till handskrifter.
Bierkander, vitt kort – ref till handskrifter.
Bierman, blått kort – ref till tryckta verk.
Bierman, vitt kort – ref till handskrifter.
Biers/Bjers, vitt kort – ref till handskrifter.
Biesenbach, vitt kort – ref till handskrifter.
Biesert, blått kort – ref till tryckta verk.
Biesert, vitt kort – ref till handskrifter.
Bieswang, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Bietendorff, blått kort – ref till tryckta verk.
Bietoriskiewski, blått kort – ref till tryckta verk.
Bieurkman/Björkman, vitt kort – ref till handskrifter.
Bieurn/Björn, vitt kort – ref till handskrifter.
Bigh, vitt kort – ref till handskrifter, Hiertstedtska samlingen A1 (GF).
Bigot, blått kort – ref till tryckta verk.
Bihl/Bil/Bijhl, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv, se Bengtzén (Sundberg).
Bihlfeldt, blått kort – ref till tryckta verk.
Bihlfeldtt, hänvisningskort, se Bilfelt.
Bihlfelt/Bielefeldt, vitt kort – ref till handskrifter.
Bihlroth/Billroth, vitt kort – ref till handskrifter.
Biiton, vitt kort – ref till handskrifter.
Bijhl/Bihl, vitt kort – ref till handskrifter.
Bijhlstorp, vitt kort – ref till handskrifter.
Bijlberg, hänvisningskort, se Bilberg.
Bijlfeldt, hänvisningskort, se Bilfeldt.
Bijr, vitt kort – ref till handskrifter.
Bil, hänvisningskort, se Bihl.
Bilang, blått kort – ref till tryckta verk.
Bilang, vitt kort – ref till handskrifter.
Bilang, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Bilberg/Bijlberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Bilberg/Billbergh, blått kort – ref till tryckta verk.
Bilborg, hänvisningskort, se Billborg.
Bilde/Billde, vitt kort – ref till handskrifter.
Bildensköld, blått kort – ref till tryckta verk.
Bildering, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Bilderling, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Bildman, vitt kort – ref till handskrifter.
Bildstein, blått kort – ref till tryckta verk, se Bildsten.
Bildstein /Bildstein, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Bildstein/ Bildstein, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Bildsten, blått kort – ref till tryckta verk, se Bildstein.
Bildt, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Bildt, blått kort – ref till tryckta verk.
Bilefelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Bilesback/Bileskack, vitt kort – ref till handskrifter.
Bileskack/Bilesback, vitt kort – ref till handskrifter.
Bilesköld, blått kort – ref till tryckta verk.
Bilesköld, vitt kort – ref till handskrifter.
Bilfeldt/Bihlfeldtt/Bijlfeldt/Bilfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Bilfelt, hänvisningskort, se Bilfeldt.
Biljer, vitt kort – ref till handskrifter.
Bill, blått kort – ref till tryckta verk.
Billander, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Billberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Billberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Billbergh, blått kort – ref till tryckta verk.
Billbergh, af, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Billbergh, af, blått kort – ref till tryckta verk.
Billborg/Bilborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Billde/Bilde, vitt kort – ref till handskrifter.
Bille, blått kort – ref till tryckta verk, GF:s släktarkiv.
Bille/Bilde, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Billengren, blått kort – ref till tryckta verk.
Billengren, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Billenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Billersten, vitt kort – ref till handskrifter.
Billgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Billgren, blått kort – ref till tryckta verk, GF:s släktarkiv.
Billichius, vitt kort – ref till handskrifter.
Billing, blått kort – ref till tryckta verk.
Billing/Billingius/ Billing, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Billingberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Billingberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Billinggren, blått kort – ref till tryckta verk.
Billinggren/Billingren, vitt kort – ref till handskrifter.
Billinghausen, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Billingius, hänvisningskort, se Billing.
Billingschöld, hänvisningskort, se Billingsköld.
Billingshusen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Billingskog, blått kort – ref till tryckta verk.
Billingsköld, blått kort – ref till tryckta verk.
Billingsköld/Billingschöld, vitt kort – ref till handskrifter.
Billingzleij, vitt kort – ref till handskrifter.
Billman, vitt kort – ref till handskrifter.
Billman, blått kort – ref till tryckta verk.
Billmanson, blått kort – ref till tryckta verk.
Billmanson, vitt kort – ref till handskrifter.
Billmark, blått kort – ref till tryckta verk.
Billmark/Bilmark, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Billock, hänvisningskort, se Biloch.
Billow, blått kort – ref till tryckta verk.
Billowius/Billou/Bilou/Bilo/Billow, vitt kort – ref till handskrifter.
Billqvist, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Billqvist, blått kort – ref till tryckta verk.
Billroth/Bihlroth, vitt kort – ref till handskrifter.
Billsberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Billscher, vitt kort – ref till handskrifter.
Billstein, vitt kort – ref till handskrifter.
Billsten, blått kort – ref till tryckta verk.
Billsten, vitt kort – ref till handskrifter.
Billstrand, blått kort – ref till tryckta verk.
Billström, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Billström, blått kort – ref till tryckta verk.
Billwall, vitt kort – ref till handskrifter.
Bilmark/Billmarck, vitt kort – ref till handskrifter.
Bilmark/Billmark, blått kort – ref till tryckta verk.
Bilo, hänvisningskort, se Billowius.
Biloch/Billock, vitt kort – ref till handskrifter.
Bilok, vitt kort – ref till handskrifter.
Bilou, hänvisningskort, se Billowius.
Bilound, vitt kort – ref till handskrifter.
Bilov, vitt kort – ref till handskrifter.
Bilow, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Bilowen, vitt kort – ref till handskrifter.
Bilschow, vitt kort – ref till handskrifter.
Bilsted, blått kort – ref till tryckta verk.
Bilstehn, blått kort – ref till tryckta verk.
Bilstén, blått kort – ref till tryckta verk.
Binborg, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Binborg, blått kort – ref till tryckta verk.
Binck, blått kort – ref till tryckta verk.
Bincken, blått kort – ref till tryckta verk.
Binder, blått kort – ref till tryckta verk.
Bindercrantz, vitt kort – ref till handskrifter.
Binding, vitt kort – ref till handskrifter.
Bindzell, blått kort – ref till tryckta verk.
Bingenheim, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Bingmark, vitt kort – ref till handskrifter.
Bingren, blått kort – ref till tryckta verk.
Binnegård, blått kort – ref till tryckta verk.
Binno, vitt kort – ref till handskrifter.
Binou, vitt kort – ref till handskrifter.
Bippen, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Birath, blått kort – ref till tryckta verk.
Birath/Birat, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv, på vallonhyllan.
Birch, blått kort – ref till tryckta verk.
Birch, vitt kort – ref till handskrifter.
Birckensten, blått kort – ref till tryckta verk.
Birckhoff, blått kort – ref till tryckta verk.
Birckholtz, von/Birkholtz, blått kort – ref till tryckta verk.
Birelli, blått kort – ref till tryckta verk.
Birgén, vitt kort – ref till handskrifter.
Birger, vitt kort – ref till handskrifter.
Birgeri, blått kort – ref till tryckta verk.
Birgeri/Birgerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Birgersson, vitt kort – ref till handskrifter.
Birgersson, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1979:3.
Birgerus, hänvisningskort, se Birgeri.
Birgitta Filipsdotter, blått kort – ref till tryckta verk.
Birhals, vitt kort – ref till handskrifter, SoH 1954:1, fråga nr 231.
Biring, vitt kort – ref till handskrifter.
Birk/Birch, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Birken, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Birkenfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Birkesläkten, blått kort – ref till tryckta verk.
Birkholtz/Birckholtz, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Birkman, blått kort – ref till tryckta verk.
Birling, blått kort – ref till tryckta verk.
Birman, vitt kort – ref till handskrifter.
Birnbaum, blått kort – ref till tryckta verk.
Biron, vitt kort – ref till handskrifter.
Birstad, vitt kort – ref till handskrifter.
Birstrång, vitt kort – ref till handskrifter.
Birt, vitt kort – ref till handskrifter.
Bischoff, blått kort – ref till tryckta verk.
Bischwang, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Biskop Karl i Tuna, vitt kort – ref till handskrifter.
Bisot/Bizoth, vitt kort – ref till handskrifter.
Bisp, blått kort – ref till tryckta verk.
Bisp, vitt kort – ref till handskrifter.
Bisse, vitt kort – ref till handskrifter.
Bissmarck, vitt kort – ref till handskrifter.
Bissmarck/Bissmark, blått kort – ref till tryckta verk.
Bistedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Bistedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Bisterfeld, blått kort – ref till tryckta verk.
Bisterfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Bistram, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Bistramb, vitt kort – ref till handskrifter.
Bitter, blått kort – ref till tryckta verk.
Bitterberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Bittner, blått kort – ref till tryckta verk.
Bitz, blått kort – ref till tryckta verk.
Bitz/Bitze, vitt kort – ref till handskrifter.
Bitze, vitt kort – ref till handskrifter.
Biugg, hänvisningskort, se Bjugg.
Biugg, blått kort – ref till tryckta verk.
Biuggren, blått kort – ref till tryckta verk.
Biur, hänvisningskort, se Bjur.
Biurman, blått kort – ref till tryckta verk.
Biuström, vitt kort – ref till handskrifter.
Bizoth/Bizot/Bisot, vitt kort – ref till handskrifter.
Biörck, hänvisningskort, se Björk.
Biörckebohm, blått kort – ref till tryckta verk.
Biörckequist, blått kort – ref till tryckta verk.
Biörckman, blått kort – ref till tryckta verk.
Biörenklou, blått kort – ref till tryckta verk.
Biörk, hänvisningskort, se Björk.
Biörling, blått kort – ref till tryckta verk.
Biörling, hänvisningskort, se Björling.
Biörn, hänvisningskort, se Björn.
Bjarkö-ätten, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv, Hiertstedtska samlingen M8 (GF).
Bjelckman, hänvisningskort, se Bjelkman.
Bjelke, hänvisningskort, se Bielke.
Bjelkenstierna, hänvisningskort, se Bielkenstierna.
Bjelkholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Bjelkman/Bjelckman, vitt kort – ref till handskrifter.
Bjelle, blått kort – ref till tryckta verk.
Bjerchenius, hänvisningskort, se Bierchenius.
Bjerkander, blått kort – ref till tryckta verk.
Bjerke, blått kort – ref till tryckta verk.
Bjerkefeldt/Bjerkefelldt, blått kort – ref till tryckta verk.
Bjerkén/Bjerken, af, hänvisningskort, se Bierchenius.
Bjerkenius, hänvisningskort, se Bierchenius.
Bjerkman, vitt kort – ref till handskrifter.
Bjerknes, blått kort – ref till tryckta verk.
Bjerme-ätten, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Bjermqvist, blått kort – ref till tryckta verk.
Bjernekull, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Bjernekull, blått kort – ref till tryckta verk.
Bjerner, vitt kort – ref till handskrifter.
Bjerner, blått kort – ref till tryckta verk.
Bjerre, blått kort – ref till tryckta verk.
Bjerre, vitt kort – ref till handskrifter.
Bjerstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Bjerstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Bjerström, blått kort – ref till tryckta verk.
Bjugg, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1989:3-4.
Bjugg/Biugg/Bjugge/Biugge, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv, Sandegrenska samlingen F 86, Bjugg, Bjuggren (GF).
Bjugge, vitt kort – ref till handskrifter, se Bjugg.
Bjuggren, blått kort – ref till tryckta verk, GF:s släktarkiv.
Bjuggren/Biuggren, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv (Bjugg och Bjuggren), GF:s antavlor, Geografiska arkivet: Filipstad.
Bjur/Biur, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1977:1-2, 1983:3-4.
Bjur/Bjuhr/Biur, vitt kort – ref till handskrifter.
Bjurbeck/Biurbeck/Bjurbäck, vitt kort – ref till handskrifter.
Bjurbeck/Bjurbäck, blått kort – ref till tryckta verk.
Bjurberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Bjurberg/Biurberg, , GF:s släktarkiv.
Bjurbäck, hänvisningskort, se Bjurbeck.
Bjuregård, blått kort – ref till tryckta verk.
Bjurelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Bjurén, von/Biuren, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Bjurholm, blått kort – ref till tryckta verk.
Bjurling, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Bjurling, blått kort – ref till tryckta verk.
Bjurman/Biurman, vitt kort – ref till handskrifter.
Bjurqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Bjurstedt/Biurstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Bjursten, vitt kort – ref till handskrifter.
Bjursten, blått kort – ref till tryckta verk.
Bjurström, blått kort – ref till tryckta verk.
Bjurström/Biurström, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Bjurulf, blått kort – ref till tryckta verk.
Bjurums slägten, vitt kort – ref till handskrifter.
Bjurumssläkten, blått kort – ref till tryckta verk.
Bjurvall, vitt kort – ref till handskrifter.
Bjäler, blått kort – ref till tryckta verk.
Bjärasläkten, blått kort – ref till tryckta verk, se Wiberg, Åke.
Bjäreborn, blått kort – ref till tryckta verk.
Björck, hänvisningskort, se Björk.
Björckbom, blått kort – ref till tryckta verk.
Björckholm, blått kort – ref till tryckta verk.
Björcklund, blått kort – ref till tryckta verk.
Björckman, blått kort – ref till tryckta verk.
Björckwall, blått kort – ref till tryckta verk.
Björenklou, vitt kort – ref till handskrifter.
Björk/Biörck/Björck, blått kort – ref till tryckta verk.
Björk/Biörck/Björck, blått kort – ref till tryckta verk.
Björk/Björck/Biörck, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Björkander, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Björkander/Biörkander, blått kort – ref till tryckta verk.
Björkbaum, vitt kort – ref till handskrifter, se Björkebaum.
Björkblad, vitt kort – ref till handskrifter.
Björkbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Björkdahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Björkdahl, blått kort – ref till tryckta verk.
Björkebaum, blått kort – ref till tryckta verk.
Björkedal, vitt kort – ref till handskrifter.
Björkegren, blått kort – ref till tryckta verk.
Björkegren-Burke, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Björkegren/Biörkegren, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Björkell, vitt kort – ref till handskrifter.
Björkelund, blått kort – ref till tryckta verk.
Björkelund, vitt kort – ref till handskrifter.
Björkén, blått kort – ref till tryckta verk.
Björkencrantz, vitt kort – ref till handskrifter.
Björkengren, blått kort – ref till tryckta verk.
Björkenheim, blått kort – ref till tryckta verk.
Björkenlid, blått kort – ref till tryckta verk.
Björkenstam, blått kort – ref till tryckta verk.
Björkerot, vitt kort – ref till handskrifter.
Björkeroth, vitt kort – ref till handskrifter.
Björkesten, af, blått kort – ref till tryckta verk.
Björkfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Björkgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Björkgren, blått kort – ref till tryckta verk.
Björkhages, vitt kort – ref till handskrifter.
Björkholm, blått kort – ref till tryckta verk.
Björkholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Björkholt, vitt kort – ref till handskrifter.
Björklander, vitt kort – ref till handskrifter.
Björklind, vitt kort – ref till handskrifter.
Björkling, vitt kort – ref till handskrifter.
Björklund/Biörklund, blått kort – ref till tryckta verk.
Björklund/Biörklund, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv, Hiertstedtska samlingen avd R3, fol. 37, DS 3:5 (GF).
Björklöf, blått kort – ref till tryckta verk.
Björkman-Björkenheim, blått kort – ref till tryckta verk.
Björkman-Goldschmidt, blått kort – ref till tryckta verk.
Björkman/Biörckman, blått kort – ref till tryckta verk.
Björkman/Biörckman/Bieurkman/Björckman/Biörkman, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Björkman/Biörckman/Biörkman, blått kort – ref till tryckta verk.
Björkopp, blått kort – ref till tryckta verk.
Björkqvist, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Björkqvist, blått kort – ref till tryckta verk.
Björkroth/Björckroth, blått kort – ref till tryckta verk.
Björkroth/Björkrot, vitt kort – ref till handskrifter.
Björkstadius, blått kort – ref till tryckta verk.
Björkstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Björksten/Björksten, af/Björkstén, blått kort – ref till tryckta verk.
Björkstrand, vitt kort – ref till handskrifter.
Björkström, blått kort – ref till tryckta verk.
Björkström, vitt kort – ref till handskrifter.
Björkwall, vitt kort – ref till handskrifter.
Björkäng, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s antavlor.
Björkö-ätten, blått kort – ref till tryckta verk.
Björlin, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Björlin, blått kort – ref till tryckta verk.
Björling, blått kort – ref till tryckta verk, GF:s släktarkiv.
Björling, blått kort – ref till tryckta verk, GF:s släktarkiv.
Björling/Biörling, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Björlingsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Björlund, vitt kort – ref till handskrifter.
Björman, blått kort – ref till tryckta verk.
Björn/Biörn, blått kort – ref till tryckta verk.
Björn/Biörn, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Björnben, vitt kort – ref till handskrifter.
Björnberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Björnberg/Biörnberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Björnbourg, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Björndahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Björndahl, blått kort – ref till tryckta verk.
Björnefelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Björnell, vitt kort – ref till handskrifter.
Björner/Biörner, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv, Arvid Hedberg genealogiska anteckningar.
Björner/Biörner, blått kort – ref till tryckta verk.
Björnfelt/Biörnfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Björngren, vitt kort – ref till handskrifter.
Björnholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Björnhufvud, blått kort – ref till tryckta verk.
Björnhufwud/Biörnhufwud, vitt kort – ref till handskrifter.
Björnklo/Biörnklou/Björnklou, vitt kort – ref till handskrifter.
Björnklou, blått kort – ref till tryckta verk.
Björnklou/Björnklo, vitt kort – ref till handskrifter.
Björnlind, vitt kort – ref till handskrifter.
Björnlund, blått kort – ref till tryckta verk.
Björnlund/Björnlundius/Biörnlund, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Björnlår, blått kort – ref till tryckta verk.
Björnlår, två, vitt kort – ref till handskrifter, SoH 1950:sid. 105.
Björnlås, vitt kort – ref till handskrifter.
Björnmark/Björnmarck, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Björnmark/Björnmarck/Biörnmark, vitt kort – ref till handskrifter.
Björno, vitt kort – ref till handskrifter.
Björnram, blått kort – ref till tryckta verk.
Björnram/Björnrahm/Biörnram, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Björns i Varggården släkt, vitt kort – ref till handskrifter.
Björnschiöld, hänvisningskort, se Björnsköld.
Björnsköld, blått kort – ref till tryckta verk.
Björnsköld/Björnschiöld/Biörnskiöld, vitt kort – ref till handskrifter.
Björnsson, blått kort – ref till tryckta verk.
Björnsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Björnstad, blått kort – ref till tryckta verk.
Björnstad, vitt kort – ref till handskrifter.
Björnstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Björnstedt, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1989:1.
Björnstjerna, blått kort – ref till tryckta verk.
Björnstjerna, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Björnström/Biörnström, vitt kort – ref till handskrifter.
Björnström/Biörnström, blått kort – ref till tryckta verk.
Björnståhl, blått kort – ref till tryckta verk.
Björnståhl/Biörnståhl, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Björnvall, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Björnvall, blått kort – ref till tryckta verk.
Björnäus/Biörnäus, vitt kort – ref till handskrifter.
Björsell/Björzell, vitt kort – ref till handskrifter.
Björson, vitt kort – ref till handskrifter.
Björsson, hänvisningskort, se Björson.
Björtorpssläkten, vitt kort – ref till handskrifter.
Björtorpssläkten, blått kort – ref till tryckta verk.
Björzell/Björsell, vitt kort – ref till handskrifter.
Björås, blått kort – ref till tryckta verk.
Blaadh, hänvisningskort, se Bladh.
Blaag, blått kort – ref till tryckta verk.
Blacha, vitt kort – ref till handskrifter.
Blachet, vitt kort – ref till handskrifter.
Black, blått kort – ref till tryckta verk.
Black, vitt kort – ref till handskrifter.
Blackaus, vitt kort – ref till handskrifter.
Blackmore, vitt kort – ref till handskrifter.
Blackstad, vitt kort – ref till handskrifter.
Blackstadius, blått kort – ref till tryckta verk.
Blackstadius/Blakstadius, vitt kort – ref till handskrifter.
Blackström, vitt kort – ref till handskrifter.
Blackwell, blått kort – ref till tryckta verk.
Blackwood, vitt kort – ref till handskrifter.
Blad, vitt kort – ref till handskrifter, se Bladh.
Bladel, blått kort – ref till tryckta verk.
Bladh/Blad, blått kort – ref till tryckta verk.
Bladh/Blad/Blaadh, vitt kort – ref till handskrifter.
Bladin, blått kort – ref till tryckta verk.
Bladin, vitt kort – ref till handskrifter, GF:s släktarkiv.
Blaekovius, vitt kort – ref till handskrifter.
Blaeselius, vitt kort – ref till handskrifter.
Blaesing, blått kort – ref till tryckta verk.
Blakstadius, hänvisningskort, se Blackstadius.
Blanc, vitt kort – ref till handskrifter, G. Hennings kortanteckningar om valloner (GF).
Blanc, blått kort – ref till tryckta verk.
Blanch, blått kort – ref till tryckta verk.
Blanche, blått kort – ref till tryckta verk.
Blanck/Blank, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, G.Hennings kortanteckningar om valloner (GF).
Blanck/Blank, blått kort – ref till tryckta verk.
Blanck/Blank, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1995:s, 253-273.
Blancke, blått kort – ref till tryckta verk.
Blancke, vitt kort – ref till handskrifter.
Blanckenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Blanckenberg, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Blanckenburg, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Blanckenfeldt, vitt kort – ref till handskrifter.
Blanckenfjell, blått kort – ref till tryckta verk.
Blanckenfjell/Blankenfjell/Blanckenfiäll, vitt kort – ref till handskrifter.
Blanckenhagen, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Blanckenhagen/Blankenhagen, blått kort – ref till tryckta verk.
Blanckenkee, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Blanckert, blått kort – ref till tryckta verk.
Blanckfeld, vitt kort – ref till handskrifter.
Blandare, vitt kort – ref till handskrifter.
Blank, hänvisningskort, se Blanck.
Blankenborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Blankenfjell, hänvisningskort, se Blanckenfjell.
Blankenhagen/Blanckenhagen, vitt kort – ref till handskrifter.
Blanque, de la, vitt kort – ref till handskrifter.
Blanscher, vitt kort – ref till handskrifter.
Blanxius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, Hiertstedt A1.
Blanxius, blått kort – ref till tryckta verk.
Blasius, vitt kort – ref till handskrifter.
Blasius Olufson, vitt kort – ref till handskrifter.
Blauenstein, blått kort – ref till tryckta verk.
Blawer, vitt kort – ref till handskrifter.
Blavier, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, Hiertstedt DS:1, Sandegrenska samlingen F2052 (GF).
Blavier, blått kort – ref till tryckta verk.
Bleckert, blått kort – ref till tryckta verk.
Bleckert, vitt kort – ref till handskrifter.
Bleckertz, vitt kort – ref till handskrifter.
Bleckman, vitt kort – ref till handskrifter.
Bledring, vitt kort – ref till handskrifter.
Bleeken, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Bleichert, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Bleij, blått kort – ref till tryckta verk.
Bleiweiss, vitt kort – ref till handskrifter.
Blekman, vitt kort – ref till handskrifter.
Blenderman, vitt kort – ref till handskrifter.
Blenner, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Bleselius, hänvisningskort, se Blesell.
Blesell, blått kort – ref till tryckta verk.
Blesell, vitt kort – ref till handskrifter.
Blessingh, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Blessingh, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Bleumer, blått kort – ref till tryckta verk.
Bleumer, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Bleumortier, vitt kort – ref till handskrifter.
Bley, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv, SoH 1958, s, 153.
Bley, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Bliberg, hänvisningskort, se Blidberg.
Blick, vitt kort – ref till handskrifter.
Blid, vitt kort – ref till handskrifter.
Blidberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Blidberg/Bliberg/Blieberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Blieberg, hänvisningskort, se Blidberg.
Blied, blått kort – ref till tryckta verk.
Bliedberg/Blidberg/Bliberg/Blieberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Bliningsköld, vitt kort – ref till handskrifter.
Blix, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1958, s, 48.
Blix, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Blixberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Blixén, blått kort – ref till tryckta verk.
Blixen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Blixen, von/Blixen-Finecke, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Blixen-Finecke, von, hänvisningskort, se Blixen, von.
Blixencron/Blixencrona, vitt kort – ref till handskrifter.
Blixencron/Blixencrona, blått kort – ref till tryckta verk.
Blixencrona, hänvisningskort, se Blixencron.
Blixenstjerna, blått kort – ref till tryckta verk.
Blixenstjerna/Blixenstierna, vitt kort – ref till handskrifter.
Blixenstråle, vitt kort – ref till handskrifter.
Blixenstråle, blått kort – ref till tryckta verk.
Blixt, vitt kort – ref till handskrifter.
Blixtenfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Blixtenfelt/Blixterfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Blixterfelt/Blixtenfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Bloch, blått kort – ref till tryckta verk, se Block.
Blocius, blått kort – ref till tryckta verk.
Block, blått kort – ref till tryckta verk, se Bloch.
Block, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Block/Block, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Blockhusen/Blåckhusen, vitt kort – ref till handskrifter.
Blocki, blått kort – ref till tryckta verk.
Blockius, vitt kort – ref till handskrifter.
Blohm/Blom, blått kort – ref till tryckta verk.
Blohm/Blom, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Blokofski, blått kort – ref till tryckta verk.
Blom/Blohm/Blom, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Blom/Blohm/Blom, von, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1959 s, 224.
Blombeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Blomberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Blomberg/Blombergh, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
BlombergBlombergh, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1959, s, 317.
Blombergh/Blomberg, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1956:2.
Blombergsson, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Blomborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Blombäck, blått kort – ref till tryckta verk.
Blomcreutz, vitt kort – ref till handskrifter.
Blomcreutz, blått kort – ref till tryckta verk.
Blomdahl/Blomdal, blått kort – ref till tryckta verk.
Blomdahl/Blomdal, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Blomdal, hänvisningskort, se Blomdahl.
Blomdell, blått kort – ref till tryckta verk.
Blomdin, vitt kort – ref till handskrifter.
Blome, vitt kort – ref till handskrifter.
Blomén, blått kort – ref till tryckta verk.
Blomén, vitt kort – ref till handskrifter.
Blomenfeldt, von/Blomenfelt, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Blomensköld, blått kort – ref till tryckta verk.
Blomfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Blomfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Blomgren, blått kort – ref till tryckta verk.
Blomgren, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Blomhjelm, blått kort – ref till tryckta verk.
Blomhjelm/Blomhielm, vitt kort – ref till handskrifter.
Blomius, vitt kort – ref till handskrifter.
Blomkvist, blått kort – ref till tryckta verk.
Blomma, vitt kort – ref till handskrifter.
Blommé, blått kort – ref till tryckta verk.
Blommé/Blomme, vitt kort – ref till handskrifter.
Blommendahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Blommer, vitt kort – ref till handskrifter.
Blommér, blått kort – ref till tryckta verk.
Blommert, vitt kort – ref till handskrifter.
Blomner, vitt kort – ref till handskrifter.
Blomquist/Blomqvist, blått kort – ref till tryckta verk.
Blomqvist/Blomquist, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Blomskiöld, vitt kort – ref till handskrifter.
Blomskog, vitt kort – ref till handskrifter.
Blomstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Blomstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Blomstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Blomsten, vitt kort – ref till handskrifter.
Blomster, blått kort – ref till tryckta verk.
Blomster, vitt kort – ref till handskrifter.
Blomsterdahl, vitt kort – ref till handskrifter.
Blomstervall, vitt kort – ref till handskrifter.
Blomstrand, vitt kort – ref till handskrifter.
Blomstrand, blått kort – ref till tryckta verk.
Blomström, vitt kort – ref till handskrifter.
Blomström, blått kort – ref till tryckta verk.
Blondel, vitt kort – ref till handskrifter.
Blondell/Blondel, vitt kort – ref till handskrifter.
Blosenhjelm, blått kort – ref till tryckta verk.
Blosenskildt/Blosenschildt, blått kort – ref till tryckta verk.
Blosius, blått kort – ref till tryckta verk.
Blosius, vitt kort – ref till handskrifter.
Blotsven, blått kort – ref till tryckta verk.
Blour, vitt kort – ref till handskrifter.
Blucher, vitt kort – ref till handskrifter.
Bluhm/Blum, blått kort – ref till tryckta verk.
Bluhme, blått kort – ref till tryckta verk.
Blum, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Blûm, blått kort – ref till tryckta verk.
Blume, blått kort – ref till tryckta verk.
Blumenberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Blumenberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Blumental, hänvisningskort, se Blumenthal.
Blumenthal, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Blumenthal-Gawell, blått kort – ref till tryckta verk.
Blumenthal/Blumental, vitt kort – ref till handskrifter.
Bluth, vitt kort – ref till handskrifter.
Bluttherus/Blutherus/Blutterus, vitt kort – ref till handskrifter.
Blyberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Blyberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Blücher, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Blücher, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Blylod, blått kort – ref till tryckta verk.
Blylod/Blylodh, vitt kort – ref till handskrifter.
Blylodh, hänvisningskort, se Blylod.
Blüm, vitt kort – ref till handskrifter.
Blyte, hänvisningskort, se Blythe.
Blythe/Blyte, vitt kort – ref till handskrifter.
Blå/Blåå, vitt kort – ref till handskrifter, Hiertstedtska samlingen M2,M10 (GF).
Blåberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Blåckhusen, hänvisningskort, se Blockhusen.
Blåfield, hänvisningskort, se Blåfjeld.
Blåfjeld/Blåfield, blått kort – ref till tryckta verk.
Blåfjeld/Blåfield, vitt kort – ref till handskrifter.
Blåman, vitt kort – ref till handskrifter.
Blåman, blått kort – ref till tryckta verk.
Blåpanna, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Blåpanna, blått kort – ref till tryckta verk.
Blåå/Blå, blått kort – ref till tryckta verk.
Blädring, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Blädring, blått kort – ref till tryckta verk.
Bläsing, vitt kort – ref till handskrifter, se Blässing.
Blässing/Bläsing/Blaesing, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Blödistel, blått kort – ref till tryckta verk.
Blödistel, vitt kort – ref till handskrifter.
Blömmer, vitt kort – ref till handskrifter.
Blötte, vitt kort – ref till handskrifter.
Blööth, blått kort – ref till tryckta verk.
Boander, vitt kort – ref till handskrifter.
Bobart, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Bobart, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Bobeck, blått kort – ref till tryckta verk.
Bobeck/Bobeckius, vitt kort – ref till handskrifter.
Bobenhausen, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Boberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Boberg/Bobergh, blått kort – ref till tryckta verk.
Bobergius, vitt kort – ref till handskrifter.
Boblandt, blått kort – ref till tryckta verk.
Boblin, blått kort – ref till tryckta verk.
Bobäck, blått kort – ref till tryckta verk.
Bocco, vitt kort – ref till handskrifter.
Bochou, blått kort – ref till tryckta verk.
Bochou, vitt kort – ref till handskrifter.
Bock, blått kort – ref till tryckta verk, se Bock, von.
Bock (af Lahmes?), blått kort – ref till tryckta verk.
Bock af Buckila, blått kort – ref till tryckta verk.
Bock af Näs, blått kort – ref till tryckta verk.
Bock, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Bock/Båck/Bock af Näs, vitt kort – ref till handskrifter, SoH 1950:s, 156.
Bockasten, blått kort – ref till tryckta verk.
Bocke, von der, blått kort – ref till tryckta verk.
Bocken, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Bocken, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Bockheuser, blått kort – ref till tryckta verk.
Bockholt, vitt kort – ref till handskrifter.
Bockila, vitt kort – ref till handskrifter.
Bockmöller, blått kort – ref till tryckta verk.
Bockmöller/Båckmöller, vitt kort – ref till handskrifter.
Bockner, vitt kort – ref till handskrifter.
Bockström, vitt kort – ref till handskrifter.
Bockum, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Boda, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Bodack, vitt kort – ref till handskrifter.
Bodberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Bode, blått kort – ref till tryckta verk.
Bode/Både, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Bodecker, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Bodehult, de, vitt kort – ref till handskrifter.
Bodelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Bodelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Bodell, vitt kort – ref till handskrifter.
Bodell, blått kort – ref till tryckta verk.
Bodeman, vitt kort – ref till handskrifter.
Bodén, blått kort – ref till tryckta verk.
Bodén, vitt kort – ref till handskrifter, GF antavlor.
Bodenhagen, blått kort – ref till tryckta verk.
Bodenhop, blått kort – ref till tryckta verk.
Bodenhopins, vitt kort – ref till handskrifter.
Boderus, blått kort – ref till tryckta verk.
Boderus, vitt kort – ref till handskrifter.
Bodforss, vitt kort – ref till handskrifter.
Bodien, blått kort – ref till tryckta verk.
Bodin, blått kort – ref till tryckta verk.
Bodin/Bodinus/Bodinsson, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Boding, vitt kort – ref till handskrifter.
Bodinsson, hänvisningskort, se Bodin.
Bodinus, hänvisningskort, se Bodin.
Bodker, vitt kort – ref till handskrifter.
Bodling, vitt kort – ref till handskrifter.
Bodlund, vitt kort – ref till handskrifter.
Bodman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Bodman, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1977:3.
Bodorff, vitt kort – ref till handskrifter.
Bodou, vitt kort – ref till handskrifter.
Boeckling/Böckling, blått kort – ref till tryckta verk.
Boeclerus, blått kort – ref till tryckta verk.
Boehm, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Boek, vitt kort – ref till handskrifter.
Boekelen, a, vitt kort – ref till handskrifter.
Boelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Boell, vitt kort – ref till handskrifter.
Boën, vitt kort – ref till handskrifter.
Boensch, blått kort – ref till tryckta verk.
Boensche, vitt kort – ref till handskrifter.
Boess, die, vitt kort – ref till handskrifter.
Boestadius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Boëthius, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Boëthius/Boetius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Boetii, vitt kort – ref till handskrifter.
Boetius, vitt kort – ref till handskrifter.
Boetius, blått kort – ref till tryckta verk.
Boewie, vitt kort – ref till handskrifter, se Boivie.
Bofeldt, vitt kort – ref till handskrifter.
Bog/Bogh, vitt kort – ref till handskrifter.
Boga, blått kort – ref till tryckta verk.
Bogaer/Booger, vitt kort – ref till handskrifter.
Bogdanski, blått kort – ref till tryckta verk.
Bogeman, vitt kort – ref till handskrifter.
Bogeman, blått kort – ref till tryckta verk.
Bogenholm/Bågenholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Bogesund, vitt kort – ref till handskrifter.
Bogg, vitt kort – ref till handskrifter.
Bogg, blått kort – ref till tryckta verk.
Bogg-Hans, blått kort – ref till tryckta verk.
Boggenschiöld, blått kort – ref till tryckta verk.
Bogman, vitt kort – ref till handskrifter.
Bogman, blått kort – ref till tryckta verk.
Bogner, vitt kort – ref till handskrifter.
Bogren, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Bogren, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Bogårdh, vitt kort – ref till handskrifter.
Bogärde, blått kort – ref till tryckta verk.
Bohedeman, vitt kort – ref till handskrifter.
Boheman, blått kort – ref till tryckta verk.
Boheman, vitt kort – ref till handskrifter.
Bohl, vitt kort – ref till handskrifter.
Bohl, blått kort – ref till tryckta verk.
Bohle, blått kort – ref till tryckta verk.
Bohle, vitt kort – ref till handskrifter.
Bohlen, vitt kort – ref till handskrifter.
Bohlen, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Bohlen, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Bohlin/Bolin, blått kort – ref till tryckta verk.
Bohlin/Bolin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Bohlinder, blått kort – ref till tryckta verk.
Bohlius, vitt kort – ref till handskrifter.
Bohm, blått kort – ref till tryckta verk.
Bohm/Bom/Bom, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Bohman/Boman, blått kort – ref till tryckta verk.
Bohman/Boman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Bohmansson, blått kort – ref till tryckta verk.
Bohmansson/Bomansson, vitt kort – ref till handskrifter.
Bohmark/Bomarck, vitt kort – ref till handskrifter.
Bohmgart, blått kort – ref till tryckta verk.
Bohn, blått kort – ref till tryckta verk.
Bohn/Bon, vitt kort – ref till handskrifter.
Bohnsack, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, Sandegrenska samlingen F97 (GF).
Bohnsack, blått kort – ref till tryckta verk.
Bohnstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Bohnstedt/Bohnstedt, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Boholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Boholt/Booholt, vitt kort – ref till handskrifter.
Bohr, vitt kort – ref till handskrifter.
Bohrman, vitt kort – ref till handskrifter.
Bohse, blått kort – ref till tryckta verk.
Boij, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Boij/Boij, von/Boy/du Boij, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Boije, blått kort – ref till tryckta verk.
Boije, blått kort – ref till tryckta verk.
Boije af Gennäs, vitt kort – ref till handskrifter.
Boije/Boye, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Boijer, blått kort – ref till tryckta verk.
Boijsen, blått kort – ref till tryckta verk.
Boijson, vitt kort – ref till handskrifter.
Boijster, vitt kort – ref till handskrifter.
Bois, vitt kort – ref till handskrifter.
Bois, de, blått kort – ref till tryckta verk.
Bois, du/Dubois, vitt kort – ref till handskrifter.
Boisman, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1957 s, 173-178.
Boisman, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Boisman/Böisman/Boisman, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Boisten, vitt kort – ref till handskrifter.
Boit, vitt kort – ref till handskrifter.
Boit, blått kort – ref till tryckta verk.
Boive, vitt kort – ref till handskrifter, se Boivie.
Boivie/Boewie/Boive, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, G Hennings kortanteckningar om valloner (GF).
BoivieBoyvé/Bevé, blått kort – ref till tryckta verk.
Boja/Boija, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Bojanowski, blått kort – ref till tryckta verk.
Bojarski, blått kort – ref till tryckta verk.
Bojerus, blått kort – ref till tryckta verk.
Bojerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Bojse, vitt kort – ref till handskrifter.
Bokegren, vitt kort – ref till handskrifter.
Bokelman/Bokelmann, vitt kort – ref till handskrifter.
Bokelund, blått kort – ref till tryckta verk.
Bokelund, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Boklund, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Boklund, blått kort – ref till tryckta verk.
Bokman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Bokström, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Bokström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Bokvall, vitt kort – ref till handskrifter.
Bokvist/Boqvist, blått kort – ref till tryckta verk.
Bolander, blått kort – ref till tryckta verk.
Bolander, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Bold, blått kort – ref till tryckta verk.
Boldeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Boldewijk, vitt kort – ref till handskrifter.
Boldh, vitt kort – ref till handskrifter.
Boldhemius, vitt kort – ref till handskrifter.
Boldnaesius, vitt kort – ref till handskrifter.
Boldnaesius, blått kort – ref till tryckta verk.
Boldt, blått kort – ref till tryckta verk, se Bolt.
Boldt-Christmas, vitt kort – ref till handskrifter.
Bolenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Bolhemius, vitt kort – ref till handskrifter.
Bolhorn, vitt kort – ref till handskrifter.
Bolhyttesläkten, vitt kort – ref till handskrifter.
Bolijn, hänvisningskort, se Bolin.
Bolin/Bohlin/Bolinus, blått kort – ref till tryckta verk.
Bolin/Bolijn/Bolinus/Bohlin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Bolinder, blått kort – ref till tryckta verk.
Bolinder, vitt kort – ref till handskrifter.
Boling, vitt kort – ref till handskrifter.
Bolinus, hänvisningskort, se Bolin.
Boll, vitt kort – ref till handskrifter.
Boll, blått kort – ref till tryckta verk.
Bolle, vitt kort – ref till handskrifter.
Bollemanny, vitt kort – ref till handskrifter.
Bollerman, vitt kort – ref till handskrifter.
Bolling, blått kort – ref till tryckta verk.
Bolling/Bålling, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Bollius, vitt kort – ref till handskrifter.
Bollman, vitt kort – ref till handskrifter.
Bollner, vitt kort – ref till handskrifter.
Bollny, vitt kort – ref till handskrifter.
Bollsten, blått kort – ref till tryckta verk.
Bollsten, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Bolm, vitt kort – ref till handskrifter.
Bolm, blått kort – ref till tryckta verk.
Bolméer, blått kort – ref till tryckta verk.
Bolméer/Bolmér, vitt kort – ref till handskrifter.
Bolmensis, vitt kort – ref till handskrifter.
Bolmér, hänvisningskort, se Bolméer.
Bolmerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Bolmgren, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Bolmstadius, vitt kort – ref till handskrifter.
Bolmstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Bolmstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Bolt, blått kort – ref till tryckta verk.
Bolt/Boldt, vitt kort – ref till handskrifter.
Bolte, vitt kort – ref till handskrifter.
Boltenhagen, vitt kort – ref till handskrifter.
Boltenhagen, blått kort – ref till tryckta verk.
Boltenstern, blått kort – ref till tryckta verk.
Boltenstern/Boltenstern, von,, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Boltho von Hohenbach, blått kort – ref till tryckta verk.
Boltzius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Boltzius, blått kort – ref till tryckta verk.
Bolund, vitt kort – ref till handskrifter.
Bom, blått kort – ref till tryckta verk.
Bom, von/Bom/Bohm, vitt kort – ref till handskrifter.
Bom/Bohm/Bom, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Boman/Bohman, blått kort – ref till tryckta verk.
Boman/Bohman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Bomansson/Bohmansson, vitt kort – ref till handskrifter.
Bomarck/Bomark/Bohmark, vitt kort – ref till handskrifter.
Bomark, hänvisningskort, se Bomarck.
Bombier, blått kort – ref till tryckta verk.
Bomble, blått kort – ref till tryckta verk.
Bomfeldt, vitt kort – ref till handskrifter.
Bomgardt, vitt kort – ref till handskrifter.
Bomgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Bomgrün, blått kort – ref till tryckta verk.
Bomgård, vitt kort – ref till handskrifter.
Bomler, vitt kort – ref till handskrifter.
Bomstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Bomström, vitt kort – ref till handskrifter.
Bon/Bohn, vitt kort – ref till handskrifter.
Bonaeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Bonander, blått kort – ref till tryckta verk.
Bonander, vitt kort – ref till handskrifter.
Bonaparte, vitt kort – ref till handskrifter.
Bonat, vitt kort – ref till handskrifter.
Bonbier, blått kort – ref till tryckta verk.
Bond, blått kort – ref till tryckta verk.
Bondau, vitt kort – ref till handskrifter.
Bonde, blått kort – ref till tryckta verk.
Bonde, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1951 s, 223.
Bonde, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor, SoH 1950 s 103, 1951 s 212.
Bondeby-släkten, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Bondebyslägten, blått kort – ref till tryckta verk.
Bondesson, vitt kort – ref till handskrifter.
Bondesson, blått kort – ref till tryckta verk.
Bondroth, vitt kort – ref till handskrifter.
Bondsäter, blått kort – ref till tryckta verk.
Boneau, vitt kort – ref till handskrifter.
Boneau, blått kort – ref till tryckta verk.
Boneausköld, blått kort – ref till tryckta verk.
Bonell, blått kort – ref till tryckta verk.
Bonell, vitt kort – ref till handskrifter.
Bong/Bongh, vitt kort – ref till handskrifter, se Bång/Bångh, GF släktarkiv.
Bong/Bongh, blått kort – ref till tryckta verk, se Bonge.
Bonge/Bånge, vitt kort – ref till handskrifter.
Bonge/Bånge/Bong, blått kort – ref till tryckta verk.
Bongenhielm, blått kort – ref till tryckta verk.
Bongenhielm/Bångenhielm, vitt kort – ref till handskrifter.
Bonggren, blått kort – ref till tryckta verk.
Bonggren, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Bongh, hänvisningskort, se Bong.
Bonhoff, vitt kort – ref till handskrifter.
Bonivillius, vitt kort – ref till handskrifter.
Bonn, vitt kort – ref till handskrifter.
Bonnat, vitt kort – ref till handskrifter.
Bonne, vitt kort – ref till handskrifter.
Bonnecreutz, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Bonnecreutz, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Bonnecreutz/Bonnecreutz, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Bonnedal, vitt kort – ref till handskrifter.
Bonnet, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Bonneuil, blått kort – ref till tryckta verk.
Bonnevier/Bonnivier/Bonvier/Bonnovier, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, G Hennings kortanteckningar om valloner (GF).
Bonnevier/Bonvier/Bonnivier, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1958 s, 54, 1959 s, 322, 1992:2.
Bonnewille, vitt kort – ref till handskrifter.
Bonnicken, vitt kort – ref till handskrifter.
Bonnier, blått kort – ref till tryckta verk.
Bonnier, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Bonnivier/Bonivier/Bonnevier/Bonvier, två vita kort – ref till handskrifter, G, Hennings kortanteckningar om valloner (GF).
Bonnivier/Bonnevier/Bonvier, blått kort – ref till tryckta verk.
Bonnovier, hänvisningskort, se Bonnevier.
Bono Birgerson, vitt kort – ref till handskrifter.
Bonoco, vitt kort – ref till handskrifter.
Bononius/Bononii, vitt kort – ref till handskrifter.
Bonou, vitt kort – ref till handskrifter.
Bonsdorff, von/Bonsdorff, vitt kort – ref till handskrifter.
Bonsdorff, von/Bonsdorff, blått kort – ref till tryckta verk.
Bonsdorff/Bonsdorff, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Bonsée, blått kort – ref till tryckta verk.
Bonté, vitt kort – ref till handskrifter.
Bonten, vitt kort – ref till handskrifter.
Bonthron, blått kort – ref till tryckta verk.
Bonvalet, vitt kort – ref till handskrifter.
Bonvier/Bonnevier/Bonnivier/Bonvieur, blått kort – ref till tryckta verk.
Bonvieur, hänvisningskort, se Bonvier.
Bonäs, blått kort – ref till tryckta verk.
Boo, blått kort – ref till tryckta verk.
Booger, hänvisningskort, se Bogaer.
Booholt/Boholt, vitt kort – ref till handskrifter.
Book, vitt kort – ref till handskrifter, Hiertstedtska samlingen DS2 (GF).
Bookhåll, vitt kort – ref till handskrifter.
Bookman, vitt kort – ref till handskrifter.
Boom, blått kort – ref till tryckta verk.
Boomgård, vitt kort – ref till handskrifter.
Boor, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Boos, vitt kort – ref till handskrifter.
Boose, hänvisningskort, se Bose.
Boose, blått kort – ref till tryckta verk.
Boqvist, blått kort – ref till tryckta verk.
Boqvist/Bokvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Boraen/Boraenius, vitt kort – ref till handskrifter, se Borén, GF släktarkiv.
Boraen/Boraenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Boraen/Boraenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Boraeus, blått kort – ref till tryckta verk.
Boraeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Boraeus, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, Sandegrenska samlingen K2050 (GF).
Borastus, blått kort – ref till tryckta verk.
Borastus, blått kort – ref till tryckta verk.
Borastus, vitt kort – ref till handskrifter.
Borcher/Borcker, vitt kort – ref till handskrifter.
Borchhartz, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Borchwart, vitt kort – ref till handskrifter.
Borchwedell, blått kort – ref till tryckta verk.
Borck, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Borck, von der, blått kort – ref till tryckta verk, se Borck, von.
Borck, von/Borck, von der, vitt kort – ref till handskrifter.
Borcken, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Borcker, hänvisningskort, se Borcher.
Borckhusen, blått kort – ref till tryckta verk, se Burghausen.
Bordapolitanus, hänvisningskort, se Buller.
Borden, blått kort – ref till tryckta verk, se Bordon.
Bordieu/du Bordieu, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1970 s, 37-39.
Bordon, blått kort – ref till tryckta verk.
Bordon/Borden, vitt kort – ref till handskrifter.
Boréen, hänvisningskort, se Borén.
Borelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Borelius/Bourelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Borell, blått kort – ref till tryckta verk.
Borell, vitt kort – ref till handskrifter.
Borén, blått kort – ref till tryckta verk.
Borén/Boréen/Borenius/Boroen, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Borenholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Borenius, blått kort – ref till tryckta verk, se Borén.
Borenthin, blått kort – ref till tryckta verk.
Boreysza, blått kort – ref till tryckta verk.
Borg, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1995:1.
Borg, von der/Borg, vitt kort – ref till handskrifter.
Borg/Borgh/Bårgh/Borg, von der, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Borgardt, vitt kort – ref till handskrifter.
Borge, vitt kort – ref till handskrifter.
Borge, blått kort – ref till tryckta verk.
Borgelid, blått kort – ref till tryckta verk.
Borgell, vitt kort – ref till handskrifter.
Borgeman, blått kort – ref till tryckta verk.
Borgeman, vitt kort – ref till handskrifter.
Borgen, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Borgen, von/Borg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Borgenstam, vitt kort – ref till handskrifter.
Borgenstierna, vitt kort – ref till handskrifter.
Borgenstierna, blått kort – ref till tryckta verk.
Borgenström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Borgenström, blått kort – ref till tryckta verk.
Borgenwall, vitt kort – ref till handskrifter.
Borger, ref till tryckta verk.
Borgert, vitt kort – ref till handskrifter.
Borgerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Borggren, vitt kort – ref till handskrifter.
Borggren, blått kort – ref till tryckta verk.
Borgh, hänvisningskort, se Borg.
Borgheim, vitt kort – ref till handskrifter.
Borgienino, vitt kort – ref till handskrifter, SoH 1950 s, 79.
Borgius, vitt kort – ref till handskrifter.
Borgkvist, blått kort – ref till tryckta verk.
Borglin, blått kort – ref till tryckta verk.
Borgman, blått kort – ref till tryckta verk.
Borgman, vitt kort – ref till handskrifter.
Borgqvist, blått kort – ref till tryckta verk.
Borgstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Borgstedt, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, Sandegrenska samlingen K105 (GF).
Borgsten, vitt kort – ref till handskrifter.
Borgstrand, vitt kort – ref till handskrifter.
Borgström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Borgström, blått kort – ref till tryckta verk.
Borgvall, blått kort – ref till tryckta verk.
Borgwall, vitt kort – ref till handskrifter.
Borheim, blått kort – ref till tryckta verk.
Borin, vitt kort – ref till handskrifter.
Borin, blått kort – ref till tryckta verk.
Boring, vitt kort – ref till handskrifter.
Boring, blått kort – ref till tryckta verk.
Bork, vitt kort – ref till handskrifter.
Borkhusen, vitt kort – ref till handskrifter.
Borkman, blått kort – ref till tryckta verk.
Borlangius, vitt kort – ref till handskrifter.
Borlangius, blått kort – ref till tryckta verk.
Borlén, vitt kort – ref till handskrifter.
Borlind, vitt kort – ref till handskrifter.
Borling, vitt kort – ref till handskrifter.
Borman, blått kort – ref till tryckta verk.
Bormann, vitt kort – ref till handskrifter.
Born, vitt kort – ref till handskrifter.
Born, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF antavlor.
Born, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Bornaeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Bornander, blått kort – ref till tryckta verk.
Bornander, vitt kort – ref till handskrifter.
Bornej/Borneij/Barneij/Bourney, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, G Hennings kortanteckningar om valloner (GF).
Bornel, vitt kort – ref till handskrifter.
Bornelius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Borneman, af, blått kort – ref till tryckta verk.
Borneman, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Borneman, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Borneman/Bornemand, vitt kort – ref till handskrifter.
Bornemann, blått kort – ref till tryckta verk, se Borneman af, Borneman, von.
Borner, vitt kort – ref till handskrifter.
Bornett, vitt kort – ref till handskrifter.
Bornfalk, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Bornholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Borning, vitt kort – ref till handskrifter.
Borning, blått kort – ref till tryckta verk.
Bornman, vitt kort – ref till handskrifter.
Bornqvist/Bornkvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Bornstedt, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Borre, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Borre, blått kort – ref till tryckta verk.
Borritz, vitt kort – ref till handskrifter.
Borse, blått kort – ref till tryckta verk.
Borssén, vitt kort – ref till handskrifter.
Borssén, blått kort – ref till tryckta verk.
Borstam, blått kort – ref till tryckta verk.
Borstelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Borstell, von/Borstell/Börstell, vitt kort – ref till handskrifter.
Borteij/Bortey, vitt kort – ref till handskrifter.
Bortey, hänvisningskort, se Borteij.
Bortimus, blått kort – ref till tryckta verk.
Bortman, blått kort – ref till tryckta verk.
Borup, blått kort – ref till tryckta verk.
Borup, vitt kort – ref till handskrifter.
Bosaeus, hänvisningskort, se Bose.
Bosaeus/Bozaeus, blått kort – ref till tryckta verk.
Bosarps-släkten, blått kort – ref till tryckta verk.
Bosch, blått kort – ref till tryckta verk.
Bosche, vitt kort – ref till handskrifter.
Bose/Boose/Bosaeus, blått kort – ref till tryckta verk.
Bose/Boose/Bosaeus, två blå kort – ref till tryckta verk.
Bose/Boose/Bosaeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Boselius/Bosell, vitt kort – ref till handskrifter.
Bosell, vitt kort – ref till handskrifter, se Boselius.
Bosén, vitt kort – ref till handskrifter.
Bosier, blått kort – ref till tryckta verk.
Bosin, vitt kort – ref till handskrifter.
Bosin, blått kort – ref till tryckta verk.
Boskiedh, vitt kort – ref till handskrifter.
Bosquet, vitt kort – ref till handskrifter.
Bossard, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Bossard/Bossart, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Bossart/Bossard, vitt kort – ref till handskrifter.
Bosse, vitt kort – ref till handskrifter.
Bosse, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1954 s 178.
Bossi, blått kort – ref till tryckta verk.
Bosson, vitt kort – ref till handskrifter.
Bosson, blått kort – ref till tryckta verk.
Bossons ätt, blått kort – ref till tryckta verk.
Bostadius, vitt kort – ref till handskrifter.
Bostedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Bostedt, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Bostelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Boström, blått kort – ref till tryckta verk.
Boström, blått kort – ref till tryckta verk.
Boström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Boströmer, vitt kort – ref till handskrifter.
Both, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Bothe, vitt kort – ref till handskrifter.
Bothe, blått kort – ref till tryckta verk.
Bothelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Bothén, blått kort – ref till tryckta verk.
Bothfeld, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Bothilda Philippa-Dotter, vitt kort – ref till handskrifter.
Bothmar, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Bothniensis, vitt kort – ref till handskrifter.
Bothved, vitt kort – ref till handskrifter.
Bothvidi/Botvidi, vitt kort – ref till handskrifter.
Bothvidsson, hänvisningskort, se Botvidson.
Bothvidus, vitt kort – ref till handskrifter.
Botila, vitt kort – ref till handskrifter.
Botin, blått kort – ref till tryckta verk.
Botin/Botin, af, blått kort – ref till tryckta verk.
Botin/Botin, af, vitt kort – ref till handskrifter.
Botjenter, vitt kort – ref till handskrifter.
Botke, vitt kort – ref till handskrifter.
Botolff Holmstensson, vitt kort – ref till handskrifter.
Botsack, vitt kort – ref till handskrifter.
Botsack, blått kort – ref till tryckta verk.
Bottelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Bottsack, blått kort – ref till tryckta verk.
Botvid, blått kort – ref till tryckta verk.
Botvid, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, Sandegrenska samlingen K1165 (GF).
Botvidi, hänvisningskort, se Bothvidi.
Botvidson/Bothvidsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Botvidus Nericius, blått kort – ref till tryckta verk.
Botzaeus, hänvisningskort, se Bozaeus.
Bouch/Bouck, vitt kort – ref till handskrifter.
Bouchan, vitt kort – ref till handskrifter.
Boucher, vitt kort – ref till handskrifter.
Bouchman/Bouckman, vitt kort – ref till handskrifter.
Boucht, blått kort – ref till tryckta verk.
Boucht, vitt kort – ref till handskrifter.
Boucht/Bucht, blått kort – ref till tryckta verk.
Bouck, blått kort – ref till tryckta verk.
Bouck, hänvisningskort, se Bouch.
Bouckman, hänvisningskort, se Bouchman.
Boudrie/Boudru, vitt kort – ref till handskrifter.
Boudru/Boudrie, blått kort – ref till tryckta verk.
Boudru/Boudry/Boudrie, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Bougman, blått kort – ref till tryckta verk.
Bougman, vitt kort – ref till handskrifter.
Bouhle, blått kort – ref till tryckta verk.
Bouillon, vitt kort – ref till handskrifter.
Bouison, blått kort – ref till tryckta verk.
Boukman, blått kort – ref till tryckta verk.
Boultrop, vitt kort – ref till handskrifter.
Bouman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Bourchardon, blått kort – ref till tryckta verk.
Bourdarier, blått kort – ref till tryckta verk.
Bourdelot, blått kort – ref till tryckta verk.
Bourdelot, vitt kort – ref till handskrifter.
Bourdin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Bourdon, blått kort – ref till tryckta verk.
Boureille, vitt kort – ref till handskrifter.
Bourelius/Borelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Bourg, von der, vitt kort – ref till handskrifter.
Bourghardt, vitt kort – ref till handskrifter.
Bourghardt, blått kort – ref till tryckta verk.
Bourghausen, vitt kort – ref till handskrifter.
Bourgois, blått kort – ref till tryckta verk.
Bourkén, vitt kort – ref till handskrifter.
Bourkman, blått kort – ref till tryckta verk.
Bourn, blått kort – ref till tryckta verk.
Bourn, vitt kort – ref till handskrifter.
Bourney/Barneij/Bornej, vitt kort – ref till handskrifter, G Hennings kortanteckningar om valloner (GF).
Bournonville, blått kort – ref till tryckta verk.
Boursell, blått kort – ref till tryckta verk.
Boursell, vitt kort – ref till handskrifter.
Boursie/de Boursie, vitt kort – ref till handskrifter.
Bousch, vitt kort – ref till handskrifter.
Bousquet, blått kort – ref till tryckta verk.
Bousquette, vitt kort – ref till handskrifter.
Boussard, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Boustedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Boustedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Bouteselle, vitt kort – ref till handskrifter.
Bouveng/Boveng/Boväng, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Bouvin/Bovin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Bovall, vitt kort – ref till handskrifter.
Bovallius, blått kort – ref till tryckta verk.
Bowallius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Bovén, vitt kort – ref till handskrifter.
Boveng, hänvisningskort, se Bouveng.
Bovik, vitt kort – ref till handskrifter.
Bovin/Bouvin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Bovin/Bouvin, blått kort – ref till tryckta verk.
Boväng, hänvisningskort, se Bouveng.
Boxberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Boxbom, vitt kort – ref till handskrifter.
Boxbom, blått kort – ref till tryckta verk.
Boxström, vitt kort – ref till handskrifter.
Boxström, blått kort – ref till tryckta verk.
Boy, blått kort – ref till tryckta verk.
Boy, blått kort – ref till tryckta verk.
Boy/Boij, vitt kort – ref till handskrifter.
Boye/Boije, vitt kort – ref till handskrifter.
Boye/Boije, blått kort – ref till tryckta verk.
Bozaeus/Botzaeus/Bozeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Bozaeus/Bozaeus, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1992:2.
Bozeus, hänvisningskort, se Bozaeus.
 
Braa, blått kort – ref till tryckta verk.
Braa, vitt kort – ref till handskrifter.
Braad, vitt kort – ref till handskrifter.
Braad, blått kort – ref till tryckta verk.
Braak, blått kort – ref till tryckta verk.
Brachvogel, blått kort – ref till tryckta verk.
Brack, vitt kort – ref till handskrifter.
Brack, blått kort – ref till tryckta verk.
Brackel, vitt kort – ref till handskrifter.
Brackman, blått kort – ref till tryckta verk.
Braconier, blått kort – ref till tryckta verk.
Bradh, blått kort – ref till tryckta verk.
Bradke, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Bradt/Bratt/Brath/Brat/Bratt, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Brag, blått kort – ref till tryckta verk.
Brag/Bragh, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Bragenström, vitt kort – ref till handskrifter.
Bragg, vitt kort – ref till handskrifter.
Bragh, hänvisningskort, se Brag.
Bragner, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Bragnum, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Brahe, blått kort – ref till tryckta verk.
Brahe, blått kort – ref till tryckta verk.
Brahe, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, SoH 1950 s, 104.
Brahm, blått kort – ref till tryckta verk.
Brahm/Bram, vitt kort – ref till handskrifter.
Braholm, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Brak, blått kort – ref till tryckta verk.
Brakel, blått kort – ref till tryckta verk.
Brakel, vitt kort – ref till handskrifter.
Bralstorp, blått kort – ref till tryckta verk.
Bralstorp, vitt kort – ref till handskrifter, SoH 1950:, s, 103.
Bram, blått kort – ref till tryckta verk.
Bram/Brahm, vitt kort – ref till handskrifter.
Braman, vitt kort – ref till handskrifter.
Brambeck, blått kort – ref till tryckta verk.
Brambeck, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Bramholt, vitt kort – ref till handskrifter.
Brammer, blått kort – ref till tryckta verk.
Bramnert, blått kort – ref till tryckta verk.
Bramstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Bramstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Bramzelius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Branck, vitt kort – ref till handskrifter.
Branck, blått kort – ref till tryckta verk.
Brand/Brand, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Brand/Brand, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Brandberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Brandberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Brandel, blått kort – ref till tryckta verk, se Brandell, SoH 1958, s, 53.
Brandel/Brandell, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Brandelius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, Sandegrenska samlingen K 112 (GF).
Brandelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Brandell, blått kort – ref till tryckta verk.
Brandell/Brandel, vitt kort – ref till handskrifter.
Brandenburg/Brandenburg, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Brandenburg/Brandenburg, von,, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1958, s 50, 137.
Brandenstein, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Brander, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Brander, blått kort – ref till tryckta verk.
Branderhjelm, vitt kort – ref till handskrifter.
Brandes, blått kort – ref till tryckta verk.
Brandes, vitt kort – ref till handskrifter.
Brandett, blått kort – ref till tryckta verk.
Brandin, vitt kort – ref till handskrifter.
Brandius, vitt kort – ref till handskrifter.
Brandkula, vitt kort – ref till handskrifter.
Brandkula, blått kort – ref till tryckta verk.
Brandow, vitt kort – ref till handskrifter.
Brandrök, blått kort – ref till tryckta verk.
Brandskiöld, blått kort – ref till tryckta verk.
Brandskiöld, vitt kort – ref till handskrifter.
Brandstaka, hänvisningskort, se Brandstake.
Brandstake/Brandstaka, vitt kort – ref till handskrifter.
Brandstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Brandstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Brandsten, blått kort – ref till tryckta verk.
Brandstén, vitt kort – ref till handskrifter.
Brandström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Brandt/Brandt, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Brandt/Brandt, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Brandt/Brant/Brandt, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Brandtberg/Brantberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Brandtbergh, blått kort – ref till tryckta verk.
Brandten, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Brandten, von,, vitt kort – ref till handskrifter.
Brandting/Branting, blått kort – ref till tryckta verk.
Braneux la Forest, blått kort – ref till tryckta verk.
Brangstad, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Branius/Brannius, vitt kort – ref till handskrifter.
Branni, blått kort – ref till tryckta verk.
Brannius/Branius, blått kort – ref till tryckta verk.
Brannius/Branius, vitt kort – ref till handskrifter.
Branoh, vitt kort – ref till handskrifter.
Bransbo, blått kort – ref till tryckta verk.
Branselius, vitt kort – ref till handskrifter.
Bransell/Branzell, vitt kort – ref till handskrifter.
Brant/Brandt, vitt kort – ref till handskrifter.
Brant/Brandt, blått kort – ref till tryckta verk.
Brantberg/Brandtberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Brantenberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Brantenberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Branting, blått kort – ref till tryckta verk.
Branting, blått kort – ref till tryckta verk.
Branting, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Branting/Brandting, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1955 s, 240-241.
Brantström, vitt kort – ref till handskrifter.
Branzell, blått kort – ref till tryckta verk, se Bransell, SoH 1957:1.
Branzell/Bransell, vitt kort – ref till handskrifter.
Brasa, vitt kort – ref till handskrifter.
Brasch, blått kort – ref till tryckta verk.
Brasch, vitt kort – ref till handskrifter.
Brasche, vitt kort – ref till handskrifter.
Brase, vitt kort – ref till handskrifter.
Brase, blått kort – ref till tryckta verk.
Brask, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv, SoH 1951 s 209.
Brask/Braske, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Braske, hänvisningskort, se Brask.
Brass, vitt kort – ref till handskrifter.
Brasse, vitt kort – ref till handskrifter.
Brat/Bratt/Bradt/Bratt, von/Brath, blått kort – ref till tryckta verk.
Brate, blått kort – ref till tryckta verk.
Bratoszewski, blått kort – ref till tryckta verk.
Bratt, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1959, s, 329,1973:3,1959:3.
Bratt, von/Bratt/Brat/Bradt/Brath, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Bratt, von/Bratt/Brat/Bradt/Brath, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1995:3-4.
Bratt/Brath/Bradt/Brat/Bratt, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Bratt/Bratt, von/Brat/Bradt/Brath, vitt kort – ref till handskrifter.
Brattberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Brattén, vitt kort – ref till handskrifter.
Brattin, blått kort – ref till tryckta verk.
Brattlund, vitt kort – ref till handskrifter.
Brattlöf, vitt kort – ref till handskrifter.
Brattman, vitt kort – ref till handskrifter.
Brattsten, vitt kort – ref till handskrifter.
Brattström, blått kort – ref till tryckta verk.
Brattström, vitt kort – ref till handskrifter.
Brauckmann, vitt kort – ref till handskrifter.
Brauer, vitt kort – ref till handskrifter, SoH 1955:1-2.
Brauer, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1955 s 260.
Braun, von/Braun, vitt kort – ref till handskrifter.
Braun/Braun, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Braun/Braun, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Braune, blått kort – ref till tryckta verk.
Braune, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Brauner, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1985:1.
Brauner, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Braunerhielm, blått kort – ref till tryckta verk.
Braunerhielm/Braunerhjelm, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Braunerskiöld/Braunerskjöld, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Braunersköld/Braunerskjöld, blått kort – ref till tryckta verk.
Braunerström, vitt kort – ref till handskrifter.
Braunjohan/Braunjohan, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Braunjohan/Braunjohan, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Braunschweig, blått kort – ref till tryckta verk.
Braurer, vitt kort – ref till handskrifter.
Brause, vitt kort – ref till handskrifter.
Braut-Amundr, vitt kort – ref till handskrifter.
Brax, blått kort – ref till tryckta verk.
Braxen, vitt kort – ref till handskrifter.
Brazda, vitt kort – ref till handskrifter, se Posse, GF släktarkiv.

Breander, vitt kort – ref till handskrifter.
Breant, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Breant, blått kort – ref till tryckta verk.
Breckenberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Breckenberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Breda, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Breda, blått kort – ref till tryckta verk.
Breda, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Breda, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Bredahl, blått kort – ref till tryckta verk.
Bredahl/Bredal, vitt kort – ref till handskrifter.
Bredau, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Bredbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Bredberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Bredberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Bredelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Bredelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Bredell, vitt kort – ref till handskrifter.
Bredenbach, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Bredenbeck, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Bredenberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, SoH 1950:1.
Bredenberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Bredendich, vitt kort – ref till handskrifter.
Bredendik, blått kort – ref till tryckta verk.
Brederode, van, blått kort – ref till tryckta verk.
Brederode, van/Brederoden, van, vitt kort – ref till handskrifter.
Brederoden, van, hänvisningskort, se Brederode, van.
Bredholtz/Breitholtz, vitt kort – ref till handskrifter.
Breding, blått kort – ref till tryckta verk.
Breding, vitt kort – ref till handskrifter.
Bredinius, vitt kort – ref till handskrifter.
Bredman, blått kort – ref till tryckta verk.
Bredman, vitt kort – ref till handskrifter.
Bredmark, vitt kort – ref till handskrifter.
Bredo, vitt kort – ref till handskrifter.
Bredow, vitt kort – ref till handskrifter.
Bredsberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Bredsell, vitt kort – ref till handskrifter.
Bredstrand, vitt kort – ref till handskrifter.
Bredström, vitt kort – ref till handskrifter.
Bredtschneider/Breitsneider, vitt kort – ref till handskrifter.
Breeder, vitt kort – ref till handskrifter.
Breedh, vitt kort – ref till handskrifter.
Brefort, de, blått kort – ref till tryckta verk.
Brehm, vitt kort – ref till handskrifter.
Brehman, hänvisningskort, se Breman.
Brehmen, blått kort – ref till tryckta verk.
Brehmen, von/Brehmen/Bremen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Brehmer, blått kort – ref till tryckta verk, se Bremer, SoH 1970:2-3.
Brehmer, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Brehmer, von/Brehmer/Bremer, vitt kort – ref till handskrifter.
Brehmer/Bremer/Brehmer, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Brehmsköld/Bremschiöld, blått kort – ref till tryckta verk.
Brehnmehl, vitt kort – ref till handskrifter.
Breide, vitt kort – ref till handskrifter.
Breide, blått kort – ref till tryckta verk.
Breidfeldt, hänvisningskort, se Breitfeldt.
Breiger, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Breijer, blått kort – ref till tryckta verk.
Breisch, vitt kort – ref till handskrifter.
Breisman, blått kort – ref till tryckta verk.
Breitenbach, von, blått kort – ref till tryckta verk, se Breitenbach.
Breitenbach/Breitenbach, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Breitenberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Breitendorff, blått kort – ref till tryckta verk.
Breitfeldt/Breidfeldt, vitt kort – ref till handskrifter.
Breithaupt, vitt kort – ref till handskrifter.
Breitholtz/Bredholtz, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Breitholtz/Breitholtz, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Breithor, blått kort – ref till tryckta verk.
Breitmeijer, vitt kort – ref till handskrifter.
Breitsdorff, vitt kort – ref till handskrifter.
Breitsneider/Bredtschneider, vitt kort – ref till handskrifter.
Brelin, vitt kort – ref till handskrifter.
Brelin, blått kort – ref till tryckta verk.
Brelind, blått kort – ref till tryckta verk.
Breman/Brehman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Bremberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Bremberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Bremborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Bremen, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Bremen, von/Bremen/Brehmen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Bremer, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Bremer, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Bremer/Brehmer, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1970:2-3.
Bremer/Brehmer/Brehmer, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Breming, hänvisningskort, se Bremming.
Bremming/Breming, vitt kort – ref till handskrifter.
Brems, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1982:3.
Bremschiöld/Brehmsköld, vitt kort – ref till handskrifter.
Bremzelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Brendler, vitt kort – ref till handskrifter.
Brendler, blått kort – ref till tryckta verk.
Brenguier/Bringuiér, vitt kort – ref till handskrifter.
Breninsulanus, blått kort – ref till tryckta verk.
Brenmehl, vitt kort – ref till handskrifter.
Brennare, vitt kort – ref till handskrifter.
Brenner/Brenner, de/Brennerus, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Brenner/Brenner, de/Brennerus, blått kort – ref till tryckta verk.
Brennerfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Brennerfelt/Brennerfeldt, vitt kort – ref till handskrifter.
Brennerus, hänvisningskort, se Brenner.
Brenning, vitt kort – ref till handskrifter.
Brenningh, blått kort – ref till tryckta verk.
Brennman, blått kort – ref till tryckta verk.
Brens, blått kort – ref till tryckta verk.
Brentano, blått kort – ref till tryckta verk.
Brenwijn, vitt kort – ref till handskrifter.
Bresillac, blått kort – ref till tryckta verk.
Breslow, vitt kort – ref till handskrifter.
Bresman, vitt kort – ref till handskrifter.
Bressander, vitt kort – ref till handskrifter.
Bresselisij, blått kort – ref till tryckta verk.
Brest, vitt kort – ref till handskrifter.
Brethaupt, vitt kort – ref till handskrifter.
Bretholt, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1990:1.
Bretlach, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Bretter, vitt kort – ref till handskrifter.
Brettman, vitt kort – ref till handskrifter.
Bretzell, blått kort – ref till tryckta verk.
Bretzell, vitt kort – ref till handskrifter.
Bretzman, blått kort – ref till tryckta verk.
Bretzner, blått kort – ref till tryckta verk.
Breuer, blått kort – ref till tryckta verk.
Breuer, vitt kort – ref till handskrifter.
Breumer, vitt kort – ref till handskrifter.
Breumer, blått kort – ref till tryckta verk.
Breutigam, hänvisningskort, se Bräutigam.
Breutigam, blått kort – ref till tryckta verk.
Breuyn, de, blått kort – ref till tryckta verk.
Brevern, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Brevern, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Breverus, vitt kort – ref till handskrifter.
Brewitz, vitt kort – ref till handskrifter.
Brewitz, blått kort – ref till tryckta verk.
Brezell, vitt kort – ref till handskrifter.

Briant, blått kort – ref till tryckta verk.
Briant, vitt kort – ref till handskrifter.
Brichmannus, vitt kort – ref till handskrifter.
Brickman, vitt kort – ref till handskrifter.
Brie, blått kort – ref till tryckta verk.
Brienen,/Brienen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Brieskorn, vitt kort – ref till handskrifter.
Briest, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Brigadon, blått kort – ref till tryckta verk.
Brijs, blått kort – ref till tryckta verk.
Brilioth, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Brilioth, blått kort – ref till tryckta verk.
Brinck/Brink, blått kort – ref till tryckta verk.
Brinck/Brink, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, SoH 1950:1.
Brincken, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Brincken, von den, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Brincken, von den/Brincken, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Brincken, von der, blått kort – ref till tryckta verk.
Brincken, von der, vitt kort – ref till handskrifter.
Brinckhausen, blått kort – ref till tryckta verk.
Brinckman, hänvisningskort, se Brinkman.
Brinckman/Brinckman, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Brinckmeijer, vitt kort – ref till handskrifter.
Brinell, blått kort – ref till tryckta verk.
Bring, vitt kort – ref till handskrifter.
Bring, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, Sandegrenska samlingen K119 (GF).
Bringander, vitt kort – ref till handskrifter.
Bringius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Bringius, blått kort – ref till tryckta verk.
Bringson, blått kort – ref till tryckta verk, se Munck.
Bringuiér, hänvisningskort, se Brenguiér.
Brink, hänvisningskort, se Brinck.
Brinkala, blått kort – ref till tryckta verk.
Brinkberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Brinkius, vitt kort – ref till handskrifter.
Brinkkala-släkten, vitt kort – ref till handskrifter.
Brinkman/Brinkman, von/Brinkman, af/Brinckman, vitt kort – ref till handskrifter.
Brinkman/Brinkman, von/Brinkman, af/Brinckman, vitt kort – ref till handskrifter.
Brising, blått kort – ref till tryckta verk.
Briskorn, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Brisland, blått kort – ref till tryckta verk.
Brisman, blått kort – ref till tryckta verk.
Brisman/Brissman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Brissander, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Brissman/Brisman, vitt kort – ref till handskrifter.
Brithelli, vitt kort – ref till handskrifter.
Brithman, vitt kort – ref till handskrifter.
Britt, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Britt, blått kort – ref till tryckta verk.
Brix, vitt kort – ref till handskrifter.
Bro, vitt kort – ref till handskrifter.
Broa, vitt kort – ref till handskrifter.
Broady, blått kort – ref till tryckta verk.
Broander, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Broander, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Brobeck, blått kort – ref till tryckta verk.
Brobeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Brobeck/Brobeckius, vitt kort – ref till handskrifter.
Broberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Broberg/Brobergh, blått kort – ref till tryckta verk.
Brobergen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Brobergen, von/Broberger, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Broberger/Brobergen, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Broborg, blått kort – ref till tryckta verk.
Broby, vitt kort – ref till handskrifter.
Brobäck, blått kort – ref till tryckta verk.
Brochius, blått kort – ref till tryckta verk.
Brochius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Brochmand, vitt kort – ref till handskrifter.
Brochmann, blått kort – ref till tryckta verk.
Brock, blått kort – ref till tryckta verk.
Brock, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Brock/Brok/Bråck, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Brockdorff, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Brockenhuus, blått kort – ref till tryckta verk.
Brockenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Brockhausen, blått kort – ref till tryckta verk.
Brockhusen, vitt kort – ref till handskrifter.
Brockman, blått kort – ref till tryckta verk.
Brockman, vitt kort – ref till handskrifter.
Brockmöller, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Brocman/Broocman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Brocman/Broocman, blått kort – ref till tryckta verk.
Brodd/Brådd, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Brodde, blått kort – ref till tryckta verk.
Broddelius/Brodelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Brodderi, vitt kort – ref till handskrifter.
Brodderus, vitt kort – ref till handskrifter.
Broddeson, vitt kort – ref till handskrifter.
Broddesson, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Broddfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Brodditius, vitt kort – ref till handskrifter.
Broddonis, vitt kort – ref till handskrifter.
Broddorphius, vitt kort – ref till handskrifter.
Broddson, vitt kort – ref till handskrifter.
Brode, vitt kort – ref till handskrifter.
Brodelius, hänvisningskort, se Broddelius.
Brodell, blått kort – ref till tryckta verk.
Brodén, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Brodén, blått kort – ref till tryckta verk.
Broderi, vitt kort – ref till handskrifter.
Brodersonius, vitt kort – ref till handskrifter.
Brodersonius, blått kort – ref till tryckta verk.
Brodersson, vitt kort – ref till handskrifter.
Brodersson, blått kort – ref till tryckta verk.
Brodhagen/Brodthagen/Brothagen, vitt kort – ref till handskrifter.
Brodin, blått kort – ref till tryckta verk.
Brodin/Brodinus, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Brodinus, hänvisningskort, se Brodin.
Brodinus/Brodin, blått kort – ref till tryckta verk.
Brodius, vitt kort – ref till handskrifter.
Brodthagen, hänvisningskort, se Brodhagen.
Brody, blått kort – ref till tryckta verk.
Brodzenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Broen, de, blått kort – ref till tryckta verk.
Broen, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Broeselle, die, vitt kort – ref till handskrifter.
Brofalk, blått kort – ref till tryckta verk.
Brofelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Brogren, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Brogren, blått kort – ref till tryckta verk.
Brogård, vitt kort – ref till handskrifter.
Brogård, blått kort – ref till tryckta verk.
Brohjelm, vitt kort – ref till handskrifter.
Brohlin/Brolin, blått kort – ref till tryckta verk.
Brohm, vitt kort – ref till handskrifter.
Brohm, blått kort – ref till tryckta verk.
Brohmer/Bromer, vitt kort – ref till handskrifter.
Broholm, blått kort – ref till tryckta verk.
Brok, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1951 s, 222.
Brok, vitt kort – ref till handskrifter.
Brokamp, vitt kort – ref till handskrifter.
Brokenhusen/Bråkenhusen, vitt kort – ref till handskrifter.
Brokman, vitt kort – ref till handskrifter.
Brokström, vitt kort – ref till handskrifter.
Brokvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Brolander, vitt kort – ref till handskrifter.
Brolén, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Brolén, blått kort – ref till tryckta verk.
Brolenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Brolin/Brohlin, blått kort – ref till tryckta verk.
Brolin/Brolinus/Brohlin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Broling, blått kort – ref till tryckta verk.
Broling/Brooling, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Brolingsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Brolinsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Brolinus, hänvisningskort, se Brolin.
Brom, vitt kort – ref till handskrifter.
Broman, blått kort – ref till tryckta verk.
Broman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Bromander, vitt kort – ref till handskrifter.
Bromander, blått kort – ref till tryckta verk.
Bromansköld, vitt kort – ref till handskrifter.
Bromansköld, blått kort – ref till tryckta verk.
Bromarck, vitt kort – ref till handskrifter.
Bromberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Bromé/Bromée/Broomé, blått kort – ref till tryckta verk.
Bromée/Bromé/Broomé, blått kort – ref till tryckta verk.
Broméen, blått kort – ref till tryckta verk.
Broméen, vitt kort – ref till handskrifter.
Bromelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Bromelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Bromell/Bromell, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Bromell/Bromell,von, blått kort – ref till tryckta verk.
Bromer/Brohmer, vitt kort – ref till handskrifter.
Brommenstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Brommenstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Brommius, blått kort – ref till tryckta verk.
Brommius, vitt kort – ref till handskrifter.
Broms, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Broms, blått kort – ref till tryckta verk.
Bromstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Bromzelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Bronaerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Bronander, vitt kort – ref till handskrifter.
Bronberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Bronck, vitt kort – ref till handskrifter.
Broncke, blått kort – ref till tryckta verk.
Brondin, vitt kort – ref till handskrifter.
Brondius, vitt kort – ref till handskrifter.
Brondius, blått kort – ref till tryckta verk.
Bronell, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Bronett, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Broniewski, blått kort – ref till tryckta verk.
Bronikowsky, vitt kort – ref till handskrifter.
Bronikowsky, de/Bronikowski, vitt kort – ref till handskrifter.
Bronikowsky/Bronikowsky, de, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Bronkhorst, van, blått kort – ref till tryckta verk.
Bronnius, vitt kort – ref till handskrifter.
Broocman, hänvisningskort, se Brocman.
Brooman, blått kort – ref till tryckta verk.
Broomé/Bromée/Bromé, blått kort – ref till tryckta verk.
Broomé/Bromée/Bromé, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Broqvist, vitt kort – ref till handskrifter.
Brorsson, blått kort – ref till tryckta verk.
Brorsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Brorström, vitt kort – ref till handskrifter.
Brosander, blått kort – ref till tryckta verk.
Brosch, vitt kort – ref till handskrifter.
Brosell, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Brosén, vitt kort – ref till handskrifter.
Brosenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Broserus, blått kort – ref till tryckta verk.
Brostedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Brosten, blått kort – ref till tryckta verk.
Brostrand, vitt kort – ref till handskrifter.
Broström, blått kort – ref till tryckta verk.
Broström/Brooström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Broterus, blått kort – ref till tryckta verk.
Brothagen, hänvisningskort, se Brodhagen.
Brotherus, blått kort – ref till tryckta verk.
Brotherus/Brotterus, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1959, s,224.
Broun, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Broun, blått kort – ref till tryckta verk.
Broval, vitt kort – ref till handskrifter.
Browald, blått kort – ref till tryckta verk.
Browall, blått kort – ref till tryckta verk.
Browall, vitt kort – ref till handskrifter.
Brovallius, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Browallius, vitt kort – ref till handskrifter.
Brown, blått kort – ref till tryckta verk, se.
Browninge de Cowley, blått kort – ref till tryckta verk
 

Bruce, blått kort – ref till tryckta verk.
Bruce/Bruce, de, hänvisningskort, se Bruse.
Bruchhausen, blått kort – ref till tryckta verk.
Bruchner, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Brucks, vitt kort – ref till handskrifter.
Brudus, vitt kort – ref till handskrifter.
Bruér, vitt kort – ref till handskrifter.
Bruggman, blått kort – ref till tryckta verk.
Bruhl, blått kort – ref till tryckta verk.
Bruhn, hänvisningskort, se Brun.
Bruijn, blått kort – ref till tryckta verk.
Bruijn/Bruyn, de/Bruin, de, vitt kort – ref till handskrifter.
Brukenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Brulijn, hänvisningskort, se Brulin.
Brulin, blått kort – ref till tryckta verk.
Brulin/Brulijn, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Brumerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Brumkögh, vitt kort – ref till handskrifter.
Brummer, blått kort – ref till tryckta verk.
Brummer, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Brumstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Brun/Bruhn /Bruun, blått kort – ref till tryckta verk.
Brun/Bruhn/Bruun, vitt kort – ref till handskrifter, se Le Broun, GF antavlor.
Brunat, vitt kort – ref till handskrifter.
Brunau, vitt kort – ref till handskrifter.
Brunbeck, blått kort – ref till tryckta verk.
Brunbeck/Brunbäck, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Brunberg, blått kort – ref till tryckta verk, se Brunnberg.
Brunberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Brunbäck/Brunbeck, vitt kort – ref till handskrifter.
Brunck/Brunk, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Brunckhaff, vitt kort – ref till handskrifter.
Brunckman/Brunkman, vitt kort – ref till handskrifter.
Bruncrona, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Bruncrona, blått kort – ref till tryckta verk.
Brund, vitt kort – ref till handskrifter.
Brundberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Brundelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Brundert, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Brundin, vitt kort – ref till handskrifter.
Brundin, blått kort – ref till tryckta verk, se Broady.
Bruneau, vitt kort – ref till handskrifter.
Brunell, vitt kort – ref till handskrifter.
Brunell, blått kort – ref till tryckta verk.
Brunér, af/Brunér, blått kort – ref till tryckta verk.
Brunér/Brunér, af, vitt kort – ref till handskrifter.
Bruneux, blått kort – ref till tryckta verk.
Brunfeldt/Brunfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Brunfelt/Brunfeldt, vitt kort – ref till handskrifter.
Brunfroud, vitt kort – ref till handskrifter.
Brunhielm, blått kort – ref till tryckta verk.
Brunhielm, vitt kort – ref till handskrifter.
Brunielius, vitt kort – ref till handskrifter.
Brunius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Brunius, blått kort – ref till tryckta verk.
Brunjan, blått kort – ref till tryckta verk.
Brunjeansson, vitt kort – ref till handskrifter.
Brunjeansson, blått kort – ref till tryckta verk.
Brunk, hänvisningskort, se Brunck.
Brunke, vitt kort – ref till handskrifter.
Brunke, blått kort – ref till tryckta verk, se Brunkow, von.
Brunkman, blått kort – ref till tryckta verk.
Brunkman/Brunckman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, Hiertstedtska samlingen DS2 (GF).
Brunkow/Brunkow, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Brunlöf, vitt kort – ref till handskrifter.
Brunman, vitt kort – ref till handskrifter.
Brunman, blått kort – ref till tryckta verk.
Brunmark/Brunnmark, vitt kort – ref till handskrifter.
Brunn, vitt kort – ref till handskrifter.
Brunnberg, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Brunnberg, blått kort – ref till tryckta verk, se Brunberg.
Brunnelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Brunner/Brunner, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Brunner/Brunnerus/Brunner, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Brunnerus, blått kort – ref till tryckta verk.
Brunnerus, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Brunning, blått kort – ref till tryckta verk.
Brunnius, vitt kort – ref till handskrifter.
Brunnius, blått kort – ref till tryckta verk.
Brunnman, vitt kort – ref till handskrifter.
Brunnman, blått kort – ref till tryckta verk, se Riddercrona.
Brunnmark, blått kort – ref till tryckta verk.
Brunnmark, hänvisningskort, se Brunmark.
Brunnou, vitt kort – ref till handskrifter.
Brunnstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Brunnström, vitt kort – ref till handskrifter.
Brunnström, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Brunnswijk/Brunswik/Brunswich, blått kort – ref till tryckta verk.
Brunnsvik, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Bruno, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Bruno, blått kort – ref till tryckta verk.
Brunou/Brunow, blått kort – ref till tryckta verk.
Brunou/Brunow, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Brunow/Brunou, blått kort – ref till tryckta verk.
Brunow/Brunou, vitt kort – ref till handskrifter.
Bruns, blått kort – ref till tryckta verk.
Brunsberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Brunschoug, vitt kort – ref till handskrifter.
Brunsell/Brunzell, vitt kort – ref till handskrifter.
Brunskiöldh, hänvisningskort, se Brunsköld.
Brunskog, blått kort – ref till tryckta verk.
Brunskogius, vitt kort – ref till handskrifter.
Brunsköld, blått kort – ref till tryckta verk.
Brunsköld/Brunskiöldh, vitt kort – ref till handskrifter.
Brunstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Brunstedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Brunström, blått kort – ref till tryckta verk.
Brunström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Brunswik/Brunswig/Brunswich/Brunnswijk, vitt kort – ref till handskrifter.
Bruntan, blått kort – ref till tryckta verk.
Bruntelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Brunthan, vitt kort – ref till handskrifter.
Brunwall, vitt kort – ref till handskrifter.
Brunwich/Brunswik/Brunnswijk, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Brunzell/Brunsell, vitt kort – ref till handskrifter.
Brusberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Bruscia, vitt kort – ref till handskrifter.
Bruse/Bruse, von/Bruce/Bruze/Bruce, de, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Bruse/Bruse, von/Bruce/Bruze/Bruce, de, blått kort – ref till tryckta verk.
Bruselius/Bruzelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Brusell, blått kort – ref till tryckta verk.
Brusell/Bruzell, vitt kort – ref till handskrifter.
Brusenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Brusenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Bruser, vitt kort – ref till handskrifter.
Brusewitz, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Brusewitz, blått kort – ref till tryckta verk.
Brushaber, vitt kort – ref till handskrifter.
Brusijn/Brusin, blått kort – ref till tryckta verk.
Brusin/Brusijn, vitt kort – ref till handskrifter.
Brusin/Brusijn, blått kort – ref till tryckta verk.
Brusk, vitt kort – ref till handskrifter.
Bruterus, blått kort – ref till tryckta verk.
Bruun, blått kort – ref till tryckta verk.
Bruun, hänvisningskort, se Brun.
Bruuns, vitt kort – ref till handskrifter.
Bruuns, blått kort – ref till tryckta verk.
Bruyl, blått kort – ref till tryckta verk.
Bruyn, blått kort – ref till tryckta verk.
Bruzaeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Bruze, blått kort – ref till tryckta verk.
Bruze, hänvisningskort, se Bruse.
Bruzelius, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Bruzelius/Bruzaelius/Bruselius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Bruzell/Brusell, vitt kort – ref till handskrifter.
Bruzeus, hänvisningskort, se Bruzäus.
Bruzäus/Bruzeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Bryde, blått kort – ref till tryckta verk.
Brydolf, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Brügge, blått kort – ref till tryckta verk.
Bryggen, zur, vitt kort – ref till handskrifter.
Brygger, vitt kort – ref till handskrifter.
Brygger, blått kort – ref till tryckta verk.
Brümmer, blått kort – ref till tryckta verk.
Brümmer, blått kort – ref till tryckta verk.
Bryngelsdotter, blått kort – ref till tryckta verk.
Bryngelsläkten, vitt kort – ref till handskrifter, se Mellquist.
Bryngelsson, blått kort – ref till tryckta verk.
Bryngelsson, vitt kort – ref till handskrifter.
Brynielsson, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Brynil, vitt kort – ref till handskrifter.
Bryning, blått kort – ref till tryckta verk.
Bryning, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Bryniolff, vitt kort – ref till handskrifter.
Brynjulf Bengtsson, blått kort – ref till tryckta verk.
Brynnel, blått kort – ref till tryckta verk.
Brynniel, vitt kort – ref till handskrifter.
Brynning/Bryning, vitt kort – ref till handskrifter.
Brynolf, blått kort – ref till tryckta verk.
Brynte Birgerson, vitt kort – ref till handskrifter.
Bryntesson, blått kort – ref till tryckta verk.
Brynum, vitt kort – ref till handskrifter.
Brythor, blått kort – ref till tryckta verk.
Brythzelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Brythzenius, hänvisningskort, se Brytzenius.
Brytzelius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Brytzelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Brytzell, vitt kort – ref till handskrifter.
Brytzenius/Brythzenius, vitt kort – ref till handskrifter.
Bryungs, vitt kort – ref till handskrifter.
Brzokowski, blått kort – ref till tryckta verk.
Bråberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Bråck/Brock, vitt kort – ref till handskrifter.
Brådd/Brodd, vitt kort – ref till handskrifter.
Bråhammar, blått kort – ref till tryckta verk.
Bråk, vitt kort – ref till handskrifter.
Bråkenhjelm, blått kort – ref till tryckta verk.
Bråkenhjelm/Bråkenhielm, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Bråkenhusen, blått kort – ref till tryckta verk.
Bråkenhusen/Brokenhusen, vitt kort – ref till handskrifter.
Bråkenskiöld, hänvisningskort, se Bråkensköld.
Bråkensköld, blått kort – ref till tryckta verk.
Bråkensköld/Bråkenskiöld, vitt kort – ref till handskrifter.
Bråman, vitt kort – ref till handskrifter.
Brånasmeden, blått kort – ref till tryckta verk, se Olsson.
Bråte, vitt kort – ref till handskrifter.
Bråtenberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Bråtte, blått kort – ref till tryckta verk.
Bråttman, vitt kort – ref till handskrifter.
Bråvik, vitt kort – ref till handskrifter.
Bråvik, blått kort – ref till tryckta verk.
Brååk, blått kort – ref till tryckta verk, se Bråkenhielm.
Bräcke, blått kort – ref till tryckta verk.
Brämhult, vitt kort – ref till handskrifter.
Bränberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Brändebo, vitt kort – ref till handskrifter.
Brändström, blått kort – ref till tryckta verk.
Brändström/Brännström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Brännare, blått kort – ref till tryckta verk.
Brännman, blått kort – ref till tryckta verk.
Bränno, blått kort – ref till tryckta verk.
Brännström, blått kort – ref till tryckta verk.
Brännström/Brändström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Bränntorp, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Brännås-släkten, vitt kort – ref till handskrifter.
Brännö, vitt kort – ref till handskrifter.
Brättman, blått kort – ref till tryckta verk.
Brättman, vitt kort – ref till handskrifter.
Bräutigam, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Bräutigam/Breutigam, vitt kort – ref till handskrifter.
Bröcker, vitt kort – ref till handskrifter.
Bröcker, blått kort – ref till tryckta verk.
Bröcker, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Brögger, blått kort – ref till tryckta verk.
Bröijer, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1965:2-3.
Bröijer/Bröyer, vitt kort – ref till handskrifter.
Bröjell, blått kort – ref till tryckta verk.
Brömmert, blått kort – ref till tryckta verk.
Bröms, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Bröms, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1959, s, 329.
Brömsen, blått kort – ref till tryckta verk.
Brömsen, von, hänvisningskort, se Brömssen, von.
Brömssen, von/Brömsen von, blått kort – ref till tryckta verk.
Brömssen, von/Brömsen,von, vitt kort – ref till handskrifter.
Brömster, blått kort – ref till tryckta verk.
Brömster, vitt kort – ref till handskrifter.
Brönsinus, vitt kort – ref till handskrifter.
Brösel, vitt kort – ref till handskrifter.
Bröske, vitt kort – ref till handskrifter.
Bröstfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Bröstfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Brötell, blått kort – ref till tryckta verk.
Brötling/Bröttling, vitt kort – ref till handskrifter.
Bröttling/Brötling, vitt kort – ref till handskrifter.
Bröyer/Bröijer, vitt kort – ref till handskrifter.

Bubb, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Bubb, blått kort – ref till tryckta verk.
Bubbe, vitt kort – ref till handskrifter.
Bucchau, hänvisningskort, se Buchau.
Buch, vitt kort – ref till handskrifter.
Buch, blått kort – ref till tryckta verk.
Buchau/Buchou/Buckau/Bucchau, vitt kort – ref till handskrifter.
Buchenfelt, blått kort – ref till tryckta verk.
Bucher, hänvisningskort, se Buscher.
Buchholtz, blått kort – ref till tryckta verk.
Buchman, vitt kort – ref till handskrifter.
Buchman, blått kort – ref till tryckta verk.
Buchner, blått kort – ref till tryckta verk.
Buchner/Buckner, vitt kort – ref till handskrifter.
Bucholtz, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Buchou, hänvisningskort, se Buchau.
Buchou, blått kort – ref till tryckta verk.
Buchowiecki, blått kort – ref till tryckta verk.
Bucht, blått kort – ref till tryckta verk.
Bucht/Buckt/Bugt, vitt kort – ref till handskrifter.
Buchwald, vitt kort – ref till handskrifter.
Buchwald, blått kort – ref till tryckta verk.
Buchwaldt, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Buchwaldt, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Buchwitz, blått kort – ref till tryckta verk.
Buck, blått kort – ref till tryckta verk.
Buckan, vitt kort – ref till handskrifter.
Buckau/Buchau, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Bucker, vitt kort – ref till handskrifter.
Buckert, blått kort – ref till tryckta verk.
Buckhle, vitt kort – ref till handskrifter.
Buckhotz, vitt kort – ref till handskrifter.
Buckner/Buchner, vitt kort – ref till handskrifter.
Buckt, hänvisningskort, se Bucht.
Bud, hänvisningskort, se Budd.
Budberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Budberg, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Budberg, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Budberg, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Budd, blått kort – ref till tryckta verk.
Budd/Bud, vitt kort – ref till handskrifter.
Budda, blått kort – ref till tryckta verk.
Buddaeus, vitt kort – ref till handskrifter.
Buddaeus, blått kort – ref till tryckta verk.
Budde, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Budde, blått kort – ref till tryckta verk.
Budde, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Buddéen, vitt kort – ref till handskrifter.
Buddenbrock, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Buddenbrock, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Buddens, vitt kort – ref till handskrifter.
Budeen, blått kort – ref till tryckta verk.
Budenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Budin, vitt kort – ref till handskrifter.
Budin, blått kort – ref till tryckta verk.
Budler, vitt kort – ref till handskrifter.
Budnut/Butnuth, vitt kort – ref till handskrifter.
Budrian, vitt kort – ref till handskrifter.
Bugenhagen/Buggenhagen, vitt kort – ref till handskrifter.
Bugge, blått kort – ref till tryckta verk.
Buggenhagen, hänvisningskort, se Bugenhagen.
Buggenhagen, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Bugt, hänvisningskort, se Bucht.
Buhle, blått kort – ref till tryckta verk.
Buhr/Buur, vitt kort – ref till handskrifter.
Buhre/Bure, vitt kort – ref till handskrifter.
Buhrman/Burman, vitt kort – ref till handskrifter.
Buhrman/Burman, blått kort – ref till tryckta verk.
Buhrström/Burström, blått kort – ref till tryckta verk.
Bukou, vitt kort – ref till handskrifter.
Bukowski, blått kort – ref till tryckta verk.
Bulau, vitt kort – ref till handskrifter.
Bulchau, vitt kort – ref till handskrifter.
Buldering, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Buldt/Bult, vitt kort – ref till handskrifter.
Bulgerijn, hänvisningskort, se Bulgerin.
Bulgerin/Bulgerijn, vitt kort – ref till handskrifter.
Bulgrin, blått kort – ref till tryckta verk.
Bulich, blått kort – ref till tryckta verk.
Bulich, vitt kort – ref till handskrifter.
Bull, blått kort – ref till tryckta verk.
Bull, vitt kort – ref till handskrifter.
Buller, blått kort – ref till tryckta verk.
Buller, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Bullernaesius, blått kort – ref till tryckta verk.
Bullernaesius, vitt kort – ref till handskrifter.
Bullich, vitt kort – ref till handskrifter.
Bullmeringk/Bulmering/Bullmering, vitt kort – ref till handskrifter.
Bulmering, blått kort – ref till tryckta verk, se Bullmering.
Bult/Buldt, vitt kort – ref till handskrifter.
Bultius, blått kort – ref till tryckta verk.
Bundi, vitt kort – ref till handskrifter.
Bundi, blått kort – ref till tryckta verk.
Bundsen, vitt kort – ref till handskrifter.
Bundsen, blått kort – ref till tryckta verk.
Bundstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Bundt, blått kort – ref till tryckta verk.
Bundt/Bunth, vitt kort – ref till handskrifter.
Bundy, blått kort – ref till tryckta verk.
Bundy, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Bunerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Bung, blått kort – ref till tryckta verk.
Bunge/Bunge, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Bunge/Bunge, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Bungencrona, blått kort – ref till tryckta verk.
Bunkabola-släkten, vitt kort – ref till handskrifter.
Bunner, blått kort – ref till tryckta verk.
Bunovius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Bunten, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Bunth/Bundt, vitt kort – ref till handskrifter.
Bunthéen, vitt kort – ref till handskrifter.
Buntherus, vitt kort – ref till handskrifter.
Buntingius, vitt kort – ref till handskrifter.
Buraeus, hänvisningskort, se Bureus.
Burchard, blått kort – ref till tryckta verk.
Burchard, vitt kort – ref till handskrifter.
Burchardt/Burchardt, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Burchardus, vitt kort – ref till handskrifter.
Burchman, blått kort – ref till tryckta verk.
Burchwardt, vitt kort – ref till handskrifter.
Burchwedel, blått kort – ref till tryckta verk.
Burchwitz, vitt kort – ref till handskrifter.
Burckersroda, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Burdon, vitt kort – ref till handskrifter.
Burdts/Burtz, vitt kort – ref till handskrifter.
Bure/Buhre, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv, SoH 1951:s, 268, 1951:,s, 241.
Bure/Buhre, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Burea, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Bureau, vitt kort – ref till handskrifter.
Bureen/Burén, vitt kort – ref till handskrifter.
Burelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Bureman, vitt kort – ref till handskrifter.
Burén/Bureen, vitt kort – ref till handskrifter, GF antavlor.
Burén/Burén, af, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Burenskiöld, blått kort – ref till tryckta verk.
Burenskiöld, hänvisningskort, se Burensköld.
Burensköld/Burenskiöld, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Burenstam, vitt kort – ref till handskrifter.
Burenstam, blått kort – ref till tryckta verk.
Bureus/Buraeus/Beurreus, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Bureus/Buraeus/Beurreus, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Burg, von der, blått kort – ref till tryckta verk.
Burg, von der, vitt kort – ref till handskrifter.
Burge, vitt kort – ref till handskrifter.
Burgeman, hänvisningskort, se Burgman.
Burger, vitt kort – ref till handskrifter.
Burgerus, vitt kort – ref till handskrifter.
Burgeson, vitt kort – ref till handskrifter.
Burghard, blått kort – ref till tryckta verk.
Burghausen, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Burghausen/Burghausen, von, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Burgman, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1995 s, 133.
Burgman/Burgeman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Burguer von Ritterstein, blått kort – ref till tryckta verk.
Burguer von/Ritterstein, vitt kort – ref till handskrifter.
Burguer, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Burguer, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Buring, vitt kort – ref till handskrifter.
Burislev, blått kort – ref till tryckta verk.
Burk, vitt kort – ref till handskrifter.
Burkman, blått kort – ref till tryckta verk.
Burkowitz, vitt kort – ref till handskrifter, GF antavlor.
Burlander, vitt kort – ref till handskrifter.
Burman, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Burman, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Burman, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Burman/Buhrman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor, Hiertstedtska samlingen DS2 (GF).
Burmark, vitt kort – ref till handskrifter.
Burmeister, vitt kort – ref till handskrifter.
Burmeister, blått kort – ref till tryckta verk.
Burnick, vitt kort – ref till handskrifter.
Burns, blått kort – ref till tryckta verk.
Burrau, blått kort – ref till tryckta verk.
Burrau, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Burreus, blått kort – ref till tryckta verk, se Beurreus.
Burs, vitt kort – ref till handskrifter.
Bursch, blått kort – ref till tryckta verk.
Burse, vitt kort – ref till handskrifter.
Burselius, vitt kort – ref till handskrifter.
Bursell, vitt kort – ref till handskrifter.
Bursell, blått kort – ref till tryckta verk.
Bursh, blått kort – ref till tryckta verk.
Bursie, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, Hiertstedtska samlingen DS 3:5 (GF).
Bursie, blått kort – ref till tryckta verk.
Burski, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Burslef, vitt kort – ref till handskrifter.
Bursman/Burssman, vitt kort – ref till handskrifter.
Burssman, hänvisningskort, se Bursman.
Burström, blått kort – ref till tryckta verk.
Burström/Buhrström, vitt kort – ref till handskrifter.
Burt, blått kort – ref till tryckta verk.
Burtwigh, vitt kort – ref till handskrifter.
Burtz, blått kort – ref till tryckta verk.
Burtz/Burdts, vitt kort – ref till handskrifter.
Burtzen, vitt kort – ref till handskrifter.
Burvik, vitt kort – ref till handskrifter.
Burwitz, blått kort – ref till tryckta verk.
Burwitz, vitt kort – ref till handskrifter.
Burzelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Burzell, vitt kort – ref till handskrifter.
Burzynski, blått kort – ref till tryckta verk.
Busarfors, vitt kort – ref till handskrifter.
Buscagrius/Buskagrius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Buscagrius/Buskagrius, blått kort – ref till tryckta verk.
Busch/Busch, von/Busk/Busck, blått kort – ref till tryckta verk.
Busch/Busch, von/Busk/Busck, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Buschag, vitt kort – ref till handskrifter.
Buschberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Buschendorf, vitt kort – ref till handskrifter.
Buschenfelt, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Buschenfelt/Buschenfelt, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Buscher, blått kort – ref till tryckta verk.
Buscher/Bucher, vitt kort – ref till handskrifter.
Buschert, vitt kort – ref till handskrifter.
Buscherus, vitt kort – ref till handskrifter.
Buscho, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Buschou, vitt kort – ref till handskrifter.
Buschou, blått kort – ref till tryckta verk.
Buschow, vitt kort – ref till handskrifter.
Buschovius, blått kort – ref till tryckta verk, se Ehrenbusch.
Buschovius, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Busck, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Busck, hänvisningskort, se Busch.
Buscovius/Buskovius/Buskov, blått kort – ref till tryckta verk.
Buse, blått kort – ref till tryckta verk.
Buse, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Buseck, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Buseck, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Bushnell, blått kort – ref till tryckta verk.
Busk, hänvisningskort, se Busch.
Buskagrius, hänvisningskort, se Buscagrius.
Buske, vitt kort – ref till handskrifter.
Buskegren, vitt kort – ref till handskrifter.
Busken, van, blått kort – ref till tryckta verk.
Buskenström, vitt kort – ref till handskrifter.
Buskman, vitt kort – ref till handskrifter.
Buskov, vitt kort – ref till handskrifter.
Buskovius, vitt kort – ref till handskrifter.
Buskovius, blått kort – ref till tryckta verk.
Busmontanus, vitt kort – ref till handskrifter.
Buss, vitt kort – ref till handskrifter, GF antavlor.
Buss, blått kort – ref till tryckta verk.
Bussche-Streithorst, von dem, blått kort – ref till tryckta verk.
Busse, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1975:3.
Busseck, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Busselberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Busselberg, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Bussenius, blått kort – ref till tryckta verk.
Busser, blått kort – ref till tryckta verk.
Busser, vitt kort – ref till handskrifter.
Bussfelt, vitt kort – ref till handskrifter.
Bussila slägten, vitt kort – ref till handskrifter.
Bussler, blått kort – ref till tryckta verk.
Bussman, vitt kort – ref till handskrifter.
Busso, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Bussou/Bussou, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Bustadius, blått kort – ref till tryckta verk.
But, blått kort – ref till tryckta verk.
Butendorff, blått kort – ref till tryckta verk.
Butendorff, vitt kort – ref till handskrifter.
Buth/Buut/Butth, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Buthel, blått kort – ref till tryckta verk.
Buthelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Butnuth/Buttnut/Budnut, vitt kort – ref till handskrifter.
Butsch, blått kort – ref till tryckta verk.
Butser, vitt kort – ref till handskrifter.
Buttendorff, blått kort – ref till tryckta verk.
Buttenland, vitt kort – ref till handskrifter.
Butterlin, vitt kort – ref till handskrifter.
Butterlin, blått kort – ref till tryckta verk.
Butth/Buth, blått kort – ref till tryckta verk.
Butth/Buth, vitt kort – ref till handskrifter.
Buttlar, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Buttnut, hänvisningskort, se Butnuth.
Buturlin, vitt kort – ref till handskrifter.
Butz, vitt kort – ref till handskrifter.
Buur/Buhr, vitt kort – ref till handskrifter.
Buus, vitt kort – ref till handskrifter.
Buut/Buuth/Buth, vitt kort – ref till handskrifter.
Buuth, blått kort – ref till tryckta verk.
Buxbom, blått kort – ref till tryckta verk.
Buxhövden, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Buxtehövden, hänvisningskort, se Buxthövden, von.
Buxthövden, von/Buxtehövden, vitt kort – ref till handskrifter.
Byberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Byberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Büchenbacher, blått kort – ref till tryckta verk.
Büchling, blått kort – ref till tryckta verk.
Büchner, blått kort – ref till tryckta verk.
Byckling, blått kort – ref till tryckta verk.
Byckorp-släkten, blått kort – ref till tryckta verk.
Bydén, vitt kort – ref till handskrifter.
Bygdén, blått kort – ref till tryckta verk.
Bygman, vitt kort – ref till handskrifter.
Bygren, blått kort – ref till tryckta verk.
Bygren, vitt kort – ref till handskrifter.
Bühlstein, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Bylander, vitt kort – ref till handskrifter.
Bülau, vitt kort – ref till handskrifter.
Bülaw, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Büldering, vitt kort – ref till handskrifter.
Büldering, vitt kort – ref till handskrifter, se Bildering, GF släktarkiv.
Büldering, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Bylesbach/Bydelsbach, vitt kort – ref till handskrifter.
Byloff, hänvisningskort, se Bylow.
Bylonius, vitt kort – ref till handskrifter.
Bylou, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Bylow/Byloff/Bülow, vitt kort – ref till handskrifter.
Bülow/Bylow/Bülow, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Bylund, vitt kort – ref till handskrifter.
Byman, vitt kort – ref till handskrifter.
Bünau, vitt kort – ref till handskrifter.
Bünau, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Bünckern, blått kort – ref till tryckta verk.
Bynger, vitt kort – ref till handskrifter.
Bünger, blått kort – ref till tryckta verk.
Bynkens, vitt kort – ref till handskrifter.
Bünow, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Bynsaus, vitt kort – ref till handskrifter.
Bünsow, vitt kort – ref till handskrifter.
Bünsow, blått kort – ref till tryckta verk.
Byrel, vitt kort – ref till handskrifter.
Byrelius, vitt kort – ref till handskrifter.
Byrelius, blått kort – ref till tryckta verk.
Bürger, blått kort – ref till tryckta verk.
Bürger, vitt kort – ref till handskrifter.
Byring/Byringius, vitt kort – ref till handskrifter.
Byringh, blått kort – ref till tryckta verk.
Byrman, vitt kort – ref till handskrifter.
Byrman, blått kort – ref till tryckta verk.
Bysing/Bysing, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Bysing/Bysing, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Byskman, vitt kort – ref till handskrifter.
Byssingh, blått kort – ref till tryckta verk.
Büssou, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Bystedt, blått kort – ref till tryckta verk.
Bystedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Byster, blått kort – ref till tryckta verk.
Byström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Byström, blått kort – ref till tryckta verk.
Byting, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1958, s, 1-23.
Bütner, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Büttner, blått kort – ref till tryckta verk.
Byttner/Büttner, vitt kort – ref till handskrifter.
Bützou/Bützow, vitt kort – ref till handskrifter.
Bützow, blått kort – ref till tryckta verk, se Bützou.
Bywall, blått kort – ref till tryckta verk.
Båck, hänvisningskort, se Bock.
Båckmöller, hänvisningskort, se Bockmöller.
Både/Baade/Bode, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Båga, blått kort – ref till tryckta verk.
Båga, vitt kort – ref till handskrifter.
Båge, vitt kort – ref till handskrifter.
Bågenholm/Bogenholm, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Bågenholm/Håbolsgossarna, blått kort – ref till tryckta verk.
Bågh, vitt kort – ref till handskrifter.
Bågman, blått kort – ref till tryckta verk.
Bågsköld, vitt kort – ref till handskrifter.
Båhr, blått kort – ref till tryckta verk.
Båhrman, vitt kort – ref till handskrifter.
Båhrman, blått kort – ref till tryckta verk.
Båld, blått kort – ref till tryckta verk.
Båld, vitt kort – ref till handskrifter.
Bålgårds, vitt kort – ref till handskrifter.
Båll, vitt kort – ref till handskrifter.
Bållhorn, vitt kort – ref till handskrifter.
Bålling/Bolling, vitt kort – ref till handskrifter.
Bållt/Bålt, vitt kort – ref till handskrifter.
Bålstedt, vitt kort – ref till handskrifter.
Bålt/Bållt, vitt kort – ref till handskrifter.
Bång/Bångh, vitt kort – ref till handskrifter.
Bång/Bångh, blått kort – ref till tryckta verk.
Bånge/Bonge, blått kort – ref till tryckta verk.
Bånge/Bonge, vitt kort – ref till handskrifter.
Bångengren, vitt kort – ref till handskrifter.
Bångenhielm, hänvisningskort, se Bongenhielm.
Bårgh/Borg, vitt kort – ref till handskrifter.
Båring, vitt kort – ref till handskrifter.
Bårkhålt, vitt kort – ref till handskrifter.
Bårkull, vitt kort – ref till handskrifter.
Bårlingh, blått kort – ref till tryckta verk.
Bårman, blått kort – ref till tryckta verk.
Bårre, vitt kort – ref till handskrifter.
Båske, vitt kort – ref till handskrifter.
Båt, hänvisningskort, se Bååt.
Båt av Billa, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Båt av Billa, blått kort – ref till tryckta verk.
Båt/Bååth/Bååt, blått kort – ref till tryckta verk.
Båth/Bååt, blått kort – ref till tryckta verk.
Båth/Bååt, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Båthman, vitt kort – ref till handskrifter.
Båthman, blått kort – ref till tryckta verk.
Båtman, blått kort – ref till tryckta verk.
Båtsviks-släkten, vitt kort – ref till handskrifter.
Bååt/Bååth/Båt/Båth, vitt kort – ref till handskrifter.
Bååt/Bååth/Båt/Båth, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1951 s, 214-215,223,1953:2, 1958, s,53.
Bååth, hänvisningskort, se Bååt.
Bächius, hänvisningskort, se Bechius.
Bäck, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1967:1.
Bäck/Baeck/Beck, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Bäckarp, blått kort – ref till tryckta verk.
Bäckberg, vitt kort – ref till handskrifter.
Bäckborg, vitt kort – ref till handskrifter.
Bäckdahl, blått kort – ref till tryckta verk.
Bäcke, blått kort – ref till tryckta verk.
Bäckelin, hänvisningskort, se Beckelin.
Bäckenberg, hänvisningskort, se Beckenberg.
Bäcker/Becker, vitt kort – ref till handskrifter.
Bäckerström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Bäckeus, hänvisningskort, se Beckeus.
Bäckgren, vitt kort – ref till handskrifter.
Bäckholm, vitt kort – ref till handskrifter.
Bäckhusen, blått kort – ref till tryckta verk.
Bäckius/Bechius, vitt kort – ref till handskrifter.
Bäcklin, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Bäcklin, blått kort – ref till tryckta verk.
Bäcklind, vitt kort – ref till handskrifter.
Bäcklund/Baecklund/Becklund, blått kort – ref till tryckta verk.
Bäcklund/Baecklund/Becklund, vitt kort – ref till handskrifter.
Bäcklund/Becklund/Baecklund, vitt kort – ref till handskrifter.
Bäckman, blått kort – ref till tryckta verk.
Bäckman/Baeckman/Beckman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Bäckmark, hänvisningskort, se Beckmark.
Bäckner, hänvisningskort, se Beckner.
Bäckstadi, vitt kort – ref till handskrifter.
Bäckstadi, blått kort – ref till tryckta verk.
Bäckstadius/Beckstadius, vitt kort – ref till handskrifter.
Bäckström, blått kort – ref till tryckta verk.
Bäckström/Beckström/Baeckström, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Bäckvall, blått kort – ref till tryckta verk.
Bäfman, vitt kort – ref till handskrifter.
Bäfverfeldt, blått kort – ref till tryckta verk.
Bäfverfeldt/Bäfverfelt/Bewerfeldt, vitt kort – ref till handskrifter.
Bäfverfelt, hänvisningskort, se Bäfverfeldt.
Bäfverman, vitt kort – ref till handskrifter.
Bäfverman, blått kort – ref till tryckta verk.
Bägare, blått kort – ref till tryckta verk.
Bähr/Bähr, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Bähr/Bär/Bähr, von/Bäär/Båhr, vitt kort – ref till handskrifter.
Bähre, vitt kort – ref till handskrifter.
Bährnhielm, hänvisningskort, se Bäärnhielm.
Bährs, vitt kort – ref till handskrifter.
Bäijern, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Bälkow, vitt kort – ref till handskrifter.
Bältare, blått kort – ref till tryckta verk.
Bältare, vitt kort – ref till handskrifter.
Bälter/Baelter, vitt kort – ref till handskrifter.
Bälter/Baelter, blått kort – ref till tryckta verk.
Bängtsson, hänvisningskort, se Bengtsson.
Bänhof, blått kort – ref till tryckta verk.
Bär, hänvisningskort, se Bähr.
Bärckman, vitt kort – ref till handskrifter.
Bärenfels, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Bärenstein, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Bärensten, vitt kort – ref till handskrifter.
Bärfeldt, hänvisningskort, se Bärfelt.
Bärfelt/Berfeldt/Berfeld, von/Berfeld, blått kort – ref till tryckta verk.
Bärfelt/Bärfeldt/Berfeldt/Berfeld, von/ Berfeld, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Bärg/Berg/Bärgh, vitt kort – ref till handskrifter.
Bärgh, blått kort – ref till tryckta verk, se Berg.
Bäringer/Bäring, vitt kort – ref till handskrifter, se Bering.
Bärlett, vitt kort – ref till handskrifter.
Bärling, vitt kort – ref till handskrifter, se Berling, GF släktarkiv.
Bärling, blått kort – ref till tryckta verk.
Bärman, blått kort – ref till tryckta verk.
Bärman, vitt kort – ref till handskrifter.
Bärnich, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Bärstad, vitt kort – ref till handskrifter.
Bäsk, vitt kort – ref till handskrifter.
Bäwij, vitt kort – ref till handskrifter.
Bävman, blått kort – ref till tryckta verk.
Bäär/Bähr, vitt kort – ref till handskrifter.
Bäärn, vitt kort – ref till handskrifter.
Bäärnhielm, blått kort – ref till tryckta verk.
Bäärnhielm/Bährnhielm, vitt kort – ref till handskrifter.
Böckel, vitt kort – ref till handskrifter.
Böckell, blått kort – ref till tryckta verk.
Böckell, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Böckelman, blått kort – ref till tryckta verk.
Böckelman/Bökelman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Böckeln, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Böcken, vitt kort – ref till handskrifter.
Böcker, blått kort – ref till tryckta verk.
Böcker/Böker, vitt kort – ref till handskrifter.
Böckert, vitt kort – ref till handskrifter.
Böckler, blått kort – ref till tryckta verk.
Böckler, vitt kort – ref till handskrifter.
Böckler, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Böckling, vitt kort – ref till handskrifter.
Böckling, blått kort – ref till tryckta verk.
Böckman, blått kort – ref till tryckta verk.
Böckman, vitt kort – ref till handskrifter.
Böddeker, von, blått kort – ref till tryckta verk, se Beddeker.
Böddeker, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Bödke, vitt kort – ref till handskrifter.
Bödker, blått kort – ref till tryckta verk.
Bödker, vitt kort – ref till handskrifter.
Böerentzen, vitt kort – ref till handskrifter.
Bögwald, vitt kort – ref till handskrifter.
Böhlen, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Böhlin, blått kort – ref till tryckta verk.
Böhlingius, vitt kort – ref till handskrifter.
Böhm, blått kort – ref till tryckta verk.
Böhme, vitt kort – ref till handskrifter.
Böhmer, blått kort – ref till tryckta verk.
Böhn, blått kort – ref till tryckta verk.
Böhnen, vitt kort – ref till handskrifter.
Böhnen, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Böisman, hänvisningskort, se Boisman.
Bök, blått kort – ref till tryckta verk.
Bök/Böök, vitt kort – ref till handskrifter.
Bökelman/Böckelman, vitt kort – ref till handskrifter.
Bökelund, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Bökelund, blått kort – ref till tryckta verk.
Böken, vitt kort – ref till handskrifter.
Böker, blått kort – ref till tryckta verk.
Böker/Böcker, vitt kort – ref till handskrifter.
Böklin, blått kort – ref till tryckta verk.
Böklin, vitt kort – ref till handskrifter.
Bökling, vitt kort – ref till handskrifter.
Bökman, blått kort – ref till tryckta verk.
Bökman, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Bölberg, blått kort – ref till tryckta verk.
Bölén, blått kort – ref till tryckta verk.
Bölja, hänvisningskort, se Böllja.
Bölja, blått kort – ref till tryckta verk, SoH 1971.
Böllia, blått kort – ref till tryckta verk.
Böllia, hänvisningskort, se Böllja.
Bölling, blått kort – ref till tryckta verk.
Böllja, blått kort – ref till tryckta verk.
Böllja/Böllia/Bölja, vitt kort – ref till handskrifter.
Bölmark, vitt kort – ref till handskrifter.
Bömisch, vitt kort – ref till handskrifter.
Böngren, vitt kort – ref till handskrifter.
Böngren, blått kort – ref till tryckta verk.
Bönhardt, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Bönhardt, von/Bönhart, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Bönhart, von, hänvisningskort, se Bönhardt, von.
Böniche, vitt kort – ref till handskrifter.
Böning/Böning, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Böning/Böningh, von/Bönningh, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Böninghausen, von/Bönningshausen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Bönningh, von/Bönningh/Böningh, von/Böning, blått kort – ref till tryckta verk.
Bönningshausen, von/Böninghausen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Bördh, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Börgen, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Börger, blått kort – ref till tryckta verk.
Börger, vitt kort – ref till handskrifter.
Böritz, vitt kort – ref till handskrifter.
Börje, blått kort – ref till tryckta verk.
Börjesson, blått kort – ref till tryckta verk, GF släktarkiv.
Börjesson/Börjeson, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv, GF antavlor.
Börk, blått kort – ref till tryckta verk.
Börk, vitt kort – ref till handskrifter.
Börling, vitt kort – ref till handskrifter.
Börman, vitt kort – ref till handskrifter.
Börner, blått kort – ref till tryckta verk.
Börring, vitt kort – ref till handskrifter.
Börs, vitt kort – ref till handskrifter.
Börsell, vitt kort – ref till handskrifter.
Börstel, blått kort – ref till tryckta verk.
Börstell, von, blått kort – ref till tryckta verk.
Börstell/Borstell, von, vitt kort – ref till handskrifter.
Börtzell, vitt kort – ref till handskrifter.
Börtzell, blått kort – ref till tryckta verk.
Börtzell, blått kort – ref till tryckta verk.
Bösch, vitt kort – ref till handskrifter.
Böse/Bööse, vitt kort – ref till handskrifter.
Bössa, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Bössa, blått kort – ref till tryckta verk.
Bötticher, blått kort – ref till tryckta verk.
Böttiger, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Böttiger, blått kort – ref till tryckta verk.
Böttinger, blått kort – ref till tryckta verk.
Böö, vitt kort – ref till handskrifter.
Böök, blått kort – ref till tryckta verk.
Böök/Bök, vitt kort – ref till handskrifter, GF släktarkiv.
Böökholtz, vitt kort – ref till handskrifter.
Böörman, blått kort – ref till tryckta verk.
Böös, blått kort – ref till tryckta verk.
Böös, vitt kort – ref till handskrifter.
Bööse/Böse, vitt kort – ref till handskrifter.