Om Adelborgska klippsamlingen “Kända döda”

En samling tidningsurklipp hos GF är Otto Adelborgs samling som sträcker sig mellan 1907 och 1978.

OBS: alla klippen handlar inte om avlidna, och många personer är inte särskilt kända heller. Urvalet är högst personligt.

kändadödaadelborghyllaadelborg   Placering i GFs bibliotek