GFs övriga samlingar: Namn A

Tips: Använd sökfunktionen i din webbläsare för att söka inom denna sida.

(Sökrutan dyker upp vid klick på knapparna ctrl + F)

Klicka på namnet för information om källan.
________________________________________

Invandrade släkter:

Abramsson 1812 Tyskland
Achtschilling 16– Brabant
Adam
Adler 1640 Preussen, Tyskland
Adlerfelt 1720 Finland
Adlerfelt 1720 Finland
Adlerstolpe 1624 Skottland
Adlerståle 1672
Adolph 169? Tyskland
Agardh 1752 Holstein
Ahlbaum Pommern
Ahnfeldt dansk-tyskt ursprung
von Aken 1728 Tyskland
von Albedyl 1707 Livland
Alnor Amsterdam
Aminoff 1612 Ryssland
Ammilon
Amundsen 1877 Kongsvinger, Norge
Anckarhielm Zeeland, Nederländerna
Ancker 1675 Pomern
Angerstein 1639 Tyskland
Anjou 1633 Liége, Frankrike
Annja 1626 Aachen
Anrep
Aplarius 1670 Tyskland
Appelman
Arenius Bayern
Arentzen 1631 Tyskland
Arvifell
Ascheberg 1634 Kurland, Tyskland
Assur 1792 Tyskland
Atmer 1830 Ummanz, Rügen
Audar 1630 Belgien

________________________________________

Adelborgska klippsamlingen “Kända döda”

Aastrup, Philip J., Lagman, Avliden
Abel, John, Tandläkare, Avliden
Abelin, Rudolf, Direktör, Avliden
Acke, J A G, Konstnär, Avliden
Adelborg, Fredrik, Direktör, Sthlmsbesök
Adelborg, Fredrik, Generalkonsul, Avliden
Adelborg, Carl Hugo, Kapten, Avliden
Adelborg, Gustaf-Otto, Skriftställare, Avliden
Adelborg, Hugo, Överstelöjtnant, Avliden
Adelsköld, Karl Fredrik, Direktör, Avliden
Adelsköld, Volrath, Överstelöjtnant, Avliden
Adelsohn, Edvard, Kapten, Avliden
Adelswärd, Theodor, Friherre, Avliden
Adelswärd, C.A.Th., Friherre, Godsägare, Avliden
Adelswärd, A.T, Friherre, 50-årsdag
Adelswärd, Adolf, Friherre, Överste, Avliden
Adelswärd, Theodor, Friherre, Avliden
Adelswärd, Axel Theodor, Friherre, Kammarherre, Utnämning
Adlerbielke, Erik Sixten, Kapten, Avliden
Adlercreutz, Fredrik, Domänintendent, Avliden
Adlercreutz, Carl, Godsägare, Avliden
Adlercreutz, Alexander, Godsägare, Avliden
Adlercreutz, Fredrik, Greve, Advokat, Avliden
Adlercreutz, Patrick, Kammarherre, Envoyé, Avliden
Adlercreutz, C.A.N.F, Kammarjunkare, Domänintendent, 50-årsdag
Adlercreutz, Carl, Läkare, Avliden
Adlercreutz, Nils, Major, Avliden
Adlercreutz, Axel Eric, Professor, Köpman, Avliden
Adlercreutz, Gregor, Ryttmästare, Avliden
Adlercreutz, Carlos, Överste, Avliden
Adlercreutz, Axel Magnus, Överste, Avliden
Adlercreutz, Nils, Överste, Avliden
Adlers, Johan Victor, Häradshövding, Avliden
Adlersparre, Rolf, Arkivarie, Avliden
Adlersparre, Georg, Slussinspektör, Avliden
Adlerstierna, Gustaf, Godsägare, Avliden
Adlerstråhle, E.H.L., Kapten, Foto
Adlerstråhle, Einar, Major, Avliden
Adlerz, Gottfried Anderz, Lektor, 50-årsdag
Adrian-Nilsson, Gösta, Konstnär, Avliden
Afzelius, A.E., Arkivarie, Avliden
Afzelius, Otto, Bankokommissarie, Avliden
Afzelius, Nils, Bibliotekarie, Avliden
Afzelius, Sven, Hovrättsråd, Avliden
Afzelius, F.I., Justitieråd, President SH, Utnämning
Afzelius, Axel, Justitieråd, Avliden
Afzelius, Gunnar, Kammarrättsråd, Avliden
Afzelius, Magnus, Major, Avliden
Afzelius, Magnus Retzius, Major, Avliden
Afzelius, Henrik, Predikant, Avliden
Afzelius, Ivar, President, Svea Hovrätt, Avliden
Afzelius, Allan, Rådman, Avliden
Agrell, Nils, Bibliotekarie, Avliden
Agrell, P., Kyrkoherde, Kontraktsprost, Avliden
Agrell, Sigurd, Professor, Avliden
Ahlberg, Eva, , Avliden
Ahlberg, Henrik Daniel, Auditör, Avliden
Ahlberg, Adolf, Lektor, Teol.Dr., Avliden
Ahlberg, Sven, Överstelöjtnant, Avliden
Ahlberg, Sven, Överstelöjtnant, 60-årsdag
Ahlfwengren, F.E, Lektor, Nyval
Ahlgren, Johan, Hovrättsråd, Avliden
Ahlgren, Christian, Häradshövding, Avliden
Ahlgren, Fredrik, Häradshövding, Avliden
Ahlgren, Per, Kommendör, Avliden
Ahlgren, G., Major, Militärattaché, Utnämning
Ahlmann, Hans W:son, Professor, Ambassadör, Avliden
Ahlsell, Rudolf, Kammarherre, Avliden
Ahlström, Frans, Direktör, Avliden
Ahlström, Emmerick, Godsägare, Avliden
Ahlström, Tor, Häradshövding, Avliden
Ahlström, Georg, Överste, Avliden
Ahnfelt, Otto N.T., Biskop i Linköp. stift, Avliden
Ahnlund, Olof, Kontraktprost, Teol.Dr., 55-årsdag
Ahnlund, Nils, Professor, Avliden
Ahnström, A.G.F., Major, Avliden
Ahnström, Axel, Överste, Avliden
Ahnström, Carl Anders Georg, Överste, Avliden
Ahrenberg, René, Landskamrer, Avliden
Akrell, C.A.G., Major, Avliden
Akrell, Carl, Major, Avliden
av Albanien, Wilhelm I, Konung, Porträtt
Aldén, Gustaf A., Skriftställare, Avliden
Alexanderson, Allan, Bankdirektör, Avliden
Alexanderson, Carl, Brukspatron, Avliden
Alexanderson, Axel Theodor, Jur. Kand., Avliden
Alexanderson, Nils, Justitieråd, Avliden
Alexanderson, Rickard, Jägmästare, Avliden
Alexanderson, Karl Adolf, Major, Avliden
Alexanderson, Aron Martin, Professor, Avliden
Alexandersson, Gerhard, Direktör, Avliden
Alexandersson, A.M., Professor, 70-årsdag
Alexandrine, Drottning, 50-årsjub
Alexandrovitj, Michail, Storfurste, 50-årsjub
Alexei, Storfurste, Foto
Alfonso, Konung, Foto
Alfvén, Hugo, Tonsättare, Avliden
Alinder, Ernst, Häradshövding, Avliden
Alison, Rune, Ingenjör, Avliden
Alkman, Edvard, Redaktör, Avliden
Allard, Sven, Ambassadör, Avliden
Alm, Henrik, Fil. Lic., Avliden
Almén, Tore, Justitieråd, Avliden
Almgren, Oscar, Fabrikör, Avliden
Almgren, Knut, Hovrättsråd, Avliden
Almgren, Hjalmar, Kansliråd, Avliden
Almgren, Oscar, Professor, Avliden
Almkvist, Johan, Professor, Avliden
Almkvist, John, Statsråd, Avliden
Almquist, Joh. Ax., Arkivråd, Avliden
Almquist, C.A., Kapten, 55-årsdag
Almquist, Carl Gustaf, Major, Avliden
Almquist, Ernst, Professor, Avliden
Almquist, Erik, Professor, Avliden
Almquist, Jan Eric, Professor, Avliden
Almquist, Sigfrid O I, Rektor, Avliden
Almquist, Helge, Riksarkivarie, Avliden
Almquist, Ivar, Rådman, Avliden
Almquist, V.E., Överdirektör Fångv.st, Utnämning
Almquist, Viktor, Överdirektör, Avliden
Almquist, Otto, Överste, Avliden
Almquist, E.O., Överstelöjtnant, 50-årsdag
Almqvist, K.F.G., Godsägare, 50-årsdag
Almqvist, Harald, Kammarrättsråd, Avliden
Almqvist, Ludvig, Landssekreterare, Avliden
Almqvist, G.L., Landssekreterare, 65-årsdag
Almström, R., Disponent, Riksdagsman FK, 75-årsdag
Alrutz, Otto R., Advokat, Avliden
Alrutz, Sidney, Docent, Avliden
Alsén, John, Justitieråd, Avliden
Alström, Olof Crispin, Direktör, Genealog, Avliden
Alströmer, August, Friherre, Kansliråd, Avliden
Alströmer, C.J.A.J., Friherre, Kansliråd, Avliden
Alströmer, J., Friherre, Disponent, 70-årsdag
Alströmer, Thore, Friherre, Disponent, Avliden
Alströmer, Jonas, Friherre, Envoyé, Avliden
Alströmer, Jonas, Friherre, Avliden
Alve, Gustaf, Byråsekreterare, Avliden
Alving, Hjalmar, Lektor, Fil.Dr., Avliden
Ambrosiani, Sune, Intendent, Avliden
Améen, Gustaf, Arkitekt, Avliden
Améen, M.G.J.L., Generalkonsul, Avliden
Améen, John, Generalmajor, Avliden
Améen, Louis, Justitieråd, Avliden
Améen, Henrik Gustaf, Överste, Avliden
Améen, J.G.G., Överstelöjtnant, Utnämning
Ameln, Robert, Direktör, Avliden
Aminoff, Elexis, Ambassadör, Avliden
Aminoff, Feodor, Byråchef, Avliden
Aminoff, Fredrik, Häradshövding, Avliden
Aminoff, Gregor, Kabinettskammarherre, Avliden
Aminoff, Georg, Kammarherre, Avliden
Aminoff, Ivar, Major, Avliden
Aminoff, Gregori, Professor, Avliden
Aminoff, Knut Axel, Sjökapten, Avliden
Aminoff, Iwan, Överstelöjtnant, Skriftställare, Avliden
Amundson, Karl, Generalmajor, Avliden
Amundson, J A, Överste, Avliden
Anastasia, Storfurstinna, Foto
Anckarsvärd, Per Gustaf August, Envoyé, Avliden
Anckers, Nils Elias, Kommendör i Flottan, Avliden
Anderberg, Algot, Biskop, Avliden
Anderson, Carl Albert, Direktör, Avliden
Anderson, F.A., Generaldirektör, 80-årsdag
Andersson, Hans, Politiker, Avliden
Andersson, Ingvar, Antikvarie, Fil.Dr., Avliden
Andersson, Nils, Borgmästare, Revisionssekreterare, Avliden
Andersson, Karl-Anders, Byråchef, Avliden
Andersson, Hans, Direktör, Riksdagsman AK, 60-årsdag
Andersson, Frans Albert, Generaldirektör, Avliden
Andersson, Claes, Hovrättsråd, Avliden
Andersson, K.G., Häradshövding, Avliden
Andersson, Alfred, Kronolänsman, Avliden
Andersson, Gustaf, Kyrkoherde, Avliden
Andersson, Gustaf, Landshövding, Statsråd, Avliden
Andersson, E. Gustaf, Landshövding, Avliden
Andersson, Elon, Landshövding, Avliden
Andersson, W., Lantbrukare, Nyval
Andersson, E.C.R., Musiklärare, Kompositör, 60-årsdag
Andersson, J., Nämndeman, Riksdagsman AK, Utnämning
Andersson, Bernhard, Polisdomare, Avliden
Andersson, Carl Filip Gunnar, Professor, Avliden
Andersson, Richard, Professor, Avliden
Andersson, J. Gunnar, Professor, Avliden
Andersson, Lars Aksel, Överbibliotekarie, Fil.Dr., Avliden
Anderström, Filip Gunnar Joh., Arkivarie, Fil.Lic., Avliden
Andrae, Tor, Biskop, Avliden
André, Harald, Operachef, Avliden
Andreasson, Karl, Bankkamrer, Avliden
Andree, Mikael, Lärare, Avliden
Andrén, Georg, Landshövding, Statsråd, Avliden
Ankarcrona, Sten S:son, Advokat, Avliden
Ankarcrona, Conrad, Aktuarie, Avliden
Ankarcrona, Hugo, Generalmajor, Avliden
Ankarcrona, Folke, Godsförvaltare, Avliden
Ankarcrona, Oscar, Hovjägmästare, Avliden
Ankarcrona, Theodor, Hovjägmästare, Avliden
Ankarcrona, Nils, Kommendörkapten, Avliden
Ankarcrona, Gustaf, Konstnär, Avliden
Ankarcrona, Sten J.T.C., Konteramiral, Avliden
Ankarcrona, Nils-Fredrik, Ryttmästare, Avliden
Ankarcrona, Henrik, Ståthållare Gripsholms slott, Avliden
Ankarcrona, Conrad Viktor, Överhovjägm, Avliden
Ankarcrona, V., Överhovjägm, 84-årsruna
Ankarcrona, Otto, Överste, Avliden
Ankarcrona, Carl, Överste, Kommendant, Avliden
Ankarcrona, C.W.E., Överste, Kommendant, 65-årsdag
Ankarcrona, Carl W.E., Överste, 60-årsdag
Ankarcrona, Sten-Sture, Överste, Avliden
Ankarswärd, Gustaf, Provinsialläkare, Avliden
Anrep, Karl Sten Johan, Bruksförvaltare, Avliden
Anrep, I.J., Bruksförvaltare, 70-årsdag
Anrep, Vilhelm, Häradshövding, Avliden
Anrep, Aleph, Ingenjör, Avliden
Antonsson, Oscar, Intendent, Fil.Dr., Avliden
Appelberg, O.F., Häradshövding, 75-årsdag
Appelberg, O.P., Häradshövding Kalix domsaga, Avliden
Appelberg, Gustaf, Justitieråd, Avliden
Appellöf, J J Adolf, Professor, Avliden
von Arbin, G.E., Aktuarie, Avliden
von Arbin, G.E., Hovr.aktuarie, Fil.Kand, 50-årsdag
von Arbin, Magnus, Kommendör, Avliden
von Arbin, Axel Otto Fredrik, Överste, Avliden
von Arbin, Axel, Överste, Avliden
Arbman, Arvid, Häradshövding, Avliden
Arbman, Ernst, Professor, Avliden
Areen, Ernst, Fil. Dr., Avliden
Arfwedson, Louis, Bergsingenjör, Avliden
Arfwedson, Henrik, Bruksdisponent, Avliden
Arfwedson, Jacques, Kammarherre, Avliden
Arfwedson, Nils August, Kapten, Godsägare, Avliden
Arfwedson, J.W., Kapten, Avliden
Arfwedson, Nils August, Kapten, Godsägare, Avliden
Arfwidson, Bengt Samuel, Kansliråd, Avliden
Arhusiander, Edvard, Borgmästare, Avliden
Arhusiander, Carl, Häradshövding, Avliden
Armfelt, Gustaf, Friherre, Kabinettkammarh, Avliden
Armfelt, Carl-Gustav, Friherre, Författare, Avliden
Arnberg, Karl Ludvig, Häradshövding, Avliden
Arnell, A., Landskamrer, 65-årsdag
Arnell, Tord, Rådman, Avliden
Arosenius, Gabriel, Komminister, Avliden
Arrhenius, Olof, Fil.Dr., Avliden
Arrhenius, K.G., Häradshövding, 65-årsdag
Arrhenius, Karl, Häradshövding, Avliden
Arrhenius, Karl Georg, Kanslichef, Avliden
Arrhenius, Elias, Kommendant Belgiska Kongo, Avliden
Arsell, Oscar, Justitiekansler, Avliden
Arsenius, Georg, Konstnär,
Arsenius, Sam, Ryttmästare, Avliden
Arvedson, Arved, Direktör, Avliden
Arvedson, Helge, Kontraktsprost, Avliden
Arvedson, Fredrik, Prost, Teol.Dr., Avliden
Arwin, Hjalmar, Ingenjör, Avliden
Aschan, Nils, Krigsdomare, Avliden
Aschan, Willand, Regeringsråd, Avliden
Aschan, C.N.M., Överstelöjtnant, Avliden
Aschberg, Olof, Bankdirektör, Avliden
Ask, Herman Samuel, , Avliden
Ask, Otto, Lektor, Avliden
Ask, Fritz, Professor, Avliden
Asker, Claes, Generalkonsul, Avliden
Asker, Carl Fredrik, Kapten, Avliden
Asker, Axel, Landshövding, 60-årsdag
Asker, Axel, Landshövding, Avliden
Aspegrén, Seth, Ingenjör, Avliden
Aspelin, Christian, Brukspatron, Avliden
Aspgren, J O Nestor, Överste, Västerb reg, Avliden
Asplund, Hans, Kammarrättsråd, Avliden
Asplund, Folke, Kapten, Avliden
Asplund, Karl, Professor, Avliden
Asquith, Premiärminister,
Assarsson, Vilhelm, Envoyé, Avliden
Attorp, Gösta, Författare, Fil.Dr., Avliden
Aulén, Gustaf, Biskop i Lunds stift, Avliden
Aurelius, Erik, Biskop, Avliden
Aurelius, S.E., Professor, Utnämning
Aurell, F.T., Häradshövding, Avliden
Aurell, Birger, Lagman, Avliden
Aurivillius, P.O.C., Professor, 60-årsdag
Aurivillius, P.O. Christoffer, Professor, 55-årsdag
Aurivillius, Christopher, Professor, Avliden
von Axelson, J.G.H., Kapten, Avliden
Axi, Sven, Fängelsedirektör, Avliden

________________________________________

Ny svensk släktbok (1901-1906)

Abenius
Adam
Ahlqvist
Almlöf från L. Almö, Fågelås (R)
Almqvist (smålandssläkt)
Angerstein
Apelbom se St. Lyngås-släkten
Arborelius
Arfwedson
Arhusiander
Aspelin se Björn
Aurelius (östgötasläkt)

________________________________________

Dödsrunor, utgivna av Sancte Örjens Gille

Almgren, Erik Hjalmar Bertil, direktör. 13:225-88
Afzelius, Bengt Adam, professor. 15:327-110
Almqvist, Harald 21:101-228
Anderberg, Axel, överingeniör. 19:105-206

________________________________________

Stockholms Veckoblad 1745-1775

Abborre
Abel
van der Abelen
Abelin
Abolin
Abraham
Achrenius
von Ackern
Actman
Adam
Adde
Adelberg
Adelcrantz
Adler
Adlerbielke
Adlerfelt
Adlersten
Adolph
Adrian
Agnelius
Ahlbeck
Ahlberg
Ahlbom
Ahlborg
Ahlgren
Ahlman
Ahlquist
Ahlrot
Ahlström
Ahman
Aholin
Ahrenberg
Ahse
Ahsman
Alander
Alanus
Alberg
Albom
Albrecht
Albrechtson
Aldrin
Aleman
Alfenia
Algen
Algren
Alleman
Alm
Almberg
Almgren
Almor
Almqvist
Almroth
Almström
Alner
Alovonie
Alrot
Alstén
Alstrin
Altin
Alvikson
Amlin
Ammelin
Amnea
Amnell
Amsiander
Anagria
Anckam
Andersin
Andorin
Angelots
Anger
Angerberg
Angerman
Angerstein
Angsten
Anisu
Ankarberg
Ankarklo
Ankarklou
Anmund
Antoni
Antonius
Apelbom
Apelgren
Apelman
Apelquist
Apelrot
Apelroth
Appelberg
Appelblom
Appelbom
Appelgren
Appelroth
Arbien
Arbin
Archén
Archepåns
Arckström
Ardell
Ardis
Arenberg
Arendt
Arfvelin
Arfwelin
Armfelt
Arnberg
Arndt
Arndts
Arosell
Arosius
Arrhenius
Art
Arth
Arwelin
Asberg
Aschelin
Ask
Askelin
Askelind
Askeling
Askenbom
Askengren
Asklin
Askling
Asklund
Asklöf
Asp
Aspegren
Aspengren
Aspgren
Asplen
Aspling
Asplund
Asplöf
Aspman
Asproth
Astegren
Atterström
Augustin
Aulevill
Aurelia
Aurell
Auren
Aurivilius
Auström
Autelius
Avander
Avelin
Aveman
Ax
Axberg
Axelgren
Axelia