GFs övriga samlingar: Namn C

Tips: Använd sökfunktionen i din webbläsare för att söka inom denna sida.

(Sökrutan dyker upp vid klick på knapparna ctrl + F)

Klicka på namnet för information om källan.
________________________________________

Invandrade släkter:

Calissendorff 1730 Tyskland
Calms Tyskland
Camerarius 1626 Tyskland, Frankrike
Camitz Pommern
Campenhausen 1622 Lübeck
von Candell
Cantagall 1717 Italien
von Cardell
Carell 1680 Stralsund
Carpelan Finland
Cassel 1592 Edinburg
Castensson Tyskland
Cederbaum 1620 Lybeck
Cederbaum 1620 Lybeck
Centerwall 16– Belgien
von Ceumern Thüringen
Chapman 1715 England
Charpentier 1630 Frankrike
Chasseur Braunschweig, Tyskland
Chemnitz Brandenburg
Chierlin
Christiernin 1620 Danmark
Chryz 1780 Vendels
Chytraus 1777
Classon 1700 Livland
Clausen 1884 Linde
Clausen Danmark
Clementloff Ryssland
Clerck 1606 Skottland
Cleve 1760 Tyskland
von Clodt 1515 Nortelen, Westfalen
Cobron 1606 Skottland
Cock Tyskland
von Coen Bremen
Collart 1557 Frankrike
Coninch 1635 Holland
von Conow Tyskland
Conradi Danzing
Corin Frankrike
von Corolell 1790 Pommern
Corte 1640 Lybeck, Tyskland
Cossel 1750
Couchois Frankrike
Coyuet 1569 Brabant, Frankrike
Crafoord 1613 Skottland
Cramér 1630 Nordtyskland el Holland
Cranessenstein 1642 Tyskland
von Crassau 1780
Crohn Hamburg
Cronhawen Holland
Cronhielm Meissen, Pommern
Cronsköld Tyskland
Cruus af Edeby Baijern
von Cräutlein
Cröell 1590 Tyskland
Culiff Tyskland
Cunitius Schlesien
Cunninghame 16– Skottland
Curry Treffenberg Polen
von Cöllen 1533 Tyskland
Cöster 1683
Cöster Haarlem

Slut: Invandrade släkter
________________________________________

Adelborgska klippsamlingen “Kända döda”

af Callerholm, G.N.Th., , Avliden
Cantzler, Johan Oscar, Konstnär, Avliden
Carlander, Christofer, Grosshandlare, Avliden
Carlberg, Stellan, Direktör, Avliden
Carleson, Bengt, Bruksdisponent, Civilingenjör, Avliden
Carleson, Axel, Generallöjtnant, Avliden
Carleson, A.D.C., Kammarrättsråd, Avsked
Carleson, Baltzar, Major, Avliden
Carleson, Conrad, Statsråd, Avliden
Carleson, J.A.F., Överste, Skaraborgs rege, Utnämning
Carlgren, Mauritz, Jägmästare, Skogsch, Avliden
Carlgren, Wilhelm, Lektor, Avliden
Carlgren, Albert, Stiftssekreterare, Avliden
Carlheim-Gyllensköld, Bengt, Domänintendent, Avliden
Carlheim-Gyllensköld, A.Th., Kammarjunkare, Godsägare, Avliden
Carlheim-Gyllensköld, Sven, Kammarjunkare, Avliden
Carlheim-Gyllensköld, A.E.R., Kommendörkapten, Avliden
Carlheim-Gyllensköld, Axel, Konsul, Avliden
Carlheim-Gyllensköld, Vilhelm, Professor, Avliden
Carlheim-Gyllensköld, Viktor, Sekreterare, Avliden
Carlholm, Martin, Postkontrollör, Avliden
Carling, Oscar, Prost, Avliden
Carlquist, Gunnar, Bibliotekarie, Avliden
Carlson, Arvid, Aktuarie, Fil.kand., Avliden
Carlson, Oscar Fredrik, Direktör, Avliden
Carlson, Mauritz, Direktör, Avliden
Carlson, Karl Gustaf, Justitieråd, Avliden
Carlson, Gustaf, Justitieråd, Avliden
Carlson, Fredrik, Kontraktprost, Avliden
Carlson, Carl G., Stadsingenjör, Avliden
Carlsson, A.B., Bibliotekarie, Avliden
Carlsson, Gunnar, Generalkonsul, Skeppsredare, Avliden
Carlsson, P.G., Kyrkoherde, Prost, 80-årsdag
Carlsson, S.A., Kyrkovärd, Nyval
Carlsson, Waldemar, Lektor, Fil.Dr., Avliden
Carlsson, Gottfrid, Professor, Avliden
Casparsson, Ernst, Ryttmästare, Avliden
Cassel, Oscar, Borgmästare, Avliden
Cassel, Gustaf, Byråchef, Avliden
Cassel, Albert, Godsägare, Avliden
Cassel, Edvard, Justitieråd, Avliden
Cassel, Arne, Konstnär, Målare, Avliden
Cassel, Gustav, Professor, Avliden
Cassel, Knut, Ryttmästare, Avliden
Casserman, Hjalmar, Livmedicus, Läkare, Avliden
Cavalli, P.A. Henrik, Riksgäldsfullmäktig, Avliden
Cavalli, Bror Gustaf Julius, Apotekare, Avliden
Cavalli, Per Axel Henrik, Juris Dr, Levn.beskr
Cavalli, P.A. Henrik, Jur. Dr., Riksgäldsfullm., 60-årsdag
Cavallin, Berndt, Rådman, Avliden
Cecilie, Kronprinsessa, Foto
Cederbaum, C.G.H., Jägmästare, Avliden
Cederbaum, F.M., Kapten, Avliden
Cederbaum, Fredrik, Major, Avliden
Cederberg, A.F.O., Överste, Avliden
Cederborg, C August, Författare, Avliden
Cederborg, Allan, Rådman, Avliden
Cedercrantz, Conrad, Landshövding, Avliden
Cedercrona, Hjalmar, Överstelöjtnant, Avliden
Cedergren, Erik, Byråsekreterare, Avliden
Cedergren, Hugo, Generalsekreterare i KFUM, Avliden
Cederlund, Edward, Hovjägmästare, Godsägare, Avliden
Cederquist, Johan Petrus, Byråsekreterare, Avliden
Cederschiöld, Hugo, Adjutant, Avliden
Cederschiöld, Staffan, Generaltulldirektör, Avliden
Cederschiöld, Georg Louis, Grosshandlare, Avliden
Cederschiöld, Henrik, Häradshövding, Avliden
Cederschiöld, Pehr, Häradshövding, Avliden
Cederschiöld, S.F.R.P., Kammarherre, 65-årsdag
Cederschiöld, Claes, Kapten, Avliden
Cederschiöld, Gunnar, Konstnär, Avliden
Cederschiöld, Per-Ivar, Kontorist, Avliden
Cederschiöld, Vilhelm, Lektor, Avliden
Cederschiöld, Robert, Major, Avliden
Cederschiöld, Gustaf, Professor, Avliden
Cederström, Carl, Baron, Avliden
Cederström, Anders, Friherre, Agronom, Avliden
Cederström, Gustaf, Friherre, Godsägare, Avliden
Cederström, Oscar, Friherre, Major, Avliden
Cederström, Rudolf, Friherre, Överintendent, Avliden
Cederström, Rolf, Friherre, Avliden
Cederström, Olof, Friherre, Kapten, Avliden
Cederström, Gustaf, Friherre, Professor, Avliden
Cederström, C.G.R., Friherre, Kabinettkammarh, Avliden
Cederström, C.G.R., Friherre, 70-årsdag
Cederström, Bror, Friherre, Överste, Avliden
Cederström, A., Friherre, Revisionssekreterare, Avliden
Cederström, Eugene, Friherre, Drätseldir, Avliden
Cederström, Emanuel T., Friherre, Godsägare, 60-årsdag
Cederström, Emanuel, Friherre, Godsägare, Avliden
Cederström, Edward, Friherre, Löjtnant, Avliden
Cederström, E.T., Friherre, Godsägare, 65-årsdag
Cederström, Claes, Friherre, Överste, Avliden
Cederström, Carl, Friherre, Häradshövding, Avliden
Cederström, Rolf, Friherre, Hovmarskalk, Avliden
Cederström, Gustaf, Greve, Major, Avliden
Cederström, Thure Nicolaus, Konstnär, Genremålare, Avliden
Cederström, Thure Nicolaus, Friherre, Konstnär, 65-årsdag
Cederström, Ulf, Teol.stud., Avliden
Celander, Hilding, Professor, Avliden
Celsing, Lars Gustaf, Agronom, Avliden
von Celsing, Folke, Bankdirektör, Avliden
von Celsing, Herman, Godsägare, Avliden
Celsing, L.A., Kammarherre, 75-årsdag
Celsing, Lars Arnold, Kammarherre, Avliden
Celsing, Elof, Kapten, Avliden
Celsing, Gustaf Robert, Kommendörkapten, Avliden
Celsing, Peter, Professor, Avliden
Celsing, Ulrik, Rektor, Direktör, Avliden
Celsing, G.H., Överkammarherre, 70-årsdag
Celsing, Gustaf, Överkammarherre, Avliden
Centervall, General, Chef Kustartilleriet, Eftermäle
Centerwall, Julius Ebbe, Rektor, Avliden
Centerwall, Sture, Statsråd, Avliden
Cervin, Tage, Bankir, Avliden
Cervin, Carl, Bankir, Avliden
Cervin, Carl, Häradshövding, Avliden
Charleville, Carl Wilhelm, Biskop i Linköpings stift, Avliden
Charpentier, Erik, Huvudkassör, Avliden
Charpentier, Carl-Axel, Kammarherre, Avliden
Charpentier, Jean, Kapten, Brandchef, Avliden
Charpentier, Reinhold, Kassakontr, Avliden
Charpentier, C.J., Major, Avliden
Charpentier, Jarl, Professor, Avliden
Charpentier, Toussiant, Överstelöjtnant, Avliden
Christenson, Hans, Häradshövding, Avliden
Christerson, Jarl, Amiral, Avliden
Christerson, Einar, Major, Avliden
Christerson, J.C.E., Viceamiral, 75-årsdag
Christian X, Konung, 50-årsjub
Christiansson, Carl, Justitieråd, Avliden
Christoffersson, C.E., Lantmätare, Avliden
Churchill, Winston, Sjöminister, Foto
Claeson, Hjalmar, Häradshövding, Avliden
Clairfelt, Axel Mauritz, Godsägare, Avliden
Clason, Isak Gustaf, Professor, Byggnadsråd, Avliden
Clason, Samuel, Professor, Levn.beskr
Clason, Sam, Professor, Riksarkivet, Avliden
Clason, Edvard C.H., Professor, Med. Dr., Avliden
Clemenceau, Konseljpresident, Foto
Clemensson, Gustaf, Arkivarie, Fil.Dr., Avliden
Cnattingius, Hans, Rektor, Professor, Avliden
Colleen, Tycho, Häradshövding, Avliden
Colliander, Fredrik Mauritz, Just.borgmäst, 80-årsdag
Collijn, Isak, Bibliotekarie, Avliden
Collijn, Gustaf, Författare, Avliden
Collin, Harald, Stadsläkare, Avliden
av Connaught, Arthur, Prins, Porträtt
Conradi, Georg, Kapten, Avliden
Conradi, Knut, Major, Avliden
Conradson, Ivar, Författare, Avliden
Cornelius, Johan, Borgmästare, Avliden
von Corswant, Arthur, Direktör, Godsägare, Avliden
Couet, F.A., Bankdirektör, 50-årsdag
Coyet, Fabian Albert, Bankdirektör, Avliden
Coyet, G.J., Godsägare, Kammarherre, 60-årsdag
Coyet, Gillis, Godsägare, Avliden
Coyet, Gösta, Hovmarskalk, Avliden
Coyet, Gustaf J., Kammarherre, 55-årsdag
Coyet, Peter-Julius, Kammarherre, Direktör, Avliden
Coyet, Adolf Gabriel, Kammarjunkare, Avliden
Coyet, Achates, Major, Avliden
Crafoord, John G.A., Kapten, Avliden
Crafoord, Jacob Göran, Kapten, N. Sk. Inf.reg, Avliden
Crafoord, J.G.H., Kapten, Avliden
Crafoord, Carl Gustaf Achates, Major, Avliden
Crafoord, M.E.F., Major, Avliden
Crafoord, Casa, Överste, Avliden
Crampa, Jonas, Tullkontr, Avliden
Creutz, E.Ph.A., Greve, Kapten, Avliden
Creutz, Ernst Johan, Greve, Major, Avliden
Croneborg, O.U., Kanslisekr, 50-årsdag
Croneborg, Otto, Sekreterare, Avliden
Cronhielm, Eric, Greve, Major, Avliden
Cronhielm, Axel, Greve, Avliden
Cronhielm, Axel, Greve, Ryttmästare, Avliden
Cronhielm, Carl B.S., Greve, Major, Avliden
Cronstedt, Otto, , Foto
Cronstedt, Axel, Greve, Ryttmästare, Avliden
Cronstedt, Eric, Greve, Avliden
Cronstedt, Rudolf, Greve, Civilingenjör, Avliden
Cronstedt, Sigge, Greve, Arkitekt, Avliden
Cronstedt, Hakon Rudolf, Greve, Major, Avliden
Cronstedt, Rolf, Greve, Avliden
Cronstedt, Clas, Greve, Civilingenjör, Avliden
Cronstedt, Carl, Greve, Överstelöjtnant, Avliden
Cronstedt, Carl, Greve, Ryttmästare, Avliden
Cronstedt, G, Greve, Kapten, Avliden
Cronstedt, F.W., Greve, 55-årsdag
Cronstedt, Fredrik, Greve, Avliden
Crusebjörn, Adolf Jespersson, Kamrer, Avliden
Curman, Carl Peter, Professor, Balneolog, Avliden
Curman, Sigurd, Riksantikvarie, Fil.Dr., Avliden
Cygnaeus, Axel, Kammarrättsråd, Avliden

Slut: Adelborgska klippsamlingen “Kända döda”
________________________________________

Ny svensk släktbok (1901-1906)

Cederblom se Björn
Christierson (Christerson)
Claëson (skånesläkt)
Cronstrand

________________________________________

Dödsrunor, utgivna av Sancte Örjens Gille

Calander, Sven Billehard, ingenjör. 13:209-84
Carlberg, Per 29:61
Carlestam, Torsten, direktör 19:65-194
Carlson, Oscar Birger, direktör. 3:103-15
Carlsson, Adolf Verner, bruksdisponent. 3:143-20
Cassel, Edvard Magnus, bruksdisponent. 10:95-50

________________________________________

Stockholms Veckoblad 1745-1775

Cacko
Cahlström
Cahman
Cajanus
Calander
Calicim
Calitz
Callman
Calman
Caloander
Calroth
Calypschi
Campbell
Campberg
von Camphen Möller
Canderholm
Candorholm
Canonhielm
Capell
Car
Caraei
Cardon
Cardou
Carholm
Carilander
Carlberg
Carlbom
Carlgren
Carloander
Carlroth
von Carlson
Carlstein
Carlström
Carmetz
Carre
Carsell
Casberg
Casett
Casman
Cassberg
Cassell
Cassiander
Casten
Castling
Castman
Castori
Castrin
Catoth
Catzman
Cavel
Cchukendorff
Ceder
von Ceder
Cederberg
Cederborg
Cedercreutz
Cedercrona
Cederlöf
Cederman
Cedersparre
Cederstolpe
Cederström
Cedes
Cedrin
Cedvin
Cegerbom
Certelia
Chapeon
Chevalle
Christell
Christiernin
Christopher
Christophers
Christopherson
Chronander
Chytræa
Clagenbeck
Clandrutzer
Clarell
Claren
Clarin
Claudin
Claus
Clemet
Clerck
Clotz
Coffei
Cojetz
Colberg
Collander
Collet
Collin
Colling
Collvin
Colmitz
Colvin
Concordia
Coo
Cordnei
Corelin
Corell
Cornelius
Cornell
Corsell
Corssar
Corssell
Courell
Crautzin
Cre
Crelius
Cres
Creutz
Creutze
Croll
Crom
Cron
Cronander
Cronberg
Cronhielm
Cronholm
Croning
Cronstedt
Crouver
Crusbiörn
Cruselius
Cruus
Culgren
Cumlin
Cummelin
Cur
Curan
Curenius
Cuse
Cynberg
Cöhler

Slut: Stockholms Veckoblad 1745-1775