GFs övriga samlingar: Namn Å

Tips: Använd sökfunktionen i din webbläsare för att söka inom denna sida.

(Sökrutan dyker upp vid klick på knapparna ctrl + F)

Klicka på namnet för information om källan.
________________________________________

Invandrade släkter:

(Inga namn på Å)

Adelborgs klippsamling ”Kända döda”

Åberg, Carl Rutger, Häradshövding, Avliden
Åberg, Gustaf R., Häradshövding, Avliden
Åberg, Harry Oscar Eugéne, Häradshövding, Avliden
Ågren, Hugo, Intendent, Avliden
Åhfeldt, Clemens, Hovpredikant, Teol.Dr., Avliden
Åhman, Carl, Borgmästare, Avliden
Åhman, Erik, Civilingenjör, Avliden
Åkerblom, G., Borgmästare, Avliden
Åkerblom, Filip, Professor, Avliden
Åkerfeldt, Ivar, Hovintendent, Avliden
Åkerhielm, Albert Lars Evert, , Levn.beskrivnin
Åkerhielm, Nils, Friherre, Direktör, Avliden
Åkerhielm, Samuel, Friherre, Generallöjtnant, Avliden
Åkerhielm, Erik, Friherre, Major, Avliden
Åkerhielm, Kjell, Friherre, Disponent, Avliden
Åkerhielm, Lars, Friherre, Jägmästare, Avliden
Åkerhielm, Helge, Friherre, Författare, Avliden
Åkerhielm, Christer, Friherre, Avliden
Åkerhielm, Axel G.E., Friherre, Godsägare, 55-årsdag
Åkerhielm, Axel, Friherre, Överste, Avliden
Åkerhielm, A.L.E., Friherre, President, 65-årsdag
Åkerhielm, Dan, Friherre, Redaktör, Avliden
Åkerhielm, Evert, Friherre, Redaktör, Avliden
Åkerhielm, P.K.A., Friherre, Postmästare, Avliden
Åkerhielm, Ludvig, Friherre, Kommendörkapten, Avliden
Åkerhielm, Lars, Friherre, Avliden
Åkerhielm, Gustaf-Samuel, Friherre, Kammarherre, Avliden
Åkerhielm, Gustaf Fredrik, Friherre, Kabinettkammarh, Avliden
Åkerhielm, Gustaf, Friherre, Avliden
Åkerhielm, G.F.N., Kammarherre, 45-årsdag
Åkerhielm, K. Axel S.S., Överste, 65-årsdag
Åkerman, Ingeborg, Fru, Avliden
Åkerman, A.R., Generaldirektör, 75-årsdag
Åkerman, Richard, Generaldirektör, Avliden
Åkerman, Joachim, Generallöjtnant, Borgarråd, Avliden
Åkerman, Assar, Häradshövding, Avliden
Åkerman, Gunnar, Kansliråd, Avliden
Åkerman, Gustaf, Kapten, Avliden
Åkerman, Gustaf, Professor, Avliden
Åkermark, Harald, Amiral, Avliden
af Åkershult, Kjell Rosenquist, Trafikchef, Avliden
af Åkershult, Axel Rosenquist, Överstelöjtnant, Avliden
Åkerstein, Harald, Lärare, Avliden
Åkerstein, Carl Harald, Major, Skaraborgs rege, Avliden
Åkesson, Jonas, Konstnär, Avliden
Ångström, K.J., Professor, Avliden
Åreskog, Folke, Stadsfogde, Åklagare, Avliden
Årmann, Raoul, Generalmajor, Avliden
Åsbrink, Helmer Gustav Leon, Kyrkoherde, Avliden
Åström, Adolf, Jur. Dr., Avliden

 

Ny svensk släktbok (1901-1906)

Dödsrunor, utgivna av Sancte Örjens Gille

Stockholms Veckoblad 1745-1775