GFs övriga samlingar: Namn D

Tips: Använd sökfunktionen i din webbläsare för att söka inom denna sida.

(Sökrutan dyker upp vid klick på knapparna ctrl + F)

Klicka på namnet för information om källan.
________________________________________

Invandrade släkter:

d’Ailly 1572 Frankrike
von d’Antivari  Frankrike
D’Orchimont 17– Frankrike
d’Unker Tyskland
Dachsberg 1617 Preussen
von Daldorf  1702 Tyskland
Dammellau 1630 Tyskland
Danckwardt-Lillieström 1577 Tyskland
Danielsson, Melander
von Dardel  1808 Neuchátel, Frankrike
Dassau 1799
Dassau  Lübeck
Davidsson 1793 Danzig
De Besche 1596 Frankrike
de Broen 1723 Holland
de Carnall 1701 Kurland
de Champs 1812 Frankrike
de Champs 1850 Liége
de Deriehs Württenberg
de Flou Bordeaux, Frankrike
de Frietzcky 1626 Tyskland
De Geer 1617 Amsterdam
de Gonon 1846 Frankrike, St Petersburg
de Idron Gascogne, Frankrike
De l`Espeche 1621 Liege Frankrike
de la Barre 1623 Frankrike
de la Chapelle 1611 Frankrike
de la Gardie 1565 Frankrike
de la Grange 1611 Frankrike
de Laval Frankrike
de Maré 1644 Fransk släkt
de Margalli 1620 Frankrike
de Mornay 1557 Frankrike
de Mortaigne Nederländerna
de Moucheron 1650 Holland
de Murray 1735 Skottland till Memel
de Prou Frankrike
De Puteo 1647 Genoa
de Rogier 1601 Fransk släkt
De Ron 17– Tyskland
de Saint Lary Frankrike
de Silentz 1619 Holland via Lybeck
de Suremain 1794
de Trankowsky Rouen, Frankrike
de Try 16– Liége eller Aachen
de Val Tyskland
de Vylder 1885 Frankfurt/Main
Degenaar Holland
von Degenfeld  1632 Württemberg
Delaud Luxemburg
von Dellwig  1586 Westphalen
Demirgieu 1860 Egypten
Demitz Tyskland
Depken Skottland
Derenthal Westfalen
Derfelt Dorpat
Derfflinger 1632 Tyskland
von Dernath  1714 Holländsk släkt
Desmarées Holland
von Dessein  Mecklenberg
Destain 1716 Frankrike
Detlefsen 1876 Vasa, Finland
Deutsch Åland
Deyn 15– Tyskland
Dichman Westfahlen
Dieden 1750 Hildesheim, Hannover
Dimming 1772
von Dinggrafwen  Westfalen
Dittmer 1651 Lybeck
Ditzinger 1700 Eisleben, Tyskland
Dohna, greve 1652 Tyskland
Donner 1749 Tyskland
Dorchemont Luxemburg
Douglas 16– Skottland
Douzette 1698 Frankrike
Drakenstierna Tyskland
Drefling 1580 Tyrolen
von Dreijling  Tyrolen
Dreilick Tyskland
Dreiss 1620 Holland
Dreyer 1812 Tyskland
Drummond 1617 Skottland
du Quesne 1629 Dieppe, Frankrike
du Rées 1607 Flandern via Hamburg
du Rietz 1642 Frankrike
Dublar Skottland
von Duhn  Tyskland
Duncan 1670 Skottland
Duse  Tyskland el Holland
von Duute  Hildesheim
Duwall 1604 Mecklenburg
Dybeck 1597
Düben 1624 Lützen
von Düben  1620 Lützen
Dücker (Duker) Estland
Dyme Mecklenburg
Dyrcks Hannover
von Düring  1680 Bremen
Dyrssen Büsum, Ditmarschen
Dyrssen 1840 Holstein, Tyskland
von Döbeln  1696 Greifswald
Dönhoff 1630 Westfalen

 

Adelborgs klippsamling ”Kända döda”

Dahl, Georg, Amanuens, Avliden
Dahl, Emil, Häradshövding, Avliden
Dahl, Hjalmar Oliver, Professor, Avliden
Dahl, Georg, Rådman, Avliden
Dahl, Adolf, Rådman, Avliden
Dahlander, Robert, Direktör, Avliden
Dahlbeck, Gustaf, Generaldirektör, SJ, Avliden
Dahlberg, B.H., Professor, Avliden
Dahlberg, Knut, Statsråd, Häradshövding, Avliden
Dahlbäck, Sigurd, Författare, Avliden
Dahlerus, Carl Wilhelm, Kapten, Avliden
Dahlgren, Erik Wilhelm, Bibliotekarie, Levn.beskr
Dahlgren, E., Bruksägare, Avliden
Dahlgren, Per J., Kommendör, 50-årsdag
Dahlgren, Karl Petter, Professor, Avliden
Dahlgren, Erik Wilhelm, Riksbibliotikarie, Avliden
Dahlheim, K.V., Överstelöjtnant, 60-årsdag
Dahlman, Gunnar, Justitieråd, Avliden
Dahlqvist, Styrbjörn, Häradshövding, Avliden
d’Albedyhll, Christer, Friherre, Kansliråd, Avliden
Dalén, Per August, Häradshövding, Rådman, Avliden
Dalén, Gustaf, Ingenjör, Uppfinnare, Avliden
Dalman, A.V.E., Lotsinspektör, 70-årsdag
Dalman, Axel, Lotsinspektör, Avliden
Dalman, Gösta, Skeppsmäklare, Avliden
Damm, Bertil, Professor, Avliden
Danckwardt, Edvard, Godsägare, Avliden
Danckwardt, Jean, Kapten, Avliden
Danckwardt-Lillieström, Axel, Fidekommissägare, Avliden
Danell, Hjalmar, Biskop, Avliden
Danell, Hjalmar, Ärkebiskop, Levn.beskr
Danielsen, Nils, Bruksdisponent, Avliden
Danielson, Carl, Brukspatron, Avliden
Danielson, F., Rektor, 50-årsdag
Danielson, Frits, Rektor, Avliden
Danielsson, Carl, Brukspatron, Avliden
Danielsson, Ivan, Envoyé, Avliden
Danielsson, O.A., Professor, Avliden
av Danmark, Lovisa, Drottning, Foto
av Danmark, Harald, Prins, Förlovning
av Danmark, Margarethe, Prinsessa, Konfirm
von Dardel, Georges, Arkitekt, Avliden
von Dardel, Carlo, Generalkonsul, Avliden
von Dardel, C.A., Generalkonsul, 65-årsdag
von Dardel, F.A., Godsägare, Avliden
von Dardel, Nils, Häradshövding, Avliden
von Dardel, Georges, Kammarherre, Major, Avliden
von Dardel, Gustaf, Kammarherre, Ambassadör, Avliden
Dardel, Nils, Konstnär, Avliden
von Dardel, Hans A., Ryttmästare, Avliden
von Dardel, Hans, Överste, Avliden
Davidson, David, Professor, Avliden
de Besche, H.W., Överstelöjtnant, Avliden
de Besche, Hubert, Överstelöjtnant, Avliden
de Brun, Arnold, Kommendörkapten, Avliden
de Brun, Frans, Lektor, Avliden
de Champs, Charles, Amiral, Avliden
de Champs, Henri, Generallöjtnant, Avliden
de Geer, Louis, Friherre, Författare, Avliden
de Geer, Emanuel, Friherre, Löjtnant, Avliden
de Geer, Fabian, Friherre, Landshövding, Avliden
de Geer, G.L., Friherre, Landshövding, 55-årsdag
de Geer, Gerard, Friherre, Ingenjör, Avliden
de Geer, Gerard Louis, Friherre, Levn.beskr
de Geer, Gustaf, Friherre, Major, Avliden
de Geer, Jean-Jacques, Friherre, Kammarherre, Avliden
de Geer, Louis, Friherre, Avliden
de Geer, Louis, Friherre, Kammarherre, Avliden
de Geer, Edvard, Friherre, Avliden
de Geer, E.A.G., Friherre, Godsägare, 50-årsdag
de Geer, Anton, Friherre, Godsägare, Avliden
de Geer, C.F., Friherre, Sv Gen.konsul, 50-årsdag
de Geer, Carl, Friherre, Generalkonsul, Avliden
de Geer, Carl L.E., Friherre, Bruksägare, Avliden
de Geer, Carl, Friherre, Direktör, Avliden
de Geer, Magnus, Friherre, Byråsekreterare, Avliden
de Geer, Arvid, Friherre, Avliden
de Geer, Carl, Friherre, Major, Avliden
de Geer, Dag, Jägmästare, Avliden
de Geer, F.O.G., Landshövding, Riksdagsman FK, Nyvald
de Geer, Louis Jacques G, Löjtnant, Avliden
de Geer, Wilhelm, Major, Avliden
de Geer, Sten, Professor, Avliden
de Geer, Gerhard, Professor, Avliden
de Geer, G.J., Professor, 50-årsdag
de Geer, Folke, Skogsförvaltare, Avliden
de Geer, Louis, Statsminister, Avliden
De la Gardie, Magnus, Greve, Avliden
De la Gardie, Pontus Axel, Greve, Kammarherre, Avliden
De la Gardie, Robert, Greve, Landshövding, Avliden
De la Gardie, Johan Robert, Greve, Löjtnant, Avliden
De la Gardie, Jacob P.A., Greve, Godsägare, Avliden
De la Gardie, Carl-Gustaf, Greve, Hov.not, Avliden
De la Gardie, Gustaf, Greve, Ryttmästare, Avliden
De la Gardie, C., Greve, 65-årsdag
De la Gardie, Casimir, Greve, Överstekammarjunkare, Avliden
De la Gardie, Robert, Greve, Levn.beskr
De la Gardie, Robert, Greve, Levn.beskr
De la Gardie, Pontus, Greve, Avliden
De la Gardie, Robert, Major, 50-årsdag
de Laval, Hjalmar, Civilingenjör, Avliden
de Laval, Patrik, Kapten, Avliden
de Laval, Jacques, Överste, Avliden
de Laval, Georg, Överstelöjtnant, Avliden
de Maré, Otto, Brukspatron, Avliden
de Maré, Henrik, Hovmarskalk, Avliden
de Maré, G.G.H.A., Häradshövding, Avliden
de Maré, Folke, Kapten, Avliden
de Maré, Rolf, Konstsamlare, Avliden
de Maré, A.H., Major, 50-årsdag
de Maré, Carl, Major, Avliden
de Maré, T., Överste, 60-årsdag
de Maré, Thorgny, Överste, Avliden
de Maré, Thorgny, Överste, 55-årsdag
de Verdier, Anders, Häradshövding, Avliden
de Verdier, Anders, Kapten, Avliden
Delcasseé, M., , Foto
Delin, Carl, Professor, Avliden
Dennemark, Sigurd, Justitieråd, Avliden
Dickson, Sigrid, , Fru
Dickson, George, Bankdirektör, Avliden
Dickson, Charles, Direktör, Avliden
Dickson, Osborn, Friherre, Avliden
Dickson, Douglas, Friherre, Godsägare, Avliden
Dickson, Oscar, Grosshandlare, Avliden
Dickson, William, Jubeldoktor, Avliden
Dickson, Emil, Kammarherre, Avliden
Dickson, Robert, Överståthållare, Avliden
Didring, Ernst, Författare, Avliden
Didron, C.H., Direktör, Avliden
Dieden, Theodor, Godsägare, Avliden
Dieden, G., Godsägare, 65-årsdag
Dillner, Gunnar, Kommerseråd, Avliden
Dischler, Carl, Konstnär, Avliden
Djurklou, Gustaf, Friherre, Bankdirektör, Avliden
Djurklou, Nils, Friherre, Ryttmästare, Avliden
Dmitri, Storfurste, Foto
Domö, Fritiof, Landshövding, Avliden
Don Carlos, Tronpretendent, Foto
af Donner, James, Kapten, Avliden
af Donner, Gustaf V.A.R.C., Överste, 60-årsdag
af Donner, Casimir, Överste, Avliden
af Donner, E, Överstelöjtnant, Avliden
d’Orchimont, C.E., Grosshandlare, Avliden
d’Orchimont, Stellan, Överste, Avliden
d’Otrante, Charles, Hertig, Avliden
Douglas, Archibald, Generallöjtnant, Avliden
Douglas, Carl, Greve, Ryttmästare, Avliden
Douglas, L.V.A., Greve, Landshövding, 60-årsdag
Douglas, Ludvig W.A., Greve, Riksmarskalk, Avliden
Douglas, Robert, Greve, Avliden
Douglas, Carl, Greve, Avliden
Drake, Johan Otto, Borgmästare, Avliden
Drake, J.O., Fd Borgmästare, Avliden
Drake, Arvid, Godsägare, Avliden
Drake, Axel, Lotskapten, Avliden
Drake, K.A.L., Med. Lic., Provinsialläkare, 70-årsdag
Drake, Knut, Professor, Läkare, Avliden
Drake af Hagelsrum, A.F., Godsägare, 70-årsdag
Drake af Hagelsrum, Fredrik, Notarie, Avliden
Drake af Hagelsrum, Gösta, Överstelöjtnant, Avliden
Drakenberg, Sten, , Avliden
Drakenberg, Bernt, Advokat, Häradshövding, Avliden
Drakenberg, Gösta, Bergsingenjör, Avliden
Drakenberg, Sten, Godsägare, Avliden
Drakenberg, Erik, Kammarherre, Överste, Avliden
Drakenberg, C.G., Konsistorienotarie, 50-årsdag
Drakenberg, Arvid, Major, Avliden
Drakenberg, G.J., Rådman, 80-årsdag
Drakenberg, Sven, Rådman, Avliden
Drakenberg, G.J., Rådman, Avliden
Drakenberg, C.G., Stiftssekreterare, Avliden
Drangel, Eskil, Lagman, Avliden
Drottij, Simon Anton, Assistent, Avliden
Du Rietz, Kapten, , Avliden
Du Rietz, G.A., Grosshandlare, Avliden
Du Rietz, Arthur, Konsul, Avliden
Du Rietz, G. Einar, Professor, Avliden
Du Rietz, Edward, Överstelöjtnant, Avliden
Dufwa, Alfred Wilhelm, Kammarrättsråd, Avliden
Dumrath, O.H., Skriftställare, Avliden
Dunér, Nils Christofer, Professor, Avliden
Durling, Axel Emanuel, Hovrättsråd, Avliden
Duse, S.A., Major, Avliden
Dusén, Per, Fil Dr, Forst.res, Avliden
Duwall-Rosenmüller, Svante Georg, Godsägare, Avliden
von Düben, Adrian, Friherre, Direktör, Avliden
von Düben, Bror, Friherre, Arkitekt, Avliden
von Düben, Henrik, Friherre, Kapten, Avliden
Dyberg, Vilhelm, Justitieråd, Avliden
Dyrssen, Gustaf, Amiral, Avliden
Dyrssen, Wilhelm, Amiral, Avliden
Dyrssen, Gustaf, Kommendör, 50-årsdag
Dyrssen, Thede, Kommendörkapten, Avliden
Dyrssen, G., Konteramiral, 55-årsdag
Dyrssen, Gerhard, Landshövding, Statsråd, Avliden
Dyrssen, Hans, Ryttmästare, Avliden
Dyrssen, Wilhelm, Statsråd, 50-årsdag
Dyrssen, T.J., Överste, Vendes Art.rege, Avsked
Dyrssen, T.J., Överste, Vendes Art.rege, 60-årsdag
Dyrssen, Thede J., Överste, Avliden
Dyrssen, Nils, Överstelöjtnant, Avliden
Dyrssen, Magnus, Överstelöjtnant, Avliden
von Döbeln, Ernst, Bibliotekarie, Avliden
von Döbeln, Gerhard, Civilekonom, Avliden
von Döbeln, Kurt, Major, Avliden
von Döbeln, J.W., Med.Dr., fd reg läkare, Avliden

 

Ny svensk släktbok (1901-1906)

 

Dödsrunor, utgivna av Sancte Örjens Gille

 

Stockholms Veckoblad 1745-1775

Daffau
Dahl
Dahlbeck
Dahlberg
Dahlbom
Dahleer
Dahlen
Dahlgren
Dahlin
Dahllund
Dahlman
Dahlmarck
Dahlquist
Dahlqwist
Dahlstedt
Dahlsten
Dahlström
Dahm
Dalcke
Dalepil
Dalfelt
Dalfelts
von Dalheim
Dalin
Dalkarl
Dallöf
Dalman
Daly
Dam
Damberg
Damin
Damström
Danberg
Dandanell
Danell
Danholm
Dannberg
Dant
Dantz
Dardes
Darelins
Dartils
Dassau
Daumont
De Geer
Deboe
Debriant
Decchan
Deckert
Deckman
Decle
Deflean
Degen
Degenair
Degenström
Deger
Degerman
Degnaur
Degrell
Dehis
Deickert
Deitzell
Delen
Delhomell
Delin
Delingberg
Dell
Dellviik
Dellvik
Dellwik
Delvik
Demander
Demster
Dencker
Depkin
von der Hagen
Derander
Detterberg
Detterding
Detterman
von Deutslender
Devin
Dhiel
Dickman
Didrich
von Didron
Diedrich
Digelius
Dihl
Dilis
Dimming
Dingeren
Dirsman
Ditmer
Dittve
Ditzinger
Diur
Diurberg
Diurman
Dolck
Dollmer
Dolmer
Domhard
Donblin
Donderhake
Donett
Donner
Dorchimont
Dorgen
Doring
Dornej
Dothern
Dove
Dowe
Drager
Dragman
Drake
von Drake
Dreffels
Drejer
Drencker
Drenker
Dreuslin
Dreyer
Droje
Drothström
Drösslin
Dröstling
Du Rees
Duan
Dubbin
von Duben
Duboi
Dubois
Duce
Ducéen
Dufnea
Dufva
Dufwa
Dufvenberg
Duhn
Duker
Dùker
Dunder
Dunderfeldt
Dunderfelt
Durckman
Durei
Dusea
Dussin
Duwa
Dybeck
von Düben
Dyker
Dyrick
Dürick
Dyrik
Dyring
von Düring
Dångberg