GFs övriga samlingar: Namn E

Tips: Använd sökfunktionen i din webbläsare för att söka inom denna sida.

(Sökrutan dyker upp vid klick på knapparna ctrl + F)

Klicka på namnet för information om källan.
________________________________________

Invandrade släkter:

Eberstein 1701 Tyskland
von Eckermann 1839 Mecklenburg; Ryssland
Eckert
Eckhoff 1720 Tyskland-Holland
Eckman 1640 Pommern
Eden 1619 Leben, Bremen (Lehe)
von Effern  1600 Köln
Egge 1758
Egge 1762
Eggeling 1848 Hannover
von Eggers  1722 Holstein
Ehinger 1662 Tyskland
Ehrenborg 1658 Jylland, Danmark
Ehrenpreuss Tyskland
Ehrensparre Skottland
Ehrenstahls hustru Wismar
Ehrenstolpe Stralsund
Eire 15– Skottland
Eiserman 1710
Eiserman 1700 Tyskland
Eiserman Bockenheim
Elephant 15– Westphalen
Elliot 1790 Tyskland, Brandenburg
Enbäck Schlesvig, Tyskland
Enckell Sachsen, Preussen
Engel
Engelbrecht 1640 Tyskland
Engelcrona Tyskland
Engelke 1652 Hamburg
Erdman 1800 Tyskland
Erman 1650 Tyskland
Erskine 1770 Skottland
Esping 1895 Amerika (Retur)
von Essen  1622 Westfalen, Tyskland
Estman Tyskland
Everstein, greve 1415 Hinterpommern
Ewert 1717 Helgeborg, Östpreussen

Adelborgs klippsamling ”Kända döda”

Eberstein, Gösta, Professor, Avliden
von Eckermann, Erik, Hovjägmästare, Avliden
von Eckermann, E.A., Hovjägmästare, 55-årsdag
Eckermann, C.W.T., Kammarherre, 60-årsdag
von Eckermann, Harry, Professor, Avliden
von Eckermann, A.M.A., Överdirektör, Avliden
von Eckermann, Wilhelm, Överkammarjunkare, Avliden
Edelstam, Otto, Aktuarie, Fil.Lic., Avliden
Edelstam, Fritz Fabian, Hovjägmästare, Avliden
Edelstam, Axel, Justitieråd, Avliden
Edelstam, Fabian, Kammarherre, Avliden
Edelstam, Carl, Kansliråd, Avliden
Edelstam, M., Polismästare, Avliden
Edelstam, Carl Gustaf, Registrator, Riksarkivet, Avliden
Edelstam, Ernst Ludvig, Stationsinspektör, Avliden
Edelsvärd, Adolf, Major, Avliden
Edelswärd, Wilhelm, Kammarherre, Avliden
Edén, Nils, , Levn.beskr
Edén, Nils, Landshövding, Avliden
Edén, N., Professor, 40-årsdag
Edén, N., Professor, Nyval
Edfeldt, Hans, Professor, Dödsruna
Edgren, Johan Gustaf, Professor, Levn.beskr
Edgren, Johan, Professor, Avliden
Edgren, G.F., Överstelöjtnant, 60-årsdag
Edholm, Edward Martin, Generaldirektör, Med Jub.Dr, Avliden
Edholm, E.M., Generaldirektör, Med Jub.Dr, 80-årsdag
Edholm, E.M., Generaldirektör, Med. Dr., Avliden
af Edholm, Erik, Generallöjtnant, Avliden
Edholm, Edward, Major, Avliden
Edholm, Erik, Överläkare, Kirurg, Avliden
Edling, Nils, Häradshövding, Avliden
Edling, Holdo, Häradshövding, Avliden
Edsberg, Albin, Borgmästare, Avliden
Edsberg, C.G., Hovrättsråd, Avliden
Edström, J.S., Direktör, 40-årsdag
Edström, J. Sigfrid, Direktör, Avliden
Edström, August Enzio, Lektor, Fil.Dr., Avliden
Egerström, Fredrik Rheinhold, Byråchef, Lantbruksstud, Avliden
Egerström, Christer, Kommendörkapten, Avliden
Egerström, F.A.I., Major, 60-årsdag
Egnell, Birger, Överstelöjtnant, Avliden
Egnell, Vidar, Överstelöjtnant, Avliden
Ehrenborg, Gustaf Bramwell, Docent, Avliden
Ehrenborg, G.H., Grosshandlare, 60-årsdag
Ehrenborg, Michael, Häradshövding, Avliden
Ehrenborg, Casper R:son, Kapten, Godsägare, Avliden
Ehrenborg, Harald, Konsul, Avliden
Ehrenborg, W., Landssekreterare, Avliden
Ehrenborg, Thom, Länsbokhållare, Avliden
Ehrenborg, Georg, Major, Sk. Dragonreg, Avliden
Ehrenborg, G.F.S., Major, 70-årsdag
Ehrenborg, C.Gustaf S., Major, Riksdagsman FK, Avliden
Ehrenborg, August, Major, Avliden
Ehrenborg, Casper, Skattmästare, Avliden
Ehrenborg, Gösta, Överste, Avliden
Ehrenborg, Theodor, Överstelöjtnant, Avliden
Ehrengranat, Klas, Kapten, Avliden
Ehrengranat, Axel, Kronofogde, Avliden
von Ehrenheim, Eric, Kammarherre, Notis
von Ehrenheim, Eric, Kammarherre, Avliden
von Ehrenheim, Per Jakob, Statsråd, Jur hedersdr, 85-årsdag
von Ehrenheim, Pehr, Statsråd, Avliden
von Ehrenheim, Pehr, Universitetskansler, Notis
von Ehrenheim, Karl Gustaf, Överste, Avliden
Ehrenkrona, Carl Erik, Friherre, Överstelöjtnant, Avliden
Ehrenkrona, Philip, Friherre, Avliden
Ehrenkrona, Henrik, Friherre, Fil.mag., Avliden
Ehrensvärd, Johan Jacob Albert, Envoyé, Levn.beskr
Ehrensvärd, Bror, Friherre, Avliden
Ehrensvärd, C.A., Friherre, Major, Avliden
Ehrensvärd, Carl-Fredrik, Friherre, Avliden
Ehrensvärd, Gustaf, Friherre, Major, Avliden
Ehrensvärd, Nils, Friherre, Ryttmästare, Avliden
Ehrensvärd, Waldemar, Friherre, Major, Avliden
Ehrensvärd, Albert, Greve, Avliden
Ehrensvärd, Augustin, Greve, Ryttmästare, Avliden
Ehrensvärd, C.A., Greve, Amiral, Avliden
Ehrensvärd, C.A., Greve, Konteramiral, 55-årsdag
Ehrensvärd, Johan, Greve, Byrådirektör, Avliden
Ehrensvärd, Gösta, Greve, Amiral, Avliden
Ehrensvärd, Augustin, Greve, Kansliråd, Avliden
Ehrensvärd, Carl August, Greve, General, Avliden
Ehrensvärd, F.A.W., Överstelöjtnant, Avliden
Eidem, Erling, Ärkebiskop, Avliden
Ek, Karl, Konsul, Avliden
Ek, Jean Oswald, Major, Avliden
Ekberg, Bertil, Domänintendent, Godsägare, Avliden
Ekberg, Seve, Justitieråd, Avliden
Ekblom, Gunnar, Konstnär, Avliden
Ekblom, Nils Erik, Kontraktsprost, Avliden
Ekblom, J.E., Kyrkoherde, Kontraktsprost, 70-årsdag
Ekblom, Olle, Landshövding, Avliden
Ekblom, Richard, Professor, Avliden
Ekbom, K.F.O., Häradshövding, Avliden
Ekeberg, Birger, Riksmarskalk, Avliden
Ekedahl, Esaias, Domprost, Avliden
Ekehorn, J.G.J:son, Professor Karolinska inst, Utnämning
Ekelund, Gunnar, Bruksägare, Avliden
Ekelund, Vilhelm, Författare, Avliden
Ekelund, J.G., Kommendörkapten, 50-årsdag
Ekelund, Jacob, Landskamrer, Avliden
Ekelund, Daniel, Landssekreterare, Avliden
Ekelöf, Gunnar, Författare, Avliden
Ekelöf, Nils, Överste, Avliden
Ekenberg, Otto, Kammarrättsråd, Avliden
Ekengren, W.A.F., Envoyén, Avliden
Ekenman, V.N., Häradshövding, Avliden
Ekenman, Gunnar, Tandläkare, Avliden
af Ekenstam, Nils, Borgmästare, Avliden
af Ekenstam, C W, Häradshövding, Avliden
af Ekenstam, Carl Theodor, Häradshövding, 50-årsdag
af Ekenstam, C.T., Häradshövding, 55-årsdag
af Ekenstam, Theodor, Häradshövding, Avliden
af Ekenstam, Wilhelm, Häradsskrivare, Avliden
af Ekenstam, Nils, Major, Avliden
af Ekenstam, Fredrik, Major, Direktör, Avliden
af Ekenstam, Magnus, Rev. Intendent, Avliden
af Ekenstam, G T E, Ryttmästare, Avliden
Ekenstam, Fabian Wilhelm, Överstelöjtnant, Avliden
von Ekensteen, Fritz, Kapten, Avliden
von Ekensteen, Fritz L., Major, Sk. Dragonreg, Avliden
von Ekensteen, Edmund, Major, Avliden
Ekerot, V., Jordbr.kons, Riksdagsman AK, Utnämning
Ekeroth, Gunnar, Överste, Avliden
Ekholm, N.G., Fil Dr, 60-årsdag
Ekholm, Gunnar, Professor, Avliden
Ekholm, Nils, Professor, Avliden
Eklund, J.A., Biskop, Teol.Dr., 50-årsdag
Eklund, Johan Alfred, Biskop, Avliden
Eklund, Åke W., Civilingenjör, Avliden
Eklund, F.G.T., Direktör, Avliden
Eklund, P.G., Domprost, Professor, 65-årsdag
Eklund, Rudolf, Justitieråd, Avliden
Eklund, Harald, Professor, Avliden
Eklund, Gustaf, Regeringsråd, Avliden
Eklundh, Albert, Ombudsman, Avliden
Eklundh, C.G.K., Överste, Avliden
Eklundh, C.G.K., Överste, Avliden
Ekman, Sigurd, Advokat, Avliden
Ekman, Gustaf, Bankdirektör, Avliden
Ekman, Gustaf, Direktör, Fil.Dr., Avliden
Ekman, Wilhelm, Direktör, Avliden
Ekman, Oscar, Godsägare, Avliden
Ekman, Karl Johan, Hovrättsråd, Avliden
Ekman, Gösta, Konstnär, Skådespelare, Avliden
Ekman, Carl E., Konsul, Avliden
Ekman, Axel, Landshövding, Avliden
Ekman, C.G., Statsminister, Avliden
Ekman, J.A., Ärkebiskop, Teol & Fil Dr, 65-årsdag
Ekman, Johan, Ärkebiskop, Avliden
Eksandh, Theodor, Häradshövding, Avliden
Eksandh, P.G.T., Häradshövding, 55-årsdag
Ekstrand, Yngve, Konteramiral, Avliden
Ekstrand, Åke Gerhard, Överingenjör, Avliden
af Ekström, Karl A.J.P., Bruksägare, Avliden
af Ekström, Sigurd, Kapten, Avliden
af Ekström, Fredrik, Kapten, Avliden
Ekström, Arthur, Kommendör, Avliden
Ekström, Per, Konstnär, Avliden
Ekström, G., Kyrkoherde, 50-årsdag
Ekström, Per, Målare, Intervju
Ekström, Gunnar, Prost, Avliden
Ekström, Hugo, Överste, Avliden
Ekströmer, Thorsten, Brukspatron, Avliden
Ekströmer, Ivar, Bruksägare, Avliden
Ekströmer, Lars, Byrådirektör, Avliden
Ekströmer, Johan Melcher, Kapten, Avliden
Ekwall, Nils, Direktör, Avliden
Ekwall, Eilert, Docent, Professor, Utnämning
Ekwall, Axel, Överstelöjtnant, Överingenjör, Avliden
Elander, Rudolf, Lektor, Fil.Dr., Avliden
Eldh, Carl, Professor, Bildhuggare, Avliden
Elfström, J.B., Borgmästare, Avliden
Elfström, Karl, Ingenjör, Avliden
Elfvik, Ernst, Jägmästare, Avliden
Elgenstierna, Gustaf, , Avliden
Elgenstierna, Magnus, Baningenjör, Avliden
Elgenstierna, Reinhold Gustaf, Godsägare, Avliden
Eliaeson, Åke, Fil. Dr., Avliden
Eliasson, Axel, Grosshandlare, Avliden
Eliasson, E.R., Handlare, Riksdagsman AK, Utnämning
Elliot, Holger, Hovrättspreside, Avliden
Elliot, Knut, President Hovr NL, Avliden
Elliot, Erik Johan, President, Svea Hovrätt, Avliden
Elliot, J.E., President SH, Avsked
Elmquist, Henning, Överståthållare, Avsked
Elvius, Sven, Lektor, Avsked
Emthén, Ossian, Borgmästare, Avsked
Enander, Sven Johan, Kyrkoherde, 60-årsdag
Enblom, Walfrid, Arkivarie, Fil.Dr., Avliden
Eneström, Hjalmar, Överläkare, Avliden
Engberg, Arthur, Landshövding, Avliden
Engdahl, Paul, Konstnär, Avliden
von Engeström, Ebbe Mathias, Agronom, Avliden
von Engeström, C.A.A., Domprost, Teol & Fil Dr, Avliden
von Engeström, Adolf, Domprost i Kalmar, Avliden
von Engeström, Johan, Godsägare, Avliden
von Engeström, Stefan, Greve, Avliden
von Engeström, Johan, Häradshövding, Avliden
von Engeström, L.G.G., Ingenjör, Avliden
av England, Kungaparet, Foto
Englund, J.A., Kyrkoherde, Teol.Dr., 90-årsdag
Engqvist, J., Hemmansägare, Riksdagsman AK, Utnämning
Engström, Albert, Författare, Avliden
Engström, C.C., Kommendör, 85-årsdag
Engström, Leander, Konstnär, Avliden
Engström, Albert, Skald, Intervju
Engströmer, Thore, Professor, Rektor, Avliden
Engströmer, T., Professor, Uppsala univ, Utnämning
Enström, Axel F., Kommerseråd, Avliden
Erdmann, Axel, Konstnär, Målare, Avliden
Erdmann, Axel, Professor, Avliden
Erdmann, A., Professor, 70-årsdag
Erdmann, Nils, Publicist, Avliden
Erdtman, Elias, Konstnär, Avliden
Erdtman, Sigurd, Skriftställare, Avliden
Erici, John, Kammarrättsråd, Avliden
Erickson, Carl Otto, Kammarrättsråd, Avliden
Ericson, Carl, Friherre, Generallöjtnant, Avliden
Ericson, Helge, Generaldirektör, Avliden
Ericson, Valdemar, Häradshövding, Avliden
Ericson, Hans, Statsråd, Amiral, Avliden
Ericsson, Lars Magnus, Direktör, Avliden
Ericsson, Mårten, Generaldirektör, Statsråd, Avliden
Ericsson, Ollas A., Hemmansägare, Riksdagsman AK, 50-årsdag
Ericsson, C.M., Hovrättsråd, Avliden
Ericsson, Hugo, Justitieråd, Avliden
Ericsson Aaby, A W, Major, Riksdagsman FK, Avliden
Erikson, H.T., Landsfiskal, Avliden
Eriksson, Herman, Ambassadör, Avliden
Eriksson, Per, Brukspatron, Avliden
Eriksson, J.V., Hydrolog, Avliden
Eriksson, Kristian, Konstnär, Skulptör, 50-årsdag
Eriksson, Christian, Konstnär, Skulptör, Avliden
Eriksson, C.O., Landsfiskal, Avliden
Eriksson, Bernhard, Landshövding, Avliden
Eriksson, Sven, Lektor, Avliden
Erixson, Sven X-et, Konstnär, Professor, Avliden
Erlandsson, Theodor, Folkskollärare, Avliden
Erlandsson, Per, Överste, Avliden
Ernberg, Ivar P:son, Häradshövding, Avliden
Ernberg, Albert, Professor, Avliden
Ernberg, Jarl, Regeringsråd, Avliden
Ernfors, O.A., Lantbrukare, Avliden
Ernst August, Prins, Promenad
von Essen, Carl-Gustaf, Direktör, Avliden
von Essen, H-H. A., Envoyé, Avliden
von Essen, Reinhold, Friherre, Tjänsteman, Avliden
von Essen, Wilhelm, Friherre, Hovstallmästare, Avliden
von Essen, Rutger, Friherre, Avliden
von Essen, Per-Erik, Friherre, Avliden
von Essen, Allan, Friherre, Jägmästare, Avliden
von Essen, Carl, Friherre, Kabinettkammarh, Avliden
von Essen, Edward, Friherre, Ryttmästare, Avliden
von Essen, Fredrik, Friherre, Forstmästare, Avliden
von Essen, Fritz-August, Friherre, Avliden
von Essen, Alfred, Friherre, Kammarherre, Avliden
von Essen, Carl, Friherre, Kammarherre, Avliden
von Essen, Erik, Friherre, Avliden
Essen, F.J., Friherre, Kammarherre, Avliden
von Essen, Fredrik, Friherre, Excellens, Avliden
von Essen, Fredrik, Friherre, Avliden
von Essen, Fritz Henrik, Friherre, Major, Avliden
von Essen, Gustaf, Friherre, Major, Avliden
von Essen, Gustaf, Friherre, Avliden
von Essen, Hans, Friherre, Ryttmästare, Avliden
von Essen, Henrik, Friherre, Ryttmästare, Avliden
von Essen, Peter, Friherre, Major, Avliden
von Essen, Reinhold J., Friherre, Bruksägare, 80-årsdag
von Essen, Wilhelm s:r, Friherre, Överste, Avliden
von Essen, Johan, Godsägare, Avliden
von Essen, Reinhold, Greve, Avliden
von Essen, Carl, Greve, Kammarherre, Avliden
von Essen, Carl, Greve, Kammarherre, Avliden
von Essen, C.J., Häradshövding, Avliden
Essen, Carl R.B., Kapten, Avliden
von Essen, Reinhold R.J., Kapten, Avliden
von Essen, Carl Otto, Konsul, Avliden
von Essen, Reinhold, Ryttmästare, Avliden
Essen, Rutger, Skriftställare, Fil.Dr., Avliden
von Essen, Henrik, Stationsinspektör, Avliden
von Essen, Reinhold, Trafikchef, Avliden
von Essen, C.D., Överste, 70-årsdag
von Essen, Carl Didrik, Överste, Avliden
von Essen, R Gustaf D, Överstelöjtnant, Avliden
Essén, Axel, Redaktör, Författare, Avliden
von Euler-Chelpin, Hans, Professor, Avliden
Eurén, Ludvig, Borgmästare, Avliden
Ewerlöf, Oscar, Envoyé, Avliden
Ewerlöf, O.A.H., Jur kand, Kabinettssekr UD, Utnämning
Ewerlöf, Knut, Statsråd, Direktör, Avliden
Evers, Oscar, Generaldirektör, Avliden
Evers, E., Kyrkoherde, 60-årsdag
Evers, Edvard, Kyrkoherde, Avliden
Ewert, Wilhelm Theodor, Grosshandlare, Avliden

Ny svensk släktbok (1901-1906)

Dödsrunor, utgivna av Sancte Örjens Gille

Stockholms Veckoblad 1745-1775

Ebell
Eckerman
Eckeroth
Eckhart
Eckhorn
Eckman
Ed
Edberg
Edbom
Eden
Edenberg
Edenhielm
Edenström
Eding
Edlund
Edman
Edsberg
Edstedt
Edström
Edvard
Eek
Eeken
Eemgren
Efeher
Eftman
Efwerman
Egers
Egert
Eggerström
Eggertz
Eggman
Egman
Egmandt
Ehnlund
Ehrencrona
Ehrendahl
Ehrenfeldt
Ehrengren
Ehrenhielm
Ehrenlund
Ehrenpreus
Ehrenspetz
Ehrenstam
Ehrensten
Ehrenström
Ehrling
Ehrman
Ehrstedt
Ehström
Eickholtz
Eilits
Eiström
Ek
Ekander
Ekanin
Ekbeck
Ekberg
Ekbom
Ekdahl
Ekeberg
Ekeblad
Ekeblom
Ekebom
Ekegren
Ekelund
Ekenberg
Ekengren
Ekenquist
Ekerman
Ekerot
Ekeroth
Ekertz
Ekfelt
Ekholm
Eklund
Eklöf
Ekman
Ekmàn
Ekquist
Ekroth
Ekstedt
Ekstein
Ekstrand
Ekström
Ekstör
Elander
Elberg
Eldberg
Eldh
Eldsberg
Eledorpht
Elfgréen
Elfmendahl
Elfvendahl
Elfwendahl
Elfwenström
Elfwerstedt
Elfving
Elfwing
Elg
Elggren
Elgmarck
Eliander
Eling
Elis
Ellerhausen
Ellers
Ellmers
Ellning
Ellström
Elmer
Elmgren
Elsberg
Elvia
Elvius
Emgren
Emporagria
En
Enanderhielm
Enberg
Enblom
Enbom
Enborg
Eneberg
Enebom
Eneius
Enell
Enerath
Eneroth
Engberg
Engdahl
Engedal
Engel
Engelbrecht
Engelcrantz
Engelcrona
Engeldahl
Engelholm
Engell
Engellund
Engerman
Enggren
Engholm
Englund
Engman
Engquist
Engren
Engrund
Engstedt
Engström
Enhörning
Enling
Enlun
Enlund
Enman
Enmarck
Enning
Enquist
Enqvist
Enrot
Enroth
Enstedt
Enström
Enwall
Eolander
Erbroth
Erenberg
Erendahl
von Erft
Erhard
Erholtz
Erik
Erling
Erlström
Erner
Erngrand
Ernman
Ernst
Ero
Erstedt
Erström
Erting
Ertman
Ervallia
Esberg
Eschenburg
Eschengren
Esp
Esping
Espring
Essen
Essén
Esser
Estenberg
Estling
Estman
Eström
Etelius
Eurenius
Europæus
von Eutz
Evelius
Ewerman
Ewerstedt
Exner
Eyre