GFs övriga samlingar: Namn F

Tips: Använd sökfunktionen i din webbläsare för att söka inom denna sida.
(Sökrutan dyker upp vid klick på knapparna ctrl + F)

Klicka på namnet för information om källan.
________________________________________

Invandrade släkter:

von Falckenberch  1601 Tyskland
Fant  Österbotten, Finland
Faravon 1817
Fassrenter Mecklenburg
von  der Fehr
von Feilitzen  1620 Brandenburg
Feit Skottland
Feldt 1721 Lübeck, Tyskland
Fellers 1747
von Fersen  16–  Estland
Festing 1713 Åbo, Finland
Fich 1868 Berlin
Fick Köpenhamn
Fillion 1751 Tyskland
Fleetwood England
Fleming Flandern
Flensburg Schlesvig
Fock 1670 Bremen
Foeder
Forbes 1520 Helsingör
Forsberg 1810 Finland
Forsman
Fouché d'Otrante 1822 Frankrike
von Franck  Tyskland
Frank 1888 Alexoten, Polen
Franzon Livland
Freese Bremen
Freitagh Westphalen
Freundt 17– Sv. Pommern
Friberg 1810 Finland
Frick 16– Tyskland
Frick Tyskland
von Friedrichs  1761
von Friedrichs  Riga
Fries 1790
von Friesen  Tyskland
von Friesendorff  Tyskland
Frisendorph, baron Marck i Westfalen
Frunck 1620 Holland
Frölich, greve Tyrolen
Funck Stralsund, Tyskland
Furtenbach 1656 Tyskland
Fürst 1778 Danzig
Fürst 1734 Wien
Fürst 1848 Arendal, Norge
Föigt (Vogt) 1691 Köpenhamn
 

 

Adelborgs klippsamling "Kända döda"

Fagerholm, Erik, Professor, Avliden
Fagerlin, Karl, Häradshövding, Avliden
Fagerlin, Ferdinand, Konstnär, Utställning
Fahlbeck, Erik, Professor, Avliden
Fahlbeck, Pontus, Professor, Avliden
Fahlbeck, P.E., Professor, 60-årsdag
Fahlcrantz, G.E., Häradshövding, Avliden
Fahlcrantz, Axel, Konstnär, Målare, Avliden
Fahlcrantz, C.A., Läroverksadjunkt, 60-årsdag
Fahlén, Hugo, Auditör, Avliden
Fahlström, Axel, Advokat, Avliden
Fahnehielm, Thorsten, Major, Avliden
Fahnehjelm, H.W., Löjtnant, Tgf.komm, 80-årsdag
Fahnehjelm, H.W., Telegrafkommissarie, Avliden
Falck, August, Teaterdir, Avliden
Falk, Hugo, Författare, Kapten, Avliden
Falk, Hjalmar, Generalmajor, Avliden
Falk, Erland, Kansliråd, Avliden
Falk, John, Landshövding, Avliden
Falk, Matths, Professor, Avliden
Falk, Matths, Professor, 65-årsdag
Falk, M., Professor, 70-årsdag
Falk, Herman Otto, Regeringsråd, Avliden
Falk, Carl Helmer, Överste, Avliden
Falk, Per, Överste, Avliden
Falk, Svante, Överste, Avliden
Falkenberg, Claes, Friherre, Avliden
Falkenberg, Melcher, Friherre, Ryttmästare, Avliden
Falkenberg, August, Friherre, Överste, Avliden
Falkenberg, C.A., Friherre, Överste, Utnämning
Falkenberg, Carl, Friherre, Överstelöjtnant, Avliden
Falkenberg, Conrad, Friherre, Avliden
Falkenberg, Conrad, Friherre, Kanslisekreterare, Avliden
Falkenberg, Fredrik, Friherre, Major, Avliden
Falkenberg, Gabriel, Friherre, Godsägare, Avliden
Falkenberg, Gustaf A., Friherre, Avliden
Falkenberg, Henrik Conrad, Friherre, Godsägare, Avliden
Falkenberg, Melker H.G., Greve, Avliden
Falkenberg, Konrad, Greve, Kapten, Avliden
Falkenberg, Henric, Greve, Major, Avliden
Falkenberg, Johan Henrik, Greve, Avliden
Falkenberg, Jan H., Greve, Lantmästare, Avliden
Falkenberg, Gabriel, Greve, Avliden
Falkenberg, Carl Henrik Edvard, Kapten, Avliden
Falkengréen, Gustaf Henrik, Friherre, Överstelöjtnant, Avliden
Falkengren, Gustaf Henrik, Överstelöjtnant, 70-årsdag
Falkman, Oscar, Bergsingenjör, Avliden
Falkman, Ludvig, Generalmajor, Avliden
Falkman, Oscar Valdemar, Överste, Avliden
Falkman, Oscar Valdemar, Överste, 65-årsdag
Fallenius, Sten, Byråchef, Avliden
Fallenius, Constantin, Generallöjtnant, Avliden
Fallenius, C.C.A., Kommendörkapten, 50-årsdag
Fallenius, C.A., Konteramiral, Avliden
Fallenius, Harald, Personalchef, UD, Avliden
Fallenius, C.M.H., Överste, 50-årsdag
Fallenius, C.C.H., Överstelöjtnant, 50-årsdag
Falliéres, President, Foto
Fallström, Daniel, Författare, Avliden
Fant, Erik, Arkitekt, Avliden
Fant, Gunnar, Borgmästare, Avliden
Fehr, Nils, Fil mag, Avliden
Fehr, Isak, Lektor, Avliden
Fehr, Herman, Notarie, Avliden
Fehr, Martin, Professor, Avliden
von Feilitzen, Olof, Fil.Dr., Chef KB, Avliden
von Feilitzen, O.O.U., Kapten, Skriftställare, Avliden
von Feilitzen, C.A. Hjalmar, Professor, Avliden
Feodorovna, Alexandra, Kejsarinna, Foto
Ferlin, Nils, Författare, Avliden
Feuk, Johan, Fil.Dr., Avliden
Fick, Emil, Kapten, Avliden
von Fieandt, Govert, Kommendörkapten, Avliden
Fischer, Gösta, Hovrättsråd, Avliden
Fischer, Walter, Rektor, Avliden
Fischerström, Nils, Överste, Avliden
Fjaestad, Gustaf, Konstnär, Avliden
Fjellman, Bernhard, Adjunkt, Avliden
Fjellman, Georg, Landssekreterare, Avliden
Fjellman, Johannes Mathias, Ryttmästare, Avliden
Fjellman, Mats, Överste, Avliden
Flach, Axel Wilhelm, Generaldirektör, Avliden
Flach, Erik, Godsägare, Avliden
Flach, S.E.O. S:son, Kammarherre, Avliden
Flach, Axel Wilhelm, Kansliråd, Levn.beskr
Flach, F C Sigismund, Kapten, Godsägare, Avliden
Flach, Gustaf, Major, Avliden
Flach, Axel Wilhelm, Överdirektör, Lantbruksstud, Utnämning
Flach, Miles, Överste, Avliden
Flach, Bengt E:son, Överstelöjtnant, Avliden
Fleetwood, Kjell, Friherre, Avliden
Fleetwood, Carl-Mårten, Friherre, Landskamrer, Avliden
Fleetwood, Georg, Friherre, Intendent, Avliden
Fleetwood, Georg, Friherre, Avliden
Fleetwood, Harald, Friherre, Riksheraldiker, Avliden
Fleetwood, G. Wilhelm M., Friherre, Major, Avliden
Fleetwood, Christoffer, Friherre, Överstelöjtnant, Avliden
Fleetwood, E., Friherre, Ryttmästare, 50-årsdag
Fleetwood, Edvard, Friherre, Ryttmästare, Avliden
Fleetwood, Folke, Friherre, Major, Avliden
Fleetwood, G.A., Friherre, Rådman, Avliden
Fleetwood, Gustaf, Friherre, Avliden
Fleetwood, Harder Georg, Friherre, Avliden
Fleetwood, R.A.S., Friherre, Häradshövding, 50-årsdag
Fleetwood, Richard A S, Friherre, Riddarh.kamr, Avliden
Fleetwood, Sten, Friherre, Löjtnant, Avliden
Fleetwood, Carl F M, Häradshövding, 55-årsdag
Fleetwood, Carl F M, Häradshövding, Avliden
Fleetwood, Swante, Kammarherre, Avliden
Fleetwood, G.M. Christoffer, Överstelöjtnant, 60-årsdag
Fleming, Claes Herman, Friherre, Ryttmästare, Avliden
Fleming, Erik, Friherre, Avliden
Fleming, Herman, Friherre, Avliden
Fleming, Herman, Friherre, Major, Avliden
Fleming, L.G.H., Friherre, 65-årsdag
Fleming, O.H.A., Friherre, 50-årsdag
Flensburg, Ernst M.B., Borgmästare, Avliden
Flensburg, Carl, Livmedikus, Avliden
Flensburg, Nils, Professor, Avliden
Flensburg, Ebbe G., Rådman, Avliden
Flentzberg, Anton, Kyrkoherde, Avliden
Floderus, Erik, Antikvarie, Avliden
Flodman, Nils, Amanuens, Avliden
Flodmark, Johan, Arkivarie, Avliden
Flodström, Isidor, Kommerseråd, Avliden
Florman, Carl, Kapten, Avliden
Florman, Adrian, Ryttmästare, Avliden
Fock, Victor, Baron, Avliden
Fock, Nils, Civilingenjör, Avliden
Fock, Gunnar, Friherre, Med.Lic., Avliden
Fock, Ivar, Friherre, Civilingenjör, Avliden
Fock, A. Wilhelm R., Friherre, Major, Avliden
Fock, C.G., Friherre, Överste, Avliden
Fock, Carl, Friherre, Överste, Avliden
Fock, Carl, Friherre, Major, Avliden
Fock, Emil, Friherre, Avliden
Fock, Evald, Friherre, Ryttmästare, Avliden
Fock, Gunnar, Friherre, Överste, Avliden
Fock, Henrik, Kammarherre, Avliden
Fock, Nils Gösta J:son, Kapten, Avliden
Fock, Axel, Kapten, Avliden
Fock, Hans, Major, Avliden
Fock, Axel Wilhelm Reinh, Major, 65-årsdag
Fock, Jurgen Henrik Gösta, Ryttmästare, Avliden
Fock, Axel, Ryttmästare, Avliden
Fock, C.A., Överste Helsinge reg., Utnämning
Fogelmarck, Gunnar, Konserthuschef, Avliden
Fogelqvist, Torsten, Fil.Dr., Avliden
Fogman, Ernst, Överste, Avliden
Folcke, Nils-Magnus, Författare, Poet, Avliden
Folcker, Erik Gustaf, Överintendent, Avliden
Forsberg, Uno, Direktör, Avliden
Forsberg, Hans, Justitieråd, Avliden
Forsberg, Nils, Konstnär, Avliden
Forsberg, Carl Adolf, Överste, Avliden
Forsell, John, Professor, Operachef, Avliden
af Forselles, Albert, Bergsingenjör, Avliden
af Forselles, Georg Hjalmar, Ingenjör, Avliden
Forsén, E.Hj.C., Hovrättsråd Göta Hovrätt, Avliden
Forslund, Albert, Statsråd, Avliden
Forsman, Bernhard, Direktör, Avliden
Forssblad, Eskil, Civilingenjör, Avliden
Forssblad, Erik, Häradshövding, Avliden
Forssell, Arne, Arkivarie, Fil.Dr., Avliden
Forssell, Nils, Lektor, Avliden
Forssell, Ebbe Gerhard, Professor, Avliden
Forssell, Carl, Professor, Avliden
Forssell, Gösta, Professor, Avliden
Forsslund, Karl-Erik, Konstnär, Avliden
Forssman, Hilding, Justitieråd, Avliden
Forssman, C. August, Prost, Fil.Dr., 60-årsdag
Forssner, Tom, Advokat, Avliden
Forssner, Georg, Direktör, Avliden
Forssner, G.H., Professor, Med. Dr., Utnämning
Forsstrand, Carl, Fil Dr, Avliden
Fougstedt, Arvid, Konstnär, Professor, Avliden
Fraenkel, Hans, Ingenjör, Avliden
Francke, Robert, Grosshandlare, Avliden
Francke, Kjell, Kapten, Avliden
Francke, Otto, Överste, Avliden
Franz Josef, Kejsare, Foto
Franzén, Teodor, Kammarrättsråd, Avliden
Fredelius, Bertil, Advokat, Avliden
Fredenberg, Karl, Generaldirektör, Avliden
Fredholm, Ivar, Professor, Avliden
Fredlund, E., Kyrkoherde, Avliden
Fredrikson, Verner, Direktör, Avliden
Fredrikson, Gustaf, Direktör, Skådespelare, Avliden
Fredriksson, Torsten, Häradshövding, Avliden
Freidenfelt, Waldemar, , Avliden
Freidenfelt, C.J.C., Hovrättsråd, Avliden
Freidenfelt, Teodor, Intendent, Avliden
Freidenfelt, Natanael, Kapten, Avliden
Freidenfelt, Axel, Överläkare, Avliden
de Frese, Claes Otto, Landssekreterare Österg l, Avliden
Frestadius, Erik Julin, Kapten, Avliden
Freudenthal, Per, Författare, Avliden
Friberg, Per G., Kommerseråd, Avliden
Friberg, Charles, Konstnär, Skulptör, Avliden
Friberger, Ragnar, Professor, Avliden
Fridegård, Jan, Författare, Avliden
Fridrichsen, Anton, Professor, Avliden
Friedenfelt, John, Överste, Avliden
Friedrich III, Konung, Foto
Fries, Karl, Fil. Dr., Avliden
Fries, S.A., Kyrkoherde, Teol.Dr., Avliden
Fries, Robert, Professor, Avliden
Fries, Thore, Professor, Forskn.resande, Avliden
Fries, Thore, Professor, Botanist, Avliden
von Friesen, Otto, , Avliden
von Friesen, J.O., Bibliotekarie, Fil.Jubeldr, Avliden
von Friesen, S.G., Lektor, Fil.Dr., 65-årsdag
von Friesen, Sixten, Lektor, 60-årsdag
von Friesen, Sixten Gabriel, v. Talman, Avliden
von Friesendorff, Fredrik, Friherre, Överstelöjtnant, Avliden
von Friesendorff, Fredrik, Friherre, Avliden
von Friesendorff, Gustaf, Friherre, Överstelöjtnant, Avliden
von Friesendorff, Gustaf, Friherre, Överstelöjtnant, Avliden
von Friesendorff, Reinhold, Friherre, Major, Avliden
von Friesendorff, Reinhold, Häradshövding, Avliden
von Friesendorff, A.R., Friherre, Kapten, 50-årsdag
Friis, Torsten, Generallöjtnant, Avliden
Friis, Helge, Konteramiral, Avliden
Frisell, Erik, Direktör, Avliden
Frisell, Gösta, Direktör, Avliden
von Frisendorff, Carl August, Friherre, Borgmästare, Avliden
Frisenheim, Carl, Herr, Avliden
Frisk, C., Verkställande direktör, Nyval
Frisk, Carl, Bankdirektör, Avliden
Frunck, Sten, Revisor, Avliden
Fryklund, Daniel, Lektor, Fil.Dr., Avliden
Fryxell, K.A., Expeditionschef Finansdep, Utnämning
Fryxell, K.A., Generaldirektör i Kommerskollegium, Utnämning
Fryxell, Karl Axel, Generaldirektör, Avliden
Fränckel, Eduard, Civilingenjör, Avliden
Fröberg, John, Affärsman, Avliden
Fröberg, P.A., Borgmästare, 50-årsdag
Fröberg, P.A., Borgmästare, Avliden
Fröding, Gustaf, Skald, Avliden
Fröding, Hugo, Överstelöjtnant, Avliden
Frölich, Gösta, Greve, Bankdir, Avliden
Frölich, F.A., Fältintendent, 50-årsdag
Frölich, Fredrik August, Generallöjtnant, Avliden
Frölich, Axel, Godsägare, Avliden
Frölich, Hans, Greve, Fil.Dr., Avliden
Funck, A.F. Eduard A, Friherre, 50-årsdag
Funck, Fredrik, Friherre, Godsägare, Avliden
Funck, Gösta, Friherre, Avliden
Funck, Th. A., Friherre, Godsägare, Avliden
Funck, Eduard, Häradshövding, Kronofogde, Avliden
Furtenbach, Börje, Överste, Genealog, Avliden
Fürst, Thorvald, Byråchef, Avliden
Fürst, Carl M., Professor, Avliden
Fürstenberg, Otto Lennart, Advokat, Notarius publicus, Avliden
Fürstenberg, Arthur, Livmedikus, Avliden
Fåhraeus, F.I., Domprost, Teol & Fil Dr, 50-årsdag
Fåhraeus, Fredrik, Domprost, Avliden
Fåhraeus, Ivar, Jägmästare, Avliden
Fåhraeus, Rudolf, Rektor, Jubeldr, Avliden
Fåhraeus, Klas, Skriftställare, Avliden
Fägerskiöld, Lars, Friherre, Kapten, Avliden
Fägerskiöld, Per Åke Fredrik, Friherre, Bergsingenjör, Avliden
Fägerskiöld, Johan Wilhelm, Friherre, 80-årsdag
Fägerskjöld, Sixten, Friherre, Major, Avliden

 

 

 

 

Ny svensk släktbok (1901-1906)

 

Dödsrunor, utgivna av Sancte Örjens Gille

Stockholms Veckoblad 1745-1775

Faber
Fabricius
Fabritius
Facht
Fack
Fæders
Fagerberg
Fagerman
Fagerstedt
Faggot
Fagot
Fagrelius
Fagrelt
Fahlberg
Fahlbom
Fahlborg
Fahle
Fahlgren
Fahlin
Fahlman
Fahlmarck
Fahlroth
Fahlstedt
Fahlström
Falck
Falckman
Falei
Falk
Falkenholm
Falker
Fallander
Fallberg
Falon
Falsten
Faltin
Faltzburg
Fant
Fanth
Farell
Farups
Fass
Fast
Féenberg
Fegenberg
Fegerdahl
Fehrman
Feif
Feiff
Felderman
Feldt
Fellder
Feller
Felt
Feltman
Feltskog
Ferling
Fernander
Fernberg
Fernbom
Fernell
Ferner
Ferngren
Fernitz
Fernlöf
Fernquist
Fernsted
Fernstedt
Fernsten
Fernström
Fersen
Fersser
Fersten
Festing
Feyare
Fich
Fick
Fidler
Fiegner
Fiellman
Fiellström
Figrell
Fihe
Filander
Fillman
Filman
Filmstedt
Fimmer
Finberg
Finck
Fineman
Finkenhagen
Finn
Firer
Fischer
Fischier
Fisk
Flack
Flamberg
Flemming
Flenburger
Flensburg
Fleuri
Flick
Flinckenberg
Flinch
Flinck
Flink
Flinkensten
Flinkesten
Flintberg
Flistedt
Flitts
Floberg
Flodin
Floding
Flodman
Floman
Flor
Florell
Florens
Florie
Florin
Florström
Floström
Flott
Flumenius
Flyberg
Flycht
Flygare
Flyger
Flygstrand
Flyt
Flyth
Flöger
Foberg
Focken
Fockstedt
Foding
Fogden
Fogdon
Fogel
Fogelberg
Fogelgren
Fogelström
Fogler
Folcker
Folckern
Folin
Folkiern
Foller
Follert
Follin
Fongel
Fonlquir
Fonten
Foppe
Forberr
Forbes
Forman
Fornander
Fornelia
Forrs
Fors
Forsbeck
Forsberg
Forsbom
Forsell
Forsgren
Forsman
Forss
Forssberg
Forssbom
Forsselius
Forssen
Forsslind
Forssman
Forssmarck
Forssteen
Forsstéen
Forssten
Forsstén
Forsström
Forsswall
Forstén
Forster
Forström
Forsvall
Forswall
Fouyg
Frakseen
Franck
Franek
Frank
Fransman
Fransson
Frantz
Frantzell
Frantzon
Frau
Fraxing
Fredenstierna
Fredman
Fredrich
von Freilandt
Fremling
Fren
Frende
Fresch
Fresell
Frestare
Friberg
Fribom
Friborg
Frick
Fridberg
Fridsberg
Frie
Friedlein
Fries
Friese
Frigell
Frihammar
Friman
Frimodig
Frinander
Frinström
Fris
Frisach
Frisch
Frischopp
Frise
Frisée
Frisehopp
von Frisen
Frisendahl
Frishof
Frisk
Friskopp
Frismud
Fristedt
Fritz
Frizell
Froberg
Frodelius
Froling
From
Froman
Fromgren
Fron
Frostman
Frostström
Frumerie
Frunell
Frykholm
Frånberg
Fråts
Fröberg
Fröbom
Frökman
Frölich
Fröling
Frölund
Fröman
Frössman
Fröstadius
Fröstedt
Fuch
Fuchs
Fuhrman
von Fuhrman
Fullick
Fult
Funch
Funck
Funk
Furin
Furkrman
Furman
Furuträd
Fust
Fusti
Fux
Fyr
Fyrberg
Fyrwald
Fågel
Fählman
Färdig
Färnits
Färnström
Förman
Förneman
Förning
Förste